Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz"

Transkript

1 K1FCR3 Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz Přednášející: doc. Jan Pudlák, texty na pudlak.wbs.cz (heslo: ahojte) dotazy na Rozvržení obsahu mezi zimní a letní semestr: zimní semestr Finance obecně Peníze Banky, rezervy, clearing, emise bankovek, Mezibankovní trh rezerv, Intervence CB - s vyhlášenou základní sazbou Měny, devizové trhy, kurzy měn struktura světového trhu s devizami, spotový a forwardový kurz měny zákonitosti vývoje kurzu Integrace měn - brettonwoodský systém, euro Banky schéma fungování banky Peníze klientů (depozita), úvěry klientům, obchody na mezibankovním trhu Dluhopisy - půjčka od veřejnosti - emise, obchodování; investice do dluhopisů státní dluhopisy letní semestr Podnikové finance Zdroje financování podniku Vklad kapitálu, navýšení kapitálu. Zdroje v koloběhu hodnoty. Cash flow podniku. Přidaná hodnota, odpisy, zisk Cizí zdroje Dluh, míra zadluženosti. Finanční páka. Kapitálové plánování. Bilance podniku. Majetková a finanční struktura podniku. - Financování jednotlivých složek podnikového majetku. Bankovní úvěry Formy bankovních úvěrů pro krátkodobé financování. Dlouhodobé úvěry Emise dluhopisů - finanční zdroj pro podnik Alternativní financování leasing,, rizikový a rozvojový kapitál. Veřejný kapitál, akcie a burzy akcie jako investice - celkový výnos z akcie obchodování s akciemi, cena akcie, oceňování akcií Burza - mechanismus obchodování - efektivní trh - role burz v ekonomice Emise akcií akcie jako zdroj financování pro podnik IPO, PO - emise akcií na burze upisovací cena akcií Náklady na kapitál (Cost of capital) Oceňování podniku. 1

2 1. Základní pojmy: vklad, výnos, úrok, diskontovaný cash flow. Představme si podnikání, které se odehrává jako jednorázové obhcodní akce. Každá akce má jasný začátek a konec, a na konci výnos. vklad, PV čas výtěžek, FV Je výnos z transakce 40 tisíc euro hodně nebo málo? To se nedá říci, dokud se nezeptáme a) jak velký byl vklad? b) za jakou dobu byl dosažen výnos? c) jaké riziko s tím bylo spojeno, ve srovnání s jinými oblastmi podnikání? a) Výnos a vklad: výnosová míra - rate of return - porovnání výnosu s vkladem čistý výnos , = 0, hrubý výnos 840 vklad, PV čas výtěžek, FV = 1,05 Sazba výnosu - rate: 0,05 neboli 5 % Koeficient zhodnocení (úrokový faktor): 1,05 neboli 1 + 0,05 Koeficient zhodnocení je obecně: 1 + u neboli 1 + sazba 2

3 b) Výnos a čas: sazba per annum Podnikatel A vydělal na dovozu ústřic 40 % za tři roky. Podnikatel B vydělal jen 9 % zisku na vývozu hlemýžďů, ale za 6 měsíců. Který byl úspěšnější? zisk 40 % zisk 9 % 6 měsíců 3 roky Položme oba grafy na sebe a vyznačme 1 rok: zisk 40 % zisk 9 % 18 % za rok 13 % za rok 6 měsíců 1 rok 2 roky 3 roky Míru výnosu přepočítáváme na jeden rok, latinsky per annum, zkratka p. a. V tomto vyjádření jsou transakce různých délek dobře srovnatelné. 3

