Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj"

Transkript

1 Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj Seminář ČSOB 7. října 214 Praha Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky ČNB

2 Obsah prezentace Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování Ekonomická situace na sklonku loňského roku Listopadové rozhodnutí bankovní rady ČNB Hrozba deflace a její případné důsledky Kurz jako nástroj uvolnění měnové politiky Analýza současného stavu ekonomiky, aktuální makroekonomická prognóza ČNB a výhled měnové politiky Pár poznámek k exitu ze stávajícího režimu Shrnutí, závěr, diskuse 2

3 Cíl měnové politiky Zákonný mandát ČNB: % Úloha měnové politiky dle Ústavy a Zákona o ČNB: zabezpečovat cenovou stabilitu Od roku 1998 provádí ČNB měnovou politiku v režimu cílování inflace Cenová stabilita = nikoliv neměnnost cen, nýbrž jejich mírný růst 3

4 Inflační cíle ČNB Zpočátku stanoveny pro čistou inflaci, později pro inflaci celkovou Cílové pásmo, později bodový cíl, postupné snižování jeho výše Aktuální cíl 2 % (od roku 21) ČNB usiluje o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od cíle o více než jeden procentní bod na obě strany; měnová politika nereaguje na prvotní dopady změn nepřímých daní tzv. měnověpolitická inflace Svého cíle ČNB dosahuje změnami v nastavení úrokových sazeb a s využitím dalších nástrojů: horizont vpředhledící měnové politiky je měsíců 2 % cíle pro čistou inflaci cíle pro celkovou inflaci 12/

5 Cenová stabilita = nízká, ale kladná inflace Jedním z důvodů kladného inflačního cíle je statistické nadhodnocení při měření není zcela zohledněn růst kvality (ne každý růst ceny je zdražením) v realitě substituce dražšího zboží za levnější není ihned zohledněno zásadní revize spotřebního koše jen jednou za 5 let (naposledy leden 212) Cílem ČNB je proto 2% meziroční růst CPI cílovat nulovou inflaci by znamenalo riziko časté deflace a rychlejšího vyčerpání prostoru pro pokles sazeb: ty by při inflačními cíli % dlouhodobě byly 1 % nikoliv 3 % podobně tak činí i všechny ostatní centrální banky ve vyspělých zemích

6 Ekonomická situace na sklonku roku 213 6

7 Mezinárodní srovnání: ekonomický růst a očekávání do budoucna 15 Meziroční růst reálného HDP (v %) 12 Indikátor ekonomického sentimentu (dlouhodobý průměr = 1) I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 Česká republika Německo Rakousko Maďarsko Polsko Slovensko 6 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Česká republika Německo Evropská unie V posledních letech byl největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu Vnější i vnitřní faktory recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností nálada se poslední dobou zlepšovala, ale byla stále horší než v okolních zemích 7

8 Působení domácí ekonomiky: příběh slabé poptávky Mezera výstupu (% z potenciálního produktu) I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Podíl nezaměstnaných osob Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře (mzr. změna) Reálná spotřeba domácností (mzr. změna) České hospodářství fungovalo znatelně pod hranicí svých možností tzv. mezera výstupu se otevřela hluboko v záporných hodnotách Historicky nejnižší růst mezd v podnicích při setrvalém nárůstu nezaměstnanosti a stagnující spotřebě domácností 8

9 Inflace versus inflační cíl 14, 13, 12, 11, Spotřebitelské ceny MP inflace (bez vlivu změn daní) 1, v % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, 1/98 1/99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Inflace v roce 213 klesala a dostala se až k dolní hranici tolerančního pásma cíle ČNB (1 %), a to i přes zvýšení DPH a daní z cigaret od ledna 213 MP inflace se dostala hluboko pod dolní hranu tolerančního pásma cíle 9

10 Složky inflace: pokles cen nebo jen jejich velmi slabý růst /9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Korigovaná inflace bez pohonných hmot (PH) Ceny neobchod. statků bez regulovaných cen Ceny ostatních obchod. statků bez potravin a PH /9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Dovozní ceny Ceny průmyslových výrobců Ceny stavebních prací Ceny tržních služeb Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) Ceny zboží a služeb bez energií a bez potravin dlouhodobě klesaly U dalších cenových okruhů byla patrná tendence ke zpomalování růstu či absolutnímu poklesu cenové hladiny 1

