Změny ve mzdách systému EKONOM od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011"

Transkript

1 Změny ve mzdách systému EKONOM d Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry, které nejsu v přehledu uvedeny se nemění. POZOR: Nvý parametr = dbrvlné zvýšení dvdu pjištění na sc. zab. je nutné vyplnit. Pkud se rganizace d 25 zaměstnanců k tmut pjištění přihlásila na OSSZ, vyplní 1. Údaj: Hdnty d Sleva na dani, daňvé zvýhdnění na děti: - student 335 beze změny - manžel/ka 2070 beze změny - pplatník 1970 změna - invalidita 1. a 2. stupně 210 beze změny - invalidita 3. stupně 420 beze změny - inv. s průkazem ZTTP 1345 beze změny - vyživvané dítě 967 beze změny - bnus měsíční limit 4350 beze změny - bnus minimum za měsíc 50 beze změny Údaje pr záknné srážky: Živtní minimum pracvníka 5326 změna - na vyživvanu sbu 1332 změna - limit pr výpčet třetin (nad limit srazí vše) 7989 změna Minimální mzda 8000 beze změny Nvý parametr d rku 2006 Minim. mzda pr nárk na bnus D údaje se vyplní ½ minimální mzdy platné k v rce a je platný pr celý rk 4000 beze změny Zaměstnání maléh rzsahu limit ZP 2000 beze změny limit SZ 2000 beze změny Limit pr důchdvé pjištění 6200 změna 1. redukční hranice pr dávky NP 610 zrušen 2. redukční hranice pr dávky NP 870 zrušen 1. redukční hranice pr náhrady za den DPN 144,38 změna 2. redukční hranice pr náhrady za den DPN 216,48 změna 3, redukční hranice pr náhrady za den DPN 432,95 změna % pr výpčet dávek NP první 3 dny 25 zrušen % pr náhrady za DPN den 0 beze změny % pr výpčet dávek NP za mat. dv.pr NP z r zrušen % krácení 1. redukční hranice 90 beze změny % krácení 2. redukční hranice 60 beze změny % krácení 3. redukční hranice 30 beze změny % pr výpčet náhrad za DPN d 1. d 21. dne 60 beze změny % pr výpčet dávek NP d 31. d 60. dne 66 zrušen % pr výpčet dávek NP d 61. dne dále 72 zrušen Maximální vyměř. základ pr zdr. pj. a sc. zab změna Limit pr příspěvek zaměst. na živ. pj. a penz. přip beze změny SZ pracvník 6,5 beze změny SZ firma 25 beze změny SZ jen důchdvé pjištění pracvník 6,5 beze změny SZ jen důchdvé pjištění firma 21,5 beze změny Přidělený variabilní symbl 10 míst beze změny Kód OSSZ Dle čís.kresů beze změny Místně příslušná OSSZ Oprav míst v 1. pádě beze zm. Průměrný výdělek x 1,15 (pr slevy na pj.sc.zab.) zrušen Pčítat slevu na pjištění (pr slevy na pj.sc.zab.) NE zrušen Dbrvlné zvýšení sc. zab. za firmu 1 neb 0 nvý parametr

