SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART Notebook 11. Operační systémy Windows"

Transkript

1 SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód.

2 Upzrnění chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, dkumentvá kamera Smart, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, SMART Ink, DViT, smarttech, l SMART a všechny dprvdné texty SMART Scénář jsu chrannými známkami neb reistrvanými chrannými známkami splečnsti SMART Technlies ULC v USA a/neb v dalších zemích. Windws, Windws Vista, Internet Explrer a PwerPint, jsu reistrvanými chrannými známkami neb chrannými známkami splečnsti Micrsft Crpratin v USA a/neb v dalších zemích. Mac, Mac OS a QuickTime jsu chrannými známkami splečnsti Apple Inc., reistrvanými v USA a v dalších zemích. Adbe, Flash a Reader jsu buďt reistrvanými chrannými známkami splečnsti Adbe Systems Incrprated ve Spjených státech a v dalších zemích. Veškeré prdukty třetích stran a názvy splečnstí mhu být chrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Upzrnění na autrská práva 2012 SMART Technlies ULC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tét publikace dkumentu nesmí být bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti SMART Technlies ULC žádnu frmu a žádnými prstředky reprdukvána, přenášena, přepisvána, ukládána v systému s mžnstí pětvnéh získání neb překládána d jakéhkli jazyka. Infrmace v tmt návdu pdléhají změnám bez předchzíh upzrnění a nepředstavují ze strany splečnsti SMART žádný závazek. Jeden neb více z následujících patentů: US ; US ; US ; US ; US ; USD616462; a USD Další patenty jsu předmětem řízení. 04/2012

3 Obsah Kapitla 1: Začínáme 1 O sftwaru SMART, nainstalvaném ve vašem pčítači 2 Začínáme se sftwarem SMART Ntebk 2 Phyb v uživatelském rzhraní 3 Vytváření bsahu a práce s ním 8 Pužívání est 9 Kapitla 2: Vytváření subrů a práce s nimi 11 Vytváření subrů 11 Otevírání subrů 12 Ukládání subrů 12 Autmatické ukládání subrů 14 Exprtvání subrů 15 Autmatický exprt subrů 18 Tisk subrů 21 Připjení subrů k vým zprávám 22 Zmenšvání veliksti subrů 22 Vracení a bnvvání akcí 24 Změna výchzíh prramu pr subry.ntebk 24 Kapitla 3: Vytváření stránek a práce s nimi 27 Zbrazení stránek 28 Změna zbrazení stránky 29 Vytváření stránek 35 Klnvání stránek 36 Změna uspřádání stránek 36 Seskupvání stránek 37 Přejmenvání stránek 38 Rzšiřvání stránek 39 Zaznamenávání stránek 39 Odstraňvání stránek 40 Vymazání stránek 41 Obnvení stránek 42 Zbrazení krajů studentvy stránky 43 Práce s pzadími a mtivy stránek 44 Kapitla 4: Vytváření základních bjektů 49 Psaní a kreslení diitálním inkustem a jeh mazání 50 Vytváření tvarů a čar 55 Vytváření textu 59 Vytváření tabulek 65 i

4 O B S A H Kapitla 5: Práce s bjekty 75 Výběr bjektů 76 Změna vlastnstí bjektu 77 Umísťvání bjektů 80 Uzamykání bjektů 83 Vyjímání, kpírvání a vkládání bjektů 84 Klnvání bjektů 85 Změna veliksti bjektů 86 Otáčení bjektů 88 Převracení bjektů 89 Seskupvání bjektů 89 Přidávání dkazů k bjektům 91 Přidávání zvuků d bjektů 93 Animvání bjektů 95 Odstraňvání bjektů 95 Kapitla 6: Pužívání vlastníh bsahu 97 Vkládání brázků 98 Vkládání multimediálních subrů 100 Vkládání internetvých prhlížečů 103 Pužívání bsahu z jiných prramů 104 Připjení subrů a webvých stránek 108 Přidávání vlastníh bsahu d alerie 110 Sdílení vlastníh bsahu na webvých stránkách SMART Exchane 115 Kapitla 7: Pužívání bsahu ze zdrjů SMART 117 Hledání a pužívání bsahu alerie 117 Hledání a pužívání bsahu z webvých stránek SMART Exchane 119 Kapitla 8: Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně 121 Prezentace subrů studentům 121 Vytváření a prezentace vyučvacích aktivit 122 Pužití nástrjů prezentace 128 Zbrazení dkazů 140 Úprava hlasitsti 141 Umžnění pužití interaktivní tabule dvěma sbami 141 Kapitla 9: Řešení prblémů sftwaru SMART Ntebk 145 Řešení ptíží se subry 145 Okn a panel nástrjů Řešení prblémů sftwaru SMART Ntebk 145 Řešení ptíží diitálníh inkustu 146 Řešení ptíží s bjekty 147 Řešení ptíží s esty 148 Přílha A: Přizpůsbení panelu nástrjů 149 Přílha B: Nastavení jazyků 151 Přílha C: Aktualizace, aktivace a desílání zpětné vazby 155 Aktualizace a aktivace prduktů SMART 155 ii

5 O B S A H Odesílání zpětné vazby splečnsti SMART 158 Rejstřík 159 iii

6

7 Kapitla 1 Začínáme O sftwaru SMART, nainstalvaném ve vašem pčítači 2 Začínáme se sftwarem SMART Ntebk 2 Phyb v uživatelském rzhraní 3 Nabídka 3 Panel nástrjů 3 Panel Akce 3 Panel zásuvných mdulů 3 Panel Nástrje 4 Kntextvý panel 4 Přizpůsbení panelu nástrjů 4 Řadič stránek 4 Otevření Řazení stránek 5 Přizpůsbení Řazení stránek 5 Karta Galerie 5 Otevírání karty Galerie 5 Přizpůsbení karty alerie 5 Karta Přílhy 6 Otevření karty Přílhy 6 Přizpůsbení karty Přílhy 6 Karta Vlastnsti 6 Otevírání karty Vlastnsti 7 Přizpůsbení karty Vlastnsti 7 Karta Dplňky 7 Otevření karty Dplňky 7 Přizpůsbení karty Dplňky 7 Karta SMART Respnse 7 Oblast stránky 7 Vytváření bsahu a práce s ním 8 Pužívání est 9 Tat kapitla vám představuje sftware pr učení ve skupinách SMART Ntebk a vysvětluje základy pužívání interaktivníh prduktu. 1

8 K A P I T O L A 1 Začínáme O sftwaru SMART, nainstalvaném ve vašem pčítači Váš pčítač může krmě sftwaru SMART Ntebk bsahvat i Nástrje SMART Ntebk, Ovladače prduktů SMART, SMART Ink a Nástrje SMART. Sftware SMART Ntebk: Sftware SMART Ntebk pužívejte k vytváření vyučvacích lekcí neb prezentací. Každý subr.ntebk bsahuje řadu stránek, každá stránka pak má své vlastní bjekty, vlastnsti a nastavení. Na stránku můžete přidávat bjekty vytvřené d ruky, emetrické brazce, rvné čáry, text, brázky, tabulky, widety a subry, kmpatibilní s prramem Adbe Flash Player. S těmit bjekty můžete kdykli manipulvat a upravvat je. Své subry můžete ukládat ve frmátu.ntebk, který lze tevřít v jakémkli pčítači s peračním systémem Windws, Mac neb Linux s nainstalvaným sftwarem SMART Ntebk. Své subry také můžete exprtvat d celé řady frmátů. Nástrje SMART Ntebk: Nástrje SMART Ntebk můžete nainstalvat prt, abyste sftwaru SMART Ntebk přidali další speciální funkce. Mezi tyt nástrje patří následující: SMART Ntebk Math Tls Nástrje SMART Ntebk 3D SMART Dcument Camera a nástrje smíšené reality Sftware pr hdncení SMART Respnse Ovladače prduktů SMART: Váš interaktivní prdukt rzpzná kntakt s brazvku, a d připjenéh pčítače desílá každý bd kntaktu včetně infrmací nástrji Per. Ovladače prduktů SMART převádějí infrmace na klepnutí myší a diitální inkust. Ovladače prduktů SMART vám umžňují prvádět s pčítačem běžné perace prstřednictvím prstu neb pera. Aplikace SMART Ink a Nástrje SMART: S pužitím inkustu SMART Ink můžete psát neb kreslit na brazvku perem s diitálním inkustem, a tyt pznámky ptm ulžit neb vymazat. S pužitím nástrjů SMART, jak jsu Stínvání brazvky, Reflektr, Lupa a Ukazatel, můžete přilákat pzrnst ke knkrétním částem stránky. Začínáme se sftwarem SMART Ntebk Sftware SMART Ntebk spusťte pklepáním na iknu aplikace SMART Ntebk 11 na pracvní plše. Při prvním spuštění sftwaru SMART Ntebk se autmaticky tevře výukvý subr. Chceteli se dzvědět více sftwaru a nvých funkcí pslední verze, přečtěte si bsah tht subru.p dknčení zvlte pr vytvření nvéh prázdnéh subru plžky Subr > Nvý. 2

9 K A P I T O L A 1 Začínáme Při dalším spuštění sftwaru se autmaticky tevře nvý, prázdný subr.pr tevření výukvéh subru zvlte mžnsti Nápvěda > Výuka. Infrmace práci se subry naleznete v tématu Vytváření subrů a práce s nimi na straně 11. Phyb v uživatelském rzhraní Uživatelské rzhraní Sftware SMART Ntebk se skládá z následujících částí: Nabídka Panel nástrjů Karty (Řazení stránek, Galerie, Přílhy, Vlastnsti, Dplňky a SMART Respnse) Oblast stránky Nabídka Nabídka bsahuje všechny příkazy, které můžete pužít k manipulaci se subry a bjekty v sftwaru SMART Ntebk. Panel nástrjů Panel nástrjů vám umžňuje vybírat a pužívat celu řadu příkazů. Tlačítka v panelu nástrjů jsu ranizvána d panelů. Panel Akce Panel Akce panelu nástrjů bsahuje tlačítka, která vám umžňují prhlížet a měnit subry.ntebk: Panel zásuvných mdulů Pkud nainstalujete nástrje SMART Ntebk, jak například Sftware SMART Ntebk Math Tls a sftware SMART Respnse, naprav d panelu Akce se zbrazí další panel: 3

10 K A P I T O L A 1 Začínáme Panel Nástrje Panel Nástrje bsahuje tlačítka, která vám umžňují vytvářet základní bjekty na stránkách a pracvat s nimi: Kntextvý panel Pkud vyberete některé z tlačítek panelu Nástrje, zbrazí se další tlačítka.pkud například zvlíte Pera, zbrazí se tat ddatečná tlačítka: Pr vlbu typu pera Stiskněte tlačítk Druhy pera a stiskněte jedn z tlačítek pr typ čáry, kterým budete psát neb kreslit diitálním inkustem.vybraný typ čáry můžete upravit pmcí vlby na kartě Vlastnsti a změny ulžit pr buducí pužití (viz Nastavení nástrje ukládání na straně 80). Tři selektry vlastnstí vedle tlačítek typu čáry umžňují nastavit barvu, sílu, styl a transparentnst diitálníh inkustu. Pkud klepnete na kterékli z dalších tlačítek v panelu Nástrje, zbrazí se pdbné sady ddatečných tlačítek. Přizpůsbení panelu nástrjů P stisku tlačítka Přizpůsbit panel nástrjů můžete přidávat, debírat a měnit pzice tlačítek na panelu nástrjů (viz Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149). Panel nástrjů se ve výchzím nastavení zbrazuje v hrní části kna sftwaru SMART Ntebk.Stiskem tlačítka Přesunut panel d hrní/spdní části kna však můžete panel nástrjů přesunut d spdní části kna. T je užitečné v případě, že vy neb vaši studenti nemhu na panel nástrjů nacházející se v hrní části kna dsáhnut. Řadič stránek Řazení stránek zbrazuje všechny stránky v tevřeném subru jak miniatury a autmaticky je aktualizuje, jakmile změníte bsah stránek. 4

11 K A P I T O L A 1 Začínáme Pmcí Řazení stránek můžete: Zbrazvat stránky Vytvářet stránky Klnvat stránky Mazat stránky Odstraňvat stránky Přejmenvávat stránky Měnit uspřádání stránek Přesuvat bjekty z jedné stránky na jinu Seskupvat stránky Otevření Řazení stránek Chcete-li tevřít Řazení stránek stiskněte Řazení stránek. Přizpůsbení Řazení stránek Řazení stránek můžete přesuvat z jedné strany kna sftwaru SMART Ntebk na druhu stiskem plžky Přesunut pstranní panel. Pmcí rztažení levéh neb pravéh kraje karty Řazení stránek můžete změnit její velikst.nepužíváte-li kartu Řazení stránek, můžete ji skrýt zaškrtnutím plíčka Autmaticky skrýt.(je-li karta Řazení stránek skrytá, zbrazíte ji stisknutím Řazení stránek.) Jestliže kartu Řazení stránek zmenšíte na minimální velikst, autmaticky se zapne funkce autmatickéh skrytí. Karta Galerie Karta Galerie bsahuje klipart, pzadí, multimediální bsah, subry a stránky, které lze pužít ve vyučvání, a zbrazuje náhledy tht bsahu. Karta Galerie dále zajišťuje přístup k jiným nline zdrjům.více infrmací najdete v části Pužívání bsahu ze zdrjů SMART na straně 117. D karty Galerie můžete vy neb statní pedavé přidávat také vlastní bsah (viz Přidávání vlastníh bsahu d alerie na straně 110). Otevírání karty Galerie Pr tevření karty Galerie stiskněte Galerie. Přizpůsbení karty alerie Kartu Galerie můžete přesuvat z jedné strany kna sftwaru SMART Ntebk na druhu stiskem plžky Přesunut pstranní panel. 5

12 K A P I T O L A 1 Začínáme Pmcí rztažení levéh neb pravéh kraje karty Galerie můžete změnit její velikst.nepužíváte-li kartu Galerie, můžete ji skrýt zaškrtnutím plíčka Autmaticky skrýt.(je-li karta Galerie skrytá, zbrazíte ji stisknutím Galerie.) Jestliže kartu Galerie zmenšíte na minimální velikst, autmaticky se zapne funkce autmatickéh skrytí. Karta Přílhy Karta Přílhy zbrazuje subry a webvé stránky připjené k aktuálnímu subru.více infrmací najdete v kapitle Připjení subrů a webvých stránek na straně 108. Otevření karty Přílhy Pr tevření karty Přílhy stiskněte Přílhy. Přizpůsbení karty Přílhy Kartu Přílhy můžete přesuvat z jedné strany kna sftwaru SMART Ntebk na druhu stiskem plžky Přesunut pstranní panel. Pmcí rztažení levéh neb pravéh kraje karty Přílhy můžete změnit její velikst.nepužíváte-li kartu Přílhy, můžete ji skrýt zaškrtnutím plíčka Autmaticky skrýt.(pr zbrazení skryté karty Přílhy stiskněte plžku Přílhy.) Jestliže kartu Přílhy zmenšíte na minimální velikst, autmaticky se zapne funkce autmatickéh skrytí. Karta Vlastnsti Karta Vlastnsti umžňuje frmátvat bjekty na stránce včetně diitálníh inkustů, tvarů, čar, textu a tabulek. V závislsti na vybraném bjektu můžete změnit následující: Barvu, tlušťku a styl čar Průhlednst a styly výplně bjektů Typ písma, velikst a styl textu Animaci bjektů Karta Vlastnsti zbrazuje puze mžnsti, které jsu dstupné pr vybraný bjekt.více infrmací zbrazvání a nastavvání vlastnstí bjektů na kartě Vlastnsti najdete v části Změna vlastnstí bjektu na straně 77. Karta Vlastnsti bsahuje i tlačítk Nahrávání stránky.tut funkci můžete pužít k nahrávání činnstí prváděných na aktuální stránce (viz Zaznamenávání stránek na straně 39). 6

13 K A P I T O L A 1 Začínáme Otevírání karty Vlastnsti Chcete-li tevřít kartu Vlastnsti, stiskněte Vlastnsti. Přizpůsbení karty Vlastnsti Kartu Vlastnsti můžete přesuvat z jedné strany kna sftwaru SMART Ntebk na druhu stiskem plžky Přesunut pstranní panel. Pmcí rztažení levéh neb pravéh kraje karty Vlastnsti můžete změnit její velikst.pkud kartu Vlastnsti nepužíváte, můžete ji skrýt zaškrtnutím plíčka Autmaticky skrýt.(pr zbrazení skryté karty Vlastnsti stiskněte plžku Vlastnsti.) Jestliže kartu Vlastnsti zmenšíte na minimální velikst, autmaticky se zapne funkce autmatickéh skrytí. Karta Dplňky Karta Dplňky vám umžňuje pracvat s dplňky sftwaru SMART Ntebk, včetně Tvůrce cvičení (viz Vytváření cvičení prvnávání na straně 122). Otevření karty Dplňky Pr tevření karty Dplňky stiskněte Dplňky. Přizpůsbení karty Dplňky Kartu Dplňky můžete z jedné strany kna sftwaru SMART Ntebk na druhu přesuvat stisknutím plžky Přesunut pstranní panel. Velikst karty Dplňky můžete měnit rztažením jejích krajů dleva neb dprava.nepužíváte-li kartu Dplňky, můžete ji skrýt zaškrtnutím plíčka Autmaticky skrýt.(pr zbrazení skryté karty Dplňky stiskněte plžku Vlastnsti.) Pkud kartu Dplňky zmenšíte na minimální velikst, funkce autmatickéh skrytí se zapne autmaticky. Karta SMART Respnse Karta SMART Respnse je sučástí sftwaru SMART Respnse a je dstupná, puze pkud máte sftware SMART Respnse nainstalván. Oblast stránky Oblast stránky zbrazuje bsahy vybrané stránky v subru.je t blast stránky, kde vytváříte a pracujete s bjekty (viz Vytváření základních bjektů na straně 49). 7

14 K A P I T O L A 1 Začínáme Vytváření bsahu a práce s ním Subr.ntebk sestává z jedné neb více webvých stránek. Pr zbrazení tevřených miniatur všech stránek v tevřeném subru.ntebk a výběr zbrazení knkrétní stránky můžete pužít Řazení stránek. Krmě th můžete vytvářet nvé stránky, mazat neb dstraňvat stávající stránky a dknčvat další úkly.další infrmace naleznete v části Vytváření stránek a práce s nimi na straně 27. Stránky bsahují bjekty. Objekty jsu v sftwaru SMART Ntebk stavebními blky bsahu. Mezi základní typy bjektů patří: Diitální inkust (psaní a kreslení d ruky) Tvary a čáry Text Tabulky D svých subrů.ntebk můžete krmě těcht základních typů bjektů vkládat brázky, subry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, videsubry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, zvukvé subry, internetvý bsah a pmůcky.tent bsah může pcházet z vašich vlastních zdrjů, z alerie neb z internetvých stránek SMART Exchane (viz Pužívání vlastníh bsahu na straně 97 a Pužívání bsahu ze zdrjů SMART na straně 117). S jakýmikli bjekty v subrech.ntebk můžete manipulvat s pužitím splečné sady úklů (viz Práce s bjekty na straně 75). P nastavení bsahu v subru.ntebk můžete tent bsah prezentvat svými studentům (viz Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně na straně 121). 8

15 K A P I T O L A 1 Začínáme Pužívání est S bjekty v sftwaru SMART Ntebk můžete pracvat s prstřednictvím následujících est (jsu-li vaším interaktivním prduktem pdprvány): Přejezd (zleva dprava) Přejezd (zprava dleva) Přiblížit / Zvětšit Oddálit / Zmenšit Trhnutí Otčení Seskupit 9

16

17 Kapitla 2 Vytváření subrů a práce s nimi Vytváření subrů 11 Otevírání subrů 12 Ukládání subrů 12 Autmatické ukládání subrů 14 Exprtvání subrů 15 Autmatický exprt subrů 18 Tisk subrů 21 Připjení subrů k vým zprávám 22 Zmenšvání veliksti subrů 22 Vracení a bnvvání akcí 24 Změna výchzíh prramu pr subry.ntebk 24 V sftwaru SMART Meetin Pr můžete vytvářet neb tevírat subry sftwaru SMART Ntebk (.ntebk). P vytvření neb tevření subru.ntebk jej můžete ulžit, vytisknut, exprtvat d jiných frmátů a prvádět jiné běžné úlhy. Krmě th můžete pracvat se stránkami v subru.ntebk. Vytváření subrů Při prvním spuštění sftwaru SMART Ntebk se autmaticky tevře výukvý subr. Při dalším spuštění sftwaru se autmaticky tevře nvý subr.ntebk. Nvý subr ale můžete vytvřit i kdykli jindy. Pstup vytvření subru Vyberte Subr > Nvý. Pkud pracujete v subru s neulženými změnami, zbrazí se dialvé kn s dtazem, zda chcete ulžit aktuální subr.stiskem An změny ulžíte a ptm pstupujte pdle pkynů na brazvce. 11

18 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Otevírání subrů V sftwaru SMART Ntebk 11 můžete tevírat následující: subry.ntebk (výchzí frmát subrů pr sftware SMART Ntebk 9.5, 9.7, 10 a 11) subry.xbk (výchzí frmát subrů pr sftware SMART Ntebk 8, 9.0 a 9.1) P tevření subru můžete subr ulžit jak.ntebk neb.xbk. Způsb tevření subru je stejný u všech verzí sftwaru SMART Ntebk. Pr tevření subru 1. Stiskněte plžku Otevřít subr. Zbrazí se dialvé kn Otevřít. 2. Vyhledejte a vyberte subr. 3. Stiskněte Otevřít. T I P Napsledy tevřený subr můžete tevřít výběrem nabídky Subr a vlbu názvu subru. Ukládání subrů Ve výchzím nastavení ukládá sftware SMART Ntebk subry ve frmátu.ntebk.subr.ntebk může tevřít kdkli, kd má ve svém pčítačinainstalva8n sftware SMART Ntebk verze 9.5 neb nvější pr perační systémy Windws, perační systém neb perační systém. Sftware SMART Ntebk lze tak0 nastavit na autmatické ukládání subru pté, kdy vyberete jinu stránku, neb v určitých časvých intervalech. Autmatické ukládání subrů na straně 14). Výchzím frmátem subru pr sftware SMART Ntebk 8, 9.0 a 9.1 sftware je.xbk. Chcete-li subr tevřít v jedné z těcht verzí sftwaru SMART Ntebk, ulžte subr s přípnu.xbk.avšak frmát.xbk nepdpruje některé bjekty a vlastnsti dstupné v tét verzi sftwaru Sftware SMART Ntebk.Jestliže subr ulžíte ve frmát.xbk, sftware Sftware SMART Ntebk neulží d subru ty vlastnsti, které frmát.xbk nepdpruje, neb je ulží jak brázky, které nepůjdu p tevření subru upravit. 12

19 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Pr ulžení nvéh subru 1. Stiskněte Ulžit. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 2. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr ulžit. 3. Zadejte název subru d ple Název subru. 4. Chcete-li mít jisttu, že si subr zachvá své frmátvání, v rzevíracím seznamu Ulžit jak typ vyberte frmát.ntebk. NEBO Chcete-li vytvřit subr, který můžete tevřít v sftwaru SMART Ntebk 8, 9.0 a 9.1, v rzevíracím seznamu Ulžit jak typ zvlte frmát.xbk. 5. Stiskněte Ulžit. Když ukládáte subr ve frmátu.xbk a jsu v něm bjekty neb vlastnsti, které frmát.xbk nepdpruje, zbrazí se dialvé kn se zprávu, že sftware SMART Ntebk tyt bjekty neb vlastnsti neulží, pkud budete pkračvat.stiskněte An. Pstup ulžení stávajícíh subru Stiskněte Ulžit. Pstup ulžení aktuálníh subru s nvým názvem neb umístěním 1. Vyberte Subr > Ulžit jak. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 2. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr ulžit. 3. Zadejte název subru d ple Název subru. 4. Chcete-li mít jisttu, že si subr zachvá své frmátvání, v rzevíracím seznamu Ulžit jak typ vyberte frmát.ntebk. NEBO Chcete-li vytvřit subr, který můžete tevřít v sftwaru SMART Ntebk 8, 9.0 a 9.1, v rzevíracím seznamu Ulžit jak typ zvlte frmát.xbk. 5. Stiskněte Ulžit. Když ukládáte subr ve frmátu.xbk a jsu v něm bjekty neb vlastnsti, které frmát.xbk nepdpruje, zbrazí se dialvé kn se zprávu, že sftware SMART Ntebk tyt bjekty neb vlastnsti neulží, pkud budete pkračvat.stiskněte An. 13

20 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Autmatické ukládání subrů Subr můžete kdykli ulžit ručně (viz Ukládání subrů na straně 12). Sftware SMART Ntebk lze nastavit i na autmatické ukládání subru pté, kdy zbrazíte jinu stránku, neb v určitých časvých intervalech. Sftware SMART Ntebk lze nastavit i na autmatické exprtvání subru d různých frmátů včetně HTML a PDF (viz Autmatický exprt subrů na straně 18). Pstup autmatickéh ukládání subrů 1. Vyberte Subr > Časvané ukládání. Zbrazí se Průvdce časvým ukládáním. 2. Vyberte Při každém přesunu na jinu stránku, když chcete subr autmaticky ulžit při zbrazení jiné stránky. NEBO Vyberte 1 minuta, 5 minut, 15 minut neb 30 minut, když chcete subr autmaticky ulžit p uplynutí časvéh intervalu. 3. Stiskněte Další. 4. Vyberte Dkument aplikace Ntebk. 5. Stiskněte Další. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 6. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr ulžit. 7. Zadejte název subru d ple Název subru. Sftware SMART Ntebk subr autmaticky ulží s přípnu.ntebk. Výchzím frmátem subru pr sftware SMART Ntebk 8, 9.0 a 9.1 sftware je.xbk. Chcete-li subr tevřít v jedné z těcht verzí sftwaru SMART Ntebk, ulžte subr s přípnu.xbk.avšak frmát.xbk nepdpruje některé bjekty a vlastnsti dstupné v tét verzi sftwaru Sftware SMART Ntebk.Jestliže subr ulžíte ve frmát.xbk, sftware Sftware SMART Ntebk neulží d subru ty vlastnsti, které frmát.xbk nepdpruje, neb je ulží jak brázky, které nepůjdu p tevření subru upravit. 8. Stiskněte Ulžit. 14

