klub ročník 3 / číslo 3 červen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klub ročník 3 / číslo 3 červen 2009"

Transkript

1 katedry klub 10 let VŠFS škola Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS ročík 3 / číslo 3 červe 2009 Vážeí a milí čteáři Šortek! V miulém úvodíku Šortek jsem vyprávěla skoro detektiví příběh, který se odehrál a ašem plese. Vzbudil mimořádý zájem a já si pochopitelě lámala hlavu, jak podobý úspěch zopakovat. Něco si vymyslet? Někdy ás však život překvapí, a tak mám i des pro vás pravdivou story, která by se klidě mohla dostat a stráky ovi s hlavičkou soudička, kdyby V rámci desetiletého výročí školy a budováí sociálích sítí jsme pro aše absolvety připravili zcela mimořádou akci, Setkáí s pedagogy a paríku (studeti, pozor, podobá překvapeí chystáme pro Klub absolvetů každý rok!). V podvečer 19. květa vyplul za překrásého počasí ejstarší kolesový parík Vyšehrad po Vltavě směrem k Modřaům. Nálada byla fatastická, jídlo delikátí, hudba příjemá. Vydražili jsme ve prospěch stipedijího fodu Kč a rozdali moho zajímavých ce (podrobosti alezete ve velké reportáži v příštím vydáí Xadoie), když se přiblížil vrchol večera. Uprostřed setmělé Vltavy jsme měli vyslat k ebi aše přáí apsaá a lampióech (výtěžek z jejich prodeje byl opět celý věová do Stipedijího fodu). Parík stál ve zdymadle, probíhala istruktáž, protože šlo o maipulaci s otevřeým ohěm a vše muselo být odbaveo odborě. Čekalo se je a volý prostor. Všichi byli atěšei a v povzeseé áladě. Napětí stoupalo. Náhle, proti všem pokyům, se k ebi vzesl zapáleý lampió. Kdosi evydržel čekáí a provokoval paí Štěstěu. Orgaizátoři zova velmi důrazě varovali před podobými pirátskými pokusy. Nezabraly ai moje domluvy, všecho bylo zbytečé. Jako děti Po malém požáru a horí palubě se áhle z té dolí vyořil k potemělému ebi další vypuštěý lampió. Bohužel eabral správý směr a v úzkém prostoru zdymadla zamířil k okům domů a ábřeží. Nejdříve zmizel ve větvích. Ozývaly se výkřiky varující před požárem. Lampió se opět objevil, ale místo, aby s přáím zamířil k ebi, začal se dobývat do oke blízkého čižáku. Celý parík ztichl. Naštěstí žádé oko ebylo otevřeo, žádá zácloa epovlávala, a tak po krátkém zápasu v přilehlé koruě stromu koečě zamířil vzhůru do ebes. Pravda, a chvíli ám to zkazilo áladu. Noc však byla podmaivá, přáíčka připraveá, viík trpce litoval svého čiu, a tak se akoec průvod skoro dvě stě světel vydal a svoji pouť očí oblohou a vytvořil u Vyšehradu a ějaký čas ové souhvězdí VŠFS. Já to svoje přáí poslala za ěkým, kdo se a ás dívá už jeom seshora. Sad k ěmu doputovalo, když se už splilo Zajímá vás, co jsem si přála a co se splilo? Přijďte a ŠKOLNÍ MEJDAN, který se bude koat 2. červece Pozváku ajdete pod mým člákem. Dárek, který škola dostala k desátému výročí, stojí za to, eechte si ho ujít! Vaše Bohuslava Šekýřová B. Šekýřová Maažerkou roku 2008 str. 2 Změa ve vedeí BA str. 4 Jak se žije a Garde Party str. 6

