MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Verze: 3 Červenec 2014

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr krdinaci a řízení Dhdy partnerství Odbr přípravy prgramvéh bdbí Starměstské náměstí Praha 1 Vydán Ministerstvem pr místní rzvj ČR dne 24. července 2014 s účinnstí d 1. října

3 OBSAH Přehled prvedených změn Úvd Závaznst a účinnst dkumentu Definice pužívaných pjmů Legislativní rámec Zkušensti z prgramvéh bdbí nejvýznamnější rizikvé blasti a rizikvé blasti pr naplňvání cílů prgramu v prgramvém bdbí Dpručení pr nastavení systému řízení rizik na úrvni prgramů Prcesy řízení rizik Organizace řízení rizik na úrvni ŘO Dkumentace na úrvni ŘO Řízení rizik na úrvni MMR-NOK Mdul pr reprtvání rizik Zesílené řízení rizik MMR-NOK Zesílené řízení rizik MMR-NOK Zařazení d zesílenéh řízení rizik Náležitsti zesílenéh řízení rizik Výbr pr vyhdncvání rizik Vzdělávání v blasti rizik Krdinace reakcí na prváděné audity a statní kmunikaci s EK Důsledky za neddržení metdickéh dkumentu Seznam zkratek

4 Přehled prvedených změn Tabulka č. 1 - Přehled prvedených změn Kapitla/ strana Předmět aktualizace Účinnst (datum) Celý dkument Kap. 2 Závaznst a účinnst dkumentu Kap. 3 Definice pužívaných pjmů Úprava názvů a značení článků příslušných nařízení EU v návaznsti na jejich schválení dne 17. prsince 2013 (nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 č. 1306/2013). Zpřesněna závaznst dkumentu v suladu s statními metdickými dkumenty Zpřesněna definice 3E v návaznsti na úpravu statních metdických dkumentů. Od 1. dubna 2014 Od 1. října 2014 Od 1. října 2014 Kap. 4 Legislativní rámec Dplněn legislativní rámec Od 1. října 2014 Dplněn dpručení na využití nástrje sebehdncení řídicíh Kap. 5 Zkušensti z rgánu a rizika a rizikvé blasti prgramvéh bdbí 2007 Synergie a kmplementarity a nejvýznamnější rizikvé Předběžné pdmínky a dšl blasti ke zpřesnění stávajících Od 1. října 2014 rizikvých blastí. Kap. 6.1 Prcesy řízení rizik Dplněn dpručení na využití nástrje pr sebehdncení řídicíh rgánu. Od 1. října 2014 Kap. 7 Řízení rizik na úrvni MMR-NOK Kap. 8.2 Zařazení d zesílenéh řízení rizik Kap. 11 Krdinace reakcí na prváděné audity a statní kmunikaci s EK Zpřesnění a aktualizace kapitly, zejména pdkapitly 7.1 Mdul pr reprtvání rizik v návaznsti na dpracvání relevantních metdických dkumentů. Dplněn bsah multikriteriální analýzy, na jejímž základě budu prgramy zařazeny d zesílenéh řízení rizik. Vlžení nvé kapitly k systému krdinace reakcí na prváděné audity a kmunikace s EK Od 1. října 2014 Od 1. října 2014 Od 1. října

5 1. Úvd Metdický pkyn pr řízení rizik ESI fndů v prgramvém bdbí (dále puze MP řízení rizik ) čerpá ze zkušenstí s řízením rizik v prgramvém bdbí , přičemž dpručení pr nastavení jedntnéh systému řízení rizik vyplynul i z evaluace Střednědbé hdncení věcné a finanční realizace Nárdníh strategickéh referenčníh rámce v prgramvém bdbí Cílem MP řízení rizik je zavedení systematickéh přístupu k identifikaci, hdncení, zvládání, mnitrvání a vykazvání všech významných rizik systémvým, jedntným a integrvaným způsbem tak, aby tat rizika byla minimalizvána a včas eliminvána. Cílem MP řízení rizik je také dsáhnut stavu, kdy rizika, která jsu kmunikvána s Nárdním rgánem pr krdinaci (MMR-NOK), mají srvnatelnu vypvídající hdntu a je mžné s nimi dále pracvat, předat návrhy na jejich minimalizaci na vyšší úrveň, například na úrveň Vlády ČR, či následně přijímat nápravná patření pr snížení významnsti rizika a t nejen z úrvně řídícíh rgánu (ŘO) či MMR-NOK, ale například i Vlády ČR. MP řízení rizik je sestaven tak, aby byl využitelný pr všechny prgramy spadající pd Dhdu partnerství (také DP). Jedním z hlavních cílů ŘO je nejen dsáhnut ptimálníh čerpání Evrpských strukturálních a investičních (ESI) fndů při ddržení platné legislativy ale také plnění stanvených věcných a finančních milníků a cílů prgramů. Pd pjmem ptimální je rzuměn c nejhspdárnější, maximálně efektivní a účelné čerpání prstředků ESI fndů (tedy ddržení principů 3E a řádnéh finančníh řízení, cílem tedy není puze maximálně vyčerpat dispnibilní finanční prstředky) v suladu s cíli prgramu. Řízení rizik na úrvni prgramů spčívá v systematické identifikaci, hdncení, zvládání, mnitrvání a vykazvání všech významných rizik jedntným a integrvaným způsbem. Nezbytnst řízení rizik na úrvni prgramů lze becně dvdit z pžadavků a legislativníh rámce a z ptřeby kvalitníh řízení implementačníh prcesu a t jak z phledu ŘO, tak i z phledu MMR-NOK, který je dpvědný za naplňvání cílů Dhdy partnerství. Řízení rizik jak na úrvni prgramů, tak na úrvni MMR-NOK je vhdné využít také jak systém včasnéh varvání, který je schpen vydat včasný signál nepřiměřeném riziku a inicivat krdinvané akce k minimalizaci tht rizika a ke zmírnění jeh dpadu a pravděpdbnsti, a t především na úrvni řízení ŘO. Řízení rizik na úrvni prgramů pskytuje důležité vstupy d systému řízení rizik na úrvni Dhdy partnerství. D MP řízení rizik jsu zaneseny také prvky strategie pr bj s pdvdy a krupcí v blasti ESI fndů v prgramvém bdbí Závaznst a účinnst dkumentu MP řízení rizik schválila vláda ČR usnesením č. 597 z 9. srpna 2013 a je závazný pr všechny prgramy v rámci všech ESI fndů, které jsu zastřešeny Dhdu partnerství, tzn. pr 5