21 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Pstup zrušení autmatickéh ukládání subru 1. Vyberte Subr > Časvané ukládání. Zbrazí se Průvdce časvým ukládáním. 2. Vyberte Neukládat dkument autmaticky. 3. Stiskněte Další. Exprtvání subrů Vaše subry.ntebk můžete exprtvat d těcht frmátů: Webvé stránky Frmáty brázků BMP GIF JPEG PNG PDF frmát běžných subrů interaktivní tabule (CFF) PwerPint P OZ N Á M K Y Sftware SMART Ntebknebsahuje přílhy, jestliže exprtujete subry jak subry brázků.chcete-li přidat přílhu, musíte subr exprtvat buď jak webvé stránky neb PDF (AdbeReader 6.0 neb nvější). Sftware SMART Ntebkneexprtuje subry, které k subru.ntebk připjíte jak zástupce.chcete-li přidat přílhu, připjte kpii subru (viz Připjení subrů a webvých stránek na straně 108). Sftware SMART Ntebkneexprtuje některé přechdvé, vzrkvé a brazvé efekty. Tyt efekty se mhu zbrazit jak úplná výplň, neb se v exprtvaném subru nemusí zbrazit správně. Sftware SMART Ntebk lze nastavit pr autmatický exprt subru.ntebk při zbrazení jiné stránky neb v určitých časvých intervalech. (viz Autmatický exprt subrů na straně 18). 15

22 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Pr exprt subru jak webvé stránky 1. Vyberte plžky Subr > Exprt > Webvá stránka. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 2. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr exprtvat. 3. Zadejte název subru d ple Název subru. 4. Stiskněte Ulžit. Pstup exprtvání subru jak brazvých subrů 1. Vyberte Subr > Exprt > Obrázkvé subry. Zbrazí se dialvé kn Exprtvat brazvé subry. 2. Vyberte slžku, d které chcete subry exprtvat. 3. Frmát brázku vyberte v rzbalvacím seznamu Typ brázku. 4. Velikst brázku vyberte v rzbalvacím seznamu Velikst. 5. Stiskněte OK. 16

23 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Pstup exprtvání subru jak subru PDF 1. Vyberte Subr > Exprt > PDF. Zbrazí se dialvé kn Exprtvat PDF. 2. Stiskněte Miniatury, Pdklady neb Celá stránka. 3. Neb text záhlaví napište d ple Záhlaví, text zápatí d ple Zápatí a aktuální datum d ple Datum. 4. Chcete-li zbrazit čísla na každé vytištěné stránce, můžete také zaškrtnut plíčk Zbrazit čísla stránek. 5. Jestliže jste stiskli v 2. krku Miniatury neb Pdklady, vyberte velikst miniatury z rzbalvacíh seznamu Velikst miniatury a neb zaškrtněte plíčk Okraje stránky pr zbrazení krajů klem každé miniatury a plíčk Názvy miniatur pr zbrazení názvů pd každu miniaturu. 6. Pr výběr všech stránek vyberte plžku Vše. NEBO Chcete-li vytisknut jen vybrané stránky vyberte Stránky a d ple zadejte pčet stránek.jedntlivé stránky ddělte čárkami a jedntlivá rzmezí stránek pmlčkami (např. 1,2,4-7). 7. Stiskněte Ulžit. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak subr PDF. 8. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr exprtvat. 9. Zadejte název subru d ple Název subru. 10. Stiskněte Ulžit. Pstup exprtvání subru jak subru CFF 1. Vyberte Subr > Exprtvat > CFF. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 2. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr exprtvat. 3. Zadejte název subru d ple Název subru. 4. Stiskněte Ulžit. Můžete také imprtvat subry CFF (viz Imprtvání subrů z jiných prramů interaktivní tabule na straně 107). 17

24 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Pstup exprtvání subru jak subru PwerPint 1. Vyberte Subr > Exprt > PwerPint. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 2. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr exprtvat. 3. Zadejte název subru d ple Název subru. 4. Z rzevíracíh seznamu Ulžit jak typ vyberte Subry aplikace PwerPint 2007 (*.pptx) neb Subry PwerPint (*.ppt). 5. Stiskněte Ulžit. Můžete také imprtvat subry PwerPint (viz Imprt subrů PwerPint na straně 106). Autmatický exprt subrů Své subry.ntebk můžete exprtvat d něklika frmátů, včetně webvých stránek a PDF (viz Exprtvání subrů na straně 15). Sftware SMART Ntebk lze nastavit i na autmatický exprt subru při zbrazení jiné stránky neb v určitých časvých intervalech. P OZ N Á M K Y Sftware SMART Ntebknebsahuje přílhy, jestliže exprtujete subry jak subry brázků.chcete-li přidat přílhu, musíte subr exprtvat buď jak webvé stránky neb PDF (AdbeReader 6.0 neb nvější). Sftware SMART Ntebkneexprtuje subry, které k subru.ntebk připjíte jak zástupce.chcete-li přidat přílhu, připjte kpii subru (viz Připjení subrů a webvých stránek na straně 108). Sftware SMART Ntebkneexprtuje některé přechdvé, vzrkvé a brazvé efekty. Tyt efekty se mhu zbrazit jak úplná výplň, neb se v exprtvaném subru nemusí zbrazit správně. Pr exprt subru jak webvé stránky 1. Vyberte Subr > Časvané ukládání. Zbrazí se Průvdce časvým ukládáním. 18

25 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi 2. Vyberte Při každém přesunu na jinu stránku, když chcete subr autmaticky exprtvat při zbrazení jiné stránky. NEBO Vyberte 1 minuta, 5 minut, 15 minut neb 30 minut, když chcete subr autmaticky exprtvat p uplynutí časvéh intervalu. 3. Stiskněte Další. 4. Vyberte Webvá stránka (HTML). 5. Stiskněte Další. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 6. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr exprtvat. 7. Zadejte název subru d ple Název subru. 8. Stiskněte Ulžit. Pstup autmatickéh exprtvání subru jak subrů PDF 1. Vyberte Subr > Načasvat ukládání. Zbrazí se Průvdce časvým ukládáním. 2. Vyberte Při každém přesunu na jinu stránku, když chcete subr autmaticky exprtvat při zbrazení jiné stránky. NEBO Vyberte 1 minuta, 5 minut, 15 minut neb 30 minut, když chcete subr autmaticky exprtvat p uplynutí časvéh intervalu. 3. Stiskněte Další. 4. Vyberte plžku PDF. NEBO Pkud mají názvy exprtvaných subrů bsahvat čas exprtu, vyberte Subry PDF s časvým razítkem. 5. Stiskněte Další. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 6. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr exprtvat. 7. D ple Název subru zadejte název subru neb subrů. 8. Stiskněte Ulžit. 19

26 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Pstup autmatickéh exprtvání subru jak brazvých subrů 1. Vyberte Subr > Načasvat ukládání. Zbrazí se Průvdce časvým ukládáním. 2. Vyberte Při každém přesunu na jinu stránku, když chcete subr autmaticky exprtvat při zbrazení jiné stránky. NEBO Vyberte 1 minuta, 5 minut, 15 minut neb 30 minut, když chcete subr autmaticky exprtvat p uplynutí časvéh intervalu. 3. Stiskněte Další. 4. Vyberte Obrazvé subry. 5. Stiskněte Další. 6. Stiskněte Prcházet a vyberte, kam se mají subry exprtvat; ptm vyberte Otevřít. 7. Frmát brázku vyberte v rzbalvacím seznamu Typ brázku. 8. Velikst brázku vyberte v rzbalvacím seznamu Velikst. 9. Stiskněte OK. Pstup autmatickéh exprtvání subru jak subru PwerPint 1. Vyberte Subr > Načasvat ukládání. Zbrazí se Průvdce časvým ukládáním. 2. Vyberte Při každém přesunu na jinu stránku, když chcete subr autmaticky exprtvat při zbrazení jiné stránky. NEBO Vyberte 1 minuta, 5 minut, 15 minut neb 30 minut, když chcete subr autmaticky exprtvat p uplynutí časvéh intervalu. 3. Stiskněte Další. 4. Zvlte PwerPint. 5. Stiskněte Další. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 6. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr exprtvat. 7. Zadejte název subru d ple Název subru. 8. Stiskněte Ulžit. 20

27 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Pstup zrušení autmatickéh exprtvání subru 1. Vyberte Subr > Časvané ukládání. Zbrazí se Průvdce časvým ukládáním. 2. Vyberte Neukládat dkument autmaticky. 3. Stiskněte Další. Tisk subrů V subru.ntebk můžete tisknut všechny stránky neb puze vybrané stránky. Stránky můžete tisknut jak miniatury, pdklady neb celé stránky. Tisk subru 1. Vyberte Subr > Tisk. Zbrazí se dialvé kn Tisk. 2. Stiskněte Miniatury, Pdklady neb Celá stránka. 3. Neb text záhlaví napište d ple Záhlaví, text zápatí d ple Zápatí a aktuální datum d ple Datum. 4. Chcete-li zbrazit čísla na každé vytištěné stránce, můžete také zaškrtnut plíčk Zbrazit čísla stránek. 5. Jestliže jste stiskli v 2. krku Miniatury neb Pdklady, vyberte velikst miniatury z rzbalvacíh seznamu Velikst miniatury a neb zaškrtněte plíčk Okraje stránky pr zbrazení krajů klem každé miniatury a plíčk Názvy miniatur pr zbrazení názvů pd každu miniaturu. 6. Pr výběr všech stránek vyberte plžku Vše. NEBO Chcete-li vytisknut jen vybrané stránky vyberte Stránky a d ple zadejte pčet stránek.jedntlivé stránky ddělte čárkami a jedntlivá rzmezí stránek pmlčkami (např. 1,2,4-7). 7. Stiskněte kartu Nastavení tiskárny. 8. Nastavte další nastavení tisku včetně názvu tiskárny a pčtu kpií. 9. Stiskněte Tisk. 21

28 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi Připjení subrů k vým zprávám Můžete deslat subr statním tak, že subr neb jeh verzi PDF připjíte k vé zprávě. Pstup připjení subru k vé zprávě Vyberte Subr > Odeslat d > Příjemce pšty. Spustí se váš výchzí vý prram, který vytvří nvu zprávu a připjí k ní aktuální subr. Pkud jste subr neulžili, sftwaru SMART Ntebk jej ulží jak dčasný subr s názvem untitled.ntebk a váš vý prram tent dčasný subr připjí k vé zprávě. Pstup připjení subru k vé zprávě ve frmátu PDF Vyberte Subr > Odeslat d > Příjemce pšty (jak PDF). Spustí se váš výchzí vý prram, který vytvří nvu zprávu a připjí k ní PDF verzi aktuálníh subru. Pkud jste subr neulžili, sftware SMART Ntebk PDF subr ulží jak dčasný subr s názvem untitled.pdf a vý prram připjí tent dčasný subr k vé zprávě. Zmenšvání veliksti subrů Jestliže vaše subry.ntebk bsahují velké brázky (brázky veliksti 1 MB a více), mhu se pmalu tevírat a práce se subrem je rvněž pmalá. Můžete snížit velikst brázku, aniž by byla viditelně snížena jeh kvalita. Ve výsledku bude velikst vašich subrů.ntebk menší, subry se budu rychleji tevírat a rvněž práce s nimi bude rychlejší. Pstup zmenšení velikst velkéh brázku při jeh vkládání d subru. 1. Vlžte brázek pdle ppisu v části Vkládání brázků na straně 98. P stisknutí tlačítka Otevřít se bjeví dialvé kn Optimalizace brázku. 22

29 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi 2. Chcete-li velikst brázkvéh subru zmenšit, stiskněte Optimalizvat. NEBO Chcete-li velikst brázkvéh subru zmenšit, stiskněte Zachvat rzlišení. Při vlžení subru BMP jej sftware SMART Ntebk interně převede d frmátu PNG. Tímt převdem se zmenší velikst subru.v důsledku th mžná nebudete muset exprtvat ptimalizvanu verzi subru.ntebk (viz Pstup exprtvání ptimalizvanéh subru dříve), i kdyby velikst subru BMP byla větší než 1 MB. Bez hledu na t, jaku mžnst zvlíte, sftware SMART Ntebk velikst subrů brázků přes 5 MB neb 5 meapixelů snižuje autmaticky. Pstup zmenšení velikst velkéh brázku p jeh vlžení d subru. 1. Vyberte brázek. 2. Stiskněte šipku nabídky brázku a vyberte Optimalizace brázku. Zbrazí se dialvé kn Optimalizace brázku. 3. Klikněte na Optimalizvat. Pstup nastavení vašich předvleb pr vkládání velkých brázků 1. Stiskněte Upravit > Předvlby. Zbrazí se dialvé kn Předvlby aplikace SMART Ntebk. 2. Chcete-li mít mžnst, zda zmenšit neb zachvat velikst velkých brázkvých subrů při jejich vkládání, vyberte Ptát se při každém vlžení velkéh brázku. NEBO Chcete-li vždy zachvat půvdní velikst velkých brázkvých subrů při jejich vkládání, vyberte mžnst Nikdy neměnit rzlišení vlžených brázků. NEBO Chcete-li vždy změnit velikst velkých brázkvých subrů při jejich vkládání, vyberte mžnst Vždy změnit rzlišení brázku na ptimalizvanu velikst subru. 3. Stiskněte OK. Pstup exprtvání ptimalizvanéh subru 1. Vyberte Subr > Exprtvat ptimalizvaný subr. Zbrazí se dialvé kn Exprtvat ptimalizvané subry. 2. Vyberte cestu k umístění, kam chcete subr ulžit. 23

30 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi 3. Zadejte název subru d ple Název subru. 4. Stiskněte Ulžit. Vracení a bnvvání akcí Jestliže děláte změny v subru, můžete vrátit účinek předchzích krků a příkazů. Pkud váš interaktivní prdukt pužívají dvě sby, mačkání plžek Zpět a Znvu vlivní akce bu uživatelů. Pr vrácení účinku pslední akce Stiskněte Zpět. Můžete vrátit zpět nemezený pčet krků. Pr bnvení psledníh krku vrácenéh příkazem Zpět Stiskněte Znvu. Změna výchzíh prramu pr subry.ntebk Pkud krmě sftwaru SMART Ntebk instalujete jiný prram SMART, který umí tevírat subry.ntebk, můžete tent prram nastavit pr subry.ntebk jak výchzí. Pkud chcete, můžete pzději výchzí prram změnit zpět na SMART Ntebk. Pstup změny výchzíh prramu při tevírání subru 1. Subr.ntebk tevřete pmcí sftwaru SMART Ntebk (viz Otevírání subrů na straně 12). Zbrazí se zpráva, zda chcete výchzí prram pr subry.ntebk změnit na sftware SMART Ntebk. 2. Stiskněte An. Pstup změny výchzíh prramu pmcí dialvéh kna Předvlby. 1. Stiskněte Upravit > Předvlby. Zbrazí se dialvé kn Předvlby aplikace SMART Ntebk. 24

31 K A P I T O L A 2 Vytváření subrů a práce s nimi 2. Stiskněte Nastavte výchzím. 3. Pkud chcete, aby se při tevírání subru.ntebk zbrazvala zpráva, a vaším výchzím prramem není sftware SMART Ntebk, vyberte Infrmujte mě, pkud není aplikace SMART Ntebk výchzím prramem pr subry.ntebk. 4. Stiskněte OK. 25

32

33 Kapitla 3 Vytváření stránek a práce s nimi Zbrazení stránek 28 Změna zbrazení stránky 29 Přiblížení a ddálení 30 Zbrazení stránek v režimu celé brazvky 31 Zbrazvání stránek v zbrazení průhlednéh pzadí 33 Zbrazvání stránek v režimu Dvjstrana 34 Vytváření stránek 35 Klnvání stránek 36 Změna uspřádání stránek 36 Seskupvání stránek 37 Přejmenvání stránek 38 Rzšiřvání stránek 39 Zaznamenávání stránek 39 Odstraňvání stránek 40 Vymazání stránek 41 Obnvení stránek 42 Zbrazení krajů studentvy stránky 43 Práce s pzadími a mtivy stránek 44 Pužívání pzadí a mtivů stránky 44 Nastavení pzadí pmcí karty Vlastnsti 44 Nastavení pzadí a mtivů pmcí alerie 45 Vytváření mtivů 46 Subr.ntebk bsahuje řadu stránek, kdy každá stránka má svje vlastní bjekty a vlastnsti. Miniatura každé stránky se zbrazí na kartě Řazení stránek. Pmcí Řazení stránek neb příkazů nabídek můžete zbrazit stránku, vlžit prázdnu stránku, přidat kln stávající stránky a dstranit stránku. Můžete také změnit pzadí stránky, zvětšit výšku stránky, přejmenvat stránku, přeskupit stránky v subru, seskupit stránky v subru a prvádět další běžné úkny. 27

34 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Zbrazení stránek Pmcí funkce Řazení stránek můžete zbrazit jakukliv stránku v subru. Pmcí tlačítek neb est můžete zbrazit následující neb předchzí stránku v subru. Máte-li tevřenu stránku, můžete přibližvat neb ddalvat náhled. Můžete také nastavit stránku tak, aby dpvídala vašemu zbrazení, neb nastavit šířku stránky na stejnu hdntu, jaku má šířka zbrazení. Pstup zbrazení stránky 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Stiskněte miniaturu stránky, kteru chcete zbrazit. Pstup zbrazení další stránky v subru Stiskněte Další stránka. NEBO Táhněte prstem přes stránku zprava dleva. Objeví se zpráva zbrazující čísl aktuální stránky. 28

35 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Pstup zbrazení předchzí stránky v subru Stiskněte Předchzí stránka. NEBO Táhněte prstem přes stránku zleva dprava. Objeví se zpráva zbrazující čísl aktuální stránky. Změna zbrazení stránky Přibližvat a ddalvat můžete pmcí nabídky Zbrazit brazvky neb vícedtykvých est (pkud váš interaktivní prdukt vícedtykvá esta pdpruje). Sftware SMART Ntebk zahrnuje také následující zbrazení: Náhled celé brazvky rzšiřuje stránku na celu interaktivní brazvku tím, že skryje záhlaví, panel nástrjů, hlavní panel a bční lištu. Zbrazení průhlednéh pzadí vám umžňuje prhlížet pracvní plchu a kna za knem sftwaru SMART Ntebk, a pkračvat v práci s tevřenu, transparentní stránku. Zbrazení dvjité stránky zbrazuje dvě stránky vedle sebe. 29

36 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Přiblížení a ddálení Přibližvat a ddalvat můžete pmcí nabídky Zbrazit brazvky neb vícedtykvých est (pkud váš interaktivní prdukt vícedtykvá esta pdpruje). Pr přibližvání a ddalvání pmcí tlačítka Zbrazit brazvky 1. Stiskněte plžku Zbrazit brazvky. 2. Vyberte úrveň zvětšení mezi hdntami 50 % až 300 %. NEBO Vyberte Celá stránka, pkud má celá stránka dpvídat vašemu zbrazení. NEBO Vyberte Šířka stránky, pkud má šířka stránky stejnu šířku jak váš displej. Pstup přibližvání a ddalvání pmcí vícedtykvých est Táhnutím prstů v pačném směru budete přibližvat. NEBO Táhnutím prstů k sbě předmět budete ddalvat. Objeví se zpráva zbrazující aktuální úrveň zvětšení. 30

37 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Zbrazení stránek v režimu celé brazvky Sftware SMART Ntebk v režimu celé brazvky rztáhne stránku tak, aby zaplnila brazvku tím, že skryje statní prvky uživatelskéh rzhraní.běžně pužívané příkazy najdete na panelu nástrjů celé brazvky. T I P Před zbrazením stránky v režimu celé brazvky zvlte plžky Zbrazit > Okraj stránky plné brazvky a pr svůj interaktivní prdukt zvlte vhdný pměr stran. Zbrazí se mdrá čára značující část stránky, která se v režimu celé brazvky zbrazí bez nutnsti psuvání. Tat funkce je užitečná při vytváření bsahu, který chcete prezentvat v režimu celé brazvky. 31

38 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Pr zbrazení stránky v režimu celé brazvky Stiskněte plžku Zbrazit brazvky a ptm zvlte plžku Celá brazvka. Stránka se rztáhne p celé brazvce a skryje prvky jinéh uživatelskéh rzhraní a bjeví se panel nástrjů Na celu brazvku. Tlačítk Příkaz Předchzí stránka Následující stránka Další mžnsti Uknčit zbrazení na celu brazvku Mžnsti panelu nástrjů Akce Zbrazení předchzí stránky v aktuálním subru. Zbrazení další stránky v aktuálním subru. Otevření nabídky mžnstí. Návrat d standardníh zbrazení. Zbrazení dalších tlačítek panelu nástrjů. P OZ N Á M K Y Panel nástrjů ukazuje aktuální čísl stránky a celkvý pčet stránek v subru. Je-li nainstalván sftware SMART Respnse, zbrazí se další tlačítka, která vám umžní vkládat tázky a hdntit. Jestliže pužíváte širkúhlý interaktivní prdukt a p stranách stránky se bjeví šedé panely, můžete úrveň přiblížení změnit na šířku stránky a panely skrýt vlbu Více mžnstí > Šířka stránky.chcete-li se vrátit d režimu Zbrazit na celu brazvku, zvlte plžky Více mžnstí > Celá stránka. Pstup zbrazení více tlačítek panelu nástrjů Stiskněte Mžnsti panelu nástrjů. Panel nástrjů se rzšíří a bude bsahvat následující tlačítka: Tlačítk Příkaz Prázdná stránka Zpět Zvlit Kuzelné per Akce Vlžení nvé, prázdné stránky v aktuálním subru. Vrácení zpět pslední krk. Vybrání bjektu na aktuální stránce. Vytvářejte pmalu mizející bjekty, tevírejte kn zvětšení neb tevřete kn reflektru (viz Pužití kuzelnéh pera na straně 129). 32

39 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Zbrazvání stránek v zbrazení průhlednéh pzadí Pmcí zbrazení průhlednéh pzadí můžete vidět pracvní plchu a kna za knem sftwaru SMART Ntebk, a pkračvat v práci s tevřenu, průhlednu stránku. Na průhlednu stránku můžete kreslit diitálním inkustem a ulžit své pznámky d subru. Můžete rvněž zbrazit měřicí nástrje, diitalizvat brazvku a atd. Pkud některá z blastí brazvky nebsahuje žádné bjekty sftwaru SMART Ntebk, můžete vybírat a pracvat s pracvní plchu a s aplikacemi za knem sftwaru SMART Ntebk. Pr zbrazení stránky v zbrazení průhlednéh pzadí Stiskněte plžku Zbrazit brazvky a ptm zvlte plžku Průhledné pzadí. Pzadí kna sftwaru SMART Ntebk se stane průhledným, a zbrazí se tak pracvní plcha a prramy za knem sftwaru SMART Ntebk, všechny bjekty na stránce.ntebk však zůstanu viditelné. Zbrazí se panel nástrjů Průhledné pzadí. Tlačítk Příkaz Zvlit Pera a zvýrazňvače Předchzí stránka Následující stránka Další mžnsti Opustit průhledné pzadí Mžnsti panelu nástrjů Akce Zvlte bjekty na aktuální stránce neb pracujte s bjekty pracvní plchy neb s aplikacemi, které nejsu bjektem sftwaru SMART Ntebk zakryty. Pište neb kreslete diitálním inkustem na tevřené stránce. Zbrazení předchzí stránky v aktuálním subru. Zbrazení další stránky v aktuálním subru. Otevření nabídky mžnstí včetně přidání stínvání brazvky, výběru různéh diitálníh inkustu, výběru kreativníh pera, přidávání rvných čar, přidávání brazců atd. Návrat d standardníh zbrazení. Zbrazení dalších tlačítek panelu nástrjů. 33

40 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi P OZ N Á M K Y Panel nástrjů ukazuje aktuální čísl stránky a celkvý pčet stránek v subru. Je-li nainstalván sftware SMART Respnse, zbrazí se další tlačítka, která vám umžní vkládat tázky a hdntit. Pstup zbrazení více tlačítek panelu nástrjů Stiskněte Mžnsti panelu nástrjů. Panel nástrjů se rzšíří a bude bsahvat následující tlačítka: Tlačítk Příkaz Prázdná stránka Zpět Odstranit Smazat stránku Panel nástrjů Diitalizace brazvky Akce Vlžit nvu, prázdnu stránku v aktuálním subru. Vrátit pslední krk. Odstranit všechny vybrané bjekty. Vymazat diitální inkust a dstranit všechny bjekty ze stránky. Otevřít panel nástrjů diitalizace brazvky. Vlžit pravítk Vlžit pravítk na stránku (viz Pužívání pravítka na straně 133). Vlžit úhlměr Vlžit úhlměr na stránku (viz Pužívání úhlměru na straně 134). Vlžit úhlměr Vlžit trjúhelníkvý úhlměr na stránku (viz Pužívání trjúhelníkvéh úhlměru na straně 137). Vlžit kružítk Vlžit kružítk na stránku (viz Pužívání kružítka na straně 139). Zbrazvání stránek v režimu Dvjstrana Můžete vedle sebe zbrazit dvě stránky. Můžete kreslit, dělat pznámky, imprtvat subry a přidávat dkazy na kterukli stránku stejně jak byste pstupvali u jedné stránky. Když zbrazíte dvjitu stránku můžete stránku přišpendlit, aby byla dále zbrazená v blasti stránky, přičemž si můžete prhlížet statní stránky na kartě Řazení stránek. Pr zbrazení subru v režimu Dvjstrana Stiskněte plžky Zbrazit brazvky a Zbrazení dvjstrany. Zbrazí se druhá stránka. Červené hraničení značuje aktivní stránku. Pstup přišpendlení stránky 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte dvjstrany. 2. Vyberte stránku, v jejímž zbrazvání chcete pkračvat. 34

