FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ"

Transkript

1 FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška

2 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Úvd... 3 C je Hspic Sv. Jiří?... 3 Výchdiska Hspice... 3 Mtt Hspice Sv. Jiří... 3 Vize Hspice Sv. Jiří... 3 Pslání Hspice Sv. Jiří... 3 Hdnty Hspice Sv. Jiří... 3 Mtivující slva... 3 Cíle Hspice... 4 Dluhdbé cíle Hspice Sv. Jiří... 4 Základní údaje splečnsti... 4 Identifikační údaje... 4 Orgány splečnsti... 4 Struktura splečnsti... 4 Jak se Hspici daří v rce 2014?... 5 Klik financí ptřebujeme na jeden měsíc?... 5 Jaké prstředky získáváme a ptřebujeme na své služby?... 5 Dtazník spkjensti klientů... 6 C Hspic plánuje v rce 2015?... 7 Rzvj Hspice Sv. Jiří v rce Finanční plán Hspice Sv. Jiří na rk Pdzimní kampaň Žít až d smrti... Chyba! Zálžka není definvána. Obecné brysy kampaně Návaznst na předchzí kampaň Cíle kampaně Mtta kampaně Žít až d smrti Symbl kampaně Načasvání kampaně Jaká jsu témata pdzimní kampaně? Hlavní téma kampaně Cíle: Strategie: Knkrétní témata Osbní náklady cca 1,05 milinu Kč Materiální náklady 150 tis. Kč Služby a cestvné 320 tis. Kč Investice d majetku 50 tis. Kč Jaký je čekávaný příns pdzimní kampaně? Předpklad pravděpdbných výnsů Předpkládané výnsy z jiných zdrjů: 750 tis. 1,050 mil. Kč Skrze pdzimní kampaň je třeba zajistit: tis. Kč Mtivační částky Nefinanční frmy pdpry Nefinanční frmy pdpry d jedntlivců Nefinanční frmy pdpry d firem Grafické prvnání struktury předpkládaných výnsů v r a r Grafické znázrnění struktury předpkládaných výnsů Grafické znázrnění struktury předpkládaných výnsů Vyjádření chebských lékařů... 7 Prim. MUDr. Jan Vhralík... 7 Interní ddělení v Chebu, KKN, a.s., Prim MUDr. Pavel Krištf... 7 Oddělení radiační a klinické nklgie v Chebu, KKN. a.s., Svědectví službě mbilníh hspice z Jarměře... 8 Benefiční akce Jak na t? Str. 2

3 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Úvd Následující text má služit jak pdklad pr výrbu materiálů pr fundraisingvu kampaň Pdzim 2014, pr prezentaci na beneficích a jak vdítk k přípravě splupracvníků ve fundraisingu. Výchdiska Hspice MOTTO HOSPICE SV. JIŘÍ C je Hspic Sv. Jiří? Nepřišli jsme umřít, ale žít d psledníh kamžiku a prt: Pspěšme milvat lidi, nebť tak rychle dcházejí (Jan Twardvski) VIZE HOSPICE SV. JIŘÍ Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dluhdbě splupracvat se všemi lidmi dbré vůle, je lidská splečnst, která vnímá umírání jak přirzenu a smysluplnu sučást živta a pr kteru je samzřejmstí, že lidé umírají dma, bklpeni svými nejbližšími, aby si naknec mhli říci: Nepřišli jsme na tent svět umřít, ale žít d psledníh kamžiku. Odbrným jazykem vyjádřen, chceme splu s statními v naší splečnsti spluvytvářet takvý zdravtně-sciální systém, který: zahrnuje vzájemně splupracující a návaznu terénní, stacinární, ambulantní i lůžkvu paliativní péči; je chápán jak nástrj pdpry přirzených prcesů lidskéh živta respektující jeh nedtknutelnu hdntu a důstjnst ve všech jeh fázích d pčetí až d přirzené smrti; umírajícím lidem a jejich rdinám pskytuje takvé všem dstupné prstředky, které jim umžní prjít prcesem umírání bez nesnesitelné blesti (léčba fyzické blesti), pkjně (hledání výchdisek z psychické blesti), smířeně (pdpra sciálních vztahů) a smysluplně (duchvní dprvázení). POSLÁNÍ HOSPICE SV. JIŘÍ Naším psláním je pskytvat zdravtní, psychicku, sciální i spirituální pdpru umírajícím, aby mhli závěr svéh živta pržít pkud mžn se svými nejbližšími v dmácím či dmvu pdbném prstředí tak, že tt bdbí budu vnímat jak přirzenu a smysluplnu sučást svéh živta. HODNOTY HOSPICE SV. JIŘÍ pdpra lidské psplitsti a rdinných vazeb úcta k lidskému živtu ve všech jeh fázích respekt k lidské důstjnsti v jakékli situaci lidsky vstřícný přístup spjený s dbrnstí a prfesinalitu partnerská splupráce s klientem i s celu jeh rdinu týmvá práce multidisciplinárníh týmu MOTIVUJÍCÍ SLOVA pkjné umírání v dmácím prstředí umírání jak přirzená a smysluplná sučást živta dbře žít až d psledníh kamžiku péče fyzicku, psychicku, sciální i spirituální dimenzi živta a umírání Str. 3

4 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Cíle Hspice DLOUHODOBÉ CÍLE HOSPICE SV. JIŘÍ Své pslání chce Hspic dluhdbě naplňvat následujícími způsby: 1. Pskytvání služeb mbilní hspicvé paliativní péče 2. Pdpra rdin či nejbližšíh klí příjemců hspicvé paliativní péče 3. Splupráce se stávajícími zdravtnickými zařízeními v blasti půsbení 4. Rzvíjení světy a vzdělávání v blasti péče umírající 5. Vybudvání střediska s hspicvými lůžky Základní údaje splečnsti IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Hspic Sv. Jiří,. p. s. Sídl: Svbdy 520/3, Cheb IČ: Čísl běžnéh účtu: / 2010 (Fi Banka) Telefn: Internetvé stránky: ORGÁNY SPOLEČNOSTI Zakladatelé. p. s. Hspic Sv. Jiří: Farní charita Cheb, Mgr. Petr Hruška, Th.D., Alena Vtavvá, DiS., Marie Zemančíkvá Mentlíkvá, DiS. Členvé správní rady: Mgr. Petr Hruška, Th.D. (předseda), PhDr. Milš Říha, Sňa Škvareninvá, Ing. Eva Klafvá, MUDr. Karel Tyrpekl, Marie Zemančíkvá Mentlíkvá, DiS. Členvé dzrčí rady: Mgr. Libr Dušek (předseda), Mgr. Jana Adlervá, Jsef Vávra STRUKTURA SPOLEČNOSTI Str. 4

