Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na zasedání Rady bezpečnosti 31.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31."

Transkript

1 Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n zsedání Rdy bezpečnosti 31.říjn 2000 Rd bezpečnosti z poukzu n své rezoluce 1261 (1999) z 25.srpn 1999, 1265 (1999) ze 17.září 1999, 1296 (2000) z 19.dubn (2000) z 11.srpn 2000, le i n příslušná prohlášení svého prezident, stejně poukzujíce n n tiskové prohlášení svého prezident z 8.březn 2000 při příležitosti Dne Spojených národů z práv žen z světový mír (Mezinárodní den žen) (SC/6816), dále pk z poukzu n závzky z prohlášení z Beijingu Akční pltformy (A/52/231) stejně jko z výsledného dokumentu třidvcátého zvláštního zsedání generálního shromáždění Spojených národů "Ženy roku 2000: rovné postvení, rozvoj mír pro 21.století" (A/S-23/10/Rev.1), týkjících se obzvlášť žen ozbrojených konfliktů, pmětliv cílů zásd Chrty Spojených národů hlvní zodpovědnosti Rdy bezpečnosti po Chrtě z zchování světového míru mezinárodní bezpečnosti, vyjdřujíce znepokojení n tím, že civilní obyvtelstvo, zvláště ženy děti, tvoří zdlek největší část osob postižených válečnými konflikty, zejmén i jko uprchlíci domácí vnitřní běženci, že jsou v rostoucí míře cíleně npdáni kombtnty ozbrojenými elementy, le i poznávjíce, že to nese následky pro trvlý mír trvlé usmíření opětovně prohlšujíce, jk důležitá role ženám při zmezení urovnání konfliktů při konzolidci míru připdá, zdůrzňujíce, jk je důležité, by ženy rovnoprávně nplno spolupůsobily při veškerém úsilí o zchování přispívání k míru bezpečnosti, by došlo ke jejich vyšší spoluúčsti při rozhodování o zbrňování urovnávání konfliktů, stejně tk opětovně prohlšujíce, že musí být nplno relizován zákonná ustnovení humnitárního mezinárodního práv lidskoprávních instrumentů, které ochrňují práv žen dívek během po konfliktech,

2 Pge 2 S/RES/1325 (2000) 2 zdůrzňujíce že všechny strny musí zjistit, by progrmy pro odstrňování min osvětové progrmy o minovém nebezpečí měly n zřeteli specifické potřeby žen dívek, uznávjíce bsolutní nutnost integrce genderové perspektivy do všech oblstí mírových bezpečnostních nszení, v této souvislosti berouce n vědomí prohlášení z Windhuku kční plán z Nmíbie pro integrci genderové perspektivy do vícedimenzionálních mír podporujících misí (S/2000/693), stejně tk uznávjíce význm doporučení, jež vydl v tiskovém prohlášení k 8.březnu 2000 její prezident, v němž stojí, že má být veškerý mír zjišťující personál speciálně proškolen s ohledem n ochrnu, zvláštní potřeby lidská práv žen dětí, uznávjíce, že pochopení důsledků ozbrojených konfliktů n ženy dívky, působivé institucionální preventivní optření k zjištění jejich ochrny jejich plné spolupůsobení při mírových prozesech mohou ve znčné míře přispět k zchování podpoře světového míru mezinárodní bezpečnosti, se zřetelem n nutnost zkonzolidovt dtový mteriál o důsledcích ozbrojených konfliktů n ženy dívky, 1. důrzně členské státy, by se postrly o silnější zstoupení žen v národních, regionálních mezinárodních institucích mechnismech pro zbránění, zdolání urovnání konfliktů n všech úrovních; 2. upozorňuje by zrelizovl svůj strtegický kční plán (A/49/587), v němž je poždován silnější spoluúčst žen v rozhodovcích funkcích při procesech urovnávání konfliktů při mírových procesech; 3. důrzně by jmenovl více žen do funkcí zvláštních pověřenkyň zvláštních velvyslnkyň, které jeho jménem vykonávjí tzv. Dobré Služby, členské státy v této souvislosti, by nvrhly generálnímu tjemníkovi své kndidátky pro centrální listinu, jež bude prvidelně ktulizován; 4. dále důrzně

3 by se snžil o rozšíření role příspěvku žen v polních misích Spojených národů, především u vojenských pozorovtelů, civilní policie, lidskoprávního humnitárního personálu; 5. dává njevo svou ochotu k integrci rodové perspektivy do mír zjišťujících nszení, důrzně by zjistil, že budou do orgnizce polních misí podle potřeby zhrnuty tké elementy rodových otázek; 6. žádá by dl členským státům k dispozici jk směrnice pro vzdělávání doškolování, tk mteriály o ochrně, právech zvláštních potřebách žen, stejně tk o význmu spoluúčsti žen n všech optřeních zjišťujících konsolidujících mír, prosí členské státy, by převzly tyto elementy tké osvětová optření k HIV/Aids do vlstních státně vzdělávcích progrmů pro příprvu vojenského personálu civilní policie n jejich nszení, žádá dále Pge 3 S/RES /1325 (2000) 3 by zjistil, že se civilnímu personálu dostne při mír zjišťujících nszeních obdobného vzdělání; 7. důrzně členské státy by zvýšily svou dobrovolnou, finnční, technickou logistickou podporu tréninků k senzibilizci v rodových otázkách, zejmén využívly optření příslušných fondů progrmů, mimo jiné Rozvojového fondu Spojených národů pro ženy, Fondu pomoci dětem Spojených národů, Úřdu Vysokého komisře pro uprchlíky Spojených národů jiných příslušných orgánů; 8. všechny zúčstněné ktéry by při vyjednávání zjišťování veškerých mírových smluv zohledňovly rodovou perspektivu, jež se kromě jiného změřuje n: ) zvláštní potřeby žen dívek během návrtů nového osídlování, le i při normlizci, znovuzčleňování rekonstrukcích po konfliktech; b) optření n podporu lokálních mírových inicitiv žen místních procesů z účelem urovnání konfliktů, le i účsti žen ve všech mechnismech pro relizci mírových dohod; c)

