Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz"

Transkript

1 K1FCR3 Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz Přednášející: doc. Jan Pudlák, texty na pudlak.wbs.cz (heslo: ahojte) dotazy na Rozvržení obsahu mezi zimní a letní semestr: zimní semestr Finance obecně Peníze Banky, rezervy, clearing, emise bankovek, Mezibankovní trh rezerv, Intervence CB - s vyhlášenou základní sazbou Měny, devizové trhy, kurzy měn struktura světového trhu s devizami, spotový a forwardový kurz měny zákonitosti vývoje kurzu Integrace měn - brettonwoodský systém, euro Banky schéma fungování banky Peníze klientů (depozita), úvěry klientům, obchody na mezibankovním trhu Dluhopisy - půjčka od veřejnosti - emise, obchodování; investice do dluhopisů státní dluhopisy letní semestr Podnikové finance Zdroje financování podniku Vklad kapitálu, navýšení kapitálu. Zdroje v koloběhu hodnoty. Cash flow podniku. Přidaná hodnota, odpisy, zisk Cizí zdroje Dluh, míra zadluženosti. Finanční páka. Kapitálové plánování. Bilance podniku. Majetková a finanční struktura podniku. - Financování jednotlivých složek podnikového majetku. Bankovní úvěry Formy bankovních úvěrů pro krátkodobé financování. Dlouhodobé úvěry Emise dluhopisů - finanční zdroj pro podnik Alternativní financování leasing,, rizikový a rozvojový kapitál. Veřejný kapitál, akcie a burzy akcie jako investice - celkový výnos z akcie obchodování s akciemi, cena akcie, oceňování akcií Burza - mechanismus obchodování - efektivní trh - role burz v ekonomice Emise akcií akcie jako zdroj financování pro podnik IPO, PO - emise akcií na burze upisovací cena akcií Náklady na kapitál (Cost of capital) Oceňování podniku. 1

2 1. Základní pojmy: vklad, výnos, úrok, diskontovaný cash flow. Představme si podnikání, které se odehrává jako jednorázové obhcodní akce. Každá akce má jasný začátek a konec, a na konci výnos. vklad, PV čas výtěžek, FV Je výnos z transakce 40 tisíc euro hodně nebo málo? To se nedá říci, dokud se nezeptáme a) jak velký byl vklad? b) za jakou dobu byl dosažen výnos? c) jaké riziko s tím bylo spojeno, ve srovnání s jinými oblastmi podnikání? a) Výnos a vklad: výnosová míra - rate of return - porovnání výnosu s vkladem čistý výnos , = 0, hrubý výnos 840 vklad, PV čas výtěžek, FV = 1,05 Sazba výnosu - rate: 0,05 neboli 5 % Koeficient zhodnocení (úrokový faktor): 1,05 neboli 1 + 0,05 Koeficient zhodnocení je obecně: 1 + u neboli 1 + sazba 2

3 b) Výnos a čas: sazba per annum Podnikatel A vydělal na dovozu ústřic 40 % za tři roky. Podnikatel B vydělal jen 9 % zisku na vývozu hlemýžďů, ale za 6 měsíců. Který byl úspěšnější? zisk 40 % zisk 9 % 6 měsíců 3 roky Položme oba grafy na sebe a vyznačme 1 rok: zisk 40 % zisk 9 % 18 % za rok 13 % za rok 6 měsíců 1 rok 2 roky 3 roky Míru výnosu přepočítáváme na jeden rok, latinsky per annum, zkratka p. a. V tomto vyjádření jsou transakce různých délek dobře srovnatelné. 3

