Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013"

Transkript

1 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu

2 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Analytická zpráva byla zpracována z dat pracovišť zapojených do projektu Yondelis: Masarykův onkologický ústav v Brně, MUDr. Mária Zvaríková Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, MUDr. Michal Vočka Fakultní nemocnice v Motole, MUDr. Stanislav Batko Fakultní nemocnice Plzeň, MUDr. Jana Dreslerová Krajská nemocnice Liberec, MUDr. Pavel Pavlov Lazarov Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, prim. MUDr. Milan Lysý, MUDr. Jana Pukyová Fakultní nemocnice Hradec Králové, Zdeňka Ptáčková Nemocnice Jihlava, MUDr. Věra Benešová Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, MUDr. Kateřina Zycháčková Analýzu zpracovali: MUDr. Vít Kandrnal; Mgr. Zbyněk Bortlíček; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; RNDr. Daniel Klimeš; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

3 Základní informace o projektu Projekt Yondelis byl zahájen v lednu 2011 s cílem získat základní epidemiologické informace o pacientech se sarkomy měkkých tkání, o standardních postupech léčby a výsledcích léčby přípravkem trabectedin v běžné klinické praxi. Odbornou garanci nad projektem převzala Česká onkologická společnost ČSL JEP. Projekt reprezentativně pokrývá síť komplexních onkologických center, která se systematicky zabývají léčbou sarkomů měkkých tkání. V období byly do databáze retrospektivně zařazeny všechny dostupné záznamy o pacientech, u kterých byla diagnóza potvrzena a u kterých byla zahájena standardní léčba včetně léčby přípravkem trabectedin. Od roku 2011 sběr dat pokračuje prospektivně. Záznamy jsou sbírány konsekutivně. Sběr dat je plně anonymizovaný a nijak neovlivní lékařem zvolené léčebné schéma či dostupnost léčby pro pacienty. Léčba i frekvence sledování je zcela v kompetenci lékaře, který zadává do databáze informace o výsledcích léčby a případných nežádoucích účincích.

4 Pacienti s úplným záznamem Všichni pacienti registru YONDELIS se založeným záznamem N= 77 N= 5 N= 72 Pacienti bez záznamu o zahájení léčby trabectedinem Pacienti se založeným a vyplněným registračním formulářem a záznamem o zahájení léčby trabectedinem

5 Centra s alespoň jedním pacientem s úplným záznamem 1. Masarykův onkologický ústav v Brně Žlutý kopec 7, Brno 2. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, Praha 5 Fakultní nemocnice Plzeň Alej Svobody 80, Plzeň Krajská nemocnice Liberec Husova 10, Liberec Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem 7. Nemocnice Jihlava Vrchlického 59, Jihlava 8. Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín

6 1. Charakteristika pacientů Počty pacientů dle center Věk a pohlaví pacientů Rizikové faktory Funkční kapacita pacienta před zahájením farmakologické léčby

7 1.1. Počty pacientů dle zapojených center Název centra Celkový počet pacientů s úplným záznamem N % Masarykův onkologický ústav v Brně 23 31,9 Fakultní nemocnice v Motole 16 22,2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 15 20,8 Fakultní nemocnice Plzeň 8 11,1 Krajská nemocnice Liberec 3 4,2 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 3 4,2 Nemocnice Jihlava 3 4,2 Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín 1 1,4 Celkem ,0

8 1.2 Věk a pohlaví pacientů N = 72 Pohlaví Věk pacientů Věk při DG Věk při zahájení léčby trabectedinem 47,2% N Průměr 49 let 53 let Medián 49 let 53 let Min Max let let 52,8% 40 34,7 33,3 Muži Ženy N = 34 N = 38 % pacientů ,9 do 30 12,5 6,9 5, ,6 22, ,8 22,2 1, nad 70 2,8 Věk (roky)

9 1.3 Rizikové faktory N = 72 pacientů Expozice ionizujícímu záření % pacientů Předchozí radioterapie 5,6 N = 4 Práce se zdroji ionizujícího záření 0,0 N = 0 Nepravděpodobná 58,3 N = 42 Neznámo 36,1 N = 26 Pouze u 1 pacienta byl zaznamenán jiný ze sledovaných rizikových faktorů a sice Chronický lymfedém. U jednoho pacienta je ve slovní specifikaci jiného známého rizikového faktoru uvedeno brusič skla.

10 1.4 Funkční kapacita pacienta před zahájením farmakologické léčby N = 72 pacientů % pacientů 0% 20% 40% 60% 80% Schopen normální tělesné aktivity (Karnofsky 90 a 100 %) Neschopen těžké fyzické námahy, ale může vykonávat lehčí práci (Karnofsky 70 a 80 %) Soběstačný ale neschopný práce, tráví více jak 50 % mimo lůžko (Karnofsky 50 a 60 %) Omezeně soběstačný, upoután na lůžko po více než 50 % času (Karnofsky 30 a 40 %) Odkázán na cizí péči ostatních, trvale upoután na lůžko (Karnofsky 20 a 30 %) Moribundní nemocný (Karnofsky 0 a 20 %) Neuvedeno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% 22,2% 68,1% N = 49 N = 16 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 7 U sedmi pacientů není uvedena funkční kapacita pacienta před zahájením farmakologické léčby.

