Změny ve mzdách systému EKONOM od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011"

Transkript

1 Změny ve mzdách systému EKONOM d Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry, které nejsu v přehledu uvedeny se nemění. POZOR: Nvý parametr = dbrvlné zvýšení dvdu pjištění na sc. zab. je nutné vyplnit. Pkud se rganizace d 25 zaměstnanců k tmut pjištění přihlásila na OSSZ, vyplní 1. Údaj: Hdnty d Sleva na dani, daňvé zvýhdnění na děti: - student 335 beze změny - manžel/ka 2070 beze změny - pplatník 1970 změna - invalidita 1. a 2. stupně 210 beze změny - invalidita 3. stupně 420 beze změny - inv. s průkazem ZTTP 1345 beze změny - vyživvané dítě 967 beze změny - bnus měsíční limit 4350 beze změny - bnus minimum za měsíc 50 beze změny Údaje pr záknné srážky: Živtní minimum pracvníka 5326 změna - na vyživvanu sbu 1332 změna - limit pr výpčet třetin (nad limit srazí vše) 7989 změna Minimální mzda 8000 beze změny Nvý parametr d rku 2006 Minim. mzda pr nárk na bnus D údaje se vyplní ½ minimální mzdy platné k v rce a je platný pr celý rk 4000 beze změny Zaměstnání maléh rzsahu limit ZP 2000 beze změny limit SZ 2000 beze změny Limit pr důchdvé pjištění 6200 změna 1. redukční hranice pr dávky NP 610 zrušen 2. redukční hranice pr dávky NP 870 zrušen 1. redukční hranice pr náhrady za den DPN 144,38 změna 2. redukční hranice pr náhrady za den DPN 216,48 změna 3, redukční hranice pr náhrady za den DPN 432,95 změna % pr výpčet dávek NP první 3 dny 25 zrušen % pr náhrady za DPN den 0 beze změny % pr výpčet dávek NP za mat. dv.pr NP z r zrušen % krácení 1. redukční hranice 90 beze změny % krácení 2. redukční hranice 60 beze změny % krácení 3. redukční hranice 30 beze změny % pr výpčet náhrad za DPN d 1. d 21. dne 60 beze změny % pr výpčet dávek NP d 31. d 60. dne 66 zrušen % pr výpčet dávek NP d 61. dne dále 72 zrušen Maximální vyměř. základ pr zdr. pj. a sc. zab změna Limit pr příspěvek zaměst. na živ. pj. a penz. přip beze změny SZ pracvník 6,5 beze změny SZ firma 25 beze změny SZ jen důchdvé pjištění pracvník 6,5 beze změny SZ jen důchdvé pjištění firma 21,5 beze změny Přidělený variabilní symbl 10 míst beze změny Kód OSSZ Dle čís.kresů beze změny Místně příslušná OSSZ Oprav míst v 1. pádě beze zm. Průměrný výdělek x 1,15 (pr slevy na pj.sc.zab.) zrušen Pčítat slevu na pjištění (pr slevy na pj.sc.zab.) NE zrušen Dbrvlné zvýšení sc. zab. za firmu 1 neb 0 nvý parametr

