Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj"

Transkript

1 Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj Cech podlahářů 10. září 2014 Praha Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky ČNB

2 Obsah prezentace Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování Ekonomická situace na sklonku loňského roku Listopadové rozhodnutí bankovní rady ČNB Hrozba deflace a její případné důsledky Kurz jako nástroj uvolnění měnové politiky Analýza současného stavu ekonomiky, aktuální makroekonomická prognóza ČNB a výhled měnové politiky Pár poznámek k exitu ze stávajícího režimu Shrnutí, závěr, diskuse 2

3 Cíl měnové politiky Zákonný mandát ČNB: % Úloha měnové politiky dle Ústavy a Zákona o ČNB: zabezpečovat cenovou stabilitu Od roku 1998 provádí ČNB měnovou politiku v režimu cílování inflace Cenová stabilita = nikoliv neměnnost cen, nýbrž jejich mírný růst 3

4 Cílování inflace versus peněžní zásoby Většina centrálních bank dosahuje cenové stability v režimu cílování inflace Peněžní zásobu cílují především rozvojové/rozvíjející se země, často v rámci podmínek poskytnuté pomoci MMF % Cílování inflace Cílování peněz / IMF program (obvykle s prvky cílování M) Centrální banky cílující inflaci BoE: 2 % Riksbank: 2 % RBNZ: 2 % Austrálie: 2 3 % Norges Bank: 2,5 % NBP: 2,5 % MNB: 3 % Další centrální banky ECB definice cenové stability: "pod 2 % avšak v blízkosti této hodnoty" Fed 2% cíl pro inflaci od ledna 2012 Japonsko 2% cíl od ledna

5 Inflační cíle ČNB Zpočátku stanoveny pro čistou inflaci, později pro inflaci celkovou Cílové pásmo, později bodový cíl, postupné snižování jeho výše Aktuální cíl 2 % (od roku 2010) ČNB usiluje o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od cíle o více než jeden procentní bod na obě strany; měnová politika nereaguje na prvotní dopady změn nepřímých daní tzv. měnověpolitická inflace Svého cíle ČNB dosahuje změnami v nastavení úrokových sazeb a s využitím dalších nástrojů: horizont vpředhledící měnové politiky je měsíců 2% cíle pro čistou inflaci cíle pro celkovou inflaci 0 12/

6 Cenová stabilita = nízká, ale kladná inflace Jedním z důvodů kladného inflačního cíle je statistické nadhodnocení při měření není zcela zohledněn růst kvality (ne každý růst ceny je zdražením) v realitě substituce dražšího zboží za levnější není ihned zohledněno zásadní revize spotřebního koše jen jednou za 5 let (naposledy leden 2012) Cílem ČNB je proto 2% meziroční růst CPI cílovat nulovou inflaci by znamenalo riziko časté deflace a rychlejšího vyčerpání prostoru pro pokles sazeb: ty by při inflačními cíli 0 % dlouhodobě byly 1 % nikoliv 3 % podobně tak činí i všechny ostatní centrální banky ve vyspělých zemích 2 %

7 Plnění inflačního cíle: nízká a relativně stabilní inflace spotřebitelské ceny čistá inflace měnověpolitická inflace 9 8 v % cíl % +/- 0,5p.b. (vyhlášen 12/1997) cíl ,5% +/- 1p.b. (vyhlášen 12/1997) počátek cílového pásma 3-5 % cíl ,5% +/- 0,5p.b. (vyhlášen 11/1998) cílové pásmo ( vyhlášeno 4/2001) konec cílového pásma 2-4 % bodový cíl 3% (vyhlášen3/2004) bodový cíl 2% (vyhlášen 3/2007) 1 0 cíl % +/- 1p.b. (vyhlášen 4/2000) cíl %+/- 1 p.b. vyhlášen 4/1999) -1 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 7