11 Charakteristika pacientů a onemocnění Sarkomy měkkých tkání (C48, C49) obecně představují relativně vzácnou formu nádorových onemocnění. Dle dat z národního onkologického registru (1) byla incidence zaznamenaných případů v letech 2000 až 2008 v rozmezí 3,26 3,59 případů na obyvatel a rok. Z hlediska incidence není zásadní rozdíl v populaci mužů a žen. V databázi Yondelis mírně převažovaly ženy (52,8%) nad muži (47,2%). Průměrný věk při stanovení diagnózy u pacientů sledovaných v databázi Yondelis byl 49 let (medián 49 let). V České republice je toto onemocnění spíše typické pro věkovou skupinu let (1). 4 z 72 sledovaných pacientů podstoupili v období před stanovením diagnózy sarkomu radioterapii, která je obecně uznávaným rizikovým faktorem vzniku sarkomů měkkých tkání (2). U 1 pacienta byl zaznamenán chronický lymfedém. Snahou České onkologické společnosti je koncentrovat léčbu pacientů se sarkomy měkkých tkání do komplexních onkologických center (KOC), která mají s léčbou tohoto onemocnění zkušenost. Jenom tak může být zaručena správná indikace léčby u pacientů, jejichž věk, stádium onemocnění a celkový zdravotní stav zaručují maximální léčebný efekt.

12 2. Anamnestické údaje První příznaky MKN klasifikace nádoru Lokalizace a největší rozměr nádoru v době diagnózy Histologický typ nádoru Vyšetření provedené pro potvrzení diagnózy Druhá malignita u pacienta Operace / jiný intervenční výkon a její typ Rozsah onemocnění v době operace a charakter výkonu Grade a stadium onemocnění v době operace

13 2.1 První příznaky onemocnění N = 72 pacientů N = 60 pacientů se symptomatickým onemocněním Součet neodpovídá počtu pacientů se symptomatickým onemocněním, protože jeden pacient mohl mít více různých příznaků. 16,7% Procento pacientů s daným prvním příznakem je počítáno pouze ze symptomatických pacientů. Procento symptomatických pacientů 0% 20% 40% 60% 80% Progresivně rostoucí rezistence 68,3% N = 41 83,3% Tlak na lokální struktury 33,3% N = 20 Symptomatické onemocnění Asymptomatické onemocnění N = 60 N = 12 Ulcerace Příznaky metastatické diseminace Lokální edém 3,3% 3,3% 3,3% N = 2 N = 2 N = 2 Jiné* 16,7% N = 10 * V kategorii jiné byly zaznamenány tyto příznaky: gynekologické krvácení (N=4), bolest (N=3), dušnost (N=2), bolesti břicha (N=1).

14 2.2 Klasifikace nádoru (MKN-10) N = 72 pacientů Klasifikace nádoru N % % pacientů C49.2, ZN- pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku 21 29,2 C53, C54, C55, ZN dělohy 10 13,9 13,9 29,2 C49.4, ZN- pojivová a měkká tkáň břicha 7 9,7 C48.0, ZN- retroperitoneum 6 8,3 C49.1, ZN- pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene 4 5,6 C49.3, ZN- pojivová a měkká tkáň hrudníku 4 5,6 C49.0, ZN- pojivová a měkká tkáň hlavy a obličeje, včetně krku 3 4,2 C49.5, ZN- pojivová a měkká tkáň pánve 3 4,2 C48.8, ZN- léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea 2 2,8 C38.1, ZN- přední mediastinum 1 1,4 C47.1, ZN- periferní nervy horní končetiny včetně ramene 1 1,4 9,7 8,3 5,6 5,6 4,2 4,2 2,8 1,4 1,4 C47.2, ZN- periferní nervy dolní končetiny včetně boku 1 1,4 C47.4, ZN- periferní nervy břicha 1 1,4 C49.8, ZN- léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň 1 1,4 Jiný 7 9,7 Celkem ,0% 1,4 1,4 1,4 9,7 V kategorii jiné bylo zaznamenány následující možnosti: C348, C549, cystosarkoma phylloides, leiomyosarkom v jaterní biopsii, střevo, dle MKN-O 9180/31 dobře dif.osteosarkom nosní skořepy vpravo, blíže nespecifikováno.