6 Evrpský fnd pr reginální rzvj (dále také EFRR ), Evrpský sciální fnd (dále také ESF ), Fnd sudržnsti (dále také FS ), Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva (dále také EZFRV ) a Evrpský námřní a rybářský fnd (dále také ENRF ), a jejichž ŘO je v kmpetenci ČR, s výjimku textu značenéh kurzívu (kapitla č. 6, případně i další text), který je dpručující a jedntlivé ŘO mhu zhlednit svá specifika, vnitřní pstupy a již nastavený systém řízení rizik. Tent metdický pkyn má pr prgramy Evrpské územní splupráce v případech, že řídicí rgán není v gesci ČR (tedy krmě peračníh prgramu přeshraniční splupráce mezi Česku republiku a Plsku republiku) s hledem na specifický průběh přípravy a realizace prgramu vyplývající ze zapjení nejméně dvu států dpručující charakter. MP řízení rizik bude aktualizván dle ptřeby. V mezidbí prvádění aktualizace budu v urgentních případech vydávána metdická stanviska ministra pr místní rzvj, která budu pr subjekty implementační struktury závazná. Účinnst aktualizvaných verzí MP řízení rizik bude zpravidla 1. den 3. měsíce p měsíci, kdy byla vydána aktualizvaná verze, vždy bude přihlédnut na rzsah prvedených změn, tak, aby subjekty implementační struktury měly mžnst včas na tyt změny reagvat a případně zapracvat změny d řídící dkumentace prgramu. Metdická stanviska budu zapracvána d MP řízení rizik v rámci následující aktualizace a jejich účinnst bude stanvena jak s hledem zajištění ptřebné reakce na specifické záležitsti vzniklé v průběhu implementace, jejichž důsledky mhu mít vliv na čerpání z ESI fndů, tak také s hledem na mžnsti řídících rgánů se včas těmit pstupy řídit MMR-NOK je pvinen při prvním vydání a veškerých následných aktualizacích MP zveřejnit na zastřešujících webvých stránkách 1 ESI fndů a zárveň infrmvat dpisem ministra jeh vydání/aktualizaci řídicí rgány. Tent MP řízení rizik nabývá účinnsti d 1. dne třetíh měsíce, který následuje p měsíci, kdy byl schválen vládu ČR. V případě rzpru metdickéh pkynu s právními předpisy EU či ČR mají právní předpisy vždy přednst. V případě rzpru je platná účinná verze právních předpisů EU či ČR. Neplatí pr pžadavky, které mhu být nad rámec těcht předpisů a služí pr nastavení krdinace v rámci ČR a dsahvání cílů Dhdy partnerství. 3. Definice pužívaných pjmů 3E Zásada řádnéh finančníh řízení zahrnuje zásady účelnsti, efektivnsti (neb také účinnsti) a hspdárnsti. Pjem 3E vychází z anglických ekvivalentů Effectiveness Efficiency Ecnmy. Hspdárnst, efektivnst a účelnst definuje zákn finanční kntrle č. 320/2001 Sb., ve znění pzdějších předpisů. 1 Aktuálně na webu V rámci dalších příprav prgramvéh bdbí bude název webu upraven tak, aby dpvídal zastřešení všech ESI fndů. 6

7 Auditní rgán Orgán zdpvědný za zajištění prvádění auditů za účelem věření účinnéh fungvání řídícíh a kntrlníh systému prgramu a za vyknávání činnstí v suladu s čl. 127 becnéh nařízení. Dhda partnerství Dkument vypracvaný členským státem za účasti partnerů v suladu s přístupem zalženým na víceúrvňvé správě, který stanví strategii členskéh státu, pririty a patření pr účinné a efektivní využívání ESI fndů za účelem dsahvání cílů strategie Evrpa 2020.Evrpské strukturální a investiční fndy (ESI fndy) Fndy EU určené k realizaci Splečnéh strategickéh rámce: Evrpský fnd pr reginální rzvj (EFRR), Evrpský sciální fnd (ESF), Fnd sudržnsti (FS), Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva (EZFRV) a Evrpský námřní a rybářský fnd (ENRF). Hlavní indikátry Hlavní indikátry jsu indikátry, které jsu sučástí prgramvéh dkumentu a pdléhají přím schvalvání EK, jsu sučástí NČI Indikátry Indikátr je nástrj pr měření cíle / plánu, pstupu či dsažených efektů jedntlivých úrvní implementace. Indikátr musí být přesně definván a tvří jej kód, název, jasná definice, měrná jedntka včetně ppisu způsbu měření, zdrj údajů, výchzí, cílvá a dsažená hdnta. Pjem indikátr má stejný význam jak jeh český ekvivalent ukazatel. Milníky Milníky jsu průběžné cíle pr priritní sy/pririty Unie, které vyjadřují zamýšlený pkrk naplánvaný k určitému termínu. Milníky jsu pr každý perační prgram/prgram rzvje venkva stanveny v textu tht prgramu. Mezi milníky patří finanční ukazatele stavu implementace a indikátry výstupů ppř. výsledků a klíčvé krky implementace. Mnitrvací systém/systémy Infrmační systém služící k mnitrvání, řízení, hdncení a reprtvání implementace ESI fndů v České republice v prgramvém bdbí , a t na všech úrvních implementace (prjekt, prgram, Dhda partnerství). Mnitrvací výbr Výbr, jehž úklem je psuzvat prvádění prgramu. Mnitrvací výbr plní funkce v suladu s čl. 49 becnéh nařízení a dále specificky dle čl. 110 becnéh nařízení, resp. čl. 74 nařízení EZFRV 2, neb čl. 113 nařízení ENRF 3. 2 V celém dkumentu je značení nařízení EZFRV pužíván pr Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prsince 2013 pdpře pr rzvj venkva z Evrpskéh zemědělskéh fndu pr rzvj venkva (EZFRV) a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/ V celém dkumentu je značení nařízení ENRF pužíván pr Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1255/

8 Členy mnitrvacíh výbru jsu zástupci příslušných řídících a krdinačních subjektů a partnerů (např. dbry ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, bce, nestátní neziskvé rganizace apd.). Nárdní rgán pr krdinaci a řízení Dhdy partnerství Centrální metdický a krdinační rgán pr implementaci prgramů splufinancvaných z ESI fndů v České republice v prgramvém bdbí V uvedené blasti je partnerem pr Evrpsku kmisi za ČR, zabezpečuje řízení Dhdy partnerství na nárdní úrvni, je správcem mnitrvacíh systému MS2014+, je metdickým rgánem v blasti implementace a centrálním rgánem pr blast publicity. Platební a certifikační rgán Orgán zdpvědný za celkvé finanční řízení prstředků pskytnutých České republice z rzpčtu EU a certifikaci výdajů v suladu s čl. 126 becnéh nařízení. Pravidl n+3 Pravidl n+3 je pvažván za nástrj k zajištění plynulsti čerpání finančních prstředků z ESI fndů. Pdle tht pravidla musí být alkace pdpry pr n-tý rk vyčerpána v následujících třech kalendářních letech. Rizik Rizik je v tmt metdickém pkynu chápán jak událst, resp. jev, který může svým negativním půsbením vést k nesplnění neb puze k částečnému naplnění hlavníh cíle prgramu a tím vlivnit schpnst ŘO dsáhnut čekávanéh výsledku a tím i naplňvání cílů Dhdy partnerství. Řídící rgán Orgán zdpvědný za účelné, efektivní a hspdárné řízení a prvádění peračníh prgramu neb Prgramu rzvje venkva v suladu se zásadami řádnéh finančníh řízení. Funkcemi řídícíh rgánu peračníh prgramu splufinancvanéh z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pvěřen celstátní, reginální neb místní rgán veřejné správy neb veřejný či sukrmý subjekt, v případě Prgramu rzvje venkva splufinancvanéh z EZFRV se může jednat veřejný neb sukrmý subjekt půsbící na celstátní neb reginální úrvni neb samtný členský stát. Řídící rgán vyknává činnsti v suladu s čl. 125 becnéh nařízení, resp. čl. 66 nařízení EZFRV. Řízení rizik Řízení rizik je prces identifikace a vyhdncvání rizik, jejich sledvání, přijímání patření, která vedu k mezení pdstupvaných rizik. Řízení rizik v sbě zahrnuje i dpvědnst za pdstupená rizika a prces neustáléh zefektivňvání celéh systému řízení rizik. 8