5 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jak se Hspici daří v rce 2014? Od se pdařil zaregistrvat a zahájit pskytvání služby dmácí péče s hspicvu slžku a dbrnéh pradenství v paliativní péči ( mbilní hspic ) pr nevyléčitelně nemcné a rzvíjí se více a více žádaná služba multidisciplinárníh týmu (lékař, zdravtní sestry, sciální pracvnici, psychlgvé, pradce pr pzůstalé, duchvní, šklení dbrvlníci a další externí splupracvníci). Ke dni byl zatím uzavřen celkem 26 klientských smluv. Financvání tht rzběhu služeb (v bjemu cca 750 tis. za rk) se nám již pdařil zajistit pr celý letšní rk (také díky velkému sbnímu z lňskéh pdzimu vlženému d fndu pr krytí režijních nákladů, díky kterému jsme d letška vstupvali s rezervu cca 200 tis. Kč a díky mnhým dalším darům v průběhu letšníh rku). Nyní spuštíme velku fundraisingvu kampaň s cílem zajistit finanční prstředky (ptimálně v bjemu klem 1,6 mil. Kč) pr další rzvj, zkvalitnění a stabilizaci hspicvých služeb v rce 2015 (rádi bychm např. některé dhdy prvedení práce u některých klíčvých pracvníků změnili na pracvní smluvy, rzvinuli dlehčvací služby, zajistili další vzdělávání apd.). KOLIK FINANCÍ POTŘEBUJEME NA JEDEN MĚSÍC? Naše sučasné měsíční výdaje činí cca Kč. Z th Kč tvří sbní náklady zdravtních a sciálních pracvníků, přičemž zdravtní sestry jsu k dispzici 24 hdin denně 7 dní v týdnu. Úhrady d klientů mmentálně činí 150 Kč denně. Jedná se symblicku částku, aby služba byla dstupná pr všechny. Paliativní péče není hrazena zdravtními pjišťvnami. Osbní náklady průměrně za měsíc Materiálvé náklady průměrně za měsíc Nemateriálvé náklady průměrně za měsíc Kč Kč Kč JAKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁME A POTŘEBUJEME NA SVÉ SLUŽBY? Český systém zdravtníh pjištění (i když s mnha statními splupracujeme na změně) bhužel zatím s mbilními službami paliativní péče nepčítá. Než se situaci pdaří změnit, jsme dkázáni především na příjmy d firem, místní samsprávy, rganizací či církví, sbních dárců, benefičních akcí a klientů. Za první plletí 2014 byly našimi největšími dárci fyzické sby, a t skrze sbní dárcvství (115 tis.) a skrze příspěvky na vlastních či partnerských benefičních akcích (109 tis.). Druhými největšími přispěvateli jsu pak veřejné rzpčty, knkrétně měst Cheb (101 tis.). Třetí skupinu dárců jsu právnické sby, a t jak firmy (55 tis.), tak neziskvý sektr, knkrétně katlická farnst Cheb (20 tis.). Nejmenší pdíl na financvání pak byl čerpán z vlastních zdrjů, knkrétně z plateb klientů (18 tis.). Pkud bychm spčetli pdíl dárců pcházejících z církevních kruhů, pak je t více než plvina zdrjů (230 tis.). Celkvu výši darů za rk 2014 předpkládáme cca 750 tis. Kč. Aby služby mbilníh hspice mhly být rzvíjeny, zkvalitněny a stabilizvány, ptřebujeme pr rk 2015 získat cca 1,6 mil. Kč. Str. 5

6 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Dtazník spkjensti klientů červen 2014 Výsledky annymníh dtazníku spkjensti, který rzesíláme pečujícím rdinám (k dpvěděl 8 respndentů, jazykvě mírně upraven): 5 respndentů se dzvěděl našich službách d lékaře v nemcnici, 3 respndenti d známých, přátel, d rdiny a tři respndenti jiným způsbem (jeden d praktickéh lékaře, jeden si přečetl leták v lékárně v nemcnici v Chebu, jeden znal hspic z pracvních aktivit). 8 respndentů uvedl, že jim služba byla srzumitelně vysvětlena. Všech 8 respndentů byl spkjen s nabízenými službami. Všem respndentům vyhvuje četnst návštěv. Spkjenst se službu jedntlivých členů týmu respndenti vyjádřili takt (známkvání jak ve škle): Lékař dstal 7krát jedničku, zdravtní sestra 8krát jedničku, sciální pracvnice 6krát jedničku, duchvní 3krát jedničku. Jiné známky uděleny nebyly. Všech sm respndentů zaškrtl, že si myslí, že jim péče pmhla zmírnit prjevy nemci. Jeden respndent zatrhl dvě mžnsti, jak jiné uvedl, že si myslí, že péče by pmhla zmírnit blest, ale že nebyl čas tut službu využít. Všech sm respndentů uvedl, že jim pracvníci hspice pskytli psychicku pru. Všech sm respndentů napsal, že mhu s pracvníky mluvit zcela tevřeně čemkli. Na tázku, v čem dmácí péče s hspicvu slžku nejvíce pmhla/pmáhá, c vyhvuje, se respndenti vyjádřili takt: Cením si psychické pdpry a pmci s šetřváním. Zařídili vše ptřebné, důležitá byla psychická pdpra. Hspic Sv. Jiří nám pmhl v nejtěžší chvíli, kdy tatínek dcházel z tht světa ve velkých blestech; pradili, jak s ním máme zacházet, jak dávat utěšující léky a v nejtěžší chvíli zařídit vše ptřebné, jinak bychm si s ním nevěděli rady. Velice děkujeme všem sestřičkám, které tu byly, a zvláště té, která tady s námi pržila pslední chvíli. Důležité pr nás byl zajištění materiálu, útěcha a psychická pdpra nemcnéh i rdiny Důležité pr nás byl zajištění zdravtnické péče. Pmhli mi překnat strach ze ztráty blízké sby. A pradili, jak nejlépe ni pečvat. Dstal se mi i psychické pdpry. Hspicvá služba z Hspice Sv. Jiří mi prfesinálně pmhla s péčí mu sestru. Důležitá pr mě byla jistta, zašklení a psychická pdpra. Byli kdykli připraveni pskytnut pmc, radu, pdpru, zdravtní pmůcky. Byli stále k zastižení, pr pečující i pr celu rdinu t byla nenahraditelná pmc. Na tázku, c se jim nelíbí, dpvěděli respndenti takt: Vadí mi finanční pplatky. P zkušenstech s umírajícím vidím nedstatečnst puze v systému financvání mbilních hspiců ze stran pjišťven, hrazení tišících léků prti blesti pacientem a nutnst vzniku lůžkvéh hspice. Na tázku, c jinéh by chtěli vzkázat, dpvěděli respndenti takt: Je dbře, že služba existuje. Děkuji. Nevím ničem. Děkujeme za hrmnu pmc a záštitu v těžkých chvílích. Str. 6

