Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců"

Transkript

1 Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Srdečně Vás vítáme na dnešním semináři TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. pskytuje prfesinální služby v blasti vzdělávání dspělých d rku Ze dvu šklících center v Ostravě a Praze připravujeme vzdělávací akce pr klienty z celé České republiky. Naše aktivity jsu zaměřeny d blastí sbnstníh, pčítačvéh a jazykvéh vzdělávání. Naše splečnst je akreditvána Ministerstvem vnitra ČR. V blasti pčítačvých kurzů jsme akreditváni Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy. Jsme také testvacím střediskem ECDL. Jedním z hlavních cílů naší splečnsti je pdpra sbníh růstu jedntlivců i celých týmů. K naplnění těcht cílů nám také pmáhá splupráce s dalšími rganizacemi v rámci prjektů Evrpské unie. Tvrbu a realizací grantvých prjektů se zabýváme již d rku V sučasné dbě je velká část našich aktivit směrvána k rzvji lidských zdrjů prstřednictvím ESF v ČR ve splupráci s významnými zaměstnavateli v reginech celé České republiky. Splečnst TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. ve splupráci s realizačním týmem Vaší splečnsti připravila tent seminář, který je navržen dle vzdělávacích ptřeb účastníků cílvé skupiny. Vážíme si důvěry Vás všech.

3 Obsah 1. Principy aktuálníh zákníku práce z hlediska mezd... 3 Platná legislativa pr stanvvání, vyplácení mzdy... 3 Odměňvání za práci základní výklad, mzda, plat, příplatky, prémie... 3 a) Mzda... 3 b) Plat... 4 c) Příplatky... 4 d) Odměna... 5 Splatnst mzdy... 5 Výplata mzdy... 6 Srážky ze mzdy... 7 Náhrada mzdy při překážkách v práci Zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravtním a sciálním pjištění, výklad pjmů vazba na daň z příjmů... 9 a) Zdravtní pjištění zaměstnanců... 9 Z čeh se pčítá pjistné na zdravtní pjištění... 9 Minimální vyměřvací základ Maximální vyměřvací základ Sazba pjistnéh na zdravtní pjištění Platba pjistnéh na zdravtní pjištění b) Sciální pjištění zaměstnanců Z čeh se pčítá pjistné na sciální pjištění Maximální vyměřvací základ Překrčení maximálníh vyměřvací základu v daném rce Platba pjistnéh na sciální pjištění Úvd d prblematiky DPH a) Daň z přidané hdnty (zkratka DPH) b) Předmětem daně je: c) Osby pvinné k dani ( 5) Eknmická činnst Samstatná sba

4 Veřejnprávní subjekt Změny ve znění zákna technik-legislativní úpravy, zásadní změny při uplatňvání DPH Nvela zákna DPH Sazby daně z přidané hdnty zákn č. 500/2012 Sb Technická nvela zákna DPH zákn č. 502/2012 Sb Daňvé dklady Dklady a jejich náležitsti: Daňvý dklad plátce DPH Náležitsti daňvéh dkladu Pkladna Pkladní kniha a pkladní dklady Pkladní kniha by měla bsahvat Pkladní dklady - příjmvý a výdajvý pkladní dklad Pkladní dklad musí bsahvat

5 1. Principy aktuálníh zákníku práce z hlediska mezd Platná legislativa pr stanvvání, vyplácení mzdy za vyknanu práci přísluší zaměstnanci mzda, plat neb dměna z dhdy za pdmínek stanvených záknem. Mzdu je myšlen peněžité plnění a plnění peněžité hdnty (naturální mzda) pskytvané zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v zákně dále stanven jinak. Odměňvání za práci základní výklad, mzda, plat, příplatky, prémie a) Mzda Za stejnu práci neb za práci stejné hdnty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat neb dměna z dhdy. Tím je myšlena práce stejné neb srvnatelné slžitsti, dpvědnsti a namáhavsti, která se kná ve stejných neb srvnatelných pracvních pdmínkách, při stejné neb srvnatelné pracvní výknnsti a výsledcích práce. Pracvní výknnst se psuzuje pdle intenzity a kvality prváděných prací, pracvních schpnstí a pracvní způsbilsti a výsledky práce se psuzují pdle mnžství a kvality. Minimální mzda Nejnižší mžná výše dměny za práci. Mzda, plat neb dměna z dhdy nesmí být nižší než minimální mzda. Není v něm zahrnuta mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za nční práci, za práci ve ztíženém pracvním prstředí a za práci v sbtu a v neděli. Nedsáhne-li mzda, plat neb dměna z dhdy minimální mzdy, je zaměstnavatel pvinen zaměstnanci pskytnut dplatek: a) ke mzdě ve výši rzdílu mezi mzdu dsaženu v kalendářním měsíci a příslušnu minimální měsíční mzdu neb ve výši rzdílu mezi mzdu připadající na 1 dpracvanu hdinu a příslušnu minimální hdinvu mzdu; b) k platu ve výši rzdílu mezi platem dsaženým v kalendářním měsíci a příslušnu minimální měsíční mzdu, c) k dměně z dhdy ve výši rzdílu mezi výší tét dměny připadající na 1 hdinu a příslušnu minimální hdinvu mzdu. 3

