ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál"

Transkript

1 ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: Jindřichv tel: web: Tabulka 1: Kntaktní infrmace 1 Záměry škly v blasti ICT pr bdbí Hlavní cíle I nadále zefektivňvat výuku s využitím ICT na naší škle. Pkračvat ve vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti využívání ICT, šklení pr pedaggické pracvníky zajistíme z vlastních zdrjů (pkrčilé vládání Wrdu, Excelu, interaktivní tabule) Zavádět nvé technlgie v blasti ICT zejména s hledem na jejich efektivní a eknmicky výhdné pužívání, d září rku 2013 wi-fi pkrytí celé škly pr ptřeby pedaggických pracvníků. Vést žáky k efektivnímu pužívání infrmačních technlgií nejen v rámci výuky, ale také při jejich samstatné práci mim šklu. Klást důraz na získání správných návyků především s hledem na jejich bezpečnst a chranu zdraví (pdpra zdravéh stylu živta). I nadále pdprvat žáky a věnvat se žákům, kteří se v blasti ICT jeví jak talentvaní (kružky), neb méně nadaným (dučvání). 1.2 Další cíle Zajistit kvalitní připjení k internetu pr všechny sučástí škly d rku Pdprvat elektrnicku kmunikaci mezi žáky, učiteli a rdiči tam, kde je t vzhledem k situaci vhdné a žáducí (tedy nikli na úkr efektivity kmunikace) s hledem na finanční situace některých rdin, které nemají k dispzici internetvé připjení. 1

2 Pkračvat v prezentvání škly na webvých stránkách škly. Pkračvat v nastupeném trendu budvání dynamických (aktivních) stránek pmcí technlgie PHP. Sučástí tht je například prezentace veškerých aktivit škly a úspěchů našich žáků (s napjením na databázi). V září 2013 plánujeme rzšíření webvých stránek stránky jedntlivých tříd s úklem infrmvat žáky a rdiče dění ve třídě (úkly, akce, patření ) I nadále pstupně mdernizvat hardwarvé vybavení učeben tak, aby mhl plně uspkjit ptřeby výuky ICT na škle. 1.3 Způsb dsažení těcht cílů Část nákladů nutných k zajištění výše uvedených cílů bude škla čerpat z vlastníh rzpčtu. Škla bude i nadále využívat účelvých dtací suvisejících s ICT, pkud budu prjekty k dispzici a škle se pdaří d prjektů zapjit. 2 Údaje škle Celkvý pčet žáků ve škle z th na 1. stupni 87 - z th na 2. stupni 58 Celkvý pčet pedaggických pracvníků včetně vedení škly 19 Celkvý pčet zaměstnanců 30 Pčet tříd 9 Tabulka 2: Údaje škle 2

3 3 Vybavení škly pčítačvu techniku Tabulka 4: Vybavení škly pčítačvu techniku 3.1 Pčítačvá síť Pčet přípjných míst Aktuální pčet pčítačů Stav 2012 Plán 2014 Finanční zajištění Učebna infrmatiky Rzpčet škly Učebna infrmatiky Rzpčet škly Odbrné učebny Dtace Sbrvna Nahradit NB Kabinety Vedení škly NB THP pracvníci Rzpčet škly MŠ Rzpčet škly ŠD Rzpčet škly Jak je patrné z výše uvedené tabulky, má naše škla dvě učebny infrmatiky. Obě dvě učebny jsu připjeny k internetu. Připjení nebyl realizván v rámci prjektu Indš. Jedna učebna byla plně hrazena z prjektu EU, jedna výhradně z rzpčtu škly a realizvána vlastní cestu. Jelikž učebna z vlastních zdrjů je starší, pčítače již zastaraly a mnh je jich vyřazen (nepravitelné, pravy nerentabilní). V plánu je vybavit učebnu alespň 10 funkčními pčítači pr ptřebu kružků neb dplňkvé výuky různých předmětů. V učebně hrazené z dtace EU se primárně učí infrmatika a psaní na klávesnici. Sučasné připjení je rychlstí 15 Mbps, d buducna bychm chtěli rychlst navýšit na 20 Mbps. Závisí na technických mžnstech pskytvatele. Učebna infrmatiky na 2. stupni je prpjena d pčítačvé sítě LAN (100 Mbps), s jedním aktivním prvkem (HUB - 24 přípjek pr jedntlivé pracvní stanice). Vzhledem ke kapacitě učebny nebude pčet pčítačů v učebně nadále zvyšván. Druhá učebna infrmatiky je vybavena 6 pčítači (pracvními stanicemi), které jsu prpjeny d sítě LAN 100 Mbps. Jak aktivní prvek je pět pužit HUB s kapacitu 12 připjení pr jedntlivé pracvní stanice. Kapacita učebny a její knfigurace umžňuje navýšit pčet na 10 PC. Ve všech případech je pužita strukturvaná kabeláž UTP kategrie 5e. Veškeré kabely jsu vedeny uvnitř nábytku, neb v lištách připevněných ke stěnám učebny. Phyb žáků p učebně není kabeláží nijak mezen. 3

