Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013"

Transkript

1 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu

2 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Analytická zpráva byla zpracována z dat pracovišť zapojených do projektu Yondelis: Masarykův onkologický ústav v Brně, MUDr. Mária Zvaríková Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, MUDr. Michal Vočka Fakultní nemocnice v Motole, MUDr. Stanislav Batko Fakultní nemocnice Plzeň, MUDr. Jana Dreslerová Krajská nemocnice Liberec, MUDr. Pavel Pavlov Lazarov Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, prim. MUDr. Milan Lysý, MUDr. Jana Pukyová Fakultní nemocnice Hradec Králové, Zdeňka Ptáčková Nemocnice Jihlava, MUDr. Věra Benešová Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, MUDr. Kateřina Zycháčková Analýzu zpracovali: MUDr. Vít Kandrnal; Mgr. Zbyněk Bortlíček; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; RNDr. Daniel Klimeš; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

3 Základní informace o projektu Projekt Yondelis byl zahájen v lednu 2011 s cílem získat základní epidemiologické informace o pacientech se sarkomy měkkých tkání, o standardních postupech léčby a výsledcích léčby přípravkem trabectedin v běžné klinické praxi. Odbornou garanci nad projektem převzala Česká onkologická společnost ČSL JEP. Projekt reprezentativně pokrývá síť komplexních onkologických center, která se systematicky zabývají léčbou sarkomů měkkých tkání. V období byly do databáze retrospektivně zařazeny všechny dostupné záznamy o pacientech, u kterých byla diagnóza potvrzena a u kterých byla zahájena standardní léčba včetně léčby přípravkem trabectedin. Od roku 2011 sběr dat pokračuje prospektivně. Záznamy jsou sbírány konsekutivně. Sběr dat je plně anonymizovaný a nijak neovlivní lékařem zvolené léčebné schéma či dostupnost léčby pro pacienty. Léčba i frekvence sledování je zcela v kompetenci lékaře, který zadává do databáze informace o výsledcích léčby a případných nežádoucích účincích.

4 Pacienti s úplným záznamem Všichni pacienti registru YONDELIS se založeným záznamem N= 77 N= 5 N= 72 Pacienti bez záznamu o zahájení léčby trabectedinem Pacienti se založeným a vyplněným registračním formulářem a záznamem o zahájení léčby trabectedinem

5 Centra s alespoň jedním pacientem s úplným záznamem 1. Masarykův onkologický ústav v Brně Žlutý kopec 7, Brno 2. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, Praha 5 Fakultní nemocnice Plzeň Alej Svobody 80, Plzeň Krajská nemocnice Liberec Husova 10, Liberec Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem 7. Nemocnice Jihlava Vrchlického 59, Jihlava 8. Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín

6 1. Charakteristika pacientů Počty pacientů dle center Věk a pohlaví pacientů Rizikové faktory Funkční kapacita pacienta před zahájením farmakologické léčby

7 1.1. Počty pacientů dle zapojených center Název centra Celkový počet pacientů s úplným záznamem N % Masarykův onkologický ústav v Brně 23 31,9 Fakultní nemocnice v Motole 16 22,2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 15 20,8 Fakultní nemocnice Plzeň 8 11,1 Krajská nemocnice Liberec 3 4,2 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 3 4,2 Nemocnice Jihlava 3 4,2 Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín 1 1,4 Celkem ,0

8 1.2 Věk a pohlaví pacientů N = 72 Pohlaví Věk pacientů Věk při DG Věk při zahájení léčby trabectedinem 47,2% N Průměr 49 let 53 let Medián 49 let 53 let Min Max let let 52,8% 40 34,7 33,3 Muži Ženy N = 34 N = 38 % pacientů ,9 do 30 12,5 6,9 5, ,6 22, ,8 22,2 1, nad 70 2,8 Věk (roky)

9 1.3 Rizikové faktory N = 72 pacientů Expozice ionizujícímu záření % pacientů Předchozí radioterapie 5,6 N = 4 Práce se zdroji ionizujícího záření 0,0 N = 0 Nepravděpodobná 58,3 N = 42 Neznámo 36,1 N = 26 Pouze u 1 pacienta byl zaznamenán jiný ze sledovaných rizikových faktorů a sice Chronický lymfedém. U jednoho pacienta je ve slovní specifikaci jiného známého rizikového faktoru uvedeno brusič skla.

