zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva"

Transkript

1 zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov doslova Kouzelý. Slavostí zahájeí letí sezóy Českého Krumlova a oslava máje, měsíce lásky, Vám abíde bohatý program a áměstí Lásky, v pivovarských zahradách či v českokrumlovských muzeích a galeriích. Nechte se okouzlit, čtěte více a straě 4 Přijďte a jedáí zastupitelstva 24. duba v 16 hodi Městský úřad Český Krumlov Kaplická ul. Jedací sál 3. patro Autobusové ádraží Skála Pod Kameem Hospodařeí města Kasára Vyšý Neivestičí příspěvky Přečtěte si Kamerový systém ve městě Poděkováí starosty Luboše Jedličky Již půlstoletí fuguje profesioálí hasičská jedotka v okrese Český Krumlov. De co de jsou profesioálí hasiči připravei chráit aše životy, zdraví, životí prostředí i áš majetek. Za každou miutu, kdy jsou tito statečí lidé připravei zasahovat a bojovat s přírodími živly, jim patří aše obrovské uzáí a poděkováí. Kus práce se podařilo udělat i v sociálí oblasti. Z rozpočtu města je urče téměř milio koru a podporu komuitího pláováí. U všech cílových skupi se zabýváme jejich potřebami a pracujeme a zlepšováí abídky sociálích služeb ve městě. Vážeí občaé, i teto rok budeme udělovat oceěí těm, kteří se zasloužili o rozvoj Českého Krumlova. Poděkovat jim můžete i Vy omiací a Ceu města za rok Hasiči straa 5 Cea města straa 2 Straa 2 Komuití pláováí Straa 3 Kouzelý Krumlov 2008 Straa 4 Přesu kameého mostu Straa 5 Neechte si ujít Straa 8 1

2 Program prevece sociálě-patologických jevů Program prevece sociálě-patologických jevů pokračuje v Českém Krumlově svými projekty již čtvrtým rokem a slouží jako ástroj k předcházeí ežádoucího jedáí. Komplexí program je čleě do tří podprogramů, do ichž je z městského rozpočtu vložeo 300 tisíc Kč. Podprogram Volý čas a bezpečí si za svůj cíl klade rozvoj kapacit, především voločasových aktivit, zaměřeých a děti a mládež a pozorost věuje i projektům prevece krimiality. Cílem podprogramu Iformace a vzděláváí je zlepšit situaci v preveci sociálě-patologických jevů v Českém Krumlově a týká se zejméa projektů zaměřeých a preveci společesky ejrizikovějších jevů drogových závislostí, šikay, rasismu a xeofobie, krimiality dětí a mládeže. Třetí podprogram Itervece v krizi podporuje speciálí a vysoce odboré služby v oblasti primárí, sekudárí i terciálí prevece. Žádosti o přiděleí gratu z rozpočtu města a projekty v oblasti prevece sociálě-patologických jevů zasílejte do 5. květa 2008 a odbor sociálích věcí a zdravotictví. Bližší iformace si přečtěte a iteretu a ebo kotaktujte Jaroslava Rytíře, telefoí číslo Městský kamerový systém dává občaům pocit bezpečí Městská policie se zajímala o to, jak občaé vímají kamerový systém ve městě a zdali se cítí v Českém Krumlově bezpečě. Z akety vyplyulo, že většia Krumlováků kamery vítá. Nomiujte své favority a Ceu města Český Krumlov 2007 Již popatácté budou uděley Cey města Český Krumlov za výzamé počiy v uplyulém roce. Své favority a uděleí Cey města může veřejost omiovat do 2. květa do 12 hodi. Toto prestiží oceěí je určeo fyzickým osobám, seskupeím fyzických osob či právickým osobám za výzamé počiy v roce Uzáí v podobě dlažebí kostky se skleěou kapkou odráží příos k rozvoji či prezetaci města, k obohaceí života jeho obyvatel v kulturí, sociálí, podikatelské a sportoví čiosti či při opravě památek. Cea města Český Krumlov může být rověž morálí odměou za soustavou čiost vyvíjeou v těchto oblastech. Návrh a uděleí Cey města Český Krumlov je uté podat písemě do podately Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, ebo adresovat a odděleí kacelář starosty, áměstí Svorosti 1. em můžete omiace zasílat a adresu Z omiací jsou vyloučei čleové zastupitelstva a zaměstaci města i městem řízeých či ovládaých subjektů za čiost, kterou vykoávají v rámci svých pracovích poviostí. Přesá pravidla ebo webový hlasovací formulář alezete a webových strákách Zastupitelé rozhodou o uděleí cey a svém jedáí 29. květa Veřejé předáí Cey města Český Krumlov se letos uskutečí 19. červa v 19 hodi v Prokyšově sále. Tradice udělováí ce města jako uzáí lidem, kteří výzamě přispěli k dobrému jméu Českého Krumlova, vzikla v roce 1994 a do roku 2003 byly vyhlašováy cey v pěti kategoriích: rekostrukce památkových objektů, kultura, sport, sociálí či a podikatelský záměr. Od roku 2004 se vyhlašuje jeda kategorie, ale oceěo může být více subjektů. V roce 2007 byla předáa Cea města Český Krumlov Mgr. Ivau Slavíkovi za jeho čiost v oboru historie regiou a města pro ejširší spektrum zájemců a badatelů z Čech i ze zahraičí. Celkem bylo ve 14 ročících uděleo 52 ce. Přes 80 % dotázaých uvedlo, že se v Českém Krumlově ecítí ohrožeo závažou trestou čiostí jako jsou vraždy, loupeže, úosy ebo zásilěí a aopak 52 % se cítí ohrožeo méě závažou trestou čiostí, apříklad krádežemi. Drtivá většia dotázaých podporuje rozšiřováí systému. Bezpečostí kamerový systém města Český Krumlov fuguje již rok a v současosti vyhodocuje data ze šesti kamer. Z rozpočtu města byl do systému ivestová milio Kč a Miisterstvo vitra vyčleilo další 2,3 milioů. Podle velitele městských strážíků Jaa Šítala dobře fuguje spolupráce s Policií České republiky: Celý systém je propoje s moitorovacím systémem Policie ČR. Ta má epřetržitý přístup k zázamům z kamer, může je sama ovládat a sledovat bezpečost ve městě. Jak hodotíte kamerový systém v ČK jako ástroj posíleí bezpečosti? velmi prospěšý prospěšý méě prospěšý zbytečý Podporujete záměr rozšiřovat městský kamerový systém? velmi podporuji podporuji spíše epodporuji 2

