FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ"

Transkript

1 FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška

2 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Úvd... 3 C je Hspic Sv. Jiří?... 3 Výchdiska Hspice... 3 Mtt Hspice Sv. Jiří... 3 Vize Hspice Sv. Jiří... 3 Pslání Hspice Sv. Jiří... 3 Hdnty Hspice Sv. Jiří... 3 Mtivující slva... 3 Cíle Hspice... 4 Dluhdbé cíle Hspice Sv. Jiří... 4 Základní údaje splečnsti... 4 Identifikační údaje... 4 Orgány splečnsti... 4 Struktura splečnsti... 4 Jak se Hspici daří v rce 2014?... 5 Klik financí ptřebujeme na jeden měsíc?... 5 Jaké prstředky získáváme a ptřebujeme na své služby?... 5 Dtazník spkjensti klientů... 6 C Hspic plánuje v rce 2015?... 7 Rzvj Hspice Sv. Jiří v rce Finanční plán Hspice Sv. Jiří na rk Pdzimní kampaň Žít až d smrti... Chyba! Zálžka není definvána. Obecné brysy kampaně Návaznst na předchzí kampaň Cíle kampaně Mtta kampaně Žít až d smrti Symbl kampaně Načasvání kampaně Jaká jsu témata pdzimní kampaně? Hlavní téma kampaně Cíle: Strategie: Knkrétní témata Osbní náklady cca 1,05 milinu Kč Materiální náklady 150 tis. Kč Služby a cestvné 320 tis. Kč Investice d majetku 50 tis. Kč Jaký je čekávaný příns pdzimní kampaně? Předpklad pravděpdbných výnsů Předpkládané výnsy z jiných zdrjů: 750 tis. 1,050 mil. Kč Skrze pdzimní kampaň je třeba zajistit: tis. Kč Mtivační částky Nefinanční frmy pdpry Nefinanční frmy pdpry d jedntlivců Nefinanční frmy pdpry d firem Grafické prvnání struktury předpkládaných výnsů v r a r Grafické znázrnění struktury předpkládaných výnsů Grafické znázrnění struktury předpkládaných výnsů Vyjádření chebských lékařů... 7 Prim. MUDr. Jan Vhralík... 7 Interní ddělení v Chebu, KKN, a.s., Prim MUDr. Pavel Krištf... 7 Oddělení radiační a klinické nklgie v Chebu, KKN. a.s., Svědectví službě mbilníh hspice z Jarměře... 8 Benefiční akce Jak na t? Str. 2

3 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Úvd Následující text má služit jak pdklad pr výrbu materiálů pr fundraisingvu kampaň Pdzim 2014, pr prezentaci na beneficích a jak vdítk k přípravě splupracvníků ve fundraisingu. Výchdiska Hspice MOTTO HOSPICE SV. JIŘÍ C je Hspic Sv. Jiří? Nepřišli jsme umřít, ale žít d psledníh kamžiku a prt: Pspěšme milvat lidi, nebť tak rychle dcházejí (Jan Twardvski) VIZE HOSPICE SV. JIŘÍ Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dluhdbě splupracvat se všemi lidmi dbré vůle, je lidská splečnst, která vnímá umírání jak přirzenu a smysluplnu sučást živta a pr kteru je samzřejmstí, že lidé umírají dma, bklpeni svými nejbližšími, aby si naknec mhli říci: Nepřišli jsme na tent svět umřít, ale žít d psledníh kamžiku. Odbrným jazykem vyjádřen, chceme splu s statními v naší splečnsti spluvytvářet takvý zdravtně-sciální systém, který: zahrnuje vzájemně splupracující a návaznu terénní, stacinární, ambulantní i lůžkvu paliativní péči; je chápán jak nástrj pdpry přirzených prcesů lidskéh živta respektující jeh nedtknutelnu hdntu a důstjnst ve všech jeh fázích d pčetí až d přirzené smrti; umírajícím lidem a jejich rdinám pskytuje takvé všem dstupné prstředky, které jim umžní prjít prcesem umírání bez nesnesitelné blesti (léčba fyzické blesti), pkjně (hledání výchdisek z psychické blesti), smířeně (pdpra sciálních vztahů) a smysluplně (duchvní dprvázení). POSLÁNÍ HOSPICE SV. JIŘÍ Naším psláním je pskytvat zdravtní, psychicku, sciální i spirituální pdpru umírajícím, aby mhli závěr svéh živta pržít pkud mžn se svými nejbližšími v dmácím či dmvu pdbném prstředí tak, že tt bdbí budu vnímat jak přirzenu a smysluplnu sučást svéh živta. HODNOTY HOSPICE SV. JIŘÍ pdpra lidské psplitsti a rdinných vazeb úcta k lidskému živtu ve všech jeh fázích respekt k lidské důstjnsti v jakékli situaci lidsky vstřícný přístup spjený s dbrnstí a prfesinalitu partnerská splupráce s klientem i s celu jeh rdinu týmvá práce multidisciplinárníh týmu MOTIVUJÍCÍ SLOVA pkjné umírání v dmácím prstředí umírání jak přirzená a smysluplná sučást živta dbře žít až d psledníh kamžiku péče fyzicku, psychicku, sciální i spirituální dimenzi živta a umírání Str. 3

4 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Cíle Hspice DLOUHODOBÉ CÍLE HOSPICE SV. JIŘÍ Své pslání chce Hspic dluhdbě naplňvat následujícími způsby: 1. Pskytvání služeb mbilní hspicvé paliativní péče 2. Pdpra rdin či nejbližšíh klí příjemců hspicvé paliativní péče 3. Splupráce se stávajícími zdravtnickými zařízeními v blasti půsbení 4. Rzvíjení světy a vzdělávání v blasti péče umírající 5. Vybudvání střediska s hspicvými lůžky Základní údaje splečnsti IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Hspic Sv. Jiří,. p. s. Sídl: Svbdy 520/3, Cheb IČ: Čísl běžnéh účtu: / 2010 (Fi Banka) Telefn: Internetvé stránky: ORGÁNY SPOLEČNOSTI Zakladatelé. p. s. Hspic Sv. Jiří: Farní charita Cheb, Mgr. Petr Hruška, Th.D., Alena Vtavvá, DiS., Marie Zemančíkvá Mentlíkvá, DiS. Členvé správní rady: Mgr. Petr Hruška, Th.D. (předseda), PhDr. Milš Říha, Sňa Škvareninvá, Ing. Eva Klafvá, MUDr. Karel Tyrpekl, Marie Zemančíkvá Mentlíkvá, DiS. Členvé dzrčí rady: Mgr. Libr Dušek (předseda), Mgr. Jana Adlervá, Jsef Vávra STRUKTURA SPOLEČNOSTI Str. 4

