Globální extrémy (na kompaktní množině)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální extrémy (na kompaktní množině)"

Transkript

1 Globální extrémy (na kompaktní množině) Budeme hledat globální extrémy funkce f na uzavřené a ohraničené (tedy kompaktní) množině M. Funkce f může svého globálního extrému na M nabývat bud v nějaké bodě z M, kde nabývá svého lokálního extrému, nebo v nějakém bodě na hranici této množiny. Hranici množiny M si budeme představovat jako spojení několika grafů funkcí jedné proměnné, at už y = y(x), či x = x(y), na kterých budeme hledat extrémy dle difenciálního počtu funkcí jedné proměnné. Hledání globálních extrémů na kompaktní množině M se tedy rozpadá do dvou podúloh nalezení lokálních extrémů ležících v M a extrémů na hranici. Pouhým porovnáním funkčních hodnot těchto extrémů odhalíme, ve kterých bodech je globální maximum či minimum a jakou mají hodnotu. Z posledního kroku vidíme, že nepotřebujeme v průběhu vědět, jaký (a zda vůbec) třeba lokální extrém v daném bodě máme, stačí nám, že daný bod je kandidát na extrém, a určit si v něm funkční hodnotu. Nemusíme se tedy pouštět do druhých derivací. Celý postup můžeme shrnout následovně: ) Lokální extrémy najdeme stacionární body a body, ve kterých není definována nějaká z parciálních derivací, ale je definována původní funkce, uvážíme z nich ty, které patří do M, a v nich vypočteme funkční hodnoty. ) Hranice hranici množiny M si rozdělíme na několik funkcí jedné proměnné x či y, body, ve kterých se protínají, označme krajní body. U každé z hraničních funkcí z derivací podle x či y najdeme body, ve kterých může mít lokální extrém, uvážíme z nich ty, které patří do hranice M, a vypočteme v nich funkční hodnoty. Vypočteme funkční hodnoty v krajních bodech. 3) Závěr Porovnáním funkčních hodnot ve všech možných bodech, kde může být globální extrém, zjistíme, kde má funkce f globální maximum či minimum a jakou mají hodnotu. Příklad. Najděte globální extrémy funkce f (x,y) = x y +4xy 6x na množině M dané nerovnicemi x 0, y 0 a x + y 3. Řešení. Množinu M tvoří trojúhelník: ) Lokální extrémy Stacionární body: f x = x + 4y 6 = 0 f y = 4y + 4x = 0 y = x Dosazením y = x do první rovnice: 6x 6 = 0, tedy x = y =. Máme jeden stacionární bod A = [,] M, f (A) = 4. ) Hranice a) y = 0: z = x 6x, z = x 6 = 0 x = 3, kandidát B = [3,0] M, f (B) = 0 b) x = 0: z = y, z = 4y = 0 y = 0, kandidát C = [0,0] M, f (C) = c) y = 3 x: z = x (3 x) +4x(3 x) 6x = 5x +8x 9, z = 0x+8 = 0 x = 9 [ 9 5, kandidát D = 5, 6 5 f (D) = 4 5 d) Krajní body: [0, 0] a [3, 0] jsme již uvážili, zbývá E = [0, 3], f (E) = 9 3) Závěr Porovnáním funkčních hodnot ve všech možných bodech, kde může být globální extrém, dostáváme: Funkce f má na M globální maximum v bodě [0,0] o hodnotě. Funkce f má na M globální minimum v bodě [0,3] o hodnotě 9. ] M,

2 Příklad. Najděte globální extrémy funkce f (x,y) = x 3 + x + y na množině M, která je ohraničena křivkami y = 4 a y = x. Řešení. Množinu M tvoří část vnitřku paraboly: ) Lokální extrémy Stacionární body: f x = 3x + 4x = x(3x + 4) = 0 x = 0, x = 4 3 f y = y = 0 y = 0 Máme dva stacionární body, ale [ 43 ],0 / M, takže stačí uvážit A = [0,0] M, f (A) =. ) Hranice a) y = 4: z = x 3 +x +4, z = 3x +4x = x(3x+4) x = 0, x = 4, máme tak odtud dva kandidáty, bod B = [0,4] M, 3 f (B) = 4, a bod C = [ 43 ],4 M, f (C) = 40 7 = b) y = x : z = x 3 + x + x 4 = 0, z = 3x + 4x + 4x 3 = x(4x + 3x + 4) = 0 x = 0, ale bod [0,0] jsme již uvážili c) Krajní body: D = [,4], f (D) = 4 E = [,4], f (E) = 30 3) Závěr Porovnáním funkčních hodnot ve všech možných bodech, kde může být globální extrém, dostáváme: Funkce f má na M globální maximum v bodě [,4] o hodnotě 30. Funkce f má na M globální minimum v bodě [0,0] o hodnotě. Vázané extrémy Lagrangeovy multiplikátory Budeme hledat extrémy funkce f, přičemž nás ale nebude zajímat chování této funkce na celém svém definičním oboru, ale pouze v těch bodech definičního oboru, které leží v jisté množině M, určené jednou či více rovnicemi. Mluvíme pak o vázaných lokálních extrémech, nebo též o lokálních extrémech vzhledem k M. Obecně je tento postup popsán ve skriptech Došlý-Došlá, proto se zde omezíme na případ funkcí dvou nebo tří proměnných a vazebné podmínky dané jednou rovnicí. Vázané extrémy funkce dvou proměnných s jednou vazebnou podmínkou Mějme funkci f (x,y) a množině M dané rovnicí g(x,y) = 0. Pak postupujeme následovně:. Vytvoříme Lagrangeovu funkci L(x, y, λ) = f (x, y) λ g(x, y). (λ Lagrangeův multiplikátor).. Určíme stacionární body f vzhledem k M, tj. najdeme řešení soustavy rovnic: L x (x,y,λ) = 0, L y (x,y,λ) = 0, g(x) = L λ (x,y,λ) = 0,

