Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011"

Transkript

1 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie

2 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn č. 526/1990 Sb., cenách Vyhláška č. 92/2008 Sb. Vyhláška č. 384/2007 Sb. Cenvý předpis a cenvé rzhdnutí

3 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv vstup přípravku na trh 1. Žádst stanvení (maximální ceny a) výše a pdmínek úhrady z veřejnéh zdravtníh pjištění 2. Zařazení léčivéh přípravku d referenční skupiny (bsahuje-li LL zařazenu v seznamu referenčních skupin) 2a. Mžnst vyřazení z referenční skupiny, bude-li prkázán, že není terapeuticky zaměnitelný s statními přípravky v referenční skupině 3. Stanvení maximální ceny pdle 39a dst. 2 (apriri vnější cenvá reference) neb ve výši návrhu, je-li nižší 4. Stanvení výše úhrady pdle fixvané základní úhrady referenční skupiny 4a. Není-li ZÚ zafixvána (zcela nvá LL), stanví se pstupem pdle 39c dst. 2 neb ve výši návrhu, je-li nižší

4 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv vstup přípravku na trh 5. Stanví se pdmínky úhrady dpvídající pdmínkám terapeuticky zaměnitelných léčiv v rámci RS 5a. Lze přiznat i pdmínky úhrady v širším rzsahu, je-li dbrně prkázána mžnst pužití a za předpkladu nákladvě efektivníh výsledku za dané výše úhrady prti fixvané ZÚ 6. Léčivý přípravek je zařazen d Seznamu hrazených léčiv a číselníků pjišťven, je hrazen ve výši úhrady stanvené pstupem dle výše, nejvýše však d výše ceny pr knečnéh sptřebitele, je-li nižší (MC, OCP neb DNC nižší)

5 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv vstup přípravku na trh T vše bhužel čast i za dbu delší než 1 rk...

6 Jak funguje... Rk k úhrady pravmcně stanveny neb změněny neb zrevidvány v rámci celé referenční skupiny u 51 % kódů hrazených léčiv tj. 45 % rčních nákladů systému veřejnéh zdravtníh pjištění úspra systému zdravtníh pjištění dsud 5,2 mld. Kč (pravmcně rzhdnuté revize) pririta SÚKL a MZ: dknčit revize úhrad a paralelně připravvat návrh na úpravu systému směrem k rychlejšímu průběhu správních řízení a dstranění těch nejzásadnějších nedstatků a chyb.

7 Nvá lékvá plitika? Prgramvé prhlášení vlády Lékvá plitika v ČR Vláda prsadí změnu systému regulačních pplatků. Pplatek za plžku na receptu bude zrušen a nahrazen pplatkem za recept a vyřazením tzv. levných léčivých přípravků z úhrad veřejnéh zdravtníh pjištění. Vláda zavede genericku preskripci a substituci u léčivých přípravků hrazených plně neb částečně z veřejnéh zdravtníh pjištění. V každé skupině se bude nacházet jeden léčivý přípravek bez dplatku.

8 Nvá lékvá plitika! Věcný záměr k refrmě lékvé plitiky ceny a úhrady, zákn léčivech Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn č. 378/2007 Sb., léčivech Zákn č. 40/1995 Sb., regulaci reklamy Vyhláška č. 92/2008 Sb. Vyhláška č. 54/2008 Sb. Vyhláška č. 84/2008 Sb. Vyhláška č. 384/2007 Sb. Cenvý předpis MZ Cenvé rzhdnutí MZ

9 Jak se může vyvíjet... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2012? nvela zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění (nyní ve fázi vypřádání připmínkvéh řízení) nvá prváděcí vyhláška k části šesté zákna č. 48/1997 Sb. (nahrazení vyhlášky č. 92/2008 Sb.) nvela vyhlášky č. 384/2007 Sb. nvý cenvý předpis a nvé cenvé rzhdnutí

10 Jak se může vyvíjet... nvela zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění (nyní ve fázi vypřádání připmínkvéh řízení) Změna způsbu stanvvání maximálních cen léčiv (primárně průměr 3 nejnižších cen v zemích referenčníh kše) + rzšíření referenč. kše Revize na základě žádsti zdravtní pjišťvny neb kdykliv při předpkládané úspře 30 milinů Kč Upřesnění definic nákladvé efektivity, bratrských kódů, pdbných přípravků pr pdání tzv. generické žádsti, fixvané základní úhrady... Zavedení dhdy úhradě jak alternativy k DNC Rzdělení účelu hlubkvé revize a zkrácených revizí Úprava dčasné úhrady vysce invativních léčiv Zrychlený vstup nvých léčiv d systému úhrad (zejména generik a bilgických léčivých přípravků) Remdelace regulačníh pplatku z plžky na receptu puze za recept Optimalizace prcesních lhůt, zabránění retraktivity