6 b) Plat Plat určuje zaměstnavatel zaměstnanci pdle tht zákna, nařízení vlády vydanéh k jeh prvedení pdle 111 dst. 2, 112 dst. 2, 123 dst. 6, 128 dst. 2 a 129 dst. 2 a v jejich mezích pdle klektivní smluvy, ppřípadě vnitřníh předpisu. Platvé tarify Zaměstnanci přísluší platvý tarif stanvený pr platvu třídu a platvý stupeň, d kterých je zařazen. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance d platvé třídy pdle druhu práce, kteru má v pracvní smluvě. Zaměstnavatel zařadí veducíh zaměstnance d platvé třídy pdle nejnárčnějších prací, jejichž výkn řídí neb které sám vyknává. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance d platvéh stupně pdle dby dsažené praxe. Platvé tarify se stanví v 16 platvých třídách a v každé z nich v platvých stupních. Vláda stanví nařízením způsb usměrňvání výše prstředků vynakládaných zaměstnavateli na platy a na dměny za pracvní phtvst zaměstnanců, zařazení prací d platvých tříd v suladu s charakteristikami platvých tříd dstupňvanými pdle slžitsti, dpvědnsti a namáhavsti práce, které jsu uvedeny v přílze k tmut záknu. c) Příplatky Příplatek za vedení Veducímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a t pdle stupně řízení a nárčnsti řídí práce. Příplatek za vedení přísluší také: a) zástupci veducíh zaměstnance, který trvale zastupuje veducíh zaměstnance v b) zaměstnanci, který zastupuje veducíh zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rzsahu jeh řídící činnsti p dbu delší než 4. Příplatek za nční práci Zaměstnanci přísluší za hdinu nční práce příplatek ve výši 20 % průměrnéh hdinvéh výdělku. 4

7 Příplatek za práci v sbtu a v neděli Zaměstnanci přísluší za hdinu práce v sbtu neb v neděli příplatek ve výši 25 % průměrnéh hdinvéh výdělku. Další příplatky: Plat neb náhradní vln za práci přesčas Příplatek za práci ve ztíženém pracvním prstředí Zvláštní příplatek Příplatek za rzdělenu směnu Osbní příplatek Příplatek za přímu pedaggicku činnst nad stanvený rzsah Specializační příplatek pedaggickéh pracvníka d) Odměna Za úspěšné splnění mimřádnéh neb zvlášť významnéh pracvníh úklu může zaměstnavatel pskytnut zaměstnanci dměnu. 135 Plat neb náhradní vln za práci ve svátek Zaměstnanci, který nepracval prt, že svátek připadl na jeh bvyklý pracvní den, se plat nekrátí. Za práci ve svátek pskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní vln v rzsahu práce knané ve svátek, a t nejpzději d knce třetíh kalendářníh měsíce následujícíh p výknu práce ve svátek neb v jinak dhdnuté dbě. Za dbu čerpání náhradníh vlna se plat nekrátí. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dhdnut na pskytnutí příplatku ve výši průměrnéh hdinvéh výdělku za hdinu práce ve svátek míst náhradníh vlna. Splatnst mzdy Mzda neb plat jsu splatné p vyknání práce, a t nejpzději v kalendářním měsíci následujícím p měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci práv na mzdu neb plat neb některu jejich slžku. 5