41 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi 3. Vyberte Zbrazit > Měřítk > Přišpendlit stránku. V hrních rzích přišpendlené stránky se zbrazí ikny. Pstup zrušení přišpendlení stránky Zrušte výběr Zbrazit > Měřítk > Přišpendlit stránku. Návrat d standardníh zbrazení Stiskněte tlačítk Zbrazit brazvky a ptm zrušte výběr Zbrazení dvjstrany. Vytváření stránek Prázdnu stránku k tevřenému subru můžete přidat pmcí tlačítka Přidat stránku neb pmcí Řazení stránek. Pstup vlžení stránky pmcí tlačítka Přidat stránku Stiskněte Přidat stránku. Nvá stránka se bjeví za aktuální stránku. Pstup vlžení stránky pmcí panelu funkce řazení stránek 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Vyberte miniaturu stránku, za kteru se má bjevit nvá stránka. 3. Stiskněte šipku nabídky miniatur a vyberte Vlžit prázdnu stránku. Nvá stránka se bjeví za vybranu stránku. 35

42 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Klnvání stránek Jak alternativu vytvření prázdné stránky můžete pužít vytvření duplikátu (neb klnu ) stávající stránky. Stránku můžete klnvat, jen když má nějaký bsah. Pr klnvání stránky 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Stiskněte miniaturu stránky, kteru chcete klnvat. 3. Stiskněte šipku nabídky miniatury a vyberte Klnvat stránku. Klnvaná stránka se bjeví hned za aktuální stránku. Tent prces můžete kdykli pakvat. Změna uspřádání stránek V případě ptřeby můžete změnit přadí stránek v subru. Pstup změny uspřádání stránek 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Stiskněte miniaturu stránky, kteru chcete v subru přesunut. Klem miniatury se zbrazí mdré hraničení. 3. Přetáhněte miniaturu na nvu pzici na kartě Řazení stránek. Mdrá čára značuje nvu pzici stránky. 4. Uvlněte miniaturu. 36

43 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Seskupvání stránek V subru můžete seskupvat stránky. Můžete tak rychle najít určitu skupinu v seznamu Řazení stránek a zbrazit její stránky. Tat funkce je užitečná, když v subru existuje mnh stránek. Pstup vytvření neb úpravy skupiny 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Stiskněte šipku nabídky skupiny a vyberte Seskupení Upravit skupiny stránek. Všechny skupiny a stránky aktuálníh subru jsu zbrazeny. Skupiny se zbrazují jak mdré pruhy a stránky jak miniatury: Pkud jste vytvřili a upravili skupiny v tmt subru, stránky se zbrazí pd mdrými pruhy, které jste vytvřili a přejmenvali. Pkud jste skupiny neupravili, zbrazí se výchzí skupina s názvem Skupina 1, která bude pd svým mdrým pruhem bsahvat všechny stránky a jejich miniatury. Miniatury pd každým mdrým pruhem bsahují stejné mžnsti šipky nabídky jak miniatury v řazení stránek. Můžete tedy vybrat miniaturu ve skupině, stisknut šipku její nabídky a následně dstranit stránku, vymazat stránku, vlžit nvu stránku, klnvat stránku, přejmenvat stránku, přidat stínvání brazvky na stránku neb přidat stránku d alerie. 3. Stiskněte tlačítk Přidat nvu skupinu v pravém hrním rhu. Zbrazí se nvá skupina s nvu, prázdnu stránku. 4. Zadejte nvý název skupiny. 37

44 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi 5. Prveďte následující: Chcete-li přesunut stránku d skupiny, stiskněte miniaturu stránky a přetáhněte ji pd mdrý pruh skupiny a naprav d miniatury, za kteru má následvat. Chcete-li změnit uspřádání stránek ve skupině, stiskněte miniaturu stránky a přetáhněte ji naprav d miniatury, za kteru má následvat. Chcete-li změnit uspřádání skupin, stiskněte mdrý pruh skupiny a přetáhněte jej pd mdrý pruh skupiny, za kteru má následvat. P OZ N Á M K Y Přadí skupin můžete také měnit stiskem šipky nabídky mdréh pruhu a vlbu plžky Psunut nahru neb Psunut dlů. Sftware SMART Ntebk čísluje stránky pstupně v celém subru. Pkud změníte přadí skupin, sftware SMART Ntebk dpvídajícím způsbem přečísluje stránky ve skupinách. Chcete-li dstranit skupinu a pnechat její stránky, přesuňte všechny její stránky d jiných skupin. Jakmile skupina nebsahuje žádné stránky, sftware SMART Ntebk ji autmaticky dstraní. Chcete-li dstranit skupinu a všechny její stránky, stiskněte šipku nabídky mdréh pruhu a vyberte Odstranit skupinu. 6. Stiskněte. Přístup ke skupině pmcí řazení stránek 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Stiskněte šipku nabídky první skupiny a vyberte název skupiny, d které chcete vstupit. Funkce řazení stránek zbrazí miniaturu první stránky v tét skupině. Přejmenvání stránek Při vytváření stránky sftware SMART Ntebk tut stránku autmaticky pjmenuje pdle data a času vytvření. Tent název můžete změnit. Pstup přejmenvání stránky 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Dvjitě klikněte na název stránky. 3. Zadejte nvý název stránky. 4. Stiskněte kdekliv. 38

45 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Rzšiřvání stránek Když ptřebujete více místa v dlní části stránky, můžete stránku svisle rzšířit, aniž by byla vlivněna šířka stránky. Pstup rzšíření stránky 1. Pkud máte stránku zbrazenu v režimu Celá stránka, vyberte jinu úrveň přiblížení. 2. Stiskněte dkaz Rzšířit stránku v dlní části stránky. Zaznamenávání stránek Mžnsti Nahrávání stránky služí k nahrávání činnstí prváděných na aktuální stránce. Videzáznam SMART je jiný, ale pdbný nástrj. Prstřednictvím videzáznamu SMART můžete zaznamenávat své akce v prramech jiných, než je sftware SMART Ntebk. Pmcí videzáznamu SMART můžete nahrávat celu brazvku, určité kn neb bdélníkvu část brazvky. Když k pčítači připjíte mikrfn, můžete nahrávat i zvuk. Pstup nahrávání stránky 1. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 2. Stiskněte Nahrávání stránky. 3. Stiskněte Spustit nahrávání. Tlačítk Spustit nahrávání je nahrazen tlačítkem Zastavit nahrávání, tlačítk Přehrát není aktivní a v levém hrním rhu stránky se zbrazí červené klečk. 4. Prveďte činnsti, které chcete na aktuální stránce nahrát. 5. Jakmile jste htvi, stiskněte Zastavit nahrávání. Tlačítk Zastavit nahrávání je nahrazen tlačítkem Spustit nahrávání, tlačítk Přehrát je aktivní a na stránce se zbrazí panel nástrjů pr přehrávání. Pstup přehrávání záznamu stránky 1. Zbrazte stránku. Pkud stránka bsahuje záznam stránky, zbrazí se panel nástrjů přehrávání. 39

46 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi 2. Stiskněte Přehrát. Pstup pzastavení nahrávání Stiskněte Pauza. Pstup zastavení přehrávání Stiskněte Zastavit. Pstup převíjení zpět Stiskněte Převinut zpět. Pstup debrání záznamu stránky 1. Zbrazte stránku. Pkud stránka bsahuje záznam stránky, zbrazí se panel nástrjů přehrávání. 2. Chcete-li debrat záznam, stiskněte tlačítk Zavřít na panelu nástrjů. Odstraňvání stránek V tevřeném subru můžete dstranit prázdnu stránku pmcí tlačítka Odstranit stránku neb prstřednictvím Řazení stránek. T I P Jak alternativu k dstranění stránky můžete vymazat všechny její bjekty (viz Vymazání stránek na další straně). Pstup dstranění stránky pmcí tlačítka Odstranit stránku 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte stránku, kteru chcete dstranit. 2. Zvlte plžku Odstranit stránku. Pr dstranění stránky pmcí funkce Řazení stránek 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Stiskněte miniaturu stránky, kteru chcete dstranit. 3. Stiskněte šipku nabídky miniatur a vyberte Odstranit stránku. 40

47 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Vymazání stránek Ze stránky můžete smazat diitální inkust a dstranit jedntlivé bjekty. Můžete rvněž ze stránky sučasně vymazat všechny bjekty neb bjekty vytvřené diitálním inkustem. Nemůžete vymazat uzamčené bjekty (viz Uzamykání bjektů na straně 83) a neknečnéh klnvané bjekty (viz Klnvání bjektů na straně 85).Chcete-li ze stránky vymazat všechny bjekty, musíte demknut všechny uzamčené bjekty a na všech neknečnéh klnvaných bjektech zrušit vlbu Neknečný klnvač. Vymazání všech bjektů ze stránky 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte stránku, kteru chcete vymazat. 2. Vyberte Upravit > Vymazat stránku. P OZ N Á M K Y Tat mžnst je zakázána, nejsu-li na stránce žádné bjekty, neb jsu-li bjekty na stránce uzamčeny neb neknečně klnvány. Tut mžnst můžete také vybrat jedním z následujících způsbů: Klepnutím pravým tlačítkem myši na stránku Stiskem šipky nabídky stránky v Řazení stránek Stiskem šipky nabídky stránky během úpravy skupiny stránek (viz Seskupvání stránek na straně 37) Stiskem plžky Vymazat stránku, pkud je v panelu nástrjů bsažena (viz část Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149) Můžete vymazat všechny bjekty z více stránek sučasně.v Řazení stránek vyberte miniaturu stránky, stiskněte šipku nabídky a zvlte plžku Vymazat stránku. 41

48 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Vymazání všech bjektů vytvřených diitálním inkustem ze stránky 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte stránku, kteru chcete vymazat. 2. Vyberte plžky Upravit > Vymazat inkust ze stránky. P OZ N Á M K Y Tat mžnst je zakázána, pkud na stránce není žádný diitální inkust neb pkud je diitální inkust uzamčen neb neknečně klnván. Tut mžnst můžete také vybrat jedním z následujících způsbů: Klepnutím pravým tlačítkem myši na stránku Stiskem šipky nabídky stránky v Řazení stránek Stiskem šipky nabídky stránky během úpravy skupiny stránek (viz Seskupvání stránek na straně 37) Stiskem plžky Vymazat inkust, pkud je v panelu nástrjů bsažena (viz část Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149) Můžete vymazat všechny bjekty diitálním inkustem z více stránek sučasně.v Řazení stránek vyberte miniaturu stránky, stiskněte šipku nabídky a zvlte plžku Vymazat inkust ze stránky. Obnvení stránek Pkud některu stránku pzměníte (bez ulžení těcht změn), můžete stránku bnvit d stavu, v jakém byla před těmit změnami. Obnvení stránky nebnvuje žádné subry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, které jsu na stránce spuštěny. 42

49 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Pstup bnvení stránky 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte stránku, kteru chcete bnvit. 2. Vyberte plžky Upravit > Obnvit stránku. Objeví se dialvé kn s dtazem na ptvrzení bnvy. P OZ N Á M K Y Pkud jste d psledníh ulžení subru neprváděli žádné změny, je tat mžnst vypnuta. Tut mžnst můžete také vybrat jedním z následujících způsbů: Klepnutím pravým tlačítkem myši na stránku Stiskem šipky nabídky stránky v Řazení stránek Stiskem šipky nabídky stránky během úpravy skupiny stránek (viz Seskupvání stránek na straně 37) Stiskem plžky Obnvit stránku, pkud je v panelu nástrjů bsažena (viz část Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149) Můžete bnvit více stránek najednu.v Řazení stránek vyberte miniaturu stránky, stiskněte šipku nabídky a zvlte plžku Obnvit stránku. 3. Klepněte na Obnvit stránku. Zbrazení krajů studentvy stránky Pkud vaši studenti pužívají k dpvídání na tázky a k přebírání hdncení sftware SMART Ntebk SE (Student Editin), mžná se vám bude při vytváření stránek s tázkami hdit funkce, kdy se zbrazí kraj stránky studenta, zbrazující blast stránky, která bude viditelná na brazvkách studentských pčítačů. Tent pstup platí puze v případě, že Sftware SMART Respnse pužíváte jak sučást interaktivníh výukvéh sftwaru SMART Classrm Suite. Pstup zbrazení krajů stránky studenta 1. Vyberte Zbrazit > Zarvnání. Zbrazí se dialvé kn Zarvnání. 2. Klikněte na kartu Hranice stránky studenta. 3. Vyberte zaškrtávací plíčk Zbrazit hranici kl blasti, která bude viditelná v aplikaci SMART Ntebk SE během hdncení. 43

50 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi 4. Vyberte Přednastavená hdnta a ptm z rzbalvacíh seznamu vyberte rzlišení brazvky. NEBO Vyberte Uživatelská hdnta a zadejte d plí hdnty šířky a výšky studentských brazvek. 5. Klepněte na tlačítk OK. Na stránce se bjeví barevný kraj klem blasti, kteru studenti uvidí na brazvkách svých pčítačů. Práce s pzadími a mtivy stránek Výchzí barva pzadí stránky je bílá. Můžete však nastavit pzadí stránky na různé barvy, přechdy dvu barev, vzrky neb brázky. Mtivy vám umžňují nastavit vlastní pzadí, písm a bjekty pr jednu neb více stránek ve vašem subru.ntebk. Pužívání pzadí a mtivů stránky Vzhled pzadí stránek můžete určit pmcí karty Vlastnsti neb pmcí alerie. Nastavení pzadí pmcí karty Vlastnsti Pmcí karty Vlastnsti můžete nastavit pzadí stránky na různé plné barvy, přechdy dvu barev, vzrky neb brázek. Pstup nastavení pzadí 1. Vyberte Frmát > Pzadí. Na kartě Vlastnsti se zbrazí Styly výplně. 44

51 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi 2. Vyberte styly výplně: Styl výplně Pstup Žádná (průhledná) Vyberte Bez výplně. Plná barva a. Vyberte Plná výplň. b. Prveďte některu z následujících akcí: Vyberte jednu ze 4O barev na paletě. Přechd dvu barev a. Vyberte Přechdvá výplň. Stiskněte Více a v dialvém kně vyberte barvu. Stiskněte kapátk a vyberte barvu na brazvce. b. Pr každu barvu prveďte následující: Vyberte jednu ze 4O barev na paletě. Stiskněte Více a v dialvém kně vyberte barvu. Stiskněte kapátk a vyberte barvu na brazvce. c. V rzbalvacím seznamu vyberte mžnst Styl. Vzr a. Vyberte Vzr výplně. b. Vyberte vzr. c. Stiskněte Barva ppředí, vyberte barvu v dialvém kně a pté stiskněte OK. d. Stiskněte Barva pzadí, vyberte barvu v dialvém kně a pté stiskněte OK. Obrázek a. Vyberte Výplň brázku. b. Stiskněte Prcházet. Zbrazí se dialvé kn Vlžit brazvý subr. c. Najděte a vyberte brázek, který chcete pužít jak pzadí a stiskněte Otevřít. Jestliže vkládáte velký brázek, může se bjevit dialvé kn s dtazem, zda chcete zmenšit velikst brázkvéh subru neb na ji zachvat.více infrmací najdete v kapitle Zmenšvání veliksti subrů na straně 22. Pstup debrání pzadí 1. Vyberte Frmát > Pzadí. Na kartě Vlastnsti se zbrazí Styly výplně. 2. Vyberte Bez výplně. Nastavení pzadí a mtivů pmcí alerie Pzadí neb mtiv stránky, všech stránek ve skupině neb všech stránek v subru můžete vybrat a nastavit z alerie. 45

52 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Pstup přiřazení pzadí neb mtivu 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. V seznamu alerie vyberte katerii Můj bsah, kde se zbrazí vaše vlastní pzadí a mtivy (viz Vytváření mtivů dříve). NEBO Pr zbrazení pzadí a mtivů, nainstalvaných se sftwarem, vyberte Základní prvky alerie. 3. Vyberte Pzadí a mtivy. Galerie zbrazí miniatury dstupných pzadí a mtivů. 4. Stiskněte miniaturu mtivu, který chcete pužít. 5. Stiskněte šipku nabídky miniatury a vyberte Vlžit d aplikace Ntebk. Zbrazí se dialvé kn Vlžit mtiv. 6. Chcete-li pzadí neb mtiv pužít pr všechny stránky v subru, vyberte Vlžit mtiv na všechny stránky. NEBO Chcete-li pzadí neb mtiv pužít pr všechny stránky v aktuální skupině, vyberte Vlžit mtiv na všechny stránky v aktuální skupině. NEBO Chcete-li pzadí neb mtiv pužít pr aktuální stránku, vyberte Vlžit mtiv puze na aktuální stránku. 7. Stiskněte OK. Pstup debrání pzadí neb mtivu 1. Klikněte pravým tlačítkem na stránku. 2. Vyberte Odstranit mtiv. Odeberete pzadí neb mtiv ze všech stránek, ke kterým jste jej přiřadili. Vytváření mtivů Můžete pužít mtivy k přizpůsbení stránek. Můžete vytvřit mtiv a přidat jej d Galerie tak, aby byl k dispzici na vhdném místě. Můžete tent mtiv pužít na jedné stránce, všech stránkách ve skupině neb na všech stránkách v subru. Galerie bsahuje i něklik mtivů. 46

53 K A P I T O L A 3 Vytváření stránek a práce s nimi Pstup vytvření mtivu 1. Vyberte Frmát > Mtivy > Vytvřit mtiv. 2. Zadejte název mtivu d ple Název mtivu. 3. Pzadí nastavte stejným způsbem, jakým pstupujete u stránky (viz Pužívání pzadí a mtivů stránky na straně 44). 4. Přidávejte a upravujte bjekty v mtivu stejným způsbem, jakým pstupujete u stránky (viz Vytváření základních bjektů na straně 49). 5. Stiskněte Ulžit. Mtiv se zbrazí v katerii alerie Můj bsah. Pstup vytvření mtivu na základě aktuální stránky 1. Vyberte Frmát > Mtivy > Vytvřit mtiv ze stránky. 2. Zadejte název mtivu d ple Název mtivu. 3. Stiskněte Ulžit. Mtiv se zbrazí v katerii alerie Můj bsah. 47

54

55 Kapitla 4 Vytváření základních bjektů Psaní a kreslení diitálním inkustem a jeh mazání 50 Psaní neb kreslení diitálním inkustem 50 Psaní neb kreslení mizejícím diitálním inkustem 52 Vytváření vlastních stylů Kreativníh pera 53 Mazání diitálníh inkustu 55 Vytváření tvarů a čar 55 Vytváření tvarů pmcí nástrje Tvary 55 Vytváření tvarů pmcí nástrjů Pravidelné mnhúhelníky 56 Vytváření tvarů pmcí nástrje Per rzpznávající tvary 57 Vytváření rvných čar a bluků 58 Vytváření textu 59 Psaní textu 59 Převd ručně psanéh textu na text psaný strjem 60 Frmátvání textu 61 Změna veliksti textvých bjektů 62 Vkládání matematických symblů 63 Kntrla pravpisu textvých bjektů 63 Vyjímání neb kpírvání textu 64 Vytváření tabulek 65 Vytváření tabulek v sftwaru SMART Ntebk 65 Vkládání tabulek z jiných prramů 66 Přidávání bjektů d tabulek 67 Výběr tabulek, slupců, řádků neb buněk 68 Přesuvání tabulek 69 Změna vlastnstí tabulky 69 Změna veliksti tabulek, slupců neb řádků 71 Přidávání neb debírání slupců, řádků neb buněk 72 Rzdělení a slučení buněk tabulky 73 Přidání neb debrání stínvání buňky 73 Odstraňvání tabulek a bsahu tabulek 74 Objekty jsu stavebními blky bsahu ve vašich subrech.ntebk. Objekt je jednduše předmět na stránce, který jste vytvřili neb imprtvali a pté s ním pracvali. Mezi základní typy bjektů patří: Diitální inkust (psaní a kreslení d ruky) Tvary 49

56 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Rvné čáry Obluky Text Tabulky Psaní a kreslení diitálním inkustem a jeh mazání Diitální inkust je "textem d ruky"nebli bjektem, který jste vytvřili pmcí per interaktivních prduktů neb nástrje Pera sftwaru SMART Ntebk. Psaní neb kreslení diitálním inkustem vám umžňuje rychle přidávat bsah d vašich subrů sftwaru SMART Ntebk při jejich vytváření neb prezentaci studentům. P vytvření diitálníh inkustu jej můžete smazat. Psaní neb kreslení diitálním inkustem Nejjedndušším způsbem psaní neb kreslení diitálním inkustem je pužití pera neb per vašeh interaktivníh prduktu. Pmcí nástrje Pera můžete vytvářet i bjekty d ruky. Nástrj Pera vám umžňuje psát neb kreslit diitálním s pužitím pěti typú pera: Typ pera Účel a příklad Pznámky Standardní Kalirafické Pište neb kreslete diitálním inkustem ve velkém mnžství barev a typů čar. Pište neb kreslete diitálním inkustem stejně, jak u typu Standardní pera, ale s čárami různé síle. Barevná tužka Pište neb kreslete diitálním inkustem jak pastelku. Pmcí pera typu Standard můžete psát neb kreslit diitálním inkustem, který p něklika sekundách pstupně zmizí (viz Psaní neb kreslení mizejícím diitálním inkustem na straně 52). Per kalirafickéh typu je užitečné pr výuku psaní ruku. Nástrj Kalirafická pera je dstupný, puze je-li váš pčítač připjen k interaktivnímu prduktu SMART. Per typu Pastelka je spíše než pr psaní určen pr umělecku tvrbu, jak je malvání, vybarvvání brázků, a tak dále. 50

57 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Typ pera Účel a příklad Pznámky Zvýrazňvač Zvýrazňujte text a další bjekty. Kreativní Přidávejte ke svým prezentacím pestrbarevné prvky. Můžete vytvářet vlastní styly kreativníh pera (viz Vytváření vlastních stylů Kreativníh pera na straně 53. Pr psaní neb kreslení diitálním inkustem 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte druh pera. Krmě výše zmíněných pěti druhů per můžete zvlit i nástrje Kuzelné per a Per rzpznávání brazců kn (viz Pužití kuzelnéh pera na straně 129 a Vytváření tvarů pmcí nástrje Per rzpznávající tvary na straně 57). 3. Vyberte typ čáry. 4. Typ čáry můžete také přizpůsbit pmcí selektrů vlastnsti. Typ čáry neb bluku můžete také přizpůsbit pmcí karty Vlastnsti (viz Změna vlastnstí bjektu na straně 77). 51

58 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů 5. Pište neb kreslete diitálním inkustem na stránce. T I P Y Při psaní nespčívejte lktem neb dlaní ruky na brazvce interaktivníh prduktu. Jestliže napíšete neb nakreslíte něklik řádků, Sftware SMART Ntebk tyt řádky autmaticky spjí d jednh bjektu.pkud například píšete písmena nějakéh slva, Sftware SMART Ntebk jedntlivá písmena zkmbinuje d jednh bjektu, a umžní vám pracvat s celým slvem. Chcete-li psát slva na stejný řádek, ale neseskupvat je, nechejte mezi nimi velku mezeru, pužijte různá pera neb před psaním dalšíh slva vlžte na chvíli per d lišty s ppisvači (puze u interaktivních tabulí). Pkud chcete psát úhlpříčně, pište na rvný řádek a ptm jej tčte (viz Otáčení bjektů na straně 88). Pkud chcete psát malými písmeny, pište velkými písmeny a ptm je zmenšete (viz Změna veliksti bjektů na straně 86). Ohraničené blasti můžete vyplňvat diitálním inkustem (viz Vyplňvání kreseb diitálním inkustem na straně 79). Psaní neb kreslení mizejícím diitálním inkustem Pmcí nástrje Pera můžete vytvářet bjekty d ruky, které p uplynutí zadané dby pmalu zmizí. Pmcí nástrje Pera můžete vytvářet bjekty d ruky, které p uplynutí zadané dby pmalu zmizí (Vytváření mizejících bjektů pmcí kuzelnéh pera na straně 129). Pr psaní neb kreslení mizejícím diitálním inkustem 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte Per. 3. Vyberte typ čáry. 52

59 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů 4. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 5. Stiskněte Styly výplně. 6. Zaškrtněte plíčk Pvlit vyblednutí inkustu p napsání a v rzevíracím seznamu Čas zeslabení vyberte pčet sekund, které mají uplynut mezi dbu vašeh psaní neb kreslení a dbu kdy zmizí. 7. Pište neb kreslete diitálním inkustem na stránce. Vytváření vlastních stylů Kreativníh pera Sftware SMART Ntebk zahrnuje sm stylů Kreativníh pera (viz Psaní neb kreslení diitálním inkustem na straně 50). Krmě těcht stylů můžete vytvářet vlastní styly s využitím brázků neb bjektů na aktuálně zvlené stránce. Pr vytvření vlastníh kreativníh pera pmcí brázku 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte Kreativní per. 3. Vyberte typ čáry. 4. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 5. Stiskněte Styl čáry. 6. Zvlte Pužít pr razítk vlastní brázek. 7. Klepněte na tlačítk Prcházet. Zbrazí se dialvé kn Vlžit brazvý subr. 53

60 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů 8. Vyhledejte a vyberte brázek, který chcete pr styl kreativníh pera pužít. 9. Stiskněte Otevřít. 10. Pište neb kreslete diitálním inkustem na stránce. T I P Pr bnvení pužívání výchzíh typu čáry zvlte mžnst Pužít výchzí vzr. Pkud chcete vlastní styl kreativníh pera ulžit pr buducí pužití, stiskněte Ulžit vlastnsti nástrje.pzději můžete styl kreativníh pera bnvit (viz Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149). Pr vytvření vlastníh kreativníh pera pmcí bjektu 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte Kreativní per. 3. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 4. Stiskněte Styl čáry. 5. Zvlte Pužít pr razítk vlastní brázek. 6. Stiskněte tlačítk Vybrat bjekt a vyberte některý z bjektů na stránce. 7. Pište neb kreslete diitálním inkustem na stránce. T I P Pr bnvení pužívání výchzíh typu čáry zvlte mžnst Pužít výchzí vzr. Pkud chcete vlastní styl kreativníh pera ulžit pr buducí pužití, stiskněte Ulžit vlastnsti nástrje.pzději můžete styl kreativníh pera bnvit (viz Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149). 54