4 c) Výnos a riziko: riziková prémie Riziko je možnost, že (s určitou pravděpodobností) vyděláme tolik nebo tolik. (s určitou pravděpodobností) příjdeme o část vkladu, nebo o celý. Větší riziko znamená větší pravděpodobnost prohry a menší pravděpodobnost výhry. Investoři jsou ochotni podstoupit větší riziko jen tehdy, je-li potenciální výhra čili výnos, vyšší. Proč by někdo investoval 100 korun do losu, kde je šance na výhru téměř nulová, kdyby výhra činila 200 korun? Ale mnoho lidí rádo obětuje 100 korun a příjde o ně, když výhra činí 50 milionů korun. Zkrátka rizikové podnikání musí potenciálně vynášet víc než méně rizikové. Pro riziko konkrétní investice nemáme přímou míru, pouze nepřímé metody. Jedna z nich, a to v praxi nejpoužívanější, je srovnání s určitými tržními veličinami. Trh, jak známo, tíhne k rovnovážným veličinám, ale ne v každé situaci a ne v každém okamžiku. Proto i tržní veličiny je třeba brát s určitou rezervou. Funguje to takto: Investoři, na základě předchozích zkušeností, přisuzují aktivům konkrétní stupně rizika, a podle toho požadují odpovídající míry výnosů a nabízejí z toho odvozené ceny*. * Jak se ceny aktiv přizpůsobují požadovaným výnosů bude v přednášce o dluhopisech. Známe-li tržní ceny aktiv a míry výnosů (akcií a dluhopisů) v různých odvětvích a oborech ekonomiky, pak můžeme zařadit zvažovanou investici do pomyslné škály rizikovosti a odtud vzít i požadovanou míru výnosu. Ale stále máme na paměti, že jde o kritérium orientační. Ještě přesněji než v míře výnosu se riziko odráží v míře zvané riziková prémie. To je ta část míry výnosu, která převyšuje bezrizikový výnos. riziková prémie (marže) - Risk Premium nebo Risk Margin: 16 % celkový výnos 13,5 % prémie za riziko 2,5 % výnos z bezrizikové investice 4

5 Bezrizikový výnos: Ke každé investici existuje alternativa - uložit peníze jako termínový vklad do banky nebo koupit státní dluhopisy. Tyto dvě formy se považují za investice s nejnižším rizikem a říká se jim bezrizikové investice, i když jisté riziko s nimi spojeno je. Dejme tomu, že výnos ze státních dluhopisů činí 2,5 %. Pak by nemělo smysl podnikat (investovat), kdyby výnos měl být 2,5 % (nebo jen o málo víc, 2,7 % či 2,9 %) - to už by bylo rozumnější inkasovat bezrizikový výnos 2,5 %. Riziko podnikání je odměněno teprve tím, co převyšuje bezrizikový výnos - rizikovou prémií. Malá ukázka testových otázek: Při hodnocení výnosu z podnikání musíme brát v úvahu tři souvislosti: vklad čas peníze riziko cíl Koeficient zhodnocení získáme dělením dvou částek, konečné a počáteční bezrizikové a rizikové hrubé a čisté Riziková prémie je část výnosu příplatek k ceně pojištění proti riziku Sazba per annum je sazba (v procentech) přepočtená na 1 rok základní kapitál vklad 5

6 Úrok Úrok je dohoda. Dohodou se rozděluje výtěžek podnikání mezi podnikatele a jeho věřitele. Výtěžek podnikání je nejistý a proměnlivý, zatímco úrok je pevně dohodnutý. Úrok je součást závazku dlužníka. Placení úroku má přednost před výtěžkem z podnikání připadajícím podnikateli. Jak narůstá úrok Úrok se podle obecných zvyklostí kalkuluje po dnech. Nárok na úrok vzniká věřiteli v jednom okamžiku na konci dne, o půlnoci při změně data, a to za uplynulý den. Vypočátává se z dlužné částky na konci dne, bez ohledu na to, jaké změny dlužné částky probíhaly během dne (např. ráno jsem měl na běžném účtě korun, během dopoledne jsem vložil 2 miliony, ale odpoledne jsem si vyzvedl korun. Těsně před půlnocí jsem měl na účtě korun a z těch se vypočte úrok za právě uplynulý den). Jak se hradí úrok Podle dohody (úvěrové smlouvy, smlouvy o depozitu apod.) se hradí některým z těchto způsobů a) jednorázově, při splacení půjčky b) pravidelně (periodicky), v úrokových obdobích c) připsáním úroků k jistině (kapitalizací, reinvesticí úroků) Složené úročení Skutečné složené úročení - když banka skutečně připisuje úroky k jistině, např. na vkladní knížce. Složené úročení pro účely výpočtu - nutno přesně dohodnout ve smlouvě - nejčastěji se používá roční složené úročení, pro transakce trvající dva roky a více. (Do necelých dvou let lze použít prosté úročení.) Prosté úročení Při prostém úročení je úrok přímo úměrný počtu dnů. Počet dní při úročení počítáme jednoduše tak, že od data výplaty odečteme datum vkladu. Skutečný počet dní označujeme zkratkou ACT. Zapamatujme si to, protože existuje ještě jiná konvence, podle které má každý měsíc 30 dnů (30/360). Sazba se udává jako sazba za rok, latinsky per annum. Kolik dní je per annum? 360 nebo Komplikace je s tím, že historicky vzniklo několik zvyklostí (konvencí, standardů), podle nichž se někdy počítá, jako by rok měl 360 dní, jindy 365 či 366 dní. 6

