Změny ve mzdách systému EKONOM od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012"

Transkript

1 Změny ve mzdách systému EKONOM d Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry, které nejsu v přehledu uvedeny, se nemění. POZOR: Nvý parametr = dbrvlné zvýšení dvdu pjištění na sc. zabezpečení je nutné vyplnit. Pkud se rganizace d 25 zaměstnanců k tmut pjištění přihlásila na OSSZ, vyplní 1. Údaj: Hdnty d Sleva na dani, daňvé zvýhdnění na děti: - student 335 beze změny - manžel/ka 2070 beze změny - pplatník 2070 změna - invalidita 1. a 2. stupně 210 beze změny - invalidita 3. stupně 420 beze změny - inv. s průkazem ZTTP 1345 beze změny - vyživvané dítě 1117 změna - bnus měsíční limit 5025 změna - bnus minimum za měsíc 50 beze změny Údaje pr záknné srážky: Živtní minimum pracvníka 5842 změna - na vyživvanu sbu 1461 změna - limit pr výpčet třetin (nad limit srazí vše) 8762 změna Minimální mzda 8000 beze změny Nvý parametr d rku 2006 Minim. mzda pr nárk na bnus D údaje se vyplní ½ minimální mzdy platné k v rce a je platný pr celý rk 4000 beze změny Zaměstnání maléh rzsahu limit ZP 2500 změna limit SZ 2500 změna Limit pr důchdvé pjištění d r zrušen 6285 nepužívá se 1. redukční hranice pr dávky NP 610 zrušen 2. redukční hranice pr dávky NP 870 zrušen 1. redukční hranice pr náhrady za den DPN 146,65 změna 2. redukční hranice pr náhrady za den DPN 219,98 změna 3. redukční hranice pr náhrady za den DPN 439,95 změna % pr výpčet dávek NP první 3 dny 25 zrušen % pr náhrady za DPN Den 0 beze změny % pr výpčet dávek NP za mat. dv.pr NP z r zrušen % krácení 1. redukční hranice 90 beze změny % krácení 2. redukční hranice 60 beze změny % krácení 3. redukční hranice 30 beze změny % pr výpčet náhrad za DPN d 1. d 21. dne 60 beze změny % pr výpčet dávek NP d 31. d 60. dne 66 zrušen % pr výpčet dávek NP d 61. dne dále 72 zrušen Maximální vyměř. základ pr zdr. pj změna Limit pr příspěvek zaměst. na živ. pj. a penz. přip beze změny SZ pracvník 6,5 beze změny SZ firma 25 beze změny SZ jen důchdvé pjištění pracvník d r zrušen 6,5 nepužívá se SZ jen důchdvé pjištění firma d r zrušen 21,5 nepužívá se Přidělený variabilní symbl 10 míst beze změny Kód OSSZ Dle čís. kresů beze změny Místně příslušná OSSZ Oprav míst v 1. pádě beze zm. Průměrný výdělek x 1,15 (pr slevy na pj.sc.zab.) zrušen Pčítat slevu na pjištění (pr slevy na pj.sc.zab.) NE zrušen Dbrvlné zvýšení sc. zab. za firmu 1 neb 0 beze změny Limit pr nem. pj. DPP platí d nvý parametr Maximální vyměřvací základ pr sc. zab. platí d nvý parametr

