ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014"

Transkript

1 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne , na návrh z téhž dne, jehž účastníky jsu zadavatel Česká republika Technlgická agentura ČR, IČO , se sídlem Evrpská 1692/37, Praha-Dejvice, navrhvatel účastníci splečnsti Vzácné kvy : GET s. r.., IČO , se sídlem Perucká 2540/11a, Praha 2-Vinhrady, ISATech, s. r.., IČO , se sídlem S. K. Neumana 1316, Pardubice, MEGA a. s. IČO , se sídlem Drahbejlva 1452/54, Praha 9, TIMEX ZDICE s. r.., IČO , se sídlem Velizská 597, Zdice, kteří uzavřeli za účelem pdání splečné nabídky Smluvu splečnsti, vybraný uchazeč: Česká gelgická služba, IČO , se sídlem Klárv 131/3, Praha-Malá Strana, Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava, IČO , se sídlem 17. listpadu 2172/15, Ostrava-Pruba, DIAMO, státní pdnik, IČO , se sídlem Máchva 201, Stráž pd Ralskem,

2 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV kteří dne uzavřeli smluvu účasti na řešení prjektu Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění, ve věci veřejné zakázky Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne , pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne pd ev. č. 2014/S , rzhdl takt: Návrh navrhvatele GET s. r.., IČO , se sídlem Perucká 2540/11a, Praha 2- Vinhrady; ISATech, s. r.., IČO , se sídlem S. K. Neumana 1316, Pardubice; MEGA a. s. IČO , se sídlem Drahbejlva 1452/54, Praha 9 a TIMEX ZDICE s. r.., IČO , se sídlem Velizská 597, Zdice ze dne se pdle 118 dst. 5 písm. d) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zamítá, nebť nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat pdle tht zákna v zadávacím řízení na veřejnu zakázku Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění zadávanu v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne , pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne pd ev. č. 2014/S I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) jak rgán příslušný pdle 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), k výknu dhledu nad zadáváním veřejných zakázek a sutěži návrh, bdržel dne návrh navrhvatele GET s. r.., IČO , se sídlem Perucká 2540/11a, Praha 2-Vinhrady; ISATech, s. r.., IČO , se sídlem S. K. Neumana 1316, Pardubice; MEGA a. s. IČO , se sídlem Drahbejlva 1452/54, Praha 9 a TIMEX ZDICE s. r.., IČO , se sídlem Velizská 597, Zdice (dále jen navrhvatel ) na přezkumání úknů zadavatele Česká republika Technlgická agentura ČR, IČO , se sídlem Evrpská 1692/37, Praha- Dejvice (dále jen zadavatel neb Technlgická agentura ČR ) učiněných ve veřejné zakázce Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění, zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne , pd ev. č , a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne pd ev. č. 2014/S (dále jen veřejná zakázka ). 2. Zadavatel v dkumentu s názvem Pžadavky na návrh řešení (dkumentace návrhu řešení) Výzkumný prjekt č. TB020CBU001 (dále jen zadávací dkumentace ) uvedl, že předmětem veřejné zakázky je: 2

3 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV zhdncení mžných eklgicky přijatelných technlgií a pstupů pr explataci vhdných lžisek, vytipvání bezpečnstních a eklgických rizik, vč. zátěže živtníh prstředí ve spjení s dbýváním a úpravu rud vzácných kvů, nvelizace stávajících právních nrem týkajících se pdmínek dbývání a úpravy rud vzácných kvů. 3. Z bdu 3. klasifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dkumentace vyplývá, že se jedná veřejnu zakázku na služby v aplikvaném výzkumu, přičemž předpkládaná hdnta veřejné zakázky je stanvena na úrvni způsbilých nákladů ve výši ,- Kč bez DPH. 4. Z prtklu tevírání bálek ze dne vyplývá, že zadavatel ve stanvené lhůtě bdržel dvě nabídky. 5. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že nabídka navrhvatele byla hdncena 39,2 bdy a nabídka uchazeče Česká gelgická služba, IČO , se sídlem Klárv 131/3, Praha-Malá Strana; Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava, IČO , se sídlem 17. listpadu 2172/15, Ostrava-Pruba a DIAMO, státní pdnik, IČO , se sídlem Máchva 201, Stráž pd Ralskem (dále jen vybraný uchazeč ) byla hdncena 39,57 bdy. Dne rzhdl zadavatel výběru nejvhdnější nabídky, přičemž jak nejvhdnější byla vybrána nabídka vybranéh uchazeče. Oznámení výběru nejvhdnější nabídky byl navrhvateli i vybranému uchazeči dručen Dne pdal navrhvatel prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky námitky, které byly dručeny zadavateli dne Zadavatel rzhdnutím ze dne , které byl navrhvateli dručen téhž dne, pdaným námitkám ze dne nevyhvěl. 7. Vzhledem k tmu, že navrhvatel nepvažval vyřízení námitek za učiněné v suladu se záknem, pdal dne návrh na zahájení řízení přezkumání úknů zadavatele u Úřadu. Zadavatel bdržel návrh rvněž dne II. OBSAH NÁVRHU 8. V úvdu svéh návrhu vyjádřil navrhvatel přesvědčení, že zadavatel při hdncení nabídek prušil zákn a základní zásady zadávacíh řízení dle 6 dst. 1. zákna, když v rzpru se zadávacími pdmínkami vybral zcela netransparentním způsbem jak nejvhdnější nabídku vybranéh uchazeče, který navíc dle přesvědčení navrhvatele měl být vylučen z účasti v zadávacím řízení. 9. Navrhvatel uvedl, že slvní hdncení dílčíh hdntícíh kritéria dbrná úrveň nabídky u nabídky vybranéh uchazeče vykazuje evidentní rzpr mezi slvním a bdvým hdncením a dále uvedl, že nabídka navrhvatele byla hdncena neadekvátně (nepřiměřeně nízkým bdvým hdncením) v rzpru s preferencemi zadavatele vyjádřenými v zadávací dkumentaci. 10. Navrhvatel ve svém návrhu pukázal na skutečnst, že závěrečné zhdncení dbrné úrvně nabídky vybranéh uchazeče nebsahuje ppis či frmulace, které by jednznačně a 3