8 Ekonomická situace na sklonku roku

9 Mezinárodní srovnání: ekonomický růst a očekávání do budoucna 15 Meziroční růst reálného HDP (v %) 120 Indikátor ekonomického sentimentu (dlouhodobý průměr = 100) I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 Česká republika Německo Rakousko Maďarsko Polsko Slovensko 60 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 Česká republika Německo Evropská unie V posledních letech byl největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu Vnější i vnitřní faktory recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností nálada se poslední dobou zlepšovala, ale byla stále horší než v okolních zemích 9

10 Působení domácí ekonomiky: příběh slabé poptávky mezera výstupu (% z potenciálního produktu) I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 Podíl nezaměstnaných osob Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře (mzr. změna) Reálná spotřeba domácností (mzr. změna) České hospodářství fungovalo znatelně pod hranicí svých možností tzv. mezera výstupu se otevřela hluboko v záporných hodnotách Historicky nejnižší růst mezd v podnicích při setrvalém nárůstu nezaměstnanosti a stagnující spotřebě domácností 10

11 Inflace versus inflační cíl 14,0 13,0 12,0 11,0 Spotřebitelské ceny MP inflace (bez vlivu změn daní) 10,0 v % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 Inflace v roce 2013 klesala a dostala se až k dolní hranici tolerančního pásma cíle ČNB (1 %), a to i přes zvýšení DPH a daní z cigaret od ledna 2013 MP inflace se dostala hluboko pod dolní hranu tolerančního pásma cíle 11

12 Složky inflace: pokles cen nebo jen jejich velmi slabý růst /09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 Korigovaná inflace bez pohonných hmot (PH) Ceny neobchod. statků bez regulovaných cen Ceny ostatních obchod. statků bez potravin a PH /09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 Dovozní ceny Ceny průmyslových výrobců Ceny stavebních prací Ceny tržních služeb Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) Ceny zboží a služeb bez energií a bez potravin dlouhodobě klesaly U dalších cenových okruhů byla patrná tendence ke zpomalování růstu či absolutnímu poklesu cenové hladiny 12

13 Měnověpolitické úrokové sazby Útlum ekonomické aktivity, včetně dopadů fiskální konsolidace, zpomalení zahraniční poptávky, rovněž mimořádně nízké úrokové sazby v eurozóně stály za uvolněním MP ČNB v minulosti ČNB uvolňovala MP prostřednictvím snižování úrokových sazeb; ty se však koncem roku 2012 dostaly na technickou nulu a prostor pro další uvolňování tímto nástrojem se vyčerpal 4 2T repo lombardní sazba 3 diskontní sazba

14 Listopadové rozhodnutí bankovní rady ČNB 14

15 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí Deflace se stala reálnou hrozbou (viz další část prezentace) prognóza základního scénáře vedla tržní úrokové sazby výrazně do mínusu základní scénář se zápornými sazbami byl jen hypotetickou situací, kdy měla centrální banka provést téměř čtyři standardní snížení měnověpolitické sazby na - 0,85 % (o 0,9 p.b.) ta však nemůže v realitě klesnout pod technickou nulu základní scénář tím ukazoval na silnou potřebu uvolnění měnové politiky pokud nelze snížit úrokovou sazbu, je potřeba použít jiný nástroj Bankovní rada 7. listopadu rozhodla začít používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek BR rozhodla, že ČNB bude intervenovat na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR 15

16 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR): základní scénář se zápornými sazbami IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II 90% 70% 50% 30% interval spolehlivosti 16

17 Prognóza úrokových sazeb (2T repo sazba): základní scénář se zápornými sazbami 2T repo 2W sazba repo (v %) I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 17

18 Scénář pasivity měnové politiky: aneb co by se stalo, kdyby ČNB nezasáhla IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář pasivity měnové politiky 18

19 Scénář používání kurzu: kurz jako nástroj měnové politiky Rozhodnutí o používání kurzu zohledňovalo, že prostor pro snižování měnověpolitických úrokových sazeb byl vyčerpán Kurz koruny přebral stabilizační úlohu měnové politiky ČNB připravena intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR Alternativní scénář kvantifikoval dopady oslabení kurzu do očekávaného vývoje domácí ekonomiky ve scénáři docházelo k odvrácení hrozby deflace a dřívějšímu dosažení inflačního cíle, rychlejšímu oživení ekonomiky a dřívějšímu opuštění hladiny nulových úrokových sazeb 19