11 Měnověpolitické úrokové sazby Útlum ekonomické aktivity, včetně dopadů fiskální konsolidace, zpomalení zahraniční poptávky, rovněž mimořádně nízké úrokové sazby v eurozóně stály za uvolněním MP ČNB v minulosti ČNB uvolňovala MP prostřednictvím snižování úrokových sazeb; ty se však koncem roku 212 dostaly na technickou nulu a prostor pro další uvolňování tímto nástrojem se vyčerpal 4 2T repo lombardní sazba 3 diskontní sazba

12 Listopadové rozhodnutí bankovní rady ČNB 12

13 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí Deflace se stala reálnou hrozbou (viz další část prezentace) prognóza základního scénáře vedla tržní úrokové sazby výrazně do mínusu základní scénář se zápornými sazbami byl jen hypotetickou situací, kdy měla centrální banka provést téměř čtyři standardní snížení měnověpolitické sazby na -,85 % (o,9 p.b.) ta však nemůže v realitě klesnout pod technickou nulu základní scénář tím ukazoval na silnou potřebu uvolnění měnové politiky pokud nelze snížit úrokovou sazbu, je potřeba použít jiný nástroj Bankovní rada 7. listopadu rozhodla začít používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek BR rozhodla, že ČNB bude intervenovat na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR 13

14 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR): základní scénář se zápornými sazbami IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 14

15 Prognóza úrokových sazeb (2T repo sazba): základní scénář se zápornými sazbami 2T repo sazba (v %) 2W repo I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 15

16 Scénář pasivity měnové politiky: aneb co by se stalo, kdyby ČNB nezasáhla IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář pasivity měnové politiky 16

17 Scénář používání kurzu: kurz jako nástroj měnové politiky Rozhodnutí o používání kurzu zohledňovalo, že prostor pro snižování měnověpolitických úrokových sazeb byl vyčerpán Kurz koruny přebral stabilizační úlohu měnové politiky ČNB připravena intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR Alternativní scénář kvantifikoval dopady oslabení kurzu do očekávaného vývoje domácí ekonomiky ve scénáři docházelo k odvrácení hrozby deflace a dřívějšímu dosažení inflačního cíle, rychlejšímu oživení ekonomiky a dřívějšímu opuštění hladiny nulových úrokových sazeb 17

18 Prognóza celkové inflace: používání kurzu vs. pasivita MP 6 5 Horizont měnové politiky Inflační cíl IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář používání kurzu Scénář pasivity měnové politiky 18

19 Prognóza hospodářského růstu: používání kurzu vs. pasivita MP IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář používání kurzu Scénář pasivity měnové politiky 19

20 Hrozba deflace 2

21 Inflační očekávání v horizontu 1R Firmy a analytici finančního trhu Domácnosti Jak se podle Vás budou vyvíjet spotřebitelské ceny v následujících 12 měsících ve srovnání s předcházejícími 12 měsíci? PP prudce se zvýší P porostou stejně jako dosud porostou méně než dosud B = (PP + ½P) (½M + MM) M zůstanou zhruba stejné MM sníží se N nevím 2 1 1/99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 podniky finanční trh Zdroj: šetření ČNB Zdroj: Evropská komise -2 1/99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Inflační očekávání byla na historicky nejnižších hodnotách nebo blízko nich 21

22 Četnost vyhledávání slov na Googlu Letáky 1 Praha 9 ČR - celkem /8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 Slevy 1 Praha 9 ČR - celkem /8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 22

23 Rizika deflace: příklady z historie (i současnosti) Velká deprese ve 3. letech Dvě dekády deflačního vývoje v Japonsku Švýcarsko Země jižního křídla eurozóny MMF ve své zprávě z 1H 214 upozorňoval na nebezpečí velmi nízké inflace ve vyspělých zemích, zejména v eurozóně: pokud další pokles inflačních očekávání a inflace, pak růst dluhové zátěže zadlužených zemí a reálných úrokových sazby negativní dopady na ekonomické oživení v případě otřesů by mohlo zesílit nebezpečí deflace 23

