Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011"

Transkript

1 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby známých serverů Exchange, Lync, SharePint prpjených se sadu Offi ce Prfessinal Plus. Splu s cludvu službu Windws Intune pr správu a chranu pčítačů (kncvých stanic) představují efektivnější způsb zabezpečení ptřeb fi rem a rganizací v blasti infrmačních technlgií.

2 Obsah 1. Výhdy cludvéh řešení Ppis prduktů Offi ce Vlastnsti služeb Offi ce Plán P Plány E a K Offi ce Prfessinal Plus Prvnání plánů Offi ce Rzdíly mezi Plánem P1 a Plány E Základní rzdíly mezi Plány E a K Referenční ppis služeb Offi ce SharePint Online Plan Exchange Online Plan Lync Online Plan Offi ce Prfessinal Plus Systémvé pžadavky Offi ce Ceny služeb Offi ce Ceny plánů P1, E a K Ceny jedntlivě prdávaných prduktů Offi ce Pradci pr předplatné Nákup služeb Offi ce Nákup předplatnéh Plánu P Nákup předplatnéh Plánů E a K Pdpra uživatelů Offi ce Frmy pdpry Zabezpečení služeb Offi ce Prdejní scénáře Offi ce Příklady využití Typické situace, při nichž jsu cludvé služby řešením pr rganizace Windws Intune Vlastnsti služby Windws Intune Ddatečná práva pr pčítače pkryté službu Windws Intune Systémvé pžadavky na klientský sftware Prvnání Windws Intune s n-site prdukty Micrsft Cena Windws Intune a Desktp Optimizatin Pack Offi ce 365, Windws Intune a partnerský prgram Channel Develper Partner Syndicated Partner Clud Essentials Partner (Partner s kvalifi kací pr Offi ce 365) Clud Accelerate Partner (Dpručený partner s vyšší kvalifi kací pr Offi ce 365) Offi ce 365 v Clud Essentials a Clud Accelerate Zdrje infrmací Technické infrmace pr IT prfesinály Předprdejní infrmace pr partnery i zákazníky Ppisy služeb Offi ce Prtál pr pradce pr předplatné (Partners f Recrd)

3 1. Výhdy cludvéh řešení Cludem nazýváme splupracující zařízení, jak jsu PC klientské stanice, servery a mbilní zařízení, která využívají Internet jak zásbu či fnd infrmačních technlgií a služeb. PC zařízení tak mají přístup k nevyčerpatelnému mnžství výknných aplikací, výpčetníh výknu a datvéh úlžnému prstru. Výhdy pr finančníh ředitele Nevyžaduje kapitálvé investice d servervéh hardware a sftware vyžadující depisvání Předvídatelné prvzní náklady, které lze plně zahrnut d daňvě uznatelných nákladů Náklady se dvíjejí d pžadavků, rstu neb se snižují s pčtem uživatelů a debíraných služeb Růst splečnsti je mžné dsáhnut s nižšími náklady na IT infrastrukturu Výhdy pr ddělení IT Rychlejší nasazení technlgií Větší bezpečnst dat a nižší prstje 1 Méně aktualizací a autmatické upgradvání na nvé verze Uvlnění d rutinní práce s instalací, správu a zálhváním serverů umžňuje sustředit se na rzvj IT infrastruktury a jejíh efektivníh využívání uživateli Mžnst kmbinace cludvéh řešení s existujícím, místně nasazeným řešením 2 Výhdy pr bchdníh ředitele IT infrastruktura může kamžitě reagvat na ptřeby růstu splečnsti Zvýšení prduktivity zaměstnanců díky využívání nejnvějších verzí, zlepšení splupráce a sdílení, efektivnějšímu využívání aplikací Zvýšení mbility bchdníků díky zlepšení přístupu k datům během bchdních cest Nižší náklady na IT a tedy i celkvé prvzní náklady umžňují snížit ceny vlastních prduktů a získat tak knkurenční výhdu D rku 2012 bude 80 % pdniků z žebříčku Frtune 1000 pužívat nějaké cludvé výpčetní služby, 20 % všech pdniků bude využívat pr své IT ptřeby jen cludvé výpčetní služby. Gartner 1 Jsu-li měsíční prstje delší než cca 45 minut, Micrsft již vrací 25 % z měsíční ceny služeb. 2 Pr cludvá řešení Micrsft. Výhdy cludvéh řešení 3

4 2. Ppis prduktů Offi ce 365 Micrsft Offi ce 365 jsu cludvé služby pr prduktivitu v kanceláři a na cestách určené fi rmám a rganizacím. Plní ptřeby rganizací všech velikstí, d živnstníků přes malé, střední i velké fi rmy a úřady státní či místní správy až p vzdělávací instituce. Služby jsu pstavené na servervých a aplikačních prduktech systému Offi ce 2010: Exchange Online hstvané řešení pr , kalendář a kntakty s antivirvu a antispamvu kntrlu SharePint Online hstvané řešení pr vytváření intranet i extranet webů k prpjení klegů, týmů, partnerů a zákazníků Lync Online hstvané řešení pr zasílání rychlých zpráv, sledvání vlnéh času klegů, přádání audi i videknferencí s mžnstí sdílení subrů, aplikací neb brazvky Micrsft Office světvě nejpužívanější sady kancelářských aplikací Nabídka služeb je rzdělená d 7 balíčků nazývaných plány P, K1, K2, E1, E2, E3, E4. Nejprdávanějšími plány jsu P, E3 a K1. Služby ppsané v plánech je také mžné zakupit jedntlivě. Plány jsu cenvě výhdnější než služby nakupvané jedntlivě (např. v Plánu E3 38 %). Plán Kmu je určen Prč P1 Menší fi rma a rganizace d 25 uživatelů PC Bhatství služeb, existují však mezení týkající se pčtu jejich uživatelů K1 Větší rganizace s pracvníky bez pracvníh stlu s PC, tj. pracvníci Základní služby u, vnitrfi remníh K2 mntážních linek, kurýři, prdavači aj. intranetu a základní funkce pr úpravu dkumentů (Offi ce Web Apps v K2) E1 Středně velká fi rma a rganizace s více než 25 uživateli PC Bhatství služeb, neexistují mezení týkající se E2 E3 pčtu jejich uživatelů E4 Vlastnsti služeb Offi ce 365 Jsu pskytvané z datvých center 3 Micrsft v severní Americe, Evrpě a v Asii. Datvá centra jsu vzájemně redundantní. Vyhvují standardům zabezpečení a chrany sbních údajů ISO a SAS70. Je pskytvána fi nančně garantvaná záruka vyské prvzuschpnsti 1 služeb. Jsu invvány každých 90 dní. P prvedení větší invace mají zákazníci až 12 měsíců na přechd na nvu verzi služeb. Mhu být knfi gurvány, ale nemhu být přizpůsbvány pžadavkům zákazníka. 4 Autmaticky zajišťují pravidelné větší a menší aktualizace připjených pčítačů. Odběr se řídí smluvu nazývanu MOSA (Micrsft Online Services Agreement). 5 Služby jsu pskytvány přibližně ve 20 jazycích. Jazyk pskytvaných služeb a prtálu služeb Offi ce 365 si může každý uživatel nastavit ve svém prfi lu na prtálu. Plán P1 Plán P1 je určen pr malé fi rmy a rganizace d 25 uživatelů. Přechd na vyšší plány z Plánu P1 je kmplikvaný (migraci dat na některý z Plánů E prvádí zákazník sám pdle publikvanéh průvdce). Pkud čekáváte rychlý růst rganizace, pak se dpručuje zvlit hned d začátku některý z Plánů E. Plán P1 nelze pužívat pr více než 50 uživatelů; nepskytuje služby Active Directry, nemezenéh archivu schránky el. pšty a BlackBerry Enterprise Server. 3 Pr zákazníky z České republiky je pužíván datvé centrum v Irsku. 4 Strategie spl. Micrsft je pskytvání standardizvanéh řešení velkému mnžství zákazníků. 5 Obdba smluvy EULA (End User License Agreement) pužívané u sftwarvých prduktů instalvaných místně. 4 Ppis prduktů Offi ce 365

5 Určen pr: Ppis služeb: Malé firmy d 25 uživatelů PC Plán P1 (Prfessinal) Aplikace pr práci (Služby Offi ce Web Apps, vlitelně i Offi ce Prfessinal Plus) Wrd Web Apps, Excel Web Apps, PwerPint Web Apps, OneNte Web Apps Lze dkupit Offi ce Prfessinal Plus 6 pr instalaci až na 5 zařízení uživatele Prtály a weby (Služba SharePint Online Plán 1) Interní týmvý web pr sdílení a splupráci pr ukládání infrmací, subrů, prjektů a databází Access; synchrnizace s dkumenty na PC pmcí aplikací SharePint Wrkspace a Outlk Vytvření fi remníh infrmačníh prtálu intranetu Vytváření a publikvání jednduchéh veřejnéh webu Další vlastnsti: Webvé stránky lze editvat pmcí jednduchých nástrjů a šabln integrvané služby SharePint Online Site Designer Tl Webvé stránky lze pmcí změny DNS záznamů připjit k vlastní internetvé dméně splečnsti Pdpra sdílení a simultánní práce v rámci rganizace a pr až 50 externích splupracvníků (s řízeným přístupem) Úlžiště základu 10 GB, s každu další placenu uživatelsku licencí dalších 500 MB Elektrnická pšta, kalendáře, kntakty, úkly (služba Exchange Online Plán 1) Synchrnizace ů, kntaktů, schůzek a úklů mezi všemi pužívanými zařízeními (PC, telefn, internetvý prhlížeč) Pdpra většiny mbilních zařízení (BlackBerry, iphne, Nkia, Andrid, Windws Phne) ; vzdálený výmaz a zablkvání mbilníh zařízení Sdílení kalendářů úklů a kntaktů v rámci rganizace vý klient Outlk Web App Další vlastnsti: Elektrnicku pštu lze pmcí změny DNS záznamů přepjit na vlastní internetvu dménu splečnsti Antivirvá a antispamvá chrana Micrsft Frefrnt Online Prtectin fr Exchange 7 Pštvní schránka 25 GB/1 uživatele Pdpra přílh ů d veliksti 25 MB 8 Pdpra prtklů POP3, SMTP, IMAP4, MAPI (Outlk Anywhere) Osbní n-line archiv 9 Sjedncená kmunikace (Služba Lync Online Plán 1) Aplikace Lync 2010 pr instalaci na PC Zasílání rychlých zpráv mezi více uživateli Audi/vide přensy mezi 2 uživateli Knference až pr 50 účastníků, sdílení prezentace, subrů, aplikace, plchy (primární neb sekundární mnitr) a mžnst předání řízení libvlnému účastníkvi Nahrávání uskutečněných knverzací a knferencí d PC Plánvání n-line schůzek jedním kliknutím v kalendáři aplikace Outlk, externí uživatelé se mhu připjit pmcí internetvéh prhlížeče (Lync Web Access) neb p stažení a instalaci lehkéh klienta (Lync Attendee) 10 Infrmace vlném čase splupracvníků integrvaná d aplikací pr práci a d prtálu 11 Federace s statními uživateli služeb Lync Online (pr mžnst sjedncené kmunikace mezi 2 fi rmami pužívajícími Lync Online) Federace se službu Windws Live Messenger Obsahuje aplikace Wrd, Excel, PwerPint, Outlk, OneNte, Publisher, Access, InfPath a SharePint Wrkspace. 7 Filzfi e chrany je zalžena na využívání něklika antivirvých a antispamvých fi ltrů a skenvacích algritmů d leaderů bru. 8 Uživatel smí rzeslat ma ů/den; 1 max. 500 adresátům; max. rychlst rzesílání je 30 ů/min. 9 Exchange Online p zapnutí využívání sbníh archivu autmaticky archivuje pštvní schránku (OST subr). Archiv sdílí vyhrazený prstr 25 GB splu s pštvní schránku. 10 Lync Web Access nepdpruje audi/vide přensy, generuje však telefnní čísl pr telefnické připjení. Lync Attendee je mžné stáhnut zdarma. 11 Integrvána s aplikacemi Outlk, Wrd, PwerPint, Excel, OneNte a s týmvým webem SharePint Online. 12 Je třeba zkntrlvat aktuální seznam dmén služby Windws Live Messenger, u nichž je pdprvána federace se službu Lync. Pdpruje puze dvustranné rychlé zprávy a audi/vide přensy. Pdpruje sledvání vlnéh času účastníků. Nepdpruje knference. Ppis prduktů Offi ce 365 5