3 Komuití pláováí sociálích služeb v Českém Krumlově Rozpočet města počítá letos téměř s milioem koru a komuití pláováí Odbor sociálích věcí a zdravotictví, společost ICOS a další subjekty vytvořily pravidla pro čerpáí fiačích prostředků z rozpočtu města Český Krumlov a realizaci 1. komuitího pláu sociálích služeb (KPSS). Pro rok 2008 bylo v rozpočtu města vyčleěo 950 tisíc Kč a podporu komuitího pláováí sociálích služeb a zastupitelstvo a březovém jedáí schválilo tato pravidla čerpáí fiačích prostředků. Techicko-orgaizačí zabezpečeí procesu komuitího pláováí vyjde a 250 tisíc Kč a 700 tisíc Kč je připraveo a jedotlivé projektové výzvy. Pravidla čerpáí fiačích prostředků z rozpočtu komuitího pláováí sociálích služeb a rok 2008 ajdete a Co je to komuití pláováí sociálích služeb? Komuití pláováí sociálích služeb je eustálý proces hledáí potřeb v oblasti sociálích služeb, staovováí priorit a porováí potřeb s dostupými zdroji. Základem komuitího pláováí sociálích služeb je spolupráce města s uživateli a poskytovateli (jedotlivými orgaizacemi) sociálích služeb při vytvářeí pláu, vyjedáváí o budoucí podobě služeb a realizaci kokrétích kroků. Komuití pláováí vychází z předpokladu, že lidé sami ejlépe vědí, co chtějí a potřebují, a často také dokážou alézat ejvhodější řešeí. Společým cílem je zajistit dostupost kvalitích sociálích služeb. PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2007 Asistečí a servisí služby zdravotě postižeým občaům (CPZP Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov) Kč Domácí pečovatelská a asistečí služba (Terezie Kovaříková) Kč Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice (Cetrum pro pomoc dětem a mládeži) Kč Komplexí program prevece Spirála (Sdružeí Spirála) Kč Prolomit to půjde (ICOS Český Krumlov) Kč Nízkoprahové zařízeí pro děti a mládež Bouda (Cetrum pro pomoc dětem a mládeži) Kč Odboré kozultace ke stadardům kvality sociálích služeb jako prostředek jejich implemetace do praxe (ICOS Český Krumlov) Kč Vyhlášea prví gratová výzva a podporu programů aplňujících 1. komuití plá Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo vyhlášeí prví gratové výzvy a podporu realizace 1. komuitího pláu sociálích služeb města Český Krumlov pro rok Uzávěrka pro podáváí žádostí je 12. květa Z rozpočtu města je a tuto podporu vyčleěo 700 tisíc Kč. Cílem je podpořit projekty, které přispívají k aplňováí cílů a opatřeí v rámci schváleého 1. komuitího pláu sociálích služeb města Český Krumlov a léta Tato výzva je určea jak a dofiacováí projektů spolufiacovaých z exterích zdrojů či a úhradu úroků z úvěru, který projekt z exterích zdrojů předfiacuje, tak i a podporu fiacováí samostatých projektů, které apomáhají aplňovat cíle a opatřeí 1.KPSS v roce U samostatých projektů se předpokládá podpora vziku ebo udržeí služby, a íž ebyly získáy či elze získat jié prostředky a projekt je dlouhodobě udržitelý ebo se jedá o samostatý projekt, který vytváří prostředí v rámci aplňováí komuitího pláu sociálích služeb do budouca (apříklad projektová příprava, vzděláváí v oblasti sociálích služeb). Pravidla a potřebé formuláře si stáhěte a ebo vyzveděte a odboru sociálích věcí a zdravotictví městského úřadu. Při pláováí sociálích služeb se vychází zejméa z porováí existující abídky sociálích služeb se zjištěými potřebami uživatelů služeb. Výsledek provedeého srováí slouží jako jede z klíčových podkladů pro zformulováí priorit sociálích služeb. V Českém Krumlově se začalo s komuitím pláováím v oblasti sociálích služeb v druhé poloviě roku 2004 za přispěí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Techickou orgaizaci zabezpečuje občaské sdružeí ICOS Iformačí cetrum občaského sektoru Český Krumlov. V roce 2005 byl zastupitelstvem města schvále 1. komuití plá sociálích služeb a roky Te byl vytvoře a základě zevrubé aalýzy stávajících sociálích služeb, potřeb současých i budoucích uživatelů služeb, fiačích výhledů a možostí poskytovatelů sociálí pomoci a samozřejmě připomíkováí ze stray odboré i široké veřejosti. Komuití pláováí je orgaizačě zajišťováo řídícími a orgaizačími skupiami (maažerská skupia, sociálí komise a skupia pro dohodu) a koordiačími skupiami, které se zabývají přímo kokrétí sociálí oblastí. Schéma orgaizace komuitího pláováí: ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA děti a mládež SOCIÁLNÍ KOMISE MANAŽERSKÁ SKUPINA seioři etické mešiy zdravotě postižeí osoby v krizi SKUPINA PRO DOHODU 3