10 1.4 Funkční kapacita pacienta před zahájením farmakologické léčby N = 72 pacientů % pacientů 0% 20% 40% 60% 80% Schopen normální tělesné aktivity (Karnofsky 90 a 100 %) Neschopen těžké fyzické námahy, ale může vykonávat lehčí práci (Karnofsky 70 a 80 %) Soběstačný ale neschopný práce, tráví více jak 50 % mimo lůžko (Karnofsky 50 a 60 %) Omezeně soběstačný, upoután na lůžko po více než 50 % času (Karnofsky 30 a 40 %) Odkázán na cizí péči ostatních, trvale upoután na lůžko (Karnofsky 20 a 30 %) Moribundní nemocný (Karnofsky 0 a 20 %) Neuvedeno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% 22,2% 68,1% N = 49 N = 16 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 7 U sedmi pacientů není uvedena funkční kapacita pacienta před zahájením farmakologické léčby.

11 Charakteristika pacientů a onemocnění Sarkomy měkkých tkání (C48, C49) obecně představují relativně vzácnou formu nádorových onemocnění. Dle dat z národního onkologického registru (1) byla incidence zaznamenaných případů v letech 2000 až 2008 v rozmezí 3,26 3,59 případů na obyvatel a rok. Z hlediska incidence není zásadní rozdíl v populaci mužů a žen. V databázi Yondelis mírně převažovaly ženy (52,8%) nad muži (47,2%). Průměrný věk při stanovení diagnózy u pacientů sledovaných v databázi Yondelis byl 49 let (medián 49 let). V České republice je toto onemocnění spíše typické pro věkovou skupinu let (1). 4 z 72 sledovaných pacientů podstoupili v období před stanovením diagnózy sarkomu radioterapii, která je obecně uznávaným rizikovým faktorem vzniku sarkomů měkkých tkání (2). U 1 pacienta byl zaznamenán chronický lymfedém. Snahou České onkologické společnosti je koncentrovat léčbu pacientů se sarkomy měkkých tkání do komplexních onkologických center (KOC), která mají s léčbou tohoto onemocnění zkušenost. Jenom tak může být zaručena správná indikace léčby u pacientů, jejichž věk, stádium onemocnění a celkový zdravotní stav zaručují maximální léčebný efekt.

12 2. Anamnestické údaje První příznaky MKN klasifikace nádoru Lokalizace a největší rozměr nádoru v době diagnózy Histologický typ nádoru Vyšetření provedené pro potvrzení diagnózy Druhá malignita u pacienta Operace / jiný intervenční výkon a její typ Rozsah onemocnění v době operace a charakter výkonu Grade a stadium onemocnění v době operace

13 2.1 První příznaky onemocnění N = 72 pacientů N = 60 pacientů se symptomatickým onemocněním Součet neodpovídá počtu pacientů se symptomatickým onemocněním, protože jeden pacient mohl mít více různých příznaků. 16,7% Procento pacientů s daným prvním příznakem je počítáno pouze ze symptomatických pacientů. Procento symptomatických pacientů 0% 20% 40% 60% 80% Progresivně rostoucí rezistence 68,3% N = 41 83,3% Tlak na lokální struktury 33,3% N = 20 Symptomatické onemocnění Asymptomatické onemocnění N = 60 N = 12 Ulcerace Příznaky metastatické diseminace Lokální edém 3,3% 3,3% 3,3% N = 2 N = 2 N = 2 Jiné* 16,7% N = 10 * V kategorii jiné byly zaznamenány tyto příznaky: gynekologické krvácení (N=4), bolest (N=3), dušnost (N=2), bolesti břicha (N=1).

14 2.2 Klasifikace nádoru (MKN-10) N = 72 pacientů Klasifikace nádoru N % % pacientů C49.2, ZN- pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku 21 29,2 C53, C54, C55, ZN dělohy 10 13,9 13,9 29,2 C49.4, ZN- pojivová a měkká tkáň břicha 7 9,7 C48.0, ZN- retroperitoneum 6 8,3 C49.1, ZN- pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene 4 5,6 C49.3, ZN- pojivová a měkká tkáň hrudníku 4 5,6 C49.0, ZN- pojivová a měkká tkáň hlavy a obličeje, včetně krku 3 4,2 C49.5, ZN- pojivová a měkká tkáň pánve 3 4,2 C48.8, ZN- léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea 2 2,8 C38.1, ZN- přední mediastinum 1 1,4 C47.1, ZN- periferní nervy horní končetiny včetně ramene 1 1,4 9,7 8,3 5,6 5,6 4,2 4,2 2,8 1,4 1,4 C47.2, ZN- periferní nervy dolní končetiny včetně boku 1 1,4 C47.4, ZN- periferní nervy břicha 1 1,4 C49.8, ZN- léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň 1 1,4 Jiný 7 9,7 Celkem ,0% 1,4 1,4 1,4 9,7 V kategorii jiné bylo zaznamenány následující možnosti: C348, C549, cystosarkoma phylloides, leiomyosarkom v jaterní biopsii, střevo, dle MKN-O 9180/31 dobře dif.osteosarkom nosní skořepy vpravo, blíže nespecifikováno.

