dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko"

Transkript

1 dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w

2 w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice D3 a rychlostí silice R3 6 > itezita dopravy 7 > jedotlivé stavebí úseky Středočeský kraj > stavba 0301 > PrahaJílové > stavba 0302 > Jílové Hostěradice 8 > stavba 0303 > Hostěradice Neštětice > stavba 0304 > Neštětice Voračice 9 > stavba 0305 > VoračiceMezo 10 > Jihočeský kraj > stavba 0306 > MezoTábor 12 > stavba 0307 > TáborSoběslav 13 > stavba 0308 > Soběslav Bošilec 14 > stavba 0309 > BošilecÚsilé > stavba 0310 > ÚsiléČ. BudějoviceTřeboí 15 > stavba 0311 > TřeboíKaplice > stavba 0312 > Kaplice státí hraice Česko/Rakousko w ZÁKLADNÍ SÍŤ DÁLNIC byla v bývalém Českoslovesku schválea vládou v roce V roce 1987 byla dáličí síť doplěa také o dálici D3 useseím vlády č. 24 a trase PrahaČeské BudějoviceRakousko. Po vziku samostaté České republiky potvrdila vláda ČR rozsah dáličí sítě České republiky a odsouhlasila rozvoj její výstavby do roku 2005 vládím useseím č. 631/93. Toto useseí bylo pak ěkolikrát aktualizováo, dálice D3 zůstala v této kocepci až do roku, kdy byla provedea aalýza vedeí trasy D3 a v ávazosti a tuto zpracovaou aalýzu pak vláda v úoru 1997 useseím č. 86/1997 vyňala dálici D3 z pláu výstavby dálic do roku V té době již ale byla a téměř celou trasu dálice v dopravě ejvýzamějším úseku ve Středočeském kraji zpracováa předprojektová dokumetace ve stupi DÚR. Další přípravé práce včetě fiacováí byly poté pozastavey. V roce 1999 se ale opět dálice D3 podle strategického materiálu Návrh rozvoje dopravích sítí v České republice do roku 2010, schváleého vládou ČR useseím č. 741/99, stala součástí kocepce výstavby dáličí sítě České republiky. Na základě této skutečosti byla postupě Ředitelstvím silic a dálic ČR zovu zahájea ivestorská příprava jedotlivých staveb dálice D3 včetě ávazé rychlostí silice R3 od posouzeí vlivu jedotlivých staveb a životí prostředí (proces EIA) přes území řízeí až ke stavebímu povoleí. Kokrétí časový postup ivestorské přípravy jedotlivých staveb celého tahu probíhá v závislosti a schvalováí územě pláovacích dokumetací současě se sahou řešit dopravě ejaléhavější úseky současé silice I/ km D3 + R3 přebírá fukci kapacitího spojeí hlavího města Prahy s oblastí jižích Čech, apojuje Táborsko a Českobudějovicko a republikovou síť dálic a rychlostích silic a ve směru a jih a siličí a dáličí síť v Rakousku (přes hraičí přechod Dolí Dvořiště a tamímu apojeí a rakouskou vysokokapacití silici S10). Navržeá trasa D3 leží a hlavím meziárodí siličím tahu E55. Te vede ze Skadiávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. Celý teto tah je v provozu v dáličích kategoriích jedotlivých států kromě hraičích úseků dálice D8 DrážďayPraha a úseku PrahaLiec. Dálice D3 je rověž zařazea do doplňkové sítě TINA evropských dopravích koridorů, které byly schváley 2. Paevropskou koferecí v roce Úsek trasy mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi (včetě obchvatu města) až po MÚK Třeboí ve stavbě 0310/2, je v souladu s vládím useseím č. 741/99 připravová jako dálice a úsek mezi MÚK Třeboí a státí hraicí s Rakouskem jako rychlostí silice. Navržeé kategorie jsou D 27,5/120 (u dříve realizovaých úseků D26,5/120) a R 25,5/120. Celková délka tahu D3 + R3 mezi Prahou a státí hraicí s Rakouskem je 171,40 km, které jsou rozděley a 12 stavebích úseků (0301 až 0312), z ichž stavby 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310 a 0312 jsou dále čleěy a dílčí stavebí části, zaručující rychlejší a přehledější projedáí a fiacováí. Celkem je a celé délce D3 + R3 avržeo 33 mimoúrovňových křižovatek, počítá se s vybudováím Středisek správy a údržby dálice (SSÚD) a kapacitích odpočívek s čerpacími staicemi. Stávající a pláovaé dálice a rychlostí silice Z celkové délky 171,40 km je v provozu > 8,3 km v plém profilu > 17,7 km v polovičím profilu Předpokládaé áklady a celkový tah > cca 80 mld. Kč dálice D3 rychlostí silice R3 dálice dálice pláovaé rychlostí silice rychlostí silice pláovaé silice I. třídy

