Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace"

Transkript

1 Publikace Mdul služí k přehledu a zadávání údajů publikační činnsti d centrální databáze VUT. Data jsu přizvána za účelem předávání údajů výsledcích výzkumu a vývje d Rejstříku infrmací výsledcích (RIV), k prezentaci na webvých stránkách VUT a k dalším účelům. 1. Spuštění mdulu Publikace 2. Ppis prstředí a vládacích prvků mdulu Publikace 2.1. Hlavní zálžky (1) Zálžka "Seznam publikací" Zálžka "Průběžná kntrla RIV" 2.2. Rychlé filtry (2) Filtr "zbrazit" Filtr "typy" 2.3. Detail (3) 2.4. Panel s tlačítky (4) 3. Editace autrů a správců publikace 4. Práva 5. Dpručený pstup při zadávání nvé publikace 4.1. Zadání publikace pr interní ptřebu 4.2. Zadání publikace pr vykázání d RIV 6. Průběžná kntrla RIV 1. Spuštění mdulu Publikace Mdul Publikace se spuští z Hlavníh menu Díla Publikace. Následně se vám zbrazí Seznam publikací (viz. br. 1), ve kterém můžete zadávat neb kntrlvat údaje publikační činnsti. 2. Ppis prstředí a vládacích prvků mdulu Publikace

2 Obr. 1 Publikace 2.1. Hlavní zálžky (1) V mdulu Publikace jsu dvě hlavní zálžky: Seznam publikací Průběžná kntrla RIV Zálžka "Seznam publikací" Zálžka bsahuje seznam jedntlivých publikací. Pr výběr publikací v tmt seznamu pužijte rychlých filtrů (2). Pr lepší přehlednst si můžete nechat barevně dlišit rzpracvané publikace. Záznamy rzpracvaných publikacích se v seznamu zvýrazní růžvě p značení zatrhávacíh ple "Zvýraznit rzprac." (viz. br. 1-5). V seznamu jsu uvedeny nejdůležitější znaky, pdle kterých je mžné výběr dále filtrvat (pužití filtrů): ident. č. - identifikační čísl publikace název - název publikace v riginálním jazyce dpvědný autr - garant výsledku výčet autrů vydán - datum vydání publikace ISBN, ISSN - kódy ISBN knihy, ISSN časpisu typ publikace RIV první tři slupce bsahují infrmaci tm, za klik prjektů byla publikace předána d RIV, za klik prjektů má být předána a za klik prjektů publikaci nelze předat d RIV. Stav - indikátr výsledků průběžné kntrly platnsti údajů publikace.

3 Stav je ppsán iknami: Všechny údaje publikace a všechny návaznsti (prjekty, akce apd.) jsu bez chyb. Publikace je připravena k předání d RIV. Publikace neb některá návaznst (prjekt, akce, apd.) nesplňuje pžadavky RIV. Publikace nebyla d pslední změny zkntrlvána průběžnu kntrlu RIV. Kntrla prbíhá každých 10 minut. Připjené prjekty buď nejsu vykazvány d RIV, neb jsu neúplně zadané. (Např. u prjektu chybí značení z Centrální evidence prjektů, prjekt nemá zadaný prgram financvání, u prgramu financvání není uveden pskytvatel neb způsb financvání není částečně či plně financující apd). Publikace už byla vykázána d RIV, neb tent typ publikace se d RIV nevykazuje. Obr. 2 - Seznam publikací Pkud klepnete dvakrát myší na záznam s publikaci, která se vykazuje d RIV a její záznam bsahuje nějaku chybu (ve slupci RIV se nachází ikna nesplněných pžadavků RIV (viz. br 3). ), nastaví se vám kurzr na první chybu publikace v Seznamu Ve spdní části zálžky Detail (br. 1-3) se zbrazují všechny infrmace k zvlené plžce (pkud není Detail zbrazen klepněte na tlačítk ) Zálžka "Průběžná kntrla RIV" Zálžka bsahuje Seznam nesplněných pžadavků RIV na údaje v zadaných publikacích. Pr výběr nesplněných pžadavků v tmt seznamu pužijete rychlých filtrů (2). Chyby jsu zjišťvány autmaticku průběžnu kntrlu RIV. Každá plžka je tvřena údaji: ident. č. - identifikační čísl publikace diagnstikván - datum zjištění chyby kód chyby - unikátní identifikátr chyby ppis chyby garant / správce údajů - sby, dpvědné za správnst údajů publikace Obr. 3 - Průběžná kntrla RIV - seznam nesplněných pžadavků Pkud klepnete dvakrát myší na některý ze záznamů v Seznamu nesplněných pžadavků RIV (viz. br 3), nastaví se vám kurzr na příslušnu publikaci v Seznamu publikací.