15 2.3 Lokalizace a největší rozměr nádoru v době diagnózy Lokalizace nádoru ve vztahu k superficiální fascii N = 72 pacientů Nevětší rozměr nádoru v době diagnózy N = 72 pacientů 33,3% 20,8% 23,6% 19,4% 25,0% 31,9% 45,8% Povrchový N = 15 < 2 cm N = 0 V hloubce uložený Není relevantní N = 33 N = cm 6-10 cm Více jak 10 cm N = 14 N = 23 N = 18 Neznámo N = 17

16 První příznaky a lokalizace nádoru U většiny pacientů (83,3 %) byla diagnóza stanovena v době, kdy se onemocnění projevovalo výraznou symptomatologií. Mezi nejfrekventovanější příznaky patřily progresivní rezistence a tlak na okolní struktury v oblasti dolních končetin, břicha, retroperitonea a malé pánve. Nádory se méně často vyskytovaly v oblasti obličeje, krku, horní končetiny, v dutině hrudní a mediastinu.

17 2.4 Histologický typ nádoru N = 72 pacientů Histologický typ nádoru N % % pacientů Leiomyosarkom (8890/3) 25 34,7 Synoviální sarkom (9040/3) 9 12,5 Sarkom NS (8800/3) 7 9,7 Liposarkom (8850/3) 5 6,9 Maligní tumor periferní nervové pochvy MPNST (9540/3) 3 4,2 Fibromyxosarkom (8811/3) 3 4,2 Maligní fibrózní histiocytom (8830/3) 3 4,2 Mysoxidní chondrosarkom (9231/3) 1 1,4 Rabdomyosarkom (8900/3) 1 1,4 Jiný 15 20,8 34,7 12,5 9,7 6,9 4,2 4,2 4,2 1,4 1,4 20,8 Celkem ,0% V kategorii jiné byly zaznamenány tyto možnosti: endometriální stromální sarkom (N=3), alveolární sarkom (N=2), desmoplastický tumor z malých kulatých buněk (N=1), cystosarkoma phylloides (N=1), high grade pleiomorfní sarkom (N=1), mixoidní liposarkom (N=1), nediferencovaný pleomorfní sarkom (N=1), pleiomorfní liposarkom (N=1), sklerozující epiteloidní fibrosarkom (N=1), stromální sarkom (N=1), dobře diferencovaný osteosarkom (N=1), neurofibrosarkom (N=1).

18 2.5 Potvrzení diagnózy N = 72 pacientů Zaznamenané kombinace provedených vyšetření Potvrzení diagnózy N (%) I Histopatologicky 72 (100,0 %) N = 50 I II III IV II Imunohistochemicky 55 (76,4 %) N = 15 III Molekulárně cytogenetickým vyšetřením (FISH, QF-PCR, atd.) 6 (8,3 %) N = 5 IV Jiné* 1 (1,4 %) N = 1 Vyšetření provedeno Vyšetření neprovedeno N = 1 * V kategorii jiné byla zaznamenána možnost: 2x reoperace, TRT (N=1) Všechny diagnózy byly potvrzeny histopatologicky. Zároveň 55 (76,4 %) diagnóz bylo potvrzeno jak histologicky tak imunohistochemicky.

19 Histologický typ nádoru Určení histologického typu nádoru je další z klíčových podmínek pro správnou volbu léčebného algoritmu. Vzhledem k tomu, že sarkomy měkkých tkání jsou poměrně heterogenní a mnohdy obtížně diagnostikovatelnou skupinou nádorů, řada autorů doporučuje doplnění histologického a imunohistologického vyšetření dalšími diagnostickými postupy, jako jsou například molekulárně cytogenetické vyšetření (4). Doporučováno je též druhé čtení na specializovaných pracovištích, které se systematicky věnují diagnostice a léčbě sarkomů (3). Dle SPC a 12. vydání Základů cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění (5) je léčba přípravkem trabectedin indikována u sarkomů měkkých tkání, především u liposarkomu, leiomyosarkomu případně synovialosarkomu. U všech léčených pacientů byl hodnocen histologický typ nádoru a stádium onemocnění, což svědčí o snaze jednotlivých KOC postupovat podle doporučení České onkologické společnosti a zároveň poskytnout pacientům adekvátní péči.