3 5 4 čleěí dálice D3 a rychlostí silice R3 / stavebí úseky dosavadí a budoucí / předpokládaé termíy výstavby Stavba EIA Staovisko ÚPD DÚR ÚR DSP SP Možé zahájeí Pozámka MZP výstavby 0301 ÚP VÚC Beešovsko (souboré sta. 02/ Dokumetace EIA bude zpracováa zovu podle platé PrahaJílové 09/ předpoklad schváleí ), ÚP VÚC Pražský regio 08/ / / legislativy. Další příprava závisí a schváleí ÚP VÚC (kocept zprac. 2002, předpoklad schváleí ) Beešovsko a ÚP VÚC Pražského regiou JílovéHostěradice 05/ / / / Dokumetace EIA bude zpracováa zovu podle platé HostěradiceNeštětice 05/ ÚP VÚC Beešovsko 08/ / / legislativy. Další příprava závisí a schváleí ÚP VÚC (kocept zpracová 2002, předpoklad schváleí ) Beešovsko NeštěticeVoračice 05/ / / / I VoračiceNová Hospoda 07/ / / / / Další příprava závisí a schváleí ÚP VÚC Beešovsko II Plěí harmoogramu závisí a průběhu majetkopráví Nová HospodaMezo 07/ /1996 ÚP obce Mezo, schvále 12/ / / / / přípravy a stavebího řízeí I Stavba je v realizaci, termí zprovozěí 08/2007 MezoChotoviy 05/ /1996 ÚP VÚC Táborska, Schvále 12/ / / /2004 (společě se stavbou 0305-II) II A ChotoviyStoklasá Lhota 06/ / / / / /2002 Stavba je zprovozěa 0306-II B Stoklasá LhotaČekaice ebylo vyžadováo 12/ / / / II C Most Čekaice 05/ / / / / / II D Čekaiceobchvat Tábora 05/ / / / / / A Plěí harmoogramu závisí a průběhu majetkopráví TáborSoběslav 11/ / / / / přípravy a stavebího řízeí a a možství přiděleých fiačích prostředků. Stavba je zahruta do fiacováí modelem PPP B Most přes rybík Koberý 11/ / / / / 0307 C Most přes Čerovický potok 11/ / / / / 0308 A SoběslavVeselí ad Lužicí 08/ / / / / 0308 B Most přes Lužici 08/ / / / / 0308 C Veselí ad LužicíBošilec 08/ / / / / 0309-I BošilecŠevětí 10/ /2005 ÚP VÚC ČBSRA, schvále 03/ / / 12/ 10/ II ŠevětíBorek 10/ / / 12/ / III BorekÚsilé 10/ / / / 05/ / 0310-I ÚsiléHodějovice 11/ / / 07/ / 0310-II HodějoviceTřeboí 11/ / / 10/ TřeboíKaplice 11/2001 ÚP VÚC Českokrumlovsko I, schvále 04/ / / / I Kaplice-Nažidla 11/ / / / / 0312-II Nažidlastátí hraice Česko/Rakousko 11/ / 10/ / 04/ Zkratky: EIA Evirometal Impact Assessmet Dokumetace pro posouzeí vlivu a životí prostředí / DÚR Dokumetace pro území rozhodutí / ÚR Území rozhodutí / DSP Dokumetace pro stavebí povoleí / SP Stavebí povoleí / ÚPD Územě pláovací dokumetace / ÚP VÚC Území plá velkého územího celku

