zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva"

Transkript

1 zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov doslova Kouzelý. Slavostí zahájeí letí sezóy Českého Krumlova a oslava máje, měsíce lásky, Vám abíde bohatý program a áměstí Lásky, v pivovarských zahradách či v českokrumlovských muzeích a galeriích. Nechte se okouzlit, čtěte více a straě 4 Přijďte a jedáí zastupitelstva 24. duba v 16 hodi Městský úřad Český Krumlov Kaplická ul. Jedací sál 3. patro Autobusové ádraží Skála Pod Kameem Hospodařeí města Kasára Vyšý Neivestičí příspěvky Přečtěte si Kamerový systém ve městě Poděkováí starosty Luboše Jedličky Již půlstoletí fuguje profesioálí hasičská jedotka v okrese Český Krumlov. De co de jsou profesioálí hasiči připravei chráit aše životy, zdraví, životí prostředí i áš majetek. Za každou miutu, kdy jsou tito statečí lidé připravei zasahovat a bojovat s přírodími živly, jim patří aše obrovské uzáí a poděkováí. Kus práce se podařilo udělat i v sociálí oblasti. Z rozpočtu města je urče téměř milio koru a podporu komuitího pláováí. U všech cílových skupi se zabýváme jejich potřebami a pracujeme a zlepšováí abídky sociálích služeb ve městě. Vážeí občaé, i teto rok budeme udělovat oceěí těm, kteří se zasloužili o rozvoj Českého Krumlova. Poděkovat jim můžete i Vy omiací a Ceu města za rok Hasiči straa 5 Cea města straa 2 Straa 2 Komuití pláováí Straa 3 Kouzelý Krumlov 2008 Straa 4 Přesu kameého mostu Straa 5 Neechte si ujít Straa 8 1

2 Program prevece sociálě-patologických jevů Program prevece sociálě-patologických jevů pokračuje v Českém Krumlově svými projekty již čtvrtým rokem a slouží jako ástroj k předcházeí ežádoucího jedáí. Komplexí program je čleě do tří podprogramů, do ichž je z městského rozpočtu vložeo 300 tisíc Kč. Podprogram Volý čas a bezpečí si za svůj cíl klade rozvoj kapacit, především voločasových aktivit, zaměřeých a děti a mládež a pozorost věuje i projektům prevece krimiality. Cílem podprogramu Iformace a vzděláváí je zlepšit situaci v preveci sociálě-patologických jevů v Českém Krumlově a týká se zejméa projektů zaměřeých a preveci společesky ejrizikovějších jevů drogových závislostí, šikay, rasismu a xeofobie, krimiality dětí a mládeže. Třetí podprogram Itervece v krizi podporuje speciálí a vysoce odboré služby v oblasti primárí, sekudárí i terciálí prevece. Žádosti o přiděleí gratu z rozpočtu města a projekty v oblasti prevece sociálě-patologických jevů zasílejte do 5. květa 2008 a odbor sociálích věcí a zdravotictví. Bližší iformace si přečtěte a iteretu a ebo kotaktujte Jaroslava Rytíře, telefoí číslo Městský kamerový systém dává občaům pocit bezpečí Městská policie se zajímala o to, jak občaé vímají kamerový systém ve městě a zdali se cítí v Českém Krumlově bezpečě. Z akety vyplyulo, že většia Krumlováků kamery vítá. Nomiujte své favority a Ceu města Český Krumlov 2007 Již popatácté budou uděley Cey města Český Krumlov za výzamé počiy v uplyulém roce. Své favority a uděleí Cey města může veřejost omiovat do 2. květa do 12 hodi. Toto prestiží oceěí je určeo fyzickým osobám, seskupeím fyzických osob či právickým osobám za výzamé počiy v roce Uzáí v podobě dlažebí kostky se skleěou kapkou odráží příos k rozvoji či prezetaci města, k obohaceí života jeho obyvatel v kulturí, sociálí, podikatelské a sportoví čiosti či při opravě památek. Cea města Český Krumlov může být rověž morálí odměou za soustavou čiost vyvíjeou v těchto oblastech. Návrh a uděleí Cey města Český Krumlov je uté podat písemě do podately Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, ebo adresovat a odděleí kacelář starosty, áměstí Svorosti 1. em můžete omiace zasílat a adresu Z omiací jsou vyloučei čleové zastupitelstva a zaměstaci města i městem řízeých či ovládaých subjektů za čiost, kterou vykoávají v rámci svých pracovích poviostí. Přesá pravidla ebo webový hlasovací formulář alezete a webových strákách Zastupitelé rozhodou o uděleí cey a svém jedáí 29. květa Veřejé předáí Cey města Český Krumlov se letos uskutečí 19. červa v 19 hodi v Prokyšově sále. Tradice udělováí ce města jako uzáí lidem, kteří výzamě přispěli k dobrému jméu Českého Krumlova, vzikla v roce 1994 a do roku 2003 byly vyhlašováy cey v pěti kategoriích: rekostrukce památkových objektů, kultura, sport, sociálí či a podikatelský záměr. Od roku 2004 se vyhlašuje jeda kategorie, ale oceěo může být více subjektů. V roce 2007 byla předáa Cea města Český Krumlov Mgr. Ivau Slavíkovi za jeho čiost v oboru historie regiou a města pro ejširší spektrum zájemců a badatelů z Čech i ze zahraičí. Celkem bylo ve 14 ročících uděleo 52 ce. Přes 80 % dotázaých uvedlo, že se v Českém Krumlově ecítí ohrožeo závažou trestou čiostí jako jsou vraždy, loupeže, úosy ebo zásilěí a aopak 52 % se cítí ohrožeo méě závažou trestou čiostí, apříklad krádežemi. Drtivá většia dotázaých podporuje rozšiřováí systému. Bezpečostí kamerový systém města Český Krumlov fuguje již rok a v současosti vyhodocuje data ze šesti kamer. Z rozpočtu města byl do systému ivestová milio Kč a Miisterstvo vitra vyčleilo další 2,3 milioů. Podle velitele městských strážíků Jaa Šítala dobře fuguje spolupráce s Policií České republiky: Celý systém je propoje s moitorovacím systémem Policie ČR. Ta má epřetržitý přístup k zázamům z kamer, může je sama ovládat a sledovat bezpečost ve městě. Jak hodotíte kamerový systém v ČK jako ástroj posíleí bezpečosti? velmi prospěšý prospěšý méě prospěšý zbytečý Podporujete záměr rozšiřovat městský kamerový systém? velmi podporuji podporuji spíše epodporuji 2