2 2. Rční přepčet daně za rk 2010: Pr přepčet daně za rk 2010 platí stejné zásady jak při přepčtu za rk Zdravtní pjištění a sciální zabezpečení za firmu se přičte k hrubé mzdě, stejně jak při výpčtu mzdy za měsíc. Tat změna se prvede autmaticky. Pkud zaměstnanec nastupil v průběhu rku a má z předchzíh zaměstnání Ptvrzení zdanitelných příjmech zadá se d brazvky CTRL+F i pjistné za firmu. Limit pr uplatnění dpčtu za manžela/manželku se mění už d rku 2008 na Kč 68000,-- (dpsud byl 38040). UPOZORNĚNÍ: Dpručujeme věnvat kntrle sestavy zvýšenu pzrnst. Rzhdnutí, zda je výpčet správný a mají se vygenervat dchylky vratky daně a bnusy zůstává stejné jak v minulých letech. P výpčtu mezd je nutné vytisknut Rekapitulaci krunvých dchylek, ve které se tisknu sučty vygenervaných dchylek. 3. Změna daňvých pásem: Pr rk 2011 zůstává jedntná sazba daně 15 % pr daň zálhvu i srážkvu. 4. Změny v subrech: Kmen pracvníka: Nvé údaje a změny textů: Obrazvka CTRL+B: V údaji invalidita částečná = 1. neb 2. stupeň plná = 3. stupeň držitel PZP = držitel ZTP/P Obrazvka CTRL+C: V údaji den: = den Obrazvka CTRL+D V údaji ZVS, další MD = rdič. dv. dávky NP = náhr. za DPN Zrušené údaje: Obrazvka CTRL+A Obrazvka CTRL+B Obrazvka CTRL+C Odpracvané rky pr dvlenu Pčítat slevu sc. pj. První 3 dny nem. pkrač. nem den nem. pkrač. nem den nem. plrač. nem. Zrušené údaje se pužívaly pr pkračvání nemci d Změny dchylek Nvé kódy dchylek: V rce 2010 platil zaměstnavatel náhrady za dčasnu pracvní neschpnst (dále jen DPN) d 1. d 14. dne nemci. Od platí zaměstnavatel náhrady za DPN d 1. d 21. dne nemci. Dávky nemcenskéh pjištění platí příslušná OSSZ až d 22. dne nemci. Náhrady za nemci pkračující z r hradí zaměstnavatel pdle zákna platnéh v r. 2010, t znamená jen d 14. dne nemci. Pr pkračvání nemci z r jsu vytvřeny dchylky s knstantu 3000, které zabezpečí výpčet náhrady za DPN jen d 14. dne Nemc z pvlání placená 3032 Nemc placená 3034 Nepracvní úraz placený 3035 Pracvní úraz placený 3531 Nemc z pvlání neplacená 3532 Nemc neplacená 3534 Nepracvní úraz neplacený 3535 Pracvní úraz neplacený

3 Shra uvedené kódy dchylek se pužijí jen pr pkračvání nemci z rku 2010, čili jen d 14. dne DPN. Kódy 3031, 3032, 3034 a 3035 se pužijí pr případy, kdy zaměstnanec předal správné dklady k DPN a nejedná se nemc v chranné lhůtě. Kódy 3531, 3532, 3534 a 3535 se pužijí v případě, že zaměstnanec nepředal dklady k DPN neb když se jedná nemc v chranné lhůtě, za kteru nepřísluší náhrada neb pr jiné závažné důvdy, kdy náhrada nesmí být prplacena. Způsb zadání dchylek je stejný jak v rce 2010, v údaji B musí být vždy 1 t. j. pkračvání z minuléh měsíce. Nemc d 1. d 13. dne v měsíci: A = 3032 B = -1 C = 13 Nemc d 1. d 13. dne v měsíci neplacená: A = 3532 B = -1 C = 13 Pr nemci začínající v rce 2011 se pužijí kódy dchylek bez knstanty 3000 a 3500, t. j. 31, 32, 34, 35, 531, 532, 534, 535. Způsb zadání nemci d 22. dne placené OSSZ: Pr zadání nemci d 22. dne se pužijí stávající dchylky pr neplacenu nemc: 501, 502, 503, 504,505, 506. Shra uvedenými nvými dchylkami se zadá pslední den v hdinách, bdbně jak u náhrad mzdy. Nemc pkračující d 22. dne d příštíh měsíce