2 2. Rční přepčet daně za rk 2011: Pr přepčet daně za rk 2011 platí stejné zásady jak při přepčtu za rk Zdravtní pjištění a sciální zabezpečení za firmu se přičte k hrubé mzdě, stejně jak při výpčtu mzdy za měsíc. Tat změna se prvede autmaticky. Pkud zaměstnanec nastupil v průběhu rku a má z předchzíh zaměstnání Ptvrzení zdanitelných příjmech zadá se d brazvky CTRL+F i pjistné za firmu. Limit pr uplatnění dpčtu za manžela/manželku se mění už d rku 2008 na Kč 68000,-- (dpsud byl 38040). UPOZORNĚNÍ: Dpručujeme věnvat kntrle sestavy zvýšenu pzrnst. Rzhdnutí, zda je výpčet správný a mají se vygenervat dchylky vratky daně a bnusy zůstává stejné jak v minulých letech. P výpčtu mezd je nutné vytisknut Rekapitulaci krunvých dchylek, ve které se tisknu sučty vygenervaných dchylek. 3. Změna daňvých pásem: Pr rk 2012 zůstává jedntná sazba daně 15 % pr daň zálhvu i srážkvu. 4. Změny v subrech: Kmen pracvníka: Nvé údaje a změny textů: Obrazvka CTRL+B: V údaji Zdravtní pjištění je další mžnst výběru = Hlídat DPP V údaji Sciální zabezpečení je další mžnst výběru = Hlídat DPP Hlídat DPP se zavede d KMENE všem zaměstnancům s dhdu prvedení práce. Prgram zajistí autmaticky hlídání hranice zadané v parametrech pr rk 2012 = Zdravtní a sciální pjištění se spčítá až při překrčení hranice. Mžnst být jen důchdvě pjištěn (pr splečníky, jednatele) je d rku 2012 zrušena. V údaji Sciální zabezpečení nesmí být vlba jen důch.pj. Před výpčtem za leden 2012 je nutné tent údaj změnit. Pkud nebude změněn, při výpčtu se autmaticky změní na ANO, sciální zabezpečení se vypčítá jak u zaměstnance. Od pdléhají pvinnsti dvádět pjistné na sciální zabezpečení členvé klektivních rgánů právnických sb, splečníci, jednatelé a další skupiny sb dle zák. 187, 6, 7, 7a a zák 155 5, kteří nejsu sučasně zaměstnanci, ale vyknávají pr splečnst práci. Pr tyt pracvníky platí limit pr dvd sc. zab stejně jak u zaměstnání maléh rzsahu. V KMENI na brazvce CTRL+B v údaji Sciální zabezpečení Hlídat mez. Obrazvka CTRL+C nvý údaj Přesčas neplacený (hdiny se ukládají d druhéh údaje za přesčas placený) D údaje se načtu hdiny přesčasů z dchylky s kódem Změny dchylek Nvé kódy dchylek: Od platí zaměstnavatel náhrady za DPN d 1. d 21. dne nemci. Dávky nemcenskéh pjištění platí příslušná OSSZ až d 22. dne nemci. Pr pkračvání nemci z r d r se pužijí dchylky stejné jak pr nemc, která začíná v rce T je 31, 32, 34, 35, pr neplacenu nemc 531, 532, 534, 535. Způsb zadání dchylek je stejný jak v rce 2011, v údaji B musí být vždy 1 tj. pkračvání z minuléh měsíce. Způsb zadání nemci d 22. dne placené OSSZ: Pr zadání nemci d 22. dne se pužijí stávající dchylky pr neplacenu nemc: 501, 502, 503, 504, 505, 506. Shra uvedenými nvými dchylkami se zadá pslední den v hdinách, bdbně jak u náhrad mzdy. Způsb zadání nemci v chranné lhůtě: Pkud zaměstnanec nemcní p uknčení pracvníh pměru, nepatří tyt dny d vylučených db,