9 4. Legislativní rámec Na evrpské úrvni je nutné respektvat především Smluvu fungvání Evrpské Unie 4. Pr tut blast je důležitý především článek č Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prsince 2013 splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále také becné nařízení ), zejména čl. 72, písm. h, a čl. 125 bd 4, písm. c. Nařízení č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanví finanční pravidla suhrnném rzpčtu Unie a zrušení nařízení Rady (ES, Euratm) č. 1605/2002, zejména článek č. 32, Řízení rizik ve veřejné správě je upraven záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů; dkazuje se zejména na ustanvení 4 dst. 1 písm. b), 11 dst. 3 písm. b) a 25 dst. 1 citvanéh zákna. Pkyn EK k hdncení rizika pdvdu a efektivní a přiměřená patření prti pdvdům (Guidance nte n fraud assessment and effective and prprtinate anti-fraud measures - Ref. Ares(2013) ) z 19. prsince Na úrvni nárdní přípravy prgramvéh bdbí navazuje zpracvání tht metdickéh pkynu na relevantní a závazná usnesení vlády ČR a suvisející schválené materiály: Usnesení vlády ČR ze dne 31. srpna 2011 č. 650 a suvisející materiál Suhrnný návrh zaměření buducí khezní plitiky EU p rce 2013 v pdmínkách České republiky, bsahujícímu i návrh rzvjvých pririt pr čerpání fndů Evrpské unie p rce 2013, které mim jiné pvěřuje MMR-NOK přípravu a vyjednáváním Dhdy partnerství pr rzvj a investice s EK a krdinací přípravy buducích prgramvých dkumentů. Usnesení vlády ČR ze dne 8. září 2011 č. 664 k dalšímu pstupu přípravy mnitrvacíh systému strukturálních fndů a Fndu sudržnsti na prgramvé bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 42 a suvisející Subr Rámcvých pzic k návrhům nařízení pr fndy Splečnéh strategickéh rámce EU pr bdbí týkajících se strukturálních fndů (Evrpskéh fndu pr reginální rzvj a Evrpskéh sciálníh fndu), Fndu sudržnsti a evrpskéh seskupení pr územní splupráci, které mim jiné ukládá dtčeným ministrům průběžně splupracvat při analýze ex-ante kndicinalit. 4 Kapitla má pr jedntnst napříč metdickými dkumenty název legislativní rámec, i když tent pjem přesně nezahrnuje mezinárdní smluvy, jak je tmu v případě Smluvy fungvání Evrpské Unie. 9

10 Usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 184 Dpručení ke zjedndušení administrativní zátěže pr žadatele a příjemce při čerpání finančních prstředků z fndů Evrpské unie v prgramvém bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610 k návrhu na snížení legislativních bariér pr implementaci strukturálních fndů a Fndu sudržnsti Evrpské unie v prgramvém bdbí let 2014 až Usnesení vlády ČR ze dne 28. listpadu 2012 č. 867 (dále UV 867/2012 ) a suvisející materiál Pdklad pr přípravu Dhdy partnerství pr prgramvé bdbí Vymezení prgramů a další pstup při přípravě České republiky pr efektivní čerpání fndů Splečnéh strategickéh rámce. Usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 345 ke Kncepci jedntnéh metdickéh prstředí jak sučást pr naplňvání cílů Dhdy partnerství. Usnesení vlády ČR ze dne 29. května 2013 č. 401 k Metdickému pkynu pr přípravu prgramvých dkumentů pr prgramvé bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 12. června 2013 č. 448 k Pravidlům řízení a krdinace Dhdy partnerství v prgramvém bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 9. srpna 2013 č. 597 k Subru metdických dkumentů k blastem evaluace, zásadám tvrby a pužívání indikátrů, způsbilsti výdajů a jejich vykazvání a řízení rizik v prgramvém bdbí let 2014 ž Usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k pstupu přípravy prgramvéh bdbí na nárdní úrvni. Usnesení vlády ČR ze dne 20. listpadu 2013 č. 873 k Metdickému pkynu pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 15. ledna 2014 č. 44 Subru metdických dkumentů k blastem mnitrvání, zadávání veřejných zakázek, publicity a kmunikace a přípravě řídící dkumentace prgramů v prgramvém bdbí let 2014 až Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2014 č. 166 k Metdickému pkynu k revizi prgramů v prgramvém bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 2014 č. 242 k Dhdě partnerství pr prgramvé bdbí let 2014 až Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 2014 č. 444 Metdickém pkynu k rzvji lidských zdrjů v prgramvém bdbí let 2014 až 2020 a v prgramvém bdbí let 2007 až

11 5. Zkušensti z prgramvéh bdbí nejvýznamnější rizikvé blasti a rizikvé blasti pr naplňvání cílů prgramu v prgramvém bdbí Oblast rizik byla detailně analyzvána ve střednědbém hdncení věcné a finanční realizace Nárdníh strategickéh referenčníh rámce v prgramvém bdbí Krmě jedntlivých rizik byl hdncen i samtný systém řízení rizik. Dpručení se týkaly jak suhrnných zpráv řízení rizik, tedy jejich kvalitě, bsahvé náplni a prvnatelnsti identifikvaných rizik, tak i prcesů navazujících na identifikaci rizik. Jak nedstatečný byl hdncen například systém předávání návrhů na minimalizaci rizik na vyšší úrvně. Tat dpručení jsu v MP řízení rizik zhledněna. Byla identifikvána ptenciální rizika, která by mhla zásadním způsbem vlivňvat implementaci prgramů financvaných z ESI fndů v prgramvém bdbí Další mžná rizika pr realizaci prgramů byla identifikvána také v průběžném hdncení Prgramu rzvje venkva ČR na bdbí a střednědbém hdncení Operačníh prgramu Rybářství , kde dšl také k frmulaci dpručení pr prgramvé bdbí Na základě těcht rizik a dpručení, a také na základě dsavadních zkušenstí byly ze strany MMR- NOK identifikvány rizikvé blasti, které je nutné pravidelně sledvat, prtže se jedná rizikvé blasti stěžejní pr zdárnu implementaci prgramů, ale i prt, že tyt blasti budu vyhdncvány na nárdní úrvni a budu sučástí sestavy pr reprtvání rizik. V prgramvém bdbí je nutné dále sledvat, vyhdncvat a řídit rizika a rizikvé blasti, které nebyly v prgramvém bdbí relevantní, ale s nvými pžadavky Evrpské kmise je nutné je z důvdu jejich mžných dpadů na úspěšnu implementaci prgramu d systému řízení rizik také zařadit. Tyt rizikvé blasti budu následně využity v mdulu pr reprtvání rizik (kap. 7.1). Tyt rizikvé blasti se mhu dále rzpadat na jedntlivá dílčí rizika. Jedná se následující: Rizikvé blasti řízení systému prgramu Infrmační systém - nefunkčnst neb nedstatečná funkčnst, výpadky, chybná data a další situace, kdy nedstatky infrmačníh systému vlivňují úspěšnu implementaci prgramu. řízení rizikvé blasti 5 : rizika v tét blasti budu eliminvána zavedením jedntnéh centrálníh mnitrvacíh systému, kterému předcházela pdrbná diskuze všech aktérů implementační struktury s cílem zhlednit specifika jedntlivých prgramů a pžadavky prgramů na tent systém. Z úrvně prgramů je nutné předávat infrmace prblémech v IT správci systému stanveným způsbem. Bude také vytvřena detailní uživatelská příručka a připraven bude také metdický pkyn prcesů řízení a mnitrvání ESI fndů v MS Pd pjmem řízení rizikvé blasti jsu míněny návrhy mžných způsbů řízení těcht rizik. 11