4 6 7 itezita dopravy jedotlivé stavebí úseky w VÝSTAVBA DÁLNICE D3 A RYCHLOSTNÍ SILNICE R3 zajistí požadavky plyoucí z dopravích zátěží, přičemž je zatím uvažová výhled do roku Pro celou trasu D3, R3 byla samostatě řešea progóza dopravy zahrující vlastí dálici a rychlostí silici včetě avazující siličí sítě. Techický stav stávající silice I/3 a její směrové vedeí jsou s ohledem a dopraví zátěže a bezpečost siličího provozu evyhovující. Jediý možý způsob zvýšeí bezpečosti provozu a tím i sížeí ehodovosti je odděleí dálkové dopravy od místí, a to výstavbou čtyřpruhové dálice, resp. rychlostí silice. w Itezita dopravy a dálicích a silicích I. třídy v ČR v roce Celoročí průměr deí itezity vozidel v obou směrech km stavba 0301 > Praha Jílové variata ZV variata ZZ 7,85 km 7,60 km počet MÚK (výjezd) 2 2 počet velkých mostů 2 2 počet tuelů 2 1 délka tuelů 1752 m 282 m w stav přípravy stavby 0301 Středočeský kraj Je zpracováa vyhledávací studie a jsou avržey variaty vedeí trasy v daém koridoru, očekává se upřesěí a staoveí výsledé trasy dálice v rámci vypracováí a schváleí ÚP VÚC Pražský regio. Poté bude možo pokračovat v další ivestorské přípravě této stavby, tj. vč. zpracováí dokumetace a zajištěí staoviska MŽP ČR podle zákoa č. 100/2001 Sb. (EIA). Zahájeí realizace stavby se předpokládá ejdříve v roce v Vizualizace dáličího tuelu Hůrka v Vizualizace jedé z variat řešeí dáličího mostu přes Sázavu w Schéma dopravího zatížeí dálice D3 r. 2020, celoročí průměr deí itezity vozidel v obou směrech Staoveí itezit pro dálici D3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi bylo v miulých letech ěkolikrát aktualizováo a základě výsledků sčítáí dopravy a stávající siličí síti. Dopraví progóza pro roky 2010, 2020 a 2030 byla provedea v rámci techicko-ekoomického a dopravího posouzeí dálice D3 a byla aktualizováa v roce Zde pro ázorost uvádíme dopraví zátěže pro rok V roce 2002 byla také zpracováa pro Miisterstvo dopravy progóza růstu itezit pro rok 2015, jež využívala digitálí model siličí sítě a pomocí výpočtových metod staovila zátěže jak a D3 (R3), tak a okolích komuikacích celého regiou. Ze zpracovaých progóz dopravy a celostátího sčítáí dopravy (CSD) plye, že stávající silice I/3 mezi Mirošovicemi, Beešovem, Táborem a Plaou. L. je des kapacitě zcela evyhovující pro stávající provoz. Např. a úseku mezi Táborem a Plaou. L. dosahovala itezita dopravy v roce 2005 až voz./de a a úseku mezi Mirošovicemi a Beešovem ve stejém roce voz./de. Výstavbou dálice dojde k podstaté úspoře času (cca 30 %), úspoře pohoých hmot (cca 15 %). Dále dojde k podstatému sížeí egativích vlivů dopravy a životí prostředí v přilehlých obcích a městech. Vedeí trasy dálice D3 v samostaté trase západím koridorem prostorem Jílového z hlediska dopravího umoží alterativí spojeí Beešovska s Prahou a tím i odlehčeí dálice D1, která v roce 2004 a úseku km 0-21 Praha Mirošovice dosahuje i po rozšířeí a tři pruhy v každém jízdím pásu kapacitího maima. Vedeí v tomto koridoru splňuje dopraví požadavky v rámci pražského regiou tj. optimálě umožňuje urbaizaci prostoru Jílového, který emá v současé době odpovídající siličí spojeí s Prahou. V rekreačích dech umoží trasa D3 výrazě odlehčit silicím II/105, II/603 a rověž i silicím I/4 a II/102 eboť převezme začou část dopravy do středího Povltaví a dolího Posázaví. stavba 0302 > Jílové Hostěradice 5,05 km počet velkých mostů 1 počet MÚK (výjezd) 1 počet tuelů 4 délka tuelů 900 m