4 3.2 Připjení na internet Škla je připjena k internetu pmcí pskytvatele Wifi síť.cz. Tt připjení z hlediska parametrů vyhvuje standardu ICT pr připjení k internetu. P předchzích letech připjení prstřednictvím digitální telefnní linky ISDN s prpustnstí 64 kbps má nyní škla připjení rychlsti 15 Mbps. Jelikž přensvé technlgie stále zvyšují datvý přens, je tázku času, kdy škla dsáhne vyšší rychlsti připjení. Vedení škly je v sučasné dbě připjen na internet stejně jak učebny. K internetu jsu dále připjeny pčítače pedaggů ve sbrvně. Pedaggvé škly jsu v tmt rce připjeni přes své ntebky a AP ve sbrvně. 3.3 Připjení na internet záměry v časvém hrizntu jednh rku Stávající stav je ppsán v bdě 4.2. V sučasné dbě vyčkáváme technlgické změny a čekáme další nabídky mžnsti připjení. 3.4 Administrace serveru, správa sítě Učebny a sítě jsu administrvány pvěřeným pracvníkem řešeným externě. Server hlavní učebny infrmatiky pužívá OS Windws 2003 Prfessinal. Bezpečnst prvzu pmáhají udržet tyt další sftwarvé nástrje: WinRute Firewall, verze 5.1 s integrvaným Cbin Orange Filter: firewall pr malu firemní síť LAN. Antivirvý systém AVG 7.0 Zabezpečvací systém OptimAccess 9.0: z důvdu udržení prvzuschpnsti učebny vzhledem k ne vždy krektním zásahům uživatelů / žáků. Během rku 2013škla přešla na OS MS Windws 2008 Server, jehž vlastnsti nám lépe pkryly ptřeby výuky a zejména pžadavky na bezpečnst a snadnu centrální správu (snadné uplatnění zásad skupiny v rámci služby Active Directry). 3.5 Selektivní přístup na bsah internetu Výběrvý přístup k bsahu webvých stránek na internetu je pr žáky zabezpečen pužitím výše zmíněnéh SW firewallu. Učitel má v administrační knzli firewallu mžnst nastavit blkvání stránek pdle závadnsti bsahu, a t dle aktuální ptřeby a situace. Firewall rvněž umžňuje blkvání prtů a prtklů (zamezit stahvání spustitelných subrů a ptenciálně nebezpečných scriptů). Tyt mžnsti jsu průběžně využívány. 3.6 Vybavenst škly pčítačvu techniku C d vybavensti pracvním stanicemi a servery splňuje škla pžadavky stanvené standardem ICT pr škly. Hardware pčítačů je průběžně mdernizván, převážnu část pracvních stanic na hlavní učebně infrmatiky tvří mderní stanice. Výknvé parametry serveru hlavní učebny (2. stupeň) jsu plně pstačující pr naše ptřeby. 4