5 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jak se Hspici daří v rce 2014? Od se pdařil zaregistrvat a zahájit pskytvání služby dmácí péče s hspicvu slžku a dbrnéh pradenství v paliativní péči ( mbilní hspic ) pr nevyléčitelně nemcné a rzvíjí se více a více žádaná služba multidisciplinárníh týmu (lékař, zdravtní sestry, sciální pracvnici, psychlgvé, pradce pr pzůstalé, duchvní, šklení dbrvlníci a další externí splupracvníci). Ke dni byl zatím uzavřen celkem 26 klientských smluv. Financvání tht rzběhu služeb (v bjemu cca 750 tis. za rk) se nám již pdařil zajistit pr celý letšní rk (také díky velkému sbnímu z lňskéh pdzimu vlženému d fndu pr krytí režijních nákladů, díky kterému jsme d letška vstupvali s rezervu cca 200 tis. Kč a díky mnhým dalším darům v průběhu letšníh rku). Nyní spuštíme velku fundraisingvu kampaň s cílem zajistit finanční prstředky (ptimálně v bjemu klem 1,6 mil. Kč) pr další rzvj, zkvalitnění a stabilizaci hspicvých služeb v rce 2015 (rádi bychm např. některé dhdy prvedení práce u některých klíčvých pracvníků změnili na pracvní smluvy, rzvinuli dlehčvací služby, zajistili další vzdělávání apd.). KOLIK FINANCÍ POTŘEBUJEME NA JEDEN MĚSÍC? Naše sučasné měsíční výdaje činí cca Kč. Z th Kč tvří sbní náklady zdravtních a sciálních pracvníků, přičemž zdravtní sestry jsu k dispzici 24 hdin denně 7 dní v týdnu. Úhrady d klientů mmentálně činí 150 Kč denně. Jedná se symblicku částku, aby služba byla dstupná pr všechny. Paliativní péče není hrazena zdravtními pjišťvnami. Osbní náklady průměrně za měsíc Materiálvé náklady průměrně za měsíc Nemateriálvé náklady průměrně za měsíc Kč Kč Kč JAKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁME A POTŘEBUJEME NA SVÉ SLUŽBY? Český systém zdravtníh pjištění (i když s mnha statními splupracujeme na změně) bhužel zatím s mbilními službami paliativní péče nepčítá. Než se situaci pdaří změnit, jsme dkázáni především na příjmy d firem, místní samsprávy, rganizací či církví, sbních dárců, benefičních akcí a klientů. Za první plletí 2014 byly našimi největšími dárci fyzické sby, a t skrze sbní dárcvství (115 tis.) a skrze příspěvky na vlastních či partnerských benefičních akcích (109 tis.). Druhými největšími přispěvateli jsu pak veřejné rzpčty, knkrétně měst Cheb (101 tis.). Třetí skupinu dárců jsu právnické sby, a t jak firmy (55 tis.), tak neziskvý sektr, knkrétně katlická farnst Cheb (20 tis.). Nejmenší pdíl na financvání pak byl čerpán z vlastních zdrjů, knkrétně z plateb klientů (18 tis.). Pkud bychm spčetli pdíl dárců pcházejících z církevních kruhů, pak je t více než plvina zdrjů (230 tis.). Celkvu výši darů za rk 2014 předpkládáme cca 750 tis. Kč. Aby služby mbilníh hspice mhly být rzvíjeny, zkvalitněny a stabilizvány, ptřebujeme pr rk 2015 získat cca 1,6 mil. Kč. Str. 5

6 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Dtazník spkjensti klientů červen 2014 Výsledky annymníh dtazníku spkjensti, který rzesíláme pečujícím rdinám (k dpvěděl 8 respndentů, jazykvě mírně upraven): 5 respndentů se dzvěděl našich službách d lékaře v nemcnici, 3 respndenti d známých, přátel, d rdiny a tři respndenti jiným způsbem (jeden d praktickéh lékaře, jeden si přečetl leták v lékárně v nemcnici v Chebu, jeden znal hspic z pracvních aktivit). 8 respndentů uvedl, že jim služba byla srzumitelně vysvětlena. Všech 8 respndentů byl spkjen s nabízenými službami. Všem respndentům vyhvuje četnst návštěv. Spkjenst se službu jedntlivých členů týmu respndenti vyjádřili takt (známkvání jak ve škle): Lékař dstal 7krát jedničku, zdravtní sestra 8krát jedničku, sciální pracvnice 6krát jedničku, duchvní 3krát jedničku. Jiné známky uděleny nebyly. Všech sm respndentů zaškrtl, že si myslí, že jim péče pmhla zmírnit prjevy nemci. Jeden respndent zatrhl dvě mžnsti, jak jiné uvedl, že si myslí, že péče by pmhla zmírnit blest, ale že nebyl čas tut službu využít. Všech sm respndentů uvedl, že jim pracvníci hspice pskytli psychicku pru. Všech sm respndentů napsal, že mhu s pracvníky mluvit zcela tevřeně čemkli. Na tázku, v čem dmácí péče s hspicvu slžku nejvíce pmhla/pmáhá, c vyhvuje, se respndenti vyjádřili takt: Cením si psychické pdpry a pmci s šetřváním. Zařídili vše ptřebné, důležitá byla psychická pdpra. Hspic Sv. Jiří nám pmhl v nejtěžší chvíli, kdy tatínek dcházel z tht světa ve velkých blestech; pradili, jak s ním máme zacházet, jak dávat utěšující léky a v nejtěžší chvíli zařídit vše ptřebné, jinak bychm si s ním nevěděli rady. Velice děkujeme všem sestřičkám, které tu byly, a zvláště té, která tady s námi pržila pslední chvíli. Důležité pr nás byl zajištění materiálu, útěcha a psychická pdpra nemcnéh i rdiny Důležité pr nás byl zajištění zdravtnické péče. Pmhli mi překnat strach ze ztráty blízké sby. A pradili, jak nejlépe ni pečvat. Dstal se mi i psychické pdpry. Hspicvá služba z Hspice Sv. Jiří mi prfesinálně pmhla s péčí mu sestru. Důležitá pr mě byla jistta, zašklení a psychická pdpra. Byli kdykli připraveni pskytnut pmc, radu, pdpru, zdravtní pmůcky. Byli stále k zastižení, pr pečující i pr celu rdinu t byla nenahraditelná pmc. Na tázku, c se jim nelíbí, dpvěděli respndenti takt: Vadí mi finanční pplatky. P zkušenstech s umírajícím vidím nedstatečnst puze v systému financvání mbilních hspiců ze stran pjišťven, hrazení tišících léků prti blesti pacientem a nutnst vzniku lůžkvéh hspice. Na tázku, c jinéh by chtěli vzkázat, dpvěděli respndenti takt: Je dbře, že služba existuje. Děkuji. Nevím ničem. Děkujeme za hrmnu pmc a záštitu v těžkých chvílích. Str. 6