4 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV nezpchybnitelně dkládaly, že nabídka vybranéh uchazeče je excelentním řešením výzkumu a lze jí v suladu se zadávacími pdmínkami přiřadit nejvyšší mžný pčet bdů (40 bdů ze 40 mžných). 11. Navrhvatel vyjádřil přesvědčení, že uvedené slvní ppisy dkazují, že řešení předlžené v nabídce vybranéh uchazeče představuje standardní, nijak výjimečný, natž pak excelentní návrh realizace prjektu. 12. Navrhvatel v návrhu dále uvedl, že z hdncení nabídky vybranéh uchazeče nevyplývá, jak hdntící kmise dspěla k výsledným bdvým hdntám v rámci dílčíh hdntícíh kritéria dbrná úrveň nabídky, když slvní hdncení nabídky vybranéh uchazeče je zcela dlišné. 13. Navrhvatel rvněž uvedl, že mu není zřejmé, zda a v jakém rzsahu zadavatel prvěřil reálnu realizvatelnst nabídky vybranéh uchazeče ve vazbě na maximálně přípustnu dbu plnění, kteru zadavatel stanvil. 14. Navrhvatel ve svém návrhu vyjádřil přesvědčení, že vybraným uchazečem uvedené referenční služby jsu jednak neaktuální, dále pak nemají vztah k předmětu plnění veřejné zakázky a ani svým rzsahem nedpvídají pžadavkům zadavatele. 15. Navrhvatel rvněž pukázal na skutečnst, že ze zápisu slžení realizačníh týmu vybranéh uchazeče uvedenéh v prtklu psuzení kvalifikace není zřejmé, která z uvedených sb (a zda vůbec) splňuje pžadavky na dbrné vzdělání s pžadvanu délku praxe v brech hydrgelgie a eklgie. 16. Jak patření k nápravě navrhvatel pžaduje, aby Úřad zrušil předmětné zadávací řízení, případně ulžil zadavateli pvinnst prvést nvé rzhdnutí výběru. Sučástí návrhu byl rvněž pžadavek navrhvatele na nařízení předběžnéh patření, kterým měl být zadavateli ulžen zákaz uzavřít smluvu na předmět plnění veřejné zakázky. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 17. Úřad bdržel návrh dne a tímt dnem byl pdle 113 zákna ve spjení s 44 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ) zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele. 18. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel, vybraný uchazeč. 19. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení přípisem pd č. j. ÚOHS- S870/2014/VZ-22391/2014/542/JV dne Následně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-22997/2014/542/JV ze dne , v němž stanvil účastníkům řízení mim jiné lhůtu, v níž byli právněni navrhvat důkazy, či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanvisk a sučasně stanvil navrhvateli a vybranému uchazeči lhůtu k určení splečnéh zmcněnce pr účely usnadnění průběhu správníh řízení. 4

