4.6 Složené soustavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.6 Složené soustavy"

Transkript

1 4.6 Složené soustavy vznikají spojením jednotlivých konstrukčních prvků (tuhých těles, tuhých desek a/nebo bodů) deska deska G G 1

2 vazby: vnitřní - spojují jednotlivé prvky vnější - připojují soustavu k podkladu (základům, další konstrukci a.p.) vnitřní vazby G G vnější vazby 2

3 rovinná soustava - zatížení: rovinná soustava sil a - rovinné uspořádání vazeb G G 3

4 prostorová soustava - zatížení: prostorová soustava sil a/nebo - prostorové uspořádání vazeb 4

5 stupně volnosti soustavy m = součet počtů stupňů volnosti jednotlivých prvků bez vlivu vazeb r = součet počtů stupňů volnosti odebraných všemi vazbami s n = r - m stupeň statické neurčitosti soustavy posouzení vnějšího podepření rovinná složená soustava má minimálně 3 stupně volnosti (min. 1 deska... m = 3) prostorová složená soustava má minimálně 6 stupňů volnosti (min. 1 těleso... m = 6) aby vnější vazby zamezily přemístění konstrukce, musí odebírat nejméně: 3 stupně volnosti rovinné soustavě (r ext 3) 6 stupňů volnosti prostorové soustavě (r ext 6) 5

6 statická/kinematická určitost soustavy Stupně volnosti *) rovina [prostor] Podepření staticky Podepření kinematicky Pozn. s n = 0 (m = r) a rext 3[6] *) a není výjimkový případ s n > 0 (m < r) a rext 3[6] *) a není výjimkový případ s n < 0 (m > r) a/nebo rext < 3[6] *) a/nebo výjimkový případ určité neurčité přeurčité určité přeurčité neurčité kce. vč. všech jejích částí pevně podepřena kce. vč. všech jejích částí pevně podepřena kce. nebo její část může samovolně změnit polohu výjimkový případ podepření: přestože počet vazeb je dostatečný k odebrání všech stupňů volnosti konstrukce (r m, r ext 3 nebo r ext 6), jejich nevhodné uspořádání nezabraňuje skutečným či nekonečně malým posunům/pootočením konstrukce nebo její části 6

7 Příklady: r c = 2 I. m c II. I = 3 m II = 3 a d b r r a = 2 d = 1 r b = 1 r c = 2 I. m c II. I = 3 m II = 3 a b r a = 2 r b = 2 m = 2 3 = 6 r = (2+1)+(2+1) = 6 vnější vnitřní s n = r m = 0 staticky i kinematicky určitá kce. vnější podepření: r ext = (2+1) = 3 3 m = 2 3 = 6 r = (2+2) + 2 = 6 vnější vnitřní s n = r m = 0 staticky i kinematicky určitá kce. vnější podepření: r ext = (2+2) = 4 3 r c = 2 I. m c II. I = 3 m II = 3 a d b r r a = 2 d = 1 r b = 2 m = 2 3 = 6 r = (2+2)+(2+1) = 7 vnější vnitřní s n = r m = 1 1x staticky neurčitá / 1x kinematicky přeurčitá kce. vnější podepření: r ext = (2+2) = 4 3 7

8 I. m I = 3 r c = 2 c d r d = 1 II. m II = 3 a e r e = 1 b r a = 2 r b = 1 m = 2 3 = 6 r = (2+1)+(2+1+1) = 7 vnější vnitřní s n = r m = 1 1x staticky neurčitá / 1x kinematicky přeurčitá kce. vnější podepření: r ext = (2+1) = 3 3 Všimněme si: tuhý celek - deska I. c II. d a e b r a = 2 r b = 1 Vnější vazby odebírají tuhé desce 3 stupně volnosti... konstrukce je vně staticky určitá. 8

9 m = 2 3 = 6 r c = 2 I. m c II. vnější vnitřní I = 3 m II = 3 a b r a = 2 r b = 1 r = (2+1) + (2) = 5 s n = r m = 1 1x staticky přeurčitá / 1x kinematicky neurčitá kce. (přestože vnější podepření: r ext = (2+1) = 3 3) I. m I = 3 r c = 2 c d r d = 1 II. m II = 3 a e r e = 1 r a = 2 m = 2 3 = 6 r = (2) + (2+1+1) = 6 vnější vnitřní s n = r m = 0 ALE vnější podepření: r ext = kce. vně staticky přeurčitá, není zamezeno pootočení 9

