PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online"

Transkript

1 Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05 RNDr. Věr Effeberger

2 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Toto je bous číslo k výukovému videu: Algebrické výrz. Než si video zpeš, tk si prcoví sešit vtiski při sledováí vide si do ěj doplňuj veškeré pozámk, slov příkld. Udrží tě to v pozorosti budeš se moci k zpsým iformcím později vrcet. Kdž už tě Algebrické výrz uví, ebo tě přestou bvit, dej si jedoduše puzu pokrčuj později. Prcoví sešit ti bude sloužit hlvě k opkováí, je v ěm totiž úplě všecho, co k témtu Algebrické výrz musíš zát. Neí už ted třeb hledt iformce v učebicích, strých sešitech ebo si pltit doučováí. Příjemé učeí s Prohlášeí: Teto prcoví sešit je iformčím produktem, který doprovází výukové video Algebrické výrz. Jkékoliv šířeí ebo posktováí vide prcovího sešitu třetím osobám bez souhlsu utork je zkázáo! Děkuji z pochopeí respektováí tohoto sděleí. Stžeím tohoto mteriálu rozumíte, že jkékoli použití iformcí z tohoto mteriálu úspěch či eúspěch z toho ploucí, jsou pouze ve Všich rukách utork z ě eese žádou zodpovědost. školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger

3 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie!. ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. ALGEBRAICKÝ VÝRAZ Algebrický výrz je mtemtický, který se skládá z čísel (eboli ) z písme ozčujících, t jsou spoje zk opercí sčítáí, odčítáí, ásobeí, děleí, umocňováí odmocňováí, popř. obshuje tké, které určují pořdí opercí. Příkld lgebrických výrzů: 5 Poz.: Nelgebrické výrz tké eistují, jedá se o tkové výrz, které obshují př. logritmus, goiometrické fukce, ebo operce výrokové logik. Příkld elgebrických výrzů: ZAMYŠLENÝ VÝRAZ Defiičí obor výrzu Defiičí obor výrzu je všech čísel, pro která má dý výrz (po doszeí těchto čísel z proměé). Jik řečeo, defiičí obor řeší otázku: Co všecho můžu z proměou/proměé dosdit, b měl výrz smsl? školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger

4 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Příkld: Hodot výrzu Hodotou výrzu se rozumí, které získáme po doszeí zvoleé hodot z jeho proměé ásledé provedeí opercí vpočítáí výrzu. Jik řečeo, řešíme otázku: Čemu se rová výrz, kdž do ěj místo proměé/proměých dosdím kokrétí číslo/čísl vpočítám ho? Příkld: Určete hodotu dého výrzu: pro b b pro, b 7 Nulový bod výrzu Nulový bod výrzu je hodot proměé či proměých, která dává výsledou hodotu celého rovou ule. Jik řečeo, řešíme otázku: Co musím dosdit z proměou, b mi celý výrz všel rove ule? školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 4

5 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Příkld: 5 Určete ulový bod výrzu: 5. MNOHOČLENY Mohočle ebo tké -tého stupě je lgebrický výrz tpu: 0, kde N0, 0,,, jsou reálá čísl - 0. Sčítci se zývjí čle mohočleu, k je jejich stupeň. k k Poz.: Mohočle s jedím čleem se zývá jedočle, se dvěm čle, se třemi čle, td. Příkld mohočleů: jedá se o mohočle (pětičle) stupě Mohočle více proměých tké eistují. Příkld mohočleu více proměých: 5 5 jedá se o mohočle ( ) stupě vzhledem k proměé, stupě vzhledem k proměé 4 m 0,m školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 5

6 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Operce s mohočle SČÍTÁNÍ (ODČÍTÁNÍ) MNOHOČLENŮ Součtem (rozdílem) mohočleů je mohočle, jehož čle mjí koeficiet, které jsme získli sečteím (odečteím) koeficietů si čleů dých mohočleů. Sčítáme (odčítáme) ted jblk s jblkm, hrušk s hruškm! Příkld: b 6 7b NÁSOBENÍ MNOHOČLENU MNOHOČLENEM Mohočle ásobíme tk, že kždý čle jedoho ásobíme kždým čleem druhého mohočleu. Násobíme ted metodou: kždý s kždým! Příkld: UMOCŇOVÁNÍ MNOHOČLENU Umocit mohočle -tou zmeá vásobit mezi sebou stejých mohočleů rových dému mohočleu. školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 6

7 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Zde ejčstěji používáme ásledující VZOREČKY pro borečk b b b b b b Příkld: 5b Dále se může hodit: Psclův trojúhelík b b b b b b b b Příkld: 5 DĚLENÍ MNOHOČLENU JEDNOČLENEM Mohočle dělíme jedočleem tk, že jedočleem dělíme v mohočleu. Vžd musíme určit podmík esmí se dělit ulou! Příkld: 0 8 : školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 7

8 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! DĚLENÍ MNOHOČLENU MNOHOČLENEM Děleí mohočleu mohočleem provádíme ásledujícím lgoritmem: o Děleí beze zbtku 4 : : 5 o Děleí se zbtkem 4 4 : 5 7 : školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 8

