Změny ve mzdách systému EKONOM od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012"

Transkript

1 Změny ve mzdách systému EKONOM d Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry, které nejsu v přehledu uvedeny, se nemění. POZOR: Nvý parametr = dbrvlné zvýšení dvdu pjištění na sc. zabezpečení je nutné vyplnit. Pkud se rganizace d 25 zaměstnanců k tmut pjištění přihlásila na OSSZ, vyplní 1. Údaj: Hdnty d Sleva na dani, daňvé zvýhdnění na děti: - student 335 beze změny - manžel/ka 2070 beze změny - pplatník 2070 změna - invalidita 1. a 2. stupně 210 beze změny - invalidita 3. stupně 420 beze změny - inv. s průkazem ZTTP 1345 beze změny - vyživvané dítě 1117 změna - bnus měsíční limit 5025 změna - bnus minimum za měsíc 50 beze změny Údaje pr záknné srážky: Živtní minimum pracvníka 5842 změna - na vyživvanu sbu 1461 změna - limit pr výpčet třetin (nad limit srazí vše) 8762 změna Minimální mzda 8000 beze změny Nvý parametr d rku 2006 Minim. mzda pr nárk na bnus D údaje se vyplní ½ minimální mzdy platné k v rce a je platný pr celý rk 4000 beze změny Zaměstnání maléh rzsahu limit ZP 2500 změna limit SZ 2500 změna Limit pr důchdvé pjištění d r zrušen 6285 nepužívá se 1. redukční hranice pr dávky NP 610 zrušen 2. redukční hranice pr dávky NP 870 zrušen 1. redukční hranice pr náhrady za den DPN 146,65 změna 2. redukční hranice pr náhrady za den DPN 219,98 změna 3. redukční hranice pr náhrady za den DPN 439,95 změna % pr výpčet dávek NP první 3 dny 25 zrušen % pr náhrady za DPN Den 0 beze změny % pr výpčet dávek NP za mat. dv.pr NP z r zrušen % krácení 1. redukční hranice 90 beze změny % krácení 2. redukční hranice 60 beze změny % krácení 3. redukční hranice 30 beze změny % pr výpčet náhrad za DPN d 1. d 21. dne 60 beze změny % pr výpčet dávek NP d 31. d 60. dne 66 zrušen % pr výpčet dávek NP d 61. dne dále 72 zrušen Maximální vyměř. základ pr zdr. pj změna Limit pr příspěvek zaměst. na živ. pj. a penz. přip beze změny SZ pracvník 6,5 beze změny SZ firma 25 beze změny SZ jen důchdvé pjištění pracvník d r zrušen 6,5 nepužívá se SZ jen důchdvé pjištění firma d r zrušen 21,5 nepužívá se Přidělený variabilní symbl 10 míst beze změny Kód OSSZ Dle čís. kresů beze změny Místně příslušná OSSZ Oprav míst v 1. pádě beze zm. Průměrný výdělek x 1,15 (pr slevy na pj.sc.zab.) zrušen Pčítat slevu na pjištění (pr slevy na pj.sc.zab.) NE zrušen Dbrvlné zvýšení sc. zab. za firmu 1 neb 0 beze změny Limit pr nem. pj. DPP platí d nvý parametr Maximální vyměřvací základ pr sc. zab. platí d nvý parametr

