FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ"

Transkript

1 FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška

2 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Úvd... 3 C je Hspic Sv. Jiří?... 3 Výchdiska Hspice... 3 Mtt Hspice Sv. Jiří... 3 Vize Hspice Sv. Jiří... 3 Pslání Hspice Sv. Jiří... 3 Hdnty Hspice Sv. Jiří... 3 Mtivující slva... 3 Cíle Hspice... 4 Dluhdbé cíle Hspice Sv. Jiří... 4 Základní údaje splečnsti... 4 Identifikační údaje... 4 Orgány splečnsti... 4 Struktura splečnsti... 4 Jak se Hspici daří v rce 2014?... 5 Klik financí ptřebujeme na jeden měsíc?... 5 Jaké prstředky získáváme a ptřebujeme na své služby?... 5 Dtazník spkjensti klientů... 6 C Hspic plánuje v rce 2015?... 7 Rzvj Hspice Sv. Jiří v rce Finanční plán Hspice Sv. Jiří na rk Pdzimní kampaň Žít až d smrti... Chyba! Zálžka není definvána. Obecné brysy kampaně Návaznst na předchzí kampaň Cíle kampaně Mtta kampaně Žít až d smrti Symbl kampaně Načasvání kampaně Jaká jsu témata pdzimní kampaně? Hlavní téma kampaně Cíle: Strategie: Knkrétní témata Osbní náklady cca 1,05 milinu Kč Materiální náklady 150 tis. Kč Služby a cestvné 320 tis. Kč Investice d majetku 50 tis. Kč Jaký je čekávaný příns pdzimní kampaně? Předpklad pravděpdbných výnsů Předpkládané výnsy z jiných zdrjů: 750 tis. 1,050 mil. Kč Skrze pdzimní kampaň je třeba zajistit: tis. Kč Mtivační částky Nefinanční frmy pdpry Nefinanční frmy pdpry d jedntlivců Nefinanční frmy pdpry d firem Grafické prvnání struktury předpkládaných výnsů v r a r Grafické znázrnění struktury předpkládaných výnsů Grafické znázrnění struktury předpkládaných výnsů Vyjádření chebských lékařů... 7 Prim. MUDr. Jan Vhralík... 7 Interní ddělení v Chebu, KKN, a.s., Prim MUDr. Pavel Krištf... 7 Oddělení radiační a klinické nklgie v Chebu, KKN. a.s., Svědectví službě mbilníh hspice z Jarměře... 8 Benefiční akce Jak na t? Str. 2

3 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Úvd Následující text má služit jak pdklad pr výrbu materiálů pr fundraisingvu kampaň Pdzim 2014, pr prezentaci na beneficích a jak vdítk k přípravě splupracvníků ve fundraisingu. Výchdiska Hspice MOTTO HOSPICE SV. JIŘÍ C je Hspic Sv. Jiří? Nepřišli jsme umřít, ale žít d psledníh kamžiku a prt: Pspěšme milvat lidi, nebť tak rychle dcházejí (Jan Twardvski) VIZE HOSPICE SV. JIŘÍ Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dluhdbě splupracvat se všemi lidmi dbré vůle, je lidská splečnst, která vnímá umírání jak přirzenu a smysluplnu sučást živta a pr kteru je samzřejmstí, že lidé umírají dma, bklpeni svými nejbližšími, aby si naknec mhli říci: Nepřišli jsme na tent svět umřít, ale žít d psledníh kamžiku. Odbrným jazykem vyjádřen, chceme splu s statními v naší splečnsti spluvytvářet takvý zdravtně-sciální systém, který: zahrnuje vzájemně splupracující a návaznu terénní, stacinární, ambulantní i lůžkvu paliativní péči; je chápán jak nástrj pdpry přirzených prcesů lidskéh živta respektující jeh nedtknutelnu hdntu a důstjnst ve všech jeh fázích d pčetí až d přirzené smrti; umírajícím lidem a jejich rdinám pskytuje takvé všem dstupné prstředky, které jim umžní prjít prcesem umírání bez nesnesitelné blesti (léčba fyzické blesti), pkjně (hledání výchdisek z psychické blesti), smířeně (pdpra sciálních vztahů) a smysluplně (duchvní dprvázení). POSLÁNÍ HOSPICE SV. JIŘÍ Naším psláním je pskytvat zdravtní, psychicku, sciální i spirituální pdpru umírajícím, aby mhli závěr svéh živta pržít pkud mžn se svými nejbližšími v dmácím či dmvu pdbném prstředí tak, že tt bdbí budu vnímat jak přirzenu a smysluplnu sučást svéh živta. HODNOTY HOSPICE SV. JIŘÍ pdpra lidské psplitsti a rdinných vazeb úcta k lidskému živtu ve všech jeh fázích respekt k lidské důstjnsti v jakékli situaci lidsky vstřícný přístup spjený s dbrnstí a prfesinalitu partnerská splupráce s klientem i s celu jeh rdinu týmvá práce multidisciplinárníh týmu MOTIVUJÍCÍ SLOVA pkjné umírání v dmácím prstředí umírání jak přirzená a smysluplná sučást živta dbře žít až d psledníh kamžiku péče fyzicku, psychicku, sciální i spirituální dimenzi živta a umírání Str. 3

4 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Cíle Hspice DLOUHODOBÉ CÍLE HOSPICE SV. JIŘÍ Své pslání chce Hspic dluhdbě naplňvat následujícími způsby: 1. Pskytvání služeb mbilní hspicvé paliativní péče 2. Pdpra rdin či nejbližšíh klí příjemců hspicvé paliativní péče 3. Splupráce se stávajícími zdravtnickými zařízeními v blasti půsbení 4. Rzvíjení světy a vzdělávání v blasti péče umírající 5. Vybudvání střediska s hspicvými lůžky Základní údaje splečnsti IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Hspic Sv. Jiří,. p. s. Sídl: Svbdy 520/3, Cheb IČ: Čísl běžnéh účtu: / 2010 (Fi Banka) Telefn: Internetvé stránky: ORGÁNY SPOLEČNOSTI Zakladatelé. p. s. Hspic Sv. Jiří: Farní charita Cheb, Mgr. Petr Hruška, Th.D., Alena Vtavvá, DiS., Marie Zemančíkvá Mentlíkvá, DiS. Členvé správní rady: Mgr. Petr Hruška, Th.D. (předseda), PhDr. Milš Říha, Sňa Škvareninvá, Ing. Eva Klafvá, MUDr. Karel Tyrpekl, Marie Zemančíkvá Mentlíkvá, DiS. Členvé dzrčí rady: Mgr. Libr Dušek (předseda), Mgr. Jana Adlervá, Jsef Vávra STRUKTURA SPOLEČNOSTI Str. 4