5 8 9 jedotlivé stavebí úseky / středočeský kraj jedotlivé stavebí úseky / středočeský kraj stavba 0303 > Hostěradice Neštětice stavba 0305 > Voračice Mezo 15,85 km počet velkých mostů 2 19,34 km počet velkých mostů 4 Stavba je rozdělea do dvou samostatých částí: 0305/I Voračice Nová Hospoda ,64 km 0305/II Nová Hospoda Mezo.... 1,70 km w stav přípravy stavby 0305 stavba 0304 > Neštětice Voračice Na celou trasu bylo v roce 1996 vydáo souhlasé staovisko MŽP ČR (dle zák. č. 244/1992 Sb. o posuzováí vlivů a životí prostředí). Pro obě stavby je samostatě zpracováa a aktualizováa dokumetace pro území rozhodutí (DÚR). 11,70 km počet MÚK (výjezd) 2 počet velkých mostů 3 w stav přípravy staveb 0302, 0303 a 0304 Byly zpracováy dokumetace pro posouzeí vlivu stavby a životí prostředí (EIA) a v roce 1996 předložey a MŽP ČR. Řízeí byla do doby schváleí ÚP VÚC Beešovsko odložea. Dokumetace budou přepracováy a proces EIA bude probíhat podle ově platé legislativy. V poloviě devadesátých let miulého století byly rověž zpracováy dokumetace k územímu rozhodutí. Ivestorská příprava staveb 0302, 0303 a 0304 je pozastavea do doby schváleí ÚP VÚC Beešovska. STAVBA 0305/I Tato stavba tvoří převážou část celého úseku Její defiitiví umístěí je však závislé a schváleí územího pláu VÚC Beešovska. Bez ěj elze získat území rozhodutí o umístěí stavby a pokračovat tak v další přípravě. STAVBA 0305/II Teto krátký úsek byl vyčleě ze stavby 0305 z důvodu utosti apojeí a území Jihočeského kraje již realizovaé stavby 0306/I, která je zaesea ve schváleém územím pláu VÚC Táborska, a stávající silici I/3 u Meza. Bez tohoto úseku by ebylo možé v předpokládaém termíu v roce 2007 stavbu 0306-I zprovozit. Stavba 0305/II je zaesea jako veřejě prospěšá stavba v územím pláu obce Mezo. V roce 2005 byly zajišťováy podklady pro území řízeí, jež bylo zahájeo v a pravomocé území rozhodutí bylo získáo v 09/2005. V současé době se zajišťuje projedáváí DSP. Zahájeí realizace stavby 0305/II se předpokládá v roce. v Vizualizace mostu Mastík Zahájeí realizace všech tří staveb se předpokládá po roce > hlaví problémy staveb a území Středočeského kraje Současé kokrétí problémy přípravy výstavby D3 ve Středočeském kraji: Neschváleé ÚP VÚC Pražského regiou a Beešovska (kocepty obou ŮP byly dokočey v roce 2002). Projedáí koceptů ÚP bylo přerušeo z důvodů předložeí jiých variat řešeí D3 Miisterstvem životího prostředí ČR, a to přesto, že již v roce 1994, a základě krajiářského vyhodoceí s ávrhem ěkolika koridorů a variat D3, MŽP ČR doporučilo vedeí D3 v západím, tedy tzv. stabilizovaém koridoru. Po odsouhlaseí tohoto koridoru tehdejším MH ČR, předložilo MDS ČR toto doporučeé vedeí D3, dopracovaé do úrově EIA a dokumetace pro území rozhodutí, do ÚP VÚC Beešovska a vedeí D3, dopracovaé do úrově EIA a techické studie dvou variat (v okrese Prahazápad) do ÚP VÚC Pražského regiou. Proběhlo již také posuzováí variatích řešeí D3, ově avrhovaých MŽP ČR do ÚP VÚC Pražského regiou a ÚP VÚC okresu Beešov. Podle iformací Středočeského kraje, který je pořizovatelem obou ÚP VÚC, se předpokládá jejich schváleí ejdříve v roce. Souboré staovisko ke koceptu ÚP VÚC Beešovsko bylo schváleo v 02/. Na schváleí ÚP VÚC Beešovska a ÚP VÚC Pražského regiou závisí další ivestorská příprava všech staveb dálice D3 ve Středočeském kraji, tj. staveb 0301, 0302, 0303, 0304 a 0305.