A = 502 B = 22 C = 32 Nemc pkračující z min. měs. d 10. dne A = 502 B = -1 C = 10 Nemc d 15. d 25. dne, 25. den dpracval 3,5 hd: A = 502 B = 15 C = 24 Všechny statní druhy dávek NP se zadávají stejně jak uvedené příklady. Nemci pkračující z r budu placené d 15. dne DPN. A = 2502 B = 25 C = 4,-- Způsb zadání nemci v chranné lhůtě: Pkud zaměstnanec nemcní p uknčení pracvníh pměru, nepatří tyt dny d vylučených db, t je zabezpečen autmaticky, pkud se zadají správně dchylky. Např.: Zaměstnanec knčí pracvní pměr , začátek nvé nemci a pkračuje d příštíh měsíce. Zadají se dchylky v 8. měsíci: dchylky v 9. měs. a dále: pkud nemc pkračuje Pkud má zaměstnanec pracvní smluvu na dbu určitu d a nemcní před uknčením smluvy např.: a nemc pkračuje dále, zadá se zvlášť dchylka nemci d uknčení pracvníh pměru a zvlášť p uknčení pracvníh pměru. Odchylky v 8. měsíci: dchylka v 9. měsíci pkud nemc pkračuje. 6. Změny ve výpčtu mezd S platnstí d si zaměstnavatelé nesmí dečíst ½ zúčtvaných náhrad za DPN d dvdu sciálníh zabezpečení. Výjimku tvří firmy d 25 zaměstnanců. Pkud se firma rzhdne pr vyšší dvd sc. zab., t. j. pr rk 2011 zvýšení 1 %, může si i nadále dečítat ½ náhrad za DPN d dvdu sc. zab. Výjimka musí být vyřízena d běžnéh rku na OSSZ a platí jeden rk. Zvýšení dvdu pr firmu se neprmítne d superhrubé mzdy zaměstnanců. V suvislsti s tut změnu je zaveden nvý parametr Dbrvlné zvýšení sc. zab. za firmu. Firmy, které se rzhdnu pr zvýšený dvd sciálníh zabezpečení vyplní d nvéh parametru 1,--, statní firmy 0.

4 V závislsti na vyplnění parametru se prvede výpčet mezd. Změny ve výpčtu sciálníh zabezpečení jsu patrné v následujících sestavách: Y: Zdr. pjištění a sc. zabezpečení T1: Přehled výši pjistnéh na sc. zab. (nvá sestava pdle s. čísel detail k předchzí sestavě P0: Přehled výši pjistnéh d 2010 (sestava upravená pr r. 2011) R: Rekapitulace mezd H: Příkazy k úhradě Účetní subr Autmatické drvnání d minimální mzdy se prvede: Zaměstnancům s evidenčním stavem = 0 (nikliv splečníkům, DPČ, DPP) Není ve zpracvávaném měsíci uknčení pracvníh pměru Průměr pr náhrady je nižší než je průměr vypčítaný pr daný měsíc z minimální mzdy (výpčet se prvede s pužitím skutečnéh časvéh fndu knkrétníh pracvníka) Rzdíl mezi základnu pr výpčet zdravtníh pjištění a minimální mzdu se zaměstnancům, kteří splňují shra uvedené pdmínky, přičte d údaje drvnání d minimální mzdy, hrubé mzdy, základu daně a základny pr výpčet zdravtníh pjištění. Navýšení základny pr ZP dchylku 178 se nadále respektuje, jedná se pravu základny z minuléh měsíce. 