5 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jak se Hspici daří v rce 2014? Od se pdařil zaregistrvat a zahájit pskytvání služby dmácí péče s hspicvu slžku a dbrnéh pradenství v paliativní péči ( mbilní hspic ) pr nevyléčitelně nemcné a rzvíjí se více a více žádaná služba multidisciplinárníh týmu (lékař, zdravtní sestry, sciální pracvnici, psychlgvé, pradce pr pzůstalé, duchvní, šklení dbrvlníci a další externí splupracvníci). Ke dni byl zatím uzavřen celkem 26 klientských smluv. Financvání tht rzběhu služeb (v bjemu cca 750 tis. za rk) se nám již pdařil zajistit pr celý letšní rk (také díky velkému sbnímu z lňskéh pdzimu vlženému d fndu pr krytí režijních nákladů, díky kterému jsme d letška vstupvali s rezervu cca 200 tis. Kč a díky mnhým dalším darům v průběhu letšníh rku). Nyní spuštíme velku fundraisingvu kampaň s cílem zajistit finanční prstředky (ptimálně v bjemu klem 1,6 mil. Kč) pr další rzvj, zkvalitnění a stabilizaci hspicvých služeb v rce 2015 (rádi bychm např. některé dhdy prvedení práce u některých klíčvých pracvníků změnili na pracvní smluvy, rzvinuli dlehčvací služby, zajistili další vzdělávání apd.). KOLIK FINANCÍ POTŘEBUJEME NA JEDEN MĚSÍC? Naše sučasné měsíční výdaje činí cca Kč. Z th Kč tvří sbní náklady zdravtních a sciálních pracvníků, přičemž zdravtní sestry jsu k dispzici 24 hdin denně 7 dní v týdnu. Úhrady d klientů mmentálně činí 150 Kč denně. Jedná se symblicku částku, aby služba byla dstupná pr všechny. Paliativní péče není hrazena zdravtními pjišťvnami. Osbní náklady průměrně za měsíc Materiálvé náklady průměrně za měsíc Nemateriálvé náklady průměrně za měsíc Kč Kč Kč JAKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁME A POTŘEBUJEME NA SVÉ SLUŽBY? Český systém zdravtníh pjištění (i když s mnha statními splupracujeme na změně) bhužel zatím s mbilními službami paliativní péče nepčítá. Než se situaci pdaří změnit, jsme dkázáni především na příjmy d firem, místní samsprávy, rganizací či církví, sbních dárců, benefičních akcí a klientů. Za první plletí 2014 byly našimi největšími dárci fyzické sby, a t skrze sbní dárcvství (115 tis.) a skrze příspěvky na vlastních či partnerských benefičních akcích (109 tis.). Druhými největšími přispěvateli jsu pak veřejné rzpčty, knkrétně měst Cheb (101 tis.). Třetí skupinu dárců jsu právnické sby, a t jak firmy (55 tis.), tak neziskvý sektr, knkrétně katlická farnst Cheb (20 tis.). Nejmenší pdíl na financvání pak byl čerpán z vlastních zdrjů, knkrétně z plateb klientů (18 tis.). Pkud bychm spčetli pdíl dárců pcházejících z církevních kruhů, pak je t více než plvina zdrjů (230 tis.). Celkvu výši darů za rk 2014 předpkládáme cca 750 tis. Kč. Aby služby mbilníh hspice mhly být rzvíjeny, zkvalitněny a stabilizvány, ptřebujeme pr rk 2015 získat cca 1,6 mil. Kč. Str. 5

6 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Dtazník spkjensti klientů červen 2014 Výsledky annymníh dtazníku spkjensti, který rzesíláme pečujícím rdinám (k dpvěděl 8 respndentů, jazykvě mírně upraven): 5 respndentů se dzvěděl našich službách d lékaře v nemcnici, 3 respndenti d známých, přátel, d rdiny a tři respndenti jiným způsbem (jeden d praktickéh lékaře, jeden si přečetl leták v lékárně v nemcnici v Chebu, jeden znal hspic z pracvních aktivit). 8 respndentů uvedl, že jim služba byla srzumitelně vysvětlena. Všech 8 respndentů byl spkjen s nabízenými službami. Všem respndentům vyhvuje četnst návštěv. Spkjenst se službu jedntlivých členů týmu respndenti vyjádřili takt (známkvání jak ve škle): Lékař dstal 7krát jedničku, zdravtní sestra 8krát jedničku, sciální pracvnice 6krát jedničku, duchvní 3krát jedničku. Jiné známky uděleny nebyly. Všech sm respndentů zaškrtl, že si myslí, že jim péče pmhla zmírnit prjevy nemci. Jeden respndent zatrhl dvě mžnsti, jak jiné uvedl, že si myslí, že péče by pmhla zmírnit blest, ale že nebyl čas tut službu využít. Všech sm respndentů uvedl, že jim pracvníci hspice pskytli psychicku pru. Všech sm respndentů napsal, že mhu s pracvníky mluvit zcela tevřeně čemkli. Na tázku, v čem dmácí péče s hspicvu slžku nejvíce pmhla/pmáhá, c vyhvuje, se respndenti vyjádřili takt: Cením si psychické pdpry a pmci s šetřváním. Zařídili vše ptřebné, důležitá byla psychická pdpra. Hspic Sv. Jiří nám pmhl v nejtěžší chvíli, kdy tatínek dcházel z tht světa ve velkých blestech; pradili, jak s ním máme zacházet, jak dávat utěšující léky a v nejtěžší chvíli zařídit vše ptřebné, jinak bychm si s ním nevěděli rady. Velice děkujeme všem sestřičkám, které tu byly, a zvláště té, která tady s námi pržila pslední chvíli. Důležité pr nás byl zajištění materiálu, útěcha a psychická pdpra nemcnéh i rdiny Důležité pr nás byl zajištění zdravtnické péče. Pmhli mi překnat strach ze ztráty blízké sby. A pradili, jak nejlépe ni pečvat. Dstal se mi i psychické pdpry. Hspicvá služba z Hspice Sv. Jiří mi prfesinálně pmhla s péčí mu sestru. Důležitá pr mě byla jistta, zašklení a psychická pdpra. Byli kdykli připraveni pskytnut pmc, radu, pdpru, zdravtní pmůcky. Byli stále k zastižení, pr pečující i pr celu rdinu t byla nenahraditelná pmc. Na tázku, c se jim nelíbí, dpvěděli respndenti takt: Vadí mi finanční pplatky. P zkušenstech s umírajícím vidím nedstatečnst puze v systému financvání mbilních hspiců ze stran pjišťven, hrazení tišících léků prti blesti pacientem a nutnst vzniku lůžkvéh hspice. Na tázku, c jinéh by chtěli vzkázat, dpvěděli respndenti takt: Je dbře, že služba existuje. Děkuji. Nevím ničem. Děkujeme za hrmnu pmc a záštitu v těžkých chvílích. Str. 6