3 t je zabezpečen autmaticky, pkud se zadají správně dchylky. Např.: Zaměstnanec knčí pracvní pměr , začátek nvé nemci a pkračuje d příštíh měsíce. Zadají se dchylky v 8. měsíci: neplacené dchylky v 9. měs. a dále: pkud nemc pkračuje Pkud má zaměstnanec pracvní smluvu na dbu určitu d a nemcní před uknčením smluvy např.: a nemc pkračuje dále, zadá se zvlášť dchylka nemci d uknčení pracvníh pměru a zvlášť p uknčení pracvníh pměru. Odchylky v 8. měsíci: dchylka v 9. měsíci pkud nemc pkračuje. 5. Změny ve výpčtu mezd 1. S platnstí d se mění způsb výpčtu u zaměstnanců, kteří mají dhdu prvedení práce (dále jen DPP). Rční limit dpracvaných hdin je 300, limit pr měsíční výdělek, který nepdléhá dvdu zdravtníh a sciálníh pjištění je Kč. Pčet dpracvaných hdin prgram nehlídá. Měsíční výdělek se prvnává s nvým parametrem. Pkud je výdělek vyšší než limit zadaný v parametru, spčítá se autmaticky dvd zdravtníh a sciálníh pjištění. Při zavádění zaměstnance s DPP d KMENE se musí zadat na brazvce CTRL+B u zdravtníh i sciálníh pjištění Hlídat DPP (d r měli tit zaměstnanci NE). Pkud není ze smluvy patrné, že měsíční výdělek bude vyšší než limit, na úvdní brazvce se uvede čísl fiktivní zdravtní pjišťvny. Pr měsíce, kdy je limit překrčen a zdravtní pjištění se dvádí, je třeba zavést správnu zdravtní pjišťvnu, které se pjištění dvede. Přihláška příslušné zdravtní pjišťvně se pšle p uknčení měsíce, ve kterém zaměstnanec překrčil limit pr DPP. Ttéž platí pr přihlášení zaměstnance k nemcenskému pjištění na OSSZ. Na Oznámení nástupu d zaměstnání bude druh činnsti T (až Z) a zaměstnání maléh rzsahu NE. Pkud zaměstnanec s DPP nemcní v měsíci, ve kterém dsáhl příjem vyšší než limit, má nárk na náhradu mzdy za nemc a psléze i na dávky nemcenskéh pjištění. Rzhdné bdbí je v těcht případech předchzích12 měsíců neb d nástupu bdbně jak u DPČ. Zaměstnancům s DPP neplyne chranná lhůta a nemají nárk na šetřvné. Zaměstnancům s DPP, kteří v průběhu rku překrčili v některých měsících stanvený limit, je nutné zpracvat ELDP bdbným způsbem jak při zaměstnání maléh rzsahu. 2. Evidence neplacených přesčasvých hdin. V případě, kdy má zaměstnanec sjednanu mzdu s přihlédnutím k práci přesčas d 150 hdin za rk, se přesčasy neprplácí, (základní mzda ani příplatek za přesčas), ale jen evidují viz nvý údaj v kmeni. Hdiny se zadají dchylku Pčet těcht hdin se tiskne v sestavě Přehled přesčasů. Pkud pčet těcht hdin dsáhne pčet hdin sjednaných ve smluvě, další přesčasy se musí prplácet jak dsud dchylku 1033, 1034, Pčet neplacených přesčasů musí být uveden ve smluvě nemusí t být 150 hdin, může být méně. 3. Členvé statutárních rgánů právnické sby, kteří d rku 2011 pdléhali jen dvdu zdravtníh pjištění, pdléhají d i platbě sciálníh pjištění a t s pužitím stejné sazby jak zaměstnanci. (Nesmí být jen důchdvě pjištěni.) Jedná se členy statutárních rgánů, kteří nejsu sučasně zaměstnanci (nemají pracvní smluvu). Pr tyt pracvníky platí stejný limit pr dvd sciálníh zabezpečení jak u zaměstnání maléh rzsahu tj. pr rk 2012 Kč Tit pracvníci musí mít v KMENI na brazvce CTRL+A typ zaměstnání splečník-statutář, evidenční stav 10 a na brazvce CTRL+B údaj Sciální zabezpečení hlídat mez. Přihlášení těcht pracvníků na OSSZ se prvede, až pprvé dsáhnu stanvený limit. D údaje druh činnsti se uvede Q, S neb další znaky dle číselníku druhů činnsti pr Oznámení nástupu d zaměstnání a zaměstnání maléh rzsahu ANO. ELDP se zpracuje jak pr zaměstnání maléh rzsahu. Další infrmace ve stati ELDP.

