ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál"

Transkript

1 ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: Jindřichv tel: web: Tabulka 1: Kntaktní infrmace 1 Záměry škly v blasti ICT pr bdbí Hlavní cíle I nadále zefektivňvat výuku s využitím ICT na naší škle. Pkračvat ve vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti využívání ICT, šklení pr pedaggické pracvníky zajistíme z vlastních zdrjů (pkrčilé vládání Wrdu, Excelu, interaktivní tabule) Zavádět nvé technlgie v blasti ICT zejména s hledem na jejich efektivní a eknmicky výhdné pužívání, d září rku 2013 wi-fi pkrytí celé škly pr ptřeby pedaggických pracvníků. Vést žáky k efektivnímu pužívání infrmačních technlgií nejen v rámci výuky, ale také při jejich samstatné práci mim šklu. Klást důraz na získání správných návyků především s hledem na jejich bezpečnst a chranu zdraví (pdpra zdravéh stylu živta). I nadále pdprvat žáky a věnvat se žákům, kteří se v blasti ICT jeví jak talentvaní (kružky), neb méně nadaným (dučvání). 1.2 Další cíle Zajistit kvalitní připjení k internetu pr všechny sučástí škly d rku Pdprvat elektrnicku kmunikaci mezi žáky, učiteli a rdiči tam, kde je t vzhledem k situaci vhdné a žáducí (tedy nikli na úkr efektivity kmunikace) s hledem na finanční situace některých rdin, které nemají k dispzici internetvé připjení. 1

2 Pkračvat v prezentvání škly na webvých stránkách škly. Pkračvat v nastupeném trendu budvání dynamických (aktivních) stránek pmcí technlgie PHP. Sučástí tht je například prezentace veškerých aktivit škly a úspěchů našich žáků (s napjením na databázi). V září 2013 plánujeme rzšíření webvých stránek stránky jedntlivých tříd s úklem infrmvat žáky a rdiče dění ve třídě (úkly, akce, patření ) I nadále pstupně mdernizvat hardwarvé vybavení učeben tak, aby mhl plně uspkjit ptřeby výuky ICT na škle. 1.3 Způsb dsažení těcht cílů Část nákladů nutných k zajištění výše uvedených cílů bude škla čerpat z vlastníh rzpčtu. Škla bude i nadále využívat účelvých dtací suvisejících s ICT, pkud budu prjekty k dispzici a škle se pdaří d prjektů zapjit. 2 Údaje škle Celkvý pčet žáků ve škle z th na 1. stupni 87 - z th na 2. stupni 58 Celkvý pčet pedaggických pracvníků včetně vedení škly 19 Celkvý pčet zaměstnanců 30 Pčet tříd 9 Tabulka 2: Údaje škle 2

3 3 Vybavení škly pčítačvu techniku Tabulka 4: Vybavení škly pčítačvu techniku 3.1 Pčítačvá síť Pčet přípjných míst Aktuální pčet pčítačů Stav 2012 Plán 2014 Finanční zajištění Učebna infrmatiky Rzpčet škly Učebna infrmatiky Rzpčet škly Odbrné učebny Dtace Sbrvna Nahradit NB Kabinety Vedení škly NB THP pracvníci Rzpčet škly MŠ Rzpčet škly ŠD Rzpčet škly Jak je patrné z výše uvedené tabulky, má naše škla dvě učebny infrmatiky. Obě dvě učebny jsu připjeny k internetu. Připjení nebyl realizván v rámci prjektu Indš. Jedna učebna byla plně hrazena z prjektu EU, jedna výhradně z rzpčtu škly a realizvána vlastní cestu. Jelikž učebna z vlastních zdrjů je starší, pčítače již zastaraly a mnh je jich vyřazen (nepravitelné, pravy nerentabilní). V plánu je vybavit učebnu alespň 10 funkčními pčítači pr ptřebu kružků neb dplňkvé výuky různých předmětů. V učebně hrazené z dtace EU se primárně učí infrmatika a psaní na klávesnici. Sučasné připjení je rychlstí 15 Mbps, d buducna bychm chtěli rychlst navýšit na 20 Mbps. Závisí na technických mžnstech pskytvatele. Učebna infrmatiky na 2. stupni je prpjena d pčítačvé sítě LAN (100 Mbps), s jedním aktivním prvkem (HUB - 24 přípjek pr jedntlivé pracvní stanice). Vzhledem ke kapacitě učebny nebude pčet pčítačů v učebně nadále zvyšván. Druhá učebna infrmatiky je vybavena 6 pčítači (pracvními stanicemi), které jsu prpjeny d sítě LAN 100 Mbps. Jak aktivní prvek je pět pužit HUB s kapacitu 12 připjení pr jedntlivé pracvní stanice. Kapacita učebny a její knfigurace umžňuje navýšit pčet na 10 PC. Ve všech případech je pužita strukturvaná kabeláž UTP kategrie 5e. Veškeré kabely jsu vedeny uvnitř nábytku, neb v lištách připevněných ke stěnám učebny. Phyb žáků p učebně není kabeláží nijak mezen. 3