10 r c = 1 c m I = 3 m II = 3 I. r d = 1 d II. a b r a = 2 r b = 2 m = 2 3 = 6 r = (2+2) + (1+1) = 6 vnější vnitřní s n = r m = 0 vnější podepření: r ext = (2+2) = 4 3 ALE nevhodné uspořádání vazeb nezamezuje přemístění kce.... výjimkový případ podepření 10

11 * další příklady výjimkových případů podepření rovinných složených soustav 11

12 Př. 1: Načrtněte statické schéma zobrazené konstrukce a určete její stupeň statické neurčitosti. a) 2D b) 3D (Letiště Marca Pola, Benátky) 12

13 metoda výpočtu reakcí: 1) konstrukci rozdělíme na jednotlivé prvky 2) účinky vazeb nahradíme neznámými reakcemi vnější vazby a b A h B h A v B v Povšimněme si: každá vnější reakce se vyskytuje právě 1x. 13

14 vnitřní vazby: každá vnitřní vazba musí být v rovnováze, např. c C Ih C Iv C IIh C IIv CIIh C Iv C Ih C IIv -C Ih + C IIh =0 -C Iv + C IIv =0 C h C h C v C v Povšimněme si: každá vnitřní reakce se vyskytuje právě 2x, a to vždy s opačnou orientací. 14

15 3) vypočítáme reakce tak, aby každá část konstrukce byla v rovnováze soustava je v rovnováze jako celek podmínky rovnováhy pro každý prvek zahrneme pouze zatížení a reakce působící na prvek podmínky rovnováhy pro soustavu jako celek (vnější podmínky rovnováhy) zahrneme všechna zatížení kce. a vnější reakce nadbytečné podmínky (můžeme použít pro výpočet nebo pro kontrolu) 15

16 4.6.1 Rovinné složené soustavy vícenásobný kloub 16

17 vícenásobný kloub pro výpočet reakcí působících na připojené pruty někdy zjednodušujeme Pozor: nepřípustné pro detailní výpočet vazby (spoj. plechu, čepu ap.). 17

18 * odebrané st. volnosti: r = 2 (n-1) (n připojených desek) III II r II = 2 I r I = 2 r = r I + r II = 4 18

19 * reakce II A IIh nebo III A IIv A Ih A Iv A IIh A Iv A IIv II A Ih A Iv I A IIh A Ih III A IIh A IIv A Iv I A IIv A Ih Výsledné celkové reakce působící na připojené desky vyjdou v obou případech stejně. Avšak pro detailní výpočet sil působících na vazby (spoj. plech, čep ap.) je nutno zavést reakce podle skutečného působení vazby! 19

20 * pozor, rozdíl dvojnásobný kloub II A IIv A Iv A Ih A IIh A IIh II A IIv A Iv III I III A Ih I jednoduchý kloub II II A v A v I A h A h I 20

21 dvě či více vazeb v jednom místě, např.: 21

22 dvě či více vazeb v jednom místě, např.: II b a I = II b a I nebo II b I a II B v A v B h A h B v B h I nebo Výsledné celkové reakce působící na připojené desky i ve vnější vazbě vyjdou v obou případech stejně. Avšak pro detailní výpočet sil působících na vazby (spoj. plech, čep ap.) je nutno zavést reakce podle skutečného působení vazby! II B v B h B v B h A v I A h 22

23 zatížená vazba, např.: II F I vnější sílu F můžeme přiřadit desce I nebo II II A v A h F A h A v I nebo II F A v A h A h A v I pozn.: podobně pro moment Výsledné celkové síly působící na připojené desky vyjdou v obou případech stejně. Avšak pro detailní výpočet sil působících na vazby (spoj. plech, čep ap.) je nutno zavést reakce podle skutečného působení vazby! 23