3 přičemž kromě konkrétních bodů (x i,y i ) nás zajímá i příslušný multiplikátor λ i. Tato soustava je tvořena jednak parciálními derivacemi funkce Lagrangeovy funkce L podle jednotlivých proměnných funkce f, jednak vazebnými podmínkami. Vidíme, že vlastně hledáme stacionární body Lagrangeovy funkce L(x,y,λ), nebot rovnice vazebných podmínek nejsou nic jiného, než že vezmeme parciální derivace Lagrangeovy funkce L podle příslušných multiplikátorů (a vynásobíme ). 3. Spočítáme druhý diferenciál Lagrangeovy funkce L(x,y,λ) vzhledem k proměnných x,y, d L = L xx dx + L xy dxdy + L yy dy, a dosadíme do něj konkrétní stacionární bod A. Dále zdiferencujeme vazebnou podmínku, dg = g x dx + g y dy = 0, dosadíme opět bod A a vyjádříme třeba dy, za která dosadíme do d L(A). Dostaneme pak d L(A) = αdx (α R) jako kvadratickou formu proměnné dx. Podobně jako u funkcí jedné proměnné, je-li tato kvadratická forma pozitivně definitní, tj. α > 0, je v A ostré vázané lokální minimum, je-li naopak negativně definitní, tj. α < 0, je v A ostré vázané lokální maximum. Takto postupně vyšetříme všechny získané stacionární body. Příklad 3. Metodou Lagrangeových multiplikátorů určete vázané extrémy funkce f (x, y) = ln(x + y) na množině M dané rovnicí xy =. Řešení. Definiční obor D( f ) = { (x,y) R,x + y > 0 } M: g(x,y) = xy = 0 Lagrangeova funkce L(x,y,λ) = ln(x + y) λ(xy ) Z prvních dvou rovnic: L x = x + y λy = 0 L y = x + y λx = 0 g(x,y) = L λ = xy = 0 x + y = λy a = λx λy = λx x + y Při λ = 0 je = 0, což nelze, tedy λ 0 a x = y. x + y Dosazením do poslední rovnice: x =, tedy x = = y, x = = y. Protože [, ] / D( f ), máme jediného kandidáta na vázaný extrém, bod A = [,]. Dosazením do první rovnice λ = 0 λ =. Druhý diferenciál d L = L xx dx + L xy dxdy + L yy dy. Diferencováním vazebné podmínky: L xx = (x + y) L xx (A) = 4 L xy = (x + y) λ L xy(a) = 4 = 3 4 L yy = (x + y) L yy (A) = 4 d L = (x + y) dx + ( (x + y) λ ) dxdy d L(A) = 4 dx 3 dxdy 4 dy dg = g x dx + g y dy = ydx + xdy = 0, (x + y) dy v bodě A: dx + dy = 0 dy = dx. 3