2 2 Vysoká škola fiačí a správí K N I H O V N A INFORMUJE Vážeé čteářky, vážeí čteáři, v deším sloupku bych se rád zastavil u čiosti přiášející ám ceé pozatky, se kterými dále pracujeme při zvyšováí kvality ašich služeb. Jde o vytvářeí statistik a výkazictví v kihově. Každý rok zpracováváme statistické výkazy za vysokoškolskou kihovu pro Ústav pro iformace ve vzděláváí, dodáváme rověž podklady pro výročí zprávy školy. Náš moderí automatizovaý kihoví systém je ám v tomto ápomoce, je schope geerovat statistiky podle moha hledisek. Obvykle ze systému dolujeme klasické údaje jako velikost fodu, počet čteářů či počet výpůjček. Když se ovšem pooříme hlouběji, můžeme idetifikovat apř. ejpůjčovaější či ejrezervovaější tituly. Tak apř. v letoším akad. roce se v Praze ejčastěji půjčují tyto tituly (mimo jazykových učebic): Veber: Maagemet 140 výpůjček Mach: Makroekoomie II 111x Vlachý: Řízeí fiačích rizik 107x Kotler: Marketig 101x Hameríková: Veřejé fiace 88x Reveda: Peěží ekoomie a bakovictví 87x Musílek: Trhy ceých papírů 79x Mařík: Metody oceňováí podiku 79x V Kladě jsou to: Kisligerová: Oceňováí podiku 42x Valach: Ivestičí rozhodováí a dlouhodobé fiacováí 31x Dvořák: Bakovictví pro bakéře a kliety 29x. Zatímco v Mostě se půjčuje: Vysekalová: Reklama 36 Mach: Makroekoomie II 34x Říchová: Úvod do současé politologie 32x Tyto iformace, spolu se sezamem rezervací, jsou pro ás velmi důležité při akvizičí čiosti, kdy zejméa přes léto akupujeme publikace tak, abychom co ejvíce uspokojili poptávku po expoovaých titulech. Ja Emmer Rektorka Bohuslava Šekýřová Maažerkou roku 2008 Vítězové již 16. ročíku soutěže Maažer roku byli vyhlášei de 16. duba 2009 během slavostího De úspěšých maažerů a firem v pražském paláci Žofí. Titul Maažerka roku 2008 získala rektorka Vysoké školy fiačí a správí Bohuslava Šekýřová, která se současě stala maažerem odvětví vysokoškolské vzděláváí. Maažerem roku 2008 se stal Jiří Cieciala z Třieckých železáre. Bohuslava Šekýřová se v Top te umístila a celkovém pátém místě jako jediá žea. Po získáí titulu Lady Pro se jedá o další výzamé oceěí, které rektorka VŠFS v krátké době obdržela. (ms) Získali jsme ejvětší projekt podpořeý z fodů EU v historii školy Vysoká škola fiačí a správí získala podporu z Operačího programu Vzděláváí pro kokureceschopost, v oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Projekt s ázvem Multiplikačí efekty postgraduálího celoživotího vzděláváí vědeckých pracovíků v regioálích podmíkách, je ejvětším projektem podpořeým z fodů EU v historii aší školy. Jeho realizace je pláováa od červa 2009 do květa 2012, místem realizace je Středočeský a Ústecký kraj. Hlavím cílem projektu je rozvoj zalostí společosti za účelem posíleí kokureceschoposti Ústeckého a Středočeského kraje prostředictvím rozvoje zalostí a dovedostí osob, které se věují výzkumu a vývoji a profesioálí úrovi a ebo se a vědeckou dráhu připravují. Zavedeí eura, výhody a evýhody Vysoká škola fiačí a správí, o. p. s. hostila 26. březa 2009 zámého ekooma Petra Macha. Jeho předášku a téma Zavedeí eura, výhody a evýhody uvedl před zaplěým Kogresovým cetrem prorektor pro vzdělávací čiost a vější vztahy Petr Budiský. P. Mach zahájil výklad krátkým exkurzem o historii měy a ašem území od rozpadu Rakouska-Uherska a vziku Českosloveska. Zastavil se i u počtu mě v edávé historii Evropy. Po ezbytém uvedeí kotextu předášející sezámil posluchače s právími, politickými a ekoomickými předpoklady pro vstup do eurozoy. Z grafu určujícího Projekt abízí další vzděláváí pracovíků výzkumu a vývoje (včetě doktoradů a VŠ) v oblasti řízeí, popularizace, komuikace a šířeí výsledků výzkumu a vývoje do praxe, v problematice trasferu techologií atp. Podílí se a vytvářeí kvalitích týmů výzkumu a vývoje a jejich dalším rozvoji. Podporuje mobility zejméa mezi výzkumými istitucemi a soukromým sektorem. V průběhu projektu bude vytvořeo 6 vzdělávacích programů (5 i v e-learigové podobě), které budou odzkoušey, vyhodocey, upravey a opakovaě realizováy. Vzike parterská síť mezi výzkumými orgaizacemi a VŠ zapojeými do projektu, proběhe odborá koferece a téma RLZ ve výzkumu a vývoji. (lo) optimálí velikost měy vyplyulo, že euro se achází za optimem a ekoomiku zpomaluje. Petr Mach studetům vysvětlil i další okolosti, apř. že společá měa evadí ekoomikám s podobou mírou kovergece (Fracie a Belgie), aopak pro země s rozdílou mírou kovergece (Velká Britáie, Německo) je euro evýhodé. Závěr byl věová živé diskusi, ve které se hovořilo eje o současé ekoomické situaci, ale i o budoucosti ve vztahu k euru a k EU. Pavla Topoláková

