Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj"

Transkript

1 Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj Seminář ČSOB 7. října 214 Praha Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky ČNB

2 Obsah prezentace Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování Ekonomická situace na sklonku loňského roku Listopadové rozhodnutí bankovní rady ČNB Hrozba deflace a její případné důsledky Kurz jako nástroj uvolnění měnové politiky Analýza současného stavu ekonomiky, aktuální makroekonomická prognóza ČNB a výhled měnové politiky Pár poznámek k exitu ze stávajícího režimu Shrnutí, závěr, diskuse 2

3 Cíl měnové politiky Zákonný mandát ČNB: % Úloha měnové politiky dle Ústavy a Zákona o ČNB: zabezpečovat cenovou stabilitu Od roku 1998 provádí ČNB měnovou politiku v režimu cílování inflace Cenová stabilita = nikoliv neměnnost cen, nýbrž jejich mírný růst 3

4 Inflační cíle ČNB Zpočátku stanoveny pro čistou inflaci, později pro inflaci celkovou Cílové pásmo, později bodový cíl, postupné snižování jeho výše Aktuální cíl 2 % (od roku 21) ČNB usiluje o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od cíle o více než jeden procentní bod na obě strany; měnová politika nereaguje na prvotní dopady změn nepřímých daní tzv. měnověpolitická inflace Svého cíle ČNB dosahuje změnami v nastavení úrokových sazeb a s využitím dalších nástrojů: horizont vpředhledící měnové politiky je měsíců 2 % cíle pro čistou inflaci cíle pro celkovou inflaci 12/

5 Cenová stabilita = nízká, ale kladná inflace Jedním z důvodů kladného inflačního cíle je statistické nadhodnocení při měření není zcela zohledněn růst kvality (ne každý růst ceny je zdražením) v realitě substituce dražšího zboží za levnější není ihned zohledněno zásadní revize spotřebního koše jen jednou za 5 let (naposledy leden 212) Cílem ČNB je proto 2% meziroční růst CPI cílovat nulovou inflaci by znamenalo riziko časté deflace a rychlejšího vyčerpání prostoru pro pokles sazeb: ty by při inflačními cíli % dlouhodobě byly 1 % nikoliv 3 % podobně tak činí i všechny ostatní centrální banky ve vyspělých zemích

6 Ekonomická situace na sklonku roku 213 6

7 Mezinárodní srovnání: ekonomický růst a očekávání do budoucna 15 Meziroční růst reálného HDP (v %) 12 Indikátor ekonomického sentimentu (dlouhodobý průměr = 1) I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 Česká republika Německo Rakousko Maďarsko Polsko Slovensko 6 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Česká republika Německo Evropská unie V posledních letech byl největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu Vnější i vnitřní faktory recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností nálada se poslední dobou zlepšovala, ale byla stále horší než v okolních zemích 7

8 Působení domácí ekonomiky: příběh slabé poptávky Mezera výstupu (% z potenciálního produktu) I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Podíl nezaměstnaných osob Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře (mzr. změna) Reálná spotřeba domácností (mzr. změna) České hospodářství fungovalo znatelně pod hranicí svých možností tzv. mezera výstupu se otevřela hluboko v záporných hodnotách Historicky nejnižší růst mezd v podnicích při setrvalém nárůstu nezaměstnanosti a stagnující spotřebě domácností 8

9 Inflace versus inflační cíl 14, 13, 12, 11, Spotřebitelské ceny MP inflace (bez vlivu změn daní) 1, v % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, 1/98 1/99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Inflace v roce 213 klesala a dostala se až k dolní hranici tolerančního pásma cíle ČNB (1 %), a to i přes zvýšení DPH a daní z cigaret od ledna 213 MP inflace se dostala hluboko pod dolní hranu tolerančního pásma cíle 9

10 Složky inflace: pokles cen nebo jen jejich velmi slabý růst /9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Korigovaná inflace bez pohonných hmot (PH) Ceny neobchod. statků bez regulovaných cen Ceny ostatních obchod. statků bez potravin a PH /9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Dovozní ceny Ceny průmyslových výrobců Ceny stavebních prací Ceny tržních služeb Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) Ceny zboží a služeb bez energií a bez potravin dlouhodobě klesaly U dalších cenových okruhů byla patrná tendence ke zpomalování růstu či absolutnímu poklesu cenové hladiny 1