3 Komuití pláováí sociálích služeb v Českém Krumlově Rozpočet města počítá letos téměř s milioem koru a komuití pláováí Odbor sociálích věcí a zdravotictví, společost ICOS a další subjekty vytvořily pravidla pro čerpáí fiačích prostředků z rozpočtu města Český Krumlov a realizaci 1. komuitího pláu sociálích služeb (KPSS). Pro rok 2008 bylo v rozpočtu města vyčleěo 950 tisíc Kč a podporu komuitího pláováí sociálích služeb a zastupitelstvo a březovém jedáí schválilo tato pravidla čerpáí fiačích prostředků. Techicko-orgaizačí zabezpečeí procesu komuitího pláováí vyjde a 250 tisíc Kč a 700 tisíc Kč je připraveo a jedotlivé projektové výzvy. Pravidla čerpáí fiačích prostředků z rozpočtu komuitího pláováí sociálích služeb a rok 2008 ajdete a Co je to komuití pláováí sociálích služeb? Komuití pláováí sociálích služeb je eustálý proces hledáí potřeb v oblasti sociálích služeb, staovováí priorit a porováí potřeb s dostupými zdroji. Základem komuitího pláováí sociálích služeb je spolupráce města s uživateli a poskytovateli (jedotlivými orgaizacemi) sociálích služeb při vytvářeí pláu, vyjedáváí o budoucí podobě služeb a realizaci kokrétích kroků. Komuití pláováí vychází z předpokladu, že lidé sami ejlépe vědí, co chtějí a potřebují, a často také dokážou alézat ejvhodější řešeí. Společým cílem je zajistit dostupost kvalitích sociálích služeb. PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2007 Asistečí a servisí služby zdravotě postižeým občaům (CPZP Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov) Kč Domácí pečovatelská a asistečí služba (Terezie Kovaříková) Kč Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice (Cetrum pro pomoc dětem a mládeži) Kč Komplexí program prevece Spirála (Sdružeí Spirála) Kč Prolomit to půjde (ICOS Český Krumlov) Kč Nízkoprahové zařízeí pro děti a mládež Bouda (Cetrum pro pomoc dětem a mládeži) Kč Odboré kozultace ke stadardům kvality sociálích služeb jako prostředek jejich implemetace do praxe (ICOS Český Krumlov) Kč Vyhlášea prví gratová výzva a podporu programů aplňujících 1. komuití plá Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo vyhlášeí prví gratové výzvy a podporu realizace 1. komuitího pláu sociálích služeb města Český Krumlov pro rok Uzávěrka pro podáváí žádostí je 12. květa Z rozpočtu města je a tuto podporu vyčleěo 700 tisíc Kč. Cílem je podpořit projekty, které přispívají k aplňováí cílů a opatřeí v rámci schváleého 1. komuitího pláu sociálích služeb města Český Krumlov a léta Tato výzva je určea jak a dofiacováí projektů spolufiacovaých z exterích zdrojů či a úhradu úroků z úvěru, který projekt z exterích zdrojů předfiacuje, tak i a podporu fiacováí samostatých projektů, které apomáhají aplňovat cíle a opatřeí 1.KPSS v roce U samostatých projektů se předpokládá podpora vziku ebo udržeí služby, a íž ebyly získáy či elze získat jié prostředky a projekt je dlouhodobě udržitelý ebo se jedá o samostatý projekt, který vytváří prostředí v rámci aplňováí komuitího pláu sociálích služeb do budouca (apříklad projektová příprava, vzděláváí v oblasti sociálích služeb). Pravidla a potřebé formuláře si stáhěte a ebo vyzveděte a odboru sociálích věcí a zdravotictví městského úřadu. Při pláováí sociálích služeb se vychází zejméa z porováí existující abídky sociálích služeb se zjištěými potřebami uživatelů služeb. Výsledek provedeého srováí slouží jako jede z klíčových podkladů pro zformulováí priorit sociálích služeb. V Českém Krumlově se začalo s komuitím pláováím v oblasti sociálích služeb v druhé poloviě roku 2004 za přispěí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Techickou orgaizaci zabezpečuje občaské sdružeí ICOS Iformačí cetrum občaského sektoru Český Krumlov. V roce 2005 byl zastupitelstvem města schvále 1. komuití plá sociálích služeb a roky Te byl vytvoře a základě zevrubé aalýzy stávajících sociálích služeb, potřeb současých i budoucích uživatelů služeb, fiačích výhledů a možostí poskytovatelů sociálí pomoci a samozřejmě připomíkováí ze stray odboré i široké veřejosti. Komuití pláováí je orgaizačě zajišťováo řídícími a orgaizačími skupiami (maažerská skupia, sociálí komise a skupia pro dohodu) a koordiačími skupiami, které se zabývají přímo kokrétí sociálí oblastí. Schéma orgaizace komuitího pláováí: ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA děti a mládež SOCIÁLNÍ KOMISE MANAŽERSKÁ SKUPINA seioři etické mešiy zdravotě postižeí osoby v krizi SKUPINA PRO DOHODU 3