3 Vysoká škola fiačí a správí 3 Oceěí mosteckého pedagoga Skvělý pedagog a dlouholetý zaměstaec VŠFS Ja Rytia, který mimo jié stál u zrodu mosteckého studijího střediska, byl omiová a oceěí primátora města Mostu. Tato tradice setkáváí hlavy města s ejlepšími pedagogy při příležitosti De učitelů byla po ěkolikaleté odmlce k aší radosti opět obovea. Volba z ašich řad byla jedozačá. Za eoddiskutovatelé zásluhy o rozvoj školy jsme a setkáí s primátorem města Vlastimilem Vozkou avrhli právě J. Rytiu. Přijetí pedagogů všech typů mosteckých škol, které se uskutečilo de 25. březa 2009 v obřadí síi mosteckého magistrátu, mělo důstojý a slavostí průběh. Kometuje průběh setkáí J. Rytia. Po stručém a přesvědčivém projevu primátora města ve formě vyzáí úcty Letoší akademický rok zakočíme poprvé promocí absolvetů programu Double Degree M. Propojeí maažerského studia MBA (CityU) a avazujícího magisterského programu (VŠFS) abídlo šesti ašim studetům možost zúročit vyaložeé ivestice v rekordím čase. Toto propojeí přiáší studetům ejeom úsporu času, umožěou trasfery kreditů, ale i získáí dvou titulů zároveň spolu s fiačím zvýhoděím oproti klasickým studetům programu MBA. Pro podzimí běh je již připrave iovovaý program MBA, který má dvě zahraičí akreditace NWCCU (Northwest Commissio o Colleges ad Uiversities) a IACBE (Iteratioal Assembly for Collegiate Busiess Educatio). Program zároveň splňuje i kritéria společeství škol CAMBAS v České republice. Přiáší ové výukové opory v podobě virtuálího řízeí firmy a ové specializace Marketig Maagemet, Global Leadership a Fiacial Maagemet. Již yí registrujeme Již potřetí přijala Bohuslava Šekýřová pozváí vystavovat a tradičí výtvaré ope air akci Kladeské dvorky, tetokrát s výstavou Írá, země tisíce a jedé oci. Prví červový víked přivítal ávštěvíky tradičě skvělou atmosférou, mizerým počasím a spoustou euvěřitelě malebých zákoutí. B. Šekýřová vystavovala letos poprvé a dvorku U Holubů, k profesi učitele byli oceěí účastíci jedotlivě představei, dostali malý dárek a podepsali se do pamětí kihy. Všichi oceěí odcházeli s dobrými pocity, pokračuje v popisu slavostích okamžiků sám oceěý. Doufáme, že takto oboveá tradice bude pokračovat i v ásledujících letech. Josef Švec Prví absolveti programu Double Degree M Kladeské dvorky 2009 pro program Double Degree M více ež 8 zájemců a těšíme se a další z vašich řad. Tomáš Martyká, Jiří Tiller Zasedáí Akademické rady VŠFS Za téměř plé účasti svých čleů zasedala 4. červa akademická rada (AR) školy, která měla jako vždy bohatý program. Po zhodoceí vědeckovýzkumé čiosti za uplyulé období, projedáí strategie rozvoje studijích oborů ově připravovaých k