NABÍDKA PILOTNÍ PROJEKT OVĚŘENÍ BIM PŘI REALIZACI KRAJSKÉ KNIHOVNY. Nabídka. Originál. Datum: Verze: 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PILOTNÍ PROJEKT OVĚŘENÍ BIM PŘI REALIZACI KRAJSKÉ KNIHOVNY. Nabídka. Originál. Datum: Verze: 6"

Transkript

1 RK , př. 1 Pčet stran: 20 Nabídka Originál Datum: Verze: 6 Zpracval VARS BRNO a.s. A:: Krftva 3167/80c Brn T:: E:: IČ:: DIČ:: CZ NABÍDKA PILOTNÍ PROJEKT OVĚŘENÍ BIM PŘI REALIZACI KRAJSKÉ KNIHOVNY Zpracván pr Kraj Vysčina A:: Žižkva Jihlava IČ:: DIČ:: CZ

2 Obsah Obsah :: Identifikační údaje splečnsti :: Prfil splečnsti VARS BRNO a.s :: Identifikační údaje subddavatele :: Prfil subddavatele di :: IT systémy - BIM :: Úvd :: Manažerské shrnutí :: Předmět nabídky :: Závěrečná zpráva :: Předpkládané náklady :: Harmngram realizace VARS BRNO a.s. Strana 2 / 20

3 1 :: Identifikační údaje splečnsti Název firmy: Právní frma: Sídl firmy: VARS BRNO a.s. Akcivá splečnst Krftva 3167/80c, Brn Telefn: Fax: Statutární zástupce firmy: Ing. Tmáš Miniberger, předseda představenstva Ing. David Nvák, člen představenstva Kntaktní sba: RNDr. Marie Filakvská, ředitelka divize AM-GIS IČO: DIČ: CZ V Brně dne VARS BRNO a.s. Strana 3 / 20

4 2 :: Prfil splečnsti VARS BRNO a.s. VARS BRNO a.s. je technlgická firma nabízející invativní a chytrá řešení pr dpravní telematiku, správu majetku a GIS. Jádrem těcht řešení jsu sftwarvé aplikace drážející nejnvější trendy v blasti infrmačních technlgií a zákazníkům přináší zcela nvé mžnsti za vysce knkurenčních pdmínek. VARS BRNO a.s. pskytuje rvněž navazující služby - knzultace, návrh řešení, přizpůsbení a vývj, implementaci, 24/7 pdpru a šklení. Zázemí pr tvrbu invativních řešení tvří tým vlastních zaměstnanců specialistů, kteří pracují rvněž na prjektech vývje a výzkumu a spluvytváří firemní knw hw, které respektuje brvé trendy a aktuální i buducí ptřeby zákazníků. VARS BRNO a.s. je držitelem certifikátu systému managementu pdle ČSN EN ISO 9001:2009. Mezi nejvýznamnější klienty patří: ministerstva dpravy, plavební správy, technické správy, krajské úřady a krajská města, dpravní a výzkumná centra, prjektanti a další. VARS BRNO a.s. je sučástí jedné z nejvýznamnějších nadnárdních skupin VINCI Energies. VARS BRNO a.s. Strana 4 / 20

5 3 :: Identifikační údaje subddavatele Název firmy: Právní frma: di5 architekti inženýři s.r.. Splečnst s ručením mezeným Sídl firmy: Kubkvá 11, Praha 2 Telefn: Statutární zástupce firmy: Ing. Petr Matyáš IČO: DIČ: CZ VARS BRNO a.s. Strana 5 / 20