5 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Vyjádření zadavatele k návrhu 20. Dne bdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu na přezkumání úknů zadavatele ze dne Zadavatel v rámci svéh vyjádření nejprve shrnul namítané skutečnsti navrhvatele a následně pukázal na nedstatek aktivní legitimace navrhvatele, který dle zadavatele neprkázal hrzící neb vzniklu újmu na svých právech. Zadavatel uvedl, že navrhvateli nemhla vzniknut újma, nebť prti standardní veřejné zakázce se pstavení uchazeče pdpisem smluvy změní na pstavení příjemce pdpry, přičemž s tímt je spjena také nenárkvst tét dtace. Zadavatel rvněž pukázal na skutečnst, že příjemce pdpry nerealizuje zisk, ale jsu mu hrazeny puze způsbilé náklady a zisk pak tvří základ újmy, která může uchazeči vzniknut. Zadavatel dále knstatval, že veřejná zakázka ve výzkumu a vývji na služby je puze prcesním nástrjem veducím k výběru nejvhdnější nabídky a realizace plnění je plně v režimu zákna č. 130/2012 Sb. pdpře výzkumu, experimentálníh vývje a invací z veřejných prstředků a změně některých suvisejících záknů. 22. K prblematice hdncení zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že slvní hdncení dpvídá přidělenému pčtu bdů při respektvání bdvé stupnice. Zadavatel rvněž knstatval, že vzhledem k tmu, že navrhvatel neměl mžnst zhdntit všechny bdržené nabídky, je puze subjektivní přesvědčení navrhvatele, že jeh nabídka byla na kvalitativně vyšší úrvni a měla být vybrána. 23. K tvrzení navrhvatele, že není zřejmé, zda se zadavatel zabýval realizvatelnstí nabídky vybranéh uchazeče, zadavatel uvedl, že není účelem hdntící kmise prvěřvat realizvatelnst nabídky, nebť nabídka je pr uchazeče závazná a zadavatel předpkládá, že se uchazeč zavazuje k plnění, které bude realizvat, vzhledem k mžnsti pužití sankcí v případě, že by smluva nebyla plněna. 24. K hdncení nabídek zadavatel uvedl, že stanvil dílčí hdntící kritéria tak, aby vyjadřvala vztah užitné hdnty a ceny. Zadavatel dále uvedl, že klade velký důraz na efektivní, účelné a hspdárné vynakládání veřejných prstředků, cž byl také důvd, prč byl prces psuzení a hdncení nabídek nastaven právě tak, aby zde byl prstr rvněž pr věcné psuzení nabídek a v nejvyšší míře se tak mhly mezit případy, kdy by finanční prstředky byly vynalženy na prjekt, který více než kvalitu vyniká nízku cenu. 25. Zadavatel v rámci svéh vyjádření uvedl, že dstál pžadavku transparentnsti, kdy veškeré pstupy, včetně náležitéh důvdnění byly zaznamenány d prtklu jednání hdntící kmise, prtklu psuzení kvalifikace a d zprávy psuzení a hdncení nabídek. 26. K údajnému nesplnění kvalifikačních předpkladů zadavatel uvedl, že navrhvatel v tét části nevyčerpal řádný pravný prstředek, kterým jsu námitky a jedná se tak nepřípustné a účelvé rzšiřvání důvdů, ke kterým se zadavatel v rámci rzhdnutí námitkách vyjádřit. Nad rámec předchzíh tvrzení zadavatel knstatval, že vybraný uchazeč prkázal splnění kvalifikačních předpkladů v plném rzsahu. 27. Zadavatel v rámci svéh vyjádření rvněž uvedl, že v případě veřejné zakázky ve výzkumu a vývji využil výjimky z becné půsbnsti zákna pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna a dále 5