4 JEN V ČESKÉM KRUMLOVĚ SE MŮŽETE POLÍBIT POD ROZKVETLÝM STROMEM NA NÁMĚSTÍ LÁSKY Kouzelý Krumlov 2008 ÚTERÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV, Kaplická ulice (vestibul) VERNISÁŽ VÝSTAV DIVADLO OČIMA DĚTÍ Díla účastíků výtvaré soutěže Městského divadla Český Krumlov a Jihočeského kurýru. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM UNESCO 2007 Prezetace výsledků projektu českokrumlovských škol a zájmových sdružeí. Výstava trvá do pátku STŘEDA ZAHRADY PIVOVARU EGGENBERG DĚTSKÉ ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE Hry, výuka dovedostí, opékáí buřtů, čarodějický rej, soutěž o ejlepší kostým a další zábava pro děti i dospělé. KRUMLOVSKÝ VELETRH Prezetace abídky českokrumlovských eziskových istitucí, souborů, spolků, akcí, festivalů, projektů, škol. Pozváka a doprovodý program k výstavám DIVADLO OČIMA DĚTÍ Soutěž o cey Městského divadla Český Krumlov a Jihočeského kurýru. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM UNESCO Iformace o projektu k 15. výročí zápisu Českého Krumlova do Sezamu světového dědictví UNESCO. FESTIVAL ZUŠ Smyčcový orchestr, Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov, Dechový orchestr a mažoretky ZUŠ Přeštice, Pěvecký sbor, Violocellový soubor, Taečí orchestr, Akordeoový soubor, Dramatický obor, Bubeická garda a další Přehlídka kostýmů účastíků ČARODĚJNICKÉHO ODPOLEDNE Společé zdobeí máje a STAVĚNÍ MÁJE Folklórí soubor Růže Český Krumlov TANEC V JETELI - folk & blues acustic style Muzikatské seskupeí z jižích Čech hraje vlastí skladby autorského dua Fuka & Rajdl ve folkovém stylu s lehkou ispirací klasickým blues NADORAZ Královéhradecká kapela hraje eje swig, dixielad, coutry, ale i rap, fuky a rock v eapodobitelém provedeí. NÁMĚSTÍ LÁSKY (SVORNOSTI) LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD - řazeí a áměstí Lásky (Svorosti), trasa průvodu: áměstí Latrá zahrady pivovaru Eggeberg. Průvod doprovodí Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov. ČTVRTEK MÁJOVÝ PODVEČER OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ vstup zdarma Galerie české kultury (Máselice, 2.zámecké ádvoří), Meziárodí galerie současého uměí (Václavské sklepy, 4. zámecké ádvoří), I. A. S. Na Fortě Neklepat, je otevřeo, Městská kihova v Českém Krumlově (Horí ulice), Muzeum stavebích ději a řemesel (Dlouhá ulice), Regioálí muzeum v Českém Krumlově (Horí ulice), Pivovar Eggeberg prohlídky ležáckých sklepů /bez degustace/, Pohádkový dům, (Radičí), Galerie Fíďa verisáž výstavy obrazů Zdeňka Věrčáka Pořadatelé: město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., Českokrumlovský rozvojový fod, spol. s r.o. Hlaví parteři: Schwa Stabilo, Schwa Cosmetics CR, s.r.o., Pivovar Eggeberg, Budějovický Budvar.p. Parteři: Asociace rodičů a přátel zdravotě postižeých dětí, Agetura českého keramického desigu, Carmetis, Cetrope Dačice, a. s., Cetrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český červeý kříž, Český svaz že, Divadelí klub Českokrumlovská scéa, Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově, Folklórí soubor Růže Český Krumlov, Gymázium Český Krumlov, JIP Větří, Lesy města Český Krumlov, Lide Pohoy Český Krumlov, s. r. o., Meziárodí galerie současého uměí, Městská kihova v Českém Krumlově, Muzeum stavebích ději a řemesel, Občaské sdružeí Společeství Kalamadra, Pioýrský oddíl Lua a Medvídci z Horí Plaé, Pohádkový dům, Regioálí muzeum v Českém Krumlově, Spirála, Středí uměleckoprůmyslová škola sv. Aežky české, Český Krumlov, Světlo Sluce, Textil maxihit Český Krumlov, Základí umělecká škola v Českém Krumlově, základí školy v Českém Krumlově Mediálí parteři: Český rozhlas České Budějovice, Deík, Jihočeský kurýr, Oficiálí iformačí systém Český Krumlov, Ozvěy V rámci slavostí budou prezetováy výrobky árodí kvality začky Klasa. 4 kouzelykrumlov2008