7 Konvence 360 = každý den úrok naroste o 1/360 úroku per annum 365/366 = každý den 1/365 úroku p. a., v přestupném roce 1/366 Konvence (standardy) Nejčastěji se setkáte s těmito kombinacemi: ACT/365 ACT/365/366 ACT/360 výpočet se skutečným počtem dnů transakce a s 365 dny v roce skutečný počet dnů v transakci i v roce používají banky Úrokový faktor Úrokový faktor je koeficient, kterým násobíme vklad (půjčku), abychom dostali výslednou částku (jistinu s úroky). Je to jen zvláštní případ koeficientu zhodnocení vkladu, jak jej už známe. A ještě obecněji je to index. V úrokových výpočtech jej používáme ve třech typech úloh: výpočet faktoru, úročení a diskontování. Zjistěte úrokový faktor! Porovnáme dvě částky Future Value Present Value PV FV dělíme = 1,05 7

8 Zjistěte budoucí hodnotu (Future Value)! Násobíme vklad FV PV násobíme 800 1,05 = 840 úročení Zjistěte výši vkladu či současnou hodnotu (Present Value)! Výslednou částku dělíme FV 840 1,05 = 800 PV diskontování dělíme Úrokový faktor a úroková sazba - liší se o jedničku Na výslednou částku (Future Value) můžeme pohlížet také jako na součet dvou složek - původního vkladu a přírůstku: x 0, x 1 = 40 = 800 vklad PV 800 (1 + 0,05) = 840 výsledek FV Obecně zapsáno: PV (1 + u) = FV Jak se dostat k sazbě per annum? úrokový faktor za 77 dní: 1,085 sazba: 0,085 je výhodné začít vypočtením sazby za jeden den 0,085 : 77 Zbývá vynásobit počtem dní v roce (podle dohodnuté konvence). 8

9 Známe sazbu per annum (r) - co s ní dále?... když naše transakce trvá jen 120 dní. Opět - potřebujeme sazbu za jeden den: sazba p. a. 365 čili r 365 Za dobu transakce (120 dní) bude sazba: A úrokový faktor? Stačí přičíst jedničku. r 365 x 120 Malá ukázka testových otázek: Úrok narůstá každý den v poledne každý den o půlnoci na konci měsíce na konci roku Úrokový faktor získáme dělením dvou částek, úroků a jistiny současné hodnoty a vkladu future value a present value Diskontování je opak úročení výpočet současné hodnoty zjištění sazby per annum Úrokový faktor za d dní získáme přičtením jedničky k sazbě za d dní sazbě p. a. d/365 9

10 Present Value budoucích plateb Jde o klíčový pojem financí. Investice = pořízení aktiva. Aktivum pořídíte - půjčením peněz (získáte pohledávku) - uložením depozita (máte depozitum resp. pohledávku; depozitum má stejnou povahu jako půjčka) - vkladem do podniku (svého vlastního, nebo s.r.o. - máte podíl v podniku resp. kapitálový podíl) - koupí cenných papírů (akcií, dluhopisů - máte aktivum nesoucí dividendu, úroky), koupí zlata (cena dlouhodobě roste), koupí nemovitosti, pozemku (lze pronajímat a získávat nájemné, cena dlouhodobě roste), koupí lodi, stroje apod. (získáte aktivum používané při podnikání, umožňující dosahovat zisk). Ale nabytí aktiva není cílem samo o sobě. Aktivum vám generuje výnosy, budoucí platby, též zvané cash flow (peněžní tok). Poznámka: Pokud se rozlišují hrubý cash flow a čistý cash flow (hrubý cash flow mínus výdaje), pak v tomto kurzu budeme termínem cash flow označovat vždy čistý cash flow (net cash flow). Když kupujeme aktivum, kupujeme sérii budoucích plateb - cash flow. Aktivum je jen prostředek, cílem je cash flow (a v něm obsažený zisk). Kdy je koupě aktiva výhodná? Je investice efektivní? Když se nám zaplacená cena dostatečně zhodnotí, když ze vkladu dosáhneme požadovanou míru výnosu, případně víc, říkáme, že investice je efektivní. Výpočet efektivnosti investice spočívá v porovnání ceny, kterou máme zaplatit, s hodnotou očekávaných cash flow. cena cash flow Jinak popsáno: porovnání dnešního výdaje s budoucími příjmy, nebo investice s cash flow výdaj dnes příjmy v budoucnu Investice Cash Flow 10

