ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016"

Transkript

1 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve věci spáchání správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. f) citvanéh zákna, jichž se dpustil zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha 7, v suvislsti se zadáváním veřejných zakázek Rekvalifikace patření aktivní plitiky zaměstnansti, dprava a prvz frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , Pradenství patření aktivní plitiky zaměstnansti frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , Rekvalifikace patření aktivní plitiky zaměstnansti frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , vydává pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, tent

2 příkaz: I. 1 citvanéh zákna veřejné zakázce Rekvalifikace patření aktivní plitiky zaměstnansti, dprava a prvz zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy s uchazeči Jan Šrll, IČO , místem pdnikání K Tábřišti 182, Náchd, Autškla Fiedler s.r.., IČO , se sídlem Šalunva 87, Brumv, Autškla Jiří Vít, s.r.., IČO , se sídlem Manželů Burdychvých 240, Červený Kstelec a Rman Fiedler, IČO , místem pdnikání Šalunva 87, Brumv dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ /2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. II. 1 citvanéh zákna části I. Individuální pradenství veřejné zakázky Pradenství patření aktivní plitiky zaměstnansti zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy s uchazeči Mst k živtu.p.s., IČO , se sídlem Šikmá 300, Trutnv, NICOM, a.s., IČO , se sídlem Strážnická 10, Brn a POE EDUCO, spl. s r.., IČO , se sídlem Štefánikva 2086/12, Nvý Jičín dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS- P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. III. 1 citvanéh zákna části II. JOB Klub veřejné zakázky Pradenství patření aktivní plitiky zaměstnansti zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd

3 ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy s uchazečem DIVERTA, a.s., IČO , se sídlem Sprtvní 501, Český Brd dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. IV. 1 citvanéh zákna části III. Pčítačvá prfesní a pracvní diagnstika COMDI veřejné zakázky Pradenství patření aktivní plitiky zaměstnansti zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy s uchazečem AgrKnzulta Žamberk, IČO , se sídlem Klstermanva 1258, Žamberk dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS- P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. V. 1 citvanéh zákna části IV. Prtál MPSV veřejné zakázky Pradenství patření aktivní plitiky zaměstnansti zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy s uchazeči AgrKnzulta Žamberk, IČO , se sídlem Klstermanva 1258, Žamberk, POE EDUCO, spl. s r.., IČO , se sídlem Štefánikva 2086/12, Nvý Jičín a DIVERTA, a.s., IČO , se sídlem Sprtvní 501, Český Brd dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. VI. 1 citvanéh zákna části V. Krátkdbé pradenské aktivity veřejné zakázky Pradenství

4 patření aktivní plitiky zaměstnansti zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy s uchazeči AgrKnzulta Žamberk, IČO , se sídlem Klstermanva 1258, Žamberk, POE EDUCO, spl. s r.., IČO , se sídlem Štefánikva 2086/12, Nvý Jičín a DIVERTA, a.s., IČO , se sídlem Sprtvní 501, Český Brd dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. VII. 1 citvanéh zákna části I. Rekvalifikace v blasti pdnikání veřejné zakázky Rekvalifikace patření aktivní plitiky zaměstnansti zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy s uchazečem MAVO s.r.., IČO , se sídlem Černšická 20, Vnksy dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS- P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. VIII. 1 citvanéh zákna části II. Rekvalifikace v blasti sciálních služeb veřejné zakázky Rekvalifikace patření aktivní plitiky zaměstnansti zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy s uchazečem Občanské sdružení Za důstjné stáří, IČO , se sídlem Senvážné nám. 16/1565, Praha 1 Nvé Měst dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ /2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. IX.

5 1 citvanéh zákna části III. Rekvalifikace v blasti stavebnictví veřejné zakázky Rekvalifikace patření aktivní plitiky zaměstnansti zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , p dbu 10 let d zrušení zadávacíh řízení na III. část předmětné veřejné zakázky dne , když ani ve lhůtě stanvené v žádsti Úřadu pr chranu hspdářské sutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne zaslání dkumentace veřejné zakázce, ani pzději d dne vydání tht příkazu, tut část dkumentace veřejné zakázce nepředlžil. X. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích I. až IX. tht příkazu se zadavateli Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha 7 ukládá pdle 120 dst. 2 písm. b) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši Kč (patnáct tisíc krun českých). Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu. ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha 7 (dále jen zadavatel 1 ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn 2 ), tevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky Rekvalifikace patření aktivní plitiky zaměstnansti, dprava a prvz, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č (dále jen veřejná zakázka 1 ). 2. Předpkládaná hdnta veřejné zakázky 1 činila Kč. 3. Zadavatel na plnění předmětu veřejné zakázky 1 uzavřel rámcvu smluvu s uchazeči Jan Šrll, IČO , místem pdnikání K Tábřišti 182, Náchd, Autškla Fiedler s.r.., IČO , se sídlem Šalunva 87, Brumv, Autškla Jiří Vít, s.r.., IČO , se sídlem Manželů Burdychvých 240, Červený Kstelec a Rman Fiedler, IČO , místem pdnikání Šalunva 87, Brumv dne (dále jen rámcvá smluva na veřejnu zakázku 1 ). 1 Dle Infrmačníh systému veřejných zakázkách byl zadavatelem šetřených veřejných zakázek Úřad práce v Náchdě, IČO , se sídlem Kladská 1092, Náchd. K byla tat rganizační slžka státu zrušena, přičemž d se právním nástupcem stal Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha 7. Pdle 6 dst. 7 zákna č. 73/2011 Sb., Úřadu práce České republiky a změně suvisejících záknů, z úřadů práce zřízených pdle zákna č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, přecházejí všechny phledávky, závazky, jakž i práva a pvinnsti vyplývající z jiných právních předpisů na Úřad práce České republiky. 2 Pkud je v příkazu uveden dkaz na zákn a není-li dále stanven jinak, jedná se vždy znění účinné ke dni zahájení předmětných zadávacích řízení.

