Literatura. maturitní otázky 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura. maturitní otázky 2007/08"

Transkript

1 Literatura maturitní tázky 2007/08

2

3 Maturitní tázky z českéh jazyka a literatury šklní rk 2007/ a) Starvěká rientální literatura 5 b) Jazykvěda a její discipliny 7 2. a) Antická literatura a její dkaz 8 b) Prstě sdělvací styl a) Středvěká literatura hrdinské epika.dvrská lyrika. Pčátky našeh písemnictví, rzvj česky psané literatury d knce 13. stletí. 12 b) Všestranný rzbr textu 4. a) Bible Nvý zákn. Starý zákn. 15 b) Všestranný rzbr textu 5. a) Naše písemnictví bdbí vrchlnéh středvěku. Literatura dby Karla IV. Husvi předchůdci. Mistr Jan Hus. Literatura dby husitských válek a dby pdlipanské. 16 b) Histrický vývj češtiny a) Renesance a humanismus v české a světvé literatuře 19 b) Útvary nárdníh jazyka a) Evrpská a česká barkní literatura 22 b) Ohedné slvní druhy a) Klasicismus, svícenství, literatura a věda v bdbí českéh nárdníh bdbí 25 b) Gramatické kategrie jemnné a slvesné a) Balada v české literatuře 29 b) Odchylky d pravidelné větné skladby a) Rmantismus v české a světvé literatuře 31 b) Významní jazykvědci, jazykvé příručky a) Májvci. Ruchvci. Lumírvci. 34 b) Větné členy a vztahy mezi nimi a) Realismus v české a světvé literatuře 38 b) Vzájemná příbuznst slvanských jazyků a) Kritický realismus ve světvé literární tvrbě 42 b) Věta jednduchá, suvětí suřadné a pdřadné a) Mderní avantgardní umělecké směry d knce 19. stl. d plviny 20. stletí. Prkletí básníci. 46 b) Umělecký styl a) Humr a satira v české i světvé literatuře 50 b) tvření slv, bhacvání slvní zásby a) Ohlas 1. světvé války ve světvé a české literatuře 54 b) Zvukvá stránka jazyka 56 1

4 17. a) Česká a světvá próza mezi válkami 57 b) Publicistický styl a) Živt a díl bratří Čapků 62 b) Grafická stránka jazyka a) Druhá světvá válka v české a světvé literatuře 65 b) Odbrný styl a) Vývj histrické prózy v české literatuře 19. a 20. Stletí 68 b) Administrativní styl a) Různé pdby světvé literatury p rce 1945 draz války, beatnici, magický realismus, absurdní literatura, pstmdernismus, aj. 71 b) Nehebné slvní druhy a) Česká pezie a próza v letech b) Slhvé pstupy a útvary a) Česká pezie a próza 70. a 80. let 20. Stletí 79 b) Přádek slv ve větě, aktuální větné členění a) Prblémy sučasnéh mladéh člvěka a jejich draz v literatuře literatura pr děti a mládež 82 b) Řečnictví, řečnické útvary a) Vývj světvéh a českéh dramatu d realismu p sučasnst?? b) Ustálená slvní spjení?? 26. a) Vědeckfantastická literatura, scifi a fantazie 85 b) Slva přejatá 86 2

5 3

6 4

7 Starrientální literatura Sumerská literatura (4 tis př.n.l. 2 tis. př.n.l.) Epsy mytický ráz znalst klínvéh písma t byl tesané d kamene trjhranným rydlem velká knihvna v Ninive tzv. Aššurbanipalva knihvna Eps Gilgamešvi (cca 3 tis. př.n.l.) pvažván za nejstarší díl světvé literatury, měl velký vliv na pzdější díla, např. Odysseu neb Bibli Gilgameš je urucký král (ze 2/3 bůh) bhvé mu sešlu pldivkéh Enkidua, s kterým se spřátelí a pržijí spustu dbrdružství, Enkidu při jednm zemře a Gilgameš následně pdniká cestu za nesmrtelnstí. Staregyptské písemnictví (4 tis. př.n.l.) Hierglyfické a hieratické písm zaznamenávané na papyrus Kniha mrtvých nábženské texty vkládané d sarkfágu s mumiemi, rady kterak prjít přes nástrahy psmrtné cesty Vlastní živtpis Sinuhetův ( př.n.l.) Krátká autbigrafická pvídka s třemi písmvými vlžkami Achnatnův hymnus na Slunce skladba, kteru napsal sám Achnatn Starindické písemnictví (1200př.n.l. 800 n.l.) základem jsu védy, nábženské knihy psané přímým předchůdcem sanskrtu 4 základní sbírky (Rgvéd, Sámavéd, Atharvéd, Jadžurvéd) kmentáře k védám bráhmany jak užívat védy při mdlitbě áranjaky texty pr pustevníky upanišady tajné nauky, filzfické úvahy, byla v nich prvně vylžena Karma Rámájana (3st. př.n.l.) Eps hrdinstvích prince Rámy a jeh ženy Síty, sepsal pustevník Valmíki, ppisy indických bhů Mahabharáta (4 st. př.n.l.) subr sanskrtských mýtů a legend, bratrvražedné bje mezi vládnucími rdy, phádkvé legendy a bajky Kamasůtra (z pčátku letpčtu) autrem Vátsjajána, vážné uvedení d milstnéh živta kniha rzkši Šakuntala (5 stl. n.l.) vrchlný prjev sanskrtské milstné dramatické tvrby básníka Kálidásy z 4 5 st. n. l. nazvaný pdle ženské hrdinky, d které se zamiluje král Dušanjanta Oceán příběhů ( ) mýty, bajky, phádky přepsané básníkem z Kašmíru Sómadévu Perské písemnictví (800 př.n.l n.l.) Zarathustra kčvný kazatel a filzf v 6 stl. př.n.l. Avesta sbrník jeh učení. Vycházel z něj Nietzsche (Tak pravil Zarathustra) 5