61 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Mazání diitálníh inkustu Diitální inkust můžete ze svéh interaktivníh prduktu vymazat s pužitím umy neb esta mazání. Pkud ale mažete diitální inkust ze stránky subru.ntebk, můžete rvněž mazat bjekty pmcí nástrje Guma. Přestže můžete vymazat diitální inkust, nemůžete ale vymazat některé typy bjektů včetně tvarů, čar, textu a brázků.chcete-li tyt typy bjektů dstranit, je nutné je smazat (viz Odstraňvání bjektů na straně 95). Pr mazání diitálníh inkustu 1. Stiskněte plžku Guma a zvlte typ umy. 2. Vymažte diitální inkust. Vytváření tvarů a čar Krmě kreslení tvarů a čar vlnu ruku diitálním inkustem můžete vytvářet tvary a čáry pmcí nástrjů v sftwaru SMART Ntebk. Chcete-li ze stránky dstranit brazec neb čáru, musíte je smazat (viz Odstraňvání bjektů na straně 95). Nástrj Guma nedstraňuje brazce. Vytváření tvarů pmcí nástrje Tvary Nástrj tvary můžete pužít k vytvření různých tvarů včetně dknalých kružnic, dknalých čtverců, dknalých trjúhelníků a jiných emetrických tvarů, značek zaškrtnutí, tvaru X. Můžete přidat brazec na stránku a ptm upravit jeh vlastnsti. Alternativně můžete upravit brysvu barvu, barvu výplně a tlušťku čáry tvaru a ptm jej přidat na stránku. 55

62 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Pstup vytvření tvaru 1. Stiskněte plžku Tvary. Zbrazí se tlačítka nástrje Tvary. 2. V panelu nástrjů zvlte tvar. NEBO Stiskněte a vyberte tvar. 3. Tvar můžete také přizpůsbit pmcí selektrů vlastnstí. Tvar můžete také upravit pmcí karty Vlastnsti (viz Změna vlastnstí bjektu na straně 77). 4. Vytvřte tvar stiskem brazvky v místě, kam chcete brazec umístit, a ptm tažením určete pžadvanu velikst brazce. T I P Pkud během kreslení tvaru pdržíte klávesu SHIFT, můžete vytvářet perfektní kružnice, čtverce, trjúhelníky a jiné tvary. Vytváření tvarů pmcí nástrjů Pravidelné mnhúhelníky Krmě vytváření tvarů pmcí nástrje Tvary můžete vytvářet pravidelné mnhúhelníky se 3 až 15 stranami pmcí nástrje Pravidelné mnhúhelníky. 56

63 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Vytváření tvarů pmcí nástrje Pravidelné mnhúhelníky 1. Stiskněte plžku Pravidelné mnhúhelníky. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pravidelné mnhúhelníky. 2. V panelu nástrjů zvlte tvar. NEBO Stiskněte a vyberte tvar. Číslvka tvaru naznačuje pčet jeh stran. 3. Tvar můžete také přizpůsbit pmcí selektrů vlastnstí. Tvar můžete také upravit pmcí karty Vlastnsti (viz Změna vlastnstí bjektu na straně 77). 4. Vytvřte tvar stiskem brazvky v místě, kam chcete brazec umístit, a ptm tažením určete pžadvanu velikst brazce. Vytváření tvarů pmcí nástrje Per rzpznávající tvary Nástrj Per rzpznávající tvary můžete pužít pr kreslení kružnic, válů, čtverců, pravúhelníků, trjúhelníků a bluků. Tvary můžete také vytvářet pmcí nástrje Tvary (viz Vytváření tvarů pmcí nástrje Tvary na straně 55) neb nástrje Pravidelné mnhúhelníky (viz Vytváření tvarů pmcí nástrjů Pravidelné mnhúhelníky na předchzí straně). 57

64 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Pstup nakreslení tvaru 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte Per rzpznávající tvary. 3. Nakreslete tvar na interaktivní brazvku. Pkud sftware SMART Ntebk vaši kresbu rzpzná jak kružnici, vál, čtverec, pravúhelník, trjúhelník neb bluk, ptm přidá tent brazec na stránku. Vytváření rvných čar a bluků Pr kreslení rvných čar a bluků můžete pužít nástrj Čáry. Můžete přidat čáru na stránku a ptm upravit jeh vlastnsti. Neb můžete čáru upravit a ptm ji přidat na stránku. Pstup nakreslení rvné čáry neb bluku 1. Stiskněte tlačítk Čáry. Zbrazí se tlačítka nástrje Čáry. 58

65 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů 2. Zvlte typ čáry neb bluku. 3. Typ čáry neb bluku můžete také přizpůsbit pmcí selektrů vlastnsti. Typ čáry neb bluku můžete také přizpůsbit pmcí karty Vlastnsti (viz Změna vlastnstí bjektu na straně 77). 4. Čáru vytvříte stiskem v místě, kde má čára začínat, a následným přetáhnutím tam, kde má čára knčit. Vytváření textu Text můžete v sftwaru SMART Ntebk vytvářet jedním z následujících způsbů: Psaním textu na klávesnici připjené k vašemu pčítači Psaním textu s pužitím klávesnice SMART Psaním textu ruku (viz Psaní a kreslení diitálním inkustem a jeh mazání na straně 50) a jeh následným převdem na strjem psaný text pmcí sftwarvé funkce rzpznávání ručně psanéh textu P vytvření textu jej můžete upravit, zkntrlvat pravpis a změnit jeh vlastnsti, včetně stylu, veliksti a barvy fntu. Psaní textu Můžete psát nvý text neb upravvat existující text. Pr psaní nvéh textu 1. Nemáte-li k dispzici klávesnici, stiskněte iknu Interaktivní tabule SMART v znamvací blasti a vyberte Klávesnice. 2. Stiskněte Text a vyberte dstupný styl písma. 3. Můžete také přizpůsbit styl písma (viz Frmátvání textu na straně 61). 4. Stiskněte na míst, kde má text začínat. 5. Napište text. 6. P dknčení stiskněte mim textvý bjekt. Pr úpravu stávajícíh textu 1. Pklepejte na textvý bjekt. 2. Upravte text. 3. P dknčení stiskněte mim textvý bjekt. 59

66 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Převd ručně psanéh textu na text psaný strjem Na brazvku svéh interaktivníh můžete psát pmcí typu pera Standardní neb Kalirafické, a svůj rukpis převádět na strjem psaný text. Sftware SMART Ntebk dkáže převádět ručně psaný text ve více jazycích. Pstup převedení ručně psanéh textu na strjem psaný text 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte plžky Per neb Kalirafické per. 3. Napište text. T I P Pište pěkné, tiskací znaky na vdrvnu čáru. Přestže SMART Ntebk umí převádět zksené písm neb kurzívu, výsledek není vždy knzistentní. 4. Vyberte textvý bjekt. Funkce rzpznávání ručně psanéh textu sftwaru SMART Ntebk prvná vaše ruku psané slv se svým slvníkem a identifikuje slva c nejvíce pdbná tmu, které jste napsali. 5. Stiskněte šipku nabídky bjektu. Otevře se nabídka se seznamem dpvídajících slv; před každým slvem bude Rzpznat. P OZ N Á M K Y Chcete-li, aby sftware SMART Ntebk identifikval slva v jiném jazyce, vyberte Rzpznat jazyky a ze seznamu vyberte jiný jazyk. Sftware SMART Ntebk aktualizuje seznam dpvídajících slv, aby bsahval slva ve vybraném jazyce. Pkud změníte jazyk rzpznávání rukpisu, nezměníte výchzí jazyk rzhraní sftwaru SMART Ntebk, ani svéh peračníh systému. 6. Vyberte slv ze seznamu dpvídajících slv. Vybrané slv se zbrazí na stránce. 60

67 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Frmátvání textu Chcete-li frmátvat celý text v jednm textvém bjektu, vyberte textvý bjekt. NEBO Pkud chcete frmátvat určitý text v textvém bjektu, pklepejte na textvý bjekt, a pak vyberte text. Text můžete frmátvat pmcí tlačítek v panelu nástrjů neb pmcí mžnstí v kartě Vlastnsti neb nabídky Frmát. Není-li karta Vlastnsti zbrazena, stiskněte Vlastnsti a ptm Styl textu. Následující tabulka uvádí změny frmátvání, které můžete pmcí výše uvedených nástrjů prvádět: Změnit Panel nástrjů Karta Vlastnsti Nabídka Frmát Znak, dstavec neb úrveň bjektu Změnit řez písma Změnit velikst písma T I P Chcete-li zvlit velikst písma, která není v rzevíracím seznamu (včetně veliksti písma s desetinnými hdntami, jak je 20.5), zadejte velikst písma v pli Velikst písma v panelu nástrjů. Změna barvy Tučné písm, kurzíva neb pdtržený text Přeškrtnutý text * Text hrním neb dlním indexem * Odstavec neb úrveň bjektu Změna zarvnání (vlev, vprav neb na střed) Změna dsazení * Vytvření seznamu s drážkami neb číslvanéh seznamu * 61

68 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Změnit Panel nástrjů Karta Vlastnsti Nabídka Frmát Změna řádkvání T I P Chcete-li mezi dstavce přidat řádkvání, zvlte Na knci dstavce vlžit mezeru, zaškrtněte plíčk na kartě Vlastnsti neb zvlte plžky Frmát > Odstavec> Řádkvání> Na knci dstavce vlžit mezeru. Změnit směr jazyka (zleva dprava neb zprava dleva) Pr jazyky, které se čtu zleva dprava (např. čeština a anličtina) zvlte Frmát > Odstavec > Směr > Zleva dprava. NEBO Pr jazyky, které se čtu zprava dleva (např. arabština a hebrejština) zvlte Frmát > Odstavec > Směr > zprava dleva. Úrveň bjektu Změňte směr textu (hrizntální neb vertikální) * Pr změnu průhlednsti * Pr zbrazení tlačítka pr tyt změny frmátvání stiskněte tlačítk Další mžnsti textu. Změna veliksti textvých bjektů Pkud měníte velikst textvéh bjektu pdle pstupu v části Změna veliksti bjektů na straně 86, text v bjektu změní velikst. Pkud chcete změnit velikst textvéh bjektu bez změny velikst textu v bjektu, pstupujte pdle následujícíh pstupu. Pr změnu veliksti textvéh bjektu 1. Pklepejte na textvý bjekt. 2. Stiskněte jeden ze dvu bílých kruhů p stranách textvéh bjektu a kruh přetáhněte pr zvýšení neb snížení veliksti textvéh bjektu. 62

69 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Vkládání matematických symblů Na stránku můžete vkládat celu řadu matematických a vědeckých symblů. Matematické symbly představují puze znaky. Neprvádějí matematické perace. Pstup vlžení matematickéh symblu 1. Zadejte text na stránku. 2. Stiskněte plžku Další mžnsti textu a zvlte Vlžit symbl. Zbrazí se dialvé kn Vlžit symbly. 3. Stiskněte katerii. Zbrazí se seznam symblů. 4. Stiskněte symbl, který chcete přidat k textu. 5. Stiskněte Vlžit. Symbl se zbrazí v textvém bjektu. Kntrla pravpisu textvých bjektů Sftware SMART Ntebk kntrluje pravpis během psaní textu. Pkud napíšete některé slv nesprávně, sftware SMART Ntebk slv červeně pdtrhne. Ptm můžete na slv klepnut pravým tlačítkem myši a ze seznamu mžnstí vybrat správnu frmu. Tut funkci však můžete zakázat a pravpis kntrlvat pmcí dialvéh kna Kntrla pravpisu. Pr zakázání autmatické kntrly pravpisu 1. Stiskněte plžku Text. 2. Stiskněte plžku Další mžnsti textu a zvlte Kntrla pravpisu. Pr ruční kntrlu pravpisu textvéh bjektu 1. Vyberte textvý bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Zkntrlvat pravpis. Pkud sftware SMART Ntebk najde nesprávně napsané slv, zbrazí se dialvé kn Kntrla pravpisu. Tt dialvé kn zbrazí nesprávně hláskvané slv a navrhne alternativy. 63

70 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů 3. U každéh chybně napsanéh slva, udělejte jednu z následujících akcí: Chcete-li pr tent výskyt zachvat napsané slv v nezměněné pdbě, stiskněte Přeskčit. Chcete-li zachvat napsané slv v nezměněné pdbě pr všechny výskyty v subru, stiskněte Přeskakvat. Chcete-li zachvat napsané slv v nezměněné pdbě pr všechny výskyty v subru a přidat slv d slvníku, stiskněte Přidat d slvníku. Chcete-li změnit slv pr tent výskyt, vyberte správné slv ze seznamu Návrhy a stiskněte Zaměnit. Chcete-li změnit slv pr všechny výskyty v subru, vyberte správné slv ze seznamu Návrhy a stiskněte Zaměňvat. Pkud tlačítk stisknete mylem, pr vrácení změny stiskněte mžnst Zpět. P dknčení tht krku u každéh chybně napsanéh slva se zbrazí dialvé kn s dtazem zda si přejete zkntrlvat pravpis ve zbylém subru. 4. Chcete-li zkntrlvat pravpis ve zbytku subru stiskněte An. NEBO Nechcete-li zbytek subru kntrlvat, stiskněte Ne a dialvé kn Zkntrlvat pravpis se zavře. Vyjímání neb kpírvání textu Textvé bjekty můžete vyjímat, kpírvat a vkládat jak všechny statní bjekty (viz Vyjímání, kpírvání a vkládání bjektů na straně 84). Můžete také vyjímat, kpírvat a vkládat vybraný text v textvých bjektech. Pr vyjmutí a vlžení textu na jiné umístění na stejné stránce 1. Pklepejte na textvý bjekt. 2. Vyberte text, který chcete vyjmut. 3. Vybraný text přetáhněte na jiné umístění na stejné stránce. Pr kpírvání a vlžení textu na jinu stránku 1. Pkud funkce řazení stránek není zbrazena, stiskněte Řazení stránek. 2. Pklepejte na textvý bjekt. 3. Vyberte text, který chcete kpírvat. 4. V kartě Řazení stránek přetáhněte vybraný text na iknu jiné stránky. 64

71 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Vytváření tabulek Tabulky můžete vytvářet v sftwaru SMART Ntebk neb je vkládat z jiných prramů. P vytvření tabulky, můžete vkládat bjekty d buněk tabulky. Chcete-li přizpůsbit tabulku, můžete vybrat tabulku, slupec, řádek, buňku neb výběr buněk a prvést následující: Přesunut tabulku Změnit typ čáry, výplň a vlastnsti textu Změnit velikst tabulky, slupce neb řádku Vlžit neb debrat slupce, řádky neb buňky Rzdělit neb slučit buňky Přidat neb debrat stínvání buňky Odstranit tabulku Vytváření tabulek v sftwaru SMART Ntebk Pr vlžení tabulky pmcí tlačítka Tabulka 1. Stiskněte plžku Tabulka. Zbrazí se mřížka. 2. Psunem ukazatele v mřížce vyberte pčet slupců a řádků, které má tabulka mít. Buňky v mřížce dpvídají buňkám tabulky. T I P Mřížka standardně zbrazí sm řádků a sm slupců. Řádky můžete přidávat přesunutím ukazatele pd dlní řádek. Pdbně můžete přidávat slupce přesunutím ukazatele za pravý slupec. Jestliže pužíváte myš, klikněte a během psunu ukazatele pdržte levé tlačítk myši. 3. Stiskněte brazvku neb klikněte myší. Tabulka se zbrazí na stránce. Pr vlžení tabulky prstřednictvím dialvéh kna Vlžit tabulku 1. Vyberte Vlžit > Tabulku. Zbrazí se dialvé kn Vlžit tabulku. 65

72 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů 2. D plíček zadejte pčet řádků a slupců. 3. Neb také vyberte mžnst Čtvercvé buňky tabulky, abyste získali čtvercvé buňky tabulky. 4. Můžete také zvlit plžku Pamatvat si rzměry pr nvé tabulky a aktuální rzměry tabulky pužít pr všechny tabulky, které v sftwaru SMART Ntebk v buducnu vytvříte. 5. Stiskněte OK. Tabulka se zbrazí na stránce. Pstup nakreslení tabulky 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte plžky Per neb Kalirafické per. 3. Vyberte typ čáry. 4. Nakreslete tabulku na brazvku. T I P Snažte se nakreslit čáry tabulky c nejrvnější a spjte rhy tabulky. 5. Stiskněte Vybrat. 6. Vyberte vaši kresbu. 7. Stiskněte šipku nabídky tabulky a vyberte Rzpznat tabulku. Pkud sftware SMART Ntebk rzpzná kresbu jak tabulku, debere kresbu a přidá na stránku tabulku. Vkládání tabulek z jiných prramů Můžete vyjímat neb kpírvat tabulku z Wrdu neb PwerPint a vlžit ji d subru.ntebk. Frmátvání a rzlžení tabulky se však mhu v dkumentu Wrd lišit. Chcete-li vyjmut neb kpírvat více než jednu tabulku, musíte každu tabulku vyjmut neb kpírvat jedntlivě. 66

73 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Můžete rvněž vyjmut neb kpírvat tabulku ze subru.ntebk a ptm ji vlžit d aplikace Wrd neb PwerPint.Frmátvání a rzlžení tabulky se však mhu v dkumentu Wrd neb PwerPint lišit. Pkud d aplikace PwerPint vlžíte tabulku s buňkami, které bsahují jiné než textvé bjekty, tyt netextvé bjekty se v aplikace PwerPint zbrazí mim tabulku. Přidávání bjektů d tabulek P vlžení tabulky na stránku můžete vkládat bjekty d buněk tabulky. D každé buňky můžete přidat puze jeden bjekt. Chcete-li d buňky přidat více bjektů, prveďte jednu z následujících akcí: Objekty před vlžením d tabulky seskupte (viz Seskupvání bjektů na straně 89). Vyberte všechny bjekty najednu a ptm je d tabulky přidejte tak, jak je ppsán v následujícím pstupu. Sftware SMART Ntebk bjekty v buňce tabulky seskupuje autmaticky. Pstup přidání bjektu d tabulky 1. Vyberte bjekt. 2. Přetáhněte bjekt d buňky tabulky. Objekt nelze přesunut, pkud je uzamčen na pzici (viz Uzamykání bjektů na straně 83). Objekt se zbrazí v buňce tabulky. Pkud d tabulky přidáte textvý bjekt, buňka přizpůsbí svu velikst danému bjektu. Pkud d tabulky přidáte jiný typ bjektu, bjekt přizpůsbí svu velikst buňce. Pstup debrání bjektu z tabulky 1. Vyberte bjekt. 2. Přetáhněte bjekt z tabulky. 67

74 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Výběr tabulek, slupců, řádků neb buněk Můžete vybrat tabulku, slupec, řádek, buňku neb výběr buněk. P výběru tabulky neb části tabulky můžete: Přesunut tabulku Změnit vlastnsti tabulky neb buněk Změnit velikst tabulky, slupců neb řádků Přidat neb debrat slupce, řádky neb buňky Rzdělit neb slučit buňky Přidat neb debrat stínvání buňky Odstranit tabulku Pstup výběru tabulky 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte vedle, ale těsně, rhu tabulky, a přetáhněte d prtějšíh rhu. Nezačínejte s tažením zevnitř tabulky. Jinak vyberete buňku tabulky namíst tabulky. Pstup výběru slupce 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte dvnitř hrní buňky slupce a táhněte k dlní buňce. Pstup výběru řádku 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte dvnitř buňky řádku zcela vlev a táhněte k buňce řádku zcela vprav. Pstup výběru buňky 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte dvnitř buňky. 68

75 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Pstup výběru více buněk 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte dvnitř buňky, která je nejvíce nahře a vlev, a táhněte k buňce, která je nejvíce dle a vprav. Pkud vyberete více buněk a přetáhnete je na jinu pzici na stránce, vytvříte nvu tabulku, která se bude skládat z vybraných buněk a jejich bsahu. Přesuvání tabulek Tabulku můžete p vytvření na stránce přesuvat. Pstup přesunutí tabulky Vyberte tabulku a přetáhněte ji na jiné míst na stránce. NEBO Vyberte všechny buňky tabulky a přetáhněte buňky na jinu pzici na stránce. Změna vlastnstí tabulky Můžete pužít kartu Vlastnsti ke změně vlastnstí tabulky včetně její průhlednsti, barvy buněk a barvy čáry. Pstup změny výplně tabulky 1. Vyberte tabulku, slupec, řádek, buňku neb výběr buněk. 2. Stiskněte šipku nabídky tabulky, slupce, řádku neb buňky a zvlte plžku Vlastnsti. 3. Stiskněte Styly výplně. 69

76 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů 4. Vyberte styly výplně: Styl výplně Pstup Žádná (průhledná) Vyberte Bez výplně. Plná barva a. Vyberte Plná výplň. b. Prveďte některu z následujících akcí: Vyberte jednu ze 4O barev na paletě. Přechd dvu barev a. Vyberte Přechdvá výplň. Stiskněte Více a v dialvém kně vyberte barvu. Stiskněte kapátk a vyberte barvu na brazvce. b. Pr každu barvu prveďte následující: Vyberte jednu ze 4O barev na paletě. Stiskněte Více a v dialvém kně vyberte barvu. Stiskněte kapátk a vyberte barvu na brazvce. c. V rzbalvacím seznamu vyberte mžnst Styl. Vzr a. Vyberte Vzr výplně. b. Vyberte vzr. c. Stiskněte Barva ppředí, vyberte barvu v dialvém kně a pté stiskněte OK. d. Stiskněte Barva pzadí, vyberte barvu v dialvém kně a pté stiskněte OK. Obrázek a. Vyberte Výplň brázku. b. Stiskněte Prcházet. c. Najděte a vyberte brázek, který chcete pužít jak pzadí a stiskněte Otevřít. Jestliže vkládáte velký brázek, může se bjevit dialvé kn s dtazem, zda chcete zmenšit velikst brázkvéh subru neb na ji zachvat.více infrmací najdete v kapitle Zmenšvání veliksti subrů na straně 22. d. Bez hledu na t, zda je brázek větší neb menší než bjekt, zvlte Zachvat velikst brázku. NEBO Pr změnu velikst brázku tak, aby se vešel d bjektu, vyberte plžku Přizpůsbit brázek veliksti. 5. Můžete psunut psuvník Průhlednst bjektu dprava a zprůhlednit tak tabulku. 70

77 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Pstup změny stylu čáry tabulky 1. Vyberte tabulku. Můžete měnit puze styl čáry celé tabulky, nikli jedntlivých buněk, slupců neb řádků. 2. Stiskněte šipku nabídky tabulky, slupce, řádku neb buňky a zvlte plžku Vlastnsti. 3. Stiskněte Styl čáry. 4. Změňte styl textu tabulky. Pstup změny stylu textu tabulky 1. Vyberte tabulku, slupec, řádek, buňku neb výběr buněk. 2. Stiskněte šipku nabídky tabulky, slupce, řádku neb buňky a zvlte plžku Vlastnsti. 3. Stiskněte Styl textu. 4. Změňte stylu textu tabulky (viz Frmátvání textu na straně 61). Změna veliksti tabulek, slupců neb řádků Chcete-li přizpůsbit tabulku, můžete změnit velikst tabulky, slupce neb řádku. Pstup změny veliksti tabulky 1. Vyberte tabulku. 2. Stiskněte úchyt změny veliksti tabulky (šedý kruh) a jeh přetáhnutím zvětšete neb zmenšete velikst tabulky. Pstup změny veliksti slupce 1. Zvlte Vybrat. 2. Stiskněte svislu hranici naprav d slupce. Zbrazí se ukazatel změny veliksti. 3. Přetažením svislé hranice změňte velikst slupce. Pstup změny veliksti řádku 1. Zvlte Vybrat. 2. Stiskněte vdrvnu hranici pd řádkem. 71

78 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Zbrazí se ukazatel změny veliksti. 3. Přetažením vdrvné hranice změňte velikst řádku. Chcete-li změnit velikst všech buněk v tabulce 1. Vyberte tabulku. 2. Stiskněte šipku nabídky tabulky a vyberte Přizpůsbit velikst. 3. Zvlte jednu z následujících mžnstí: Vytvřit stejnu výšku pr vytvření všech buněk tabulky se stejnu výšku. Vytvřit stejnu šířku pr vytvření všech buněk tabulky se stejnu šířku. Vytvřit stejnu velikst pr vytvření všech buněk tabulky se stejnu výšku a šířku. Čtvercvé buňky tabulky, aby byly všechny buňky v tabulce čtvercvé. Přidávání neb debírání slupců, řádků neb buněk Chcete-li přizpůsbit tabulku, můžete přidat slupce neb řádky. Pstup přidání slupce 1. Vyberte slupec. 2. Stiskněte šipku nabídky slupce a vyberte Vlžit slupec. Naprav d sučasnéh slupce se zbrazí nvý slupec. Pstup debrání slupce 1. Vyberte slupec. 2. Stiskněte šipku nabídky slupce a vyberte Odstranit slupec. Pstup přidání řádku 1. Vyberte řádek. 2. Stiskněte šipku nabídky řádku a vyberte Vlžit řádek. Pd sučasným řádkem se zbrazí nvý řádek. Pstup debrání řádku 1. Vyberte řádek. 2. Stiskněte šipku nabídky řádku a vyberte Odstranit řádek. 72

79 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů Pstup debrání buňky 1. Vyberte buňku. 2. Stiskněte šipku nabídky buňky a vyberte Odstranit buňky. Odstraněním buňky dstraníte i bsah buňky. Buňka nepůjde dstranit, pkud bude představvat jediné spjení mezi dvěma plvinami tabulky. Rzdělení a slučení buněk tabulky Můžete přidávat tabulky na stránku a vkládat bjekty d buněk tabulky. Chcete-li přizpůsbit tabulku, můžete rzdělit neb slučit buňky. Pstup rzdělení buňky 1. Vyberte buňku. 2. Stiskněte šipku nabídky buňky a vyberte Rzdělit. 3. Vyberte jednu z mžnstí rzdělení buňky na něklik řádků a/neb slupců. Rzdělíte-li buňku s bsahem, bsah se p rzdělení zbrazí v levé hrní buňce. Pstup slučení buněk 1. Vyberte buňky. 2. Stiskněte šipku nabídky buňky a vyberte Slučit buňky. Pkud slučíte buňky s bsahem, slučené buňky tent bsah zachvají v levé hrní buňce. Je-li levá hrní buňka prázdná, slučená buňka zachvá bsah dalšíh dstupné ne-prázdné buňky ve směru zleva dprava a shra dlů. Přidání neb debrání stínvání buňky D buňky tabulky můžete přidat stínvání buňky. T vám umžňuje během prezentace dkrývat infrmace v buňkách. 73