4 c) Výnos a riziko: riziková prémie Riziko je možnost, že (s určitou pravděpodobností) vyděláme tolik nebo tolik. (s určitou pravděpodobností) příjdeme o část vkladu, nebo o celý. Větší riziko znamená větší pravděpodobnost prohry a menší pravděpodobnost výhry. Investoři jsou ochotni podstoupit větší riziko jen tehdy, je-li potenciální výhra čili výnos, vyšší. Proč by někdo investoval 100 korun do losu, kde je šance na výhru téměř nulová, kdyby výhra činila 200 korun? Ale mnoho lidí rádo obětuje 100 korun a příjde o ně, když výhra činí 50 milionů korun. Zkrátka rizikové podnikání musí potenciálně vynášet víc než méně rizikové. Pro riziko konkrétní investice nemáme přímou míru, pouze nepřímé metody. Jedna z nich, a to v praxi nejpoužívanější, je srovnání s určitými tržními veličinami. Trh, jak známo, tíhne k rovnovážným veličinám, ale ne v každé situaci a ne v každém okamžiku. Proto i tržní veličiny je třeba brát s určitou rezervou. Funguje to takto: Investoři, na základě předchozích zkušeností, přisuzují aktivům konkrétní stupně rizika, a podle toho požadují odpovídající míry výnosů a nabízejí z toho odvozené ceny*. * Jak se ceny aktiv přizpůsobují požadovaným výnosů bude v přednášce o dluhopisech. Známe-li tržní ceny aktiv a míry výnosů (akcií a dluhopisů) v různých odvětvích a oborech ekonomiky, pak můžeme zařadit zvažovanou investici do pomyslné škály rizikovosti a odtud vzít i požadovanou míru výnosu. Ale stále máme na paměti, že jde o kritérium orientační. Ještě přesněji než v míře výnosu se riziko odráží v míře zvané riziková prémie. To je ta část míry výnosu, která převyšuje bezrizikový výnos. riziková prémie (marže) - Risk Premium nebo Risk Margin: 16 % celkový výnos 13,5 % prémie za riziko 2,5 % výnos z bezrizikové investice 4

5 Bezrizikový výnos: Ke každé investici existuje alternativa - uložit peníze jako termínový vklad do banky nebo koupit státní dluhopisy. Tyto dvě formy se považují za investice s nejnižším rizikem a říká se jim bezrizikové investice, i když jisté riziko s nimi spojeno je. Dejme tomu, že výnos ze státních dluhopisů činí 2,5 %. Pak by nemělo smysl podnikat (investovat), kdyby výnos měl být 2,5 % (nebo jen o málo víc, 2,7 % či 2,9 %) - to už by bylo rozumnější inkasovat bezrizikový výnos 2,5 %. Riziko podnikání je odměněno teprve tím, co převyšuje bezrizikový výnos - rizikovou prémií. Malá ukázka testových otázek: Při hodnocení výnosu z podnikání musíme brát v úvahu tři souvislosti: vklad čas peníze riziko cíl Koeficient zhodnocení získáme dělením dvou částek, konečné a počáteční bezrizikové a rizikové hrubé a čisté Riziková prémie je část výnosu příplatek k ceně pojištění proti riziku Sazba per annum je sazba (v procentech) přepočtená na 1 rok základní kapitál vklad 5

6 Úrok Úrok je dohoda. Dohodou se rozděluje výtěžek podnikání mezi podnikatele a jeho věřitele. Výtěžek podnikání je nejistý a proměnlivý, zatímco úrok je pevně dohodnutý. Úrok je součást závazku dlužníka. Placení úroku má přednost před výtěžkem z podnikání připadajícím podnikateli. Jak narůstá úrok Úrok se podle obecných zvyklostí kalkuluje po dnech. Nárok na úrok vzniká věřiteli v jednom okamžiku na konci dne, o půlnoci při změně data, a to za uplynulý den. Vypočátává se z dlužné částky na konci dne, bez ohledu na to, jaké změny dlužné částky probíhaly během dne (např. ráno jsem měl na běžném účtě korun, během dopoledne jsem vložil 2 miliony, ale odpoledne jsem si vyzvedl korun. Těsně před půlnocí jsem měl na účtě korun a z těch se vypočte úrok za právě uplynulý den). Jak se hradí úrok Podle dohody (úvěrové smlouvy, smlouvy o depozitu apod.) se hradí některým z těchto způsobů a) jednorázově, při splacení půjčky b) pravidelně (periodicky), v úrokových obdobích c) připsáním úroků k jistině (kapitalizací, reinvesticí úroků) Složené úročení Skutečné složené úročení - když banka skutečně připisuje úroky k jistině, např. na vkladní knížce. Složené úročení pro účely výpočtu - nutno přesně dohodnout ve smlouvě - nejčastěji se používá roční složené úročení, pro transakce trvající dva roky a více. (Do necelých dvou let lze použít prosté úročení.) Prosté úročení Při prostém úročení je úrok přímo úměrný počtu dnů. Počet dní při úročení počítáme jednoduše tak, že od data výplaty odečteme datum vkladu. Skutečný počet dní označujeme zkratkou ACT. Zapamatujme si to, protože existuje ještě jiná konvence, podle které má každý měsíc 30 dnů (30/360). Sazba se udává jako sazba za rok, latinsky per annum. Kolik dní je per annum? 360 nebo Komplikace je s tím, že historicky vzniklo několik zvyklostí (konvencí, standardů), podle nichž se někdy počítá, jako by rok měl 360 dní, jindy 365 či 366 dní. 6

