R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E"

Transkript

1 R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto:

2 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 511, ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 5 190, , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 213, , odbor - stavební úřad 400,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 731, ,00 09 městská policie útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 9 689, , ,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, , rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, , TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 0, úklid města Výstavy - přeplatek nájmu za r , FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí KODAP - daňové poradenství bankovní popl. za vedení účtu FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, , daň z příjmů právn. osob , daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 4 900, daň z příjmů právn. osob za obce daň z přidané hodnoty , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daňové příjmy 234 0,00 0, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ správní poplatek (VHA) SFÚ - odvod (30 %) z loterií poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 600,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, zdroje z minulých let , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku 408, popl. ze vstupného peněžní plnění nájmu Zahrada Čech s.r.o.- popl.ze vstupného,nájemné 5 828,00 0,00 0, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 266,00-267, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 266,00 0,00-267, odbor ekonomický , ,00 01 Celkem KAP , ,00 02 KAP odbor správní MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, provozování lodní dopravy na Labi 132,00 460, Labská paroplavební společnost 24, SESO 41, Destinační agentura České středohoří Sdružení historických sídel Čech 24, Svaz měst a obcí ČR 48, Český institut interních auditorů 6, Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků Národní síť Zdravých měst ČR 2,00 39, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, nákup služebních vozidel 700, hmotný investiční majetek 0,00 700,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 4 0, programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 180, nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 113, ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) hardware do 40 tis. Kč renovace tonerů, opravy 60, řešitelský servis, registrace domén, mapy technologické centrum - provoz 380, informační technologie 0, , rekonstrukce budovy 2 680, budova ul. Topolčianská 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0,00

4 propagační materiály pro město 0,00 0, kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 760, ND + mat. na opravu služ. vozidel 60, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD 70, DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 400, oprava služebních aut, kopírek, výtahu Mírové nám. 17/9 - generální oprava výtahu 170, ul. Pekařská 2 - výměna oken 1 600, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , programy do 60 tis. Kč 80, čtečky (2 ks) řešitelský servis GIS 0, , teplo (ul. Topolčianská) 370, plyn 1 000, elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ nové karty CCS 2, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 60, dálniční známky 17, vodné, stočné, srážková voda pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13, výbory, komise - odměny (občerstvení) kolky - právní zastoupení 41, pohřebné + náklady exekuce konference semináře, školení, kurzy 621, úklidové práce, stěhování inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, instal./carnet lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty elektron. aukce, Benchmarketing telefony, internet poštovné strava, ubytování, parkovné, cestovné 1 60,00 400,00 80,00 90,00 800, placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové 2 212, radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , ošatné zámek Ploskovice - nájemné 160, hudební doprovod (dohody) nákup květin svatební obřady 0,00 2 0, dotace od obcí - přestupky 80, Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 160,00 3 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 400, správní poplatky a ostatní příjmy 2 990,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, penzijní připojištění výročí příděl - penzijní připojištění 206, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 082, úroky na bank. účtu 1, stravné 743, příspěvek na kulturní akce 60, bankovní poplatky 4, splátky půjček poskytnutí půjček rezerva 70, sociální fond - tvorba, příspěvky 101, , ,00

5 mezinárodní vztahy čestní občané města expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0, příspěvek sportovcům 12, různé výdaje na sport 0,00 12,00 0, MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci dotace sport - členská základna Závod míru juniorů přímá dot. sportovním oddílům na činnost 1 476, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ speciální Ltm. - příspěvek na soc. automobil účelové granty pro školství náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím 24,00 70, granty a přísp. na akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 238, NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 472,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 472,00 0,00 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 512,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 551,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 6 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 658,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 546,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00