80 K A P I T O L A 4 Vytváření základních bjektů P OZ N Á M K Y Stínvání buňky musíte debrat, pkud chcete změnit vlastnsti tabulky, vlžit slupce neb řádky, debrat slupce, řádky neb buňky neb rzdělit či slučit buňky. Můžete také přidat stínvání brazvky, které bude zakrývat celu stránku (viz Pužívání Stínvání brazvky na straně 128). Pr přidání stínvání buňky 1. Vyberte buňku. 2. Stiskněte šipku nabídky buňky a vyberte mžnst Přidat stínvání buňky. Pr zbrazení neb skrytí bsahu buňky 1. Stiskněte stínvání buňky. Stínvání buňky zmizí a zbrazí bsah buňky. 2. Stiskněte v levém hrním rhu buňky. Stínvání buňky se zbrazí a skryje bsah buňky. Pr dstranění stínvání buňky 1. Vyberte buňku. 2. Stiskněte šipku nabídky buňky a vyberte mžnst Odstranit stínvání buňky. Odstraňvání tabulek a bsahu tabulek Můžete dstranit bsah tabulky neb samtnu tabulku. Všechny bjekty na stránce, včetně tabulek, můžete dstranit vymazáním stránky (viz Vymazání stránek na straně 41). Pr dstranění bsahu tabulky 1. Vyberte buňky s bsahem, který chcete dstranit. 2. Stiskněte plžku Odstranit. Pr dstranění tabulky 1. Vyberte tabulku. 2. Stiskněte šipku nabídky tabulky a vyberte Odstranit. 74

81 Kapitla 5 Práce s bjekty Výběr bjektů 76 Změna vlastnstí bjektu 77 Změna výplně 77 Vyplňvání kreseb diitálním inkustem 79 Změna jiných vlastnstí 80 Nastavení nástrje ukládání 80 Umísťvání bjektů 80 Přesuvání bjektů 80 Přesuvání bjektů na jinu stránku 81 Zarvnání bjektů 82 Změna uspřádání seskupených bjektů 83 Uzamykání bjektů 83 Vyjímání, kpírvání a vkládání bjektů 84 Klnvání bjektů 85 Změna veliksti bjektů 86 Pužití úchytu změny veliksti 86 Pužití esta škálvání 86 Otáčení bjektů 88 Pužití úchytu táčení 88 Pužití esta táčení 88 Převracení bjektů 89 Seskupvání bjektů 89 Manuální seskupvání bjektů 90 Pmcí menu 90 Pužití skupinvéh esta 90 Autmatické seskupvání bjektů 91 Přidávání dkazů k bjektům 91 Přidávání zvuků d bjektů 93 Animvání bjektů 95 Odstraňvání bjektů 95 P vytvření bjektu jej můžete vybrat a pracvat s ním tak, jak je ppsán v tét kapitle. Úlhy, ppsané v tét kapitle, jsu pr všechny bjekty, ne jen pr základní bjekty. 75

82 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Výběr bjektů Předtím, než s bjektem můžete pracvat, jej musíte vybrat. Můžete vybrat jeden bjekt, více bjektů neb všechny bjekty na stránce. Když bjekt vyberete, zbrazí se klem něj bdélník. Šedý kruh v pravém dlním rhu bjektu je úchyt změny veliksti (viz Změna veliksti bjektů na straně 86). Zelený kruh nad bjektem je rtačním úchytem (viz Otáčení bjektů na straně 88). Šipka dlů v pravém hrním rhu bjektu je šipka nabídky. Stiskem šipky nabídky zbrazíte nabídku příkazů. Stiskem šipky nabídky bjektu tevřete stejnu nabídku jak kliknutím pravým tlačítkem na bjekt. Pstup výběru bjektu 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte bjekt, který chcete vybrat. Klem bjektu se zbrazí bdélník výběru. Pkud stisknete bjekt a míst šipky nabídky se zbrazí symbl zámku, bjekt je uzamknutý.v závislsti na typu zámku může být zaptřebí bjekt demknut předtím, než s ním bude mžn manipulvat (viz Uzamykání bjektů na straně 83). 76

83 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Pstup výběru více bjektů 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte interaktivní brazvku a táhněte, dkud se klem bjektů, které chcete vybrat, nezbrazí bdélník. NEBO Pdržte klávesu CTRL a stiskněte bjekty, které chcete vybrat. Klem vybraných bjektů se zbrazí bdélník výběru. Pkud nakreslíte bdélník klem více bjektů, z nichž jsu některé uzamčené (viz Uzamykání bjektů na straně 83), vyberete puze demčené bjekty. Pstup výběru všech bjektů na stránce Vyberte Upravit > Vybrat vše. Klem všech bjektů na stránce se zbrazí bdélník výběru. Pkud jsu některé bjekty uzamknuté (viz Uzamykání bjektů na straně 83), vyberete puze demknuté bjekty. Pstup výběru všech uzamknutých bjektů na stránce Vyberte Upravit > Vybrat všechny uzamčené pznámky. Klem všech zamknutých bjektů na stránce se zbrazí bdélník výběru. Změna vlastnstí bjektu Můžete také měnit vlastnsti bjektu. Vlastnsti, které můžete měnit, závisí na typu vybranéh bjektu. Můžete rvněž vybrat více bjektů a změnit jejich vlastnsti sučasně. Změna výplně Výplň bjektu můžete změnit výběrem bjektu a nastavením výplně na kartě Vlastnsti neb kliknutím na tlačítk Výplň a nastavením výplně a výběrem danéh bjektu. Pstup změny výplně bjektu nejprve výběrem bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 77

84 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty 3. Stiskněte Styly výplně. 4. Vyberte styly výplně: Styl výplně Pstup Žádná (průhledná) Vyberte Bez výplně. Plná barva a. Vyberte Plná výplň. b. Prveďte některu z následujících akcí: Vyberte jednu ze 4O barev na paletě. Přechd dvu barev a. Vyberte Přechdvá výplň. Stiskněte Více a v dialvém kně vyberte barvu. Stiskněte kapátk a vyberte barvu na brazvce. b. Pr každu barvu prveďte následující: Vyberte jednu ze 4O barev na paletě. Stiskněte Více a v dialvém kně vyberte barvu. Stiskněte kapátk a vyberte barvu na brazvce. c. V rzbalvacím seznamu vyberte mžnst Styl. Vzr a. Vyberte Vzr výplně. b. Vyberte vzr. c. Stiskněte Barva ppředí, vyberte barvu v dialvém kně a pté stiskněte OK. d. Stiskněte Barva pzadí, vyberte barvu v dialvém kně a pté stiskněte OK. Obrázek a. Vyberte Výplň brázku. b. Stiskněte Prcházet. c. Najděte a vyberte brázek, který chcete pužít jak pzadí a stiskněte Otevřít. Jestliže vkládáte velký brázek, může se bjevit dialvé kn s dtazem, zda chcete zmenšit velikst brázkvéh subru neb na ji zachvat.více infrmací najdete v kapitle Zmenšvání veliksti subrů na straně 22. d. Bez hledu na t, zda je brázek větší neb menší než bjekt, zvlte Zachvat velikst brázku. NEBO Pr změnu velikst brázku tak, aby se vešel d bjektu, vyberte plžku Přizpůsbit brázek veliksti. 78

85 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty 5. Psunem psuvníku Průhlednst bjektu vprav můžete bjekt zprůhlednit také. T I P Vlastnsti bjektu můžete také změnit prstřednictvím selektru vlastnstí v panelu nástrjů. Pstup změny výplně bjektu nejprve stisknutím tlačítka Výplň 1. Stiskněte plžku Výplň a zvlte barvu. 2. Vyberte bjekt. 3. Opakujte krk 2 pr každý bjekt, pr který chcete nastavit výplň. Vyplňvání kreseb diitálním inkustem Krmě tvarů výplně a pravidelných a nepravidelných mnhúhelníků můžete pmcí tlačítka Výplň vyplňvat blasti hraničené diitálním inkustem. P OZ N Á M K Y Pr vyplnění blasti je třeba ji hraničit jedinu čáru diitálním inkustem. Nemůžete vyplnit hraničenu blast v případě, že tat blast je sučástí nějaké skupiny (viz Seskupvání bjektů na straně 89). 79

86 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Pkud vyplníte hraničenu blast, výplň se stává samstatným bjektem, který můžete d půvdní hraničené blasti ddělit. Ohraničenu blast můžete vyplnit a výsledný bjekt výplně přesuvat vícekrát. Změna jiných vlastnstí Krmě výplně můžete změnit styl čáry a styl textu bjektů. Pstup změny stylu čáry bjektů 1. Vyberte bjekt. 2. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 3. Stiskněte Styl čáry. 4. Změňte styl textu bjektu. Pstup změny stylu textu bjektů 1. Vyberte bjekt. 2. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 3. Stiskněte Styl textu. 4. Změňte stylu textu bjektu (viz Frmátvání textu na straně 61). Nastavení nástrje ukládání P výběru nástrje v panelu nástrjů můžete jeh výchzí nastavení změnit prstřednictvím karty Vlastnsti a změny ulžit klepnutím na plžku Ulžit vlastnsti nástrje. Pkud změny ulžíte d výchzíh nastavení nástrje, tlačítk nástrje tyt změny zbrazí: Pr bnvení výchzíh nastavení viz Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149. Umísťvání bjektů Můžete měnit pzici bjektu přesunem d jiné blasti aktuální stránky neb na jinu stránku. Můžete také zarvnávat bjekty neb měnit přadí seskupených bjektů. Přesuvání bjektů Objekty můžete přesuvat na jinu pzici na stránce. Objekty můžete také přesuvat rychle. 80

87 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Objekt nelze přesunut, pkud je uzamčen na pzici (viz Uzamykání bjektů na straně 83). T I P Můžete manipulvat s více bjekty, pkud je vyberete a vytvříte z nich skupinu (viz Seskupvání bjektů na straně 89). Pstup přesunutí bjektu neb bjektů 1. Vyberte bjekt neb bjekty. 2. Přetáhněte bjekt(y) na nvu pzici na stránce. T I P Stiskem šipek na klávesnici můžete bjekt přesunvat p malých krcích. Pr phyb subru kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player 1. Stiskněte barevný pruh v hrní části subru kmpatibilníh s přehrávačem AdbeFlashPlayer. 2. Přetáhněte subr na nvu pzici. Pr rychlý přesun bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Rychle trhněte prstem jakýmkli směrem. Přesuvání bjektů na jinu stránku Objekty můžete přesuvat na jinu stránku v subru. Pstup přesunutí bjektu neb bjektů na jinu stránku 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Pkud nevidíte stránku, na kteru chcete bjekt přesunut, psuvejte řazení stránek, dkud neuvidíte miniaturu pžadvané stránky. 81

88 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty 3. Vyberte bjekt neb bjekty, které chcete přesunut. 4. Přetáhněte bjekt(y) d Řazení stránek a nad hrní část miniaturu stránky, na kteru chcete bjekt(y) přesunut. Pr přesun subru kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player na jinu stránku 1. Pkud funkce řazení stránek není tevřená, stiskněte Řazení stránek. 2. Pkud nevidíte stránku, na kteru chcete bjekt přesunut, psuvejte řazení stránek, dkud neuvidíte miniaturu pžadvané stránky. 3. Stiskněte barevný pruh v hrní části subru, kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player. 4. Subr přetáhněte d Řazení stránek nad miniaturu stránky, na kteru chcete bjekt přesunut. Zarvnání bjektů Můžete přesuvat bjekty na jiné míst na stránce (viz Přesuvání bjektů na straně 80). V případě ptřeby si můžete na stránce zbrazit vdítka, které vám pmhu se zarvnáním bjektů s jinými bjekty neb pdle svislé a vdrvné sy stránky. Můžete rvněž nastavit autmatické zarvnávání bjektů pdle vdítek pté, kdy bjekty přesunete na stránku. Pstup zbrazení vdítek 1. Vyberte Zbrazit > Zarvnání. Zbrazí se dialvé kn Zarvnání. 2. Zaškrtněte plíčka vdítek, které chcete zbrazit: Zaškrtávací plíčk Zaškrtnutím tht plíčka prvedete nastavení: Zbrazit vdítka aktivních bjektů Zbrazit svislé středvé vdítk stránky Zbrazit vdrvné středvé vdítk stránky Přitáhnete bjekty k vdítkům Zbrazit vdítk, když přesunujete bjekt, aby se zarvnal s jiným bjektem. Zbrazit vdítk, když přesunujete bjekt, aby se zarvnal pdle svislé sy stránky. Zbrazit vdítk, když přesunujete bjekt, aby se zarvnal pdle hrizntální sy stránky. Autmaticky zarvnat bjekty pdle vdítek pté, kdy bjekty přesunete na stránku. 3. Chcete-li změnit barvu vdítek, stiskněte barevný pruh nalev d Barva vdítka a vyberte barvu. 4. Stiskněte OK. 82

89 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Změna uspřádání seskupených bjektů Když se bjekty na stránce překrývají, můžete změnit uspřádání jejich seskupení (tzn. že můžete vybrat, které bjekty se zbrazí před jinými). Pstup přesunutí bjektu d ppředí seskupení 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Přadí > Přesunut dpředu. Pstup přesunutí bjektu d pzadí seskupení 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Přadí > Přesunut dzadu. Pstup přesunutí bjektu jedn míst vpřed v seskupení 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Přadí > Přenést blíž. Pstup přesunutí bjektu jedn míst vzad v seskupení 1. Vyberte bjekt. 2. Vyberte šipku nabídky bjektu a vyberte Přadí > Přenést dál. Uzamykání bjektů Můžete uzamknut bjekt prti úpravám, přesunu a táčení. Neb můžete bjekt uzamknut, ale pvlit jeh přesuvání neb přesuvaní a táčení. Zamknutí můžete kdykli zrušit. Pstup uzamykání bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Zamykání > Uzamknut na pzici. Objekt nemůžete přesunvat, táčet ani upravvat, dkud jej nedemknete. Stisknete-li uzamčený bjekt, namíst šipky nabídky se zbrazí ikna uzamčení. 83

90 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Pstup uzamknutí bjektu s pvlením přesunu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Zamykání > Pvlit přesun. Objekt můžete přesunvat, ale nemůžete jej táčet ani upravvat, dkud jej nedemknete. Stisknete-li uzamčený bjekt, namíst šipky nabídky se zbrazí ikna uzamčení. Pstup uzamknutí bjektu s pvlením přesunu a táčení 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Zamykání > Pvlit přesun a tčení. Objekt můžete přesunvat a táčet, ale nemůžete jej upravvat, dkud jej nedemknete. Stisknete-li uzamčený bjekt, namíst šipky nabídky se zbrazí ikna uzamčení. Pr demknutí bjektu 1. Objekt vyberte. 2. Stiskněte iknu uzamčení bjektu a vyberte mžnst Odemknut. Vyjímání, kpírvání a vkládání bjektů V subru.ntebk můžete vyjímat, kpírvat a vkládat bjekty včetně textu, brázků, rvných čar, bluků a tvarů. T I P Y Můžete vkládat text z jiných prramů d sftwaru SMART Ntebk, vyjímat text ze sftwaru SMART Ntebk a vkládat jej d jiných prramů (viz Vyjímání, kpírvání a vkládání bsahu z statních prramů na straně 104 a Vyjímání neb kpírvání textu na straně 64). Klnváním můžete vytvřit přesnu kpii bjektu (viz Klnvání bjektů na další straně). Pstup vyjmutí a vlžení bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Vyjmut. 84

91 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty 3. Chcete-li bjekt vlžit na jinu stránku, zbrazte tut stránku. 4. Stiskněte Vlžit. Pstup kpírvání a vlžení bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Kpírvat. 3. Chcete-li bjekt vlžit na jinu stránku, zbrazte tut stránku. 4. Stiskněte Vlžit. Klnvání bjektů Duplikát bjektu můžete vytvřit pmcí příkazu Klnvat, neb můžete vytvřit něklik kpií bjektu pmcí příkazu Neknečný klnvač. Můžete rvněž kpírvat a vkládat bjekty včetně textu, brázků, čar a brazců (viz Vyjímání, kpírvání a vkládání bjektů na předchzí straně). Pstup klnvání bjektu 1. Objekt vyberte. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Klnvat. Na stránce se zbrazí duplikvaný bjekt. Pstup klnvání bjektu pmcí neknečnéh klnvače 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Neknečný klnvač. 3. Znvu vyberte bjekt. Namíst šipky nabídky bjektu se zbrazí symbl neknečna. 4. Přetáhněte bjekt na jiné míst na stránce. 5. Opakujte krk 4, klikrát ptřebujete. 6. P dknčení klnvání vyberte půvdní bjekt. 7. Stiskněte symbl neknečna a zrušte výběr Neknečný klnvač. 85

92 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Změna veliksti bjektů Můžete měnit velikst bjektů na stránce pmcí úchytu změny velksti neb esta škálvání (jestliže váš interaktivní prdukt pdpruje vícedtykvá esta). Pkud je bjekt uzamčen na pzici, nelze změnit jeh velikst (viz Uzamykání bjektů na straně 83). Pužití úchytu změny veliksti Pstup změny veliksti bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte úchyt změny veliksti bjektu (šedý kruh) a jeh přetáhnutím zvětšete neb zmenšete velikst bjektu. Chcete-li bjektu pnechat jeh půvdní pměr výšky a šířky, při přetahvání úchytu změny veliksti pdržte klávesu SHIFT. Pstup změny veliksti více bjektů 1. Seskupte bjekty (viz Seskupvání bjektů na straně 89) a pté vyberte skupinu. Klem skupiny se zbrazí bdélník výběru. 2. Stiskněte úchyt změny veliksti v pravém dlním rhu bdélníku výběru. 3. Přetáhnutím úchytu zvětšete neb zmenšete velikst bjektů. Pužití esta škálvání Pstup změny veliksti bjektu z jeh středu 1. Vyberte bjekt. 2. Pužijte jeden prst každé ruky a stiskněte brazvku na prtilehlých stranách bjektu. 86

93 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty 3. Táhnutím prstů v pačném směru zvětšíte velkst bjektu. NEBO Táhnutím prstů k sbě velikst bjektu zmenšíte. Pstup změny veliksti bjektu z jeh rhů neb stran 1. Vyberte bjekt. 2. Jedním prstem na bu rukách stiskněte brazvku v rzích neb p stranách bjektu, jehž velikst chcete změnit. 3. Táhnutím prstů v pačném směru zvětšíte velkst bjektu. NEBO Táhnutím prstů k sbě velikst bjektu zmenšíte. Pstup změny veliksti více bjektů 1. Vyberte bjekty. 2. Jedním prstem na bu rukách stiskněte brazvku na pačné straně jednh z bjektů. 3. Táhnutím prstů v pačném směru zvětšíte velkst bjektů. NEBO Táhnutím prstů k sbě velikst bjektů zmenšíte. Objekty změní velikst ze svých středů bez hledu na t, kde stisknete brazvku. 87

94 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Otáčení bjektů Můžete táčet bjekty na stránce pmcí úchytu táčení neb esta táčení (jestliže váš interaktivní prdukt pdpruje vícedtykvá esta). P OZ N Á M K Y Objekt nelze tčit, pkud je uzamčen na pzici (viz Uzamykání bjektů na straně 83). Tabulky nelze táčet. Pužití úchytu táčení Pstup tčení bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte úchyt táčení bjektu (zelený kruh) a přetáhněte jej směrem, kterým chcete bjekt tčit. Pstup tčení více bjektů 1. Vyberte bjekty. Klem bjektu se zbrazí bdélník výběru. 2. Stiskněte úchyt táčení bjektu (zelený kruh) na libvlném z vybraných bjektů a přetáhněte jej směrem, kterým chcete bjekt tčit. Jakmile tčíte jeden bjekt, statní vybrané bjekty se tčí autmaticky. Pužití esta táčení Pstup táčení bjektu z jeh středu 1. Vyberte bjekt. 2. Pužijte jeden prst každé ruky a stiskněte brazvku na prtilehlých stranách bjektu. 3. Chcete-li bjekt tčit, phybujte prsty d kruhu klem středu bjektu. 88

95 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Pstup táčení bjektu klem jeh rhu 1. Vyberte bjekt. 2. Jedním prstem na bu rukách stiskněte brazvku v rhu, klem něhž chcete bjekt tčit. 3. Chcete-li bjekt tčit, phybujte prsty d kruhu klem rhu. Pstup tčení více bjektů 1. Vyberte bjekty. 2. Jedním prstem na bu rukách stiskněte brazvku na pačné straně jednh z bjektů. 3. Phybujte prsty d kruhu. Objekty se táčí klem svých středů bez hledu na t, kde stisknete brazvku. Převracení bjektů Můžete převrátit bjekt na stránce. Objekt nelze převrátit, pkud je uzamčen (viz Uzamykání bjektů na straně 83). Pr převrácení bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Převrátit > Nahru/dlů neb Převrátit > Vlev/vprav. Pstup převrácení více bjektů 1. Vyberte bjekty. 2. Stiskněte šipku nabídky u libvlnéh z vybraných bjektů a vyberte Převrátit > Nahru/dlů neb Převrátit > Vlev/vprav. Seskupvání bjektů Můžete vytvřit skupinu bjektů, která umžňuje sučasně pracvat se všemi v ní seskupenými plžkami. P vytvření skupiny můžete vybrat, přesunut, tčit, změnit velikst neb převrátit skupinu tak, jakby se jednal jeden bjekt. Pkud ale chcete pracvat s jedním bjektem ve skupině, musíte nejprve zrušit seskupení bjektů. 89

96 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Manuální seskupvání bjektů Můžete seskupvat bjekty ručně pmcí nabídky neb skupinvých est. Pmcí menu Pstup seskupení bjektů 1. Vyberte bjekty. 2. Stiskněte šipku nabídky jednh z vybraných bjektů a vyberte Seskupení > Seskupit. Pr rzdělení bjektů 1. Vyberte skupinu. 2. Stiskněte šipku nabídky skupiny a vyberte Seskupení > Rzdělit skupinu. Pužití skupinvéh esta P OZ N Á M K Y Nemůžete pužívat skupinvé est myší. Skupinvé est funuje puze při prvním kntaktu s pvrchem interaktivníh prduktu. Pstup seskupení bjektů Třikrát rychle přejeďte prstem p bjektu. Pr rzdělení bjektů Třikrát rychle přejeďte prstem p bjektu. 90

97 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Autmatické seskupvání bjektů Jestliže napíšete neb nakreslíte něklik řádků, Sftware SMART Ntebk tyt řádky autmaticky spjí d jednh bjektu.pkud například píšete písmena nějakéh slva, Sftware SMART Ntebk jedntlivá písmena zkmbinuje d jednh bjektu, a umžní vám pracvat s celým slvem. Chcete-li psát slva na stejný řádek, ale neseskupvat je, nechejte mezi nimi velku mezeru, pužijte různá pera neb před psaním dalšíh slva vlžte na chvíli per d lišty s ppisvači (puze u interaktivních tabulí). Jestliže sftware SMART Ntebk seskupí čáry, s nimiž chcete pracvat jedntlivě, výše uvedeným pstupem zrušte seskupení čar. Přidávání dkazů k bjektům Můžete dkázat libvlný bjekt na stránce na webvu stránku, jinu stránku v subru, subr v pčítači neb na přílhu. Přílha je kpie subru, zástupce subru neb dkaz na webvu stránku, který přidáváte ke kartě Přílhy. Animvané indikátry dkazu můžete zbrazit klem všech dkazů na stránce (viz Zbrazení dkazů na straně 140). Pr přidání dkazu na webvu stránku 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Odkaz. Zbrazí se dialvé kn Vlžit dkaz. 3. Stiskněte plžku Webvá stránka a d ple Adresa zadejte webvu adresu. 4. Chcete-li tevřít dkaz stiskem ikny, zvlte plžku Rhvá ikna. NEBO Chcete-li tevřít dkaz stiskem kdekli v bjektu, vyberte Objekt. 5. Stiskněte OK. Pkud jste zvlili mžnst Rhvá ikna, ikna bjektu. se zbrazí v levém dlním rhu Pr přidání dkazu na jinu stránku v subru 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Odkaz. Zbrazí se dialvé kn Vlžit dkaz. 91

98 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty 3. Stiskněte plžku Stránka v tmt subru a ptm v pli Vyberete nějaku stránku vyberte jednu z mžnstí. 4. Chcete-li tevřít dkaz stiskem ikny, zvlte plžku Rhvá ikna. NEBO Chcete-li tevřít dkaz stiskem kdekli v bjektu, vyberte Objekt. 5. Stiskněte OK. Pkud jste zvlili mžnst Rhvá ikna, ikna bjektu. se zbrazí v levém dlním rhu Pr přidání dkazu na subr ve svém pčítači 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Odkaz. Zbrazí se dialvé kn Vlžit dkaz. 3. Stiskněte plžku Subr v tmt pčítači a ptm d ple Subr zadejte umístění tht subru a jeh název. 4. Chcete-li připjit kpii subru, vyberte mžnst Kpie subru. NEBO Chcete-li vlžit zástupce subru, vyberte mžnst Zástupce subru. 5. Chcete-li tevřít dkaz stiskem ikny, zvlte plžku Rhvá ikna. NEBO Chcete-li tevřít dkaz stiskem kdekli v bjektu, vyberte Objekt. 6. Stiskněte OK. Pkud jste zvlili mžnst Rhvá ikna, ikna bjektu. se zbrazí v levém dlním rhu Pr přidání dkazu na přílhu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Odkaz. Zbrazí se dialvé kn Vlžit dkaz. 3. Stiskněte plžku Aktuální přílhy a vyberte přílhu ze seznamu. 4. Chcete-li tevřít dkaz stiskem ikny, zvlte plžku Rhvá ikna. NEBO Chcete-li tevřít dkaz stiskem kdekli v bjektu, vyberte Objekt. 92

