Vlastní hodnocení školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy"

Transkript

1 Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30, , příspěvková orgaizace. Adresa: Sokolovská 30, Plzeň Idetifikátor školy: Termí hodoceí: Hodoceí za školí roky: 2007/ /2010 Autor: Ja Sedláček

2 Vzdělávací program školy V současé době se a škole vyučuje podle platých osov a učebích pláů. Ve školím roce 2010/2011 zače podle RVP ZUV příprava vlastího školího vzdělávacího programu. Koordiátory ŠVP budou p. učitel J. Podroužek a ředitel školy J. Sedláček. Učitelé jsou o RVP iformovái a poradách a prostředictvím předsedů jedotlivých PK. Cíle RVP ZUV jsou v podstatě v aprostém souladu s vizemi školy. Předsedové PK už absolvovali školeí k RVP. Po skočeí školeí o ŠVP budou s ostatími učiteli pracovat a jedotlivých kapitolách vlastího ŠVP. Podmíky vzděláváí V ZUŠ Sokolovská pracuje 46 zaměstaců, z toho 41 pedagogických pracovíků. Přepočteo a celé úvazky 34. Pouze dva pedagogičtí pracovíci esplňují aprobace (jede studuje doplňkové vzděláváí, druhý má ve školství více ež 30 let praxe). Celoročě je učiteli také využíváa možost dalšího vzděláváí a semiářích a školeích. ZUŠ Sokolovská 30 je umístěa ve třech budovách: ředitelství v Sokolovské ul. a dvě pobočky - v ulici U Jam 14 a a áměstí Odboje 18. Škola má velmi výhodou polohu - se svými dvěma pobočkami téměř ideálě pokrývá oblast Lochotía a Bolevce a tím abízí obyvatelům sadou možost echat v blízkosti bydliště své děti vzdělat v oblasti uměí bez časově áročého dojížděí. Mírou evýhodou odděleých pracovišť je ztížeí komuikace mezi vedeím a ostatími zaměstaci, ale také mezi zaměstaci samotými. Materiálí, techické a hygieické vybaveí je, kromě budovy U Jam, a dobré úrovi. V budově U Jam je problémem její stáří a techický stav a eochota majitele

3 ivestovat do oprav a rekostrukcí. Ve školím roce 2009/2010 škola žádala ÚMO o fiace a opravu WC, žádosti ale ebylo vyhověo. O letích prázdiách 2010 se chystá stěhováí ředitelství školy do budovy Gymázia Fratiška Křižíka, Sokolovská ul. 54, Plzeň. Již probíhá rekostrukce prostor, kterou zajišťuje firma BOST Plzeň. Dotaci kč poskytl Plzeňský kraj. Fiačí zdroje škola využívá maximálě efektivě, ať už se jedá o příjmy ze školého ebo o graty a dotace, které se vždy sažíme čerpat beze zbytku. Je vždy velmi dbáo a účelost a hospodárost. Přehled dotací a příspěvků v letech Název Ozačeí Datum Poskytl Částka Účel Nadačí příspěve k č.14/2007/k č.31/2007/fi / účel. Nadačí příspěve k Nadace 700 let města Plzě Statutáří město Nadačí fod pro podporu vzdělávacích programů realizace projektu "Lochotíská kytara", a hooráře porotců, cey pro soutěžící, výroba diplomů, ájem sálu pro kocert vítězů mimoškolí aktivity žáků - hudebíků, výtvaríků, taečíků, letí soustředěí, 2. ročík Aimáie a dále a propagaci a prezetaci školy k jejímu 20. výročí založeí a propagaci a materiálí zajištšěí festivalu aimovaého filmu "Aimáie 2007" EK/ PK odbor kultury a projekt "Aimáie 2007" č.29/2008/fi Miisterstvo kultury ČR č.14/2009/k Statutáří město Nadace 700 let města Plzě zajištěí mimořádých aktivit žáků - hudebíků, výtvaríku, taečíků, a podporu a rozvoj taletů, zajištěí letího soustředěí, a zajištěí soutěže "Lochotíské štěbetáí", a meziárodí festival akordeoových souborů realizace projektu "Lochotíská kytara", a proájem sálu, hooráře poroty, cey pro soutěžící, masterig v ahrávacím studiu, tisk plakátů a diplomů