8 Mzda, plat a jejich jedntlivé slžky stanvené, sjednané neb určené za hdinu práce, přísluší zaměstnanci i za zlmky hdin, které dpracval v bdbí, za které se mzda neb plat pskytuje. Nebyl-li pravidelný termín výplaty mzdy neb platu sjednán v klektivní smluvě, určí jej zaměstnavatel v mezích bdbí uvedenéh v dstavci 1 p prjednání s dbrvu rganizací. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před nastupením dvlené mzdu neb plat splatný během dvlené, připadne-li termín výplaty na bdbí dvlené, pkud se se zaměstnancem nedhdne jinak. Jestliže t neumžňuje technika výpčtu mezd neb platů, pskytne mu přiměřenu zálhu a zbývající část mzdy neb platu mu vyplatí nejpzději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy neb platu následujícím p dvlené. Při sknčení pracvníh pměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci na jeh žádst mzdu neb plat za měsíční bdbí, na které mu vznikl práv, v den sknčení pracvníh pměru. Jestliže t neumžňuje technika výpčtu mezd neb platů, vyplatí mu mzdu neb plat nejpzději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy neb platu následujícím p dni sknčení pracvníh pměru. Výplata mzdy Mzda neb plat se vyplácí zaměstnanci v záknných penězích. Mzda neb plat se zakruhlují na celé kruny směrem nahru. Mzda neb plat se vyplácí v pracvní dbě a na pracvišti, nebyla-li dhdnuta jiná dba a jiné míst výplaty. Nemůže-li se zaměstnanec dstavit k výplatě z vážných důvdů, zašle mu zaměstnavatel mzdu neb plat v pravidelném termínu výplaty, ppřípadě nejpzději v nejbližší následující pracvní den na svůj náklad a nebezpečí, pkud se se zaměstnancem nedhdli na jiném termínu neb způsbu výplaty. Při měsíčním vyúčtvání mzdy neb platu je zaměstnavatel pvinen vydat zaměstnanci písemný dklad bsahující údaje jedntlivých slžkách mzdy neb platu a prvedených 6

9 srážkách. Na žádst zaměstnance předlží zaměstnavatel dklady, na jejichž základě mzdu neb plat vypčetl. Jiné sbě než zaměstnanci je mžné vyplatit mzdu neb plat jen na základě písemné plné mci; t platí i pr manžela neb partnera zaměstnance. Bez písemnéh zmcnění může být mzda neb plat vyplacen jiné sbě než zaměstnanci, jen pkud t stanví tent zákn neb zvláštní právní předpis. Srážky ze mzdy Srážkami z příjmu zaměstnance jsu pr účely tht zákna srážky ze mzdy neb platu a z jiných příjmů zaměstnance z pracvněprávníh vztahu. Jinými příjmy zaměstnance pdle dstavce 1 jsu a) dměna z dhdy, b) náhrada mzdy neb platu, c) dměna za pracvní phtvst, d) dstupné, ppřípadě bdbná plnění pskytnutá zaměstnanci v suvislsti se sknčením zaměstnání, e) peněžitá plnění věrnstní neb stabilizační pvahy pskytnutá zaměstnanci v suvislsti se zaměstnáním. Srážky ze mzdy mhu být prvedeny jen a) v případech stanvených tímt záknem neb zvláštním záknem, b) na základě dhdy srážkách ze mzdy ( 327) neb k uspkjení závazků zaměstnance, c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem dbrvé rganizace, byl-li t sjednán v klektivní smluvě neb na základě písemné dhdy mezi zaměstnavatelem a dbrvu rganizací, a suhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem dbrvé rganizace. 7

10 Přadí srážek ze mzdy Zaměstnavatel je právněn srazit zaměstnanci: a) daň z příjmů fyzických sb ze závislé činnsti, b) pjistné na sciální zabezpečení a příspěvek na státní plitiku zaměstnansti a pjistné na všebecné zdravtní pjištění, c) zálhu na mzdu neb plat, kteru je zaměstnanec pvinen vrátit prt, že nebyly splněny pdmínky pr přiznání tét mzdy neb platu, d) nevyúčtvanu zálhu na cestvní náhrady, ppřípadě jiné nevyúčtvané zálhy pskytnuté zaměstnanci k plnění jeh pracvních úklů, e) náhradu mzdy neb platu za dvlenu, na niž zaměstnanec ztratil práv neb na niž mu práv nevznikl a náhradu mzdy neb platu pdle 192, na niž zaměstnanci práv nevznikl. Náhrada mzdy při překážkách v práci Náhrada mzdy, platu neb dměny z dhdy pracvní činnsti při dčasné pracvní neschpnsti (karanténě). Zaměstnanci, který byl uznán dčasně práce neschpným neb kterému byla nařízena karanténa, přísluší v dbě prvních 14 kalendářních dnů a v bdbí d 1. ledna 2011 d 31. prsince 2013 v dbě prvních 21 kalendářních dnů trvání dčasné pracvní neschpnsti neb karantény náhrada mzdy neb platu ve dnech pdle věty druhé a ve výši pdle dstavce 2, pkud ke dni vzniku dčasné pracvní neschpnsti (karantény) zaměstnanec splňuje pdmínky nárku na nemcenské pdle předpisů nemcenském pjištění. Náhrada mzdy neb platu pdle přísluší ve výši 60 % průměrnéh výdělku. Pr účely stanvení náhrady mzdy neb platu se zjištěný průměrný výdělek upraví stejným způsbem, jakým se upravuje denní vyměřvací základ pr výpčet nemcenskéh z nemcenskéh pjištění, s tím, že pr účely tét úpravy se příslušná redukční hranice stanvená pr účely nemcenskéh pjištění Prušil-li zaměstnanec v bdbí prvních 14 kalendářních dnů a v bdbí d 1. ledna 2011 d 31. prsince 2013 v bdbí prvních 21 kalendářních dnů dčasné pracvní neschpnsti pvinnsti uvedené v dstavci 6 větě první, které jsu sučástí režimu dčasně práce 8