4 Dosadíme do d L(A): d L(A) = 4 dx 3 dx( dx) 4 ( dx) = dx > 0, tedy d L(A) je pozitivně definitní kvadratická forma v A = [,] je ostré vázané lokální minimum, f (A) = = ln. Vázané extrémy funkce tří proměnných s jednou vazebnou podmínkou Mějme funkci f (x,y,z) a množině M dané rovnicí g(x,y,z) = 0. Postupujeme analogicky jako u funkce dvou proměnných, proto bez zbytečných opakovaných komentářů to shrňme následovně:. Vytvoříme Lagrangeovu funkci L(x,y,z,λ) = f (x,y,z) λg(x,y,z).. Určíme stacionární body f vzhledem k M, tj. najdeme řešení soustavy rovnic: L x (x,y,z,λ) = 0, L y (x,y,z,λ) = 0, L z (x,y,z,λ) = 0, g(x,y,z) = L λ (x,y,z,λ) = 0, přičemž kromě konkrétních bodů (x i,y i,z i ) nás zajímá i příslušný multiplikátor λ i. 3. Spočítáme druhý diferenciál Lagrangeovy funkce L(x,y,z,λ) vzhledem k proměnných x,y,z, d L = L xx dx + L xy dxdy + L xz dxdz + L yy dy + L yz dydz + L zz dz, a dosadíme do něj konkrétní stacionární bod A. Dále zdiferencujeme vazebnou podmínku, dg = g x dx + g y dy + g z dz = 0, dosadíme opět bod A a vyjádříme třeba dz, za která dosadíme do d L(A). Dostaneme ( pak d L(A) ) = αdx + βdxdy + γdy (α,β,γ R) jako α β/ kvadratickou formu proměnných dx,dy, s maticí. Podobně jako u funkcí dvou proměnných, je-li β/ γ tato kvadratická forma pozitivně definitní, tj. α > 0 a α β/ β/ γ >0, je v A ostré vázané lokální minimum, je-li naopak negativně definitní, tj. α < 0 a α β/ β/ γ >0, je v A ostré vázané lokální maximum. Takto postupně vyšetříme všechny získané stacionární body. Příklad 4. Metodou Lagrangeových multiplikátorů určete vázané extrémy funkce f (x,y,z) = xy z 3 s definičním oborem D( f ) = (R + ) 3 na množině M dané rovnicí x + y + 3z = 6. Řešení. M: g(x,y,z) = x + y + 3z 6 = 0 Lagrangeova funkce L(x,y,z,λ) = xy z 3 λ(x + y + 3z 6) L x = y z 3 λ = 0 λ = y z 3 Porovnáním λ: L y = xyz 3 λ = 0 λ = xyz 3 L z = 3xy z 3λ = 0 λ = xy z g(x) = L λ = x + y + 3z 6 = 0 y z 3 = xyz 3 (y x)yz 3 = 0 y z 3 = xy z (z x)y z = 0 Protože x,y,z 0, dostáváme x = y = z Dosazením do čtvrté rovnice 6x 6 = 0, tedy x = y = z =. Máme jediného kandidáta na vázaný extrém, bod A = [,,]. Dosazením do první rovnice λ = 0 λ =. Druhý diferenciál d L = L xx dx + L xy dxdy + L xz dxdz + L yy dy + L yz dydz + L zz dz. L xx = 0 L xx (A) = 0 L xy = yz 3 L xy (A) = L xz = 3y z L xz (A) = 3 L yy = xz 3 L yy (A) = L yz = 6xyz L yz (A) = 6 L zz = 6xy z L zz (A) = 6 4

5 d L = 0dx + 4yz 3 dxdy + 6y z dxdz + xz 3 dy + xyz dydz + 6xy zdz d L(A) = 0dx + 4dxdy + 6dxdz + dy + dydz + 6dz Diferencováním vazebné podmínky: dg = g x dx + g y dy + g z dz = dx + dy + 3dz = 0, vyjádříme třeba dx: Dosadíme do d L(A): dx = dy 3dz. d L(A) = 4( dy 3dz)dy + 6( dy 3dz)dz + dy + dydz + 6dz = 6dy dydz dz ( ) Matice kvadratické formy d 6 6 L(A) je. 6 Protože 6 < 0 a = 36 > 0, je tato kvadratická forma negativně definitní v A = [,,] je ostré vázané lokální maximum, f (A) =. Příklad 5. Metodou Lagrangeových multiplikátorů určete vázané extrémy funkce f (x,y,z) = x + y + z na množině M dané rovnicí x + y + z =. Řešení. Definiční obor D( f ) = { (x,y,z) R 3,xyz 0 } M: g(x,y,z) = x + y + z = 0 Lagrangeova funkce L(x,y,z,λ) = x + y + ( z λ x + y + ) z Dosazením x = y = z do poslední rovnice: L x = x + λ x 3 = 0 λ = x L y = y + λ y 3 = 0 λ = y L z = z + λ z 3 = 0 λ = z g(x) = L λ = x + y + z = 0 3 x = 0, odkud x = 4, tedy x = y = z = λ =, x = y = z = = λ =. [ Máme dva kandidáty na vázaný extrém, body A =,, ] [ a B = ],,. Druhý diferenciál d L = L xx dx + L xy dxdy + L xz dxdz + L yy dy + L yz dydz + L zz dz. L xx = 4 x 3 λ 6 x 4 L xx (A) = 3 48 = 6 L xx (B) = = 6 L xy = 0 L xy (A) = 0 L xy (B) = 0 L xz = 0 L xz (A) = 0 L xz (B) = 0 L yy = 4 y 3 λ 6 y 4 L yy (A) = 3 48 = 6 L y (B) = = 6 L yz = 0 L yz (A) = 0 L yz (B) = 0 L zz = 4 z 3 λ 6 z 4 L xx (A) = 3 48 = 6 L xx (B) = = 6 ( 4 d L = x 3 λ 6 ) ( 4 x 4 dx + 0dxdy + 0dxdz + y 3 λ 6 ) ( 4 y 4 dy + 0dydz + z 3 λ 6 ) z 4 dz 5