24 Př. 2: Vypočtěte vnitřní a vnější reakce rovinné konstrukce M 1 = 7 knm F 1 = 10 kn F 2 = 5 kn 2 F 3 = 3 kn (m) 24

25 Posouzení statické určitosti m = 3 r = 4 m = 3 m = 3 r = 1 r = 2 r = 1 r = 1 nebo m = 3 r = 4 m = 3 m = 3 r = 2 r = 2 r = 2 r = 1 m = 3 r = 1 m = 3 3 = 9 r = = 9 m = r m = 4 3 = 12 r = = 12 m = r 25

26 Rozdělení na prvky a zavedení reakcí M 1 = 7 knm F 1 = 10 kn E Ih E Iv E IIh E IIv II. F 2 = 5 kn I. E Iv E Ih E IIh F 3 = 3 kn E IIv A v A h III. D D C B I. e III. II. a b d c 26

27 Podmínky rovnováhy M 1 = 7 knm F 1 = 10 kn E Ih E Iv E IIh E IIv II. F 2 = 5 kn I. A h E Iv E Ih F 3 = 3 kn D I: A C v II: x : Ah + EIh = 0 (1) B x : F2 EIIh D = 0 (4) z : F1 + Av + EIv = 0 (2) z : C E IIv = 0 (5) e : M1 + 4Av + 5Ah = 0 (3) e : 5D 4C = 0 (6) III: x : E + E + D + F = 0 (7) Ih IIh E IIv III. 3 E IIh z : EIv + EIIv + B = 0 (8) e : 2F3 + 5D = 0 (9) D 27

28 Podmínky rovnováhy I: x : A + E = 0 (1) h Ih z : Av + EIv = 10 (2) z : C E IIv = 0 (5) e : 4Av + 5Ah = 7 (3) e : 5D 4C = 0 (6) III: x : E + E + D = 3 (7) Ih IIh z : EIv + EIIv + B = 0 (8) e : 5D = 2 3 (9) II: x : E D = 5 (4) IIh 28

29 Řešení soustavy pomocí programu wxmaxima (wxmaxima.sourceforge.net, maxima.sourceforge.net)

30 Podmínky rovnováhy M 1 = 7 knm F 1 = 10 kn F 2 = 5 kn 2 F 3 = 3 kn 3 A h 4 4 A v B C Vnější: x : A + F + F = 0 (10) h 2 3 z : Av + B + C + F1 = 0 (11) a : M 4F 5F 3F 4B 8C = 0 (12)

31 Vnější podmínky rovnováhy můžeme použít pro kontrolu výsledku:

32 Výsledek: M 1 = 7 knm F 1 = 10 kn II. F 2 = 5 kn I F 3 = 3 kn (kn) 32

33 Praktická doporučení pro řešení složených soustav Výpočet reakcí staticky určité složené soustavy vede nařešení soustavy lineárních rovnic, jejichž počet odpovídá počtu stupňů volnosti konstrukce. Soustavu rovnic můžeme výrazně zjednodušit při dodržení následujících doporučení: V konstrukci se snažíme identifikovat nesené a nosné části. Při sestavování a výpočtu podmínek rovnováhy postupujeme od nesené části k nosné. Při sestavování podmínek rovnováhy pro jednotlivé desky použijeme takové nezávislé podmínky (silové a/nebo momentové), ve kterých se vyskytne co nejméně neznámých reakcí. Toho je možno docílit zejména vhodnou volbou bodů pro podmínky momentové. V některých případech může být výhodné využít pro řešení některých reakcí vnější podmínky rovnováhy, nebo podmínky rovnováhy pro část soustavy sestávající z dvou nebo více desek. Viz příklady. 33

34 34

35 35

36 (kn) 36

37 Nesená část 37

38 Nosná část (trojkloubový rám) 38

39 (kn) 39

40 Poděkování - Acknowledgment: Všechny použité fotografie pocházejí z Godden Structural Engineering Slide Library, National Information Service for Earthquake Engineering, University of California, Berkeley. All photographs belong to Godden Structural Engineering Slide Library and appear courtesy of National Information Service for Earthquake Engineering, University of California, Berkeley. 40

41 Tento dokument je určen výhradně jako doplněk k přednáškám z předmětu Stavební mechanika 1 pro studenty Stavební fakulty ČVUT v Praze. Dokument je průběžně doplňován, opravován a aktualizován a i přes veškerou snahu autora může obsahovat nepřesnosti a chyby. Datum poslední revize: :50 41

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více