6 4. Zadavatel rvněž zahájil pdle zákna tevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky Pradenství patření aktivní plitiky zaměstnansti, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne (dále jen veřejná zakázka 2 ). 5. Dle zadávací dkumentace zadavatel rzdělil veřejnu zakázku 2 na 5 částí: I. část Individuální pradenství, II. část JOB Klub, III. část Pčítačvá prfesní a pracvní diagnstika COMDI, IV. část Prtál MPSV, V. část Krátkdbé pradenské aktivity. 6. Celkvá předpkládaná hdnta veřejné zakázky 2 činila Kč, přičemž předpkládaná hdnta I. části byla Kč, II. části Kč, III. části Kč, IV. části Kč a V. části Kč. 7. Zadavatel na plnění předmětu I. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcvu smluvu s uchazeči Mst k živtu.p.s., IČO , se sídlem Šikmá 300, Trutnv, NICOM, a.s., IČO , se sídlem Strážnická 10, Brn a POE EDUCO, spl. s r.., IČO , se sídlem Štefánikva 2086/12, Nvý Jičín dne (dále jen rámcvá smluva na I. část veřejné zakázky 2 ). 8. Zadavatel na plnění předmětu II. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcvu smluvu s uchazečem DIVERTA, a.s., IČO , se sídlem Sprtvní 501, Český Brd dne (dále jen rámcvá smluva na II. část veřejné zakázky 2 ). 9. Zadavatel na plnění předmětu III. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcvu smluvu s uchazečem AgrKnzulta Žamberk, IČO , se sídlem Klstermanva 1258, Žamberk dne (dále jen rámcvá smluva na III. část veřejné zakázky 2 ). 10. Zadavatel na plnění předmětu IV. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcvu smluvu s uchazeči AgrKnzulta Žamberk, IČO , se sídlem Klstermanva 1258, Žamberk, POE EDUCO, spl. s r.., IČO , se sídlem Štefánikva 2086/12, Nvý Jičín a DIVERTA, a.s., IČO , se sídlem Sprtvní 501, Český Brd dne (dále jen rámcvá smluva na IV. část veřejné zakázky 2 ). 11. Zadavatel na plnění předmětu V. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcvu smluvu s uchazeči AgrKnzulta Žamberk, IČO , se sídlem Klstermanva 1258, Žamberk, POE EDUCO, spl. s r.., IČO , se sídlem Štefánikva 2086/12, Nvý Jičín a DIVERTA, a.s., IČO , se sídlem Sprtvní 501, Český Brd dne (dále jen rámcvá smluva na V. část veřejné zakázky 2 ). 12. Zadavatel dále zahájil pdle zákna tevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky Rekvalifikace patření aktivní plitiky zaměstnansti, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v Infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č (dále jen veřejná zakázka 3 ). 13. Dle zadávací dkumentace zadavatel rzdělil veřejnu zakázku 3 na 3 části:

7 I. část Rekvalifikace v blasti pdnikání, II. část Rekvalifikace v blasti sciálních služeb, III. část Rekvalifikace v blasti stavebnictví. 14. Celkvá předpkládaná hdnta veřejné zakázky 3 činila Kč, přičemž předpkládaná hdnta I. části byla Kč, II. části Kč a III. části Kč. 15. Zadavatel na plnění předmětu I. části veřejné zakázky 3 uzavřel rámcvu smluvu s uchazečem MAVO s.r.., IČO , se sídlem Černšická 20, Vnksy dne (dále jen rámcvá smluva na I. část veřejné zakázky 3 ). 16. Zadavatel na plnění předmětu II. části veřejné zakázky 3 uzavřel rámcvu smluvu s uchazečem Občanské sdružení Za důstjné stáří, IČO , se sídlem Senvážné nám. 16/1565, Praha 1 Nvé Měst dne (dále jen rámcvá smluva na II. část veřejné zakázky 3 ). 17. Zadavatel dne rzhdl zrušení zadávacíh řízení na III. část veřejné zakázky Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), jak rgán příslušný pdle 112 zákna k výknu dhledu nad pstupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a sutěži návrh, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele v suvislsti se zadáváním předmětných veřejných zakázek, přičemž v rámci šetření pdnětu si Úřad vyžádal d zadavatele vyjádření k pdnětu a dále dkumentaci předmětných veřejných zakázkách. 19. P přezkumání předlžených pdkladů, jež jsu sučástí spisu vedenéh v tét věci pd sp. zn. S0096/2016/VZ, Úřad dspěl k závěru, že zadavatel nepstupval při uchvávání dkumentace výše uvedených veřejných zakázkách v suladu se záknem. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. 20. Pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ) lze pvinnst v řízení z mci úřední a ve sprném řízení ulžit frmu písemnéh příkazu. Příkaz může správní rgán vydat, pvažuje-li skutkvé zjištění za dstatečné; vydání příkazu může být prvním úknem v řízení. V tmt případě je vydání příkazu prvním úknem ve správním řízení. K právnímu pstavení zadavatele 21. Před zkumáním samtnéh pstupu zadavatele v suvislsti se zadávacími řízeními se Úřad nejprve zabýval tázku, zda zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky naplňuje definici zadavatele pdle zákna. 22. Pdle 2 dst. 2 písm. a) zákna je veřejným zadavatelem Česká republika. 23. Pdle 3 dst. 1 zákna č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupvání v právních vztazích, ve znění pzdějších předpisů, jsu rganizačními slžkami státu ministerstva a jiné správní úřady. 24. Pdle 3 dst. 2 citvanéh zákna rganizační slžka není právnicku sbu. Tím není dtčena její půsbnst neb výkn předmětu činnsti pdle zvláštních právních předpisů a její jednání v těcht případech je jednáním státu.

8 25. Pdle 1 dst. 1 věty druhé zákna č. 73/2011 Sb., Úřadu práce České republiky a změně suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů, je Úřad práce správním úřadem s celstátní půsbnstí. (Nad rámec právě uvedenéh pak Úřad ddává, že rvněž Úřad práce v Náchdě, IČO , se sídlem Kladská 1092, Náchd, tedy právní předchůdce Úřadu práce České republiky, byl zadavatelem ve smyslu 2 dst. 2 písm. a) zákna, jelikž pdle 7 dst. 1 zákna č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, ve znění účinném ke dni zahájení předmětných zadávacích řízení, byly úřady práce správními úřady, a tedy rganizačními slžkami státu ve smyslu 3 dst. 1 zákna č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupvání v právních vztazích ve znění pzdějších předpisů.) 26. Na základě výše uvedených ustanvení lze knstatvat, že zadavatel naplňuje definici veřejnéh zadavatele uvedenu v 2 dst. 2 písm. a) zákna. Relevantní ustanvení zákna 27. Pdle 6 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 28. Pdle 85 dst. 1 zákna vyhtví zadavatel každé nadlimitní veřejné zakázce písemnu zprávu. 29. Pdle 98 dst. 4 zákna je-li veřejná zakázka rzdělena na části, vztahují se ustanvení tht zákna týkající se pstupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a pvinnstí ddavatele na každu jedntlivu část, nevyplývá-li z tht zákna jinak. 30. Pdle 120 dst. 1 písm. c) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že nepřídí neb neuchvá dkumentaci veřejné zakázce pdle 109 a Pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna ve znění účinném d (dále jen zákn v pzdějším znění ) se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že nepřídí neb neuchvá dkumentaci pdle 109 neb Pdle 155 dst. 1 zákna je zadavatel pvinen uchvávat dkumentaci veřejné zakázce a záznamy elektrnických úknech pdle 149 p dbu 5 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení, nestanví-li zvláštní právní předpis jinak; dkumentací veřejné zakázce se rzumí suhrn všech dkumentů v listinné či elektrnické pdbě, jejichž přízení v průběhu zadávacíh řízení, ppřípadě p jeh uknčení, vyžaduje tent zákn, včetně úplnéh znění riginálů nabídek všech ddavatelů a uzavřených smluv. 33. Pdle 155 dst. 1 zákna v pzdějším znění je zadavatel pvinen uchvávat dkumentaci veřejné zakázce a záznamy úknech učiněných elektrnicky pdle 149 p dbu 10 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení, nestanví-li zvláštní právní předpis jinak. 34. Pdle čl. II dst. 1 zákna č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen nvela zákna ), se zadávání veřejných zakázek, sutěže návrh a řízení přezkumání úknů zadavatele Úřadem pr chranu hspdářské sutěže zahájené přede dnem nabytí účinnsti tht zákna dknčí pdle dsavadních právních předpisů.