6 Plán P1 (Prfessinal) Pdpra: P dbu prvních 30 dní je mžné služby zdarma vyzkušet Na mdervaném technickém kmunitním webu 24 hdin, 7 dní v týdnu Licencvání: Měsíční licence na využívání služeb User Subscriptin License (USL); defi nvána smluvu Micrsft Online Service Agreement (MOSA) USL není sučástí žádnéh multilicenčníh prgramu Zakupené USL se autmaticky prdlužují z měsíce na měsíc Pčet zakupvaných USL lze zvyšvat a snižvat USL lze kdykliv přestat platit (bez pplatku za uknčení) Na jeden zákaznický účet lze kupit minimálně 1 a maximálně 50 USL Cena pr 5,25 /uživatele/měsíc bez Offi ce Prfessinal Plus kncvéh 21,31 /uživatele/měsíc včetně Offi ce Prfessinal Plus zákazníka a platba: Platba za služby se uskutečňuje měsíčně předem, lze kdykliv uknčit dběr služeb Platba > $250 kreditní/debetní kartu 13 i bankvním příkazem; při platbě kartu se autmaticky strhává měsíčně z karty; platba < $250 puze kartu 13 Plány E a K Plány E a K jsu určeny pr středně velké a velké fi rmy a rganizace: pdprují nemezený pčet uživatelů, lze je integrvat d Active Directry existující sítě Windws Server, 14 pskytují služby nemezené archivace ů, pskytují větší prtfli funkcí v jedntlivých blastech služeb Offi ce 365, jsu pdprvány spl. Micrsft telefnicku pdpru 24 7, pskytují služby BlackBerry Enterprise Server. Plány E pskytují širké prtfli služeb viz tabulka níže. Plány K jsu určeny středně velkým splečnstem a rganizacím, které ptřebují i nekancelářské pracvníky (mntážní linka, prdejna) vybavit základní infrastrukturu IT pr zajištění infrmvansti tedy elektrnicku pštu a fi remním intranetem. Pzn: Ptřebujete-li plán pr malu, ale rychle rstucí rganizaci či fi rmu, pak rvněž zvlte některý z Plánů E z důvdu limitu na pčet uživatelů Plánu P1. Určen pr: Ppis služeb E4: (statní plány bsahují pdmnžinu ppsaných služeb) Plány E (Enterprise) a K (Kisk) Středně velké rganizace, velké rganizace Správa Rzšíření mžnstí správy služeb služeb elektrnické pšty Exchange Cntrl Panel, Remte PwerShell a Exchange Management Cnsle Jednrázvé přihlašvání d všech nline služeb zadáním lginu (pr uživatele bez Active Directry) d dmény a nline služeb (pr uživatele s Active Directry) Prgramvá vrstva Platfrm Web Services umžňující prgramvě přistupvat k pskytvaným službám bez využití uživatelskéh rzhraní 13 Visa, Master Card, American Express. 14 Uživatelé se přihlašují d fi remní sítě a sučasně ke službám Offi ce 365 pužítím jedinéh dménvéh lginu. Správce sítě spravuje uživatele sítě a uživatele Offi ce 365 puze prstředky správy Active Directry. 6 Ppis prduktů Offi ce 365

7 Plány E (Enterprise) a K (Kisk) Aplikace pr práci (Služby Offi ce Web Apps, Offi ce Prfessinal Plus) Offi ce Web Apps Offi ce Prfessinal Plus pr instalaci až na 5 zařízení uživatele Pdpra běhu dkumentů Pdpra práce s frmuláři Služby aplikací Access, Visi, Excel na prtálu Elektrnická pšta, kalendáře, kntakty, úkly (Služba Exchange Online Plán 2) Synchrnizace ů, kntaktů, schůzek a úklů mezi všemi pužívanými zařízeními (PC, telefn, internetvý prhlížeč) Pdpra většiny mbilních zařízení (BlackBerry, iphne, Nkia, Andrid, Windws Phne); vzdálený výmaz a zablkvání zařízení Sdílení kalendářů úklů a kntaktů v rámci rganizace vý klient Outlk Web App Textvý přepis hlasvých zpráv a hlasem vládaný přístup k ům, kalendáři a kntaktům 15 Prhledávání libvlných pštvních schránek správcem služeb Uplatňvání zásad pr dstraňvání ů, jejich přesun d slžek a jejich zadržvání Další vlastnsti: Elektrnicku pštu lze pmcí změny DNS záznamů přepjit na vlastní internetvu dménu splečnsti Antivirvá a antispamvá chrana Micrsft Frefrnt Online Prtectin fr Exchange 7 Pštvní schránka 25 GB/1 uživatele Pdpra přílh ů d veliksti 25 MB 8 Pdpra prtklů POP3, SMTP, IMAP4, MAPI (Outlk Anywhere) Nemezený sbní nline archiv pštvní schránky 16 Prtály (Služba SharePint Online Plán 2) Vytváření interních týmvých webů pr sdílení a splupráci pr ukládání infrmací, subrů, prjektů, frmulářů a databází Access; synchrnizace s dkumenty na PC pmcí aplikací SharePint Wrkspace a Outlk Vytvření fi remníh infrmačníh prtálu intranetu Vytváření a publikvání jednduchéh veřejnéh webu Přístupvá práva až na úrveň jedntlivých dkumentů Vyhledávání napříč prtálvými weby Další vlastnsti: Webvé stránky lze vytvářet pmcí jednduchých nástrjů a šabln integrvané služby SharePint Online Site Designer Tl Webvé stránky lze pmcí změny DNS záznamů připjit k vlastní internetvé dméně splečnsti Pdpra sdílení a simultánní práce v rámci rganizace a pr až 50 externích splupracvníků (s řízeným přístupem) a lze rzšířit další (přikupit) Úlžiště základu 10 GB, s každu další placenu uživatelsku licencí dalších 500 MB Sjedncená kmunikace (Služba Lync Online Plán 2) Aplikace Lync 2010 pr instalaci na PC Zasílání rychlých zpráv mezi více uživateli Audi/vide přensy mezi 2 uživateli Knference až pr 250 účastníků, sdílení prezentace, subrů, aplikace, plchy (primární neb sekundární mnitr) a mžnst předání řízení libvlnému účastníkvi Nahrávání uskutečněných knverzací a knferencí d PC Plánvání n-line schůzek jedním kliknutím v aplikaci Outlk, externí uživatelé se mhu připjit pmcí internetvéh prhlížeče (Lync Web Access) p stažení a instalaci lehkéh klienta (Lync Attendee) 7 Infrmace vlném čase splupracvníků integrvaná d aplikací pr práci a d prtálu Nepdpruje český jazyk. 16 Archiv využívá ddatečný úlžný prstr, jehž limitní kapacita je 100 GB. Při vyčerpání tét kapacity musí uživatel kntaktvat pdpru. Ppis prduktů Offi ce 365 7

8 Plány E (Enterprise) a K (Kisk) Federace s statními uživateli služeb Lync Online (pr mžnst sjedncené kmunikace mezi 2 fi rmami pužívajícími Lync Online) Federace se službu Windws Live Messenger 12 Integrace hlasvé schránky d elektrnické pšty Pdpra: Telefnická pdpra Na mdervaném technickém kmunitním webu 24 hdin, 7 dní v týdnu Licencvání: V rámci licenčních prgramů EA, MOSP, CASA (viz dále) Pružné změny pčtu uživatelů Mžnst kmbinace libvlných Plánů K, E i individuálních prduktů Pr rganizace mající > 250 uživatelů: Sučást multilicenčníh prgramu Enterprise Agreement (EA) neb EA Gvt pr veřejnu správu Uživatelé mhu v rámci svých multilicenčních prgramů přecházet z využívání sftware na využívání služeb Při přechdu z licencvání sftware na službu daný rk neplatí zákazník za službu Platba bankvním převdem Pr rganizace mající < 250 uživatelů: V rámci prgramu Micrsft Online Subscriptin Prgram (MOSP) neb MOSP Gvt pr veřejnu správu Smluva na rk/3 rky Platba kreditní/debetní kartu 13 neb bankvním převdem Pr akademické instituce Sučást multilicenčníh prgramu CASA Cena pr kncvéh zákazníka a platba: Cena pr rganizace uzavírající Enterprise Agreement je předmětem dhdy Platba rčně neb měsíčně Ceny MOSP viz Kapitla Ceny služeb Offi ce 365 *Cena v rámci licenčníh prgramu MOSP, d 249 uživatelů. Pr větší pčet uživatelů cena klesá. 8 Ppis prduktů Offi ce 365

9 O ffi ce Prfessinal Plus Offi ce Prfessinal Plus SVC (frmální značení), který je sučástí služeb Offi ce 365, se stahuje 17 jak instalační balíček pr instalaci na klientském PC z prtálu služeb Offi ce 365. Funkcinalita tét sady je ttžná s funkcinalitu sady Offi ce Prfessinal Plus, která je sučástí nabídky multilicenčních prgramů. Odlišuje se těmit vlastnstmi: Při instalaci sady uživatel zadává míst Prduct Key své ID služeb Offi ce 365. Uživatelská licence 18 umžňuje instalvat sadu až na 5 zařízení PC, z nichž se uživatel připjuje ke službám Offi ce Obsahuje kód nazývaný Office Subscriptin Agent, který na pzadí kmunikuje se službami Offi ce 365 a pravidelně aktivuje sadu pr věření stavu předplatnéh; p selhání aktivace 20 se pvažuje sada 30 dní stále za aktivvanu, dalších 30 dní je tleranční dba. Teprve p uplynutí těcht 60 dní přejdu aplikace sady d režimu prhlížečů. 21 Aplikace Business Cntact Manager pr Outlk (BCM) není sučástí služeb Offi ce Prfessinal Plus SVC ani na něj nezakládá licenční práv. Pkud však licenční práv uživatel má, BCM si může stáhnut a využívat Stahvaný instalační balíček sady má velikst cca 750 MB. 18 Uživatel, který instalvanu instanci sady pskytne jinému uživateli, prušuje licenci. Pzr, při pskytnutí sady jinému uživateli může djít i ke zneužití ID identity riginálníh uživatele (prstřednictvím aplikací, které se autmaticky připjují ke službám Offi ce 365 Outlk, Lync, SharePint Wrkspace, aj.). Důležité: Office Pr Plus SVC tedy nedvluje, aby jedn zařízení PC pužíval více uživatelů. 19 Tat PC nemusí být majetkem rganizace debírající služby Offi ce 365. Před instalací na 6. PC je nutné jednu z předcházejících instalací Offi ce Prfessinal Plus SVC během prcesu 6. instalace deaktivvat (uživatele dialgvé kn autmaticky vybídne ke zvlení PC, na němž má djít k deaktivaci sady na deaktivvané instalaci pběží aplikace sady puze v režimu prhlížeče). 20 Např. při práci bez připjení k internetu. 21 Pr bnvení plné funkce sady p vstupu d režimu prhlížečů musí uživatel znvu spustit instalační balíček sady. 22 BCM lze stáhnut z ce.micrsft.cm/en-us/utlk/dwnlad-business-cntact-manager-fr-utlk-2010-fx aspx. Licenční práv na BCM udělují multilicenční sady Offi ce Outlk musí běžet v režimu Exchange Cached Mde. Ppis prduktů Offi ce 365 9