15 2.3 Lokalizace a největší rozměr nádoru v době diagnózy Lokalizace nádoru ve vztahu k superficiální fascii N = 72 pacientů Nevětší rozměr nádoru v době diagnózy N = 72 pacientů 33,3% 20,8% 23,6% 19,4% 25,0% 31,9% 45,8% Povrchový N = 15 < 2 cm N = 0 V hloubce uložený Není relevantní N = 33 N = cm 6-10 cm Více jak 10 cm N = 14 N = 23 N = 18 Neznámo N = 17

16 První příznaky a lokalizace nádoru U většiny pacientů (83,3 %) byla diagnóza stanovena v době, kdy se onemocnění projevovalo výraznou symptomatologií. Mezi nejfrekventovanější příznaky patřily progresivní rezistence a tlak na okolní struktury v oblasti dolních končetin, břicha, retroperitonea a malé pánve. Nádory se méně často vyskytovaly v oblasti obličeje, krku, horní končetiny, v dutině hrudní a mediastinu.

17 2.4 Histologický typ nádoru N = 72 pacientů Histologický typ nádoru N % % pacientů Leiomyosarkom (8890/3) 25 34,7 Synoviální sarkom (9040/3) 9 12,5 Sarkom NS (8800/3) 7 9,7 Liposarkom (8850/3) 5 6,9 Maligní tumor periferní nervové pochvy MPNST (9540/3) 3 4,2 Fibromyxosarkom (8811/3) 3 4,2 Maligní fibrózní histiocytom (8830/3) 3 4,2 Mysoxidní chondrosarkom (9231/3) 1 1,4 Rabdomyosarkom (8900/3) 1 1,4 Jiný 15 20,8 34,7 12,5 9,7 6,9 4,2 4,2 4,2 1,4 1,4 20,8 Celkem ,0% V kategorii jiné byly zaznamenány tyto možnosti: endometriální stromální sarkom (N=3), alveolární sarkom (N=2), desmoplastický tumor z malých kulatých buněk (N=1), cystosarkoma phylloides (N=1), high grade pleiomorfní sarkom (N=1), mixoidní liposarkom (N=1), nediferencovaný pleomorfní sarkom (N=1), pleiomorfní liposarkom (N=1), sklerozující epiteloidní fibrosarkom (N=1), stromální sarkom (N=1), dobře diferencovaný osteosarkom (N=1), neurofibrosarkom (N=1).

18 2.5 Potvrzení diagnózy N = 72 pacientů Zaznamenané kombinace provedených vyšetření Potvrzení diagnózy N (%) I Histopatologicky 72 (100,0 %) N = 50 I II III IV II Imunohistochemicky 55 (76,4 %) N = 15 III Molekulárně cytogenetickým vyšetřením (FISH, QF-PCR, atd.) 6 (8,3 %) N = 5 IV Jiné* 1 (1,4 %) N = 1 Vyšetření provedeno Vyšetření neprovedeno N = 1 * V kategorii jiné byla zaznamenána možnost: 2x reoperace, TRT (N=1) Všechny diagnózy byly potvrzeny histopatologicky. Zároveň 55 (76,4 %) diagnóz bylo potvrzeno jak histologicky tak imunohistochemicky.

19 Histologický typ nádoru Určení histologického typu nádoru je další z klíčových podmínek pro správnou volbu léčebného algoritmu. Vzhledem k tomu, že sarkomy měkkých tkání jsou poměrně heterogenní a mnohdy obtížně diagnostikovatelnou skupinou nádorů, řada autorů doporučuje doplnění histologického a imunohistologického vyšetření dalšími diagnostickými postupy, jako jsou například molekulárně cytogenetické vyšetření (4). Doporučováno je též druhé čtení na specializovaných pracovištích, které se systematicky věnují diagnostice a léčbě sarkomů (3). Dle SPC a 12. vydání Základů cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění (5) je léčba přípravkem trabectedin indikována u sarkomů měkkých tkání, především u liposarkomu, leiomyosarkomu případně synovialosarkomu. U všech léčených pacientů byl hodnocen histologický typ nádoru a stádium onemocnění, což svědčí o snaze jednotlivých KOC postupovat podle doporučení České onkologické společnosti a zároveň poskytnout pacientům adekvátní péči.

20 2.6 Druhá malignita Druhá malignita Lokalizace druhé malignity N = 72 pacientů 9,7% N Prs 3 Kůže 1 Urogenitální systém 1 90,3% Ano Ne N = 7 N = 65 Centrální nervová soustava a oko 1 Bez specifikace 1 Celkem 7

21 2.7 Operace / jiný intervenční výkon a její typ Operace / intervenční výkon N = 72 pacientů 6,9% Typ operace / intervenčního výkonu N = 67 operovaných pacientů 9,0% 32,8% 58,2% 93,1% Provedena N = 67 Kompletní resekce N = 39 Neprovedena N = 5 U 5 pacientů nebyla operace provedena. U 4 pacientů tomu bylo kvůli příliš pokročilému onemocnění, v jednom případě kvůli umístění nádoru. Nekompletní resekce Probatorní, diagnostický nebo paliativní výkon N = 22 N = 6