4 6. Změny v sestavách u níže uvedených sestav je v závrce uveden písmen, pd jakým se vyskytuje v menu sestav, případně přístup z KMENE. Přehled výši pjistnéh d 2010 (P0) v měsíčních sestavách Sestava je upravena pr rk 2011, pužije se pr všechny rganizace. V sestavě se d rku 2012 nesmí vykázat Pjistné puze na důchdvé pj.. Přílha k dkladům pracvní neschpnsti dle případů (N,O) v měsíčních sestavách V sestavě se tisknu hdiny na 2 desetinná místa Pkračvání nemci z r se tiskne ve stejné sestavě jak nemci z rku 2012 Rční přehled dkladů prac. nesch. dle případů (N) v úhrn., čtvrtl.,rč. sestavách Pkračvání nemci z r se tiskne ve stejné sestavě jak nemc z r. 2012, p zmáčknutí klávesy ESC. Pr pkračvání i pr nvu nemc se pužijí stejné dchylky. Přílha k žádsti dávky NP (O) v úhrn., čtvrtletních a rčních sestavách D vylučených db se d zahrnují dny vlna neplacenéh Rční pdklad pr sc. dávky r (S1) v úhrn., čtvrtletních a rčních sestavách Tisk sestavy je beze změny, infrmace se tisknu ze mzdvéh listu za rk Ptvrzení výdělku za s. č. d 2012 (P2) v úhrn., čtvrtletních a rčních sestavách Zásady pr nevyplacení a následné dplacení mezd jsu stejné jak v předchzích letech. Pdklad pr zdravtní pjišťvny, Rzpis zdravtníh pjištění, Pdklad pr Správu sc. zab., Rzpis pr Správu sc. zab. (T, T1, U, U1) v úhrn., čtvrtletních a rčních sestavách D shra uvedených sestav se tiskne dměna pr DPP, pkud nepřesáhne limit Přehled přesčasů (R) ve speciálních sestavách V sestavě se tisknu úhrny přesčasů d pčátku rku placených i neplacených pr mžnst hlídání neplacených přesčasů dle ujednání ve smluvě. Evidenční list důchdvéh pjištění: (tvrba z KMENE - nvý d r CTRL+M) Funkce CTRL+M je tvrba ELDP pr rk 2009 a dále. Nemci v chranné lhůtě se v ELDP neuvádí. Při správném zadání dchylek (viz příklady zadání v bdě 5. Změny dchylek) budu vylučené dby v ELDP pr rk 2011 správné. Vylučené dby: dba peněžité pmci v mateřství (placená mateřská dvlená) se zahrne d vylučených db jen d dne před prdem. Ode dne prdu d knce peněžité pmci v mateřství nejsu dny už vylučenými dbami. Od je šetřen výpčet vylučených db de dne narzení dítěte za předpkladu, že je dítě se správným rdným číslem zapsán d brazvky CTRL+G i když matka neuplatňuje daňvé zvýhdnění na děti. ELDP za zaměstnání maléh rzsahu je nutné zkntrlvat a pravit. Je nutné mít na paměti, že dny důchdvě pjištěné se pčítají až d měsíce, kdy příjem zaměstnance pprvé dsáhl limitu. A v tut dbu je nutné zavést d kmene na brazvku CTRL+A datum začátku nemcenskéh pjištění. Před tímt měsícem nesmí být v ELDP v žádném měsíci X. Zaměstnanec, který splňuje pdmínky pr zaměstnání maléh rzsahu musí být při nástupu a v průběhu rku zaveden takt: V KMENI na brazvce CTRL+B v údaji indikace výpčtu sc. zab. musí mít zaměstnanec hlídat mez tím je zabezpečen výpčet dvdu pjistnéh na sc. zab. až z hrubé mzdy dsahující mez pr daný rk. Od měsíce, kdy pprvé dsáhne neb přesáhne hrubá mzda mez, musí být zaměstnanec přihlášen na OSSZ s značením maléh rzsahu a d KMENE na brazvku CTRL+A je nutné zapsat údaj Nemc. pj. d = datum přihlášení na OSSZ. ELDP pr zaměstnání maléh rzsahu musí splňvat tyt zásady: V údaji pr rzlišení zaměstnání maléh rzsahu (za trjmístným kódem) musí být uveden písmen A. Při správném zadání v KMENI se naplní autmaticky. D data d se autmaticky ulží z KMENE datum Nemc.pj.d: (prt musí být vyplněn). D vyměřvacíh základu se napčítají autmaticky správné hdnty. V údaji Výdělečná činnst v rg. d musí být vždy uveden datum skutečnéh nástupu d zaměstnání (ne uzavření pracvní smluvy) a t i tehdy, kdy zaměstnání trvá d předchzíh rku.