7 Konvence 360 = každý den úrok naroste o 1/360 úroku per annum 365/366 = každý den 1/365 úroku p. a., v přestupném roce 1/366 Konvence (standardy) Nejčastěji se setkáte s těmito kombinacemi: ACT/365 ACT/365/366 ACT/360 výpočet se skutečným počtem dnů transakce a s 365 dny v roce skutečný počet dnů v transakci i v roce používají banky Úrokový faktor Úrokový faktor je koeficient, kterým násobíme vklad (půjčku), abychom dostali výslednou částku (jistinu s úroky). Je to jen zvláštní případ koeficientu zhodnocení vkladu, jak jej už známe. A ještě obecněji je to index. V úrokových výpočtech jej používáme ve třech typech úloh: výpočet faktoru, úročení a diskontování. Zjistěte úrokový faktor! Porovnáme dvě částky Future Value Present Value PV FV dělíme = 1,05 7

8 Zjistěte budoucí hodnotu (Future Value)! Násobíme vklad FV PV násobíme 800 1,05 = 840 úročení Zjistěte výši vkladu či současnou hodnotu (Present Value)! Výslednou částku dělíme FV 840 1,05 = 800 PV diskontování dělíme Úrokový faktor a úroková sazba - liší se o jedničku Na výslednou částku (Future Value) můžeme pohlížet také jako na součet dvou složek - původního vkladu a přírůstku: x 0, x 1 = 40 = 800 vklad PV 800 (1 + 0,05) = 840 výsledek FV Obecně zapsáno: PV (1 + u) = FV Jak se dostat k sazbě per annum? úrokový faktor za 77 dní: 1,085 sazba: 0,085 je výhodné začít vypočtením sazby za jeden den 0,085 : 77 Zbývá vynásobit počtem dní v roce (podle dohodnuté konvence). 8

9 Známe sazbu per annum (r) - co s ní dále?... když naše transakce trvá jen 120 dní. Opět - potřebujeme sazbu za jeden den: sazba p. a. 365 čili r 365 Za dobu transakce (120 dní) bude sazba: A úrokový faktor? Stačí přičíst jedničku. r 365 x 120 Malá ukázka testových otázek: Úrok narůstá každý den v poledne každý den o půlnoci na konci měsíce na konci roku Úrokový faktor získáme dělením dvou částek, úroků a jistiny současné hodnoty a vkladu future value a present value Diskontování je opak úročení výpočet současné hodnoty zjištění sazby per annum Úrokový faktor za d dní získáme přičtením jedničky k sazbě za d dní sazbě p. a. d/365 9