7 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Prim. MUDr. Jan Vhralík Vyjádření chebských lékařů INTERNÍ ODDĚLENÍ V CHEBU, KKN, A.S., Byť mi se dstal jíti přes údlí stínu smrti, nebuduť se báti zléh, neb ty se mnu jsi (Ž 23,4). Hspicvu péči pvažuji za vysce ptřebnu a jsem rád, že se v Chebu zřizuje právě mbilní hspic, kde vidím ještě větší význam, než u hspiců kamenných. Sučasná medicína dkáže mnhé nemci léčit, řadu z nich však neumí zcela vyléčit. Stávají se z nich nemci chrnické, které člvěku přinášejí různá mezení a útrapy. Prdlužuje se střední délka živta, cž s sebu přináší nárůst senirské ppulace. U některých chrb se zlepšila péče a prdlužil se přežití, ať už jsu t chrby cévní srdeční a mzkvé, ale i chrby nádrvé. Čast pak t zlepšené přežívání vede k hrmadění chrb, nemhucnsti, nesběstačnsti, ztrátě sebebsluhy. V situaci, kdy lékař i nemcný pchpí a bě strany přijmu, že nemc je nevyléčitelná, přecházíme k symptmatické léčbě, tj. k ptlačvání nepříjemných prjevů chrby. A nemluvíme jen nádrvých chrbách! Tmu se věnuje dnes již samstatný br paliativní medicína, který vychází z celé řady jiných základních brů. Řada nemcných si přeje stnat, ba i umírat dma, v prstředí známém, milém, sbním, v kruhu nejbližších. Takvá přání jsu čast nevyslyšena. Pkud jsu v rdině sby, které jsu chtny tut službu svému nejbližšímu pskytnut, pak je zaptřebí tét činnsti maximálně pmci radu, fyzicku silu, sdílením prblému, rzhvrem, sciálním pradenstvím, výpůjčku pmůcek. Prstr pr prfesinály i vyšklené dbrvlníky. Takt vidím význam a ptřebu hspiců. Prim MUDr. Pavel Krištf ODDĚLENÍ RADIAČNÍ A KLINICKÉ ONKOLOGIE V CHEBU, KKN. A.S., Za pslední desetiletí udělala medicína výrazné pkrky v léčbě celé řady diagnóz a pr nklgii tt tvrzení platí dvjnásb. I přes všechnu snahu se však naknec každý dstane d situace, kdy již není mžnst účinně vzdrvat nemci. V tét fázi je pak zaptřebí pskytnut lidskému jedinci a jeh příbuzným a blízkým dstatečnu pdpru z hlediska sciálníh, zdravtnickéh, psychlgickéh a duchvníh. V dřívějších dbách byl zrd ale i knec člvěka spjený s umíráním a smrtí přirzenu sučástí rdinnéh živta. V nvdbé splečnsti se však tázka smrti pstupně tabuizuje a umírající se většinu dstává d ústraní, mim kruh svých blízkých a mim své přirzené prstředí. Samzřejmě existují situace, kdy je intenzivní lékařská péče nezbytná, jistě však existuje velké mnžství případů, kdy hspitalizace představuje zbytečné trauma a zhršení kvality živta. A prt vítám jakukliv snahu, která umžňuje pržít pslední chvíle živta v dmácím prstředí. Výhda mbilníh hspice pak vyplývá právě v kamžicích, kdy je někd z klí pacienta chten pskytvat ptřebnu celdenní péči, zárveň však ptřebuje pmci radu, vypůjčením zdravtnických pmůcek, pmc se zařizváním sciálních dávek, psychlgicku a duchvní pdpru, případně zajištění účinné léčby blestí atd. Prt snahu vybudvání mbilníh hspice v našem reginu vítám a dufám, že přes pčáteční těžksti se pdaří vyřešit tázky finančníh a persnálníh zajištění a prjekt rzjet a udržet v míře dstatečné a kvalitní. Str. 7