22 2.8 Rozsah onemocnění v době operace a charakter výkonu N = 67 operovaných pacientů N = 34 N = 25 N = 8 100% 17,6 Podíl pacientů 80% 60% 40% 82,4 56,0 75,0 Probatorní, diagnostický nebo paliativní výkon Nekompletní resekce Kompletní resekce 20% 44,0 25,0 0% Lokalizované resekabilní Lokálně pokročilé resekabilní Pokročilé neresekabilní Rozsah onemocnění

23 2.9 Grade a stadium onemocnění v době operace Grade onemocnění v době operace Stadium onemocnění v době operace N = 67 operovaných pacientů N = 67 operovaných pacientů N=1 N=17 N=26 N=9 N= 14 N=6 N=8 N=11 N=8 N=11 N=20 N= % pacientů ,8 25,4 20,9 13,4 1,5 G1 G2 G3 G4 GX % pacientů ,9 16,4 16,4 11,9 11,9 9,0 4,5 IA IB IIA IIB III IV neznámo Grade onemocnění Stadium onemocnění

24 Chirurgická léčba Jedním z klíčových parametrů, na základě kterého je doporučen léčebný postup je velikost nádoru v době stanovení diagnózy, případně v době operace (2,3). V našem případě bylo 75 % sarkomů větších než 5cm z toho 33 % větších než 10cm (měřen největší rozměr nádoru). U 58 % operovaných pacientů byla provedena kompletní resekce, u 42 % resekce nekompletní či probatorní, diagnostický či paliativní výkon. U 7 % pacientů nebylo přistoupeno k chirurgické léčbě. Úspěšnost provedených zákroků do značné míry korespondovala s velikostí nádorového ložiska. V případě, že bylo na základě předoperačního vyšetření ložisko posouzeno jako lokalizované a resekabilní, úspěšnost resekce dosahovala 82 %. V případě lokálně pokročilých nádorů byla úspěšnost resekce podstatně nižší (44 %).

25 3. Léčba trabectedinem Linie léčby podání trabectedinu Funkční kapacita pacienta při zahájení léčby trabectedinem Stadium onemocnění Stav léčby a důvod jejího ukončení Počet cyklů léčby, celková délka léčby a celková dávka

26 3.1 Linie zahájení léčby trabectedinu N = 72 pacientů Podíl pacientů 0% 20% 40% 60% 80% 100% ,2 44,4 11,1 22,2 N = 9 Rok zahájení léčby ,0 55,6 38,5 46,2 32,0 22,2 53,8 53,8 16,0 11,1 8,0 11,1 7,7 N = 25 N = 9 N = 13 N = 13 II. linie III. linie IV. linie Další linie ,3 66,7 N = 3 Celkem 41,7 41,7 8,3 8,3 N = 72 Všichni pacienti podstoupili před nasazením trabectedinu alespoň jednu linii chemoterapie.

27 Léčba trabectedinem SPC, stejně tak jako aktuální doporučení České onkologické společnosti (5) předpokládají, že v indikovaných případech bude léčba trabectedinem zahájena v druhé linii (po selhání AMD/IFO) případně v linii první, při kontraindikaci podání AMD/IFO. V individuálních případech je zvažováno zahájení terapie v liniích pozdějších. V kohortě sledovaných pacientů byla léčba zahájena ve II. linii u 42 % pacientů. Ve 42 % případů byl trabectedin nasazen v linii třetí a v 17 % v linii čtvrté, či další. Tuto skutečnost je potřeba zohlednit při interpretaci výsledků analýzy celkového přežití a dosažených výsledků léčby.

28 3.2 Funkční kapacita pacienta při zahájení léčby trabectedinem N = 72 pacientů % pacientů Schopen normální tělesné aktivity (Karnofsky 90 a 100 %) Neschopen těžké fyzické námahy, ale může vykonávat lehčí práci (Karnofsky 70 a 80 %) Soběstačný ale neschopný práce, tráví více jak 50 % mimo lůžko (Karnofsky 50 a 60 %) Omezeně soběstačný, upoután na lůžko po více než 50 % času (Karnofsky 30 a 40 %) Odkázán na cizí péči ostatních, trvale upoután na lůžko (Karnofsky 20 a 30 %) Moribundní nemocný (Karnofsky 0 a 20 %) 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 43,1% 48,6% N = 31 N = 35 N = 6 N = 0 N = 0 N = 0

29 3.3 Srovnání stadií onemocnění N = 72 pacientů ,4 Stadium v době operace Stadium při zahájení léčby trabectedinem Stadium IA 6 (8,3%) 0 (0,0%) % pacientů ,8 8,3 11,1 15,3 15,3 11,1 5,6 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IA IB IIA IIB III IV neznámo Stadium IB 8 (11,1%) 0 (0,0%) Stadium IIA 11 (15,3%) 0 (0,0%) Stadium IIB 8 (11,1%) 0 (0,0%) Stadium III 11 (15,3%) 4 (5,6%) Stadium IV 20 (27,8%) 68 (94,4%) Neznámo* 8 (11,1%) 0 (0,0%) Stadium onemocnění * U 5 pacientů nebyla provedena operace a tito pacienti nemají uvedeno stadium v době operace. U 3 pacientů, u kterých byla operace provedena není stadium onemocnění vyplněno.