24 K čemu vede deflace: spotřebitel/střadatel vs. výrobce, zaměstnanec, dlužník, majitel nemovitosti Odkládání spotřeby a investic (zejména v případě větších položek) kvůli očekávání nižších cen v budoucnosti zejména výrazné pro střední a horní příjmové decily Peněžní úspory vybraných příjmových skupin domácností (poměry úspor k čistému peněžnímu příjmu v %) Míra úspor, sez.oč. (v % disponibilního důchodu) decil 2. decil 5. decil 9. decil 1. decil Domácnosti celkem (pravá osa) 9.8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 24

25 Proč je deflace nebezpečná a tudíž nežádoucí? Dochází ke snižování mezd a propouštění při méně pružných průměrných nominálních mzdách způsobuje záporná inflace růst reálných mzdových nákladů a nutnost dramaticky propouštět Pokles hodnoty úvěrového kolaterálu hypotéky: domácnosti splácejí úvěry, jejichž hodnota se nominálně nesnižuje, které použili na koupi nemovitostí, jejichž cena se však snižuje, a to při klesajících mzdách a celkových svých příjmech možné problémy pro finanční stabilitu hrozba nárůstu problémových úvěrů 25

26 Měnový kurz jako nástroj uvolnění měnových podmínek 26

27 Úroková sazba a měnový kurz V minulosti výrazné pohyby kurzu (oslabení kurzu v 1997, 22 23, až k 3 CZK/EUR) Měnový kurz jako náhrada úrokových sazeb - kurzové oslabení nahrazuje nemožnost poklesu úrokových sazeb do výrazně záporných hodnot ČNB by v případě dostatečného prostoru snížila MP sazby o,75 p.b. až 1 p.b., což by zřejmě vedlo k oslabení kurzu v podobném rozsahu (více rozloženého v čase), jako způsobily intervence 27

28 Úroková sazba a měnový kurz Měnový kurz v minulosti pomáhal vstřebávat ekonomické šoky CZK/EUR 2T REPO (pravá osa) ČNB vnímá kurzový závazek 27 CZK/EUR jako jednostranný na silnější straně ČNB brání intervencemi koruně v dalším posilování, na slabší straně nechává kurz koruny plovat dle nabídky a poptávky 28

29 Další možné nástroje měnového uvolnění 29

30 Oslabení koruny z pohledu zahraničí MMF a OECD: Oslabení koruny doporučovaly již na jaře 213 Krok ČNB kladně hodnotili a vyjádřili podporu pro pokračování v uvolněné měnové politice Guvernér ČNB oceněn prestižními cenami Guvernér centrální banky ve střední a východní Evropě pro rok 213 (cena magazínu Emerging Markets) Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 214 (cena magazínu The Banker, Financial Times Group) 3

31 Používání kurzu versus přijetí eura Oslabení koruny s přijetím nesouvisí Vstupem do EU se ČR zavázala přijmout euro konkrétní datum přijetí eura však nebylo stanoveno ČR si zatím ponechává českou korunu, což jí umožňuje vykonávat vlastní MP měnový kurz hraje důležitou roli Vstup do eurozóny přinese neodvolatelné stanovení kurzu ve stálém poměru MP bude delegována do rukou ECB, tato MP je jednotná pro všechny země eurozóny 31

32 Analýza současného stavu ekonomiky 32

33 Mezinárodní srovnání: ekonomický vývoj a sentiment Meziroční růst reálného HDP (v %) (V %) -1 28Q1 29Q1 21Q1 211Q1 212Q1 213Q1 214Q1 Česká republika Německo Rakousko Maďarsko Polsko Slovensko Indikátor ekonomického sentimentu (dlouhodobý průměr = 1) 6 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Do loňska zažívala ČR největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu Vnější i vnitřní faktory vleklé recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností dno cyklu dosaženo v 1.pol. 213, obrat k poměrně rychlému růstu od přelomu roku nálada se poslední dobou zlepšuje, ale je stále horší než v okolních zemích ČR Evropská unie Německo 33