11 V budoucích příjmech se vrací nejen dnešní výdaj, ale i výnos. Je míra výnosu dostatečná? Abychom mohli dopovědět, musíme znát ještě jeden údaj: požadovanou míru výnosu. Požadovaná míra výnosu - required rate of return - je minimální míra výnosu, při které jsme ochotni investici financovat. Zjistíme ji z údajů o podobných investicích (aktivech) resp. o podnicích v daném sektoru podnikání. Když budoucí příjem CF diskontujeme touto požadovanou mírou výnosu r, dostaneme současnou hodnotu příjmu (present value, PV). A obráceně: kdybychom vložili částku ve výši PV a v budoucnu získali uvedenou platbu (CF), z definice diskontování plyne, že bychom dosáhli míru výnosu r. Present value budoucích příjmů (cash flow) je pro nás kritérium. Je to horní hranice ceny, kterou jsme ochotni zaplatit za investici (aktivum). Cena aktiva se pak porovná s vypočtenou present value. Je-li cena vyšší než PV, nákup aktiva (investice) se nevyplatí. r = požadovaná míra výnosu Investice (Cena) > = < Present Value diskontujeme r Cash Flow porovnáme Celý postup se dá shrnout: - stanovení požadované míry výnosu - zjištění present value cash flow - porovnání ceny s present value; je-li cena vyšší, investice není efektivní 11

12 Jak se diskontuje Cash Flow? Cash flow z aktiva může být jednorázový (termínový vklad, depozitum): Cash Flow - budoucí platba čistý výnos = zisk Investice - cena, za kterou jsme aktivum pořídili Jednoduchý případ. Budoucí platba je jen jedna. Diskontujeme ji, jak popsáno dříve. konečná série plateb, pravidelných (např. dluhopis): kupónové platby CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 Inv. konečná splatnost čas cena, za kterou jsme koupili dluhopis Diskontujeme každou platbu samostatně. Jejich present value (PV 1 až PV 5 ) pak sečteme. 12

13 otevřená série plateb, čisté výnosy se průběžně vyplácejí (např. budova s dlouhodobými nájemníky): čas 800 cena aktiva Toto je speciální případ. Aktivum lze po určité době prodat. Jenže nevíme, kdy bude aktivum prodáno, a už vůbec netušíme, za jakou cenu bude prodáno, proto nelze spočítat present value. Pro zajímavost, jeden náhradní způsob existuje: předpokládejme, že aktivum nikdy neprodáme a že uvedené konstantní příjmy budou vypláceny do nekonečna. Pro present value nekonečné řady konstantních cash flows (CF 1 = CF 2 = CF 3 =... CF n ) platí vzorec CF 1 PV = r kde r je diskontní sazba, požadovaná míra výnosu. Dejme tomu, že dům vynáší na nájemném ročně 1 mil. korun a že požadovaný výnos je 12,5 % p.a. Pak PV by byla 8 milionů korun. série nepravidelných plateb (podnik): čas 750 cena požadovaná prodávajícím Toto je naopak obecný případ. Postup, který následuje, je použitelný univerzálně. 13

14 Příklad. Máme možnost investovat do obchodní transakce s těmito údaji: 1) Cash Flow transakce se skládá ze tří plateb CF 1 CF 2 CF 3 = k tj. za 1 rok ode dne investování = k tj. za 2 roky = k tj. za 3 roky 2) Požadovaná míra výnosu (v % per annum) je 15 % p. a. Stanovili jsme ji podle výnosů dosahovaných na trhu z podobných transakcí se srovnatelným rizikem. Použijeme ji k diskontování. Míru 15 % neboli 0,15 upravíme na úrokový faktor: 1 + 0,15 = 1,15 3) Investice - vklad, který musíme na začátku do transakce vložit (nebo cena aktiva, kterou požaduje prodávající) - zde činí 10 mil.. Postup Diskontujeme cash flow po jednotlivých platbách. Každá částka Cash Flow se diskontuje samostatně. Pamatujte si: Všechny CF musíme diskontovat a) stejnou sazbou b) ke stejnému datu (výchozímu datu) Výsledkem diskontování je Present Value každého příjmu k výchozímu dni. CF 1 1,7 mil. : 1,15 = 1,5 mil. = PV 1 CF 2 6,7 mil. : 1,15 2 = 5,1 mil. = PV 2 CF 3 6,5 mil. : 1,15 3 = 4,3 mil. = PV 3 Součet 10,9 mil. = PV cash flow 10,9 mil. je Present Value série čistých příjmů, neboli diskontovaný cash flow, anglicky Discounted Cash Flow, zkratka DCF. PV cash flow = 10,9 mil. PV cash flow je maximální cena, kterou jsme ochotni zaplatit. 14