20 Prognóza celkové inflace: používání kurzu vs. pasivita MP 6 5 Horizont měnové politiky Inflační cíl IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář používání kurzu Scénář pasivity měnové politiky 20

21 Prognóza hospodářského růstu: používání kurzu vs. pasivita MP IV/11 I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II Základní scénář Scénář používání kurzu Scénář pasivity měnové politiky 21

22 Hrozba deflace 22

23 Inflační očekávání v horizontu 1R Firmy a analytici finančního trhu Domácnosti Jak se podle Vás budou vyvíjet spotřebitelské ceny v následujících 12 měsících ve srovnání s předcházejícími 12 měsíci? PP prudce se zvýší P porostou stejně jako dosud 0 porostou méně než dosud B = (PP + ½P) (½M + MM) M zůstanou zhruba stejné MM sníží se N nevím /99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 podniky finanční trh Zdroj: šetření ČNB Zdroj: Evropská komise -20 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 Inflační očekávání byla na historicky nejnižších hodnotách nebo blízko nich 23

24 Četnost vyhledávání slov na Googlu Letáky 100 Praha 90 ČR - celkem /08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 Slevy 100 Praha 90 ČR - celkem /08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 24

25 Rizika deflace: příklady z historie (i současnosti) Velká deprese ve 30. letech Dvě dekády deflačního vývoje v Japonsku Švýcarsko Země jižního křídla eurozóny MMF ve své právě vydané zprávě upozorňovala na nebezpečí velmi nízké inflace ve vyspělých zemích, zejména v eurozóně: pokud další pokles inflačních očekávání a inflace, pak růst dluhové zátěže zadlužených zemí a reálných úrokových sazby negativní dopady na ekonomické oživení v případě otřesů by mohlo zesílit nebezpečí deflace 25

26 K čemu vede deflace: spotřebitel/střadatel vs. výrobce, zaměstnanec, dlužník, majitel nemovitosti Odkládání spotřeby a investic (zejména v případě větších položek) kvůli očekávání nižších cen v budoucnosti zejména výrazné pro střední a horní příjmové decily Peněžní úspory vybraných příjmových skupin domácností (poměry úspor k čistému peněžnímu příjmu v %) Míra úspor, sez.oč. (v % disponibilního důchodu) decil 2. decil 5. decil 9. decil 10. decil Domácnosti celkem (pravá osa) 9.8 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 26

27 Proč je deflace nebezpečná a tudíž nežádoucí? Dochází ke snižování mezd a propouštění při méně pružných průměrných nominálních mzdách způsobuje záporná inflace růst reálných mzdových nákladů a nutnost dramaticky propouštět Pokles hodnoty úvěrového kolaterálu hypotéky: domácnosti splácejí úvěry, jejichž hodnota se nominálně nesnižuje, které použili na koupi nemovitostí, jejichž cena se však snižuje, a to při klesajících mzdách a celkových svých příjmech možné problémy pro finanční stabilitu hrozba nárůstu problémových úvěrů 27

28 Měnový kurz jako nástroj uvolnění měnových podmínek 28

29 Úroková sazba a měnový kurz V minulosti výrazné pohyby kurzu (oslabení kurzu v 1997, , až k 30 CZK/EUR) Měnový kurz jako náhrada úrokových sazeb - kurzové oslabení nahrazuje nemožnost poklesu úrokových sazeb do výrazně záporných hodnot ČNB by v případě dostatečného prostoru snížila MP sazby o 0,75 p.b. až 1 p.b., což by zřejmě vedlo k oslabení kurzu v podobném rozsahu (více rozloženého v čase), jako způsobily intervence 29

