F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 Katedra gegrafie PřF UJEP www: F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

2 Katedra gegrafie PřF UJEP www: Obsah: 1. VYHLAŠOVÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2. VÝBĚR A ZADÁVÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 3. STRUKTURA A ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 4. ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 5. POSUDKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 6. OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

3 Katedra gegrafie PřF UJEP www: 1. VYHLAŠOVÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ témata se jmény veducích prací jsu vyvěšena na nástěnce katedry, ppř. na www stránkách katedry připuštějí se i vlastní návrhy témat studujících (dpvídající pžadavkům kladeným na bakalářské práce v bru gegrafie) 2. VÝBĚR A ZADÁVÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ student si bvykle d knce letníh semestru druhéh rku studia vybírá téma práce, a v případě vlastníh návrhu tématu i dpvídajícíh veducíh práce student zknzultuje příslušný výběr tématu s veducím práce, vyplní frmulář a devzdává h na sekretariát katedry výběr tématu a veducíh práce ptvrzuje na základě frmuláře veducí katedry výběr tématu dráží zájmy studenta p dhdnutí tématu práce s veducím vyplňuje frmulář Pdklad pr zadání diplmvé (bakalářské) práce d STAGU ptřebné údaje k vyplnění: základní údaje; názvy práce (ČJ, AJ); zadání; zásady; literatura; sby; p dplnění v IS STAGu se student dstaví na sekretariát katedry (A. Knesplvá) k dknčení - tisk ve 2 vyhtvení; 1x veducí práce, 1x student; pdpis veducíh katedry gegrafie před vlastní bhajbu student dplní v IS STAGu Diplmvé (bakalářské) práce : antace v ČJ a AJ jazyce; klíčvá slva v ČJ a AJ jazyce; subr vlastní DP; 3. STRUKTURA A ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Struktura a úprava bakalářské práce pdléhá pžadavkům a nrmám kladeným na daný typ práce. nrmy: ČSN Úprava písemnstí psaných strjem neb zpracvávaných textvými editry ČSN ISO 690 Bibligrafické citace. Obsah, frma a struktura ČSN ISO Bibligrafické citace. Část 2: Elektrnické dkumenty neb jejich části ČSN Zkracvání názvů časpisů a jiných peridik pžadavky: struktura: titulní list autrské prhlášení bsah úvd cíl práce metdy a pstup zpracvání aplikace metd a řešení zadanéh úklu

4 Katedra gegrafie PřF UJEP www: výsledky diskuse závěr pužité zdrje anglické resumé přílhy rzsah a frma znaků Text se píše na bílé archy papíru A4 (210 x 297 mm), gramáž nejlépe 80g/m2, může být ptištěný z bu stran, ale zvykem je jen z jedné strany. Při psaní prprcinálními fnty nelze definvat stránku z hlediska pčtu znaků na řádce ani na stránce vzhledem k jejich různé šířce závislé na knkrétním písmenu. Minimálnímu pžadavku pčtu řádek na stránce se však dá přiblížit např. při psaní fntem Times New Rman (dpručený základní fnt) veliksti 12 bdů a řádkvání 1,5 řádku. Okraje stránek nastavujeme před vlastním psaním. Správně zvlené šířky krajů stránek rstu v přadí: vnitřní, hrní, vnější a dlní (nejširší) kraj. Pr stránky frmátu A4 dpručujeme vlit šířky krajů v pměru 2 : 3 : 4 : 5 neb 3 : 4 : 5: 7. Nejmenší levý kraj se zvýší hdntu, která bude pužita při svázání ppř. lepení vazby (např. d vazby je zaptřebí 1,5 cm, pak bude levý kraj mít velikst 3,5 cm) Okraj Dpručená šířka kraje [cm] hrní 3,0 cm 2,5 cm dlní 5,0 cm 4,0 cm levý 2,0 cm 2,0 cm pravý 4,0 cm 3,5 cm u hřbetu 1,5 cm 1,5 cm V záhlaví a zápatí uvádíme infrmace platné pr větší část dkumentu (názvy kapitl, ), pvinné je uvádět puze čísl stránky. Záhlaví a zápatí jsu jedntné na všech stránkách dkumentu. Výjimkami tvří prázdné stránky, titulní strana, antace, pděkvání, prhlášení a většinu také stránky seznamů. Mezery mezi dstavci se dpručují veliksti +6 pt. Pr nadpisy a tituly kapitl se dpručuje písm veliksti 14 bdů a pr vlastní text písm veliksti 12 bdů. Pznámky, resp. pznámky pd čaru lze psát písmem veliksti 10 bdů. Číslují se všechny stránky práce arabskými číslicemi, ale na některých se čísl neuvádí. Text v řádkách dstavce by měl být zarvná dleva, neb d bu stran. pčet výtisků a vazba Student devzdá vytištěnu práci (1x) vázanu v tuhých deskách a 2x v elektrnické frmě na CD, z nichž se studentům jedn CD vrací. Jeden výtisk je ulžen v univerzitní knihvně (archivu) a CD bdrží veducí práce. elektrnická frma bakalářské práce CD s tištěným ptiskem (ne lepeným), na kterém jsu pvinné infrmace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírdvědecká fakulta název práce typ práce (bakalářská) rk vydání

