Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)"

Transkript

1 Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

2 Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka První draft dkumentu První revize KÚ KK Zapracvané kmentáře a dplněné kapitly 2,3 a Kmentář k verzi 2.0, upřesnění KI Další dplnění dkumentu, brázky Kmentář k verzi 3.0, dplnění infrmací hledně KI, kalkulace MAN Zapracvané kmentářa z KÚ KK, materiálvé pžadavky dalších částí výzvy Grafické úpravy, sladění stylů Aktualizvané kapitly 3.5.3, 5.2 a Dplněné přeběžné nabídky Změna struktury dkumentu Zapracvané kmentáře z KÚ KK, dplněná lkalita Žlutice, upravené knfigurace serverů a úlžišť Verze připravená k akceptaci Pslední úpravy dle návrhu z KÚ KK Zapracvány připmínky PK Variantní řešení Zapracvány změny z Úprava KI Zapracvání připmínek Tabulka 1: Verze dkumentu 2

3 Obsah 1 Technické řešení Vlastní kncepce řešení Návrh a ppis architektury řešení Variantní návrhy technickéh řešení HW/SW/data Naplnění pžadavků typizvanéh prjektu Prvnání variant technlgických řešení Srvnaní nabídek jedntlivých ddavatelů (pptávkvé řízení) Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení Analýza technických a bezpečnstních rizik Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Specifikace zadání technickéh řešení SAN (Vyžadván je plně redundantní design SAN v bu lkalitách): Pžadavky na implementaci, šklení a technicku pdpru Prvzní zajištění prjektu Ptřebné energetické a materiálvé tky Záruky a servis Údržba a nákladnst prav Údaje živtnstech jedntlivých zařízení Údaje prvzním zajištění SW a datvých kmpnent Změny v prvzní nárčnsti vlivem ptřebení Seznam tabulek Tabulka 1: Verze dkumentu... 2 Tabulka 2: Pčet vláken v jedntlivých lkalitách... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 3: Cena vláken... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 4: prnajaté kruhy specifikace Tabulka 5: Cena řešení prnájmu kruhů... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 6: Kalkulace Autcnt... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 7: Cenvá kalkulace... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 8: Technická a bezpečnstní rizika Seznam brázků Obrázek 1 Fyzická struktura TC

4 Obrázek 2: Prpjení datvých center... 8 Obrázek 3: Prpjení ORP a PO... Chyba! Zálžka není definvána. Obrázek 4: Chlazení a rzmístnění rzvaděčů

5 1 Technické řešení 1.1 Vlastní kncepce řešení Technlgické centrum je klíčvým prvkem pr zabezpečení prvzu aplikací egvernmentu a jejich dstupnsti. Z tht důvdů je nezbytné, aby pužité technlgie byly dlné vůči výpadkům a garantvaly vysku dstupnst. Vývj technlgií v sučasnsti jednznačně upřednstňuje c největší míru virtualizace, prtže virtualizace umžňuje prvz služeb a aplikací bez hledu na fyzicku lkalizaci a umžňuje přesun služeb a aplikací mezi datvými centry TC bez dpadu na uživatele. Z těcht důvdů byla zvlena pr realizaci TC maximální míra virtualizace jak na úrvni serverů, tak i datvých úlžišť frmu private clud. V tmt řešení je fyzická realizace servervé vrstvy a datvéh úlžiště abstrahvaná mrakem, ze kteréh se přidělují zdrje (kapacita úlžiště, výpčetní výkn) dle pžadavků. Kapacita úlžiště a výkn serverů musí být dstatečné pr zajištění pžadvané kapacity a výknu pr všechny aplikace, jež jsu sučástí egvernmentu, ale také aplikací ptřebných k zajištění činnsti KÚ KK a aplikacích prvzvaných pr ORP a PO. Pr zabezpečení prvzu pžadvaných aplikací a služeb je ptřebné dbudvat Technlgické centrum d stavu, kdy bude mít dvě redundantní datvá centra, která budu pskytvat vysku dstupnst a dlnst vůči výpadkům. Tat datvá centra budu navzájem prpjena tak, aby tvřili technlgicky jedn velké datvé centrum a bude mžné přesuvat data a služby mezi nimi. Obě redundantní datvá centra mají mít c nejpdbnější technlgicku infrastrukturu tak, aby Náklady na prvz jedntlivých center byly c nejnižší, Náklady na administraci jedntlivých center byly c nejnižší, Migrace aplikací služeb a aplikací mezi centry byl c nejjedndušší a nejrychlejší. Pr zpřístupnění aplikací a služeb TC jejich uživatelům je ptřeba vybudvat kmunikační infrastrukturu Karlvarskéh kraje, která bude prpjvat datvá centra TC a prpjvat ORP a PO s KÚ KK. Kmunikační infrastruktura musí Pskytvat dstatečnu kapacitu a rzšiřitelnst p celu dbu udržitelnsti prjektu, Prpjit všechny ORP a zpřístupnit lkality, kde jsu PO KÚ KK na úrvni přístupvé sítě Umžnit navýšení služeb a aplikací TC Návrh a ppis architektury řešení Redundantní datvá centra musí být realizvána v dstatečné vzdálensti d sebe tak, aby se eliminval rizik sučasnéh výpadku bu datvých center. Přesná hdnta dstatečné vzdálensti není určená. Dpručuje se, aby centra byla napájená z dvu různých rzvdných sítí neb elektráren. Na druhu stranu musí být dstatečně blízk tak, aby z hlediska rychlsti přensu infrmací se jevily jak jedn velké datvé centrum. Tt umžňuje přesun dat a služeb 5