8 Avicenna perský učenec a básník ( ), 160 děl přírdních vědách, hlavně lékařství Kánn lékařství, Kniha uzdravení (filzfická encyklpedie) Tisíc vyprávění asi 200 příběhů, základem pr pr arabský text Tisíc a jedna nc Arabské písemnictví (7 stl. n.l.) všechn je silně spjaté s islámem Krán ( ) 600 veršů, 144 súr (kapitl), svatá kniha muslimů, zjevení prrka Mhameda, inspirván Biblí, řeckými texty, apkryfy a stararabsku slvesnstí, sučasně je t subr etických, nábženských i právních pravidel Hadis skutky a výrky Mhameda, či jeh 4 nástupců Saria předpis tvřící Islámské práv, nrmy, pvinnsti i zásady Tisíc a jedna nc vychází z perských Tisíc vyprávění, žánrvě i časvě nesurdá sbírka bsahující pvídky, bajky a phádky vyprávěné princeznu Šeherezádu Čínská literatura (d 5. stl. př.n.l) Kniha písní (11 stl. př.n.l) Nejstarší sbírka čínské pezie, 306 lidvých písní a básní Knfucius přelm 5. a 6. stletí př.n.l., filzf zakladatel knfuciánství (usiluje nalezení ctnsti a stanvení správných nrem lidskéh chvání a řízení splečnsti) Hvry díl plné mrálních a etických rad d živta La c 6 stl. př.n.l., zakladatel taismu (d věcí se nemá zasahvat, mají se nechat plynut ta=cesta) Kniha cestě a ctnsti základní kniha taismu, bsahuje 81 filzfických básní, zdůrazňuje vztah mezi člvěkem a přírdu Čínský středvěk: Li P ( ) pravděpdbně nejblíbenější čínský básník asi 900 básní, vliv taismu, kritický vůči splečnsti Tu Fu ( ) nejaku dbu se přátelil s Li P, kritické prtiválečné básně, Li čching ča ( ) básnířka a zpěvačka, milstná a přírdní lyrika Květy skřicvníku Japnská literatura (d 8. stl. n.l.) nejstarší památky z 8. stl. n.l. Manjóšu (česky sbírka deseti tisíc listů ) 4500 básní Kdžiki (712) starjapnská krnika, líčí dbu mytických bhů, ale i legendární vlády prvních japnských císařů, je necenitelným zdrjem pznání lidvých zvyků, stala se psvatným textem šintismu Pzději, až kl 17 stl. se bjevuje Haiku (krátká lyrická báseň s pčty slabik 5 7 5) Bašó a jeh žáci (Santóka, Saikaku, Issa) 6

9 Jazykvěda Jazykvěda (lingvistika) je nauka jazyce a jeh užívání. Můžeme jí rzdělit d smi hlavních částí: Hláskslví zvukvé slžce jazykvé kmunikace. Dělí se na: fnetiku nauka tvření hlásek, artikulaci fnlgii nauka funkci fnémů (=minimální zvukvý prvek schpný rzlišvat slva např pere bere Slvtvrba nauka tvření slv Lexiklgie nauka slvní zásbě etymlgie nauka půvdu slv nmastika vlastních jménech Sémantika nauka významu slv Gramatika ( mluvnice) mrfematika nauka mfémech(nejmenší část slva mající gramatický význam), jejich stavbě mrflgie (tvarslví) nauka slvních druzích syntax (skladba) skladbě vět a suvětí. Stylistika nauka slhu, způsbu a výběru jazykvých prstředků. Dialektlgie zabývá se studiem nářečí a dialektů. Nvé bry jazykvědy jak psychligvistika, scilingvistika atd. 7

10 Antické Řeck Vhdné pdmínky pr tvrbu literatury a kultury vůbec (dstatek jídla, klid) Vlivy z Asie, Afriky V Řecku vzniká literární terie a kritika Ačkli dnes je na ni phlížen jak na jedntnu, čast i v pdstatných názrech tmu tak nebyl Athény x Sparta Mytlgický základ většiny příběhů plidštění bhvé, s klady i neřestmi, zatahují d sprů pzemšťany... Prehistrické bdbí (d 8. stl. př.n.l.): Vzniká klasický panten a některé základní příběhy Ústní pdání Archaické bdbí (8. 6. stl. př.n.l.): Od vzniku řeckéh písma až d první Pelpnéské války První psané památky Herické, zaměřen na jedntlivce (nepřemžitelní, někdy až plbžští hrdinvé) Hmér Údajně slepý básník. Není jisté, jestli vůbec existval. Mál infrmací. Ilias závěr Trjské války Odyssea návrat Odyssea n Ithaku Hesids Didaktický eps, první pužití ich-frmy Ezp Bajky Sapfó Ódy a elegie, sknčila sebevraždu Anakren Hednistická pezie, pzději (i v relativně mderní dbě) čast napdbván např. Gethe Pindars Sbrvá lyrika, psal i na bjednávku místní aristkracie Herakleits O přírdě Zenón z Eleje Klasické/Attické bdbí (5. 4. stl. př.n.l.) Vznik dramatu Rzvj řečnictví, filsfie, vědy (Hippkrates, Pythagras, Archimedes) V próze dkln d lyriky Hrdinvé jsu lidštější, méně heričtí Drama: Vznikl z Dinýsií 8

