ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014"

Transkript

1 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne , na návrh z téhž dne, jehž účastníky jsu zadavatel Česká republika Technlgická agentura ČR, IČO , se sídlem Evrpská 1692/37, Praha-Dejvice, navrhvatel účastníci splečnsti Vzácné kvy : GET s. r.., IČO , se sídlem Perucká 2540/11a, Praha 2-Vinhrady, ISATech, s. r.., IČO , se sídlem S. K. Neumana 1316, Pardubice, MEGA a. s. IČO , se sídlem Drahbejlva 1452/54, Praha 9, TIMEX ZDICE s. r.., IČO , se sídlem Velizská 597, Zdice, kteří uzavřeli za účelem pdání splečné nabídky Smluvu splečnsti, vybraný uchazeč: Česká gelgická služba, IČO , se sídlem Klárv 131/3, Praha-Malá Strana, Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava, IČO , se sídlem 17. listpadu 2172/15, Ostrava-Pruba, DIAMO, státní pdnik, IČO , se sídlem Máchva 201, Stráž pd Ralskem,

2 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV kteří dne uzavřeli smluvu účasti na řešení prjektu Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění, ve věci veřejné zakázky Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne , pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne pd ev. č. 2014/S , rzhdl takt: Návrh navrhvatele GET s. r.., IČO , se sídlem Perucká 2540/11a, Praha 2- Vinhrady; ISATech, s. r.., IČO , se sídlem S. K. Neumana 1316, Pardubice; MEGA a. s. IČO , se sídlem Drahbejlva 1452/54, Praha 9 a TIMEX ZDICE s. r.., IČO , se sídlem Velizská 597, Zdice ze dne se pdle 118 dst. 5 písm. d) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zamítá, nebť nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat pdle tht zákna v zadávacím řízení na veřejnu zakázku Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění zadávanu v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne , pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne pd ev. č. 2014/S I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) jak rgán příslušný pdle 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), k výknu dhledu nad zadáváním veřejných zakázek a sutěži návrh, bdržel dne návrh navrhvatele GET s. r.., IČO , se sídlem Perucká 2540/11a, Praha 2-Vinhrady; ISATech, s. r.., IČO , se sídlem S. K. Neumana 1316, Pardubice; MEGA a. s. IČO , se sídlem Drahbejlva 1452/54, Praha 9 a TIMEX ZDICE s. r.., IČO , se sídlem Velizská 597, Zdice (dále jen navrhvatel ) na přezkumání úknů zadavatele Česká republika Technlgická agentura ČR, IČO , se sídlem Evrpská 1692/37, Praha- Dejvice (dále jen zadavatel neb Technlgická agentura ČR ) učiněných ve veřejné zakázce Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění, zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne , pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne pd ev. č. 2014/S (dále jen veřejná zakázka ). 2. Zadavatel v dkumentu s názvem Pžadavky na návrh řešení (dkumentace návrhu řešení) Výzkumný prjekt č. TB020CBU001 (dále jen zadávací dkumentace ) uvedl, že předmětem veřejné zakázky je: 2