4 JEN V ČESKÉM KRUMLOVĚ SE MŮŽETE POLÍBIT POD ROZKVETLÝM STROMEM NA NÁMĚSTÍ LÁSKY Kouzelý Krumlov 2008 ÚTERÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV, Kaplická ulice (vestibul) VERNISÁŽ VÝSTAV DIVADLO OČIMA DĚTÍ Díla účastíků výtvaré soutěže Městského divadla Český Krumlov a Jihočeského kurýru. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM UNESCO 2007 Prezetace výsledků projektu českokrumlovských škol a zájmových sdružeí. Výstava trvá do pátku STŘEDA ZAHRADY PIVOVARU EGGENBERG DĚTSKÉ ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE Hry, výuka dovedostí, opékáí buřtů, čarodějický rej, soutěž o ejlepší kostým a další zábava pro děti i dospělé. KRUMLOVSKÝ VELETRH Prezetace abídky českokrumlovských eziskových istitucí, souborů, spolků, akcí, festivalů, projektů, škol. Pozváka a doprovodý program k výstavám DIVADLO OČIMA DĚTÍ Soutěž o cey Městského divadla Český Krumlov a Jihočeského kurýru. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM UNESCO Iformace o projektu k 15. výročí zápisu Českého Krumlova do Sezamu světového dědictví UNESCO. FESTIVAL ZUŠ Smyčcový orchestr, Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov, Dechový orchestr a mažoretky ZUŠ Přeštice, Pěvecký sbor, Violocellový soubor, Taečí orchestr, Akordeoový soubor, Dramatický obor, Bubeická garda a další Přehlídka kostýmů účastíků ČARODĚJNICKÉHO ODPOLEDNE Společé zdobeí máje a STAVĚNÍ MÁJE Folklórí soubor Růže Český Krumlov TANEC V JETELI - folk & blues acustic style Muzikatské seskupeí z jižích Čech hraje vlastí skladby autorského dua Fuka & Rajdl ve folkovém stylu s lehkou ispirací klasickým blues NADORAZ Královéhradecká kapela hraje eje swig, dixielad, coutry, ale i rap, fuky a rock v eapodobitelém provedeí. NÁMĚSTÍ LÁSKY (SVORNOSTI) LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD - řazeí a áměstí Lásky (Svorosti), trasa průvodu: áměstí Latrá zahrady pivovaru Eggeberg. Průvod doprovodí Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov. ČTVRTEK MÁJOVÝ PODVEČER OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ vstup zdarma Galerie české kultury (Máselice, 2.zámecké ádvoří), Meziárodí galerie současého uměí (Václavské sklepy, 4. zámecké ádvoří), I. A. S. Na Fortě Neklepat, je otevřeo, Městská kihova v Českém Krumlově (Horí ulice), Muzeum stavebích ději a řemesel (Dlouhá ulice), Regioálí muzeum v Českém Krumlově (Horí ulice), Pivovar Eggeberg prohlídky ležáckých sklepů /bez degustace/, Pohádkový dům, (Radičí), Galerie Fíďa verisáž výstavy obrazů Zdeňka Věrčáka Pořadatelé: město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., Českokrumlovský rozvojový fod, spol. s r.o. Hlaví parteři: Schwa Stabilo, Schwa Cosmetics CR, s.r.o., Pivovar Eggeberg, Budějovický Budvar.p. Parteři: Asociace rodičů a přátel zdravotě postižeých dětí, Agetura českého keramického desigu, Carmetis, Cetrope Dačice, a. s., Cetrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český červeý kříž, Český svaz že, Divadelí klub Českokrumlovská scéa, Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově, Folklórí soubor Růže Český Krumlov, Gymázium Český Krumlov, JIP Větří, Lesy města Český Krumlov, Lide Pohoy Český Krumlov, s. r. o., Meziárodí galerie současého uměí, Městská kihova v Českém Krumlově, Muzeum stavebích ději a řemesel, Občaské sdružeí Společeství Kalamadra, Pioýrský oddíl Lua a Medvídci z Horí Plaé, Pohádkový dům, Regioálí muzeum v Českém Krumlově, Spirála, Středí uměleckoprůmyslová škola sv. Aežky české, Český Krumlov, Světlo Sluce, Textil maxihit Český Krumlov, Základí umělecká škola v Českém Krumlově, základí školy v Českém Krumlově Mediálí parteři: Český rozhlas České Budějovice, Deík, Jihočeský kurýr, Oficiálí iformačí systém Český Krumlov, Ozvěy V rámci slavostí budou prezetováy výrobky árodí kvality začky Klasa. 4 kouzelykrumlov2008

