R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E"

Transkript

1 R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto:

2 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 511, ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 5 190, , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 213, , odbor - stavební úřad 400,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 731, ,00 09 městská policie útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 9 689, , ,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, , rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, , TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 0, úklid města Výstavy - přeplatek nájmu za r , FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí KODAP - daňové poradenství bankovní popl. za vedení účtu FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, , daň z příjmů právn. osob , daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 4 900, daň z příjmů právn. osob za obce daň z přidané hodnoty , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daňové příjmy 234 0,00 0, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ správní poplatek (VHA) SFÚ - odvod (30 %) z loterií poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 600,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, zdroje z minulých let , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku 408, popl. ze vstupného peněžní plnění nájmu Zahrada Čech s.r.o.- popl.ze vstupného,nájemné 5 828,00 0,00 0, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 266,00-267, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 266,00 0,00-267, odbor ekonomický , ,00 01 Celkem KAP , ,00 02 KAP odbor správní MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, provozování lodní dopravy na Labi 132,00 460, Labská paroplavební společnost 24, SESO 41, Destinační agentura České středohoří Sdružení historických sídel Čech 24, Svaz měst a obcí ČR 48, Český institut interních auditorů 6, Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků Národní síť Zdravých měst ČR 2,00 39, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, nákup služebních vozidel 700, hmotný investiční majetek 0,00 700,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 4 0, programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 180, nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 113, ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) hardware do 40 tis. Kč renovace tonerů, opravy 60, řešitelský servis, registrace domén, mapy technologické centrum - provoz 380, informační technologie 0, , rekonstrukce budovy 2 680, budova ul. Topolčianská 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0,00

4 propagační materiály pro město 0,00 0, kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 760, ND + mat. na opravu služ. vozidel 60, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD 70, DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 400, oprava služebních aut, kopírek, výtahu Mírové nám. 17/9 - generální oprava výtahu 170, ul. Pekařská 2 - výměna oken 1 600, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , programy do 60 tis. Kč 80, čtečky (2 ks) řešitelský servis GIS 0, , teplo (ul. Topolčianská) 370, plyn 1 000, elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ nové karty CCS 2, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 60, dálniční známky 17, vodné, stočné, srážková voda pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13, výbory, komise - odměny (občerstvení) kolky - právní zastoupení 41, pohřebné + náklady exekuce konference semináře, školení, kurzy 621, úklidové práce, stěhování inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, instal./carnet lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty elektron. aukce, Benchmarketing telefony, internet poštovné strava, ubytování, parkovné, cestovné 1 60,00 400,00 80,00 90,00 800, placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové 2 212, radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , ošatné zámek Ploskovice - nájemné 160, hudební doprovod (dohody) nákup květin svatební obřady 0,00 2 0, dotace od obcí - přestupky 80, Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 160,00 3 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 400, správní poplatky a ostatní příjmy 2 990,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, penzijní připojištění výročí příděl - penzijní připojištění 206, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 082, úroky na bank. účtu 1, stravné 743, příspěvek na kulturní akce 60, bankovní poplatky 4, splátky půjček poskytnutí půjček rezerva 70, sociální fond - tvorba, příspěvky 101, , ,00

5 mezinárodní vztahy čestní občané města expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0, příspěvek sportovcům 12, různé výdaje na sport 0,00 12,00 0, MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci dotace sport - členská základna Závod míru juniorů přímá dot. sportovním oddílům na činnost 1 476, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ speciální Ltm. - příspěvek na soc. automobil účelové granty pro školství náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím 24,00 70, granty a přísp. na akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 238, NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 472,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 472,00 0,00 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 512,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 551,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 6 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 658,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 546,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00

