I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů"

Transkript

1

2 I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : Kč až Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : d 75 % hdnty tržní ceny nemvitsti (Praha, krajská města / bnita / kvalitní investiční záměr) Splatnst : d 1 d 30 let Způsb splácení : anuitní d 55 % hdnty tržní ceny nemvitsti (LTV) akceptujeme dlžení příjmů i frmu čestnéh prhlášení u účelvých úvěrů může být čerpán až 20 % jeh výše bez dlžení účelu Rezerva : dle bnity klienta (rezerva se skládá z výše splátky úvěru a pplatku za správu úvěru) na účtu klienta ve výši d 1 splátky (může být dpuštěna) a 1 pplatku d výše 3 splátek a 3 pplatků Čerpání : jednrázvé na běžný účet klienta, účelvé čerpání frmu platebních příkazů pd kntrlu ASUDu, mžnst rezervace zdrjů a příslibů Pplatky : celkvé pplatky ASUDu se standardně phybují v rzmezí 2 3 % z výše úvěru (min. z 1 mil Kč), bližší infrmace k inkasu pplatků je uveden v ppisu prcesu níže Zajištění úvěru : nemvitst na území České a Slvenské republiky (v jakékli kmbinaci) a ntářský zápis uznání dluhu se svlením k vyknatelnsti ntářskéh zápisu II. Úvěry pr fyzické sby Účelvý sptřebitelský úvěr pr bčany Typické účely úvěru: - Knslidace / refinancvání půjček - Veškeré další mžné účely mim účelu bydlení (resp. dle zákna 145 sptřebitelském úvěru 2) 1. nabytí vlastnickéh práva k nemvitsti, vypřádání vlastnických vztahů k nemvitsti neb výstavba nemvitsti, 2. úhrada za převd členských práv a pvinnstí v bytvém družstvu neb nabytí účasti v jiné právnické sbě za účelem získání práva užívání bytu či rdinnéh dmu, 3. změna stavby neb její připjení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spjených se získáním půjčky, úvěru neb jiné bdbné finanční služby s účelem uvedeným v bdech 1 až 3, neb 5. splacení úvěru, půjčky neb jiné bdbné finanční služby pskytnuté k účelům uvedeným v bdech 1 až 4, ppřípadě 5. Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč Verze 1/2015 Stránka 2

3 - Úrkvá sazba d 7,9 % p.a. - Zajištěné nemvitstí, d výše 75 % hdnty zajištění - Až 20% úvěru může být čerpán bez dlžení účelu - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Mžnst nastavení individuálníh splátkvéh kalendáře - Splatnst bvykle 20 let s mžnstí až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické sby bčané ČR, SR i cizinci Účelvý sptřebitelský úvěr pr bčany bez dkládání příjmů Typické účely úvěru: - Knslidace / refinancvání půjček - Veškeré další mžné účely mim účelu bydlení (resp. dle zákna 145 sptřebitelském úvěru 2) 1. nabytí vlastnickéh práva k nemvitsti, vypřádání vlastnických vztahů k nemvitsti neb výstavba nemvitsti, 2. úhrada za převd členských práv a pvinnstí v bytvém družstvu neb nabytí účasti v jiné právnické sbě za účelem získání práva užívání bytu či rdinnéh dmu, 3. změna stavby neb její připjení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spjených se získáním půjčky, úvěru neb jiné bdbné finanční služby s účelem uvedeným v bdech 1 až 3, neb Parametry úvěru: 5. splacení úvěru, půjčky neb jiné bdbné finanční služby pskytnuté k účelům uvedeným v bdech 1 až 4, ppřípadě 5. - Výše úvěru Kč Kč - Úrkvá sazba d 8,5 % p.a. - Až 20% úvěru může být čerpán bez dlžení účelu - Zajištěné nemvitstí d výše 55 % hdnty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Splatnst bvykle 20 let s mžnstí až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické sby bčané ČR, SR i cizinci Neúčelvý sptřebitelský úvěr pr bčany U tht prduktu není účel úvěru smluvně vyžadván. Parametry: - Výše úvěru Kč Kč - Úrkvá sazba d 8,9 % p.a. Verze 1/2015 Stránka 3