2 2. Rční přepčet daně za rk 2010: Pr přepčet daně za rk 2010 platí stejné zásady jak při přepčtu za rk Zdravtní pjištění a sciální zabezpečení za firmu se přičte k hrubé mzdě, stejně jak při výpčtu mzdy za měsíc. Tat změna se prvede autmaticky. Pkud zaměstnanec nastupil v průběhu rku a má z předchzíh zaměstnání Ptvrzení zdanitelných příjmech zadá se d brazvky CTRL+F i pjistné za firmu. Limit pr uplatnění dpčtu za manžela/manželku se mění už d rku 2008 na Kč 68000,-- (dpsud byl 38040). UPOZORNĚNÍ: Dpručujeme věnvat kntrle sestavy zvýšenu pzrnst. Rzhdnutí, zda je výpčet správný a mají se vygenervat dchylky vratky daně a bnusy zůstává stejné jak v minulých letech. P výpčtu mezd je nutné vytisknut Rekapitulaci krunvých dchylek, ve které se tisknu sučty vygenervaných dchylek. 3. Změna daňvých pásem: Pr rk 2011 zůstává jedntná sazba daně 15 % pr daň zálhvu i srážkvu. 4. Změny v subrech: Kmen pracvníka: Nvé údaje a změny textů: Obrazvka CTRL+B: V údaji invalidita částečná = 1. neb 2. stupeň plná = 3. stupeň držitel PZP = držitel ZTP/P Obrazvka CTRL+C: V údaji den: = den Obrazvka CTRL+D V údaji ZVS, další MD = rdič. dv. dávky NP = náhr. za DPN Zrušené údaje: Obrazvka CTRL+A Obrazvka CTRL+B Obrazvka CTRL+C Odpracvané rky pr dvlenu Pčítat slevu sc. pj. První 3 dny nem. pkrač. nem den nem. pkrač. nem den nem. plrač. nem. Zrušené údaje se pužívaly pr pkračvání nemci d Změny dchylek Nvé kódy dchylek: V rce 2010 platil zaměstnavatel náhrady za dčasnu pracvní neschpnst (dále jen DPN) d 1. d 14. dne nemci. Od platí zaměstnavatel náhrady za DPN d 1. d 21. dne nemci. Dávky nemcenskéh pjištění platí příslušná OSSZ až d 22. dne nemci. Náhrady za nemci pkračující z r hradí zaměstnavatel pdle zákna platnéh v r. 2010, t znamená jen d 14. dne nemci. Pr pkračvání nemci z r jsu vytvřeny dchylky s knstantu 3000, které zabezpečí výpčet náhrady za DPN jen d 14. dne Nemc z pvlání placená 3032 Nemc placená 3034 Nepracvní úraz placený 3035 Pracvní úraz placený 3531 Nemc z pvlání neplacená 3532 Nemc neplacená 3534 Nepracvní úraz neplacený 3535 Pracvní úraz neplacený

3 Shra uvedené kódy dchylek se pužijí jen pr pkračvání nemci z rku 2010, čili jen d 14. dne DPN. Kódy 3031, 3032, 3034 a 3035 se pužijí pr případy, kdy zaměstnanec předal správné dklady k DPN a nejedná se nemc v chranné lhůtě. Kódy 3531, 3532, 3534 a 3535 se pužijí v případě, že zaměstnanec nepředal dklady k DPN neb když se jedná nemc v chranné lhůtě, za kteru nepřísluší náhrada neb pr jiné závažné důvdy, kdy náhrada nesmí být prplacena. Způsb zadání dchylek je stejný jak v rce 2010, v údaji B musí být vždy 1 t. j. pkračvání z minuléh měsíce. Nemc d 1. d 13. dne v měsíci: A = 3032 B = -1 C = 13 Nemc d 1. d 13. dne v měsíci neplacená: A = 3532 B = -1 C = 13 Pr nemci začínající v rce 2011 se pužijí kódy dchylek bez knstanty 3000 a 3500, t. j. 31, 32, 34, 35, 531, 532, 534, 535. Způsb zadání nemci d 22. dne placené OSSZ: Pr zadání nemci d 22. dne se pužijí stávající dchylky pr neplacenu nemc: 501, 502, 503, 504,505, 506. Shra uvedenými nvými dchylkami se zadá pslední den v hdinách, bdbně jak u náhrad mzdy. Nemc pkračující d 22. dne d příštíh měsíce A = 502 B = 22 C = 32 Nemc pkračující z min. měs. d 10. dne A = 502 B = -1 C = 10 Nemc d 15. d 25. dne, 25. den dpracval 3,5 hd: A = 502 B = 15 C = 24 Všechny statní druhy dávek NP se zadávají stejně jak uvedené příklady. Nemci pkračující z r budu placené d 15. dne DPN. A = 2502 B = 25 C = 4,-- Způsb zadání nemci v chranné lhůtě: Pkud zaměstnanec nemcní p uknčení pracvníh pměru, nepatří tyt dny d vylučených db, t je zabezpečen autmaticky, pkud se zadají správně dchylky. Např.: Zaměstnanec knčí pracvní pměr , začátek nvé nemci a pkračuje d příštíh měsíce. Zadají se dchylky v 8. měsíci: dchylky v 9. měs. a dále: pkud nemc pkračuje Pkud má zaměstnanec pracvní smluvu na dbu určitu d a nemcní před uknčením smluvy např.: a nemc pkračuje dále, zadá se zvlášť dchylka nemci d uknčení pracvníh pměru a zvlášť p uknčení pracvníh pměru. Odchylky v 8. měsíci: dchylka v 9. měsíci pkud nemc pkračuje. 6. Změny ve výpčtu mezd S platnstí d si zaměstnavatelé nesmí dečíst ½ zúčtvaných náhrad za DPN d dvdu sciálníh zabezpečení. Výjimku tvří firmy d 25 zaměstnanců. Pkud se firma rzhdne pr vyšší dvd sc. zab., t. j. pr rk 2011 zvýšení 1 %, může si i nadále dečítat ½ náhrad za DPN d dvdu sc. zab. Výjimka musí být vyřízena d běžnéh rku na OSSZ a platí jeden rk. Zvýšení dvdu pr firmu se neprmítne d superhrubé mzdy zaměstnanců. V suvislsti s tut změnu je zaveden nvý parametr Dbrvlné zvýšení sc. zab. za firmu. Firmy, které se rzhdnu pr zvýšený dvd sciálníh zabezpečení vyplní d nvéh parametru 1,--, statní firmy 0.