9 35. Pdle čl. II dst. 2 nvely zákna v řízeních přezkumání úknů zadavatele, která byla zahájena p dni nabytí účinnsti tht zákna a která na zadávání veřejných zakázek neb sutěž návrh pdle bdu 1 navazují, se pstupuje pdle dsavadních právních předpisů. Ke spáchání správních deliktů zadavatelem 36. K výrkům I. až IX. tht příkazu se Úřad vyjádří suhrnně, nebť se ve všech případech jedná spáchání téhž správníh deliktu spčívajícíh v prušení téže pvinnsti stanvené záknem. Úřad pvinnst uchvání písemných zpráv p dbu 10 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení psuzuje v suladu s ustanvením 98 dst. 4 zákna samstatně ve vztahu ke každé části veřejné zakázky. 37. Za účelem plnění předmětu veřejné zakázky 1 zadavatel uzavřel dne rámcvu smluvu na veřejnu zakázku Za účelem plnění předmětu I. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne rámcvu smluvu na I. část veřejné zakázky Za účelem plnění předmětu II. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne rámcvu smluvu na II. část veřejné zakázky Za účelem plnění předmětu III. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne rámcvu smluvu na III. část veřejné zakázky Za účelem plnění předmětu IV. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne rámcvu smluvu na IV. část veřejné zakázky Za účelem plnění předmětu V. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne rámcvu smluvu na V. část veřejné zakázky Za účelem plnění předmětu I. části veřejné zakázky 3 zadavatel uzavřel dne rámcvu smluvu na I. část veřejné zakázky Za účelem plnění předmětu II. části veřejné zakázky 3 zadavatel uzavřel dne rámcvu smluvu na II. část veřejné zakázky Dne zadavatel rzhdl zrušení zadávacíh řízení na III. část veřejné zakázky S hledem na zadavatelem zvlenu frmu zadávacíh řízení a ustanvení 85 dst. 1 zákna byl zadavatel v průběhu zadávacíh řízení pvinen přídit a následně uchvat písemnu zprávu ve smyslu 85 dst. 1 zákna, a t p dbu záknem stanvenu v 155 dst. 1 zákna v pzdějším znění. 47. V tét suvislsti Úřad uvádí, že ačkliv zadavatel byl pvinen dle zákna ve znění účinném ke dni uzavření smluvy, resp. ke dni zrušení zadávacíh řízení uchvávat dkumentaci předmětných veřejných zakázkách (a tedy i písemné zprávy ve smyslu 85 dst. 1 zákna) p dbu 5 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení, dšl s účinnstí de dne tedy v dbě, kdy zadavateli běžela půvdní dba 5 let pr uchvání dkumentace předmětných veřejných zakázkách, ke změně pvinnstí ve vztahu k uchvání dkumentace veřejných zakázkách v tm smyslu, že pdle 155 dst. 1 zákna v pzdějším znění (viz bdy 34. a násl. důvdnění tht příkazu) je zadavatel pvinen uchvávat dkumentaci veřejné zakázce p dbu 10 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení. V tét suvislsti Úřad ddává, že zadavatel byl pvinen