10 3. Prvnání plánů Offi ce 365 Před rzhdnutím zakupení vhdnéh plánu: prstudujte pzrně tabulku prvnávající rzdíly mezi Plány P1 a E, prstudujte ceny jedntlivých plánů, zvažte, zda je výhdnější kupit rzšiřující prdukt neb vyšší plán, který již rzšíření bsahuje, zvažte délku trvání vašich ptřeb při nákupu Plánů E a K se zavazujete k dběru služeb p dbu 1 rku, při uknčení dběru služeb před vypršením, se platí sankční pplatek 25 % ze zbývající ceny služeb (viz kapitla Nákup služeb Offi ce 365). Rzdíly mezi Plánem P1 a Plány E Funkce P1 E Služba* Ppis Synchrnizace Active Directry Ne An 365 Správci služeb Plánu P1 mhu prvádět správu uživatelů puze a Glbálníh adresáře v cludu. Správci však mhu prefervat správu uživatelů v Active Directry. Kmbinace s plány K Ne An 365 Manažeři fi rem se snaží snížit náklady. Kmbinace zaměstnanců s Plány E a zaměstnanců s Plány K je eknmičtější než pužívání Plánu P1 všemi zaměstnanci. Kupříkladu náklady 25 uživatelů s plánem P1 jsu 14 % vyšší než náklady na 5 uživatelů s plánem E a 20 uživatelů s plánem K1. Maximální pčet uživatelů instance Offi ce Bez mezení 365 Plánuje-li fi rma růst pza limit 50 uživatelů, neměla by zvažvat Plán P1. Nelze jednduše migrvat z Plánu P1 na Plány E. Telefnická pdpra Ne An 365 Jedn přihlášení Ne An Uživatelé Plánu P1 musí vyhledávat dpvědi v části Kmunity prtálu Offi ce 365 (neb se brátit na svéh pradce pr předplatné (viz kapitla Ceny Služeb Offi ce 365), mají-li s ním uzavřenu vlastní smluvu technické pdpře. Uživatelé se zadáním jména a hesla d dmény místní sítě přihlásí zárveň i ke službám Offi ce 365. Správa antivirvéh a antispamvéh řešení Správa infrmačních práv (IRM) Ne An EXO Ne An (E4) EXO Správa Frefrnt Online Prtectin fr Exchange (seznamy pvlených desílatelů, seznamy zakázaných desílatelů, atd.). Důležitá funkcinalita, pkud je pžadván značvání a chrana citlivých ů, např. Nepředávat, Důvěrné, Odpvědět všem atd. Migrace pštvních účtů Ne An EXO Kexistence s existujícím serverem Exchange Server v místním nasazení Ne An EXO Transprtní pravidla Ne An EXO Mžnst migrvat pštvní účty ze serverů Exchange 2003 neb 2007 neb 2010 na Exchange Online. Pkud existuje server Exchange v místním nasazení a je ptřebné část uživatelů na tmt serveru pnechat. Transprtní vrstva serveru Exchange může být využitá ke kntrle přenášených vých zpráv (příchzích, dchzích, vnitrfi remních) a prvádění některých činnstí, např. dplňvání standardních klauzulí mezené dpvědnsti (tím může být server Exchange pužitý také jak marketingvý nástrj) blkvání zpráv (např. bsahují infrmace nvě vyvíjeném a utajvaném prduktu) neb přidávání skrytéh adresáta pr účely kntrly. 23 Vyžaduje Active Directry Federatin Services. 10 Prvnání plánů Offi ce 365

11 Funkce P1 E Služba* Ppis Hlasvé zprávy Ne An (E3/E4) EXO Hlasvé zprávy ve slžce Dručená pšta (není pak třeba telefnvat d hlasvé schránky). Nemezený archiv Ne An (E3/E4) EXO V Plánech E3 a E4 mají uživatelé k dispzici nemezený nline archiv pštvní schránky. Plně funkční klientská aplikace Lync Pčet účastníků nline knferencí An An (E3/E4) LYN LYN Plány E1 a E2 nabízejí puze Lync Web App neb Lync Attendee, zatímc Plány P1, E3 a E4 bsahují plně funkční aplikaci Lync pr instalaci na PC. Online knference zahrnují funkce audi, vide, sdílení a předávání řízení. Někdy je třeba přádat knference pr více než 50 účastníků, cž nedvluje limit pr Plán P1. Offi ce Web Apps An An (E2/E3/E4) OfWA Pčet klekcí webu SPO Služby Access Services An An (E3/E4) SPO Pzr, Plán E1 nebsahuje Offi ce Web Apps! Pkud prjekty/infrmace musí být navzájem izlvány, je výhdné pr ně vytvřit samstatné weby (webvá místa). Vývjvé ddělení pak může mít svůj samstatný web, právní ddělení svůj web, atd. Uživatelé Plánů P1, E3 a E4 mhu publikvat databáze Micrsft Access na SharePint Online a sdílet je s statními uživateli. T řeší prblém s verzemi databází a s nasazením databázvých frmulářů a sestav. Uživatelé Plánů E1 a E2 tut mžnst nemají. Frmuláře Access rvněž mhu v některých scénářích nahradit chybějící aplikaci a frmuláře InfPath. Mžnst dkupení ddatečnéh prstru služby SharePint Online Pdpra kmunit (Značky, Blgy) Ne An SPO Ne An SPO U Plánů E lze dkupit úlžný prstr na SharePint Online až d celkvé kapacity 5 TB. SharePint Online dává mžnst patřvat ulžený bsah značkami (tag), čímž vytvářejí tzv. metadata. Také pskytuje mžnst psaní blgů a wiki webů (wiki stránek). Jedntná přístupvá práva Ne An SPO Uživatelé Plánů E mhu mít jednu sadu přístupvých práv, jak k bsahu na SharePint Online tak i na serveru SharePint v místním nasazení (důležité při hybridních scénářích). Pdnikvé funkce (Frmuláře/ služby Excel/služby Visi) Ne An (E3/E4) SPO Pdnikvé funkce nástrje zvyšujících prduktivitu ve fi rmě: elektrnické frmuláře, jednduché indikátry stavu pdniku (indikátry BI), prcesní diagramy, pdpra běhu dkumentů a jeh vizualizace. Maximální pčet externích uživatelů SharePint Online zdarma, bez mezení lze přikupit SPO Mžnst připjení externích uživatelů je důležitá pr mnh rganizací a fi rem. V Plánech E tent pčet není mezen, další uživatele je však nutné přikupit. Osbní web Ne An SPO Osbní web na SharePint Online může být připdbněn k disku C: je t míst pr umístění privátních dkumentů. Sučástí je Můj prfi l, kde se může uživatel vyprfi lvat a představit se tak statním uživatelům klegům ve fi rmě. *Služba: SPO = SharePint Online, EXO = Exchange Online, LYN = Lync Online, OfWA = Offi ce Web Apps, 365 = Offi ce 365 Prvnání plánů Offi ce

12 Základní rzdíly mezi Plány E a K Plány K Plány E Velikst pštvní schránky 500 MB 25 GB Online archiv pštvní schránky Není An Úlžný prstr na SharePint Online 0 MB 10 GB základ a dalších 500 MB za každéh uživatele Splupráce nad dkumenty Omezená, nelze vytvářet a ukládat nvé dkumenty An Aplikace pr prduktivitu Offi ce Web Apps ( jen K2) Offi ce Web Apps (E2, E3, E4); Offi ce Pr Plus (E3, E4) Klientská pštvní aplikace Ne, puze Outlk Web App Outlk (E3, E4) Pdpra pštvních prtklů POP3, SMTP POP3, IMAP4, SMTP, MAPI (Outlk Anywhere) Pdpra mbilních zařízení (telefnů) Není bsažena An, pdpra mbilních zařízení s Active Sync Pdpra nline knferencí, sledvání vlnéh času, zasílání rychlých zpráv a dvustranných audi/vide přensů Není bsažena An, aplikace Lync 12 Prvnání plánů Offi ce 365

13 4. Referenční ppis služeb Offi ce 365 Referenční ppis služeb služí k pdrbnějšímu ppisu nabízených služeb Offi ce 365 Plánů 2. Nejedná se však úplný ppis služeb, spíše pdrbnější představení mžnstí, které služby Offi ce 365 nabízejí. Pr úplný ppis služeb vyhledejte dkumenty nazvané Offi ce 365 Service Descriptins viz Kapitla Zdrje infrmací. SharePint Online Plan 2 Funkce služby SharePint Online Plán 2 Výhdy Uživatelské rzhraní Rychlejší prvádění úklů pmcí kntextvých a přizpůsbitelných nabídek uživatelskéh rzhraní Micrsft Offi ce Fluent a pásu karet Snazší přizpůsbení webů pmcí funkcí Webvé úpravy, které pmáhají rychle upravvat text a multimédia stránek v prhlížeči Kmunity Sdílení infrmací na Osbním webu, který představuje centrum sciálních kntaktů bsahující prfi ly sb a skupin s relevantními zájmy a zkušenstmi Označvání více typů bsahu, přidávání zálžek Líbí se mi a navigace a vyhledávání pdle značek Přidávání sbních a prfesních infrmací na stránku Můj prfi l, včetně živtpisu, dvednstí a zkušenstí z práce na předchzích prjektech Zaznamenávání svědčených pstupů a zkušenstí pmcí blgů, wikiwebů, infrmačních kanálů RSS (Really Simple Syndicatin) a průzkumů Integrace Bezpečnější nasazení vlastních řešení v prstředí služby SharePint Online pmcí řešení s izlvaným prstrem (sandbx) bez zapjení správce farmy či serveru služby SharePint Online Pskytnutí mžnsti uživatelům služby SharePint Online vytvářet, upravvat a ukládat databáze Micrsft Access ve webvém prhlížeči díky mžnsti publikvat a sdílet databáze Access na webech SharePint Vykreslvání, sdílení, prhlížení a aktualizace webvých výkresů aplikace Micrsft Visi prpjených s daty ve webvém prhlížeči s pužitím služeb Visi Services Rychlé vytváření pkrčilých řešení bez pužití kódu pmcí Návrháře pracvníh pstupu a vylepšenéh uživatelskéh rzhraní a rzšířených funkcí aplikace SharePint Designer 2010 Zahájení interaktivní práce s dkumenty na webu pmcí funkce Zbrazit v prhlížeči bez spuštění klientské aplikace systému Offi ce Obsah Suběžné sdílení a práce na dkumentech publikvaných na webech služby SharePint Online neb v knihvnách dkumentů díky integraci s aplikacemi Offi ce Web Apps Snadné vyhledávání bsahu a přístup k různým taxnmiím a flksnmiím ze služby pr centrální úlžiště termínů s pužitím navigace zalžené na metadatech a plí metadat vlžených d dkumentů Vylepšení prcesů správy a sledvání infrmací prstřednictvím služby pr jedinečná ID dkumentů, která bsahu přiřazuje jedinečné identifi kátry Nástrje pr práci se sadami dkumentů, které uživatelům pmáhají ukládat více subrů jak jeden celek, pracvat na nich a exprtvat je Zásady pr uchvávání dat a audity, které pmáhají defi nvat dbu uchvávání a vypršení platnsti dkumentů, pskytují mžnst řízení a zabezpečení přístupu a umžňují sledvání Zdrj infrmací Snazší nalezení ptřebných infrmací díky přístupu k infrmacím v databázích a tabulkách ulžených pmcí služby SharePint Online s pužitím funkcí, jak je například vizualizace dat neb služby Visi Services Vyhledávání Pdpra více typů vyhledávání, včetně kntextvéh vyhledávání, fnetickéh vyhledávání a vyhledávání sb a znalstí Weby Integrvaná pdpra vícejazyčných prstředí na webech služby SharePint Online a mžnst knfi gurace plí v rámci seznamů tak, aby pdprvaly více jazyků, s pužitím funkce vícejazyčnéh uživatelskéh rzhraní Synchrnizace kalendářů, kntaktů a úklů služby SharePint Online s aplikací Outlk 2010 a jejich následné prhlížení ffl ine Pzvání externích uživatelů, která jim umžňují zbrazvat a sdílet klekce webů na extranetu a splupracvat na nich 100 klekcí webů, z nichž každá pdpruje více webů Navýšení úlžnéh prstru 500 megabajtů (MB) na každéh uživatele Referenční ppis služeb Offi ce