6 4 :: Prfil subddavatele di5 di5 architekti inženýři je rzšířený architektnický ateliér s architekty a inženýry úzce splupracujícími při všech fázích vývje a řízení prjektu. Tzn. d pradenství při výběru pzemku, vypracvání návrhu stavby splu s psuzením eknmie prjektu, přes zpracvání kmplexní prjektvé dkumentace, rganizaci výběrvéh řízení, až p činnsti spjené s vlastní realizací bjektu. Kmplexní přístup k prjektvání staveb je spjen se silnu snahu najít dluhdbě cenvě nejefektivnější řešení. T znamená za splupráce s klientem vyvinut řešení, které bude vyhvvat jeh pžadavkům a představám. Ateliér je rganizván d prjekčních týmů vedených veducími prjektů. Nad nimi je vedení splečnsti. Splečnst di5 architekti inženýři vznikla v rce 1997 jak rzšířený architektnick-inženýrský ateliér z půvdně inženýrské splečnsti pracující d rku V sučasné dbě firma zaměstnává 35 architektů, inženýrů a techniků. ISO 9001 Splečnst di5 architekti inženýři byla v rce 2004 certifikvána mezinárdní certifikační autritu OQS v rámci nrmy 9001:2000 práce di5 zahrnuje Architektnické prjekty Urbanistické prjekty Statiku budv Pzemní stavitelství Prjekty technickéh zařízení staveb Design interiéru Rzbr živtníh prstředí Dzry v průběhu výstavby Reference Klienty di5 jsu významné mezinárdní neb české splečnsti i privátní klientela. Mezi nimi jsu jednak develperské splečnsti, ale i splečnsti, které realizují jeden pdnikatelský záměr. Vlkswagen Škda - Aut VCES - Buygues ČR ČEZ a.s. VARS BRNO a.s. Strana 6 / 20

7 ČSOB, a.s. Hchtief CZ a.s. Hchtief Develpment I&C Energ ORCO Grup a.s. Omnipl, a.s. ERA Pardubice Makr, a.s. Ungelt Partners Vivus, a.s. Skanska, a.s. Škfin Metrstav, a.s. Měst Klín Privátní investři VARS BRNO a.s. Strana 7 / 20

8 5 :: IT systémy - BIM Hlavním zaměřením splečnsti di5 architekti inženýři je navrhvání staveb, a t ve všech prjektvých fázích, d studie přes dkumentaci pr územní řízení, stavební pvlení, prváděcí dkumentaci až p realizaci stavby. U všech těcht etap je aktivně využíván prces BIM prjektvání. Pr úvdní fázi studie je navržen becný mdel, ze kteréh se generují jedntlivé půdrysy, řezy a phledy a služí také jak základní 3D pr tvrbu vizualizací. V tét fázi jsu využívány především parametrické funkce mdelvání pr jedndušší editaci návrhu a systém tvrby variant pr mžnst jejich prezentace klientvi. V rámci sftwaru jsu tvřeny i prezentační bržury. Využíváme též 3D prezentaci návrhu pmcí frmátu DWF, 3dPDF. Pr větší celky a pr kncepce s pakujícími se částmi je již v úvdní fázi užíván princip 3Dreferencvání d jednh hlavníh subru a centrální subru (pr mžnst práce na jednm subru na více stanicích). Výhdu je rychlejší vznik i editace mdelu a práce ve větším týmu. D BIM mdelu je imprtván 3D terén pmcí vrstevnic či příméh gedetickéh výstupu. V následujících fázích se uplatňují výše uvedené principy návrhu dplněné mžnsti autmatických výkazů prvků a materiálu, interaktivní tvrbu knstrukčních detailů. Mžnsti BIM jsu nadále využity při tvrbě mdelu pr statické výpčty a prstrvé krdinace knstrukcí, detailů a technických a technlgických zařízení. Ve fázi realizace stavby je pak mdel průběžně aktualizvána jsu tím pádem k dispzici aktuální pdklady pr prvádění detailů, dílenských dkumentací a pr pdrbnu kntrlu výstavby. VARS BRNO a.s. Strana 8 / 20

9 6 :: Úvd V rce 2014 Evrpská unie uznala užitečnst BIM pr veřejný sektr, nebť tat metda pmáhá dsáhnut vyšší efektivity vynalžených prstředků a pdpruje invace. Směrnice 2014/24/EU, zadávání veřejných zakázek umžnila zadavatelům v celé Evrpě, aby mhli při zadávání veřejných zakázek pžadvat pužití BIM. Tt je umžněn i v ČR d záknem č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek. Článek 22(4) směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2014/24/EU zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) a 103 dst. 3 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), výslvně umžňuje využívání nástrjů BIM při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, veřejných zakázek na prjektvé činnsti a v sutěžích návrh. Rzvj BIM v ČR byl pdpřen usnesením vlády ČR č. 958 z významu metdy BIM a následně vláda svým usnesením č. 682 ze dne schválila materiál Kncepce zavádění metdy BIM v České republice. Nejnvěji je BIM ve vazbě na DTM sučástí vládní kncepce Digitální Česk přijaté usnesením č. 629 z Pvinnst pužití metdy BIM pr nadlimitní veřejné zakázky (ve smyslu zákna zadávání veřejných zakázek) na stavební práce, financvané z veřejných rzpčtů, a na zhtvení jejich přípravné a prjektvé dkumentace bude d začátku rku VARS BRNO a.s. Strana 9 / 20