5 Profesioálí hasiči oslaví 50. výročí Profesioálí sbor hasičů zajišťuje většiu zásahů pro Český Krumlov a jeho čiost espočívá pouze v hašeí požárů a boji s ohěm. Vzpomeňme a stoletou vodu, která se řítila a Český Krumlov v roce 2002 a eúprosě ičila vše, co jí přišlo do cesty. Profesioálí hasičská jedotka apříklad evakuovala obyvatele zatopeých domů. Hasiči běžě pomáhají likvidovat ásledky vichřic a orkáů, zasahují u autoehod, operují v případě kotamiace půdy ebo vody. Vzhledem k všestraému zaměřeí hasičského povoláí jsem ai zdaleka emohl vyjmeovat všechy aktivity. Profesí život hasičů eprovází příliš radostých okamžiků, protože bojují s ekompromisím epřítelem, jehož útok se edá předvídat. Přestože jsou hasiči dobře připravei, emohou ovlivit výsledek zásahu. Avšak právě tato připraveost dává všem občaům ašeho města i okresu určitou jistotu a aději. Jistotu, že lidé v krizových situacích ejsou sami a že se mohou spolehout a pomoc profesioálích záchraářů z Hasičského záchraého sboru. Děkuji všem bývalým i současým čleům sboru za jistotu, kterou již 50 let dávají občaům Českého Krumlova a jeho okolí. A přeji všem hasičům je vítězé bitvy s přírodími živly a šťasté koce všech zásahů. Touto cestou bych Vám, vážeí občaé, rád zprostředkoval pozváí ředitele Hasičského záchraého sboru Pavla Vejvary a oslavu 50. výročí založeí profesioálího požárího útvaru a okrese Český Krumlov, která se bude koat 26. duba od 10 hodi a áměstí Svorosti. K zhlédutí bude výstava historické i současé požárí techiky, ukázky z čiosti sboru a soutěže pro děti. V průběhu celé akce bude kocertovat vojeská posádková hudba z Tábora. Luboš Jedlička, starosta Českého Krumlova Protipovodňová opatřeí a Polečici Miisterstvo kultury souhlasí s přesuutím mostu Miisterstvo kultury vyjádřilo souhlas s přesuutím památkově chráěého kameého mostu přes Polečici a 9. duba se starosta Luboš Jedlička zúčastil dalších jedáí a Miisterstvu kultury. Správí řízeí týkající se přemístěí mostu se rozdělí a dvě samostaté fáze. V prví fázi bude Miisterstvo kultury rozhodovat o takzvaém vymístěí mostu a v další se rozhode o jeho dalším umístěí, upřesil starosta závěry z jedáí. Kvůli prohlášeí mostu za kulturí emovitou památku podalo město Český Krumlov žalobu a Miisterstvo kultury. Kameý most se má přesuout v rámci realizace protipovodňových opatřeí, protože komplikuje průtok vody. S kulturí památkou se ale bez souhlasu miisterstva hout edá. V teto okamžik evíme, kdy, jak a kam by mohl být most přemístě. Podikáme kroky ke kostruktivímu řešeí situace. Sažíme se udělat maximum pro to, aby lidé, kteří bydlí v povodňové oblasti, ebyli dál ohrožovái velkou vodou. Rozhodutí o přesuu mostu závisí pouze a Miisterstvu kultury," dodává Luboš Jedlička. Zastupitelstvo města a březovém jedáí odložilo o 1 měsíc rozhodováí o zpětvzetí této žaloby a poechává si do dalšího jedáí zastupitelstva lhůtu a rozmyšleou. Přečtěte si podrobosti o této kauze a 5