5 3.7 Šklní intranet pr ptřeby pedaggických pracvníků V sučasné dbě není na škle intranetvý systém pr ptřeby výměny dat mezi pedaggickými pracvníky škly. Návrh a realizace takvéh užitečnéh systému je předmětem další činnsti v dhledné buducnsti (řádvě jeden až dva rky). Jediný systém, který řeší databázi žáků a tisk vysvědčení, byl prgram SAS, který během září 2013 bude vystřídán prgramem Bakaláři. Tent systém lépe vyhvuje ptřebám škly pr zasílání šklní matriky, výkazů UIV a dalším ptřebám. 3.8 Prezentace škly na internetu Šklní webvé stránky byly uvedeny d prvzu v listpadu Šklní webvé stránky jsu hstvány na serverech splečnsti Active24.cz. Byly zhtveny výhradně pracvníky škly, s pužitím technlgií HTML 4.01, CSS a PHP. Další rzvj šklníh webu směřuje k pdpře a dalšímu nasazvání nejmdernějších technlgií a účasti žáků a pedaggů škly na tvrbě webu. 3.9 Vzdálený přístup ke službám ICT škly Elektrnická pšta Všichni pedaggičtí zaměstnanci škly mají zajištěnu schránku pr elektrnicku pštu s mžnstí výběru pšty jak pmcí prtklu POP3, tak přes webvé rzhraní. Rvněž je pmcí prtklu SMTP neb přes webvé rzhraní zajištěn desílání pšty. Tat mžnst je realizvána pmcí veřejnéh pskytvatele (veřejně dstupné služby), tedy v suladu s dikcí metdickéh pkynu MŠMT. Ostatní Žáci, rdiče a pedaggvé mhu na webu škly snadn najít veškeré ptřebné dkumenty, týkající se chdu škly a výchvně-vzdělávacíh prcesu. Mezi tyt infrmace patří: Organizační struktura škly a jedntlivé její sučásti Seznamy všech pracvníků i žáků škly Přehled šklních i mimšklních aktivit Úspěchy žáků dsažené při šklní i mimšklní činnsti Přehled a infrmace činnsti zájmvých útvarů na škle půsbících Veškeré prvzní dkumenty škly (řády, prvzní řády učeben, rganizace šklníh rku, prvz žákvské knihvny, pkyny k mluvání absencí, termíny prázdnin pr daný šklní rk, pkyny pr mluvání absencí) Výrční zprávy činnsti a hspdaření škly Termíny knzultačních dnů Kntakty na pracvníky škly Jídelní lístky ZŠ a MŠ platné pr aktuální kalendářní týden Výsledky zápisu žáků d 1. rčníku a MŠ 5

6 3.10 Ukládání dat Všichni žáci a statní zaměstnanci mají mžnst ukládat data. Rzdíl samzřejmě spčívá v mžnstech, které se pr zaměstnance škly a její žáky liší Ukládání dat zaměstnanci škly Zaměstnanci škly mají mžnst ukládat data na všechna dstupná média. Vzhledem k tmu, že pr zaměstnance jsu určeny pčítače s peračními systémy rdiny Windws 7, existuje na každém takvém pčítače více uživatelských prfilů. Uživatelské prfily vytvřené pr zaměstnance škly umžňují ukládání dat na libvlné médium (vyměnitelný disk, disketa, CD, DVD, sdílený adresář na serveru učebny, lkální adresář). Práva k jedntlivým adresářům jsu nastavena tak, že zaručují bezpečnst dat. V průběhu rku 2013 byly zakupeny ntebky pr všechny vyučující a USB disků pr zálhvání uživatelských dat Ukládání dat žáci škly Žáci mají z bezpečnstních důvdů (zejména viry a závadný bsah) zamezen přístup k výměnným médiím pracvních stanic. Mají ale mžnst ukládat svá data na lkálních discích pracvních stanic a v určených síťvých discích v rámci síťvé plitiky Active Directry. P dhdě s učitelem jim mhu být pžadvaná data zapsána na přensné médium (disketu CD, DVD, flashdisk). Výše zmíněný přístup k uchvávání dat se na naší škle svědčil a není (ani z dluhdbéh hlediska) důvd jej nikterak měnit Další technika Škla dispnuje ještě dalšími technickými prstředky, které suvisejí s využíváním ITC. Jsu t tyt: Datvé prjektry byly během rku 2013 instalvány d všech kmenvých učeben rčníku. Dataprjektry jsu využíván při regulérní výuce i v rámci činnsti v zájmvých útvarech, jelikž všichni učitelé dispnují pracvními ntebky. Pedaggům IT umžňuje pracvat efektivněji a názrněji. Stlní DVD přehrávač s reprduktry v uspřádání 5.1. Zařízení je využíván k prezentačním účelům v rámci výuky. Například v hdinách dějepisu, fyziky, přírdvědy, chemie a statních předmětů. Během rku 2013 byly nainstalvány dvě interaktivní tabule včetně zvučení a připjení k internetu, jedna tabule na 1. stupni, druhá na 2. stupni. Učebna chemie a fyziky je vybavena DVD přehrávačem a televizrem. Učebna služící k výuce anglickéh jazyka a hudební výchvy je vybavena reprduktry, které splu s ntebkem vyučujícíh umžňují přehrávat ckli připravenéh k výuce (hudba, mluvené slv, zvuky ) 6

