Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012"

Transkript

1 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby známých serverů Exchange, Lync, SharePint prpjených se sadu Offi ce Prfessinal Plus. Splu s cludvu službu Micrsft Windws Intune pr správu a chranu pčítačů (kncvých stanic) představují efektivnější způsb zabezpečení ptřeb fi rem a rganizací v blasti infrmačních technlgií. Micrsft Dynamics CRM Online kmbinuje každdenně pužívané aplikace Micrsft Offi ce s výknným řešením pr řízení vztahů se zákazníky (CRM).

2

3 Obsah 1. Výhdy cludvéh řešení Ppis prduktů Office Vlastnsti služeb Offi ce Plán P Plány E a K Offi ce Prfessinal Plus Prvnání plánů Office Rzdíly mezi Plánem P1 a Plány E Základní rzdíly mezi Plány E a K Referenční ppis služeb Office SharePint Online Plan Exchange Online Plan Lync Online Plan Offi ce Prfessinal Plus Systémvé pžadavky Office Ceny služeb Office Ceny plánů P1, E a K Ceny jedntlivě prdávaných prduktů Offi ce Ceny Offi ce 365 pr vzdělávací rganizace Pradci pr předplatné Nákup služeb Office Nákup předplatnéh Plánu P Nákup předplatnéh Plánů E a K Pdpra uživatelů Office Frmy pdpry Zabezpečení služeb Office Prdejní scénáře Office Příklady využití Typické situace, při nichž jsu cludvé služby řešením pr rganizace Integrace Office 365 a Small Business Server 2011 Essentials Windws Intune Prdejní scénáře služby Windws Intune Vlastnsti služby Windws Intune Ddatečná práva pr pčítače pkryté službu Windws Intune Systémvé pžadavky na klientský sftware Prvnání Windws Intune s n-site prdukty Micrsft Cena Windws Intune a Desktp Optimizatin Pack CRM Online Základní funkcinalita Micrsft Dynamics CRM Online Základní výhdy Micrsft Dynamics CRM Online Integrace Micrsft Dynamics CRM Online s Offi ce Partnerský prgram pr Micrsft Online Services Channel Develper Partner Syndicated Partner Clud Essentials Partner (Partner s kvalifi kací pr Offi ce 365) Clud Accelerate Partner (Dpručený partner s vyšší kvalifi kací pr Offi ce 365) Offi ce 365 v Clud Essentials a Clud Accelerate Zdrje infrmací Technické infrmace pr IT prfesinály Předprdejní infrmace pr partnery i zákazníky Ppisy služeb Offi ce Prtál pr pradce pr předplatné (Partners f Recrd)

4 1. Výhdy cludvéh řešení Cludem nazýváme splupracující zařízení, jak jsu PC klientské stanice, servery a mbilní zařízení, která využívají Internet jak zásbu či fnd infrmačních technlgií a služeb. PC zařízení tak mají přístup k nevyčerpatelnému mnžství výknných aplikací, výpčetníh výknu a datvéh úlžnému prstru. Výhdy pr finančníh ředitele Nevyžaduje kapitálvé investice d servervéh hardware a sftware vyžadující depisvání Předvídatelné prvzní náklady, které lze plně zahrnut d daňvě uznatelných nákladů Náklady se dvíjejí d pžadavků, rstu neb se snižují s pčtem uživatelů a debíraných služeb Růst splečnsti je mžné dsáhnut s nižšími náklady na IT infrastrukturu Výhdy pr ddělení IT Rychlejší nasazení technlgií Větší bezpečnst dat a nižší prstje 1 Méně aktualizací a autmatické upgradvání na nvé verze Uvlnění d rutinní práce s instalací, správu a zálhváním serverů umžňuje sustředit se na rzvj IT infrastruktury a jejíh efektivníh využívání uživateli Mžnst kmbinace cludvéh řešení s existujícím, místně nasazeným řešením 2 Výhdy pr bchdníh ředitele IT infrastruktura může kamžitě reagvat na ptřeby růstu splečnsti Zvýšení prduktivity zaměstnanců díky využívání nejnvějších verzí, zlepšení splupráce a sdílení, efektivnějšímu využívání aplikací Zvýšení mbility bchdníků díky zlepšení přístupu k datům během bchdních cest Nižší náklady na IT a tedy i celkvé prvzní náklady umžňují snížit ceny vlastních prduktů a získat tak knkurenční výhdu D rku 2012 bude 80 % pdniků z žebříčku Frtune 1000 pužívat nějaké cludvé výpčetní služby, 20 % všech pdniků bude využívat pr své IT ptřeby jen cludvé výpčetní služby. Gartner 1 Jsu-li měsíční prstje delší než cca 45 minut, Micrsft již vrací 25 % z měsíční ceny služeb. 2 Pr cludvá řešení Micrsft. 4 Výhdy cludvéh řešení

5 2. Ppis prduktů Office 365 Micrsft Offi ce 365 jsu cludvé služby pr prduktivitu v kanceláři a na cestách určené fi rmám a rganizacím. Plní ptřeby rganizací všech velikstí, d živnstníků přes malé, střední i velké fi rmy a úřady státní či místní správy až p vzdělávací instituce. Služby jsu pstavené na psledních verzích servervých a aplikačních prduktů systému Offi ce 2010: Exchange Online hstvané řešení pr , kalendář a kntakty s antivirvu a antispamvu kntrlu SharePint Online hstvané řešení pr vytváření intranet i extranet webů k prpjení klegů, týmů, partnerů a zákazníků Lync Online hstvané řešení pr zasílání rychlých zpráv, sledvání vlnéh času klegů, přádání audi i videknferencí s mžnstí sdílení subrů, aplikací neb brazvky Micrsft Office světvě nejpužívanější sady kancelářských aplikací Nabídka služeb je rzdělená d 7 balíčků nazývaných plány P, K1, K2, E1, E2, E3, E4. Služby ppsané v plánech je také mžné zakupit jedntlivě. Plány jsu cenvě výhdnější než služby nakupvané jedntlivě (např. v Plánu E3 38 %). Plán Kmu je určen Prč P1 K1 K2 E1 E2 E3 E4 Menší fi rma a rganizace d 25 uživatelů PC Větší rganizace s pracvníky bez pracvníh stlu s PC, tj. pracvníci mntážních linek, kurýři, prdavači aj. Středně velká fi rma a rganizace s více než 25 uživateli PC Vlastnsti služeb Offi ce 365 Bhatství služeb, existují však mezení týkající se pčtu jejich uživatelů Základní služby u, vnitrfi remníh intranetu a základní funkce pr úpravu dkumentů (Offi ce Web Apps v K2) Bhatství služeb, neexistují mezení týkající se pčtu jejich uživatelů Jsu pskytvané z datvých center 3 Micrsft v severní Americe, Evrpě a v Asii. Datvá centra jsu vzájemně redundantní. Vyhvují standardům zabezpečení a chrany sbních údajů ISO a pžadavkům na audit SAS70. Je pskytvána fi nančně garantvaná záruka vyské prvzuschpnsti 1 služeb. Jsu invvány každých 90 dní. P prvedení větší invace mají zákazníci až 12 měsíců na přechd na nvu verzi služeb. Mhu být knfi gurvány, ale nemhu být přizpůsbvány pžadavkům zákazníka. 4 Autmaticky zajišťují pravidelné větší a menší aktualizace připjených pčítačů. Odběr se řídí smluvu nazývanu MOSA (Micrsft Online Services Agreement). 5 Služby jsu pskytvány přibližně ve 20 jazycích. Jazyk pskytvaných služeb a prtálu služeb Offi ce 365 si může každý uživatel nastavit ve svém prfi lu na prtálu. Plán P1 Plán P1 je určen pr malé fi rmy a rganizace d 25 uživatelů. Přechd na vyšší plány z Plánu P1 je kmplikvaný (migraci dat na některý z Plánů E prvádí zákazník sám pdle publikvanéh průvdce). Pkud čekáváte rychlý růst rganizace, pak se dpručuje zvlit hned d začátku některý z Plánů E. Plán P1 nelze pužívat pr více než 50 uživatelů; nepskytuje služby Active Directry, nemezenéh archivu schránky el. pšty a BlackBerry Enterprise Server. 3 Pr zákazníky z České republiky je pužíván datvé centrum v Irsku. 4 Strategie spl. Micrsft je pskytvání standardizvanéh řešení velkému mnžství zákazníků. 5 Obdba smluvy EULA (End User License Agreement) pužívané u sftwarvých prduktů instalvaných místně. Ppis prduktů Offi ce 365 5