30 3.4 Stav léčby k datu posledního záznamu a důvod jejího ukončení N = 72 pacientů Stav léčby 6,9% Důvody ukončení léčby trabectedinem N % Progrese onemocnění 51 76,1 Odmítnutí pacientem 2 3,0 Zvýšené jaterní enzymy 2 3,0 Trombocytopenie 1 1,5 Léčba probíhá 93,1% Pacienti s ukončenou léčbou N = 5 N = 67 Komorbidita 1 1,5 Kompletní remise 1 1,5 Jiný* 9 13,4 Celkem ,0 * Kategorie jiné není v datech blíže specifikována.

31 Průběh léčby V době zahájení léčby trabectedinem byla naprostá většina pacientů ve velice dobrém fyzickém stavu (Karofsky ), pouze 8,3 % pacientů nebylo schopno těžší fyzické námahy a vyžadovalo častější odpočinek na lůžku a to i přesto, že 94,4 % z nich měli v té době již pokročile stádium onemocnění (stádium IV). Hlavními důvody ukončení léčby byla progrese onemocnění (76,1 %), což potvrzuje snahu KOC držet se doporučení SPC. K datu poslední aktualizace dat léčba pokračovala u 5 (6,9 %) pacientů.

32 3.5 Počet cyklů léčby a celková délka léčby N = 67 pacientů s ukončenou terapií Počet absolvovaných cyklů Délka léčby % pacientů ,5 20,0 18,5 10,8 9,2 7,7 6,2 3,1 3,1 0, Počet absolvovaných cyklů % pacientů ,1 15,4 15,4 7,7 9,2 7,7 10,8 6,2 3,1 1,5 0, < Délka léčby (týdny) N 65* N 65** Průměr 4,5 cyklu Průměr 13,6 týdne Medián 4 cykly Medián 9,3 týdne Min Max 1 21 cyklů Min Max 1 57 týdnů * U 2 pacientů není uveden počet absolvovaných cyklů. ** U 2 pacientů není uvedeno datum ukončení léčby. Délka léčby je počítána jako rozdíl data ukončení a data zahájení léčby trabectedinem.

33 3.6 Celková dávka trabectedinu N = 67 pacientů s ukončenou terapií 50% Celková podaná dávka trabectedinu (mg) Procento pacientů 40% 30% 20% 10% 33,3% 33,3% 24,2% 9,1% N* 66 Průměr Medián Min Max 8,6 mg 8,0 mg 1,5 32,3 mg * U 1 pacienta není uvedena celková podaná dávka. 0% 0,0-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1 a více Celková podaná dávka trabectedinu (mg)

34 4. Výsledky léčby Nejlepší dosažená léčebná odpověď Nežádoucí účinky Současný stav pacienta Celkové přežití a přežití bez známek progrese

35 4.1 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu trabectedinem N = 67 pacientů s ukončenou terapií Léčebná odpověď N % % pacientů CR 2 3,0 3,0% PR 5 7,5 7,5% SD 15 22,4 22,4% PD 38 56,7 56,7% Nehodnoceno 7 10,4 10,4% Celkem ,0%

36 4.2 Nežádoucí účinky Výskyt NÚ v průběhu léčby N = 72 pacientů 37,5% Počty pacientů s daným nežádoucím účinkem N % pacientů Elevace jaterních enzymů 16 22,2 Neutropenie 15 20,8 Snížení renálních funkcí 2 2,8 62,5% Anémie 1 1,4 Výskyt alespoň jednoho nežádoucího účinku u pacienta Pacient bez nežádoucích účinků N = 27 N = 45 Trombocytopenie 1 1,4 Hyperbilirubinémie 1 1,4 Jiné* 4 5,6 Součet neodpovídá počtu pacientů s výskytem nežádoucího účinku, protože u jednoho pacienta mohlo dojít k výskytu více NÚ. U tří pacientů byl zaznamenán nežádoucí účinek, který splňoval kritéria závažné nežádoucí příhody. * V kategorii jiné byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky: pancytopenie (N=2), periferní polyneuropatie (N=1) a těžká nausea (N=1).

37 Výsledky léčby Přesto, že u významného procenta pacientů byla léčba zahájena později než bylo běžné v randomizovaných klinických studiích, došlo u 32,9 % pacientů v průběhu léčby alespoň ke stabilizaci onemocnění (CR, PR, SD). Z výsledků publikovaných Georgem D. Demetrim (6) je patrné, že u pacientů léčených trabectedinem jsou nezávažné nežádoucí účinky relativně časté, byly pozorovány u 75,8% případů. Ve 4,6% případů bylo nutno léčbu přerušit a v 5% případů nežádoucí účinek vedl k hospitalizaci. V databázi Yondelis jsou systematicky zaznamenávány nežádoucí účinky přípravku. Alespoň jeden nežádoucí účinek byl zaznamenán u 37,5 % pacientů, pouze ve třech případech splnil kritéria závažného nežádoucího účinku. Ve třech případech byly nežádoucí účinky důvodem ukončení léčby.