10 7 :: Manažerské shrnutí V rámci piltníh prjektu budu navrženy a věřeny pstupy pr tyt fáze živtníh cyklu stavby realizace stavby, převedení d majetkvé správy a prvádění údržby. Piltní prjekt zajistí kraji Vysčina připravenst na pvinnst pužití metdy BIM pr nadlimitní veřejné zakázky. Navržené pstupy budu služit jak pdklad pr implementaci BIM d veřejných stavebních zakázek a umžní Kraji Vysčina maximální využití (zhdncení) dat, která v rámci živtníh cyklu stavby vznikají. Tím uspří čas pracvníků kraje spjených s přípravu investičních akcí, dkumentací stavby a majetkvu správu a veřejné prstředky vynakládané na výstavbu a správu, prvz a údržbu nemvitéh majetku. 7:1 :: Hlavní výsledky piltníh prjektu 1. Vznikne infrmační mdel stavby Krajské knihvny dle standardů BIM, který bude v průběhu realizace stavby dplňván ddatečné pdrbnější infrmace - výrbce, materiál, prvzní parametry, záruční pdmínky neb pžadavky na revize a údržbu. Práci s BIM mdelem si budu mci vyzkušet pracvníci majetkvéh dbru v zapůjčeném SW Bim.Pint. 2. Závěrečná zpráva prjektu Závěrečná zpráva bude bsahvat ppis realizace jedntlivých částí piltníh prjektu prvnání čekávaných výsledků a skutečně dsažených výsledků. Dpručení pr Kraj Vysčina pr zavádění BIM při přípravě investičních akcí. 7:2 :: Předpkládaný harmngram realizace a účastníci v prjektu Předpkládáme, že realizace piltníh prjektu bude prbíhat sučasně s výstavbu krajské knihvny. Jedntlivé krky jsu pdrbněji ppsány v následující kapitle. Jak první je třeba realizvat činnsti ppsané v kapitle tzn. IFC BIM mdel a z tht mdelu vytvřené šablny tabulek v XLS pr zhtvitele stavby pr dplnění infrmací k bjektům. Tt je úklem splečnsti di5. Odhadvaný čas realizace je 6 týdnů. Dplňvání xls tabulek bude prvádět zhtvitel stavby Zlínstav a.s. v průběhu výstavby. Ostatní činnsti budu prbíhat v kperaci VARS BRNO, di5 a Kraje Vysčina. V následující tabulce jsu pžadavky na sučinnst kraje Vysčina v jedntlivých částech prjektu. Následující tabulka ppisuje dhad pracnsti a pžadavky na pracvníky Kraje Vysčina v jedntlivých částech prjektu, přičemž z dhadvanéh celkvéh pčtu člvěkdnů (MD) je rzlžení pracnsti: 55% dbr infrmatiky, 30% majetkvý dbr, 15% statní (investiční). VARS BRNO a.s. Strana 10 / 20