5 V měsících, kdy není zaměstnanec nemcensky pjištěn, se vytiskne X. Distribuce údajů ELDP d celstátně platnéh tiskpisu v nabídce frmx je k dispzici. Změny v ELDP d r. 2010: V suvislsti s pvinnstí vystavvat ELDP pr pracující starbní důchdce rzlišujeme pdle způsbu zadání 5 typů ELDP. Pr všechny typy se nadále využije brazvka CTRL+M. Další údaje, které jsu nutné pr tvrbu jedntlivých typů ELDP: 1. Druh důchdu (t. j. 13) a datum výměry důchdu (dle skutečnsti) v KMENI na brazvce CTRL+A musí být vyplněn, pkud je starbní důchd přiznán a starbní důchdce pracuje dále. 2. Datum dvršení důchdvéh věku na brazvce CTRL+M se vyplní při tvrbě ELDP u zaměstnanců, kteří dvršili důchdvý věk a nepžádali v aktuálním rce starbní důchd. 3. Datum, d kteréh je třeba ELDP dělit v případě, kdy zaměstnanci již byl vystaven ELDP jak přílha k žádsti invalidní neb starbní důchd. Typ ELDP 0 se vytvří pr zaměstnance za celý rk bez zadání shra uvedených údajů jak dpsud. Pr správný výsledek je nutné zadat správně datum začátku nem. pj. na brazvce CTRL+A, pkud je pracvní smluva d sbty, neděle, datum začátku nem pj. musí být až d pracvníh dne tj. pndělí. Pkud je pracvní smluva d svátku v pracvní den, začátek nem. pj. je d dne svátku. Tat zásad platí pr všechny zaměstnance (hdinvá i pevná měsíční mzda). Pkud je sbta neb neděle pr zaměstnance pracvním dnem, zadá se datum začátku nem. pj. dle skutečnéh nástupu a p výpčtu mezd za měsíc nástupu je nutné vynulvat ve mzdvém listu dny nemcensky nepjištěné (CTRL+E 2. brazvka). Pr tent typ ELDP se nezadá žádný ze shra uvedených údajů. Typ ELDP 1 se vytvří pr zaměstnance, který má starbní důchd celý aktuální rk neb alespň d nástupu, musí mít vyplněn druh důchdu a datum výměry důchdu. Vytvří se jeden řádek ELDP, na 2. místě kódu je D, vylučené dny a dny vlna neplacenéh se sníží dny, sučet vylučených dnů a dnů neplacenéh vlna se ulží d psledníh slupce ELDP, tj. dny dečtené p dvršení důch. věku. Pr tent typ ELDP musí být vyplněn druh a datum výměry důchdu na CTRL+A. Obdbně se vytvří ELDP pr zaměstnance, který dvršil důchdvý věk, ale nepžádal důchd. Při tvrbě ELDP se vyplní datum dvršení důchdvéh věku. Pkud dvršil důchdvý věk v minulém rce, vytvří se 1 řádek ELDP. Pkud dvršil důchdvý věk v rce, za který se ELDP tvří, vytvří se dvuřádkvý ELDP. Typ ELDP 2 se vytvří pr zaměstnance, kterému už byl předán ELDP za část rku jak přílha k žádsti invalidní neb starbní důchd a starbní důchd nebyl v aktuálním rce přiznán. (Přiznání invalidníh důchdu je pr tvrbu ELDP nepdstatné.) Pr tvrbu ELDP je nutné zadat na brazvce CTRL+M datum, d kteréh se ELDP vytvří. Např.: ELDP k žádsti důchd byl zpracván d d D data, d kteréh chceme nvý ELDP se zadá Vytvří se ELDP za zbytek rku jeden řádek. Pr tent typ ELDP se musí zadat datum pr rzdělení ELDP na CTRL+M. Typ ELDP 3 se vytvří pr zaměstnance, kterému byl předán ELDP za část rku jak přílha k žádsti starbní důchd a starbní důchd byl v aktuálním rce přiznán. Musí být vyplněn druh a datum výměry důchdu na brazvce CTRL+A. Na brazvce CTRL+M je nutné zadat datum, d kteréh se má ELDP rzdělit. Vytvří se 2 řádky ELDP. 1. řádek d zadanéh data pr rzdělení d dne před výměru důchdu d vylučených db se zahrne i vylučená dba v měsíci výměry důchdu, předpkládáme, že nemc byla uknčena před nástupem d důchdu. Pkud nemc nastala až p výměře důchdu, musí se v ELDP ručně pravit. Vyměřvací základ se d 1. řádku neuvádí. 2. řádek se vytvří d data výměry důchdu d knce rku. Na 2. místě kódu je D, dny jsu sníženy vylučené dby a dny neplacené. Vylučené dby jsu sečtené d následujícíh p výměře důchdu, dny neplacené se spčítají d měsíce výměry důchdu. Vylučené dby a vln neplacené se ulží d psledníh slupce ELDP. Vyměřvací základ za dbu d data rzdělení ELDP se ulží d 2. řádku. UPOZORNĚNÍ: pkud starbní důchdce v měsíci výměry důchdu byl nemcen neb měl vln neplacené, je třeba prvěřit a ELDP pravit. Zdrjem pr tvrbu ELDP je mzdvý list, kde jsu údaje vždy za celý měsíc, a nelze pznat, zda v měsíci výměry důchdu byla nemc neb vln neplacené před neb p datu výměry důchdu. Pkud takvý prblém nastane, je třeba ELDP na brazvce pravit. Pr tent typ ELDP musí být zadaný druh a datum výměry důchdu na CTRL+A a datum pr