5 Profesioálí hasiči oslaví 50. výročí Profesioálí sbor hasičů zajišťuje většiu zásahů pro Český Krumlov a jeho čiost espočívá pouze v hašeí požárů a boji s ohěm. Vzpomeňme a stoletou vodu, která se řítila a Český Krumlov v roce 2002 a eúprosě ičila vše, co jí přišlo do cesty. Profesioálí hasičská jedotka apříklad evakuovala obyvatele zatopeých domů. Hasiči běžě pomáhají likvidovat ásledky vichřic a orkáů, zasahují u autoehod, operují v případě kotamiace půdy ebo vody. Vzhledem k všestraému zaměřeí hasičského povoláí jsem ai zdaleka emohl vyjmeovat všechy aktivity. Profesí život hasičů eprovází příliš radostých okamžiků, protože bojují s ekompromisím epřítelem, jehož útok se edá předvídat. Přestože jsou hasiči dobře připravei, emohou ovlivit výsledek zásahu. Avšak právě tato připraveost dává všem občaům ašeho města i okresu určitou jistotu a aději. Jistotu, že lidé v krizových situacích ejsou sami a že se mohou spolehout a pomoc profesioálích záchraářů z Hasičského záchraého sboru. Děkuji všem bývalým i současým čleům sboru za jistotu, kterou již 50 let dávají občaům Českého Krumlova a jeho okolí. A přeji všem hasičům je vítězé bitvy s přírodími živly a šťasté koce všech zásahů. Touto cestou bych Vám, vážeí občaé, rád zprostředkoval pozváí ředitele Hasičského záchraého sboru Pavla Vejvary a oslavu 50. výročí založeí profesioálího požárího útvaru a okrese Český Krumlov, která se bude koat 26. duba od 10 hodi a áměstí Svorosti. K zhlédutí bude výstava historické i současé požárí techiky, ukázky z čiosti sboru a soutěže pro děti. V průběhu celé akce bude kocertovat vojeská posádková hudba z Tábora. Luboš Jedlička, starosta Českého Krumlova Protipovodňová opatřeí a Polečici Miisterstvo kultury souhlasí s přesuutím mostu Miisterstvo kultury vyjádřilo souhlas s přesuutím památkově chráěého kameého mostu přes Polečici a 9. duba se starosta Luboš Jedlička zúčastil dalších jedáí a Miisterstvu kultury. Správí řízeí týkající se přemístěí mostu se rozdělí a dvě samostaté fáze. V prví fázi bude Miisterstvo kultury rozhodovat o takzvaém vymístěí mostu a v další se rozhode o jeho dalším umístěí, upřesil starosta závěry z jedáí. Kvůli prohlášeí mostu za kulturí emovitou památku podalo město Český Krumlov žalobu a Miisterstvo kultury. Kameý most se má přesuout v rámci realizace protipovodňových opatřeí, protože komplikuje průtok vody. S kulturí památkou se ale bez souhlasu miisterstva hout edá. V teto okamžik evíme, kdy, jak a kam by mohl být most přemístě. Podikáme kroky ke kostruktivímu řešeí situace. Sažíme se udělat maximum pro to, aby lidé, kteří bydlí v povodňové oblasti, ebyli dál ohrožovái velkou vodou. Rozhodutí o přesuu mostu závisí pouze a Miisterstvu kultury," dodává Luboš Jedlička. Zastupitelstvo města a březovém jedáí odložilo o 1 měsíc rozhodováí o zpětvzetí této žaloby a poechává si do dalšího jedáí zastupitelstva lhůtu a rozmyšleou. Přečtěte si podrobosti o této kauze a 5