4 V závislsti na vyplnění parametru se prvede výpčet mezd. Změny ve výpčtu sciálníh zabezpečení jsu patrné v následujících sestavách: Y: Zdr. pjištění a sc. zabezpečení T1: Přehled výši pjistnéh na sc. zab. (nvá sestava pdle s. čísel detail k předchzí sestavě P0: Přehled výši pjistnéh d 2010 (sestava upravená pr r. 2011) R: Rekapitulace mezd H: Příkazy k úhradě Účetní subr Autmatické drvnání d minimální mzdy se prvede: Zaměstnancům s evidenčním stavem = 0 (nikliv splečníkům, DPČ, DPP) Není ve zpracvávaném měsíci uknčení pracvníh pměru Průměr pr náhrady je nižší než je průměr vypčítaný pr daný měsíc z minimální mzdy (výpčet se prvede s pužitím skutečnéh časvéh fndu knkrétníh pracvníka) Rzdíl mezi základnu pr výpčet zdravtníh pjištění a minimální mzdu se zaměstnancům, kteří splňují shra uvedené pdmínky, přičte d údaje drvnání d minimální mzdy, hrubé mzdy, základu daně a základny pr výpčet zdravtníh pjištění. Navýšení základny pr ZP dchylku 178 se nadále respektuje, jedná se pravu základny z minuléh měsíce. 7. Změny v sestavách u níže uvedených sestav je v závrce uveden písmen, pd jakým se vyskytuje v menu sestav, případně přístup z KMENE. Přehled výši pjistnéh d 2010 (P0) Sestava je upravena pr rk 2011, pužije se pr všechny rganizace. Zdravtní pjištění pr pjišťvny (měsíční Z2) Tisk sestavy upraven dle nvéh tiskpisu VZP. Čísl telefnu se pužije z adresáře firem. Rční pdklad pr sc. dávky r (S0) Tisk sestavy je beze změny. Náhrada mzdy za DPN se zapčítá d dávek NP, nikliv d mzdy. Evidenční list důchdvéh pjištění: (tvrba z KMENE nvý d r CTRL+M) Funkce CTRL+M je tvrba ELDP pr rk 2009 a dále. Nemci v chranné lhůtě se v ELDP neuvádí. Při správném zadání dchylek (viz příklady zadání v bdě 5. Změny dchylek) budu vylučené dby v ELDP pr rk 2011 správné. Vylučené dby: dba peněžité pmci v mateřství (placená mateřská dvlená) se zahrne d vylučených db jen d dne před prdem. Ode dne prdu d knce peněžité pmci v mateřství nejsu dny už vylučenými dbami. Od je šetřen výpčet vylučených db de dne narzení dítěte za předpkladu, že je dítě se správným rdným číslem zapsán d brazvky CTRL+G i když matka neuplatňuje daňvé zvýhdnění na děti. ELDP za zaměstnání maléh rzsahu je nutné zkntrlvat a pravit. Zaměstnanec, který splňuje pdmínky pr zaměstnání maléh rzsahu musí být při nástupu a v průběhu rku zaveden takt: V KMENI na brazvce CTRL+B v údaji indikace výpčtu sc. zab. musí mít zaměstnanec hlídat mez tím je zabezpečen výpčet dvdu pjistnéh na sc. zab. až z hrubé mzdy dsahující mez pr daný rk. Od měsíce, kdy pprvé dsáhne neb přesáhne hrubá mzda mez, musí být zaměstnanec přihlášen na OSSZ s značením maléh rzsahu a d KMENE na brazvku CTRL+A je nutné zapsat údaj Nemc. pj. d = datum přihlášení na OSSZ. ELDP pr zaměstnání maléh rzsahu musí splňvat tyt zásady: V údaji pr rzlišení zaměstnání maléh rzsahu (za trjmístným kódem ) musí být uveden písmen A. Při správném zadání v KMENI se naplní autmaticky. V měsících před datem, d kteréh je zaměstnanec nemcensky pjištěn, nesmí být vyplněny X, dny