14 Funkce služby SharePint Online Plán 2 Výhdy Mbilita Využívání plánů předplatnéh služeb Offi ce 365 s nízku cenu (Plán K1, K2), které jsu výhdné pr splečnsti s pracvníky bez vlastníh vyhrazenéh pčítače Přístup k webům služby SharePint Online a dkumentům s pužitím zjedndušenéh textvéh frmátu na mbilních zařízeních (včetně zařízení s přístupem k webu) Zabezpečení Zasílání pravidelných vyhdncení zabezpečení, nepřetržité mnitrvání pkusů průnik a detekce služby Filtrvání virů a chrana před škdlivými daty s pužitím prduktu Micrsft Frefrnt Security fr SharePint Správa Knfi gurace a správa služby SharePint Online pmcí centralizvanéh webvéh přístupu Exchange Online Plan 2 Funkce služby Exchange Online Plán 2 Výhdy Přístup ke službě Exchange Online Přístup k u prakticky z libvlnéh místa prstřednictvím prhlížeče s pužitím webvé aplikace Outlk Web App Prstředí klientské aplikace Micrsft Offi ce Outlk s bhatu sadu funkcí pskytující ffl ine přístup k pštvní schránce Přístup k u, kalendáři, kntaktům a úklům prstřednictvím technlgie Exchange ActiveSync z celé řady mbilních zařízení, včetně zařízení se systémem Micrsft Windws Mbile a Windws Phne 7, zařízení Nkia řady E a N, zařízení Palm, Apple iphne a ipad a některých telefnů se systémem Andrid a kntakty Kapacita uživatelských pštvních schránek 25 gigabajtů (GB) a desílání zpráv veliksti až 25 megabajtů (MB) Autmatické prvádění akcí s dručenými zprávami s pužitím pravidel slžky Dručená pšta Autmatická upzrnění díky funkci Než dešlete, která pmáhá předejít chybám při desílání e mailů Zřizvání mezených, mdervaných neb sambslužných distribučních skupin, které pmáhají uživatelům při splupráci Kalendář Knfi gurace přístupu delegátů (udělení právnění pr správu kalendáře dalšímu uživateli) Sdílení sbníh kalendáře prstřednictvím frmátu icalendar pskytujícíh annymní přístup statním uživatelům Sdílení federvanéh kalendáře s dalšími rganizacemi, které pužívají službu Exchange Online neb systém Exchange Server 2010 Hlasvá pšta 24 Využívání hstvané služby Jedntné zasílání zpráv, která pskytuje funkce pr hlasvu pštu, uživatelské rzhraní pr telefnický přístup (aplikace Outlk Vice Access) a autmatický telefnický systém splečnsti Zabezpečení Ochrana pštvní schránky před škdlivým sftwarem a spamem v příchzích, dchzích a interních zprávách pmcí prduktu Micrsft Frefrnt Online Prtectin fr Exchange Ochrana před falšváním identity a zajištění důvěrnsti přenášených zpráv pmcí prtklu TLS (Transprt Layer Security) Archivace a ddržvání Připjvání právních mezení k přenášeným zprávám s pužitím pravidel přensu předpisů Autmatická archivace starých zpráv d sbníh archivu u přinášející větší přehled v pštvní schránce Omezení rizik spjených s em díky pužívání zásad vypršení platnsti Okamžité uchvávání dstraněných a upravených plžek v pštvní stránce pmcí zadržvání bsahu pr právní účely v primárních pštvních schránkách uživatelů i v jejich sbních archivech Centrum pr správu Knfi gurace a správa služby Exchange Online prstřednictvím webvéh vládacíh panelu Delegace právnění zdpvědným uživatelům na základě jejich pracvníh zařazení s pužitím řízení přístupu zalženéh na rlích (RBAC) Prvádění úklů správy, které nejsu k dispzici ve webvém rzhraní pr správu, díky připjení ke službě Exchange Online pmcí prstředí Remte PwerShell 24 Nepdpruje český jazyk. Prpjení veřejné telefnní sítě se službu Exchange Online vyžaduje prtkl vice-ver-ip (VIP). Správci mhu prpjit místní telefnní ústřednu se službu Exchange Online jen při pužití VIP gateway. 14 Referenční ppis služeb Offi ce 365

15 Lync Online Plan 2 Funkce služby Lync Online Plán 2 Zasílání rychlých zpráv Klientská aplikace Lync 2010 Zjišťvání dstupnsti Schůzky Sdílení plchy Přístup prstřednictvím Internetu Distribuční seznamy Přens subrů Vzájemná funkční splupráce Federace zasílání rychlých zpráv Zabezpečení Centrum pr správu Výhdy Zasílání rychlých zpráv všem zaměstnancům ve vaší rganizaci neb v libvlné připjené federvané rganizaci K dispzici předplatitelům služby bez dalšíh pplatku Pdpra náhlavních suprav USB umžňující knverzace a schůzky s pužitím technlgie Vice ver IP Zbrazvání zpráv Mim kancelář a dalších zpráv ze služby Exchange Online Snadné zjišťvání stavu dstupnsti uživatelů pmcí ftgrafi í zbrazených vedle infrmací kntaktech uspřádaných d přizpůsbitelných skupin Okamžitá kmunikace přím z aplikace Outlk 2010 Snadné desílání rychlých zpráv s pužitím infrmací stavu dstupnsti ze služby SharePint Online a změna knverzace na schůzku umžňující prvádět revize dkumentů Přehled tm, kterým uživatelům je mžné zaslat míst u rychlu zprávu, díky infrmacím dstupnsti v aplikaci Outlk Web App Upzrnění na přihlášení klegů pmcí značení pr upzrnění na změnu jejich stavu dstupnsti Funkce Zahájit schůzku umžňující snadn pzvat další uživatele na spntánně svlané schůzky využívající videknference Bezplatná aplikace Lync Web App, která umžňuje připjit se ke schůzkám i sbám bez předplatnéh služeb Offi ce 365 Nahrávání průběhu schůzek d pčítače Sdílení plchy s statními pmcí integrvané funkce pr schůzky v aplikaci Lync Prhlížení dkumentů, udílení pkynů statním neb předání řízení pr vzdálené řešení prblémů Připjení přes Internet k statním uživatelům ve vaší neb federvané rganizaci bez nutnsti připjit se nejprve k síti splečnsti pmcí sítě VPN Mžnst přidat vé distribuční seznamy d seznamů kntaktů Řízení zpráv mezením kmunikace puze na jedntlivé sby v distribučním seznamu splu s mžnstí deslat je celému distribučnímu seznamu Úplné rzbalení distribučních seznamů, které mají 100 neb méně členů Přens subrů jak sučást knverzace pmcí rychlých zpráv bez pužití u prstřednictvím funkce pr přens subrů mezi dvěma pčítači (není pdprvána v případě vzdálenéh přístupu) Vzájemná funkční splupráce s místními systémy Exchange Server 2010 neb Exchange Server 2007 Federace rychlých zpráv umžňující vzájemnu funkční splupráci služby Lync Online a serveru Lync Server Hlasvé hvry a vide hvry mezi dvěma pčítači (mezen na dva pčítače v rámci stejné rganizace využívající službu Lync Online neb mezi pvlenými federvanými dménami) Kmunikace s rganizacemi využívajícími službu Lync Online neb vlastní místně instalvaný Lync Server Federace důvěryhdných uživatelů z veřejné sítě rychlých zpráv Micrsft Windws Live Messenger Rzšířené fi ltrvání adres URL a subrů při zasílání adres a subrů prstřednictvím rychlých zpráv Autmatické šifrvání textu rychlých zpráv pskytující vyšší zabezpečení Správa služby Lync Online s pužitím centralizvanéh webvéh přístupu Referenční ppis služeb Offi ce

16 Offi ce Prfessinal Plus Funkce sady Office Prfessinal Plus Zahrnuté aplikace systému Offi ce 2010 Micrsft Access 2010 Micrsft InfPath 2010 Micrsft Outlk 2010 Micrsft Publisher 2010 Micrsft Wrd 2010 Výhdy Micrsft Excel 2010 Micrsft PwerPint 2010 Micrsft SharePint Wrkspace 2010 Micrsft Lync 2010 (není sučástí sady, stahuje se samstatně) Offi ce Web Apps Úpravy dkumentů: dkumenty aplikací Offi ce můžete prhlížet neb upravvat ve webvém prhlížeči a snadn přejít na úpravy pmcí aplikací Offi ce. Splupráce s aplikacemi Excel, Wrd, PwerPint a Micrsft OneNte Integrvány d služby SharePint Online Simultánní práce na jednm dkumentu Služby SharePint Online pr aplikace Access, Excel a InfPath Více uživatelů může suběžně upravvat tabulky aplikace Excel, vytvářet sestavy či dkumenty v aplikaci Wrd neb přidávat pznámky d pznámkvých blků aplikace OneNte Mžnst sdílet databázi aplikace Access a s ní spjená makra s uživateli, kteří nemají aplikaci Access, prstřednictvím služby SharePint Online Přepčet tabulek aplikace Excel přím ve službě SharePint Online Pskytnutí mžnsti pužívat frmuláře aplikace InfPath v prhlížeči uživatelům bez nainstalvané aplikace InfPath Úpravy ftgrafi í a videa Vkládání a úpravy zvukvých subrů a videsubrů a změny jejich frmátu pmcí nejmdernějších funkcí pr zvuk, vide a animace v aplikaci PwerPint 2010 Vysílání prezentací Živé vysílání prezentací aplikace PwerPint 2010 vzdálené cílvé skupině vyžadující jediné aby účastníci relace měli přístup k webvému prhlížeči Sledvání infrmací dstupnsti ze služby Lync Online Sledvání stavu dstupnsti členů týmu a mžnst kmunikvat s nimi v kntextu jejich práce a sledu myšlenek Snadné zahájení knverzace přím z vybraných aplikací Offi ce 2010 Správa u Snadná správa velkéh mnžství ů pmcí vylepšenéh zbrazení knverzace v aplikaci Outlk 2010 Funkce Rychlé krky umžňující prvádět úkly vyžadující více příkazů pmcí jedinéh kliknutí například přesunutí vé zprávy d jiné slžky se sučasným vytvřením žádsti schůzku jak dpvědi na tut zprávu Funkce Než dešlete... pskytující infrmace příjemcích, které pmáhají předejít chybám před desláním vé zprávy Text, brázky, zvuk a vide Zaznamenávání bsahu na jednm místě, d každdenních výkazů prdeje až p prezentace zákazníkům, pmcí aplikace OneNte 2010 Vylepšený navigační panel pznámkvéh blku, lepší dplňvání značek d textu a rychlé sdružvání pdbných plžek umžňující trávit méně času vyhledáváním infrmací a sustředit se míst th na dsažení vytyčených cílů Nástrje pr vizualizaci a analýzu Sdílení bsahu mezi aplikacemi Nvé nástrje pr vizualizaci a analýzu v aplikaci Excel 2010 umžňující przumět kmplexním údajům Snadné zbrazení vizuálních suhrnů analýzy přím v buňkách susedících s příslušnými hdntami pmcí nvé funkce s názvem Minigrafy Vkládání snímků aplikace PwerPint přím d dkumentů aplikace Wrd Přidávání tabulek aplikace Excel d prezentací aplikace PwerPint 16 Referenční ppis služeb Offi ce 365