2 2. Rční přepčet daně za rk 2011: Pr přepčet daně za rk 2011 platí stejné zásady jak při přepčtu za rk Zdravtní pjištění a sciální zabezpečení za firmu se přičte k hrubé mzdě, stejně jak při výpčtu mzdy za měsíc. Tat změna se prvede autmaticky. Pkud zaměstnanec nastupil v průběhu rku a má z předchzíh zaměstnání Ptvrzení zdanitelných příjmech zadá se d brazvky CTRL+F i pjistné za firmu. Limit pr uplatnění dpčtu za manžela/manželku se mění už d rku 2008 na Kč 68000,-- (dpsud byl 38040). UPOZORNĚNÍ: Dpručujeme věnvat kntrle sestavy zvýšenu pzrnst. Rzhdnutí, zda je výpčet správný a mají se vygenervat dchylky vratky daně a bnusy zůstává stejné jak v minulých letech. P výpčtu mezd je nutné vytisknut Rekapitulaci krunvých dchylek, ve které se tisknu sučty vygenervaných dchylek. 3. Změna daňvých pásem: Pr rk 2012 zůstává jedntná sazba daně 15 % pr daň zálhvu i srážkvu. 4. Změny v subrech: Kmen pracvníka: Nvé údaje a změny textů: Obrazvka CTRL+B: V údaji Zdravtní pjištění je další mžnst výběru = Hlídat DPP V údaji Sciální zabezpečení je další mžnst výběru = Hlídat DPP Hlídat DPP se zavede d KMENE všem zaměstnancům s dhdu prvedení práce. Prgram zajistí autmaticky hlídání hranice zadané v parametrech pr rk 2012 = Zdravtní a sciální pjištění se spčítá až při překrčení hranice. Mžnst být jen důchdvě pjištěn (pr splečníky, jednatele) je d rku 2012 zrušena. V údaji Sciální zabezpečení nesmí být vlba jen důch.pj. Před výpčtem za leden 2012 je nutné tent údaj změnit. Pkud nebude změněn, při výpčtu se autmaticky změní na ANO, sciální zabezpečení se vypčítá jak u zaměstnance. Od pdléhají pvinnsti dvádět pjistné na sciální zabezpečení členvé klektivních rgánů právnických sb, splečníci, jednatelé a další skupiny sb dle zák. 187, 6, 7, 7a a zák 155 5, kteří nejsu sučasně zaměstnanci, ale vyknávají pr splečnst práci. Pr tyt pracvníky platí limit pr dvd sc. zab stejně jak u zaměstnání maléh rzsahu. V KMENI na brazvce CTRL+B v údaji Sciální zabezpečení Hlídat mez. Obrazvka CTRL+C nvý údaj Přesčas neplacený (hdiny se ukládají d druhéh údaje za přesčas placený) D údaje se načtu hdiny přesčasů z dchylky s kódem Změny dchylek Nvé kódy dchylek: Od platí zaměstnavatel náhrady za DPN d 1. d 21. dne nemci. Dávky nemcenskéh pjištění platí příslušná OSSZ až d 22. dne nemci. Pr pkračvání nemci z r d r se pužijí dchylky stejné jak pr nemc, která začíná v rce T je 31, 32, 34, 35, pr neplacenu nemc 531, 532, 534, 535. Způsb zadání dchylek je stejný jak v rce 2011, v údaji B musí být vždy 1 tj. pkračvání z minuléh měsíce. Způsb zadání nemci d 22. dne placené OSSZ: Pr zadání nemci d 22. dne se pužijí stávající dchylky pr neplacenu nemc: 501, 502, 503, 504, 505, 506. Shra uvedenými nvými dchylkami se zadá pslední den v hdinách, bdbně jak u náhrad mzdy. Způsb zadání nemci v chranné lhůtě: Pkud zaměstnanec nemcní p uknčení pracvníh pměru, nepatří tyt dny d vylučených db,

3 t je zabezpečen autmaticky, pkud se zadají správně dchylky. Např.: Zaměstnanec knčí pracvní pměr , začátek nvé nemci a pkračuje d příštíh měsíce. Zadají se dchylky v 8. měsíci: neplacené dchylky v 9. měs. a dále: pkud nemc pkračuje Pkud má zaměstnanec pracvní smluvu na dbu určitu d a nemcní před uknčením smluvy např.: a nemc pkračuje dále, zadá se zvlášť dchylka nemci d uknčení pracvníh pměru a zvlášť p uknčení pracvníh pměru. Odchylky v 8. měsíci: dchylka v 9. měsíci pkud nemc pkračuje. 