6 Určen pr: Ppis služeb: Malé firmy d 25 uživatelů PC Plán P1 (Prfessinal) Aplikace pr práci (Služby Offi ce Web Apps, vlitelně i Offi ce Prfessinal Plus) Wrd Web App, Excel Web App, PwerPint Web App, OneNte Web App Lze dkupit Offi ce Prfessinal Plus 6 pr instalaci až na 5 zařízení uživatele Prtály a weby (Služba SharePint Online Plán 1) Interní týmvý web pr sdílení a splupráci pr ukládání infrmací, subrů, prjektů a databází Access; synchrnizace s dkumenty na PC pmcí aplikací SharePint Wrkspace a Outlk Vytvření fi remníh infrmačníh prtálu intranetu Vytváření a publikvání jednduchéh veřejnéh webu Další vlastnsti: Webvé stránky lze editvat pmcí jednduchých nástrjů a šabln integrvané služby SharePint Online Site Designer Tl Webvé stránky lze pmcí změny DNS záznamů připjit k vlastní internetvé dméně splečnsti Pdpra sdílení a simultánní práce v rámci rganizace a pr až 50 externích splupracvníků (s řízeným přístupem) Úlžiště základu 10 GB, s každu další placenu uživatelsku licencí dalších 500 MB Elektrnická pšta, kalendáře, kntakty, úkly (služba Exchange Online Plán 1) Synchrnizace ů, kntaktů, schůzek a úklů mezi všemi pužívanými zařízeními (PC, telefn, internetvý prhlížeč) Pdpra většiny mbilních zařízení (BlackBerry, iphne, Nkia, Andrid, Windws Phne) ; vzdálený výmaz a zablkvání mbilníh zařízení Sdílení kalendářů, úklů a kntaktů v rámci rganizace Uplatňvání zásad pr dstraňvání ů, jejich přesun d slžek a jejich zadržvání vý klient Outlk Web App Další vlastnsti: Elektrnicku pštu lze pmcí změny DNS záznamů přepjit na vlastní internetvu dménu splečnsti Antivirvá a antispamvá chrana Micrsft Frefrnt Online Prtectin fr Exchange 7 Pštvní schránka 25 GB/1 uživatele Pdpra přílh ů d veliksti 25 MB 8 Pdpra prtklů POP3, SMTP, IMAP4, MAPI (Outlk Anywhere) Osbní n-line archiv 9 Sjedncená kmunikace (Služba Lync Online Plán 2) Aplikace Lync 2010 pr instalaci na PC Zasílání rychlých zpráv mezi více uživateli Audi/vide přensy mezi více uživateli Knference až pr 50 účastníků, sdílení prezentace, subrů, aplikace, plchy (primární neb sekundární mnitr) a mžnst předání řízení libvlnému účastníkvi Nahrávání uskutečněných knverzací a knferencí d PC Plánvání n-line schůzek jedním kliknutím v kalendáři aplikace Outlk, externí uživatelé se mhu připjit pmcí internetvéh prhlížeče (Lync Web Access) neb p stažení a instalaci lehkéh klienta (Lync Attendee) 10 Infrmace vlném čase splupracvníků integrvaná d aplikací pr práci a d prtálu 11 Federace s statními uživateli služeb Lync Online (pr mžnst sjedncené kmunikace mezi fi rmami pužívajícími Lync Online) Federace se službu Windws Live Messenger Obsahuje aplikace Wrd, Excel, PwerPint, Outlk, OneNte, Publisher, Access, InfPath a SharePint Wrkspace. 7 Filzfi e chrany je zalžena na využívání něklika antivirvých a antispamvých fi ltrů a skenvacích algritmů d leaderů bru. 8 Uživatel smí rzeslat ma ů/den; 1 max. 500 adresátům; max. rychlst rzesílání je 30 ů/min. 9 Exchange Online p zapnutí využívání sbníh archivu autmaticky archivuje pštvní schránku (OST subr). Archiv sdílí vyhrazený prstr 25 GB splu s pštvní schránku. 10 Lync Web Access nepdpruje audi/vide přensy, generuje však telefnní čísl pr telefnické připjení. Lync Attendee je mžné stáhnut zdarma. 11 Integrvána s aplikacemi Outlk, Wrd, PwerPint, Excel, OneNte a s týmvým webem SharePint Online. 12 Je třeba zkntrlvat aktuální seznam dmén služby Windws Live Messenger, u nichž je pdprvána federace se službu Lync. Pdpruje puze dvustranné rychlé zprávy a audi/vide přensy. Pdpruje sledvání vlnéh času účastníků. Nepdpruje knference. 6 Ppis prduktů Offi ce 365