7 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Prim. MUDr. Jan Vhralík Vyjádření chebských lékařů INTERNÍ ODDĚLENÍ V CHEBU, KKN, A.S., Byť mi se dstal jíti přes údlí stínu smrti, nebuduť se báti zléh, neb ty se mnu jsi (Ž 23,4). Hspicvu péči pvažuji za vysce ptřebnu a jsem rád, že se v Chebu zřizuje právě mbilní hspic, kde vidím ještě větší význam, než u hspiců kamenných. Sučasná medicína dkáže mnhé nemci léčit, řadu z nich však neumí zcela vyléčit. Stávají se z nich nemci chrnické, které člvěku přinášejí různá mezení a útrapy. Prdlužuje se střední délka živta, cž s sebu přináší nárůst senirské ppulace. U některých chrb se zlepšila péče a prdlužil se přežití, ať už jsu t chrby cévní srdeční a mzkvé, ale i chrby nádrvé. Čast pak t zlepšené přežívání vede k hrmadění chrb, nemhucnsti, nesběstačnsti, ztrátě sebebsluhy. V situaci, kdy lékař i nemcný pchpí a bě strany přijmu, že nemc je nevyléčitelná, přecházíme k symptmatické léčbě, tj. k ptlačvání nepříjemných prjevů chrby. A nemluvíme jen nádrvých chrbách! Tmu se věnuje dnes již samstatný br paliativní medicína, který vychází z celé řady jiných základních brů. Řada nemcných si přeje stnat, ba i umírat dma, v prstředí známém, milém, sbním, v kruhu nejbližších. Takvá přání jsu čast nevyslyšena. Pkud jsu v rdině sby, které jsu chtny tut službu svému nejbližšímu pskytnut, pak je zaptřebí tét činnsti maximálně pmci radu, fyzicku silu, sdílením prblému, rzhvrem, sciálním pradenstvím, výpůjčku pmůcek. Prstr pr prfesinály i vyšklené dbrvlníky. Takt vidím význam a ptřebu hspiců. Prim MUDr. Pavel Krištf ODDĚLENÍ RADIAČNÍ A KLINICKÉ ONKOLOGIE V CHEBU, KKN. A.S., Za pslední desetiletí udělala medicína výrazné pkrky v léčbě celé řady diagnóz a pr nklgii tt tvrzení platí dvjnásb. I přes všechnu snahu se však naknec každý dstane d situace, kdy již není mžnst účinně vzdrvat nemci. V tét fázi je pak zaptřebí pskytnut lidskému jedinci a jeh příbuzným a blízkým dstatečnu pdpru z hlediska sciálníh, zdravtnickéh, psychlgickéh a duchvníh. V dřívějších dbách byl zrd ale i knec člvěka spjený s umíráním a smrtí přirzenu sučástí rdinnéh živta. V nvdbé splečnsti se však tázka smrti pstupně tabuizuje a umírající se většinu dstává d ústraní, mim kruh svých blízkých a mim své přirzené prstředí. Samzřejmě existují situace, kdy je intenzivní lékařská péče nezbytná, jistě však existuje velké mnžství případů, kdy hspitalizace představuje zbytečné trauma a zhršení kvality živta. A prt vítám jakukliv snahu, která umžňuje pržít pslední chvíle živta v dmácím prstředí. Výhda mbilníh hspice pak vyplývá právě v kamžicích, kdy je někd z klí pacienta chten pskytvat ptřebnu celdenní péči, zárveň však ptřebuje pmci radu, vypůjčením zdravtnických pmůcek, pmc se zařizváním sciálních dávek, psychlgicku a duchvní pdpru, případně zajištění účinné léčby blestí atd. Prt snahu vybudvání mbilníh hspice v našem reginu vítám a dufám, že přes pčáteční těžksti se pdaří vyřešit tázky finančníh a persnálníh zajištění a prjekt rzjet a udržet v míře dstatečné a kvalitní. Str. 7