6 mezi datvými centry v reálném čase. Datvá centra musí být prpjena sítí s kapacitu a rychlstí 10Gbps a kmunikace mezi servery musí mít latency menší než 5ms. Pr zajištění replikace dat na úrvni datvéh úlžiště je nutné prpjení SAN rychlstí alespň 8 Gbit. Technlgické centrum kraje - fyzicky LAN switch LAN switch LAN switch LAN switch Redundantní šasi LAN Redundantní šasi SD SA SM Fyzické Servery Blade SD SA VS SM a/synchrnní kpie dat d krajské SAN z TC ORP FC switch FC switch FC switch FC switch Redundantní blade šasi SAN Redundantní blade šasi Replikace FC Úlžiště FATA FC TAPE LIB CAS Tiered Strage FC Úlžiště DR FATA FC CAS Hlavní lkalita Zálžní lkalita Obrázek 1 Fyzická struktura TC Každé datvá centrum bude vybaven klimatizační techniku chladícím výknu nejméně BTU/h při uvažvání plných knfigurací instalvaných zařízení a jejich maximálníh výknu, tak, aby i v případě výpadku jedné z jedntek byla zachvána funkčnst datvéh centra (knfigurace N+1). Napájecí přívd musí být chráněn zálžním zdrjem a dieselvým generátrem a musí mít být schpen pskytnut minimálně 400V /3x 63A. Obě datvá centra budu vybavena zálžním napájecím zdrjem (UPS) výknu 25 kva. Datvá centra budu vybavena: skříňvými rzvaděči (racky) s uzamykatelnými dveřmi. Racky budu sazeny plně mnitrvatelnými a řiditelnými PDU. Každý rzvaděč bude vybaven napájecími rzvdnicemi s knektry pr napájení zařízení 10 i 16A. Umístění PDU bude svislé v zadní části rzvaděče. Všechny výstupy tht PDU budu měřitelné a vládatelné (spínání). Mnitrvání a řízení musí být mžné prstřednictvím IP prtklu RMS systémem minimálně s čidly kuře, teplty, vlhksti a phybu napjen na EZS budvy Přístupvým systémem s vládáním dveří s využitím identifikačních prvků (karty, Dallas čipy apd.) včetně záznamu histrie přístupu 6