11 Měnověpolitické úrokové sazby Útlum ekonomické aktivity, včetně dopadů fiskální konsolidace, zpomalení zahraniční poptávky, rovněž mimořádně nízké úrokové sazby v eurozóně stály za uvolněním MP ČNB v minulosti ČNB uvolňovala MP prostřednictvím snižování úrokových sazeb; ty se však koncem roku 212 dostaly na technickou nulu a prostor pro další uvolňování tímto nástrojem se vyčerpal 4 2T repo lombardní sazba 3 diskontní sazba

12 Listopadové rozhodnutí bankovní rady ČNB 12

13 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí Deflace se stala reálnou hrozbou (viz další část prezentace) prognóza základního scénáře vedla tržní úrokové sazby výrazně do mínusu základní scénář se zápornými sazbami byl jen hypotetickou situací, kdy měla centrální banka provést téměř čtyři standardní snížení měnověpolitické sazby na -,85 % (o,9 p.b.) ta však nemůže v realitě klesnout pod technickou nulu základní scénář tím ukazoval na silnou potřebu uvolnění měnové politiky pokud nelze snížit úrokovou sazbu, je potřeba použít jiný nástroj Bankovní rada 7. listopadu rozhodla začít používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek BR rozhodla, že ČNB bude intervenovat na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR 13

14 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR): základní scénář se zápornými sazbami IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 14

15 Prognóza úrokových sazeb (2T repo sazba): základní scénář se zápornými sazbami 2T repo sazba (v %) 2W repo I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 15

16 Scénář pasivity měnové politiky: aneb co by se stalo, kdyby ČNB nezasáhla IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář pasivity měnové politiky 16

17 Scénář používání kurzu: kurz jako nástroj měnové politiky Rozhodnutí o používání kurzu zohledňovalo, že prostor pro snižování měnověpolitických úrokových sazeb byl vyčerpán Kurz koruny přebral stabilizační úlohu měnové politiky ČNB připravena intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR Alternativní scénář kvantifikoval dopady oslabení kurzu do očekávaného vývoje domácí ekonomiky ve scénáři docházelo k odvrácení hrozby deflace a dřívějšímu dosažení inflačního cíle, rychlejšímu oživení ekonomiky a dřívějšímu opuštění hladiny nulových úrokových sazeb 17

18 Prognóza celkové inflace: používání kurzu vs. pasivita MP 6 5 Horizont měnové politiky Inflační cíl IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář používání kurzu Scénář pasivity měnové politiky 18

19 Prognóza hospodářského růstu: používání kurzu vs. pasivita MP IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář používání kurzu Scénář pasivity měnové politiky 19

20 Hrozba deflace 2

21 Inflační očekávání v horizontu 1R Firmy a analytici finančního trhu Domácnosti Jak se podle Vás budou vyvíjet spotřebitelské ceny v následujících 12 měsících ve srovnání s předcházejícími 12 měsíci? PP prudce se zvýší P porostou stejně jako dosud porostou méně než dosud B = (PP + ½P) (½M + MM) M zůstanou zhruba stejné MM sníží se N nevím 2 1 1/99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 podniky finanční trh Zdroj: šetření ČNB Zdroj: Evropská komise -2 1/99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Inflační očekávání byla na historicky nejnižších hodnotách nebo blízko nich 21

22 Četnost vyhledávání slov na Googlu Letáky 1 Praha 9 ČR - celkem /8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 Slevy 1 Praha 9 ČR - celkem /8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 22

23 Rizika deflace: příklady z historie (i současnosti) Velká deprese ve 3. letech Dvě dekády deflačního vývoje v Japonsku Švýcarsko Země jižního křídla eurozóny MMF ve své zprávě z 1H 214 upozorňoval na nebezpečí velmi nízké inflace ve vyspělých zemích, zejména v eurozóně: pokud další pokles inflačních očekávání a inflace, pak růst dluhové zátěže zadlužených zemí a reálných úrokových sazby negativní dopady na ekonomické oživení v případě otřesů by mohlo zesílit nebezpečí deflace 23