6 Diferencováním vazebné podmínky: d L(A) = 6dx 6dy 6dz d L(B) = 6dx + 6dy + 6dz v bodě A: a v bodě B: Rozhodněme o jednotlivých bodech. dg = g x dx + g y dy + g z dz = x 3 dx y 3 dy dz = 0, z3 6dx 6dy 6dz = 0 dz = dx dy, 6dx + 6dy + 6dz = 0 dz = dx dy. d L(A) = 6dx 6dy 6( dx dy) = 3dx 3dxdy 3dy ( ) Matice kvadratické formy d 3 6 L(A) je. 6 3 Protože 3 < 0 a 3 6 [ 6 3 = 768 > 0, je tato kvadratická forma negativně definitní v A =,, ] je ostré vázané lokální maximum, f (A) =. d L(B) = 6dx + 6dy + 6( dx dy) = 3dx + 3dxdy + 3dy Protože 3 > 0 a [ = 768 > 0, je tato kvadratická forma pozitivně definitní v B = ],, je ostré vázané lokální minimum, f (B) =. Globální extrémy a Lagrangeovy multiplikátory Metodu Lagrangeových multiplikátorů můžeme použít i při vyšetřování globálních extrémů na množině ohraničené nějakou křivkou danou rovnicí (typicky kružnice, elipsa). V takovém případě k vyšetření hranice nemusíme tuto hranici vyjadřovat jako spojení několika funkcí jedné proměnné, ale můžeme najít kandidáty na extrémy na této hranici jako stacionární body Lagrangeovy funkce. Protože ale nás zajímají pouze globální extrémy, opět nemusíme vyšetřovat, jaký konkrétní, tentokrát vázaný extrém to je (či není), stačí nám určit funkční hodnoty v takto získaných bodech. Ilustrujme si to na příkladě hledání globálních extrémů na kruhu, pro srovnání hranici vyšetřeme oběma způsoby. Příklad 6. Najděte globální extrémy funkce f (x,y) = x + y x + 6y na množině M, která je dána nerovností x + y 5. Řešení. Množinu M tvoří kruh se středem v počátku a poloměrem 5: ) Lokální extrémy Stacionární body: f x = x = 0 x = 6 f y = y + 6 = 0 y = 8 Jediný stacionární bod [6, 8] / M, tedy odtud nemáme žádného kandidáta. 6

7 ) Hranice kandidáty budeme hledat jednak klasicky, jednak metodou Lagrangeových multiplikátorů i) klasicky a) y = 5 x : z = x + (5 x ) x x = 5 x x z = 6x 5 = 0 3 x = 4x, toto rovnost může platit pouze pro x 0, pro která ji umocněme: 5 x 9(5 x ) = 6x x = 9 x = 3, kandidát A = [ 3,4], f (A) = 5 z není, narozdíl od z, definována pro x = ±5, dostáváme kandidáty B = [ 5,0], f (B) = 85 a C = [5,0], f (C) = 35 b) y = 5 x : z = x + (5 x ) x 6 5 x = 5 x 6 5 x z = + 6x 5 = 0 3 x = 4x, toto rovnost může platit pouze pro x 0, pro která ji umocněme: 5 x 9(5 x ) = 6x x = 9 x = 3, kandidát D = [3, 4], f (D) = 75 z není, na rozdíl od z, definována pro x = ±5, ale body [ 5,0] a [5,0] již uvažujeme c) Krajní body: oba krajní body [ 5,0] a [5,0] již uvažujeme ii) metodou Lagrangeových multiplikátorů h(m): g(x,y) = x + y 5 = 0 Lagrangeova funkce L(x,y,λ) = x + y x + 6y λ(x + y 5) L x = x λx = 0 x( λ) = 6 L y = y + 6 λy = 0 y( λ) = 8 g(x) = L λ = x + y 5 = 0 Z prvních dvou rovnic vidíme, že x 0 y, a porovnáním λ: 6 x = 8 y, odkud y = 4 3 x. Dosazením do poslední rovnice: x x 5 = 0, odkud x = 9, tedy x = 3, y = 4 a x = 3, y = 4. Máme tedy dva kandidáty, D = [3, 4], f (D) = 75 a A = [ 3,4], f (A) = 5. Vidíme, že narozdíl od klasické metody zde není třeba zkoumat krajní body [ 5,0] a [5,0]. 3) Závěr Porovnáním funkčních hodnot ve všech možných bodech, kde může být globální extrém, dostáváme: Funkce f má na M globální maximum v bodě [ 3,4] o hodnotě 5. Funkce f má na M globální minimum v bodě [3, 4] o hodnotě 75. 7