6 5 0, ,00 0,00 691,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Kinoklub ostrov - filmový festival veřejné sochařské sympozium Hasičské slavnosti na Mírovém nám granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory 500,00 500, Sborové dny - pěvecké soubory Severočeská státní filharmonie Teplice kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 288, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem 60, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce 0,00 170,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek Městská památková rezervace k MKČR pronájem divadel. prostor (smlouva) 48, přísp. na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána 6 000, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 8 506,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 997, ,00 0, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 3 567, ,00 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy 2 800, , , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury Kino Máj 180, nebytové prostory - nájemné 2 2 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, FS - oprava střechy 1 417, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 156, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ a MŠ 0,00 856,00 0, oprava pláště budovy 88, MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0,00 88,00 0, výměna oken MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 0, , oprava výdejen 4x, dlažba, obklady 690, stavební akce na 13. MŠ 0,00 690,00 0, havárie kanalizace 1. stupeň 80, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 80,00 0,00

7 DK - VZT ovládání, chlazení MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, , výměna oken, vestibul, tělocvična DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, , odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP 9 511, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady a geometrické plány 400, agenda pozemky odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, , TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Miřejovice - komunikace ČD - ul. Nerudova - komunikace ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi + Pošík nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 400,00 0, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 284, nájemné z nemovitostí + ostatní 738,00 172,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí , prodej pozemku - p. Lexa prodej pozemku - Koliba - p. Kučera prodej bytů prodej části bývalého objektu POHODY , , ,00 180, ,00 570, , Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) pronájem mola 72, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 29, prodej pozemků a nemovitostí 9 270,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH nájemné honitby Varhošť oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj školení způsobilosti nájemné za pozemky všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 1 2 1, ,00 1 6,00 2, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00

8 7 05 KAP odbor životního prostředí sběrný dvůr 9 500, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0, , , nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek kontejnerová stání - opravy platby za odvoz separovaného odpadu provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu 1 000, platby za odvoz TDO za město , uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za odvoz nebezpečných odpadů 2 500, nakládání s odpady 0, , členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 566,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku 660, celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , vodní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady lesní hospodářství státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0, ,00 0, správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší odvody za odnětí ze ZPF místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 290,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, podzemní kontejnery příspěvek na solární ohřev TUV - občané 6 480, změna vytápění - občané neinvestiční transfer 3 000, instalace solárních systémů na budovách města příspěvek na ekologickou výchovu žáků Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, odbor životního prostředí 5 190, , , Jiráskovy sady městská zeleň - investice 0, , prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park 880, Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - práce s veřejností městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP 5 190, , ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví město - lék. služba první pomoci 0, ,00 0, MěN - inv. příspěvek 1 000, příspěvek na herního terapeuta 2x 521, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0,00

9 Hospic - příspěvek 0,00 290,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 752,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, , sociálně právní ochrana dětí vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 3 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání senioru Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 60,00 pom.,popl., poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 290,00 60, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 2 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 5 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 160,00 0, komunitní plán 0,00 4 0, umístění v DPS pokuty 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 213, Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 90, , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, , přísp. na provoz přísp. na mzdy , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 1 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 0, Diecézní charita 0,00 277,00 0,00

10 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP 213, , KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 400,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 400,00 4 0,00 07 Celkem KAP 400,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu SVČP-plynovod 370, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 880,00 0,00 0, odborná literatura autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , veřejné osvětlení parkoviště MěN - IGP + PD 400, zjednodušené projekty územní studie územně plánovací dokumentace Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů komunikace, IS - dešť. kanal. + VO ul. Palachova - rekonstrukce 500, projektové dokumentace 0, , odbor ÚR, příprava staveb 0, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů VO - havarijní výměna sloupů a svítidel Miřejovická stráň - dešťová kanalizace Miřejovická stráň - vybudování komunikace parkoviště MěN - oprava 3 800, , ostatní větší opravy a investiční akce 0, , recyklovaný materiál 0,00 1 0, ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi městská věž - ochranné sítě, odvodnění dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků ul. Dlouhá - oprava chodníků Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) - 2 parkoviště ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, dětská hřiště - revize EU lávky - opravy a revize nákup městského mobiliáře havarijní fond 700, informační systém věž, kašny, hodiny, energie zprovoznění nefunkčních vpustí ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 243, , nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC ,00 112,00