5 pr ELDP se pčítají d data, kdy je nemcensky pjištěn (a přihlášen na OSSZ) d výstupu neb d knce rku. D data d se autmaticky ulží z KMENE datum Nemc.pj.d: (prt musí být vyplněn). D vyměřvacíh základu se napčítají autmaticky správné hdnty. V údaji Výdělečná činnst v rg. d musí být vždy uveden datum skutečnéh nástupu d zaměstnání (ne uzavření pracvní smluvy) a t i tehdy, kdy zaměstnání trvá d předchzíh rku. Distribuce údajů ELDP d celstátně platnéh tiskpisu v nabídce frmx je k dispzici. Změny v ELDP d r. 2010: V suvislsti s pvinnstí vystavvat ELDP pr pracující starbní důchdce rzlišujeme pdle způsbu zadání 5 typů ELDP. Pr všechny typy se nadále využije brazvka CTRL+M. Další údaje, které jsu nutné pr tvrbu jedntlivých typů ELDP: 1. Druh důchdu (t. j. 13) a datum výměry důchdu (dle skutečnsti) v KMENI na brazvce CTRL+A musí být vyplněn, pkud je starbní důchd přiznán a starbní důchdce pracuje dále. 2. Datum dvršení důchdvéh věku na brazvce CTRL+M se vyplní při tvrbě ELDP u zaměstnanců, kteří dvršili důchdvý věk a nepžádali v aktuálním rce starbní důchd. 3. Datum, d kteréh je třeba ELDP dělit v případě, kdy zaměstnanci již byl vystaven ELDP jak přílha k žádsti invalidní neb starbní důchd. Typ ELDP 0 se vytvří pr zaměstnance za celý rk bez zadání shra uvedených údajů jak dpsud. Pr správný výsledek je nutné zadat správně datum začátku nem. pj. na brazvce CTRL+A, pkud je pracvní smluva d sbty, neděle, datum začátku nem pj. musí být až d pracvníh dne t. j. pndělí. Pkud je pracvní smluva d svátku v pracvní den, začátek nem. pj. je d dne svátku. Tat zásad platí pr všechny zaměstnance (hdinvá i pevná měsíční mzda). Pkud je sbta neb neděle pr zaměstnance pracvním dnem, zadá se datum začátku nem. pj. dle skutečnéh nástupu a p výpčtu mezd za měsíc nástupu je nutné vynulvat ve mzdvém listu dny nemcensky nepjištěné (CTRL+E 2. brazvka). Pr tent typ ELDP se nezadá žádný ze shra uvedených údajů. Typ ELDP 1 se vytvří pr zaměstnance, který má starbní důchd celý aktuální rk neb alespň d nástupu, musí mít vyplněn druh důchdu a datum výměry důchdu. Vytvří se jeden řádek ELDP, na 2. místě kódu je D, vylučené dny a dny vlna neplacenéh se sníží dny, sučet vylučených dnů a dnů neplacenéh vlna se ulží d psledníh slupce ELDP, t. j. dny dečtené p dvršení důch. věku. Pr tent typ ELDP musí být vyplněn druh a datum výměry důchdu na CTRL+A. Typ ELDP 2 se vytvří pr zaměstnance, kterému už byl předán ELDP za část rku jak přílha k žádsti invalidní neb starbní důchd a starbní důchd nebyl v aktuálním rce přiznán. (Přiznání invalidníh důchdu je pr tvrbu ELDP nepdstatné.) Pr tvrbu ELDP je nutné zadat na brazvce CTRL+M datum, d kteréh se ELDP vytvří. Např.: ELDP k žádsti důchd byl zpracván d d D data, d kteréh chceme nvý ELDP se zadá Vytvří se ELDP za zbytek rku jeden řádek. Pr tent typ ELDP se musí zadat datum pr rzdělení ELDP na CTRL+M. Typ ELDP 3 se vytvří pr zaměstnance, kterému byl předán ELDP za část rku jak přílha k žádsti starbní důchd a starbní důchd byl v aktuálním rce přiznán. Musí být vyplněn druh a datum výměry důchdu na brazvce CTRL+A. Na brazvce CTRL+M je nutné zadat datum, d kteréh se má ELDP rzdělit. Vytvří se 2 řádky ELDP. 1. řádek d zadanéh data pr rzdělení d dne před výměru důchdu d vylučených db se zahrne i vylučená dba v měsíci výměry důchdu, předpkládáme, že nemc byla uknčena před nástupem d důchdu. Pkud nemc nastala až p výměře důchdu, musí se v ELDP ručně pravit. Vyměřvací základ se d 1. řádku neuvádí. 2. řádek se vytvří d data výměry důchdu d knce rku. Na 2. místě kódu je D, dny jsu sníženy vylučené dby a dny neplacené. Vylučené dby jsu sečtené d následujícíh p výměře důchdu, dny neplacené se spčítají d měsíce výměry důchdu. Vylučené dby a vln neplacené se ulží d psledníh slupce ELDP. Vyměřvací základ za dbu d data rzdělení ELDP se ulží d 2. řádku.