24 K čemu vede deflace: spotřebitel/střadatel vs. výrobce, zaměstnanec, dlužník, majitel nemovitosti Odkládání spotřeby a investic (zejména v případě větších položek) kvůli očekávání nižších cen v budoucnosti zejména výrazné pro střední a horní příjmové decily Peněžní úspory vybraných příjmových skupin domácností (poměry úspor k čistému peněžnímu příjmu v %) Míra úspor, sez.oč. (v % disponibilního důchodu) decil 2. decil 5. decil 9. decil 1. decil Domácnosti celkem (pravá osa) 9.8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 24

25 Proč je deflace nebezpečná a tudíž nežádoucí? Dochází ke snižování mezd a propouštění při méně pružných průměrných nominálních mzdách způsobuje záporná inflace růst reálných mzdových nákladů a nutnost dramaticky propouštět Pokles hodnoty úvěrového kolaterálu hypotéky: domácnosti splácejí úvěry, jejichž hodnota se nominálně nesnižuje, které použili na koupi nemovitostí, jejichž cena se však snižuje, a to při klesajících mzdách a celkových svých příjmech možné problémy pro finanční stabilitu hrozba nárůstu problémových úvěrů 25

26 Měnový kurz jako nástroj uvolnění měnových podmínek 26

27 Úroková sazba a měnový kurz V minulosti výrazné pohyby kurzu (oslabení kurzu v 1997, 22 23, až k 3 CZK/EUR) Měnový kurz jako náhrada úrokových sazeb - kurzové oslabení nahrazuje nemožnost poklesu úrokových sazeb do výrazně záporných hodnot ČNB by v případě dostatečného prostoru snížila MP sazby o,75 p.b. až 1 p.b., což by zřejmě vedlo k oslabení kurzu v podobném rozsahu (více rozloženého v čase), jako způsobily intervence 27

28 Úroková sazba a měnový kurz Měnový kurz v minulosti pomáhal vstřebávat ekonomické šoky CZK/EUR 2T REPO (pravá osa) ČNB vnímá kurzový závazek 27 CZK/EUR jako jednostranný na silnější straně ČNB brání intervencemi koruně v dalším posilování, na slabší straně nechává kurz koruny plovat dle nabídky a poptávky 28

29 Další možné nástroje měnového uvolnění 29

30 Oslabení koruny z pohledu zahraničí MMF a OECD: Oslabení koruny doporučovaly již na jaře 213 Krok ČNB kladně hodnotili a vyjádřili podporu pro pokračování v uvolněné měnové politice Guvernér ČNB oceněn prestižními cenami Guvernér centrální banky ve střední a východní Evropě pro rok 213 (cena magazínu Emerging Markets) Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 214 (cena magazínu The Banker, Financial Times Group) 3

31 Používání kurzu versus přijetí eura Oslabení koruny s přijetím nesouvisí Vstupem do EU se ČR zavázala přijmout euro konkrétní datum přijetí eura však nebylo stanoveno ČR si zatím ponechává českou korunu, což jí umožňuje vykonávat vlastní MP měnový kurz hraje důležitou roli Vstup do eurozóny přinese neodvolatelné stanovení kurzu ve stálém poměru MP bude delegována do rukou ECB, tato MP je jednotná pro všechny země eurozóny 31

32 Analýza současného stavu ekonomiky 32

33 Mezinárodní srovnání: ekonomický vývoj a sentiment Meziroční růst reálného HDP (v %) (V %) -1 28Q1 29Q1 21Q1 211Q1 212Q1 213Q1 214Q1 Česká republika Německo Rakousko Maďarsko Polsko Slovensko Indikátor ekonomického sentimentu (dlouhodobý průměr = 1) 6 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Do loňska zažívala ČR největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu Vnější i vnitřní faktory vleklé recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností dno cyklu dosaženo v 1.pol. 213, obrat k poměrně rychlému růstu od přelomu roku nálada se poslední dobou zlepšuje, ale je stále horší než v okolních zemích ČR Evropská unie Německo 33