3 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV zhdncení mžných eklgicky přijatelných technlgií a pstupů pr explataci vhdných lžisek, vytipvání bezpečnstních a eklgických rizik, vč. zátěže živtníh prstředí ve spjení s dbýváním a úpravu rud vzácných kvů, nvelizace stávajících právních nrem týkajících se pdmínek dbývání a úpravy rud vzácných kvů. 3. Z bdu 3. klasifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dkumentace vyplývá, že se jedná veřejnu zakázku na služby v aplikvaném výzkumu, přičemž předpkládaná hdnta veřejné zakázky je stanvena na úrvni způsbilých nákladů ve výši ,- Kč bez DPH. 4. Z prtklu tevírání bálek ze dne vyplývá, že zadavatel ve stanvené lhůtě bdržel dvě nabídky. 5. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že nabídka navrhvatele byla hdncena 39,2 bdy a nabídka uchazeče Česká gelgická služba, IČO , se sídlem Klárv 131/3, Praha-Malá Strana; Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava, IČO , se sídlem 17. listpadu 2172/15, Ostrava-Pruba a DIAMO, státní pdnik, IČO , se sídlem Máchva 201, Stráž pd Ralskem (dále jen vybraný uchazeč ) byla hdncena 39,57 bdy. Dne rzhdl zadavatel výběru nejvhdnější nabídky, přičemž jak nejvhdnější byla vybrána nabídka vybranéh uchazeče. Oznámení výběru nejvhdnější nabídky byl navrhvateli i vybranému uchazeči dručen Dne pdal navrhvatel prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky námitky, které byly dručeny zadavateli dne Zadavatel rzhdnutím ze dne , které byl navrhvateli dručen téhž dne, pdaným námitkám ze dne nevyhvěl. 7. Vzhledem k tmu, že navrhvatel nepvažval vyřízení námitek za učiněné v suladu se záknem, pdal dne návrh na zahájení řízení přezkumání úknů zadavatele u Úřadu. Zadavatel bdržel návrh rvněž dne II. OBSAH NÁVRHU 8. V úvdu svéh návrhu vyjádřil navrhvatel přesvědčení, že zadavatel při hdncení nabídek prušil zákn a základní zásady zadávacíh řízení dle 6 dst. 1. zákna, když v rzpru se zadávacími pdmínkami vybral zcela netransparentním způsbem jak nejvhdnější nabídku vybranéh uchazeče, který navíc dle přesvědčení navrhvatele měl být vylučen z účasti v zadávacím řízení. 9. Navrhvatel uvedl, že slvní hdncení dílčíh hdntícíh kritéria dbrná úrveň nabídky u nabídky vybranéh uchazeče vykazuje evidentní rzpr mezi slvním a bdvým hdncením a dále uvedl, že nabídka navrhvatele byla hdncena neadekvátně (nepřiměřeně nízkým bdvým hdncením) v rzpru s preferencemi zadavatele vyjádřenými v zadávací dkumentaci. 10. Navrhvatel ve svém návrhu pukázal na skutečnst, že závěrečné zhdncení dbrné úrvně nabídky vybranéh uchazeče nebsahuje ppis či frmulace, které by jednznačně a 3

4 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV nezpchybnitelně dkládaly, že nabídka vybranéh uchazeče je excelentním řešením výzkumu a lze jí v suladu se zadávacími pdmínkami přiřadit nejvyšší mžný pčet bdů (40 bdů ze 40 mžných). 11. Navrhvatel vyjádřil přesvědčení, že uvedené slvní ppisy dkazují, že řešení předlžené v nabídce vybranéh uchazeče představuje standardní, nijak výjimečný, natž pak excelentní návrh realizace prjektu. 12. Navrhvatel v návrhu dále uvedl, že z hdncení nabídky vybranéh uchazeče nevyplývá, jak hdntící kmise dspěla k výsledným bdvým hdntám v rámci dílčíh hdntícíh kritéria dbrná úrveň nabídky, když slvní hdncení nabídky vybranéh uchazeče je zcela dlišné. 13. Navrhvatel rvněž uvedl, že mu není zřejmé, zda a v jakém rzsahu zadavatel prvěřil reálnu realizvatelnst nabídky vybranéh uchazeče ve vazbě na maximálně přípustnu dbu plnění, kteru zadavatel stanvil. 14. Navrhvatel ve svém návrhu vyjádřil přesvědčení, že vybraným uchazečem uvedené referenční služby jsu jednak neaktuální, dále pak nemají vztah k předmětu plnění veřejné zakázky a ani svým rzsahem nedpvídají pžadavkům zadavatele. 15. Navrhvatel rvněž pukázal na skutečnst, že ze zápisu slžení realizačníh týmu vybranéh uchazeče uvedenéh v prtklu psuzení kvalifikace není zřejmé, která z uvedených sb (a zda vůbec) splňuje pžadavky na dbrné vzdělání s pžadvanu délku praxe v brech hydrgelgie a eklgie. 16. Jak patření k nápravě navrhvatel pžaduje, aby Úřad zrušil předmětné zadávací řízení, případně ulžil zadavateli pvinnst prvést nvé rzhdnutí výběru. Sučástí návrhu byl rvněž pžadavek navrhvatele na nařízení předběžnéh patření, kterým měl být zadavateli ulžen zákaz uzavřít smluvu na předmět plnění veřejné zakázky. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 17. Úřad bdržel návrh dne a tímt dnem byl pdle 113 zákna ve spjení s 44 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ) zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele. 18. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel, vybraný uchazeč. 19. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení přípisem pd č. j. ÚOHS- S870/2014/VZ-22391/2014/542/JV dne Následně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-22997/2014/542/JV ze dne , v němž stanvil účastníkům řízení mim jiné lhůtu, v níž byli právněni navrhvat důkazy, či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanvisk a sučasně stanvil navrhvateli a vybranému uchazeči lhůtu k určení splečnéh zmcněnce pr účely usnadnění průběhu správníh řízení. 4

