Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu Brusel TUH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH"

Transkript

1 Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili malu agendu za psledních 20 dní p jednání ke CARS 21 autmbilvý průmysl bude pdprván nízkúrčenými půjčkami není garance, že americká vláda bude pdprvat US autmbilky máme mnh pžadavků, které jsme dali na papír IG Metall a Francuzi pslali Verheugenvi dpis na téma situace v autmbilvém průmyslu Naše pžadavky: (1) Výrbci a ddavatelé, kteří bdrží finanční pmc z tht balíku, nemhu během tht bdbí uskutečnit snížení pčtu zaměstnanců z důvdu snížení výrby. Nemůže t být tak, aby byly pmcí daňvých nástrjů financvané kapacitní regulace průmyslu; (2) Výrbci a ddavatelé, kteří budu pbírat půjčku, se musí zavázat, že budu ddržvat platné klektivní smluvy; (3) Během bdbí pbírání půjčky nesmí být vypláceny dividendy akcinářům a nesmí být vypláceny peníze za zpětné dkupvání akcií na burze; (4) Management pdniků, které dstávají půjčku, musí mít limitvané mzdy; (5) Individuální výrbci a ddavatelé musí před tím, než pžádají půjčku dkázat, že tyt prstředky budu pužité na buducí investice. Financvání nrmální, běžné bchdní činnsti, nemůže prbíhat pmcí úrkvých zvýhdněných státních půjček; (6) Z těcht prstředků by neměly být financvané jen věcné investice, ale také další vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců. K tmu by měl být určen pevné prcent z bjemu půjčky, čímž by se tat kvalifikace i zabezpečila. S hledem na t, navrhujeme následující specifické akce: Knkrétní patření pr autmbilvé dvětví (7) Zavedení prémie za sešrtvání starých autmbilů (10 let a více) na evrpské úrvni a hmgenním způsbem prpjené se slevu na kupi nvéh auta, kteru by garantval výrbce v případě kupě méně envirnmentálně škdlivéh autmbilu. (8) Vypracvání veřejnéh investičníh prgramu, který bude vyžadvat zapjení reginálních a lkálních představitelů a pdprvat investice d vysce energeticky efektivních pdnikvých zařízení a zlepšení kvalifikace a kmpetence zaměstnanců.

2 Opatření ve prspěch zaměstnanců (9) Vytvření plánu pr zaměstnance v bdbí knjunktury, který jim dvlí využít tt bdbí pr další vzdělávání a zvyšvání kvalifikace. (10) Krdinace nárdních plánů v rámci zkrácené pracvní dby za účelem zabránění znevýhdnění zaměstnanců v různých zemích. Sciální dialg (11) Psílení kmpetencí (evrpských) zaměstnaneckých rad tak, aby byl ptřebný jejich suhlas před jakukli změnu struktury zaměstnansti v pdniku, který je pbíratelem jakékli veřejné pmci, půjček neb jiných pdpůrných prstředků. (12) Jak prtipatření vůči eventuálním ústupkům zaměstnanců, by měli být tit právnění na spluúčast v rámci finančníh pdílvéh schématu, který by jim garantval, v případě zlepšení eknmické situace pdniku, jistu kmpenzaci. Řízení pdniku (13) Ujasnění cílů pdniku. Jasné prhlášení, že management celéh pdniku musí zhlednit zájmy svých zaměstnanců a splečnsti jak celku. (14) Spuštění prvzu, zavření závdu, neb přesun výrby musí být pdřízen předešlé kvalifikvané dhdě dzrčí rady (2/3 jejich členů). Diskuse k návrhům: klíčvé jsu bdy 2 a 7 půjčky pr subddavatele jsu velký a důležitý prblém pr chranu zaměstnansti (předseda výbru EMF pr autmbilvý průmysl) Nelissen návrh je v kntradikci s pstjem kmise např. se jedná bd čísl 1 pžadavek na vyšší kntrlu úvěrů ze strany zaměstnanců (Francie) -20% nižší prdukce v rce 2009 než tmu byl v rce 2007 či 2008!! - dhad P.Scherrer pslal pět na prezidenta ACEA dpis se žádstí zahájení sciálníh dialgu, ale zatím je t bez dezvy (mžná nechtějí sciální dialg) Jednání s G. Verheugenem P. Scherrer přivítání představení EMF a ptěšení z chty s námi jednat nízkúrčené půjčky jsu pr nás důležité G. Verheugen je členem dbrů a je pr něj přirzené vidět, že dbry jsu jeh největším spjencem během psledních let mu šl zejména zachvání pracvních míst prt jsu důležité knkurenční pdmínky včetně knkurence z dalších států je nutn mít dluhdbu strategii a t zejména v technlgické a eklgické blasti autmbilvý průmysl byl prvním sektrem, který byl první zasažen světvu krizí je t krize důvěry nejen ze strany investrů, ale také sptřebitelů krize může trvat i něklik desetiletí autmbil je v rámci dmácíh rzpčtu (rdinnéh) t nejdražší, a prt je nyní takvá situace suvisí t i s cenu rpy a celý prblém začal již dříve na CARS 21 byl řečen, že ptřebují stabilní pdmínky 2