34 Hospodářský cyklus a potenciální růst v ČR Mezera výstupu Potenciální produkt (v % z potenciálního produktu) (meziroční změny v %) I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/ I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce Mezera výstupu se v průběhu recese otevřela hluboko do záporných hodnot, avšak od 2. poloviny 213 se začala postupně přivírat Tempo růstu potenciálního produktu se zvýšilo nad 1 %, což je zatím výrazně méně, než byl rovnovážný růst v předkrizovém období 34

35 Nezaměstnanost 9 Ukazatele nezaměstnanosti (v %, sezonně očištěné údaje, zdroj: MPSV, ČSÚ) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Obecná nezaměstnanost (VŠPS - ILO) Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) Vývoj potvrzuje pokračující vliv ekonomického růstu na zlepšování situace na trhu práce Obecná míra nezaměstnanosti se v prvním čtvrtletí 214 dále snížila, trend ve vývoji podílu nezaměstnaných osob se obrátil k poklesu 35

36 Toky na trhu práce, počet nezaměstnaných a volných pracovních míst Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení uchazeči z evidence úřadů práce 6 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Nově hlášení v % z počtu nezam. Vyřazení v % z počtu nezam. Počet volných pracovních míst Beveridgeova křivka /14 7 1/ / / / /14 4 1/13 1/ / Počet nezaměstnaných osob Pokles počtu nezaměstnaných v evidenci ÚP je ovlivněn nárůstem sankčně vyřazených, poklesem nově hlášených i vysokým počtem umístěných uchazečů. Beveridgova křivka se dále posunula severozápadním směrem (odpovídá rostoucí fázi hospodářského cyklu). Počet volných pracovních míst nejvyšší za posledních 5 let.

37 Zaměstnanost a mzdy Přepočtené počty zaměstnanců (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech) Průměrná mzda I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Úvazek na zaměstnance Počty zaměstnanců Počty zaměstnanců přepočtené na plný úvazek Přepočtený počet zaměstnanců vzrostl zastavení poklesu, resp. růst délky úvazků V 1H 214 průměrná nominální i reálná mzda zřetelně vzrostla (její kolísání v uplynulých čtvrtletích dáno efekty daňové optimalizace z přelomu 212/213) 37

38 Vývoj v průmyslu Průmyslová produkce Nové průmyslové zakázky (stálé ceny, meziroční změny v %) (běžné ceny, meziroční změny v %) Nové zakázky z tuzemska Nové zak. z tuzemska - HP trend Nové zakázky ze zahraničí Nové zak. ze zahr. - HP trend /1 1/11 1/12 1/13 1/14 Pokračuje rychlý meziroční růst průmyslové produkce. Nové průmyslové zakázky ze zahraničí i z tuzemska rostou dvouciferným tempem. 38

39 Vývoj ve stavebnictví a maloobchodě Stavební produkce (stálé ceny, meziroční změny v %) Maloobchod vč. motoristického segmentu (stálé ceny, meziroční změny v %) Stavební produkce Sezonně očištěný údaj HP trend /1 1/11 1/12 1/13 1/14-5 Maloobchod včetně motoristického segmentu Sezonně očištěný údaj HP trend -1 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 Červencový pokles stavební výroby vybočil z řady vysoká loňská srovnávací základna (intenzivní opravy po povodních). V maloobchodě rychle rostou především prodeje v motoristickém segmentu, pokračuje však i růst tržeb za ostatní (nepotravinářské) zboží. 39

40 Hospodaření nefinančních podniků Vybrané ukazatele podniků s 5 a více zaměstnanci (mzr. změna v %) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Výkony vč. obchodní marže Výkonová spotřeba Účetní přidaná hodnota I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Osobní náklady Hrubý provoz. přebytek (odpisy + zisk) Tržby Data rozhodně neukazují na zhoršení hospodaření podniků v závěru roku 213 a v 1H 214, tj. po oslabení kurzu koruny Ukazatele hospodaření se naopak výrazně zlepšily zejména růst přidané hodnoty a hrubého provozního přebytku 4

41 Ekonomický sentiment /1 1/11 1/12 1/13 1/14 Podnikatelský Spotřebitelský Souhrnný indikátor 4 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 průmysl obchod Podnikatelský celkem stavebnictví Souhrnný indikátor důvěry zpomalil svůj růst: u domácností aktuálně pokles, v podnikové sféře růst pokračuje. Zvyšování podnikatelského indikátoru důvěry taženo v letošním roce zejména vývojem ve stavebnictví. služby 41