7 Pkud budva nebude vybavena kamervým systémem, datvá centra budu mít vlastní IP kamerami s nčním viděním a záznamem psledních 7 dnů (minimálně zálžní DC) Servery (aplikační i infrastrukturní) budu realizvány jak virtuální se sdíleným datvým úlžištěm. Z hlediska prvzu a kapacity je ptřeba izlvat jedntlivé aplikace d samstatných virtuálních pčítačů tak, aby byl mžné pr jedntlivé aplikace vymezit ptřebné zdrje a zajistit jejich dstupnst. Tt řešení vyžaduje dstatečnu kapacitu k prvzvání všech aplikací v samstatných virtuálních pčítačích. Tyt virtuální pčítače bude mžne připjvat k virtuálním sítím a tak vytvářet ddělené sítě pr jedntlivé služby aneb subjekty (ORP a OP). Fyzické servery budu využívat licenci MS Windws Server Datacenter, které umžňují při licencvání per scket na jednm fyzickém serveru prvzvat nemezený pčet virtuálních serverů. Přízení licencí MS Windws Server Enterprise, kde každá přidává licenci na pr 4 virtuální servery je eknmicky nevýhdné. Kraj pčítá s husttu virtuálních strjů minimálně 9 na jeden fyzický uzel.každé datvé centrum bude mít svůj řídící pčítač, který bude řídít virtualizační prstředí v daném datvém centru. V primárním DC bude navíc zálhvací server, který bude řídit zálhvání. Obě datvá centra budu, za nrmálníh prvzu, pužity pr běh vybraných služeb, aby se účelně rzlžila zátěž aplikací a c nejvíce zkrátila jejich dezva vůči uživatelům. Tent mdel prvzu umžní ptimálně využít investic d zálžníh datvéh centra. Datvé úlžiště bude sdílené mezi všemi servery tak, aby virtuální pčítače mhly být přesuvány dle ptřeby mezi servery datvéh centra. Data budu synchrnně replikvána d druhéh datvéh centra, tak aby v případě výpadku primárníh datvéh centra byly data k dispzici v zálžním centru. Virtualizační technlgie buda umžňvat autmatický přesun kritických aplikací/serverů z jedndh d druhéh datvéh centra a taky manuální přesun (na pkyn administrátra) serveru z jednh centra d druhéh pr účely lepšíh využití zdrjů, bnvy služeb i pravidelnéh testvání funkcí. Datvá úlžiště musí mít dstatečnu kapacitu pr uchvání všech dat v každém datvém centru samstatně. Aplikační servery budu v prvzu v bu datvých centrech a není nutné, aby jejich kapacita byla dstatečná pr prvz všech serverů bez snížení výknu. Za plnéh prvzu bu datvých center budu aplikační servery mít k dispzici plnu pžadvanu kapacitu. V případě výpadku jednh z datvých center budu všechny servery přesunuty d centra, které zůstane v prvzu a bude mít spjení s KI. Snížení výknu aplikací v případě výpadku jednh datvéh centra je mžné akceptvat, ale je důležité zachvat dstupnst všech služeb a aplikací. V případě výpadku jednh z datvých center budu všechny služby pskytvané z druhéh datvéh centra. Způsb návratu d režimu rutinníh prvzu bude detailně řešen s hledem na knzistenci dat, ddržení SLA pskytvaných služeb a prvzní dkumentaci. Plány bnvy budu elektrnicky evidvány, bude mžné prvádět jejich simulace a testvání. Vlastní prvedení plánu bnvy bude mžné prvést plně autmaticky neb jednduchým pkynem správce, který zahájí autmatizvaný prcess. 7