3 CO2 nyní je v Radě EU je jasné, že je t envirmetálně-plitický zákn musí však zde být vybalancvané zájmy eknmické Verheugen nepdprval tut nrmu a nepdpruje ji není jasné, jaké je bdbí pr realizaci; dále se jedná hraniční hdnty pr mtry (musí být invace) je absurdní situace v pkutách, kdy autprůmysl má platit 20x více než další dvětví!!! je nutné, aby byla jasná pzice dbrů pr tut blast financvání ptřebných investic je t velmi důležitý nástrj pr přežití je již nyní asi 2 mld. Eur, které se využívají (1-1,5% úrk) nyní se mluví 40 mld. Eur, které řekla ACEA je tázku, jak by měly být tyt prstředky vygenervané (puze přepčítali t, c chtějí půjčit v USA); nevěří, že takvý bjem bude půjčen; bude také velká pdpra EIB (Evrpská investiční banka) mmentálně je nutné také mluvit pdpře pptávky; pdpruje evrpské krdinvané prémie za sešrtvání starších autmbilů je mžné také pmci prstřednictvím různých daňvých úlev, které budu časvě mezené vše další, by byl pvzbuzení pptávky následkem knjunktury; pzítří má být prgram na pdpru knjunktury a mají t být citelná patření a budu vyvlaná v rámci nárdních rzpčtů; mají být zacílena na infrastrukturu, VaV dnes rán není dbře naladěný, prtže se dzvěděl, že Němci řekli, že nejsu pr pdpru Opel v Německu! jeh pzice je zde velmi silná a není v jeh zájmu, aby zmizel tent prducent; pkud tady nebude, tak by tady byla nejen nižší prdukce aut; je pr zachvání všech závdů Opel mají také prblém se španělsku částí GM; hledají se kupci a záleží na ceně Opel si v Německu žádá pdpru z veřejných financí, které jsu nyní připravené včetně vládní pdpry; prblém však je, že se neví, jak se bude chvat mateřská splečnst; pdpra Opel je mimřádný případ a není pdbný žádnému jinému pdniku c se týká blasti knkurenceschpnsti, tak je nutn, aby t przkumala kmisařka, ale myslí si, že t bude v přádku management u výrbců musí pzrně psluchat veřejné mínění; je jasné, že velké mdely jsu výnsnější než ty malé, ale musí vzít vážně redukce emisí velké mnžství pdniků již dal prstředky d vývje nvých technlgií a je přesvědčen, že Evrpa bude stále čísl jedna je přesvědčen, že djde k bnvení důvěry sptřebitelů Diskuse za pslední bdbí byla hrzná čísla vývji v autmbilvém průmyslu je mžné, aby zde slyšel situaci v celé škále průmyslu největší krize je teprve před námi a dpady budu drastické zejména vůči subddavatelům v případě, že se čísla převedu d reality EK by měla pmci, aby se evrpský aut. průmysl dstal d lepší pzice mžnsti půjček by měly být zejména pr subddavatele peníze nemhu být dány k tmu, aby se redukvaly prac. místa je důležité, aby EK nevytvářela nějaké jiné knkurenční prstředí byl by dbré, kdyby auta starší 10 let při sešrtvání dstaly pdpru Eur 3