4 2.2. Rychlé filtry (2) Umžňují jednduše zbrazvat publikace v Seznamu publikací a ve výsledcích průběžné kntrly RIV pdle zvlených kritérií. Filtry zbrazit a typy platí sučasně Filtr "Zbrazit" všechny - vybere všechny publikace bez hledu na vazbu k útvaru neb k sbě mje - autr - zbrazí se publikace, u kterých je uživatel garantem, autrem neb spluautrem mje - správce - zbrazí se publikace, u kterých je uživatel správcem údajů útvaru - zbrazí se publikace, u kterých je uveden vztah ke zvlenému útvaru. Útvar se zvlí p stisknutí tlačítka Filtr "Typy" Omezuje výběr pdle typů publikací (článek ve sbrníku, v časpise, kapitla v knize apd.) Detail (3) Panel Detail zbrazuje pdrbné údaje k publikaci zvlené v Seznamu publikací (br. 1-1). Plžky, které je nutné vyplnit pr ulžení záznamu jsu vyznačeny tučně. Šedá ple nelze editvat z funkčních důvdů neb kvůli nedstatečnému právnění. V hrní části detailu publikace jsu dvě zatrhávací ple, jejichž vlba vlivňuje vykazvání publikací d RIV a nastavení dalších plžek. Jedná se : publikace je výsledkem prjektu výzkumu a vývje pr RIV (6) - zatrhávací ple značte v případě, že publikace je výsledkem prjektu/záměru plně neb částečně financvanéh pskytvatelem GAČR, MŠMT, MPO, neb jiným pskytvatelem, jehž prjekty/záměry jsu vedeny v Centrální evidenci prjektů/záměru CEP/CEZ. publikace nebyla vydána (7) - tut vlbu aktivujte puze u publikací, které jsu připraveny k vydání, ale dsud vydány nebyly. Například můžete předem zadat připravený článek d čísla časpisu, které teprve vyjde. V tmt případě se nevyžaduje vyplnění některých jinak pvinných plžek. P vydání publikace se vraťte k tét aplikaci, zrušte vlbu "publikace nebyla vydána" a dplňte všechny pvinné plžky. Chybějící pvinné plžky pr RIV je třeba dplnit nejpzději d knce předpkládanéh rku vydání.

5 Obr. 4 - Detail definice publikace název rig. - název publikace v riginálním jazyce. název angl. - název v angličtině. název česky - název v češtině. klíč. sl. angl. - anglická klíčvá slva publikace, ddělená středníkem. typ - typ publikace. br - hlavní br tématu publikace pdle číselníku RIV. jazyk - riginální jazyk publikace. reference - instituce a další sby pdílející se na vydání díla (např. spnzři, ilustrátři) dle ISO pdřízená dpvědnst. autři - seznam autrů publikace. Edituje se tlačítkem (viz br. 4-8). správci - seznam sb právněných k editaci publikace. Edituje se stejným tlačítkem jak autři. výčet autrů - jména autrů ddělená čárkami ve tvaru pr citace. rk RIV - infrmativní ple. Obsahuje rk, za který byla publikace předána d RIV. útvar - zbrazuje ústav, který publikaci vykazuje d RIV. Dále umžňuje zadat interní vztahy publikace k rganizačním jedntkám. Pdle plžky útvar se vybírají publikace rychlým filtrem zbrazit (2). strany d - první strana publikace. d - pslední strana publikace. pčet - pčet stran. rčník (vl.) - rčník neb přadvé čísl vydání. čísl - čísl v rámci uvedenéh rčníku peridika. Pkud nemá peridikum průběžné číslvání, uvádí se čísl měsíce vydání peridika v rámci rčníku. vydán - datum vydání. míst - míst vydání. čísl vydání - čísl svazku v edici neb čísl pslední platné verze výzkumné zprávy. edice - název edice. peridikum - název peridika, pkud není v katalgu peridik (viz ISSN). kniha - název knihy. stát - stát vydavatele peridika, pkud peridikum není v katalgu (viz ISSN). ISSN - kód ISSN publikace. Při zvlení kódu z katalgu peridik se naplní ple peridikum a stát. ISBN - kód ISBN publikace. ppis rig. - ppis (antace) publikace v riginálním jazyce. ppis anglicky - ppis (antace) publikace v angličtině. ppis česky - ppis (antace) publikace v češtině. další detaily: prjekty - seznam prjektů k publikaci. Editují se tlačítkem. hdncení - klasifikace publikace platnst údajů, utajení, přístup platnst údajů - stav platnsti údajů pr RIV. Publikace ve stavu aktuální neb ke kntrle RIV bude zbrazena na webvých stránkách VUT. Publikace ve stavu