8 DC1 DC2 Aplikační vrstva Agendvé systémy 10GB nline Virtualizační vrstva vmngmt Obnva prvzu Systémvá vrstva Služby infrastruktury Vrstva Datvých úlžišť FC 6km n-line replikace KU KK KKN KV/MMKV Obrázek 2: Prpjení datvých center Pr dstupnst všech aplikací budu bě datvá centra přístupná z Kmunikační infrastruktury a budu transparentní tj. pr uživatele aplikací/služeb bude neviditelné, z kteréh datvéh centra je aplikace resp. služba pskytvána. KI bude uknčena v bu DC. Předávacím rzhraním je Ethernet (10Gbps). Datvá centra budu navíc prpjena přím, takže vznikne redundatní prpjení v kruhu realizvaném páteřní částí sítě mezi lkalitami KÚKK-Cheb-Sklv-KÚKK. K tmut kruhu bude připjena lkalita KKN (KKN bude prpjen s KÚKK v rámci prpjení Datvých center nezávisle na KI). Prpjení datvých center bude realizván nejméně dvěma páry vláken, vedených jinu trasu než KI, je-li t mžné. Datvá centra musí být prpjena přím, mim KI, jelikž kmunikace mezi datvými centry je důležitá pr zaručení jejich prvzu a je nezávislá na funkčnsti KI. Navíc prpjení přes KI nebude splňvat pžadavky na rychlst dezvy. Technlgické centrum bude s statními sítěmi (kmerčními, vládními, metrplitními) prpjen prstřednictvím bezpečnstníh mdulu, který zajistí chranu služeb a dat. Jedntlivé subjekty připjené d KI si budu zajišťvat chranu svých infrmačních systémů. Pr ptřeby dstupnsti budu data replikvána mezi úlžišti. Pr ptřeby uchvávání dat a pr bnvu v případě jejich pškzení je v principu jedn, v kterém datvém centru bude instalván zálhvací zařízení. Z hlediska bsluhy je vhdné, aby zálhvání prbíhal v datvém centru, které bude pr bsluhu dstupnější. Je navrhván, aby zálhvání prbíhal v hlavním datvém centru v prstrách KÚ KK. Kmunikační infrastruktura musí hlavně prpjvat primární a zálžní datvé centrum a pskytvat přístup pr vybrané ORP. Zárveň bude služit k pskytvání služeb KIVS a CMS technlgickému centru kraje a některým technlgickým centrům ORP. Připjení k vládním sítím bude realizván v bezpečnstním mdulu datvých center stejně, jak připjení statních externích sítí. Veškeré technické zařízení kmunikační infrastruktury (krmě ptických vláken) musí být umístěn v bjektech ve vlastnictví KK. 8

9 Pririta 3 Pririta 2 Pririta 1 Primární lkalitu bude datvé centrum v areálu KÚ KK, zálžní datvé centrum bude v prstrách Krajské nemcnice KK. Tyt dvě lkality jsu d sebe vzdálené jen 6 km, takže z hlediska rychlsti přensu infrmací se budu jevit jak jedn velké datvé centrum. Tt umžňuje přesun dat a služeb mezi datvými centry v reálném čase. Obě datvá centra budu vybavena dstatečnu klimatizační techniku tak, aby i v případě výpadku jedné z jedntek byla zachvána schpnst dstatečnéh chlazení datvéh centra. Základním předpkladem kmunikační infrastruktury je vytvření páteřní sítě a prpjení hlavníh a zálžníh datvéh centra tj. lkality KU KK s KN KV, t je Priritu 1. V rámci Pririty 2 se uvažuje s připjením vybraných ORP a dalších klíčvých subjektů d kmunikační infrastruktury. Záměrem investra je i prpjení vzdálených lkalit Pririta 3 - vzhledem ke vzdálenstem a zhršené dstupnsti je realizace prpjení těcht a dalších lkalit tázku knkrétní nabídky ddavatelů v rámci veřejné sutěže. Investrem je zvažván připjení těcht lkalit: KÚ KK, Karlvarský kraj, Závdní 353/88, Karlvy Vary primární DC Městský úřad, Rkycanva 1929, Sklv Městský úřad, nám. Krále Jiříh z Pděbrad 1/14, Cheb KN KV Bezručva 19, Karlvy Vary zálžní DC Magistrát města, Mskevská 1281/21, Karlvy Vary Městský úřad, Klínvecká 1204, Ostrv Městský úřad, Ruská 155/3, Mariánské Lázně Městský úřad, nám. 28. října 1438/6, Kraslice Městský úřad, Kamenná 473/52, Aš Nemcnice, K nemcnici 1204/17, Cheb Nemcnice, Slvenská 545, Sklv Chdv, Kmenskéh 1077 Tužim, Sídliště 428 Žlutice, Velké náměstí 144 KSÚS, Chebská 282, Sklv Tabulka : Seznam lkalit kmunikační infrastruktury Kmunikační infrastruktura bude prpjvat vybraná ORP, PO a další subjekty, které budu zapjeny d TC, a může být tvřena: Optickými vláknem, 9