17 5. Systémvé pžadavky Offi ce 365 Windws XP se SP3 a nvější, Mac OS X 10.4 a nvější Offi ce 2007 se SP2 a nvější, Offi ce 2008 fr Mac a nvější (pr plány bez Offi ce Prfessinal Plus) Internet Explrer 7 a nvější, Firefx 3.x a nvější, Safari 4.x a nvější Offi ce 365 je mžné připjit i k sadám Micrsft Offi ce prdávaným frmu multilicence, Krabice FPP (Fully Packaged Prduct), Karty s kódem Prduct Key (PKC, Prduct Key Card) neb OEM. Pznámka: Sada Prfessinal Plus, která se prdává frmu služby Offi ce 365 neb v multilicenci, bsahuje navíc prti krabicvým sadám Offi ce některé aplikace důležité pr splupráci se službami Offi ce 365: InfPath pr tvrbu frmulářů, které je mžné vystavit v knihvnách SharePint Online. Tyt frmuláře pak mhu vyplňvat i uživatelé bez aplikace InfPath. Dále bsahuje aplikaci SharePint Wrkspace, která služí pr práci s knihvnami dkumentů SharePint Online bez připjení k internetu. P pětvném připjení k internetu djde k autmatické synchrnizaci prvedených změn s dkumenty ulženými na SharePint. Obsažená aplikace Access pak umžňuje publikvat databáze Access na stránkách SharePint Online tak, aby s databází mhli pracvat i uživatelé bez tét aplikace. Krmě th puze sada Office Prfessinal Plus pskytuje pkrčilé funkce: Integrace s SharePint Online: Zahájení pracvníh pstupu (běhu) dkumentu a prvedení úklu pracvníh pstupu v aplikacích Wrd, Excel a PwerPint. Prpjení se sciální sítí na SharePint Online přím z aplikace Outlk; mj. zveřejňvání kalendáře Outlk na stránkách Osbní web. Publikace na SharePint Online z aplikací Excel a Access (pmcí služeb Excel Services a Access Services). Frmuláře: Vyplňvání, shrmažďvání a rganizace vých frmulářů InfPath v aplikaci Outlk Hstvání integrvaných frmulářů InfPath v aplikacích Wrd, Excel a PwerPint. Vyplňvání frmulářů v prgramvatelných pdknech úlh aplikací. Správa slžek aplikace Outlk prstředky správy Exchange Online. 25 Vytváření dkumentů chráněných technlgií Správa přístupvých práv (IRM, Infrmatin Rights Management). 25 Spravvané nline slžky pskytují uživatelům další míst pr ukládání vých zpráv a sledují ddržení kvóty pštvní schránky. Správci Exchange Online nastavují zásady uchvání dat v těcht slžkách. Na rzdíl d datvých subrů aplikace Outlk (subrů PST) je tyt infrmace mžné zálhvat a spravvat pmcí Exchange Online. Systémvé pžadavky Offi ce

18 6. Ceny služeb Offi ce 365 Uvedené ceny jsu měsíční ceny bez DPH. DPH není fakturvána, pkud zákazník uvede své platné daňvé identifi kační čísl (platnst DIČ je autmaticky při nákupu zkntrlván s využitím registru plátců DPH Evrpské unie). Zákazníci v České republice hradí faktury v eurech ddavateli: Micrsft Ireland Operatins Ltd. Atrium Building Blck B, Carmenhall Rad Sandyfrd Industrial Estate Dublin 18 Ireland DIČ: IE U Ceny plánů P1, E a K Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Plán P1 Exchange Online Plan 1 SharePint Online Plan 1 Lync Online Plan 1 Offi ce Prfessinal Plus pr Plán P1 (měsíční závazek dběru) 5,25 16,06 *Cena měsíční kmerční licence User Subscriptin License (USL). Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Plán K1 3,57 Plán K2 9,00 Plán E1 Exchange Online Plan 1 SharePint Online Plan 1 Lync Online Plan 2 Plán E2 Exchange Online Plan 1 SharePint Online Plan 1 Lync Online Plan 2 Offi ce Web Apps Plán E3 Exchange Online Plan 2 SharePint Online Plan 2 Lync Online Plan 2 Offi ce Web Apps Offi ce Prfessinal Plus Plán E4 Exchange Online Plan 2 SharePint Online Plan 2 Lync Online Plan 2 + Hlasvé služby 26 Offi ce Web Apps Offi ce Prfessinal Plus 9, 00 14,25 22,75 25,50 *Cena v rámci licenčníh prgramu MOSP pr kmerční rganizace, d 249 uživatelů. Pr větší pčet uživatelů cena klesá. 26 Vyžaduje server Lync Server 2010 v místním nasazení. 18 Ceny služeb Offi ce 365

19 Ceny jedntlivě prdávaných prduktů Offi ce 365 Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Exchange Online Plan 1 4,50 Exchange Online Plan 2 9,00 SharePint Online Plan 1 4,75 SharePint Online Plan 2 9,25 Lync Online Plan 1 1,79 Lync Online Plan 2 5,75 Offi ce Prfessinal Plus (rční závazek dběru) 12,75 Offi ce Web Apps s SharePint Online Plan 1 10,00 Offi ce Web Apps s SharePint Online Plan 2 14,50 Exchange Online Kisk 1,79 *Cena v rámci licenčníh prgramu MOSP pr kmerční rganizace, d 249 uživatelů. Pr větší pčet uživatelů cena klesá. Ceny rzšiřujících prduktů Office 365 Ppis prduktu Cena pr kncvéh zákazníka ( )* Ddatečné úlžiště na prtálu, cena za 1 GB 2,24 Ddatečný extranetvý přístup, cena za 50 uživatelů 1,79 Služba synchrnizace pr mbilní zařízení BlackBerry (BES) 8,94 Archiv vé schránky (za uživatele/měsíc) 3,57 *Cena v rámci licenčníh prgramu MOSP pr kmerční rganizace, d 249 uživatelů. Pr větší pčet uživatelů cena klesá. Pradci pr předplatné Zákazník má mžnst při nákupu služeb Offi ce 365 uvést čísl ID partnera, tedy resellera splečnsti Micrsft a značit h za svéh pradce pr předplatné. Tt čísl musí reseller sdělit zákazníkvi. Micrsft pak vyplácí čtvrtletně těmt partnerům prdejní prvizi. Vyplácení prvize nemá vliv na kncvu cenu služeb zákazníka. Pznámka: Zákazník nemůže dvzvat z tét prdejní prvize práv pžadvat p svém pradci pr předplatné bezplatné služby týkající se Offi ce 365, ať už se týká infrmací neb šklení, nasazení neb správy. Ceny služeb Offi ce

20 7. Nákup služeb Offi ce 365 Licencvání Služby Offi ce 365 jsu prdávány prstřednictvím licenčníh mdelu USL (User Subscriptin License). Každému kncvému uživateli služeb Offi ce 365 musí být přiřazena licence USL. Organizace a jejich afi lace si mhu zakupit licence USL pr všechny své zaměstnance neb puze pr jejich určitu část. Smluvy předplatném mezi splečnstí Micrsft a zákazníkem jsu uzavírány při placení předplatnéh prstřednictvím smluvy Micrsft Online Service Agreement (MOSA). Zkušební verze předplatnéh služeb Splečnst Micrsft pskytuje zkušební předplatné Plánu P1 a Plánu E3 p dbu 30 dní. Zkušební předplatné Plánu P1 zahrnuje 10 licencí služeb P1 a 25 licencí Office Prfessinal Plus. Zkušební předplatné Plánu E3 zahrnuje 25 licencí služeb E3. Zakupení předplatnéh služeb Pkud se rzhdnete zakupit předplatné, můžete: Převést zkušební předplatné na placené předplatné: Pkud se rzhdnete převést zkušební předplatné na placené předplatné se stejným plánem, budu kncví uživatelé využívající zkušební předplatné autmaticky převedeni (včetně dat) na placené předplatné. Zakupit nvé předplatné: Jestliže se rzhdnete zakupit nvé placené předplatné neb placený plán, který se liší d vašeh zkušebníh předplatnéh, budete muset ručně přiřadit své uživatele k placenému předplatnému. Předplatné bsahuje jednu neb více licencí USL. Minimálním pžadavkem na nákup je tedy jedna licence USL. Obdbí předplatnéh začíná dnem, kdy jej zakupíte. Vyúčtvání předplatnéh služeb Vyúčtvání je k dispzici puze nline na prtálu frmu faktury v PDF. Faktura je patřená elektrnickým pdpisem. Ddavatelem služeb je Micrsft Ireland Operatins Ltd. z Irska (viz Kapitla Ceny služeb Offi ce 365). Všechna sučasně zakupená předplatná a dplňky budu uvedeny na stejném vyúčtvání. Finančně garantvaná záruka prvzuschpnsti (dstupnsti služeb Office 365) Prstřednictvím smluvy úrvni služeb SLA, Service Level Agreement 27 zabezpečuje Micrsft dstupnst služeb Offi ce 365 na úrvni 99,9 % 28. Tat úrveň služeb je pdlžena fi nančními zárukami. T znamená, že pkud splečnst Micrsft neddrží pdmínky smluvy SLA, mají zákazníci nárk na kredit pr pužívání služeb, který se rvná určitému prcentu celkvé měsíční faktury: Dstupnst v rámci měsíce Kredit pr pužívání služeb < 99,9 % 25 % z měsíční ceny služeb < 99 % 50 % z měsíční ceny služeb < 95 % 100 % z měsíční ceny služeb Kmbinace plánů Organizace může nakupit a spjvat služby Plánů E (E1, E2, E3, E4) a K (K1, K2) pdle ptřeb svých uživatelů. Nemůže však kmbinvat Plány E a K s Plánem P1 (může nakupit na více zákaznických účtů Plány P1 a E, K, ale nemůže je navzájem prpjit!) 27 Smluvu lze najít na (dkument OnlineSvcsCnslidatedSLA) 28 Měsíční prstje 0,1 % představují přibližně 45 minut. 20 Nákup služeb Offi ce 365