6 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV uvedl, že specifický pstup zadavatele, stejně jak jeh specifické pstavení, je avizván v rámci celé dkumentace návrhu řešení, např. v části II specifikace veřejné zakázky. 28. Zadavatel rvněž dkázal na rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S407/2014/VZ /2014/511/ABr ze dne , ve kterém Úřad ptvrdil mžnst využití výjimky Technlgicku agenturu České republiky, kdy tat není pvinna při zadávání veřejné zakázky ve výzkumu a vývji a v případě splnění záknných pdmínek, pstupvat pdle zákna. 29. Závěrem svéh vyjádření zadavatel navrhuje, aby Úřad část návrhu zamítnul, nebť nebyly zjištěny důvdy pr ulžení nápravnéh patření, další část návrhu zamítnul, prtže návrh nebyl pdán právněnu sbu a část návrhu nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat pdle zákna. Vyjádření navrhvatele 30. Dne bdržel Úřad vyjádření navrhvatele, v němž navrhuje, aby Úřad přijmul jak důkaz nesplnění technických kvalifikačních předpkladů vybranéh uchazeče stanvisk Ministerstva živtníh prstředí č. j. 2249/660/14 ze dne , které byl dlžen v přílze vyjádření navrhvatele. 31. Navrhvatel ve svém vyjádření uvedl, že z výše uvedenéh stanviska jednznačně vyplývá, že Ministerstv živtníh prstředí ve lhůtě pr pdání nabídek nevydal České gelgické službě (vybraný uchazeč pzn. Úřadu) příslušná svědčení, kterými ve své nabídce prkazvala splnění technických kvalifikačních předpkladů a dále, že předmětem žádné z těcht činnstí nebyly dlženy zadávací dkumentací pžadvané činnsti definvané jak vlastní prvádění činnstí neb zajištění kntrlní činnsti při vyhledávání lžisek vzácných kvů a řešení technlgických mžnstí jejich získávání, vč. stanvení bezpečnstních rizik a dpadů na nvelizaci stávajících právních nrem. 32. Navrhvatel ve svém vyjádření rvněž pětvně pžádal, aby Úřad rzhdl návrhu na nařízení předběžnéh patření spčívající v ulžení zákazu uzavřít smluvu v zadávacím řízení. 33. Dne vydal Úřad rzhdnutí č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-24053/2014/542/JV, kterým zamítl návrh navrhvatele na vydání předběžnéh patření, který měl být zadavateli ulžen zákaz uzavřít smluvu v zadávacím řízení. 34. Dne Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-23280/2014/542/JV, v němž stanvil účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k pdkladům rzhdnutí. 35. Dne na základě žádsti navrhvatele ze dne prdlužil Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-25054/2014/542/JV lhůtu, ve které se mhli účastníci řízení vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 36. Dne bdržel Úřad rzklad navrhvatele prti rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS- S870/2014/VZ-24053/2014/542/JV ze dne , kterým byl zamítnut návrh navrhvatele na nařízení předběžnéh patření spčívajícíh v zákazu uzavřít smluvu v zadávacím řízení. 37. Dne vydal Úřad rzhdnutí č. j. ÚOHS-S870/2014/VZ-25719/2014/542/JV, ve kterém stanvil zadavateli a vybranému uchazeči lhůtu k pdání vyjádření k rzkladu. 6

7 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Vyjádření navrhvatele k pdkladům rzhdnutí 38. Dne bdržel Úřad vyjádření navrhvatele k pdkladům rzhdnutí. Navrhvatel nejprve shrnul dsavadní průběh správníh řízení, přičemž zdůraznil, že zadavatel se žádným svým úknem p zahájení správníh řízení nedvlával mžnsti aplikace některé z výjimek z pvinnsti realizvat zadávací řízení pdle zákna. 39. Následně zadavatel upzrnil na blasti pchybení zadavatele v zadávacím řízení, přičemž pukázal zejména na evidentní rzpr mezi slvním a bdvým hdncení, neadekvátní hdncení nabídky navrhvatele, nezpřístupnění veškerých dkumentů navrhvateli a na přetrvávající pchybnsti tm, zda vybraný uchazeč prkázal splnění kvalifikačních předpkladů. 40. Navrhvatel ve svém vyjádření dále uvedl, že z celéh bsahu spisu nelze relevantně dvdit, že by Úřad mhl či měl přisvědčit nedůvdnému pstupu zadavatele a abstrahvat d nezbytnéh standardu ddržení záknných pvinnstí zadavatele v zadávacím řízení. Navrhvatel rvněž vyjádřil přesvědčení, že zadavatel pškzuje práva navrhvatele vlbu tendenčníh pstupu ve finální fázi zadávacíh řízení. 41. Závěrem svéh vyjádření navrhvatel pžaduje, aby Úřad rzhdl tm, že zadavatel neddržel pstup stanvený záknem pr zadání veřejné zakázky a zrušil zadávací řízení, případně aby ulžil zadavateli pvinnst prvést nvé rzhdnutí výběru. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 42. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech suvislstech a p zhdncení všech pdkladů, zejména zadávací dkumentace a na základě všech zjištěných skutečnstí rzhdl zamítnutí návrhu navrhvatele, nebť návrh pdle 118 dst. 5 písm. d) zákna nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat v zadávacím řízení na předmětnu veřejnu zakázku. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. 43. Osbní půsbnst zákna veřejných zakázkách je dána naplněním definice některéh z druhů zadavatele, jak jsu definváni v 2 zákna. Věcná půsbnst je pté dána naplněním definice veřejné zakázce pdle ustanvení 7 dst. 1 zákna. V případě, kdy jsu bě tyt pdmínky naplněny a nedchází zárveň k aplikaci některé z výjimek uvedených v zákně, vztahuje se na pstup danéh subjektu tent zákn a daný subjekt má pvinnst pdle něj pstupvat. Psuzení právníh pstavení zadavatele 44. Pdle 36a zákna č. 130/2002 Sb., pdpře výzkumu, experimentálníh vývje a invací, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZPVVI ) byla zřízena Technlgická agentura České republiky, která je pdle dst. 2 citvanéh ustanvení rganizační slžku státu a správcem rzpčtvé kapitly, je samstatnu účetní jedntku a hspdaří samstatně s účelvými a institucinálními prstředky přidělenými záknem státním rzpčtu České republiky. 45. Z ustanvení 36a dst. 3 ZPVVI vyplývá, že Technlgická agentura České republiky zabezpečuje: 7