6 10 11 jedotlivé stavebí úseky jedotlivé stavebí úseky / jihočeský kraj Jihočeský kraj stavba 0306 > Mezo Tábor délka (od Meza po Měšice) 15,4 km počet MÚK (výjezd) 2 počet velkých mostů 2 Součástí stavby 0306 jsou zatím jedié provozovaé čtyřpruhové úseky z celé budoucí D3/R3. Část obchvatu Tábora slouží veřejosti již od roku 1991 (3 km jako čtyřpruh, 2 km jako dvoupruh), úsek ChotoviyČekaice byl zprovozě v roce 2004 a v červu 2005 byl otevřeím druhé poloviy čekaického mostu a ávazého půlkilometrového úseku kompletě dokoče 8,3 km dlouhý celek budoucí dálice D3 v okolí Tábora. Stavba 0306-I je od počátku roku 2005 ve výstavbě. Datum jeho zprovozěí je závislé a možství přiděleých fiačích prostředků. Podle harmoogramu by měl být teto úsek předá do užíváí v roce 2007, záleží však a postupu přípravy a výstavby sousedího úseku 0305-II, protože oba musí být zprovozěy současě. Samostatá fukčost stavby 0306-I eí možá. Stavba 0306-II-A výstavba zahájea v 02/2002, zprovozěo v 10/2004. Stavba 0306-II-B výstavba zahájea v 02/2002, zprovozěo v 10/2004. Stavba 0306-II-C výstavba zahájea v 02/2003, zprovozěo v 06/2005. Stavba 0306-II-D výstavba zahájea v 10/2002, zprovozěo v 06/2005. Úsek 0306 obsahuje také Středisko správy a údržby dálice (SSÚD) u Chotovi. Trasa ozačovaá jako 0306 je rozdělea a pět samostatých staveb: 0306-I Mezo Chotoviy 6,8 km 0306-II-A Chotoviy Stoklasá Lhota 3,2 km 0306-II-B Stoklasá Lhota Čekaice 1,0 km 0306-II-C Most Čekaice 0,5 km 0306-II-D Čekaice po hotový obchvat Tábora 0,5 km + stará část obchvatu Tábora 3,4 km W Most u Čekaic w stav přípravy stavby 0306 Na stavbu 0306 bylo vydáo souhlasé staovisko MŽP ČR podle zák. č. 244/1992 Sb. (pro úsek 0306-II-B ebyl proces EIA vyžadová). V byl schvále ÚP VÚC okresu Tábor s dálicí D3 jako veřejě prospěšou stavbou a a základě toho pak byla postupě vydáa také území rozhodutí o umístěí stavby. V Letecký pohled a rozestavěou dálici mezi obcemi Koší a Stoklasá Lhota w Trasa v provozu u obce Stoklasá Lhota v Ekotuel pod dálicí u obce Chotoviy