5 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Vyjádření zadavatele k návrhu 20. Dne bdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu na přezkumání úknů zadavatele ze dne Zadavatel v rámci svéh vyjádření nejprve shrnul namítané skutečnsti navrhvatele a následně pukázal na nedstatek aktivní legitimace navrhvatele, který dle zadavatele neprkázal hrzící neb vzniklu újmu na svých právech. Zadavatel uvedl, že navrhvateli nemhla vzniknut újma, nebť prti standardní veřejné zakázce se pstavení uchazeče pdpisem smluvy změní na pstavení příjemce pdpry, přičemž s tímt je spjena také nenárkvst tét dtace. Zadavatel rvněž pukázal na skutečnst, že příjemce pdpry nerealizuje zisk, ale jsu mu hrazeny puze způsbilé náklady a zisk pak tvří základ újmy, která může uchazeči vzniknut. Zadavatel dále knstatval, že veřejná zakázka ve výzkumu a vývji na služby je puze prcesním nástrjem veducím k výběru nejvhdnější nabídky a realizace plnění je plně v režimu zákna č. 130/2012 Sb. pdpře výzkumu, experimentálníh vývje a invací z veřejných prstředků a změně některých suvisejících záknů. 22. K prblematice hdncení zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že slvní hdncení dpvídá přidělenému pčtu bdů při respektvání bdvé stupnice. Zadavatel rvněž knstatval, že vzhledem k tmu, že navrhvatel neměl mžnst zhdntit všechny bdržené nabídky, je puze subjektivní přesvědčení navrhvatele, že jeh nabídka byla na kvalitativně vyšší úrvni a měla být vybrána. 23. K tvrzení navrhvatele, že není zřejmé, zda se zadavatel zabýval realizvatelnstí nabídky vybranéh uchazeče, zadavatel uvedl, že není účelem hdntící kmise prvěřvat realizvatelnst nabídky, nebť nabídka je pr uchazeče závazná a zadavatel předpkládá, že se uchazeč zavazuje k plnění, které bude realizvat, vzhledem k mžnsti pužití sankcí v případě, že by smluva nebyla plněna. 24. K hdncení nabídek zadavatel uvedl, že stanvil dílčí hdntící kritéria tak, aby vyjadřvala vztah užitné hdnty a ceny. Zadavatel dále uvedl, že klade velký důraz na efektivní, účelné a hspdárné vynakládání veřejných prstředků, cž byl také důvd, prč byl prces psuzení a hdncení nabídek nastaven právě tak, aby zde byl prstr rvněž pr věcné psuzení nabídek a v nejvyšší míře se tak mhly mezit případy, kdy by finanční prstředky byly vynalženy na prjekt, který více než kvalitu vyniká nízku cenu. 25. Zadavatel v rámci svéh vyjádření uvedl, že dstál pžadavku transparentnsti, kdy veškeré pstupy, včetně náležitéh důvdnění byly zaznamenány d prtklu jednání hdntící kmise, prtklu psuzení kvalifikace a d zprávy psuzení a hdncení nabídek. 26. K údajnému nesplnění kvalifikačních předpkladů zadavatel uvedl, že navrhvatel v tét části nevyčerpal řádný pravný prstředek, kterým jsu námitky a jedná se tak nepřípustné a účelvé rzšiřvání důvdů, ke kterým se zadavatel v rámci rzhdnutí námitkách vyjádřit. Nad rámec předchzíh tvrzení zadavatel knstatval, že vybraný uchazeč prkázal splnění kvalifikačních předpkladů v plném rzsahu. 27. Zadavatel v rámci svéh vyjádření rvněž uvedl, že v případě veřejné zakázky ve výzkumu a vývji využil výjimky z becné půsbnsti zákna pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna a dále 5