99 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty 5. Stiskněte OK. Pkud jste zvlili mžnst Rhvá ikna, ikna bjektu. se zbrazí v levém dlním rhu Pr dstranění dkazu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Odkaz. Zbrazí se dialvé kn Vlžit dkaz. 3. Stiskněte Odebrat dkaz. Přidávání zvuků d bjektů K jakémukli bjektu můžete připjit nějaký zvuk (s výjimku subrů kmpatibilních s přehrávačem Adbe Flash Player a widetů) tak, že připjíte zvukvý subr neb nahrávku přízenu mikrfnem pčítače. Tent zvuk můžete během výuky přehrávat stiskem ikny v rhu bjektu neb stiskem samtnéh bjektu. Sftware SMART Ntebk pdpruje zvukvý frmát MP3.Chcete-li, aby sftware SMART Ntebk pdprval i jiné typy subrů, můžete nainstalvat další kdéry (vizinstalace kdérů dalších frmátů na straně 102). Pstup přidání zvukvéh subru k bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Zvuk. Zbrazí se dialvé kn Vlžit zvuk. 3. Stiskněte Prcházet. Zbrazí se dialvé kn Vlžit subr. 4. Vyberte zvukvý subr a stiskněte Otevřít. 5. Pkud chcete spuštět přehrávání zvukvéh subru stiskem ikny v levém dlním rhu bjektu, vyberte plžku Rhvá ikna. NEBO Vyberte Objekt, pkud chcete spuštět přehrávání zvukvéh subru stiskem samtnéh bjektu. 6. Stiskněte plžku Připjit zvuk. 93

100 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Pr přidání nahranéh zvuku k bjektu 1. Připjte mikrfn k pčítači a zapněte jej. 2. Vyberte bjekt. 3. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Zvuk. Zbrazí se dialvé kn Vlžit zvuk. 4. Klepněte na plžku Spustit nahrávání. 5. Zvuk nahrajte prstřednictvím mikrfnu. D Ů L E Ž I T É Sftware SMART Ntebk nahrávání p jedné minutě zastaví. Dbejte prt na t, aby nebyl delší než minutu. 6. Klepněte na plžku Zastavit nahrávání. 7. D ple Název nahrávky zadejte název zvuku. 8. Neb můžete klepnut na mžnst Ukázka záznamu a zvuk si před přidáním d bjektu pslechnut. 9. Pkud chcete spuštět přehrávání zvukvéh subru stiskem ikny v levém dlním rhu bjektu, vyberte plžku Rhvá ikna. NEBO Vyberte Objekt, pkud chcete spuštět přehrávání zvukvéh subru stiskem samtnéh bjektu. 10. Stiskněte plžku Připjit záznam. Pr debrání zvuku d bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Zvuk. Zbrazí se dialvé kn Vlžit zvuk. 3. Stiskněte Odebrat zvuk. 94

101 K A P I T O L A 5 Práce s bjekty Animvání bjektů Můžete animvat bjekt, aby přiletěl na stránku ze strany, táčel se, pstupně se bjevval, zmenšval se apd. Spuštění animace lze nastavit p tevření stránky neb p stisknutí bjektu. Pstup animvání bjektu 1. Vyberte bjekt. 2. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 3. Stiskněte Animace bjektu. 4. V rzbalvacích seznamech Typ, Směr, Rychlst, Výskyt a Opakvání vyberte příslušné mžnsti. Odstraňvání bjektů Přestže můžete vymazat diitální inkust (viz Mazání diitálníh inkustu na straně 55), nemůžete ale vymazat některé typy bjektů včetně strjem psanéh textu, tvarů, rvných čar, bluků a brázků. Pkud chcete tyt typy bjektů ze stránky debrat, musíte je dstranit. Uzamčené bjekty nemůžete dstranit (viz Uzamykání bjektů na straně 83). Chcete-li ze stránky dstranit uzamčený bjekt, musíte jej demknut. Pr dstranění bjektu 1. Objekt vyberte. 2. Stiskněte šipku nabídky bjektu a vyberte Odstranit. 95

102

103 Kapitla 6 Pužívání vlastníh bsahu Vkládání brázků 98 Vkládání brázků ze stránky 98 Vkládání brázků ze skeneru 98 Vkládání ftrafií z aplikace SMART Dcument Camera 99 Vytváření průhledných blastí v brázcích 99 Práce s brázky 100 Vkládání multimediálních subrů 100 Vkládání subrů kmpatibilních s přehrávačem Adbe Flash 100 Vkládánívide subrů kmpatibilních s přehrávačem Adbe Flash Player 102 Vkládání zvukvých subrů 102 Práce s multimediálními subry 102 Instalace kdérů dalších frmátů 102 Vkládání internetvých prhlížečů 103 Pužívání bsahu z jiných prramů 104 Vyjímání, kpírvání a vkládání bsahu z statních prramů 104 Imprtvání bsahu pmcí aplikace SMART Ntebk Print Capture 104 Imprt bsahu pmcí nástrje SMART Ntebk Dcument Writer 105 Imprt subrů PwerPint 106 Imprtvání subrů z jiných prramů interaktivní tabule 107 Připjení subrů a webvých stránek 108 Přidávání vlastníh bsahu d alerie 110 Přidávání vlastníh bsahu d alerie 110 Oranizace vlastníh bsahu v alerii 112 Sdílení bsahu s statním učiteli 113 Připjení ke kateriím Týmvý bsah 114 Vyhledávání a pužívání vlastníh bsahu v alerii 114 Sdílení vlastníh bsahu na webvých stránkách SMART Exchane 115 Jestliže vy neb jiní učitelé ve vaší škle vytvřili bsah mim sftware SMART Ntebk, můžete tent bsah zahrnut d svých subrů.ntebk. Knkrétně může prvádět následující: Vkládat brázky, subry kmpatibilní s přehrávačem Aplikace Adbe Flash Player, videsubry a zvukvé subry Vyjímat neb kpírvat a vkládat bsah z jiných prramů 97

104 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Imprtvat bsahu z jiných prramů Připjvat kpie subrů, zástupců subrů a dkazů na webvé stránky Krmě th můžete také přidávat bsah d alerie, d které máte přístup, a kteru můžete pužívat v různých subrech ntebk neb sdílet bsah na webvé stránce SMART Exchane. Vkládání brázků Na stránky můžete vkládat brázky ze subrů, skeneru neb z aplikace Dkumentvá kamera SMART. Obrázky lze také vkládat z karty alerie.více infrmací najdete v části Hledání a pužívání bsahu alerie na straně 117. P vlžení brázku můžete na něm nastavit průhlednu blast. Vkládání brázků ze stránky Na stránku můžete vlžit brázek. Sftware SMART Ntebk pdpruje frmáty BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF a WMF. Pstup vlžení brázku ze subru 1. Vyberte Vlžit > Obrázkvý subr. Zbrazí se dialvé kn Vlžit brazvý subr. 2. Vyberte brázek, který chcete vlžit. T I P Chcete-li vybrat více než jeden brázek, pdržte klávesu CTRL a vyberte brázky. 3. Stiskněte Otevřít. Obrázek se bjeví v levém hrním rhu stránky. Vkládání brázků ze skeneru Pkud je k pčítači připjen skener, můžete na stránku vlžit brázky ze skeneru. Před vkládáním brázků ze skeneru d sftwaru SMART Ntebk musíte d pčítače nainstalvat vladač a sftware skeneru. 98

105 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Pstup vlžení brázku ze skeneru 1. Vyberte Vlžit > Obrázek ze skeneru. Zbrazí se dialvé kn Vlžit naskenvaný braz. 2. Ze seznamu vyberte skener. 3. Stiskněte Skenvat. 4. Obrázky skenujte pdle pkynů přilžených ke skeneru. Vkládání ftrafií z aplikace SMART Dcument Camera Na stránku můžete vkládat ftrafie z dkumentvé kamery SMART. Pr vlžení ftrafie z dkumentvé kamery SMART 1. Vyberte Vlžit > Obrázek z dkumentvé kamery SMART. Na stránce se zbrazí kn SMART Dcument Camera. 2. Ftrafii vlžte pdle pkynů v Uživatelské příručce dkumentvé kamery 330 (smarttech.cm/kb/143838). Vytváření průhledných blastí v brázcích V brázku, který jste vlžili na stránku, můžete vytvářet průhledné blasti T je užitečné pr debrání pzadí brázku. Jakukliv barvu v brázku můžete zprůhlednit. Velikst velkéh brázku můžete při vkládání d subru zmenšit (viz Zmenšvání veliksti subrů na straně 22). Pkud pzději v brázku vytvříte průhlednu blast, brázek už nebude ptimalizvaný. Pstup vytvření průhledné blasti v brázku 1. Vyberte brázek. 2. Stiskněte šipku nabídky brázku a vyberte Nastavit průhlednst brázku. Zbrazí se dialvé kn Průhlednst brázku. 3. Stiskněte libvlné blasti brázku, které mají být průhledné. Stisknutím blasti učiníte průhlednu puze danu blast, i když brázek bsahuje stejnu barvu i na jiných místech. 4. Stiskněte OK. 99

106 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Práce s brázky Když vlžíte brázek d subru.ntebk, z brazu se v tmt subru stane bjekt. Prt můžete brázek přesuvat, měnit jeh velikst, táčet a dělat jiné změny stejně jak jakýkliv jiný bjekt. Více infrmací tm, jak pracvat s bjekty, včetně brázků, v subrech.ntebk najdete v části Práce s bjekty na straně 75. Vkládání multimediálních subrů Na stránky můžete vkládat multimediální subry, včetně subrů kmpatibilních s přehrávačem Adbe Flash Player, videsubrů a zvukvých subrů. Multimediální subry lze také vkládat z karty alerie.více infrmací najdete v části Hledání a pužívání bsahu alerie na straně 117. Vkládání subrů kmpatibilních s přehrávačem Adbe Flash Na stránku můžete vkládat subry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player. P vlžení subru kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player na stránku neb p zbrazení stránky, která již subr kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player bsahuje, se subr kamžitě začne přehrávat. Přehrávání tht subru můžete vládat. Má-li subr tlačítka, můžete je mačkat na svém interaktivním prduktu. Pkud subr tlačítka nemá, může pužit mžnsti šipky nabídky bjektu. P OZ N Á M K Y Subry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player na stránce musí být samrzbalvací. Nemůžete pužívat subry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, které načítají neb které na jiné subry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player dkazují. Subry, kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, můžete na stránku přetahvat z internetvéh prhlížeče. Pkud ve svém pčítači nemáte přehrávač Adbe Flash Player nainstalván, sftware SMART Ntebk vás na t při vkládání subru kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player upzrní. 100

107 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Aplikaci Adbe Flash Player si můžete nainstalvat p návštěvě stránek adbe.cm, pr instalaci však musíte pužít internetvý prhlížeč Internet Explrer. Pkud pužijete jiný prhlížeč, subry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player v sftwaru SMART Ntebk nefunují. Chcete-li přes subr, kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, psát s pmcí kmpnentu pr rzpznávání ručně psanéh bsahu, začněte psát mim subr a pkračujte přes něj. Sftware SMART Ntebk takt může rzpznat diitální inkust jak samstatný bjekt, ddělený d subru, kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player. Pr vlžení subru, kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player 1. Vyberte Vlžit > Subr Flash. Zbrazí se dialvé kn Vlžit subr Flash. 2. Vyberte subr kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, který chcete vlžit na stránku. 3. Stiskněte Otevřít. Subr kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player se bjeví v levém hrním rhu stránky. Pr vládání subru kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player 1. Vyberte subr kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player. 2. Subr můžete vládat následvně: Pr přehrávání subru stiskněte šipku nabídky subru a vyberte Flash > Přehrát. Chcete-li subr přehrát d začátku, stiskněte šipku nabídky subru a vyberte Flash > Převinut zpět. Chcete-li přehrávání subru psunut krk vpřed a pzastavit, stiskněte šipku nabídky subru a vyberte přehrát Flash > Krk vpřed. Chcete-li přehrávání subru psunut kusek a pzastavit, stiskněte šipku nabídky subru a vyberte přehrát Flash > Krk vzad. Chcete-li subr přehrávat pakvaně, stiskněte šipku nabídky subru a vyberte Flash > Smyčka. Chcete-li pakvané přehrávání subrů zastavit, stiskněte šipku nabídky subru a zrušte výběr Flash > Smyčka. 101

108 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Vkládánívide subrů kmpatibilních s přehrávačem Adbe Flash Player Na stránku můžete vkládat videsubry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player. Sftware SMART Ntebk pdpruje frmát videsubrů kmpatibilních s přehrávačem Adbe Flash Player (FLV).Chcete-li, aby sftware SMART Ntebk pdprval i jiné typy subrů, můžete nainstalvat další kdéry (vizinstalace kdérů dalších frmátů dříve). Pr vlžení videsubru kmpatibilníh s přehrávačem Adbe Flash Player 1. Vyberte Vlžit > Videsubr Flash. Zbrazí se dialvé kn Vlžit videsubr. 2. Vyberte videsubr kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, který chcete vlžit na stránku. 3. Stiskněte Otevřít. Vkládání zvukvých subrů V subru. ntebk můžete k jakémukli bjektu připjit zvukvý subr (krmě bjektů kmpatibilních s přehrávačem Adbe Flash Player).Více infrmací najdete v části Přidávání zvuků d bjektů na straně 93. Práce s multimediálními subry Když vlžíte multimediální subr d subru.ntebk, multimediální subr se stane bjektem v tmt subru. Prt můžete multimediální subr přesuvat, měnit jeh velikst, táčet a dělat jiné změny stejně jak jakýkliv jiný bjekt. Více infrmací tm, jak pracvat s bjekty, včetně multimediálních subrů, v subrech.ntebk najdete Práce s bjekty na straně 75. Instalace kdérů dalších frmátů Sftware SMART Ntebk pdpruje frmáty FLV a MP3. Chcete-li, aby sftware SMART Ntebk pdprval i jiné vide a audi frmáty, můžete nainstalvat následující kdér. Pkud tent kdér naistalujete, sftware jej autmaticky rzpzná a pdpří jeh frmáty videa a audia. Kdér Frmáty videa Frmáty audia Odkaz MediaCder Full Pack ASF AVI MOV MPEG a MPG WMV AIF a AIFF WAV mediacderhq.cm/dlfull.htm 102

109 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Splečnst SMART Technlies ULC pskytuje dkaz na tyt prramy jak laskavst a nepskytuje žádná zjištění ani záruky týkající se prramů a ani žádné suvisející infrmace. Všechny dtazy, stížnsti neb nárky týkající se prramů musí být směřvány na příslušnéh ddavatele sftwaru. Vkládání internetvých prhlížečů Na stránku.ntebk můžete vlžit internetvý prhlížeč. V internetvém prhlížeči můžete webvé stránky prcházet a zbrazvat.internetvý prhlížeč můžete v sftwaru SMART Ntebk upravvat jak všechny statní bjekty (viz Práce s bjekty na straně 75). Pr vlžení internetvéh prhlížeče 1. Vyberte Vlžit > Internetvý prhlížeč. Internetvý prhlížeč se zbrazí. 2. Pklepejte na adresní řádek, zadejte adresu webvé stránky, kteru chcete zbrazit, a ptm stiskněte Vpřed. T I P Pkud k pčítači není připjena klávesnice a vy chcete zbrazit klávesnici na brazvce, klepněte na plžku Klávesnice SMART. 3. Interakci s webvými stránkami s pužitím tlačítek v panelu nástrjů internetvéh prhlížeče: Tlačítk Příkaz Vzad Vpřed Návrat k připnuté stránce Akce Zbrazí předchzí webvu stránku. Zbrazí následující webvu stránku. Otevřete připnutu webvu stránku. Připnut stránku Připnut aktuální webvu stránku. Znvu načíst Přesunut panel nástrjů Při prvním tevření subru.ntebk se v internetvém prhlížeči zbrazí připnutá webvá stránka.k připnuté stránce se můžete kdykli vrátit stiskem tlačítka Návrat k připnuté stránce. Znvu načíst aktuální webvu stránku. Změnit plhu panelu nástrjů internetvéh prhlížeče. 103

110 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Pužívání bsahu z jiných prramů Jestliže máte bsah, který chcete pužít v subrech. ntebk, v jiných prramech, můžete jej d aplikace SMART Ntebk přesunut jedním z následujících způsbů: Vyjmutím neb kpírváním a pté vlžením bsahu Imprtváním bsahu Vyjímání, kpírvání a vkládání bsahu z statních prramů Obsah z jiných prramů můžete vyjímat neb kpírvat a vkládat d sftwaru SMART Ntebk. Pstup vyjímání bsahu z jinéh prramu 1. V jiném prramu vyberte bsah, který chcete vyjmut, a vyberte Upravit > Vyjmut. 2. V sftwaru SMART Ntebk stiskněte tlačítk Vlžit. Pstup kpírvání bsahu z jinéh prramu 1. V druhém prramu vyberte bsah, který chcete kpírvat, a vyberte Upravit > Kpírvat. 2. V sftwaru SMART Ntebk stiskněte tlačítk Vlžit. Imprtvání bsahu pmcí aplikace SMART Ntebk Print Capture Při instalaci sftwaru SMART Ntebk d pčítače s peračním systémem Windws XP instalujete také aplikaci SMART Ntebk Print Capture. Aplikace SMART Ntebk Print Capture pracuje jak jakýkliv jiný vladač tiskárny krmě th, že míst tisku na papír ukládá výstup d subru.ntebk. Každá stránka imprtvanéh subru se zbrazí jak bjekt na samstatné stránce a zachvá se půvdní frmátvání a rzdělení stránek. Pkud sftware SMART Ntebk instalujete na pčítači s peračním systémem Windws Vista neb Windws 7, můžete bsah imprtvat pmcí nástrje SMART Ntebk Dcument Writer (viz Imprt bsahu pmcí nástrje SMART Ntebk Dcument Writer na další straně). Pr pužití aplikace SMART Ntebk Print Capture 1. Ve zdrjvém subru, který chcete exprtvat d subru.ntebk, vyberte Subr > Tisk. Zbrazí se dialvé kn Tisk. 104

111 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu 2. V seznamu tiskáren vyberte SMART Ntebk Print Capture. 3. Můžete změnit rientaci stránky a rzlišení rafiky (viz Pstup změny rientace stránky a rzlišení rafiky dříve). 4. Určete rzsah stránek a stiskněte OK neb Tisk. Jestliže není tevřen existující subr.ntebk, tevře se nvý subr. Každá stránka zdrjvéh subru se zbrazí na samstatné stránce. NEBO Jestliže je tevřen subr.ntebk, každá stránka zdrjvéh subru se zbrazí v subru.ntebk p aktuální stránce. Tent prces může trvat něklik minut. Pstup změny rientace stránky a rzlišení rafiky 1. Stisknut Vlastnsti neb Předvlby. Zbrazí se dialvé kn Vlastnsti aplikace SMART Ntebk Print Capture. 2. Vyberte Na výšku neb Na šířku. 3. V rzevíracím seznamu Rzlišení zvlte výchzí rzlišení. NEBO V rzevíracím seznamu Rzlišení zvlte VLASTNÍ rzlišení a v plích Hrizntální rzlišení a Vertikální rzlišení zadejte čísla. T I P Y Zadáním stejné hdnty v bu plích zabráníte defrmaci brázku. Čím větší rzlišení, tím bude brázek větší. Nepužívejte mžnsti Nákres, Nízké neb Střední, prtže by nemusely brázek zbrazit prprcinálně. 4. Stiskněte OK. Imprt bsahu pmcí nástrje SMART Ntebk Dcument Writer Při instalaci sftwaru SMART Ntebk sftware d pčítače s peračním systémem Windws Vista neb Windws 7 instalujete také nástrj SMART Ntebk Dcument Writer. Nástrj SMART Ntebk Dcument Writer pracuje jak jakýkliv jiný vladač tiskárny krmě th, že míst tisku na papír ukládá výstup d subru.ntebk. 105

112 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Pkud sftware SMART Ntebk instalujete na pčítači s peračním systémem Windws XP, můžete bsah imprtvat pmcí aplikace SMART Ntebk Print Capture (viz Imprtvání bsahu pmcí aplikace SMART Ntebk Print Capture na straně 104). Pr pužití aplikace SMART Ntebk Dcument Writer 1. Ve zdrjvém subru, který chcete exprtvat d subru.ntebk, vyberte Subr > Tisk. Zbrazí se dialvé kn Tisk. 2. V seznamu tiskáren vyberte SMART Ntebk Dcument Writer. 3. Můžete také změnit rientaci stránky (viz Pstup změny rientace stránky dříve). 4. Určete rzsah stránek a stiskněte OK neb Tisk. Zbrazí se dialvé kn. 5. Chcete-li imprtvat bsah subrů jak jsu brázky, vyberte Stránky SMART Ntebk s brázky. NEBO Pr imprt bsahu subrů jak jsu bjektů s mžnstí úprav, vyberte plžky Stránky SMART Ntebk s editvatelnými bjekty. Jestliže vyberete mžnst imprtvat bsah jak editvatelné bjekty, některé bjekty se nemusí zbrazit správně. Můžete imprtvat bsah jak brázky. 6. Stiskněte OK. Otevře se nvý subr.ntebk. Každá stránka zdrjvéh subru se zbrazí na samstatné stránce. Pstup změny rientace stránky 1. Stiskněte Vlastnsti neb Předvlby. Zbrazí se dialvé kn Předvlby tisku. 2. V rzbalvacím seznamu vyberte OrientaceNa šířku neb Na výšku. 3. Stiskněte OK. Imprt subrů PwerPint Obsah d subrů.ntebk můžete imprtvat z nejrůznějších zdrjů, včetně subrů aplikace PwerPint. 106

113 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Sftware SMART Ntebk neimprtuje některé efekty přechdů, vzrků a brázků. Tyt efekty se mhu v subrech.ntebk zbrazvat chybně. T I P Subry.ntebk můžete také exprtvat d aplikace PwerPint (viz.exprtvání subrů na straně 15). Pr imprt subru aplikace PwerPint 1. Vyberte Subr > Imprtvat. Zbrazí se dialvé kn Otevřít. 2. V rzbalvacím seznamu Subry typu vyberte Všechny subry aplikace PwerPint (*.ppt;*.pptx). 3. Vyberte subr PwerPint, který chcete imprtvat. 4. Stiskněte Otevřít. Sftware SMART Ntebk přidá bsah subru aplikace PwerPint d subru.ntebk. Imprtvání subrů z jiných prramů interaktivní tabule Můžete imprtvat bsah d subrů.ntebk z mnžství zdrjů, včetně jiných prramů interaktivní tabule. Jestliže prram jiné tabule pdpruje frmát běžných subrů interaktivní tabule (CFF), můžete subr CFF z prramu exprtvat a imprtvat jej d sftwaru SMART Ntebk. Jinak můžete také zkusit naimprtvat subr půvdníh frmátu prramu interaktivní tabule. Subry CFF můžete také exprtvat (viz Exprtvání subrů na straně 15). Pstup imprtvání subrů CFF 1. Vyberte Subr > Imprtvat. Zbrazí se dialvé kn Otevřít. 2. Vyberte Frmáty všech běžných subrů (*.*) v seznamu Subry typu. 3. Vyhledejte a vyberte subr, který chcete imprtvat. 4. Stiskněte Otevřít. Subr se tevře. 107

114 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Pr imprt statních subrů 1. Stiskněte plžku Otevřít subr. Zbrazí se dialvé kn Otevřít. 2. Vyberte Všechny subry (*.*) v seznamu Subry typu. 3. Vyberte subr, který chcete tevřít. 4. Stiskněte Otevřít. Pkud imprtujete subr, který sftware SMART Ntebk pdpruje, subr se tevře. NEBO Pkud imprtujete subr, který sftware SMART Ntebk nepdpruje, sftware SMART Ntebk subr přidá na kartu Přílhy. Tyt subry přílh můžete tevřít pmcí prramů třetích stran, nemůže je však přidat na stránku. Připjení subrů a webvých stránek Pmcí karty Přílhy můžete připjit kpie subrů, zástupce subrů a dkazy na webvé stránky. Připjení subrů neb webvých stránek vám umžňuje snadn najít a tevřít tyt plžky během prezentace subru.ntebk. P OZ N Á M K Y Můžete také přidat dkaz na subr neb webvu stránku k bjektu na stránce (viz Přidávání dkazů k bjektům na straně 91). Jak alternativu připjení dkazu na stránku můžete d svéh subru.ntebk vlžit také svůj webvý prhlížeč (viz Vkládání internetvých prhlížečů na straně 103). Pstup připjení kpie subru 1. Pkud karta Přílhy není zbrazena, stiskněte Přílhy. 2. Stiskněte tlačítk Vlžit v dlní části karty Přílhy a ptm vyberte Vlžit kpii subru. Zbrazí se dialvé kn Vlžit kpii subru. 3. Vyberte subr, který chcete připjit. 108

115 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu 4. Stiskněte Otevřít. Na kartě Přílhy se zbrazí název a velikst subru. Když připjíte subr, velikst subru.ntebk se zvětší. Přestže sftware SMART Ntebk subry kmprimuje, aby ušetřil míst, některé typy subrů může kmprimvat více než statní. Připjení zástupce subru 1. Pkud karta Přílhy není zbrazena, stiskněte Přílhy. 2. Stiskněte tlačítk Vlžit v dlní části karty Přílhy a ptm vyberte Vlžit zástupce subru. Zbrazí se dialvé kn Vlžit zástupce subru. 3. Vyberte subr, který chcete připjit. 4. Stiskněte Otevřít. Na kartě Přílhy se zbrazí název a Zástupce subru. P OZ N Á M K Y Sftware SMART Ntebk zástupce neexprtuje. Chcete-li exprtvat přílhy subru, připjte kpii subru, ne zástupce subru. Zkntrlujte, zda je subr přístupný na pčítači, který pužíváte během vyučvání. Pstup připjení dkazu na webvu stránku 1. Pkud karta Přílhy není zbrazena, stiskněte Přílhy. 2. Stiskněte tlačítk Vlžit v dlní části karty Přílhy a ptm vyberte Vlžit dkaz. Zbrazí se dialvé kn Vlžit hypertextvý dkaz. 3. D ple Hypertextvý dkaz zadejte adresu webvé stránky. 4. D ple Název displeje zadejte název dkazu. 5. Stiskněte OK. Na kartě Přílhy se zbrazí název a URL. 109