8 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Svědectví službě mbilníh hspice z Jarměře Byl t strašné i krásné, říkají umírání blízcí (tent článek Štěpánky Tůmvé vyšel v Mladé frntě DNES) Když paní Sedláčkvé z Jarměře diagnstikvali rakvinu slinivky, zbýval jí psledních sedm měsíců živta. Zemřela mezi blízkými dma. Je t stva měsíc, c žena zemřela. Její nejbližší rzechvěle ppisují, c všechn se na rdinu i na nemcnu maminku navalil za pslední rk a jak jim v psledních dnech pmhl pjízdný hspic z Červenéh Kstelce i další zdravtníci. Šestapadesátiletá žena se v březnu d lékařů dzvěděla, že má rakvinu slinivky v nejvážnějším stadiu chrby. Operace už nepřicházela v úvahu a ani chemterapie nepmhla. Paní byl stále hůř a nezbyl než chemterapii přerušit. Rdina s ní pak začala dcházet d hradecké paliativní ambulance k prfesru Stanislavu Filipvi, kde už nešl léčbu, ale hlavně zvládnutí příznaků. Pacientčiny blesti se stupňvaly, že už nedkázala ani spát či mluvit. Tehdy se také rdina rzhdla, že si nemcnu maminku nechají dma. Kvůli tmu zcela přerganizvali svůj živt. Manžel umírající ženy přerušil svu tpenářsku živnst a dvě dcery v Praze si zkrátily pracvní úvazky. Rdina musela zaručit, že se maminku bude starat nepřetržitě někd blízký. Během jedné hdiny jim pak sciální pracvnice z hradecké paliativní ambulance vyjednala pjízdný hspic a za další dvě hdiny už byla sestřička přím v dmácnsti u nemcné. Přijeli úžasně vybaveni, vypadal t jak rychlá záchranka z televizníh seriálu, ppisuje manžel zemřelé ženy Zbyněk Sedláček. Sestřička napřed vyzkušela dávku mrfia, zda pacientce nebude špatně. Když piát zabral, paní si prý p něklika dnech ddechla, že ji knečně nic neblí. Pak se rdina musela naučit všechn ptřebné, zapjit a dpjit infuzi, prčistit hadičky. Vypůjčili si v hspici různé pmůcky, taletní křesl, sedátk na vanu i další věci. Řešili i nečekané situace, třeba jak umýt vlasy ležícímu člvěku. Sestřičky k nim zajížděly dvakrát i třikrát denně. Byl t však velmi nárčné hlavně na psychiku a nejbližší dnes říkají, že je jen dbře, když člvěk ani netuší, c ještě bude následvat. Sledvali hdinu za hdinu, jak se maminčin stav měnil, ale hlavní prý byl, že ji nic neblel. I přes tišící piáty všechn vnímala. Sestřička se mamky pět dní před smrtí ptala, že vypadá smutně, jestli se bjí. A mamka řekla, že je jí lít nás. Sestřička ji uklidnila, že na vše důležité má ještě čas, že je t stejné jak čekání na autbus. Buď můžete být naštvaní, že ještě nepřijel, aneb ten čas využijete, říká druhá z dcer Mnika. Rdina se snažila všechn dělat jak dřív. Maminku psadili d křesla dprstřed všeh dění a v lžnici jí zase vyrbili stěnu plnu ftek a brázků. I čas smrti se dá strávit hezky. Chdila sem naše další sestra s dvěma malými dětmi, hráli jsme na pian, četli jsme mamce. Byla veselejší, míní Mnika Sedláčkvá. Rdina přitm netušila, že knec přijde velmi záhy. Pjízdný hspic vlastně využili jen na sm dní. Museli si třeba i nechat vysvětlit, jak nejspíš bude umírání vypadat. Od čtvrté hdiny rán už seděli u maminky, a když sestřička z hspice přijela, vydechla žena napsledy. Prý t byl v naprstém klidu a na sestřičku si nejspíš pravdu pčkala. Str. 8

9 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 C Hspic Sv. Jiří plánuje v rce 2015? Rzvj Hspice Sv. Jiří v rce 2015 Cíle: rzvj nabídky, kvality a stability služeb a růst persnálních kapacit a prfesinality Strategie: psílení hspicvéh týmu a jedntlivých rlí v něm, rzvj vzdělávání a vybavení Prstředky: Úvazky pracvníků hspice: Ředitel 0,5 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Vrchní sestra 1 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Sciální pracvník 0,5 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Zdravtní sestry, veducí lékař, smluvní lékař, pradce pr kntaktní míst, zástupce ředitele (fundraiser), psychlgvé, příp. pradce pr pzůstalé dhdy prvedení práce, duchvní dbrvlnicky Nví členvé týmu: Pracvníci v sciálních službách (2) pr nvu terénní dlehčvací službu Nvé služby: Zaregistrvání dlehčvacích služeb, které jsu pskytvány pdle zákna 108/2006 Sb. ve znění pzdějších předpisů Prjekty: Publikační činnst materiály šetřvatelské a pečvatelské péči nevyléčitelně nemcné; materiál tm, c je dprvázení Vzdělávání: pět pracvníků hspice abslvuje kurz ELNEC, který přádá Cesta dmů všichni pracvníci hspice prjdu kurzem krizvé intervence vzdělávání a výcvik v blasti fundraisingu Vybavení (investiční výdaje): zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení FINANČNÍ PLÁN: Náklady na zabezpečení tht plánu rzvje služeb Hspice Sv. Jiří v rce 2015 jsu cca dvakrát tak velké, než předpkládané náklady na pkrytí Struktura nákladů na prvz a rzvj Hspice v rce 2015 rku Tt navýšení je způsben na jedné (zakruhlen na desetitísíce) Celkvé náklady Kč straně ptřebu stabilizace služeb (situaci, kdy Osbní náklady: Kč někteří z členů týmu svji službu vyknávají Vedení a řízení splečnsti Kč zdarma při svém zaměstnání či při mateřské (ředitel, zástupce ředitele, fundraiser) dvlené nelze pvažvat za stabilní), na druhé Služba zdravtníh týmu Kč (zdravtní sestry a lékaři) straně ptřebu rzvje a zkvalitnění služeb Sciálně-psychlgická pdpra (nvé míst vrchní sestry, sciální pracvnice, (sciální pracvník a pracvníci v sciálních službách) Kč další vzdělávání a registrace nvé terénní dlehčvací služby). Pvinné dvdy (sciáln a zdravtní pjištění zaměstnanců) Kč Vprav najdete suhrnný přehled nákladů pr příští rk, na další straně pak pdrbný rzpčet, ve kterém najdete jak ptimální variantu, která pčítá s plně realizvaným výše načrtnutým plánem rzvje (celkvé rční náklady cca 1,6 mil.), tak minimální variantu, která nepčítá s registrací dlehčvací služby a i jinde se ještě snaží ušetřit, ale tak, aby nebyla pnížena kvalita služeb (celkvé náklady cca 1,2 mil. Kč). Str. 9 Materiální náklady: Sptřební materiál a literatura (zdravtnický materiál, kancelářské ptřeby, literatura) Léky (nutné léky pr klienty nehražené pjišťvnami) Služby a cestvné: Běžné režjní náklady (kmunikace, nájem, energie, IT, účetnictví, pjištění, banky...) Vzdělávání a public relatins (šklení a supervize pracvníků, vnější světvá činnst, prpagace) Cestvní náklady (dprava za klienty, pravy a pjištění auta, cestvné na šklení) Investice a dluhdbý majetek: (zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