30 Úroková sazba a měnový kurz Měnový kurz v minulosti pomáhal vstřebávat ekonomické šoky CZK/EUR 2T REPO (pravá osa) ČNB vnímá kurzový závazek 27 CZK/EUR jako jednostranný na silnější straně ČNB brání intervencemi koruně v dalším posilování, na slabší straně nechává kurz koruny plovat dle nabídky a poptávky 30

31 Další možné nástroje měnového uvolnění 31

32 Oslabení koruny z pohledu zahraničí MMF a OECD: Oslabení koruny doporučovaly již na jaře 2013 Krok ČNB kladně hodnotili a vyjádřili podporu pro pokračování v uvolněné měnové politice Guvernér ČNB oceněn prestižními cenami Guvernér centrální banky ve střední a východní Evropě pro rok 2013 (cena magazínu Emerging Markets) Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2014 (cena magazínu The Banker, Financial Times Group) 32

33 Používání kurzu versus přijetí eura Oslabení koruny s přijetím nesouvisí Vstupem do EU se ČR zavázala přijmout euro konkrétní datum přijetí eura však nebylo stanoveno ČR si zatím ponechává českou korunu, což jí umožňuje vykonávat vlastní MP měnový kurz hraje důležitou roli Vstup do eurozóny přinese neodvolatelné stanovení kurzu ve stálém poměru MP bude delegována do rukou ECB, tato MP je jednotná pro všechny země eurozóny 33

34 Analýza současného stavu ekonomiky 34

35 Mezinárodní srovnání: ekonomický vývoj a sentiment Meziroční růst reálného HDP (v %) (v %) Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 Česká republika Německo Rakousko Maďarsko Polsko Slovensko Indikátor ekonomického sentimentu (dlouhodobý průměr = 100) 60 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 Do loňska zažívala ČR největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu Vnější i vnitřní faktory vleklé recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností dno cyklu dosaženo v 1.pol. 2013, obrat k poměrně rychlému růstu od přelomu roku nálada se poslední dobou zlepšuje, ale je stále horší než v okolních zemích ČR Evropská unie Německo 35

36 Hospodářský cyklus a potenciální růst v ČR Mezera výstupu Potenciální produkt (v % z potenciálního produktu) (meziroční změny v %) I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce Mezera výstupu se v průběhu recese otevřela hluboko do záporných hodnot, avšak od 2. poloviny 2013 se začala postupně přivírat Tempo růstu potenciálního produktu se zvýšilo nad 1 %, což je zatím výrazně méně, než byl rovnovážný růst v předkrizovém období 36

37 Indikátory trhu práce Indikátory trhu práce (meziroční změny v %) Ukazatele nezaměstnanosti (v %, sezonně očištěné údaje, zdroj: MPSV, ČSÚ) I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 Nominální jednotkové mzdové náklady Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře Počet zaměstnaných osob Přepočtený počet zaměstnanců I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 Obecná míra nezaměstnanosti Podíl nezaměstnaných osob Mírný růst zaměstnanosti pokračoval i v 1Q 2014, počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky se po dlouhé době poklesu lehce zvýšil, průměrná mzda po poklesu v závěru loňského roku v 1Q 2014 vzrostla Obecná míra nezaměstnanosti se v prvním čtvrtletí 2014 dále snížila, trend ve vývoji podílu nezaměstnaných osob se obrátil k poklesu 37

38 Zaměstnanost a mzdy Přepočtené počty zaměstnanců Průměrná mzda (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech) I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 Úvazek na zaměstnance Počty zaměstnanců Počty zaměstnanců přepočtené na plný úvazek HDP -2-3 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 Průměrná nominální mzda Průměrná reálná mzda Přepočtený počet zaměstnanců nepatrně vzrostl zastavení poklesu délky úvazků V 1.Q 2014 průměrná nominální i reálná mzda zřetelně vzrostla (její kolísání v uplynulých čtvrtletích dáno efekty daňové optimalizace z přelomu 2012/2013) 38