6 UPOZORNĚNÍ: pkud starbní důchdce v měsíci výměry důchdu byl nemcen neb měl vln neplacené, je třeba prvěřit a ELDP pravit. Zdrjem pr tvrbu ELDP je mzdvý list, kde jsu údaje vždy za celý měsíc a nelze pznat, zda v měsíci výměry důchdu byla nemc neb vln neplacené před neb p datu výměry důchdu. Pkud takvý prblém nastane, je třeba ELDP na brazvce pravit. Pr tent typ ELDP musí být zadaný druh a datum výměry důchdu na CTRL+A a datum pr rzdělení ELDP na CTRL+M. Typ ELDP 4 se vytvří pr zaměstnance, který dvršil důchdvý věk, ale nezažádal přiznání starbníh důchdu. Na brazvce CTRL+M se musí zadat datum dvršení důchdvéh věku. Vytvří se 2 řádky ELDP. 1. řádek d začátku rku (neb nástupu) d dne před dvršením důchdvéh věku. 2. řádek de dne dvršení důchdvéh věku d knce rku. Zásady pr tvrbu 2. řádku jsu stejné jak u typu ELDP 3, t znamená prvěřit, zda v měsíci dvršení důchdvéh věku byla nemc neb vln neplacené a zda je ve správném řádku. Pr tent typ ELDP musí být zadané datum dvršení důchdvéh věku na CTRL+M. Přílha k dkladům pracvní neschpnsti dle jedntlivých případů (měsíc) (N, O) pkračvání nemcí z rku 2010 nemci z rku 2011 se tisknu v nvé sestavě s údaji platnými d rku Rční přehled dkladů pracvní neschpnsti dle jedntlivých případů (N) Nejdřív se tiskne sestava pkračvání nemci z rku 2010 p klávese ESC se vytiskne sestava nemcí z rku Nvé sestavy: V Měsíčních sestavách Přehled výši pjistnéh na sc. zab. (T1) V sestavě se tiskne pjistné na sc. zab. za zaměstnance (z výpl. lístku) a za firmu dle nvéh parametru, čili buď 25 neb 26% nezakruhlené, je t detail ke skutečnému dvdu před zakruhlením na celé kruny. V úhrnvých, čtvrtletních a rčních sestavách Ptvrzení výdělku za s. č. d 2011 (P1) Výše uvedená sestava je Ptvrzení zdanitelných příjmech na tiskpisech platných pr rk Pkud zaměstnavatel neprplatil za r všechny mzdy d a tyt nevyplacené mzdy jsu ulženy v subru nevyplacených mezd, nezahrnu se nevyplacené mzdy d ptvrzení za r. 2010, pkud budu dplaceny v r. 2011, zahrnu se až d ptvrzení za r Nejzávažnější změny ve výpčtu mezd d Změna prplácení náhrad zaměstnavatelem za DPN d 21. dne DPN. Organizace d 25 zaměstnanců se mhu rzhdnut, zda zvlí vyšší sazbu pjistnéh na nemcenské pjištění (3,3% míst 2,3%) a budu i nadále dečítat 50% ze zúčtvaných náhrad z částky pjistnéh, statní rganizace už tut mžnst nemají. Organizace, které se rzhdnu pr vyšší dvd sc. zab., musí vyplnit % zvýšení d nvéh parametru Dbrvlné zvýšení sc. zab. UPOZORNĚNÍ: Vyšší dvd pjistnéh se nezahrne d základu daně zaměstnanců t. j. d superhrubé mzdy. Změna tiskpisu Přehled výši pjistnéh d (v měsíčních sestavách písm. P0:) Změna slevy na dani pplatníka 1970 Kč za měsíc Změny redukčních hranic pr náhrady za DPN Změna max. vyměřvacíh základu na Kč Ošetření vylučených db de dne narzení dítěte při zadání narzenéh dítěte d CTRL+G ELDP pr pracující důchdce