7 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Prim. MUDr. Jan Vhralík Vyjádření chebských lékařů INTERNÍ ODDĚLENÍ V CHEBU, KKN, A.S., Byť mi se dstal jíti přes údlí stínu smrti, nebuduť se báti zléh, neb ty se mnu jsi (Ž 23,4). Hspicvu péči pvažuji za vysce ptřebnu a jsem rád, že se v Chebu zřizuje právě mbilní hspic, kde vidím ještě větší význam, než u hspiců kamenných. Sučasná medicína dkáže mnhé nemci léčit, řadu z nich však neumí zcela vyléčit. Stávají se z nich nemci chrnické, které člvěku přinášejí různá mezení a útrapy. Prdlužuje se střední délka živta, cž s sebu přináší nárůst senirské ppulace. U některých chrb se zlepšila péče a prdlužil se přežití, ať už jsu t chrby cévní srdeční a mzkvé, ale i chrby nádrvé. Čast pak t zlepšené přežívání vede k hrmadění chrb, nemhucnsti, nesběstačnsti, ztrátě sebebsluhy. V situaci, kdy lékař i nemcný pchpí a bě strany přijmu, že nemc je nevyléčitelná, přecházíme k symptmatické léčbě, tj. k ptlačvání nepříjemných prjevů chrby. A nemluvíme jen nádrvých chrbách! Tmu se věnuje dnes již samstatný br paliativní medicína, který vychází z celé řady jiných základních brů. Řada nemcných si přeje stnat, ba i umírat dma, v prstředí známém, milém, sbním, v kruhu nejbližších. Takvá přání jsu čast nevyslyšena. Pkud jsu v rdině sby, které jsu chtny tut službu svému nejbližšímu pskytnut, pak je zaptřebí tét činnsti maximálně pmci radu, fyzicku silu, sdílením prblému, rzhvrem, sciálním pradenstvím, výpůjčku pmůcek. Prstr pr prfesinály i vyšklené dbrvlníky. Takt vidím význam a ptřebu hspiců. Prim MUDr. Pavel Krištf ODDĚLENÍ RADIAČNÍ A KLINICKÉ ONKOLOGIE V CHEBU, KKN. A.S., Za pslední desetiletí udělala medicína výrazné pkrky v léčbě celé řady diagnóz a pr nklgii tt tvrzení platí dvjnásb. I přes všechnu snahu se však naknec každý dstane d situace, kdy již není mžnst účinně vzdrvat nemci. V tét fázi je pak zaptřebí pskytnut lidskému jedinci a jeh příbuzným a blízkým dstatečnu pdpru z hlediska sciálníh, zdravtnickéh, psychlgickéh a duchvníh. V dřívějších dbách byl zrd ale i knec člvěka spjený s umíráním a smrtí přirzenu sučástí rdinnéh živta. V nvdbé splečnsti se však tázka smrti pstupně tabuizuje a umírající se většinu dstává d ústraní, mim kruh svých blízkých a mim své přirzené prstředí. Samzřejmě existují situace, kdy je intenzivní lékařská péče nezbytná, jistě však existuje velké mnžství případů, kdy hspitalizace představuje zbytečné trauma a zhršení kvality živta. A prt vítám jakukliv snahu, která umžňuje pržít pslední chvíle živta v dmácím prstředí. Výhda mbilníh hspice pak vyplývá právě v kamžicích, kdy je někd z klí pacienta chten pskytvat ptřebnu celdenní péči, zárveň však ptřebuje pmci radu, vypůjčením zdravtnických pmůcek, pmc se zařizváním sciálních dávek, psychlgicku a duchvní pdpru, případně zajištění účinné léčby blestí atd. Prt snahu vybudvání mbilníh hspice v našem reginu vítám a dufám, že přes pčáteční těžksti se pdaří vyřešit tázky finančníh a persnálníh zajištění a prjekt rzjet a udržet v míře dstatečné a kvalitní. Str. 7

