Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky"

Transkript

1 Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech. (CZ. 1.07/2.4.00/ )

2 Testikulární nádory 1% všech zhoubných nádorů Nejčastější výskyt ve věkové kategorii let Incidence stoupá ve vyspělých zemích Prokázaný rizikový faktor vzniku: kryptorchismus 90 % se vyskytuje u bílé rasy, 5x vyšší riziko Zhoubné bujení vychází ze zárodečných buněk varlete Vzácně jiná histogeneze nádorů varlat (interstit. bb, z gonadálního stromatu, lymfomy, sarkomy, leukemická infiltrace varlete)

3 Histologické rozdělení Seminomy ~ 55%... relativně pomalejší růst, lymfogenní propagace Neseminomy ~ 45% Embryonální karcinom Choriokarcinom Nádor ze žloutkového váčku Teratom, teratokarcinom Smíšená varianta několika histolog. typů... rychlý růst, metastázy hematogenní, onkomarkery

4 Klinické příznaky Nebolestivé zduření varlete, rezistence ve varleti, rychlý růst bolestivost, pocit tíže, tvrdnutí, nepohody Tupá bolest břicha, třísel, zad Gynekomastie Lymfadenopathie v nadklíčku, supraklavikulární oblasti Hemoptýza, dušnost Neurologický deficit, epiparoxysmus, Hubnutí, slabost, neprospívání, anemie

5 Diagnostika tumoru varlete Klinické vyšetření: pohled, pohmat varlete UZ varlete RTG hrudníku (meta do plic, mediast.) CT vyšetření hrudníku, břicha a MP PET/CT vyšetření (th.efekt, restaging) Onkomarkery AFP ( α fetoprotein ) HCG ( lidský choriogonadotropín ) LDH (laktát dehydrogenáza)... TNM systém klasifikce

6 TNM systém klasifikace Zdroj: TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2009, česká verze 2011

7 Prognostické schéma IGCCG Zdroj: International Germ Cell Cancer Collaborative Group: International germ-cell consensus classification: A prognostic factor based staging system for metastatic germ-cell cancers. J Clin Oncol 1997;15:

8 Operační léčba Vysoká radikální inguinální orchiektomie Retroperitoneální lymfadenektomii nervy šetřící Resekce solitárních plicních metastáz

9 Pooperační léčba Seminomy IA, IB Adjuvantní radioterapie na oblast podbráničních LU 20-26Gy Taktika zvýšeného dohledu (WaW) - seminom bez rizik.faktorů Monochemoterapie CBDCA AUC 7 Seminomy IS, IIA, IIB Chemoterapie kombinovaná BEP Kurativní RT a oblast paraaortální LU, a ipsilat. Inguinopelv. LU 30-36Gy Seminom IIC a III Chemoterapie kombinovaná BEP Radioterapie reziduální tu masy - RP a MP Neseminomy a smíšené varianty Systémová kombinovaná chemoterapie adjuvantní (N0 M0), stadium I kurativní (N+ M0), (N+ M1), stadium II, III

10 Chemoterapeutické režimy CBDCA AUC 7 BEP D1-5 cddp 20 mg/m 2 D1-5 Etoposid 100 mg/m 2 D1, 8, 15 BLM 30mg... à 21 dní VeIP D1-5 cddp 20 mg/m 2 D1-2 VBL 0.11mg/kg D1-5 Ifosfamid 1.2 g/m 2 + Mesna... à 21 dní PAGE D1 Paklitaxel 175 mg/m 2 D1, D5 Gemcitabin 1.2 g/m 2... à 21 dní GEMOX D1 Oxaliplatina 130 mg/m 2 D1, D8 Gemcitabin 1.0g/m 2... à 21 dní

11 Nežádoucí účinky chemoterapie Poruchy krvetvorby Leukopenie, trombocytopenie, anemie Gastrointestinální toxicita Nauzea, zvracení, průjem, anorexie Neurotoxicita Neuropathie, tinnitus Kožní toxicita Alopecie, ekzém, hyperpigmentace, TAE Lokální reakce Paravazát, flebitida Nefrotoxicita a urotoxicita ARI, CHRI, cystitis Pneumotoxicita Fibróza, alveolitida Gonadální toxicita a druhotné malignity Po cytostatické léčbě Od zavedení NK1 inhibitorů do prevence a léčby nevolnosti a zvracení (2010 standard) došlo k výraznému zlepšení GIT tolerance chemoterapie.