4 3.2 Připjení na internet Škla je připjena k internetu pmcí pskytvatele Wifi síť.cz. Tt připjení z hlediska parametrů vyhvuje standardu ICT pr připjení k internetu. P předchzích letech připjení prstřednictvím digitální telefnní linky ISDN s prpustnstí 64 kbps má nyní škla připjení rychlsti 15 Mbps. Jelikž přensvé technlgie stále zvyšují datvý přens, je tázku času, kdy škla dsáhne vyšší rychlsti připjení. Vedení škly je v sučasné dbě připjen na internet stejně jak učebny. K internetu jsu dále připjeny pčítače pedaggů ve sbrvně. Pedaggvé škly jsu v tmt rce připjeni přes své ntebky a AP ve sbrvně. 3.3 Připjení na internet záměry v časvém hrizntu jednh rku Stávající stav je ppsán v bdě 4.2. V sučasné dbě vyčkáváme technlgické změny a čekáme další nabídky mžnsti připjení. 3.4 Administrace serveru, správa sítě Učebny a sítě jsu administrvány pvěřeným pracvníkem řešeným externě. Server hlavní učebny infrmatiky pužívá OS Windws 2003 Prfessinal. Bezpečnst prvzu pmáhají udržet tyt další sftwarvé nástrje: WinRute Firewall, verze 5.1 s integrvaným Cbin Orange Filter: firewall pr malu firemní síť LAN. Antivirvý systém AVG 7.0 Zabezpečvací systém OptimAccess 9.0: z důvdu udržení prvzuschpnsti učebny vzhledem k ne vždy krektním zásahům uživatelů / žáků. Během rku 2013škla přešla na OS MS Windws 2008 Server, jehž vlastnsti nám lépe pkryly ptřeby výuky a zejména pžadavky na bezpečnst a snadnu centrální správu (snadné uplatnění zásad skupiny v rámci služby Active Directry). 3.5 Selektivní přístup na bsah internetu Výběrvý přístup k bsahu webvých stránek na internetu je pr žáky zabezpečen pužitím výše zmíněnéh SW firewallu. Učitel má v administrační knzli firewallu mžnst nastavit blkvání stránek pdle závadnsti bsahu, a t dle aktuální ptřeby a situace. Firewall rvněž umžňuje blkvání prtů a prtklů (zamezit stahvání spustitelných subrů a ptenciálně nebezpečných scriptů). Tyt mžnsti jsu průběžně využívány. 3.6 Vybavenst škly pčítačvu techniku C d vybavensti pracvním stanicemi a servery splňuje škla pžadavky stanvené standardem ICT pr škly. Hardware pčítačů je průběžně mdernizván, převážnu část pracvních stanic na hlavní učebně infrmatiky tvří mderní stanice. Výknvé parametry serveru hlavní učebny (2. stupeň) jsu plně pstačující pr naše ptřeby. 4