42 Ceny výrobců Ceny výrobců (mzr. v %) 5 4 Ceny ve zpracovatelském průmyslu Ceny stavebních prací Ceny tržních služeb Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) / / / Ve zpracovatelském průmyslu se růst cen od prosince 213 vrátil do mírně kladných meziročních hodnot (na rozdíl od průmyslu jako celku) Také ceny stavebních prací a ceny tržních služeb se vrátily k růstu Naopak CZV pokračují v setrvalém, ač zpomalujícím meziročním poklesu 42-15

43 Aktuální makroekonomická prognóza ČNB 43

44 Shrnutí prognózy Počínaje 3Q 214 se bude inflace postupně zvyšovat a ve druhé polovině příštího roku se vrátí k dvouprocentnímu cíli. V jeho blízkosti se pak bude pohybovat i v roce 216 Proinflační působení dovozních cen v letošním roce odezní vlivem utlumeného cenového vývoje v zahraničí při stabilním kurzu koruny Domácí ekonomika naopak začne od druhé poloviny letošního roku přispívat ke zvyšování cen, a to zejména v důsledku zrychlujícího růstu mezd Zrychlující dynamika zahraniční poptávky a uvolněné domácí měnové podmínky spolu se zvýšením vládních investic vyústí v přírůstek HDP téměř o 3 % v letošní roce. V následujících dvou letech ekonomika zaznamená obdobná růstová tempa Růst mezd v podnikatelské sféře zřetelně zrychlí, současně na trhu práce dojde k zrychlení růstu počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky 44

45 Prognóza celkové inflace 6 5 Horizont měnové politiky Inflační cíl 1-1 III/12 IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 45

46 Prognóza HDP III/12 IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 46

47 Vývoj mezd 6 4 Nominální mzdy (mzr. změny v %) 5 5.SZ 214 Mzdy v podnikatelské sféře očištěné o vliv daňové optimalizace I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Průměrná mzda v ČR Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra 2 1 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Od druhé poloviny letošního roku růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře bude výrazně zrychlovat v souvislosti se zlepšující se zahraniční poptávkou, pokračujícím zřetelným oživením domácí ekonomické aktivity a postupným návratem inflace k cíli 47

48 Zaměstnanost a nezaměstnanost Zaměstnanci na plné úvazky ( %, mzr.) Obecná míra nezaměstnanosti (v %, s.o.) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Úvazek na zaměstnance Počty zaměstnanců Počty zaměstnanců přepočtené na plný úvazek Růst počtu zaměstnanců přepočtených na plné úvazky zrychlí zejména vlivem rostoucího průměrného úvazku na zaměstnance Podíl nezaměstnaných osob se bude postupně snižovat na celém horizontu prognózy. Obecná míra nezaměstnanosti bude v příštích letech dále klesat 48

49 Výhled měnové politiky 49

50 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) Prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do třetího čtvrtletí roku 215 5

51 MP rozhodnutí září 214 Bankovní rada rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek intervenovat v případě potřeby na trhu na oslabení kurzu tak, aby ho udržovala poblíž 27 CZK/EUR Asymetrický charakter tohoto kurzového závazku, tedy ochota zasáhnout pouze vůči posilování kurzu pod vyhlášenou hladinu, se nemění Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před listopadem 213, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin Rizika prognózy byla bankovní radou vyhodnocena jako mírně protiinflační Za riziko v uvedeném směru byl označen nižší hospodářský růst a utlumenější cenový vývoj v eurozóně společně s nižšími světovými cenami potravin a ropy, za riziko v opačném směru pak údaje z domácí ekonomiky (inflace, mzdy) Bankovní rada na základě toho opakovaně konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce

52 Pár poznámek k exitu z používání kurzu jako nástroje měnové politiky 52

53 Jak bude vypadat exit? Přistoupení k využívání kurzu jako nástroje měnové politiky bylo transparentní a stejný bude i exit Exit může být realizován jednorázově i v sérii kroků Exit by měl být sametový, i když jednorázové šoky nikdo nemůže vyloučit. Případné výkyvy ale budeme vyhlazovat Klíčové je správné načasování exitu. Existuje přitom trade-off mezi hladkým průběhem exitu a pravděpodobností vyhnout se návratu k nulové dolní hranici úrokových sazeb: dřívější exit = hladší průběh (postupné zpřísňování MP, menší riziko, že se inflace dostane nad cíl pozdější exit = více jistoty, že nedojde k návratu k nulové spodní hranici úrokových sazeb 53

54 Shrnutí a závěr Prostor pro použití hlavního nástroje úrokových sazeb byl bezezbytku vyčerpán Rozhodnutí začít používat kurz oslabením koruny uvolnit měnové podmínky bylo zcela v souladu s mandátem ČNB Očekávané přínosy: odvrácení rizika deflace (a případné makro-finanční nestability) a návrat inflace k cíli (který je vyjádřením cenové stability) podpora cenové konkurenceschopnosti českých vývozců vyšší ceny zboží z dovozu - podpora poptávky po zboží domácího původu změna v očekáváních, neodkládání investic firem a spotřeby domácností (zejména středně- a vysokopříjmových) českým firmám vzroste odbyt růst zaměstnanosti a mezd 54

55 Shrnutí a závěr (II) Oslabení kurzu skutečně a jednoznačně přispělo k odvrácení reálné hrozby deflace (bez slabší koruny by byla inflace záporná v rozsahu minimálně -1 %) Faktory předchozí recese odezněly a některé začínají přispívat k růstu (oživení v zahraničí jak bude robustní?, konec domácí fiskální konsolidace, příznivé údaje o vývoji průmyslové i stavební produkce a maloobchodu, zlepšená nálada firem i domácností ) Ekonomické oživení je taženo zejména fixními investicemi, k růstu však přispívá také spotřeba domácností i vlády, a s výjimkou 2.Q 214 i čistý vývoz Ekonomické oživení se začíná postupně projevovat na trhu práce (počet volných pracovních míst narůstá, průměrné pracovní úvazky se již nezkracují ale rostou, nezaměstnanost postupně klesá, růst mezd v podnikatelské sféře oživil) Bankovní rada s ohledem na protiinflační rizika poslední prognózy opakovaně konstatovala, že ČNB režim používání kurzu neukončí dříve než v roce

56 Děkuji (pro tuto chvíli) za pozornost a těším se na vaše dotazy! 56

57 Kontakty Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz ČNB

58 Další informace na webu ČNB Veškeré informace k režimu devizových intervencí: čnblog: Research and Policy Note: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR (v čj i aj verzi) n_3_214.html

59 Doplňující slidy 59

60 Komunikace ČNB (výběr) Tisková konference BR ČNB, : Rozhodně jsme se shodli, že pakliže bychom cítili potřebu používat i jiné nástroje, než je úroková míra, mimo jiné i proto, že bychom se dostali na nulu, tak by to s největší pravděpodobností při daném stavu poznání byl kurzový kanál Tisková konference BR ČNB, : Dále se zvyšuje pravděpodobnost zahájení devizových intervencí za účelem dalšího uvolnění měnové politiky Tisková konference BR ČNB, : ČNB je připravena použít měnový kurz v případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. Pravděpodobnost zahájení devizových intervencí se nemění a zůstává vysoká 6

61 Obchodní bilance pozor na interpretaci statistik Na obchodní bilanci je nutno pohlížet v národním pojetí Přeshraniční statistika obsahuje i tzv. branding a zkresluje tak OB 4 35 Saldo obchodní bilance (mld. Kč) přeshraniční statistika národní pojetí 61

62 Vliv oslabení kurzu na ceny spotřeby Jedna čtvrtina potravin je přímo dovážená, po započítání ceny dovezených vstupů je celková dovozní náročnost potravin kolem 35% Nejvíce dovozně náročné jsou počítače a základní kovy (se zanedbatelnou vahou ve spotřebním koši); naopak je tomu u služeb V souhrnu zhruba 24% spotřeby domácností přímo pochází z dovozu, celková dovozní náročnost včetně meziproduktů je přibližně 33% Produktová třída Váha ve spotř.koši Dovozní náročnost Celková Přímá Potraviny 24, Energie 11, Suroviny bez ropy 1, Léky, zdravotní péče 2, Základní kovy, Motorová vozidla 3, Počítače, Stroje a zařízení, Ost. zboží, polotovary 16, Služby 38, Spotřeba celkem 1,