11 neschpnéh pjištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnst prušení těcht pvinnstí náhradu mzdy neb platu snížit neb nepskytnut. Náhrada mzdy neb platu se pskytuje na základě dkladů stanvených pr uplatnění nárku na nemcenské, a t v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy neb platu p předlžení těcht dkladů. Zaměstnavatel je pvinen vyhlásit, d kdy nejpzději před výplatním termínem je třeba předlžit dklady pr pskytnutí náhrady mzdy neb platu, aby tat náhrada mhla být v tmt výplatním termínu vyplacena. Další překážky v práci: 195 Mateřská dvlená 196 Rdičvská dvlená 197 Mateřská a rdičvská dvlená při převzetí dítěte 200 Překážky v práci z důvdu becnéh zájmu 201 Výkn veřejné funkce 202 Výkn bčanské pvinnsti 203 Jiné úkny v becném zájmu 205 Překážky v práci z důvdu šklení, jiné frmy přípravy neb studia 2. Zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravtním a sciálním pjištění, výklad pjmů vazba na daň z příjmů Ze mzdy je mim zálhy na daň dváděn také sciální a zdravtní pjištění. Zdravtní pjištění i sciální pjištění dvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy dvádí na tent účel i zaměstnanec. a) Zdravtní pjištění zaměstnanců Z čeh se pčítá pjistné na zdravtní pjištění Vyměřvacím základem je úhrn příjmů ze závislé činnsti a funkčních pžitků, které jsu předmětem daně z příjmů fyzických sb a nejsu d tét daně svbzeny, a které mu 9

12 zaměstnavatel zúčtval v suvislsti se zaměstnáním (plnění v peněžní i nepeněžní frmě a jiné výhdy pskytnuté zaměstnavatelem). D základu se napak nezahrnují: náhrada škdy pdle zákníku práce, dstupné, dchdné a dbytné pskytvané na základě zvláštních právních předpisů, věrnstní přídavek hrníků, dměny vyplácené pdle zákna vynálezech a zlepšvacích návrzích, pkud vytvření a uplatnění vynálezu neb zlepšvacíh návrhu neměl suvislst s výknem zaměstnání, jednrázvá sciální výpmc pskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeh mimřádně btížných pměrů vzniklých v důsledku živelní phrmy, pžáru, eklgické neb průmyslvé havárie neb jiné mimřádně závažné událsti, plnění pskytnutá pživateli starbníh neb invalidníh důchdu pr invaliditu třetíh stupně p uplynutí jednh rku de dne sknčení zaměstnání. Minimální vyměřvací základ Zdravtní pjištění se musí dvádět alespň z minimální mzdy ( 3 zákna). Pkud je tedy vyměřvací základ zaměstnance nižší než minimální mzda, je zaměstnanec pvinen dplatit zdravtní pjišťvně prstřednictvím svéh zaměstnavatele pjistné ve výši 13,5 % z rzdílu těcht základů. Pkud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, je pvinen dplatit pjistné prstřednictvím th zaměstnavatele, kteréh si zvlí, a t vždy s dvdem pjistnéh v následujícím kalendářním měsíci. Pkud je ale vyměřvací základ nižší z důvdů překážek na straně rganizace, je tent rzdíl pvinen dplatit zaměstnavatel. Pr některé sby ale minimální vyměřvací základ neplatí. Jsu t sby: s těžkým tělesným, smyslvým neb mentálním pstižením, kterým se pskytují mimřádné výhdy II. neb III. stupně, které dsáhly věku ptřebnéh pr nárk na starbní důchd, avšak nesplňují další pdmínky pr jeh přiznání, které celdenně sbně a řádně pečují alespň jedn dítě d 7 let věku neb nejméně dvě děti d 15 let věku, 10