10 tut změnu pvinnstí reflektvat a uchvat dkumentaci předmětných veřejných zakázkách p dbu 10 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení. 48. V návaznsti na uvedené Úřad knstatuje, že z čl. II dst. 2 přechdných ustanvení nvely zákna sice vyplývá, že v řízeních přezkumání úknů zadavatele, která byla zahájena p dni nabytí účinnsti tht zákna a která na zadávání veřejných zakázek uvedených v předcházejícím čl. II dst. 1 navazují (tedy navazují na veřejné zakázky zadávané pdle dsavadních právních předpisů), se pstupuje pdle dsavadních právních předpisů, nicméně Úřad zárveň ddává, že pvinnst uchvávat dkumentaci veřejné zakázce nelze zttžňvat se samtným zadáváním veřejné zakázky ve smyslu zákna [srv. 17 dst. 1 písm. m) zákna, pdle kteréh se zadáváním pr účely zákna rzumí závazný pstup zadavatele pdle tht zákna v zadávacím řízení, jehž účelem je zadání veřejné zakázky, a t až d uzavření smluvy neb d zrušení zadávacíh řízení]. Napak je třeba dlišvat pjem zadávání, resp. pstupy zadavatele, které pd něj lze zahrnut, d všech pstupů zadavatele prváděných p uzavření smluvy neb p zrušení zadávacíh řízení; mezi takvé pstupy patří např. pvinnst uveřejnit uzavřenu smluvu na veřejnu zakázku (k tmu srv. rzhdnutí předsedy Úřadu ze dne č. j. ÚOHS-R267/2013/VZ- 9062/2014/310/PSe) neb právě uchvávání dkumentace veřejné zakázce. Na tyt pstupy tak uvedená přechdná ustanvení (vážící se k dknčení zadávání veřejných zakázky, resp. jeh přezkumu) nedpadají. Ve vztahu k pvinnsti zadavatele uchvávat dkumentaci veřejné zakázce je tudíž nutné aplikvat 155 dst. 1 zákna v pzdějším znění, a tedy rvněž z něj pr zadavatele vyplývající pvinnst uchvávat dkumentaci veřejné zakázce p dbu 10 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení. [Zadavateli sice půvdně vznikla pvinnst dkumentaci uchvat p dbu 5ti let d uzavření smluvy či zrušení zadávacíh řízení, tat dba však byla a t před jejím uplynutím nvelu zákna prdlužena na deset let. Při absenci výslvných přechdných ustanvení (k tmu viz výše) byl tedy zadavatel pvinen pčínaje uchvat všechny dkumentace dříve zadaných veřejných zakázkách, u nichž dpsud neuběhla jejich uchvací dba, p prdluženu dbu 10ti let d uzavření smluvy či zrušení zadávacíh řízení.] 49. Úřad v becné rvině uvádí, že mu jakžt kntrlnímu rgánu, který pdle 112 zákna vyknává dhled nad ddržváním zákna, ztráta či neuchvání dkumentace, resp. jejích částí přináší pdstatné prblémy při přezkumu pstupu zadavatele v zadávacích řízeních, či jej zcela znemžňuje. Puze na základě uchvané dkumentace veřejné zakázce lze věřit, zda pstup zadavatele v zadávacím řízení prběhl v suladu se záknem. Z uvedenéh důvdu je uchvání dkumentace veřejné zakázce jednu ze zásadních pvinnstí zadavatele stanvenu záknem, jejímž důsledným ddržváním zadavatel přispívá k uplatnění zásady transparentnsti. Pkud dkumentace veřejné zakázce není uchvána, nelze prces zadání veřejné zakázky náležitě přezkumat, tzn. není mžné věřit, zda zadávací řízení byl realizván v suladu se záknem. 50. Úřad pdtýká, že v rámci šetření pdnětu zadavatele vyzval v žádsti č. j. ÚOHS- P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne k zaslání dkumentace předmětných veřejných zakázkách, především pak výslvně k zaslání písemných zpráv předmětných veřejných zakázkách, nicméně zadavatel ani p urgencích Úřadu tyt písemné zprávy, a t až d dby vydání tht příkazu, nepředlžil. S hledem na právě

11 uvedené Úřadu nezbývá než knstatvat, že zadavatel předmětné dkumenty, které tvří část dkumentace veřejné zakázce, neuchval. 51. Jelikž byl zadavatel v šetřeném případě pvinen uchvat dkumentaci předmětných veřejných zakázkách p dbu 10 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení [v případě veřejné zakázky 1 (tj. d ) d , v případě I. části veřejné zakázky 2 (tj. d ) d , v případě II. části veřejné zakázky 2 (tj. d ) d , v případě III. části veřejné zakázky 2 (tj. d ) d , v případě IV. části veřejné zakázky 2 (tj. d ) d , v případě V. části veřejné zakázky 2 (tj. d ) d , v případě I. části veřejné zakázky 3 (tj. d ) d , v případě II. části veřejné zakázky 3 (tj. d ) d a v případě III. části veřejné zakázky 3 (tj. d ) d ], avšak zadavatel Úřadu písemné zprávy předmětných veřejných zakázkách ve smyslu 85 dst. 1 zákna vůbec nepředlžil, Úřad knstatuje, že zadavatel v rzpru 155 dst. 1 ve spjení s 6 dst. 1 zákna v pzdějším znění neuchval dkumentaci předmětných veřejných zakázkách p dbu 10 let d uzavření příslušných rámcvých smluv, resp. d zrušení zadávacíh řízení. Tímt pstupem zadavatel pakvaně naplnil skutkvu pdstatu správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna v pzdějším znění. 52. Ze shra uvedených důvdů Úřad rzhdl tak, jak je uveden ve výrcích I. IX. tht příkazu. K vydání příkazu 53. Pdle 150 dst. 1 správníh řádu lze pvinnst v řízení z mci úřední a ve sprném řízení ulžit frmu písemnéh příkazu. Příkaz může správní rgán vydat, pvažuje-li skutkvé zjištění za dstatečné; vydání příkazu může být prvním úknem v řízení. 54. Úřad pvažuje ve smyslu ust. 150 dst. 1 správníh řádu skutkvá zjištění za dstatečná a s hledem na výše uvedené pvažuje za prkázané, že se zadavatel pakvaně dpustil správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna v pzdějším znění tím, že neuchval písemné zprávy předmětných veřejných zakázkách ve smyslu 85 dst. 1 zákna p dbu 10 let d uzavření smluvy, resp. d zrušení zadávacíh řízení, jak je uveden ve výrcích I. až IX. tht příkazu. 55. V tmt případě je vydání příkazu prvním úknem ve správním řízení. K ulžení pkuty 56. Pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna v pzdějším se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že nepřídí neb neuchvá dkumentaci veřejné zakázce pdle 109 a Úřad psudil pstup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnstem přistupil k ulžení pkuty, nebť zadavatel svým pstupem pakvaně naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna v pzdějším znění. 58. Z bsahu tht příkazu vyplývá, že se zadavatel se dpustil celkem devíti správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna v pzdějším znění uvedených ve výrcích I. až IX. tht příkazu. 59. Pdle 121 dst. 3 zákna účinnéh v dbě spáchání správníh deliktu dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de