8 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV a) přípravu a realizaci prgramů aplikvanéh výzkumu, vývje a invací včetně prgramů pr ptřeby státní správy, veřejných sutěží ve výzkumu, vývji a invacích na pdpru prjektů a zadávání veřejných zakázek, b) hdncení a výběr návrhů prgramvých prjektů, c) pskytvání účelvé pdpry na řešení prgramvých prjektů na základě smluv pskytnutí pdpry neb rzhdnutí pskytnutí pdpry, d) kntrlu plnění smluv pskytnutí pdpry neb rzhdnutí pskytnutí pdpry a čerpání účelvé pdpry, e) hdncení a kntrlu průběhu řešení a plnění cílů prgramvých prjektů a kntrlu jimi dsažených výsledků, f) zpracvání návrhu výdajů Technlgické agentury České republiky a zpráv její činnsti, g) pradenství řešitelům prjektů a uživatelům výsledků aplikvanéh výzkumu, vývje a invací, zejména v blasti právní, finanční a chrany duševníh vlastnictví, h) pdpru kmunikace mezi výzkumnými rganizacemi a sukrmým sektrem a pdílvé financvání prgramvých prjektů, i) jedná s příslušnými rgány České republiky neb Evrpské unie v tázce psuzvání slučitelnsti pskytvané pdpry se splečným trhem, j) splupráci s bdbnými zahraničními agenturami. 46. Na základě uvedenéh Úřad uzavírá, že ve smyslu 2 dst. 2 písm. a) zákna je Technlgická agentura České republiky veřejným zadavatelem. Psuzení předmětné veřejné zakázky pdle zákna Zjištění vyplývající z dkumentace veřejné zakázce 47. Zadavatel v zadávací dkumentaci s názvem Výzkum technlgických mžnstí získávání vzácných kvů v ČR s hledem na minimalizaci dpadů na živtní prstředí a jejich legislativní zajištění uvedl, že návrh řešení bude psuzván v návaznsti na ZPVVI a zákn, jak veřejná zakázka zadávaná tevřeným řízením pdle 27 zákna. Zadavatel dále uvedl, že pžadavky na návrh řešení vycházejí z pvinnstí pskytvatele dle ZPVVI a reflektují skutečnst, že z phledu frmálníh zadání jde zadávací dkumentaci pdle zákna. 48. Zadavatel v zadávací dkumentaci rvněž uvedl, že i když jde frmálně prcesně veřejnu zakázku pdle zákna, řídí se pravidly dle ZPVVI, které jsu vyjádřeny v zadávací dkumentaci. Zadavatel v zadávací dkumentaci rvněž stanvil, že jde veřejnu zakázku dle 2 dst. 2 písm. g) ZPVVI. 49. Z bdu II. specifikace veřejné zakázky zadávací dkumentace vyplývá, že veřejná zakázka se zadává v rámci prgramu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývji a invacích pr ptřeby státní správy BETA, pdle zákna a realizvána bude na základě Smluvy/Rzhdnutí pskytnutí pdpry pdle ZPVVI, přičemž účelvá pdpra bude pskytvána frmu dtace z výdajů státníh rzpčtu na výzkum, vývj a invace právnickým a fyzickým sbám neb přesunem prstředků státníh rzpčtu pmcí rzpčtvéh patření rganizačním slžkám státu. 8