7. Změny v sestavách u níže uvedených sestav je v závrce uveden písmen, pd jakým se vyskytuje v menu sestav, případně přístup z KMENE. Přehled výši pjistnéh d 2010 (P0) Sestava je upravena pr rk 2011, pužije se pr všechny rganizace. Zdravtní pjištění pr pjišťvny (měsíční Z2) Tisk sestavy upraven dle nvéh tiskpisu VZP. Čísl telefnu se pužije z adresáře firem. Rční pdklad pr sc. dávky r (S0) Tisk sestavy je beze změny. Náhrada mzdy za DPN se zapčítá d dávek NP, nikliv d mzdy. Evidenční list důchdvéh pjištění: (tvrba z KMENE nvý d r CTRL+M) Funkce CTRL+M je tvrba ELDP pr rk 2009 a dále. Nemci v chranné lhůtě se v ELDP neuvádí. Při správném zadání dchylek (viz příklady zadání v bdě 5. Změny dchylek) budu vylučené dby v ELDP pr rk 2011 správné. Vylučené dby: dba peněžité pmci v mateřství (placená mateřská dvlená) se zahrne d vylučených db jen d dne před prdem. Ode dne prdu d knce peněžité pmci v mateřství nejsu dny už vylučenými dbami. Od je šetřen výpčet vylučených db de dne narzení dítěte za předpkladu, že je dítě se správným rdným číslem zapsán d brazvky CTRL+G i když matka neuplatňuje daňvé zvýhdnění na děti. ELDP za zaměstnání maléh rzsahu je nutné zkntrlvat a pravit. Zaměstnanec, který splňuje pdmínky pr zaměstnání maléh rzsahu musí být při nástupu a v průběhu rku zaveden takt: V KMENI na brazvce CTRL+B v údaji indikace výpčtu sc. zab. musí mít zaměstnanec hlídat mez tím je zabezpečen výpčet dvdu pjistnéh na sc. zab. až z hrubé mzdy dsahující mez pr daný rk. Od měsíce, kdy pprvé dsáhne neb přesáhne hrubá mzda mez, musí být zaměstnanec přihlášen na OSSZ s značením maléh rzsahu a d KMENE na brazvku CTRL+A je nutné zapsat údaj Nemc. pj. d = datum přihlášení na OSSZ. ELDP pr zaměstnání maléh rzsahu musí splňvat tyt zásady: V údaji pr rzlišení zaměstnání maléh rzsahu (za trjmístným kódem ) musí být uveden písmen A. Při správném zadání v KMENI se naplní autmaticky. V měsících před datem, d kteréh je zaměstnanec nemcensky pjištěn, nesmí být vyplněny X, dny

5 pr ELDP se pčítají d data, kdy je nemcensky pjištěn (a přihlášen na OSSZ) d výstupu neb d knce rku. D data d se autmaticky ulží z KMENE datum Nemc.pj.d: (prt musí být vyplněn). D vyměřvacíh základu se napčítají autmaticky správné hdnty. V údaji Výdělečná činnst v rg. d musí být vždy uveden datum skutečnéh nástupu d zaměstnání (ne uzavření pracvní smluvy) a t i tehdy, kdy zaměstnání trvá d předchzíh rku. Distribuce údajů ELDP d celstátně platnéh tiskpisu v nabídce frmx je k dispzici. Změny v ELDP d r. 2010: V suvislsti s pvinnstí vystavvat ELDP pr pracující starbní důchdce rzlišujeme pdle způsbu zadání 5 typů ELDP. Pr všechny typy se nadále využije brazvka CTRL+M. Další údaje, které jsu nutné pr tvrbu jedntlivých typů ELDP: 1. Druh důchdu (t. j. 13) a datum výměry důchdu (dle skutečnsti) v KMENI na brazvce CTRL+A musí být vyplněn, pkud je starbní důchd přiznán a starbní důchdce pracuje dále. 2. Datum dvršení důchdvéh věku na brazvce CTRL+M se vyplní při tvrbě ELDP u zaměstnanců, kteří dvršili důchdvý věk a nepžádali v aktuálním rce starbní důchd. 