11 pl. název ppis sučinnsti pracvníků kraje Vysčina dhadvaný pčet MD pzn. Definice piltníh prjektu 1. Organizace krdinačních schůzek ddavatele, zhtvitele stavby a pracvníků IT a majetkvéh dbru zadavatele, mailvá kmunikace 4 Očekávají se min. 4 schůzky na upřesnění rzsahu prjektu, připmínkvání k nabídce piltníh prjektu. Rzsah MD zahrnuje pracvníky IT a majetkvéh dbru Vytvření BIM mdelu připravvanéh bjektu Krajské knihvny Ověření BIM v majetkvé evidenci Služba BIM.POINT 4. Závěrečná zpráva Organizace krdinačních schůzek za účelem předávání a přebírání pdkladů ddavatele, zhtvitele stavby a pracvníků IT a majetkvéh dbru zadavatele, mailvá kmunikace 10 Definice uživatelů, definice práce s přílhami a dkumenty, rganizace šklení a účast na šklení 8 Pskytnutí pdkladů pr zpracván Závěrečné zprávy. Připmínkvání Závěrečné zprávy, účast na jednáních a šklení, mailvá kmunikace. 10 Očekává se cca 5 schůzek, jejichž předmětem bude předávání/přebírání xls tabulek pr naplnění daty d ddavatele zhtviteli stavby, řešení dtazů a nejasnstí při vytváření datvéh mdelu, a prezentace výslednéh BIM mdelu Očekává se 1 schůzka k nastavení služby, mailvá kmunikace hledně akceptace nastavení, šklení pr 10 uživatelů (40 hd = 5MD). V dhadu MD není zapčítán užívání BIM.POINT Jedná se akceptaci stěžejníh materiálu, čekávají se min. 3 pracvní schůzky a jeden seminář/šklení za účasti pracvníků IT, majetkvéh dbru, dbru dpravy a SH, ). Materiál bude nutné připmínkvému řízení a akceptaci ze strany kraje, aby byl využitelný v rzhdvací praxi kraje. VARS BRNO a.s. Strana 11 / 20

12 8 :: Předmět nabídky Cílem piltníh prjektu je věřit BIM na reálném prjektu na stavbě Krajské knihvny Vysčina. V rámci piltníh prjektu budu věřeny metdy a pstupy BIM tak, aby se kraj Vysčina mhl aktivně pdílet na vzniku a pnentuře materiálů pracvních skupin BIM na MPO, SFDI, MD, MMR či MV a byl připraven na implementaci BIM d r BIM (Building Infrmatin Mdelling/Management) je prces vytváření a správy dat budvě během celéh jejíh živtníh cyklu. Infrmační mdel budvy je digitální mdel reprezentující fyzický a funkční bjekt s jeh technickými charakteristikami. Služí jak tevřená databáze infrmací bjektu pr jeh zrealizvání, reknstrukce a zejména pr prvz p celu dbu užívání bjektu. Z tét databáze lze čerpat data v různých frmátech např. 3dPDF, XLS, CSV, DWG, NWC, IFC atd., neb databázi přím zapjit d systému pr správy majetku. Rzsah piltníh prjektu: 1. Definice piltníh prjektu Definice piltníh prjektu spčívá ve zpracvání prjektvých záměrů a variant realizace Piltníh prjektu včetně jejich finančníh cenění. Sučástí Definice prjektu jsu jednání s pracvníky Krajskéh úřadu a zhtvitelem stavby. 2. Vytvření BIM mdelu připravvanéh bjektu Krajské knihvny 3D bjektvý mdel stavby. Sestavení BIM mdelu knihvny na základě stávající dkumentace DPS v pdrbnsti dle metdiky CRAB. Sestavení XLS šabln parametrů prvků, jak pdklad pr Zhtvitele stavby, pr ddání edsps dkumentace skutečnéh stavu zhtvitlem. Dplnění negrafických infrmací mdelu na základě ddavatelem zpracvané edsps dkumentace skutečnéh stavu (vyplněných XLS tabulek). Ověření BIM v majetkvé evidenci - Služba BIM.POINT. 3. Závěrečná zpráva bude bsahvat ppis realizace jedntlivých částí piltníh prjektu prvnání čekávaných výsledků a skutečně dsažených výsledků. Dpručení pr Kraj Vysčina pr zavádění BIM při přípravě investičních akcí. 8:3 :: Definice piltníh prjektu V rámci definice piltníh prjektu prběhnu prezentace BIM a jeh využití v celém živtním cyklu stavby. Následně budu zpracvány a ceněny varianty pr realizaci Piltníh prjektu jak pdklad pr rzhdnutí realizaci. Varianty budu prjenány spracvníky Kraje a zhtvitelem stav. VARS BRNO a.s. Strana 12 / 20