20 2.6 Druhá malignita Druhá malignita Lokalizace druhé malignity N = 72 pacientů 9,7% N Prs 3 Kůže 1 Urogenitální systém 1 90,3% Ano Ne N = 7 N = 65 Centrální nervová soustava a oko 1 Bez specifikace 1 Celkem 7

21 2.7 Operace / jiný intervenční výkon a její typ Operace / intervenční výkon N = 72 pacientů 6,9% Typ operace / intervenčního výkonu N = 67 operovaných pacientů 9,0% 32,8% 58,2% 93,1% Provedena N = 67 Kompletní resekce N = 39 Neprovedena N = 5 U 5 pacientů nebyla operace provedena. U 4 pacientů tomu bylo kvůli příliš pokročilému onemocnění, v jednom případě kvůli umístění nádoru. Nekompletní resekce Probatorní, diagnostický nebo paliativní výkon N = 22 N = 6

22 2.8 Rozsah onemocnění v době operace a charakter výkonu N = 67 operovaných pacientů N = 34 N = 25 N = 8 100% 17,6 Podíl pacientů 80% 60% 40% 82,4 56,0 75,0 Probatorní, diagnostický nebo paliativní výkon Nekompletní resekce Kompletní resekce 20% 44,0 25,0 0% Lokalizované resekabilní Lokálně pokročilé resekabilní Pokročilé neresekabilní Rozsah onemocnění

23 2.9 Grade a stadium onemocnění v době operace Grade onemocnění v době operace Stadium onemocnění v době operace N = 67 operovaných pacientů N = 67 operovaných pacientů N=1 N=17 N=26 N=9 N= 14 N=6 N=8 N=11 N=8 N=11 N=20 N= % pacientů ,8 25,4 20,9 13,4 1,5 G1 G2 G3 G4 GX % pacientů ,9 16,4 16,4 11,9 11,9 9,0 4,5 IA IB IIA IIB III IV neznámo Grade onemocnění Stadium onemocnění

24 Chirurgická léčba Jedním z klíčových parametrů, na základě kterého je doporučen léčebný postup je velikost nádoru v době stanovení diagnózy, případně v době operace (2,3). V našem případě bylo 75 % sarkomů větších než 5cm z toho 33 % větších než 10cm (měřen největší rozměr nádoru). U 58 % operovaných pacientů byla provedena kompletní resekce, u 42 % resekce nekompletní či probatorní, diagnostický či paliativní výkon. U 7 % pacientů nebylo přistoupeno k chirurgické léčbě. Úspěšnost provedených zákroků do značné míry korespondovala s velikostí nádorového ložiska. V případě, že bylo na základě předoperačního vyšetření ložisko posouzeno jako lokalizované a resekabilní, úspěšnost resekce dosahovala 82 %. V případě lokálně pokročilých nádorů byla úspěšnost resekce podstatně nižší (44 %).

25 3. Léčba trabectedinem Linie léčby podání trabectedinu Funkční kapacita pacienta při zahájení léčby trabectedinem Stadium onemocnění Stav léčby a důvod jejího ukončení Počet cyklů léčby, celková délka léčby a celková dávka

26 3.1 Linie zahájení léčby trabectedinu N = 72 pacientů Podíl pacientů 0% 20% 40% 60% 80% 100% ,2 44,4 11,1 22,2 N = 9 Rok zahájení léčby ,0 55,6 38,5 46,2 32,0 22,2 53,8 53,8 16,0 11,1 8,0 11,1 7,7 N = 25 N = 9 N = 13 N = 13 II. linie III. linie IV. linie Další linie ,3 66,7 N = 3 Celkem 41,7 41,7 8,3 8,3 N = 72 Všichni pacienti podstoupili před nasazením trabectedinu alespoň jednu linii chemoterapie.