13 které sučasně vedle zaměstnání vyknávají samstatnu výdělečnu činnst a dvádějí zálhy alespň z minimálníh vyměřvacíh základu, který je stanvený pr sby samstatně výdělečně činné, za které je plátcem pjistnéh stát, těmit sbami jsu: nezapatřené děti, pživatelé důchdu, příjemci rdičvskéh příspěvku, ženy na mateřské a rdičvské dvlené, uchazeči zaměstnání včetně uchazečů zaměstnání, kteří přijali krátkdbé zaměstnání, sby pbírající dávku pmci v hmtné nuzi, pkud nevyknávají výdělečnu činnst, nejsu v evidenci uchazečů zaměstnání a nejde pživatele starbníh důchdu, invalidníh důchdu pr invaliditu třetíh stupně, vdvskéh neb vdveckéh důchdu, ani pživatele rdičvskéh příspěvku neb nezapatřené dítě, sby, které jsu závislé na péči jiné sby ve stupni II (středně těžká závislst) neb stupni III (těžká závislst) aneb stupni IV (úplná závislst), a rvněž za sby, které ně pečují, dále pak za sby pečující sby mladší 10 let, které jsu závislé na péči jiné sby ve stupni I (lehká závislst), sby knající základní (náhradní) službu v zbrjených silách, neb civilní službu a sby pvlané k vjenskému cvičení, sby ve výknu zabezpečvací detence neb ve vazbě neb sby ve výknu trestu dnětí svbdy, sby, které jsu invalidní ve třetím stupni neb které dsáhly věku ptřebnéh pr nárk na starbní důchd, avšak nesplňují další pdmínky pr přiznání invalidníh důchdu ve třetím stupni neb starbníh důchdu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samstatné výdělečné činnsti a nepžívají žádný důchd z ciziny, neb tent důchd nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy, sby celdenně sbně a řádně pečující alespň jedn dítě d sedmi let věku neb nejméně dvě děti d 15 let věku, mladiství umístění ve šklských zařízeních pr výkn ústavní výchvy a chranné výchvy, cizinci, kterým byl udělen právnění k pbytu na území České republiky, pkud nemají příjmy ze zaměstnání neb ze samstatné výdělečné činnsti. 11

14 Minimální vyměřvací základ je mžné snížit na pměrnu část, která dpvídá pčtu kalendářních dnů, pkud: zaměstnání netrval p celý měsíc, zaměstnanci byl pskytnut pracvní vln pr důležité sbní překážky v práci, zaměstnanec byl sbu, za kteru platí pjistné i stát, případně sbu s těžkým tělesným, smyslvým neb mentálním pstižením II. neb III. stupně, neb sbu důchdvéh věku bez nárku na důchd, neb sbu sbně, celdenně a řádně pečující dítě d 7 let neb dvě děti d 15 let, Maximální vyměřvací základ Pr rk 2013 dchází ke zrušení maximálníh vyměřvacíh základu u zdravtníh pjištění. V rce 2012 činil maximální vyměřvací základ Kč. Občané, kteří maximální vyměřvací základ překrčili, tak z částky nad strp neplatili zdravtní pjištění. Zrušení strpu znamená i vyšší mzdvé náklady pr zaměstnavatele. Navíc se zrušení strpu prmítne i na výši daně z příjmu fyzických sb, prtže daň z příjmu se vypčítává ze superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zvýšené sciální a zdravtní pjištění placené zaměstnavatelem). Sazba pjistnéh na zdravtní pjištění Z vyměřvacíh základu se dvádí 13,5 %. Jednu třetinu (tedy 4,5 %) hradí zaměstnanec, zbývající dvě třetiny (tedy 9 %) hradí zaměstnavatel ze svých prstředků. Platba pjistnéh na zdravtní pjištění Pjistné se platí za jedntlivé kalendářní měsíce a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určen pr výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. U zaměstnavatele, kde je výplata rzlžena na různé dny, je dnem splatnsti pjistnéh pslední den výplaty za uplynulý kalendářní měsíc. 12

15 Platbu musíte prvést nejpzději d 20. dne kalendářníh měsíce, ve kterém vám vznikla pvinnst srazit zálhy. b) Sciální pjištění zaměstnanců Sciální pjištění zahrnuje: pjistné na nemcenské pjištění pjistné na důchdvé pjištění příspěvek na státní plitiku zaměstnansti Z čeh se pčítá pjistné na sciální pjištění Vyměřvacím základem je úhrn příjmů, které jsu předmětem daně z příjmů fyzických sb a nejsu d tét daně svbzeny a které mu zaměstnavatel zúčtval v suvislsti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemcenském neb jen na důchdvém pjištění (plnění v peněžní i nepeněžní frmě a výhdy pskytnuté zaměstnavatelem). D základu se napak nezahrnují: náhrada škdy pdle zákníku práce, dstupné, dchdné a dbytné pskytvaná na základě zvláštních právních předpisů, věrnstní přídavek hrníků, dměny vyplácené pdle zákna vynálezech a zlepšvacích návrzích, pkud vytvření a uplatnění vynálezu neb zlepšvacíh návrhu neměl suvislst s výknem zaměstnání, jednrázvá sciální výpmc pskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeh mimřádně btížných pměrů vzniklých v důsledku živelní phrmy, pžáru, eklgické neb průmyslvé havárie neb jiné mimřádně závažné událsti, plnění pskytnutá pživateli starbníh neb invalidníh důchdu pr invaliditu třetíh stupně p uplynutí jednh rku de dne sknčení zaměstnání. Maximální vyměřvací základ Výše pjistnéh je mezena i zhra maximálním vyměřvacím základem. Pr rk 2012 dchází ke změně u maximálníh vyměřvacíh základu, který v rce 2012 již nečiní 72násbek průměrné mzdy, ale puze 48násbek průměrné mzdy. Maximální vyměřvací základ za rk 2012 činí Kč. Pr rk 2013 se zvyšuje na Kč. 13