akreditaci a reakreditaci a dalších bodů týkajících se výuky se akademická rada sezámila se strategií přípravy ových studijích oborů. Na závěr byl projedá Středědobý záměr rozvoje VŠFS Rektorka školy iformovala AR o státích závěrečých zkouškách, které a škole probíhají v červu. Čleové akademické rady odsouhlasili všechy předložeé materiály. Leka Plachá který patřil určitě k ejmeším, ale současě i ejpůvabějším místům celé akce. Úzký, mírě omšelý prostor zaplěý desítkami květi tvořil působivé pozadí pro čtráct exotických símků z putováí autorky edostupým Íráem. Návštěvíci se edali odradit evlídým počasím, které je letos obdařilo i pořádou dávkou přívalových dešťů, a v hojé míře avštěvovali všech dvacet čtyři dvorečků. Letos se mohli setkat i s výstavou Olbrama Zoubka a Jitky Válové, meziárodě uzávaých českých autorů. Dvorek U Holubů, kde vystavovala rektorka VŠFS, patřil k těm ejvíce avštěvovaým a při veškeré skromosti i ejlépe hodoceým dvorkům. Autorka už yí přemýšlí, jakou výstavu připraví při příležitosti dalšího již 28. ročíku v roce (ms) ACTA VŠFS a Sezamu recezovaých periodik Vědecký časopis ACTA VŠFS, registrovaý od roku 2007 MK ČR, ve druhém ročíku splil všecha předepsaá kritéria Rady pro výzkum a vývoj a a základě jejich vyhodoceí byl de 10. duba 2009 zařaze a Sezam recezovaých eimpaktovaých periodik vydávaých v ČR, čítající yí celkem 467 titulů. Periodikum vydávaé dvakrát do roka v tištěé i elektroické podobě zazamealo postupě vývoj původí vědecké statě jsou yí uveřejňováy v agličtiě, s českým abstraktem. K požadovaým kritériím patří mj. adpolovičí většia exterích čleů redakčí rady a jejich kvalifikovaost, exterí receze statí, cizojazyčý abstrakt, zveřejěí údajů a webových strákách. Všecha vyšlá čísla jsou ke stažeí a (red) Nakladatelství EUPRESS Základy statistiky L. Cyhelský, E. Souček Publikace je přehledě rozdělea do osmi kapitol, které komplexě pokrývají látku vysokoškolské statistiky s ekoomickým zaměřeím. Jedá se o plyulý výklad osvětleý a řadě příkladů, které potom vysvětlují praktické použití teoretických základů. Obsah skript zahruje prakticky všechy statistické přístupy a metody. Důraz je klade eje a srozumitelost popisu statistických metod a pricipů, ale také a praktickou a iterpretačí stráku. Evropské strukturálí fody a jejich využíváí J. Budík Publikace se zabývá vysoce aktuálím tématem využíváí evropských strukturálích fodů a árodí úrovi. Toto téma je výzamé především ve dvou ohledech: z hlediska výzamu evropských strukturálích fodů a regioálí politiky pro ekoomický rozvoj čleských zemích a z praktického hlediska České republiky jako země, která z těchto fodů může čerpat fiačí prostředky.