34 Hospodářský cyklus a potenciální růst v ČR Mezera výstupu Potenciální produkt (v % z potenciálního produktu) (meziroční změny v %) I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/ I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce Mezera výstupu se v průběhu recese otevřela hluboko do záporných hodnot, avšak od 2. poloviny 213 se začala postupně přivírat Tempo růstu potenciálního produktu se zvýšilo nad 1 %, což je zatím výrazně méně, než byl rovnovážný růst v předkrizovém období 34

35 Nezaměstnanost 9 Ukazatele nezaměstnanosti (v %, sezonně očištěné údaje, zdroj: MPSV, ČSÚ) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Obecná nezaměstnanost (VŠPS - ILO) Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) Vývoj potvrzuje pokračující vliv ekonomického růstu na zlepšování situace na trhu práce Obecná míra nezaměstnanosti se v prvním čtvrtletí 214 dále snížila, trend ve vývoji podílu nezaměstnaných osob se obrátil k poklesu 35

36 Toky na trhu práce, počet nezaměstnaných a volných pracovních míst Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení uchazeči z evidence úřadů práce 6 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Nově hlášení v % z počtu nezam. Vyřazení v % z počtu nezam. Počet volných pracovních míst Beveridgeova křivka /14 7 1/ / / / /14 4 1/13 1/ / Počet nezaměstnaných osob Pokles počtu nezaměstnaných v evidenci ÚP je ovlivněn nárůstem sankčně vyřazených, poklesem nově hlášených i vysokým počtem umístěných uchazečů. Beveridgova křivka se dále posunula severozápadním směrem (odpovídá rostoucí fázi hospodářského cyklu). Počet volných pracovních míst nejvyšší za posledních 5 let.

37 Zaměstnanost a mzdy Přepočtené počty zaměstnanců (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech) Průměrná mzda I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Úvazek na zaměstnance Počty zaměstnanců Počty zaměstnanců přepočtené na plný úvazek Přepočtený počet zaměstnanců vzrostl zastavení poklesu, resp. růst délky úvazků V 1H 214 průměrná nominální i reálná mzda zřetelně vzrostla (její kolísání v uplynulých čtvrtletích dáno efekty daňové optimalizace z přelomu 212/213) 37

38 Vývoj v průmyslu Průmyslová produkce Nové průmyslové zakázky (stálé ceny, meziroční změny v %) (běžné ceny, meziroční změny v %) Nové zakázky z tuzemska Nové zak. z tuzemska - HP trend Nové zakázky ze zahraničí Nové zak. ze zahr. - HP trend /1 1/11 1/12 1/13 1/14 Pokračuje rychlý meziroční růst průmyslové produkce. Nové průmyslové zakázky ze zahraničí i z tuzemska rostou dvouciferným tempem. 38

39 Vývoj ve stavebnictví a maloobchodě Stavební produkce (stálé ceny, meziroční změny v %) Maloobchod vč. motoristického segmentu (stálé ceny, meziroční změny v %) Stavební produkce Sezonně očištěný údaj HP trend /1 1/11 1/12 1/13 1/14-5 Maloobchod včetně motoristického segmentu Sezonně očištěný údaj HP trend -1 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Červencový pokles stavební výroby vybočil z řady vysoká loňská srovnávací základna (intenzivní opravy po povodních). V maloobchodě rychle rostou především prodeje v motoristickém segmentu, pokračuje však i růst tržeb za ostatní (nepotravinářské) zboží. 39

40 Hospodaření nefinančních podniků Vybrané ukazatele podniků s 5 a více zaměstnanci (mzr. změna v %) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Výkony vč. obchodní marže Výkonová spotřeba Účetní přidaná hodnota I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Osobní náklady Hrubý provoz. přebytek (odpisy + zisk) Tržby Data rozhodně neukazují na zhoršení hospodaření podniků v závěru roku 213 a v 1H 214, tj. po oslabení kurzu koruny Ukazatele hospodaření se naopak výrazně zlepšily zejména růst přidané hodnoty a hrubého provozního přebytku 4