12 Souhrn Cíl léčby testikulárních nádorů je kurativní. Onemocnění je vyléčitelné v 90% bez ohledu na vstupní stádium choroby. Časový faktor je jedním z nejdůležitějších pro úspěšnost léčby.

13 Retrospektivní analýza souboru TN Počet výkonů : 84 pacientů ( ) Prům. věk 36 let ( let) pro GN... seminom 42, neseminom 35 Prům. věk 62 let ( let) pro ML Průměrná doba trvání příznaků 11 týdnů OE v druhé době: 3 pacienti, po vstupní chemoth. Histologická dg stanovena odběrem materiálu z metastázy 2 pacienti z LU RP 1 pacient z LU v nadklíčku Germinální nádor: 79 výkonů u 77 pacientů 2 pacienti bilaterální výkon pro duplicitní druhostranný nádor v rámci souboru celkově 10 pacientů bilaterální tumor OE Maligní lymfom: 5 pacientů... 5,9%

14 Výsledky analýzy souboru TN Celkem 77 pacientů germinální nádor (79 x OE) V 74 případech léčba realizována (4 pacienti podstoupili adjuvantní léčbu pro seminom varlete I stadia mimo FTNsP) 2 pacienti léčbu odmítli (CHRI), 1 pacient se nedostavil vůbec 70 pacientů léčeno u nás, CR 69 pacientů (98.5%) 68 pacientů žije 1 pacient zemřel pt3n2m1a-pul S2, IIIB, choriocarcinom 1 pacient zemřel na interní koomorbiditu po 2 roky trvající CR Relaps choroby: 0 Toxicita: kožní, GIT, neuro, hematologická, nefrotoxicita Závažné komplikace: 1x plicní embolie,1x mukositis GIII, 3x alergická reakce, 1x dermolýza

15 Děkuji za pozornost... Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech. (CZ. 1.07/2.4.00/ )

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY TESTIKULÁRNÍ NÁDORY Základní charakteristika onemocnění Nádory varlat jsou vzácné nádory vyskytující se především u mladších mužů. Plná polovina případů je diagnostikována v poměrně úzkém věkovém rozmezí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT OBSAH Co jsou varlata...........................2 Co jsou nádory...........................3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete...........................4

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

C24. Karcinom žlučníku a žlučových cest KARCINOM ŽLUČNÍKU A EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST

C24. Karcinom žlučníku a žlučových cest KARCINOM ŽLUČNÍKU A EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST KARCINOM ŽLUČNÍKU A EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST Základní charakteristika onemocnění Karcinom žlučníku je méně časté nádorové onemocnění s incidencí 7,0 / 100 000 obyvatel v roce 1998. Vyskytuje třikrát

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Klinika dětské onkologie 2. LF UK v Praze a FN Motol Přehledný článek shrnuje problematiku nádorů ledvin u dětí. Nádory dětí představují pouze

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Szkorupa M., Klein J. 1, Bohanes T., Neoral Č., Kolek V. 2, Grygárková I. 2 I. chirurgická klinika FN

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zhoubná onemocnění krvetvorby Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hemopoeza (http://masonposner.com/afisheyeview/2010/03/blood-stem-cells-come-in-different-types/) Hemopoeza (http://vysetrenia-krvi.meu.zoznam.sk/krvotvorba/)

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více