10 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Finanční FINANČNÍ plán PLÁN Hspic HOSPICE Sv. Jiří, SV.. JIŘÍ p. s., NA pr ROK rk 2015 Odhad Optimum Minimum služby: Dmácí hspicvá péče s paliativní slžku, Odbrné sciální pradenství v paliativní péči rku 2014 rku 2015 rku 2015 Náklady / výdaje celkem Kč Kč Kč Prvzní náklady / výdaje Kč Kč Kč Osbní náklady včetně dvdů celkem Kč Kč Kč Ředitel, eknm, fundraiser (plán A 0,5 úvazek jen ředitel, plán B DPP, plán C dbrv.) Kč Kč Kč Zástupce ředitele, ekm, fundraiser, DPP (+ prcenta, v plánu A-beta jen prcenta) - Kč Kč Vrchní sestra, DPP (plán A na celý úvazek, plán B DPP) Kč Kč Kč Zdravtní sestry, DPP Kč Kč Kč Sciální pracvník, 0,5 úvazek (terénní práce a administrativa) - Kč Kč Kč Sciální pracvník, DPP (kntaktní míst) Kč Kč Kč Veducí lékař, DPP Kč Kč Kč Lékař, DPP - Kč Kč Kč Psychlg, DPP - Kč Kč Kč Pracvník v sciální službách 2 x DPP (terénní asistence) - Kč Kč Záknné sciální a zdravtní pjištění - Kč Kč Kč Odvdy z DPP Kč Materiální náklady celkem Kč Kč Kč Zdravtnický materiál Kč Kč Kč Kancelářský materiál Kč Kč Kč Odbrná literatura 118 Kč Kč Kč Zdravtnický děv pr lékaře a zdravtní sestry Kč Kč Kč Sptřební materiál statní 748 Kč Kč Kč Léky Kč Kč Kč Služby celkem Kč Kč Kč Telefnní pplatky, IN připjení Kč Kč Kč Nájemné Kč Kč Kč Energie Kč Kč Kč Web Kč Kč Kč Supervize - skupinvá pr zdravtní sestry Kč Kč Kč Šklení a vzdělávání pracvníků Kč Kč Kč Účetnictví a audit - Kč Kč Kč Pplatky bankám Kč Kč Kč Prpagace činnsti hspice Kč Kč Kč Vnější vzdělávací aktivity, světvá činnst v blasti paliativní péče - Kč Kč Kč Pjištění prfesní dpvědnsti Kč Kč Kč Ostatní služby Kč Kč Kč Praní 844 Kč Kč Kč Sftwarvé licence (výkaznictví vůči pjišťvnám) - Kč Kč Kč Cestvní náklady celkem Kč Kč Kč Autprvz - dprava za klienty Kč Kč Kč Opravy a pjištění auta Kč Kč Kč Cestvné na šklení a vzdělávání pracvníků + ubytvání Kč Kč Kč Investiční náklady / výdaje (dluhdbý majetek) Kč Kč Kč Přízení zdravtnických pmůcek Kč Kč Kč Prgram na vykazvání zdravtnických výknů pjišťvně Kč Ntebk + sftware Kč Kč Mbilní telefn (2x) 499 Kč Nákup autmbilu Kč Registrace autmbilu Kč Kanclářské vybavení (tiskárna, skříň na léky) Kč Kč Výnsy / příjmy celkem Kč Kč Kč MPSV - dtace na dbrné sciální pradenství - Kč Kč Kč MZ - dtace na pskytvání zdravtnické služby - Kč Kč Kč Karlvarský kraj - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s. - Kč Kč Kč Měst Cheb - finanční příspěvek na celrční činnst. p. s Kč Kč Kč Měst Cheb - finanční příspěvek zdravtnické pmůcky Kč Kč Kč Měst Františkvy Lázně - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Měst Aš - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Měst M. Lázně - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Ostatní města a bce Kč Kč Fyzické sby I Kč Kč Kč Firmy a živnstníci Kč Kč Kč Neziskvé a církevní rganizace Kč Kč Kč Benefiční akce Kč Kč Kč Veřejná sbírka Kč Kč Nadace a nadační fndy Kč Kč Vlastní zdrje - platby d klientů, prdeje výrbků, vstupenky Kč Kč Kč Úrky 17 Kč Celkvá bilance (výnsy mínus náklady) Kč Kč Kč Pčáteční stav k Kč Předpkládaná rezerva k Kč Jistá rezerva k Kč Str. 10

11 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Obecné brysy kampaně Pdzimní kampaň Dma je dma NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ KAMPAŇ Pdzimní fundraisingvá kampaň navazuje na předchzí úspěšnu jarní kampaň Hspic běží živt, která díky pměrně úzké skupině spíše drbnějších pdprvatelů, díky širké pdpře běžecké kmunity, díky něklika firmám či partnerským rganizacím a díky něklika benefičním akcím během první plviny rku 2014 přinesla téměř 500 tis. Kč a splu s dary získanými vlni umžnila transfrmaci Hspice Sv. Jiří na becně prspěšnu splečnst, registraci sciálních a zdravtních služeb a půlrční úspěšné fungvání Hspice dprvázené velmi pzitivním hdncením. CÍLE KAMPANĚ Hlavním cílem tét pdzimní kampaně je v návaznsti na předchzí pdpru rzšířit kruh sbních, firemních i veřejných pdprvatelů a partnerů tak, aby se Hspic mhl příští rk rzvíjet d rganizace, která bude na Chebsku nabízet stabilní a kvalitní hspicvé služby i v dalších letech a bude mít kapacitu tyt služby dále rzvíjet. Finančním cílem je d Vánc 2014 získat finance či příslib financí pr rk 2015 v celkvé výši 1,2 až 1,6 mil. Kč, cž je částka, ke které jsme na základě analýz dsavadních zkušenstí dspěli jak k částce ptřebné pr naplnění dříve specifikvaných strategických rzvjvých cílů. Nástrjvými cíli, které by umžnily tht dsáhnut, je pr rk 2015 získat či dále rzvinut pdpru klem 100 drbných sbních pravidelných pdprvatelů přispívajících cca 100 Kč měsíčně + klem 10 velkých sbních pravidelných pdprvatelů přispívajících cca 1000 Kč měsíčně, klem 30 drbných firemních pdprvatelů či spnzrů s darem klem 5 tis. za rk + klem 7 větších firemních dárců či spnzrů s darem klem 20 tis. za rk, pdpru většiny církví, sbrů a farnstí půsbících na Chebsku a všech měst a většiny bcí Chebska, pdpru Karlvarskéh kraje, MPSV ČR, MZ ČR, něklika nadací a určitéh základníh ptenciálu drbnějších dárců skrze veřejnu sbírku a další plšné metdy slvvání širké veřejnsti. Mtta a symbly kampaně Mediální tvář kampaně bude tematicky navazvat na mtt Hspice Sv. Jiří: Nepřišli jsme umřít, ale žít až d psledníh kamžiku a prt: Pspěšme milvat lidi, nebť tak rychle dcházejí (Jan Twardvski) Bude se ale samstatně prfilvat svým jedndušším a zapamatvatelnějším názvem: DOMA JE DOMA AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU Prtže je t v běžecké kmunitě již zaběhlé, pužívali bychm tam alternativní pdtitul DOMA JE DOMA - HOSPIC BĚŽÍ O ŽIVOT Pr Klub přátel Hspice bychm pak pužívali dplňující mtt: Každá rdina ptřebuje přátele zvláště když někteří dcházejí. SYMBOL KAMPANĚ Svatý Jiří a pětihlavý drak Pdle starých legend svatý Jiří bjval s drakem v našem hspici jsme říkávali, že čtyřhlavým, pdle čtyř druhů blesti, prti kterým se snažíme pmáhat našim klientům bjvat: fyzické, psychické, sciální a spirituální. Pstupně se nám ale ukázal, že tent drak má ještě hlavu pátu, představující blest finanční. A prti té můžete zase pmáhat bjvat vy nám! Str. 11