4 - Zajištěné nemvitstí až d výše 65 % hdnty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Splatnst bvykle 20 let s mžnstí až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické sby bčané ČR, SR i cizinci III. Dále úvěrujeme Můžeme tlervat příjmy z různých zdrjů i přechd mezi zaměstnáními a pdnikáním; ptimalizvané daňvé přiznání; příjmy z prnájmu lze akceptvat až d výše 85% tržníh nájmu; prblémvé zadlužení a závazky (banky i nebankvní splečnsti, sukrmí věřitelé); zápisy v registrech dlužníků; dluhy vůči finančnímu úřadu, správě sc. zabezpečení, zdravtní pjišťvně apd., které budu řešeny úvěrem d ASUD; dstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemvitsti Netlerujeme neb nefinancujeme klienty, kterým na nemvitsti k zajištění visí exekuce (nutné předem vyplatit a uvlnit, specifický pstup vyplacení exekuce třetí sbu před čerpáním úvěru nutn knzultvat se zaměstnanci ASUD!). retailvé knslidace předlužených FO s predátry na listu vlastnictví, kteří neakceptují návrh ASUDu na vznik zástavníh práva před čerpáním úvěru; IV. Pstup vyřízení žádsti sptřebitelský úvěr 1. Prvtní psuzení Následující pdklady pšlete na neb ddejte pštu či sbně. Všechny přílhy zaslané elektrnicky musí mít název dpvídající bsahu dkumentu. 1) žádst sptřebitelský úvěr kmpletně vyplněná a pdepsaná, všechny statní údaje akceptujeme i na aktuálních frmulářích jiných bank a institucí d stáří 30 dnů; 2) kpii (sken) bčanskéh průkazu žadatele se suhlasným a pdepsaným prhlášením pskytvatele údajů pr ASUD; 3) ppis nemvitstí k zajištění (dle návdu v přílze č.1 a 2 dle typu nemvitsti), list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, ftdkumentaci (dle návdu v přílze č.1 a 2) neb i starší expertní dhad ceny nemvitsti); 4) ppis pžadvanéh úvěru, účelu úvěru, suvisejících klnstí (např. pdnikatelský záměr či příležitst, u knslidace důvdy finančních prblémů ), Verze 1/2015 Stránka 4

5 5) dklady příjmu klienta: ptvrzení příjmu za pslední kalendářní rk, neb u FOP Přiznání k dani z příjmu fyzických sb se všemi přílhami (případně bjí). Kntinuální přechd mezi zaměstnáními, příp. pdnikáním akceptujeme; 2. Indikativní nabídka - žadateli je předlžena indikativní nabídka sptřebitelskéh úvěru na základě psuzení pdkladů dlžených pr prvtní psuzení žádsti úvěr; - suhlasí-li s parametry úvěru, hradí klient Členský vklad a Pplatek za žádst úvěr, uzavírá členství na základě ASUDem vyhtvené Přihlášky za člena a identifikace dlužníka (resp. všech případných spludlužníků) platba pplatků dle instrukcí přílhy č Vznik členství žadatele v družstvu i Družstv může pskytvat své služby (úvěry) puze jeh členům. Pdáním Přihlášky za člena pr žadatele úvěr nevznikají žádné pvinnsti ani závazky. Vznikem členství (tj. ptvrzením Přihlášky za člena ze strany ASUDu) vznikají žadateli-klientvi standardní práva a pvinnsti vyplývající ze Stanv družstva. Členský vklad činí 1 Kč s tím, že člen družstva ručí d výše dvjnásbku svéh vkladu, tj. 2 Kč. - Prces přijetí žadatele/splužadatele za člena může prbíhat paralelně s přípravu materiálů a jejich psuzváním, musí však být zpracván před předlžením zpracvanéh úvěrvéh návrhu ke schválení d Úvěrvé kmise. - Pstup přijetí za člena včetně úhrady členské vkladu Vám sdělí pracvník útvaru bchd, který žádst zpracvává. - Zájemce členství musí splnit následující pdmínky, aby dšl ke vzniku členství: pdá písemnu přihlášku za člena družstva, zaplatí členský vklad (1 Kč) platba dle instrukcí Přílhy č.4. - Při pdpisu přihlášky za člena musí být prvedena identifikace klienta dle zákna č. 253/2008 Sb, která může být prvedena puze zaměstnancem ASUD neb sbu, která má s ASUD uzavřenu smluvu na identifikaci klientů a pravidelně abslvuje šklení AML (identifikaci lze prvést i na úřadě s rzšířenu půsbnstí neb i ntáře) - Za člena družstva může být přijata fyzická sba bčan - identifikátrem je RČ sby neb právnická sba - identifikátrem je IČO 4. Pplatek za psuzení žádsti úvěr - individuální dle indikativní nabídky, - pplatek kryje náklady spjené s psuzením žádsti, cenění nemvitsti, příp. dhlídky na místě pracvníka ASUD, Vybíráme jej standardně až p pzitivním prvtním psuzení, předlžení indikativní nabídky a p suhlasu žadatele s nabízenými parametry úvěru. Verze 1/2015 Stránka 5