11 Nejprve jen chór, Thespis přidal prvníh herce, Aischyls druhéh, Sfkles třetíh Masky, vyské pdpatky, dluhé róby Hrají jen muži Tragédie: Nejvyšší žánr Obvykle mytlgická Aischyls Napsal asi přes 80 tragédií, dchván 7 Peršané, Sputaný Prmétheus, Oresteia(jediná dchvaná tragédie) Sfkles 123 tragédií, dchván 7 Mrálka a prblémy člvěka. Člvěk může prazit bhy Deus ex machina Antigna, Král Oidipus, Elektra Euripides 92 her, dchván 18 Čast ženské pstavy Knflikt lidí s lidmi Medea, Ifigenie na Tauridě, Elektra Kmedie: Satirická, pranýřuje plitické prblémy, splečnst... Aristfanes: Ze 44 kmedií dchván 11 Žáby, Lysystraté Řečnictví: Demsthenes Půvdně vada řeči, překnal t cvikem Filipiky Filsfie: Skrates Platón Aristteles Helénistické bdbí (3. 1. stl. př.n.l.) Kulturní centrum se přesuvá d Alexandrie (Alexandrijská knihvna) Upadají vyské žánry, jak např. Tragédie Píše se prstém lidu, běžných prblémech, vzniká idyla(thekrits) Menandrs Nvá kmedie už není plitická, pjednává a běžném živtě Za všechn může člvěk, ne bhvé Plybius Dějepisec, zabýval se především Římem 9

12 Římské bdbí (zhruba d rku 0 dál diskutabilní knec) Řecká literatura je zpětně vlivňvána Římem Rzvíjí se dějepisectví a živtpisectví Pkračuje zesvětštění Antický Řím Archaické bdbí (3. 1. stl. př.n.l.) Vzniká římská kmedie hrdiny jsu zamilvaní mladíci, dívky, prhnaní trci... Plautus Dbře pstavené, živé dialgy Kmedie hrnci, Lišák Pseudlus Zlatý věk (1. stl. př.n.l. pčátek n.l.) Rzvj pezie, řečnictví Caesar Zápisky válce galské Cicer Řečník, vytříbený prjev, renesance si h brala za vzr Vergilius Básník, prpagval brdu římskéh impéria Aeneis Zpěvy pastýřské Zpěvy rlnické Ovidius Básník (milstná pezie), mžná nejnadanější své dby Umění milvat Prměny Stříbrný věk (1. 6. stl. př.n.l.) Tacitus Histrik, nejen že zaznamenával událsti, ale pkušel se dpátrat mtivace. Tyt infrmace jsu sprné. Dějiny, Letpisy Iunius Satirik, psal Římu a jeh mrálním úpadku. Byl insirací pr světvé satiriky Seneca Trójanky, Faidra Petrnius Satirikn (Hstina Trimalchinva) Marcus Aurelius Hvry k sbě stl. je znám jak bdbí úpadku. Římská literatura přestává existvat. 10

13 Prstěsdělvací (hvrvý) styl Běžná každdenní kmunikace Funkce: prstě sdělvací Charakteristika: Přímý kntakt s psluchačem Převážně mluvená frma Obvykle spntánní, nepřipravené Velká rle emcinality Jazykvé prstředky: Čast nespisvné hvrvá čeština, nářečí... knižní výrazy neb archaismy jsu výjimečné Typické: hláskslvné varianty (míň, vzejk), jednduchá větná stavba, neslvesné věty (Pzr!), dchylky d pravidelné větné stavby či přím chyby, slvní zásba s hvrvými a citvě zabarvenými prvky Útvary: Mluvené: Dialg Nejčastější, každdenní Zdvřilstní fráze pzdravy, představvání se, mluvání se... I telefn, chat, SMS Plveřejné/veřejné přípitek, vyjádření sustrasti, nedbrný referát, diskuse Psané: Stručné, úsprné vyjadřvání, heslvitá stylizace, ustálená spjení (Dvlujeme si známit...), blízké administrativnímu stylu Oznamvací vyhláška, plakát, známení, zpráva Heslvé frmuláře, testy Dkumentární stvrzenka, prtkl 11