5 3.7 Šklní intranet pr ptřeby pedaggických pracvníků V sučasné dbě není na škle intranetvý systém pr ptřeby výměny dat mezi pedaggickými pracvníky škly. Návrh a realizace takvéh užitečnéh systému je předmětem další činnsti v dhledné buducnsti (řádvě jeden až dva rky). Jediný systém, který řeší databázi žáků a tisk vysvědčení, byl prgram SAS, který během září 2013 bude vystřídán prgramem Bakaláři. Tent systém lépe vyhvuje ptřebám škly pr zasílání šklní matriky, výkazů UIV a dalším ptřebám. 3.8 Prezentace škly na internetu Šklní webvé stránky byly uvedeny d prvzu v listpadu Šklní webvé stránky jsu hstvány na serverech splečnsti Active24.cz. Byly zhtveny výhradně pracvníky škly, s pužitím technlgií HTML 4.01, CSS a PHP. Další rzvj šklníh webu směřuje k pdpře a dalšímu nasazvání nejmdernějších technlgií a účasti žáků a pedaggů škly na tvrbě webu. 3.9 Vzdálený přístup ke službám ICT škly Elektrnická pšta Všichni pedaggičtí zaměstnanci škly mají zajištěnu schránku pr elektrnicku pštu s mžnstí výběru pšty jak pmcí prtklu POP3, tak přes webvé rzhraní. Rvněž je pmcí prtklu SMTP neb přes webvé rzhraní zajištěn desílání pšty. Tat mžnst je realizvána pmcí veřejnéh pskytvatele (veřejně dstupné služby), tedy v suladu s dikcí metdickéh pkynu MŠMT. Ostatní Žáci, rdiče a pedaggvé mhu na webu škly snadn najít veškeré ptřebné dkumenty, týkající se chdu škly a výchvně-vzdělávacíh prcesu. Mezi tyt infrmace patří: Organizační struktura škly a jedntlivé její sučásti Seznamy všech pracvníků i žáků škly Přehled šklních i mimšklních aktivit Úspěchy žáků dsažené při šklní i mimšklní činnsti Přehled a infrmace činnsti zájmvých útvarů na škle půsbících Veškeré prvzní dkumenty škly (řády, prvzní řády učeben, rganizace šklníh rku, prvz žákvské knihvny, pkyny k mluvání absencí, termíny prázdnin pr daný šklní rk, pkyny pr mluvání absencí) Výrční zprávy činnsti a hspdaření škly Termíny knzultačních dnů Kntakty na pracvníky škly Jídelní lístky ZŠ a MŠ platné pr aktuální kalendářní týden Výsledky zápisu žáků d 1. rčníku a MŠ 5

6 3.10 Ukládání dat Všichni žáci a statní zaměstnanci mají mžnst ukládat data. Rzdíl samzřejmě spčívá v mžnstech, které se pr zaměstnance škly a její žáky liší Ukládání dat zaměstnanci škly Zaměstnanci škly mají mžnst ukládat data na všechna dstupná média. Vzhledem k tmu, že pr zaměstnance jsu určeny pčítače s peračními systémy rdiny Windws 7, existuje na každém takvém pčítače více uživatelských prfilů. Uživatelské prfily vytvřené pr zaměstnance škly umžňují ukládání dat na libvlné médium (vyměnitelný disk, disketa, CD, DVD, sdílený adresář na serveru učebny, lkální adresář). Práva k jedntlivým adresářům jsu nastavena tak, že zaručují bezpečnst dat. V průběhu rku 2013 byly zakupeny ntebky pr všechny vyučující a USB disků pr zálhvání uživatelských dat Ukládání dat žáci škly Žáci mají z bezpečnstních důvdů (zejména viry a závadný bsah) zamezen přístup k výměnným médiím pracvních stanic. Mají ale mžnst ukládat svá data na lkálních discích pracvních stanic a v určených síťvých discích v rámci síťvé plitiky Active Directry. P dhdě s učitelem jim mhu být pžadvaná data zapsána na přensné médium (disketu CD, DVD, flashdisk). Výše zmíněný přístup k uchvávání dat se na naší škle svědčil a není (ani z dluhdbéh hlediska) důvd jej nikterak měnit Další technika Škla dispnuje ještě dalšími technickými prstředky, které suvisejí s využíváním ITC. Jsu t tyt: Datvé prjektry byly během rku 2013 instalvány d všech kmenvých učeben rčníku. Dataprjektry jsu využíván při regulérní výuce i v rámci činnsti v zájmvých útvarech, jelikž všichni učitelé dispnují pracvními ntebky. Pedaggům IT umžňuje pracvat efektivněji a názrněji. Stlní DVD přehrávač s reprduktry v uspřádání 5.1. Zařízení je využíván k prezentačním účelům v rámci výuky. Například v hdinách dějepisu, fyziky, přírdvědy, chemie a statních předmětů. Během rku 2013 byly nainstalvány dvě interaktivní tabule včetně zvučení a připjení k internetu, jedna tabule na 1. stupni, druhá na 2. stupni. Učebna chemie a fyziky je vybavena DVD přehrávačem a televizrem. Učebna služící k výuce anglickéh jazyka a hudební výchvy je vybavena reprduktry, které splu s ntebkem vyučujícíh umžňují přehrávat ckli připravenéh k výuce (hudba, mluvené slv, zvuky ) 6