6 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV uvedl, že specifický pstup zadavatele, stejně jak jeh specifické pstavení, je avizván v rámci celé dkumentace návrhu řešení, např. v části II specifikace veřejné zakázky. 28. Zadavatel rvněž dkázal na rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S407/2014/VZ /2014/511/ABr ze dne , ve kterém Úřad ptvrdil mžnst využití výjimky Technlgicku agenturu České republiky, kdy tat není pvinna při zadávání veřejné zakázky ve výzkumu a vývji a v případě splnění záknných pdmínek, pstupvat pdle zákna. 29. Závěrem svéh vyjádření zadavatel navrhuje, aby Úřad část návrhu zamítnul, nebť nebyly zjištěny důvdy pr ulžení nápravnéh patření, další část návrhu zamítnul, prtže návrh nebyl pdán právněnu sbu a část návrhu nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat pdle zákna. Vyjádření navrhvatele 30. Dne bdržel Úřad vyjádření navrhvatele, v němž navrhuje, aby Úřad přijmul jak důkaz nesplnění technických kvalifikačních předpkladů vybranéh uchazeče stanvisk Ministerstva živtníh prstředí č. j. 2249/660/14 ze dne , které byl dlžen v přílze vyjádření navrhvatele. 31. Navrhvatel ve svém vyjádření uvedl, že z výše uvedenéh stanviska jednznačně vyplývá, že Ministerstv živtníh prstředí ve lhůtě pr pdání nabídek nevydal České gelgické službě (vybraný uchazeč pzn. Úřadu) příslušná svědčení, kterými ve své nabídce prkazvala splnění technických kvalifikačních předpkladů a dále, že předmětem žádné z těcht činnstí nebyly dlženy zadávací dkumentací pžadvané činnsti definvané jak vlastní prvádění činnstí neb zajištění kntrlní činnsti při vyhledávání lžisek vzácných kvů a řešení technlgických mžnstí jejich získávání, vč. stanvení bezpečnstních rizik a dpadů na nvelizaci stávajících právních nrem. 32. Navrhvatel ve svém vyjádření rvněž pětvně pžádal, aby Úřad rzhdl návrhu na nařízení předběžnéh patření spčívající v ulžení zákazu uzavřít smluvu v zadávacím řízení. 33. Dne vydal Úřad rzhdnutí č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-24053/2014/542/JV, kterým zamítl návrh navrhvatele na vydání předběžnéh patření, který měl být zadavateli ulžen zákaz uzavřít smluvu v zadávacím řízení. 34. Dne Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-23280/2014/542/JV, v němž stanvil účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k pdkladům rzhdnutí. 35. Dne na základě žádsti navrhvatele ze dne prdlužil Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-25054/2014/542/JV lhůtu, ve které se mhli účastníci řízení vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 36. Dne bdržel Úřad rzklad navrhvatele prti rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS- S870/2014/VZ-24053/2014/542/JV ze dne , kterým byl zamítnut návrh navrhvatele na nařízení předběžnéh patření spčívajícíh v zákazu uzavřít smluvu v zadávacím řízení. 37. Dne vydal Úřad rzhdnutí č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-25719/2014/542/JV, ve kterém stanvil zadavateli a vybranému uchazeči lhůtu k pdání vyjádření k rzkladu. 6

7 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Vyjádření navrhvatele k pdkladům rzhdnutí 38. Dne bdržel Úřad vyjádření navrhvatele k pdkladům rzhdnutí. Navrhvatel nejprve shrnul dsavadní průběh správníh řízení, přičemž zdůraznil, že zadavatel se žádným svým úknem p zahájení správníh řízení nedvlával mžnsti aplikace některé z výjimek z pvinnsti realizvat zadávací řízení pdle zákna. 39. Následně zadavatel upzrnil na blasti pchybení zadavatele v zadávacím řízení, přičemž pukázal zejména na evidentní rzpr mezi slvním a bdvým hdncení, neadekvátní hdncení nabídky navrhvatele, nezpřístupnění veškerých dkumentů navrhvateli a na přetrvávající pchybnsti tm, zda vybraný uchazeč prkázal splnění kvalifikačních předpkladů. 40. Navrhvatel ve svém vyjádření dále uvedl, že z celéh bsahu spisu nelze relevantně dvdit, že by Úřad mhl či měl přisvědčit nedůvdnému pstupu zadavatele a abstrahvat d nezbytnéh standardu ddržení záknných pvinnstí zadavatele v zadávacím řízení. Navrhvatel rvněž vyjádřil přesvědčení, že zadavatel pškzuje práva navrhvatele vlbu tendenčníh pstupu ve finální fázi zadávacíh řízení. 41. Závěrem svéh vyjádření navrhvatel pžaduje, aby Úřad rzhdl tm, že zadavatel neddržel pstup stanvený záknem pr zadání veřejné zakázky a zrušil zadávací řízení, případně aby ulžil zadavateli pvinnst prvést nvé rzhdnutí výběru. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 42. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech suvislstech a p zhdncení všech pdkladů, zejména zadávací dkumentace a na základě všech zjištěných skutečnstí rzhdl zamítnutí návrhu navrhvatele, nebť návrh pdle 118 dst. 5 písm. d) zákna nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat v zadávacím řízení na předmětnu veřejnu zakázku. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. 43. Osbní půsbnst zákna veřejných zakázkách je dána naplněním definice některéh z druhů zadavatele, jak jsu definváni v 2 zákna. Věcná půsbnst je pté dána naplněním definice veřejné zakázce pdle ustanvení 7 dst. 1 zákna. V případě, kdy jsu bě tyt pdmínky naplněny a nedchází zárveň k aplikaci některé z výjimek uvedených v zákně, vztahuje se na pstup danéh subjektu tent zákn a daný subjekt má pvinnst pdle něj pstupvat. Psuzení právníh pstavení zadavatele 44. Pdle 36a zákna č. 130/2002 Sb., pdpře výzkumu, experimentálníh vývje a invací, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZPVVI ) byla zřízena Technlgická agentura České republiky, která je pdle dst. 2 citvanéh ustanvení rganizační slžku státu a správcem rzpčtvé kapitly, je samstatnu účetní jedntku a hspdaří samstatně s účelvými a institucinálními prstředky přidělenými záknem státním rzpčtu České republiky. 45. Z ustanvení 36a dst. 3 ZPVVI vyplývá, že Technlgická agentura České republiky zabezpečuje: 7