16 Překrčení maximálníh vyměřvací základu v daném rce Pkud úhrn vyměřvacích základů zaměstnance přesáhne v kalendářním rce maximální vyměřvací základ a zaměstnanec je v tmt rce zaměstnán u jednh zaměstnavatele, zaměstnanec platí pjistné z maximálníh vyměřvacíh základu, t platí i v případě více zaměstnání v daném rce, avšak u téhž zaměstnavatele, u více zaměstnavatelů, pjistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeh vyměřvacích základů, který přesahuje maximální vyměřvací základ, se pvažuje za přeplatek na pjistném, tent přeplatek nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci sražena na pjistném. Platba pjistnéh na sciální pjištění Pjistné se platí za jedntlivé celé kalendářní měsíce a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určen pr výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. U zaměstnavatele, kde je výplata mezd a platů rzlžena na různé dny, je dnem splatnsti pjistnéh pslední den tét výplaty za uplynulý kalendářní měsíc. Pkud se mzda vyplácí za kratší než měsíční bdbí, je pjistné za kalendářní měsíc splatné v bezprstředně následujícím kalendářním měsíci, a t v prvním dni výplaty mzdy. 3. Úvd d prblematiky DPH a) Daň z přidané hdnty (zkratka DPH) Daň z přidané hdnty tvří jeden z nejdůležitějších příjmů státníh rzpčtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zbží a služeb. Tat daň je vyměřvána prakticky na celém světě a Česká republika pchpitelně není výjimku. Princip DPH spčívá v tm, že ddavatel, pkud je registrván jak plátce, musí dvést z realizvanéh bchdu část jeh hdnty státu, pkud je tent bchd předmětem daně. Princip daně z přidané hdnty spčívá v dvedení daně puze z rzdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z th, klik se cena zbží u něh zvýší. 14

17 Subjekt platí ddavatelům cenu včetně tét daně a sám dstává zaplacen za zbží rvněž včetně tét daně. D státníh rzpčtu pak dvede rzdíl mezi bdrženu a zaplacenu daní, případně mu může být daň vrácena. Evrpská unie vymezuje zbží a služby, které mhu (ale nemusí) být předmětem snížené sazby daně z přidané hdnty, a stanvuje minimální výši základní sazby DPH a minimální výši snížené sazby DPH. Nvým prvkem je samvyměřvací daň při bchdu mezi státy EU. Tt patření si vynutil přeshraniční bchd v rámci Evrpské unie. Dvzce zbží a služeb, který vyměřuje daň na výstupu, si sám vyměří daň na vstupu. Tu pak uplatní jak dpčet při vyúčtvání s finančním úřadem. b) Předmětem daně je: ddání zbží neb převd nemvitsti aneb přechd nemvitsti v dražbě (dále jen převd nemvitsti ) za úplatu sbu pvinnu k dani v rámci uskutečňvání eknmické činnsti, s místem plnění v tuzemsku, pskytnutí služby za úplatu sbu pvinnu k dani v rámci uskutečňvání eknmické činnsti, s místem plnění v tuzemsku, přízení zbží z jinéh členskéh státu Evrpské unie (dále jen členský stát ) za úplatu, uskutečněné v tuzemsku sbu pvinnu k dani v rámci uskutečňvání eknmické činnsti neb právnicku sbu, která nebyla zalžena neb zřízena za účelem pdnikání, a přízení nvéh dpravníh prstředku z jinéh členskéh státu za úplatu sbu, která není sbu pvinnu k dani, dvz zbží s místem plnění v tuzemsku. Předmětem daně však není přízení zbží z jinéh členskéh státu, s výjimku přízení nvéh dpravníh prstředku neb zbží, které je předmětem sptřební daně: jestliže ddání tht zbží v tuzemsku by byl svbzen d daně pdle 68dst. 1 až 10, neb pkud je přízení zbží uskutečněn sbu svbzenu d uplatňvání daně pdle 6 neb právnicku sbu, která nebyla zalžena neb zřízena za účelem pdnikání a která není plátcem neb sbu identifikvanu k dani, nejedná se přízení zbží pdle písmene a), a celkvá hdnta přízenéh zbží bez daně nepřekrčila v běžném kalendářním rce 15