6 5. Další psuzení - dkumenty dsud ddané v elektrnické pdbě pr prvtní psuzení vyžadujeme písemně v riginále; - všechny dkumenty a kmentáře, které jsu vyhtveny žadatelem (všechny s výjimku úředních písemnstí), musí být patřeny datem zpracvání a pdpisem žadatele; - všechny následující pdklady jsu zpracvány útvarem úvěrvých bchdů. Slžku úvěrvé žádsti je nutné dplnit : - Infrmace k žadateli/splužadateli/ručiteli 1) sken neb kpie dvu dkladů ttžnsti - bčanskéh průkazu, řidičskéh průkazu, pasu,, u cizinců - pvlení k trvalému pbytu na území ČR, pas a dklad trvalém/přechdném pbytu, platnéh řidičskéh právnění apd., na kpii je nutný suhlas žadatele s přízením kpie dkladů (z předlženéh dkladu musí být patrné bydliště); Dklady ttžnsti předlží žadatel v riginálu k nahlédnutí/věření při prvním sbním jednání s pracvníky útvaru úvěrvých bchdů; 2) výpis z Registrů dlužníků z bankvníh (CBCB, a nebankvníh registru (CNCB, (SOLUS na vyžádání, a t především v případě knslidací), 3) v případě ručení za úvěr třetí sbu suhlas ručitele a jeh dklad ttžnsti dle bdu 1); 4) pkud mají manželé rzdělené/zúžené SJM, pak Ntářský zápis jeh zúžení či rzdělení; 5) ptvrzení bezdlužnsti (event. stavu účtu) u FÚ, ČSSZ, ZP u pdnikatelů; - Infrmace k účelu a zdrjům na splácení úvěru 6) dlžení účelu financvání z úvěru, je-li účelvé; - Infrmace k nemvitsti 7) nabývací titul k nemvitsti, např. Kupní smluva k nemvitstem, které jsu předmětem zajištění; 8) dlžení práv třetích sb, pkud je jimi nemvitst zatížena (např. věcná břemena, nájemní smluvy atd.); 9) pjistná smluva k nemvitstem příp. mvitstem, které budu předmětem zajištění a dklad zaplacení, mžn dlžit i ddatečně až p schválení úvěru; 10) jiné dkumenty vyžádané ASUDem: Všechny pdklady jsu následně zpracvány útvarem úvěrvých bchdů, v průběhu psuzvání si může útvar úvěrvých bchdů vyžádat další dplňující infrmace, dkumenty, smluvy, sbní návštěvu (tzv. dhlídku) nemvitsti určené k zástavě, sbní návštěvu firmy (prvzu) pdnikatele (v pdstatě ckliv, c uzná za vhdné pr psuzení případu); Pkud všechny pdklady nevylučují mžnst pskytnut úvěr, zpracuje útvar úvěrvých bchdů tzv. Úvěrvý návrh. Verze 1/2015 Stránka 6