12 Výběr a hdncení prjektů - pchybení při výběru a hdncení prjektů, vlivňvání, plitické vlivy apd. řízení rizikvé blasti: pr minimalizaci rizik v tét blasti je nutné ddržvat stanvené pstupy a pravidla, která budu bsahvat principy snižvání rizika pdvdů. Základem pr tt nastavení bude metdický pkyn pr řízení výzev, výběr a hdncení prjektů v prgramvém bdbí s důrazem na transparentní a bjektivní hdncení, čímž djde také k mezení plitických vlivů. Další minimalizace mžných rizik spčívá v zavedení pravidelnéh vyhdncvání prcesu výběru a hdncení prjektů na úrvni jedntlivých řídicích rgánů, tak například sledváním ddržvání stanvených lhůt z pzice MMR-NOK. Legislativa - legislativní překážky, které hržují úspěšnu implementaci prgramu, nejedntný výklad pravidel pr pskytvání pmci, právní nejistta jedntlivých aktérů při výknu jejich činnsti. řízení rizikvé blasti: z pzice ŘO je důležité především infrmvat identifikvaných prblémvých blastech. MMR-NOK se tét blasti dluhdbě věnuje a splupracuje s statními subjekty implementace na definvání prblematických blastí. MMR-NOK v relevantních případech bude inicivat prvádění změn legislativní a nelegislativní pvahy. Administrativní kapacita - nedstatečná, nekmpetentní či nestabilní administrativní kapacita, fluktuace pracvníků hržující implementaci prgramu či zachvání institucinální paměti. řízení rizikvé blasti: pr zajištění tét stability je nutné adekvátním způsbem využívat dpvídající nástrje v blasti řízení lidských zdrjů (stanvení strategie rzvje lidských zdrjů vč. systému hdncení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus dměňvání, mtivace a kariérníh pstupu, systém vzdělávání zaměstnanců apd.). Z hlediska zajištění dstatečných administrativních kapacit je účelné prvést analýzu ptřeb lidských zdrjů se zaměřením na bdbí překryvu dvu prgramvých bdbí a zhlednit výsledky tét analýzy při plánvání systemizvaných míst. Pr mnitrvání tét blasti bude také zřízen samstatný mdul v MS2014+ a tat blast bude z úrvně MMR-NOK pravidelně vyhdncvána. Sledván bude také sulad nastavených principů v návaznsti na přijetí služebníh zákna. Absrpční kapacita - nedstatečná absrpční kapacita, nedstatek kvalitních prjektů, nedstatečná schpnst vyčerpat alkvané prstředky. řízení rizikvé blasti:prblematika absrpční kapacity je napjena již na prvtní fáze přípravy prgramů, nastavení vnitřních prcesů, vyhlašvání výzev a samtné řízení prgramu. Pravidla pr tt nastavení budu bsažena především v metdickém pkynu pr řízení výzev, výběr a hdncení prjektů v prgramvém bdbí , metdickém pkynu pr přípravu prgramvých dkumentů pr prgramvé 12

13 bdbí a metdickém pkynu pr mnitrvání ESI fndů v ČR v prgramvém bdbí Veřejné zakázky - prušvání pravidel v blasti veřejných zakázek, neplnění harmngramu prjektu kvůli dluhým lhůtám pr vydávání stanviska ÚOHS. řízení rizikvé blasti: z úrvně prgramu je jednu z nejdůležitějších aktivit pskytvání efektivní metdické pdpry žadatelům a příjemcům pdpry (metdické příručky, šklení, semináře, zajištění certifikvaných pradců pr blast zadávání veřejných zakázek apd.), aby byla minimalizvána chybvst zadávacích řízení. Na nárdní úrvni lze rizika v tét blasti zmírnit také sustavným vyhdncváním aplikace zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů a navrhváním jeh případných úprav. Ke snížení rizika by přispěl i zefektivnění činnsti úřadu pr chranu hspdářské sutěže (ÚOHS) tak, aby byly zkráceny lhůty jeh rzhdvání. V tét blasti MMR-NOK s ÚOHS pravidelně kmunikuje. Velké prjekty - zpžďvání realizace velkých prjektů (u prgramů, kde je tt rizik relevantní), prdlužvání jejich schvalvání, nedstatečná kmunikace. řízení rizikvé blasti: z úrvně prgramu je pr eliminaci tht rizika nutné především zajistit kvalitní a včasnu přípravu veškeré pdkladvé dkumentace, především zvýšenu kmunikací s příjemci a pskytváním metdické pdpry a prvázáním prjektu na nárdní strategické a kncepční dkumenty tak, aby nemhl djít ke zdržení na straně ČR. Sučasně je nezbytné aktivně splupracvat s Evrpsku kmisí (EK) a prstřednictvím věcně příslušných rgánů pdprvat schvalvací řízení v EK. Kntrlní systém - pchybení v řádném fungvání řídících a kntrlních systémů, vyská zátěž z důvdu nekrdinace kntrlní činnsti ŘO/Finančních úřadů v návaznsti na prváděné audity. řízení rizikvé blasti: z úrvně prgramů je důležité pravidelně prvádět vyhdncení funkčnsti řídících a kntrlních systémů. Tat blast byla v prgramvém bdbí napadána ze strany EK a v návaznsti na plnění Akčníh plánu pr zlepšení systému řízení a kntrly v rámci strukturálních fndů v ČR (2012). I nadále je nutné vyhdncvat přijatá patření a přijímat krky pr zlepšení funkce řídících a kntrlních systémů. Pr snížení zátěže jedntlivých ŘO je také nutné krdinvat jedntlivé kntrly ze strany ŘO/Finančních úřadů v návaznsti na plánvané audity, aby nedcházel k jejich překrývání či přílišné kumulaci kntrlní činnsti u jedntlivých subjektů. T bude zajištěn v mdulu krdinace plánvání veřejnsprávních kntrl veřejné finanční pdpry, který spravuje Ministerstv financí ČR. Rizik pdvdu a krupce - Pdvdy, zahrnující krupci, zprnevěru aktiv a falšvání výkazů při implementaci prgramů 13