38 4.3 Stav pacienta k datu poslední aktualizace N = 72 pacientů 59,7% 9,7% 30,6% Žije N = 22 Zemřel N = 43 Neznámo * N = 7 * Celkem 6 pacientů bylo předáno do jiného zdravotnického zařízení. 1 pacient byl ztracen ze sledování.

39 4.4 Celkové přežití a přežití bez známek progrese Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Celkové přežití i přežití bez známek progrese je počítáno od data zahájení léčby trabectedinem. N = 72 pacientů Celkové přežití Přežití bez známek progrese Medián OS (95% IS) 12,2 měsíce (9,6; 14,8) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 69,5 % (58,3; 80,7) 12měsíční přežití (%, 95% IS) 50,3 % (37,2; 63,4) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce) Medián PFS (95% IS) 2,8 měsíce (2,3; 3,4) 3měsíční přežití (%, 95% IS) 47,3 % (35,4; 59,1) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 23,7 % (13,4; 34,1) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce)

40 4.5 Celkové přežití a přežití bez známek progrese - leiomyosarkom + synoviální sarkom Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Celkové přežití i přežití bez známek progrese je počítáno od data zahájení léčby trabectedinem. N = 34 pacientů Celkové přežití Přežití bez známek progrese Medián OS (95% IS) 12,2 měsíce (7,1; 17,3) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 70,8 % (54,7; 86,9) 12měsíční přežití (%, 95% IS) 50,7 % (31,8; 69,6) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce) Medián PFS (95% IS) 2,8 měsíce (2,0; 3,6) 3měsíční přežití (%, 95% IS) 47,3 % (30,0; 64,6) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 18,9 % (5,3; 32,5) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce)

41 Výsledky léčby Tým vedený Georgem D. Demetrim (6) hodnotil výsledky léčby trabectedinem podaným ve druhé linii u pacientů s pokročilým, nebo metastatickým liposarkomem či leiomyosarkomem. Analýza databáze Yondelis zohledňuje nejen pacienty, u kterých byl přípravek nasazen v linii druhé, ale též v liniích vyšších a u širšího spektra histologických typů sarkomů. Výsledky léčby u pacientů zařazených do databáze Yondelis: průměrný počet léčebných cyklů: 4,5 cyklu (medián 4 cykly) medián PFS: 2,8 měsíce (2,3; 3,4) medián OS: 12,2 měsíce (9,6; 14,8)

42 5. Pacienti léčeni trabectedinem v II. linii Funkční kapacita pacienta při zahájení léčby trabectedinem Stadium onemocnění Stav léčby a důvod jejího ukončení Počet cyklů léčby, celková délka léčby a celková dávka Nejlepší dosažená léčebná odpověď Nežádoucí účinky Současný stav pacienta Celkové přežití a přežití bez známek progrese

43 5.1 Počty pacientů dle jednotlivých let N = 30 pacientů léčených v II. linii Počet pacientů * * Rok zahájení léčby * Stav k

44 5.2 Histologický typ nádoru N = 30 pacientů léčených v II. linii Histologický typ nádoru N % Leiomyosarkom (8890/3) 14 46,7 Synoviální sarkom (9040/3) 4 13,3 Maligní fibrózní histiocytom (8830/3) 1 3,3 Liposarkom (8850/3) 1 3,3 Maligní tumor periferní nervové pochvy MPNST (9540/3) 1 3,3 Fibromyxosarkom (8811/3) 1 3,3 Mysoxidní chondrosarkom (9231/3) 1 3,3 Sarkom NS (8800/3) 1 3,3 Jiný 6 20,0 % pacientů ,7 13,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 20,0 Celkem ,0% V kategorii jiné byly zaznamenány tyto možnosti: endometriální stromální sarkom (N=2), cystosarkoma phylloides (N=1), mixoidní liposarkom (N=1), pleiomorfní liposarkom (N=1), stromální sarkom (N=1).

45 5.3 Funkční kapacita pacienta při zahájení léčby trabectedinem N = 30 pacientů léčených v II. linii % pacientů Schopen normální tělesné aktivity (Karnofsky 90 a 100 %) Neschopen těžké fyzické námahy, ale může vykonávat lehčí práci (Karnofsky 70 a 80 %) Soběstačný ale neschopný práce, tráví více jak 50 % mimo lůžko (Karnofsky 50 a 60 %) Omezeně soběstačný, upoután na lůžko po více než 50 % času (Karnofsky 30 a 40 %) Odkázán na cizí péči ostatních, trvale upoután na lůžko (Karnofsky 20 a 30 %) Moribundní nemocný (Karnofsky 0 a 20 %) 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 43,3% 50,0% N = 13 N = 15 N = 2 N = 0 N = 0 N = 0

46 5.4 Stav léčby k datu posledního záznamu a důvod jejího ukončení N = 30 pacientů léčených v II. linii Stav léčby 3,3% Důvody ukončení léčby trabectedinem N % Progrese onemocnění 20 69,0 Odmítnutí pacientem 2 6,9 Zvýšené jaterní enzymy 2 6,9 Léčba probíhá 96,7% Pacienti s ukončenou léčbou N = 1 N = 29 Kompletní remise 1 3,4 Komorbidita 1 3,4 Jiný* 2 6,9 Celkem ,0 * Kategorie jiné není v datech blíže specifikována.