6 aktuální bude vykázána d RIV. Rzpracvané publikace nebudu zbrazvány dalším uživatelům. utajení - údaj důvěrnsti údajů publikace. URL - dkaz na webvu stránku výsledku. ID nsiče - identifikační kód nsiče výsledku. pznámky - uživatelské pznámky. Krmě datvých plžek jsu na panelu Detail umístěny i další vládací prvky: Stisknutím tlačítka se vytvří nvý záznam publikaci, neb se ulží prvedené změny. Stisknutím tlačítka zrušíte všechny prvedené změny. Tlačítk indikuje, zda jsu vyplněné všechny plžky pžadvané pr RIV. Seznam plžek pvinných pr RIV bsahuje plžky, které je nutné vyplnit, aby publikace vyhvvala pžadavkům RIV. Stav vyplnění jedntlivých plžek je indikván iknami: Plžka je vyplněna. Plžka není vyplněna. Kliknutím na plžku v seznamu se přejde na příslušný editační prvek. Upzrnění: tent seznam nevěřuje správnst naplněných plžek! Validita je věřvána průběžnu kntrlu Panel s tlačítky (4) Tent panel bsahuje tlačítka pr správu publikací. P stisknutí se zbrazí výběr něklika základních typů publikací. Zvlením pžadvanéh typu se nastaví Detail (3) d režimu vkládání údajů. Stisknutím tht tlačítka a ptvrzením dialgu se smaže publikace zvlená v Seznamu publikací (1). Stisknutím tlačítka budu exprtvána data buď ve frmě vhdné k dalšímu zpracvání, neb ve frmě citací (ve tvaru pdle ČSN ISO 690). 3. Editace autrů a správců publikace P stisknutí tlačítka v Detailu (3) se vám tevře dialgvé kn Autři (viz. br 5), ve kterém se zadávají autři publikace i správci údajů.

7 Obr. 5 - Autři Dialgvé kn umžňuje zadat: Odpvědný autr, garant - jeden z autrů určený autrským klektivem. Garant výsledku, dpvídá za správnst údajů. Musí být vždy uveden. Edituje se tlačítkem. spluautři - další autři publikace s uvedeným pdílem na publikaci a přadím autrství. Editují se tlačítky a v sekci Spluautři. klektiv - další autři publikace bez uvedení pdílu a přadí autrství. Editují se tlačítky a v sekci Klektiv. správci údajů - nejsu autry publikace, ale mhu spravvat veškeré údaje publikaci. Editují se tlačítky a v sekci Správci dat. Při editaci autrů neb správců publikace pstupujete následujícím způsbem: Nvý autr neb správce údajů k publikaci se přiřazuje p zvlení sby v seznamu "Všechny sby (v pravé části dialgvéh kna) stisknutím tlačítka neb příslušné sekce. Odebrání přiřazenéh autra neb správce údajů se prvede zvlením sby v příslušné sekci (v levé části dialgvéh kna) a stisknutím tlačítka. Pkud v seznamu nenaleznete pžadvanu sbu, můžete ji přidat d databáze VUT přes mdul "Externí 4. Práva splupracvníci". Ten se vám spustí p stisknutí tlačítka. Mdul pužívá dva typy práv: apllpub - uživatelské práv bez rle. Uživatel může prhlížet a editvat všechny publikace, kde je hlavním autrem neb správcem údajů. Dále může zadávat nvé publikace a může prhlížet veškeré údaje publikacích s výjimku publikací, kde údaje pdléhají utajení. apllpuba - administrátrské práv s rlí. Uživatel (typicky správce VaV fakulty) může editvat veškeré publikace fakulty a může prhlížet veškeré údaje publikacích.