12 dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. Úřad ddává, že předmětné ustanvení byl s účinnstí de dne nvelizván, přičemž pdle 121 dst. 3 zákna účinnéh v dbě vydání tht příkazu dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil správní řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. 60. V tét suvislsti Úřad uvádí, že v šetřeném případě je zadavatel pvinen uchvávat dkumentaci předmětných veřejných zakázkách až d rku 2020, kdy mu pvinnst ve smyslu 155 dst. 1 zákna v pzdějším znění zanikne. S hledem na právě uvedené Úřad knstatuje, že dpvědnst zadavatele za žádný z výše uvedených správních deliktů nezanikla. 61. K ulžení pkuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích I. až IX. tht příkazu Úřad předně uvádí, že při stanvení výše sankce je nutné pstupvat v suladu se zásadu absrpce, která se uplatní při pstihu suběhu správních deliktů a jejíž pdstata tkví v absrpci sazeb (pena mair absrbet minrem tedy přísnější trest phlcuje mírnější). Jak již v minulsti něklikráte dvdil Nejvyšší správní sud (např. v rzsudku sp. zn. 1 As 28/2009 ze dne neb v rzsudku sp. zn. 5 Afs 9/2008 ze dne ), při trestání správních deliktů týmž správním rgánem se přiměřeně uplatní i principy vládající suběh trestných činů. Nutnst aplikvat trestněprávní instituty i při trestání správním rgánem vyplývá z becné ptřeby pužít ve prspěch bviněnéh analgii z trestníh práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jedntnéh kdexu správníh trestání v českém právním řádu nejsu výslvně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zhledněny v případě jakéhkliv veřejnprávníh deliktu. Pužití analgie ve správním trestání je v mezeném rzsahu přípustné tehdy, pkud právní předpis, který má být aplikván, určitu tázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pmcí analgie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na chraně hdnt, na jejichž vytváření a chraně je veřejný zájem (viz rzsudky Nejvyššíh správníh sudu sp. zn. 1 As 27/2008 ze dne a sp. zn. 8 As 17/2007 ze dne ). Pr ukládání trestů za správní delikty se prt musí uplatnit bdbné principy a pravidla jak pr ukládání trestů za trestné činy. 62. Úprava zákna veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání suběhu správních deliktů na rzdíl d úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší mment, d kdy je správní delikty mžn pvažvat za sbíhající se, jakž ani důsledky, není-li z jakýchkli důvdů veden splečné řízení. Úhrnné tresty, jimiž se pstihuje suběh trestných činů, přitm představují pr pachatele výhdnější pstup, nebť je v nich zhledněna skutečnst, že pachatel se dpustil dalšíh trestnéh činu, aniž byl varván dsuzujícím rzsudkem týkajícím se dřívějšíh trestnéh činu. 63. V suladu s výše citvanu zásadu absrpce v rámci správně-právníh trestání Úřad ve správním řízení ulží pkutu pdle přísněji trestnéh správníh deliktu, a prt se Úřad nejprve zabýval tázku, jaký správní delikt je v šetřeném případě mžné pvažvat za přísněji trestný, tj. za který z nich je mžn ulžit přísnější sankci (vyšší pkutu). 64. Pdle 120 dst. 2 písm. b) zákna v pzdějším znění se za správní delikt ulží pkuta d Kč, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. b), e), f) neb g).