27 Léčba trabectedinem SPC, stejně tak jako aktuální doporučení České onkologické společnosti (5) předpokládají, že v indikovaných případech bude léčba trabectedinem zahájena v druhé linii (po selhání AMD/IFO) případně v linii první, při kontraindikaci podání AMD/IFO. V individuálních případech je zvažováno zahájení terapie v liniích pozdějších. V kohortě sledovaných pacientů byla léčba zahájena ve II. linii u 42 % pacientů. Ve 42 % případů byl trabectedin nasazen v linii třetí a v 17 % v linii čtvrté, či další. Tuto skutečnost je potřeba zohlednit při interpretaci výsledků analýzy celkového přežití a dosažených výsledků léčby.

28 3.2 Funkční kapacita pacienta při zahájení léčby trabectedinem N = 72 pacientů % pacientů Schopen normální tělesné aktivity (Karnofsky 90 a 100 %) Neschopen těžké fyzické námahy, ale může vykonávat lehčí práci (Karnofsky 70 a 80 %) Soběstačný ale neschopný práce, tráví více jak 50 % mimo lůžko (Karnofsky 50 a 60 %) Omezeně soběstačný, upoután na lůžko po více než 50 % času (Karnofsky 30 a 40 %) Odkázán na cizí péči ostatních, trvale upoután na lůžko (Karnofsky 20 a 30 %) Moribundní nemocný (Karnofsky 0 a 20 %) 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 43,1% 48,6% N = 31 N = 35 N = 6 N = 0 N = 0 N = 0

29 3.3 Srovnání stadií onemocnění N = 72 pacientů ,4 Stadium v době operace Stadium při zahájení léčby trabectedinem Stadium IA 6 (8,3%) 0 (0,0%) % pacientů ,8 8,3 11,1 15,3 15,3 11,1 5,6 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IA IB IIA IIB III IV neznámo Stadium IB 8 (11,1%) 0 (0,0%) Stadium IIA 11 (15,3%) 0 (0,0%) Stadium IIB 8 (11,1%) 0 (0,0%) Stadium III 11 (15,3%) 4 (5,6%) Stadium IV 20 (27,8%) 68 (94,4%) Neznámo* 8 (11,1%) 0 (0,0%) Stadium onemocnění * U 5 pacientů nebyla provedena operace a tito pacienti nemají uvedeno stadium v době operace. U 3 pacientů, u kterých byla operace provedena není stadium onemocnění vyplněno.

30 3.4 Stav léčby k datu posledního záznamu a důvod jejího ukončení N = 72 pacientů Stav léčby 6,9% Důvody ukončení léčby trabectedinem N % Progrese onemocnění 51 76,1 Odmítnutí pacientem 2 3,0 Zvýšené jaterní enzymy 2 3,0 Trombocytopenie 1 1,5 Léčba probíhá 93,1% Pacienti s ukončenou léčbou N = 5 N = 67 Komorbidita 1 1,5 Kompletní remise 1 1,5 Jiný* 9 13,4 Celkem ,0 * Kategorie jiné není v datech blíže specifikována.

31 Průběh léčby V době zahájení léčby trabectedinem byla naprostá většina pacientů ve velice dobrém fyzickém stavu (Karofsky ), pouze 8,3 % pacientů nebylo schopno těžší fyzické námahy a vyžadovalo častější odpočinek na lůžku a to i přesto, že 94,4 % z nich měli v té době již pokročile stádium onemocnění (stádium IV). Hlavními důvody ukončení léčby byla progrese onemocnění (76,1 %), což potvrzuje snahu KOC držet se doporučení SPC. K datu poslední aktualizace dat léčba pokračovala u 5 (6,9 %) pacientů.

32 3.5 Počet cyklů léčby a celková délka léčby N = 67 pacientů s ukončenou terapií Počet absolvovaných cyklů Délka léčby % pacientů ,5 20,0 18,5 10,8 9,2 7,7 6,2 3,1 3,1 0, Počet absolvovaných cyklů % pacientů ,1 15,4 15,4 7,7 9,2 7,7 10,8 6,2 3,1 1,5 0, < Délka léčby (týdny) N 65* N 65** Průměr 4,5 cyklu Průměr 13,6 týdne Medián 4 cykly Medián 9,3 týdne Min Max 1 21 cyklů Min Max 1 57 týdnů * U 2 pacientů není uveden počet absolvovaných cyklů. ** U 2 pacientů není uvedeno datum ukončení léčby. Délka léčby je počítána jako rozdíl data ukončení a data zahájení léčby trabectedinem.