8 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Svědectví službě mbilníh hspice z Jarměře Byl t strašné i krásné, říkají umírání blízcí (tent článek Štěpánky Tůmvé vyšel v Mladé frntě DNES) Když paní Sedláčkvé z Jarměře diagnstikvali rakvinu slinivky, zbýval jí psledních sedm měsíců živta. Zemřela mezi blízkými dma. Je t stva měsíc, c žena zemřela. Její nejbližší rzechvěle ppisují, c všechn se na rdinu i na nemcnu maminku navalil za pslední rk a jak jim v psledních dnech pmhl pjízdný hspic z Červenéh Kstelce i další zdravtníci. Šestapadesátiletá žena se v březnu d lékařů dzvěděla, že má rakvinu slinivky v nejvážnějším stadiu chrby. Operace už nepřicházela v úvahu a ani chemterapie nepmhla. Paní byl stále hůř a nezbyl než chemterapii přerušit. Rdina s ní pak začala dcházet d hradecké paliativní ambulance k prfesru Stanislavu Filipvi, kde už nešl léčbu, ale hlavně zvládnutí příznaků. Pacientčiny blesti se stupňvaly, že už nedkázala ani spát či mluvit. Tehdy se také rdina rzhdla, že si nemcnu maminku nechají dma. Kvůli tmu zcela přerganizvali svůj živt. Manžel umírající ženy přerušil svu tpenářsku živnst a dvě dcery v Praze si zkrátily pracvní úvazky. Rdina musela zaručit, že se maminku bude starat nepřetržitě někd blízký. Během jedné hdiny jim pak sciální pracvnice z hradecké paliativní ambulance vyjednala pjízdný hspic a za další dvě hdiny už byla sestřička přím v dmácnsti u nemcné. Přijeli úžasně vybaveni, vypadal t jak rychlá záchranka z televizníh seriálu, ppisuje manžel zemřelé ženy Zbyněk Sedláček. Sestřička napřed vyzkušela dávku mrfia, zda pacientce nebude špatně. Když piát zabral, paní si prý p něklika dnech ddechla, že ji knečně nic neblí. Pak se rdina musela naučit všechn ptřebné, zapjit a dpjit infuzi, prčistit hadičky. Vypůjčili si v hspici různé pmůcky, taletní křesl, sedátk na vanu i další věci. Řešili i nečekané situace, třeba jak umýt vlasy ležícímu člvěku. Sestřičky k nim zajížděly dvakrát i třikrát denně. Byl t však velmi nárčné hlavně na psychiku a nejbližší dnes říkají, že je jen dbře, když člvěk ani netuší, c ještě bude následvat. Sledvali hdinu za hdinu, jak se maminčin stav měnil, ale hlavní prý byl, že ji nic neblel. I přes tišící piáty všechn vnímala. Sestřička se mamky pět dní před smrtí ptala, že vypadá smutně, jestli se bjí. A mamka řekla, že je jí lít nás. Sestřička ji uklidnila, že na vše důležité má ještě čas, že je t stejné jak čekání na autbus. Buď můžete být naštvaní, že ještě nepřijel, aneb ten čas využijete, říká druhá z dcer Mnika. Rdina se snažila všechn dělat jak dřív. Maminku psadili d křesla dprstřed všeh dění a v lžnici jí zase vyrbili stěnu plnu ftek a brázků. I čas smrti se dá strávit hezky. Chdila sem naše další sestra s dvěma malými dětmi, hráli jsme na pian, četli jsme mamce. Byla veselejší, míní Mnika Sedláčkvá. Rdina přitm netušila, že knec přijde velmi záhy. Pjízdný hspic vlastně využili jen na sm dní. Museli si třeba i nechat vysvětlit, jak nejspíš bude umírání vypadat. Od čtvrté hdiny rán už seděli u maminky, a když sestřička z hspice přijela, vydechla žena napsledy. Prý t byl v naprstém klidu a na sestřičku si nejspíš pravdu pčkala. Str. 8

9 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 C Hspic Sv. Jiří plánuje v rce 2015? Rzvj Hspice Sv. Jiří v rce 2015 Cíle: rzvj nabídky, kvality a stability služeb a růst persnálních kapacit a prfesinality Strategie: psílení hspicvéh týmu a jedntlivých rlí v něm, rzvj vzdělávání a vybavení Prstředky: Úvazky pracvníků hspice: Ředitel 0,5 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Vrchní sestra 1 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Sciální pracvník 0,5 úvazek (pracvní smluva na dbu určitu) Zdravtní sestry, veducí lékař, smluvní lékař, pradce pr kntaktní míst, zástupce ředitele (fundraiser), psychlgvé, příp. pradce pr pzůstalé dhdy prvedení práce, duchvní dbrvlnicky Nví členvé týmu: Pracvníci v sciálních službách (2) pr nvu terénní dlehčvací službu Nvé služby: Zaregistrvání dlehčvacích služeb, které jsu pskytvány pdle zákna 108/2006 Sb. ve znění pzdějších předpisů Prjekty: Publikační činnst materiály šetřvatelské a pečvatelské péči nevyléčitelně nemcné; materiál tm, c je dprvázení Vzdělávání: pět pracvníků hspice abslvuje kurz ELNEC, který přádá Cesta dmů všichni pracvníci hspice prjdu kurzem krizvé intervence vzdělávání a výcvik v blasti fundraisingu Vybavení (investiční výdaje): zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení FINANČNÍ PLÁN: Náklady na zabezpečení tht plánu rzvje služeb Hspice Sv. Jiří v rce 2015 jsu cca dvakrát tak velké, než předpkládané náklady na pkrytí Struktura nákladů na prvz a rzvj Hspice v rce 2015 rku Tt navýšení je způsben na jedné (zakruhlen na desetitísíce) Celkvé náklady Kč straně ptřebu stabilizace služeb (situaci, kdy Osbní náklady: Kč někteří z členů týmu svji službu vyknávají Vedení a řízení splečnsti Kč zdarma při svém zaměstnání či při mateřské (ředitel, zástupce ředitele, fundraiser) dvlené nelze pvažvat za stabilní), na druhé Služba zdravtníh týmu Kč (zdravtní sestry a lékaři) straně ptřebu rzvje a zkvalitnění služeb Sciálně-psychlgická pdpra (nvé míst vrchní sestry, sciální pracvnice, (sciální pracvník a pracvníci v sciálních službách) Kč další vzdělávání a registrace nvé terénní dlehčvací služby). Pvinné dvdy (sciáln a zdravtní pjištění zaměstnanců) Kč Vprav najdete suhrnný přehled nákladů pr příští rk, na další straně pak pdrbný rzpčet, ve kterém najdete jak ptimální variantu, která pčítá s plně realizvaným výše načrtnutým plánem rzvje (celkvé rční náklady cca 1,6 mil.), tak minimální variantu, která nepčítá s registrací dlehčvací služby a i jinde se ještě snaží ušetřit, ale tak, aby nebyla pnížena kvalita služeb (celkvé náklady cca 1,2 mil. Kč). Str. 9 Materiální náklady: Sptřební materiál a literatura (zdravtnický materiál, kancelářské ptřeby, literatura) Léky (nutné léky pr klienty nehražené pjišťvnami) Služby a cestvné: Běžné režjní náklady (kmunikace, nájem, energie, IT, účetnictví, pjištění, banky...) Vzdělávání a public relatins (šklení a supervize pracvníků, vnější světvá činnst, prpagace) Cestvní náklady (dprava za klienty, pravy a pjištění auta, cestvné na šklení) Investice a dluhdbý majetek: (zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