8 5. Dpručený pstup při zadávání nvé publikace 5.1. Zadání publikace pr interní ptřebu 1. Zbrazení - v rychlém filtru zbrazit (2) si zvlíte mje. V rychlém filtru typy si zvlíte pžadvaný typ publikace, neb pvlíte všechny mžnsti. 2. Nvá publikace - nvu publikaci zalžíte kliknutím na tlačítk Nvá publikace a zvlením pžadvanéh typu publikace. 3. Detail (3) - v detailu zadáváte následující údaje k publikaci: Pvinné plžky - je nutné vyplnit plžky detailu značené tučně. Nepvinné plžky - pdle ptřeby vyplňujete další plžky. Nevyplňujte vykazující útvar pr RIV v plžce útvar. Aktuálnst údajů - změňte hdntu plžky stav na aktuální (jinak publikace nebude zbrazvána na WWW stránkách VUT). Ulžení - stisknutím tlačítka se publikace ulží d centrální databáze VUT Zadání publikace pr vykázání d RIV 1. Zbrazení - v rychlém filtru zbrazit (2) si zvlíte mje. V rychlém filtru typy si zvlíte pžadvaný typ publikace, neb pvlíte všechny mžnsti. 2. Nvá publikace - nvu publikaci zalžíte kliknutím na tlačítk Nvá publikace a zvlením pžadvanéh typu publikace. 3. Detail (3) - v detailu zadáváte následující údaje k publikaci Pvinné plžky - je nutné vyplnit plžky detailu značené tučně. Plžky vyžadvané RIV - vyplníte plžky v seznamu vyžadvaných plžek RIV. Vyplníte vykazující útvar pr RIV v plžce útvar (viz. br. 4-9). Další nepvinné plžky - pdle ptřeby vyplníte další plžky. Platnst údajů - změňte hdntu plžky platnst údajů na ke kntrle RIV. Ulžení - stisknutím tlačítka se publikace ulží d centrální databáze VUT. Ověření platnsti údajů pr RIV - d 10 minut d ulžení publikace se ve slupci RIV v Seznamu publikací (br. 2) změní ikna, indikující stav platnsti údajů publikace neb návaznstí (prjektů, akcí atd.). Pkud je publikace v přádku a má být vykázána d RIV, změňte hdntu plžky platnst údajů na aktuální. Puze publikace ve stavu "aktuální" budu vykázány d RIV. Seznam vyžadvaných plžek pr RIV Všechny údaje publikace a všechny návaznsti (prjekty, akce apd.) jsu bez chyb. Publikace je připravena k předání d RIV. Publikace neb některá návaznst (prjekt, akce, apd.) nesplňuje pžadavky RIV. Ověřte platnst údajů publikace a všech návaznstí. Publikace nebyla d pslední změny zkntrlvána průběžnu kntrlu RIV. Kntrla prbíhá každých 10 minut.