14 Středvěká literatura Histrické suvislsti - pjem středvěk představuje bdbí d 5. d 15. stletí - zahrnuje bdbí byzantské, předrmánské, rmánské a gtické - dminujícím vlivem je křesťanství brzy rzdělené na výchdní a západní - rzdělení splečnsti na trjí lid duchvní, páni, pddaní - z filzfickéh hlediska vládne schlastika s hlavními sbnstmi Albert Veliký a Tmáš Akvinský. Schlastika byla rzdělena sprem univerzálie na nminalisty (tvrdí, že becné pjmy ve skutečnsti neexistují a skutečné jsu jedntliviny) a realisty (beru becné pjmy za skutečnější než jedntliviny dnes by se jim řekl idealisté) Rmánské umění Gtika Zrd na území bývalé římské říše Architektura půsbí těžkpádně a masivně, klenba valená neb křížvá, kna malá blukvitá případně kulatá (rzety) Schařství puze ve spjení s architekturu, nábženská tématika, pstavy bez výrazu v bličeji, strnulst v phybu těla, schématické Malířství především fresky a knižní malba, schématičnst Hudba rzvj gregriánskéh chrálu, světské písně, trubadúrská a truvenúrská lyrika Literární památky středvěku 2. pl 12. stletí knec středvěku Zrd v Nrmandii a Francii Peridizace gtika raná přechdné bdbí (u nás gtika přemyslvská) gtika vrchlná stletí (u nás gtika lucemburská) gtika pzdní 15. stletí, v Itálii v té dbě už renezance (u nás gtika vladislavská) Architektura víceldní půdrys, příčná lď, lmený bluk, žebrvá klenba, pěrný systém a celkvá vertikalita, bhaté zdbení, členitst, kna s vitrážemi, nadále kulatá kna (rzety) Schařství většinu ve spjení s architekturu, zůstává jistá strnulst, psun k realistickému výrazu, nábženské mtivy (madny a piety) Malířství fresky, deskvá malba, knižní malba, snaha pstižení reality i když zůstává část schématičnsti Hudba bdbná jak v rmánském bdbí hrdinská a rytířská epika hrdinská epika je starší (8. až 12. stl.) - všechny skladby středvěké hrdinské epiky (epsy) jsu veršvané - hlavním hrdinu je šlechtic, bjvník, bdarvaný všemi mžnými ctnstmi statečnst, věrnst králi, šiří křesťanské zásady, chrání slabé, chudé a sirtky, prjevuje úctu k ženě. - s pstupem času (šířením křesťanství mim Evrpu) prniká d epiky více extiky a dbrdružství - své epsy mají téměř všechny západevrpské nárdy. Čast jsu si navzájem velmi pdbné. - ve Francii je hlavním žánrem hrdinské epiky chansn de geste (píseň činech) veršvaná díla sdružvaná d cyklů (d králvskéh cyklu Karlu Velikém patří Píseň Rlandvi) rytířská epika navazvala na hrdinsku (d 12. stl.) - hrdina se stává jemnějším dvřanem, rytířem, zvláštní míst v jeh živtě připadá vztahu k ženě 12

15 Bewulf 8. stletí, Anglie Píseň Rlandvi - Francie Píseň Cidvi 12. stl., Španělsk Píseň Nibelunzích - Německ Slv pluku Igrvě knec 12. stl., Rusk Tristan a Izlda keltské pvěsti, Francie kulatý stůl krále Artuše Alexandreidy Dvrská lyrika Vznikla ve Francii na knci 12. stletí - hrdina (lyrický subjekt) usiluje přízeň dámy, láska má pdbu spíše služby a pddansti, je nešťastná, prtže pěvvány jsu vesměs ženy prvdané za někh jinéh - s pstupem času se vytvřila určitá schémata a lyrika ztrácí autentičnst - pěstvali ji chudí rytíři v jižní Francii trubadúři, v severní Francii truvéři, a v Německu minesengři. - útvary jsu pastrela (rytíř či pastýř dbývá srdce pastýřky), epistla (básnický dpis), alba ( jitřní písně, u nás svítáníčka lučení milenců za úsvitu) středvěké cestpisy Marc Pl Milión Mandeville středvěké divadl - církev zprvu divadl zakazvala a nebyl nikd kd by zapisval lidvá představení a břady - z názrných mší (ve kterých duchvní názrným způsbem přibližvali latinsky nemluvícím věřícím, čem mluví) se vyvinul liturgické drama. Odehrával se v kstelích a katedrálách, herci byli duchvní, jazykem latina, námětem příběhy z bible. Nejdůležitějšími byli vánční a veliknční hry. - s časem se liturgické drama přesunul před kstel, prnikly slva nárdních jazyků, a kejklířské prvky. - prces zesvětštění se završil přesunem divadla na náměstí, herci se stali běžní lidé, latinu nahradil nárdní jazyk. - Vznikly tři hlavní žánry mrality (vystupvali perznifikvané ctnsti a neřesti, účel učit mrálce), mirákly(vyprávěli živtech světců a jejich zázracích) a misteria (mnhadenní cykly zahrnující mnh příběhů d stvření světa p sučasnst) - středvěké divadl využíval mnh triků, hrmujících a naturalistických, půsbil na všech pět smyslů Pčátky českéh písemnictví starslvěnské písemnictví - d 9. stletí pčátky naší psané literatury příchd Cyrila a Metděje (vypracvali spisvnu starslvěnštinu a písm hlahlici) hlahlice byla přepracvána na Cyrilici a ta na azbuku Prglas Knstantinem napsaná předmluva k evangeliu Živt Knstantinův a Živt Metdějův První a druhá starslvěnská legenda sv. Václavvi (byla pzději přelžena d latiny a češtiny) latinsky psaná literatura - v 10. stletí latina zcela vytlačila starslvěnštinu - hlavním žánrem legendy ( živtech dmácích světců) Kristiánva legenda - ( živtě svaté Ludmily a svatéh Václava) 13