7 Plán P1 (Prfessinal) Pdpra: P dbu prvních 30 dní je mžné služby zdarma vyzkušet Na mdervaném technickém kmunitním webu 24 hdin, 7 dní v týdnu Licencvání: Měsíční licence na využívání služeb User Subscriptin License (USL); defi nvána smluvu Micrsft Online Service Agreement (MOSA) USL není sučástí žádnéh multilicenčníh prgramu Zakupené USL se autmaticky prdlužují z měsíce na měsíc Pčet zakupvaných USL lze zvyšvat a snižvat USL lze kdykliv přestat platit (bez pplatku za uknčení) Na jeden zákaznický účet lze kupit minimálně 1 a maximálně 50 USL Cena pr kncvéh zákazníka a platba: 5,25 /uživatele/měsíc bez Offi ce Prfessinal Plus 21,31 /uživatele/měsíc včetně Offi ce Prfessinal Plus Platba za služby se uskutečňuje měsíčně předem; lze kdykliv uknčit dběr služeb Platba > 200 kreditní/debetní kartu 13 i bankvním příkazem; při platbě kartu se autmaticky strhává měsíčně z karty; platba < 200 puze kartu 13 Plány E a K Plány E a K jsu určeny pr středně velké a velké fi rmy a rganizace: pdprují nemezený pčet uživatelů, lze je integrvat d Active Directry existující sítě Windws Server, 14 pskytují služby nemezené archivace ů (platí pr Plány E bsahující Exchange Plan 2), pskytují větší prtfli funkcí v jedntlivých blastech služeb Offi ce 365, jsu pdprvány splečnstí Micrsft telefnicku pdpru 24 7, pskytují služby BlackBerry Enterprise Server. Plány E pskytují širké prtfli služeb viz tabulka níže. Plány K jsu určeny středně velkým splečnstem a rganizacím, které ptřebují i nekancelářské pracvníky (mntážní linka, prdejna) vybavit základní infrastrukturu IT pr zajištění infrmvansti tedy elektrnicku pštu a fi remním intranetem. Pzn: Ptřebujete-li plán pr malu, ale rychle rstucí rganizaci či fi rmu, pak rvněž zvlte některý z Plánů E z důvdu limitu na pčet uživatelů Plánu P1. Určen pr: Ppis služeb E4: (statní plány bsahují pdmnžinu ppsaných služeb) Středně velké rganizace, velké rganizace Plány E (Enterprise) a K (Kisk) Správa Rzšíření mžnstí správy služeb služeb elektrnické pšty Exchange Cntrl Panel, Remte PwerShell a Exchange Management Cnsle Jednrázvé přihlašvání d všech nline služeb zadáním lginu (pr uživatele bez Active Directry) d dmény a nline služeb (pr uživatele s Active Directry) Prgramvá vrstva Platfrm Web Services umžňující prgramvě přistupvat k pskytvaným službám bez využití uživatelskéh rzhraní 13 Visa, Master Card, American Express. 14 Uživatelé se přihlašují d fi remní sítě a sučasně ke službám Offi ce 365 pužítím jedinéh dménvéh lginu. Správce sítě spravuje uživatele sítě a uživatele Offi ce 365 puze prstředky správy Active Directry. Ppis prduktů Offi ce 365 7

8 Plány E (Enterprise) a K (Kisk) Aplikace pr práci (Služby Offi ce Web Apps, Offi ce Prfessinal Plus) Offi ce Web Apps Offi ce Prfessinal Plus pr instalaci až na 5 zařízení uživatele Pdpra běhu dkumentů Pdpra práce s frmuláři Služby aplikací Access, Visi, Excel na prtálu Elektrnická pšta, kalendáře, kntakty, úkly (Služba Exchange Online Plán 2) Synchrnizace ů, kntaktů, schůzek a úklů mezi všemi pužívanými zařízeními (PC, telefn, internetvý prhlížeč) Pdpra většiny mbilních zařízení (BlackBerry, iphne, Nkia, Andrid, Windws Phne); vzdálený výmaz a zablkvání zařízení Sdílení kalendářů, úklů a kntaktů v rámci rganizace vý klient Outlk Web App Textvý přepis hlasvých zpráv a hlasem vládaný přístup k ům, kalendáři a kntaktům 15 Prhledávání libvlných pštvních schránek správcem služeb Uplatňvání zásad pr dstraňvání ů, jejich přesun d slžek a jejich zadržvání Další vlastnsti: Elektrnicku pštu lze pmcí změny DNS záznamů přepjit na vlastní internetvu dménu splečnsti Antivirvá a antispamvá chrana Micrsft Frefrnt Online Prtectin fr Exchange 7 Pštvní schránka 25 GB/1 uživatele Pdpra přílh ů d veliksti 25 MB 8 Pdpra prtklů POP3, SMTP, IMAP4, MAPI (Outlk Anywhere) Nemezený sbní nline archiv pštvní schránky 16 Prtály (Služba SharePint Online Plán 2) Vytváření interních týmvých webů pr sdílení a splupráci pr ukládání infrmací, subrů, prjektů, frmulářů a databází Access; synchrnizace s dkumenty na PC pmcí aplikací SharePint Wrkspace a Outlk Vytvření fi remníh infrmačníh prtálu intranetu Vytváření sbních webů úlžišti 500 MB pr každéh uživatele Vytváření a publikvání jednduchéh veřejnéh webu Přístupvá práva až na úrveň jedntlivých dkumentů Vyhledávání napříč prtálvými weby Další vlastnsti: Webvé stránky lze vytvářet pmcí jednduchých nástrjů a šabln integrvané služby SharePint Online Site Designer Tl Webvé stránky lze pmcí změny DNS záznamů připjit k vlastní internetvé dméně splečnsti Pdpra sdílení a simultánní práce v rámci rganizace a pr až 50 externích splupracvníků (s řízeným přístupem), a lze rzšířit další (přikupit) Úlžiště základu 10 GB, s každu další placenu uživatelsku licencí dalších 500 MB Sjedncená kmunikace (Služba Lync Online Plán 2) Aplikace Lync 2010 pr instalaci na PC Zasílání rychlých zpráv mezi více uživateli Audi/vide přensy mezi více uživateli Knference až pr účastníků, sdílení prezentace, subrů, aplikace, plchy (primární neb sekundární mnitr) a mžnst předání řízení libvlnému účastníkvi Nahrávání uskutečněných knverzací a knferencí d PC Plánvání n-line schůzek jedním kliknutím v aplikaci Outlk, externí uživatelé se mhu připjit pmcí internetvéh prhlížeče (Lync Web App) p stažení a instalaci lehkéh klienta (Lync Attendee) 7 Infrmace vlném čase splupracvníků integrvaná d aplikací pr práci a d prtálu Nepdpruje český jazyk. 16 Archiv využívá ddatečný úlžný prstr, jehž limitní kapacita je 100 GB. Při vyčerpání tét kapacity musí uživatel kntaktvat pdpru. 17 V plánu je rzšíření na 1000 účastníků. 8 Ppis prduktů Offi ce 365

9 Plány E (Enterprise) a K (Kisk) Federace s statními uživateli služeb Lync Online (pr mžnst sjedncené kmunikace mezi fi rmami pužívajícími Lync Online) Federace se službu Windws Live Messenger 12 Integrace hlasvé schránky d elektrnické pšty Vlání d veřejné telefnní sítě vyžaduje Lync Server v místním nasazení Pdpra: Telefnická pdpra Na mdervaném technickém kmunitním webu 24 hdin, 7 dní v týdnu Licencvání: V rámci licenčních prgramů EA, MOSP, CASA (viz dále) Pružné změny pčtu uživatelů Mžnst kmbinace libvlných Plánů K, E i individuálních prduktů Pr rganizace mající > 250 uživatelů: Sučást multilicenčníh prgramu Enterprise Agreement (EA) neb EA Gvt pr veřejnu správu Uživatelé mhu v rámci svých multilicenčních prgramů přecházet z využívání sftware na využívání služeb Při přechdu z licencvání sftware na službu daný rk neplatí zákazník za službu Platba bankvním převdem Pr rganizace mající < 250 uživatelů: V rámci prgramu Micrsft Online Subscriptin Prgram (MOSP) neb MOSP Gvt pr veřejnu správu Smluva na rk Platba kreditní/debetní kartu 13 neb bankvním převdem Pr akademické instituce Sučást multilicenčních prgramů pr šklství V rámci prgramu Micrsft Online Subscriptin Prgram pr vzdělávací rganizace; smluva na rk Zdarma (Plán A2) neb platba kreditní/debetní kartu neb bankvním převdem (statní plány) Cena pr kncvéh zákazníka a platba: Cena pr rganizace uzavírající Enterprise Agreement je předmětem dhdy Platba rčně neb měsíčně. Offi ce 365 pr vzdělávací rganizace Plán A2 zdarma. Ceny MOSP viz Kapitla Ceny služeb Offi ce 365 *Cena v rámci licenčníh prgramu MOSP, d 249 uživatelů. Pr větší pčet uživatelů cena klesá. Ppis prduktů Offi ce 365 9

