Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 329 Ministerstva zemědělství ve výši ,- Kč na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 29008, ve výdajové části na orj. 5, oddílu ( ) 1036 Výdaje na správu v lesním hospodářství u běžných výdajů OŽP celkem (v rozpisu výdajů na orj. 5, oddílu ( ) 1036, položce 5213, org Neinvestiční transfer na činnost odb. les. hospodáře podn. subjektům právnické osoby dotace, ÚZ 29008). Ing. Studeník 97/02 Přijetí neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši ,- Kč na projekt Setkání divadel Malé jevištní formy Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši ,- Kč do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 určené pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, se sídlem Komenského 1, Valašské Meziříčí, IČ: na projekt Setkání divadel Malé jevištní formy Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů pod účelovým znakem 00090, ve výdajové části u Příspěvkových organizací na orj. 3, oddílu ( ) 3319, položce 5331, org KZ účelová neinvestiční dotace Malé jevištní formy, ÚZ Ing. Studeník 1

2 97/03 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 1 OOZ, orj. 3 OŠKS a orj. 6 OKS 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org ZŠ Křižná zatepl. výměna oken spoluúčast žádost MFČR) na orj. 6, oddíl ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, položku 3113, oddíl ( ) 6121, org ZŠ Masarykova rekonstrukce soc. zařízení), ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Úprava budov dle hygienických požadavků KHS) na orj. 6, oddíl ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org ZŠ Masarykova rekonstrukce soc. zařízení). 2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3291, položky 5336, org KZ účel. dot. projekt C est la vie na orj. 1, oddíl ( ) 6171 Výdaje místní správy u běžných výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5175, org Pohoštění). Ing. Studeník 97/04 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 1 OOZ, orj. 2 VIS, orj. 3 OŠKS, orj. 4 OÚPSŘRR, orj. 5 OŽP, orj. 6 OKS, orj. 7 OMS, orj. 8 OF, orj. 9 OSV, orj. 10 MP Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč, a to následovně: 2.000,- Kč z orj. 1, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 1, oddílu ( ) 6171, položky 5161, org Poštovné) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 1.000,- Kč z orj. 2, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů VIS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 2, oddílu ( ) 6171, položky 5162, org Služby telekomunikací tel. hovory) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 3.000,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113 Výdaje na základní školy u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 5901, 2

3 org Havarijní rezerva na opravu školských budov) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 1.000,- Kč z orj. 4, oddílu ( ) 3319 Výdaje na ostatní záležitosti kultury u běžných výdajů OÚPSŘRR celkem (v rozpisu výdajů z orj. 4, oddílu ( ) 3319, položky 5169, org. 521 Práce, služby) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 1.000,- Kč z orj. 5, oddílu ( ) 2399 Výdaje na ostatní záležitosti vodního hospodářství u běžných výdajů OŽP celkem (v rozpisu výdajů z orj. 5, oddílu ( ) 2399, položky 5169, org Ostatní záležitosti vodního hospodářství povodňová ochrana) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 4.000,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3322 Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 3322, položky 6121, org Multikulturní zařízení v zámku Žerotínů) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 3.000,- Kč z orj. 7, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 7, oddílu ( ) 6171, položky 5169, org. 811 Nákup služeb j. n. úklid budov MěÚ) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 3.000,- Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 1.000,- Kč z orj. 9, oddílu ( ) 4399 Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u běžných výdajů OSV celkem (v rozpisu výdajů z orj. 9, oddílu ( ) 4399, položky 5169, org Žádanky a recepty) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika), 1.000,- Kč z orj. 10, oddílu ( ) 5311 Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek u běžných výdajů MP celkem (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu ( ) 5311, položky 5361, org Kolky, ceniny) na orj. 8, oddíl ( ) 6221 Výdaje na humanitární zahraniční pomoc přímou u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6221, položku 5531, org Peněžní dar obci Žipov Slovenská republika). Ing. Studeník 3