6 Z Programu podpory kultury rozdělí radí a zastupitelé přes 2 milioy koru Město Český Krumlov již třetím rokem rozděluje fiačí příspěvky a podporu místí kultury formou gratového systému. Do koce úora se sešlo 49 žádostí v celkové výši přes 4 milioy. Hodotitelská komise zasedala a probrala každou žádost. Všechy projekty jsme vyhodotili a staovili miimálí bodovou hraici pro podporu. Hodotící komise kotrolovala jak formálí áležitosti, tak i přijatelost projektu a jeho výzam pro město, propracovaost a schopost realizace a přiměřeost rozpočtu, vysvětluje čleka komise a místostarostka Jitka Zikmudová. Rada města schvaluje přiděleí fiačích prostředků do výše 50 OOO Kč a kulturí graty podpořila celkovou částkou Kč. Zastupitelé pak schválili příspěvek 11 žádostem a celkově tak rozdělí více ež 2 milioy Kč. Výběrové řízeí: Zajištěí občerstveí a gastroslužeb při historických trzích Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízeí a proájem pozemků za účelem zajištěí občerstveí a gastroomických služeb při historických trzích a akcích Slavosti pětilisté růže , Svatováclavské slavosti a Advet a Váoce v Českém Krumlově Přihlášky mohou zájemci posílat do 30. duba. Bližší iformace se dozvíte a ebo v odděleí Kacelář starosty. Teplota vzduchu 10 C a vody 3,5 C aeb Hurá do Vltavy pro Krumlovského hastrmaa Českokrumlovští vodí záchraáři pořádali 5. duba již 3. ročík meziárodího veřejého závodu v ploutvovém a zimím plaváí ve Vltavě v Českém Krumlově. Počasí bylo sluečé a teplota vzduchu 10 C a vody 3,5 C alákala k uplaváí 1600 metrů ve Vltavě dokoce 34 adšeců. Putoví pohár starosty Českého Krumlova předala místostarostka Jitka Zikmudová loňskému vítězi Filipu Toulovi z Českých Budějovic. Žadatel Projekt Částka Agetura českého 15. ročík meziárodí keramického desigu výstavy "Socha a šperk" ARTECO - B.M. spol. s r.o. 17. Festival staré hudby Auviex s. r. o. 17. ročík MHF Český Krumlov Cetrum pro pomoc Více projektů dětem a mládeži, o.p.s. Ego Schiele Art Cetrum Více projektů Folklórí klub Prezetace souboru - soubor Růže a festivalech Fotoklub Český Krumlov Provoz fotogalerie v Městském divadle v Českém Krumlově Gymázium Český Krumlov Filmový klub Jede svět Ig. Tibor Horváth Festival vojeských filmů Český Krumlov Iteratioal Art Studio Desig - ová estetika Jihočeská komorí Kocert ku příležitosti filharmoie koce II. světové války České Budějovice Jihočeské divadlo Jihočeské divadlo dětem Městský pěvecký Čiost sbor PERCHTA Nadačí fod Festival 22. Festival komorí komorí hudby hudby Český Krumlov Občaské sdružeí IV. Meziárodí Divadelí cetrum divadelí festival Český Krumlov Miraculum Občaské sdružeí Literárě-kulturí večery jihočeských básíků KRB básíků KRB Sdružeí rodičů a přátel Medvíďata soutěží českokrumlovského a zahraičí dětského sboru Smyčcový orchestr Podpora čiosti Český Krumlov Smyčcového orchestru Srdce Vltavy o.s. Jazz a koci léta SWINGTRIO Ja Vaěček Svatováclavský podvečerík Umělecká beseda Živý Betlém Český Krumlov o.s. CELKEM