3. Datum, d kteréh je třeba ELDP dělit v případě, kdy zaměstnanci již byl vystaven ELDP jak přílha k žádsti invalidní neb starbní důchd. Typ ELDP 0 se vytvří pr zaměstnance za celý rk bez zadání shra uvedených údajů jak dpsud. Pr správný výsledek je nutné zadat správně datum začátku nem. pj. na brazvce CTRL+A, pkud je pracvní smluva d sbty, neděle, datum začátku nem pj. musí být až d pracvníh dne t. j. pndělí. Pkud je pracvní smluva d svátku v pracvní den, začátek nem. pj. je d dne svátku. Tat zásad platí pr všechny zaměstnance (hdinvá i pevná měsíční mzda). Pkud je sbta neb neděle pr zaměstnance pracvním dnem, zadá se datum začátku nem. pj. dle skutečnéh nástupu a p výpčtu mezd za měsíc nástupu je nutné vynulvat ve mzdvém listu dny nemcensky nepjištěné (CTRL+E 2. brazvka). Pr tent typ ELDP se nezadá žádný ze shra uvedených údajů. Typ ELDP 1 se vytvří pr zaměstnance, který má starbní důchd celý aktuální rk neb alespň d nástupu, musí mít vyplněn druh důchdu a datum výměry důchdu. Vytvří se jeden řádek ELDP, na 2. místě kódu je D, vylučené dny a dny vlna neplacenéh se sníží dny, sučet vylučených dnů a dnů neplacenéh vlna se ulží d psledníh slupce ELDP, t. j. dny dečtené p dvršení důch. věku. Pr tent typ ELDP musí být vyplněn druh a datum výměry důchdu na CTRL+A. Typ ELDP 2 se vytvří pr zaměstnance, kterému už byl předán ELDP za část rku jak přílha k žádsti invalidní neb starbní důchd a starbní důchd nebyl v aktuálním rce přiznán. (Přiznání invalidníh důchdu je pr tvrbu ELDP nepdstatné.) Pr tvrbu ELDP je nutné zadat na brazvce CTRL+M datum, d kteréh se ELDP vytvří. Např.: ELDP k žádsti důchd byl zpracván d d D data, d kteréh chceme nvý ELDP se zadá Vytvří se ELDP za zbytek rku jeden řádek. Pr tent typ ELDP se musí zadat datum pr rzdělení ELDP na CTRL+M. Typ ELDP 3 se vytvří pr zaměstnance, kterému byl předán ELDP za část rku jak přílha k žádsti starbní důchd a starbní důchd byl v aktuálním rce přiznán. Musí být vyplněn druh a datum výměry důchdu na brazvce CTRL+A. Na brazvce CTRL+M je nutné zadat datum, d kteréh se má ELDP rzdělit. Vytvří se 2 řádky ELDP. 1. řádek d zadanéh data pr rzdělení d dne před výměru důchdu d vylučených db se zahrne i vylučená dba v měsíci výměry důchdu, předpkládáme, že nemc byla uknčena před nástupem d důchdu. Pkud nemc nastala až p výměře důchdu, musí se v ELDP ručně pravit. Vyměřvací základ se d 1. řádku neuvádí. 2. řádek se vytvří d data výměry důchdu d knce rku. Na 2. místě kódu je D, dny jsu sníženy vylučené dby a dny neplacené. Vylučené dby jsu sečtené d následujícíh p výměře důchdu, dny neplacené se spčítají d měsíce výměry důchdu. Vylučené dby a vln neplacené se ulží d psledníh slupce ELDP. Vyměřvací základ za dbu d data rzdělení ELDP se ulží d 2. řádku.