13 Způsb a frma ddávky: Výstupem bude finální specifikace nabídka Piltníh prjektu a cenvá kalkulace ve frmátu DOC. Pžadavek na sučinnst: Připmínkvání variant Piltníh prjektu. 8:4 :: Vytvření BIM mdelu připravvanéh bjektu Krajské knihvny Dle předaných pdkladů má bjekt výměru cca m2. BIM mdel bjektu knihvny v pdrbnsti metdiky CRAB BIM mdel bude vytvřen na základě předané dkumentace DPS. Pdrbnst mdelu bude realizvána dle metdiky CRAB. V mdelu budu zachyceny stavební část budvy a vyjmenvané prvky vybavení : dispzice všech stěn, stavební tvry (kna, dveře) ve skutečné veliksti a plze, strpní knstrukce, pdhledy, pdlahy, schdišťvá ramena, střecha, základní gemetrie střešních rvin a vikýřů, zábradlí (zjedndušené zbrazení v závislsti na knstrukčním řešení, skl, cel, zděné, bez zbrazení detailů prvedení), místnsti, zjedndušený tvar terénu v rzsahu pzemku pd stavbu klní suvisící části stavby (rzsah dle metdiky CRAB) ve zjedndušeném zbrazení - základní bjem. prvky vybavení: hasicí přístrj pžární hlásič hydrant hlavní uzávěr plynu VARS BRNO a.s. Strana 13 / 20

14 hlavní jistič hlavní uzávěr vdy bezbariérvý přístup zdvihací zařízení elektrměr plynměr vdměr kalrimetr hlavní vchd nuzvý výchd revizní šachta kanalizace symbly přízených ftgrafií Gemetrie tvarvě kmplikvaných prvků bude nahrazena zjedndušeným tvarem ve stupni pdrbnsti G1 dle definice GCC - Grade Cmpnent Creatin, Stupeň pdrbnsti prvku. Sledvané parametry prvků: Knstrukce (stěny, strpy, pdlahy, střechy,...) budu mdelvány jak 1 vrstvé a budu bsahvat infrmaci materiálu převzatu z dkumentace stavby. Stěny a slupy budu rzděleny na nsné - nensné. Prvky místnst budu bsahvat čísl a název dle ddanéh pdkladu. Všechny prvky budu bsahvat ve svých parametrech infrmace a předávané pr systém CRAB. (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. prsince 2012 č. 954 Centrálním registru administrativních budv). Mdel bude v českém jazyce. Ppisné parametry budu dle mžnstí vycházet ze standardu CzBim:SNIM. C mdel nebsahuje: Zpracvání BIM mdelu nebsahuje: sndy neb jiná destruktivní zkumání a rzebírání knstrukcí neb prvků zjišťvání údajů z plšiny, žebříků, štaflí, neb jiným bdbným způsbem zjišťvání parametrů prvků v archivech mbiliář, nábytek, strjní vybavení, instalace TZB VARS BRNO a.s. Strana 14 / 20

15 v mdelu se neřeší stavební detaily. Sučástí nebudu statní 2D prvky (kóty, ppisky...) detailní knstrukční prvky, např. trámy krvů, římsy, bsáže,... sestavené výstupy v pdbě výkresů, xml datvé subry pr CRAB přízení dat edsps dkumentace prvcích a jejich zpětné naplnění d BIM mdelu Způsb a frma ddávky: Výstupem prací bude IFC BIM mdel výše uvedenéh bsahu. Mdel bude bjednateli předán k užívání na datvém nsiči v becných datvých frmátech IFC, DWF, ppřípadě 3dPDF. Šablny tabulek v XLS pr zhtvitele stavby pr dplnění infrmací k bjektům. Úklem zhtvitele stavby knihvny je ddat edsps dkumentaci skutečnéh prvedení. Základem datvé části tét dkumentace budu šablny XLS tabulek s pžadvanými parametry jedntlivých prvků a seznam těcht prvků. XLS tabulky a seznam prvků bude vytvřen frmu výstupu zpracvanéh BIM mdelu v rámci tét části prjektu. Pžadavek na sučinnst: Umžnění přístupu k prjektvé dkumentaci už byl realizván. Gedetické ani jiné zaměření se nebude prvádět. Infrmace a rzměry budu převzaty z předané dkumentace. Sučinnst v rganizační rvině zprstředkvat předání XLS tabulek pr naplnění zhtviteli stavby. Dplnění negrafických infrmací mdelu data z edsps Jak samstatný krk je převzetí dknčených dat zpracvaných zhtvitelem stavby v rámci ddávky edsps dkumentace skutečnéh prvedení (vyplněných XLS tabulek) a jejich zanesení d zpracvanéh Bim mdelu stavby. Zhtvitelem předané vyplněné edpsp xls tabulky budu zkntrlvány a kmpletně v jednm krku zaneseny d Bim mdelu stavby. Prvky Bim mdelu stavby budu tímt dplněny knečné platné infrmace skutečně realizvaných částí stavby. Způsb a frma ddávky: Výstupem prací bude VARS BRNO a.s. Strana 15 / 20