7 3.12 Přehled pužívanéh SW a předpkládaných investic v letech 2012/2014 Druh SW Sučasný stav Investice 2013/2014 Operační systémy Windws 2008 Prfessinal Windws 7 Prfessinal Textvé editry Micrsft Wrd 2007 Tabulkvé prcesry Micrsft Excel 2007 Malvání Grafické editry Zner Callist, Zner media Explrer 6 Prfessinal Editry prezentací Micrsft PwerPint 2007 Tvrba webvých stránek Eversft FirstPage, MicrsftASP.NET Web Matrix Internetvé prhlížeče MSIE 10, Opera 16, Mzilla Firefx 23 Klienti elektrnické pšty Mzilla Suite, MS MS Outlk Express Databázvé aplikace Micrsft Access 2007 Antivirvá chrana AVG 7.0 Prfessinal Zabezpečení serveru WinRute Firewall 5.1 Zabezpečení pracvních stanic OptimAccess 9 Nástrje pr vývj aplikací (RAD) Ostatní vývjvé nástrje Nástrje suvisející s prvzem škly Brland Delphi 8 fr Micrsft NET Framewrk Prfessinal 3, Brland Delphi 2005 Persnal Free Pascal, Virtual Pascal SAS dmsftware, Bakaláři pr server učebny a případný databázvý server intranetu Windws 2008 Server Adbe Phtshp Elements Eventuelně vyšší verze AVG neb jinéh AV SW Eventuelně vyšší verze FW V sučasné dbě přecházíme pstupně na nvý infrmační systém Tabulka 5: Sftware pužívaný šklu, jiný než didaktický Veškerý SW, který hdláme d buducna zakupit či prnajmut, budeme hradit z účelvě vázaných dtací, dtací MŠMT a částečně z rzpčtu škly. 7

8 3.13 Didaktický SW Vzhledem k většímu mnžství didaktickéh SW jej uvádíme v samstatné tabulce. C se didaktickéh SW týče, je škla vybavena velice dbře. V tabulce je uveden puze SW, který prvzujeme, nikli veškerý sftware, který máme k dispzici. Didaktický SW pr výuku na 2. stupni Název prgramu Ppis Výrbce Předmět pužití Platfrma Matematika 1 Matematika 2 SpeedMat TS Český Jazyk I pravpis TS Český jazyk II jazykvé rzbry Vzdušný ceán Cestujeme s PONšklu TS Přírdpis TS Bilgie Dpravní výchva Matematika přijímací zkušky na střední škly Hrátky s dějepisem Hrátky s přírdu Putvání světem rstlin Malá násbilka, základní matematické perace frmu hry puzzle Prcenta, slžitější matematické perace, desetinná čísla, phyb na číselné se, frmu hry - phádka Matematické perace, slvní úlhy, převdy jedntek, prcenta Pravpis českéh jazyka, prcvičvání, testy, výukvá hra Druhy slv, větné rzbry Interaktivní výukvé CD, videa, učební texty Slepé mapy Evrpy a ČR, hádanky, kvizy, prcvičvání a testy Savci, plazi, ptáci, ryby. Frmu prcvičvání a testy Slepé brázky jedntlivých rgánů lidskéh těla, prcvičvání, testy Cyklista, chdec, testy frmu hry, velmi názrné a zábavné 50 variant přijímacích zkušek na střední škly a gymnázia s vyhdncením a reálnými pmminkami Interaktivní výukvé CD s dějepisnu prblematiku Interaktivní výukvé CD s přírdpisnu prblematiku Interaktivní výukvé CD s přírdpisnu tématiku Terasft Terasft Terasf Matematika, Fyzika Matematika, Fyzika Matematika, Fyzika Český jazyk DOS, DOS, Terasft Český jazyk Štefl Sftware PONSKOLA Chrudim Fyzika, přírdpis, chemie, eklgie Zeměpis Terasft Přírdpis Terasft Přírdpis Klektiv autrů VŠ pedaggické Brn Dravní výchva DOS, Firma Pachner Matematika Štefl Sftware Dějepis, bčanská nauka Štefl Sftware Přírdpis Štefl Sftware Přírdpis 8