6 UPOZORNĚNÍ: pkud starbní důchdce v měsíci výměry důchdu byl nemcen neb měl vln neplacené, je třeba prvěřit a ELDP pravit. Zdrjem pr tvrbu ELDP je mzdvý list, kde jsu údaje vždy za celý měsíc a nelze pznat, zda v měsíci výměry důchdu byla nemc neb vln neplacené před neb p datu výměry důchdu. Pkud takvý prblém nastane, je třeba ELDP na brazvce pravit. Pr tent typ ELDP musí být zadaný druh a datum výměry důchdu na CTRL+A a datum pr rzdělení ELDP na CTRL+M. Typ ELDP 4 se vytvří pr zaměstnance, který dvršil důchdvý věk, ale nezažádal přiznání starbníh důchdu. Na brazvce CTRL+M se musí zadat datum dvršení důchdvéh věku. Vytvří se 2 řádky ELDP. 1. řádek d začátku rku (neb nástupu) d dne před dvršením důchdvéh věku. 2. řádek de dne dvršení důchdvéh věku d knce rku. Zásady pr tvrbu 2. řádku jsu stejné jak u typu ELDP 3, t znamená prvěřit, zda v měsíci dvršení důchdvéh věku byla nemc neb vln neplacené a zda je ve správném řádku. Pr tent typ ELDP musí být zadané datum dvršení důchdvéh věku na CTRL+M. Přílha k dkladům pracvní neschpnsti dle jedntlivých případů (měsíc) (N, O) pkračvání nemcí z rku 2010 nemci z rku 2011 se tisknu v nvé sestavě s údaji platnými d rku Rční přehled dkladů pracvní neschpnsti dle jedntlivých případů (N) Nejdřív se tiskne sestava pkračvání nemci z rku 2010 p klávese ESC se vytiskne sestava nemcí z rku Nvé sestavy: V Měsíčních sestavách Přehled výši pjistnéh na sc. zab. (T1) V sestavě se tiskne pjistné na sc. zab. za zaměstnance (z výpl. lístku) a za firmu dle nvéh parametru, čili buď 25 neb 26% nezakruhlené, je t detail ke skutečnému dvdu před zakruhlením na celé kruny. V úhrnvých, čtvrtletních a rčních sestavách Ptvrzení výdělku za s. č. d 2011 (P1) Výše uvedená sestava je Ptvrzení zdanitelných příjmech na tiskpisech platných pr rk Pkud zaměstnavatel neprplatil za r všechny mzdy d a tyt nevyplacené mzdy jsu ulženy v subru nevyplacených mezd, nezahrnu se nevyplacené mzdy d ptvrzení za r. 2010, pkud budu dplaceny v r. 2011, zahrnu se až d ptvrzení za r Nejzávažnější změny ve výpčtu mezd d Změna prplácení náhrad zaměstnavatelem za DPN d 21. dne DPN. Organizace d 25 zaměstnanců se mhu rzhdnut, zda zvlí vyšší sazbu pjistnéh na nemcenské pjištění (3,3% míst 2,3%) a budu i nadále dečítat 50% ze zúčtvaných náhrad z částky pjistnéh, statní rganizace už tut mžnst nemají. Organizace, které se rzhdnu pr vyšší dvd sc. zab., musí vyplnit % zvýšení d nvéh parametru Dbrvlné zvýšení sc. zab. UPOZORNĚNÍ: Vyšší dvd pjistnéh se nezahrne d základu daně zaměstnanců t. j. d superhrubé mzdy. Změna tiskpisu Přehled výši pjistnéh d (v měsíčních sestavách písm. P0:) Změna slevy na dani pplatníka 1970 Kč za měsíc Změny redukčních hranic pr náhrady za DPN Změna max. vyměřvacíh základu na Kč Ošetření vylučených db de dne narzení dítěte při zadání narzenéh dítěte d CTRL+G ELDP pr pracující důchdce