10 O ffi ce Prfessinal Plus Offi ce Prfessinal Plus SVC (frmální značení), který je sučástí služeb Offi ce 365, se stahuje 18 jak instalační balíček pr instalaci na klientském PC z prtálu služeb Offi ce 365. Funkcinalita tét sady je ttžná s funkcinalitu sady Offi ce Prfessinal Plus, která je sučástí nabídky multilicenčních prgramů. Odlišuje se těmit vlastnstmi: Při instalaci sady uživatel zadává míst Prduct Key své ID služeb Offi ce 365. Uživatelská licence 19 umžňuje instalvat sadu až na 5 zařízení PC, z nichž se uživatel připjuje ke službám Offi ce Obsahuje kód nazývaný Office Subscriptin Agent, který na pzadí kmunikuje se službami Offi ce 365 a pravidelně aktivuje sadu pr věření stavu předplatnéh; p selhání aktivace 21 se pvažuje sada 30 dní stále za aktivvanu, dalších 30 dní je tleranční dba. Teprve p uplynutí těcht 60 dní přejdu aplikace sady d režimu prhlížečů. 22 Aplikace Business Cntact Manager pr Outlk (BCM) není sučástí služeb Offi ce Prfessinal Plus SVC ani na něj nezakládá licenční práv. Pkud však licenční práv uživatel má, BCM si může stáhnut a využívat Stahvaný instalační balíček sady má velikst cca 750 MB. 19 Uživatel, který instalvanu instanci sady pskytne jinému uživateli, prušuje licenci. Pzr, při pskytnutí sady jinému uživateli může djít i ke zneužití ID identity riginálníh uživatele (prstřednictvím aplikací, které se autmaticky připjují ke službám Offi ce 365 Outlk, Lync, SharePint Wrkspace, aj.). Důležité: Office Pr Plus SVC tedy nedvluje, aby jedn zařízení PC pužíval více uživatelů. 20 Tat PC nemusí být majetkem rganizace debírající služby Offi ce 365. Před instalací na 6. PC je nutné jednu z předcházejících instalací Offi ce Prfessinal Plus SVC během prcesu 6. instalace deaktivvat (uživatele dialgvé kn autmaticky vybídne ke zvlení PC, na němž má djít k deaktivaci sady na deaktivvané instalaci pběží aplikace sady puze v režimu prhlížeče). 21 Např. při práci bez připjení k internetu. 22 Pr bnvení plné funkce sady p vstupu d režimu prhlížečů musí uživatel znvu spustit instalační balíček sady. 23 BCM lze stáhnut z ce.micrsft.cm/en-us/utlk/dwnlad-business-cntact-manager-fr-utlk-2010-fx aspx. Licenční práv na BCM udělují multilicenční sady Offi ce Outlk musí běžet v režimu Exchange Cached Mde. 10 Ppis prduktů Offi ce 365

11 3. Prvnání plánů Office 365 Před rzhdnutím zakupení vhdnéh plánu: prstudujte pzrně tabulku prvnávající rzdíly mezi Plány P1 a E, prstudujte ceny jedntlivých plánů, zvažte, zda je výhdnější kupit rzšiřující prdukt neb vyšší plán, který již rzšíření bsahuje, zvažte délku trvání vašich ptřeb při nákupu Plánů E a K se zavazujete k dběru služeb p dbu 1 rku, při uknčení dběru služeb před vypršením, se platí sankční pplatek 25 % ze zbývající ceny služeb (viz kapitla Nákup služeb Offi ce 365). Rzdíly mezi Plánem P1 a Plány E Funkce P1 E Služba* Ppis Synchrnizace Active Directry a Glbálníh adresáře Ne An 365 Správci služeb Plánu P1 mhu prvádět správu uživatelů puze v cludu. Správci však mhu prefervat správu uživatelů v Active Directry. Kmbinace s plány K Ne An 365 Manažeři fi rem se snaží snížit náklady. Kmbinace zaměstnanců s Plány E a zaměstnanců s Plány K je eknmičtější než pužívání Plánu P1 všemi zaměstnanci. Kupříkladu náklady 25 uživatelů s plánem P1 jsu 14 % vyšší než náklady na 5 uživatelů s plánem E a 20 uživatelů s plánem K1. Maximální pčet uživatelů instance Offi ce Bez mezení 365 Plánuje-li fi rma růst pza limit 50 uživatelů, neměla by zvažvat Plán P1. Nelze jednduše migrvat z Plánu P1 na Plány E. Telefnická pdpra Ne An 365 Jedn přihlášení Ne An Uživatelé Plánu P1 musí vyhledávat dpvědi v části Kmunity prtálu Offi ce 365 (neb se brátit na svéh pradce pr předplatné (viz kapitla Ceny Služeb Offi ce 365), mají-li s ním uzavřenu vlastní smluvu technické pdpře. Uživatelé se zadáním jména a hesla d dmény místní sítě přihlásí zárveň i ke službám Offi ce 365. Správa antivirvéh a antispamvéh řešení Správa infrmačních práv (IRM) Ne An EXO Ne An (E4) EXO Správa Frefrnt Online Prtectin fr Exchange (seznamy pvlených desílatelů, seznamy zakázaných desílatelů, atd.). Důležitá funkcinalita, pkud je pžadván značvání a chrana citlivých ů, např. Nepředávat, Důvěrné, Odpvědět všem atd. Migrace pštvních účtů Ne An EXO Mžnst migrvat pštvní účty ze serverů Exchange 2003 neb 2007 neb 2010 na Exchange Online. Kexistence s existujícím serverem Exchange Server v místním nasazení Ne An EXO Pkud existuje server Exchange v místním nasazení a je ptřebné část uživatelů na tmt serveru pnechat. Transprtní pravidla Ne An EXO Transprtní vrstva serveru Exchange může být využitá ke kntrle přenášených vých zpráv (příchzích, dchzích, vnitrfi remních) a prvádění některých činnstí, např. dplňvání standardních klauzulí mezené dpvědnsti (tím může být server Exchange pužitý také jak marketingvý nástrj) blkvání zpráv (např. bsahují infrmace nvě vyvíjeném a utajvaném prduktu) neb přidávání skrytéh adresáta pr účely kntrly. 24 Vyžaduje Active Directry Federatin Services. Prvnání plánů Offi ce

