R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E"

Transkript

1 R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto:

2 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 511, ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 5 190, , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 213, , odbor - stavební úřad 400,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 731, ,00 09 městská policie útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 9 689, , ,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, , rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, , TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 0, úklid města Výstavy - přeplatek nájmu za r , FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí KODAP - daňové poradenství bankovní popl. za vedení účtu FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, , daň z příjmů právn. osob , daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 4 900, daň z příjmů právn. osob za obce daň z přidané hodnoty , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daňové příjmy 234 0,00 0, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ správní poplatek (VHA) SFÚ - odvod (30 %) z loterií poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 600,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, zdroje z minulých let , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku 408, popl. ze vstupného peněžní plnění nájmu Zahrada Čech s.r.o.- popl.ze vstupného,nájemné 5 828,00 0,00 0, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 266,00-267, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 266,00 0,00-267, odbor ekonomický , ,00 01 Celkem KAP , ,00 02 KAP odbor správní MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, provozování lodní dopravy na Labi 132,00 460, Labská paroplavební společnost 24, SESO 41, Destinační agentura České středohoří Sdružení historických sídel Čech 24, Svaz měst a obcí ČR 48, Český institut interních auditorů 6, Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků Národní síť Zdravých měst ČR 2,00 39, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, nákup služebních vozidel 700, hmotný investiční majetek 0,00 700,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 4 0, programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 180, nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 113, ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) hardware do 40 tis. Kč renovace tonerů, opravy 60, řešitelský servis, registrace domén, mapy technologické centrum - provoz 380, informační technologie 0, , rekonstrukce budovy 2 680, budova ul. Topolčianská 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0,00

4 propagační materiály pro město 0,00 0, kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 760, ND + mat. na opravu služ. vozidel 60, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD 70, DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 400, oprava služebních aut, kopírek, výtahu Mírové nám. 17/9 - generální oprava výtahu 170, ul. Pekařská 2 - výměna oken 1 600, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , programy do 60 tis. Kč 80, čtečky (2 ks) řešitelský servis GIS 0, , teplo (ul. Topolčianská) 370, plyn 1 000, elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ nové karty CCS 2, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 60, dálniční známky 17, vodné, stočné, srážková voda pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13, výbory, komise - odměny (občerstvení) kolky - právní zastoupení 41, pohřebné + náklady exekuce konference semináře, školení, kurzy 621, úklidové práce, stěhování inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, instal./carnet lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty elektron. aukce, Benchmarketing telefony, internet poštovné strava, ubytování, parkovné, cestovné 1 60,00 400,00 80,00 90,00 800, placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové 2 212, radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , ošatné zámek Ploskovice - nájemné 160, hudební doprovod (dohody) nákup květin svatební obřady 0,00 2 0, dotace od obcí - přestupky 80, Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 160,00 3 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 400, správní poplatky a ostatní příjmy 2 990,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, penzijní připojištění výročí příděl - penzijní připojištění 206, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 082, úroky na bank. účtu 1, stravné 743, příspěvek na kulturní akce 60, bankovní poplatky 4, splátky půjček poskytnutí půjček rezerva 70, sociální fond - tvorba, příspěvky 101, , ,00

5 mezinárodní vztahy čestní občané města expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0, příspěvek sportovcům 12, různé výdaje na sport 0,00 12,00 0, MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci dotace sport - členská základna Závod míru juniorů přímá dot. sportovním oddílům na činnost 1 476, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ speciální Ltm. - příspěvek na soc. automobil účelové granty pro školství náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím 24,00 70, granty a přísp. na akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 238, NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 472,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 472,00 0,00 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 512,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 551,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 6 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 658,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 546,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00