39 Vývoj v průmyslu Průmyslová produkce Nové průmyslové zakázky (bazický index, rok 2010=100) (meziroční změny v %) Pokračuje rychlý meziroční růst průmyslové produkce Stejně tak svižně rostou nové průmyslové zakázky jak ze zahraničí, tak i z tuzemska 39

40 Vývoj ve stavebnictví a maloobchodě Stavební produkce (stálé ceny, meziroční změny v %) Maloobchod vč. motoristického segmentu (stálé ceny, meziroční změny v %) Po dlouhé době oživila svůj růst - s přispěním mírné zimy a infrastrukturních investic vlády - stavební výroba V maloobchodě rychle rostou především prodeje v motoristickém segmentu, zvyšují se ale i tržby za ostatní zboží 40

41 Hospodaření nefinančních podniků Vybrané ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %) I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) Účetní přidaná hodnota (pravá osa) Výkony včetně obchodní marže (pravá osa) Výkonová spotřeba (pravá osa) Osobní náklady (pravá osa) -10 Data rozhodně neukazují na zhoršení hospodaření podniků ve 4.čtvrtletí 2013, tj. po oslabení kurzu koruny Ukazatele hospodaření se naopak výrazně zlepšily zejména růst přidané hodnoty a hrubého provozního přebytku 41

42 Ceny výrobců 5 (Meziročně v %) /12 7 1/13 7 1/14 7 Ceny ve zpracovatelském průmyslu Ceny tržních služeb Ceny stavebních prací Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) Ve zpracovatelském průmyslu se růst cen od prosince 2013 vrátil do mírně kladných meziročních hodnot (na rozdíl od průmyslu jako celku). Ceny stavebních prací a ceny tržních služeb se vrátily na růstovou trajektorii v dubnu resp. květnu 2014 Naopak CZV pokračují v setrvalém, ač zpomalujícím meziročním poklesu 42-10

43 Aktuální makroekonomická prognóza ČNB 43

44 Shrnutí prognózy Počínaje 3Q 2014 se bude inflace postupně zvyšovat a ve druhé polovině příštího roku se vrátí k dvouprocentnímu cíli. V jeho blízkosti se pak bude pohybovat i v roce 2016 Proinflační působení dovozních cen v letošním roce odezní vlivem utlumeného cenového vývoje v zahraničí při stabilním kurzu koruny Domácí ekonomika naopak začne od druhé poloviny letošního roku přispívat ke zvyšování cen, a to zejména v důsledku zrychlujícího růstu mezd Zrychlující dynamika zahraniční poptávky a uvolněné domácí měnové podmínky spolu se zvýšením vládních investic vyústí v přírůstek HDP téměř o 3 % v letošní roce. V následujících dvou letech ekonomika zaznamená obdobná růstová tempa Růst mezd v podnikatelské sféře zřetelně zrychlí, současně na trhu práce dojde k zrychlení růstu počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky 44

45 Prognóza celkové inflace 45

46 Prognóza HDP 46

47 Mzdy v podnikatelské sféře (očištěné o vliv daňové optimalizace) 5 5.SZ I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Od druhé poloviny letošního roku růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře bude výrazně zrychlovat v souvislosti se zlepšující se zahraniční poptávkou, pokračujícím zřetelným oživením domácí ekonomické aktivity a postupným návratem inflace k cíli 47

48 Zaměstnanost a nezaměstnanost Zaměstnanci - plné úvazky (%, mzr.) 3 Obecná míra nezaměstnanosti (v %, s.o.) SZ Úvazek na zaměstnance Zaměstnanci -5 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/ I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Růst počtu zaměstnanců přepočtených na plné úvazky zrychlí zejména vlivem rostoucího průměrného úvazku na zaměstnance Podíl nezaměstnaných osob se bude postupně snižovat na celém horizontu prognózy. Obecná míra nezaměstnanosti bude v příštích letech dále klesat 48

49 Výhled měnové politiky 49

50 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) Prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do třetího čtvrtletí roku