12 Funkce P1 E Služba* Ppis Hlasvé zprávy Ne An (E3/E4) EXO Nemezený archiv Ne An (E3/E4) EXO Hlasvé zprávy ve slžce Dručená pšta (není pak třeba telefnvat d hlasvé schránky). V Plánech E3 a E4 mají uživatelé k dispzici nemezený nline archiv pštvní schránky. Plně funkční klientská aplikace Lync Pčet účastníků nline knferencí An An (E3/E4) LYN LYN Plány E1 a E2 nabízejí puze Lync Web App neb Lync Attendee, zatímc Plány P1, E3 a E4 bsahují plně funkční aplikaci Lync pr instalaci na PC. (V rámci prma může být aplikace Lync zahrnuta i d Plánů E1, E2) Online knference zahrnují funkce audi, vide, sdílení a předávání řízení. Někdy je třeba přádat knference pr více než 50 účastníků, cž nedvluje limit pr Plán P1. Offi ce Web Apps An An (E2/E3/E4) OfWA Pzr, Plán E1 nebsahuje Offi ce Web Apps! Pčet klekcí webu SPO Služby Access Services An An (E3/E4) SPO Pkud prjekty/infrmace musí být navzájem izlvány, je výhdné pr ně vytvřit samstatné weby (webvá místa). Vývjvé ddělení pak může mít svůj samstatný web, právní ddělení svůj web, atd. Uživatelé Plánů P1, E3 a E4 mhu publikvat databáze Micrsft Access na SharePint Online a sdílet je s statními uživateli. T řeší prblém s verzemi databází a s nasazením databázvých frmulářů a sestav. Uživatelé Plánů E1 a E2 tut mžnst nemají. Frmuláře Access rvněž mhu v některých scénářích nahradit chybějící aplikaci a frmuláře InfPath. Mžnst dkupení ddatečnéh prstru služby SharePint Online Pdpra kmunit (Značky, Blgy) Ne An SPO Ne An SPO U Plánů E lze dkupit úlžný prstr na SharePint Online až d celkvé kapacity 5 TB. SharePint Online umžňuje uživatelům patřvat ulžený bsah značkami (tag), čímž vytvářejí tzv. metadata. Také pskytuje mžnst psaní blgů a wiki webů (wiki stránek). Jedntná přístupvá práva Ne An SPO Uživatelé Plánů E mhu mít jednu sadu přístupvých práv, jak k bsahu na SharePint Online tak i na serveru SharePint v místním nasazení (důležité při hybridních scénářích). Pdnikvé funkce (Frmuláře/ služby Excel/služby Visi) Ne An (E3/E4) SPO Pdnikvé funkce nástrje zvyšujících prduktivitu ve fi rmě: elektrnické frmuláře, jednduché indikátry stavu pdniku (indikátry BI), prcesní diagramy, pdpra běhu dkumentů a jeh vizualizace. Maximální pčet externích uživatelů SharePint Online zdarma, bez mezení lze přikupit SPO Mžnst připjení externích uživatelů je důležitá pr mnh rganizací a fi rem. V Plánech E tent pčet není mezen, další uživatele je však nutné přikupit. Osbní web Ne An SPO Osbní web na SharePint Online může být připdbněn k disku C: je t míst pr umístění privátních dkumentů. Sučástí je Můj prfi l, kde se může uživatel vyprfi lvat a představit se tak statním uživatelům klegům ve fi rmě. *Služba: SPO = SharePint Online, EXO = Exchange Online, LYN = Lync Online, OfWA = Offi ce Web Apps, 365 = Offi ce Plánuje se rzšíření na 1000 účastníků. 12 Prvnání plánů Offi ce 365

13 Základní rzdíly mezi Plány E a K Plány K Plány E Velikst pštvní schránky 1 GB 25 GB Online archiv pštvní schránky Není An Úlžný prstr na SharePint Online Splupráce nad dkumenty 0 MB Omezená, nelze vytvářet a ukládat nvé dkumenty 10 GB základ a dalších 500 MB za každéh uživatele a dále 500 MB pr sbní web každéh uživatele (platí pr SharePint Online Plan 2) An Aplikace pr prduktivitu Offi ce Web Apps ( jen K2) Offi ce Web Apps (E2, E3, E4); Offi ce Pr Plus (E3, E4) Klientská pštvní aplikace Ne, puze Outlk Web App Outlk (E3, E4) Pdpra pštvních prtklů Pdpra mbilních zařízení (telefnů) Pdpra nline knferencí, sledvání vlnéh času, zasílání rychlých zpráv a dvustranných audi/vide přensů POP3, SMTP An, pdpra mbilních zařízení s Active Sync Není bsažena POP3, IMAP4, SMTP, MAPI (Outlk Anywhere) An, pdpra mbilních zařízení s Active Sync An, aplikace Lync Prvnání plánů Offi ce

14 4. Referenční ppis služeb Office 365 Referenční ppis služeb služí k pdrbnějšímu ppisu nabízených služeb Offi ce 365 Plánů 2. Nejedná se však úplný ppis služeb, spíše pdrbnější představení mžnstí, které služby Offi ce 365 nabízejí. Pr úplný ppis služeb vyhledejte dkumenty nazvané Offi ce 365 Service Descriptins viz Kapitla Zdrje infrmací. SharePint Online Plan 2 Funkce služby SharePint Online Plán 2 Výhdy Uživatelské rzhraní Rychlejší prvádění úklů pmcí kntextvých a přizpůsbitelných nabídek uživatelskéh rzhraní Micrsft Offi ce Fluent a pásu karet Snazší přizpůsbení webů pmcí funkcí Webvé úpravy, které pmáhají rychle upravvat text a multimédia stránek v prhlížeči Kmunity Sdílení infrmací na Osbním webu, který představuje centrum sciálních kntaktů bsahující prfi ly sb a skupin s relevantními zájmy a zkušenstmi Označvání více typů bsahu, přidávání zálžek Líbí se mi, a navigace a vyhledávání pdle značek Přidávání sbních a prfesních infrmací na stránku Můj prfi l, včetně živtpisu, dvednstí a zkušenstí z práce na předchzích prjektech Zaznamenávání svědčených pstupů a zkušenstí pmcí blgů, wikiwebů, infrmačních kanálů RSS (Really Simple Syndicatin) a průzkumů Integrace Bezpečnější nasazení vlastních řešení v prstředí služby SharePint Online pmcí řešení s izlvaným prstrem (sandbx) bez zapjení správce farmy či serveru služby SharePint Online Pskytnutí mžnsti uživatelům služby SharePint Online vytvářet, upravvat a ukládat databáze Micrsft Access ve webvém prhlížeči díky mžnsti publikvat a sdílet databáze Access na webech SharePint Vykreslvání, sdílení, prhlížení a aktualizace webvých výkresů aplikace Micrsft Visi prpjených s daty ve webvém prhlížeči s pužitím služeb Visi Services Rychlé vytváření pkrčilých řešení bez pužití kódu pmcí Návrháře pracvníh pstupu a vylepšenéh uživatelskéh rzhraní a rzšířených funkcí aplikace SharePint Designer 2010 Zahájení interaktivní práce s dkumenty na webu pmcí funkce Zbrazit v prhlížeči bez spuštění klientské aplikace systému Offi ce Obsah Suběžné sdílení a práce na dkumentech publikvaných na webech služby SharePint Online neb v knihvnách dkumentů díky integraci s aplikacemi Offi ce Web Apps Snadné vyhledávání bsahu a přístup k různým taxnmiím a flksnmiím ze služby pr centrální úlžiště termínů s pužitím navigace zalžené na metadatech a plí metadat vlžených d dkumentů Vylepšení prcesů správy a sledvání infrmací prstřednictvím služby pr jedinečná ID dkumentů, která bsahu přiřazuje jedinečné identifi kátry Nástrje pr práci se sadami dkumentů, které uživatelům pmáhají ukládat více subrů jak jeden celek, pracvat na nich a exprtvat je Zásady pr uchvávání dat a audity, které pmáhají defi nvat dbu uchvávání a vypršení platnsti dkumentů, pskytují mžnst řízení a zabezpečení přístupu a umžňují sledvání Zdrj infrmací Snazší nalezení ptřebných infrmací díky přístupu k infrmacím v databázích a tabulkách ulžených pmcí služby SharePint Online s pužitím funkcí, jak je například vizualizace dat neb služby Visi Services Vyhledávání Pdpra více typů vyhledávání, včetně kntextvéh vyhledávání, fnetickéh vyhledávání a vyhledávání sb a znalstí Weby Integrvaná pdpra vícejazyčných prstředí na webech služby SharePint Online a mžnst knfi gurace plí v rámci seznamů tak, aby pdprvaly více jazyků, s pužitím funkce vícejazyčnéh uživatelskéh rzhraní Synchrnizace kalendářů, kntaktů a úklů služby SharePint Online s aplikací Outlk 2010 a jejich následné prhlížení ffl ine Pzvání externích uživatelů, která jim umžňují zbrazvat a sdílet klekce webů na extranetu a splupracvat na nich 100 klekcí webů, z nichž každá pdpruje více webů Navýšení úlžnéh prstru 500 megabajtů (MB) na každéh uživatele 14 Referenční ppis služeb Offi ce 365