4 4 Vysoká škola fiačí a správí Změa ve vedeí BA Geerálí ředitelkou Bakoví akademie Gymázia, Středí odboré školy a Vyšší odboré školy se po odchodu Ig. Zuzay Dočekalové a mateřskou dovoleou stala PhDr. Marie Hamplová. Nadále působí i a Vysoké škole fiačí a správí v roli pedagoga Katedry ekoomie a meziárodích vztahů. Její dlouholeté zkušeosti jsou zárukou kvalitího vedeí a pokračujícího rozvoje Bakoví akademie. Krátký rozhovor s ovou geerálí ředitelkou Vám přieseme v příštím čísle. (mk) Studeti z Wroclawi a pobočkách VŠFS Polská uiverzita Wroclaw Uiversity of Ecoomics se představila prostředictvím svých devíti studetů pod vedeím profesora Kardasze a všech pobočkách školy. V podělí 20. duba se věovala ávštěva prohlídce studijích středisek v Kladě a Mostě, kde pro ě byl připrave bohatý program. V Praze pak ásledující de program pokračoval setkáím se zahraičími Erasmus-studety, kteří prezetovali své domácí uiverzity ve Fracii a Německu. Celé setkáí mělo přátelskou příjemou atmosféru a ve všech zúčastěých vzbudilo očekáváí dalších podobých akcí. Barbora Pavelková Evropský de a Bakoví akademii Posledí dubový de patřil a Bakoví akademii Evropě. Program zahroval řadu soutěží, aby se mohli zapojit všichi žáci jedotlivých ročíků středí odboré školy. Letos se a základě losu prezetovalo Maďarsko, Malta, Bulharsko a Polsko. Každá třída začala prezetací své země před tříčleou porotou a svými spolužáky. Následovaly soutěže družstev apříklad v aglickém jazyce ebo matematice, došlo i a evropské Riskuj. Ze všech soutěží si týmy odášely body pro své třídy do celkového hodoceí. Nově se připravovaly také Studeti čtou a píší oviy Bakoví akademie se již ěkolik let účastí projektu Studeti čtou a píší oviy, který realizuje deík MF DNES. Hlavím posláím projektu je využíváí iformací z tisku a zamýšleí se ad aktuálími společeskými tématy. V průběhu každého ročíku jsou také zadáa tři témata, a která mohou studeti reagovat písemým příspěvkem. Všechy odevzdaé příspěvky jsou uveřejňováy a webových strákách a ty ejlepší jsou uveřejňováy v tištěém vydáí. Výherci dostaou kiží ceu. Máme radost, že jedím z takto odměěých je i studet Bakoví akademie Ja Králíček za svůj čláek Víra dodává chuť do života. (mk) Víra dodává chuť do života Pro mě jako pro takzvaého ezaboha je otázka, kde se vzala ábožeství, poměrě složitá. Někde jsem se ale dočetl, že už i eadrtálští lidé věřili v posmrtý život a že lze bezpečě předpokládat, že ábožeské úkoy, myšleky a cítěí vyikly ještě dávo předtím. slavostí tabule s charakteristickými jídly a suroviami vylosovaých států. Přestávku zpestřila děvčata z 2DKF vyšší odboré školy taečím vystoupeím v atriu školy. Soutěží kláí vyvrcholilo představeím maskotů jedotlivých států, s ejvětším ohlasem se setkala Ewa Fara za Polsko, která se akoec výrazou měrou podílela a vítězství 4A. Vítězá třída si opět odesla sedmikilový dort ve tvaru vlajky EU, každý účastík vítězé třídy obdržel avíc čokoládovou medaili. Ostatí účastíci Evropského de odešli se sladkou ceou útěchy. (mk) Takové tvrzeí mi přijde docela věrohodé. Proč by si takový eadrtálec emohl představovat, co ho po skoáí čeká? Postupem času, jak lidem rostla mozkova, přidávali k tomu růzé další teorie a přesvědčeí, začali uzávat eexistujícího páa přírody (častokrát i páů více). Jak už to tak a světě bývá, emůže existovat ěco, a čem by se všichi lidé shodli, a proto se ábožeství začalo štěpit a více odvětví, každé uzávající ěco a ěkoho jiého. A proč se k im dodes hlásí tolik lidí? To je poměrě jedoduchá otázka. Věřící člověk má z mého hlediska o ěco příjemější život. Má totiž ěkoho, kdo při ěm stojí jak v dobrém, tak i ve zlém. Někoho, kdo má pro ěj vždy pochopeí a pomáhá mu řešit složité životí situace. Někdo by sice mohl amítout, že takovou úlohu může zastávat i ormálí fyzická osoba, icméě tato osoba tu ebude pořád. Ale víra v ěkoho ebo v ěco člověka doprovází celý život a dodává do života chuť. Ja Králíček Ideálí baka 21. století Trojice studetů Bakoví akademie se probojovala do fiále druhého ročíku soutěže Ideálí baka 21. století. V koečém pořadí obsadil tým tvořeý Odřejem Martíkem, Patrikem Sebastiáem Tauchmaem a Jaem Králíčkem z 2A středí odboré školy skvělé osmé místo ze 197 přihlášeých prací. Ve dvacetičleém fiále byli jediými zástupci středí školy, všichi ostatí se řadili mezi studety vysokých škol. Nosým tématem letošího ročíku soutěže byla vzájemá komuikace baky a klieta. Naši studeti se své práci zabývali apříklad komuikací baky s kliety se specifickými omezeími. A epřicházeli pouze s áměty, ale rovou přiášeli i kokrétí ávody k řešeí. Odborá porota oceila také růzé úhly pohledu. Autoři zvažovali situace a řešeí eje ze stray klieta baky, ale také z hlediska ákladů a překážek a straě baky. Pamatovali a retabilost přiášeých řešeí. Možá, že s ěkterým z ápadů ašich studetů se budeme moci za ějako dobu setkat i v praxi. Studetům úspěšého týmu děkujeme za dobrou reprezetaci školy. (mk)