21 Nákup předplatnéh Plánu P1 Maximální pčet licencí USL, které lze zakupit v plánu P1 je 50. (Ptřebujete-li více než 50 licencí USL, zvažte přízení služeb Plánů E.) Veškeré licence USL se nakupují frmu předplatnéh na dbu jednh (1) měsíce. Předplatné se každý měsíc autmaticky bnvuje, dkud je výslvně nezrušíte. Přidání licencí USL D stávajícíh předplatnéh můžete kdykli přidat licence USL prstřednictvím karty Správa předplatnéh (Předplatná/Správa) na prtálu služeb Offi ce 365. D svéh předplatnéh můžete kdykli přidat licence USL za aktuální nákupní cenu předplatnéh. Přidané licence USL budu mít pr účely prdlužení stejné datum výrčí jak půvdní předplatné. Nvé licence USL přidané uprstřed fakturačníh bdbí budu fakturvány pměrným způsbem v příštím fakturačním bdbí. Snížení pčtu licencí USL Ve stávajícím předplatném můžete kdykli snížit pčet licencí USL prstřednictvím karty Správa předplatnéh (Předplatná/Správa) na prtálu služeb Offi ce 365. Při snížení pčtu licencí USL se neúčtuje žádný pplatek. P snížení pčtu licencí USL je třeba vyřešit knfl ikty v předplatném tak, že ručně zakážete příslušné uživatele na prtálu. Pkud knfl ikty nevyřešíte, zbrazí se na prtálu chybvá zpráva infrmující tm, že pčet uživatelů, kteří služby využívají, překračuje pčet zakupených licencí USL. Zrušení předplatnéh Předplatné lze kdykli zrušit. Za tut peraci se neúčtuje žádný pplatek. Předplatné je mžné zrušit na kartě Správa předplatnéh (Předplatná/Správa) na prtálu služeb Offi ce 365. Předplatné (i služby) zůstává aktivní d knce měsíce, ve kterém byl zrušen. Na knci tht měsíce začne 7denní bdbí prdlužené platnsti předplatnéh. Během prdluženéh bdbí platnsti se na prtálu zbrazuje varvná zpráva, ale kncvým uživatelům jsu služby stále přístupné. P sknčení 7denníh prdluženéh bdbí platnsti přejdu služby na 90 dní d neaktivníh stavu. P tut dbu nemají uživatelé ke službám přístup, ale správce an, a může tedy zajistit uchvání dat. P 90 dnech djde autmaticky k vymazání dat danéh předplatnéh. Autmatické prdlužení Ve výchzím nastavení je pr všechna předplatná v kamžiku zakupení nastaven autmatické prdlužení. Předplatné a licence USL jsu každý měsíc prdluženy za aktuální tržní cenu. Zrušením autmatickéh prdlužení lze předejít tmu, aby se platnst předplatnéh a licencí USL bnvvala. Platba za předplatné služeb Office 365 Úhradu lze prvádět prstřednictvím mezinárdní kreditní neb debetní karty. Přijímány jsu platební karty VISA, MasterCard, American Express. Fakturace prbíhá předem v měsíčních intervalech a účtvaná částka dpvídá pčtu licencí USL zakupených k vašemu předplatnému. Prstřednictvím prtálu služeb Offi ce 365 bdržíte elektrnické vyúčtvání s uvedením částky, která byla připsána na vrub vaší platební karty. Ke stržení částky z platební karty dchází každý měsíc autmaticky. Pkud d svéh předplatnéh přidáte v průběhu fakturačníh bdbí licence USL neb jejich pčet snížíte, prjeví se tyt změny v příštím vyúčtvání a budu účtvány pměrným způsbem pdle data transakce. Nákup služeb Offi ce

22 Nákup předplatnéh Plánů E a K Všechna předplatná jsu uzavírána minimálně na bdbí 12 měsíců a všechny licence USL se řídí bdbím předplatnéh. Cena licence USL na uživatele zůstane beze změny p celé 12měsíční bdbí předplatnéh. Pčet nakupvaných licencí není mezen. Mnžstevní sleva Mnžstevní sleva je snížení ceny na základě celkvéh pčtu licencí USL zakupených v rámci jednh předplatnéh. Tyt slevy jsu uspřádány d úrvní defi nvaných určitými mezními hdntami pčtu USL. P dsažení jedntlivých mezních hdnt těží z výhdy nižší ceny všechny licence USL v rámci předplatnéh. Tyt mnžstevní slevy jsu uplatňvány v kamžiku nákupu na prtálu Micrsft Online Services: Úrveň slevy 29 Pčet USL Úrveň Úrveň Úrveň Úrveň Úrveň a více 29 Sleva pr zákazníky prgramu Sftware Assurance Zákazníci s aktivním Sftware Assurance, mají k dispzici kredit až d výše plviny ceny služeb Offi ce Nárk na slevu je zjištěn p zakupení služeb Offi ce 365 (při zřízení předplatnéh) a sleva je uplatněna frmu kreditu na následné faktuře (bvykle na druhé faktuře p zakupení). Pté jsu vystavvány faktury se zvýhdněnu sazbu p celu dbu trvání předplatnéh. Přidání licencí USL D stávajícíh předplatnéh můžete kdykli přidat licence USL prstřednictvím prtálu Micrsft Online Services. D svéh předplatnéh můžete kdykli přidat licence USL za aktuální nákupní cenu předplatnéh. Přidané licence USL budu mít pr účely prdlužení stejné datum výrčí jak půvdní předplatné. Pkud se přidáním licencí USL dstanete na nvu cenvu úrveň, pr všechny stávající i nvé licence USL budu d tht kamžiku platit ceny tét nvé úrvně. Nvé licence USL přidané uprstřed fakturačníh bdbí budu fakturvány pměrným způsbem v příštím fakturačním bdbí. Snížení pčtu licencí USL Oprti úhradě pplatku za zrušení můžete kdykli snížit pčet licencí USL ve stávajícím předplatném služeb Offi ce 365. Obraťte se na ddělení pdpry, jehž pracvníci vám s tut transakcí pmhu. Při debírání licencí USL mějte na paměti následující skutečnsti: Během prvních 30 dnů je umžněn snížení pčtu licencí bez pplatku. Snížení pčtu licencí je mžné během psledních 11 měsíců bdbí předplatnéh, zákazník je všem pvinen uhradit pplatek dpvídající 25 % zbývající hdnty smluvy. Pkud debrání licencí způsbí přechd na nižší cenvu úrveň, pr všechny vaše licence USL začnu platit ceny tét nvé úrvně. P snížení pčtu licencí se na prtálu zbrazí výzva k vyřešení knfl iktů licencí. Na prtálu budete mci vybrat uživatele, kteří mají být zakázáni. Jakmile pčet uživatelů, kterým byly přiřazeny licence USL, bude pět rven neb nižší než pčet zakupených licencí USL, na prtálu se přestane zbrazvat výzva v pdbě chybvé zprávy. 29 Sleva s každu další úrvní představuje přibližně 3 %. Pr knkrétní ceny kntaktujte spl. Micrsft. 30 Prm platné d a pr zákazníky Open Value rganizatin-wide cmmitment s Cre CAL Suite (20% sleva) neb Enterprise CAL Suite (25% sleva) neb Offi ce Prfessinal Plus (40% sleva); mají-li Cre/Enterprise CAL Suite a Offi ce Prfessinal Plus mhu získat slevu až 50 %. Obdbné prm platí pr multilicenční smluvy Enterprise Agreement. 22 Nákup služeb Offi ce 365

23 Změny plánů Kdykli během bdbí předplatnéh můžete změnit debírané služby pr všechny licence USL neb pr jejich část. Pkud využíváte předplatné služby, kupříkladu Exchange Online Plan 1, pr 100 licencí USL a chcete všechny uživatele převést na plán, kupříkladu Plán E3, prveďte následující krky: 1. Zakupte nvé předplatné s Plánu E3 pr 100 licencí USL prstřednictvím prtálu služeb Offi ce Přejděte na prtálu na část určenu pr správu uživatelů a převeďte uživatele z předplatnéh služby Exchange Online Plan 1 na předplatné Plánu E3. 3. Zavlejte ddělení pdpry a zrušte předplatné služby Exchange Online Plan 1. Pkud byste chtěli změnit debírané služby puze pr část uživatelů (například pkud byste ve výše zmíněném příkladu chtěli změnit plány puze pr 50 uživatelů), prveďte pět krky 1 a 2, pté všem v krku 3 zavlejte na ddělení pdpry a snižte 50 pčet licencí USL v předplatném služby Exchange Online Plan 1. Pracvníci pdpry prminu pplatky za zrušení, pkud změny suvisejí s upgradem vašich plánů. Zrušení předplatnéh P uhrazení pplatku za zrušení můžete předplatné kdykli zrušit. Obraťte se na ddělení pdpry, jehž pracvníci vám s tut transakcí pmhu. Během prvních 30 dnů je umžněn zrušení bez pplatku. Zrušení je mžné během psledních 11 měsíců bdbí předplatnéh, je všem pžadván uhradit 25 % zbývající hdnty předplatnéh. Autmatické prdlužení předplatnéh Ve výchzím nastavení je pr všechna předplatná v kamžiku zakupení nastaven autmatické prdlužení. Před kncem předplatnéh budete elektrnicky upzrněni na blížící se knec bdbí předplatnéh. Pkud nepdniknete žádné krky, vaše předplatné a licence USL budu autmaticky prdluženy na další 12měsíční bdbí. Předplatná jsu vždy prdlužena za aktuální tržní cenu. P prdlužení je nvá cena garantvána p celé bdbí prdluženéh předplatnéh. Kdykli během bdbí předplatnéh můžete prstřednictvím prtálu služeb Offi ce 365 zrušit jeh autmatické prdlužení. Pkud autmatické prdlužení zrušíte, ale budete chtít pužívat své služby Offi ce 365 i p uknčení předplatnéh, zavlejte před kncem 30denníh bdbí dkladu na ddělení pdpry, jehž pracvníci vám pmhu předplatné ručně prdlužit. Předplatná jsu vždy prdlužena za aktuální tržní cenu. Fakturační bdbí V kamžiku zakupení si můžete zvlit rční neb měsíční fakturaci: Pkud zvlíte rční fakturaci, v den zakupení vám bude vystavena faktura za celý rk. Všechny následně přidané sučásti vašich předplatných (licence USL neb dplňkvé plány) budu fakturvány rčně (tj. za zbytek bdbí). Pkud zvlíte měsíční fakturaci, na každý měsíc předem vám bude vystavena faktura na mnžství zahrnutá ve vašem předplatném. Všechny následně přidané sučásti vašich předplatných (licence USL neb rzšiřující prdukty viz Kapitla Ceny služeb Offi ce 365/ Ceny rzšiřujících prduktů Offi ce 365) budu také fakturvány měsíčně. Pkud d svéh předplatnéh přidáte sučásti uprstřed fakturačníh bdbí, drazí se tyt přidané sučástí na další faktuře a budu účtvány pměrným způsbem pdle data zakupení. Nákup služeb Offi ce

24 Způsby platby V kamžiku zakupení si můžete zvlit jeden ze dvu způsbů platby (při výběru způsbu platby mějte na paměti, že p deslání bjednávky nelze pr tut knkrétní bjednávku způsb platby změnit): Úhradu můžete prvádět prstřednictvím mezinárdní kreditní neb debetní karty. Platba bude z vaší platební karty stržena k datu fakturace. Přijímány jsu platební karty VISA, MasterCard, American Express. Přesahuje-li platba za službu částku 250 USD 31, můžete zvlit platbu bezhtvstním/bankvním převdem. Při využití tét mžnsti platby vystaví splečnst Micrsft elektrnické vyúčtvání a vaší pvinnstí je zajistit převd peněžní částky splečnsti Micrsft d 30 dnů d data fakturace. Pkud zvlíte způsb platby fakturu pr bjednávku překračující částku 3500 USD za měsíc, musíte abslvvat prces věření kredibility autmaticky bdržíte vu zprávu s instrukcemi pr vyplnění krátkéh frmuláře. Dkud nebude prces věření kredibility dknčen a dkud nebude váš úvěr schválen, nebudete mci nákup dknčit ani prvádět žádné změny ve svých předplatných. Při platbě služeb Offi ce 365 je mžné rzlišit adresu, na níž je služba využívána (ta je rzhdující pr DIČ) a fakturační adresu (v krku 3 Platba). T lze využít pr přefakturaci úhrady, pkud úhradu prvede pradce pr předplatné za zákazníka. 31 Platí pr Evrpsku unii. 24 Nákup služeb Offi ce 365