9 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV 50. Ze zadávací dkumentace dále vyplývá, že prgram BETA stanvuje závazná pravidla pr pskytvání pdpry schválené usnesením vlády České republiky č. 54 dne , ve znění pzdějších změn, jak prgram veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývji a invacích pr ptřeby státní správy BETA. V rámci prgramu jsu řešeny výzkumné ptřeby státní správy a na základě schválení těcht ptřeb jsu připraveny výzkumné prjekty, ke kterým je dle tét dkumentace předkládán frmu nabídky návrh řešení prjektu. Prgram BETA je závazný pr rzhdnutí pskytvání pdpry na vybraná řešení prjektu. 51. V zadávací dkumentaci zadavatel stanvil, že vybraný uchazeč bude plnit předmět veřejné zakázky realizací prjektu výzkumu, vývje a invací dle 2 dst. 2 písm. i) ZPVVI a stane se příjemcem pdpry pdle 2 dst. 2 písm. c) ZPVVI. 52. Dále zadavatel v zadávací dkumentaci upřesnil, že z hlediska kategrie činnsti se jedná aplikvaný výzkum a prgram s identifikačním kódem TB byl schválen usnesením vlády České republiky č. 54 dne , ve znění pzdějších změn. 53. Zadavatel stanvil v bdu 22. ppis prjektu zadávací dkumentace následující cíle prjektu, kterých má být realizací výzkumu dsažen: a) zhdncení lžisek vzácných kvů v České republice z hlediska mžnstí jejich získávání explatací neb úpravárenskými technlgiemi, b) vytipvání mžných eklgicky přijatelných technlgií a pstupů pr získávání vzácných kvů se specifikací knkrétních bezpečnstních a eklgických dpadů při užití navržených technlgií, c) zhdncení investic nezbytných pr realizaci navržených technlgií, d) návrh legislativních změn umžňujících využití nvých technlgických prcesů při získávání vzácných kvů. 54. Sučasně zadavatel uvedl, že prjektem budu naplněny cíle prgramu BETA, tj. prjekt má vazbu na specifický cíl Českéh báňskéh úřadu: Výzkum a vývj v blasti využívání survinvých zdrjů České republiky. 55. Zadavatel dále v bdu 22. ppis prjektu zadávací dkumentace uvedl, že předpkládání uživatelé výsledků prjektu budu Státní báňská správa, Ministerstv průmyslu a bchdu a případně další rgány státní správy. Relevantní ustanvení zákna 56. Pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna zadavatel není pvinen zadávat pdle tht zákna veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem jsu služby ve výzkumu a vývji 19) (pznámka pd čaru č. 19 dkazuje na ZPVVI), s výjimku případů, kdy cena za prvedení výzkumu a vývje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje. 57. Pdle 118 dst. 5 písm. d) zákna Úřad návrh zamítne, pkud návrh nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat pdle tht zákna v zadávacím řízení neb v sutěži návrh. Relevantní ustanvení ZPVVI 9

10 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV 58. Ustanvení 2 dst. 1 ZPVVI vymezuje základní pjmy a uvádí, že pr účely tht zákna se rzumí a) základním výzkumem teretická neb experimentální práce prváděná zejména za účelem získání nvých vědmstí základních principech jevů neb pzrvatelných skutečnstí, která není primárně zaměřena na uplatnění neb využití v praxi, b) aplikvaným výzkumem teretická a experimentální práce zaměřená na získání nvých pznatků a dvednstí pr vývj nvých neb pdstatně zdknalených výrbků, pstupů neb služeb, c) experimentálním vývjem získávání, spjvání, frmvání a pužívání stávajících vědeckých, technlgických, bchdních a jiných příslušných pznatků a dvednstí pr návrh nvých neb pdstatně zdknalených výrbků, pstupů neb služeb (dále jen vývj ), d) invacemi zavedení nvých neb pdstatně zdknalených výrbků, pstupů neb služeb d praxe, s tím, že se rzlišují: 1. invace pstupů, kterými se rzumí realizace nvéh neb pdstatně zdknalenéh způsbu výrby neb pskytvání služeb, včetně významných změn techniky, zařízení neb prgramvéh vybavení, 2. rganizační invace, kterými se rzumí realizace nvéh způsbu rganizace bchdních praktik pdniků, pracvišť neb vnějších vztahů. 59. Ustanvení 2 dst. 2 písm. g) ZPVVI stanví, že pr účely pskytvání pdpry je veřejnu zakázku ve výzkumu, vývji a invacích zakázka na služby v aplikvaném výzkumu, vývji neb invacích pr ptřeby pskytvatele neb správníh úřadu, který není pskytvatelem, pkud jsu tit jedinými uživateli výsledku pdle písmene 2 dst. 2 písm. k) ZPVVI, která je zadána příjemci v rámci prgramu aplikvanéh výzkumu, vývje a invací pstupem pdle zákna veřejných zakázkách a realizvána na základě smluvy pskytnutí pdpry pdle tht zákna, ppřípadě na základě rzhdnutí pskytnutí pdpry ( 9 dst. 5 a 6 ZPVVI), je-li příjemce rganizační slžku státu neb rganizační jedntku ministerstva, zabývající se výzkumem a vývjem. 60. Ustanvení ZPVVI v 2 dst. 2 písm. k) stanví, že výsledkem výzkumu, vývje a invací jsu 1. v základním výzkumu nvé vědmsti základních principech jevů, prcesů neb pzrvatelných skutečnstí, které jsu publikvány pdle zvyklstí v daném vědním bru, 2. v aplikvaném výzkumu nvé pznatky a dvednsti pr vývj výrbků, pstupů neb služeb, pznatky a dvednsti uplatněné jak výsledky, které jsu chráněny pdle záknů upravujících chranu výsledků autrské, vynálezecké neb bdbné činnsti neb využívané dbrnu veřejnstí či jinými uživateli, neb pznatky a dvednsti pr ptřeby pskytvatele, využité v jeh činnsti, pkud vznikly při plnění veřejné zakázky, 3. ve vývji návrhy nvých neb pdstatně zdknalených výrbků, pstupů neb služeb, 4. v invacích nvé neb pdstatně zdknalené výrbky, pstupy neb služby, zavedené d praxe, (dále jen výsledek ). 10