5 Vysoká škola fiačí a správí 5 Studeti Marketigové komuikace sbírali zkušeosti v Belgii Svou kreativitu a schopost dodržet zadáí při avrhováí obalů a potraviy společosti Delhaize (v ČR dříve Delvita) museli při Iteratioal Week Packagig ad sustaiable developmet pořádaém v Belgii prokázat aši studeti Marketigové komuikace. Meziárodí týde pořádala od 29. březa do 3. duba 2009 belgická škola EPHEC Haute Ecole ecoomique et techique v malém studetském městečku Louvai-la-Neuve. Studeti pracovali v meziárodích týmech, kde využívali svoje dosavadí zalosti i dovedosti a spolupracovali se studety z ostatích zemí, zejméa z té hostitelské. Během celého pobytu je doprovázela Marcela Uhrová a a závěr týde se připojil Vítáí občáků Eliška Jaa Emmera Představujeme ové zaměst a ce PhDr. Slavomír Paravičiy vedoucí multimediálího cetra Ja Maršík techik multimediálího cetra Mgr. Helea Hakeová asistetka prorektorky pro výzkum a vývoj i prorektor Petr Budiský. Součástí týdeího programu byly i předášky týkající se tématu obohaceé prezetacemi růzých společostí. Barbora Pavelková Dobrých zpráv eí ikdy dost! A proto vás chceme sezámit s radostými přírůstky do rodi ašich kolegyň a kolegů! Melaie & Matthias Leky Melicharové Terezka Zuzay Dočekalové Kulatiky V době přípravy tohoto čísla oslavily aše kolegyě a kolegové osobí jubilea. GRATULUJEME Jidra Horyová Markéta Krsková Magdalea Mašiková Jaa Široká Jaromír Tichý Jitka Valešová Jaa Dačáková Karel Havlíček Dagmar Medová Jidřich Nejezchleba Kateřia Vaňkátová Petra Wagerová Změa pracovího zařazeí Helea Sýkorová z asistetky prorektorky pro výzkum a vývoj a odborého refereta odděleí výzkumu a vývoje 3 x v zd ě lá vací p ro je k t y VŠFS Jak hledat zdroje pro školí projekty se ptá jede ze dvou vzdělávacích programů podpořeých z gratové politiky hl. m. Prahy realizovaý VŠFS. Program je vytváře vzhledem k aktuálí potřebě odboríků ve školství, kteří se dokáží orietovat v možostech čerpáí fiačích prostředků z dotací a gratů, včetě strukturálích fodů EU, a schopých kvalitě zpracovat projektovou žádost a projekt ásledě řídit. Na základě velkého zájmu o systematické vzděláváí ekoomických pracovíků škol a školských zařízeí byl vytvoře program zaměřeý a aktuálí témata ekoomického pláováí a hospodařeí škol, který avazuje a již realizovaý projekt EDEC, který byl podpoře v gratovém řízeí hl. m. Prahy pro rok Projekt ese ázev Moderí tredy v ekoomice a fiacováí škol. A do třetice všeho dobrého se VŠFS podařilo v dubu 2009 avázat projektové parterství s Uiverzitou Jaa Evagelisty Purkyě v Ústí ad Labem v projektu podpořeém z Operačího programu vzděláváí pro kokureceschopost, v oblasti podpory Vysokoškolské vzděláváí, s ázvem: Posilováí kompetecí VŠ pracovíků pro rozvoj vysokého školství v Ústeckém kraji. Projekt prostředictvím široké abídky dalšího vzděláváí pro pracovíky VŠ podporuje tvorbu kvalitích akademických týmů a usiluje o zvýšeí pedagogické a vědecké úrově VŠ působících v Ústeckém kraji. (lo)