7 Změny v účetnictví systému EKONOM d ČÍSELNÍKY Účtvá snva (účtvý rzvrh) (B) Vzhledem k tmu, že d dchází ke změně frmuláře Přiznání k dani z přidané hdnty, je třeba, aby si uživatel v účetním rzvrhu vyplnil řádky pr přiznání k DPH v plích pd textem d 2011 a t jak na vstupu tak i na výstupu. Většina řádků, které uživatelé běžně využívají, bude pd stejným číslem jak dsud. UPOZORNĚNÍ: čísla řádků pr rk 2011 na vstupu i na výstupu zadávejte ve tvaru: 001, 002, 020 apd. Upraveny i tisky účtvéh rzvrhu. ÚČETNICTVÍ Daň z přidané hdnty a suhrnné hlášení V suladu se změnu zákna 235/2004 Sb. dchází d ke změnám ve frmuláři pr přiznání DPH. V ddílu I. Zdanitelná plnění jsu pupraveny řádky 5 a 6. Mění se význam řádku 10 a 11 (nvé). Půvdní řádky 11 a 12 se nyní vyskytují pd řádky 12 a 13. V ddílu II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mim tuzemsk s nárke na dpčet daně se mění se mírně význam řádku 21. Přibyl nvý řádek 25. Půvdní řádek 25 se nyní vyskytuje na řádku 26. V ddílu III. Dplňující údaje se půvdní řádek 30 nyní rzdělil na řádek 30 a 31. Přibyly nvé řádky 32, 33 a 34. V ddílu IV. Nárk na dpčet daně jsu pupraveny řádky 42 a 43. Půvdní řádky 44 a 45 se nyní vyskytují pd řádky 43 a 44. Změnil se význam řádku 45. Půvdníh sučtvý řádek 47 se změnil na řádek 46. Půvdní řádek 48 se změnil na řádek 47. V ddílu V. Krácení nárku na dpčet zůstaly čísla řádků a jejich význam v pdstatě zachvány. Změnily se mírně texty. V ddílu VI. Výpčet daňvé pvinnsti se slučily půvdní řádky 60 a 61 d řádku 60. Půvdní řádek 62 se přesunul d řádku 61. Půvdní sučtvý řádek 63 se přesunul d řádku 62 a změnil se mírně jeh výpčet, prtže se sem přičítá daň pdle 106 dst. 1 písm. k). Půvdní výpčtvý řádek 64 se přesunul d řádku 63. Půvdní výpčtvý řádek 65 se přesunul d řádku 64. Půvdní výpčtvý řádek 66 se přesunul d řádku 65. Půvdní výpčtvý řádek 67 se přesunul d řádku 66. Sestavy a infrmace: Změny týkající se druhé strany přiznání byly zavedeny d sestavy pr evidenci DPH a sestavy pdkladu pr přiznání k DPH. Vedení záznamů pr daň.účely DPH 2011 (F3) Jedná se plžkvu sestavu, která se tvří z daňvéh subru jak detail k přiznání. Daňvé přiznání frmulář d 2011 (G4) Jedná se kumulvanu sestavu, která služí jak pdklad pr vyplňvání Přiznání k dani z přidané hdnty MFin 5401 vzr č.17 (pr rk 2011).. Při tisku tét sestavy na brazvku se sučasně vytvří subr pr tisk ve FORM Studiu pd názvem Dphfyyxx, kde yy = rk, xx = měsíc. Např. Dphf1101, Dphf1102. Ve FORM Studi express si lze stáhnut frmulář Přiznání k dani z přidané hdnty vz. 17 k vyplnění, náhledu a vytištění. Webvá adresa pr stažení V plžce Základní daňvé frmuláře si vyberte Přiznání k dani z přidané hdnty vz.17 a ulžte si d svéh adresáře. Subr se ulží pd názvem dz.10dph frm.) a je platný pr rk 2011