7 Místí komuikace i kašu a áměstí čeká geerálí rekostrukce Město Český Krumlov chystá zádlažbu Horí ulice, a rekostrukci barokí kašy a morového sloupu a áměstí. Práce a rekostrukci kašy byly zahájey a začátku duba a měly by být dokočey do říja. Rekostrukce bude provedea díky fiačí dotaci státu a z vlastích prostředků města Český Krumlov. Předlážděí Horí ulice je pláováo a září a říje. O průběhu rekostrukcí budeme iformovat v deím tisku a a iteretových strákách města. Město začalo opravovat i výtluky a místích komuikacích a poškozeé silice. Dále pak podle pasportu místích komuikací staovuje, které silice je třeba zrekostruovat a kde je třeba vyměit ižeýrské sítě. Rada města schválila zadávací dokumetaci zjedodušeého podlimitího řízeí veřejé zakázky a tyto rekostrukce a osloví projektové firmy. Město hledá příležitosti žádat v dotačích titulech o fiačí prostředky. Řádově se jedá o rekostrukce za 100 milioů Kč. Projektová dokumetace pro sídliště Za Nádražím otevře dveře dotaci Českokrumlovská sídliště se zapojují do programů regeerace a jak jsme již psali v předmiulém čísle, teto proces probíhá v ěkolika fázích. U sídliště Za Nádražím schválila rada města vítěze výběrového řízeí a vyhotoveí projektové dokumetace pro stavebí povoleí a po dopracováí dokumetace a po získáí souhlasu stavebího úřadu může město předložit žádost o dotaci do regioálího operačího programu NUTS II Jihozápad. Rozpracovaý projekt by měl být hotov do poloviy květa a žádost by měla být podáa v prví poloviě srpa. Na podzim bude hotová aktualizace strategického pláu rozvoje města Strategický plá rozvoje města Český Krumlov bude zaktualizová do koce říja Rada města schválila výběr společosti RAVEN EU Advisory. Naše dotačí politika se posue k lepšímu. Strategický plá eje azačí, kterým směrem se má rozvoj města ubírat, ale i jak a kde můžeme a kokrétí akce ajít peíze, dodává starosta Luboš Jedlička. Současě s aktualizací strategického pláu se zpracuje Akčí plá rozvoje města Český Krumlov pro období , který staoví priority, kokrétí projekty, popíše výstupy, dopady kokrétích záměrů a aplěí staoveých idikátorů, časovou realizaci projektů a zdroje fiacováí. Starosta avštívil spolupracující město Llawrtyd Walles Starosta Luboš Jedlička avštívil a začátku duba spřáteleé město Llawrtyd Walles ve Velké Britáii. Spolupráce mezi městy probíhá od devadesátých let miulého století. Walleský pěvecký sbor kocertoval v Českém Krumlově vloi v říju. Na símku starosta Českého Krumlova a starostka Llawrtyd Walles Rosemary Steveso. Představujeme dceřié společosti města Český Krumlov Domy s pečovatelskou službou Obecě prospěšá společost Domy s pečovatelskou službou (DPS, o.p.s.), založeá městem v roce 1997, fuguje jako poskytovatel sociálích služeb pro seiory a zdravotě hedikepovaé. Společost spravuje byty v domech s pečovatelskou službou a Vyšehradě, Za Soudem a a Plešiveckém áměstí a podle zákoa 108/2006 Sb., o sociálích službách poskytuje pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací službu a poradeskou čiost. Pečovatelská služba je poskytováa občaům v jejich domácostech, včetě domácostí v domech s pečovatelskou službou. V hygieickém cetru (DPS a Vyšehradě a Za Soudem) mohou klieti využít vay vybaveé hydraulickým zvedacím zařízeím ebo perličkovou masáží koupel. DPS zapůjčuje kompezačí pomůcky a poskytuje klietům apříklad ivalidí vozík, pojízdou WC židli, chodítko ebo polohovací lůžko a elektrické ovládáí. V domech s pečovatelskou službou a Vyšehradě a Za Soudem mohou seioři trávit volé chvíle v klubovách, kde jsou k dispozici společeské hry, rádio, televize, masáží lůžka a přístroje a pohybová cvičeí. Široké seiorské veřejosti slouží Seior klub, který je otevře každý všedí de od 14 hodi v objektu pod fiačím úřadem. Novikou v oblasti sociálích služeb je telekotaktí tísňová péče, která slouží jako epřetržitý, dlouhodobý a odborý automatický systém tísňového voláí pro seiory ebo zdravotě postižeé osoby. Při áhlém zhoršeí zdravotího stavu, při upadutí, apadeí, ebo když se člověk edovolá pomoci může pouze stiskout bezdrátové tlačítko a z jakéhokoli místa v bytě se spojí s cetrálím dispečikem, který mu zajistí okamžitou pomoc. Mateřské školy o prázdiách a ve školím roce 2008/2009 Zápis do mateřských škol pro školí rok 2008/2009 proběhe v týdu od 12. květa do 16. květa 2008 ve všech mateřských školách v Českém Krumlově. Od září se bude ve školkách platit školé 300 Kč (yí je to 250 Kč). Během letích prázdi bude provoz zajiště ve dvou mateřských školách. Od 30. červa do 25. červece bude otevřea Mateřská škola Vyšehrad a od 28. červece do 22. srpa bude fugovat Mateřská škola Za Nádražím. Rodiče ahlásí požadavky a umístěí dětí ve školce o prázdiách ředitelkám svých mateřských školek do koce květa. Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Vyšehradská 260, Český Krumlov Provozí doba: Cetrum služeb: Po Pá: Seior klub: Po Pá: od Ředitelka: Ivaa Ambrusová, tel: Sociálí pracovice: Eva Novotá, tel: Telekotaktí péče: Aa Litvaová, tel:

8 Nepropásěte 29. březa 30. prosice VÝSTAVA SOCHA A ŠPERK, Meziárodí galerie výtvarého uměí (Václavské sklepy, 4. ádvoří zámku) 4. duba 26. říja TRADIČNÍ ČÍNSKÉ UMĚNÍ - výstava, Ego Schiele Art Cetrum 26. duba 10:00 OSLAVY 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, áměstí Svorosti 26. duba 20:00 TY SYČÁCI kocert, Divadelí klub Átré 26. duba 18:00 NEJLEPŠÍ MALIČKOSTI ZE SVĚTOVÉ HUDBY, Hotel The Old I 29. duba 1. květa KOUZELNÝ KRUMLOV 2008, program a straě 4 6. květa 19:30 BRATŘI EBENOVÉ kocert, Městské divadlo 7. květa 19:00 SLAVNOSTNÍ KONCERT K VÝROČÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, Jízdára zámku Český Krumlov 13. květa 19:30 ZDENĚK TROŠKA, Městské divadlo Zastupitelé schválili 27. březa 2008 lzměu obecě závazé 2008 a vyhlášeí 1. gratové vyhlášky o místích poplatcích, která od lposkytutí eivestičích výzvy (čtěte a straě 3) ruší výjimku pro provozovatele kempů 2,031 milioů Kč a příspěvků v celkové výši lpravidla čerpáí fiačích základě vyhodoceí prostředků z rozpočtu gratových okruhů komuitího pláováí a podporu kultury sociálích služeb a rok (čtěte a straě 6) Vítáí občáků Město prosí rodiče ovorozeců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili a matrice a áměstí Svorosti. Další slavostí akt vítáí mimiek do společeského života se připravuje a 23. květa. Chtějí-li se rodiče s dětmi arozeými od 31. leda do 11. duba 2008 zúčastit slavostího ceremoiálu, mohou se přihlásit do 7. květa a telefoím čísle ebo osobě a matrice. Změa vyhlášky Od 1. leda 2009 se zruší úleva ze sazby poplatku pro kempy. Všichi ubytovatelé budou od ového roku platit stejou sazbu poplatku za lázeňský ebo rekreačí pobyt. Základí sazba čií 15 Kč/osoba a de. Zajímá Vás historie? Chcete se dozvědět více o Českém Krumlově? Prohléděte si olie ecyklopedii! Chcete em získávat aktuálí iformace z Českého Krumlova? Užitečé iformace a telefoí čísla Městský úřad Český Krumlov Kaplická Český Krumlov Telefo: Fax: áměstí Svorosti Český Krumlov Telefo: Fax: Elektroická podatela Iteret: Úředí hodiy Pasy, občaské průkazy, registr podikatelů, registr vozidel, řidičské průkazy Podělí, Středa Úterý, Čtvrtek Pátek Podatela Podělí, Středa Úterý, Čtvrtek Pátek Poklada Podělí, Středa Úterý, Čtvrtek Pátek Matrika (áměstí Svorosti) Podělí, Středa Úterý, Čtvrtek, Pátek Zpravodaj vydává město Český Krumlov. Vítáme Vaše kometáře a připomíky k měsíčíku. Přečtěte si Zpravodaj v plé verzi a webových strákách Zpravodaj města Český Krumlov, evidečí číslo MK ČR E Adresa vydavatele: město Český Krumlov, áměstí Svorosti 1, Český Krumlov, IČ Odpovědý redaktor: Jitka Augustiová, telefo , Fotografie: archiv Městské úřadu Český Krumlov, Aleš Motejl, archiv profesioálí sbor hasičů Český Krumlov, archiv Vodí záchraáři ČČK Český Krumlov. Korektury: Radka Frčková. Tisk: Výpočetí služba a tiskára Šumava, spol. s r.o., Za Tiskárou 327, Český Krumlov. Distribuce: Česká pošta, s. p. V případě edodáí Zpravodaje volejte a telefo (Otakar Veselý). Vyšlo ákladem ks 18. duba Příští vydáí: 23. květa 2008 s uzávěrkou 7. květa