4 97/05 Změny v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 z důvodu změn v rozpočtové skladbě Rada města schvaluje změnu v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 z důvodu změny příjmové položky u nedaňových příjmů, a to následovně: Oddíl ( ) 311x, položka 2123 Odvody příspěvkových organizací školy a školská zařízení se mění na Oddíl ( ) 311x, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací školy a školská zařízení. Ing. Studeník 97/06 Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Centrum pro lidi se zdravotním postižením 1. Rada města rozhodla o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Centrum pro lidi se zdravotním postižením, se sídlem Zd. Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: podle ust. 28, odst. 7, písm. a), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dle Protokolu o výsledku kontroly č. j. MěÚVM 29066/ Rada města ukládá příspěvkové organizaci Centrum pro lidi se zdravotním postižením, se sídlem Zd. Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši ,50 Kč vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ust. 28, odst. 7, písm. a), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů do T 1 : Ihned T 2 : Zodp 1.: Ing. Matocha Ing. Plevová Zodp 2.: Ing. Grožajová 97/07 Přidělení finančního příspěvku v sociálně zdravotní oblasti 2010 podpora malého rozsahu Rada města schvaluje přidělení podpory malého rozsahu v sociálně zdravotní oblasti na rok 2010 takto: Žadatel Účel použití Příspěvek v Kč Český červený kříž, místní skupina Pomůcky ke školení v oblasti poskytování první pomoci,, 5.000,- Valašské Meziříčí kancelářské potřeby Mateřské centrum Valašské Meziříčí Náklady na provoz (energie) 5.000,- EMCÉČKO Montessori KAMÍNEK, vzdělávací rodinné centrum Nákup speciálních didaktických pomůcek Bc. Králová 0,- 4

5 97/08 Určení dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka vodáckých kompletů 1. Rada města určuje dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka vodáckých kompletů pana Petra Šišku, místo podnikání Velký Skalník 1465, Vsetín, IČ: Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem Petrem Šiškou, místo podnikání Velký Skalník 1465, Vsetín, IČ: na dodávku vodáckých kompletů dle předloženého návrhu. Mgr. Jakšíková 97/09 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace 1. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace, kterou podala společnost Scott & Hagget Czech, s. r. o., se sídlem Celetná 598/11, Praha 1, IČ: Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností Scott & Hagget Czech, s. r. o., se sídlem Celetná 598/11, Praha 1, IČ: na plnění veřejné zakázky Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace dle předloženého návrhu. Mgr. Jakšíková 97/10 Koncept Územního plánu Valašské Meziříčí - informace Rada města bere na vědomí informaci o stavu zpracování konceptu Územního plánu Valašské Meziříčí. Ing. arch. Vávrová 97/11 Vydání návrhu změny č. 75 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí opatřením obecné povahy Rada města doporučuje Zastupitelstvu města po ověření souladu s ust. 54, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 75 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu vydat ve smyslu ust. 84, odst. 2, písm. x), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 6, odst. 5, 5

6 písm. c), stavebního zákona za použití ust. 43, odst. 4 a 55, odst. 2, stavebního zákona, v souladu s ust. 171 až 174, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. 13 a přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy č. 7/2010 změnu č. 75 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí. Ing. arch. Vávrová 97/12 Přidělení bytu Rada města přiděluje nájemní byt na dobu určitou dvou let dle předloženého návrhu této žadatelce: xxx xxx byt na ulici Václavkova ve Valašském Meziříčí. 97/13 Výměna bytu Rada města schvaluje výměnu nájemních bytů takto: byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, jehož nájemce je pan xxx xxx za byt na ulici Schlattauerova ve Valašském Meziříčí, jehož nájemkyní je paní xxx xxx, byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, jehož nájemce je pan xxx xxx xxx za byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, jehož nájemkyní je paní xxx xxx. 97/14 Žádost pana xxx xxx xxx o pronájem nově vytvořeného pozemku p. č. 551/1 o výměře 1001 m 2 v k. ú. Krhová Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nově vytvořeného pozemku p. č. 551/1 o výměře 1001 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 97/15 Žádost společnosti PREMIUM INVESTMENTS, a. s. o pronájem části pozemku p. č. 966/1 o výměře 320 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 966/1 o výměře 320 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 6