15 Funkce služby SharePint Online Plán 2 Výhdy Mbilita Využívání plánů předplatnéh služeb Offi ce 365 s nízku cenu (Plán K1, K2), které jsu výhdné pr splečnsti s pracvníky bez vlastníh vyhrazenéh pčítače Přístup k webům služby SharePint Online a dkumentům s pužitím zjedndušenéh textvéh frmátu na mbilních zařízeních (včetně zařízení s přístupem k webu) Zabezpečení Zasílání pravidelných vyhdncení zabezpečení, nepřetržité mnitrvání pkusů průnik a detekce služby Filtrvání virů a chrana před škdlivými daty s pužitím prduktu Micrsft Frefrnt Security fr SharePint Správa Knfi gurace a správa služby SharePint Online pmcí centralizvanéh webvéh přístupu Exchange Online Plan 2 Funkce služby Exchange Online Plán 2 Přístup ke službě Exchange Online Výhdy Přístup k u prakticky z libvlnéh místa prstřednictvím prhlížeče s pužitím webvé aplikace Outlk Web App Prstředí klientské aplikace Micrsft Offi ce Outlk s bhatu sadu funkcí pskytující ffl ine přístup k pštvní schránce Přístup k u, kalendáři, kntaktům a úklům prstřednictvím technlgie Exchange ActiveSync z celé řady mbilních zařízení, včetně zařízení se systémem Micrsft Windws Mbile a Windws Phne 7, zařízení Nkia řady E a N, zařízení Palm, Apple iphne a ipad a některých telefnů se systémem Andrid a kntakty Kapacita uživatelských pštvních schránek 25 gigabajtů (GB) a desílání zpráv veliksti až 25 megabajtů (MB) Autmatické prvádění akcí s dručenými zprávami s pužitím pravidel slžky Dručená pšta Autmatická upzrnění díky funkci Než dešlete, která pmáhá předejít chybám při desílání e mailů Zřizvání mezených, mdervaných neb sambslužných distribučních skupin, které pmáhají uživatelům při splupráci Kalendář Knfi gurace přístupu delegátů (udělení právnění pr správu kalendáře dalšímu uživateli) Sdílení sbníh kalendáře prstřednictvím frmátu icalendar pskytujícíh annymní přístup statním uživatelům Sdílení federvanéh kalendáře s dalšími rganizacemi, které pužívají službu Exchange Online neb systém Exchange Server 2010 Hlasvá pšta 26 Využívání hstvané služby Jedntné zasílání zpráv, která pskytuje funkce pr hlasvu pštu, uživatelské rzhraní pr telefnický přístup (aplikace Outlk Vice Access) a autmatický telefnický systém splečnsti Zabezpečení Ochrana pštvní schránky před škdlivým sftwarem a spamem v příchzích, dchzích a interních zprávách pmcí prduktu Micrsft Frefrnt Online Prtectin fr Exchange Archivace a ddržvání předpisů Ochrana před falšváním identity a zajištění důvěrnsti přenášených zpráv pmcí prtklu TLS (Transprt Layer Security) Připjvání právních mezení k přenášeným zprávám s pužitím pravidel přensu Autmatická archivace starých zpráv d sbníh archivu u přinášející větší přehled v pštvní schránce Omezení rizik spjených s em díky pužívání zásad vypršení platnsti Okamžité uchvávání dstraněných a upravených plžek v pštvní stránce pmcí zadržvání bsahu pr právní účely v primárních pštvních schránkách uživatelů i v jejich sbních archivech Centrum pr správu Knfi gurace a správa služby Exchange Online prstřednictvím webvéh vládacíh panelu Delegace právnění zdpvědným uživatelům na základě jejich pracvníh zařazení s pužitím řízení přístupu zalženéh na rlích (RBAC) Prvádění úklů správy, které nejsu k dispzici ve webvém rzhraní pr správu, díky připjení ke službě Exchange Online pmcí prstředí Remte PwerShell 26 Nepdpruje český jazyk. Prpjení veřejné telefnní sítě se službu Exchange Online vyžaduje prtkl vice-ver-ip (VIP). Správci mhu prpjit místní telefnní ústřednu se službu Exchange Online jen při pužití VIP gateway. Referenční ppis služeb Offi ce