6 rzdělení ELDP na CTRL+M. Pkud je s jedním sbním číslem zaměstnanec, který měl v rámci jednh rku DPP a přešel na HPP neb napak, je nutné na brazvce ELDP pečlivě prvěřit a pravit. Autmaticky se vytvří vždy pdle pslední infrmace v kmeni. Typ ELDP 4 se vytvří pr zaměstnance, který dvršil důchdvý věk, ale nezažádal přiznání starbníh důchdu. Na brazvce CTRL+M se musí zadat datum dvršení důchdvéh věku. Vytvří se 2 řádky ELDP. 1. řádek d začátku rku (neb nástupu) d dne před dvršením důchdvéh věku. 2. řádek de dne dvršení důchdvéh věku d knce rku. Zásady pr tvrbu 2. řádku jsu stejné jak u typu ELDP 3, t znamená prvěřit, zda v měsíci dvršení důchdvéh věku byla nemc neb vln neplacené a zda je ve správném řádku. Pr tent typ ELDP musí být zadané datum dvršení důchdvéh věku na CTRL+M. Změny d rku 2012 Od může být nemcensky pjištěn i zaměstnanec s dhdu prvedení práce za pdmínek uvedených v předchzích statích. ELDP se musí vystavit bdbným způsbem jak u zaměstnání maléh rzsahu. První míst kódu je T (až Z), zaměstnání maléh rzsahu N. Rvněž členvé klektivních rgánů právnických sb, jednatelé a splečníci pkud nejsu sučasně zaměstnanci musí být nemcensky pjištěni, pkud jejich příjem v měsíci dsáhne limit, cž je v rce 2012 Kč Pkud příjem takvéh pracvníka dsáhne limit, je třeba h přihlásit na OSSZ a následně vypracvat ELDP pdle zásad jak u zaměstnání maléh rzsahu. ELDP se musí vypracvat i v dalších letech i když neměli žádný příjem, pkud členství v klektivním rgánu trvá neb je stále jednatelem či splečníkem. Třímístný kód viz následující stať, zaměstnání maléh rzsahu A. V suvislsti s těmit změnami se mění třímístný kód na ELDP (pdle našich dsavadních infrmací) takt: - Akcivá splečnst: - Q++ člen klektivních rgánů právnických sb, pkud není sučasně zaměstnanec - 1+S zaměstnanec a sučasně člen klekt. rg. - A+S zaměstnanec s DPČ a sučasně člen klekt. rg. - T+S zaměstnanec s DPP a sučasně člen klekt. rg. - Splečnst s ručením mezeným - S++ splečník, jednatel, který není sučasně zaměstnanec - 1+S zaměstnanec a sučasně splečník, jednatel - A+S zaměstnanec s DPČ a sučasně jednatel, splečník - T+S zaměstnanec s DPP a sučasně jednatel, splečník Nejzávažnější změny ve výpčtu mezd d Dhda prvedení práce změna limitu hdin na rk, stanvení limitu pr měsíční výdělek, dvd ZP a SZ a pvinnsti s tím spjené Změna tiskpisu Přehled výši pjistnéh d (v měsíčních sestavách písm. P0:) nesmí bsahvat hdnty za jen důchdvě pjištěné Změna slevy na dani pplatníka 2070 Kč a na dítě 1117 za měsíc Změny redukčních hranic pr náhrady za DPN Změna max. vyměřvacíh základu a ddělené psuzvání na ZP Kč a SZ Ošetření vylučených db. Od se d vylučených db zahrnují dny vlna neplacenéh (jak d rku 2008). ELDP pr DPP, pr členy klektivních rgánů právnických sb, jednatele, splečníky pkud jsu nemcensky pjištěni. Mzda i příplatek za přesčas d 150 hdin může být zahrnuta d smluvy. Neprplacené hdiny přesčasů je nutné hlídat a prplácet až při překrčení pčtu ze smluvy. Neplacené přesčasy se nezahrnují d dpracvaných hdin. Nevybraná dvlená z předchzích let se nenuluje, zůstatek se přenese d nvéh rku.