6 5 0, ,00 0,00 691,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Kinoklub ostrov - filmový festival veřejné sochařské sympozium Hasičské slavnosti na Mírovém nám granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory 500,00 500, Sborové dny - pěvecké soubory Severočeská státní filharmonie Teplice kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 288, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem 60, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce 0,00 170,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek Městská památková rezervace k MKČR pronájem divadel. prostor (smlouva) 48, přísp. na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána 6 000, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 8 506,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 997, ,00 0, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 3 567, ,00 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy 2 800, , , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury Kino Máj 180, nebytové prostory - nájemné 2 2 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, FS - oprava střechy 1 417, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 156, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ a MŠ 0,00 856,00 0, oprava pláště budovy 88, MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0,00 88,00 0, výměna oken MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 0, , oprava výdejen 4x, dlažba, obklady 690, stavební akce na 13. MŠ 0,00 690,00 0, havárie kanalizace 1. stupeň 80, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 80,00 0,00

7 DK - VZT ovládání, chlazení MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, , výměna oken, vestibul, tělocvična DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, , odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP 9 511, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady a geometrické plány 400, agenda pozemky odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, , TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Miřejovice - komunikace ČD - ul. Nerudova - komunikace ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi + Pošík nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 400,00 0, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 284, nájemné z nemovitostí + ostatní 738,00 172,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí , prodej pozemku - p. Lexa prodej pozemku - Koliba - p. Kučera prodej bytů prodej části bývalého objektu POHODY , , ,00 180, ,00 570, , Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) pronájem mola 72, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 29, prodej pozemků a nemovitostí 9 270,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH nájemné honitby Varhošť oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj školení způsobilosti nájemné za pozemky všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 1 2 1, ,00 1 6,00 2, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00

8 7 05 KAP odbor životního prostředí sběrný dvůr 9 500, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0, , , nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek kontejnerová stání - opravy platby za odvoz separovaného odpadu provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu 1 000, platby za odvoz TDO za město , uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za odvoz nebezpečných odpadů 2 500, nakládání s odpady 0, , členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 566,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku 660, celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , vodní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady lesní hospodářství státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0, ,00 0, správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší odvody za odnětí ze ZPF místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 290,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, podzemní kontejnery příspěvek na solární ohřev TUV - občané 6 480, změna vytápění - občané neinvestiční transfer 3 000, instalace solárních systémů na budovách města příspěvek na ekologickou výchovu žáků Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, odbor životního prostředí 5 190, , , Jiráskovy sady městská zeleň - investice 0, , prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park 880, Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - práce s veřejností městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP 5 190, , ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví město - lék. služba první pomoci 0, ,00 0, MěN - inv. příspěvek 1 000, příspěvek na herního terapeuta 2x 521, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0,00

9 Hospic - příspěvek 0,00 290,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 752,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, , sociálně právní ochrana dětí vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 3 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání senioru Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 60,00 pom.,popl., poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 290,00 60, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 2 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 5 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 160,00 0, komunitní plán 0,00 4 0, umístění v DPS pokuty 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 213, Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 90, , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, , přísp. na provoz přísp. na mzdy , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 1 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 0, Diecézní charita 0,00 277,00 0,00

10 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP 213, , KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 400,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 400,00 4 0,00 07 Celkem KAP 400,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu SVČP-plynovod 370, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 880,00 0,00 0, odborná literatura autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , veřejné osvětlení parkoviště MěN - IGP + PD 400, zjednodušené projekty územní studie územně plánovací dokumentace Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů komunikace, IS - dešť. kanal. + VO ul. Palachova - rekonstrukce 500, projektové dokumentace 0, , odbor ÚR, příprava staveb 0, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů VO - havarijní výměna sloupů a svítidel Miřejovická stráň - dešťová kanalizace Miřejovická stráň - vybudování komunikace parkoviště MěN - oprava 3 800, , ostatní větší opravy a investiční akce 0, , recyklovaný materiál 0,00 1 0, ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi městská věž - ochranné sítě, odvodnění dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků ul. Dlouhá - oprava chodníků Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) - 2 parkoviště ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, dětská hřiště - revize EU lávky - opravy a revize nákup městského mobiliáře havarijní fond 700, informační systém věž, kašny, hodiny, energie zprovoznění nefunkčních vpustí ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 243, , nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC ,00 112,00