16 Ksmva krnika Ksmas , studval v Lutychu, jeh Chrnika Bhemrum zábavná histricky nepřesná, rzdělena d tří knih pdle času česky psaná literatura Hspdine pmiluj ny nejstarší česky psaná píseň knec 10. stl Svatý Václave druhá nejstarší, cca 12. až 13. stletí Bhemika krátká slva v cizích textech (překlady) Glsy delší vpisky d latinských textů - v13. stletí vyspělá duchvní lyrika Alexandreida přelm stletí, veršvaný eps Karlu Velikém Dalimilva krnika asi 14. stl, vlastenecky napsané české dějiny, neznámý autr si vypmáhal fantazii dba Karla IV. - laicizace = zesvětštění, začíná převažvat světská literatura, nvě zábavná funkce - díl Karla: Vita Carli (živt Karlův), Legenda sv. Václavvi, Krnika Čech - vznik žákvské pezie ppěvky, básně, drbné satiry studentů Pdkní a žák žákvská pezie, hádají se kd je na tm lépe, vyjde, že ba špatně Hradecký rukpis bsahuje: Satiry řemeslnících a knšelích, Desater kazanie bžie, první česká bajka - O lišce a džbánu - d 14. stl také milstná lyrika Mastičkář fraška, pardie na hru třech Mairich - vlivem univerzit se vyvíjela i naučná literatura (právní spisy, dějepisná literatura, slvníky) 14

17 Bible Subr knih, pvažvaných křesťany za psvátné a inspirvané Bhem Pjmenvání vychází z řeckéh biblin - svitek Dělení: Starý zákn Pentateuch / tóra uznáván židy Genesis, Exdus, Leviticus, Numeri, Deuternmium Knihy histrické, básnické, mudrslvné (Žalmy, Příslví, Píseň písní...) a prrcké (Jeremjáš, Ezechiel, Jnáš...) Psán většinu hebrejsky, ale částečně i aramejsky Nvý zákn 4 evangelia Marek, Matuš, Lukáš, Jan Epištly Pavlvy, List židům a další, becně platné Zjevení Janv (Apkalypsa) (Apkryfy nekdifikvané části např. Nikdémv a Jidášv evangelium) Psán řecky Překlady: Starvěké bvykle fragmenty přepisů d jiných jazyků důležité nejvíce tím, že pletu hlavu církevním hdnstářům při kdifikacích. Řecké překlad puze Staréh zákna (Nvý už řecky je). Před přelmem letpčtu Alexandrijská Septuaginta. Vznikl ještě něklik překladů, ale ty nejsu pdstatné. Latinské nejstarší je tzv. Vetus latina, vzniklý mezi 2.a 3.stletím. Nejde ucelený překlad, ale dílčí překlady biblických knih. Nejznámější je pak Vulgata ficiální text západníh křesťanstva p celý středvěk. Má různé verze, byla přepracvávána. Starslvěnský přelžen Cyrilem a Metdějem, bhužel se nedchval České první ve 14.stletí např. Bible lmucká neb třebňská. Nejvýznamnější je Bible kralická ze 16. stl., ekumenický překlad až ve druhé plvině 20. stl. Mderní ddnes se upravují stávající překlady, prtže dchází ke změnám jazyka a významu slv Vzrvé příběhy: Adam a Eva Sdma a Gmra Bží pslvé se chtěli přesvědčit, zda je v těcht městech někd spravedlivý. Přivítal je puze Lt. Když statní měšťané chtěli psly vyhnat, Lt dmítl, měšťané h napadli, ale pslvé je ranili sleptu. Lt s dcerami a manželku utekl, ale manželka se navzdry zákazu hlédla a změnila se v slný slup Jób Bůh dvlil Satanvi, aby Jóba pkušel => zničení plí, smrt dětí... ale Jób se d Bha nedvrátil a byl za t dměněn. Šalamun a sud dítě 15

18 Středvěká česká literatura Histrické pzadí Velká Mrava, útky z Francké říše Přijetí křesťanství (písm => ranná literatura je nábženská) Zánik VM, nástup Přemyslvců Pkračující vliv křesťanství Starslvěnské písemnictví Starslvěnština nejstarší dlžený spisvný slvanský jazyk. Knstantin vytvřil hlahlici, jeh žáci ji zjedndušili na cyrilici Půsbení Cyrila a Metděje nejstarší písemné památky Prglas veršvaná předmluva k překladu evangelií, autrem je asi Knstantin Živt Knstantinův, Živt Metdějův Zákn sudnyj ljudem, Nmkánn právní předpisy Legenda sv. Václavu Legendy sv. Vítvi, sv. Ludmile, sv. Prkpvi... Latinsky psaná literatura Nejprve se rzvíjí starslvěnská a latinská kultura paralelně, asi d 10. stl. získává latinská navrch Legendy světcích mají upevnit čs. křesťanství a reprezentvat Čechy v cizině Právní předpisy latina je ficiálním úředním jazykem Sbírky kázaní Ksmas vystudvyný v Lutychu, děkan svatvítské kapituly, literárně vzdělaný (i antika) Krnika česká/chrnica Bëmrum Próza prkládaná verši Rzlišuje vyprávění starců, hdnvěrné zprávy svědků a vlastní zážitky Pčátky česky psané literatury Klem 11. a 12. stl. se začínají v latinských textech bjevvat české glsy Jediným dkladem básnické tvrby jsu písně Hspdine, pmiluj ny Svatý Václave Ve 14. stl. je česká literatura rvncenná latinské vzniká nábženská i světská lit. Tendence k zesvětštění a zlidvění. Alexandreida Annymní autr, ale byl zřejmě blízký české šlechtě a znal FR a DE verze Alexandreidy Krnika tak řečenéh Dalimila Nejstarší česky psaná veršvaná krnika, autr annymní, Dalimilvi ji připsal Václav Hájek z Libčan Živt Karlův autbigrafie Karla IV Legenda sv. Prkpu Dřěv se listem dievá alba/svítáníčka milstné písně Pdkní a žák Hradecký rukpis Desater kázánie bžie Satiry řemeslnících a knšelích Bajka lišce a džbánu Mastičkář 16