16 Lync Online Plan 2 Funkcie služby Lync Online Plán 2 Výhdy Zasílání rychlých zpráv Zasílání rychlých zpráv všem zaměstnancům ve vaší rganizaci neb v libvlné připjené federvané rganizaci Klientská aplikace Lync 2010 K dispzici předplatitelům služby bez dalšíh pplatku Pdpra náhlavních suprav USB umžňující knverzace a schůzky s pužitím technlgie Vice ver IP Zbrazvání zpráv Mim kancelář a dalších zpráv ze služby Exchange Online Snadné zjišťvání stavu dstupnsti uživatelů pmcí ftgrafi í zbrazených vedle infrmací kntaktech uspřádaných d přizpůsbitelných skupin Zjišťvání dstupnsti Okamžitá kmunikace přím z aplikace Outlk 2010 Snadné desílání rychlých zpráv s pužitím infrmací stavu dstupnsti ze služby SharePint Online a změna knverzace na schůzku umžňující prvádět revize dkumentů Přehled tm, kterým uživatelům je mžné zaslat míst u rychlu zprávu, díky infrmacím dstupnsti v aplikaci Outlk Web App Upzrnění na přihlášení klegů pmcí značení pr upzrnění na změnu jejich stavu dstupnsti Schůzky Funkce Zahájit schůzku umžňující snadn pzvat další uživatele na spntánně svlané schůzky využívající videknference Bezplatná aplikace Lync Web App, která umžňuje připjit se ke schůzkám i sbám bez předplatnéh služeb Offi ce 365 Nahrávání průběhu schůzek d pčítače Sdílení plchy Sdílení plchy s statními pmcí integrvané funkce pr schůzky v aplikaci Lync Prhlížení dkumentů, udílení pkynů statním neb předání řízení pr vzdálené řešení prblémů Přístup prstřednictvím Internetu Připjení přes Internet k statním uživatelům ve vaší neb federvané rganizaci bez nutnsti připjit se nejprve k síti splečnsti pmcí sítě VPN Distribuční seznamy Mžnst přidat vé distribuční seznamy d seznamů kntaktů Řízení zpráv mezením kmunikace puze na jedntlivé sby v distribučním seznamu splu s mžnstí deslat je celému distribučnímu seznamu Úplné rzbalení distribučních seznamů, které mají 100 neb méně členů Přens subrů Přens subrů jak sučást knverzace pmcí rychlých zpráv bez pužití u prstřednictvím funkce pr přens subrů mezi dvěma pčítači (není pdprvána v případě vzdálenéh přístupu) Vzájemná funkční splupráce Vzájemná funkční splupráce s místními systémy Exchange Server 2010 neb Exchange Server 2007 Federace rychlých zpráv umžňující vzájemnu funkční splupráci služby Lync Online a serveru Lync Server Hlasvé hvry a vide hvry mezi dvěma pčítači (mezen na dva pčítače v rámci stejné rganizace využívající službu Lync Online neb mezi pvlenými federvanými dménami) Federace zasílání rychlých zpráv Kmunikace s rganizacemi využívajícími službu Lync Online neb vlastní místně instalvaný Lync Server Federace důvěryhdných uživatelů z veřejné sítě rychlých zpráv Micrsft Windws Live Messenger Zabezpečení Rzšířené fi ltrvání adres URL a subrů při zasílání adres a subrů prstřednictvím rychlých zpráv Autmatické šifrvání textu rychlých zpráv pskytující vyšší zabezpečení Centrum pr správu Správa služby Lync Online s pužitím centralizvanéh webvéh přístupu 16 Referenční ppis služeb Offi ce 365

17 Offi ce Prfessinal Plus Funkcie sady Office Prfessinal Plus Zahrnuté aplikace systému Offi ce 2010 Micrsft Access 2010 Micrsft InfPath 2010 Micrsft Outlk 2010 Micrsft Publisher 2010 Micrsft Wrd 2010 Výhdy Micrsft Excel 2010 Micrsft PwerPint 2010 Micrsft SharePint Wrkspace 2010 Micrsft Lync 2010 (není sučástí sady, stahuje se samstatně) Offi ce Web Apps Úpravy dkumentů: dkumenty aplikací Offi ce můžete prhlížet neb upravvat ve webvém prhlížeči a snadn přejít na úpravy pmcí aplikací Offi ce Splupráce s aplikacemi Excel, Wrd, PwerPint a Micrsft OneNte Integrvány d služby SharePint Online Simultánní práce na jednm dkumentu Služby SharePint Online pr aplikace Access, Excel a InfPath Více uživatelů může suběžně upravvat tabulky aplikace Excel, vytvářet sestavy či dkumenty v aplikaci Wrd neb přidávat pznámky d pznámkvých blků aplikace OneNte Mžnst sdílet databázi aplikace Access a s ní spjená makra s uživateli, kteří nemají aplikaci Access, prstřednictvím služby SharePint Online Přepčet tabulek aplikace Excel přím ve službě SharePint Online Pskytnutí mžnsti pužívat frmuláře aplikace InfPath v prhlížeči uživatelům bez nainstalvané aplikace InfPath Úpravy ftgrafi í a videa Vkládání a úpravy zvukvých subrů a videsubrů a změny jejich frmátu pmcí nejmdernějších funkcí pr zvuk, vide a animace v aplikaci PwerPint 2010 Vysílání prezentací Živé vysílání prezentací aplikace PwerPint 2010 vzdálené cílvé skupině vyžadující jediné aby účastníci relace měli přístup k webvému prhlížeči Sledvání infrmací dstupnsti ze služby Lync Online Sledvání stavu dstupnsti členů týmu a mžnst kmunikvat s nimi v kntextu jejich práce a sledu myšlenek Snadné zahájení knverzace přím z vybraných aplikací Offi ce 2010 Správa u Snadná správa velkéh mnžství ů pmcí vylepšenéh zbrazení knverzace v aplikaci Outlk 2010 Funkce Rychlé krky umžňující prvádět úkly vyžadující více příkazů pmcí jedinéh kliknutí například přesunutí vé zprávy d jiné slžky se sučasným vytvřením žádsti schůzku jak dpvědi na tut zprávu Funkce Než dešlete... pskytující infrmace příjemcích, které pmáhají předejít chybám před desláním vé zprávy Text, brázky, zvuk a vide Zaznamenávání bsahu na jednm místě, d každdenních výkazů prdeje až p prezentace zákazníkům, pmcí aplikace OneNte 2010 Vylepšený navigační panel pznámkvéh blku, lepší dplňvání značek d textu a rychlé sdružvání pdbných plžek umžňující trávit méně času vyhledáváním infrmací a sustředit se míst th na dsažení vytyčených cílů Nástrje pr vizualizaci a analýzu Sdílení bsahu mezi aplikacemi Nvé nástrje pr vizualizaci a analýzu v aplikaci Excel 2010 umžňující przumět kmplexním údajům Snadné zbrazení vizuálních suhrnů analýzy přím v buňkách susedících s příslušnými hdntami pmcí nvé funkce s názvem Minigrafy Vkládání snímků aplikace PwerPint přím d dkumentů aplikace Wrd Přidávání tabulek aplikace Excel d prezentací aplikace PwerPint Referenční ppis služeb Offi ce