5. Změny ve výpčtu mezd 1. S platnstí d se mění způsb výpčtu u zaměstnanců, kteří mají dhdu prvedení práce (dále jen DPP). Rční limit dpracvaných hdin je 300, limit pr měsíční výdělek, který nepdléhá dvdu zdravtníh a sciálníh pjištění je Kč. Pčet dpracvaných hdin prgram nehlídá. Měsíční výdělek se prvnává s nvým parametrem. Pkud je výdělek vyšší než limit zadaný v parametru, spčítá se autmaticky dvd zdravtníh a sciálníh pjištění. Při zavádění zaměstnance s DPP d KMENE se musí zadat na brazvce CTRL+B u zdravtníh i sciálníh pjištění Hlídat DPP (d r měli tit zaměstnanci NE). Pkud není ze smluvy patrné, že měsíční výdělek bude vyšší než limit, na úvdní brazvce se uvede čísl fiktivní zdravtní pjišťvny. Pr měsíce, kdy je limit překrčen a zdravtní pjištění se dvádí, je třeba zavést správnu zdravtní pjišťvnu, které se pjištění dvede. Přihláška příslušné zdravtní pjišťvně se pšle p uknčení měsíce, ve kterém zaměstnanec překrčil limit pr DPP. Ttéž platí pr přihlášení zaměstnance k nemcenskému pjištění na OSSZ. Na Oznámení nástupu d zaměstnání bude druh činnsti T (až Z) a zaměstnání maléh rzsahu NE. Pkud zaměstnanec s DPP nemcní v měsíci, ve kterém dsáhl příjem vyšší než limit, má nárk na náhradu mzdy za nemc a psléze i na dávky nemcenskéh pjištění. Rzhdné bdbí je v těcht případech předchzích12 měsíců neb d nástupu bdbně jak u DPČ. Zaměstnancům s DPP neplyne chranná lhůta a nemají nárk na šetřvné. Zaměstnancům s DPP, kteří v průběhu rku překrčili v některých měsících stanvený limit, je nutné zpracvat ELDP bdbným způsbem jak při zaměstnání maléh rzsahu. 2. Evidence neplacených přesčasvých hdin. V případě, kdy má zaměstnanec sjednanu mzdu s přihlédnutím k práci přesčas d 150 hdin za rk, se přesčasy neprplácí, (základní mzda ani příplatek za přesčas), ale jen evidují viz nvý údaj v kmeni. Hdiny se zadají dchylku Pčet těcht hdin se tiskne v sestavě Přehled přesčasů. Pkud pčet těcht hdin dsáhne pčet hdin sjednaných ve smluvě, další přesčasy se musí prplácet jak dsud dchylku 1033, 1034, Pčet neplacených přesčasů musí být uveden ve smluvě nemusí t být 150 hdin, může být méně. 3. Členvé statutárních rgánů právnické sby, kteří d rku 2011 pdléhali jen dvdu zdravtníh pjištění, pdléhají d i platbě sciálníh pjištění a t s pužitím stejné sazby jak zaměstnanci. (Nesmí být jen důchdvě pjištěni.) Jedná se členy statutárních rgánů, kteří nejsu sučasně zaměstnanci (nemají pracvní smluvu). Pr tyt pracvníky platí stejný limit pr dvd sciálníh zabezpečení jak u zaměstnání maléh rzsahu tj. pr rk 2012 Kč Tit pracvníci musí mít v KMENI na brazvce CTRL+A typ zaměstnání splečník-statutář, evidenční stav 10 a na brazvce CTRL+B údaj Sciální zabezpečení hlídat mez. Přihlášení těcht pracvníků na OSSZ se prvede, až pprvé dsáhnu stanvený limit. D údaje druh činnsti se uvede Q, S neb další znaky dle číselníku druhů činnsti pr Oznámení nástupu d zaměstnání a zaměstnání maléh rzsahu ANO. ELDP se zpracuje jak pr zaměstnání maléh rzsahu. Další infrmace ve stati ELDP.