10 Pririta 3 Pririta 2 Pririta 1 Metalickými spji, Rádivými spji, Kmbinací technlgií pdle ptřeby a nákladů. Optická vlákna nabízí nejlepší investici d buducna, jelikž je mžné navyšvat přensvé rychlsti a kapacitu pdle dstupné technlgie a bez ptřeby výměny ptickéh vlákna. Metalické spje jsu levnější z hlediska materiálu, jejich přensvá kapacita je však značně mezená. Pr vyšší přensvé rychlsti a kapacity se metalické spje v sučasnsti už téměř vůbec nepužívají. Rádivé spjení má své pdstatnění v případě, že není mžné zrealizvat prpjení ptickými vlákny z důvdu fyzických neb technických překážek, např. přírdní překážky, nemžnst zemních prací apd. Dle předběžných průzkumů jedinu lkalitu, kde je vhdnější pužít rádivý spj je SÚS Sklv, Dlní Rychnv. Lkalita KÚ KK, Karlvarský kraj, Závdní 353/88, Karlvy Vary primární DC Městský úřad, Rkycanva 1929, Sklv Rychlst 10/4 Gbit/s 4 Gbit/s Městský úřad, nám. Krále Jiříh z Pděbrad 1/14, Cheb KN KV Bezručva 19, Karlvy Vary zálžní DC Magistrát města, Mskevská 1281/21, Karlvy Vary Městský úřad, Klínvecká 1204, Ostrv Městský úřad, Ruská 155/3, Mariánské Lázně 4 Gbit/s 10/4 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s Městský úřad, nám. 28. října 1438/6, Kraslice Městský úřad, Kamenná 473/52, Aš Nemcnice, K nemcnici 1204/17, Cheb Nemcnice, Slvenská 545, Sklv Chdv, Kmenskéh 1077 Tužim, Sídliště Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s Žlutice, Velké náměstí 144 KSÚS, Chebská 282, Sklv 1 Gbit/s 340 Mbit/s Tabulka 2: Přehled pžadvaných rychlstí 10

11 Obrázek 3: Schéma kmunikační infrastruktury

12 1.1.2 Variantní návrhy technickéh řešení HW/SW/data Zajištění dstupnsti služeb technlgickéh centra s pžadvanu dbu dezvy je mžné buď vybudváním redundantních datvých center, neb vybudváním jednh super centra, které bude mít zajištěnu dstupnst. Zkušensti s realizací datvých center p celém světě ukazují, že realizace pmcí redundantních datvých center je efektivnější. Je navrhván, aby bě datvá centra byla realizvána v bjektech vlastněných KK. KÚ KK má k dispzici dstatek kvalifikvanéh persnálu pr zajištění prvzu. Je garantvaná dstupnst lkalit p celu dbu živtnsti prjektu. Budvání kmunikační infrastruktury bude realizván ve dvu fázích v první fázi bude vybudvána páteřní síť a připjena vybrané lkality, v druhé fázi budu připjeny statní lkality. Přiřazení serverů aplikacím je mžné buď jedna aplikace na jeden fyzický server, c je značně neefektivní; neb více aplikací na jednm fyzickém serveru, t však přináší kmplikace v případě aktualizací a zavádí závislsti mezi aplikacemi; neb pmcí virtualizace, kde je jeden fyzický server sdílený něklika aplikacemi ddělenými d virtuálních serverů. Virtualizace nabízí lepší využití výpčetníh výknu, snadnější realizaci vyské dstupnsti, abstrakci hardwarvé vrstvy, dlnsti vůči výpadkům a rzdělvání zátěže. Přiřazení fyzickéh serveru aplikacím přináší garantvaný výkn dané aplikaci, na druhu stranu kmplikuje realizaci vyské dstupnsti a dlnsti vůči výpadkům. Vyžaduje vybudvání clustervaných řešení, které jsu slžité k prvzvání. Z tht důvdu dpručujeme realizvat virtualizvanu infrastrukturu. Datvé úlžiště je mžné realizvat jak: Jeden rzsáhlý systém s vícevrstvvu rganizací, Něklik menších úlžišť s různými parametry. Rzsáhlé systémy datvých úlžišť nabízí lepší pměr cena/výkn, lepší redundanci a snadnější údržbu a prvz. Něklik menších úlžišť je levnějších, je mžné libvlně přidávat další a další úlžiště pdle ptřeb prjektu. Přidáváním dalších úlžišť však většinu expnenciálně rste slžitst administrace, zálhvání a celkvě prvzu. Prt dpručujeme realizvat datvé úlžiště jak jeden rzsáhlý strukturvaný systém. Servervá infrastruktura pr prvz aplikací může být realizvána jak: Samstatné servery, Blade řešení. Samstatné servery nabízí větší variabilitu HW knfigurace. Jejich připjení k datvému úlžišti a d síťvé infrastruktury je nárčnější, prtže každý server se připjuje individuálně. Tím stupá pčet aktivních prtů v SAN i LAN.