7 Změny v mdulech Účetnictví a Odbyt a sklady systému EKONOM d Infrmace, které v tmt návdu uvádíme, se týkají puze prací spjených se změnu snížené sazby DPH d Pr změnu prcenta DPH byl vytvřen přepisvací prgram, který zabezpečí přepis z 10% na 14% na skladvých kartách v mdulu Odbyt a sklady. Je třeba prvést následující úkny v přadí, jak jsu uvedeny v textu: 1. Oprava účtvé snvy (účtvý rzvrh) (B) Vzhledem k tmu, že d dchází ke změně snížené sazby DPH z 10% na 14% je třeba, aby si uživatel v účetním rzvrhu připravil nvé účty pr DPH se 14% daní na vstupu a na výstupu a vyplnil řádky pr přiznání k DPH v plích pd textem d 2011 a t jak na vstupu tak i na výstupu. Čísla řádků na vstupu i na výstupu zadávejte ve tvaru: 002, 004, 041 apd. 2. Je třeba, aby byl uzavřen prsinec 2011 ve všech skladech 3. Nastavení - Parametry systému (v menu F10 Správce) Je třeba pravit údaj DPH menší zadejte 14% míst 10% a ulžte brazvku. - Zavedení uživatele (v menu F10 Správce) Je třeba přidělit si práva k práci s přepisvacím prgramem. Vyhledejte si plžku MENU v Odbytu a sklady s názvem: y1: Hrmadná změna DPH 10-14, pmcí mezerníku se plžce přidělí údaj 04 (přístup d agendy) a ulžte brazvku. Tut plžku pak naleznete ve speciálních funkcích mdulu Odbyt a sklady. 4. Mdul Odbyt a sklady - Speciální funkce Zvlit plžku MENU y1: Hrmadná změna DPH a spustit. Tím djde k přepisu DPH z 10% na 14% na skladvých kartách. Zvlit plžku MENU P: Parametry skladu a pmcí kmbinace kláves Ctrl+B vstupit na brazvku a pravit údaj b10, kam zapíšete indikaci DPH pr 14% DPH na výstupu, tj. pslední 3 místa z analytickéh účtu, který jste si vytvřili v účtvém rzvrhu. Příklad: má-li účet čísl , d údaje b10 zapíšete hdntu 014. P prvedení všech těcht úknů lze vystavvat faktury vydané či prdejky ze skladu. Parametry účetní (Z) Pkud má firma krácení DPH na vstupu, je třeba pr rk 2012 naplnit zálhvý keficient. D tht údaje se naplní vypřádací keficient z rku 2011 a bude se využívat až d prsince 2012 jak zálhvý. Závěrem Opět neřešíme tvrbu ddatečnéh daňvéh přiznání a výpčet vypřádacíh keficientu a vypřádání daně v psledním zdaňvacím bdbí.

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2011 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60 HELIOS Fenix Kntrlní hlášení DPH verze 7.70 verze 7.60 Assec Slutins, a.s. 2016 HELIOS Fenix, Kntrlní hlášení DPH 2/11 Obsah: 1 Pdání kntrlníh hlášení ze zákna... 3 2 Kntrlní hlášení... 4 2.1 Evidenční

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Lekis pr DOS Suhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Suhrn změn v IS LpD: 1. Změna snížené sazby DPH Změny sazeb DPH na skladvých kartách Přepčet stávajících skladvých zásb Respektvání histrie

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Hudební a filmové nosiče Rozmnožování a rozšiřování hudebních děl na zvukových a zvukově obrazových nosičích záznamů

Hudební a filmové nosiče Rozmnožování a rozšiřování hudebních děl na zvukových a zvukově obrazových nosičích záznamů Hudební a filmvé nsiče Rzmnžvání a rzšiřvání hudebních děl na zvukvých a zvukvě brazvých nsičích záznamů 1/6 OSA umžňuje získání licence pr rzmnžvání a rzšiřvání nsičů (dle 13 a 14 AutZ) na základě jednrázvé

Více