12 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 OBECNÉ MOTTO KAMPANĚ PODÉLNÉ: BĚŽECKÉ MOTTO KAMPANĚ PODÉLNÉ: OBECNÉ A BĚŽECKÉ MOTTO OBDÉLNÍKOVÉ: Načasvání kampaně Přípravná fáze: první dva týdny v září 2014 Realizační fáze: d plviny září d plviny listpadu 2014 Dtahvací fáze: d plviny listpadu d plviny prsince 2014 Vyhdncvací fáze: nejpzději d plviny prsince d knce rku 2014 Str. 12

13 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Hlavní téma kampaně Jaká jsu témata pdzimní kampaně? Téma: Prvzvání a rzvj hspicvých služeb na Chebsku Cíle: rzvj nabídky, kvality a stability služeb a růst persnálních kapacit a prfesinality Strategie: psílení hspicvéh týmu a jedntlivých rlí v něm, rzvj vzdělávání a vybavení Knkrétní témata Témata členíme dle nákladů na službu Hspice v rce Celkem cca 1,6 mil. Kč, z th: OSOBNÍ NÁKLADY CCA 1,05 MILIONU KČ zdravtní tým 510 tis. sciálně-psychlgická pdpra 240 tis. vedení a řízení 150 tis. pvinné dvdy 130 tis. MATERIÁLNÍ NÁKLADY 150 TIS. KČ zdravtnický, kancelářský a další sptřební materiál a literatura 100 tis. Kč léky pr klienty 50 tis. Kč SLUŽBY A CESTOVNÉ 320 TIS. KČ běžná režie 140 tis. vzdělávání, světa a public relatins 100 tis. Kč cestvní náklady na dpravu za klienty a šklení 80 tis. INVESTICE DO MAJETKU 50 TIS. KČ zdravtnické pmůcky ntebk kancelářské vybavení MOŽNÉ VĚCNÉ DARY zdravtnický materiál kmpenzační pmůcky (vzíky, hle, chdítka, antidekubitní matrace, plhvací pmůcky, taletní křesla) plhvací pstele hygienické a desinfekční prstředky rychlvarná knvice Struktura nákladů na prvz a rzvj Hspice v rce 2015 (zakruhlen na desetitísíce) Celkvé náklady Kč Osbní náklady: Kč Vedení a řízení splečnsti Kč (ředitel, zástupce ředitele, fundraiser) Služba zdravtníh týmu (zdravtní sestry a lékaři) Sciálně-psychlgická pdpra (sciální pracvník a pracvníci v sciálních službách) Pvinné dvdy (sciáln a zdravtní pjištění zaměstnanců) Materiální náklady: Sptřební materiál a literatura (zdravtnický materiál, kancelářské ptřeby, literatura) Léky (nutné léky pr klienty nehražené pjišťvnami) Služby a cestvné: Běžné režjní náklady (kmunikace, nájem, energie, IT, účetnictví, pjištění, banky...) Vzdělávání a public relatins (šklení a supervize pracvníků, vnější světvá činnst, prpagace) Cestvní náklady (dprava za klienty, pravy a pjištění auta, cestvné na šklení) Investice a dluhdbý majetek: (zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Str. 13

14 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jaký je čekávaný příns pdzimní kampaně? Předpklad pravděpdbných výnsů PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY Z JINÝCH ZDROJŮ: 750 TIS. 1,050 MIL. KČ Benefice vlastní či partnerské tis. Příspěvky z měst a bcí na Chebsku tis. Kč Státní a krajské dtace tis. Kč Církevní dárcvství tis. Kč Příspěvky z nadací a nadačních fndů tis. Platby d klientů a prdej předmětů tis. Veřejná sbírka tis. SKRZE PODZIMNÍ KAMPAŇ JE TŘEBA ZAJISTIT: TIS. KČ Osbní dárcvství tis. t znamená sehnat klem 200 dárců přispívajících 100 Kč měsíčně neb klem 20 dárců přispívajících Kč měsíčně Firemní dárcvství či spnzring tis. t znamená sehnat malých firemních partnerů s rčním příspěvkem 5 tis. Kč neb velkých firemních partnerů s rčním příspěvkem 20 tis. Kč neb 5 až 6 klíčvých firemních partnerů s rčním příspěvkem 50 tis. Kč Mtivační částky 30 Kč hdina phtvsti zdravtní sestry 100 Kč hdina výjezdu zdravtní sestry ke klientvi 150 Kč hdina výjezdu lékaře ke klientvi 720 Kč jeden den phtvsti zdravtní sestry Kč náklady na zdravtnický tým za jeden den Kč sbní náklady hspicvéh týmu za jeden den Kč veškeré náklady Hspice za jeden den Kč nákup ntebku Kč phtvstní léky pr klienty na jeden rk Kč pvinné dvdy z sbních nákladů za rk Nefinanční frmy pdpry NEFINANČNÍ FORMY PODPORY OD JEDNOTLIVCŮ hspicvé či fundraisingvé dbrvlnictví šíření infrmací duchvní pdpra věcné dary NEFINANČNÍ FORMY PODPORY OD FIREM public relatins pzitivní vlivnění dpručení Hspice jiným firmám věcné dary (zdravtnický materiál, kmpenzační pmůcky, kancelářské ptřeby, ntebk) prdukty zdarma či se slevu (zdravtní pmůcky, léky, IT) služby zdarma či se slevu (PR, marketing, grafické služby, web) sdílený marketing (prpagace jejich výrbků Hspicem, prpagace Hspice firmu) zapůjčení části pracvní dby zaměstnance pr fundraising, IT, web Str. 14