10 Present Value budoucích plateb Jde o klíčový pojem financí. Investice = pořízení aktiva. Aktivum pořídíte - půjčením peněz (získáte pohledávku) - uložením depozita (máte depozitum resp. pohledávku; depozitum má stejnou povahu jako půjčka) - vkladem do podniku (svého vlastního, nebo s.r.o. - máte podíl v podniku resp. kapitálový podíl) - koupí cenných papírů (akcií, dluhopisů - máte aktivum nesoucí dividendu, úroky), koupí zlata (cena dlouhodobě roste), koupí nemovitosti, pozemku (lze pronajímat a získávat nájemné, cena dlouhodobě roste), koupí lodi, stroje apod. (získáte aktivum používané při podnikání, umožňující dosahovat zisk). Ale nabytí aktiva není cílem samo o sobě. Aktivum vám generuje výnosy, budoucí platby, též zvané cash flow (peněžní tok). Poznámka: Pokud se rozlišují hrubý cash flow a čistý cash flow (hrubý cash flow mínus výdaje), pak v tomto kurzu budeme termínem cash flow označovat vždy čistý cash flow (net cash flow). Když kupujeme aktivum, kupujeme sérii budoucích plateb - cash flow. Aktivum je jen prostředek, cílem je cash flow (a v něm obsažený zisk). Kdy je koupě aktiva výhodná? Je investice efektivní? Když se nám zaplacená cena dostatečně zhodnotí, když ze vkladu dosáhneme požadovanou míru výnosu, případně víc, říkáme, že investice je efektivní. Výpočet efektivnosti investice spočívá v porovnání ceny, kterou máme zaplatit, s hodnotou očekávaných cash flow. cena cash flow Jinak popsáno: porovnání dnešního výdaje s budoucími příjmy, nebo investice s cash flow výdaj dnes příjmy v budoucnu Investice Cash Flow 10

11 V budoucích příjmech se vrací nejen dnešní výdaj, ale i výnos. Je míra výnosu dostatečná? Abychom mohli dopovědět, musíme znát ještě jeden údaj: požadovanou míru výnosu. Požadovaná míra výnosu - required rate of return - je minimální míra výnosu, při které jsme ochotni investici financovat. Zjistíme ji z údajů o podobných investicích (aktivech) resp. o podnicích v daném sektoru podnikání. Když budoucí příjem CF diskontujeme touto požadovanou mírou výnosu r, dostaneme současnou hodnotu příjmu (present value, PV). A obráceně: kdybychom vložili částku ve výši PV a v budoucnu získali uvedenou platbu (CF), z definice diskontování plyne, že bychom dosáhli míru výnosu r. Present value budoucích příjmů (cash flow) je pro nás kritérium. Je to horní hranice ceny, kterou jsme ochotni zaplatit za investici (aktivum). Cena aktiva se pak porovná s vypočtenou present value. Je-li cena vyšší než PV, nákup aktiva (investice) se nevyplatí. r = požadovaná míra výnosu Investice (Cena) > = < Present Value diskontujeme r Cash Flow porovnáme Celý postup se dá shrnout: - stanovení požadované míry výnosu - zjištění present value cash flow - porovnání ceny s present value; je-li cena vyšší, investice není efektivní 11

12 Jak se diskontuje Cash Flow? Cash flow z aktiva může být jednorázový (termínový vklad, depozitum): Cash Flow - budoucí platba čistý výnos = zisk Investice - cena, za kterou jsme aktivum pořídili Jednoduchý případ. Budoucí platba je jen jedna. Diskontujeme ji, jak popsáno dříve. konečná série plateb, pravidelných (např. dluhopis): kupónové platby CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 Inv. konečná splatnost čas cena, za kterou jsme koupili dluhopis Diskontujeme každou platbu samostatně. Jejich present value (PV 1 až PV 5 ) pak sečteme. 12

13 otevřená série plateb, čisté výnosy se průběžně vyplácejí (např. budova s dlouhodobými nájemníky): čas 800 cena aktiva Toto je speciální případ. Aktivum lze po určité době prodat. Jenže nevíme, kdy bude aktivum prodáno, a už vůbec netušíme, za jakou cenu bude prodáno, proto nelze spočítat present value. Pro zajímavost, jeden náhradní způsob existuje: předpokládejme, že aktivum nikdy neprodáme a že uvedené konstantní příjmy budou vypláceny do nekonečna. Pro present value nekonečné řady konstantních cash flows (CF 1 = CF 2 = CF 3 =... CF n ) platí vzorec CF 1 PV = r kde r je diskontní sazba, požadovaná míra výnosu. Dejme tomu, že dům vynáší na nájemném ročně 1 mil. korun a že požadovaný výnos je 12,5 % p.a. Pak PV by byla 8 milionů korun. série nepravidelných plateb (podnik): čas 750 cena požadovaná prodávajícím Toto je naopak obecný případ. Postup, který následuje, je použitelný univerzálně. 13