13 Blade servery nabízí větší využitelnst prstru. Všechny servery jsu zpravidla stejné a plně tak naplňují kncepci clud-u. Jejich připjení k SAN i LAN je v režii Blade šasi, cž přispívá k přehlednsti datvéh centra a snižuje náklady na jeh prvz a údržbu. Virtualizaci je mžné realizvat pmcí něklika platfrem. V sučasnsti v rámci Karlvarskéh kraje je nejrzšířenější VMWare/vSphere, který je využíván ve třech z pěti ORP. Alternativu je pužití MS Hyper-V, který je sučástí peračníh systému MS Windws Server. S tut platfrmu mají pracvníci infrmatiky KÚ KK zatím jen malu zkušenst. Třetí platfrmu je Xen Citrix. Platfrma Xen Citrix je svu pdstatu zalženu na paravirtualizaci, vhdná k virtualizaci upravených nixvých systémů. Pr virtualizaci windws systémů není ideální a v prstředí kraje je s ní malá zkušenst. Z phledu zajištění služby zálhvání kritických aplikací ORP je pdstatná kmpatibilita s jejich prstředím vybudvaným na technlgii VMWare/vSphere. Varianta 1: Vlastní kmunikační infrastruktura Řešení je zalžen na vlastnictví min páru ptických vláken v každé lkalitě (s mžnu výjimku SÚS Dlní Rychnv) a jejich zasíťvání prstřednictvím ddaných aktivních prvků. Přístup k síti KIVS je realizván v lkalitě primárníh datvéh centra přes vlastní pticku infrastrukturu. Nad celým řešením bude implementván zákaznický dhledvý systém. Z phledu zabezpečení sítě je v každé lkalitě s agregací navržena VPN/FW karta a v primárním i zálžním datvém centru VPN/FW karta splu s SSL VPN mdulem. V primárním a zálžním datvém centru a v lkalitách s agregací je nezbytné sazení aktivních prvků redundantním napájením z důvdu zabezpečení vyské dstupnsti těcht, z phledu funkčnsti sítě, kritických lkalit. Aktivní prvky v datvých center musí být připraveny pr mžnst dplnění IPS mdulu. Varianta 2: Prnájem kmunikační infrastruktury Řešení může být zalžen na kupi služby garantvané rychlsti a dstupnsti v každé lkalitě. Tat varianta je z technlgickéh phledu srvnatelná s variantu dkupu páru ptických vláken. Z phledu bezpečnsti KÚ přichází mžnst vlastních řešení, nicméně výběrem vhdnéh pskytvatele lze bezpečnst přensů smluvně garantvat. Z phledu služeb prvzvaných nad takt vybudvanu sítí lze knstatvat, že nepřináší vyšší přidanu hdntu prti řešení ve variantě dkupu páru vláken, nebť služby jsu realizvány až na úrvni aktivních prvků. Tyt by byly v případě varianty budvání ptických kabelů ttžné. Nevýhdu tét varianty je zejména její finanční nárčnst v čase v tut chvíli uvažujeme dbě udržitelnsti 60 měsíců a takt již není výhdná Naplnění pžadavků typizvanéh prjektu Technlgické centrum bude pskytvat 9 základních služeb: Servervá infrastruktura bude tvřena servery instalvanými v bu datvých centrech. Servervá virtualizace bude řešena virtualizační technlgíí umžňující implementaci vyské dstupnsti a rzlžení zátěže mezi datvá centra a servery v nich. 13