7 Změny v účetnictví systému EKONOM d ČÍSELNÍKY Účtvá snva (účtvý rzvrh) (B) Vzhledem k tmu, že d dchází ke změně frmuláře Přiznání k dani z přidané hdnty, je třeba, aby si uživatel v účetním rzvrhu vyplnil řádky pr přiznání k DPH v plích pd textem d 2011 a t jak na vstupu tak i na výstupu. Většina řádků, které uživatelé běžně využívají, bude pd stejným číslem jak dsud. UPOZORNĚNÍ: čísla řádků pr rk 2011 na vstupu i na výstupu zadávejte ve tvaru: 001, 002, 020 apd. Upraveny i tisky účtvéh rzvrhu. ÚČETNICTVÍ Daň z přidané hdnty a suhrnné hlášení V suladu se změnu zákna 235/2004 Sb. dchází d ke změnám ve frmuláři pr přiznání DPH. V ddílu I. Zdanitelná plnění jsu pupraveny řádky 5 a 6. Mění se význam řádku 10 a 11 (nvé). Půvdní řádky 11 a 12 se nyní vyskytují pd řádky 12 a 13. V ddílu II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mim tuzemsk s nárke na dpčet daně se mění se mírně význam řádku 21. Přibyl nvý řádek 25. Půvdní řádek 25 se nyní vyskytuje na řádku 26. V ddílu III. Dplňující údaje se půvdní řádek 30 nyní rzdělil na řádek 30 a 31. Přibyly nvé řádky 32, 33 a 34. V ddílu IV. Nárk na dpčet daně jsu pupraveny řádky 42 a 43. Půvdní řádky 44 a 45 se nyní vyskytují pd řádky 43 a 44. Změnil se význam řádku 45. Půvdníh sučtvý řádek 47 se změnil na řádek 46. Půvdní řádek 48 se změnil na řádek 47. V ddílu V. Krácení nárku na dpčet zůstaly čísla řádků a jejich význam v pdstatě zachvány. Změnily se mírně texty. V ddílu VI. Výpčet daňvé pvinnsti se slučily půvdní řádky 60 a 61 d řádku 60. Půvdní řádek 62 se přesunul d řádku 61. Půvdní sučtvý řádek 63 se přesunul d řádku 62 a změnil se mírně jeh výpčet, prtže se sem přičítá daň pdle 106 dst. 1 písm. k). Půvdní výpčtvý řádek 64 se přesunul d řádku 63. Půvdní výpčtvý řádek 65 se přesunul d řádku 64. Půvdní výpčtvý řádek 66 se přesunul d řádku 65. Půvdní výpčtvý řádek 67 se přesunul d řádku 66. Sestavy a infrmace: Změny týkající se druhé strany přiznání byly zavedeny d sestavy pr evidenci DPH a sestavy pdkladu pr přiznání k DPH. Vedení záznamů pr daň.účely DPH 2011 (F3) Jedná se plžkvu sestavu, která se tvří z daňvéh subru jak detail k přiznání. Daňvé přiznání frmulář d 2011 (G4) Jedná se kumulvanu sestavu, která služí jak pdklad pr vyplňvání Přiznání k dani z přidané hdnty MFin 5401 vzr č.17 (pr rk 2011).. Při tisku tét sestavy na brazvku se sučasně vytvří subr pr tisk ve FORM Studiu pd názvem Dphfyyxx, kde yy = rk, xx = měsíc. Např. Dphf1101, Dphf1102. Ve FORM Studi express si lze stáhnut frmulář Přiznání k dani z přidané hdnty vz. 17 k vyplnění, náhledu a vytištění. Webvá adresa pr stažení V plžce Základní daňvé frmuláře si vyberte Přiznání k dani z přidané hdnty vz.17 a ulžte si d svéh adresáře. Subr se ulží pd názvem dz.10dph frm.) a je platný pr rk 2011

8 Parametry pr přiznání DPH (DP) D parametrů je třeba zavést údaje zástupci, pkud jej firma má. Vyplněné údaje se využijí pr tisk Přiznání k dani z přidané hdnty prstřednictvím FORM Studia express přím d frmuláře vz.17. Tent frmulář lze devzdat finančnímu úřadu. Parametry účetní (Z) Pkud má firma krácení DPH na vstupu, je třeba pr rk 2011 naplnit zálhvý keficient. D tht údaje se naplní vypřádací keficient z rku 2010 a bude se využívat až d prsince 2011 jak zálhvý. Závěrem Opět neřešíme tvrbu ddatečnéh daňvéh přiznání a výpčet vypřádacíh keficientu a vypřádání daně v psledním zdaňvacím bdbí. Zákn DPH zatím pršel třetím čtením, tzn.nebyl ještě schválen a pdepsán prezidentem. Další legislativní změny by měly nastat d a budu předmětem dalšíh upgrade EKONOMu.

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více