9 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Rozkld mohočleu souči Rozložit dý mohočle souči zmeá uprvit ho, tk b posledí opercí, kterou bchom prováděli, blo. Při hledáí rozkldu dého výrzu souči používáme růzé druh úprv: VYTÝKÁNÍ SPOLEČNÉHO ČINITELE b POSTUPNÉ VYTÝKÁNÍ ROZKLAD POMOCÍ VZORCŮ VZOREČKY pro borečk Příkld: b b b b b b b b b m 6m 5 VIETOVY VZORCE b p q pq p q Příkld: školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 9

10 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Příkld: b 9 9b 4 p q r. LOMENÉ VÝRAZY Lomeé výrz jsou výrz vjádřeé zlomk, jejichž čittelem i jmeovtelem jsou. Příkld lomeých výrzů: Defiičí obor lomeého výrzu Jelikož lomeé výrz předstvují, je uté vžd mslet to, že jmeovtel se esmí rovt!!! Musíme vžd určit podmík, z kterých má dý výrz smsl, eboli určujeme lomeého výrzu. Příkld: 5 7 b 6 4 Operce s lomeými výrz KRÁCENÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ Výrz zkrátíme zjedodušíme tk, že jeho čittele i jmeovtele ejprve rozložíme potom krátíme jejich společým. školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 0

11 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Příkld: m 0 m 0m Rozšiřováí lomeých výrzů je obráceý postup ke lomeých výrzů. Při rozšiřováí lomeých výrzů čittele i jmeovtele týmž výrzem růzým od. Příkld: Rozšiř výrz 5 číslem : Rozšiř výrz b výrzem b: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ Sčítáí (odčítáí) lomeých výrzů provádíme tk, že ejprve všech dé lomeé výrz převedeme společé potom sečteme (odečteme) jejich čittele. Společý jmeovtel lomeých výrzů je ejvhodější společý výrzů, které jsou ve jmeovtelích. Příkld: 0 5 školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger

12 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger NÁSOBENÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ Při ásobeí lomeých výrzů se sžíme vžd, pokud je to možé, ejprve. Dále pk ásobíme čittele čittelem jmeovtele jmeovtelem. Příkld: 5 5 b b DĚLENÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ Dělit lomeým výrzem je totéž jko ásobit výrzem, tudíž úloh děleí je tk převede úlohu. POZOR při určováí podmíek! Příkld: 4 4 : Příkld k opkováí: :

13 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie!.4 VÝRAZY S MOCNINAMI A ODMOCNINAMI Připomíám : Pro kždé reálé číslo kždé přirozeé číslo je: Pro kždé reálé číslo 0 je: 0. Dále pltí: R, N : 0 0 Operce s výrz obshujícími moci odmoci 0,, b R \ m, R : NÁSOBENÍ MOCNIN SE STEJNÝM ZÁKLADEM Příkld:. m m DĚLENÍ MOCNIN SE STEJNÝM ZÁKLADEM Příkld:. m : m m m m UMOCŇOVÁNÍ MOCNINY Příkld:. b UMOCŇOVÁNÍ SOUČINU Příkld:. b školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger

14 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! : b : b b UMOCŇOVÁNÍ PODÍLU Příkld:. Dlší důležitá prvidl! b b Příkld:. Příkld:. m m Příkld:. b b : b : b m m b b Příkld:. USMĚRŇOVÁNÍ ZLOMKŮ Pokud je dá zlomek ebo lomeý výrz tkový, který má ve odmociu či odmoci, usměrit ho zmeá, že se vhodým lomeého výrzu odmoci či odmoci ve jmeovteli zbvíme. školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 4

15 . ALGEBRAICKÉ VÝRAZY Příprv SMZ z MATEMATIKY olie! Příkld: 6 SUPER, TEORII K ALGEBRAICKÝM VÝRAZŮM MÁŠ ZA SEBOU! A JDE SE DÁL školí rok 04/5 RNDr. Věr Effeberger 5

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2 Obsah Definiční obory výrazů s proměnnou... Zápisy výrazů...3 Sčítání a odčítání mnohočlenů...4 Násobení mnohočlenů...5 Dělení mnohočlenů...7 Rozklad mnohočlenů na součin vytýkání...9 Rozklad mnohočlenů

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na.

Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na. Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Lieárí algebra II láta z II semestru iformatiy MFF UK dle předáše Jiřího

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA ZLÍN Reezovl: Josef St Bedřh Zmol, ISBN 8-4-664-5 Obsh PŘEDMLUVA...6. OPERAČNÍ VÝZKUM JAKO NÁSTROJ

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

R e á l n á č í s l a - R

R e á l n á č í s l a - R Č Í S E L N É M N O Ž I N Y R e á l n á č í s l - R R c i o n á l n í č í s l - Q Ircionální čísl π ;,99 C e l á č í s l - Z Seznm některých mtemtických smbolů znček kulté ; hrnté ; úhlové ;{ složené závork

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více