9 Připjené prjekty buď nejsu vykazvány d RIV, neb jsu neúplně zadané. (Např. u prjektu chybí značení z Centrální evidence prjektů, prjekt nemá zadaný prgram financvání, u prgramu financvání není uveden pskytvatel neb způsb financvání není částečně či plně financující apd). Příklad Zadání článku ve sbrníku (publikace pr vykázání d RIV) K zadání článku máme následující infrmace: Název článku - A Tl fr Symblic Analysis; vydán , autři - dc. Dr. Ing. Klka Zdeněk, Ing. Hrák Martin, Ing. Pspíšil Václav; akce - Internatinal Cnference n Signals and Electrnic Systems ICSES'04; kniha - Prc. f Internatinal Cnference n Signals and Electrnic Systems (ICSES 04); míst vydání - Pznan, Pland; br - Elektrnika a ptelektrnika, elektrtechnika, pčet stran - 4, prjekt - Výzkum elektrnických kmunikačních systémů a technlgií; článek je uveřejněn na straně 175, útvar pr který se má publikace zbrazvat - UREL. 1. V rychlém filtru zbrazit (2) si zvlíte mje. V rychlém filtru typy si zvlíte pžadvaný typ publikace (můžete i pvlit všechny mžnsti). 2. Nvu publikaci zalžíte kliknutím na tlačítk a zvlíte pžadvaný typ publikace - článek ve sbrníku. 3. Detail (3) - v detailu zadáte následující údaje k publikaci: Pvinné plžky (značené tučně) název rig. - A Tl fr Symblic Analysis vydán Plžky vyžadvané RIV - pstupně vyplníte všechny plžky v "Seznamu vyžadvaných plžek RIV". Klepnete v tmt seznamu na plžku, kteru chcete vyplnit (značenu iknu ). Kurzr se vám zbrazí přím v textvém pli příslušné plžky. Pkud se u tht textvéh ple nachází jedn z těcht tlačítek,, klepnete na něj a zbrazí se vám nabídka, ve které prvedete výběr příslušnéh údaje. U tét publikace zadáte následující údaje (údaje pžadvané RIV jsu u jedntlivých typů publikací dlišné, sučasně se každý rk mhu pžadavky bměňvat): akce - u textvéh ple "akce" klepnete na tlačítk, zbrazí se vám dialgvé kn "Připjení publikace k akci", ve kterém vyberete příslušnu akci - "Internatinal Cnference n Signals and Electrnic Systems ICSES'04" - a ptvrdíte tlačítkem "vlžit". (Při hledání pžadvané akce pužívejte filtry). platnst údajů - tat plžka se nachází v zálžce "platnst údajů, utajení, přístup" (viz. br. 4-7) - d textvéh ple "platnst údajů" zadáte "ke kntrle RIV" autři - klepnete na tlačítk, zbrazí se vám dialgvé kn "Autři" (viz. br. 5), ve kterém pnecháte neb změníte hlavníh autra, případně vlžíte spluautry, klektiv autrů neb správce dat. Pkud měníte hlavníh autra, musíte d jeh záznamu vlžit přadvé čísl "1"(slupec "př."). Ke všem záznamům je nutné dplnit pdíl jedntlivých autrů na publikaci. Údaje dplňujete tak, že klepnete dvakrát myší d plíčka, ve kterém má být údaj vyplněn. Dplníte jej a ptvrdíte klávesu "Enter" a klepnutím na tlačítk s červeným vykřičníkem (neb také klepnutím 2x myší na záhlaví záznamu). V našem případě zadáte v dialgvém kně jak hlavníh autra dc. Dr. Ing. Klka Zdeněka a jak spluautry Ing. Hráka Martina, Ing. Pspíšila Václava. jazyk - zadáváme pkud je riginál v jiném jazyce než v češtině. klíč sl. EN - zde uvedete například slva z názvu publikace "symblic analysis". kniha - Prc. f Internatinal Cnference n Signals and Electrnic Systems (ICSES 04)

10 míst - Pznan, Pland název - A Tl fr Symblic Analysis název CZ - Nástrj pr symblicku analýzu br - Elektrnika a ptelektrnika, elektrtechnika pčet stran např. 10 ppis - The paper deals... ppis CZ - Příspěvek pjednává... prjekt - klepnete na tlačítk, zbrazí se vám dialgvé kn "Návaznst publikace na prjekty" se seznamem prjektů. V tmt seznamu vyberete prjekt, ke kterému se zadávaná publikace vztahuje. Tlačítkem "OK". strany d h přidáte k prjektům k publikaci a ptvrdíte tlačítkem útvar - vyplníte vykazující útvar pr RIV. Klepnete na tlačítk, zbrazí se vám dialgvé kn "Výběr útvaru, vykazujícíh výsledek d RIV", ve kterém zvlíte nejdříve ze seznamu "Útvary" vykazující útvar pr RIV (tlačítkem vlžit neb dvjklikem na plžku) - v tmt případě UREL. Pdle ptřeby můžete také vlžit ústav. Vkládáte ze seznamu "Všechny útvary" d seznamu "Interní vztahy". (Při pužití dvjkliku musíte mít vždy aktivní ten seznam, d kteréh vkládáte plžku). výčet autrů - vkládá se autmaticky při zadávání autrů. Další nepvinné plžky - pdle ptřeby vyplníte další plžky. 4. Všechny zadané údaje ulžíte stisknutím tlačítka, čímž se publikace ulží d centrální databáze VUT. 5. D 10 minut d ulžení publikace se ve slupci RIV v Seznamu publikací (br. 2) změní ikna, indikující stav platnsti údajů publikace neb návaznstí (prjektů, akcí atd.). Význam ikn viz V případě, že se vám zbrazila ikna - infrmující tm, že publikace neb některá návaznst (prjekt, akce, apd.) nesplňuje pžadavky RIV, věřte si platnst údajů publikace a všech návaznstí v zálžce "průběžná kntrla RIV". Pkud klepnete dvakrát myší na záznam s tut publikaci, nastaví se vám kurzr na první chybu publikace v Seznamu nesplněných pžadavků RIV (viz. br 3). 6. Průběžná kntrla RIV Průběžná kntrla RIV je ffline systém pr autmatické věřvání platnsti údajů publikacích, prjektech, akcích, prduktech a autrech výsledků v centrální databázi VUT. Kntrla prbíhá každých deset minut. Výsledky průběžné kntrly RIV pr publikace lze zbrazit dvěma způsby: úplný výpis diagnstikvaných chyb publikací na zálžce Průběžná kntrla RIV indikace výsledků chyb v Seznamu publikací