7 12 13 jedotlivé stavebí úseky / jihočeský kraj jedotlivé stavebí úseky / jihočeský kraj stavba 0307 > Tábor Soběslav stavba 0308 > Soběslav Bošilec 16,2 km počet velkých mostů 5 14,3 km počet velkých mostů 1 W Vizualizace MÚK Plaá ad Lužicí Stavba 0307 TáborSoběslav společě se stavbou 0308 SoběslavBošilec a sebe převezme vysoké dopraví zatížeí současé silice I/3, která je vedea v převážé většiě itraviláem souměstí Tábor, Sezimovo Ústí, Plaá ad Lužicí, Soběslav a Veselí ad Lužicí. V roce 2005 byly tyto dvě stavby vládím useseím určey k přípravě fiacováí modelem PPP (Public Private Partership), tedy modelem fiacováí výstavby soukromým kapitálem, který bude stát v průběhu provozu splácet. Je to model, který by mohl úspěšě vyřešit současý edostatek fiací, směřujících do rozpočtu dálice D3. Stavba 0307 je rozdělea a tři samostaté úseky: 0307 A Tábor Soběslav 15,0 km 0307 B Most přes rybík Koberý 0,5 km 0307 C Most přes Čerovický potok 0,7 km w stav přípravy stavby 0307 Na stavbu bylo vydáo souhlasé staovisko MŽP ČR podle zák.244/1992 Sb. v. ÚP VÚC Táborska s dálicí D3 jako veřejě prospěšou stavbou, byl schvále také v roce Pravomocé území rozhodutí pro stavbu 0307 bylo získáo v 11/2003 a poté se rozběhly podrobý geotechický průzkum, archeologická prospekce a záchraý biologický průzkum, jejichž závěry byly zapracováy do DSP. V současé době jsou získáváa potřebá rozhodutí, staoviska a vyjádřeí k DSP a je prováděa majetkopráví příprava, tedy výkupy pozemků trvalého záboru stavby (a úseku 0307 je cca 1200 vlastíků stavbou dotčeých pozemků). Předpoklad zahájeí výstavby části stavby je v roce, ostatí části ejpozději v roce Stavba 0308 je rozdělea a tři dílčí úseky: 0308 A Soběslav Veselí ad Lužicí 7,6 km 0308 B Most přes Lužici 1,0 km 0308 C Veselí ad Lužicí Bošilec 5,7 km w stav přípravy stavby 0308 Na stavbu bylo v vydáo souhlasé staovisko MŽP ČR. ÚP VÚC Táborska s dálicí D3 jako veřejě prospěšou stavbou, byl schvále v roce Území rozhodutí abylo práví moci v 6/2004 a poté byl provede podrobý geotechický průzkum, záchraý biologický průzkum a archeologická prospekce a ásledě zpracováa DSP, která je v současosti podobě jako stavba 0307 projedáváa s dotčeými orgáy státí správy a se správci ižeýrských sítí a současě je vedea majetkopráví příprava (a úseku 0308 je cca 700 vlastíků pozemků, potřebých pro trvalý zábor stavby). Stavba 0308 C využije částečě obchvatu města Veselí ad Lužicí, který byl již v miulosti v délce 5,3 km stavě jako jeda polovia dálice. Zahájeí realizace stavby 0308 B se předpokládá v roce, staveb 0308 A a C v roce V Vizualizace MÚK Veselí. L. sever w Vizualizace dáličího mostu přes rybík Koberý v Vizualizace MÚK Dráchov

8 14 15 jedotlivé stavebí úseky / jihočeský kraj jedotlivé stavebí úseky / jihočeský kraj stavba 0309 > Bošilec Úsilé stavba 0311 > Třeboí Kaplice 21,839 km počet MÚK (výjezd) 4 8,255 km počet MÚK (výjezd) 1 Stavba je rozdělea a tři samostaté části: 0309/I BošilecŠevětí (2 MÚK) ,609 km 0309/II ŠevětíBorek (1 MÚK ) ,750 km 0309/III BorekÚsilé (1 MÚK ) ,480 km stavba 0310 > Úsilé Č. Budějovice Třeboí stavba 0312 > Kaplice st. hraice Česko/Rakousko 20,076 km počet MÚK (výjezd) 6 15,949 km Stavba je rozdělea a dvě samostaté části: 0310/I ÚsiléHodějovice (3 MÚK) ,490 km 0310/II HodějoviceTřeboí (3 MÚK)... 12,586 km w stav přípravy staveb 0309 a 0310 Byly zpracováy dokumetace EIA a v r předložey a MŽP ČR. Kladé staovisko bylo vydáo v 02/2005 pro stavbu 0309 a 06/2005 pro stavbu ÚP VÚC Českobudějovicka byl schvále v 03/2002. Následě byly zpracováy DÚR. U stavby 0309/III, která bezprostředě avazuje a komuikačí systém Českých Budějovic, se se zahájeím realizace předpokládá ejdříve ze všech staveb části 0309 a Zahájeí realizace obou staveb se předpokládá v letech Stavba je rozdělea a dvě samostaté části: 0312/I Kaplice Nažidla (2 MÚK) ,139 km 0312/II Nažidla st. hraice Česko/Rakousko (1 MÚK)... 3,810 km w stav přípravy staveb 0311 a 0312 Byly zpracováy dokumetace EIA a v roce 2001 předložey a MŽP ČR. Kladé staovisko bylo pro obě stavby vydáo v. ÚP VÚC Českokrumlovsko I byl schvále v 04/2005. Společý bod přechodu mezi ČR a Rakouskem byl staove, probíhají mezistátí jedáí k uzavřeí dohody o projedáí D3 (R3) a českém území s obdobou komuikací a území Rakouska. Zahájeí realizace se předpokládá v roce. > hlaví problémy staveb a území Jihočeského kraje Současé kokrétí problémy přípravy výstavby D3 a R3 v Jihočeském kraji: U stavby 0306-I jsou problémy v oblasti majetkopráví dořešey. Stavba v realizaci, stavebí povoleí a hlaví trasu je pravomocé. Zprovozěí a dokočeí stavby je v úzké ávazosti se stavbou 0305-II v oblasti Meza (Středočeský kraj), kde jsou očekáváy obdobé problémy v oblasti majetko- práví (vyvlastěí pozemků) i v oblasti správích řízeí (odvoláí k jedotlivým rozhodutím). U staveb 0307 a 0308 jsou očekáváy obdobé problémy v oblasti majetkopráví (vyvlastěí pozemků) i v oblasti správích řízeí (odvoláí k jedotlivým rozhodutím). Stavby jsou uvažováy jako vhodé pro uplatěí fiacováí modelem PPP (Public Private Partership). U staveb 0309 až 0312 jsou očekáváy obdobé problémy v oblasti majetkopráví (vyvlastěí pozemků) i v oblasti správích řízeí (odvoláí k jedotlivým rozhodutím). Další příprava zde závisí a výši přiděleých fiačích prostředků.