7 6. Úvěrvý návrh, schvalvání - zpracvává pracvník ASUD standardně kpíruje dříve zaslanu indikativní nabídku sptřebitelskéh úvěru; - úvěrvý návrh schvaluje Úvěrvá kmise, která se schází dle ptřeby (bvykle však 2x týdně); - pkud Úvěrvá kmise úvěr schválí, útvar úvěrvých bchdů zasílá klientvi přesnu Specifikaci sptřebitelskéh úvěru (nabídku), ve které jsu uvedeny všechny schválené parametry a pdmínky úvěru splu s dkládacími pdmínkami čerpání. 7. Specifikace sptřebitelskéh úvěru, smluvní dkumentace, čerpání - Klient se zprstředkvatelem Specifikaci sptřebitelskéh úvěru prstuduje, dplní případné další infrmace, které dpsud nebyly d ASUD předány, dkument na znamení suhlasu pdepíše a zašle em (neb pštu) zpět d ASUD k dalšímu zpracvání; - pkud žadatel předlženu Specifikaci úvěru přijme (způsb viz nahře), útvar úvěrvých bchdů nechá vypracvat úvěrvu smluvní dkumentaci sptřebitelskéh úvěru; - pplatek za vyhtvení smluvní dkumentace, který je uveden ve Specifikaci úvěru je p dhdě mžn uhradit až z čerpanéh úvěru; - vypracvání úvěrvé dkumentace ASUDem; - klientvi je zaslána smluvní dkumentace minimálně 24 hdin před plánvaným pdpisem k prstudvání; - pdpis rámcvé smluvy žadatelem/klientem s ASUDem, zavedení běžnéh účtu u ASUDu, pdpis suvisejících dkumentů; - pdpis smluvní dkumentace klientem, a t buď na centrále ASUDu v Hradci Králvé neb na bchdním místě v Praze, Bratislavě či Kšicích; - splnění dkládacích pdmínek čerpání ve smluvě úvěru je stanven, jaké pdmínky musí klient splnit, aby mhl prstředky načerpat, např. ddání některých dkumentů, vyplacení závazků, atd.; - načerpání úvěru na běžný účet klienta vedenéh ASUDem a následně jeh účelvé pukázání na jiné účty v suladu se Smluvu sptřebitelském úvěru; - pdpis ntářskéh zápisu v Hradci Králvé neb v Praze - mezi pdpisem smluvní úvěrvé dkumentace, resp. pdáním zástavní smluvy na příslušný katastr nemvitstí a pdpisem ntářskéh zápisu musí uplynut nejméně 1 den (plmba vkladu zástavníh práva v katastru nemvitstí); - za čerpání úvěru klient hradí pplatek v individuální výši dle slžitsti případu (uveden v dříve zaslané indikativní nabídce sptřebitelskéh úvěru a následně ve Specifikaci pdmínek sptřebitelskéh úvěru). 8. Pplatky jiným subjektům - výpisy z registrů CBCB ( CNCB ( Verze 1/2015 Stránka 7