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme

Více

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f Výklad Globální extrémy mají stejný význam jako u funkcí jedné proměnné. Hledáme je bud na celém definičním oboru dané funkce, nebo na předem zadané podmnožině definičního oboru. Definice 6..1. Řekneme,

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z Diferenciální počet příklad Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce fx, y) = xy, která je kolmá na přímku x + = y + = 1 z Řešení: Směrový vektor dané přímky je n p =, 1, 1). Na ploše dané rovnicí

Více

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH ÚLOHY ŘEŠITELNÉ BEZ VĚTY O MULTIPLIKÁTORECH Nalezněte absolutní extrémy funkce f na množině M. 1. f(x y) = x + y; M = {x y R 2 ; x 2 + y 2 1} 2. f(x y) = e x ; M = {x y R

Více

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat 6. Extrémy funkcí více proměnných Průvodce studiem Hledání extrémů je v praxi často řešená úloha. Např. při cestě z bodu A do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3,

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3, V. Lokální extrémy. Příklad 1: Určete lokální extrémy zadané funkce. 1. f(x, y) = x 2 + y 2 + xy 3y 2. Definičním oborem funkce je množina Df = R 2 a funkce f má spojité parciální = 2x + y, = 2y + x 3.

Více

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R.

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R. Řešené příklady k extrémům funkcí více proměnných 8 Určete všechny lokální extrémy funkce fx y x + arctg x + y + y x y R Řešení Funkci f si vyjádříme jako součet f + f kde f x x + arctg x x R f y y + y

Více

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1 1 Úvod Vázané extrémy funkcí více proměnných verze 1. Následující text popisuje hledání vázaných extrémů funkcí více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

Funkce více proměnných. April 29, 2016

Funkce více proměnných. April 29, 2016 Funkce více proměnných April 29, 2016 Příklad (Derivace vyšších řádů) Daná je funkce f (x, y) = x 2 y + y 3 x 4, určte její parc. derivace podle x a podle y prvního i druhého řádu, i smíšené. f x = 2xy

Více

12. cvičení - LS 2017

12. cvičení - LS 2017 12. cvičení - LS 2017 Michal Outrata Opakování z přednášky Funkce dvou proměnných - obrázky; Funkce dvou proměnných na množině; Parciální derivace, Jaccobián; Množiny (hranice, vnitřek, kompaktní množina),

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu   (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Extrémy Vyšší matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2 PŘÍKLADY K MATEMATICE ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměnných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018 Funkce více proměnných Extrémy Přednáška pátá 12.března 2018 Zdroje informací Diferenciální počet http://homen.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/sbirka_uloh/pdf/7.pdf

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

Globální extrémy. c ÚM FSI VUT v Brně. 10. ledna 2008

Globální extrémy. c ÚM FSI VUT v Brně. 10. ledna 2008 10. ledna 2008 Příklad. Určete globální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + 2xy + 2y 2 3x 5y na množině M. Množina M je trojúhelník určený body A[0, 2], B[3, 0], C[0, 1]. Protože množina M je kompaktní (uzavřená,

Více

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +, Příklad 1 Najděte body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: a) (,)= + 1, (,)=+ 1 lok.max.v 1 2,3 2 b) (,)=+, (,)= 1 +1 1 c) (,)=, (,)=+ 1 lok.max.v

Více

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový 1 Úvod Lokální extrémy funkcí více proměnných verze 14 Následující text popisuje výpočet lokálních extrémů funkcí více proměnných Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1 9 přednáška 6 listopadu 007 Věta 11 Nechť f C U, kde U R m je otevřená množina, a a U je bod Pokud fa 0, nemá f v a ani neostrý lokální extrém Pokud fa = 0 a H f a je pozitivně negativně definitní, potom

Více

má spojité parciální derivace druhého řádu ve všech bodech této množiny. Výpočtem postupně dostaneme: y = 9xy2 + 2,

má spojité parciální derivace druhého řádu ve všech bodech této množiny. Výpočtem postupně dostaneme: y = 9xy2 + 2, 4. Parciální derivace a diferenciál. řádu 0-a3b/4dvr.tex Příklad. Určete parciální derivace druhého řádu funkce f v obecném bodě a v daných bodech. Napište obecný tvar. diferenciálu, jeho hodnotu v daných