15 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Grafické prvnání struktury předpkládaných výnsů v r a r GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝNOSŮ 2014 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝNOSŮ 2015 Str. 15

16 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Seznam materiálních ptřeb Věcné dary slevy spnzring Phtvstní léky pr klienty Nepužitý zdravtnický materiál Kmpenzační pmůcky (vzíky, hle, chdítka, antidekubitní matrace, plhvací pmůcky, taletní křesla, plhvací pstele atd.) Kancelářské ptřeby Hygienické a desinfekční prstředky Ntebk Rychlvarná knvice Pznámka k lékům: Ptřebujeme mít svu zásbu léků pr případy, kdy je nutné lék pdat ihned (léky na blest, léky na zvracení, průjem, atd.), nemůžeme čekat než praktik, hspicvý lékař neb jiný lékař léky předepíše. Navíc léky na blest, které hspicvý lékař předepisuje, v lékárně ihned nejsu, jsu na bjednání. Hlavně ptřebujeme mít svu zásbu léků, když se změní zdravtní stav v nci a víkendech. A hlavně je ptřeba mít škálu léků pestru, prtže každému nesedí lék, který zabral někmu jinému. Také se d léků pčítají masti na prleženiny a ty pjišťvna neprplácí, a sestry skr každéh masírují a plhují. Největším výdajem jsu infuze pr klienty, které lékárna vydává jen zdravtnickému neb sciálnímu zařízením, pkud jsu na pracvišti zdravtní sestry a lékař. Dmácí péče klasické infuze nepdávají, takže když je ptřeba pdávat infuze, musí nemcný d nemcnice. Pr pjišťvny, aby prplatily pdání infuzí, tak je t úkn spjený s tím, že musí být přítmen lékař, a th dmácí péče nemají. Seznam vítaných slev Lékárna Evrpská sleva na nákupu zdravtnickéh materiálu Nvtrade X, s. r.. sleva na nájemném pr pradensku místnst a kntaktní pracviště + další dvě místnsti zcela zdarma Karel Hric sleva na nákupu tnerů d tiskárny Autpravna Kašpar prava auta za minimální cenu práce Papírna Cheb sleva na nákup kancelářských ptřeb Seznam benefitů pr spnzring umístění lga firmy v prstrách hspice zveřejnění spnzra ve výrční zprávě zveřejnění spnzra na webvých stránkách, na facebku příležitst prnést prslv při benefičních akcích hspice mžnst spnzrské firmy mít reklamní stánek a prezentvat firmu na benefičních akcích pravidelní firemní dárci výhdy pr členy Klubu přátel hspice infrmace naší činnsti a pzvánky na přádané akce ptvrzení daru, darvací smluva neb partnerská smluva pděkvání spnzrům v Chebském deníku Str. 16

17 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Cíl: tis. Kč během rku VLASTNÍ BENEFICE 2014 Benefiční akce Hspicvý bazárek ( , ) Kč Jazzvý kncert ( ) cca Kč Paliacup Luby ( ) cca Kč Plesenský půlmaratn ( ) cca Kč Vernisáž ftgrafiií v Jker kavárně ( ) cca Kč Adventní kncert ( ) cca Kč Dárkvé certifikáty (prsinec) cca Kč Kurzy tvření (říjen až prsinec 2014) cca Kč 2. PARTNERSKÉ BENEFICE 2014 Egerer Wahlfahrt ( ) Kč Běžíme a jdeme pr Hspic sv. Jiří (2014) cca Kč Benefiční kncert Václav Hudeček ( ) 30 Kč z každé vstupenky cca Kč Milšva 60 ( ) cca Kč FL 24hdinvka Kilmetry pr Hspic Sv. Jiří ( ) cca Kč 3. VLASTNÍ BENEFICE 2015 Hspicvý bazárek (3x v rce) cca Kč Beseda MUDr. Zdeňka Kalvacha (březen neb duben) cca Kč Výstava ftgrafií Ivy Zezulvé v kavárně Jker (březen neb duben) cca Kč Svatjiřský kncert (duben) cca Kč Fair trade snídaně (květen) cca Kč Paliacup Luby (září) cca Kč Světvý den hspicvé a paliativní péče (říjen) cca Kč Adventní kncert (prsinec) cca Kč Dárkvé certifikáty (prsinec) cca Kč Kurzy tvření (prsinec) Kč 4. PARTNERSKÉ BENEFICE 2015 Tříkrálvá sbírka (leden 2015) cca Kč Farní ples pr Hspic ( ) cca Kč Pstní almužna (duben 2015) cca Kč Putní maratn (červen 2015 cca Kč Dřevěný člvěk (srpen 2015) cca Kč FL 24hdinvka (listpad 2015) cca Kč 5. NOVÉ AKCE, AKTIVITY, PŘÍLEŽITOSTI, PARTNERSTVÍ Pkusit se vymyslet a naplánvat některé nvé typy benefičních akcí či nvé typy benefičních aktivit začlenitelných d již naplánvaných benefičních akcí, předběžně zjistit jejich realizvatelnst a dhadnut jejich výns. Vnímat nvé příležitsti a dhadnut jejich výnsnst. Hledat nvá ptenciální partnerská spjení např. s přadateli sprtvních či kulturních akcí, kteří by se svým mhli stát pdprvateli Hspice. Tt vše se pkusit vyčíslit c se týče mžnéh výnsu. Str. 17