14 řízení rizikvé blasti: V bdbí se vyskytl mnžství případů zneužití prstředků pskytnutých z fndů EU. V případě něklika peračních prgramů dšl k významným negativním dpadům na státní rzpčet a v něklika případech byl dčasně pzastaven prplácení ze strany Evrpské kmise. Z úrvně prgramů je důležité aplikvat patření, které mhu tt rizik snížit, zavádět preventivní patření, identifikvat mžné indikátry pdvdu (také viz metdický pkyn pr nastavení výknu kntrl v dpvědnsti řídicích rgánů při implementaci Evrpských strukturálních a investičních fndů pr bdbí ) a přensem infrmací minimalizvat rizika pakvání ptvrzenéh případu pdvdu v buducnu. Za účelem frmulace cílů v blasti řízení rizika pdvdu a vytvření subru patření na nárdní úrvni pr subjekty implementační struktury fndů ESI, byla zpracvána Strategie pr bj s pdvdy a krupcí v rámci čerpání fndů SSR v bdbí (dále jen Strategie ), která je reflektvána při přípravě metdických dkumentů. Využít lze také nástrj pr sebehdncení řídicíh rgánu, který bude také sučástí metdickéh pkynu pr nastavení výknu kntrl v dpvědnsti řídicích rgánů při implementaci Evrpských strukturálních a investičních fndů pr bdbí Rizikvé blasti naplňvání cílů prgramu Nenaplnění stanvených věcných a finančních milníků - sledvány budu nadefinvané hranice u každéh prgramu. řízení rizikvé blasti: rizika v tét blasti mhu být minimalizvána vhdným nastavením predikcí a také správným nastavením výzev, jejich vyhdncváním (prstřednictvím Strategickéh realizačníh plánu (SRP)) a zhledněním zjištěných skutečnstí v buducích výzvách. Dále také prstřednictvím průběžnéh sledvání plnění predikcí a dsahvaných hdnt milníků, vyhdncvání a případně i přijímání nápravných patření pr snížení významnsti rizika - viz kapitla 7.1. Nenaplnění pravidla N+3 sledvání dle hranic nadefinvaných v Metdickém pkynu pr mnitrvání ESI fndů v České republice v prgramvém bdbí (MP mnitrvání ). řízení rizikvé blasti: rizika v tét blasti mhu být minimalizvána vhdným nastavením a plněním predikcí a dále také prstřednictvím průběžnéh sledvání, vyhdncvání a případně i přijímání nápravných patření pr snížení významnsti rizika - viz kapitla 7.1. Nenaplnění hlavních indikátrů - přesné hranice budu nadefinvány v MP mnitrvání řízení rizikvé blasti: rizika v tét blasti mhu být minimalizvána vhdným nastavením a plněním predikcí a dále také prstřednictvím průběžnéh sledvání, vyhdncvání a případně i přijímání nápravných patření pr snížení významnsti rizika - viz kapitla

15 Synergie a kmplementarity nenaplňvání synergických a kmplementárních vazeb, prblémy při řízení vazeb řízení rizikvé blasti: z úrvně prgramu je pr řízení tht rizika důležité využívat všech nastavených krdinačních mechanismů řízení vazby (krdinvat nastavení výzev, hdncení, účast na platfrmách - pracvních skupinách, MV apd.). Předběžné pdmínky nesplnění předběžných pdmínek a jejich kritérií. řízení rizikvé blasti: z úrvně prgramu je nezbytné naplňvat předběžné pdmínky a jedntlivá kritéria (v sučinnsti s gestry PP). Pkud bude nesplnění předběžné pdmínky hržvat čerpání relevantní priritní sy, budu v tét tázce pdniknuty patřičné krky tak, aby dané alkace (např. i ve vazbě na čerpání n+3) nebyly hrženy. Pr psuzvání rizik bude služit i nadále Akční plán řízení a krdinace předběžných pdmínek, který spravuje MMR a akční plány pr nesplněné předběžné pdmínky, které vytvářejí gestři PP. Řízení tht rizika spčívá zejména v důsledném ddržvání krků nastavených v Akčním plánu řízení a krdinace předběžných pdmínek. 6. Dpručení pr nastavení systému řízení rizik na úrvni prgramů Pr zavedení funkčníh systému řízení rizik na úrvni prgramu je třeba pstupně zvládnut řadu jeh dílčích slžek, tedy jedntlivé prcesy řízení. Jelikž se již nacházíme ve třetím prgramvém bdbí, lze knstatvat, že systém řízení rizik je zaveden u všech prgramů. Systémy jsu nastaveny se snahu eliminvat rizika, redukvat jejich ptenciální dpady neb je maximálně mezit. Dá se říci, že prces řízení rizik je vnímán jak pzitivní faktr řízení prgramu a také využíván k rzhdvacím prcesům. Tat část MP řízení rizik služí jak dpručení pr nastavení či úpravu systému pr všechny prgramy tak, aby dcházel ke srvnatelnému přístupu a vykazvání rizik u všech prgramů Prcesy řízení rizik Řízení rizik řídícím rgánem představuje nezbytnu sučást řízení prgramu. Řízení rizik na úrvni prgramu má dále návaznst v systému řízení rizik v rámci celé struktury ESI fndů, resp. tvří nezbytnu sučást integrvanéh řízení rizik Dhdy partnerství. Řízení rizik na úrvni prgramu také vytváří zpětnu vazbu pr nastavení řídících a kntrlních systémů, nebť pskytuje pdněty pr jeh zdknalení a zefektivňvání prstřednictvím neustáléh věřvání nastavení a funkčnsti tht systému. Mezi nejdůležitější prcesy patří: 15

16 Identifikace rizik Identifikaci rizik můžeme charakterizvat jak pravidelné a kntinuální mnitrvání všech prbíhajících interních a externích událstí, které vlivňují naplňvání cílů prgramu. U těcht událstí pak rzlišujeme pzitivní neb negativní dpad. Událsti s negativním dpadem jsu rizika. Identifikace rizik spčívá ve zjištění a strukturvané evidenci významných ptenciálních rizik a je úzce prvázána se samtným řízením prgramu. Důsledně by měly být sledvány rizikvé blasti nadefinvané v kapitle č. 5. Zpracvání analýzy rizik Rizik většinu neexistuje izlvaně, bvykle se jedná určité kmbinace rizik, které mhu ve svém dpadu představvat hrzbu pr implementaci prgramu. Vzhledem k mnžství rizik je třeba určit pririty z phledu dpadu a pravděpdbnsti jejich výskytu a zaměřit se na klíčvé rizikvé blasti. K tmut služí analýza rizik, kteru jedntlivé ŘO zpracvávají dle svých pžadavků, nastavených prcesů a při respektvání specifik prgramu. Využít lze také nástrj pr sebehdncení řídicíh rgánu, který bude také sučástí metdickéh pkynu pr nastavení výknu kntrl v dpvědnsti řídicích rgánů při implementaci Evrpských strukturálních a investičních fndů pr bdbí Vyhdncení rizik Vyhdncení významnsti (resp. důležitsti) identifikvaných rizik může být prveden buď dstatečně dbrně vybaveným jedntlivcem expertem, neb skupinu dbrníků expertů. Předmětem hdncení je u každéh rizika velikst jeh dpadu D a pravděpdbnst výskytu P. Dpad i pravděpdbnst jsu hdnceny v kvantitativních škálách s definvaným významem jedntlivých stupňů škály. Pr účely reprtvání na vertikální úrvni (tedy na úrvni ŘO - MMR-NOK viz kapitla 7) jsu stupnice nastaveny takt: Stupeň dpadu rizika D je hdncen dle následující stupnice: Tabulka č. 2 - Dpad rizika Hdnta Dpad Ppis 1 Téměř neznatelný velmi malý nevlivňují znatelně ani vnitřní chd útvaru, neřeší se na úrvni managementu 2 Drbný malý vlivňuje puze vnitřní chd jedntlivých útvarů rganizace, řeší většinu veducí zaměstnanec útvaru ppřípadě nižší úrvně útvaru veducí ddělení, vlivy se většinu řeší v rámci běžnéh chdu 3 Významný střední negativní vliv na dsažení stanvených cílů, úklů rganizace či útvaru, není zanedbatelný, vyžaduje se řešení d střední úrvně vedení ředitelů dbrů 4 Velmi významný vyský významná ztráta, značná škda, závažná škda neb nesrvnalst veducí k právním neb trestně právním šetřením, 16