33 3.6 Celková dávka trabectedinu N = 67 pacientů s ukončenou terapií 50% Celková podaná dávka trabectedinu (mg) Procento pacientů 40% 30% 20% 10% 33,3% 33,3% 24,2% 9,1% N* 66 Průměr Medián Min Max 8,6 mg 8,0 mg 1,5 32,3 mg * U 1 pacienta není uvedena celková podaná dávka. 0% 0,0-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1 a více Celková podaná dávka trabectedinu (mg)

34 4. Výsledky léčby Nejlepší dosažená léčebná odpověď Nežádoucí účinky Současný stav pacienta Celkové přežití a přežití bez známek progrese

35 4.1 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu trabectedinem N = 67 pacientů s ukončenou terapií Léčebná odpověď N % % pacientů CR 2 3,0 3,0% PR 5 7,5 7,5% SD 15 22,4 22,4% PD 38 56,7 56,7% Nehodnoceno 7 10,4 10,4% Celkem ,0%

36 4.2 Nežádoucí účinky Výskyt NÚ v průběhu léčby N = 72 pacientů 37,5% Počty pacientů s daným nežádoucím účinkem N % pacientů Elevace jaterních enzymů 16 22,2 Neutropenie 15 20,8 Snížení renálních funkcí 2 2,8 62,5% Anémie 1 1,4 Výskyt alespoň jednoho nežádoucího účinku u pacienta Pacient bez nežádoucích účinků N = 27 N = 45 Trombocytopenie 1 1,4 Hyperbilirubinémie 1 1,4 Jiné* 4 5,6 Součet neodpovídá počtu pacientů s výskytem nežádoucího účinku, protože u jednoho pacienta mohlo dojít k výskytu více NÚ. U tří pacientů byl zaznamenán nežádoucí účinek, který splňoval kritéria závažné nežádoucí příhody. * V kategorii jiné byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky: pancytopenie (N=2), periferní polyneuropatie (N=1) a těžká nausea (N=1).

37 Výsledky léčby Přesto, že u významného procenta pacientů byla léčba zahájena později než bylo běžné v randomizovaných klinických studiích, došlo u 32,9 % pacientů v průběhu léčby alespoň ke stabilizaci onemocnění (CR, PR, SD). Z výsledků publikovaných Georgem D. Demetrim (6) je patrné, že u pacientů léčených trabectedinem jsou nezávažné nežádoucí účinky relativně časté, byly pozorovány u 75,8% případů. Ve 4,6% případů bylo nutno léčbu přerušit a v 5% případů nežádoucí účinek vedl k hospitalizaci. V databázi Yondelis jsou systematicky zaznamenávány nežádoucí účinky přípravku. Alespoň jeden nežádoucí účinek byl zaznamenán u 37,5 % pacientů, pouze ve třech případech splnil kritéria závažného nežádoucího účinku. Ve třech případech byly nežádoucí účinky důvodem ukončení léčby.

38 4.3 Stav pacienta k datu poslední aktualizace N = 72 pacientů 59,7% 9,7% 30,6% Žije N = 22 Zemřel N = 43 Neznámo * N = 7 * Celkem 6 pacientů bylo předáno do jiného zdravotnického zařízení. 1 pacient byl ztracen ze sledování.

39 4.4 Celkové přežití a přežití bez známek progrese Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Celkové přežití i přežití bez známek progrese je počítáno od data zahájení léčby trabectedinem. N = 72 pacientů Celkové přežití Přežití bez známek progrese Medián OS (95% IS) 12,2 měsíce (9,6; 14,8) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 69,5 % (58,3; 80,7) 12měsíční přežití (%, 95% IS) 50,3 % (37,2; 63,4) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce) Medián PFS (95% IS) 2,8 měsíce (2,3; 3,4) 3měsíční přežití (%, 95% IS) 47,3 % (35,4; 59,1) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 23,7 % (13,4; 34,1) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce)

40 4.5 Celkové přežití a přežití bez známek progrese - leiomyosarkom + synoviální sarkom Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Celkové přežití i přežití bez známek progrese je počítáno od data zahájení léčby trabectedinem. N = 34 pacientů Celkové přežití Přežití bez známek progrese Medián OS (95% IS) 12,2 měsíce (7,1; 17,3) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 70,8 % (54,7; 86,9) 12měsíční přežití (%, 95% IS) 50,7 % (31,8; 69,6) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce) Medián PFS (95% IS) 2,8 měsíce (2,0; 3,6) 3měsíční přežití (%, 95% IS) 47,3 % (30,0; 64,6) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 18,9 % (5,3; 32,5) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce)