7 97/16 Žádost společnosti RAP GROUP s. r. o. o prodloužení Nájemní smlouvy ze dne o dva roky, tj. do na pronájem části zdi domu č. p. 784 na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje změnu Nájemní smlouvy ze dne , ve znění Dodatku č. 3 ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností RAP GROUP s. r. o., se sídlem Hranická 838, Valašské Meziříčí, IČ: na pronájem části zdi domu č. p. 784 na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí formou Dodatku č. 4, týkajícího se prodloužení termínu nájmu o 1 rok, tj. do za cenu ,- Kč/rok. 97/17 Pronájem části pozemku pod stavbou prodejního stánku p. č. 965/9 o výměře 33 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje pronájem části pozemku pod stavbou prodejního stánku p. č. 965/9 o výměře 33 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou paní xxx xxx za cenu 466,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu od /18 Žádost paní xxx xxx o pronájem části pozemku p. č o výměře 205 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č o výměře 205 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou paní xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu od /19 Žádost Diakonie ČCE hospic CITADELA o pronájem nebytových prostor v budově č. p. 319 umístěné na pozemku p. č. 2009/1 v k. ú. Valašské Meziříčí město (bývalá LDN) za účelem poskytování sociálních služeb 1. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č. p. 319 umístěné na pozemku p. č. 2009/1 v k. ú. Valašské Meziříčí město (v bývalé LDN), a to místnosti č až místnosti č v I. PP, místnosti č až místnosti č ve II. NP, místnosti č až místnosti č ve III. NP a místnosti č až místnosti č ve IV. NP o celkové výměře 1470,48 m 2 v budově č. p. 319 na ulici Žerotínova ve Valašském Meziříčí organizaci Diakonie ČCE 7

8 hospic CITADELA, se sídlem Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu 100,- Kč/rok za následujících podmínek: s nájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě nájemní, smlouva o budoucí smlouvě nájemní bude uzavřena na dobu určitou do , nejdéle do vydání kolaudačního souhlasu na rekonstrukci budovy č. p. 319 (bývalá LDN), nebytové prostory budou pronajaty za účelem poskytování sociálních služeb. 2. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č. p. 319 umístěné na pozemku p. č. 2009/1 v k. ú. Valašské Meziříčí město (v bývalé LDN), a to místnosti č až místnosti č a místnosti č až místnosti č v I. PP, místnosti č až místnosti č v I. NP o celkové výměře cca 1001,87 m 2 v budově č. p. 319 na ulici Žerotínova ve Valašském Meziříčí organizaci Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí, se sídlem Vrbenská 803, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu 100,- Kč/rok za následujících podmínek: s nájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě nájemní, smlouva o budoucí smlouvě nájemní bude uzavřena na dobu určitou do , nejdéle do vydání kolaudačního souhlasu na rekonstrukci budovy č. p. 319 (bývalá LDN), nebytové prostory budou pronajaty za účelem poskytování sociálních služeb. 3. Rada města schvaluje Smlouvu o partnerství bez finanční spoluúčasti uzavřenou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a organizací Diakonie ČCE hospic CITADELA, se sídlem Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, IČ: a organizací Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí, se sídlem Vrbenská 803, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. 97/20 Žádost paní xxx xxx o pronájem pozemku p. č. 1243/2 o výměře 8492 m 2, pozemku p. č o výměře 579 m 2 a pozemku p. č. 1243/3 o výměře 1325 m 2, vše v k. ú. Krhová k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 1243/2 o výměře 8492 m 2, pozemku p. č o výměře 579 m 2 a pozemku p. č. 1243/3 o výměře 1325 m 2, vše v k. ú. Krhová paní xxx xxx za cenu 1,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříletou výpovědní lhůtou k zemědělským účelům dle předloženého návrhu. 97/21 Žádost pana Jiřího Riedela Semach o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 355,81 m 2 v budově č. p na ulici Nerudova ve Valašském Meziříčí, umístěné na pozemku p. č. 1954/13 a pozemku p. č. 1949, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město (bývalé ŘEMPO) Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor místnosti č sklad o výměře 28,97 m 2, místnosti č sklad o výměře 61,06 m 2, místnosti č sklad 8

9 o výměře 13,17 m 2, místnosti č. 10 sklad o výměře 33,84 m 2, místnosti č. 11 kancelář o výměře 11,96 m 2, místnosti č. 12 vstupní hala o výměře 58,26 m 2, místnosti č. 13 sklad o výměře 140,43 m 2, místnosti č. 14 WC o výměře 1,60 m 2 a místnosti č WC o výměře 1,68 m 2 a místnosti č. 16 umývárna o výměře 4,84 m 2 v budově č. p na ulici Nerudova ve Valašském Meziříčí umístěné na pozemku p. č. 1954/13 a pozemku p. č. 1949, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město (bývalé ŘEMPO) panu Jiřímu Riedlovi Semach, místo podnikání Nerudova 652/8, Valašské Meziříčí, IČ: od na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu 700,- Kč/m 2 /rok dle předloženého návrhu. 97/22 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 1-70/101/2009P ze dne na nebytové prostory v budově č. p. 70 na ulici Pospíšilova ve Valašském Meziříčí a návrh na revokaci usnesení č. 94/108 a č. 94/109 ze dne Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu č. 1-70/101/2009P ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem Nedžipem Saliji Cukrárna U Saliho, místo podnikání Náměstí 31/108, Valašské Meziříčí, IČ: na nebytové prostory č. 101 a nebytové prostory č. 109 v budově č. p. 70 na ulici Pospíšilova ve Valašském Meziříčí výpovědí s výpovědní lhůtou 7 dnů dle čl. VII, odst. 2 Smlouvy o nájmu č. 1-70/101/2009P ze dne za předpokladu, že nájemce neuhradí do veškeré finanční závazky vůči městu dle předloženého návrhu. 97/23 Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na část pozemku p. č. 193 o výměře 50 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům 1. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx na část pozemku p. č. 193 o výměře 50 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dohodou ke dni Rada města schvaluje prominutí pohledávky ve výši 59,- Kč vzniklé z titulu neuhrazeného nájemného za pronájem části pozemku p. č. 193 o výměře 50 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město v období od do paní xxx xxx dle předloženého návrhu. 9