8 Parametry pr přiznání DPH (DP) D parametrů je třeba zavést údaje zástupci, pkud jej firma má. Vyplněné údaje se využijí pr tisk Přiznání k dani z přidané hdnty prstřednictvím FORM Studia express přím d frmuláře vz.17. Tent frmulář lze devzdat finančnímu úřadu. Parametry účetní (Z) Pkud má firma krácení DPH na vstupu, je třeba pr rk 2011 naplnit zálhvý keficient. D tht údaje se naplní vypřádací keficient z rku 2010 a bude se využívat až d prsince 2011 jak zálhvý. Závěrem Opět neřešíme tvrbu ddatečnéh daňvéh přiznání a výpčet vypřádacíh keficientu a vypřádání daně v psledním zdaňvacím bdbí. Zákn DPH zatím pršel třetím čtením, tzn.nebyl ještě schválen a pdepsán prezidentem. Další legislativní změny by měly nastat d a budu předmětem dalšíh upgrade EKONOMu.

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60 HELIOS Fenix Kntrlní hlášení DPH verze 7.70 verze 7.60 Assec Slutins, a.s. 2016 HELIOS Fenix, Kntrlní hlášení DPH 2/11 Obsah: 1 Pdání kntrlníh hlášení ze zákna... 3 2 Kntrlní hlášení... 4 2.1 Evidenční

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Lekis pr DOS Suhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Suhrn změn v IS LpD: 1. Změna snížené sazby DPH Změny sazeb DPH na skladvých kartách Přepčet stávajících skladvých zásb Respektvání histrie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2006

1. ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2006 1. ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2006 Ing. Jiří Pavel, auditr, daňvý pradce MAKO AUDIT s.r.., pavel@mak.cz Pkud je v textu uváděn dkaz na paragraf

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 5. září 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015 Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015 1. Změna parametrů pro mzdy: V parametrech se mění hodnoty s ohledem na počet parametrů jsou rozděleny do dvou obrazovek mezi kterými se přepíná pomocí kláves

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více