Více

5. cvičení z Matematiky 2

5. cvičení z Matematiky 2 5. cvičení z Matematiky 2 21.-25. března 2016 5.1 Nalezněte úhel, který v bodě 1, 0, 0 svírají grafy funkcí fx, y ln x 2 + y 2 a gx, y sinxy. Úhel, který svírají grafy funkcí je dán jako úhel mezi jednotlivými

Více

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH CVIČENÍ Č. 8 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Ostrava 01 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická

Více

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v . a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z xy 8 = v bodě A =, ]. b) e grafu funkce f najděte tečnou rovinu, která je rovnoběžná s rovinou ϱ. f(x, y) = x + y x, ϱ : x

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Extrémy funkcí více proměnných

Matematická analýza pro informatiky I. Extrémy funkcí více proměnných Matematická analýza pro informatiky I. 12. přednáška Extrémy funkcí více proměnných Jan Tomeček jan.tomecek@upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 12. dubna 2011

Více

APLIKACE. Poznámky Otázky

APLIKACE. Poznámky Otázky APLIKACE Následující úlohy lze zhruba rozdělit na geometrické, algebraické a úlohy popisující různé stavy v některých oblastech jiných věd, např. fyziky nebo ekonomie. GEOMETRICKÉ ÚLOHY Mezi typické úlohy

Více

Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných

Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Ostrava 8 Obsah Funkce dvou proměnných.

Více

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH DEFINICE. Funkce f více proměnných. má v bodě C D(f) lokální maximum, resp. lokální minimum, jestliže existuje okolí U bodu C takové, že f(c) je maximální (resp. minimální

Více

Matematika pro informatiky

Matematika pro informatiky (FIT ČVUT v Praze) Konvexní analýza 13.týden 1 / 1 Matematika pro informatiky Jaroslav Milota Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze Letní semestr 2010/11 Extrémy funkce

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

Michal Bulant. Masarykova univerzita Fakulta informatiky

Michal Bulant. Masarykova univerzita Fakulta informatiky Matematika III 3. přednáška Funkce více proměnných: derivace vyšších řádů, lokální a absolutní extrémy Michal Bulant Masarykova univerzita Fakulta informatiky 6. 10. 2010 Obsah přednášky 1 Literatura 2

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou 1 Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) vektory matice Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou rovnici A x = λ x, kde x je neznámá matice o jednom sloupci (sloupcový

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu [M2-P1] KAPITOLA 1: Diferenciální rovnice 1. řádu diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu G(x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 y (n) = F (x, y, y,..., y (n 1) ) Příklad 1.1:

Více

Numerické metody 6. května FJFI ČVUT v Praze

Numerické metody 6. května FJFI ČVUT v Praze Extrémy funkcí Numerické metody 6. května 2018 FJFI ČVUT v Praze 1 Úvod Úvod 1D Více dimenzí Kombinatorika Lineární programování Programy 1 Úvod Úvod - Úloha Snažíme se najít extrém funkce, at už jedné

Více

1. Přirozená topologie R n

1. Přirozená topologie R n Příklady PŘÍKLADY A CVIČENÍ. Přirozená topologie R n. Dokažte, že čtverec M = {(x, y) R n ; x + y } je kompaktní množina. Řešení: Stačí ukázat, že množina M je uzavřená a ohraničená. Uzavřenost lze dokázat

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 24 Příklad (25 bodů) Spočtěte Studijní program: Studijní obor: Matematika Finanční a pojistná matematika Varianta A M x 2 dxdy, kde M = {(x, y) R 2 ;

Více

M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková

M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková VŠPJ Matematika II pro studenty oboru Finance a řízení M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN 978-80-88064-07-7

Více

1 Extrémy funkcí - slovní úlohy

1 Extrémy funkcí - slovní úlohy 1 Extrémy funkcí - slovní úlohy Příklad 1.1. Součet dvou kladných reálných čísel je a. Určete 1. Minimální hodnotu součtu jejich n-tých mocnin.. Maximální hodnotu součinu jejich n-tých mocnin. Řešení.

Více

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci)

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) 2. Diferenciál funkce, tečná rovina. Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) df(a, h) = x (a)h + (a)h 2, h = (h, h

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

1 Funkce více proměnných

1 Funkce více proměnných 1 Funkce více proměnných Je-li n + 1 proměnných veličin obsaženo v nějaké rovnici, můžeme kteroukoliv z nich pokládat za funkci ostatních n nezávisle proměnných. Takové funkce mají podobné vlastnosti jako

Více

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou Typy příkladů pro I. část písemky ke zkoušce z MA II I. Diferenciální rovnice. 1. Určete obecné řešení rovnice y = y sin x.. Určete řešení rovnice y = y x splňující počáteční podmínku y(1) = 0. 3. Rovnici

Více

1.13 Klasifikace kvadrik

1.13 Klasifikace kvadrik 5 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY. STUPNĚ 1.13 Klasifikace kvadrik V této části provedeme klasifikaci kvadrik. Vyšetříme všechny případy, které mohou různou volbou koeficientů v rovnici kvadriky a 11

Více

Mocninná funkce: Příklad 1

Mocninná funkce: Příklad 1 Mocninná funkce: Příklad 1 Zadání: Vyšetřete průběh mocninné funkce. Řešení: 1. Jako první si určíme definiční obor: D(f)=R. 2. Nyní si spočítáme zda je daná funkce sudá nebo lichá: Daná funkce je lichá.