5 Katedra gegrafie PřF UJEP www: jmén a příjmení diplmanta CD bsahuje jedinu slžku pjmenvanu JMENO_PRIJMENI, slžka bude bsahvat: samtnu práci (jmen_prijmeni.rtf, jmen_prijmeni.pdf) slžku PRILOHY s statními materiály (brázky, prezentace, videa,... tabulky (tabulka prijmeni_jmen.xls, nazev_prace.xls) bal CD plastvý s předním i zadním bkletem, přední bklet bsahuje infrmace shdné s ptiskem CD, zadní bklet bsahuje dplňující infrmace např. struktura CD, ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE bvyklý termín devzdání: letní semestr 3. rčníku (dle harmngramu) devzdává se: 1x vytištěná práce vázaná v tuhých deskách; 2x v elektrnické frmě na CD, z nichž se studentům jedn CD vrací pdepsaná licenční smluva v trjím vyhtvení; vytištěnu tabulku prijmeni_jmen.xls; p úspěšném bhájení bakalářské práce Vám bude práce na CD a děkanem pdepsaná licenční smluva předána předsedu kmise pr SZZ 5. POSUDKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kritéria hdncení: Stupeň splnění cíle práce nárčnst práce z hlediska svéh cíle splnění stanvenéh cíle Samstatnst psluchače při zpracvání tématu riginální prvky Lgická stavba práce vzájemná návaznst jedntlivých kapitl a pdkapitl, vynechání či věnvání příliš mál místa určitému tématu, nadbytečnst či příliš mnh místa věnvanéh určitému tématu, Práce s literaturu včetně citací řádné vyznačení všech citací a parafrází v textu práce, splnění frmálních náležitstí uváděných dkazů na literaturu, Adekvátnst pužitých metd adekvátnst a slžitst metd, Hlubka prvedené analýzy ve vztahu k tématu sledvání becných suvislstí i práce s detaily, schpnst interpretvat dsažené výsledky a vyvzvat z nich závěry hdncení: pvrchní, standardní či nadprůměrné Úprava práce (text, grafy, tabulky) značení slupců a řádků v tabulkách,

6 Katedra gegrafie PřF UJEP www: úplnst a dstatečnst ppisu jedntlivých pužívaných symblů (včetně např. ddržení pravidla, zda jsu uváděny jedntky, v níž jsu tyt veličiny pčítány), jedinečnst symblů (tj. zajištění pravidla, aby stejné symbly nebyly pužívány pr různé veličiny), pužívání desetinné čárky, ddržvání Pravidel českéh pravpisu, Stylistická úrveň čtivst, 6. OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE hdncení veducíh a psudek pnenta práce student bdrží písemně bhajba je ústní frmu za pmci prezentační techniky struktura: úvdní slv předsedy kmise úvdní slv studenta (max 5 7 minut) ve kterém se zaměří na: mtivy práce pužité metdy cíle a závěry prblémy hdncení veducíh a psudek pnenta práce reakce studenta na hdncení veducíh a psudek pnenta práce student dpvídá na další dtazy členů kmise student je kmisí hdncen: výbrně velmi dbře dbře nevyhvěl prava práce nvá práce

7 Přílhy: Katedra gegrafie PřF UJEP www:

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 1 Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více