6 5 0, ,00 0,00 691,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Kinoklub ostrov - filmový festival veřejné sochařské sympozium Hasičské slavnosti na Mírovém nám granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory 500,00 500, Sborové dny - pěvecké soubory Severočeská státní filharmonie Teplice kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 288, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem 60, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce 0,00 170,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek Městská památková rezervace k MKČR pronájem divadel. prostor (smlouva) 48, přísp. na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána 6 000, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 8 506,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 997, ,00 0, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 3 567, ,00 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy 2 800, , , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury Kino Máj 180, nebytové prostory - nájemné 2 2 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, FS - oprava střechy 1 417, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 156, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ a MŠ 0,00 856,00 0, oprava pláště budovy 88, MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0,00 88,00 0, výměna oken MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 0, , oprava výdejen 4x, dlažba, obklady 690, stavební akce na 13. MŠ 0,00 690,00 0, havárie kanalizace 1. stupeň 80, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 80,00 0,00

7 DK - VZT ovládání, chlazení MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, , výměna oken, vestibul, tělocvična DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, , odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP 9 511, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady a geometrické plány 400, agenda pozemky odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, , TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Miřejovice - komunikace ČD - ul. Nerudova - komunikace ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi + Pošík nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 400,00 0, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 284, nájemné z nemovitostí + ostatní 738,00 172,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí , prodej pozemku - p. Lexa prodej pozemku - Koliba - p. Kučera prodej bytů prodej části bývalého objektu POHODY , , ,00 180, ,00 570, , Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) pronájem mola 72, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 29, prodej pozemků a nemovitostí 9 270,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH nájemné honitby Varhošť oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj školení způsobilosti nájemné za pozemky všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 1 2 1, ,00 1 6,00 2, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00

8 7 05 KAP odbor životního prostředí sběrný dvůr 9 500, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0, , , nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek kontejnerová stání - opravy platby za odvoz separovaného odpadu provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu 1 000, platby za odvoz TDO za město , uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za odvoz nebezpečných odpadů 2 500, nakládání s odpady 0, , členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 566,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku 660, celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , vodní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady lesní hospodářství státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0, ,00 0, správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší odvody za odnětí ze ZPF místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 290,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, podzemní kontejnery příspěvek na solární ohřev TUV - občané 6 480, změna vytápění - občané neinvestiční transfer 3 000, instalace solárních systémů na budovách města příspěvek na ekologickou výchovu žáků Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, odbor životního prostředí 5 190, , , Jiráskovy sady městská zeleň - investice 0, , prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park 880, Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - práce s veřejností městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP 5 190, , ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví město - lék. služba první pomoci 0, ,00 0, MěN - inv. příspěvek 1 000, příspěvek na herního terapeuta 2x 521, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0,00

9 Hospic - příspěvek 0,00 290,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 752,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, , sociálně právní ochrana dětí vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 3 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání senioru Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 60,00 pom.,popl., poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 290,00 60, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 2 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 5 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 160,00 0, komunitní plán 0,00 4 0, umístění v DPS pokuty 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 213, Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 90, , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, , přísp. na provoz přísp. na mzdy , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 1 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 0, Diecézní charita 0,00 277,00 0,00

10 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP 213, , KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 400,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 400,00 4 0,00 07 Celkem KAP 400,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu SVČP-plynovod 370, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 880,00 0,00 0, odborná literatura autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , veřejné osvětlení parkoviště MěN - IGP + PD 400, zjednodušené projekty územní studie územně plánovací dokumentace Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů komunikace, IS - dešť. kanal. + VO ul. Palachova - rekonstrukce 500, projektové dokumentace 0, , odbor ÚR, příprava staveb 0, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů VO - havarijní výměna sloupů a svítidel Miřejovická stráň - dešťová kanalizace Miřejovická stráň - vybudování komunikace parkoviště MěN - oprava 3 800, , ostatní větší opravy a investiční akce 0, , recyklovaný materiál 0,00 1 0, ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi městská věž - ochranné sítě, odvodnění dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků ul. Dlouhá - oprava chodníků Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) - 2 parkoviště ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, dětská hřiště - revize EU lávky - opravy a revize nákup městského mobiliáře havarijní fond 700, informační systém věž, kašny, hodiny, energie zprovoznění nefunkčních vpustí ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 243, , nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC ,00 112,00