41 Výsledky léčby Tým vedený Georgem D. Demetrim (6) hodnotil výsledky léčby trabectedinem podaným ve druhé linii u pacientů s pokročilým, nebo metastatickým liposarkomem či leiomyosarkomem. Analýza databáze Yondelis zohledňuje nejen pacienty, u kterých byl přípravek nasazen v linii druhé, ale též v liniích vyšších a u širšího spektra histologických typů sarkomů. Výsledky léčby u pacientů zařazených do databáze Yondelis: průměrný počet léčebných cyklů: 4,5 cyklu (medián 4 cykly) medián PFS: 2,8 měsíce (2,3; 3,4) medián OS: 12,2 měsíce (9,6; 14,8)

42 5. Pacienti léčeni trabectedinem v II. linii Funkční kapacita pacienta při zahájení léčby trabectedinem Stadium onemocnění Stav léčby a důvod jejího ukončení Počet cyklů léčby, celková délka léčby a celková dávka Nejlepší dosažená léčebná odpověď Nežádoucí účinky Současný stav pacienta Celkové přežití a přežití bez známek progrese

43 5.1 Počty pacientů dle jednotlivých let N = 30 pacientů léčených v II. linii Počet pacientů * * Rok zahájení léčby * Stav k

44 5.2 Histologický typ nádoru N = 30 pacientů léčených v II. linii Histologický typ nádoru N % Leiomyosarkom (8890/3) 14 46,7 Synoviální sarkom (9040/3) 4 13,3 Maligní fibrózní histiocytom (8830/3) 1 3,3 Liposarkom (8850/3) 1 3,3 Maligní tumor periferní nervové pochvy MPNST (9540/3) 1 3,3 Fibromyxosarkom (8811/3) 1 3,3 Mysoxidní chondrosarkom (9231/3) 1 3,3 Sarkom NS (8800/3) 1 3,3 Jiný 6 20,0 % pacientů ,7 13,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 20,0 Celkem ,0% V kategorii jiné byly zaznamenány tyto možnosti: endometriální stromální sarkom (N=2), cystosarkoma phylloides (N=1), mixoidní liposarkom (N=1), pleiomorfní liposarkom (N=1), stromální sarkom (N=1).

45 5.3 Funkční kapacita pacienta při zahájení léčby trabectedinem N = 30 pacientů léčených v II. linii % pacientů Schopen normální tělesné aktivity (Karnofsky 90 a 100 %) Neschopen těžké fyzické námahy, ale může vykonávat lehčí práci (Karnofsky 70 a 80 %) Soběstačný ale neschopný práce, tráví více jak 50 % mimo lůžko (Karnofsky 50 a 60 %) Omezeně soběstačný, upoután na lůžko po více než 50 % času (Karnofsky 30 a 40 %) Odkázán na cizí péči ostatních, trvale upoután na lůžko (Karnofsky 20 a 30 %) Moribundní nemocný (Karnofsky 0 a 20 %) 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 43,3% 50,0% N = 13 N = 15 N = 2 N = 0 N = 0 N = 0

46 5.4 Stav léčby k datu posledního záznamu a důvod jejího ukončení N = 30 pacientů léčených v II. linii Stav léčby 3,3% Důvody ukončení léčby trabectedinem N % Progrese onemocnění 20 69,0 Odmítnutí pacientem 2 6,9 Zvýšené jaterní enzymy 2 6,9 Léčba probíhá 96,7% Pacienti s ukončenou léčbou N = 1 N = 29 Kompletní remise 1 3,4 Komorbidita 1 3,4 Jiný* 2 6,9 Celkem ,0 * Kategorie jiné není v datech blíže specifikována.

47 5.5 Počet cyklů léčby a celková délka léčby N = 29 pacientů léčených v II. linii a ukončenou léčbou Počet absolvovaných cyklů Délka léčby % pacientů ,9 14,8 14,8 11,1 11,1 7,4 7,4 3,7 3,7 0, Počet absolvovaných cyklů % pacientů ,4 14,3 14,3 10,7 10,7 7,1 7,1 7,1 3,6 3,6 0, < Délka léčby (týdny) N 27* N 28** Průměr 5,4 cyklu Průměr 17,0 týdne Medián 4 cykly Medián 11,8 týdne Min Max 1 21 cyklů Min Max 3 57 týdnů * U 2 pacientů není uveden počet absolvovaných cyklů. ** U 1 pacienta není uvedeno datum ukončení léčby. Délka léčby je počítána jako rozdíl data ukončení a data zahájení léčby trabectedinem.