8 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV a) přípravu a realizaci prgramů aplikvanéh výzkumu, vývje a invací včetně prgramů pr ptřeby státní správy, veřejných sutěží ve výzkumu, vývji a invacích na pdpru prjektů a zadávání veřejných zakázek, b) hdncení a výběr návrhů prgramvých prjektů, c) pskytvání účelvé pdpry na řešení prgramvých prjektů na základě smluv pskytnutí pdpry neb rzhdnutí pskytnutí pdpry, d) kntrlu plnění smluv pskytnutí pdpry neb rzhdnutí pskytnutí pdpry a čerpání účelvé pdpry, e) hdncení a kntrlu průběhu řešení a plnění cílů prgramvých prjektů a kntrlu jimi dsažených výsledků, f) zpracvání návrhu výdajů Technlgické agentury České republiky a zpráv její činnsti, g) pradenství řešitelům prjektů a uživatelům výsledků aplikvanéh výzkumu, vývje a invací, zejména v blasti právní, finanční a chrany duševníh vlastnictví, h) pdpru kmunikace mezi výzkumnými rganizacemi a sukrmým sektrem a pdílvé financvání prgramvých prjektů, i) jedná s příslušnými rgány České republiky neb Evrpské unie v tázce psuzvání slučitelnsti pskytvané pdpry se splečným trhem, j) splupráci s bdbnými zahraničními agenturami. 46. Na základě uvedenéh Úřad uzavírá, že ve smyslu 2 dst. 2 písm. a) zákna je Technlgická agentura České republiky veřejným zadavatelem. Psuzení předmětné veřejné zakázky pdle zákna Zjištění vyplývající z dkumentace veřejné zakázce 47. Zadavatel v zadávací dkumentaci s názvem Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění uvedl, že návrh řešení bude psuzván v návaznsti na ZPVVI a zákn, jak veřejná zakázka zadávaná tevřeným řízením pdle 27 zákna. Zadavatel dále uvedl, že pžadavky na návrh řešení vycházejí z pvinnstí pskytvatele dle ZPVVI a reflektují skutečnst, že z phledu frmálníh zadání jde zadávací dkumentaci pdle zákna. 48. Zadavatel v zadávací dkumentaci rvněž uvedl, že i když jde frmálně prcesně veřejnu zakázku pdle zákna, řídí se pravidly dle ZPVVI, které jsu vyjádřeny v zadávací dkumentaci. Zadavatel v zadávací dkumentaci rvněž stanvil, že jde veřejnu zakázku dle 2 dst. 2 písm. g) ZPVVI. 49. Z bdu II. specifikace veřejné zakázky zadávací dkumentace vyplývá, že veřejná zakázka se zadává v rámci prgramu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývji a invacích pr ptřeby státní správy BETA, pdle zákna a realizvána bude na základě Smluvy/Rzhdnutí pskytnutí pdpry pdle ZPVVI, přičemž účelvá pdpra bude pskytvána frmu dtace z výdajů státníh rzpčtu na výzkum, vývj a invace právnickým a fyzickým sbám neb přesunem prstředků státníh rzpčtu pmcí rzpčtvéh patření rganizačním slžkám státu. 8