8 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Svědectví službě mbilníh hspice z Jarměře Byl t strašné i krásné, říkají umírání blízcí (tent článek Štěpánky Tůmvé vyšel v Mladé frntě DNES) Když paní Sedláčkvé z Jarměře diagnstikvali rakvinu slinivky, zbýval jí psledních sedm měsíců živta. Zemřela mezi blízkými dma. Je t stva měsíc, c žena zemřela. Její nejbližší rzechvěle ppisují, c všechn se na rdinu i na nemcnu maminku navalil za pslední rk a jak jim v psledních dnech pmhl pjízdný hspic z Červenéh Kstelce i další zdravtníci. Šestapadesátiletá žena se v březnu d lékařů dzvěděla, že má rakvinu slinivky v nejvážnějším stadiu chrby. Operace už nepřicházela v úvahu a ani chemterapie nepmhla. Paní byl stále hůř a nezbyl než chemterapii přerušit. Rdina s ní pak začala dcházet d hradecké paliativní ambulance k prfesru Stanislavu Filipvi, kde už nešl léčbu, ale hlavně zvládnutí příznaků. Pacientčiny blesti se stupňvaly, že už nedkázala ani spát či mluvit. Tehdy se také rdina rzhdla, že si nemcnu maminku nechají dma. Kvůli tmu zcela přerganizvali svůj živt. Manžel umírající ženy přerušil svu tpenářsku živnst a dvě dcery v Praze si zkrátily pracvní úvazky. Rdina musela zaručit, že se maminku bude starat nepřetržitě někd blízký. Během jedné hdiny jim pak sciální pracvnice z hradecké paliativní ambulance vyjednala pjízdný hspic a za další dvě hdiny už byla sestřička přím v dmácnsti u nemcné. Přijeli úžasně vybaveni, vypadal t jak rychlá záchranka z televizníh seriálu, ppisuje manžel zemřelé ženy Zbyněk Sedláček. Sestřička napřed vyzkušela dávku mrfia, zda pacientce nebude špatně. Když piát zabral, paní si prý p něklika dnech ddechla, že ji knečně nic neblí. Pak se rdina musela naučit všechn ptřebné, zapjit a dpjit infuzi, prčistit hadičky. Vypůjčili si v hspici různé pmůcky, taletní křesl, sedátk na vanu i další věci. Řešili i nečekané situace, třeba jak umýt vlasy ležícímu člvěku. Sestřičky k nim zajížděly dvakrát i třikrát denně. Byl t však velmi nárčné hlavně na psychiku a nejbližší dnes říkají, že je jen dbře, když člvěk ani netuší, c ještě bude následvat. Sledvali hdinu za hdinu, jak se maminčin stav měnil, ale hlavní prý byl, že ji nic neblel. I přes tišící piáty všechn vnímala. Sestřička se mamky pět dní před smrtí ptala, že vypadá smutně, jestli se bjí. A mamka řekla, že je jí lít nás. Sestřička ji uklidnila, že na vše důležité má ještě čas, že je t stejné jak čekání na autbus. Buď můžete být naštvaní, že ještě nepřijel, aneb ten čas využijete, říká druhá z dcer Mnika. Rdina se snažila všechn dělat jak dřív. Maminku psadili d křesla dprstřed všeh dění a v lžnici jí zase vyrbili stěnu plnu ftek a brázků. I čas smrti se dá strávit hezky. Chdila sem naše další sestra s dvěma malými dětmi, hráli jsme na pian, četli jsme mamce. Byla veselejší, míní Mnika Sedláčkvá. Rdina přitm netušila, že knec přijde velmi záhy. Pjízdný hspic vlastně využili jen na sm dní. Museli si třeba i nechat vysvětlit, jak nejspíš bude umírání vypadat. Od čtvrté hdiny rán už seděli u maminky, a když sestřička z hspice přijela, vydechla žena napsledy. Prý t byl v naprstém klidu a na sestřičku si nejspíš pravdu pčkala. Str. 8

9 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 C Hspic Sv. Jiří plánuje v rce 2015? Rzvj Hspice Sv. Jiří v rce 2015 Cíle: rzvj nabídky, kvality a stability služeb a růst persnálních kapacit a prfesinality Strategie: psílení hspicvéh týmu a jedntlivých rlí v něm, rzvj vzdělávání a vybavení Prstředky: Úvazky pracvníků hspice: Ředitel 0,5 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Vrchní sestra 1 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Sciální pracvník 0,5 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Zdravtní sestry, veducí lékař, smluvní lékař, pradce pr kntaktní míst, zástupce ředitele (fundraiser), psychlgvé, příp. pradce pr pzůstalé dhdy prvedení práce, duchvní dbrvlnicky Nví členvé týmu: Pracvníci v sciálních službách (2) pr nvu terénní dlehčvací službu Nvé služby: Zaregistrvání dlehčvacích služeb, které jsu pskytvány pdle zákna 108/2006 Sb. ve znění pzdějších předpisů Prjekty: Publikační činnst materiály šetřvatelské a pečvatelské péči nevyléčitelně nemcné; materiál tm, c je dprvázení Vzdělávání: pět pracvníků hspice abslvuje kurz ELNEC, který přádá Cesta dmů všichni pracvníci hspice prjdu kurzem krizvé intervence vzdělávání a výcvik v blasti fundraisingu Vybavení (investiční výdaje): zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení FINANČNÍ PLÁN: Náklady na zabezpečení tht plánu rzvje služeb Hspice Sv. Jiří v rce 2015 jsu cca dvakrát tak velké, než předpkládané náklady na pkrytí Struktura nákladů na prvz a rzvj Hspice v rce 2015 rku Tt navýšení je způsben na jedné (zakruhlen na desetitísíce) Celkvé náklady Kč straně ptřebu stabilizace služeb (situaci, kdy Osbní náklady: Kč někteří z členů týmu svji službu vyknávají Vedení a řízení splečnsti Kč zdarma při svém zaměstnání či při mateřské (ředitel, zástupce ředitele, fundraiser) dvlené nelze pvažvat za stabilní), na druhé Služba zdravtníh týmu Kč (zdravtní sestry a lékaři) straně ptřebu rzvje a zkvalitnění služeb Sciálně-psychlgická pdpra (nvé míst vrchní sestry, sciální pracvnice, (sciální pracvník a pracvníci v sciálních službách) Kč další vzdělávání a registrace nvé terénní dlehčvací služby). Pvinné dvdy (sciáln a zdravtní pjištění zaměstnanců) Kč Vprav najdete suhrnný přehled nákladů pr příští rk, na další straně pak pdrbný rzpčet, ve kterém najdete jak ptimální variantu, která pčítá s plně realizvaným výše načrtnutým plánem rzvje (celkvé rční náklady cca 1,6 mil.), tak minimální variantu, která nepčítá s registrací dlehčvací služby a i jinde se ještě snaží ušetřit, ale tak, aby nebyla pnížena kvalita služeb (celkvé náklady cca 1,2 mil. Kč). Str. 9 Materiální náklady: Sptřební materiál a literatura (zdravtnický materiál, kancelářské ptřeby, literatura) Léky (nutné léky pr klienty nehražené pjišťvnami) Služby a cestvné: Běžné režjní náklady (kmunikace, nájem, energie, IT, účetnictví, pjištění, banky...) Vzdělávání a public relatins (šklení a supervize pracvníků, vnější světvá činnst, prpagace) Cestvní náklady (dprava za klienty, pravy a pjištění auta, cestvné na šklení) Investice a dluhdbý majetek: (zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