11 TSM - ostat. nedaň. příjmy 998,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 998,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 08 Celkem KAP 2 731, ,00 09 KAP městská policie telefony, popl. za užívání rad školení a vzdělávání (řidiči) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy za služby peněžním ústavům a pošt programové vybavení cestovné pronájem střelnice elektrická energie plyn voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) pohonné hmoty ,00 17,00 4, , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , úvěrové smlouvy - splátky pojistného 1 70,00 270, úvěr - koupě vozidla koupě vozidla včetně úvěru úvěrové smlouvy - splátky úroků úvěrové smlouvy - splátky jistin investice 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, pult centrální ochrany 600, ostat. nedaňové příjmy 1 000, prodej osobního automobilu PCO a ost. nedaň. příjmy 1 6 0,00 0, městská policie Celkem KAP KAP útvar obrany a krizového řízení teplá voda ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice teplo elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly hasičská zbrojnice - oprava budovy (výměna oken + garáž. vrata) opravy a údržba vozidel, nářadí DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou vodné, stočné příprava na krizové situace , , , protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 942,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0,00

12 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod "U Severky" - úprava křižovatky údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, správní poplatky ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 0,00 0, parkovací automaty 9 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií projekt "NEFRELI - New Energy Freital" projekt MISTRÁL 5 000, ,00 400,00 500,00 290,00 290,00 90,00 70, , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0, , , SEWACO ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, , interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 2 0, příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 73,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 97,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 0, podíl města - projekt MAESTRO 0,00 247,00 0, podíl města - projekt NEFRELI 0,00 360,00 0, podíl města - projekt MISTRÁL 0,00 229,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 180,00 22,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 418,00 418,00 0, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 914,00 457,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 3 156,00 411,00 0, účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr , ,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr ,00 0,00 0, oddělení projektů a strategií 9 689, , , podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 11,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 66,00 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 77,00 0,00 91 Celkem KAP 9 689, , ,00 Celkem , , ,00

13 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostředků od obyvatel 366 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně Převody z vlastních fondů Inv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně C E L K E M C E L K E M příjmy

14 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

15 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) Celkem zapojené zdroje z minulých let: Druh příjmu - třída 8 - financování zdroje z minulých let - vyrovnání schodku sběrný dvůr orgán sociálně-právní ochrany dětí vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb projekt "NEFRELI - New Energy Freital" projekt "MISTRÁL" FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu Příděl do sociální fondu Městská policie - úvěrové smlouvy - koupě vozidla Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny Saldo příjmů a výdajů

16 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bezpečnost a veřejný pořádek 40 C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

17 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

18 Tab. č. 6 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013 plán nákladů a výnosů - závazné ukazatele údaje v tis. Kč č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udrž. ostatní bytů a nebyt. prostor Opravy a udržování ostatní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zubní středisko Odpis pohledávek Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba zúčtování opravných položek -100 Celkem náklady kasárna Duk. hrdinů C e l k e m n á k l a d y Tržby z prodeje služeb-nájemné Výnosy kasárna Duk. hrdinů Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Refundace mzdových nákladů zubní střed Přijaté bankovní úroky 90 C e l k e m v ý n o s y Hospodářský výsledek 1 680

19 Tab. č. 7 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013 rozpis oprav - závazné ukazatele údaje v tis. Kč č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava ubytovna Želetice údržba škol oprava a výměna oken - město střed výměna lež. rozv. stoup. město střed obnova volných bytů město střed výměna výtahu DPS Švermova nebyt. prostor Mírové náměstí 18/ celkem 9 220

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak. Obsah I. Úvodní

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r. 2015 Daňové příjmy celkem: 283 940 Sdílené daňové příjmy: 218 000 2612, 4634 1111 DPFO -

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 208 339,00 165 000,00 184 173,00 104 000,00 104 000,00

00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 208 339,00 165 000,00 184 173,00 104 000,00 104 000,00 Město Opočno IČ: 00275191 Podklad pro rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2015 PŘÍJMY Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Návrhy do rozpočtu

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více