9 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV 50. Ze zadávací dkumentace dále vyplývá, že prgram BETA stanvuje závazná pravidla pr pskytvání pdpry schválené usnesením vlády České republiky č. 54 dne , ve znění pzdějších změn, jak prgram veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývji a invacích pr ptřeby státní správy BETA. V rámci prgramu jsu řešeny výzkumné ptřeby státní správy a na základě schválení těcht ptřeb jsu připraveny výzkumné prjekty, ke kterým je dle tét dkumentace předkládán frmu nabídky návrh řešení prjektu. Prgram BETA je závazný pr rzhdnutí pskytvání pdpry na vybraná řešení prjektu. 51. V zadávací dkumentaci zadavatel stanvil, že vybraný uchazeč bude plnit předmět veřejné zakázky realizací prjektu výzkumu, vývje a invací dle 2 dst. 2 písm. i) ZPVVI a stane se příjemcem pdpry pdle 2 dst. 2 písm. c) ZPVVI. 52. Dále zadavatel v zadávací dkumentaci upřesnil, že z hlediska kategrie činnsti se jedná aplikvaný výzkum a prgram s identifikačním kódem TB byl schválen usnesením vlády České republiky č. 54 dne , ve znění pzdějších změn. 53. Zadavatel stanvil v bdu 22. ppis prjektu zadávací dkumentace následující cíle prjektu, kterých má být realizací výzkumu dsažen: a) zhdncení lžisek vzácných kvů v České republice z hlediska mžnstí jejich získávání explatací neb úpravárenskými technlgiemi, b) vytipvání mžných eklgicky přijatelných technlgií a pstupů pr získávání vzácných kvů se specifikací knkrétních bezpečnstních a eklgických dpadů při užití navržených technlgií, c) zhdncení investic nezbytných pr realizaci navržených technlgií, d) návrh legislativních změn umžňujících využití nvých technlgických prcesů při získávání vzácných kvů. 54. Sučasně zadavatel uvedl, že prjektem budu naplněny cíle prgramu BETA, tj. prjekt má vazbu na specifický cíl Českéh báňskéh úřadu: Výzkum a vývj v blasti využívání survinvých zdrjů České republiky. 55. Zadavatel dále v bdu 22. ppis prjektu zadávací dkumentace uvedl, že předpkládání uživatelé výsledků prjektu budu Státní báňská správa, Ministerstv průmyslu a bchdu a případně další rgány státní správy. Relevantní ustanvení zákna 56. Pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna zadavatel není pvinen zadávat pdle tht zákna veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem jsu služby ve výzkumu a vývji 19) (pznámka pd čaru č. 19 dkazuje na ZPVVI), s výjimku případů, kdy cena za prvedení výzkumu a vývje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje. 57. Pdle 118 dst. 5 písm. d) zákna Úřad návrh zamítne, pkud návrh nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat pdle tht zákna v zadávacím řízení neb v sutěži návrh. Relevantní ustanvení ZPVVI 9