10 97/24 Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na nebytové prostory místnost č. S 21 cvičebna o výměře 36,30 m 2 v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí 1. Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx na nebytový prostor místnost č. S21 cvičebna o výměře 36,30 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru místnosti č. S21 cvičebna o výměře 36,30 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 97/25 Změna nájemce v Nájemní smlouvě ze dne na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 208 o výměře 21,5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 208 o výměře 21,5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí společnosti Nemovitosti FT Real s. r. o., se sídlem Kratochvílova 562/1, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. dle předloženého návrhu od /26 Dopis Společenství vlastníků bytových jednotek, Nádražní č. p a Nádražní č. p ve Valašském Meziříčí ze dne Rada města bere na vědomí dopis Společenství vlastníků bytových jednotek, Nádražní č. p a Nádražní č. p ve Valašském Meziříčí ze dne /27 Smlouva o převzetí investorství a vstoupení do práv stavebníka stavby Inženýrské sítě Krhová Osyčí, SO 02 vodovod Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a žadateli panem xxx xxx, paní 10

11 xxx xxx xxx, panem xxx xxx xxx, panem xxx xxx xxx, panem xxx xxx a paní xxx xxx o převzetí investorství a vstoupení do práv stavebníka na stavbě Inženýrské sítě Krhová Osyčí, SO 02 vodovod za podmínek dle předloženého návrhu. Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení dohody ze strany žadatelů, popř. jiného dokladu se souhlasným stanoviskem provozovatele společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ: s provozováním stavby tohoto vodovodu. 97/28 Revokace usnesení č. 82/88 ze dne Kanalizace Krhová uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Rada města revokuje své usnesení č. 82/88 ze dne , a to tak, že se část textu uvedeného v bodu 1 ruší: pozemek p. č. 711 xxx xxx (podíl 1/2) a xxx xxx xxx (podíl ½), a nahrazuje se novým textem takto: pozemek p. č. 711/1 xxx xxx (podíl ½) a xxx xxx xxx (podíl ½), pozemek p. č. 711/2 xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. 97/29 Regenerační opatření a úprava Huťského lesíku pro využití občany města Rada města schvaluje regenerační opatření a úpravu Huťského lesíku pro využití občany města dle upraveného návrhu. 97/30 Schválení Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí a panem Ing. Václavem Grafem 1. Rada města bere na vědomí rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky Správa a provozování pohřebišť Valašského Meziříčí ze dne Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem Ing. Václavem Grafem, místo podnikání Masarykova 29, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. 11

12 97/31 Návrh Limitního ceníku pro zadávání stavebních prací pro veřejné zakázky malého rozsahu kategorie A Města Valašské Meziříčí Rada města schvaluje Limitní ceník pro zadávání stavebních prací pro veřejné zakázky malého rozsahu kategorie A Města Valašské Meziříčí dle upraveného návrhu. 97/32 Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí 1. Rada města schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí formou otevřeného řízení. 2. Rada města pověřuje provedením zadávacího řízení veřejné zakázky Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí společnost RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, Brno, okres: Brno - město, IČ: Rada města schvaluje kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria dle předloženého návrhu pro veřejnou zakázku Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a akci Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 4. Rada města jmenuje komisi pro posouzení kvalifikace, otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a akci Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí v tomto složení: Jiří Částečka (náhradník Mgr. Jan Trčka), Mgr. Dagmar Lacinová (náhradník Mgr. Jiří Pernický), Ing. Jan Odstrčil (náhradník Vlastislav Navrátil), Ing. Jaroslav Straka (náhradník Aleš Cáb), Ing. Zdeněk Bobek (náhradník Ing. Alena Jaremejková). 5. Rada města si vyhrazuje, aby obálky s nabídkami byly doručeny do sídla zadavatele. 6. Rada města si vyhrazuje, aby oznámení o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí bylo umístěno na centrální adrese a webových stránkách města v sekci Veřejné zakázky. 12