10 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Finanční FINANČNÍ plán PLÁN Hspic HOSPICE Sv. Jiří, SV.. JIŘÍ p. s., NA pr ROK rk 2015 Odhad Optimum Minimum služby: Dmácí hspicvá péče s paliativní slžku, Odbrné sciální pradenství v paliativní péči rku 2014 rku 2015 rku 2015 Náklady / výdaje celkem Kč Kč Kč Prvzní náklady / výdaje Kč Kč Kč Osbní náklady včetně dvdů celkem Kč Kč Kč Ředitel, eknm, fundraiser (plán A 0,5 úvazek jen ředitel, plán B DPP, plán C dbrv.) Kč Kč Kč Zástupce ředitele, ekm, fundraiser, DPP (+ prcenta, v plánu A-beta jen prcenta) - Kč Kč Vrchní sestra, DPP (plán A na celý úvazek, plán B DPP) Kč Kč Kč Zdravtní sestry, DPP Kč Kč Kč Sciální pracvník, 0,5 úvazek (terénní práce a administrativa) - Kč Kč Kč Sciální pracvník, DPP (kntaktní míst) Kč Kč Kč Veducí lékař, DPP Kč Kč Kč Lékař, DPP - Kč Kč Kč Psychlg, DPP - Kč Kč Kč Pracvník v sciální službách 2 x DPP (terénní asistence) - Kč Kč Záknné sciální a zdravtní pjištění - Kč Kč Kč Odvdy z DPP Kč Materiální náklady celkem Kč Kč Kč Zdravtnický materiál Kč Kč Kč Kancelářský materiál Kč Kč Kč Odbrná literatura 118 Kč Kč Kč Zdravtnický děv pr lékaře a zdravtní sestry Kč Kč Kč Sptřební materiál statní 748 Kč Kč Kč Léky Kč Kč Kč Služby celkem Kč Kč Kč Telefnní pplatky, IN připjení Kč Kč Kč Nájemné Kč Kč Kč Energie Kč Kč Kč Web Kč Kč Kč Supervize - skupinvá pr zdravtní sestry Kč Kč Kč Šklení a vzdělávání pracvníků Kč Kč Kč Účetnictví a audit - Kč Kč Kč Pplatky bankám Kč Kč Kč Prpagace činnsti hspice Kč Kč Kč Vnější vzdělávací aktivity, světvá činnst v blasti paliativní péče - Kč Kč Kč Pjištění prfesní dpvědnsti Kč Kč Kč Ostatní služby Kč Kč Kč Praní 844 Kč Kč Kč Sftwarvé licence (výkaznictví vůči pjišťvnám) - Kč Kč Kč Cestvní náklady celkem Kč Kč Kč Autprvz - dprava za klienty Kč Kč Kč Opravy a pjištění auta Kč Kč Kč Cestvné na šklení a vzdělávání pracvníků + ubytvání Kč Kč Kč Investiční náklady / výdaje (dluhdbý majetek) Kč Kč Kč Přízení zdravtnických pmůcek Kč Kč Kč Prgram na vykazvání zdravtnických výknů pjišťvně Kč Ntebk + sftware Kč Kč Mbilní telefn (2x) 499 Kč Nákup autmbilu Kč Registrace autmbilu Kč Kanclářské vybavení (tiskárna, skříň na léky) Kč Kč Výnsy / příjmy celkem Kč Kč Kč MPSV - dtace na dbrné sciální pradenství - Kč Kč Kč MZ - dtace na pskytvání zdravtnické služby - Kč Kč Kč Karlvarský kraj - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s. - Kč Kč Kč Měst Cheb - finanční příspěvek na celrční činnst. p. s Kč Kč Kč Měst Cheb - finanční příspěvek zdravtnické pmůcky Kč Kč Kč Měst Františkvy Lázně - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Měst Aš - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Měst M. Lázně - finanční příspěvek na celrční činnst.p.s Kč Kč Ostatní města a bce Kč Kč Fyzické sby I Kč Kč Kč Firmy a živnstníci Kč Kč Kč Neziskvé a církevní rganizace Kč Kč Kč Benefiční akce Kč Kč Kč Veřejná sbírka Kč Kč Nadace a nadační fndy Kč Kč Vlastní zdrje - platby d klientů, prdeje výrbků, vstupenky Kč Kč Kč Úrky 17 Kč Celkvá bilance (výnsy mínus náklady) Kč Kč Kč Pčáteční stav k Kč Předpkládaná rezerva k Kč Jistá rezerva k Kč Str. 10

11 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Obecné brysy kampaně Pdzimní kampaň Dma je dma NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ KAMPAŇ Pdzimní fundraisingvá kampaň navazuje na předchzí úspěšnu jarní kampaň Hspic běží živt, která díky pměrně úzké skupině spíše drbnějších pdprvatelů, díky širké pdpře běžecké kmunity, díky něklika firmám či partnerským rganizacím a díky něklika benefičním akcím během první plviny rku 2014 přinesla téměř 500 tis. Kč a splu s dary získanými vlni umžnila transfrmaci Hspice Sv. Jiří na becně prspěšnu splečnst, registraci sciálních a zdravtních služeb a půlrční úspěšné fungvání Hspice dprvázené velmi pzitivním hdncením. CÍLE KAMPANĚ Hlavním cílem tét pdzimní kampaně je v návaznsti na předchzí pdpru rzšířit kruh sbních, firemních i veřejných pdprvatelů a partnerů tak, aby se Hspic mhl příští rk rzvíjet d rganizace, která bude na Chebsku nabízet stabilní a kvalitní hspicvé služby i v dalších letech a bude mít kapacitu tyt služby dále rzvíjet. Finančním cílem je d Vánc 2014 získat finance či příslib financí pr rk 2015 v celkvé výši 1,2 až 1,6 mil. Kč, cž je částka, ke které jsme na základě analýz dsavadních zkušenstí dspěli jak k částce ptřebné pr naplnění dříve specifikvaných strategických rzvjvých cílů. Nástrjvými cíli, které by umžnily tht dsáhnut, je pr rk 2015 získat či dále rzvinut pdpru klem 100 drbných sbních pravidelných pdprvatelů přispívajících cca 100 Kč měsíčně + klem 10 velkých sbních pravidelných pdprvatelů přispívajících cca 1000 Kč měsíčně, klem 30 drbných firemních pdprvatelů či spnzrů s darem klem 5 tis. za rk + klem 7 větších firemních dárců či spnzrů s darem klem 20 tis. za rk, pdpru většiny církví, sbrů a farnstí půsbících na Chebsku a všech měst a většiny bcí Chebska, pdpru Karlvarskéh kraje, MPSV ČR, MZ ČR, něklika nadací a určitéh základníh ptenciálu drbnějších dárců skrze veřejnu sbírku a další plšné metdy slvvání širké veřejnsti. Mtta a symbly kampaně Mediální tvář kampaně bude tematicky navazvat na mtt Hspice Sv. Jiří: Nepřišli jsme umřít, ale žít až d psledníh kamžiku a prt: Pspěšme milvat lidi, nebť tak rychle dcházejí (Jan Twardvski) Bude se ale samstatně prfilvat svým jedndušším a zapamatvatelnějším názvem: DOMA JE DOMA AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU Prtže je t v běžecké kmunitě již zaběhlé, pužívali bychm tam alternativní pdtitul DOMA JE DOMA - HOSPIC BĚŽÍ O ŽIVOT Pr Klub přátel Hspice bychm pak pužívali dplňující mtt: Každá rdina ptřebuje přátele zvláště když někteří dcházejí. SYMBOL KAMPANĚ Svatý Jiří a pětihlavý drak Pdle starých legend svatý Jiří bjval s drakem v našem hspici jsme říkávali, že čtyřhlavým, pdle čtyř druhů blesti, prti kterým se snažíme pmáhat našim klientům bjvat: fyzické, psychické, sciální a spirituální. Pstupně se nám ale ukázal, že tent drak má ještě hlavu pátu, představující blest finanční. A prti té můžete zase pmáhat bjvat vy nám! Str. 11