9 Přírdpis, dějepis, sluneční sustava TS Všebecný přehled TS rdinná a sexuální výchva TS Výuka infrmatiky I vládání textvých editrů Dětské grafické studi Fyzika pr žáky 2 studenty d 12 d 16 let SCIO Český jazyk TS Artpedia TS Vlastivěda TS Český jazyk 5 Brána vědění Interaktivní výukvé CD s přírdpisnu tématiku bhacené látku dějepisu a fyziky Otázky, testy, vědmstní sutěže zábavnu frmu Vybraná témata z rdinné a sexuální výchvy zábavnu frmu MS Wrd 2003, MS Wrd 2000, OpenOffice.rg Writer Prgram pr pdpru rzvje tvřivsti na 1. i 2. stupni ZŠ Multimediální prgram pr výuku fyziky Příprava k přijímacím zkuškám z 9. třídy na střední šklu Galerie světvéh malířství. Prgram na výuku umění Prgram na výuku vlastivědy, sestává ze dvu mdulů (pracvní listy a výuka) Prgram na výuku naší mateřštiny, sestává ze dvu mdulů (pracvní listy a výuka) Multifunkční výukvý prgram řešený architekturu klientserver, subr 20 CD pr různé předměty Štefl Sftware Terasft Terasft Přírdpis, fyzika, dějepis Dějepis, přírdpis Rdinná výchva Terasft Infrmatika Terasft Infrmatika LANGMaster Fyzika LANGMaster Český jazyk Terasft Dějepis, Vv Terasft Vlastivěda Terasft Český jazyk LANGMaster Sada předmětů pr 2. stupeň ZŠ Tabulka 6: Didaktický sftware aktivně pužívaný pr výuku na 2. stupni naší škly. 9

10 Didaktický SW pr výuku na 1. stupni Název prgramu Ppis Výrbce Předmět pužití Platfrma Interaktivní výukvý TS dětský kutek 1 pr prgram pr nejmenší prvňáčky a Terasft První stupeň ZŠ Win 32 děti. Mnh brázků a předškláky zvukvých efektů. TS dětský kutek 2 kuzelný svět myšáka Bnifáce TS dětský kutek 3 Čeština pr nejmenší TS Dětský kutek 4 Alenka a svět klem nás TS dětský kutek 5 Martínkva zvířátka Výukvý prgram pr nejmenší, frmu průvdce (myšák Bnifác) světem pznání. Výukvý prgram pr výuku českéh jazyka pr nejmenší žáky Průvdce světem pznání (matematika, čeština, přírdpis) Interaktivná přírdpis pr nejmenší Tabulka 7: Didaktický sftware aktivně pužívaný pr výuku na 1. stupni naší škly Ostatní aspekty ICT na naší škle Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Na škle pracují d šklníh rku 2002/2003 zájmvé útvary se zaměřením na pkrčilejší pužívání pčítačů. Jedná se především blasti vývje desktpvých aplikací, statických webvých stránek a v letšním rce také webvých aplikací. Kmpletní výpis zájmvých útvarů týkajících se pužívání ICT naleznete v tabulce 8. Pdrbnsti k tmut tématu jsu uvedeny rvněž na webu škly, v sekci Zájmvé útvary / Pčítačvé kružky. Název zájmvéh útvaru Ppis činnsti Šklní rk Tvrba webvých stránek Tvrba webvých stránek s pužitím WYSIWYG editrů 2013/2014 Digitální ftgrafie Přizvání a zpracvání ftgrafií s pužitím digitálníh ftaparátu a 2013/2014 SW k jejich zpracvání Prgramvání v Delphi Objektvě rientvané prgramvání, V sučasné dbě vývj aplikací pr Windws nevyužíváme Internet Ovládání prhlížeče, práce s em a internet jak zdrj infrmací 2013/2014 Vývj webvých aplikací Tvrba statických i dynamických webvých stránek a webvých aplikací 2013/2014 Tabulka 8: Zájmvé útvary s tématiku ICT na škle, d rku 2002/2003 Samzřejmě, že je zde nutné patrně vlit prbíranu a prcvičvanu látku tak, aby žáci nebyli zahlceni a znechuceni. Je napak nutné udělat činnst v zájmvých útvarech atraktivní a zajímavu. Dle méh sbníh názru se tt na naší škle daří. 10

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

1. Dotazník pro pedagogické pracovníky a management školy. 1) Pro validitu zjišťovaných dat, uveďte vaši pozici ve škole (váhu má vyšší funkce )

1. Dotazník pro pedagogické pracovníky a management školy. 1) Pro validitu zjišťovaných dat, uveďte vaši pozici ve škole (váhu má vyšší funkce ) Přílha 1: 1. Dtazník pr pedaggické pracvníky a management škly 1) Pr validitu zjišťvaných dat, uveďte vaši pzici ve škle (váhu má vyšší funkce ) Ředitel Zástupce ředitele Veducí předmětvé kmise Krdinátr

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 3: červen 2015 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější SOFTWARE SOFTWARE je prgramvé vybavení pčítače. D tht pjmu spadají všechny vaše blíbené prgramy, které vám pmáhají pracvat s texty, tabulkami, prezentacemi, upravvat digitální ftgrafie, prgramy pr sledvání

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více