18 5. Systémvé pžadavky Office 365 Windws XP se SP3 a nvější, Mac OS X 10.4 a nvější Offi ce 2007 se SP2 a nvější, Offi ce 2008 fr Mac a nvější (pr plány bez Offi ce Prfessinal Plus) Internet Explrer 7 a nvější, Firefx 3.x a nvější, Safari 4.x a nvější, Chrme Offi ce 365 je mžné připjit i k sadám Micrsft Offi ce prdávaným frmu multilicence, Krabice FPP (Fully Packaged Prduct), Karty s kódem Prduct Key (PKC, Prduct Key Card) neb OEM. Pznámka: Sada Prfessinal Plus, která se prdává frmu služby Offi ce 365 neb v multilicenci, bsahuje navíc prti krabicvým sadám Offi ce některé aplikace důležité pr splupráci se službami Offi ce 365: InfPath pr tvrbu frmulářů, které je mžné vystavit v knihvnách SharePint Online. Tyt frmuláře pak mhu vyplňvat i uživatelé bez aplikace InfPath. Dále bsahuje aplikaci SharePint Wrkspace, která služí pr práci s knihvnami dkumentů SharePint Online bez připjení k internetu. P pětvném připjení k internetu djde k autmatické synchrnizaci prvedených změn s dkumenty ulženými na SharePint. Obsažená aplikace Access pak umžňuje publikvat databáze Access na stránkách SharePint Online tak, aby s databází mhli pracvat i uživatelé bez tét aplikace. Krmě th puze sada Office Prfessinal Plus pskytuje pkrčilé funkce: Integrace s SharePint Online: Zahájení pracvníh pstupu (běhu) dkumentu a prvedení úklu pracvníh pstupu v aplikacích Wrd, Excel a PwerPint. Prpjení se sciální sítí na SharePint Online přím z aplikace Outlk; mj. zveřejňvání kalendáře Outlk na stránkách Osbní web. Publikace na SharePint Online z aplikací Excel a Access (pmcí služeb Excel Services a Access Services). Frmuláře: Vyplňvání, shrmažďvání a rganizace vých frmulářů InfPath v aplikaci Outlk. Hstvání integrvaných frmulářů InfPath v aplikacích Wrd, Excel a PwerPint. Vyplňvání frmulářů v prgramvatelných pdknech úlh aplikací. Správa slžek aplikace Outlk prstředky správy Exchange Online. 27 Vytváření dkumentů chráněných technlgií Správa přístupvých práv (IRM, Infrmatin Rights Management). 27 Spravvané nline slžky pskytují uživatelům další míst pr ukládání vých zpráv a sledují ddržení kvóty pštvní schránky. Správci Exchange Online nastavují zásady uchvání dat v těcht slžkách. Na rzdíl d datvých subrů aplikace Outlk (subrů PST) je tyt infrmace mžné zálhvat a spravvat pmcí Exchange Online. 18 Systémvé pžadavky Offi ce 365

19 6. Ceny služeb Office 365 Uvedené ceny jsu měsíční ceny bez DPH. DPH není fakturvána, pkud zákazník uvede své platné daňvé identifi kační čísl (platnst DIČ je autmaticky při nákupu zkntrlván s využitím registru plátců DPH Evrpské unie). Zákazníci v České republice hradí faktury v eurech ddavateli: Micrsft Ireland Operatins Ltd. Atrium Building Blck B, Carmenhall Rad Sandyfrd Industrial Estate Dublin 18 Ireland DIČ: IE U Ceny plánů P1, E a K Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Plán P1 Exchange Online Plan 1 SharePint Online Plan 1 5,25 Lync Online Plan 2 Offi ce Prfessinal Plus pr Plán P1 (měsíční závazek dběru) 16,06 *Cena měsíční kmerční licence User Subscriptin License (USL). Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Plán K1 3,57 Plán K2 7,25 Plán E1 Plán E2 Plán E3 Plán E4 Exchange Online Plan 1 SharePint Online Plan 1 Lync Online Plan 2 Exchange Online Plan 1 SharePint Online Plan 1 Lync Online Plan 2 Offi ce Web Apps Exchange Online Plan 2 SharePint Online Plan 2 Lync Online Plan 2 Offi ce Web Apps Offi ce Prfessinal Plus Exchange Online Plan 2 SharePint Online Plan 2 Lync Online Plan 2 + Hlasvé služby 28 Offi ce Web Apps Offi ce Prfessinal Plus Infrmatin Rights Management *Cena v rámci licenčníh prgramu MOSP pr kmerční rganizace, d 249 uživatelů. Pr větší pčet uživatelů cena klesá. 7,25 12,50 19,00 20,75 Ceny jedntlivě prdávaných prduktů Offi ce 365 Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Exchange Online Plan 1 3,57 Exchange Online Plan 2 7,25 SharePint Online Plan 1 3,57 SharePint Online Plan 2 7,25 Lync Online Plan 1 1,79 Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Lync Online Plan 2 5,00 Offi ce Prfessinal Plus (rční závazek dběru) 12,75 Offi ce Web Apps s SharePint Online Plan 1 9,00 Offi ce Web Apps s SharePint Online Plan 2 12,50 Exchange Online Kisk 1,79 *Cena v rámci licenčníh č prgramu MOSP pr kmerční č rganizace, d 249 uživatelů. Pr větší ě pčet č uživatelů cena klesá. 28 Vyžaduje server Lync Server 2010 v místním nasazení. Ceny služeb Offi ce

20 Ceny rzšiřujících prduktů Office 365 Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Ddatečné úlžiště na prtálu, cena za 1 GB 0,18 Ddatečný extranetvý přístup, cena za 50 uživatelů 1,79 Služba synchrnizace pr mbilní zařízení BlackBerry (BES) p dbu piltníh prvzu zdarma Archiv vé schránky (za uživatele/měsíc) 2,68 *Cena v rámci licenčníh prgramu MOSP pr kmerční rganizace, d 249 uživatelů. Pr větší pčet uživatelů cena klesá. Ceny Offi ce 365 pr vzdělávací rganizace Puze akreditvané vzdělávací rganizace mhu debírat služby za níže uvedené ceny. Splečnst Micrsft si vyhrazuje práv věřit nárk na pskytvané služby a kdykliv zákazníkům, u kterých bude zjištěn, že nárk na tyt služby nemají, pskytvání služeb pzastavit. Ppis prduktu Cena pr žáky a studenty vzdělávací rganizace ( ) Cena pr zaměstnance a pedaggy vzdělávací rganizace ( ) Plán A2 (funkčně shdný s Plánem E2) zdarma zdarma Plán A3 (funkčně shdný s Plánem E3) 2,37 4,25 Plán A4 (funkčně shdný s plánem E4) 2,84 5,75 Exchange Online Plan 1 zdarma nenabízí se Exchange Online Plan 2 0,89 1,79 SharePint Online Plan 2 0,89 1,79 SharePint Online Plan 2 + Office Web Apps 0,89 1,79 Ddatečné úlžiště pr SharePint Online (cena za 1 GB) 0,09 0,09 Offi ce Prfessinal Plus 1,61 2,14 Pradci pr předplatné Zákazník má mžnst při nákupu služeb Offi ce 365 uvést čísl ID partnera, tedy resellera splečnsti Micrsft a značit h za svéh pradce pr předplatné. Tt čísl musí reseller sdělit zákazníkvi. Micrsft pak vyplácí čtvrtletně těmt partnerům prdejní prvizi. Vyplácení prvize nemá vliv na kncvu cenu služeb zákazníka. Pznámka: Zákazník nemůže dvzvat z tét prdejní prvize práv pžadvat p svém pradci pr předplatné bezplatné služby týkající se Offi ce 365, ať už se týká infrmací neb šklení, nasazení neb správy. 20 Ceny služeb Offi ce 365

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více