4 c se týká vyských pkut, tak s tím musíme jen suhlasit, prtže t je velmi špatné Opel v Evrpě je pdnik, který je vysce prduktivní a invativní, ale největší prblém je, že mají matku v USA a dchází k přesunům zisků legální cestu prgram knjunktury mnh výrbců snížil ceny; je prblém prdeje aut dchází ke snižvání pčtu zaměstnanců a nikd neví, kde bude knec OS KOVO situace je velmi vážná; snižuje se pčet směn, redukuje se pčet prac. příležitstí; dchází z důvdu finanční krize k prhlubení flexibility bez jistty; vypadá t, jak by tut krizi vyvlali zaměstnanci; hrzí zvýšení aktivity těch, kteří jsu ultra vprav neb ultra vlev; je nutné mluvit více zaměstnancích než bankéřích GMTN - je mnh pdniků v Rakusku, které jsu v inslventní situaci a nemhu se již phybvat; je nutné pdpřit malé a střední pdniky, které jsu ve velmi nepříjemné situaci Španělsk J.Urbina mmentálně by se všichni měli kncentrvat na bj prti finanční krizi; nesuhlasí, aby ti, kteří vytvářejí zisky, je pté pužili prti dburání zaměstnansti ptřebujeme mnitring finančních věcí Rakusk G. Zehrer; je nutn psílit dbyt!; je brvský prblém zaměstnansti a navíc dchází k určitým flexivním frmám, které ještě nějak přežívají, ale v lednu a únru djde již ke snižvání pčtu kmenvých zaměstnanců; u agenturních zaměstnanců je již zrušen mnh míst, které zastávali agenturní zaměstnanci; masivní prblém bude také v blasti subddavatelů; tat dvjitá situace (krize-znejistění) je stále více pzastaven a neprbíhá; je nutné pdpřit zejména prjekt invace P. Scherrer upzrňvali jsme při CARS 21, že ptřebuje krdinvanu evrpsku průmyslvu plitiku jde nyní vidět, že neprbíhá ani s dalšími kmisariáty; budeme ptřebvat glbalizační fnd G. Verheugen dchází ke změně paradigmatu (před třemi lety byl tent prces zahájen CARS21) pté přišla celá tat krizvá vlna najednu přišl k mdernímu plitickému přístupu, že EU zachrání celý svět v blasti CO2 nechceme regulace, které vytlačí z trhu některé segmenty auta musí být zaplatitelná! Nemá smysl vyrábět auta, která jsu neprdatelná! nesmí být znejistěná pracvní místa pděkval za infrmace situaci u Opel všechny argumenty, které pdprují řešení, jsu dbré musíme být praktivní tzn. šklení, vzdělávání apd. suhlasí s bavami, které byly řečeny ze strany České republiky pkud plitikvé budu ještě více mluvit katastrfě, tak nepmhu k bnvení důvěry chce pdpřit blast sciálníh dialgu a je připraven splečně se Špidlu s tím urychleně něc dělat je realita, že malé aut má malý zisk a velké aut velký zisk! Je t bhužel pravda! 4

5 trpí nyní všechny tři sektry výrbce aut, výrbci subddavatelů a zejména servisní, které mají velké prblémy! Hrzí ztráta až prac. míst v blasti sektru praven a servisů! i prt je naklněn patřením vůči SME a již nyní jsu přístupné prstředky je nutné mít speciální síť pr malé výrbce je důležitá chrana prac. míst vers. eklgie má prblém, aby mhl dělat kmprmisy v blasti eklgie! je nutné dělat něc na jednání s GŘ pr živtní prstředí byl by dbré využít nárdních kntaktů na jedntlivé vlády zejména GB, Švédsk a Belgie jsu naprst na pačné straně vlastních zájmů a diví se tmu; nerzumí tmu a je mu t zvláštní tak stejně se t týká evrpských pslanců, ale dnes legislativně uktvit 95gr CO2/km je špatné žádá, abychm využili náš dbrvý vliv na zvýšení tlaku regulační snahy budu ve shdě s průmyslvým vývjem nevěděl, že je situace tak vážná v pdnicích autprůmyslu má prsbu, aby se infrmace pdnicích a kncernech, kde se děje něc zlé, dzvěděl d nás přím a bude pr tyt infrmace dsažitelný P.Scherrer vytvřili jsme určitý seznam našich pžadavků a je rád, že např. glbalizační fnd bude na přadu jednání je dbře, že se uvažuje pdpře malých a středních pdniků, prtže hrzí existenční prblém u těcht výrbců; nebude nich psán nikde v nvinách, a prt je nutné tut blast řešit u sešrtvání aut je důležité mít prémii pr pdpru dbytu důležité jsu nízkúrčené půjčky nechceme, aby se manipulval s prac. místy, prtže z jejich daní se budu platit tyt půjčky P uknčení jednání prběhla tiskvá knference EMF P.Scherrer a G.Verheugen Příns pr OS KOVO: Pr OS KOVO je v dbě prhlubující se eknmické a hspdářské krize velmi důležité být při rzhdujících jednáních, jak tmu byl v tmt případě. Jedná se prblematiku autmbilvéh průmyslu včetně subddavatelů, která je pr OS KOVO jedním ze stěžejních dvětví a zejména ve chvílích, kdy dchází k redukci míst. Zapsal: Jsef Středula Dne , Brusel 5