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Zadávání do VVVS. Petr Novák ( )

Zadávání do VVVS. Petr Novák ( ) Zadávání d VVVS Petr Nvák (publikace@labe.fek.cvut.cz) (10.03.2015) 1 Obsah 2 Vstup a přihlášení d VVVS... 2 3 Hledání (vlastních) záznamů... 3 4 Zadání příspěvku ve sbrníku... 3 4.1 Přidání příspěvku...

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Upmínky a kntrly E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Upmínky... 3 Evidence a tisk upmínek (1.3.3.1)... 3 Kntrla phledávek a psílání

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO SPARTAN DAIRY 3.0 Uživatelský manuál Vytvřen s pdpru Interní vzdělávací agentury prjekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO - Prgram spustíte rzkliknutím zelené ikny S (Spartan Diary 3) PO SPUŠTĚNÍ: - Na brazvce

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.35.0 Release ntes Vydání: 07/2018 v 2.35.0 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

Legenda v MarushkaDesignu

Legenda v MarushkaDesignu ; Legenda v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme něklik

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.22.0 01.08.2013 Obsah 1. Předávání celých spisů... 3 2. Převd agendy... 3 3. Slžky / Pdslžky... 6 4. Datum cizíh deslání u přijatých dkumentů... 10 5. Stažení

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu

Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu 0 Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...3-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci s WKT řetězci

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.30 15.05.2017 Ddatek k manuálu verze 1.30 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Pdrbný ppis na příjmu zásilky... 4 4. Elektrnická pdatelna... 5 4.1 Autmatické

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtvání pjišťven z Praktika Níže bude ppsán pdrbně pstup, jak vyúčtvat pjišťvny přím z prgramu. Účtvání je tak pr Vás mnhem jednduší. Nemusíte se tak přihlašvat na jedntlivé prtály ZP. Pr tent druh účtvání

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER Rádivá dečtvá jedntka RFU 40 a dečtvá aplikace RADIO READER Obsah 1. Odečtvá jedntka RFU 40...3 1.1. Význam symblů LED did na dečtvé jednce RFU 40:...3 1.2. Technické údaje...4 1.3. Pkyny pr pužívání...4

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Integrace Google map v MarushkaDesignu

Integrace Google map v MarushkaDesignu ; Integrace Ggle map v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...6-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz Infrmace pr deklarantsku veřejnst nvých funkcích v aplikaci e-vývz Dne 27. června 2017 bude distribuvána a nasazena nvá verze aplikace NCTS/ECS klient (dále jen aplikace ), ve které budu zapracvány některé

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 12) Ppis... 3 Vznik příjmvých a výdejvých dkladů kpiemi... 4 Fyzická příjemka z bjednávky vydané

Více

Správa webu v CMS WEBmanager

Správa webu v CMS WEBmanager Správa webu v CMS WEBmanager Uživatelská příručka Puze pr pužití v rámci agentury JIROUT REKLAMY a prvzvatele webu s CMS WEBmanager Obsah 1 Úvd...3 2 Zkratky a pjmy...3 3 Základní infrmace systému...3

Více

3D vektory a mračna bodů v Marushka Designu

3D vektory a mračna bodů v Marushka Designu 0 3D vektry a mračna bdů v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 -d 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Možnosti a druhy párování

Možnosti a druhy párování Mžnsti a druhy párvání E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Autmatické hrmadné párvání... 3 Imprt bankvních výpisů (1.2.1.5)... 3 Párvání

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.34.2 Release ntes Vydání: 02/2018 v 2.34.2 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více