8 - ntářský zápis; - statní úřední přízení, např. pplatky za věřvání listin, katastr nemvitstí apd.; - pjistné V. Obecná pravidla stanvení hdnty nemvitstí nabízených d zástavy - Úvěry d 1,5 mil Kč Odhad u standardních (rezidenčních) nemvitstí není nutné bjednávat a je prveden interní dhad ceny nemvitsti - Úvěry nad 1,5 mil Kč Klient vlastní bankvní (či jiný tržní) dhad mladší 18 měsíců Pkud dhad dpvídá standardům tržníh cenění nemvitsti je daný dhad předlžen k supervizi a není nutné zpracvávat nvý dhad Klient nevlastní bankvní (či jiný tržní) dhad mladší 18 měsíců Klienta navštíví dhadce vybraný a bjednaný ASUDem, který prvede tržní dhad ceny nemvitsti. Odhad hradí ASUD. Náklady spjené s ceněním nemvitst jsu sučástí pplatku za psuzení žádsti úvěr. VI. Další Infrmace 9. Kmunikace při řešení úvěrvéh případu - útvar úvěrvých bchdů kmunikuje s bchdním zástupcem/zprstředkvatelem, pkud bchdní zástupce/zprstředkvatel nepžádá přímu kmunikaci ASUDu se žadatelem; - za útvar úvěrvých bchdů kmunikuje zpravidla jen jeden úvěrvý specialista p celu dbu trvání úvěrvéh případu (mimřádné situace řeší Obchdní ředitel ASUDu); - pkud bchdní zástupce/zprstředkvatel nesplupracuje kvalitně, útvar úvěrvých bchdů mu známí důvd nespkjensti a sdělí, že pkud nenastane kamžitá náprava, úvěrvý analytik přejde na přímé jednání s žadatelem; - k přímému jednání úvěrvéh specialisty s žadatelem dchází vždy nejpzději d kamžiku schválení úvěrvéh bchdu Úvěrvu kmisí, pkud tak již není učiněn při dhlídce u žadatele či na nemvitsti k zajištění, neb při zalžení rámcvé smluvy ASUDu; - k přímé kmunikaci úvěrvéh specialisty s žadatelem může djít i v případě kvalitní práce bchdníh zástupce/zprstředkvatele, a t z důvdů, kdy tat přímá kmunikace s žadatelem je důležitá pr dkreslení celéh případu, tét kmunikaci je vždy bchdní zástupce/zprstředkvatel beznámen předem, a je infrmván (např. zasíláním vé kmunikace v kpii) i jejím průběhu, pkud s tím žadatel suhlasí; - bchdní zástupce/zprstředkvatel je útvarem úvěrvých bchdů infrmván všech fázích zpracvání úvěru přijetí žádsti, úspěchu v prvtním psuzení, zpracvání Úvěrvéh návrhu, schválení úvěru, čerpání úvěru. Verze 1/2015 Stránka 8

9 Přílha č.1: POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ RD/REKREAČNÍCH OBJEKTŮ jmén majitele adresa nemvitsti Čísl/a LV + čísla parcel datum nabytí / přízení rk, kdy byl dům pstaven přibližné datum pslední reknstrukce/mdernizace dispzice RD (klik jakých místnstí ideálně s rzměry) pčet pdlaží a bytů (samstatné vchdy?) bytná pdlahvá plcha v m2 užitná plcha v m2 stav + rzsah pslední reknstrukce výčet příslušenství (garáž, bazén, vedlejší stavby atd.) celkvá velikst pzemku přináležícíh k RD + velikst stavebníh pzemku napjení na inž. Sítě (vypsat na které) způsb vytápění + druh paliva Pžadavky na ftdkumentaci nemvitstí ceňvaných pracvníky CRM K fcení je vhdné mít digitální ftaparát s bleskem (nikliv mbilní telefn) Žádáme držet se následujících zásad: Ftit pkud mžn z rhů neb krajů, aby byl záběr c nejširší V případě fcení prti knům vždy pužít blesk V případě rdinných dmků, chat, chalup apd. pžadujeme vyftit: Celkvý phled na nemvitst z venku (ze všech stran) Phled na nemvitst i s klním pzemkem (neb alespň jeh bezprstřední část přiléhající k budvě + vedlejší budvy) Jedntlivé místnsti interiéru neb vnitřku budvy (minimálně 1 ftku z každé místnsti včetně kuchyně, sc. zařízení, sklep, garáže, atd.) Naftit minimálně 15 ftgrafií, pdle rzsahu danéh bjektu. (přens velkých ftek úschvna neb více mailů nekmprimvat d nižší kvality!).. Pdpis žadatele Verze 1/2015 Stránka 9