17 snížení kmpetencí, dále prblém hržení dsažení stanvených cílů rganizace, útvaru neb prblém s implementací prgramvých pdpr a vztahy s statními institucemi, vyžaduje se řešení d vrchlvéh vedení rganizace 5 Kritický velmi vyský významná ztráta pvěsti, krize ve vedení, ztráta klíčvé kmpetence, ztráta věrhdnsti, vyžaduje se řešení d vrchlvéh vedení rganizace Velikst pravděpdbnsti výskytu rizika P je hdncena dle následující stupnice: Tabulka č. 3 - Pravděpdbnsti výskytu rizika Hdnta Pravděpdbnst výskytu Ppis 1 Téměř nemžné velmi malá vyskytne se puze ve výjimečných případech 2 Výjimečně mžná malá někdy se může vyskytnut, ale není t pravděpdbné 3 Běžně mžná střední někdy se může vyskytnut 4 Pravděpdbná vyská pravděpdbně se vyskytne 5 Hraničící s jisttu velmi vyská vyskytne se skr jistě Ne vždy je však mžné rizik zařadit přesně, pkud t mžné nebude, zvlí daný expert (experti) nejbližší vhdnu alternativu. Stupeň významnsti rizika V je dán sučinem bdvéh hdncení dpadu rizika D (dpad) a pravděpdbnsti výskytu rizika P, tedy V = D x P. Stupeň významnsti rizika V je hdncen dle následující stupnice: Tabulka č. 4 - Stupeň významnsti rizika Hdnta Stupeň významnsti rizika Ppis 1-7 Malý význam Mál významné rizik, bez dpadu na implementaci prgramu Střední význam Významné rizik s malým dpadem na implementaci prgramu Významné až velmi významné Kritické rizik s mžným významným dpadem na implementaci prgramu Taktika řízení rizik Taktika řízení rizik spčívá ve výběru nejvhdnějšíh pstupu pr zvládání příslušnéh rizika. Zvládání rizika spčívá becně ve snižvání jeh dpadu aneb jeh pravděpdbnsti výskytu. Stanvují se generické taktiky k jejich zvládnutí výběrem jedné z dále uvedených metd, například vylučení rizika, snížení rizika, přens rizika, přijetí rizika a další. 17

18 Vlba základní taktiky vychází z dispnibilních mžnstí, jakými vůbec lze v principu snížit dpad a pravděpdbnst knkrétníh rizika. Stanvení základní taktiky se děje zpravidla pět tevřenu skupinvu řízenu diskusí skupiny expertů. Pr zvlenu taktiku zvládání kritickéh rizika jsu následně stanvena knkrétní patření (viz Plán patření, kapitla 7.1.). Mnitrvání, vykazvání a reprtvání Systém mnitrvání a reprtingu je zalžen na evidenci rizik. Tzn. každé rizik, které je pvažván za kritické, musí být evidván a infrmace něm předávány zvlášť. Mnitrvání kritických rizik prbíhá spjitě v čase a spčívá ve sledvání blasti přidělenéh kritickéh rizika dle nastavenéh plánu patření, který se nastavuje pr každé kritické rizik. Tent plán patření rizika spravuje jeh správce, tedy například pracvník ŘO dpvědný za sledvanu blast. Mnitrvání rizika je tedy zalžen na pravidelném perativním sledvání danéh rizika a psuzvání patření na jeh zvládání. Při mnitrvání rizik je pdstatným prcesem sledvání přijatých patření a jejich pravidelné vyhdncvání Organizace řízení rizik na úrvni ŘO Organizace řízení rizik jak další linie řízení ŘO nemá úplnu nezávislst na hlavní linii řízení a t především vzhledem k mezenému pčtu pracvníků (a tím i ptřeby vstupů d všech aktérů, bez vyčleňvání specializvaných pracvníků jen na práci s riziky) a nutnsti zajistit vstupy z různých úrvní. Přest by měl být návrh rganizace řízení rizik v ŘO veden snahu p c nejvyšší nezávislsti na hlavní linii řízení ŘO. Organizační struktura systému řízení rizik se sestává z řídícíh rgánu, vrchlvéh managementu řídícíh rgánu a správců kritických rizik. Vzhledem k různrdsti ŘO zde uvádíme puze becnu strukturu rganizace řízení rizik s tím, že bude následně vhdně začleněna d rganizace knkrétníh ŘO. Rle jedntlivých slžek rganizační struktury řízení rizik ilustruje následující výčet jejich vybraných pravmcí a dpvědnstí: Řídící rgán tj. ministerstv / hlavní měst Praha především dpvídá za nastavení a fungvání systému řízení rizik jak celku, schvaluje cíle a pstupy řízení rizik, prjednává alespň jedenkrát rčně směrnice a pkyny řízení rizik, kritická rizika a způsby jejich řízení, prjednává a schvaluje kmunikaci systému řízení rizik a jeh výstupech (např. zprávu řízení rizik). Vedení ŘO (ředitel + veducí pracvníci) především prjednává alespň jedenkrát rčně celkvu strategii a plitiku řízení rizik a vytváří celkvý rámec řízení rizik, kntrluje a schvaluje plitiku a pstupy řízení (zvláště kritických) rizik, peridicky psuzuje celkvu rizikvu pzici implementačníh systému, vývj kritických rizik a fllw up. Správce rizika (pracvník dbrně dpvědný za danu blast) především aktualizuje za sledvané bdbí data a ukazatele riziku/ rizicích ve své dbrné půsbnsti, sleduje je a vydává včasná varvání (usudí-li, že t je třeba), zpracvává peridicky zprávu riziku ve své půsbnsti (hlavně sleduje dchylky prti minulsti) pr vedení ŘO, navrhuje patření ke zvládání svéh rizika 18