7 3.12 Přehled pužívanéh SW a předpkládaných investic v letech 2012/2014 Druh SW Sučasný stav Investice 2013/2014 Operační systémy Windws 2008 Prfessinal Windws 7 Prfessinal Textvé editry Micrsft Wrd 2007 Tabulkvé prcesry Micrsft Excel 2007 Malvání Grafické editry Zner Callist, Zner media Explrer 6 Prfessinal Editry prezentací Micrsft PwerPint 2007 Tvrba webvých stránek Eversft FirstPage, MicrsftASP.NET Web Matrix Internetvé prhlížeče MSIE 10, Opera 16, Mzilla Firefx 23 Klienti elektrnické pšty Mzilla Suite, MS MS Outlk Express Databázvé aplikace Micrsft Access 2007 Antivirvá chrana AVG 7.0 Prfessinal Zabezpečení serveru WinRute Firewall 5.1 Zabezpečení pracvních stanic OptimAccess 9 Nástrje pr vývj aplikací (RAD) Ostatní vývjvé nástrje Nástrje suvisející s prvzem škly Brland Delphi 8 fr Micrsft NET Framewrk Prfessinal 3, Brland Delphi 2005 Persnal Free Pascal, Virtual Pascal SAS dmsftware, Bakaláři pr server učebny a případný databázvý server intranetu Windws 2008 Server Adbe Phtshp Elements Eventuelně vyšší verze AVG neb jinéh AV SW Eventuelně vyšší verze FW V sučasné dbě přecházíme pstupně na nvý infrmační systém Tabulka 5: Sftware pužívaný šklu, jiný než didaktický Veškerý SW, který hdláme d buducna zakupit či prnajmut, budeme hradit z účelvě vázaných dtací, dtací MŠMT a částečně z rzpčtu škly. 7

8 3.13 Didaktický SW Vzhledem k většímu mnžství didaktickéh SW jej uvádíme v samstatné tabulce. C se didaktickéh SW týče, je škla vybavena velice dbře. V tabulce je uveden puze SW, který prvzujeme, nikli veškerý sftware, který máme k dispzici. Didaktický SW pr výuku na 2. stupni Název prgramu Ppis Výrbce Předmět pužití Platfrma Matematika 1 Matematika 2 SpeedMat TS Český Jazyk I pravpis TS Český jazyk II jazykvé rzbry Vzdušný ceán Cestujeme s PONšklu TS Přírdpis TS Bilgie Dpravní výchva Matematika přijímací zkušky na střední škly Hrátky s dějepisem Hrátky s přírdu Putvání světem rstlin Malá násbilka, základní matematické perace frmu hry puzzle Prcenta, slžitější matematické perace, desetinná čísla, phyb na číselné se, frmu hry - phádka Matematické perace, slvní úlhy, převdy jedntek, prcenta Pravpis českéh jazyka, prcvičvání, testy, výukvá hra Druhy slv, větné rzbry Interaktivní výukvé CD, videa, učební texty Slepé mapy Evrpy a ČR, hádanky, kvizy, prcvičvání a testy Savci, plazi, ptáci, ryby. Frmu prcvičvání a testy Slepé brázky jedntlivých rgánů lidskéh těla, prcvičvání, testy Cyklista, chdec, testy frmu hry, velmi názrné a zábavné 50 variant přijímacích zkušek na střední škly a gymnázia s vyhdncením a reálnými pmminkami Interaktivní výukvé CD s dějepisnu prblematiku Interaktivní výukvé CD s přírdpisnu prblematiku Interaktivní výukvé CD s přírdpisnu tématiku Terasft Terasft Terasf Matematika, Fyzika Matematika, Fyzika Matematika, Fyzika Český jazyk DOS, DOS, Terasft Český jazyk Štefl Sftware PONSKOLA Chrudim Fyzika, přírdpis, chemie, eklgie Zeměpis Terasft Přírdpis Terasft Přírdpis Klektiv autrů VŠ pedaggické Brn Dravní výchva DOS, Firma Pachner Matematika Štefl Sftware Dějepis, bčanská nauka Štefl Sftware Přírdpis Štefl Sftware Přírdpis 8