10 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Finanční FINANČNÍ plán PLÁN Hspic HOSPICE Sv. Jiří, SV.. JIŘÍ p. s., NA pr ROK rk 2015 Odhad Optimum Minimum služby: Dmácí hspicvá péče s paliativní slžku, Odbrné sciální pradenství v paliativní péči rku 2014 rku 2015 rku 2015 Náklady / výdaje celkem Kč Kč Kč Prvzní náklady / výdaje Kč Kč Kč Osbní náklady včetně dvdů celkem Kč Kč Kč Ředitel, eknm, fundraiser (plán A 0,5 úvazek jen ředitel, plán B DPP, plán C dbrv.) Kč Kč Kč Zástupce ředitele, ekm, fundraiser, DPP (+ prcenta, v plánu A-beta jen prcenta) - Kč Kč Vrchní sestra, DPP (plán A na celý úvazek, plán B DPP) Kč Kč Kč Zdravtní sestry, DPP Kč Kč Kč Sciální pracvník, 0,5 úvazek (terénní práce a administrativa) - Kč Kč Kč Sciální pracvník, DPP (kntaktní míst) Kč Kč Kč Veducí lékař, DPP Kč Kč Kč Lékař, DPP - Kč Kč Kč Psychlg, DPP - Kč Kč Kč Pracvník v sciální službách 2 x DPP (terénní asistence) - Kč Kč Záknné sciální a zdravtní pjištění - Kč Kč Kč Odvdy z DPP Kč Materiální náklady celkem Kč Kč Kč Zdravtnický materiál Kč Kč Kč Kancelářský materiál Kč Kč Kč Odbrná literatura 118 Kč Kč Kč Zdravtnický děv pr lékaře a zdravtní sestry Kč Kč Kč Sptřební materiál statní 748 Kč Kč Kč Léky Kč Kč Kč Služby celkem Kč Kč Kč Telefnní pplatky, IN připjení Kč Kč Kč Nájemné Kč Kč Kč Energie Kč Kč Kč Web Kč Kč Kč Supervize - skupinvá pr zdravtní sestry Kč Kč Kč Šklení a vzdělávání pracvníků Kč Kč Kč Účetnictví a audit - Kč Kč Kč Pplatky bankám Kč Kč Kč Prpagace činnsti hspice Kč Kč Kč Vnější vzdělávací aktivity, světvá činnst v blasti paliativní péče - Kč Kč Kč Pjištění prfesní dpvědnsti Kč Kč Kč Ostatní služby Kč Kč Kč Praní 844 Kč Kč Kč Sftwarvé licence (výkaznictví vůči pjišťvnám) - Kč Kč Kč Cestvní náklady celkem Kč Kč Kč Autprvz - dprava za klienty Kč Kč Kč Opravy a pjištění auta Kč Kč Kč Cestvné na šklení a vzdělávání pracvníků + ubytvání Kč Kč Kč Investiční náklady / výdaje (dluhdbý majetek) Kč Kč Kč Přízení zdravtnických pmůcek Kč Kč Kč Prgram na vykazvání zdravtnických výknů pjišťvně Kč Ntebk + sftware Kč Kč Mbilní telefn (2x) 499 Kč Nákup autmbilu Kč Registrace autmbilu Kč Kanclářské vybavení (tiskárna, skříň na léky) Kč Kč Výnsy / příjmy celkem Kč Kč Kč MPSV - dtace na dbrné sciální pradenství - Kč Kč Kč MZ - dtace na pskytvání zdravtnické služby - Kč Kč Kč Karlvarský kraj - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s. - Kč Kč Kč Měst Cheb - finanční příspěvek na celrční činnst. p. s Kč Kč Kč Měst Cheb - finanční příspěvek zdravtnické pmůcky Kč Kč Kč Měst Františkvy Lázně - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Měst Aš - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Měst M. Lázně - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Ostatní města a bce Kč Kč Fyzické sby I Kč Kč Kč Firmy a živnstníci Kč Kč Kč Neziskvé a církevní rganizace Kč Kč Kč Benefiční akce Kč Kč Kč Veřejná sbírka Kč Kč Nadace a nadační fndy Kč Kč Vlastní zdrje - platby d klientů, prdeje výrbků, vstupenky Kč Kč Kč Úrky 17 Kč Celkvá bilance (výnsy mínus náklady) Kč Kč Kč Pčáteční stav k Kč Předpkládaná rezerva k Kč Jistá rezerva k Kč Str. 10

11 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Obecné brysy kampaně Pdzimní kampaň Dma je dma NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ KAMPAŇ Pdzimní fundraisingvá kampaň navazuje na předchzí úspěšnu jarní kampaň Hspic běží živt, která díky pměrně úzké skupině spíše drbnějších pdprvatelů, díky širké pdpře běžecké kmunity, díky něklika firmám či partnerským rganizacím a díky něklika benefičním akcím během první plviny rku 2014 přinesla téměř 500 tis. Kč a splu s dary získanými vlni umžnila transfrmaci Hspice Sv. Jiří na becně prspěšnu splečnst, registraci sciálních a zdravtních služeb a půlrční úspěšné fungvání Hspice dprvázené velmi pzitivním hdncením. CÍLE KAMPANĚ Hlavním cílem tét pdzimní kampaně je v návaznsti na předchzí pdpru rzšířit kruh sbních, firemních i veřejných pdprvatelů a partnerů tak, aby se Hspic mhl příští rk rzvíjet d rganizace, která bude na Chebsku nabízet stabilní a kvalitní hspicvé služby i v dalších letech a bude mít kapacitu tyt služby dále rzvíjet. Finančním cílem je d Vánc 2014 získat finance či příslib financí pr rk 2015 v celkvé výši 1,2 až 1,6 mil. Kč, cž je částka, ke které jsme na základě analýz dsavadních zkušenstí dspěli jak k částce ptřebné pr naplnění dříve specifikvaných strategických rzvjvých cílů. Nástrjvými cíli, které by umžnily tht dsáhnut, je pr rk 2015 získat či dále rzvinut pdpru klem 100 drbných sbních pravidelných pdprvatelů přispívajících cca 100 Kč měsíčně + klem 10 velkých sbních pravidelných pdprvatelů přispívajících cca 1000 Kč měsíčně, klem 30 drbných firemních pdprvatelů či spnzrů s darem klem 5 tis. za rk + klem 7 větších firemních dárců či spnzrů s darem klem 20 tis. za rk, pdpru většiny církví, sbrů a farnstí půsbících na Chebsku a všech měst a většiny bcí Chebska, pdpru Karlvarskéh kraje, MPSV ČR, MZ ČR, něklika nadací a určitéh základníh ptenciálu drbnějších dárců skrze veřejnu sbírku a další plšné metdy slvvání širké veřejnsti. Mtta a symbly kampaně Mediální tvář kampaně bude tematicky navazvat na mtt Hspice Sv. Jiří: Nepřišli jsme umřít, ale žít až d psledníh kamžiku a prt: Pspěšme milvat lidi, nebť tak rychle dcházejí (Jan Twardvski) Bude se ale samstatně prfilvat svým jedndušším a zapamatvatelnějším názvem: DOMA JE DOMA AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU Prtže je t v běžecké kmunitě již zaběhlé, pužívali bychm tam alternativní pdtitul DOMA JE DOMA - HOSPIC BĚŽÍ O ŽIVOT Pr Klub přátel Hspice bychm pak pužívali dplňující mtt: Každá rdina ptřebuje přátele zvláště když někteří dcházejí. SYMBOL KAMPANĚ Svatý Jiří a pětihlavý drak Pdle starých legend svatý Jiří bjval s drakem v našem hspici jsme říkávali, že čtyřhlavým, pdle čtyř druhů blesti, prti kterým se snažíme pmáhat našim klientům bjvat: fyzické, psychické, sciální a spirituální. Pstupně se nám ale ukázal, že tent drak má ještě hlavu pátu, představující blest finanční. A prti té můžete zase pmáhat bjvat vy nám! Str. 11