4 optření z účelem zručení ochrny respektování práv žen dívek, obzvláště v souvislosti s ústvou, volebním systémem, policií soudní mocí; 9. všechny strny ozbrojených konfliktů, by rozhodně dbly n plikovtelné mezinárodní právo, zručující práv ochrnu žen dívek, obzvláště jko civilních osob, především pk zohledňovly závzky z Ženevské dohody z roku 1949 z nvzujících dodtkových protokolů z 1977, z Dohody z 1951 o právním postvení uprchlíků náležejícího protokolu z 1967, z Úmluvy z 1979 k odstrnění všech forem diskrimince žen z náležejícího fkulttivního protokolu z 1999 stejně jko z Úmluvy z 1989 o právech dítěte z obou náležejích protokolů z 25.květn 2000, odpovídjící směrnice římského sttutu Mezinárodního trestního soudu; 10. všechny strny ozbrojených konfliktů, by uchopily zvláštní optření pro ochrnu žen dívek před rodově specifickým násilím, především před znásilňováním jinými formmi sexuálního zneužívání, všemi dlšími formmi násilí v situcích ozbrojených konflitků; 11. vyzdvihuje, že všechny státy jsou zodpovědné z ukončení beztrestnosti z trestně-právní stíhání osob zodpovědných z etnické vyvržďování, zločiny proti lidskosti válečné zločiny, jmenovitě v souvislosti se sexuálním jiným násilím vůči ženám dívkám, zdůrzňuje v této souvislosti, že tyto zločiny musí být tk dlece, jk jen možné, vyjmuty z mnestií; 12. všechny strny ozbrojených konfliktů, by dbly civilního humnitárního chrkteru uprchlických táborů kolonií jmenovitě při jejich zřizování zohledňovly zvláštní potřeby žen dívek, odkzuje n své rezoluce 1208 (1998) z 19.listopdu (2000) z 19.dubn 2000; Pge 4 S/RES/1325 (2000) upozorňuje všechny zúčstněné při odzbrojovcím, demobilizčním znovuzčleňovcím plánování, by zohledňovli rozdílné potřeby ženských mužských bývlých kombtntů, stejně jko potřeby osob, které jsou n nich závislé; 14. zdůrzňuje svou ochotu zvžovt při všech optřeních, která budou uchopen podle článku 41 Chrty Spojených národů, jké důsledky by tto optření mohl mít n civilní obyvtelstvo, přitom zohledňovt zvláštní potřeby žen dívek, by mohl být prošetřen odpovídjící humnitární výjimečná ustnovení;

5 15. dává njevo svou ochotu postrt se o zohlednění genderové perspektivy práv žen při misích Rdy bezpečnosti, jmenovitě tké konzultcemi s ženskými skupinmi n lokální i mezinárodní úrovni; 16. prosí by zdl vyprcování studie o dopdech ozbrojených konfliktů n ženy dívky, o roli žen při mírových konzolidcích genderových dimenzích při mírových procesech urovnávání konfliktů, dále ho žádá, by předložil Rdě bezpečnosti zprávu o výsledcích této studie zpřístupnil ji tké všem členským státům Spojených národů; 17. žádá by pojl do svých zpráv, překládných Rdě bezpečnosti, tké informce o pokroku při integrci genderové perspektivy do všech mír zjišťujících misí, le i o všech osttních bodech týkjících se žen dívek; 18. usnáší se, že se bude touto záležitostí ktivně zbývt i ndále. překld z němčiny Sš M. Lienu sice podle: "Voruskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Ntionen, New York. Der endgültige mtliche Wortlut der Übersetzung erscheint nch eingehender Abstimmung ller Sprchfssungen und redktioneller Überrbeitung im Offiziellen"

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2006 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Jménem České

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, a) majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ Praha, duben 2014 2 Přehled zkratek: ICC STL ICTY ICTR SCSL ECCC IRMCT Mezinárodní trestní

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 9 Vydán dne 20. června 2011 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 9 Vydán dne 20. června 2011 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 9 Vydán dne 20. června 2011 Částka 3 OBSAH 3. Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011, kterou se zrušuje směrnice

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásit znovu

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE-LBE spatial planning flood management strategy Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE -LBE Preventivní

Více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen New York, 18. 12. 1979 Státy, smluvní strany této úmluvy, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v

Více