12 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 OBECNÉ MOTTO KAMPANĚ PODÉLNÉ: BĚŽECKÉ MOTTO KAMPANĚ PODÉLNÉ: OBECNÉ A BĚŽECKÉ MOTTO OBDÉLNÍKOVÉ: Načasvání kampaně Přípravná fáze: první dva týdny v září 2014 Realizační fáze: d plviny září d plviny listpadu 2014 Dtahvací fáze: d plviny listpadu d plviny prsince 2014 Vyhdncvací fáze: nejpzději d plviny prsince d knce rku 2014 Str. 12

13 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Hlavní téma kampaně Jaká jsu témata pdzimní kampaně? Téma: Prvzvání a rzvj hspicvých služeb na Chebsku Cíle: rzvj nabídky, kvality a stability služeb a růst persnálních kapacit a prfesinality Strategie: psílení hspicvéh týmu a jedntlivých rlí v něm, rzvj vzdělávání a vybavení Knkrétní témata Témata členíme dle nákladů na službu Hspice v rce Celkem cca 1,6 mil. Kč, z th: OSOBNÍ NÁKLADY CCA 1,05 MILIONU KČ zdravtní tým 510 tis. sciálně-psychlgická pdpra 240 tis. vedení a řízení 150 tis. pvinné dvdy 130 tis. MATERIÁLNÍ NÁKLADY 150 TIS. KČ zdravtnický, kancelářský a další sptřební materiál a literatura 100 tis. Kč léky pr klienty 50 tis. Kč SLUŽBY A CESTOVNÉ 320 TIS. KČ běžná režie 140 tis. vzdělávání, světa a public relatins 100 tis. Kč cestvní náklady na dpravu za klienty a šklení 80 tis. INVESTICE DO MAJETKU 50 TIS. KČ zdravtnické pmůcky ntebk kancelářské vybavení MOŽNÉ VĚCNÉ DARY zdravtnický materiál kmpenzační pmůcky (vzíky, hle, chdítka, antidekubitní matrace, plhvací pmůcky, taletní křesla) plhvací pstele hygienické a desinfekční prstředky rychlvarná knvice Struktura nákladů na prvz a rzvj Hspice v rce 2015 (zakruhlen na desetitísíce) Celkvé náklady Kč Osbní náklady: Kč Vedení a řízení splečnsti Kč (ředitel, zástupce ředitele, fundraiser) Služba zdravtníh týmu (zdravtní sestry a lékaři) Sciálně-psychlgická pdpra (sciální pracvník a pracvníci v sciálních službách) Pvinné dvdy (sciáln a zdravtní pjištění zaměstnanců) Materiální náklady: Sptřební materiál a literatura (zdravtnický materiál, kancelářské ptřeby, literatura) Léky (nutné léky pr klienty nehražené pjišťvnami) Služby a cestvné: Běžné režjní náklady (kmunikace, nájem, energie, IT, účetnictví, pjištění, banky...) Vzdělávání a public relatins (šklení a supervize pracvníků, vnější světvá činnst, prpagace) Cestvní náklady (dprava za klienty, pravy a pjištění auta, cestvné na šklení) Investice a dluhdbý majetek: (zdravtnické pmůcky, ntebk, kancelářské vybavení) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Str. 13

14 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jaký je čekávaný příns pdzimní kampaně? Předpklad pravděpdbných výnsů PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY Z JINÝCH ZDROJŮ: 750 TIS. 1,050 MIL. KČ Benefice vlastní či partnerské tis. Příspěvky z měst a bcí na Chebsku tis. Kč Státní a krajské dtace tis. Kč Církevní dárcvství tis. Kč Příspěvky z nadací a nadačních fndů tis. Platby d klientů a prdej předmětů tis. Veřejná sbírka tis. SKRZE PODZIMNÍ KAMPAŇ JE TŘEBA ZAJISTIT: TIS. KČ Osbní dárcvství tis. t znamená sehnat klem 200 dárců přispívajících 100 Kč měsíčně neb klem 20 dárců přispívajících Kč měsíčně Firemní dárcvství či spnzring tis. t znamená sehnat malých firemních partnerů s rčním příspěvkem 5 tis. Kč neb velkých firemních partnerů s rčním příspěvkem 20 tis. Kč neb 5 až 6 klíčvých firemních partnerů s rčním příspěvkem 50 tis. Kč Mtivační částky 30 Kč hdina phtvsti zdravtní sestry 100 Kč hdina výjezdu zdravtní sestry ke klientvi 150 Kč hdina výjezdu lékaře ke klientvi 720 Kč jeden den phtvsti zdravtní sestry Kč náklady na zdravtnický tým za jeden den Kč sbní náklady hspicvéh týmu za jeden den Kč veškeré náklady Hspice za jeden den Kč nákup ntebku Kč phtvstní léky pr klienty na jeden rk Kč pvinné dvdy z sbních nákladů za rk Nefinanční frmy pdpry NEFINANČNÍ FORMY PODPORY OD JEDNOTLIVCŮ hspicvé či fundraisingvé dbrvlnictví šíření infrmací duchvní pdpra věcné dary NEFINANČNÍ FORMY PODPORY OD FIREM public relatins pzitivní vlivnění dpručení Hspice jiným firmám věcné dary (zdravtnický materiál, kmpenzační pmůcky, kancelářské ptřeby, ntebk) prdukty zdarma či se slevu (zdravtní pmůcky, léky, IT) služby zdarma či se slevu (PR, marketing, grafické služby, web) sdílený marketing (prpagace jejich výrbků Hspicem, prpagace Hspice firmu) zapůjčení části pracvní dby zaměstnance pr fundraising, IT, web Str. 14