6 6 Vysoká škola fiačí a správí Studet VŠFS získal stříbro a Akademickém mistrovství ČR Studet magisterského studia oboru Řízeí podiku a podikové fiace Josef Keleme úspěšě reprezetoval v prvích měsících roku VŠFS a Akademickém mistrovství v super obřím slalomu, když si skvělým výkoem zajistil stříbrou medaili. Od prvího místa jej dělilo pouhých 0,20 sekud. Za skvělou reprezetaci získal od školy sportoví stipedium ve výši Kč. (rč) Akce VŠFS Jak se žije a Garde Party V posledí květový de ožily prostory vysoké školy opět smíchem dětí, které přišly oslavit svůj každoročí svátek a druhý ročík Garde Party VŠFS. Sluíčko se sice a obloze příliš eohřálo, ale díky žlutým kloboučkům, které letos jako dárek dostali všichi účastíci, vypadalo atrium školy jako poseté pampeliškami. Po úvodí Pohádce o períkové chaloupce si mohli všichi malí i velcí pochutat a výborých grilovaých specialitách a hed poté si echat poplést hlavu Popleteou pohádkou v provedeí proslulého školího souboru Šutr a klíč. A pak už se mohli všichi vrhout přímo po hlavě do rozmaitých soutěží. A komu se echtělo soutěžit, mohl si z celého de odést jako památku fotografický portrét ebo je tak relaxovat a těšit se z příjemého de. Potěšte se i vy prostředictvím ašich fotek. (red) Popleteá pohádka svedla dohromady i price s Červeou Karkulkou. Ti ejmeší sice esoutěžili, ale bavili se stejě dobře jako velcí. Soutěže bystřily mozek všech zúčastěých ale tužili jsme i těla při všelijakých těžkých úkolech. A a závěr jeda póza pro fotografa, aby mohla vzikout hezká vzpomíka. Sažili jsme se pro vás připravit báječý de. Pokud se to podařilo, přijďte za rok zovu. Počasí ám sice epřálo, ale áladu ám zkazit edokázalo. Školí mejda Imatrikulace Praha (prezečí studium) Imatrikulace Praha (kombiovaé studium) Promoce Most Imatrikulace Most Imatrikulace Klado Promoce Praha Koferece Deset let soukromého vysokého školství v ČR * Setkáí se zaměstaci Koferece Lidský kapitál Veletrh Gaudeamus Správí rada Bieale soutěže o Ceu prof. Fratiška Vecovského 2009 * termí bude upřesě ŠORTKY VŠFS Ročík 3 / číslo 3 Předáo do tisku: 26. červa 2009 Redakčí rada: Jaroslava Boschová, Eva Čermáková, Radka Čerá, Martia Koutá, Vilém Kuz, Jarmila Mottlová, Leka Omelková, Magdalea Straková (šéfredaktorka), Bohuslava Šekýřová Veškeré iformace v tomto zpravodaji jsou bez záruky. Přebíráí materiálů je povoleo s prokazatelým souhlasem autora a redakčí rady. Fotografie od autorů příspěvku ebo z archivu VŠFS, eí-li uvedeo jiak. Nepodepsaé příspěvky jsou autorizováy redakcí. Vychází 3-4x ročě Vysoká škola fiačí a správí, o.p.s., Estoská 500, Praha 10; IČ: ová adresa: Registrace: MK ČR E Desig a prepress: Haa Ambrožová Tisk Helma Roto, s. r. o.