41 Ekonomický sentiment /1 1/11 1/12 1/13 1/14 Podnikatelský Spotřebitelský Souhrnný indikátor 4 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 průmysl obchod Podnikatelský celkem stavebnictví Souhrnný indikátor důvěry zpomalil svůj růst: u domácností aktuálně pokles, v podnikové sféře růst pokračuje. Zvyšování podnikatelského indikátoru důvěry taženo v letošním roce zejména vývojem ve stavebnictví. služby 41

42 Ceny výrobců Ceny výrobců (mzr. v %) 5 4 Ceny ve zpracovatelském průmyslu Ceny stavebních prací Ceny tržních služeb Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) / / / Ve zpracovatelském průmyslu se růst cen od prosince 213 vrátil do mírně kladných meziročních hodnot (na rozdíl od průmyslu jako celku) Také ceny stavebních prací a ceny tržních služeb se vrátily k růstu Naopak CZV pokračují v setrvalém, ač zpomalujícím meziročním poklesu 42-15

43 Aktuální makroekonomická prognóza ČNB 43

44 Shrnutí prognózy Počínaje 3Q 214 se bude inflace postupně zvyšovat a ve druhé polovině příštího roku se vrátí k dvouprocentnímu cíli. V jeho blízkosti se pak bude pohybovat i v roce 216 Proinflační působení dovozních cen v letošním roce odezní vlivem utlumeného cenového vývoje v zahraničí při stabilním kurzu koruny Domácí ekonomika naopak začne od druhé poloviny letošního roku přispívat ke zvyšování cen, a to zejména v důsledku zrychlujícího růstu mezd Zrychlující dynamika zahraniční poptávky a uvolněné domácí měnové podmínky spolu se zvýšením vládních investic vyústí v přírůstek HDP téměř o 3 % v letošní roce. V následujících dvou letech ekonomika zaznamená obdobná růstová tempa Růst mezd v podnikatelské sféře zřetelně zrychlí, současně na trhu práce dojde k zrychlení růstu počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky 44

45 Prognóza celkové inflace 6 5 Horizont měnové politiky Inflační cíl 1-1 III/12 IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 45

46 Prognóza HDP III/12 IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 46

47 Vývoj mezd 6 4 Nominální mzdy (mzr. změny v %) 5 5.SZ 214 Mzdy v podnikatelské sféře očištěné o vliv daňové optimalizace I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Průměrná mzda v ČR Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra 2 1 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Od druhé poloviny letošního roku růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře bude výrazně zrychlovat v souvislosti se zlepšující se zahraniční poptávkou, pokračujícím zřetelným oživením domácí ekonomické aktivity a postupným návratem inflace k cíli 47

48 Zaměstnanost a nezaměstnanost Zaměstnanci na plné úvazky ( %, mzr.) Obecná míra nezaměstnanosti (v %, s.o.) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Úvazek na zaměstnance Počty zaměstnanců Počty zaměstnanců přepočtené na plný úvazek Růst počtu zaměstnanců přepočtených na plné úvazky zrychlí zejména vlivem rostoucího průměrného úvazku na zaměstnance Podíl nezaměstnaných osob se bude postupně snižovat na celém horizontu prognózy. Obecná míra nezaměstnanosti bude v příštích letech dále klesat 48

49 Výhled měnové politiky 49

50 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) Prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do třetího čtvrtletí roku 215 5

51 MP rozhodnutí září 214 Bankovní rada rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek intervenovat v případě potřeby na trhu na oslabení kurzu tak, aby ho udržovala poblíž 27 CZK/EUR Asymetrický charakter tohoto kurzového závazku, tedy ochota zasáhnout pouze vůči posilování kurzu pod vyhlášenou hladinu, se nemění Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před listopadem 213, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin Rizika prognózy byla bankovní radou vyhodnocena jako mírně protiinflační Za riziko v uvedeném směru byl označen nižší hospodářský růst a utlumenější cenový vývoj v eurozóně společně s nižšími světovými cenami potravin a ropy, za riziko v opačném směru pak údaje z domácí ekonomiky (inflace, mzdy) Bankovní rada na základě toho opakovaně konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce

52 Pár poznámek k exitu z používání kurzu jako nástroje měnové politiky 52

53 Jak bude vypadat exit? Přistoupení k využívání kurzu jako nástroje měnové politiky bylo transparentní a stejný bude i exit Exit může být realizován jednorázově i v sérii kroků Exit by měl být sametový, i když jednorázové šoky nikdo nemůže vyloučit. Případné výkyvy ale budeme vyhlazovat Klíčové je správné načasování exitu. Existuje přitom trade-off mezi hladkým průběhem exitu a pravděpodobností vyhnout se návratu k nulové dolní hranici úrokových sazeb: dřívější exit = hladší průběh (postupné zpřísňování MP, menší riziko, že se inflace dostane nad cíl pozdější exit = více jistoty, že nedojde k návratu k nulové spodní hranici úrokových sazeb 53

54 Shrnutí a závěr Prostor pro použití hlavního nástroje úrokových sazeb byl bezezbytku vyčerpán Rozhodnutí začít používat kurz oslabením koruny uvolnit měnové podmínky bylo zcela v souladu s mandátem ČNB Očekávané přínosy: odvrácení rizika deflace (a případné makro-finanční nestability) a návrat inflace k cíli (který je vyjádřením cenové stability) podpora cenové konkurenceschopnosti českých vývozců vyšší ceny zboží z dovozu - podpora poptávky po zboží domácího původu změna v očekáváních, neodkládání investic firem a spotřeby domácností (zejména středně- a vysokopříjmových) českým firmám vzroste odbyt růst zaměstnanosti a mezd 54

55 Shrnutí a závěr (II) Oslabení kurzu skutečně a jednoznačně přispělo k odvrácení reálné hrozby deflace (bez slabší koruny by byla inflace záporná v rozsahu minimálně -1 %) Faktory předchozí recese odezněly a některé začínají přispívat k růstu (oživení v zahraničí jak bude robustní?, konec domácí fiskální konsolidace, příznivé údaje o vývoji průmyslové i stavební produkce a maloobchodu, zlepšená nálada firem i domácností ) Ekonomické oživení je taženo zejména fixními investicemi, k růstu však přispívá také spotřeba domácností i vlády, a s výjimkou 2.Q 214 i čistý vývoz Ekonomické oživení se začíná postupně projevovat na trhu práce (počet volných pracovních míst narůstá, průměrné pracovní úvazky se již nezkracují ale rostou, nezaměstnanost postupně klesá, růst mezd v podnikatelské sféře oživil) Bankovní rada s ohledem na protiinflační rizika poslední prognózy opakovaně konstatovala, že ČNB režim používání kurzu neukončí dříve než v roce

56 Děkuji (pro tuto chvíli) za pozornost a těším se na vaše dotazy! 56

57 Kontakty Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz ČNB

58 Další informace na webu ČNB Veškeré informace k režimu devizových intervencí: čnblog: Research and Policy Note: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR (v čj i aj verzi) n_3_214.html

59 Doplňující slidy 59

60 Komunikace ČNB (výběr) Tisková konference BR ČNB, : Rozhodně jsme se shodli, že pakliže bychom cítili potřebu používat i jiné nástroje, než je úroková míra, mimo jiné i proto, že bychom se dostali na nulu, tak by to s největší pravděpodobností při daném stavu poznání byl kurzový kanál Tisková konference BR ČNB, : Dále se zvyšuje pravděpodobnost zahájení devizových intervencí za účelem dalšího uvolnění měnové politiky Tisková konference BR ČNB, : ČNB je připravena použít měnový kurz v případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. Pravděpodobnost zahájení devizových intervencí se nemění a zůstává vysoká 6

61 Obchodní bilance pozor na interpretaci statistik Na obchodní bilanci je nutno pohlížet v národním pojetí Přeshraniční statistika obsahuje i tzv. branding a zkresluje tak OB 4 35 Saldo obchodní bilance (mld. Kč) přeshraniční statistika národní pojetí 61