18 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Osbní příprava splupracvníků 1. Uveďte 10 knkrétních individuálních dárců, které můžete pžádat dar min. 100 Kč pr vaši rganizaci. Kh? O klik? Kdy? 2. Uveďte 5 knkrétních dárců ze sukrméh sektru (živnstníci, malé firmy), které můžete pžádat dar min Kč pr vaši rganizaci. Kh? O klik? Kdy? 3. Uveďte 3 knkrétní dárce, které můžete pžádat nějaký velký dar (v řádu desítek tisíc krun) neb pravidelnu každměsíční pdpru nějaku větší stálu částku na účet. Kh? O klik? Kdy? 4. Uveďte 5 knkrétních firem či živnstníků ze svéh kruhu vlivu, které byste dpručili k návštěvě někh z vedení Hspice (třeba ve vašem dprvdu, ale i bez něj) za účelem jednání dárcvství, spnzrství či jiném typu partnerství s Hspicem: 5. Uveďte (individuální a sukrmý sektr), kteří vám určitě žádné prstředky nepskytnu. Kd? Prč? 6. Uveďte min. 3 sby, které pžádáte pmc s fundraisingem pr Hspic během kampaně: 7. Napište tři věci, které uděláte jak první krky při realizaci sbní fundraisingvé kampaně: 8. Pznamenejte, prsíme, jaku finanční částku měsíčně či rčně je pr vás mžné během následujícíh rku a půl pdprvat služby Hspice Sv. Jiří: 9. Pznamenejte si, klika hdinami měsíčně či týdně je pr vás mžné během pdzimní kampaně a následujícíh rku pdprvat fundraising pr služby Hspice Sv. Jiří: Str. 18

19 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jak na t? Pár praktických inspirací pr hspicvé splupracvníky ve fundraisingu: 1. Přihlášení ke splupráci: Jste-li chtni splupracvat při Pdzimní kampani, pšlete na s vaším telefnním číslem a upřesněním vašich mžnstí (můžete se i pr další bdy inspirvat zpracváním frmuláře Osbní příprava ). 2. Studium: Prjděte si znvu materiály ze šklení a zaměřte se na tázky, na které myslíte, že by se vaši přátelé a známí mhli ptát. Pkud si s něčím nebudete vědět rady, zvěte se. 3. Seznam sbních dárců: Prjděte si v mysli své bližší i vzdálenější příbuzné, přátele a známé a vytvřte si seznam, kh v rámci kampaně slvíte. 4. Seznam firemních dárců: Ttéž si udělejte vzhledem k lidem z vašeh kruhu známých, kteří mají něc splečnéh s ptenciální dárcvsku firmu. Můžete přidat i firmy, kterých víte, že by byl vhdné je slvit, ale nemáte tam žádný kntakt. Tent seznam firem mě pšlete (d neděle ), abychm se na základě th dmluvili, kd kam s kým půjde. 5. Písemné materiály: V Hspici a na faře jsu k dispzici letáky pr veřejnst, letáky pr ptenciální dárce, pzvánky s přihlášku d Klubu prátel Hspice, Alenku pdepsaná ptvrzení daru, vzr spnzrské smluvy a Výrční zpráva Vše je také k dispzici na webu. 6. Výrční zpráva 2013: Zatím, již tent týden, můžete vaše zvlené sbní kntakty beslat mailem s připjenu Výrční zprávu Hspice 2013, případně jim tut Výrční zprávu pskytnut vytištěnu, a t s tím, že se chcete pdělit t, na jakém prjektu máte pdíl (jak zaměstnanci, dbrvlníci, přispěvatelé). 7. Oslvvání dárců: Až budete mít vše ptřebné, zahajte pstupné slvvání svéh kruhu sbních známých pár dalších pdnětů k tmu bude ještě předán splu s materiály. 8. Oslvvání firem: Pkud se dmluvíte na návštěvě firmy, budete pak pstupvat pdle dhdy vzhledem k těmt firmám. Můžete ale předem sbně slvit vaše kntakty ( lbvat ) a připravit tak ficiální návštěvě půdu. 9. Klub přátel Hspice: Priritu i u sbních dárců i u firem je dhdnut s nimi členství v Klubu přátel Hspice, které je pstaven na pravidelném dluhdbém dárcvství. Pkud zatím k tmut krku nebudu připraveni, je vhdné se zkusit zeptat, zdali něm jsu chtni uvažvat v buducnsti a zda je můžete slvit pzději. 10. Další mžnsti: Splu s materiály také svým partnerům předáte dkazy na veřejně dstupné dárcvské kanály (účet, kasičky, ERA), které mhu, budu-li chtít, v buducnu využít. 11. Benefiční akce: Můžete je také pzvat na knkrétní benefiční akce, které připravujeme. Vždy je vhdné se zeptat, jestli s účastí na nějaké akci pčítají, případně nabídnut, že je vyzvednete, či dknce zapjíte d její přípravy. Vy sami zvažte, zda byste se mhli zapjit d přípravy některých beneficí či pmci s jejich realizací. Pkud an, zvěte se včas. 12. Ptvrzení daru: Pkud vám někd dá peníze d ruky, je třeba VŽDY vyplnit a bě strany pdepsat ptvrzení daru, jehž jeden exemplář si pnechá dárce, druhý si uschváte vy. 13. Osbní evidence darů: Zárveň si veďte seznam dárců a přehled jak a kdy jste kh c pžádali, abyste mhli sdělit druhým své zkušensti a údaje předat d evidence v Hspici. 14. Tvůrčí přístup: Budete-li mít vlastní nápady, jak slvit dárce (výrbky, benefice, aukce, různé šílensti ), realizujte je, případně pkud by t měl být něc většíh, zvěte se s návrhem. 15. Buďte v kntaktu: Ozvěte se také kdykli budete ckli ptřebvat (viz níže kntakty). Krdinátr kampaně: Petr Hruška, tel , Osbní dárcvství a Klub Hspice: Eva Klafvá, tel , Firemní, zahraniční a církevní dárcvství: Petr Hruška, tel , Benefiční akce, veřejné sbírky, dtace, granty a nadace, věcné dary, vlastní výrbky: Alena Vtavvá, tel , Evidence dárců a péče dárce: Jiří Klafa, tel , Krdinační fundraisingvý tým: Str. 19

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti K sučasným aspektům švédské plitiky zaměstnansti Aktivní plitika zaměstnansti byla ve Švédsku dluhu dbu pilířem bje prti nezaměstnansti. Názry na její účinnst se liší, existují mnhá tvrzení, která pukazují

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více