116 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Otevření subru neb webvé stránky prstřednictvím karty Přílhy 1. Pkud karta Přílhy není zbrazena, stiskněte Přílhy. Karta Přílhy zbrazí všechny přílhy aktuálníh subru. Pkud je připjená plžka kpií subru, ve slupci Velikst se zbrazí velikst subru. Pkud je připjená plžka zástupcem subru, ve slupci Velikst se zbrazí zástupce. Pkud je připjená plžka dkazem na webvu stránku, ve slupci Velikst se zbrazí URL. 2. Pr tevření subru dvjitě klikněte na název neb zástupce subru. NEBO Pr tevření webvé stránky dvjitě klikněte na dkaz. Přidávání vlastníh bsahu d alerie Galerie je jednu ze zálžek uživatelskéh rzhraní sftwaru SMART Ntebk, kde můžete prcházet neb vyhledávat bsah a ten pak přidávat d svých subrů.ntebk. Galerie sestává ze sady katerií, z nichž jednu tvří katerie Můj bsah. Jestliže chcete pužít stejný bsah v něklika subrech.ntebk, můžete jej přidat d katerie Můj bsah. Obsah v katerii Můj bsah můžete sdílet splu s dalšími peday ve škle prstřednictvím imprtvání a exprtvání subrů alerie. Můžete se také připjit d katerie Týmvý bsah, ve kterém najdete bsah, který jste vy neb statní pedavé přidali. Přidávání vlastníh bsahu d alerie D katerie Můj bsah v alerii můžete přidávat bjekty a stránky i subry pdpry sftwaru SMART Ntebk. Pstup přidání bjektu d alerie 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. Vyberte bjekt, který chcete přidat d alerie. 110

117 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu 3. Přetáhněte bjekt ze stránky d katerie Můj bsah neb d některé z jejích pdkaterií. P OZ N Á M K Y Objekt nelze přesunut, pkud je uzamčen na pzici (viz Uzamykání bjektů na straně 83). Chcete-li změnit název plžky alerie, vyberte plžku, stiskněte šipku její nabídky a vyberte Přejmenvat. Pstup přidání stránky d alerie 1. Můžete vytvářet a upravvat bjekty na stránce tak, dkud se nezbrazí přesně pdle vašich pžadavků. 2. Vyberte plžky Subr > Ulžit stránku jak plžku alerie. Otevře se dialvé kn Ulžit stránku jak plžku alerie. 3. Vyberte slžku, d které chcete stránku ulžit. 4. Zadejte název stránky d ple Název subru. 5. Stiskněte Ulžit. 6. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 7. Vyberte Můj bsah (neb jednu z jeh pdkaterií) v seznamu katerií Galerie, stiskněte šipku nabídky a vyberte Přidat ke slžce Můj bsah. Otevře se dialvé kn Přidat ke slžce Můj bsah. 8. Najděte a vyberte plžku, kteru jste ulžili v krku Stiskněte Otevřít. Přidání pdprvanéh subru d alerie 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. Vyberte Můj bsah (neb jednu z jeh pdkaterií) v seznamu katerií Galerie, stiskněte šipku nabídky a vyberte Přidat ke slžce Můj bsah. Otevře se dialvé kn Přidat ke slžce Můj bsah. 3. Vyberte plžku, kteru chcete přidat d alerie. 4. Stiskněte Otevřít. Nvu plžku alerie sftware SMART Ntebk standardně pjmenuje pdle půvdníh názvu subru.chcete-li změnit název plžky, vyberte miniaturu plžky alerie, stiskněte šipku její nabídky a vyberte Přejmenvat. 111

118 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Oranizace vlastníh bsahu v alerii P přidání bjektů, stránek a pdprvaných subrů d katerie alerie Můj bsah můžete chtít změnit uspřádání struktury katerie. Můžete vytvřit pdkaterie a přesunvat plžky alerie mezi pdkateriemi. Pstup vytvření pdkaterie 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. Vyberte Můj bsah (neb jednu z jeh pdkaterií) v seznamu katerií Galerie, stiskněte šipku nabídky a vyberte Nvá slžka. Zbrazí se nvá pdkaterie. 3. Zadejte název nvé pdkaterie a stiskněte klávesu ENTER. Pstup přejmenvání pdkaterie 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. V seznamu katerií alerie vyberte Můj bsah a najděte pdkaterii, kteru chcete přejmenvat. 3. Vyberte pdkaterii, stiskněte šipku její nabídky a vyberte Přejmenvat. 4. Zadejte nvý název pdkaterie, a stiskněte ENTER. Pstup přesunutí plžky alerie d jiné pdkaterie 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. Najděte katerii, která bsahuje plžku alerie, kteru chcete přesunut. Galerie zbrazí bsah katerie. 3. Přetáhněte plžku d jiné pdkaterie. 112

119 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Sdílení bsahu s statním učiteli Imprtvání a exprtvání subrů klekce je ideálním způsbem sdílení vlastních katerií s statními učiteli a pužívání katerií, které vytvřili statní učitelé. Můžete pužít subry klekce pr přidání plžek d katerie Můj bsah v Galerii. Jakmile naimprtujete subr klekce, všechny její plžky se zbrazí v Galerii jak nvá pdkaterie. Pstup imprtvání subru klekce d jinéh učitele 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. Vyberte Můj bsah (neb jednu z jeh pdkaterií) v seznamu katerií Galerie, stiskněte šipku nabídky a vyberte Přidat ke slžce Můj bsah. Otevře se dialvé kn Přidat ke slžce Můj bsah. 3. Najděte slžku, která bsahuje subr klekce, který chcete imprtvat. Subr klekce má přípnu.allery. 4. Vyberte subr klekce a stiskněte Otevřít. Klekce se zbrazí jak nvá pdkaterie. Pstup exprtvání subru klekce pr mžnst jeh sdílení s statními učiteli 1. Vyberte katerii, která bsahuje plžky, které chcete ulžit d klekce. Sftware SMART Ntebk exprtuje vybranu katerii, ale neexprtuje žádnu z jejich pdkaterií. 2. Stiskněte šipku nabídky katerie a vyberte Exprtvat jak subr klekce. Zbrazí se dialvé kn Ulžit jak. 3. Vyberte slžku, d které chcete ulžit subr klekce. 4. Zadejte název subru d ple Název subru. 5. Stiskněte Ulžit. 113

120 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Připjení ke kateriím Týmvý bsah Funkce týmvéh bsahu vám umžňuje připjení k bsahu alerie na sdíleném místě vaší šklní sítě. Ke stejné slžce se může připjit více učitelů. Sftware SMART Ntebk vaše změny autmaticky aktualizuje pr všechny statní učitele. Vaše přístupvá právnění pr katerii Týmvý bsah jsu stejná jak přístupvá právnění slžky na šklní síti. Pkud máte nemezený přístup ke slžce na síti, můžete přidávat neb debírat plžky ze slžky prstřednictvím katerie Týmvý bsah. Pkud ale máte ke slžce přístup puze ke čtení, můžete kpírvat plžky z katerie Týmvý bsah, ale nemůžete je přidávat, upravvat ani debírat. Pstup připjení ke katerii Týmvý bsah 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. Stiskněte Zbrazit další činnsti alerie a vyberte Připjit k týmvému bsahu. Zbrazí se dialvé kn vyhledat slžku. 3. Najděte a vyberte slžku, která bsahuje katerii Týmvý bsah, ke které se chcete připjit a stiskněte OK. Katerie Týmvý bsah se zbrazí v alerii. Přispívání d katerii Týmvý bsah Přidejte bsah d katerie Týmvý bsah stejně, jak přidáváte bsah d katerie Můj bsah (viz Přidávání vlastníh bsahu d alerie na straně 110). Vyhledávání a pužívání vlastníh bsahu v alerii P přidání vlastníh bsahu d alerie jej můžete vyhledávat a pužívat tak, jak je ppsán v kapitle Hledání a pužívání bsahu alerie na straně

121 K A P I T O L A 6 Pužívání vlastníh bsahu Sdílení vlastníh bsahu na webvých stránkách SMART Exchane Krmě sdílení vašeh bsahu s statními učiteli ve vaší škle (viz Sdílení bsahu s statním učiteli na straně 113), můžete sdílet subry.ntebk s statními učiteli p celém světě prstřednictvím webvé stránky SMART Exchane (exchane.smarttech.cm). Pr sdílení subru.ntebk na webvé stránce SMART Exchane 1. Otevřete subr.ntebk, který chcete sdílet. 2. Vyberte Subr > Sdílet v aplikaci SMART Exchane. Zbrazí se dialvé kn. 3. Jestliže jste na webvé stránce SMART Exchane pprvé, stiskněte Ještě nejsem členem a pdle pkynů na brazvce si účet vytvřte. NEBO Jestliže máte účet, zadejte vaši vu adresu d ple vá adresa a hesl d ple Hesl a stiskněte Přihlásit se. T I P Y Jestliže jste zapmněli své hesl, klikněte Zapmněl jsem své hesl a pstupujte dle pkynu na brazvce pr jeh bnvu. Pkud se na webvu stránku SMART Exchane chcete přihlásit pkaždé, když sdílíte bsah, zaškrtněte plíčk Zůstat přihlášen. 4. Zadejte příslušné infrmace: Ovládání Zadejte detaily zdrje Ppis Předmět(y) Stupeň Hledané výrazy Instrukce Napište název subru.ntebk. Zadejte ppis subru.ntebk. Vyberte předměty, pr které je subr.ntebk určen. Vyberte rčníky, pr které je subr.ntebk určen. Zadejte slva neb fráze, které by statní uživatelé serveru SMART Exchane pravděpdbně zadali pr vyhledání tht subru.ntebk. Oddělte tyt slva neb fráze čárkami. 5. Přečtěte si smluvu sdílení. 6. Jestliže suhlasíte se smluvu sdílení, stiskněte Suhlasím a Odeslat. 115

122

123 Kapitla 7 Pužívání bsahu ze zdrjů SMART Hledání a pužívání bsahu alerie 117 Hledání a pužívání bsahu z webvých stránek SMART Exchane 119 Sftware SMART Ntebk bsahuje příklady vyučvacích aktivit, které zahrnují příklady Tvůrce cvičení (viz Vytváření cvičení prvnávání na straně 122), interaktivní techniky a 3D mdely, které vám pmhu při vytváření vyučvacích aktivit. Váš správce systému může při instalaci sftwaru SMART Ntebk nainstalvat také následující ddatečné plžky: Základní prvky alerie bsahuje klekci tisíců brázků, multimediálních bjektů atd., uspřádaných d katerií pdle předmětů. Subr vyučvacích aktivit je subr přizpůsbitelných nástrjů a šabln, které můžete pužít k vytvření dbrných a interaktivních vyučvacích hdin Tent subr pmáhá vytvářet zajímavý bsah, jak jsu slvní hry, kvizy a třídicí aktivity. Nabízí také subry, kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, jak jsu subry typu skrýt-dkrýt a subry pdprující přetahvání. Krmě th můžete pužít bsah z webvé stránky SMART Exchane, nline zdrje, který bsahuje jak bsah vytvřený splečnstí SMART, tak i bsah vytvřený učiteli. Všechny tyt zdrje jsu k dispzici v alerii, která představuje kartu uživatelskéh rzhraní sftwaru SMART Ntebk, kde můžete prcházet neb vyhledávat bsah a ten pak přidat d vašich subrů.ntebk. Hledání a pužívání bsahu alerie Galerie je rzdělena d dvu částí. Hrní část alerie představuje seznam katerií. Když ze seznamu vyberete katerii neb pdkaterii, její bsah se zbrazí v dlní části alerie. T I P Stiskem a psunutím hranice mezi seznamem katerií a seznamem bsahu můžete změnit pměr jejich veliksti. 117

124 K A P I T O L A 7 Pužívání bsahu ze zdrjů SMART Můžete prcházet seznamem katerií a prhlížet si bsah každé katerie. Miniatury v kateriích pskytují náhled brázků bsahu. V katerii Obrázky se brázky zbrazují jak miniatury. V katerii Interaktivní a multimediální se bjekty videa zbrazují jak jeden snímek videa, zvukvé bjekty se zbrazují s iknu reprduktru v levém spdním rhu a subry kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player se zbrazují jak ikna Adbe Flash Player neb miniatura bsahu s malu iknu Adbe Flash Player v levém hrním rhu. V katerii 3D bjekty se 3D mdely zbrazují jak miniatury. V katerii Subry a stránky aplikace Ntebk se subry zbrazují jak bindery a stránky s přehnutým pravým hrním rhem. V katerii Pzadí a mtivy se pzadí zbrazují jak stránky s přehnutým pravým dlním rhem a mtivy jak miniatury. V alerii můžete hledat plžky pdle klíčvéh slva. P vyhledání plžky alerie si ji můžete přidat d subru.ntebk. Pstup prcházení alerie 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. Stiskem symblu plus katerie zbrazíte její pdkaterie. Katerii můžete zavřít stiskem symblu mínus. 3. Vyberte katerii neb pdkaterii, jejíž bsah chcete zbrazit. Pstup hledání v alerii 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. D ple Zadejte termíny pr vyhledávání zadejte klíčvé slv a stiskněte Vyhledat. Galerie zbrazí všechen bsah, který bsahuje klíčvé slv. Pstup přidání plžky alerie d subru.ntebk 1. Není-li alerie zbrazena, stiskněte plžku Galerie. 2. Vyberte plžku, kteru chcete přidat d alerie. 118

125 K A P I T O L A 7 Pužívání bsahu ze zdrjů SMART 3. Pklepejte na miniaturu plžky alerie. Pkud přidáváte brázek, subr kmpatibilní s přehrávačem Adbe Flash Player, videsubr neb zvukvý subr, zbrazí se na aktuální stránce. Pkud přidáváte pzadí, djde k nahrazení stávajícíh pzadí stránky (viz Pužívání pzadí a mtivů stránky na straně 44). Pkud přidáváte stránku ze subru.ntebk, sftware SMART Ntebk ji vlží před aktuální stránku. Pkud přidáváte subr.ntebk, sftware SMART Ntebk vlží stránky subru před aktuální stránku. Hledání a pužívání bsahu z webvých stránek SMART Exchane Webvá stránka SMART Exchane (exchane.smarttech.cm) bsahuje tisíce učebních plánů, sad tázek, pmůcek a dalšíh bsahu, který si můžete stáhnut a tevřít v sftwaru SMART Ntebk. Své učební plány můžete také prstřednictvím webvé stránky SMART Exchane sdílet s statními peday.více infrmací najdete v části Sdílení vlastníh bsahu na webvých stránkách SMART Exchane na straně 115. Pr hledání a pužívání bsahu z webvých stránek SMART Exchane 1. Klepněte na plžku SMART Exchane. Ve vašem webvém prhlížeči se tevře webvá stránka SMART Exchane. 2. Pkud jste na webvé stránce SMART Exchane pprvé, klepněte na plžku Připjit se zdarma a pdle pkynů na brazvce si vytvřte účet. NEBO Pkud účet máte, klepněte na Přihlásit se a pdle instrukcí na brazvce se na webvé stránce SMART Exchane přihlaste ke svému účtu. 3. Hledejte bsah neb jím prcházejte a pté si jej stáhněte d vašeh pčítače. 4. Imprtujte bsah d alerie (viz Sdílení bsahu s statním učiteli na straně 113). 119

126

127 Kapitla 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Prezentace subrů studentům 121 Vytváření a prezentace vyučvacích aktivit 122 Vytváření cvičení prvnávání 122 Vytváření skrytých a zbrazených vyučvacích aktivit 124 Vytváření cvičení s dkrýváním předmětů 126 Pužití jiných zdrjů pr vytvření cvičení 128 Pužití nástrjů prezentace 128 Pužívání Stínvání brazvky 128 Pužití kuzelnéh pera 129 Výběr kuzelnéh pera 129 Vytváření mizejících bjektů pmcí kuzelnéh pera 129 Otevírání kna zvětšení pmcí nástrje Kuzelné per 130 Otevírání kna reflektru pmcí nástrje Kuzelné per 132 Pužívání měřicích nástrjů 133 Pužívání pravítka 133 Pužívání úhlměru 134 Pužívání trjúhelníkvéh úhlměru 137 Pužívání kružítka 139 Zbrazení dkazů 140 Úprava hlasitsti 141 Umžnění pužití interaktivní tabule dvěma sbami 141 Umžnění pužití interaktivní tabule SMART Bard řady D600 dvěma sbami 141 Umžnění pužití interaktivní tabule SMART Bard řady 800 dvěma sbami 142 Výběr nástrjů 142 Tat kapitla bsahuje infrmace pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně při prezentaci infrmací studentům pr pdpru výuky frmu splupráce. Prezentace subrů studentům P vytvření subru.ntebk pmcí základních bjektů, vlastníh bsahu a bsahu ze zdrjů SMART, můžete subr prezentvat studentům ve třídě. 121

128 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Zde je pár rad, které je dbré mít na paměti při prezentaci subrů studentům: Ulžte si svůj dknčený subr na CD, DVD neb USB disk. Ptm můžete svu prezentaci zbrazit vlžením CD, DVD neb USB disku d pčítače připjenéh k interaktivnímu prduktu. Svu prezentaci můžete také zpřístupnit v místní síti LAN a ptm ji vyhledat na interaktivní tabuli. Abyste během prezentace neztratili návaznst a sustředění, připjte subry, zástupce a dkazy na webvé stránky, které budete při prezentaci pužívat, ke kartě Přílhy vašeh subru, abyste je nemuseli hledat (viz Připjení subrů a webvých stránek na straně 108). Jestliže má váš subr hdně stránek, rzdělte je na skupiny.můžete ptm během prezentace snadněji najít určitu stránku (viz Seskupvání stránek na straně 37). Při prezentaci zbrazte subr v náhledu celé brazvky.maximalizujete tak dstupný pracvní prstr (viz Zbrazení stránek v režimu celé brazvky na straně 31). Vytváření a prezentace vyučvacích aktivit Při pužívání sftwaru SMART Ntebk SMART Ntebk můžete nejen prezentvat infrmace studentům, ale také je zapjit d interaktivních vyučvacích aktivit. Vyučvací aktivity můžete vytvářet vkládáním bjektů, jak jsu tvary, brázky a tabulky, a pužívat takvé funkce, jak Tvůrce cvičení a esta škálvání. Tat část zahrnuje tři příklady th, jak můžete vyučvací aktivity vytvářet a ptm je prezentvat studentům. Můžete pužít tyt ukázkvé vyučvací aktivity, neb si vytvřit vlastní. Můžete také využít zdrjů dstupných na stránkách Galerie a SMART Exchane. Vytváření cvičení prvnávání Při vytváření cvičení prvnávání budete prvádět následující úkly: Pužívání Tvůrce cvičení Přidávání zvuků k bjektům (viz Přidávání zvuků d bjektů na straně 93) Tvůrce cvičení vám umžňuje vytvářet cvičení prvnávání, třídit cvičení, značvání cvičení a hry a dále pužívat svůj vlastní bsah. S pužitím Tvůrce cvičení definujete jeden bjekt na stránce jak bjekt aktivity. Ptm definujete, které bjekty na stránce budu přijaty a které dmítnuty, až je budete přetahvat d bjektu cvičení. 122

129 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pr vytváření cvičení prvnávání 1. Vytvřte bjekt, který chcete pužít jak bjekt cvičení, a bjekty, které chcete při přetahvání d bjektu cvičení přijmut neb dmítnut. 2. Stiskněte Dplňky a ptm Tvůrce cvičení. 3. Vyberte bjekt, který má být bjektem cvičení, a stiskněte mžnst Upravit. 4. Objekty, které chcete přijmut, přetáhněte d seznamu Přijmut tyt bjekty. Vedle bjektů, které vyberete pr přijetí, se zbrazí zelené zaškrtnutí. 5. Objekty, které chcete dmítnut, přetáhněte d seznamu Odmítnut tyt bjekty. Vedle bjektů, které vyberete pr přijetí, se zbrazí červené X. P OZ N Á M K Y Pr rychlý výběr všech zbývajících bjektů na stránce pr jejich přijmutí neb dmítnutí, v příslušném seznamu stiskněte tlačítk Přidat vše zbývající. Pr dstranění bjektu ze seznamu jej přetáhněte na iknu kše. 6. Stiskněte Htv. Pr změnu nastavení cvičení prvnávání 1. Stiskněte Dplňky a ptm Tvůrce cvičení. 2. Vyberte bjekt cvičení a stiskněte plžku Upravit. T I P Pkud nevíte, který bjekt na stránce je bjektem cvičení, klepněte na mžnst Identifikvat. Na dbu tří sekund se přes všechny bjekty cvičení na stránce zbrazí mdré příčné čáry. 3. Stiskněte Nastavení. 4. V prvním rzevíracím seznamu Animace vyberte pr přijaté bjekty pžadvanu animaci. 5. Neb také pr přehrávání zvuků, připjených k přijatým bjektům, během přetahvání k bjektu cvičení, zvlte zaškrtávací plíčk Přehrát také zvuk bjektu (viz Přidávání zvuků d bjektů na straně 93). 6. V prvním rzevíracím seznamu Animace vyberte pr dmítnuté bjekty pžadvanu animaci. 7. Neb také pr přehrávání zvuků, připjených k dmítnutým bjektům, během přetahvání k bjektu cvičení, zvlte zaškrtávací plíčk Přehrát také zvuk bjektu (viz Přidávání zvuků d bjektů na straně 93). 8. Stiskněte Htv. 123

130 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pr prezentaci cvičení prvnávání 1. Přetáhněte bjekty (neb je nechte přetáhnut studenty) d bjektu cvičení. Je-li bjekt je přijat, přehraje se animace přijatéh bjektu (ve výchzím nastavení pstupně zmizí). Pkud je bjekt dmítnut, přehraje se animace dmítnutéh bjektu (ve výchzím nastavení dskčí zpět). 2. P dknčení stiskněte plžky Dplňky, Tvůrce cvičení a plžku Obnvit vše. Pr dstranění cvičení prvnávání 1. Stiskněte Dplňky a ptm Tvůrce cvičení. 2. Vyberte bjekt cvičení a stiskněte plžku Vymazat vlastnsti. Vytváření skrytých a zbrazených vyučvacích aktivit Při vytváření skrytých a zbrazených vyučvacích aktivit budete prvádět následující úkly: Přesuvat bjekty (viz Přesuvání bjektů na straně 80) Zamykat bjekty (viz Uzamykání bjektů na straně 83) Měnit velikst bjektů pmcí esta škálvání (viz Pužití esta škálvání na straně 86) Objekt můžete skrýt a pak jej dhalit pmcí něklika technik: Přidejte na stránku stínvání brazvky.v průběhu prezentace pstupně ubírejte stínvání a dkrývejte text a rafické prvky ve chvíli, kdy nich chcete hvřit (viz Pužívání Stínvání brazvky na straně 128). Zakryjte bjekt diitálním inkustem a pzději jej vymažte (viz Psaní a kreslení diitálním inkustem a jeh mazání na straně 50). Zakryjte bjekt jiným bjektem a pté změňte přadí seskupených bjektů (viz Změna uspřádání seskupených bjektů na straně 83). Pužijte funkci animvání bjektu (viz Animvání bjektů na straně 95). Pkud pužíváte interaktivní prdukt SMART, který pdpruje vícedtykvá esta, můžete bjekt také skrýt za některým zamčeným bjektem, a skrytý bjekt ptm pmcí esta škálvání zvětšit a zbrazit. 124

131 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pr vytváření skrytých a zbrazených vyučvacích aktivit 1. Vytvřte neb vlžte předmět, který chcete skrýt. 2. Vytvřte neb vlžte předmět, který chcete uzamknut. 3. Přesuňte předmět, který chcete uzamknut tak, aby překryl předmět, který chcete skrýt. 125

132 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně 4. Vyberte předmět, který chcete uzamknut, stiskněte šipku jeh nabídky a vyberte Zamykání > Zamknut na místě. 5. Pr zvětšení a zbrazení skrytéh bjektu, zatímc je uzamčený bjekt stále na místě, pužijte est škálvání (viz Pužití esta škálvání na straně 86). Vytváření cvičení s dkrýváním předmětů Při vytváření cvičení s dkrýváním předmětů budete prvádět následující úkly: Vytváření tabulek (viz Vytváření tabulek v sftwaru SMART Ntebk na straně 65) Měnit velikst buněk (viz Změna veliksti tabulek, slupců neb řádků na straně 71) Vyplňvat pzadí tabulky brázkem (viz Změna vlastnstí tabulky na straně 69) Přidávat bjekty d buněk (viz Přidávání bjektů d tabulek na straně 67) Přidávat a debírat stínvání buněk (viz Přidání neb debrání stínvání buňky na straně 73) Stínvání tabulek a buněk můžete pužít pr vytváření celé řady cvičení s dkrýváním předmětů. Následují dva příklady: Cvičení s dkrýváním předmětů ve stylu skládačky, kdy dkrýváte části brázku, dkud studenti uhdnu, c na brázku je. 126