10 Přílha č.2_ POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ BYTŮ jmén majitele adresa + čísl bytu Čísl/a LV + čísla parcel datum nabytí / přízení dispzice bytu (klik místnstí např. 3+kk, apd.) pdlahvá plcha bytu v m2 (ideálně m2 jedntlivých místnstí) typ budvy panelvá / cihlvá / jiná (druh) umístění bytu v dmě (patr) existence výtahu ANO/NE zda patří k bytu balkn, ldžie, sklep, garáž, garážvé stání apd. (ideálně uvést velikst) celkvý stav dmu (ideálně stáří + byl-li revitalizván - kdy) stav bytu + rzsah pslední reknstrukce přibližné datum pslední reknstrukce/mdernizace bytu způsb vytápění + druh paliva Patří k bytu pzemek mim dům (zahrada, atd.) druh / rzměr Pžadavky na ftdkumentaci nemvitstí ceňvaných pracvníky CRM K fcení je vhdné mít digitální ftaparát s bleskem (nikliv mbilní telefn) Žádáme držet se následujících zásad: Ftit pkud mžn z rhů neb krajů, aby byl záběr c nejširší V případě fcení prti knům vždy pužít blesk V případě bytů pžadujeme vyftit: Celkvý phled na bytvý dům z venku (pkud mžn alespň ze 2 stran ) Phled na bytvý dům i s klím Phled na vnitřek bytvéh dmu, kde se byt nachází Jedntlivé místnsti interiéru, větší místnsti ze dvu stran (včetně sc. zařízení a kuchyně) Naftit minimálně 10 ftgrafií, pdle rzsahu danéh bjektu. (přens velkých ftek úschvna neb více mailů nekmprimvat d nižší kvality!).. Pdpis žadatele Verze 1/2015 Stránka 10

11 Přílha č. 3 POŽADOVANÉ DOKLADY Druh žadatele I. předselekce FOO FOP PO datum dlžení Žádst úvěr * * * Kpie OP * * živnstenský list * Obchdní rejstřík * Ptvrzení příjmu * Daňvé přiznání včetně všech přílh * * Rzvaha + výsledvka v plnému rzsahu * * Prhlášení k příjmu * * * List vlastnictví * * * Ft nemvitsti * * * Odhad pkud je k dispzici * * * Ppis nemvitsti * * * Infrmace k účelu - příběh/ pdnikatelský plán * * * p dsuhlasení nabídky klientem II. kl FOO FOP PO Kpie druhéh dkladu ttžnsti * * Výpis z registru CBCB - za žadatele/splužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CRÚ - za právnicku sbu * Výpis z registru CNCB - za žadatele/splužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CNCB - za právnicku sbu * Bezdlužnst FÚ, OSSZ, ZP za pdnikatele * Bezdlužnst FÚ, OSSZ, ZP za právnicku sbu * Nabývací titul * * * Pjistná smluva * * * Dklad platbě pjistnéh * * * Dklady k účelu * * * Výpis z Centrálníh registru úvěrů (CRÚ), žádst na - Výpis z registru CBCB, žádst na - Výpis z registru CNCB, žádst na - Verze 1/2015 Stránka 11

12 Přílha č. 4 INFORMACE PRO PLATBY POPLATKŮ ČLENSKÝ VKLAD Čísl účtu: /0600 Var.s.: Ppis platby: IČ / r.č. Členský vklad jmén klienta Pplatek za ŽÁDOST O ÚVĚR Čísl účtu: /0600 Var.s.: Ppis platby: IČ / r.č. žádst úvěr jmén klienta Pplatek za ZPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ DOKUMENTACE Čísl účtu: /0600 Var.s.: Ppis platby: IČ / r.č. zpracvání úvěrvé dkumentace jmén klienta Pplatek za ČERPÁNÍ ÚVĚRU Čísl účtu: /0600 Var.s.: Ppis platby: IČ / r.č. čerpání úvěru jmén klienta Verze 1/2015 Stránka 12

Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů. (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů)

Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů. (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů) I. Kde nás naleznete Návod ke spotřebitelským úvěrům Česká republika Sídlo a pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD) Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové 2 loans@akcenta.eu sběrný

Více

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : 300.000 Kč až 50.000.000 Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více