25 8. Pdpra uživatelů Offi ce 365 Pdpra pskytvaná uživatelům a správcům Plánu P1 se liší d pdpry pskytvané správcům a uživatelům Plánů E a K. Micrsft pskytuje pr: Plán P1: Kmunitní technicku pdpru a Online pdpru pr tázky hledně cen a vyúčtvání (viz níže). Plány E, K: Všechny frmy pdpry (viz níže). Pdpra pr zkušební předplatná je pskytvaná ve stejném rzsahu jak pdpra pr placená předplatná. (Během zkušebníh bdbí lze tedy vyzkušet i úrveň pskytvané pdpry.) Při kmunikaci s pracvníky pdpry (písemné či telefnické) je pdpra pskytvána puze v hlavních světvých jazycích. Při telefnické kmunikaci je mžné pžádat tlumčníka. Pdpra je k dispzici 24 hdin denně, sedm dní v týdnu na všech trzích, na kterých jsu služby Offi ce 365 k dispzici. Pracvníci technické pdpry řešící váš prblém mhu pracvat z celéh světa a na řešení prblému se mhu střídat. Dpručujeme prt vždy vytvřit Žádst servisní službu, tzv. service ticket (kliknut v záhlaví prtálu služeb Offi ce 365 na Správce, dále v levém pdkně v kategrii Pdpra kliknut na Žádsti služby a pté pstupvat pdle pkynů). Frmy pdpry Kmunitní technická pdpra (pskytvaná pr Plány P1, E, K) Kmunitní fórum jsu webvé stránky, kde libvlný uživatel služeb Offi ce 365 může plžit tázku, kteru zdpvídají statní uživatelé fóra. Prcházením starších dtazů a dpvědí lze využít zkušensti statních uživatelů. Stránky jsu mdervané pracvníky splečnsti Micrsft. (Na prtálu služeb Offi ce 365 naleznete dkazy v pravém pdkně pd nadpisem Kmunita.) Online pdpra pr tázky klem fakturace (pskytvaná pr Plány P1, E, K) V případě prblémů s fakturací neb předplatným můžete p vytvření Žádsti servisní službu (tzv. service ticket ) na prtálu služeb Offi ce 365 kmunikvat s pracvníkem týmu pdpry služeb Offi ce 365. Online technická pdpra (pskytvaná pr Plány E, K) V případě technických prblémů můžete p vytvření žádsti servisní službu (tzv. service ticket ) na prtálu Micrsft Online Services elektrnicky písemně kmunikvat s pracvníkem týmu pdpry služeb Offi ce 365 Telefnická pdpra (pskytvaná pr Plány E, K) V případě technických prblémů můžete telefnicky kmunikvat s pracvníkem týmu pdpry služeb Offi ce 365. Telefnní čísla pr Česku republiku: Bezplatná linka: Běžná linka: Pdpra uživatelů Offi ce

26 9. Zabezpečení služeb Offi ce 365 Organizace při budvání vlastní IT infrastruktury zabezpečuje chranu dat, chranu sbních údajů a vlastnictví dat. Přitm musí reagvat stálé, ale i na tyt nvě vznikající prblémy: Pracvníci jsu stále častěji mbilní, je nutné zajistit přístup k fi remním datům pr stále více uživatelů na stále více místech. Tím však přibývá i příležitstí k útku na IT systémy. Objem dat genervaných běžným prvzem fi rmy neustále narůstá, a prt se zálhvání a bnva dat pstupně staly významnu nákladvu plžku v rzpčtu IT ddělení. Micrsft uplatňuje při chraně dat svých zákazníků kmplexní přístup jednak na fyzické vrstvě (investice ve výši 2 mld. USD d zřízení nejvyspělejších datvých center), jednak na vrstvě lgické (mj. směrnice pr vývj služeb a sftwaru, které zhledňují bezpečnstní pžadavky). P zvážení uvedených prblémů dchází řada rganizací k závěru, že služby Office 365 dkáží při nižších nákladech pskytnut vyšší standard zabezpečení, než jakéh lze dsáhnut údržbu interně nasazených serverů s kancelářským sftwarem. Bezpečný základ Micrsft Glbal Fundatin Services (GFS), které dpvídá za hsting všech nline služeb, byly plženy rku 1994 spuštěním služby MSN. Od té dby ddělení zajišťuje prvz řady dbře známých internetvých služeb, např. Htmail, Messenger, Exchange Online, atd. Infrastrukturní vrstva nline služeb pdléhá pravidelnému auditu ze strany respektvaných nezávislých rganizací, získala certifi kace ISO a Safe Harbr (pdle směrnic EU) a úspěšně abslvvala audit SAS 70 Type II. Fyzická vrstva: Datvá centra byla vybudvána speciálně za účelem chrany služeb a dat před pškzením, přírdními katastrfami a neprávněným přístupem. V datvých centrech jsu ddržvány pstupy fyzickéh zabezpečení nejmdernější hardware, nepřetržité zabezpečení vstupu, redundandní zdrje napájení, vícenásbnu pticku kabeláž atd. Redundance umžňuje prvádět většinu aktualizací systémů bez jakéhkli přerušení služeb pskytvaných uživatelům. Lgická vrstva: k chraně systémů přispívá rbustní izlace dat, nepřetržitý mnitring a celá řada dalších becně uznávaných pstupů a technlgií. Ochrana sbních údajů a vlastnictví dat Zásady chrany sbních údajů splečnsti Micrsft zdůrazňují, že data zůstávají ve vašem vlastnictví. Tyt zásady jsu pdrbně ppsány v tzv. Trust Center 32 ppisuje, zpracvání a pužívání dat. Rzhdnete-li se přestat s využíváním služeb Offi ce 365, začne standardní 90denní bdbí snížené funkčnsti služeb, během kteréh můžete svá data vyexprtvat. Před knečným dstraněním dat Micrsft zasílá něklik známení. Offi ce 365 je víceklientská služba (multitenancy), cž znamená, že vaše data mhu být ulžena na stejném hardwaru jak data jiných zákazníků. Úlžiště a zpracvání dat jedntlivých zákazníků jsu d sebe ddělena lgicky. Pkud si rganizace přeje ještě přísnější izlaci dat, může využít verzi služeb Offi ce 365, která ukládá data na vyhrazený hardware. Data zákazníků nejsu ukládána v šifrvané frmě 33. Pr dkumenty s citlivými daty a y může rganizace uplatnit technlgii Správy Infrmačních práv (IRM, Infrmatin Rights Management). Služby Offi ce 365 navrženy speciálně s hledem na zabezpečený přístup přes Internet. Uživatelé mají k dispzici dva typy identifi kace, Micrsft Online ID a federvané ID: Micrsft Online ID: uživatel služeb Offi ce 365 si vytvří účet Micrsft Online Services. A ke všem svým službám se přihlašují pmcí jednh jména a hesla. Federvané ID: uživatel služeb Offi ce 365 je věřván pmcí svéh fi remníh přihlašvacíh ID a hesla (federvanu identifi kaci využívá službu Active Directry Federatin Services z prduktu Micrsft Windws Server 2008); v tmt případě lze zvýšit zabezpečení krmě hesla ještě například pužitím čipvých karet neb bimetrických údajů. Připjení ke službám Offi ce 365 z Internetu je vždy šifrván prstřednictvím standardizvanéh 128bitvéh prtklu SSL/TLS (Secure Sckets Layer/Transprt Layer Security). Offi ce 365 pdpruje prtkl S/MIME (Secure/Multipurpse Internet Mail Extensins) pr asymetrické šifrvání a digitální pdepisvání Šifrvání dat vlivňuje funkčnst služeb, např. vyhledávání, vznikají prblémy se správu identit a klíčů. 26 Zabezpečení služeb Offi ce 365

27 Offi ce 365 pdpruje technlgii Správy infrmačních práv (IRM, Infrmatin Rights Management), která mezuje přístup a právnění k prvádění knkrétních akcí s dkumenty, y, a dknce i zprávami v hlasvé schránce. Pd kntrlu rganizace zůstávají zásady zabezpečení a uživatelské účty. T umžňuje implementvat zásady zabezpečení a chrany sbních údajů, které platí v dané rganizaci. Zásady a uživatele je mžné spravvat prstřednictvím webvé knzly pr správu neb vzdálenéh prstředí PwerShell. Ochranu příchzích, dchzích i interních ů a sdílených subrů před viry a spamem zajišťuje v rámci služeb Offi ce 365 prdukt Micrsft Frefrnt Online Prtectin fr Exchange. 34 Flexibilita při zajišťvání ptřeb zabezpečení V některých případech mhu být brvé, regulační neb interní bezpečnstní předpisy, které musí rganizace splnit, přísnější, než lze realizvat v distribuvaném víceklientském prstředí. Mhu být například mezeny země, ve kterých je mžné ukládat data, případně může mít rganizace pvinnst ukládat veškerá data v jedné knkrétní zemi. Splečnst Micrsft vyvinula služby Offi ce 365 tak, aby měly rganizace maximálně fl exibilní mžnst vlby způsbu nasazení. Díky tmu se rganizace může rzhdnut, že někteří uživatelé zůstanu v interních systémech a statní budu kexistvat v cludu. Přitm budu mít ba typy uživatelů vzájemně přehled stavu nline dstupnsti, mžnst sdílet kalendáře a kmunikvat, jak by využívaly stejnu infrastrukturu. Úplný a pdrbný přehled bezpečnstních zabezpečení služeb Office 365 Úplný a pdrbný ppis zabezpečení služeb Offi ce 365 získáte v dkumentu Office 365 Security Service Descriptin, který je k dispzici ke stažení z dwnlad centra splečnsti Micrsft 34 Tt vícevrstvé antivirvé a antispamvé řešení využívá něklik vyhledávacích mdulů, které dkáží přesně identifi kvat a eliminvat hrzby a zárveň minimalizvat pčet chybných hlášení, tedy nesprávně zablkvaných e mailů. Technlgie Frefrnt, která je sučástí služeb Offi ce 365, se pravidelně aktualizuje signatury nejnvějších hrzeb a chrání tak prstředí před nvě vznikajícími hrzbami i bez zásahu správce. Zabezpečení služeb Offi ce

28 10. Prdejní scénáře Offi ce 365 Příklady využití Uživatelé mají zpravidla velmi dbru představu svých pžadavcích na aplikace pr prduktivitu ( kancelářské balíky ) a na elektrnicku pštu. Zde ppsané příklady využití se prt sustředí na typické využití Lync Online a SharePint Online: Kmunikace s pbčkami Scénář pr Lync Online: V případě práce ze vzdálené lkality, ze služební cesty, z terénu, z dvlené neb z dmva je mžné zajistit přístup k důležitým schůzkám (se sdílením hlasu, videa, prezentací, dkumentů, aplikací a plchy a s přesným přehledem účastníků schůzky). Tak je mžné dsáhnut 100% účasti klíčvých účastníků. Externí bchdní zástupci Scénář pr SharePint nline: Obchdníci ptřebují využívat aktuální infrmace a zprávy. Ptřebují předávat zákazníkům aktuální dkumenty (marketingvé materiály, nabídky, ceníky). Ptřebují upravvat předpřipravené nabídky pr knkrétní zákazníky. Je pžadvána bezpečnst přístupu k dkumentům, je pžadván schvalvání finálních dkumentů, je pžadván nastavení dby platnsti dkumentů (např. ceník, nabídky aj.). Některé dkumenty musí být přístupné na veřejném webu. Tyt pžadavky zabezpečuje SharePint Online Plan 2. Nvé mžnsti marketingu Scénář pr Lync Online: Příprava rganizačníh zajištění seminářů je nárčná, ne vždy mají zájemci seminář mžnst na seminář drazit. Naprti tmu semináře n-line jsu levné, cž dvluje zrganizvat jejich větší pčet. Také účast na nich může být vyšší, prtže nevyžadují cestvání a cestvní náklady. Autmaticky nahraný seminář je mžné vystavit na web a na něj dkazvat další zájemce. Vyšší využití knzultantů, pracvníků pdpry Scénář pr Lync Online: Knzultanti si mhu zrganizvat více nline schůzek se svými zákazníky (i těmi, kteří nevyužívají Offi ce ), stráví méně času v autě a kamžitě zvýší svůj fakturvaný čas. Pracvníci technické pdpry mhu pskytvat technicku pdpru převzetím řízení PC prstřednictvím aplikace Lync. Splupráce na prjektu Scénář pr SharePint Online: Dkumenty (např. prezentace, nabídky, tiskvé zprávy) vytvářené více splupracvníky je účelné sdílet v tzv. knihvnách na prtálu. Prtál umžňuje editaci dkumentů se zachváním přehledu v prváděných úpravách a jedntlivých verzích. Finální dkumenty je také mžné zařadit d běhu dkumentů (tzv. wrkfl w) pr zajištění schválení. Nvě je mžné na dkumentech aplikací Wrd, Excel, PwerPint a OneNte pracvat simultánně (buňka vedle buňky, dstavec vedle dstavce, atd.) všichni editři navzájem vidí, kd na dkumentu pracuje a mhu kamžitě v případě ptřeby zahájit kmunikaci prstřednictvím Lync Online. 35 Účastník, který nevyužívá služby Offi ce 365, pužije pr připjení Lync Web App neb Lync Attendee (viz kapitla Ppis prduktů Offi ce 365). 28 Prdejní scénáře Offi ce 365