13 65. V daném případě se zadavatel dpustil spáchání devíti správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna v pzdějším znění, přičemž za spáchání každéh z nich lze pdle 120 dst. 2 písm. b) zákna v pzdějším znění ulžit pkutu d Kč. Úřad uvádí, že za všechny výše uvedené správní delikty je mžn ulžit sankci ve stejné maximální výši. 66. S hledem na skutečnst, že se jedná správní delikty, pr které je stanvená stejná výše pkuty, nelze v knkrétním případě v suladu se zásadu absrpce ukládat sankci pdle přísněji trestnéh spáchanéh deliktu. V daném případě je tedy s hledem na suběh správních deliktů nutné ulžit suhrnnu pkutu ve výši dpvídající spáchání puze jednh ze správních deliktů a ke spáchání statních správních deliktů přihlédnut v rámci přitěžujících klnstí. 67. Úřad prt přistupil k ulžení pkuty za spáchání správníh deliktu knstatvanéh ve výrku II. tht příkazu, v němž je uveden, že zadavatel v rzpru s 155 dst. 1 ve spjení s 6 dst. 1 zákna v pzdějším znění neuchval písemnu zprávu ve smyslu 85 dst. 1 zákna I. části veřejné zakázky 2 p dbu 10 let d uzavření rámcvé smluvy na I. část veřejné zakázky 2 dne , tj. d Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty zadavateli, který je právnicku sbu, přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 69. Hlavním kritériem, které je dle výše citvanéh ustanvení rzhdné pr určení výměry pkuty, je závažnst správníh deliktu. Jde becnu kategrii pměřující rzsah dpadu knkrétníh deliktníh jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tht chráněnéh zájmu. Zákn pak demnstrativním výčtem vymezuje, c lze pd pjem závažnst správníh deliktu pdřadit (způsb jeh spáchání, jeh následky a klnsti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnut i k jiným klnstem, pkud jsu svjí pvahu pdstatné pr psuzení závažnsti správníh deliktu, a které by s hledem na skutkvé klnsti knkrétníh případu mhly být kvalifikvány jak plehčující či přitěžující. 70. C se týče psuzení závažnsti spáchanéh správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna v pzdějším znění, Úřad knstatuje, že pstupem zadavatele dšl k hržení právem chráněnéh zájmu spčívajícíh v mžnsti zpětné kntrly veřejné zakázky a pstupu zadavatele, jež přispívá k hspdárnému vynakládání veřejných prstředků a je v širším smyslu prjevem zásady transparentnsti. Při psuzení závažnsti spáchanéh správníh deliktu vzal Úřad rvněž v úvahu skutečnst, že výše uvedené prušení zákna zadavatelem, tj. neuchvání části dkumentace veřejné zakázce, nepchybně vedl ke ztížení přezkumu pstupu zadavatele v zadávacím řízení. Puze na základě přízené a uchvané kmpletní dkumentace veřejné zakázce lze věřit, zda pstup zadavatele v zadávacím řízení prběhl v suladu se záknem. Neuchváním dkumentace atakuje zadavatel zásadním způsbem zásadu transparentnsti, jejíž aplikace v zadávacím řízení činí veřejnu zakázku čitelnu a umžňuje veřejnu kntrlu. 71. Pkud jde způsb spáchání správníh deliktu, Úřad uvádí, že ve prspěch zadavatele částečně přihlédl k tmu, že s účinnstí d dšl ke změně pvinnstí ve vztahu k uchvání dkumentace veřejných zakázkách v tm smyslu, že pdle 155 dst. 1 zákna v pzdějším znění je zadavatel pvinen uchvávat dkumentaci veřejné zakázce míst

14 půvdních 5 let p dbu 10 let d uzavření smluvy, její změny neb d zrušení zadávacíh řízení (viz bd 33. důvdnění tht příkazu). V tét suvislsti Úřad uvádí, že zadavatel mhl být veden nesprávnu úvahu délce pvinnsti uchvávat dkumentaci veřejných zakázkách, když v dbě uzavření rámcvých smluv, resp. zrušení zadávacíh řízení měl pvinnst uchvávat dkumentaci veřejných zakázkách p dbu 5 let, přičemž k prdlužení dby, p kteru je zadavatel pvinen uchvávat dkumentaci veřejných zakázkách, dšl v průběhu běhu půvdní dby. Nicméně Úřad zárveň uvádí, že je t puze a jedině zadavatel, kd dpvídá za ddržvání zákna, přičemž je t rvněž zadavatel, kd je pvinen reflektvat veškeré nvelizace právních předpisů v blasti veřejných zakázek, a tedy i případnu úpravu pvinnsti suvisejících s uchváváním dkumentace. Úřad pr úplnst ddává, že samtné uchvání dkumentace veřejné zakázce nepředstavuje svým charakterem nárčnu pvinnst, která by zadavateli způsbvala větší administrativní náklady. 72. Při určení výše pkuty přihlédl Úřad k hdntě I. části veřejné zakázky 2, nebť lze knstatvat, že v zásadě existuje vzájemná závislst mezi závažnstí následků správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna a výší finančních prstředků vynakládaných v suvislsti s danu veřejnu zakázku (čím vyšší je její hdnta, tím vyšší je zájem veřejnsti na veřejné kntrle). S hledem na zmíněné je pak mžn v rámci psuzení závažnsti spáchanéh správníh deliktu zhlednit, že narušení mžnsti veřejné kntrly u veřejné zakázky, jejíž předpkládaná hdnta činila Kč, nepředstavuje zásah velmi vyské intenzity d veřejnéh zájmu chráněnéh záknem. 73. Jak k přitěžující klnsti však Úřad přihlédl k tmu, že ttžných správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. f) zákna v pzdějším znění se zadavatel za shdných klnstí dpustil i v případě veřejné zakázky 1, II. až V. části veřejné zakázky 2 a I. až III. části veřejné zakázky Úřad při stanvení výše pkuty dále přihlédl i k eknmické situaci zadavatele, nebť vychází z maximy, že není přípustné ulžit takvu pkutu, která má likvidační charakter v tm smyslu, že by zmařila samu eknmicku pdstatu zadavatele. Z údajů uvedených na webvých stránkách zadavatele ( vyplývá, že bjem finančních prstředků, se kterými zadavatel hspdaří, se phybuje v řádu miliard krun českých. S hledem na právě uvedené má Úřad za t, že pkutu ulženu ve výši Kč nelze pvažvat nejen za likvidační (viz výše), ale ani za jeh eknmicku pdstatu nepřiměřeně zasahující (a v tmt smyslu nespravedlivu). 75. V suvislsti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pkuta ulžená zadavateli za neddržení pstupu stanvenéh záknem má splnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. Má-li pkuta tyt funkce splnit, je zřejmé, že musí být natlik intenzivní, aby byla zadavatelem pciťvána jak újma, nebť ulžením velmi nízké pkuty by nedšl k naplnění jejíh účelu, tj. sankce za prtiprávní jednání. Obdbně se vyjádřil i Krajský sud v Brně v rzsudku sp. zn. 62 Af 46/2011 ze dne , ve kterém uvedl, že knkrétní frma pstihu musí půsbit natlik silně, aby d pdbnéh jednání dradila i jiné nsitele bdbných pvinnstí (preventivní funkce) a zárveň musí být pstih dstatečně znatelný v zadavatelvě materiální sféře, aby v něm byla dstatečně bsažena i jeh represivní funkce, aniž by byl všem pr zadavatele likvidačním.