10 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV 58. Ustanvení 2 dst. 1 ZPVVI vymezuje základní pjmy a uvádí, že pr účely tht zákna se rzumí a) základním výzkumem teretická neb experimentální práce prváděná zejména za účelem získání nvých vědmstí základních principech jevů neb pzrvatelných skutečnstí, která není primárně zaměřena na uplatnění neb využití v praxi, b) aplikvaným výzkumem teretická a experimentální práce zaměřená na získání nvých pznatků a dvednstí pr vývj nvých neb pdstatně zdknalených výrbků, pstupů neb služeb, c) experimentálním vývjem získávání, spjvání, frmvání a pužívání stávajících vědeckých, technlgických, bchdních a jiných příslušných pznatků a dvednstí pr návrh nvých neb pdstatně zdknalených výrbků, pstupů neb služeb (dále jen vývj ), d) invacemi zavedení nvých neb pdstatně zdknalených výrbků, pstupů neb služeb d praxe, s tím, že se rzlišují: 1. invace pstupů, kterými se rzumí realizace nvéh neb pdstatně zdknalenéh způsbu výrby neb pskytvání služeb, včetně významných změn techniky, zařízení neb prgramvéh vybavení, 2. rganizační invace, kterými se rzumí realizace nvéh způsbu rganizace bchdních praktik pdniků, pracvišť neb vnějších vztahů. 59. Ustanvení 2 dst. 2 písm. g) ZPVVI stanví, že pr účely pskytvání pdpry je veřejnu zakázku ve výzkumu, vývji a invacích zakázka na služby v aplikvaném výzkumu, vývji neb invacích pr ptřeby pskytvatele neb správníh úřadu, který není pskytvatelem, pkud jsu tit jedinými uživateli výsledku pdle písmene 2 dst. 2 písm. k) ZPVVI, která je zadána příjemci v rámci prgramu aplikvanéh výzkumu, vývje a invací pstupem pdle zákna veřejných zakázkách a realizvána na základě smluvy pskytnutí pdpry pdle tht zákna, ppřípadě na základě rzhdnutí pskytnutí pdpry ( 9 dst. 5 a 6 ZPVVI), je-li příjemce rganizační slžku státu neb rganizační jedntku ministerstva, zabývající se výzkumem a vývjem. 60. Ustanvení ZPVVI v 2 dst. 2 písm. k) stanví, že výsledkem výzkumu, vývje a invací jsu 1. v základním výzkumu nvé vědmsti základních principech jevů, prcesů neb pzrvatelných skutečnstí, které jsu publikvány pdle zvyklstí v daném vědním bru, 2. v aplikvaném výzkumu nvé pznatky a dvednsti pr vývj výrbků, pstupů neb služeb, pznatky a dvednsti uplatněné jak výsledky, které jsu chráněny pdle záknů upravujících chranu výsledků autrské, vynálezecké neb bdbné činnsti neb využívané dbrnu veřejnstí či jinými uživateli, neb pznatky a dvednsti pr ptřeby pskytvatele, využité v jeh činnsti, pkud vznikly při plnění veřejné zakázky, 3. ve vývji návrhy nvých neb pdstatně zdknalených výrbků, pstupů neb služeb, 4. v invacích nvé neb pdstatně zdknalené výrbky, pstupy neb služby, zavedené d praxe, (dále jen výsledek ). 10

11 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Právní psuzení 61. Úřad k vymezení veřejné zakázky zabývající se výzkumem a vývjem uvádí, že zákn rzlišuje mezi veřejnu zakázku na služby ve výzkumu a vývji, kdy cena za prvedení výzkumu a vývje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje a veřejnu zakázku na služby ve výzkumu a vývji, kdy cena za prvedení výzkumu a vývje je hrazena zadavatelem a zadavatel není jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje. 62. K pužití výjimky z becné půsbnsti zákna pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna Úřad uvádí, že v případě sučasnéh splnění následujících pdmínek, kdy a) cena za prvedení výzkumu a vývje je hrazena výlučně zadavatelem a b) zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje nelze záknnu výjimku na veřejné zakázky na služby ve výzkumu a vývji aplikvat a zadavatel má pvinnst pstupvat při jejich zadávání pdle zákna. V případě, že lze pstavit najist, že zadavatel nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje neb v případě, že je veřejná zakázka na služby ve výzkumu a vývji financvána z více zdrjů, vztahuje na takvu veřejnu zakázku výjimka z becné půsbnsti zákna pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna. 63. Úřad se nejprve zabýval tázku, zda se v šetřeném případě jedná veřejnu zakázku, jejíž předmětem jsu služby ve výzkumu a vývji ve smyslu zákna ZPVVI. V tét suvislsti Úřad knstatuje, že ze zadávací dkumentace z bdu 3. vyplývá, že se jedná veřejnu zakázku na služby v aplikvaném výzkumu, vývji a invacích s přiděleným kód CPV (výzkum a experimentální vývj). V části II. specifikace veřejné zakázky zadávací dkumentace se dále uvádí: jedná se veřejnu zakázku na služby v aplikvaném výzkumu, vývji a invacích pdle 2 dst. 2 písm. g) ZPVVI, přičemž uvedená specifikace je následně dále knkretizvána: veřejná zakázka se zadává v rámci prgramu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývji a invacích pr ptřeby státní správy BETA pdle ZVZ a bude realizvána na základě smluvy/rzhdnutí pskytnutí pdpry pdle ZPVVI. S hledem na výše uvedené skutečnsti Úřad knstatuje, že ze zadávací dkumentace veřejné zakázky zcela jasně vyplývá, že předmětem šetřené veřejné zakázky jsu služby ve výzkumu a vývji ve smyslu zákna ZPVVI. 64. Úřad při psuzvání předmětu veřejné zakázky vycházel jednak ze zadávací dkumentace, jak uveden výše, a rvněž také ze specifickéh pstavení zadavatele, který byl zřízen pdle 36a dst. 3 písm. a ZPVVI za účelem přípravy a realizace prgramů aplikvanéh výzkumu, vývje a invací včetně prgramů pr ptřeby státní správy, veřejných sutěží ve výzkumu, vývji a invacích na pdpru prjektů a zadávání veřejných zakázek, přičemž v případě zadávaní veřejných zakázek musel Úřad vycházet z ustanvení 18 dst. 1 písm. c) zákna, které určité veřejné zakázky ve výzkumu a vývji z půsbnsti zákna výslvně vyjímá. 65. Ze zadávací dkumentace, bdu 22. ppis prjektu pdbdu 7. týkajícíh se předpkládaných uživatelů výsledků prjektu, jednznačně vyplývá, že uživateli budu Státní báňská správa, Ministerstv průmyslu a bchdu a zadavatel rvněž nevylučil pskytnutí výsledků dalším rgánům státním správy. 11