11 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Právní psuzení 61. Úřad k vymezení veřejné zakázky zabývající se výzkumem a vývjem uvádí, že zákn rzlišuje mezi veřejnu zakázku na služby ve výzkumu a vývji, kdy cena za prvedení výzkumu a vývje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje a veřejnu zakázku na služby ve výzkumu a vývji, kdy cena za prvedení výzkumu a vývje je hrazena zadavatelem a zadavatel není jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje. 62. K pužití výjimky z becné půsbnsti zákna pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna Úřad uvádí, že v případě sučasnéh splnění následujících pdmínek, kdy a) cena za prvedení výzkumu a vývje je hrazena výlučně zadavatelem a b) zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje nelze záknnu výjimku na veřejné zakázky na služby ve výzkumu a vývji aplikvat a zadavatel má pvinnst pstupvat při jejich zadávání pdle zákna. V případě, že lze pstavit najist, že zadavatel nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývje neb v případě, že je veřejná zakázka na služby ve výzkumu a vývji financvána z více zdrjů, vztahuje na takvu veřejnu zakázku výjimka z becné půsbnsti zákna pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna. 63. Úřad se nejprve zabýval tázku, zda se v šetřeném případě jedná veřejnu zakázku, jejíž předmětem jsu služby ve výzkumu a vývji ve smyslu zákna ZPVVI. V tét suvislsti Úřad knstatuje, že ze zadávací dkumentace z bdu 3. vyplývá, že se jedná veřejnu zakázku na služby v aplikvaném výzkumu, vývji a invacích s přiděleným kód CPV (výzkum a experimentální vývj). V části II. specifikace veřejné zakázky zadávací dkumentace se dále uvádí: jedná se veřejnu zakázku na služby v aplikvaném výzkumu, vývji a invacích pdle 2 dst. 2 písm. g) ZPVVI, přičemž uvedená specifikace je následně dále knkretizvána: veřejná zakázka se zadává v rámci prgramu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývji a invacích pr ptřeby státní správy BETA pdle ZVZ a bude realizvána na základě smluvy/rzhdnutí pskytnutí pdpry pdle ZPVVI. S hledem na výše uvedené skutečnsti Úřad knstatuje, že ze zadávací dkumentace veřejné zakázky zcela jasně vyplývá, že předmětem šetřené veřejné zakázky jsu služby ve výzkumu a vývji ve smyslu zákna ZPVVI. 64. Úřad při psuzvání předmětu veřejné zakázky vycházel jednak ze zadávací dkumentace, jak uveden výše, a rvněž také ze specifickéh pstavení zadavatele, který byl zřízen pdle 36a dst. 3 písm. a ZPVVI za účelem přípravy a realizace prgramů aplikvanéh výzkumu, vývje a invací včetně prgramů pr ptřeby státní správy, veřejných sutěží ve výzkumu, vývji a invacích na pdpru prjektů a zadávání veřejných zakázek, přičemž v případě zadávaní veřejných zakázek musel Úřad vycházet z ustanvení 18 dst. 1 písm. c) zákna, které určité veřejné zakázky ve výzkumu a vývji z půsbnsti zákna výslvně vyjímá. 65. Ze zadávací dkumentace, bdu 22. ppis prjektu pdbdu 7. týkajícíh se předpkládaných uživatelů výsledků prjektu, jednznačně vyplývá, že uživateli budu Státní báňská správa, Ministerstv průmyslu a bchdu a zadavatel rvněž nevylučil pskytnutí výsledků dalším rgánům státním správy. 11