12 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 OBECNÉ MOTTO KAMPANĚ PODÉLNÉ: BĚŽECKÉ MOTTO KAMPANĚ PODÉLNÉ: OBECNÉ A BĚŽECKÉ MOTTO OBDÉLNÍKOVÉ: Načasvání kampaně Přípravná fáze: první dva týdny v září 2014 Realizační fáze: d plviny září d plviny listpadu 2014 Dtahvací fáze: d plviny listpadu d plviny prsince 2014 Vyhdncvací fáze: nejpzději d plviny prsince d knce rku 2014 Str. 12

13 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Hlavní téma kampaně Jaká jsu témata pdzimní kampaně? Téma: Prvzvání a rzvj hspicvých služeb na Chebsku Cíle: rzvj nabídky, kvality a stability služeb a růst persnálních kapacit a prfesinality Strategie: psílení hspicvéh týmu a jedntlivých rlí v něm, rzvj vzdělávání a vybavení Knkrétní témata Témata členíme dle nákladů na službu Hspice v rce Celkem cca 1,6 mil. Kč, z th: OSOBNÍ NÁKLADY CCA 1,05 MILIONU KČ zdravtní tým 510 tis. sciálně-psychlgická pdpra 240 tis. vedení a řízení 150 tis. pvinné dvdy 130 tis. MATERIÁLNÍ NÁKLADY 150 TIS. KČ zdravtnický, kancelářský a další sptřební materiál a literatura 100 tis. Kč léky pr klienty 50 tis. Kč SLUŽBY A CESTOVNÉ 320 TIS. KČ běžná režie 140 tis. vzdělávání, světa a public relatins 100 tis. Kč cestvní náklady na dpravu za klienty a šklení 80 tis. INVESTICE DO MAJETKU 50 TIS. KČ zdravtnické pmůcky ntebk kancelářské vybavení MOŽNÉ VĚCNÉ DARY zdravtnický materiál kmpenzační pmůcky (vzíky, hle, chdítka, antidekubitní matrace, plhvací pmůcky, taletní křesla) plhvací pstele hygienické a desinfekční prstředky rychlvarná knvice Struktura nákladů na prvz a rzvj Hspice v rce 2015 (zakruhlen na desetitísíce) Celkvé náklady Kč Osbní náklady: Kč Vedení a řízení splečnsti Kč (ředitel, zástupce ředitele, fundraiser) Služba zdravtníh týmu (zdravtní sestry a lékaři) Sciálně-psychlgická pdpra (sciální pracvník a pracvníci v sciálních službách) Pvinné dvdy (sciáln a zdravtní pjištění zaměstnanců) Materiální náklady: Sptřební materiál a literatura (zdravtnický materiál, kancelářské ptřeby, literatura) Léky (nutné léky pr klienty nehražené pjišťvnami) Služby a cestvné: Běžné režjní náklady (kmunikace, nájem, energie, IT, účetnictví, pjištění, banky...) Vzdělávání a public relatins (šklení a supervize pracvníků, vnější světvá činnst, prpagace) Cestvní náklady (dprava za klienty, pravy a pjištění auta, cestvné na šklení) Investice a dluhdbý majetek: (zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Str. 13

14 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jaký je čekávaný příns pdzimní kampaně? Předpklad pravděpdbných výnsů PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY Z JINÝCH ZDROJŮ: 750 TIS. 1,050 MIL. KČ Benefice vlastní či partnerské tis. Příspěvky z měst a bcí na Chebsku tis. Kč Státní a krajské dtace tis. Kč Církevní dárcvství tis. Kč Příspěvky z nadací a nadačních fndů tis. Platby d klientů a prdej předmětů tis. Veřejná sbírka tis. SKRZE PODZIMNÍ KAMPAŇ JE TŘEBA ZAJISTIT: TIS. KČ Osbní dárcvství tis. t znamená sehnat klem 200 dárců přispívajících 100 Kč měsíčně neb klem 20 dárců přispívajících Kč měsíčně Firemní dárcvství či spnzring tis. t znamená sehnat malých firemních partnerů s rčním příspěvkem 5 tis. Kč neb velkých firemních partnerů s rčním příspěvkem 20 tis. Kč neb 5 až 6 klíčvých firemních partnerů s rčním příspěvkem 50 tis. Kč Mtivační částky 30 Kč hdina phtvsti zdravtní sestry 100 Kč hdina výjezdu zdravtní sestry ke klientvi 150 Kč hdina výjezdu lékaře ke klientvi 720 Kč jeden den phtvsti zdravtní sestry Kč náklady na zdravtnický tým za jeden den Kč sbní náklady hspicvéh týmu za jeden den Kč veškeré náklady Hspice za jeden den Kč nákup ntebku Kč phtvstní léky pr klienty na jeden rk Kč pvinné dvdy z sbních nákladů za rk Nefinanční frmy pdpry NEFINANČNÍ FORMY PODPORY OD JEDNOTLIVCŮ hspicvé či fundraisingvé dbrvlnictví šíření infrmací duchvní pdpra věcné dary NEFINANČNÍ FORMY PODPORY OD FIREM public relatins pzitivní vlivnění dpručení Hspice jiným firmám věcné dary (zdravtnický materiál, kmpenzační pmůcky, kancelářské ptřeby, ntebk) prdukty zdarma či se slevu (zdravtní pmůcky, léky, IT) služby zdarma či se slevu (PR, marketing, grafické služby, web) sdílený marketing (prpagace jejich výrbků Hspicem, prpagace Hspice firmu) zapůjčení části pracvní dby zaměstnance pr fundraising, IT, web Str. 14