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 Shrnutí lekce Úvodní 7. kapitola přinesla informace o druzích řešení diferenciálních rovnic prvního řádu a stručné teoretické poznatky o podmínkách existence a jednoznačnosti

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k),

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k), Definice 5.2.1. Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo má v tomto bodě totální diferenciál, jestliže je možné její přírůstek z na nějakém okolí bodu A vyjádřit jako

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

1 Funkce dvou a tří proměnných

1 Funkce dvou a tří proměnných 1 Funkce dvou a tří proměnných 1.1 Pojem funkce více proměnných Definice Funkce dvou proměnných je předpis, který každému bodu z R 2 (tj. z roviny) přiřazuje jediné reálné číslo. z = f(x, y), D(f) R 2

Více

x 2(A), x y (A) y x (A), 2 f

x 2(A), x y (A) y x (A), 2 f II.10. Etrém funkcí Věta (nutná podmínka pro lokální etrém). Necht funkce f(, ) je diferencovatelná v bodě A. Má-li funkce f v bodě A lokální etrém, pak gradf(a) = 0. Onačme hlavní minor matice druhých

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Diferenciální počet funkcí více proměnných 1. Funkce více proměnných (a)

Více

Uzavřené a otevřené množiny

Uzavřené a otevřené množiny Teorie: Uzavřené a otevřené množiny 2. cvičení DEFINICE Nechť M R n. Bod x M nazveme vnitřním bodem množiny M, pokud existuje r > 0 tak, že B(x, r) M. Množinu všech vnitřních bodů značíme Int M. Dále,

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Učební text předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

DERIVACE FUKNCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

DERIVACE FUKNCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH DERIVACE FUKNCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH Reálná funkce dvou proměnných a definiční obor Kartézský součin R R značíme R 2 R 2 je množina všech uspořádaných dvojic reálných čísel (rovina) Prvk R 2 jsou bod v rovině

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

ROVNICE, NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY

ROVNICE, NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z METOD ŘEŠENÍ ÚLOH ROVNICE, NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY CIFRIK C. Úloha 1 [kvadratická rovnice s kořeny y_1=x_1^2+x_2^2, y_2=x_1^3+x_2^3]

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6 Příklad 1 Vyšetřete průběh funkce: a) = b) = c) = d) =ln1+ e) =ln f) = Poznámka K vyšetřování průběhu funkce použijeme postup uvedený v zadání. Některé kroky nejsou již tak detailní, všechny by ale měly

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY II

CVIČENÍ Z MATEMATIKY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CVIČENÍ Z MATEMATIKY II Řešené úlohy (Učební tet pro kombinovanou formu studia) RNDr. JIŘÍ KLAŠKA, Dr. ÚSTAV MATEMATIKY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO PŘEDMLUVA Učební

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH 1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH V minulém semestru jsme studovali vlastnosti unkcí jedné nezávislé proměnné. K popisu mnoha reálných situací obvkle s jednou proměnnou nevstačíme. FUNKCE DVOU

Více

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, ) Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (, ) a konkávní na intervalu (, ). Inflexní bod c =. 3 1 1 y = x 3 9x

Více

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem 4 Určete definiční obor elementární funkce g jestliže g je definována předpisem a) g ( x) = x 16 + ln ( x) x 16 ( x + 4 )( x 4) Řešíme-li kvadratickou nerovnice pomocí grafu kvadratické funkce tj paraboly

Více

Matematika II: Pracovní listy do cvičení

Matematika II: Pracovní listy do cvičení Matematika II: Pracovní listy do cvičení Radomír Paláček, Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Příklady Integrální počet funkcí

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Závislosti

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 =

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 = Řešení vzorové písemky z předmětu MAR Poznámky: Řešení úloh ze vzorové písemky jsou formulována dosti podrobně podobným způsobem jako u řešených příkladů ve skriptech U zkoušky lze jednotlivé kroky postupu

Více

Lokální extrémy. 1. Příklad f(x, y) = x 2 + 2xy + 3y 2 + 5x + 2y. Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule.