12 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV 66. S hledem na výše uvedené Úřad knstatuje, že v daném knkrétním případě nebyly sučasně naplněny skutečnsti veducí k vylučení výjimky, kdy zadavatel není pvinen zadávat pdle zákna veřejné zakázky, jejichž předmětem jsu služby ve výzkumu a vývji. 67. Jestliže z výše uvedenéh vyplývá, že šetřená veřejná zakázka je realizvána (jak vyplývá ze zadávací dkumentace) v rámci prgramu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývji a invacích pr ptřeby státní správy a uživatelem výsledků výzkumu a vývje nebude puze zadavatel, Úřad knstatuje, že pdle 18 dst. 1 písm. c) zákna se na šetřenu veřejnu zakázku vztahuje výjimka z becné půsbnsti zákna, pdle které zadavatel nebyl pvinen zadávat předmětnu veřejnu zakázku pdle zákna. V takvém případě má Úřad za t, že je pr tent závěr irelevantní, že se zadavatel rzhdl zadat zakázku frmu zadávacíh řízení uvedenéh v 27 zákna, nebť takvým způsbem nelze zalžit sbní půsbnst zákna veřejných zakázkách pr zadání přezkumávané veřejné zakázky. 68. V suvislsti s pravmcí Úřadu k přezkumu veřejných zakázek Úřad dkazuje na rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. UOHS-R205/2008/ /2009/310/JHa ze dne , ve kterém předseda Úřadu uvedl: V tét suvislsti sučasně pvažuji za pdstatné zmínit, že Úřad je vždy v první řadě pvinen zkumat, zda je dána jeh věcná pravmc přezkumat pstup zadavatele při zadání veřejné zakázky, tedy přezkumat, zda předmět veřejné zakázky např. není vyjmut z režimu zákna. Pkud pak předmět veřejné zakázky nespadá d režimu zákna, není dána ani věcná pravmc Úřadu k vedení správníh řízení, cž je bjektivní skutečnst, kteru zadavatel nemůže žádným způsbem vlivnit či změnit např. svým rzhdnutím zadávat zakázku pstupem pdle zákna. Zadavatel tedy nemůže svým subjektivním rzhdnutím zalžit věcnu příslušnst Úřadu. Pkud zadavatel přest prvede úkny, které p frmální stránce dpvídají pstupu pdle zákna, je t z phledu dhledvé činnsti Úřadu zcela irelevantní Prtže návrh navrhvatele směřuje prti pstupu zadavatele, který není pvinen v zadávacím řízení na šetřenu veřejnu zakázku ddržvat pstup pdle zákna, Úřad rzhdl pdle 118 dst. 5 písm. d) zákna zamítnutí návrhu, jak je uveden ve výrku tht rzhdnutí. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jarše 1926/7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. tisk úředníh razítka JUDr. Eva Kubišvá Místpředsedkyně 12

13 Č.j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Obdrží 1. Technlgická agentura ČR, Evrpská 1692/37, Praha-Dejvice 2. GET s. r.., Perucká 2540/11a, Praha 2-Vinhrady 3. ISATech, s. r.., S. K. Neumana 1316, Pardubice 4. MEGA a. s., Drahbejlva 1452/54, Praha 9 5. TIMEX ZDICE s. r.., Velizská 597, Zdice, 6. Česká gelgická služba, Klárv 131/3, Praha-Malá Strana 7. Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listpadu 2172/15, Ostrava- Pruba 8. DIAMO, státní pdnik, Máchva 201, Stráž pd Ralskem Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 13

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brno

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brno *UOHSX005GDAO* UOHSX005GDAO USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brn 21.1.2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0094U3S* UOHSX0094U3S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Brn: 28. prsince 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UQEJ* UOHSX005UQEJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S786/2013/VZ-9090/2014/522/JCh Brn 28. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0054FMY* UOHSX0054FMY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S696,731/2012/VZ-15167/2013/511/MGr Brn 12. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0072D5H* UOHSX0072D5H ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S178/2015/VZ-12172/2015/542/JP Brn 21. května 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008FTPF* UOHSX008FTPF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0287/2016/VZ-20665/2016/532/KSt Brn: 13. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SUG9* UOHSX007SUG9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0739/2015/VZ-39499/2015/543/JWe Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: 3. 8. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007RGYU* UOHSX007RGYU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0667,0668/2015/VZ-39440/2015/513/JLí Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00AZN57* UOHSX00AZN57 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ-06509/2018/544/IK Brn: 2. března 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008YEUS* UOHSX008YEUS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0640/2016/VZ-42886/2016/543/MŠl Brn: 20. října 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008P4DC* UOHSX008P4DC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0493/2016/VZ-34691/2016/521/ZKu Brn: 18. srpna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090DFV* UOHSX0090DFV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0669/2016/VZ-44760/2016/523/AS Brn: 4. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090ZUI* UOHSX0090ZUI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi Brn: 14. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008E8AY* UOHSX008E8AY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0190/2016/VZ-19287/2016/522/JKr Brn: 5. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27.

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. *uhsx001pwbh* UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. května 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0080BWD* UOHSX0080BWD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0891/2015/VZ-03907/2016/511/JNv Brn 2. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX00C84ZJ* UOHSX00C84ZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0164/2019/VZ-11835/2019/541/PDz Brn: 26. dubna 2019 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059NML* UOHSX0059NML ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-15372/2013/511/MFl Brn 14. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více