15 Porovnání Investice (ceny) s Present Value cash flow: I = 10 mil. < PV CF = 10,9 mil. Závěr: investice je levnější než naše maximální cena, tudíž je přijatelná, efektivní. Znamená to, že nám vynese o něco vyšší míru výnosu, než je požadovaná. Obecně mohou nastat tři výsledky porovnání investice a PV: Investice cena, kterou od nás žádá prodávající > Present value cena, kterou jsme ochotni zaplatit Nekupovat! Investice = Present value cena, kterou od nás žádá prodávající cena, kterou jsme ochotni zaplatit Koupit! Investice, cena prodávajícího < Present value cena, kterou jsme ochotni zaplatit Určitě koupit!!! Cenná rada na závěr: Nikdy neopravujte požadovanou míru výnosu! Je to častá chyba, že začínající podnikatel si stanoví požadovaný výnos, odhadne budoucí příjmy a provede výpočet. Když se ukáže, že investice není efektivní, sníží požadovaný výnos a znovu diskontuje - a ejhle, investice je náhle efektivní! Když vám výjde, že investice (aktivum, podnikatelský plán) není efektivní, odmítněte ji! Neměňte vstupní data. Stejně tak nikdy neopravujte odhad budoucích cash flow, budoucích nákladů, případně investičních nákladů! 15

16 Malá ukázka testových otázek: K diskontování cash flow potřebujeme znát bezrizikovou míru výnosu požadovanou míru výnosu sérii budoucích plateb hodnotu investice Investice není efektivní znamená, že je příliš drahá nedosahuje požadované míry výnosu je vyšší než PV cash flow Jaký je rozdíl mezi pojmy investice a pořízení aktiva? v zásadě žádný investice se týká jen pasív aktivum má cenu, investice ne Present Value budoucích plateb slouží jako kritérium efektivnosti je výsledkem diskontování plateb je totéž co diskontovaný cash flow může být menší než cena aktiva 16

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Prosté úročení: Denní sazba krát počet dní, plus 1 = úrokový faktor. Složené úročení: roční úrokový faktor umocněný na počet let

Prosté úročení: Denní sazba krát počet dní, plus 1 = úrokový faktor. Složené úročení: roční úrokový faktor umocněný na počet let Prosté úročení: Denní sazba krát počet dní, plus 1 = úrokový faktor PV (1 + u) u (sazba) r (sazba p.a.) d (dní) (dní) Složené úročení: roční úrokový faktor umocněný na počet let Úroky lze vyplácet nebo

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Nové trendy v investování

Nové trendy v investování AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nové trendy v investování Ing. Yveta Tomášková, Ph. D.

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy

3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy 3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu,

Více

Úročení a časová hodnota peněz

Úročení a časová hodnota peněz Úročení a časová hodnota peněz V přednášce budou představeny základní pojmy z finanční matematiky. 1 Jednoduché úročení a diskontování V případě jednoduchého úročení nedochází k připisování úroku k původnímu

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

4. Přednáška Časová hodnota peněz.

4. Přednáška Časová hodnota peněz. FINANCE PODNIKU 4. Přednáška Časová hodnota peněz. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Časová hodnota peněz představuje finanční metodu, která umožňuje porovnání různých částek v různých časech se zohledněním skutečnosti,

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem?

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Ceny nemovitostí šly v poslední době dolů a v současnosti jsou na zajímavých úrovních. Přitom investice do nemovitostí a příjem z jejich pronájmů jsou

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Finance FIN2 2011/2012

Finance FIN2 2011/2012 Finance FIN2 2011/2012 Obsah kurzu 1. Vklad, výnos a míra výnosu 1. Podnik svou činností zhodnocuje vklad 2. Vklad a výnos, míra výnosu v procentech 3. Míra výnosu a doba, roční míra výnosu 4. Míra výnosu

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy. Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému.

Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy. Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému. Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému. Věřitel (ten, kdo půjčil) získává tedy úrok za to, že dočasně poskytl

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více