51 MP rozhodnutí červenec 2014 Bankovní rada rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek intervenovat v případě potřeby na trhu na oslabení kurzu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR Asymetrický charakter tohoto kurzového závazku, tedy ochota zasáhnout pouze vůči posilování kurzu pod vyhlášenou hladinu, se nemění Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před vstupem do intervenčního režimu, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin Rizika prognózy byla bankovní radou vyhodnocena jako mírně protiinflační Za hlavní riziko byl označen déletrvající velmi utlumený cenový vývoj v eurozón. Bankovní rada na základě toho konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016 Pro posun hladiny kurzového závazku na slabší úroveň by bylo třeba, aby bankovní rada shledala další zřetelné posílení protiinflačních vlivů 51

52 Pár poznámek k exitu z používání kurzu jako nástroje měnové politiky 52

53 Jak bude vypadat exit? Růst HDP Cenová stabilita Vývoz Koruna Exit rozhodně nebude vypadat tak, jak naznačuje obrázek (tj. exit exitus) Neumím si představit, že bychom chtěli vidět pohyby, které by znova dostávaly tu ekonomiku někam hluboko pod nulu nebo k nule, prostě k evidentnímu podstřelení inflačního cíle (guvernér Singer, OVM, 9.3.) Exit nastane, až si budeme skutečně jisti, že ekonomické oživení zapustilo pevné kořeny a prokazatelně pominula hrozba deflace a dlouhodobého podstřelování inflačního cíle, a až získáme silné přesvědčení, že naopak hrozí nebezpečí významného nárůstu inflace Tento návrat přitom nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před zahájením intervencí ČNB, protože v mezidobí dojde k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin 53

54 Jak bude vypadat exit? (II) Přistoupení k využívání kurzu jako nástroje měnové politiky bylo transparentní a stejný bude i exit Exit může být realizován jednorázově i v sérii kroků Exit by měl být sametový, i když jednorázové šoky nikdo nemůže vyloučit. Případné výkyvy ale budeme vyhlazovat Klíčové je správné načasování exitu. Existuje přitom trade-off mezi hladkým průběhem exitu a pravděpodobností vyhnout se návratu k nulové dolní hranici úrokových sazeb: dřívější exit = hladší průběh (postupné zpřísňování MP, menší riziko, že se inflace dostane nad cíl pozdější exit = více jistoty, že nedojde k návratu k nulové spodní hranici úrokových sazeb 54

55 Shrnutí a závěr Prostor pro použití hlavního nástroje úrokových sazeb byl bezezbytku vyčerpán Rozhodnutí začít používat kurz oslabením koruny uvolnit měnové podmínky bylo zcela v souladu s mandátem ČNB Očekávané přínosy: odvrácení rizika deflace (a případné makro-finanční nestability) a návrat inflace k cíli (který je vyjádřením cenové stability) podpora cenové konkurenceschopnost českých vývozců vyšší ceny zboží z dovozu - podpora poptávky po zboží domácího původu změna v očekáváních, neodkládání investic firem a spotřeby domácností (zejména středně- a vysokopříjmových) českým firmám vzroste odbyt růst zaměstnanosti a mezd 55

56 Shrnutí a závěr (II) Oslabení kurzu skutečně a jednoznačně přispělo k odvrácení reálné hrozby deflace (bez slabší koruny by byla inflace záporná v rozsahu minimálně -1 %) Faktory předchozí recese odeznívají a některé začínají přispívat k růstu (oživení v zahraničí, konec fiskální konsolidace, příznivé údaje o vývoji průmyslové i stavební produkce a maloobchodu, zlepšená nálada firem i domácností ) Ekonomické oživení je taženo zejména fixními investicemi, k růstu však přispívá také spotřeba domácností i vlády, a s výjimkou 2.Q 2014 i čistý vývoz Ekonomické oživení se začíná postupně projevovat na trhu práce (počet volných pracovních míst pozvolna roste, průměrné pracovní úvazky se již nezkracují, nezaměstnanost postupně klesá, růst mezd v podnikatelské sféře oživil) Bankovní rada s ohledem na protiinflační rizika poslední prognózy konstatovala, že ČNB režim používání kurzu neukončí dříve než v roce