15 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Grafické prvnání struktury předpkládaných výnsů v r a r GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝNOSŮ 2014 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝNOSŮ 2015 Str. 15

16 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Seznam materiálních ptřeb Věcné dary slevy spnzring Phtvstní léky pr klienty Nepužitý zdravtnický materiál Kmpenzační pmůcky (vzíky, hle, chdítka, antidekubitní matrace, plhvací pmůcky, taletní křesla, plhvací pstele atd.) Kancelářské ptřeby Hygienické a desinfekční prstředky Ntebk Rychlvarná knvice Pznámka k lékům: Ptřebujeme mít svu zásbu léků pr případy, kdy je nutné lék pdat ihned (léky na blest, léky na zvracení, průjem, atd.), nemůžeme čekat než praktik, hspicvý lékař neb jiný lékař léky předepíše. Navíc léky na blest, které hspicvý lékař předepisuje, v lékárně ihned nejsu, jsu na bjednání. Hlavně ptřebujeme mít svu zásbu léků, když se změní zdravtní stav v nci a víkendech. A hlavně je ptřeba mít škálu léků pestru, prtže každému nesedí lék, který zabral někmu jinému. Také se d léků pčítají masti na prleženiny a ty pjišťvna neprplácí, a sestry skr každéh masírují a plhují. Největším výdajem jsu infuze pr klienty, které lékárna vydává jen zdravtnickému neb sciálnímu zařízením, pkud jsu na pracvišti zdravtní sestry a lékař. Dmácí péče klasické infuze nepdávají, takže když je ptřeba pdávat infuze, musí nemcný d nemcnice. Pr pjišťvny, aby prplatily pdání infuzí, tak je t úkn spjený s tím, že musí být přítmen lékař, a th dmácí péče nemají. Seznam vítaných slev Lékárna Evrpská sleva na nákupu zdravtnickéh materiálu Nvtrade X, s. r.. sleva na nájemném pr pradensku místnst a kntaktní pracviště + další dvě místnsti zcela zdarma Karel Hric sleva na nákupu tnerů d tiskárny Autpravna Kašpar prava auta za minimální cenu práce Papírna Cheb sleva na nákup kancelářských ptřeb Seznam benefitů pr spnzring umístění lga firmy v prstrách hspice zveřejnění spnzra ve výrční zprávě zveřejnění spnzra na webvých stránkách, na facebku příležitst prnést prslv při benefičních akcích hspice mžnst spnzrské firmy mít reklamní stánek a prezentvat firmu na benefičních akcích pravidelní firemní dárci výhdy pr členy Klubu přátel hspice infrmace naší činnsti a pzvánky na přádané akce ptvrzení daru, darvací smluva neb partnerská smluva pděkvání spnzrům v Chebském deníku Str. 16

17 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Cíl: tis. Kč během rku VLASTNÍ BENEFICE 2014 Benefiční akce Hspicvý bazárek ( , ) Kč Jazzvý kncert ( ) cca Kč Paliacup Luby ( ) cca Kč Plesenský půlmaratn ( ) cca Kč Vernisáž ftgrafiií v Jker kavárně ( ) cca Kč Adventní kncert ( ) cca Kč Dárkvé certifikáty (prsinec) cca Kč Kurzy tvření (říjen až prsinec 2014) cca Kč 2. PARTNERSKÉ BENEFICE 2014 Egerer Wahlfahrt ( ) Kč Běžíme a jdeme pr Hspic sv. Jiří (2014) cca Kč Benefiční kncert Václav Hudeček ( ) 30 Kč z každé vstupenky cca Kč Milšva 60 ( ) cca Kč FL 24hdinvka Kilmetry pr Hspic Sv. Jiří ( ) cca Kč 3. VLASTNÍ BENEFICE 2015 Hspicvý bazárek (3x v rce) cca Kč Beseda MUDr. Zdeňka Kalvacha (březen neb duben) cca Kč Výstava ftgrafií Ivy Zezulvé v kavárně Jker (březen neb duben) cca Kč Svatjiřský kncert (duben) cca Kč Fair trade snídaně (květen) cca Kč Paliacup Luby (září) cca Kč Světvý den hspicvé a paliativní péče (říjen) cca Kč Adventní kncert (prsinec) cca Kč Dárkvé certifikáty (prsinec) cca Kč Kurzy tvření (prsinec) Kč 4. PARTNERSKÉ BENEFICE 2015 Tříkrálvá sbírka (leden 2015) cca Kč Farní ples pr Hspic ( ) cca Kč Pstní almužna (duben 2015) cca Kč Putní maratn (červen 2015 cca Kč Dřevěný člvěk (srpen 2015) cca Kč FL 24hdinvka (listpad 2015) cca Kč 5. NOVÉ AKCE, AKTIVITY, PŘÍLEŽITOSTI, PARTNERSTVÍ Pkusit se vymyslet a naplánvat některé nvé typy benefičních akcí či nvé typy benefičních aktivit začlenitelných d již naplánvaných benefičních akcí, předběžně zjistit jejich realizvatelnst a dhadnut jejich výns. Vnímat nvé příležitsti a dhadnut jejich výnsnst. Hledat nvá ptenciální partnerská spjení např. s přadateli sprtvních či kulturních akcí, kteří by se svým mhli stát pdprvateli Hspice. Tt vše se pkusit vyčíslit c se týče mžnéh výnsu. Str. 17