19 Literatura dby husitské a phusitské Aktuální témata Nábženské žánry kázání, traktáty... Knrád Waldhauser Německý kazatel (kázal v latině a němčině), d Čech h pzval Karel IV. Vyzýval bhaté k pmci chudým Jan Milíč z Krměříže Vyské církevní i světské pstavení; bjíh se vzdal Kázal i česky Bible je nadřazená církevnímu učení Tmáš Štítný ze Štítnéh Psal česky, telgické a filsfické tázky Jasný, jednduchý výkladvý styl adresván širkému publiku Knížky šestery becných věcech křesťanských traktáty křesťanském živtě Řeči besední Řeči sváteční a nedělní Jan Hus Univerzitní mistr, rektr Kázal (česky) v Betlémské kapli Byl dán d klatby, dchází z Prahy káže na Kzím hrádku a Krakvci 1415 upálen v Kstnici Latinské spisy ( pr učence): O církvi suhrn kritik živta církve, hlavu církve je Kristus, ne papež O šesti bludech O pravpise českém České spisy (pr lid): Výklad Viery, Desatera a Páteře výklad mdliteb, úvahy mravním živtě Knížky svatkupectví kritika bhacvání a rzmařilsti církve Pstila výklad nedělních čtení listy z Kstnice adresvány především přátelům a stupencům Vrchlné husitství Píší se především písně Jistebnický kancinál zpěvník chrálvých písní Kdž sú bží bjvníci; Pvstaň, pvstaň velké měst pražské Budyšínský rukpis subr tří skladeb invektivy králi Zikmundvi a Hádání Prahy s Kutnu hru. Vavřinec z Březvé Husitská krnika latinsky, nedknčené Píseň vítazství u Dmažlic Phusitská dba Petr Chelčický Prsazval chudbu, neptírání zla násilím, dmítal vzdělání O trjiem lidu dsuzuje tt dělení Sieť viery pravé ústřední díl, kritika sudbé splečnsti i církve O bji duchvním dsuzuje byť i spravedlivu válku, jediným mžným bjem je duchvní zápas s ďáblem 17

20 Histrický vývj češtiny Pračeština ( stl.) Nejstarší pdba češtiny jak samstatnéh jazyka Známa je jen reknstruvaná verze, neexistují písemné dklady Zánik/přeměna jerů tyt buď zanikají bez náhrady, neb se mění v E tzv. Havlíkv pravidl, existují výjimky Kntrakce skupin vkál + j + vkál (dbriji => dbr í) Zánik nsvek Raná stará čeština ( stl.) První české písemné památky bhemika (česká jména v cizjazyčném textu), glsy, přípisky Nejstarší známé samstatné české věty zakládací listina litměřické kapituly pčátek 13.stl. Primitivní pravpis latinské znaky i pr zvuky, které jsu latině cizí c značil k, c i č => spřežkvý pravpis, např. rs pr ř Změny v hláskslví vkály mají jen jednu variantu, vzniká ř a h Čeština 14. stletí Zjedndušení spřežkvéh pravpisu I a y jsu nadále zaměnitelné Hlavní histrická depalatizace Dknavst / nedknavst (i když se tak nenazývá) Čeština dby husitské De rtgraphia Bhemica Pravděpdbně Jan Hus Diakritický pravpis, záměny i a y je zrušena Ujímá se pmalu, pužívá se suběžně se spřežkvým pravpisem Interpunkční znaménk u se mění na ů Čeština humanistická ( stl.) Stále nejedntný pravpis, v tištěných dílech tzv. bratrský pravpis (Jednta bratrská) převážně diakritický Tečka nad samhláskami se mění v háček Rzkšatění interpunkčních znamének Standard: Kralická Bible Čeština barkní ( stl.) P Bílé hře se mezuje čeština, nejprve z ficiálních míst a vědy, pté i z nárčné literatury Vývj becné češtiny, diferenciace nářečí Čeština brzenecká Kdifikace Dbrvskéh gramatika Puristické snahy Vzniká š Čeština mderní (d 40. let 19.stl.) Tvrba se přibližuje živému jazyku Gebauer Pravidla českéh pravpisu Pčešťvání pravpisu cizích slv Stírají se změny mezi nářečími 18