63 Vliv oslabení kurzu na ceny spotřeby (II) Kvantifikace dopadu trvalého 5% oslabení koruny při předpokladu 1% promítnutí do cen produktů celkový efekt do CPI odhadován na 1,6 % Větší efekt na výrobky s malou váhou v spotřebním koši Vzrůst cen potravin vlivem oslabení odhadován na 1,2%, v delším horizontu o 1,8 % U služeb přímé i dlouhodobé efekty nedosahují ani 1 % Produktová třída Váha ve spotř.koši Dld. efekt Přímý efekt Potraviny 24,6 1,8 1,2 Energie 11,8 2,4 1,9 Suroviny bez ropy 1,6 2,1 1,8 Léky, zdravotní péče 2,3 2,5 2,2 Základní kovy, 3,3 2,9 Motorová vozidla 3,5 2,1 1,5 Počítače,7 4,1 3,9 Stroje a zařízení,3 2,9 2,5 Ost. zboží, polotovary 16,5 2,8 2,3 Služby 38,8,7,3 Spotřeba celkem 1, 1,6 1,2 63

64 Roční míra inflace v % f 215f Průměrná míra inflace v roce 214 bude zřejmě nejnižší za posledních deset let 64

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Tupé zdražování nebo pojistka proti deflaci a recesi? Prezentace pro novináře 12. listopadu 213 Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Valná hromada Czech Forex Club Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Lubomír Lízal, Ph.D. Čapí hnízdo, Olbramovice, 1. 1. 15 Cui bono? Proč se začal používat kurz jako nástroj MP? Např. ČMKOS: Je velkou

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Ekonomický výhled a měnová politika

Ekonomický výhled a měnová politika Ekonomický výhled a měnová politika Jiří Rusnok Praha, 4. listopadu 15 Plán prezentace Vývoj světové ekonomiky a z něj plynoucí rizika Aktuální situace české ekonomiky Shrnutí prognózy ČNB ze 3. zprávy

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Ústí nad Labem, 4. listopadu 2014 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 21. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 13 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka EY Executive Party 26. května 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před listopadem

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 5 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. září 15 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář dubnové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická prognóza. Podle ní se

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář lednové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je lednová makroekonomická prognóza. Ve srovnání s prognózou

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Do prosincového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jihočeská univerzita České Budějovice, 10. března 2014 Obsah Nedávný makroekonomický vývoj v ČR Měnová politika

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Do květnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 11 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Univerzita Hradec Králové Hradec Králové 2. března 2015 Obsah prezentace Finanční krize

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2013 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo devět domácích a dva zahraniční analytici.

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Měnově politické doporučení (12. SZ 2002)

Měnově politické doporučení (12. SZ 2002) Měnově politické doporučení (12. SZ 2002) 1. Vyhodnocení měnověpolitických rozhodovacích kritérií Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává říjnová makroekonomická prognóza předložená v 10. (velké)

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Měnově politické doporučení (10. SZ 2002)

Měnově politické doporučení (10. SZ 2002) 1. Základní scénář 10.SZ Měnově politické doporučení (10. SZ 2002) Ve třetím čtvrtletí došlo k potvrzení desinflačních tendencí a zpomalování ekonomického výkonu. Měnové podmínky se vyvíjely podle předpokladů

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ČESKÁ EKONOMIKA PO INTERVENCI

ČESKÁ EKONOMIKA PO INTERVENCI ČESKÁ EKONOMIKA PO INTERVENCI 22.11.2013 economic.research economic.research@rb.cz Intervence ČNB.. Forecasting swinging Singer 7. listopadu 2013 zahájila Česká národní banka (ČNB) intervenci proti koruně

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. června 15 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 100. měření (srpen 2007)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 100. měření (srpen 2007) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 100. měření (srpen 2007) Do srpnového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více