12 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV 66. S hledem na výše uvedené Úřad knstatuje, že v daném knkrétním případě nebyly sučasně naplněny skutečnsti veducí k vylučení výjimky, kdy zadavatel není pvinen zadávat pdle zákna veřejné zakázky, jejichž předmětem jsu služby ve výzkumu a vývji. 67. Jestliže z výše uvedenéh vyplývá, že šetřená veřejná zakázka je realizvána (jak vyplývá ze zadávací dkumentace) v rámci prgramu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývji a invacích pr ptřeby státní správy a uživatelem výsledků výzkumu a vývje nebude puze zadavatel, Úřad knstatuje, že pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna se na šetřenu veřejnu zakázku vztahuje výjimka z becné půsbnsti zákna, pdle které zadavatel nebyl pvinen zadávat předmětnu veřejnu zakázku pdle zákna. V takvém případě má Úřad za t, že je pr tent závěr irelevantní, že se zadavatel rzhdl zadat zakázku frmu zadávacíh řízení uvedenéh v 27 zákna, nebť takvým způsbem nelze zalžit sbní půsbnst zákna veřejných zakázkách pr zadání přezkumávané veřejné zakázky. 68. V suvislsti s pravmcí Úřadu k přezkumu veřejných zakázek Úřad dkazuje na rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. UOHS-R205/2008/ /2009/310/JHa ze dne , ve kterém předseda Úřadu uvedl: V tét suvislsti sučasně pvažuji za pdstatné zmínit, že Úřad je vždy v první řadě pvinen zkumat, zda je dána jeh věcná pravmc přezkumat pstup zadavatele při zadání veřejné zakázky, tedy přezkumat, zda předmět veřejné zakázky např. není vyjmut z režimu zákna. Pkud pak předmět veřejné zakázky nespadá d režimu zákna, není dána ani věcná pravmc Úřadu k vedení správníh řízení, cž je bjektivní skutečnst, kteru zadavatel nemůže žádným způsbem vlivnit či změnit např. svým rzhdnutím zadávat zakázku pstupem pdle zákna. Zadavatel tedy nemůže svým subjektivním rzhdnutím zalžit věcnu příslušnst Úřadu. Pkud zadavatel přest prvede úkny, které p frmální stránce dpvídají pstupu pdle zákna, je t z phledu dhledvé činnsti Úřadu zcela irelevantní Prtže návrh navrhvatele směřuje prti pstupu zadavatele, který není pvinen v zadávacím řízení na šetřenu veřejnu zakázku ddržvat pstup pdle zákna, Úřad rzhdl pdle 118 dst. 5 písm. d) zákna zamítnutí návrhu, jak je uveden ve výrku tht rzhdnutí. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jarše 1926/7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. tisk úředníh razítka JUDr. Eva Kubišvá Místpředsedkyně 12

13 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Obdrží 1. Technlgická agentura ČR, Evrpská 1692/37, Praha-Dejvice 2. GET s. r.., Perucká 2540/11a, Praha 2-Vinhrady 3. ISATech, s. r.., S. K. Neumana 1316, Pardubice 4. MEGA a. s., Drahbejlva 1452/54, Praha 9 5. TIMEX ZDICE s. r.., Velizská 597, Zdice, 6. Česká gelgická služba, Klárv 131/3, Praha-Malá Strana 7. Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listpadu 2172/15, Ostrava- Pruba 8. DIAMO, státní pdnik, Máchva 201, Stráž pd Ralskem Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 13

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více