11 Jak se může vyvíjet... nvá prváděcí vyhláška k části šesté zákna č. 48/1997 Sb. (nahrazení vyhlášky č. 92/2008 Sb.) ODTD (ekviptence neb bvyklst?), bnifikace (limity, rzsah), rzhdné bdbí pr kurzy, cenvu referenci a dstupnst, keficienty?, tekuté nedělené LF, slžené LP, zvýšení/snížení MC a VaPÚ (resp. ZÚ) ve veřejném zájmu, pdmínky stanvení úhrady VILP, flat cena/úhrada u VILP, pdpůrná a dplňkvá léčba, L x P

12 Jak se může vyvíjet... nvela vyhlášky č. 384/2007 Sb. realizace i mim harmngram nvelizace zákna č. 48/1997 Sb. nvý cenvý předpis a nvé cenvé rzhdnutí remdelace marží distributrů a lékáren v suvislsti se zrušením regulačníh pplatku z plžky na receptu a jeh nahrazení regulačním pplatkem na recept dstranění regulačníh pplatku z cenvě-regulačních mechanismů

13 Vize 2012 Regulace cen a úhrad léčiv vstup přípravku na trh zkrácené řízení pr stanvení MC / VaPÚ Žádst stanvení (maximální ceny a) výše a pdmínek úhrady z veřejnéh zdravtníh pjištění dkaz na jiný pdbný přípravek (stejná LL a LF), který již je v systému úhrad 2. Stanvení maximální ceny pdle výše MC pdbnéh přípravku, na který se dkazuje, neb ve výši návrhu, je-li nižší 3. Stanvení výše úhrady pdle fixvané základní úhrady referenční skupiny s přiznáním úpravy úhrady shdné jak u přípravku, na který se dkazuje (bnifikace, malifikace, aj.), neb ve výši návrhu, je-li nižší, a stanví pdmínky shdné s pdbným přípravkem 4. Pkud SÚKL d 10 dnů vznese námitku terapeutické nezaměnitelnsti a alespň 1 z účastníků s tím suhlasí, pak zkrácené řízení se zastaví a zahajuje se řádné řízení (75, resp. 165 dnů) 5. Pkud SÚKL nevznese námitku, neb s ní nebude nikd suhlasit: d 30 dnů d pdání žádsti rzhdne a stanví MC a VaPÚ 6. Pkud nerzhdne včas, autmaticky 30. den řízení knčí, pvažuje se za kladně vyřízen ze zákna, zapíše se rvnu d Seznamu

14 Jak se může vyvíjet... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2013??? nvý zákn veřejném zdravtním pjištění / nvý zákn cenách a úhradách léčiv / nvela zákna léčivech a začlenění cen a úhrad léčiv? nvá prváděcí vyhláška... nvá vyhláška seznamu referenčních skupin... nvý cenvý předpis a nvé cenvé rzhdnutí...

15 2013 a dál? nvý zákn veřejném zdravtním pjištění / nvý zákn cenách a úhradách léčiv / nvela zákna léčivech a začlenění cen a úhrad léčiv Přehdncení kmpetencí SÚKL v agendě cen a úhrad léčivých přípravků Vytvření zcela samstatnéh prcesu pr stanvvání cen a úhrad léčiv i zdravtnických prstředků Vyřazení levných léčiv z úhrad ze zdravtníh pjištění Remdelace skupin léčiv, u kterých mají být zajištěny léky bez dplatku (plně hrazené ze zdravtníh pjištění)

16 2013 a dál? A c zdravtnické prstředky? Kategrizace zdravtnických prstředků Zavedení úhrad zdravtnických prstředků na principu za stejný účinek stejná úhrada 1. kategrie zdravtnických prstředků - vyhláška dbrná agenda, na principu referenčních skupin, HTA? 2. stanvení úhrady každé kategrii vnitřní cenvá reference?, prcentní systém?, pukázky? 3. zařazení zdravtnickéh prstředky d příslušné kategrie správní řízení, SÚKL?

17 2013 a dál? Klíčvé tázky lékvé plitiky ceny a úhrady Chceme HTA? Jaku rli mají hrát zdravtní pjišťvny / SÚKL / MZ? Chceme zachvat referenční systém? Zůstane primární způsb stanvení úhrady dle vnější cenvé reference? V jakém rzsahu chceme garantvat plně hrazenu farmakterapii? Směřujeme ke spluúčasti v širším rzsahu? Stanvíme hranici chty platit? Chceme výknvé dměňvání lékáren? C s úhradu léčiv v rámci pskytvání ústavní péče?

18 2013 a dál? Klíčvé tázky lékvé plitiky mim ceny a úhrady Jaká bude plitika ČR v tázce OTC a vyhrazených léčiv? Djde k přesunu více skupin léčiv d těcht kategrií? Jaká je buducnst e-preskripce? Obecně: ehealth? Chceme genericku preskripci? V jakém rzsahu? C s regulací reklamy?

19 Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více