29 Typické situace, při nichž jsu cludvé služby řešením pr rganizace Praxe z prdejů předchzí verze služeb Offi ce z USA, západní, ale i střední a výchdní Evrpy ukázala, že rganizace nasazující clud se nacházejí v následujících typických situacích: 1. Organizace s úklvanými zaměstnanci mistři ve výrbních závdech, bchdní cestující, kurýři, tedy zaměstnanci bez pravidelnéh přístupu k PC. Ptřebují řešit bezpečně a levně vnitrfi remní kmunikaci; je mžné nabídnut Plány K. 2. Ptřeba snížení nákladů rganizace ptřebující rychle snížit prvzní neb kapitálvé (investiční) náklady cestu utsurcingu, např. cestu efektivnějšíh IT. Nabízí se jít cestu centralizace IT, sjedncení IT na jedntnu platfrmu vzniká tedy příležitst pr nasazení Offi ce Organizace, které již využívají utsurcing (např. v blasti perativníh leasingu aut) rzumí výhdám utsurcingu a přijímají argumenty utsurcingu. 4. Invativní rganizace v minulsti nasadily technlgii v jejím raném stadiu. Tyt rganizace jsu připravené zvažvat mžnsti služeb Offi ce 365 a nasadit je jak jedni z prvních. 5. Organizace pužívající knkurenční technlgie zkušely Ggle, pužívají Ltus Ntes, Keri, OpenOffi ce.rg, IceWarp atd. Míst izlvaných prduktů pr elektrnicku pštu, kmunikaci, sdílení a prduktivitu chtějí pužívat jedn integrvané řešení s jedním fakturačním a správním místem. 6. Organizace s prvzními prblémy nenasadily kupené technlgie, nemají pslední verze, mají prblémy s upgradváním, jsu nespkjené se splehlivstí vlastníh IT (technlgie neb zaměstnanci). 7. Organizace čelící rganizační výzvám expandující rganizace, rganizace prvádějící zeštíhlení, mající řadu pbček, řešící pkrytí v reginu neb ptřebují nvé scénáře pr fi remní kmunikaci. 8. Zalžení nvé firmy ptřeba nulvých pčátečních nákladů a nízkých pravidelných a předvídatelných nákladů na IT infrastrukturu, která však přest nabídne služby špičkvých serverů pslední verze s vysku dstupnstí. Okamžité nasazení, jednduchá správa, která dvluje sustředit se na rzjetí vlastníh pdnikání. 36 Nazývaná Micrsft Business Prductivity Online Slutins (BPOS). Prdejní scénáře Offi ce

30 11. Windws Intune Windws Intune je cludvá služba pskytující: nástrje pr sledvání aktuálníh stavu pčítačů, nástrje pr zabezpečení pčítačů, nástrje pr vzdálené prvádění správy kncvých klientských pčítačů, práva na upgrade na systém Windws 7 Enterprise neb buducí verze systému Windws, výhdnější pdmínky pr zakupení dplňku Micrsft Desktp Optimizatin Pack (MDOP). 37 Služba Windws Intune je určena pr fi rmy bez stávající infrastruktury správy pčítačů, které ptřebují nenákladný a jednduchý způsb jejich správy a chrany. Windws Intune pskytuje řešení základní správy a chrany pr veškeré pčítače, tedy i pr pčítače s btížnu dstupnstí vysce rzptýlené pracvníky, pčítače připjené v prstředí mim dménu, pracvníky v terénu neb nedávn přijaté pracvní síly. Jednduchá webvá knzla pskytuje kamžitý přehled tm, c se děje ve všech spravvaných pčítačích. Správa aktualizací Ochrana pčítačů před malwarem Aktivní mnitrvání pčítačů Pskytvání vzdálené pmci Sledvání inventáře hardwaru a sftwaru Nastavení zásad zabezpečení Pr centrální správu aktualizací vydaných splečnstí Micrsft a aktualizací Service Pack d všech pčítačů. Centralizvaná chrana kncvých bdů zalžená na mdulu chrany před malwarem. Genervání a zasílání praktivních výstrah týkající se aktualizací a hrzeb. Ustavení relace vzdálené pmci pr řešení ptíží s pčítačem bez hledu na t, kde se nachází správce a kde uživatelé. Sledvání hardwaru a sftwaru využívanéh ve fi rmě. Zajištění efektivní správy aktiv, inventarizaci licencí a ddržvání shdy s předpisy. Centrální správa zásad aktualizací, brány fi rewall neb chrany kncvých bdů. I pr vzdálené pčítače mim pdnikvu síť. Vlastnsti služby Windws Intune Lze ji pužít pr správu až pracvních stanic v jediném účtu. Je mžné ji pužívat sučasně s většinu existujících a již pužívaných řešení pr správu. Nelze ji pužívat pr správu serverů. 38 Vyžaduje instalaci klientskéh sftwaru na kncvých stanicích. Je mžné ji pužít ke správě pdprvaných verzí systému Windws spuštěných ve virtuálním pčítači. Krmě jednh fyzickéh prstředí může Windws Intune spravvat i jedn prstředí virtuálníh peračníh systému Windws. Může nahradit stávající chranu prti malwaru. 39 Generuje řadu předdefi nvaných výstrah, nejdůležitější jsu výstrahy zabezpečení, aktualizací, nedstatku místa na disku. Správce může spuštět na kncvých stanicích relace vzdálené pmci (pdmínku je nástrj Windws Intune Center nainstalvaný v pčítači uživatele). Správce může vytvářet zásady pr chranu prti malwaru, nastavení brány fi rewall neb zásady aktualizací na základě předpřipravených šabln. Umžňuje genervat sestavy pr hlavní funkční blasti: sestava aktualizace, sftwaru, nákupu licencí a instalace licencí. 37 MDOP je sada šesti pkrčilých nástrjů pr správu řešící prblémy, které cludvá služba vyřešit nemůže (např. diagnstika a ztavení nespustitelných pčítačů). Sučástí jsu i nástrje pr aplikační a desktpvu virtualizaci, které mhu významně snížit náklady IT neb zárveň umžnit rychlejší přechd na nvé verze systémů a aplikací. 38 Pr základní správu serverů lze pužít nativní nástrje a funkce bsažené v systému Windws Server. Pr nárčnější pžadavky na správu severů je třeba pužít prdukty řady System Center. 39 Nahrazení stávající chrany je dpručeným pstupem, prtže zajistí správu zásad centralizvané chrany prti malwaru a genervání sestav ve službě Windws Intune. Ochranu kncvéh bdu je mžné pužívat i se stávající pužívanu antivirvu aplikací. 30 Windws Intune

31 Ddatečná práva pr pčítače pkryté službu Windws Intune Práv na upgrade OS pčítače na Windws 7 Enterprise za předpkladu, že je stávající OS jednu z následujících pdnikvých edicí systému Windws: Business, Prfessinal, Ultimate neb Enterprise. Pčítače také musí splňvat pžadavky na systém Windws 7. Práv na upgrade OS pčítače na buducí verze systému Windws a také práv na dwngrade na starší verze. T usnadňuje standardizaci kncvých stanic, tedy zjedndušuje správu. Práv na spuštění Windws až ve čtyřech virtuálních pčítačích na jednm fyzickém PC. Systémvé pžadavky na klientský sftware P dknčení nákupu je třeba v knzle pr správu služby Windws Intune přidělit rli správce člvěku, který bude prvádět prstřednictvím Windws Intune správu kncvých stanic PC. Klientský sftware služby Windws Intune je pdprván v 32bitvých i 64bitvých verzích: Windws 7 Enterprise, Ultimate a Prfessinal, Windws Vista Enterprise, Ultimate a Business, Windws XP Prfessinal s aktualizací Service Pack. 40 Instalace klientskéh sftwaru služby Windws Intune vyžaduje právnění správce. Pzn.: Správci budu pr přístup k webvé knzle služby Windws Intune ptřebvat internetvý prhlížeč pdprující službu Silverlight 3.0 (např. Internet Explrer verze 7.0 a nvější). Prvnání Windws Intune s n-site prdukty Micrsft Prdukty Micrsft pr správu prvnávané s Windws Intune jsu: Frefrnt Endpint Prtectin a System Center Essentials (prdukty pr místní nasazení). Hlavní výhdy Windws Intune Místní nasazení Práv na upgrade na systém Windws 7 Enterprise an ne Správa služby Micrsft Update an an Ochrana prti malwaru an an Inventarizace hardwaru a sftwaru an an Vzdálená pmc an an Výstrahy a mnitrvání an an Úplná pdpra zásad skupin ne an Nasazení sftwaru an 41 an Distribuce peračníh systému ne an Pdpra peračníh systému pr servery ne an Pznámka: V jediném pčítači nelze zárveň prvzvat klienta technlgie System Center Cnfi guratin Manager i klienta služby Windws Intune Vyžaduje instalaci ddatečných aktualizací a dplňků d Windws XP. 41 Verze 2 již pdpruje Nasazení sftwaru. Windws Intune 31

32 Cena Windws Intune a Desktp Optimizatin Pack Cena služby Windws Intune je 11 EUR na pčítač a měsíc. Při nákupu 250 neb více licencí jsu k dispzici mnžstevní slevy. Windws Intune se prdává ( jak statní cludvé služby d splečnsti Micrsft): Prstřednictvím prtálu Prstřednictvím prgramů Micrsft Enterprise Agreement (EA) a Campus Agreement a Schl Agreement (CASA). Zákazníci s aktivním Sftware Assurance na Windws, mají slevu až d výše plviny ceny. Nárk na slevu je zjištěn p zakupení služeb (při zřízení předplatnéh) a sleva je uplatněna frmu kreditu na následné faktuře (bvykle na druhé faktuře p zakupení). Pté jsu vystavvány faktury se zvýhdněnu sazbu p celu dbu trvání předplatnéh. Odběr služeb Windws Intune se bjednává na celý rk, platí se však měsíčně. Zrušení dběru služeb je mžné během psledních 11 měsíců bdbí rčníh dběru. I p zrušení dběru je nutné dplatit celý rk dběru. S dběrem služby Windws Intune lze také zakupit dplněk Micrsft Desktp Optimizatin Pack (MDOP) sadu šesti pkrčilých nástrjů pr správu pčítačů za 0,95 EUR na pčítač za měsíc. 32 Windws Intune

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více