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

zpravodaj města PŘEČTĚTE SI Podpořené projekty Webové stránky postupují v soutěži Otáčivé hlediště do roku 2015 Jednání o zimním stadionu

zpravodaj města PŘEČTĚTE SI Podpořené projekty Webové stránky postupují v soutěži Otáčivé hlediště do roku 2015 Jednání o zimním stadionu zpravodaj města ročník 7. březen 2010 ZDARMA ÚPRAVA KORYTA SKONČÍ V LÉTĚ Protipovodňová opatření pokračují ve spodní části Vltavy pod Lazebnickým mostem. Do léta se bude pracovat na prohrábce řeky, zpevnění

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica 14. číslo - září 2006 www.cymedica.cz Změy krmiva Specific Novika Equest Pramox Živá vakcía proti Salmoella typhimurium 10. výročí Cymedica Obsah 14. čísla: MVDr. Pavlía Hájková Hlodavci ve veteriárí ordiaci

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé

4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé zpravodaj města ročník 3. listopad 2006 náklad 6 100 ks ZDARMA Město Český Krumlov s novým vedením Na prvním jednání nového 23členného zastupitelstva města Č. Krumlov, které v sobotu 4. listopadu 2006

Více

zpravodaj STAROSTY JUDR. FRANTIŠKA MIKEŠE říjen 2006 náklad 6 100 ks ZDARMA do poslanecké sněmovny vybírat ty, kdo za nás a

zpravodaj STAROSTY JUDR. FRANTIŠKA MIKEŠE říjen 2006 náklad 6 100 ks ZDARMA do poslanecké sněmovny vybírat ty, kdo za nás a zpravodaj města Král Kambodže navštívil Č. Krumlov Ve středu 20. září odpoledne přiletěl do Č. Krumlova 53letý král Kambodže, Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni. Jeho návštěva byla velkou událostí i proto,

Více

Novinkou slavností je noční rytířský turnaj

Novinkou slavností je noční rytířský turnaj Noviny ročník 13/červen 2015/zdarma Novinkou slavností je noční rytířský turnaj Text Alena Binterová Foto archiv města Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže slaví čtvrt století od obnovení jejich tradice.

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

Letní pozvánka za kulturou

Letní pozvánka za kulturou Noviny ročník 08/srpen 2011/zdarma Letní pozvánka za kulturou Text Soňa Petráková Foto Lubor Mrázek K českokrumlovskému létu již neodlučitelně patří českokrumlovské festivaly. Po červnových Slavnostech

Více

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně 7/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně:

Více

uschovejte nejdůležitější kontakty v Ostravě - porubě a okolí www.bronzovestranky.cz Městská policie Bronzové Stránky Prosinec/2014 Policie čr

uschovejte nejdůležitější kontakty v Ostravě - porubě a okolí www.bronzovestranky.cz Městská policie Bronzové Stránky Prosinec/2014 Policie čr Prosiec/2014 Brozové Stráky ejdůležitější kotakty v Ostravě - porubě a okolí uschovejte BO Městská policie SOS ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 Policie čr 158 HASIČI 150 Ostrava 156 TÍSŇOVÁ lika 112 lika Bezpečí 116

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

ZDARMA. Vychází 1. 7. 2015. Vše pro stavbu za skvělé ceny! tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791

ZDARMA. Vychází 1. 7. 2015. Vše pro stavbu za skvělé ceny! tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791 Regioálí iformačí a izertí měsíčík ZDARMA Vychází 1.. 01 Červeec 01 / č.1 Sedlčasko, Voticko, Příbramsko a okolí Alliaz pojišťova vás zve do pojišťovací kaceláře v Sedlčaech Komplexí abídka pojištěí životí

Více