4 6. Změny v sestavách u níže uvedených sestav je v závrce uveden písmen, pd jakým se vyskytuje v menu sestav, případně přístup z KMENE. Přehled výši pjistnéh d 2010 (P0) v měsíčních sestavách Sestava je upravena pr rk 2011, pužije se pr všechny rganizace. V sestavě se d rku 2012 nesmí vykázat Pjistné puze na důchdvé pj.. Přílha k dkladům pracvní neschpnsti dle případů (N,O) v měsíčních sestavách V sestavě se tisknu hdiny na 2 desetinná místa Pkračvání nemci z r se tiskne ve stejné sestavě jak nemci z rku 2012 Rční přehled dkladů prac. nesch. dle případů (N) v úhrn., čtvrtl.,rč. sestavách Pkračvání nemci z r se tiskne ve stejné sestavě jak nemc z r. 2012, p zmáčknutí klávesy ESC. Pr pkračvání i pr nvu nemc se pužijí stejné dchylky. Přílha k žádsti dávky NP (O) v úhrn., čtvrtletních a rčních sestavách D vylučených db se d zahrnují dny vlna neplacenéh Rční pdklad pr sc. dávky r (S1) v úhrn., čtvrtletních a rčních sestavách Tisk sestavy je beze změny, infrmace se tisknu ze mzdvéh listu za rk Ptvrzení výdělku za s. č. d 2012 (P2) v úhrn., čtvrtletních a rčních sestavách Zásady pr nevyplacení a následné dplacení mezd jsu stejné jak v předchzích letech. Pdklad pr zdravtní pjišťvny, Rzpis zdravtníh pjištění, Pdklad pr Správu sc. zab., Rzpis pr Správu sc. zab. (T, T1, U, U1) v úhrn., čtvrtletních a rčních sestavách D shra uvedených sestav se tiskne dměna pr DPP, pkud nepřesáhne limit Přehled přesčasů (R) ve speciálních sestavách V sestavě se tisknu úhrny přesčasů d pčátku rku placených i neplacených pr mžnst hlídání neplacených přesčasů dle ujednání ve smluvě. Evidenční list důchdvéh pjištění: (tvrba z KMENE - nvý d r CTRL+M) Funkce CTRL+M je tvrba ELDP pr rk 2009 a dále. Nemci v chranné lhůtě se v ELDP neuvádí. Při správném zadání dchylek (viz příklady zadání v bdě 5. Změny dchylek) budu vylučené dby v ELDP pr rk 2011 správné. Vylučené dby: dba peněžité pmci v mateřství (placená mateřská dvlená) se zahrne d vylučených db jen d dne před prdem. Ode dne prdu d knce peněžité pmci v mateřství nejsu dny už vylučenými dbami. Od je šetřen výpčet vylučených db de dne narzení dítěte za předpkladu, že je dítě se správným rdným číslem zapsán d brazvky CTRL+G i když matka neuplatňuje daňvé zvýhdnění na děti. ELDP za zaměstnání maléh rzsahu je nutné zkntrlvat a pravit. Je nutné mít na paměti, že dny důchdvě pjištěné se pčítají až d měsíce, kdy příjem zaměstnance pprvé dsáhl limitu. A v tut dbu je nutné zavést d kmene na brazvku CTRL+A datum začátku nemcenskéh pjištění. Před tímt měsícem nesmí být v ELDP v žádném měsíci X. Zaměstnanec, který splňuje pdmínky pr zaměstnání maléh rzsahu musí být při nástupu a v průběhu rku zaveden takt: V KMENI na brazvce CTRL+B v údaji indikace výpčtu sc. zab. musí mít zaměstnanec hlídat mez tím je zabezpečen výpčet dvdu pjistnéh na sc. zab. až z hrubé mzdy dsahující mez pr daný rk. Od měsíce, kdy pprvé dsáhne neb přesáhne hrubá mzda mez, musí být zaměstnanec přihlášen na OSSZ s značením maléh rzsahu a d KMENE na brazvku CTRL+A je nutné zapsat údaj Nemc. pj. d = datum přihlášení na OSSZ. ELDP pr zaměstnání maléh rzsahu musí splňvat tyt zásady: V údaji pr rzlišení zaměstnání maléh rzsahu (za trjmístným kódem) musí být uveden písmen A. Při správném zadání v KMENI se naplní autmaticky. D data d se autmaticky ulží z KMENE datum Nemc.pj.d: (prt musí být vyplněn). D vyměřvacíh základu se napčítají autmaticky správné hdnty. V údaji Výdělečná činnst v rg. d musí být vždy uveden datum skutečnéh nástupu d zaměstnání (ne uzavření pracvní smluvy) a t i tehdy, kdy zaměstnání trvá d předchzíh rku.