57 Děkuji (pro tuto chvíli) za pozornost a těším se na vaše dotazy! 57

58 Kontakty Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz ČNB

59 Další informace na webu ČNB Veškeré informace k režimu devizových intervencí: čnblog:

60 Doplňující slidy 60

61 Komunikace ČNB (výběr) Tisková konference BR ČNB, : Rozhodně jsme se shodli, že pakliže bychom cítili potřebu používat i jiné nástroje, než je úroková míra, mimo jiné i proto, že bychom se dostali na nulu, tak by to s největší pravděpodobností při daném stavu poznání byl kurzový kanál Tisková konference BR ČNB, : Dále se zvyšuje pravděpodobnost zahájení devizových intervencí za účelem dalšího uvolnění měnové politiky Tisková konference BR ČNB, : ČNB je připravena použít měnový kurz v případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. Pravděpodobnost zahájení devizových intervencí se nemění a zůstává vysoká 61

62 Obchodní bilance pozor na interpretaci statistik Na obchodní bilanci je nutno pohlížet v národním pojetí Přeshraniční statistika obsahuje i tzv. branding a zkresluje tak OB Saldo obchodní bilance (mld. Kč) přeshraniční statistika národní pojetí 62

63 Vliv oslabení kurzu na ceny spotřeby Jedna čtvrtina potravin je přímo dovážená, po započítání ceny dovezených vstupů je celková dovozní náročnost potravin kolem 35% Nejvíce dovozně náročné jsou počítače a základní kovy (se zanedbatelnou vahou ve spotřebním koši); naopak je tomu u služeb V souhrnu zhruba 24% spotřeby domácností přímo pochází z dovozu, celková dovozní náročnost včetně meziproduktů je přibližně 33% Produktová třída Váha ve spotř.koši Dovozní náročnost Celková Přímá Potraviny 24, Energie 11, Suroviny bez ropy 1, Léky, zdravotní péče 2, Základní kovy 0, Motorová vozidla 3, Počítače 0, Stroje a zařízení 0, Ost. zboží, polotovary 16, Služby 38, Spotřeba celkem 100,

64 Vliv oslabení kurzu na ceny spotřeby (II) Kvantifikace dopadu trvalého 5% oslabení koruny při předpokladu 100% promítnutí do cen produktů celkový efekt do CPI odhadován na 1,6 % Větší efekt na výrobky s malou váhou v spotřebním koši Vzrůst cen potravin vlivem oslabení odhadován na 1,2%, v delším horizontu o 1,8 % U služeb přímé i dlouhodobé efekty nedosahují ani 1 % Produktová třída Váha ve spotř.koši Dld. efekt Přímý efekt Potraviny 24,6 1,8 1,2 Energie 11,8 2,4 1,9 Suroviny bez ropy 1,6 2,1 1,8 Léky, zdravotní péče 2,3 2,5 2,2 Základní kovy 0,0 3,3 2,9 Motorová vozidla 3,5 2,1 1,5 Počítače 0,7 4,1 3,9 Stroje a zařízení 0,3 2,9 2,5 Ost. zboží, polotovary 16,5 2,8 2,3 Služby 38,8 0,7 0,3 Spotřeba celkem 100,0 1,6 1,2 64

65 Vývoj kurzu koruny vůči euru Posilující trend kurzu koruny vůči euru byl během finanční krize narušen prudkým oslabením V následujícím období se kurz pohyboval v pásmu 24 26,5 CZK/EUR V současnosti se kurz pohybuje na úrovni dosažené během roku 2007 a během finanční krize na začátku roku CZK/EUR úroveň 27 CZK/EUR 65

66 Relativní oslabení (+) nebo posílení (-) měn vůči předkrizovým hodnotám Před zahájením intervencí se kurz pohyboval přibližně na předkrizových hodnotách I přes intervence ČNB je oslabení kurzu koruny oproti předkrizovým hodnotám relativně nižší ve srovnání s jinými zeměmi /08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 CZK/EUR HUF/EUR PLN/EUR SEK/EUR 66