6 Z Programu podpory kultury rozdělí radí a zastupitelé přes 2 milioy koru Město Český Krumlov již třetím rokem rozděluje fiačí příspěvky a podporu místí kultury formou gratového systému. Do koce úora se sešlo 49 žádostí v celkové výši přes 4 milioy. Hodotitelská komise zasedala a probrala každou žádost. Všechy projekty jsme vyhodotili a staovili miimálí bodovou hraici pro podporu. Hodotící komise kotrolovala jak formálí áležitosti, tak i přijatelost projektu a jeho výzam pro město, propracovaost a schopost realizace a přiměřeost rozpočtu, vysvětluje čleka komise a místostarostka Jitka Zikmudová. Rada města schvaluje přiděleí fiačích prostředků do výše 50 OOO Kč a kulturí graty podpořila celkovou částkou Kč. Zastupitelé pak schválili příspěvek 11 žádostem a celkově tak rozdělí více ež 2 milioy Kč. Výběrové řízeí: Zajištěí občerstveí a gastroslužeb při historických trzích Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízeí a proájem pozemků za účelem zajištěí občerstveí a gastroomických služeb při historických trzích a akcích Slavosti pětilisté růže , Svatováclavské slavosti a Advet a Váoce v Českém Krumlově Přihlášky mohou zájemci posílat do 30. duba. Bližší iformace se dozvíte a ebo v odděleí Kacelář starosty. Teplota vzduchu 10 C a vody 3,5 C aeb Hurá do Vltavy pro Krumlovského hastrmaa Českokrumlovští vodí záchraáři pořádali 5. duba již 3. ročík meziárodího veřejého závodu v ploutvovém a zimím plaváí ve Vltavě v Českém Krumlově. Počasí bylo sluečé a teplota vzduchu 10 C a vody 3,5 C alákala k uplaváí 1600 metrů ve Vltavě dokoce 34 adšeců. Putoví pohár starosty Českého Krumlova předala místostarostka Jitka Zikmudová loňskému vítězi Filipu Toulovi z Českých Budějovic. Žadatel Projekt Částka Agetura českého 15. ročík meziárodí keramického desigu výstavy "Socha a šperk" ARTECO - B.M. spol. s r.o. 17. Festival staré hudby Auviex s. r. o. 17. ročík MHF Český Krumlov Cetrum pro pomoc Více projektů dětem a mládeži, o.p.s. Ego Schiele Art Cetrum Více projektů Folklórí klub Prezetace souboru - soubor Růže a festivalech Fotoklub Český Krumlov Provoz fotogalerie v Městském divadle v Českém Krumlově Gymázium Český Krumlov Filmový klub Jede svět Ig. Tibor Horváth Festival vojeských filmů Český Krumlov Iteratioal Art Studio Desig - ová estetika Jihočeská komorí Kocert ku příležitosti filharmoie koce II. světové války České Budějovice Jihočeské divadlo Jihočeské divadlo dětem Městský pěvecký Čiost sbor PERCHTA Nadačí fod Festival 22. Festival komorí komorí hudby hudby Český Krumlov Občaské sdružeí IV. Meziárodí Divadelí cetrum divadelí festival Český Krumlov Miraculum Občaské sdružeí Literárě-kulturí večery jihočeských básíků KRB básíků KRB Sdružeí rodičů a přátel Medvíďata soutěží českokrumlovského a zahraičí dětského sboru Smyčcový orchestr Podpora čiosti Český Krumlov Smyčcového orchestru Srdce Vltavy o.s. Jazz a koci léta SWINGTRIO Ja Vaěček Svatováclavský podvečerík Umělecká beseda Živý Betlém Český Krumlov o.s. CELKEM