16 Vyplnění edsps xls tabulky. Aktuální IFC BIM mdel bude bsahvat infrmace skutečně realizvaných částí stavby. Mdel bude bjednateli předán k užívání na datvém nsiči v becných datvých frmátech IFC, DWF, ppřípadě 3dPDF. Pžadavek na sučinnst: Sučinnst v rganizační rvině předání vyplněných tabulek pr zanesení d BIM mdelu. Ověření BIM v majetkvé evidenci - Služba BIM.POINT Cílem zprvznění služby Bim.Pint je využít BIM mdel budv jak infrmační platfrmu pr evidenci a rganizaci všech dat budvě za účelem zefektivnění některých prcesů při jejich správě. Za pmci Bim.Pintu lze zajistit snadný a intuitivní přístup k aktuálním infrmacím všem uživatelům z jednh místa. Služba umžňuje uživatelům vést vlastní evidenci datvých plžek a připjených dkumentů plně vázaných na datvý mdel budvy. Sučástí nabídky je pskytnutí cludvéh úlžiště BIM.POINT. Sučástí ddávky je: Přístup pr 10 uživatelů, 1GB datvý prstr pr přílhy, prstr pr 10 IFC mdelů jednh prjektu Technická pdpra uživatelů p celu dbu prvzvání služby Odbrná pmc s přípravu dat Zákazníka, kntrla a imprty BIM mdelů Pmc se sestavením pžadavků Zákazníka na strukturu prvzních parametrů prjektu (User Defined Prperties) Pmc s definicí pravidel práce s přílhami a dkumenty. Definice způsbů značení a identifikace dkumentů. Pmc s přípravu manuálů prvzní evidence infrmací. Pršklení uživatelů Služby v rzsahu 1 den Nastavení uživatelskéh prstředí jedntlivých uživatelů dle jejich ptřeb v suladu se strukturu dat BIM mdelu. Výhdu služby BIM.POINT je, že si uživatel může bjekty prhlížet i na 3D mdelu, cž v majetkvém systému FAMA neuvidí. V Bim.Pint lze k jedntlivým prvkům mdelu snadn přidávat vlastní uživatelské infrmace a přílhy, pdle kterých lze rychle vyhledávat a data třídit. Lze nastavvat pr každéh uživatele individuální výběr a phled na data bsažená v mdelu. Způsb a frma ddávky: Výstupem bude služba služby BIM.POINT naplněna aktuálním BIM mdelm stavby. VARS BRNO a.s. Strana 16 / 20

17 Pžadavek na sučinnst: Splupráce na nastavením služby BIM.POINT a splupráce při rganizaci šklení. VARS BRNO a.s. Strana 17 / 20

18 9 :: Závěrečná zpráva Na závěr piltníh prjektu bude zpracvána Závěreční zpráva. Závěrečná zpráva je sučasně s piltním prjektem Knihvna prvním krkem k zahájení pstupnéh využívání BIM principů v pracvních pstupech Kraje Vysčina. Bude služit jak kncepční materiál a bude bsahvat rady a dpručení následných krků pr zavedení BIM d praxe na Kraji Vysčina. Způsb a frma ddávky: Závěrečná zpráva Pžadavek na sučinnst: Připmínkvání dkumentů. VARS BRNO a.s. Strana 18 / 20