67 Roční míra inflace v % f 2015f Průměrná míra inflace v roce 2014 bude zřejmě nejnižší za posledních deset let 67

68 Indikátory ekonomického sentimentu 68

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj

Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj Seminář ČSOB 7. října 214 Praha Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky ČNB Obsah prezentace Cíl měnové politiky

Více

Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj

Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj Měnová politika ČNB a kurz jako její nástroj GE Money Bank 18. února 2014 Praha Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky ČNB Obsah prezentace Režim měnové

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB 14. dubna 15 Obsah prezentace Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 Aktuální ekonomická situace Stávající makroekonomická

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Slezská universita, Ostravice 16. září 2014 Obsah Nedávný vývoj v EU a ukrajinsko-ruský

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB Praha 16. února 216 Obsah prezentace Aktuální ekonomická situace Makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika a

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Tupé zdražování nebo pojistka proti deflaci a recesi? Prezentace pro novináře 12. listopadu 213 Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

9. bienální konference ČSE

9. bienální konference ČSE 9. bienální konference ČSE Měnová politika ČNB co může zajímat středoškoláky? Jan Filáček Sekce měnová Česká národní banka VŠE Praha, 26. listopadu 2016 Obsah vystoupení 1. Vzdělávací aktivity ČNB v oblasti

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb

Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb Petr KRÁL náměstek ředitele sekce měnové ČNB Akademický kulatý stůl, pobočka ČNB, Hradec Králové 24. listopadu 2016 Obsah prezentace

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 4.. 7 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB se zástupci OS ČMKOS 5. prosince 216 Obsah prezentace Aktuální

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha,.. 6 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 21. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky

Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jaká je pozice České republiky v rámci Evropy a kde si stojí Evropa v globálním kontextu? Citibank Praha, 16. června

Více

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku Jiří Rusnok guvernér, Česká národní banka Euro Business Breakfast Praha, 23. listopadu 2016 Osnova Aktuální vývoj české ekonomiky Prognóza

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka EY Executive Party 26. května 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před listopadem

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Ekonomický seminář KB Praha, 12. dubna 217 Obsah prezentace Opuštění kurzového závazku ČNB Aktuální ekonomický vývoj Makroekonomická

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Ekonomický výhled a měnová politika

Ekonomický výhled a měnová politika Ekonomický výhled a měnová politika Jiří Rusnok Praha, 4. listopadu 15 Plán prezentace Vývoj světové ekonomiky a z něj plynoucí rizika Aktuální situace české ekonomiky Shrnutí prognózy ČNB ze 3. zprávy

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Valná hromada Czech Forex Club Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Lubomír Lízal, Ph.D. Čapí hnízdo, Olbramovice, 1. 1. 15 Cui bono? Proč se začal používat kurz jako nástroj MP? Např. ČMKOS: Je velkou

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář dubnové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická prognóza. Podle ní se

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Ústí nad Labem, 4. listopadu 2014 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Vladimír Tomšík Česká národní banka Mezinárodní konference NEWTON College a Evropského fiskálního dialogu: Fiskální

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 19/ Zpráva České národní banky o inflaci - leden 17 (Zpráva o měnovém vývoji za. pololetí 16) Předkladatel: ČNB Doručeno poslancům:. února

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 11. dubna 16 Obsah prezentace Kurzový závazek ČNB a dosavadní vývoj české

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 5 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce jedenáct domácích a jeden zahraniční analytik. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář lednové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je lednová makroekonomická prognóza. Ve srovnání s prognózou

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 13 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I

ZPRÁVA O INFLACI / I ZPRÁVA O INFLACI / I 6 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Zpráva o inflaci / IV, Dostupný z

Zpráva o inflaci / IV, Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 17.1.17 Zpráva o inflaci / IV, 1 Česká národní banka 1 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1666 Dílo je chráněno

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 6 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více