18 částku Kč a tat částka nebyla ani překrčena v předcházejícím kalendářním rce; d stanvené částky se nezapčítává hdnta nvéh dpravníh prstředku a hdnta zbží, které je předmětem sptřební daně, při přízení z jinéh členskéh státu. Plnění, která jsu předmětem daně, jsu zdanitelnými plněními, pkud nejsu svbzena d daně. c) Osby pvinné k dani ( 5) Osba pvinná k dani je fyzická neb právnická sba, která samstatně uskutečňuje eknmické činnsti, pkud tent zákn nestanví v 5a jinak. Osbu pvinnu k dani je i právnická sba, která nebyla zalžena neb zřízena za účelem pdnikání, pkud uskutečňuje eknmické činnsti. Stát, kraje, bce, rganizační slžky státu, krajů a bcí, dbrvlné svazky bcí, hlavní měst Praha a jeh městské části a právnické sby zalžené neb zřízené zvláštním právním předpisem neb na základě zvláštníh právníh předpisu se při výknu půsbnstí v blasti veřejné správy nepvažují za sby pvinné k dani, a t i v případě, kdy za výkn těcht půsbnstí vybírají úplatu. Pkud však uskutečňváním některých z těcht výknů dšl pdle rzhdnutí příslušnéh rgánu k výraznému narušení hspdářské sutěže, pvažuje se, pkud jde tent výkn, za sbu pvinnu k dani, a t de dne nabytí právní mci vydanéh rzhdnutí. Eknmická činnst Eknmicku činnstí se pr účely tht zákna rzumí sustavná činnst výrbců, bchdníků a sb pskytujících služby, včetně důlní činnsti a zemědělské výrby a sustavné činnsti vyknávané pdle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnsti vědecké, literární, umělecké, vychvatelské neb učitelů, jakž i nezávislé činnsti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za eknmicku činnst se také pvažuje využití hmtnéh a nehmtnéh majetku za účelem získání příjmů, pkud je tent majetek využíván sustavně. Samstatně uskutečňvanu eknmicku činnstí není činnst zaměstnanců neb jiných sb, kteří mají uzavřenu smluvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracvněprávní vztah, případně činnsti sb, které jsu zdaňvány jak 16

19 příjmy ze závislé činnsti pdle zvláštníh právníh předpisu, neb jak příjmy za autrské příspěvky, z nichž je uplatňvána zvláštní sazba daně pdle zvláštníh právníh předpisu. Samstatná sba Za samstatnu sbu pvinnu k dani se pvažuje rganizační slžka státu, která je účetní jedntku, a v hlavním městě Praze jak hlavní měst Praha, tak i každá jeh městská část. Veřejnprávní subjekt Za veřejnprávní subjekt se pr účely tht zákna pvažují také dbrvé rganizace, církve a nábženské splečnsti neb církevní instituce, které jsu církevní právnicku sbu při výknu činnstí pdle svéh statutu, stanv neb základníh dkumentu. 4. Změny ve znění zákna technik-legislativní úpravy, zásadní změny při uplatňvání DPH Nvela zákna DPH 2013 Infrmace změnách v blasti daně z přidané hdnty s účinnstí d Zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů, je s účinnstí d 1. ledna 2013 předmětem následujících nvel: Zákn č. 500/2012 Sb., změně daňvých, pjistných a dalších záknů v suvislsti se snižváním schdků veřejných rzpčtů (především úprava týkající se změny sazeb DPH), Zákn č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů, a další suvisející zákny. Sazby daně z přidané hdnty zákn č. 500/2012 Sb. S účinnstí d 1. ledna 2013 se u zdanitelnéh plnění neb u přijaté úplaty uplatňuje: základní sazba daně ve výši 21 %, neb snížená sazba daně ve výši 15 %. Pkud jde rzsah zbží a služeb, jejich zařazení d snížené neb základní sazby daně se nemění, s výjimku přeřazení dětských plen a některých zdravtnických prstředků d základní sazby DPH. Pdrbnsti jsu uvedeny v části druhé zákna č. 500/2012 Sb., 17