47 5.5 Počet cyklů léčby a celková délka léčby N = 29 pacientů léčených v II. linii a ukončenou léčbou Počet absolvovaných cyklů Délka léčby % pacientů ,9 14,8 14,8 11,1 11,1 7,4 7,4 3,7 3,7 0, Počet absolvovaných cyklů % pacientů ,4 14,3 14,3 10,7 10,7 7,1 7,1 7,1 3,6 3,6 0, < Délka léčby (týdny) N 27* N 28** Průměr 5,4 cyklu Průměr 17,0 týdne Medián 4 cykly Medián 11,8 týdne Min Max 1 21 cyklů Min Max 3 57 týdnů * U 2 pacientů není uveden počet absolvovaných cyklů. ** U 1 pacienta není uvedeno datum ukončení léčby. Délka léčby je počítána jako rozdíl data ukončení a data zahájení léčby trabectedinem.

48 5.6 Celková dávka trabectedinu N = 29 pacientů léčených v II. linii a s ukončenou léčbou 50 Celková podaná dávka trabectedinu (mg) Procento pacientů ,1% 21,4% 32,1% 14,3% N 28* Průměr Medián Min Max 9,7 mg 9,5 mg 1,8 31,0 mg * U 1 pacienta není uvedena celková podaná dávka. 0 0,0-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1 a více Celková podaná dávka trabectedinu (mg)

49 5.7 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu trabectedinem N = 29 pacientů léčených v II. linii a ukončenou léčbou Léčebná odpověď N % % pacientů CR 2 6,9 6,9% PR 3 10,3 10,3% SD 8 27,6 27,6% PD 13 44,8 44,8% Nehodnoceno 2 10,3 10,3% Celkem ,0%

50 5.8 Nežádoucí účinky Výskyt NÚ v průběhu léčby N = 30 pacientů léčených v II. linii Počty pacientů s daným nežádoucím účinkem N % pacientů 46,7% 53,3% Elevace jaterních enzymů 10 33,3 Neutropenie 9 30,0 Snížení renálních funkcí 2 6,7 Hyperbilirubinémie 1 3,3 Výskyt alespoň jednoho nežádoucího účinku u pacienta Pacient bez nežádoucích účinků N = 16 N = 14 Jiné* 3 10,0 Součet neodpovídá počtu pacientů s výskytem nežádoucího účinku, protože u jednoho pacienta mohlo dojít k výskytu více NÚ. U tří pacientů byl zaznamenán nežádoucí účinek, který splňoval kritéria závažné nežádoucí příhody. * V kategorii jiné byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky: pancytopenie (N=1), periferní polyneuropatie (N=1) a těžká nausea (N=1).

51 5.9 Stav pacienta k datu poslední aktualizace N = 30 pacientů léčených v II. linii 6,7% Žije N = 13 43,3% Zemřel N = 15 50,0% Neznámo * N = 2 * 2 pacienti byli předáni do jiného zdravotnického zařízení.

52 5.10 Celkové přežití a přežití bez známek progrese Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Celkové přežití i přežití bez známek progrese je počítáno od data zahájení léčby trabectedinem. N = 30 pacientů léčených v II. linii Celkové přežití Přežití bez známek progrese Medián OS (95% IS) 12,3 měsíce (3,2; 21,4) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 77,0 % (60,7; 93,3) 12měsíční přežití (%, 95% IS) 55,0 % (33,4; 76,6) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce) Medián PFS (95% IS) 4,0 měsíce (2,9; 5,2) 3měsíční přežití (%, 95% IS) 62,1 % (44,4; 79,7) 6měsíční přežití (%, 95% IS) 31,2 % (13,6; 48,8) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas (měsíce)

53 Použitá literatura 1. Dušek Ladislav, Mužík Jan, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit ]. Dostupný z WWW: Verze 7.0 [2007], ISSN Cormier JN, Pollock RE. Soft tissue sarcomas. CA Cancer J Clin. 2004;54: Casali PG, Blay JY; ESMO/CONTICANET/EUROBONET Consensus Panel of Experts. Soft tissue sarcomas: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2010; 21 (Suppl 5):v198-v Veselý, Karel. Histopatologická diagnostika nádorů měkkých tkání. Onkologie 2010; 4(5): Rostislav Vyzula, et al. Základy cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. Masarykům onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno. KAPCZ, s.r.o. 2011, ISBN George D. Demetri, et al. Efficacy and Safety of Trabectedin in Patients With Advanced or Metastatic Liposarcoma or Leiomyosarcoma After Failure of Prior Anthracyclines and Ifosfamide: Results of a Randomized Phase II Study of Two Different Schedules.