11 TSM - ostat. nedaň. příjmy 998,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 998,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 08 Celkem KAP 2 731, ,00 09 KAP městská policie telefony, popl. za užívání rad školení a vzdělávání (řidiči) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy za služby peněžním ústavům a pošt programové vybavení cestovné pronájem střelnice elektrická energie plyn voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) pohonné hmoty ,00 17,00 4, , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , úvěrové smlouvy - splátky pojistného 1 70,00 270, úvěr - koupě vozidla koupě vozidla včetně úvěru úvěrové smlouvy - splátky úroků úvěrové smlouvy - splátky jistin investice 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, pult centrální ochrany 600, ostat. nedaňové příjmy 1 000, prodej osobního automobilu PCO a ost. nedaň. příjmy 1 6 0,00 0, městská policie Celkem KAP KAP útvar obrany a krizového řízení teplá voda ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice teplo elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly hasičská zbrojnice - oprava budovy (výměna oken + garáž. vrata) opravy a údržba vozidel, nářadí DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou vodné, stočné příprava na krizové situace , , , protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 942,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0,00

12 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod "U Severky" - úprava křižovatky údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, správní poplatky ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 0,00 0, parkovací automaty 9 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií projekt "NEFRELI - New Energy Freital" projekt MISTRÁL 5 000, ,00 400,00 500,00 290,00 290,00 90,00 70, , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0, , , SEWACO ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, , interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 2 0, příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 73,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 97,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 0, podíl města - projekt MAESTRO 0,00 247,00 0, podíl města - projekt NEFRELI 0,00 360,00 0, podíl města - projekt MISTRÁL 0,00 229,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 180,00 22,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 418,00 418,00 0, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 914,00 457,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 3 156,00 411,00 0, účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr , ,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr ,00 0,00 0, oddělení projektů a strategií 9 689, , , podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 11,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 66,00 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 77,00 0,00 91 Celkem KAP 9 689, , ,00 Celkem , , ,00

13 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostředků od obyvatel 366 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně Převody z vlastních fondů Inv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně C E L K E M C E L K E M příjmy

14 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

15 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) Celkem zapojené zdroje z minulých let: Druh příjmu - třída 8 - financování zdroje z minulých let - vyrovnání schodku sběrný dvůr orgán sociálně-právní ochrany dětí vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb projekt "NEFRELI - New Energy Freital" projekt "MISTRÁL" FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu Příděl do sociální fondu Městská policie - úvěrové smlouvy - koupě vozidla Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny Saldo příjmů a výdajů

16 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bezpečnost a veřejný pořádek 40 C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

17 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

18 Tab. č. 6 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013 plán nákladů a výnosů - závazné ukazatele údaje v tis. Kč č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udrž. ostatní bytů a nebyt. prostor Opravy a udržování ostatní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zubní středisko Odpis pohledávek Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba zúčtování opravných položek -100 Celkem náklady kasárna Duk. hrdinů C e l k e m n á k l a d y Tržby z prodeje služeb-nájemné Výnosy kasárna Duk. hrdinů Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Refundace mzdových nákladů zubní střed Přijaté bankovní úroky 90 C e l k e m v ý n o s y Hospodářský výsledek 1 680

19 Tab. č. 7 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013 rozpis oprav - závazné ukazatele údaje v tis. Kč č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava ubytovna Želetice údržba škol oprava a výměna oken - město střed výměna lež. rozv. stoup. město střed obnova volných bytů město střed výměna výtahu DPS Švermova nebyt. prostor Mírové náměstí 18/ celkem 9 220

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2015 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 11.12.2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 860,00 61 702,00 14 562,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 3. RO - (UZM 24.4. 2014) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 288 719,80 58 438,00 56 43 02 odbor správní 35 643,20 80 998,00 2 119,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 059,00 169 66 0,00 04 odbor

Více

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2015 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice je stanovena do 2.

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2015 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2014 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 917,00 53 602,00 11

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 400 daň z příjmů právnických osob 1341 360 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více