18 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Osbní příprava splupracvníků 1. Uveďte 10 knkrétních individuálních dárců, které můžete pžádat dar min. 100 Kč pr vaši rganizaci. Kh? O klik? Kdy? 2. Uveďte 5 knkrétních dárců ze sukrméh sektru (živnstníci, malé firmy), které můžete pžádat dar min Kč pr vaši rganizaci. Kh? O klik? Kdy? 3. Uveďte 3 knkrétní dárce, které můžete pžádat nějaký velký dar (v řádu desítek tisíc krun) neb pravidelnu každměsíční pdpru nějaku větší stálu částku na účet. Kh? O klik? Kdy? 4. Uveďte 5 knkrétních firem či živnstníků ze svéh kruhu vlivu, které byste dpručili k návštěvě někh z vedení Hspice (třeba ve vašem dprvdu, ale i bez něj) za účelem jednání dárcvství, spnzrství či jiném typu partnerství s Hspicem: 5. Uveďte (individuální a sukrmý sektr), kteří vám určitě žádné prstředky nepskytnu. Kd? Prč? 6. Uveďte min. 3 sby, které pžádáte pmc s fundraisingem pr Hspic během kampaně: 7. Napište tři věci, které uděláte jak první krky při realizaci sbní fundraisingvé kampaně: 8. Pznamenejte, prsíme, jaku finanční částku měsíčně či rčně je pr vás mžné během následujícíh rku a půl pdprvat služby Hspice Sv. Jiří: 9. Pznamenejte si, klika hdinami měsíčně či týdně je pr vás mžné během pdzimní kampaně a následujícíh rku pdprvat fundraising pr služby Hspice Sv. Jiří: Str. 18

19 Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014 Jak na t? Pár praktických inspirací pr hspicvé splupracvníky ve fundraisingu: 1. Přihlášení ke splupráci: Jste-li chtni splupracvat při Pdzimní kampani, pšlete na s vaším telefnním číslem a upřesněním vašich mžnstí (můžete se i pr další bdy inspirvat zpracváním frmuláře Osbní příprava ). 2. Studium: Prjděte si znvu materiály ze šklení a zaměřte se na tázky, na které myslíte, že by se vaši přátelé a známí mhli ptát. Pkud si s něčím nebudete vědět rady, zvěte se. 3. Seznam sbních dárců: Prjděte si v mysli své bližší i vzdálenější příbuzné, přátele a známé a vytvřte si seznam, kh v rámci kampaně slvíte. 4. Seznam firemních dárců: Ttéž si udělejte vzhledem k lidem z vašeh kruhu známých, kteří mají něc splečnéh s ptenciální dárcvsku firmu. Můžete přidat i firmy, kterých víte, že by byl vhdné je slvit, ale nemáte tam žádný kntakt. Tent seznam firem mě pšlete (d neděle ), abychm se na základě th dmluvili, kd kam s kým půjde. 5. Písemné materiály: V Hspici a na faře jsu k dispzici letáky pr veřejnst, letáky pr ptenciální dárce, pzvánky s přihlášku d Klubu prátel Hspice, Alenku pdepsaná ptvrzení daru, vzr spnzrské smluvy a Výrční zpráva Vše je také k dispzici na webu. 6. Výrční zpráva 2013: Zatím, již tent týden, můžete vaše zvlené sbní kntakty beslat mailem s připjenu Výrční zprávu Hspice 2013, případně jim tut Výrční zprávu pskytnut vytištěnu, a t s tím, že se chcete pdělit t, na jakém prjektu máte pdíl (jak zaměstnanci, dbrvlníci, přispěvatelé). 7. Oslvvání dárců: Až budete mít vše ptřebné, zahajte pstupné slvvání svéh kruhu sbních známých pár dalších pdnětů k tmu bude ještě předán splu s materiály. 8. Oslvvání firem: Pkud se dmluvíte na návštěvě firmy, budete pak pstupvat pdle dhdy vzhledem k těmt firmám. Můžete ale předem sbně slvit vaše kntakty ( lbvat ) a připravit tak ficiální návštěvě půdu. 9. Klub přátel Hspice: Priritu i u sbních dárců i u firem je dhdnut s nimi členství v Klubu přátel Hspice, které je pstaven na pravidelném dluhdbém dárcvství. Pkud zatím k tmut krku nebudu připraveni, je vhdné se zkusit zeptat, zdali něm jsu chtni uvažvat v buducnsti a zda je můžete slvit pzději. 10. Další mžnsti: Splu s materiály také svým partnerům předáte dkazy na veřejně dstupné dárcvské kanály (účet, kasičky, ERA), které mhu, budu-li chtít, v buducnu využít. 11. Benefiční akce: Můžete je také pzvat na knkrétní benefiční akce, které připravujeme. Vždy je vhdné se zeptat, jestli s účastí na nějaké akci pčítají, případně nabídnut, že je vyzvednete, či dknce zapjíte d její přípravy. Vy sami zvažte, zda byste se mhli zapjit d přípravy některých beneficí či pmci s jejich realizací. Pkud an, zvěte se včas. 12. Ptvrzení daru: Pkud vám někd dá peníze d ruky, je třeba VŽDY vyplnit a bě strany pdepsat ptvrzení daru, jehž jeden exemplář si pnechá dárce, druhý si uschváte vy. 13. Osbní evidence darů: Zárveň si veďte seznam dárců a přehled jak a kdy jste kh c pžádali, abyste mhli sdělit druhým své zkušensti a údaje předat d evidence v Hspici. 14. Tvůrčí přístup: Budete-li mít vlastní nápady, jak slvit dárce (výrbky, benefice, aukce, různé šílensti ), realizujte je, případně pkud by t měl být něc většíh, zvěte se s návrhem. 15. Buďte v kntaktu: Ozvěte se také kdykli budete ckli ptřebvat (viz níže kntakty). Krdinátr kampaně: Petr Hruška, tel , Osbní dárcvství a Klub Hspice: Eva Klafvá, tel , Firemní, zahraniční a církevní dárcvství: Petr Hruška, tel , Benefiční akce, veřejné sbírky, dtace, granty a nadace, věcné dary, vlastní výrbky: Alena Vtavvá, tel , Evidence dárců a péče dárce: Jiří Klafa, tel , Krdinační fundraisingvý tým: Str. 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více