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 30. 1. 2014 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Lékový registr trabectedin

Lékový registr trabectedin AKTUALITY Z REGISTRŮ Lékový registr trabectedin Trabectedin Registry Kubáčková K. 1, Fínek J. 2, Vyzula R. 3, Zvaríková M. 3, Vočka M. 4, Batko S. 1, Dreslerová J. 2, Lazarov P. P. 5, Lysý M., Ptáčková

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 19. 10. 2015 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k :

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k : Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 14. 12. 2016: Hodnocení

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

GastroIntestinální Stromální Tumory. Klinické zkušenosti s imatinibem, data z registru (register) MUDr. Kocáková Ilona, Ph.

GastroIntestinální Stromální Tumory. Klinické zkušenosti s imatinibem, data z registru (register) MUDr. Kocáková Ilona, Ph. GastroIntestinální Stromální Tumory Klinické zkušenosti s imatinibem, data z registru (register) MUDr. Kocáková Ilona, Ph.D, KKOP, MOÚ Brno GIST: možnosti léčby Chirurgická léčba 1,2 základní léčba primárního

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR XII. workshop mnohočetný myelom, hotel Galant, Mikulov 12. dubna 2014 Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR (1.144 pacientů, 2007 3/2014) Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi L. Dušek, D. Schwarz Formy elektronické

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Přehled statistických výsledků

Přehled statistických výsledků Příloha 7 Přehled statistických výsledků 1 Úvod, zdroj dat a zadání analýz Statistická zpracování popsaná v tomto dokumentu vychází výhradně z dat Registru AINSO, tedy z dat sbíraných již podle návrhu

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

RENIS - Afinitor. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu

RENIS - Afinitor. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu RENIS - Afinitor Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Lokální analýza dat Národního registru CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Lokální analýza dat Národního registru CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální analýza dat Národního registru CMP za rok 2010 Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Martin Roubec Garant centra: MUDr. Michal Bar, Ph.D. Garant

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE. Kateřina Kopečková FN Motol, Praha

ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE. Kateřina Kopečková FN Motol, Praha ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE Kateřina Kopečková FN Motol, Praha Klinická hodnocení LP Nedílnou součásti vývoje léčiva Navazují na preklinický výzkum Pacienti jsou subjekty hodnocení V

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI. Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI. Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava VĚDA A VÝZKUM NA GOS Detekce mutace genu BRCA1 a BRCA2, a to přímo z nádorové

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k 7.5.2014

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k 7.5.2014 Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom export dat k 7.5.2014 Celkově obsahuje registr RESET 96 slovenských pacientů, jimž byl diagnostiková Cushingův syndrom 48 pacientů s

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Tomáš Pavlík, Markéta Bartůňková, Jan Linda, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Ladislav

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Registr domácí parenterální výživy

Registr domácí parenterální výživy Registr domácí parenterální výživy Aktuální stav 11/2013 dočasná DPV paliativní onkologická DPV Úpravy ve struktuře databáze pediatrická část registru prostupnost mezi centry Analýza REDNUP Dospělí pacienti

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Nádory měkkých tkání v CT a MRI zobrazení

Nádory měkkých tkání v CT a MRI zobrazení Nádory měkkých tkání v CT a MRI zobrazení Mašek M. 1, Matějovský Z. 2, Lesenský J. 2 1 RDG klinika NNB 2 Ortopedická klinika 1.LF UK s IPVZ Praha, NNB Nádory měkkých tkání Incidence: 100 benigních nálezů

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.. X.Cerebrovaskulární seminář, 23.9.2011 Kunětická Hora Sympozium firmy ZENTIVA Význam registru Odkud máme informace : ÚZIS

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU

Projekt edukační platforma I-COP EDU Projekt edukační platforma I-COP V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Lysý M., Pukyová J., Šulc D., Dušek L. Motivace projektu

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

RENIS - Nexavar. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu

RENIS - Nexavar. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu RENIS - Nexavar Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk Bortlíček

Více

Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty

Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví ČR MUDr. Petr Šonka Sdružení praktických lékařů ČR doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Společnost všeobecného

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k 30. 4. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientek v jednotlivých centrech Celkový počet

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG Miroslav Zvolský Jiří Šedo Cíle nových pravidel pro CZ-DRG Upravit platná pravidla v MKN-10 s cílem: Sjednotit jejich výklad. Odstranit zjevné konflikty

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Biopsie č. 14580/2012 Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Klinické údaje 5-měsíční holčička 22.10.2012 plánovaně přijata k došetření pro těžkou periferní

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno

Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno Marta Krejčí, Petra Kaisarová Základní charakteristika souboru (zahájení léčby thalidomidem) Základní charakteristika Pohlaví muži 146 (5.%)

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více