20 změně daňvých, pjistných a dalších záknů v suvislsti se snižváním schdků veřejných rzpčtů. Technická nvela zákna DPH zákn č. 502/2012 Sb. Zákn č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů, a další suvisející zákny (dále jen nvela zákna ) bsahuje především tzv. technické změny v blasti uplatňvání DPH. Tat nvela zákna byla připravena především z důvdu pvinné implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pkud jde pravidla fakturace. Dalším a zásadním důvdem je návrh dalších patření pr bj s daňvými úniky v blasti DPH. Vedle těcht dvu významných blastí nvela zákna také uvádí pdstatné změny ve vymezení a registraci plátců daně, zavádí se institut identifikvané sby a další navazující změny. Významnu změnu v blasti DPH u nemvitstí je umžnění vlby zdaňvat převd nemvitstí p záknem stanvé lhůtě se sučasným prdlužením tét lhůty ze tří na pět let. Z nejdůležitějších změn upzrňujeme především na tyt úpravy: Evidence pr účely daně z přidané hdnty ( 100 nvely zákna) Nvě je v suladu s 100 dst. 2 plátce pvinen vést v evidenci pr účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která pužije pr uskutečňvání plnění s nárkem na dpčet daně, také daňvé identifikační čísl sby, která uskutečňuje plnění (tj. ddavatele), s výjimku plnění, u nichž byly vystaveny zjedndušené daňvé dklady. Zdaňvací bdbí ( 99 a násl. nvely zákna) Byla prvedena změna v základním zdaňvacím bdbí, kterým je nvě pvinně p určitu dbu u všech nvě registrvaných plátců, včetně plátců, kteří nemají v tuzemsku sídl ani prvzvnu, kalendářní měsíc. Dále jsu stanveny pdmínky, za kterých si může plátce zvlit za zdaňvací bdbí kalendářní čtvrtletí a pravidla pr změnu zdaňvacíh bdbí. Zavedení kalendářníh měsíce jak zdaňvacíh bdbí byl prveden z důvdu ztížení daňvých úniků v případě rzdílných zdaňvacích bdbí mezi účastníky bchdních transakcí a dále s cílem umžnit správcům daně rychlejší získání infrmací a rychlejší reakce na zjištěné skutečnsti nasvědčující případným pdvdům neb krácení daně. 18

21 Pvinnst zveřejňvání bankvních účtů pužívaných pr eknmicku činnst ( 96 a 98 dst. 1 písm. d) nvely zákna) Pr všechny daňvé subjekty byla zavedena pvinnst uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankvních účtů pužívaných pr eknmicku činnst. Správce daně nvě zveřejní způsbem umžňujícím dálkvý přístup čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění. Dsavadní plátci budu pvinni známit správci daně čísla svých bankvních účtů pužívaných pr eknmicku činnst d dvu měsíců d nabytí účinnsti zákna, tj. nejpzději 28. únra Pkud tut pvinnst nesplní, má se za t, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační pvinnsti. Správce daně zveřejní čísla bankvních účtů prvním dnem třetíh kalendářníh měsíce následujícíh p kalendářním měsíci nabytí účinnsti zákna, tj. 1. dubna Tyt údaje budu k dispzici v infrmačních systémech plátcích DPH. Pužití jiných účtů než zveřejněných bude důvdem pr ručení příjemcem zdanitelnéh plnění za daň nezaplacenu pskytvatelem plnění ( 109 dst. 2 písm. c) nvely zákna). V suladu s bdem 8 čl. II přechdných ustanvení lze institut ručení v tmt případě uplatnit až d zveřejnění údajů správcem daně, tj. d 1. dubna Příjemce zdanitelnéh plnění může také využít zvláštní způsb zajištění daně dle 109a zákna DPH. Smyslem tht patření je zamezení daňvým pdvdům, u nichž se k úhradě využívají různé účty vedené třetími subjekty, aby správce daně nemhl efektivním způsbem prvést zajištění úhrady na nesplatnu neb dsud nestanvenu daň. Nesplehlivý plátce ( 106a nvely zákna) Z důvdu zefektivnění bje prti daňvým únikům byl zaveden institut tzv. nesplehlivéh plátce. Tent institut umžní identifikvat plátce, kteří závažným způsbem prušují pvinnsti při správě DPH, a u kterých nemůže správce daně z mci úřední zrušit registraci plátce, prtže tit plátci splňují bvykle základní pdmínku pr plátce, tj. překrčení stanvenéh bratu pr pvinnu registraci DPH. Správce daně zveřejní způsbem umžňujícím dálkvý přístup skutečnst, že se plátce stal nesplehlivým plátcem. Infrmace bude k dispzici v infrmačních systémech plátcích DPH. Plátce, který je příjemcem zdanitelnéh plnění, bude v případě, že pskytvatel plnění je nesplehlivý plátce, nvě ručit za daň nezaplacenu pskytvatelem plnění ( 109 dst. 3 19

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Legislativní změny od modul PAM

Legislativní změny od modul PAM Legislativní změny d 1. 1. 2017 - mdul PAM 1. NAŘÍZENÍ VLÁDY 336/2016 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ NV 567/2006 Sb. O MINIMÁLNÍ MZDĚ, O NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍCH ZARUČENÉ MZDY. MINIMÁLNÍ MZDA Výše měsíční minimální mzdy

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádsti infrmace pdle zákna 106/1999 Sb. svbdném přístupu k infrmacím se pdávají ústně v kanceláři úřadu písemně sbně v kanceláři úřadu neb pštu na adresu úřadu Obecní úřad Úherce K Mexiku 94, Úherce 330

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více