15 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Grafické prvnání struktury předpkládaných výnsů v r a r GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝNOSŮ 2014 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝNOSŮ 2015 Str. 15

16 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Seznam materiálních ptřeb Věcné dary slevy spnzring Phtvstní léky pr klienty Nepužitý zdravtnický materiál Kmpenzační pmůcky (vzíky, hle, chdítka, antidekubitní matrace, plhvací pmůcky, taletní křesla, plhvací pstele atd.) Kancelářské ptřeby Hygienické a desinfekční prstředky Ntebk Rychlvarná knvice Pznámka k lékům: Ptřebujeme mít svu zásbu léků pr případy, kdy je nutné lék pdat ihned (léky na blest, léky na zvracení, průjem, atd.), nemůžeme čekat než praktik, hspicvý lékař neb jiný lékař léky předepíše. Navíc léky na blest, které hspicvý lékař předepisuje, v lékárně ihned nejsu, jsu na bjednání. Hlavně ptřebujeme mít svu zásbu léků, když se změní zdravtní stav v nci a víkendech. A hlavně je ptřeba mít škálu léků pestru, prtže každému nesedí lék, který zabral někmu jinému. Také se d léků pčítají masti na prleženiny a ty pjišťvna neprplácí, a sestry skr každéh masírují a plhují. Největším výdajem jsu infuze pr klienty, které lékárna vydává jen zdravtnickému neb sciálnímu zařízením, pkud jsu na pracvišti zdravtní sestry a lékař. Dmácí péče klasické infuze nepdávají, takže když je ptřeba pdávat infuze, musí nemcný d nemcnice. Pr pjišťvny, aby prplatily pdání infuzí, tak je t úkn spjený s tím, že musí být přítmen lékař, a th dmácí péče nemají. Seznam vítaných slev Lékárna Evrpská sleva na nákupu zdravtnickéh materiálu Nvtrade X, s. r.. sleva na nájemném pr pradensku místnst a kntaktní pracviště + další dvě místnsti zcela zdarma Karel Hric sleva na nákupu tnerů d tiskárny Autpravna Kašpar prava auta za minimální cenu práce Papírna Cheb sleva na nákup kancelářských ptřeb Seznam benefitů pr spnzring umístění lga firmy v prstrách hspice zveřejnění spnzra ve výrční zprávě zveřejnění spnzra na webvých stránkách, na facebku příležitst prnést prslv při benefičních akcích hspice mžnst spnzrské firmy mít reklamní stánek a prezentvat firmu na benefičních akcích pravidelní firemní dárci výhdy pr členy Klubu přátel hspice infrmace naší činnsti a pzvánky na přádané akce ptvrzení daru, darvací smluva neb partnerská smluva pděkvání spnzrům v Chebském deníku Str. 16

17 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Cíl: tis. Kč během rku VLASTNÍ BENEFICE 2014 Benefiční akce Hspicvý bazárek ( , ) Kč Jazzvý kncert ( ) cca Kč Paliacup Luby ( ) cca Kč Plesenský půlmaratn ( ) cca Kč Vernisáž ftgrafiií v Jker kavárně ( ) cca Kč Adventní kncert ( ) cca Kč Dárkvé certifikáty (prsinec) cca Kč Kurzy tvření (říjen až prsinec 2014) cca Kč 2. PARTNERSKÉ BENEFICE 2014 Egerer Wahlfahrt ( ) Kč Běžíme a jdeme pr Hspic sv. Jiří (2014) cca Kč Benefiční kncert Václav Hudeček ( ) 30 Kč z každé vstupenky cca Kč Milšva 60 ( ) cca Kč FL 24hdinvka Kilmetry pr Hspic Sv. Jiří ( ) cca Kč 3. VLASTNÍ BENEFICE 2015 Hspicvý bazárek (3x v rce) cca Kč Beseda MUDr. Zdeňka Kalvacha (březen neb duben) cca Kč Výstava ftgrafií Ivy Zezulvé v kavárně Jker (březen neb duben) cca Kč Svatjiřský kncert (duben) cca Kč Fair trade snídaně (květen) cca Kč Paliacup Luby (září) cca Kč Světvý den hspicvé a paliativní péče (říjen) cca Kč Adventní kncert (prsinec) cca Kč Dárkvé certifikáty (prsinec) cca Kč Kurzy tvření (prsinec) Kč 4. PARTNERSKÉ BENEFICE 2015 Tříkrálvá sbírka (leden 2015) cca Kč Farní ples pr Hspic ( ) cca Kč Pstní almužna (duben 2015) cca Kč Putní maratn (červen 2015 cca Kč Dřevěný člvěk (srpen 2015) cca Kč FL 24hdinvka (listpad 2015) cca Kč 5. NOVÉ AKCE, AKTIVITY, PŘÍLEŽITOSTI, PARTNERSTVÍ Pkusit se vymyslet a naplánvat některé nvé typy benefičních akcí či nvé typy benefičních aktivit začlenitelných d již naplánvaných benefičních akcí, předběžně zjistit jejich realizvatelnst a dhadnut jejich výns. Vnímat nvé příležitsti a dhadnut jejich výnsnst. Hledat nvá ptenciální partnerská spjení např. s přadateli sprtvních či kulturních akcí, kteří by se svým mhli stát pdprvateli Hspice. Tt vše se pkusit vyčíslit c se týče mžnéh výnsu. Str. 17