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s. Výročí zpráva k 31. 12. 26 Pioeer ivestičí společost, a.s. Obsah Úvodí slovo geerálího ředitele 3 Pioeer ivestičí společost, a.s. 4 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech 6 Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9 MEZIDENOM INAČNÍ MISIJNÍ ORGANIZACE Tim 2,2 o.s. - www.timdvadva.et Libáňská 4, 193 Praha 9 281 926 563 kacelar@timdvadva.et V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 9 ve službě DĚTEM - RODIČŮM - SBORŮM Mauela Eliška

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 5 / 2006 Rakušaé si prohlédli temelíský reaktor Pracovat a Temelíě? To bychom rádi, říkají studeti Jada dovedl v Temelíě školáky z Týa k vítězství

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

ZDARMA. Vychází 1. 5. 2015 NA CHATY A CHALUPY. Prodej a montáž čistíren odpadních vod značky ENVI-PUR

ZDARMA. Vychází 1. 5. 2015 NA CHATY A CHALUPY. Prodej a montáž čistíren odpadních vod značky ENVI-PUR Regioálí iformačí a izertí měsíčík ZDARMA Vychází 1. 5. 2015 TOPENÍ - VODA - KOUPELNY Firma SKALICKÝ Bezva akce NA CHATY A CHALUPY Květe 2015 / č.177 sporák a tuhá paliva Sedlčasko, Voticko, Příbramsko

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Jan Zahradník, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jan Zahradník, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pohled do historie fiačí matematiky Ja Zahradík, Pedagogická fakulta Jihočeské uiverzity v Českých Budějovicích Úvod Častým tématem diskusí současých ekoomů je ízká úroveň fiačí gramotosti ašich občaů.

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi...2 2. Podsaa projeku...3 3. Srukura beeficieů...6 3.1 Vymezeí zaieresovaých subjeků...6 4. Popis ivesičí a ulové variay...7

Více

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2015 Václav Klaus: Pár slov k setkáí Feomé Kížák Jiří Weigl: Pět let pomoci Řecku Ladislav Jakl: Jsme o pět let chytřejší? Spíše spoutaější Pavel Ryska, Ja Průša:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

P(n) = n * (n - 1) * (n - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál:

P(n) = n * (n - 1) * (n - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál: PERMUTACE a VARIACE 2.1 Permutace P() = * ( - 1) * ( - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál: ( )! P = Jedá se o vzorec pro počet permutací z prvků bez opakováí. 2.2 Variace bez

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009 Poručíme větru, dešti... FILMOVÉ LÉTO S KINEMATOGRAFEM BRATŘÍ ČADÍKŮ Pojízdý Kiematograf bratří Čadíků opět po roce přivezl do Moravského Krumlova prázdiovou letí atmosféru s lákavou abídkou českých filmů.

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Abyste dosáhli na dotaci

Abyste dosáhli na dotaci Středa 29. duba 2009 Speciál Bydleí Program Zeleá úsporám Jak postupovat při žádáí o dotaci a jaké dokumety budou potřeba Sezam odboríků Eergetičtí experti Kotakty a specialisty, které budete potřebovat

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více