5 V měsících, kdy není zaměstnanec nemcensky pjištěn, se vytiskne X. Distribuce údajů ELDP d celstátně platnéh tiskpisu v nabídce frmx je k dispzici. Změny v ELDP d r. 2010: V suvislsti s pvinnstí vystavvat ELDP pr pracující starbní důchdce rzlišujeme pdle způsbu zadání 5 typů ELDP. Pr všechny typy se nadále využije brazvka CTRL+M. Další údaje, které jsu nutné pr tvrbu jedntlivých typů ELDP: 1. Druh důchdu (t. j. 13) a datum výměry důchdu (dle skutečnsti) v KMENI na brazvce CTRL+A musí být vyplněn, pkud je starbní důchd přiznán a starbní důchdce pracuje dále. 2. Datum dvršení důchdvéh věku na brazvce CTRL+M se vyplní při tvrbě ELDP u zaměstnanců, kteří dvršili důchdvý věk a nepžádali v aktuálním rce starbní důchd. 3. Datum, d kteréh je třeba ELDP dělit v případě, kdy zaměstnanci již byl vystaven ELDP jak přílha k žádsti invalidní neb starbní důchd. Typ ELDP 0 se vytvří pr zaměstnance za celý rk bez zadání shra uvedených údajů jak dpsud. Pr správný výsledek je nutné zadat správně datum začátku nem. pj. na brazvce CTRL+A, pkud je pracvní smluva d sbty, neděle, datum začátku nem pj. musí být až d pracvníh dne tj. pndělí. Pkud je pracvní smluva d svátku v pracvní den, začátek nem. pj. je d dne svátku. Tat zásad platí pr všechny zaměstnance (hdinvá i pevná měsíční mzda). Pkud je sbta neb neděle pr zaměstnance pracvním dnem, zadá se datum začátku nem. pj. dle skutečnéh nástupu a p výpčtu mezd za měsíc nástupu je nutné vynulvat ve mzdvém listu dny nemcensky nepjištěné (CTRL+E 2. brazvka). Pr tent typ ELDP se nezadá žádný ze shra uvedených údajů. Typ ELDP 1 se vytvří pr zaměstnance, který má starbní důchd celý aktuální rk neb alespň d nástupu, musí mít vyplněn druh důchdu a datum výměry důchdu. Vytvří se jeden řádek ELDP, na 2. místě kódu je D, vylučené dny a dny vlna neplacenéh se sníží dny, sučet vylučených dnů a dnů neplacenéh vlna se ulží d psledníh slupce ELDP, tj. dny dečtené p dvršení důch. věku. Pr tent typ ELDP musí být vyplněn druh a datum výměry důchdu na CTRL+A. Obdbně se vytvří ELDP pr zaměstnance, který dvršil důchdvý věk, ale nepžádal důchd. Při tvrbě ELDP se vyplní datum dvršení důchdvéh věku. Pkud dvršil důchdvý věk v minulém rce, vytvří se 1 řádek ELDP. Pkud dvršil důchdvý věk v rce, za který se ELDP tvří, vytvří se dvuřádkvý ELDP. Typ ELDP 2 se vytvří pr zaměstnance, kterému už byl předán ELDP za část rku jak přílha k žádsti invalidní neb starbní důchd a starbní důchd nebyl v aktuálním rce přiznán. (Přiznání invalidníh důchdu je pr tvrbu ELDP nepdstatné.) Pr tvrbu ELDP je nutné zadat na brazvce CTRL+M datum, d kteréh se ELDP vytvří. Např.: ELDP k žádsti důchd byl zpracván d d D data, d kteréh chceme nvý ELDP se zadá Vytvří se ELDP za zbytek rku jeden řádek. Pr tent typ ELDP se musí zadat datum pr rzdělení ELDP na CTRL+M. Typ ELDP 3 se vytvří pr zaměstnance, kterému byl předán ELDP za část rku jak přílha k žádsti starbní důchd a starbní důchd byl v aktuálním rce přiznán. Musí být vyplněn druh a datum výměry důchdu na brazvce CTRL+A. Na brazvce CTRL+M je nutné zadat datum, d kteréh se má ELDP rzdělit. Vytvří se 2 řádky ELDP. 1. řádek d zadanéh data pr rzdělení d dne před výměru důchdu d vylučených db se zahrne i vylučená dba v měsíci výměry důchdu, předpkládáme, že nemc byla uknčena před nástupem d důchdu. Pkud nemc nastala až p výměře důchdu, musí se v ELDP ručně pravit. Vyměřvací základ se d 1. řádku neuvádí. 