15 76. V tmt smyslu Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své pdstaty vždy představuje nepříznivý zásah d majetkvé sféry pachatele správníh deliktu, který je spjen s úbytkem finančních prstředků, které mhly být případně investvány jinam. Krektivem tu tedy nemůže být tent nepříznivý zásah samtný, ale až situace, kdy by tent zásah nabyl likvidačníh charakteru. Krmě th se v knečném důsledku nemusí ulžená sankce prjevit (výlučně jen) ve sféře zadavatele, nebť je na něm, aby případně využil jiné právní nástrje, pmcí kterých je mžn uplatnit nárk na náhradu škdy prti knkrétním sbám, které zavinily prtiprávní stav, jenž vyústil v ulžení sankce. 77. Závěrem tedy Úřad k výši pkuty knstatuje, že ulžená pkuta naplňuje dstatečně bě shra zmíněné funkce, přičemž Úřad v tét suvislsti výrazně akcentval zejména preventivní charakter ulžené sankce, aniž by se zárveň jednal pkutu likvidační či nespravedlivu. 78. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanvenu pkutu ve výši Kč vzhledem k suvislstem případu psudil jak přiměřenu. 79. S hledem na výše uvedené byl rzhdnut, jak je uveden ve výrku X. tht příkazu. 80. Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710. Jak variabilní symbl zadavatel uvede své identifikační čísl. POUČENÍ Prti tmut příkazu lze pdle 150 dst. 3 správníh řádu pdat dpr ve lhůtě 8 dnů de dne jeh známení, a t u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 1926/7, Černá ple, Brn. Lhůta pr pdání dpru běží de dne následujícíh p dni dručení tht příkazu. Pdáním dpru se příkaz ruší a řízení ve věci pkračuje. Lhůty pr vydání rzhdnutí začínají znvu běžet dnem pdání dpru. Zpětvzetí dpru není přípustné. Příkaz, prti němuž nebyl pdán dpr, se stává pravmcným a vyknatelným rzhdnutím. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží: Úřad práce České republiky, Dbrvskéh 1278/25, Praha 7 Vypraven dne: viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007J3MX* UOHSX007J3MX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0576/2015/VZ-26449/2015/511/JNv Brn: 4. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008H3DF* UOHSX008H3DF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0394/2016/VZ-22011/2016/522/JKr Brn: 23. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015 *UOHSX006X0HM* UOHSX006X0HM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brn 14. dubna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 *UOHSX007GXU2* UOHSX007GXU2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SJ7N* UOHSX007SJ7N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-42725/2015/533/LMa Brn 4. prsince 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008FHPR* UOHSX008FHPR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0324/2016/VZ-19898/2016/521/OPi Brn: 10. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DEKR* UOHSX008DEKR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0268/2016/VZ-17643/2016/523/MKv Brno: 25. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00770WG* UOHSX00770WG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S283/2015/VZ-17501/2015/511/JNv Brn: 10. července 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více