4 č.30/2009/fi č.40/2010/fi Statutáří město Statutáří město mimoškosí aktivita žáků (hudebíků, výtvaríků, taečíků), a podporu a rozvoj taletů, zajištěí letího soustředěí, prezetace školy (ájmy, tisk programů a pozváek), zajištěí soutěže "Lochotíská kytara", meziárdího festivalu akordeoových souborů (startové, doprava), atáčeí CD souborů Teo bad, Puelle Catus a Uiverse a mimoškolí aktivity žáků, podpora a rozvoj taletů, zajištěí soustředěí, prezetace školy (ájmy, tisk programů a pozváek), zajištěí soutěže "Lochotíské štěbetáí", startové a soutěžích, doprava žáků a soutěže, festivaly, soustěřeí a podobé akce Z přiložeé tabulky bohužel vyplývá tred sižováí fiačích příspěvků pro ZUŠ. Průběh vzděláváí V jedotlivých oborech se maximálě sažíme dodržovat učebí pláy vydaé MŠMT ČR. Škola se v hudebím oboru dlouhodobě zaměřuje vedle kvalití idividuálí výuky také a práci žáků v komorích a orchestrálích souborech, kde studeti školy získávají praktické zkušeosti a dovedosti v kolektiví hře a v eposledí řadě také radost ze společého muzicírováí a pocit odpovědosti ke kolektivu a společému dílu. Je také využíváa možost spolupráce mezi všemi odděleími: a kocertech školy je výzdoba, kterou tvoří žáci VO a samozřejmě zde vystupují děti z TO. Přestože díky průběhu demografické křivky se počty žáků základích sižují, v aší ZUŠ se toto vůbec eprojevuje a počty žáků v jedotlivých školích rocích se pohybují stále těsě pod hraicí 800 dětí. Přehled počtů žáků školy v letech podle zahajovacích výkazů

5 školí rok VO TO HO celkem 2007/ / / Výsledky vzděláváí žáků Výsledky vzděláváí žáků se odvíjejí od přístupu jedotlivých katorů k výuce. V hodiě by měl převládat optimismus, dobrá álada, oboustraá důvěra. Ve výuce by měly převládat pochvaly ad tresty, učitelé jsou pro žáky vzorem. Jejich prvořadým cílem je však vést žáka a cestě k jeho cílům. Velmi důležitá je iformovaost rodičů. Rodiče jsou o průběhu vzděláváí svých dětí iformovái samotými učiteli buď a hodiách, kde mohou být kdykoliv přítomi, ebo a třídích přehrávkách, které se koají každé pololetí. Zde si ejeom rodiče mohou udělat představu o umělecké úrovi a adáí svého dítěte. O akcích školy jsou rodiče iformováí prostředictvím ástěek rozmístěých po všech budovách a také a webových strákách školy, kde je kompletí přehled kocertů a důležitých dokumetů. Při škole také úspěšě působí sdružeí rodičů, které výzamou měrou každoročě fiačě přispívá ejeom a květiy a dárky pro absolvety, dopravu a soutěže a festivaly, ale také apř. a vstupé do muzeí a školí divadelí představeí v DJKT atd. Škola se dlouhodobě zaměřuje vedle kvalití výuky idividuálí také a práci v komorích hrách. Zde žáci získávají praxi v souhře, účikováí v kolektivu, vystupováí a veřejosti při kocertech a ěkteří z ich právě díky těmto zkušeostem přecházejí do dospělých souborů a orchestrů. Kocerty a další akce pořádaé školou, propagace, vzájemé vztahy školy (učitelů) a rodičů Každý školí rok škola pořádá cca 120 akcí pro veřejost ebo jié subjekty. Jsou to především kocerty jedotlivých odděleí, žákovské kocerty, výstavy žáků výtvarého odděleí, vystoupeí taečího odděleí. Na hojě avštěvovaých webových strákách školy mají ejeom rodiče ašich žáků, ale i široká veřejost a případí zájemci o studium možost získat plý přehled o vyučovaých předmětech, výši školého, akcích, které

6 škola pořádá atd. Pravidelě též přispíváme do tisku, kde se čteáři dozví mj. o úspěších ašich žáků v soutěžích, výstavách, kocertech a vystoupeích. Vzájemé vztahy rodičů a školy jsou dlouhodobě a vysoké úrovi. Rodiče často avštěvují výuku v hodiách svých děti a tím mají ejlepší možost hodotit průběh a kvalitu vzděláváí v aší škole. Následě pak mohou lépe dohlédout a domácí přípravu svých dětí. Další vzděláváí pedagogických pracovíků Zvyšováí úrově vzděláváí pedagogů je podmíěo stálou sahou a výší fiačích zdrojů. Na tom dále závisí úroveň výsledků žáků v soutěžích vyhlašovaých MŠMT ebo jiými subjekty. Žáci školy každoročě dosahují kvalitích výsledků s postupy až do celostátích kol soutěží. Škola každoročě zajišťovala možosti pro další vzděláváí svých zaměstaců učitelů. Tuto možost vlastího vzděláváí využilo v letech cca 60% učitelů školy formou semiářů, workshopů. Závěr Sahou vedeí školy je dlouhodobé zvyšováí úrově výuky, které je závislé a zodpovědosti a loajalitě učitelů. Další zlepšeí a zprůhleděí systému vzděláváí by měla přiést tvorba vlastího ŠVP. Vše ale také závisí a ekoomické síle obyvatelstva, výši platů zaměstaců školy a v eposledí řadě a vývoji demografické křivky. V Plzi de Ja Sedláček, ředitel školy

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011 Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 a) Základní údaje o škole: ZUŠ Opava, Solná 8 byla založena

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-346/09-02 Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka, Čáslav Adresa: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav Identifikátor: 102

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Obsah 1.Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3. Název

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více