19 10 :: Předpkládané náklady pl. název cena za služby 1. Definice prjektu ,00 Kč 2. BIM mdel bjektu knihvny v pdrbnsti metdiky CRAB, Dplnění negrafických infrmací mdelu data z edsps ,00 Kč 3. Ověření BIM v majetkvé evidenci - Služba BIM.POINT ,00 Kč 4. Šklení BIM.POINT 7 600,00 Kč 5. Závěrečná zpráva ,00 Kč Cena celkem bez DPH ,00 Kč DPH 21% ,50 Kč Cena celkem včetně DPH ,50 Kč Pznámky k tabulce: Cena pl. 2. je pnížená bjednávku č na vytvření 1/3 BIM mdelu stavby a xls tabulek ve výši bez DPH. Pl. 3 bsahuje nastavení a zpřístupnění sftware BIM.POINT a prvz v cludu di5 p dbu 1 rku. Cena za pl. 4 bsahuje 2 čtyřhdinvá šklení - jedn šklení pr zhtvitele stavby a jedn pr uživatele ze strany krajskéh úřadu. VARS BRNO a.s. Strana 19 / 20

20 11 :: Harmngram realizace Předpkládaný termín zahájení prjektu je sučasně s realizací stavby. Předpkládané uknčení piltníh prjektu bude d 2 měsíců p předání stavby na majetku. VARS BRNO a.s. Strana 20 / 20

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

DODAVATELSKÉ SYSTÉMY STAVEB TEREZA KADEROVÁ ČVUT FSV, OBOR N PŘEDMĚT MSFN

DODAVATELSKÉ SYSTÉMY STAVEB TEREZA KADEROVÁ ČVUT FSV, OBOR N PŘEDMĚT MSFN DODAVATELSKÉ SYSTÉMY STAVEB TEREZA KADEROVÁ ČVUT FSV, OBOR N PŘEDMĚT MSFN DODAVATELSKÉ SYSTÉMY (PROCUREMENT SYSTEMS) Frma rganizvání a řízení výstavby smluvy mezi investrem (bjednatelem, stavebníkem, zadavatelem)

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB201700000129 sr Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2905 Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - říjen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Pkyny pr zpracvání přílh ke smluvě pskytvání energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah Přílha č. 1: Ppis výchzíh stavu včetně referenční sptřeby a referenčních nákladů...2 Přílha č. 2: Ppis základních

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření Zjedndušená prjektvá dkumentace pr realizaci bezpečnstních patření MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5 - KOŠÍŘE, PODBĚLOHORSKÁ Lubmír Halamíček a klektiv Security management s.r.. 10.12.2016 Kapitla: Průvdní část

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov. A1 Komunikační síť města a blízkého okolí

Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov. A1 Komunikační síť města a blízkého okolí Kmplexní dpravní kncepce města Český Krumlv A1 Kmunikační síť města a blízkéh klí Listpad - Prsinec 2016 OBSAH 1 Identifikační údaje prjektu... 3 2 Úvd... 4 3 Cíle zpracvání části A1... 4 4 Zájmvé území...

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Obchodní nabídka služeb poskytovaných společností OVANET a.s. pro Statutární město Ostrava

Obchodní nabídka služeb poskytovaných společností OVANET a.s. pro Statutární město Ostrava Obchdní nabídka služeb pskytvaných splečnstí OVANET a.s. pr Statutární měst Ostrava Vypracval: Bc. Mirslav Jančík tel.:734 262 720 email:jancik@vanet.cz Datum vypracvání: 11.8.2016 Identifikační údaje:

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1. p ř í k l a d v é s t u d i e c e l v é k n s t r u k c e Půdrys 1.NP chráněná knstrukce nechráněná knstrukce Půdrys 2.NP Řez A-A chráněná knstrukce nechráněná knstrukce chráněná knstrukce nechráněná knstrukce

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření Zjedndušená prjektvá dkumentace pr realizaci bezpečnstních patření KOMUNITNÍ CENTRUM U KRÁLOVSKÉ LOUKY 5 verze 1 Lubmír Halamíček a klektiv Security management s.r.. 10.12.2016 Kapitla: Průvdní část zjedndušené

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více