9 Přírdpis, dějepis, sluneční sustava TS Všebecný přehled TS rdinná a sexuální výchva TS Výuka infrmatiky I vládání textvých editrů Dětské grafické studi Fyzika pr žáky 2 studenty d 12 d 16 let SCIO Český jazyk TS Artpedia TS Vlastivěda TS Český jazyk 5 Brána vědění Interaktivní výukvé CD s přírdpisnu tématiku bhacené látku dějepisu a fyziky Otázky, testy, vědmstní sutěže zábavnu frmu Vybraná témata z rdinné a sexuální výchvy zábavnu frmu MS Wrd 2003, MS Wrd 2000, OpenOffice.rg Writer Prgram pr pdpru rzvje tvřivsti na 1. i 2. stupni ZŠ Multimediální prgram pr výuku fyziky Příprava k přijímacím zkuškám z 9. třídy na střední šklu Galerie světvéh malířství. Prgram na výuku umění Prgram na výuku vlastivědy, sestává ze dvu mdulů (pracvní listy a výuka) Prgram na výuku naší mateřštiny, sestává ze dvu mdulů (pracvní listy a výuka) Multifunkční výukvý prgram řešený architekturu klientserver, subr 20 CD pr různé předměty Štefl Sftware Terasft Terasft Přírdpis, fyzika, dějepis Dějepis, přírdpis Rdinná výchva Terasft Infrmatika Terasft Infrmatika LANGMaster Fyzika LANGMaster Český jazyk Terasft Dějepis, Vv Terasft Vlastivěda Terasft Český jazyk LANGMaster Sada předmětů pr 2. stupeň ZŠ Tabulka 6: Didaktický sftware aktivně pužívaný pr výuku na 2. stupni naší škly. 9

10 Didaktický SW pr výuku na 1. stupni Název prgramu Ppis Výrbce Předmět pužití Platfrma Interaktivní výukvý TS dětský kutek 1 pr prgram pr nejmenší prvňáčky a Terasft První stupeň ZŠ Win 32 děti. Mnh brázků a předškláky zvukvých efektů. TS dětský kutek 2 kuzelný svět myšáka Bnifáce TS dětský kutek 3 Čeština pr nejmenší TS Dětský kutek 4 Alenka a svět klem nás TS dětský kutek 5 Martínkva zvířátka Výukvý prgram pr nejmenší, frmu průvdce (myšák Bnifác) světem pznání. Výukvý prgram pr výuku českéh jazyka pr nejmenší žáky Průvdce světem pznání (matematika, čeština, přírdpis) Interaktivná přírdpis pr nejmenší Tabulka 7: Didaktický sftware aktivně pužívaný pr výuku na 1. stupni naší škly Ostatní aspekty ICT na naší škle Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Na škle pracují d šklníh rku 2002/2003 zájmvé útvary se zaměřením na pkrčilejší pužívání pčítačů. Jedná se především blasti vývje desktpvých aplikací, statických webvých stránek a v letšním rce také webvých aplikací. Kmpletní výpis zájmvých útvarů týkajících se pužívání ICT naleznete v tabulce 8. Pdrbnsti k tmut tématu jsu uvedeny rvněž na webu škly, v sekci Zájmvé útvary / Pčítačvé kružky. Název zájmvéh útvaru Ppis činnsti Šklní rk Tvrba webvých stránek Tvrba webvých stránek s pužitím WYSIWYG editrů 2013/2014 Digitální ftgrafie Přizvání a zpracvání ftgrafií s pužitím digitálníh ftaparátu a 2013/2014 SW k jejich zpracvání Prgramvání v Delphi Objektvě rientvané prgramvání, V sučasné dbě vývj aplikací pr Windws nevyužíváme Internet Ovládání prhlížeče, práce s em a internet jak zdrj infrmací 2013/2014 Vývj webvých aplikací Tvrba statických i dynamických webvých stránek a webvých aplikací 2013/2014 Tabulka 8: Zájmvé útvary s tématiku ICT na škle, d rku 2002/2003 Samzřejmě, že je zde nutné patrně vlit prbíranu a prcvičvanu látku tak, aby žáci nebyli zahlceni a znechuceni. Je napak nutné udělat činnst v zájmvých útvarech atraktivní a zajímavu. Dle méh sbníh názru se tt na naší škle daří. 10

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více