19 linivým manažerům a vedení ŘO a snaží se zlepšit pstupy, metdy atd. pužité k řízení (např. hdncení) svéh rizika v suladu se strategií a pkyny vedení ŘO. Je třeba zdůraznit, že správce rizika nenese dpvědnst za přidělené rizik a jeh zvládání, tat dpvědnst zůstává na linivých veducích. Uvedený výčet pravmcí a dpvědnstí není vyčerpávající a jeh upřesnění bude také záviset na způsbu implementace řízení rizik v pdmínkách knkrétníh ŘO, ptažm prgramu. Interní audit není zapjen d vlastníh výknu řízení rizik prgramu, ŘO však může využít zkušensti interníh auditu z předchzích prgramvých bdbí a knzultace s interním auditem v blasti nastavení řízení rizik i řízení jedntlivých rizik implementace prgramu Dkumentace na úrvni ŘO Dkumentace systému řízení rizik je na úrvni ŘO vedena zpravidla jak v papírvé, tak v elektrnické pdbě a je nedílnu sučástí systému dkumentace ŘO. Jedná se zpravidla tyt dkumenty: Řídící dkumentace prgramu ppisující systematický přístup k řízení rizik danéh prgramu. Dílčími, nepvinnými dkumenty pak jsu: Systém řízení rizik zachycující implementvaný stav systému řízení rizik v ŘO Zprávy riziku, které zpracvávají dbrní pracvníci ŘO; zaslané zprávy v rámci vykazvání eviduje vedení ŘO. Dkumentace může také bsahvat detailnější pkyny pr řízení jedntlivých kritických rizik. Předávání dat MMR-NOK prstřednictvím infrmačníh systému MS je řešen samstatně v kapitle Řízení rizik na úrvni MMR-NOK Z pzice krdinátra je pr správný výkn funkce zásadní, mít k dispzici kvalitní data a infrmace pkrku, aktuálním stavu a předpkládaném vývji jedntlivých prgramů a tím i naplňvání cílů Dhdy partnerství. Tyt kvalitní pdklady jsu pdmínku pr efektivní krdinaci, včasnu identifikaci případných prblémů a rizik implementace ESI fndů, sledvání patření a jejich plnění a vliv na čerpání ESI fndů. Tyt aktivity mají nejen za úkl řešit případné prblémy jedntlivých prgramů, ale také přispět k ptimalizaci implementačníh systému. Bez kvalitních dat a infrmací se nebejdu také aktivity v blasti kntrl, evaluací, ptimalizace implementačníh systému, prezentace a reprtvání čerpání ESI fndů. MMR-NOK, který je zdpvědný za naplňvání cílů Dhdy partnerství, spravuje integrvaný systém řízení rizik, d něhž jsu zapjeny všechny prgramy spadající pd Dhdu partnerství, Platební a certifikační rgán (PCO), Auditní rgán (AO), Platební agentura a Certifikační subjekt (CS) (prstřednictvím MF). Na jejich základě a na základě dalších infrmací a zkušenstí z předchzích 19

20 prgramvých bdbí MMR-NOK rizika sumarizuje a vyhdncuje. Infrmace kritických rizicích budu předmětem Výrční zprávy plnění cílů Dhdy partnerství, která bude předkládána Radě pr ESI fndy, Ve Výrční zprávě plnění cílů Dhdy partnerství djde k sumarizaci rizik na úrvni DP a k jedntlivým rizikům bude dplněna infrmace řízení rizika z úrvně ŘO (na základě naplňvání plánu patření k identifikvaným rizikům a rizikvým blastem) a kmentář a zhdncení MMR-NOK (viz MP mnitrvání , 1. část). Pr účely reprtingu p vertikální úrvni je vytvřen mdul pr reprtvání rizik v MS 2014+, který je ppsán v kapitle 7.1 a který pskytuje ucelený přehled rizicích, která byla identifikvána a hdncena v rámci danéh bdbí na úrvni příslušnéh prgramu a služí jak pr hdncení rizik na úrvni ŘO i Dhdy partnerství, tak i jak zdrj infrmací pr přípravu SRP, přičemž některé části SRP napak služí jak jeden z mžných vstupů pr hdncení a řízení rizik Mdul pr reprtvání rizik Na nárdní úrvni bude v infrmačním systému MS vytvřen mdul, který budu všechny ŘO pr reprtvání rizik využívat. Jedná se také základnu dat a infrmací pr ŘO, které služí jednak ke sledvání a reprtvání rizik, ale také k přípravě SRP. Tent mdul bude bsahvat 6 částí: sestavu pr reprtvání rizik: ta bude bsahvat předdefinvanu rizikvu blast (viz kapitla 5), ple pravděpdbnst výskytu (shdné s tabulku č. 2), dpad (shdné s tabulku č. 3), a výsledné číselné hdncení rizika, které bude prveden autmaticky (shdné s tabulku č. 4). V rámci rizikvé blasti bude mžné ppsat a hdntit více dílčích rizik, které d tét blasti spadají. Bude zavedena i kategrie Ostatní pr případ identifikace kritickéh rizika mim vymezené blasti. Pr každé identifikvané významné a kritické rizik bude dále k dispzici textvé ple, jehž vyplnění bude v případě kritických rizik pvinné (dbrvlné v případě významných rizik). Bude zde uveden pdrbný ppis rizika z phledu ŘO. Rizik může být nadefinván také z pzice MMR-NOK a přiřazen všem relevantním subjektům implementační struktury ESI fndů. sestavu pr sledvání milníků V tét sestavě se budu zbrazvat případy, kde djde k nenaplnění stanvených kvartálních hranic u finančních, věcných (nadefinvané indikátry výstupu a výsledku) ukazatelů a klíčvých implementačních krků definvaných ve výknnstním rámci (viz MP mnitrvání , 2. část) a bude pžadván pdrbně zdůvdněný kmentář k tmut stavu. sestavu pr sledvání indikátrů 20

21 V tét sestavě se budu zbrazvat případy, kde djde k nenaplnění či výraznému přeplnění stanvených kvartálních hranic u vyjmenvaných hlavních indikátrů prgramu (viz MP mnitrvání , 1. část) a bude pžadván pdrbně zdůvdněný kmentář k tmut stavu. sestavu pr sledvání plnění predikcí V tét sestavě se budu zbrazvat případy, kde djde k neddržení stanvených predikcí pr klíčvé stavy finančních prstředků (finanční prstředky v právních aktech pskytnutí / převdu pdpry, finanční prstředky v zaregistrvaných žádstech platbu, finanční prstředky ve vyúčtvaných žádstech platbu a finanční prstředky v suhrnných žádstech schválených ŘO), (viz MP mnitrvání , 1. část) a bude pžadván pdrbně zdůvdněný kmentář k tmut stavu. sestavu pr sledvání lhůt a pstupů V tét sestavě se budu zbrazvat případy, kde djde k neddržvání stanvených lhůt a pstupů (viz MP mnitrvání , 2. část) a bude pžadván kmentář k tmut stavu. Sledvány budu lhůty nastavené ŘO (mhu být zkráceny prti lhůtám nastaveným v metdických dkumentech) a t: zveřejnění výzvy dle harmngramu výzev 6, prces schvalvání prjektů, tj. lhůta d data uknčení příjmu žádstí pdpru u klvé výzvy (v případě dvuklvéh systému běží lhůta d pdání plné žádsti pdpru) až p uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry, zveřejnění zápisu z jednání hdntící kmise na internetvých stránkách prgramu, zveřejnění zápisu z jednání výběrvé kmise (včetně jmennéh seznamu účastníků) na internetvých stránkách prgramu, vyřízení žádsti přezkum rzhdnutí ze strany ŘO, vydání právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry, schvalvání zprávy realizaci perace, schvalvání zprávy realizaci perace v případě vracení příjemci k dpracvání a administrace žádsti platbu. 21