21 Renesance a humanismus Renesance = návrat k antickým myšlenkám, staví se prti tekracii, prsazuje humanitní vědy, sustředění se na člvěka stletí. Humanismus = zdůrazňvání lidské důstjnsti, svbdnéh sbníh rzvje, je prti feudalismu a tekracii. Bez přiřazenéh časvéh údbí. Evrpská literatura Itálie Dante Alighieri Obhajval městské svbdy, stavěl se prti papeži => vyhnanství Bžská kmedie v Peklu a Očistci dprvázen Vergiliem, v Ráji Beatricí Francesc Petrarca Zpěvník snety šlechtičně Lauře Givanni Bccaci Dekamern (=kniha deseti dnů) subr 100 nvel, zasazených d dějvéh rámce Ludvic Arist Zuřivý Rland vychází z chansnu de geste a rytířských epsů, kmbinace skutečnsti a fantastiky Niccl Machiavelli Vladař Mandragra satirická kmedie lidské hlupsti Francie Francis Villn Odkaz (Malá závěť) satirické lučení se s přáteli Velká závěť (Velký testament) básně pmíjivsti živta, strachu ze smrti... zavrhuje kncept nesmrtelnsti duše smrt je naprstý knec Francis Rabelais Gargantua a Pantagruel satira na církev, šklství, sudnictví, táže se p mrálce Pierre de Rnsard Dvrský básník, člen renesanční skupiny Plejáda Snety pr Helenu Španělsk Miguel de Cervantes y Saavedra Velmi tvrdý živt trctví, přišel ruku... Důmyslný rytíř dn Quijte de la Mancha dvudílný rmán, pardie na rytířské rmány, prtiklad dna Quijta a Sanch Panzy Anglie Lpe de Vega Funte Ovejuna vesnický klektiv přijímá klektivní vinu za smrt tyrana Geffrey Chaucer Canterburské pvídky 23 pvídek, které si vyprávějí putníci na cestě d Canterbury živt středvěké Anglie William Shakespeare D r psal kmedie, histrické hry a první tragédie Kmedie plná mylů, Sen nci svatjánské, Kupec benátský, Richard III., Julius Caesar, Rme a Julie 19

22 vznikají nejslavnější tragédie Hamlet, kralevic dánský; Othell; Král Lear; Macbeth P 1608 vznikají tzv. rmantické hry (Buře, Zimní phádky) a Snety Česká literatura Histrické pzadí Pkles vlivu králvské mci, spry šlechty a měšťanstva Rzvj bchdu, první manufaktury Církevní nepkje Likvidace církevníh mnplu na kulturní živt Humanismus spíše než filsfie se prsadila mravučnst, zejména díky Jedntě bratrské (návrat k rvnstářství Petra Chelčickéh, tisknu nábženské a pučné knihy Kralická bible) Hynek z Pděbrad Syn Jiříh z Pděbrad, velmi vzdělaný a zcestvalý, seznámil se s italsku liníi renesance Neuberský rukpisný sbrník Latinsky psaná humanistická tvrba: Bhuslav Hasištejnský z Lbkvic Cestvatel, sběratel starých rukpisů Žalba k svatému Václavu kritika českých mravů Jan Campanus Vdňanský Děkan a rektr pražské univerzity Bretislaus hra z českých dějin Česky psaná humanistická literatura Viktrin Krnel ze Všehrd O právech, súdiech a dskách země české knihy devatery (Knihy devatery) právnické díl, pdpra měšťanstva Václav Hájek z Libčan Krnika česká slavuje šlechtu a církev, zaznamenávání pvěstí, čast histricky nepřesná Kryštf Harant z Plžic a Bezdružic Putvání, aneb Cesta z Králvství českéh d Benátek, dtud p ři d země Svaté, země judské a dále d Egypta velmi bjektivní, didaktický charakter Václav Vratislav z Mitrvic Příhdy / Paměti vyšly až za nárdníh brzení, vzpmínky více na cařihradské vězení než cestpisné zážitky Jan Blahslav Velmi vzdělaný, biskup Jednty bratrské, pdprval vzdělanst Filipika prti mismusům (=nepřátelům vyššíh vzdělání) Gramatika česká vzniká za základě starších děl, služí jak jazykvá příručka při překladu Nvéh zákna překlad Nvéh zákna Daniel Adam z Veleslavína Univerzitní prfesr, vydavatel, překladatel. Tajný stupenec Jednty bratrské. Kalendář histrický událsti různých db Plitica histrica, Herbář, Krnika mskevská dbrné spisy 20

23 Útvary nárdníh jazyka Suhrn výrazvý a významvých prstředků, které pužívají k drzumění příslušníci jednh nárda či etnika Dělení: Spisvné útvary Spisvná čeština Hvrvá čeština Nespisvné útvary Zeměpisně Nářečí (dialekty), nadnářeční útvary (interdialekty) Sciálně Prfesní mluva, slang, argt Spisvné útvary: Funkčně nejvyšší, užívané na ficiální úrvni Spisvná čeština vzniklé na základě středčeskéh nářečí Hvrvá čeština mluvená pdba spisvné češtiny běžná kmunikace, sbní styk Nespisvné útvary: Zeměpisně: Dialekt = nespisvný útvar užívaný na určité části jazykvéh území Česká nářečí é => í (mlék => mlík) ý => ej (dlpuhý => dluhej) Prtetické v na začátku slv (vrel) Nespisvné kncvky Středmravská nářečí i/í => e/é (zima => zema) u => ó (luka => lóka) zkracvání samhlásek (vám => vam) Mravskslvenská nářečí u => ú (mudrý => múdrý) zkracvání samhlásek (dát => dat) měkké (slveské) l (pvedal ) Slezská nářečí Puze krátké samhlásky Přízvuk na předpslední slabice (vliv plštiny) Interdialekt = útvar, vzniklý stíráním rzdílů mezi nářečími, zachvávající jen jejich základní rysy splečné většímu území Sciálně: Prfesní mluva = mluva zástupců určitéh pvlání Zvláštní termíny a fráze Snaha úsprnst a jednznačnst Slang = subr prstředků, užívaných skupinu lidí, spjenu stejnými zájmy. Čast emcinálně zabarven Argt = mluva spdiny, snaha utajit skutečný význam slv Některé výrazy přešly d becnéh pvědmí mejdan, dát bacha... 21