2. řádek se vytvří d data výměry důchdu d knce rku. Na 2. místě kódu je D, dny jsu sníženy vylučené dby a dny neplacené. Vylučené dby jsu sečtené d následujícíh p výměře důchdu, dny neplacené se spčítají d měsíce výměry důchdu. Vylučené dby a vln neplacené se ulží d psledníh slupce ELDP. Vyměřvací základ za dbu d data rzdělení ELDP se ulží d 2. řádku. UPOZORNĚNÍ: pkud starbní důchdce v měsíci výměry důchdu byl nemcen neb měl vln neplacené, je třeba prvěřit a ELDP pravit. Zdrjem pr tvrbu ELDP je mzdvý list, kde jsu údaje vždy za celý měsíc, a nelze pznat, zda v měsíci výměry důchdu byla nemc neb vln neplacené před neb p datu výměry důchdu. Pkud takvý prblém nastane, je třeba ELDP na brazvce pravit. Pr tent typ ELDP musí být zadaný druh a datum výměry důchdu na CTRL+A a datum pr

6 rzdělení ELDP na CTRL+M. Pkud je s jedním sbním číslem zaměstnanec, který měl v rámci jednh rku DPP a přešel na HPP neb napak, je nutné na brazvce ELDP pečlivě prvěřit a pravit. Autmaticky se vytvří vždy pdle pslední infrmace v kmeni. Typ ELDP 4 se vytvří pr zaměstnance, který dvršil důchdvý věk, ale nezažádal přiznání starbníh důchdu. Na brazvce CTRL+M se musí zadat datum dvršení důchdvéh věku. Vytvří se 2 řádky ELDP. 1. řádek d začátku rku (neb nástupu) d dne před dvršením důchdvéh věku. 2. řádek de dne dvršení důchdvéh věku d knce rku. Zásady pr tvrbu 2. řádku jsu stejné jak u typu ELDP 3, t znamená prvěřit, zda v měsíci dvršení důchdvéh věku byla nemc neb vln neplacené a zda je ve správném řádku. Pr tent typ ELDP musí být zadané datum dvršení důchdvéh věku na CTRL+M. Změny d rku 2012 Od může být nemcensky pjištěn i zaměstnanec s dhdu prvedení práce za pdmínek uvedených v předchzích statích. ELDP se musí vystavit bdbným způsbem jak u zaměstnání maléh rzsahu. První míst kódu je T (až Z), zaměstnání maléh rzsahu N. Rvněž členvé klektivních rgánů právnických sb, jednatelé a splečníci pkud nejsu sučasně zaměstnanci musí být nemcensky pjištěni, pkud jejich příjem v měsíci dsáhne limit, cž je v rce 2012 Kč Pkud příjem takvéh pracvníka dsáhne limit, je třeba h přihlásit na OSSZ a následně vypracvat ELDP pdle zásad jak u zaměstnání maléh rzsahu. ELDP se musí vypracvat i v dalších letech i když neměli žádný příjem, pkud členství v klektivním rgánu trvá neb je stále jednatelem či splečníkem. Třímístný kód viz následující stať, zaměstnání maléh rzsahu A. V suvislsti s těmit změnami se mění třímístný kód na ELDP (pdle našich dsavadních infrmací) takt: - Akcivá splečnst: - Q++ člen klektivních rgánů právnických sb, pkud není sučasně zaměstnanec - 1+S zaměstnanec a sučasně člen klekt. rg. - A+S zaměstnanec s DPČ a sučasně člen klekt. rg. - T+S zaměstnanec s DPP a sučasně člen klekt. rg. - Splečnst s ručením mezeným - S++ splečník, jednatel, který není sučasně zaměstnanec - 1+S zaměstnanec a sučasně splečník, jednatel - A+S zaměstnanec s DPČ a sučasně jednatel, splečník - T+S zaměstnanec s DPP a sučasně jednatel, splečník Nejzávažnější změny ve výpčtu mezd d Dhda prvedení práce změna limitu hdin na rk, stanvení limitu pr měsíční výdělek, dvd ZP a SZ a pvinnsti s tím spjené Změna tiskpisu Přehled výši pjistnéh d (v měsíčních sestavách písm. P0:) nesmí bsahvat hdnty za jen důchdvě pjištěné Změna slevy na dani pplatníka 2070 Kč a na dítě 1117 za měsíc Změny redukčních hranic pr náhrady za DPN Změna max. vyměřvacíh základu a ddělené psuzvání na ZP Kč a SZ Ošetření vylučených db. Od se d vylučených db zahrnují dny vlna neplacenéh (jak d rku 2008). ELDP pr DPP, pr členy klektivních rgánů právnických sb, jednatele, splečníky pkud jsu nemcensky pjištěni. Mzda i příplatek za přesčas d 150 hdin může být zahrnuta d smluvy. Neprplacené hdiny přesčasů je nutné hlídat a prplácet až při překrčení pčtu ze smluvy. Neplacené přesčasy se nezahrnují d dpracvaných hdin. Nevybraná dvlená z předchzích let se nenuluje, zůstatek se přenese d nvéh rku.