18 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Osbní příprava splupracvníků 1. Uveďte 10 knkrétních individuálních dárců, které můžete pžádat dar min. 100 Kč pr vaši rganizaci. Kh? O klik? Kdy? 2. Uveďte 5 knkrétních dárců ze sukrméh sektru (živnstníci, malé firmy), které můžete pžádat dar min Kč pr vaši rganizaci. Kh? O klik? Kdy? 3. Uveďte 3 knkrétní dárce, které můžete pžádat nějaký velký dar (v řádu desítek tisíc krun) neb pravidelnu každměsíční pdpru nějaku větší stálu částku na účet. Kh? O klik? Kdy? 4. Uveďte 5 knkrétních firem či živnstníků ze svéh kruhu vlivu, které byste dpručili k návštěvě někh z vedení Hspice (třeba ve vašem dprvdu, ale i bez něj) za účelem jednání dárcvství, spnzrství či jiném typu partnerství s Hspicem: 5. Uveďte (individuální a sukrmý sektr), kteří vám určitě žádné prstředky nepskytnu. Kd? Prč? 6. Uveďte min. 3 sby, které pžádáte pmc s fundraisingem pr Hspic během kampaně: 7. Napište tři věci, které uděláte jak první krky při realizaci sbní fundraisingvé kampaně: 8. Pznamenejte, prsíme, jaku finanční částku měsíčně či rčně je pr vás mžné během následujícíh rku a půl pdprvat služby Hspice Sv. Jiří: 9. Pznamenejte si, klika hdinami měsíčně či týdně je pr vás mžné během pdzimní kampaně a následujícíh rku pdprvat fundraising pr služby Hspice Sv. Jiří: Str. 18

19 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jak na t? Pár praktických inspirací pr hspicvé splupracvníky ve fundraisingu: 1. Přihlášení ke splupráci: Jste-li chtni splupracvat při Pdzimní kampani, pšlete na s vaším telefnním číslem a upřesněním vašich mžnstí (můžete se i pr další bdy inspirvat zpracváním frmuláře Osbní příprava ). 2. Studium: Prjděte si znvu materiály ze šklení a zaměřte se na tázky, na které myslíte, že by se vaši přátelé a známí mhli ptát. Pkud si s něčím nebudete vědět rady, zvěte se. 3. Seznam sbních dárců: Prjděte si v mysli své bližší i vzdálenější příbuzné, přátele a známé a vytvřte si seznam, kh v rámci kampaně slvíte. 4. Seznam firemních dárců: Ttéž si udělejte vzhledem k lidem z vašeh kruhu známých, kteří mají něc splečnéh s ptenciální dárcvsku firmu. Můžete přidat i firmy, kterých víte, že by byl vhdné je slvit, ale nemáte tam žádný kntakt. Tent seznam firem mě pšlete (d neděle ), abychm se na základě th dmluvili, kd kam s kým půjde. 5. Písemné materiály: V Hspici a na faře jsu k dispzici letáky pr veřejnst, letáky pr ptenciální dárce, pzvánky s přihlášku d Klubu prátel Hspice, Alenku pdepsaná ptvrzení daru, vzr spnzrské smluvy a Výrční zpráva Vše je také k dispzici na webu. 6. Výrční zpráva 2013: Zatím, již tent týden, můžete vaše zvlené sbní kntakty beslat mailem s připjenu Výrční zprávu Hspice 2013, případně jim tut Výrční zprávu pskytnut vytištěnu, a t s tím, že se chcete pdělit t, na jakém prjektu máte pdíl (jak zaměstnanci, dbrvlníci, přispěvatelé). 7. Oslvvání dárců: Až budete mít vše ptřebné, zahajte pstupné slvvání svéh kruhu sbních známých pár dalších pdnětů k tmu bude ještě předán splu s materiály. 8. Oslvvání firem: Pkud se dmluvíte na návštěvě firmy, budete pak pstupvat pdle dhdy vzhledem k těmt firmám. Můžete ale předem sbně slvit vaše kntakty ( lbvat ) a připravit tak ficiální návštěvě půdu. 9. Klub přátel Hspice: Priritu i u sbních dárců i u firem je dhdnut s nimi členství v Klubu přátel Hspice, které je pstaven na pravidelném dluhdbém dárcvství. Pkud zatím k tmut krku nebudu připraveni, je vhdné se zkusit zeptat, zdali něm jsu chtni uvažvat v buducnsti a zda je můžete slvit pzději. 10. Další mžnsti: Splu s materiály také svým partnerům předáte dkazy na veřejně dstupné dárcvské kanály (účet, kasičky, ERA), které mhu, budu-li chtít, v buducnu využít. 11. Benefiční akce: Můžete je také pzvat na knkrétní benefiční akce, které připravujeme. Vždy je vhdné se zeptat, jestli s účastí na nějaké akci pčítají, případně nabídnut, že je vyzvednete, či dknce zapjíte d její přípravy. Vy sami zvažte, zda byste se mhli zapjit d přípravy některých beneficí či pmci s jejich realizací. Pkud an, zvěte se včas. 12. Ptvrzení daru: Pkud vám někd dá peníze d ruky, je třeba VŽDY vyplnit a bě strany pdepsat ptvrzení daru, jehž jeden exemplář si pnechá dárce, druhý si uschváte vy. 13. Osbní evidence darů: Zárveň si veďte seznam dárců a přehled jak a kdy jste kh c pžádali, abyste mhli sdělit druhým své zkušensti a údaje předat d evidence v Hspici. 14. Tvůrčí přístup: Budete-li mít vlastní nápady, jak slvit dárce (výrbky, benefice, aukce, různé šílensti ), realizujte je, případně pkud by t měl být něc většíh, zvěte se s návrhem. 15. Buďte v kntaktu: Ozvěte se také kdykli budete ckli ptřebvat (viz níže kntakty). Krdinátr kampaně: Petr Hruška, tel , Osbní dárcvství a Klub Hspice: Eva Klafvá, tel , Firemní, zahraniční a církevní dárcvství: Petr Hruška, tel , Benefiční akce, veřejné sbírky, dtace, granty a nadace, věcné dary, vlastní výrbky: Alena Vtavvá, tel , Evidence dárců a péče dárce: Jiří Klafa, tel , Krdinační fundraisingvý tým: Str. 19

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT K LUB SIL ICO N H IL L Zikva 4, 166 36 Praha 6 Zpráva činnsti prjektu Výtvarný kružek za bdbí 2014 a cíle prjektu pr rk 2015 Autr dkumentu: Martina Jarlímkvá, Michala Pruzvá - 17.11.2013

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více