48 5.6 Celková dávka trabectedinu N = 29 pacientů léčených v II. linii a s ukončenou léčbou 50 Celková podaná dávka trabectedinu (mg) Procento pacientů ,1% 21,4% 32,1% 14,3% N 28* Průměr Medián Min Max 9,7 mg 9,5 mg 1,8 31,0 mg * U 1 pacienta není uvedena celková podaná dávka. 0 0,0-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1 a více Celková podaná dávka trabectedinu (mg)

49 5.7 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu trabectedinem N = 29 pacientů léčených v II. linii a ukončenou léčbou Léčebná odpověď N % % pacientů CR 2 6,9 6,9% PR 3 10,3 10,3% SD 8 27,6 27,6% PD 13 44,8 44,8% Nehodnoceno 2 10,3 10,3% Celkem ,0%

50 5.8 Nežádoucí účinky Výskyt NÚ v průběhu léčby N = 30 pacientů léčených v II. linii Počty pacientů s daným nežádoucím účinkem N % pacientů 46,7% 53,3% Elevace jaterních enzymů 10 33,3 Neutropenie 9 30,0 Snížení renálních funkcí 2 6,7 Hyperbilirubinémie 1 3,3 Výskyt alespoň jednoho nežádoucího účinku u pacienta Pacient bez nežádoucích účinků N = 16 N = 14 Jiné* 3 10,0 Součet neodpovídá počtu pacientů s výskytem nežádoucího účinku, protože u jednoho pacienta mohlo dojít k výskytu více NÚ. U tří pacientů byl zaznamenán nežádoucí účinek, který splňoval kritéria závažné nežádoucí příhody. * V kategorii jiné byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky: pancytopenie (N=1), periferní polyneuropatie (N=1) a těžká nausea (N=1).

51 5.9 Stav pacienta k datu poslední aktualizace N = 30 pacientů léčených v II. linii 6,7% Žije N = 13 43,3% Zemřel N = 15 50,0% Neznámo * N = 2 * 2 pacienti byli předáni do jiného zdravotnického zařízení.

52 5.10 Celkové přežití a přežití bez známek progrese Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Celkové přežití i přežití bez známek progrese je počítáno od data zahájení léčby trabectedinem. N = 30 pacientů léčených v II. linii Celkové přežití Přežití bez známek progrese Medián OS (95% IS) 12,3 měsíce (3,2; 21,4) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 77,0 % (60,7; 93,3) 12měsíční přežití (%, 95% IS) 55,0 % (33,4; 76,6) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce) Medián PFS (95% IS) 4,0 měsíce (2,9; 5,2) 3měsíční přežití (%, 95% IS) 62,1 % (44,4; 79,7) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 31,2 % (13,6; 48,8) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce)

53 Použitá literatura 1. Dušek Ladislav, Mužík Jan, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit ]. Dostupný z WWW: Verze 7.0 [2007], ISSN Cormier JN, Pollock RE. Soft tissue sarcomas. CA Cancer J Clin. 2004;54: Casali PG, Blay JY; ESMO/CONTICANET/EUROBONET Consensus Panel of Experts. Soft tissue sarcomas: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2010; 21 (Suppl 5):v198-v Veselý, Karel. Histopatologická diagnostika nádorů měkkých tkání. Onkologie 2010; 4(5): Rostislav Vyzula, et al. Základy cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. Masarykům onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno. KAPCZ, s.r.o. 2011, ISBN George D. Demetri, et al. Efficacy and Safety of Trabectedin in Patients With Advanced or Metastatic Liposarcoma or Leiomyosarcoma After Failure of Prior Anthracyclines and Ifosfamide: Results of a Randomized Phase II Study of Two Different Schedules.

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Kolorektální karcinom 2009

Kolorektální karcinom 2009 Kolorektální karcinom 2009 speciální příloha Kolorektální karcinom 2009 vydavatel šéfredaktor zástupkyně šéfredaktora obchodní ředitelka odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Obsah 1 Urologická onkologie 1.1 Úvod do urologické onkologie (M.

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

bukální tablety s fentanylem

bukální tablety s fentanylem Zkrácená informace o přípravku bukální tablety s fentanylem Název přípravku: Effentora 100 resp. 200, 400, 600, 800 mikrogramů bukální tablety. Kvantitativní složení: Jedna bukální tableta obsahuje 100

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více