14 Příklad. Máme možnost investovat do obchodní transakce s těmito údaji: 1) Cash Flow transakce se skládá ze tří plateb CF 1 CF 2 CF 3 = k tj. za 1 rok ode dne investování = k tj. za 2 roky = k tj. za 3 roky 2) Požadovaná míra výnosu (v % per annum) je 15 % p. a. Stanovili jsme ji podle výnosů dosahovaných na trhu z podobných transakcí se srovnatelným rizikem. Použijeme ji k diskontování. Míru 15 % neboli 0,15 upravíme na úrokový faktor: 1 + 0,15 = 1,15 3) Investice - vklad, který musíme na začátku do transakce vložit (nebo cena aktiva, kterou požaduje prodávající) - zde činí 10 mil.. Postup Diskontujeme cash flow po jednotlivých platbách. Každá částka Cash Flow se diskontuje samostatně. Pamatujte si: Všechny CF musíme diskontovat a) stejnou sazbou b) ke stejnému datu (výchozímu datu) Výsledkem diskontování je Present Value každého příjmu k výchozímu dni. CF 1 1,7 mil. : 1,15 = 1,5 mil. = PV 1 CF 2 6,7 mil. : 1,15 2 = 5,1 mil. = PV 2 CF 3 6,5 mil. : 1,15 3 = 4,3 mil. = PV 3 Součet 10,9 mil. = PV cash flow 10,9 mil. je Present Value série čistých příjmů, neboli diskontovaný cash flow, anglicky Discounted Cash Flow, zkratka DCF. PV cash flow = 10,9 mil. PV cash flow je maximální cena, kterou jsme ochotni zaplatit. 14

15 Porovnání Investice (ceny) s Present Value cash flow: I = 10 mil. < PV CF = 10,9 mil. Závěr: investice je levnější než naše maximální cena, tudíž je přijatelná, efektivní. Znamená to, že nám vynese o něco vyšší míru výnosu, než je požadovaná. Obecně mohou nastat tři výsledky porovnání investice a PV: Investice cena, kterou od nás žádá prodávající > Present value cena, kterou jsme ochotni zaplatit Nekupovat! Investice = Present value cena, kterou od nás žádá prodávající cena, kterou jsme ochotni zaplatit Koupit! Investice, cena prodávajícího < Present value cena, kterou jsme ochotni zaplatit Určitě koupit!!! Cenná rada na závěr: Nikdy neopravujte požadovanou míru výnosu! Je to častá chyba, že začínající podnikatel si stanoví požadovaný výnos, odhadne budoucí příjmy a provede výpočet. Když se ukáže, že investice není efektivní, sníží požadovaný výnos a znovu diskontuje - a ejhle, investice je náhle efektivní! Když vám výjde, že investice (aktivum, podnikatelský plán) není efektivní, odmítněte ji! Neměňte vstupní data. Stejně tak nikdy neopravujte odhad budoucích cash flow, budoucích nákladů, případně investičních nákladů! 15

16 Malá ukázka testových otázek: K diskontování cash flow potřebujeme znát bezrizikovou míru výnosu požadovanou míru výnosu sérii budoucích plateb hodnotu investice Investice není efektivní znamená, že je příliš drahá nedosahuje požadované míry výnosu je vyšší než PV cash flow Jaký je rozdíl mezi pojmy investice a pořízení aktiva? v zásadě žádný investice se týká jen pasív aktivum má cenu, investice ne Present Value budoucích plateb slouží jako kritérium efektivnosti je výsledkem diskontování plateb je totéž co diskontovaný cash flow může být menší než cena aktiva 16

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny

Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny Bankovní úvěry (1) Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. schéma příjem - výdaj příjem - inflow podnik na časové ose jistina výdaj - outflow čerpání

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více