7 Místí komuikace i kašu a áměstí čeká geerálí rekostrukce Město Český Krumlov chystá zádlažbu Horí ulice, a rekostrukci barokí kašy a morového sloupu a áměstí. Práce a rekostrukci kašy byly zahájey a začátku duba a měly by být dokočey do říja. Rekostrukce bude provedea díky fiačí dotaci státu a z vlastích prostředků města Český Krumlov. Předlážděí Horí ulice je pláováo a září a říje. O průběhu rekostrukcí budeme iformovat v deím tisku a a iteretových strákách města. Město začalo opravovat i výtluky a místích komuikacích a poškozeé silice. Dále pak podle pasportu místích komuikací staovuje, které silice je třeba zrekostruovat a kde je třeba vyměit ižeýrské sítě. Rada města schválila zadávací dokumetaci zjedodušeého podlimitího řízeí veřejé zakázky a tyto rekostrukce a osloví projektové firmy. Město hledá příležitosti žádat v dotačích titulech o fiačí prostředky. Řádově se jedá o rekostrukce za 100 milioů Kč. Projektová dokumetace pro sídliště Za Nádražím otevře dveře dotaci Českokrumlovská sídliště se zapojují do programů regeerace a jak jsme již psali v předmiulém čísle, teto proces probíhá v ěkolika fázích. U sídliště Za Nádražím schválila rada města vítěze výběrového řízeí a vyhotoveí projektové dokumetace pro stavebí povoleí a po dopracováí dokumetace a po získáí souhlasu stavebího úřadu může město předložit žádost o dotaci do regioálího operačího programu NUTS II Jihozápad. Rozpracovaý projekt by měl být hotov do poloviy květa a žádost by měla být podáa v prví poloviě srpa. Na podzim bude hotová aktualizace strategického pláu rozvoje města Strategický plá rozvoje města Český Krumlov bude zaktualizová do koce říja Rada města schválila výběr společosti RAVEN EU Advisory. Naše dotačí politika se posue k lepšímu. Strategický plá eje azačí, kterým směrem se má rozvoj města ubírat, ale i jak a kde můžeme a kokrétí akce ajít peíze, dodává starosta Luboš Jedlička. Současě s aktualizací strategického pláu se zpracuje Akčí plá rozvoje města Český Krumlov pro období , který staoví priority, kokrétí projekty, popíše výstupy, dopady kokrétích záměrů a aplěí staoveých idikátorů, časovou realizaci projektů a zdroje fiacováí. Starosta avštívil spolupracující město Llawrtyd Walles Starosta Luboš Jedlička avštívil a začátku duba spřáteleé město Llawrtyd Walles ve Velké Britáii. Spolupráce mezi městy probíhá od devadesátých let miulého století. Walleský pěvecký sbor kocertoval v Českém Krumlově vloi v říju. Na símku starosta Českého Krumlova a starostka Llawrtyd Walles Rosemary Steveso. Představujeme dceřié společosti města Český Krumlov Domy s pečovatelskou službou Obecě prospěšá společost Domy s pečovatelskou službou (DPS, o.p.s.), založeá městem v roce 1997, fuguje jako poskytovatel sociálích služeb pro seiory a zdravotě hedikepovaé. Společost spravuje byty v domech s pečovatelskou službou a Vyšehradě, Za Soudem a a Plešiveckém áměstí a podle zákoa 108/2006 Sb., o sociálích službách poskytuje pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací službu a poradeskou čiost. Pečovatelská služba je poskytováa občaům v jejich domácostech, včetě domácostí v domech s pečovatelskou službou. V hygieickém cetru (DPS a Vyšehradě a Za Soudem) mohou klieti využít vay vybaveé hydraulickým zvedacím zařízeím ebo perličkovou masáží koupel. DPS zapůjčuje kompezačí pomůcky a poskytuje klietům apříklad ivalidí vozík, pojízdou WC židli, chodítko ebo polohovací lůžko a elektrické ovládáí. V domech s pečovatelskou službou a Vyšehradě a Za Soudem mohou seioři trávit volé chvíle v klubovách, kde jsou k dispozici společeské hry, rádio, televize, masáží lůžka a přístroje a pohybová cvičeí. Široké seiorské veřejosti slouží Seior klub, který je otevře každý všedí de od 14 hodi v objektu pod fiačím úřadem. Novikou v oblasti sociálích služeb je telekotaktí tísňová péče, která slouží jako epřetržitý, dlouhodobý a odborý automatický systém tísňového voláí pro seiory ebo zdravotě postižeé osoby. Při áhlém zhoršeí zdravotího stavu, při upadutí, apadeí, ebo když se člověk edovolá pomoci může pouze stiskout bezdrátové tlačítko a z jakéhokoli místa v bytě se spojí s cetrálím dispečikem, který mu zajistí okamžitou pomoc. Mateřské školy o prázdiách a ve školím roce 2008/2009 Zápis do mateřských škol pro školí rok 2008/2009 proběhe v týdu od 12. květa do 16. květa 2008 ve všech mateřských školách v Českém Krumlově. Od září se bude ve školkách platit školé 300 Kč (yí je to 250 Kč). Během letích prázdi bude provoz zajiště ve dvou mateřských školách. Od 30. červa do 25. červece bude otevřea Mateřská škola Vyšehrad a od 28. červece do 22. srpa bude fugovat Mateřská škola Za Nádražím. Rodiče ahlásí požadavky a umístěí dětí ve školce o prázdiách ředitelkám svých mateřských školek do koce květa. Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Vyšehradská 260, Český Krumlov Provozí doba: Cetrum služeb: Po Pá: Seior klub: Po Pá: od Ředitelka: Ivaa Ambrusová, tel: Sociálí pracovice: Eva Novotá, tel: Telekotaktí péče: Aa Litvaová, tel:

8 Nepropásěte 29. březa 30. prosice VÝSTAVA SOCHA A ŠPERK, Meziárodí galerie výtvarého uměí (Václavské sklepy, 4. ádvoří zámku) 4. duba 26. říja TRADIČNÍ ČÍNSKÉ UMĚNÍ - výstava, Ego Schiele Art Cetrum 26. duba 10:00 OSLAVY 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, áměstí Svorosti 26. duba 20:00 TY SYČÁCI kocert, Divadelí klub Átré 26. duba 18:00 NEJLEPŠÍ MALIČKOSTI ZE SVĚTOVÉ HUDBY, Hotel The Old I 29. duba 1. květa KOUZELNÝ KRUMLOV 2008, program a straě 4 6. květa 19:30 BRATŘI EBENOVÉ kocert, Městské divadlo 7. květa 19:00 SLAVNOSTNÍ KONCERT K VÝROČÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, Jízdára zámku Český Krumlov 13. květa 19:30 ZDENĚK TROŠKA, Městské divadlo Zastupitelé schválili 27. březa 2008 lzměu obecě závazé 2008 a vyhlášeí 1. gratové vyhlášky o místích poplatcích, která od lposkytutí eivestičích výzvy (čtěte a straě 3) ruší výjimku pro provozovatele kempů 2,031 milioů Kč a příspěvků v celkové výši lpravidla čerpáí fiačích základě vyhodoceí prostředků z rozpočtu gratových okruhů komuitího pláováí a podporu kultury sociálích služeb a rok (čtěte a straě 6) Vítáí občáků Město prosí rodiče ovorozeců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili a matrice a áměstí Svorosti. Další slavostí akt vítáí mimiek do společeského života se připravuje a 23. květa. Chtějí-li se rodiče s dětmi arozeými od 31. leda do 11. duba 2008 zúčastit slavostího ceremoiálu, mohou se přihlásit do 7. květa a telefoím čísle ebo osobě a matrice. Změa vyhlášky Od 1. leda 2009 se zruší úleva ze sazby poplatku pro kempy. Všichi ubytovatelé budou od ového roku platit stejou sazbu poplatku za lázeňský ebo rekreačí pobyt. Základí sazba čií 15 Kč/osoba a de. Zajímá Vás historie? Chcete se dozvědět více o Českém Krumlově? Prohléděte si olie ecyklopedii! Chcete em získávat aktuálí iformace z Českého Krumlova? Užitečé iformace a telefoí čísla Městský úřad Český Krumlov Kaplická Český Krumlov Telefo: Fax: áměstí Svorosti Český Krumlov Telefo: Fax: Elektroická podatela Iteret: Úředí hodiy Pasy, občaské průkazy, registr podikatelů, registr vozidel, řidičské průkazy Podělí, Středa Úterý, Čtvrtek Pátek Podatela Podělí, Středa Úterý, Čtvrtek Pátek Poklada Podělí, Středa Úterý, Čtvrtek Pátek Matrika (áměstí Svorosti) Podělí, Středa Úterý, Čtvrtek, Pátek Zpravodaj vydává město Český Krumlov. Vítáme Vaše kometáře a připomíky k měsíčíku. Přečtěte si Zpravodaj v plé verzi a webových strákách Zpravodaj města Český Krumlov, evidečí číslo MK ČR E Adresa vydavatele: město Český Krumlov, áměstí Svorosti 1, Český Krumlov, IČ Odpovědý redaktor: Jitka Augustiová, telefo , Fotografie: archiv Městské úřadu Český Krumlov, Aleš Motejl, archiv profesioálí sbor hasičů Český Krumlov, archiv Vodí záchraáři ČČK Český Krumlov. Korektury: Radka Frčková. Tisk: Výpočetí služba a tiskára Šumava, spol. s r.o., Za Tiskárou 327, Český Krumlov. Distribuce: Česká pošta, s. p. V případě edodáí Zpravodaje volejte a telefo (Otakar Veselý). Vyšlo ákladem ks 18. duba Příští vydáí: 23. květa 2008 s uzávěrkou 7. květa

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

LIST BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

LIST BEROUNSKÝ RADNIČNÍ měsíčík Královského města Beroua XIII. ročík zdarma BEROUNSKÝ RADNIČNÍ LIS Uvitř listu alichův Berou v říju odstartuje čtyřmi kocerty Koají se besedy o domácím ásilí Zače se stavět parkoviště u Plzeňky

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 9-10 2014 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 42. zasedáí ZOV se koalo 3. září 2014 ve Všemyslicích. Po kotrole useseí schválilo výsledky výběrového

Více

tištěno na recyklovaném papíru nejedná se o reklamní tisk červenec srpen 2016 www.taborcz.eu informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

tištěno na recyklovaném papíru nejedná se o reklamní tisk červenec srpen 2016 www.taborcz.eu informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma tištěo a recyklovaém papíru ejedá se o reklamí tisk červeec srpe 2016 2 OPRAVY CHODNÍKŮ Léto je ideálí pro práce, chce to ale trpělivost 3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Rok 2015 zcela bez chyb a edostatků 8 POKLADY V

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

www.moap.cz leden 2011

www.moap.cz leden 2011 www.moap.cz lede 2011 Váočí pohoda a Masarykově áměstí Stále se ěco dělo, mohli si říct ti, kteří od 4. 12. zavítali a Masarykovo áměstí, kde probíhaly projekty České Váoce a Váočí kluziště!!!. Obě akce

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. ZPRAVODAJ obcevšemyslice 4/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Všemyslice se koalo de 11. březa 2015 v KD Nezašov od 18:00 hodi. Starosta zahájil zasedáí za přítomosti 10 zastupitelů.