7 Změny v mdulech Účetnictví a Odbyt a sklady systému EKONOM d Infrmace, které v tmt návdu uvádíme, se týkají puze prací spjených se změnu snížené sazby DPH d Pr změnu prcenta DPH byl vytvřen přepisvací prgram, který zabezpečí přepis z 10% na 14% na skladvých kartách v mdulu Odbyt a sklady. Je třeba prvést následující úkny v přadí, jak jsu uvedeny v textu: 1. Oprava účtvé snvy (účtvý rzvrh) (B) Vzhledem k tmu, že d dchází ke změně snížené sazby DPH z 10% na 14% je třeba, aby si uživatel v účetním rzvrhu připravil nvé účty pr DPH se 14% daní na vstupu a na výstupu a vyplnil řádky pr přiznání k DPH v plích pd textem d 2011 a t jak na vstupu tak i na výstupu. Čísla řádků na vstupu i na výstupu zadávejte ve tvaru: 002, 004, 041 apd. 2. Je třeba, aby byl uzavřen prsinec 2011 ve všech skladech 3. Nastavení - Parametry systému (v menu F10 Správce) Je třeba pravit údaj DPH menší zadejte 14% míst 10% a ulžte brazvku. - Zavedení uživatele (v menu F10 Správce) Je třeba přidělit si práva k práci s přepisvacím prgramem. Vyhledejte si plžku MENU v Odbytu a sklady s názvem: y1: Hrmadná změna DPH 10-14, pmcí mezerníku se plžce přidělí údaj 04 (přístup d agendy) a ulžte brazvku. Tut plžku pak naleznete ve speciálních funkcích mdulu Odbyt a sklady. 4. Mdul Odbyt a sklady - Speciální funkce Zvlit plžku MENU y1: Hrmadná změna DPH a spustit. Tím djde k přepisu DPH z 10% na 14% na skladvých kartách. Zvlit plžku MENU P: Parametry skladu a pmcí kmbinace kláves Ctrl+B vstupit na brazvku a pravit údaj b10, kam zapíšete indikaci DPH pr 14% DPH na výstupu, tj. pslední 3 místa z analytickéh účtu, který jste si vytvřili v účtvém rzvrhu. Příklad: má-li účet čísl , d údaje b10 zapíšete hdntu 014. P prvedení všech těcht úknů lze vystavvat faktury vydané či prdejky ze skladu. Parametry účetní (Z) Pkud má firma krácení DPH na vstupu, je třeba pr rk 2012 naplnit zálhvý keficient. D tht údaje se naplní vypřádací keficient z rku 2011 a bude se využívat až d prsince 2012 jak zálhvý. Závěrem Opět neřešíme tvrbu ddatečnéh daňvéh přiznání a výpčet vypřádacíh keficientu a vypřádání daně v psledním zdaňvacím bdbí.

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti K sučasným aspektům švédské plitiky zaměstnansti Aktivní plitika zaměstnansti byla ve Švédsku dluhu dbu pilířem bje prti nezaměstnansti. Názry na její účinnst se liší, existují mnhá tvrzení, která pukazují

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více