22 Tyt lhůty jsu ppsány v MP mnitrvání , 1. část a vycházejí zejména z Metdickéh pkynu pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí a Metdickém pkynu finančních tků prgramů splufinancvaných z ESIF na prgramvé bdbí V případě PRV a OP Rybářství bude sledván dle dstupnsti údajů. Plány patření k identifikvaným rizikům a rizikvým blastem. V plánech patření se budu zaznamenávat všechna kritická rizika v případě první drážky a neddržení limitů v drážkách 2 5, přičemž budu vygenervány autmaticky.. Tent plán patření bude mít pdbu tabulky, kde bude zanesen dkaz na kritické rizik či prblematicku blast z výše zmiňvaných sestav, návrh patření na jeh minimalizaci či dstranění, termíny pr přijetí těcht patření, gestr (na úrvni instituce), kntaktní sba - správce rizika a ppis stavu danéh rizika a přijatých patření (nahlášené, v řešení, vyřešené, naplněné (prpuklé). Tyt plány patření budu služit jak pdklad pr zesílené řízení rizik prváděné ze strany MMR-NOK a také služí u některých rizik jak vstup pr vyhdncvání SRP. Tyt sestavy jsu vyplňvány dvakrát (sestava pr reprtvání rizik) rčně a t vždy k (za bdbí ) a (za bdbí ) danéh rku (pprvé k ), čtvrtletně (sestava pr sledvání finančních a věcných milníků, sestava pr sledvání indikátrů, sestava pr sledvání plnění predikcí a sestava pr sledvání lhůt a pstupů) a t vždy k , , a danéh rku (pprvé k ) a v případě výskytu nečekávané událsti, resp. výskytu systémvéh rizika (rizik, které bude mít plšný dpad na všechny prgramy) může být kterákliv sestava vyplněna neprdleně. Plány patření kritických rizik budu aktualizvány minimálně ve shdných termínech, tedy k a danéh rku u plánu patření, který se váže k sestavě pr reprtvání rizik a čtvrtletně (plány patření, které se váží k statním sestavám) a t vždy k , , a danéh rku. Vhdná je však jejich aktualizace vždy při naplnění stanvených úklů či změně situace u danéh rizika či blasti. Důsledky za neplnění těcht termínů a nepskytnutí infrmací rizicích ŘO budu stanveny na jednáních Výbru pr vyhdncení rizik (viz kapitla 9). Sučástí řešení bude i alert systém, který upzrní na termíny (termín pr vyplnění sestavy nadefinvanu sbu, upzrnění na termín vypršení lhůty pr patření na eliminaci či minimalizaci kritických rizik) a t 10 pracvních dní před vypršením tht termínu a následně i při jeh vypršení. 8. Zesílené řízení rizik MMR-NOK 8.1. Zesílené řízení rizik MMR-NOK Zesílené řízení rizik MMR-NOK prakticky znamená aplikaci krizvéh řízení za účelem úspěšnéh vyčerpání finančních prstředků a naplnění cílů v rámci hržených prgramů. Předpkladem úspěšné aplikace zesílenéh řízení rizik je úplná splupráce dtyčnéh řídícíh rgánu. Jednání 6 Sledván jak rientační lhůta. 22

23 zesílenéh řízení rizik se účastní zástupci ŘO, MMR-NOK a PCO, na pzvání také zástupci AO, případně také dalších relevantních subjektů Zařazení d zesílenéh řízení rizik Zařazení d zesílenéh řízení rizik bude u jedntlivých prgramů prveden na základě multikriteriální analýzy, která se bude zpracvávat čtvrtletně. Nebude psuzván jen čerpání prgramu, ale také naplňvání cílů a další faktry, které vlivňují či determinují úspěšnst prgramu. Multikriteriální analýza bude tvřena jak suhrnné vyhdncení rizik ze strany MMR-NOK se zhledněním specifik jedntlivých prgramů. Sučástí tét multikriteriální analýzy bude: zhdncení finančníh čerpání a predikcí, včetně výhledů na plnění pravidla N+3 v následujících letech, plnění milníků, naplňvání indikátrů, ddržvání lhůt a pstupů, identifikvaná kritická rizika, prblematické předběžné pdmínky. specifická rizika jedntlivých prgramů, infrmace ze zpráv připravvaných ŘO (SRP, Výrční / závěrečná zpráva implementaci prgramu, Výrční zpráva implementaci finančních nástrjů, Rční zpráva administrativní kapacitě apd.) výsledky prvedených auditů, sulad řídící dkumentace a sulad pravidel pr žadatele a příjemce s centrálními metdickými dkumenty, pzastavení prplácení na nárdní úrvni, pzastavení prplácení z úrvně EK a, makreknmické vlivy. U zvláště významných kritických rizik může být s ŘO zahájen zesílené řízení rizik i v případě, že nedjde ke splnění stanvené hranice pr zařazení d zesílenéh řízení rizik v multikriteriální analýze Náležitsti zesílenéh řízení rizik Zesílené řízení rizik MMR-NOK bnáší: 23

24 1. Pravidelné schůzky ve dvuměsíčních intervalech, které se budu knat na úrvni ředitelů, veducích ddělení a dbrných referentů. V případě závažných prblémů danéh prgramu a kritických rizik, které přím hržují implementaci prgramu, může být nastavena až 14-ti denní peridicita a schůzky se v případě nutnsti mhu knat i na úrvni vrchních ředitelů/náměstků. 2. V návaznsti na identifikvané prblémy danéh prgramu budu schůzky zaměřeny na identifikvané blasti, na plnění plánů patření v nich a také na zhdncení přijatých patření, pkrku a dalšíh pstupu. Nebude-li ŘO splupracvat v tmt zesíleném řízení rizik MMR-NOK, bude tét skutečnsti infrmvána Rada pr ESI fndy na nejbližším jednání. 9. Výbr pr vyhdncvání rizik Tent výbr bude ustaven ministrem pr místní rzvj. V návaznsti na jednání zesílenéh řízení rizik se budu v dvuměsíčních intervalech scházet ředitelé či jimi nminvaní zástupci MMR-NOK, PCO, AO, CS a v relevantních případech také zástupce za splečnu zemědělsku plitiku na platfrmě Výbru pr vyhdncvání rizik a budu hdntit dstatečnst přijatých patření a navrhvat pstupy pr případ, že ŘO nebudu plnit ulžené pvinnsti. Jedná se nadstavbu zesílenéh řízení rizik, kde bude dcházet k předávání infrmací mezi hrizntálními institucemi, a budu navrhvána patření u nejvýznamnějších rizikvých blastí. 10. Vzdělávání v blasti rizik Prblematika řízení rizik je značně rzsáhlá a kmplexní a její zvládnutí vyžaduje vynalžení významnéh úsilí, spčívajícíh především v sustavném šklení a vzdělávání aktérů systému řízení rizik (tj. jak řadvých zaměstnanců implementační struktury, tak vedení ŘO). Tat prblematika bude sučástí systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury ESI fndů a bude zahrnvat zejména úvdní šklení nvých zaměstnanců a dále pak specifická šklení k nejzávažnějším prblémvým blastem. ŘO zajistí zaměstnancům své implementační struktury účast na dalších vzdělávacích akcích (specializvané knference, semináře apd.) dle jejich rle v řízení rizik. Cílem vzdělávacích akcí v blasti řízení rizik je vybudvání takvé vnitřní kultury ŘO, která bude drazvat zaměstnance ŘO d nepřiměřeně rizikvéh chvání a pvede k jednání minimalizujícímu ptenciální rizika. 11. Krdinace reakcí na prváděné audity a statní kmunikaci s EK Cílem tét kapitly je zajistit, v návaznsti na zkušensti z prgramvéh bdbí , jedntný a krdinvaný systém při přípravě reakcí na prváděné audity a další reakce a pstupy při kmunikaci s EK v tét blasti, kdy se jedná zejména přerušení platební lhůty či pzastavení plateb. 24

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více