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 1-2 l1. 2. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 1-2 l1. 2. 2010 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 1 - l1.. 010 ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika,

Více

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY NA HODNOTU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PODNIKU Paseka P., Mareček J. Departmet of

Více

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CENÍK AV TECHNIKY platý od 1. 5. 2014 Níže uváděé cey jsou včetě 21% DPH, vyhrazujeme si právo změy. AV balíčky Cea zahruje istalaci, zapojeí a astaveí techiky, potřebou kabeláž

Více

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2011 číslo 6 ročík 11 Atibiotika u virózy? Ao, ěkdy je to žádoucí Roztroušeá skleróza - kazuistiky Chirurgická léčba itrakraiálích expazivích

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

OBEC KVĚTNICE 1/2013. Zimní radovánky v Květnici

OBEC KVĚTNICE 1/2013. Zimní radovánky v Květnici OBEC KVĚTNICE 1/2013 Květický zpravodaj 19. 2. 2013 / Ročík 2 / Obec Květice Slovo úvodem Vážeí spoluobčaé, jsem rád, že se setkáváme u druhého vydáí ašeho obecího zpravodaje. Rád bych Vám touto cestou

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ obcevšemyslice 7-8/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA De 15. červa se koalo VIII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Všemyslice v Bohuicích za přítomosti 11 zastupitelů. Na začátku,

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

Rozpočet projektu. Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU

Rozpočet projektu. Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU Reg. číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0345 Rozpočet projektu Iovace studijího programu Hudebí uměí Hudebí fakulty JAMU Typy ákladů Jedotka Počet jedotek Jedotková cea Celkové áklady %

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

Svět Zábrta. World o MÉDIA. Vystavovatelé APEX GAMING CARDPOS EUROPE COLMEX EZÚ EUROAPLEX HDT JACKPOT JIMARK LEDAGE MIDA GAME GAME

Svět Zábrta. World o MÉDIA. Vystavovatelé APEX GAMING CARDPOS EUROPE COLMEX EZÚ EUROAPLEX HDT JACKPOT JIMARK LEDAGE MIDA GAME GAME H 15 V. IŠ 4 TĚ. 2 PR 0 11 Vystavovatelé V ST 14 Ý.- PE T E R V V R D TE H H L LY B I K K I R B WL I E TR RDPS ERPE LE L E I S R E Z E - I EZÚ E L B SY STE S LD LB E D L + K/ ERPLE E R TI F T L K E E TE

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 4 / 2006 Představujeme ového ředitele elektráry Temelí Sklad chceme zeleý, přejí si ekologové Výstavba ových elektráre Devět horkých hodi čeští

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2010 číslo 4 ročík 10 Reakce a adaptace a chlad u dětí Co se děje v těle potápěče při pooru Problematika pohybové aktivity u dětí a adolescetů

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

Zapis c.2. ze schuze Zaj moveho sdruieni Frydlantsko-Beskydy. Se sidlem : Namesti 3, Frydlant nad Ostravici, 739 11 Konane dne: 3.5.

Zapis c.2. ze schuze Zaj moveho sdruieni Frydlantsko-Beskydy. Se sidlem : Namesti 3, Frydlant nad Ostravici, 739 11 Konane dne: 3.5. Zapis c.2 ze schuze Zaj moveho sdruiei Frydlatsko-Beskydy Se sidlem : Namesti 3, Frydlat ad Ostravici, 739 11 Koae de: 3.5.2012 v obci Lhotka Pritomi : RNDr. Helea Pegatova - Fry'dlat.O. Irea Babicova

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

www.otos.cz NEDROPLAST tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 PLASTOVÁ

www.otos.cz NEDROPLAST tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 PLASTOVÁ Vychází.0.0 0 A ZDARM Říje 0 č.0 Regioálí iformačí a izertí měsíčík pro Sedlčasko, Voticko, Příbramsko a okolí SEDLČANY, Kňovická 8 Tel./fax: 8 80 0, mob.: 0 5 50 www.stavebiycihak.cz, e-mail: stavebiycihak@sezam.cz

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

Výroč í zpráva H- at, o.p.s.

Výroč í zpráva H- at, o.p.s. Výročí zpráva H-at, o.p.s. 4 HejnéHo metoda - Zasloužená radost Z poznávání O HejnéHO metodě Hejného metoda je vyvíjena od 40. let 20. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat, proč děti, které bez problémů

Více

ročník 4 / číslo 1 leden 2010

ročník 4 / číslo 1 leden 2010 škola katedry klub Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS ročík 4 / číslo 1 lede 2010 Cea prof. Vecovského 2009 Vážeí a milí čteáři Šortek! vítám vás v ovém kaledářím roce. Pro život uiverzity eí všeobecě oslavovaý

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ. Duben 2015. Vážení čtenáři, Ludvík Procházka Starosta OSH Znojmo

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ. Duben 2015. Vážení čtenáři, Ludvík Procházka Starosta OSH Znojmo Dube 2015 Iterí zprávy pro hasičské sbory a fukcioáře pracující a úseku požárí ochray. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ Vydává okresí sdružeí hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchraým sborem Jihomoravského kraje,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2009 číslo 5 ročík 9 Léčba pooperačí bolesti dítěte Hodoceí, prevece a léčba bolesti u dětí Problematika omrzli Lé Tém čb a a čís bo la

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2008 číslo 2 ročík 8 Nové úrazy ová rizika ové postupy Itoxikace oxidem uhelatým Dohlédeme všecha rizika ových drog u dětí a mládeže? Novorozeecká

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika,

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

Ruční zvedací zařízení

Ruční zvedací zařízení slouží ke zvedáí, tažeí, popřípadě tlačeí břeme v podmíkách, kde je jediým zdrojem hací síly člověk. Vyikají provozí spolehlivostí a jedoduchostí asazeí. Široké spektrum vyráběých rozměrových a osostích

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více