9 Praha Tábor České Budějovice Rakousko dálice D3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko Ředitelství silic a dálic ČR Čerčaská 12, Praha 4 >

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 Praha Tábor České Budějovice st. hr. ČR R4 MÚK Skalka MÚK Nová Hospoda Stav k 1. březnu 2009 3/2009 Zpráva o přípravě a realizaci D3/R3 a R4 pro Výkonnou radu

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji I N F O R M A C E o přípravě výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji na setkání ministra dopravy s hejtmanem Jihočeského kraje. 1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC)

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013 Sockelschiee-Motage Tepelě izolačí systémy Capatect Návod k motáži 2013 1 Předmluva Capatect je jedou z čelích začek a trhu tepelě izolačích systémů (ETICS). V tomto motážím postupu jsou popsáy jedotlivé

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Zájmem každého státu je, aby se harmonicky a vyváženě rozvíjelo celé jeho území, snižovaly se rozdíly mezi úrovní jednotlivých regionů a podporoval

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí stavba 007A, B, C; 008A, B dálnice D Veselí nad Lužnicí informační leták, stav k 09/2008 Plzeò Dražice Dálnice D 19 soubor staveb Veselí nad Lužnicí infografika D-Tabor-Veseli-nL-prehled-u-080810 Èeské

Více

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku Úvodní slovo Historie dálnice D1 sahá na začátek minulého století. Plány na její výstavbu se výrazně měnily a ani dnes není dokončená. Její první úsek se otevřel v roce 1971 a od roku 1980 spojuje Prahu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty. Stávající trasa dálnice Dle platného územního rozhodnutí (ÚR)

Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty. Stávající trasa dálnice Dle platného územního rozhodnutí (ÚR) Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty Dle platného územního rozhodnutí (ÚR) Místní komunikace v trase obchvatu dálnice s MÚK Úsilné, ÚK Hlinsko, ÚK Pohůrka a dále směr MÚK Roudné (jiné křižovatky

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

BŘEZEN 2011. web: www.metr2reality.cz. véo

BŘEZEN 2011. web: www.metr2reality.cz. véo MORAVSKÉ REALITNÍ NOVINY BŘEZEN 011 PŘ ÍLO NO HA STA VOVB web: www.metrreality.cz Y sídlo: Krapko 3, 779 00 Olomouc telefo: +40 585 430 430 mobil: +40 608 775 777 email: metr@metrreality.cz certifiková:

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ 2 3 VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI! Právě dokočeá restrukturalizace a ová orgaizace v rámci koceru Kirchdorfer zajišťuje společosti MABA Prefa spol. s r.o. vůdčí roli v oblasti betoových

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 5 / 2006 Rakušaé si prohlédli temelíský reaktor Pracovat a Temelíě? To bychom rádi, říkají studeti Jada dovedl v Temelíě školáky z Týa k vítězství

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více