133 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Cvičení s dkrýváním předmětů ve stylu prcvičvání paměti, kdy dkrýváte bsah buňky a necháte studenty vybírat další buňky, dkud nenajdu buňku se shdným bsahem. Cvičení s dkrýváním předmětů ve stylu skládačky 1. Vytvřte tabulku s takvým pčtem buněk, který chcete d cvičení s dkrýváním předmětů zahrnut (viz Vytváření tabulek v sftwaru SMART Ntebk na straně 65). 2. Pdle ptřeby změňte velikst buněk (viz Změna veliksti tabulek, slupců neb řádků na straně 71). 3. Vyberte tabulku, stiskněte šipku nabídky tabulky a vyberte příkaz Vlastnsti. Zbrazí se karta Vlastnsti. 4. Stiskněte Styly výplně. 5. Zvlte Výplň brázku, stiskněte Prcházet, vyhledejte a vyberte brázek, který chcete ve cvičení s dkrýváním pužít, a stiskněte plžku Otevřít. 6. Vyberte plžku Přizpůsbit brázek veliksti. 7. Stiskněte šipku nabídky tabulky a vyberte mžnst Přidat stínvání tabulky. Pr vytvření cvičení s dkrýváním předmětů ve stylu prcvičvání paměti 1. Vlžte bjekty, které chcete d cvičení zahrnut. 2. Vytvřte tabulku s takvým pčtem buněk, který chcete d cvičení s dkrýváním předmětů zahrnut (viz Vytváření tabulek v sftwaru SMART Ntebk na straně 65). 3. Pdle ptřeby změňte velikst buněk (viz Změna veliksti tabulek, slupců neb řádků na straně 71). 4. Přetáhněte bjekty d buněk tabulky. 5. Stiskněte šipku nabídky tabulky a vyberte mžnst Přidat stínvání tabulky. Pr prezentaci cvičení s dkrýváním předmětů Pr dkrytí bsahu buňky stiskněte stínvání knkrétní buňky. Chcete-li buňku skrýt za stínvání, stiskněte tlačítk <> v rhu buňky. 127

134 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pužití jiných zdrjů pr vytvření cvičení Subr vyučvacích aktivit a Příklady vyučvacích aktivit v Galerii zahrnují interaktivní bjekty, které můžete pužít k vytváření cvičení.pr více infrmací subru vyučvacích aktivit, příkladech vyučvacích aktivit a Galerii becně, viz Hledání a pužívání bsahu alerie na straně 117. Webvá stránka SMART Exchane bsahuje tisíce učebních plánů, sad tázek, pmůcek a dalšíh bsahu, který si můžete stáhnut a tevřít v sftwaru SMART Ntebk.Více infrmací webvých stránkách SMART Exchane naleznete v části Hledání a pužívání bsahu z webvých stránek SMART Exchane na straně 119. Pužití nástrjů prezentace Při prezentaci subrů.ntebk studentům můžete pužít tyt nástrje: Stínvání brazvky Kuzelné per Měřící nástrje Pravítk Úhlměr Trjúhelníkvý úhlměr Kmpas Pužívání Stínvání brazvky Chcete-li zakrýt infrmace a ptm je pmalu dkrývat během prezentace, můžete na stránku přidat stínvání brazvky. Pkud na stránku přidáte stínvání brazvky a ulžíte subr, stínvání brazvky se na stránce zbrazí při příštím tevření subru. Pstup přidání stínvání brazvky na stránku Stiskněte Zbrazit/skrýt stínvání brazvky. Stínvání brazvky se zbrazí přes celu stránku. Pstup dkrytí části stránky Chcete-li dkrýt část stránky, psunujte jedním z úchytů (malé kruhy na krajích stínvání brazvky) změny veliksti stínvání brazvky. 128

135 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pstup debrání stínvání brazvky ze stránky Stiskněte Zbrazit/skrýt stínvání brazvky. NEBO V pravém hrním rhu stínvání brazvky stiskněte Zavřít. Pužití kuzelnéh pera Kuzelné per vám umžňuje prvádět následující krky: Vytvářet bjekty, které pzvlna mizí Otevírat kn zvětšení Otevírat kn reflektru Výběr kuzelnéh pera Než budete mci kuzelné per pužívat, musíte je vybrat. Pr výběr kuzelnéh pera 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte Kuzelné per. Vytváření mizejících bjektů pmcí kuzelnéh pera Pmcí nástrje Kuzelné per můžete vytvřit bjekt, který pmalu mizí. Mizející bjekty nejsu d subrů.ntebk ukládány. Pstup vytvření mizejícíh bjektu 1. Vyberte Kuzelné per (viz Výběr kuzelnéh pera níže). 2. Objekty na interaktivní brazvku pište neb kreslete prstem neb perem. Objekty pmalu mizí. 129

136 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pstup nastavení pčtu sekund než bjekt zmizí 1. Vyberte Kuzelné per (viz Výběr kuzelnéh pera na předchzí straně). 2. Pkud nejsu vlastnsti zbrazeny, stiskněte plžku Vlastnsti. 3. Stiskněte Styly výplně. 4. V rzbalvacím seznamu Délka slábnutí vyberte pčet sekund, p jejichž uplynutí bjekt zmizí. T I P Prvedené změny výchzíh nastavení nástrjů kuzelnéh pera můžete ulžit klepnutím na tlačítk Ulžit nastavení nástrje (viz Nastavení nástrje ukládání na straně 80). Otevírání kna zvětšení pmcí nástrje Kuzelné per Okn zvětšení můžete tevřít pmcí kuzelnéh pera. Obrazvku mim sftware SMART Ntebk můžete zvětšit. 130

137 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pr tevření kna zvětšení 1. Vyberte Kuzelné per (viz Výběr kuzelnéh pera na straně 129). 2. Prstem neb perem na interaktivní brazvku nakreslete čtverec neb bdélník. Zbrazí se kn zvětšení. T I P S pužitím typu pera Standard můžete nakreslit čtverec, ale míst tevření kna zvětšení jej nechat pstupně zmizet (viz Psaní neb kreslení mizejícím diitálním inkustem na straně 52). 3. Prveďte následující: Chcete-li zmenšit velikst kna zvětšení, stiskněte uprstřed kna a přetáhněte jej dleva. Chcete-li zvětšit velikst kna zvětšení, stiskněte uprstřed kna a přetáhněte jej dprava. Chcete-li kn zvětšení přesunut, stiskněte blízk kraje kna a přetáhněte jej. 4. P sknčení stiskněte Zavřít. 131

138 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Otevírání kna reflektru pmcí nástrje Kuzelné per Okn reflektru můžete tevřít pmcí kuzelnéh pera. Oblast brazvky mim sftware SMART Ntebk můžete zvýraznit. Pr tevření kna reflektru 1. Vyberte Kuzelné per (viz Výběr kuzelnéh pera na straně 129). 2. Prstem neb perem nakreslete na interaktivní brazvku kruh neb elipsu. Zbrazí se kn reflektru. T I P S pužitím nástrje pera Standard můžete nakreslit kruh, ale míst tevření kna zvětšení jej nechat pstupně zmizet (viz Psaní neb kreslení mizejícím diitálním inkustem na straně 52). 3. Prveďte následující: Chcete-li zmenšit velikst kna reflektru, stiskněte uprstřed kna a přetáhněte jej dleva. Chcete-li zvětšit velikst kna reflektru, stiskněte uprstřed kna a přetáhněte jej dprava. 132

139 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně 4. P sknčení stiskněte Zavřít. Pužívání měřicích nástrjů Prstřednictvím měřících nástrjů SMART Ntebk můžete na stránku vkládat pravítk, úhlměr, trjúhelníkvý úhlměr neb kružítk. Pužívání pravítka Můžete na stránku vlžit pravítk, upravit jeh velikst, délku, tčení a umístění, a ptm rýsvat pdél jeh hran. Pstup vlžení pravítka Stiskněte Měřicí nástrje a vyberte Vlžit pravítk. Zbrazí se pravítk. Pstup přesunutí pravítka Stiskněte prstřední část pravítka (tmavší dstín mdré) a přetáhněte pravítk na jinu pzici na stránce. Pstup změny veliksti pravítka 1. Stiskněte pravítk. 2. Chcete-li zvětšit neb zmenšit velikst pravítka, psunujte úchytem změny veliksti pravítka (kruh v pravém dlním rhu). Pstup prdlužení pravítka (bez změny jeh měřítka) Stiskněte vzdálenější kraj pravítka mezi šipku nabídky a úchytem změny veliksti a psunujte prst směrem d pravítka. Pstup zkrácení pravítka (bez změny jeh měřítka) Stiskněte vzdálenější kraj pravítka mezi šipku nabídky a úchytem změny veliksti a psunujte směrem d středu pravítka. Pstup tčení pravítka Stiskněte hrní neb dlní část pravítka (světle mdrá barva) a přetáhněte pravítk směrem, kterým jej chcete tčit. Pravítk zbrazí aktuální tčení ve stupních. 133

140 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pstup brácení měření Stiskněte symbl pr převrácení pravítka. Pkud byly metrické jedntky zbrazeny v hrní části pravítka, nyní se zbrazí v dlní části, a napak. Pstup kreslení perem a pravítkem 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte plžky Standardní per neb Kalirafické per. 3. Vyberte typ čáry. 4. Nakreslete čáru pdél hrany pravítka. Diitální inkust zbrazí rvnu čáru pdél hrany pravítka. Pstup debrání pravítka 1. Stiskněte pravítk. 2. Stiskněte šipku nabídky pravítka a vyberte Odstranit. Pužívání úhlměru Můžete na stránku vlžit úhlměr, upravit jeh velikst, tčení a umístění, a ptm rýsvat pdél jeh hran. 134

141 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pstup vlžení úhlměru Stiskněte Měřicí nástrje a vyberte Vlžit úhlměr. Zbrazí se úhlměr. Pstup přesunutí úhlměru Stiskněte vnitřní část úhlměru (tmavší dstín mdré) a přetáhněte úhlměr na jinu pzici na stránce. Pstup změny veliksti úhlměru Stiskněte vnitřní řadu čísel a táhněte směrem d středu úhlměru pr zvětšení neb směrem d středu úhlměru pr zmenšení. Pstup táčení úhlměru Stiskněte vnější řadu čísel a přetáhněte úhlměr směrem, kterým jej chcete tčit. Úhlměr zbrazí aktuální tčení ve stupních. 135

142 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pstup zbrazení úhlměru jak celéh kruhu 1. Stiskněte mdrý kruh vedle značení 180 na vnitřní řadě čísel. 2. Znvu stiskněte mdrý kruh a vraťte se k půlkruhu. Pstup kreslení perem a úhlměrem 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte plžky Standardní per neb Kalirafické per. 3. Vyberte typ čáry. 4. Nakreslete čáru pdél hrany úhlměru. Diitální inkust zbrazí bluk pdél hrany úhlměru. 136

143 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pstup zbrazení úhlů pmcí úhlměru 1. Vyberte úhlměr. 2. Psunujte zelený kruh, dkud neukáže správný úhel první ze dvu prtínajících se čar. 3. Psunujte bílý kruh, dkud neukáže správný úhel druhé ze dvu prtínajících se čar. 4. Stiskněte zelenu šipku v dlním rhu. Čáry a úhel mezi nimi se zbrazí jak samstatný bjekt. Pstup debrání úhlměru 1. Vyberte úhlměr. 2. Stiskněte šipku nabídky úhlměru a vyberte Odstranit. Pužívání trjúhelníkvéh úhlměru Můžete na stránku vlžit trjúhelníkvý úhlměr (známý i jak rýsvací trjúhelník neb přílžník) a ptm upravit jeh velikst, tčení a umístění. Pstup vlžení trjúhelníkvéh úhlměru Stiskněte Měřicí nástrje a vyberte Vlžit trjúhelníkvý úhlměr. Zbrazí se trjúhelníkvý úhlměr. Pstup přesunutí úhlměru Stiskněte vnitřní část úhlměru (v půlkruhu) a přetáhněte úhlměr na jinu pzici na stránce. Pstup změny veliksti úhlměru Stiskněte půlkruh a táhněte jej směrem d středu úhlměru pr zvětšení neb směrem d středu úhlměru pr zmenšení. 137

144 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pstup táčení úhlměru Stiskněte vnější část úhlměru (mim půlkruh) a přetáhněte úhlměr směrem, kterým jej chcete tčit. Úhlměr zbrazí aktuální tčení ve stupních. Pstup kreslení perem a trjúhelníkvým úhlměrem 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte plžky Standardní per neb Kalirafické per. 3. Vyberte typ čáry. 4. Nakreslete čáru pdél hrany úhlměru. Diitální inkust zbrazí rvnu čáru pdél hrany úhlměru. Pstup debrání úhlměru 1. Vyberte úhlměr. 2. Stiskněte šipku nabídky úhlměru a vyberte Odstranit. 138

145 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pužívání kružítka Můžete na stránku vlžit kružítk, upravit jeh šířku, tčení a umístění, a ptm jej pužít ke kreslení kružnic a bluků. Pstup vlžení kružítka Stiskněte Měřicí nástrje a vyberte Vlžit kružítk. Zbrazí se kružítk. Pstup přesunutí kružítka Klikněte na ramen kružítka, které drží špici, a přetáhněte kružítk na jiné míst na stránce. Pstup rzšíření kružítka 1. Klikněte na ramen kružítka, které drží per. Objeví se dvě dvě mdré šipky. 2. Přetažením změňte úhel mezi špicí a perem. Čísl na rukjeti kružítka ukazuje aktuální úhel mezi špicí a perem. Pstup převrácení kružítka Stiskněte symbl pr převrácení kružítka. Per kružítka si vymění pzici se špicí kružítka. Pstup táčení kružítkem (bez kreslení) Stiskněte úchyt táčení kružítka (zelený kruh) a přetáhněte kružítk směrem, kterým jej chcete tčit. Pstup kreslení kružítkem 1. Stiskněte špičku pera kružítka. Kurzr se změní na symbl pera. 2. Táhněte kružítk směrem, kterým se má táčet. 139

146 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pstup změny barvy pera kružítka 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte Standardní per. 3. Vyberte typ čáry. Barva pera kružítka se změní na nvě vybranu barvu. Pstup debrání kružítka 1. Vyberte kružítk. 2. Stiskněte šipku nabídky kružítka a vyberte Odstranit. Zbrazení dkazů K jakémukli bjektu na stránce můžete připjit kpii subru, zástupce subru, dkaz na webvu stránku neb zvukvý subr (viz Přidávání dkazů k bjektům na straně 91). Můžete zbrazit animvaný ukazatel klem každéh bjektu, který má dkaz. Pstup zbrazení dkazů při tevření stránky Vyberte Zbrazit > Ukázat všechny dkazy p tevření stránky. Při každém tevření stránky se klem každéh bjektu, který má dkaz, zbrazí animvaný ukazatel. V závislsti na způsbu definvání dkazů bude každý ukazatel buď bklpvat celý bjekt neb iknu v levém dlním rhu bjektu. Ukazatele autmaticky zmizí p uplynutí něklika sekund. Pkud při tevření stránky nechcete zbrazvat dkazy, zrušte výběr Zbrazit > Ukázat všechny dkazy p tevření stránky. Pstup zbrazení dkazů na aktuální stránce Vyberte Zbrazit > Ukázat všechny dkazy. 140

147 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Klem každéh bjektu, který má dkaz, se zbrazí animvaný ukazatel. V závislsti na způsbu definvání dkazů bude každý ukazatel buď bklpvat celý bjekt neb iknu v levém dlním rhu bjektu. Ukazatele autmaticky zmizí p uplynutí něklika sekund. Úprava hlasitsti Pkud prezentujete vide neb audi subr a chcete upravit hlasitst, můžete tak učinit pmcí tlačítek Ovládání hlasitsti a ptm upravte vladače hlasitsti svéh peračníh systému. Ujistěte se, že máte zapnuté reprduktry. Přidání tlačítka na panel nástrjů: viz část Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149. Umžnění pužití interaktivní tabule dvěma sbami Máte-li interaktivní tabuli SMART Bard řady D600 neb 800, mhu bjekty v sftwaru SMART Ntebk vytvářet a manipulvat s nimi dva lidé sučasně. Pstup závisí na tm, zda máte interaktivní tabuli SMART Bard řady D600 neb interaktivní tabuli SMART Bard řady 800. Aktivace mžnsti pužít interaktivní tabuli dvěma sbami je užitečná v těcht případech: Na úklu na interaktivní tabuli pracují najednu dva studenti Na úklu na interaktivní tabuli pracují najednu učitel a student Učitel neb student předkládají tázky neb prblémy na interaktivní tabuli a další student tyt tázky zdpvídá neb řeší prblémy Umžnění pužití interaktivní tabule SMART Bard řady D600 dvěma sbami Pkud pužíváte interaktivní tabuli SMART Bard řady D600, mhu interaktivní tabuli sučasně pužívat dva uživatelé, pkud je sftware v režimu dvu uživatelů. V režimu dvu uživatelů je brazvka v plvině rzdělena. Každý student může stiskem své plviny brazvky prstem prvést kliknutí levým tlačítkem, přetáhnut bjekty, psát perem z lišty s ppisvači a mazat diitální inkust umu. Každý student může rvněž tevírat čast pužívané nástrje ve vlastním panelu plvucích nástrjů Stiskem tlačítka panelu nástrjů můžete přepínat mezi režimem jednh uživatele a režimem dvu uživatelů. 141

148 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Zbrazení subru v režimu dvu uživatelů Stiskněte plžky Zbrazit brazvky a Zbrazení dvjstrany. Návrat d režimu jednh uživatele Stiskněte plžku Odejít. Umžnění pužití interaktivní tabule SMART Bard řady 800 dvěma sbami Máte-li interaktivní tabuli SMART Bard řady 800, mhu bjekty v sftwaru SMART Ntebk vytvářet a manipulvat s nimi dva lidé sučasně. Oba mhu bjekty vytvářet a manipulvat s nimi ve všech blastech stránky sftwaru SMART Ntebk. Ani jeden uživatel není mezen na pužití knkrétní části stránky. Režim splupráce dvu uživatelů je aktivván, jakmile zvednete per z lišty s ppisvači. Jeden uživatel bjekty vytváří neb s nimi manipuluje prsty ( uživatel, který se dtýká ). Druhý uživatel bjekty vytváří neb s nimi manipuluje pmcí pera ( uživatel, který pužívá per ). Krmě aktivace jednh uživatele pužívající dtyk a jednh pužívající per, můžete aktivvat mžnst dvu uživatelů pužívající per neb dvu uživatelů pužívající dtyk najednu na interaktivní tabuli. Tit dva uživatelé však musí pužít stejný nástrj. Výběr nástrjů Pr výběr nástrjů neb nastavení vlastnstí uživatel pužívající dtyk stiskne prstem příslušné tlačítk na panelu nástrjů neb vládacím panelu na kartě Vlastnsti. Tt je příklad: 142

149 K A P I T O L A 8 Pužívání sftwaru SMART Ntebk ve vaší učebně Pr výběr nástrjů neb nastavení vlastnstí uživatel pužívající per stiskne perem příslušné tlačítk na panelu nástrjů neb vládacím panelu na kartě Vlastnsti. Tt je příklad: P OZ N Á M K Y Jestliže uživatel, který pužívá per, stiskne tlačítk na panelu nástrjů neb nastaví nějaku vlastnst prstem míst perem, sftware SMART Ntebk vybraný nástrj změní pr uživatele, který se dtýká, míst uživatele, který pužívá per. Jestliže ba uživatel pužívající dtyk a uživatel pužívající per vyberu více bjektů na brazvce, čárkvána hranice předmětů zvlených uživatelem pužívající dtyk má jinu barvu než čárkvaná hranice předmětu zvlenéh uživatelem pužívající per. 143

150

151 Kapitla 9 Řešení prblémů sftwaru SMART Ntebk Řešení ptíží se subry 145 Okn a panel nástrjů Řešení prblémů sftwaru SMART Ntebk 145 Řešení ptíží diitálníh inkustu 146 Řešení ptíží s bjekty 147 Řešení ptíží s esty 148 Tat kapitla vysvětluje, jak řešit prblémy se sftwarem SMART Ntebk. Řešení ptíží se subry Prblém Váš subr bsahuje velké brázky a jejich tevírání v sftwaru SMART Ntebk trvá dluh. Dpručení Exprtujte ptimalizvanu verzi subru (viz Zmenšvání veliksti subrů na straně 22). Okn a panel nástrjů Řešení prblémů sftwaru SMART Ntebk Prblém Při pužívání sftwaru SMART Ntebk na interaktivní tabuli neb displeji, nemůžete vy neb vaši studenti dsáhnut na panel nástrjů. Dpručení Pr přesun panelu nástrjů z hrní části kna d spdní stiskněte plžku Přesunut panel nástrjů d hrní/spdní části kna. T I P Jestliže máte výškvě nastavitelnu stěnvu pru, můžete nastavit výšku interaktivní tabule neb displeje tak, aby studenti na ni neb na něj dsáhli. 145

152 K A P I T O L A 9 Řešení prblémů sftwaru SMART Ntebk Prblém Tlačítka panelu nástrjů, která jsu ppsána v tét dkumentaci, se nezbrazují v panelu nástrjů. Na interaktivní tabuli neb displeji není dst místa pr zbrazení bsahů stránky. Karty Řazení stránek, Galerie, Přílhy, Vlastnstí a jiné se skryjí, jakmile kliknete mim karty. Objekty v sftwaru SMART Bard na interaktivní tabuli SMART Bard řady 800 vytvářejí, neb s nimi manipulují, dva uživatelé. Jeden z uživatelů pužívá prst. Druhý z uživatelů pužívá per z lišty s ppisvači. Když uživatel pužívá pr stisk tlačítk na panelu nástrjů per, vybraný nástrj neb mžnst se změní pr druhéh uživatele pužívají prst. Dpručení Pkud je na pravé straně panelu zbrazena šipka dlů, stiskněte ji pr zbrazení dalších tlačítek panelu nástrjů. Pkud se pžadvané tlačítk p stisku šipky dlů nezbrazí, mžná jste vy neb jiný uživatel tlačítk dstranili (viz Přizpůsbení panelu nástrjů na straně 149). Chcete-li zabránit tmu, aby panel nástrjů nebyl širší než kn sftwaru SMART Ntebk, nerzšiřujte mezi řádky příliš mnh tlačítek. Pr zbrazení stránky v režimu Na celu brazvku stiskněte Zbrazit brazvky a Na celu brazvku. NEBO Pr skrytí nepužívaných karet zaškrtněte plíčk Autmaticky skrýt. Chcete-li jednu z karet zbrazit, stiskněte její iknu a zrušte výběr plíčka Autmaticky skrýt. Uživatel pužívající per musí stisknut tlačítk na panelu nástrjů perem a ne svým prstem. Více infrmací najdete v části Umžnění pužití interaktivní tabule SMART Bard řady 800 dvěma sbami na straně 142. Řešení ptíží diitálníh inkustu Prblém SOFTWARE SMART Ntebk nerzpznává rukpis ve vašem jazyce. Chcete, aby váš rukpis v sftwaru SMART Ntebk vypadal vyhlazenější a přirzenější. Dpručení Nainstalujte příslušnu jazykvu sadu (viz Nastavení jazyků na straně 151). Spíše než typ pera Standardní pužijte typ Kalirafické (viz Psaní neb kreslení diitálním inkustem na straně 50). Nástrj Kalirafická pera je dstupný, puze je-li váš pčítač připjen k interaktivnímu prduktu SMART. 146

153 K A P I T O L A 9 Řešení prblémů sftwaru SMART Ntebk Prblém Máte ptíže s hezkým ručním písmem v sftwaru SMART Ntebk s peračním systémem Windws 7. Sftware SMART Ntebk si psaní perem v peračním systému Windws vykládá jak kliknutí myší. Dpručení Je zapnutá funkce Psun jedním prstem.vypněte ji (viz smarttech.cm/kb/147470). Funkce Trhnutí je zapnutá.vypněte ji (viz smarttech.cm/kb/144274). Řešení ptíží s bjekty Prblém Když subr.ntebk vytvříte na jednmu pčítači a tevřete h na druhém, bjekty v subru se zbrazují dlišně. Chcete přesunut, změnit velikst neb jinak změnit bjekt, ale když t uděláte, přesunete, změníte velikst neb jinak změníte i statní bjekty. Chcete bjekt přesunut, změnit velikst neb jinak změnit, ale nemůžete.míst nabídky šipky se při výběru bjektu zbrazí ikna zámku. Dpručení T může být v důsledku něklika mžných příčin. Tyt jsu nejčastější: Pužili jste písm, které není nainstalvané na druhém pčítači. Oba pčítače mají různé perační systémy. Oba pčítače mají různé verze sftwaru SMART Ntebk. Více infrmací těcht příčinách a řešeních najdete na adrese smarttech.cm/kb/ Objekty jsu seskupeny. Jakákliv změna, kteru uděláte na jednmu bjektu se prjeví na statních bjektech. Vyberte bjekty, které chcete rzdělit, a zvlte plžky Frmát > Seskupení > Rzdělit skupinu. Jedntlivé bjekty pak můžete přesuvat, měnit velikst neb je jinak měnit. Více infrmací najdete v kapitle Seskupvání bjektů na straně 89. Objekt je zamknutý a nelze na něm dělat žádné změny.objekt demčení vyberte, stiskněte iknu zámku Odemknut. a zvlte Více infrmací najdete v kapitle Uzamykání bjektů na straně

154 K A P I T O L A 9 Řešení prblémů sftwaru SMART Ntebk Prblém Jeden bjekt na stránce překrývá druhý: Dpručení Při vytváření bjektů nvé bjekty autmaticky překrývají starší, jsu-li bjekty na stejné pzici na stránce. Přadí bjektů můžete změnit.více infrmací najdete v kapitle Změna uspřádání seskupených bjektů na straně 83. Chcete prvést změnu tak, aby druhý bjekt překrýval ten první: Pkud bjekt vyplníte brázkem, který je větší než bjekt, je brázek říznut: Pr změnu veliksti brázku tak, aby se d bjektu vešel, při vyplňvání bjektu brázkem vyberte Přizpůsbit brázek veliksti: Napak, pkud bjekt vyplníte brázkem, který je menší než bjekt, brázek je zbrazen jak dlaždice: Další infrmace naleznete v tématu Změna vlastnstí bjektu na straně 77. Řešení ptíží s esty Prblém Vícedtykvá esta, ppsaná v tmt průvdci, v sftwaru SMART Ntebk nefunují. Dpručení Ujistěte se, zda váš interaktivní prdukt vícedtykvá esta pdpruje a zda jsu vícedtykvá esta pvlena. 148

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10...3 Grafický engine Xenon...4 Moderní a optimalizované uživatelské rozhraní...6 Zvýšení produktivity...7 Další

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více