11 TSM - ostat. nedaň. příjmy 998,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 998,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 08 Celkem KAP 2 731, ,00 09 KAP městská policie telefony, popl. za užívání rad školení a vzdělávání (řidiči) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy za služby peněžním ústavům a pošt programové vybavení cestovné pronájem střelnice elektrická energie plyn voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) pohonné hmoty ,00 17,00 4, , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , úvěrové smlouvy - splátky pojistného 1 70,00 270, úvěr - koupě vozidla koupě vozidla včetně úvěru úvěrové smlouvy - splátky úroků úvěrové smlouvy - splátky jistin investice 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, pult centrální ochrany 600, ostat. nedaňové příjmy 1 000, prodej osobního automobilu PCO a ost. nedaň. příjmy 1 6 0,00 0, městská policie Celkem KAP KAP útvar obrany a krizového řízení teplá voda ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice teplo elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly hasičská zbrojnice - oprava budovy (výměna oken + garáž. vrata) opravy a údržba vozidel, nářadí DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou vodné, stočné příprava na krizové situace , , , protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 942,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0,00

12 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod "U Severky" - úprava křižovatky údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, správní poplatky ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 0,00 0, parkovací automaty 9 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií projekt "NEFRELI - New Energy Freital" projekt MISTRÁL 5 000, ,00 400,00 500,00 290,00 290,00 90,00 70, , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0, , , SEWACO ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, , interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 2 0, příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 73,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 97,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 0, podíl města - projekt MAESTRO 0,00 247,00 0, podíl města - projekt NEFRELI 0,00 360,00 0, podíl města - projekt MISTRÁL 0,00 229,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 180,00 22,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 418,00 418,00 0, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 914,00 457,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 3 156,00 411,00 0, účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr , ,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr ,00 0,00 0, oddělení projektů a strategií 9 689, , , podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 11,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 66,00 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 77,00 0,00 91 Celkem KAP 9 689, , ,00 Celkem , , ,00

13 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostředků od obyvatel 366 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně Převody z vlastních fondů Inv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně C E L K E M C E L K E M příjmy

14 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

15 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) Celkem zapojené zdroje z minulých let: Druh příjmu - třída 8 - financování zdroje z minulých let - vyrovnání schodku sběrný dvůr orgán sociálně-právní ochrany dětí vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb projekt "NEFRELI - New Energy Freital" projekt "MISTRÁL" FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu Příděl do sociální fondu Městská policie - úvěrové smlouvy - koupě vozidla Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny Saldo příjmů a výdajů

16 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bezpečnost a veřejný pořádek 40 C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

17 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

18 Tab. č. 6 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013 plán nákladů a výnosů - závazné ukazatele údaje v tis. Kč č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udrž. ostatní bytů a nebyt. prostor Opravy a udržování ostatní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zubní středisko Odpis pohledávek Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba zúčtování opravných položek -100 Celkem náklady kasárna Duk. hrdinů C e l k e m n á k l a d y Tržby z prodeje služeb-nájemné Výnosy kasárna Duk. hrdinů Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Refundace mzdových nákladů zubní střed Přijaté bankovní úroky 90 C e l k e m v ý n o s y Hospodářský výsledek 1 680

19 Tab. č. 7 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013 rozpis oprav - závazné ukazatele údaje v tis. Kč č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava ubytovna Želetice údržba škol oprava a výměna oken - město střed výměna lež. rozv. stoup. město střed obnova volných bytů město střed výměna výtahu DPS Švermova nebyt. prostor Mírové náměstí 18/ celkem 9 220

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2015 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 11.12.2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 860,00 61 702,00 14 562,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2015 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice je stanovena do 2.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 3. RO - (UZM 24.4. 2014) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 288 719,80 58 438,00 56 43 02 odbor správní 35 643,20 80 998,00 2 119,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 059,00 169 66 0,00 04 odbor

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011. (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011. Zpracoval: ekonomický odbor

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011. (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011. Zpracoval: ekonomický odbor S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011 (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011 Zpracoval: ekonomický odbor Kapitola MĚSTO LITOMĚŘICE SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112 Daň z příjmu

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2014 Datum sejmutí: 6.6.2014 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více