Lokální extrémy. 1. Příklad f(x, y) = x 2 + 2xy + 3y 2 + 5x + 2y. Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule. Lokální xtrémy - řšné příklady 1 Lokální xtrémy Vyštřt lokální xtrémy násldujících funkcí víc proměnných: 1 Příklad fx, y = x + xy + 3y + 5x + y Spočtm parciální drivac a položím j rovny nul Vznikn soustava

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. BI-ZMA ZS 2009/2010

prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. BI-ZMA ZS 2009/2010 Věty o přírustku funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické

Více

4. Diferenciál a Taylorova věta

4. Diferenciál a Taylorova věta 4. Diferenciál a Taylorova věta Definice 4.1. Buď f : R n R, a Df. Řekneme, že f je diferencovatelná v bodě a, když h V n takový, že a + h Df platí f(a + h) f(a) gradf(a) h + h τ(h), kde lim τ(h) 0. Funkce

Více

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0 Řešení úloh. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas, 5, 6, 7), J. Jírů 2,, 4).a) Napíšeme si pohybové rovnice, ze kterých vyjádříme dobu jízdy a zrychlení automobilu A:

Více

7.[4body] Jedánautonomnísystém. 8.[4 body] Integrál

7.[4body] Jedánautonomnísystém. 8.[4 body] Integrál Písemná část zkoušky z Inženýrské matematiky, 9.2.20(60 minut) Body Jméno:... 2 3 4 5 6 7 8 První příklad vypočítejte na samostatný podepsaný papír a odevzdejte po 5 minutách..[povinný] Pro mytí autobusů

Více

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2 4.1 Křivkový integrál ve vektrovém poli přímým výpočtem 4.1 Spočítejte práci síly F = y i + z j + x k při pohybu hmotného bodu po orientované křivce, která je dána jako oblouk ABC na průnikové křivce ploch

Více

Ohraničená Hessova matice ( bordered hessian ) je. Sestrojíme posloupnost determinantů (minorů):

Ohraničená Hessova matice ( bordered hessian ) je. Sestrojíme posloupnost determinantů (minorů): Ohraničená Hessova matice ( bordered hessian ) je matice 2. parc. derivací L vzhledem k λ λ r x x n v tomto pořadí: g 0 0 g x n g 0 0 2 g 2 x n g 0 0 r g x HB = r x n g g r 2 L 2 L. x 2 x x n g g x 2 r

Více

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 66 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné I. 5. Vyšetřování průběhu funkce Monotonie a lokální etrémy Důsledek. Nechť má funkce f) konečnou derivaci na intervalu I. Je-li f ) > 0 pro každé I, pak

Více

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy funkcí, průběh funkce) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 5. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz)

Více

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c ) 3.3 Řešené příklady Příklad 1: Pro nosník na obrázku vyšetřete a zakreslete reakce, T (x) a M(x). Dále určete M max a proveďte dimenzování pro zadaný průřez. Dáno: a = 0.5 m, b = 0.3 m, c = 0.4 m, d =

Více

PROGRAMU 2. Obvod D je dán součtem velikostí všech tří stran D=a+b+c= =23.07

PROGRAMU 2. Obvod D je dán součtem velikostí všech tří stran D=a+b+c= =23.07 VZOROVÉ ŘEŠENÍ A VYSVĚTLENÍ PROGRAMU. Ing. Marek Nikodým Ph.D. Katedra matematiky a deskriptívní geometrie VŠB-TU Ostrava 1 Výpočty v trojúhelníku Je dán trojúhelník ABC v prostoru A[, 3, 3], B[4, 5, ],

Více

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x)

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x) 11 Implicitní funkce Definice 111 (implicitní funkce) Nechť F : R 2 R je funkce a [x 0, y 0 ] R 2 je takový bo, že F (x 0, y 0 ) = 0 Řekneme, že funkce y = f(x) je v okolí bou [x 0, y 0 ] zaána implicitně

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 27 Studijní program: Studijní obor: Matematika Finanční a pojistná matematika Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Věnujte pozornost ověření

Více

Hledání extrémů funkcí

Hledání extrémů funkcí Hledání extrémů funkcí Budeme se zabývat téměř výhradně hledáním minima. Přes nost nalezeného extrému Obecně není hledání extrému tak přesné jako řešení rovnic. Demonstrovat to můžeme na příkladu hledání

Více

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor Písemná zkouška z Matematik II pro FSV vzor. (0 bodů) Určete a nakreslete definiční obor funkce sin x f(x, ) = (Kalenda 00/) spočtěte její parciální derivace podle všech proměnných všude, kde existují,

Více

2 Odvození pomocí rovnováhy sil

2 Odvození pomocí rovnováhy sil Řetězovka Abstrakt: Ukážeme si, že řetěz pověšený mezi dvěma body v homogenním gravitačním poli se prohne ve tvaru grafu funkce hyperbolický kosinus. Odvození provedeme dvojím způsobem: pomocí rovnováhy

Více