24 Barkní literatura Evrpská Histrické pzadí: Třicetiletá válka Nábženské i plitické střety => vznik abslutistických mnarchií Bark = tuha p pznání, smyslvst, ale na druhé straně nevíra v člvěka, pcit pmíjivsti t vychází z dluhých válek a zvěrstev => upínání se na nepzemské jistty Vzniká kmedie dell arte ustálené pstavy a lazzi, ale scénář jen nahrub Itálie: Trquat Tass Básník, na pmezí pzdní renesance. Celý živt se bával th, že jeh díl je kacířské až zešílel. Osvbzený Jeruzalém Dbytí Jeruzaléma Španělsk Pedr Calderón de la Barca Aristkrat, kaplan, psal kmedie a nábženské hry Živta je sen tázky smyslu živta, svbdy dehrává se v nitru hlavní pstavy Anglie Tirs de Mlina Mnich, většina her se nedchvala Sevillský svůdce a kamenný hst pstava Dna Juana Jhn Miltn Vzdělaný(Cambridge), zcestvalý, byl za své spisy vězněn Ztracený ráj dvě úrvně děje lidská a ksmická; zdůrazňuje svbdu lidskéh rzhdnutí prti vůli bží Německ Hans Jakb Christffel vn Grimmelhausen Pikareskní prózy; vlivnění tricetiletu válku Dbrdružný Simplicius Simplicissimus Kritika splečnsti, války; hrdina raději vlí pustevnictví na strvě Andreas Gryphius Prtestantský básník, mtivy zániku a hrůzy ze smrti Česká Histrické pzadí: Válka, nadvláda Habsburků Jezuité udržují kulturu a vzdělanst ale také cenzurují knihy Bark se v Čechách prjevil nedůvěru k rzumu, abslutizací víry, rekatlizací Literatura se dělí na dmácí katlicku a emigrantsku evangelicku Převládá nábženská tvrba kancinály, pstily Dmácí literatura katlická Většina autrů jsu jezuité Úrveň češtiny upadá, mluví se jí převážně na venkvě, udržuje jí lidvá a pllidvá (měšťanská) tvrba. Nekatlická literatura je likvidvána. Bedřich Bridel C Bůh? Člvěk? veršvaná meditace nad lidsku nictu Bhuslav Balbín Byl histrikem; psal výhradně latinsky 22

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Vlastík (dějepisná část vlastivědy) PONškla (Pachner) Úvdní brazvka Obrázky z českých dějin V prudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrvat Tisk testů min. 5 max. 100 tázek,

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název škly: Základní škla Dukelských bjvníků a mateřská škla, Dubenec Autr: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/04_Český jazyk pr 6. rčník Téma: Pdstatná jména becná a vlastní Čísl prjektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Fašismus v Itálii. Benito Mussolini. George Grantham Bain; Mussolini-ggbain.jpg; http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:mussoliniggbain.

Fašismus v Itálii. Benito Mussolini. George Grantham Bain; Mussolini-ggbain.jpg; http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:mussoliniggbain. Škla: Gymnázium, Brn, Slvanské náměstí 7 Šablna: III/2 Invace a zkvalitnění výuky prstřednictvím ICT Název prjektu: Invace výuky na GSN prstřednictvím ICT Čísl prjektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940 Autr: Martin

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 LITERATURA A UMĚNÍ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 LITERATURA A UMĚNÍ Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: LITERATURA A UMĚNÍ A. TEORIE LITERATURY 1. Pdstata literatury 1.1. Definice literatury Literatura (písemnictví) jsu texty (písemné záznamy)

Více

B. Počátky slovesného umění

B. Počátky slovesného umění Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: B. Pčátky slvesnéh umění Pravěk Pravěk je tradiční značení bdbí dějin lidstva, ze kteréh nejsu písemné prameny, tj. bdbí d vzniku písma.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

RUR - Karel Čapek. RUR - Celková charakteristika: o

RUR - Karel Čapek. RUR - Celková charakteristika: o RUR - Karel Čapek RUR - Celkvá charakteristika: - Pstavy: - Děj a kmpzice: - Jazyk a styl: - Oklnsti vzniku díla: Drama zpracvává atraktivní téma vynález umělých bytstí (Rbtů), které jsu bdařeny prakticky

Více

Kontext tvorby autorů do 19. století Literární a obecně kulturní kontext

Kontext tvorby autorů do 19. století Literární a obecně kulturní kontext Kntext tvrby autrů d 19. stletí Literární a becně kulturní kntext Sfkles (496-406 př.n.l.) Písemnictví starvěku starvěk d knce pravěku klem 3500 př.n.l. - 476 n.l. Antika bdbí klasické 5. stletí př.n.l.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 2 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina 1 2. část (SPN - Maruškvá) celkem 291 slvíček Lektin 16 28 slvíček Lektin 17 20 slvíček Lektin 18 17 slvíček Lektin

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 03. 07.06.2013 Pčet tříd testvání: VII.C) 3 ( VII.A, VII.B, Pčet testvaných žáků: 68 Test se skládal z

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Středšklská matematika Nadace Geneze Vývj (Stručná histrie matematiky) - na levé straně je svislý nápis VÝVOJ stisk hrníh V vyvlá zbrazení časvé sy - stisk ikny se stránku (vprav nahře na brazvce časvé

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více