13 97/33 Schválení záměru na podání žádosti o dotaci na akci Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy MěÚ, Zašovská 784, Valašské Meziříčí Rada města neschvaluje podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám na akci Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy MěÚ, Zašovská 784, Valašské Meziříčí. 97/34 Rozpočtová opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 6 OKS Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3745 Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 3745, položky 6121, org Revitalizace náhr. výsadby po stavbách) na orj. 6, oddíl ( ) 3745 Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, položku 3745, oddíl ( ) 5169, org Údržba veřejné zeleně + nová výsadba). Ing. Studeník 97/35 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě zeleně lokalita Obora, Štěpánov, Vyhlídka, centrum města a místní části ze dne Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě zeleně lokalita Obora, Štěpánov, Vyhlídka, centrum města a místní části ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností Městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 726, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. 97/36 Výkup pozemků pod stavbou komunikace Kouty 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 2860/69 o výměře cca 28 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 300,- Kč/m 2 od pana xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 13

14 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 2860/68 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 300,- Kč/m 2 od pana xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 3. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 2860/47 o výměře cca 16 m 2 a pozemku p. č. 2860/48 o výměře cca 10 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 300,- Kč/m 2 od pana xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanovena dle GPL. 97/37 Organizační a personální záležitosti Rada města zrušuje ke dni funkční místo 405 referent sociálního odboru s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 171 (a dále nezměněný počet zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 97/38 Organizační a personální záležitosti výzva č. 57 OP LZZ přijetí dotace 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města přijmout dotaci z OP LZZ na projekt Rozvoj lidských zdrojů na MěÚ Valašské Meziříčí ve výši ,66 Kč na období let (v roce 2010 ve výši ,- Kč, v roce 2011 ve výši ,- Kč a v roce 2012 ve výši ,66 Kč). 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit zařazení finanční spoluúčasti města v rámci projektu Rozvoj lidských zdrojů na MěÚ Valašské Meziříčí, jako mandatorního výdaje rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši ,- Kč a na rok 2012 ve výši ,- Kč. 97/39 Informační systém památek 1. Rada města určuje dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na projekt Informační systém značení památek ve městě Valašské Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko společnost BP projekt, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí, IČ: Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113 Základní školy u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 3113, položky 5901, org

15 Havarijní rezerva na opravu školských budov) na orj. 3, oddíl ( ) 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 3, oddíl ( ) 3329, položky 5169, org Nákup ostatních služeb ISP). T 1 : Ihned T 2 : Ihned Zodp 1.: Ing. Matocha Ing. Skácalová Zodp 2.: Ing. Matocha Ing. Studeník 97/40 Schválení výjimky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Nákup zařízení a vybavení pro projekt: Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje pro řízení úřadu reg. č. CZ.1.04/4.1.01/ Rada města schvaluje výjimku ze směrnice IV.2 pro zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Nákup zařízení a vybavení pro projekt: Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje pro řízení úřadu reg. č. CZ.1.04/4.1.01/ , kdy zadávací řízení bude realizováno v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek OP LZZ. Vyhlášení soutěže bude zveřejněno na webových stránkách města v sekci Veřejné zakázky. Valašské Meziříčí 14. července 2010 Jiří Částečka starosta Mgr. Dagmar Lacinová místostarostka 15

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 85/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 Usnesení s termínem č.: 882 Taj. ihned 879 Taj. (ONI) 15.09. 883 Taj. ihned 916 Taj. 15.09. 619 HNsP 15.09. 917 Taj.

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 78/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Illek František,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 104/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 4/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo 356/2014 RM bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

158.1 program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2005

158.1 program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2005 U S N E S E N Í 16. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 19.10.2005 (upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek, (body 1-19 a body 28 a 34) Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky.

(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky. VÝPIS ZE ZÁPISU ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY č. 46 z 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička Usnesení z 16. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. července 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 16/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 31.

Více

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena Medková

Více

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Zápis. z 33. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. června 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 33. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. června 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 33. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. června 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14.00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 R 534/14 R 535/14 R 536/14 R 537/14 R 538/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 01. 09.

Více

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 84/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více