62 Vliv oslabení kurzu na ceny spotřeby Jedna čtvrtina potravin je přímo dovážená, po započítání ceny dovezených vstupů je celková dovozní náročnost potravin kolem 35% Nejvíce dovozně náročné jsou počítače a základní kovy (se zanedbatelnou vahou ve spotřebním koši); naopak je tomu u služeb V souhrnu zhruba 24% spotřeby domácností přímo pochází z dovozu, celková dovozní náročnost včetně meziproduktů je přibližně 33% Produktová třída Váha ve spotř.koši Dovozní náročnost Celková Přímá Potraviny 24, Energie 11, Suroviny bez ropy 1, Léky, zdravotní péče 2, Základní kovy, Motorová vozidla 3, Počítače, Stroje a zařízení, Ost. zboží, polotovary 16, Služby 38, Spotřeba celkem 1,

63 Vliv oslabení kurzu na ceny spotřeby (II) Kvantifikace dopadu trvalého 5% oslabení koruny při předpokladu 1% promítnutí do cen produktů celkový efekt do CPI odhadován na 1,6 % Větší efekt na výrobky s malou váhou v spotřebním koši Vzrůst cen potravin vlivem oslabení odhadován na 1,2%, v delším horizontu o 1,8 % U služeb přímé i dlouhodobé efekty nedosahují ani 1 % Produktová třída Váha ve spotř.koši Dld. efekt Přímý efekt Potraviny 24,6 1,8 1,2 Energie 11,8 2,4 1,9 Suroviny bez ropy 1,6 2,1 1,8 Léky, zdravotní péče 2,3 2,5 2,2 Základní kovy, 3,3 2,9 Motorová vozidla 3,5 2,1 1,5 Počítače,7 4,1 3,9 Stroje a zařízení,3 2,9 2,5 Ost. zboží, polotovary 16,5 2,8 2,3 Služby 38,8,7,3 Spotřeba celkem 1, 1,6 1,2 63

64 Roční míra inflace v % f 215f Průměrná míra inflace v roce 214 bude zřejmě nejnižší za posledních deset let 64

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Tupé zdražování nebo pojistka proti deflaci a recesi? Prezentace pro novináře 12. listopadu 213 Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Univerzita Hradec Králové Hradec Králové 2. března 2015 Obsah prezentace Finanční krize

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 11 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

Makroekonomická analýza Česká republika

Makroekonomická analýza Česká republika Makroekonomická analýza Česká republika Hrubý domácí produkt Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva financí došlo za rok 213 k poklesu meziročního reálného

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Červnového šetření se zúčastnilo třináct domácích a tři zahraniční analytici.

Více

Vývoj míry inflace v roce 2015 a její prognóza na rok 2016

Vývoj míry inflace v roce 2015 a její prognóza na rok 2016 Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz V Praze 1. září 2015 Vývoj míry inflace v roce 2015 a její prognóza na rok 2016 Zpracoval: Tomáš Pavelka, Martin Fassmann 1 I. Vývoj

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Asociace pro mezinárodní otázky Praha, 28. dubna 2015 Osnova Nekonvenční nástroje Evropské

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 23. únoru 2012 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Průměrný meziroční růst reálného

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 31. října 8 Čj. 8 / 83 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 7. situační zpráva o hospodářském

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

A) Intervence ČNB. Základní informace, souvislosti, otazníky materiál SPČR Zpracoval: Bohuslav Čížek

A) Intervence ČNB. Základní informace, souvislosti, otazníky materiál SPČR Zpracoval: Bohuslav Čížek A) Intervence ČNB Základní informace, souvislosti, otazníky materiál SPČR Zpracoval: Bohuslav Čížek 1. Politika ČNB užívání kurzového nástroje, umělé oslabování koruny skrze odhodlání použít devizové intervence

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Svět a Česko v roce 2013 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny 8.2.2013 Rok 2012 nebyl nejlepší. l 2 Téma roku 2013: Kdy se odrazíme ode dna? Proč být optimistou? Nejčernější scénáře ze stolu

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více