14 Datvá úlžiště budu realizvané v dstatečném bjemu, jak rzsáhlých strukturvaný systém rzprstřen přes bě datvá centra umžňující replikaci dat mezi datvými centry a tím zabezpečí dstupnst dat i v případě nedstupnsti jednh z nich. Garantvané úlžiště (pvinná služba) bude realizván speciálním zařízením splňujícím pžadavky typvéh prjektu kapacitě minimálně 8,5 TB. Výrbce zařízení musí pskytvat certifikvaný prces přensu ulžených data na nvé zařízení při výměně zařízení (např. při pravě), upgradu apd. zařízení bude dispnvat běžnými rzhraními / prtkly pr práci s daty HTTP,,WebDAV, CIFS, NFS apd. GÚ dané kapacitě bude umístěn v bu DC a data mezi nimi budu autmaticky replikvána. Zálhvací zařízení pr ukládání dluhdbých zálh bude v TC realizván páskvu zálhvací knihvnu s minimálně čtyřmi mechanikami. LTO-5 s FC rzhraním a minimálně 90 slty. K ukládání krátkdbých zálh může být využit technlgie snapsht aneb stávající datvé úlžiště EVA Zálhvací prces bude řízen stávajícím sw EMC Netwrker, který bude licenčně rzšířen. Replikace dat mezi datvými centry bude realizvána na úrvni datvéh úlžiště p celu dbu jeh prvzu. Tímt bude zabezpečena knzistence dat. Obnva dat v případě jejich pzměnění bude řešena pmcí výšeuvedené zálhvací knihvny. P výpadku jedné z lkalit budu dat aktualizvaná autmaticky na úrvni úlžiště. Síťvu infrastrukturu je mžné rzděli na interní infrastrukturu datvých center a jejich prpjení a na Kmunikační infrastrukturu TC. Interní infrastruktura bude tvřena lkálními přepínači a prpjení center bude realizván nejméně dvěma ptickými spji. Prpjení datvých center bude nezávislé na KI TC a napak, KI TC musí být nezávislá na datvých centrech. Díky tmu bude zajištěn přístup ORP a OP k centrálním registrům a KI VS bez hledu na dstupnst TC. Ddávky elektrické energie budu pr bě datvá centra nezávisle. Každé datvé centrum bude mít vlastní dieselvý generátr a sadu zálžních zdrjů. Velmi důležitým pžadavkem na prjekt TC je jeh bezpečnst. Pd bezpečnstí TC je myšlena jak důvěrnsti infrmací a aplikací, tak i jejich integrita, ale i dstupnst. Redundantní datvá centra ze své pdstaty garantují integritu a dstupnst infrmací a služeb. Realizace datvých center v zabezpečených prstrách zajistí důvěrnst infrmací. Prpjení TC a statních subjektů kmunikační infrastrukturu zajistí dstupnst dat a aplikací subjektům, které s nimi pracují. Prtže kmunikační infrastruktura bude služit jen určeným subjektům a jiné subjekty k ní nebudu mít přístup, bude tímt zajištěna i bezpečnst. Prtže přístup připjených subjektů d externích sítí bude jen prstřednictvím kmunikační infrastruktury, bude jejich bezpečnst garantvána bezpečnstí TC. Pr tyt účely bude služit bezpečnstní rzhraní. Bezpečnstní rzhraní bude realizván firewallem s antivirvu, antispam a anti-malware chranu (antix chrana). Pr další zvýšení bezpečnsti celé infrastruktury budu instalvány systémy pr diagnstiku neprávněnéh přístupu a jeh prevenci (IDS/IPS). Bezpečnstní rzhraní bude realizván prvky umístěnými v bu datvých centrech, tím bude zajištěna redundance funkcinality řešení a dlnst prti výpadku. 14

15 Datvá centra budu realizvána v prstrách vlastněných krajem. Umístnění datvých center d bjektů vlastněných krajem nabízí další úrveň zabezpečení, prtže je mnhem snadnější zajistit fyzicku bezpečnst. Kmunikační infrastruktura umžňuje naplnění hdntícíh kritéria Pdíl lkálních sítí zapjených d KIVS tím, že k vládní síti připjuje lkální sítě ORP a dalších subjektů. 1.2 Prvnání variant technlgických řešení Srvnání nabídek jedntlivých ddavatelů (pptávkvé řízení) Investr bdržel předběžnu rientační kalkulaci na HW a SW vybavení TC, která reflektuje zvlený přístup k řešení frmu virtualizace servervé i virtualizace úlžišť, není však kmpatibilní s typvým prjektem. Přest si myslíme, že naplňuje ideje Tc K tak, jak byl zamýšlen a může služit k rientaci na IT trhu. Níže je vlžená tabulka sumarizující cenvu kalkulaci. 15

16 Technlgické centrum Karlvarskéh kraje Pčet bj.kód Ppis včetně DPH Hardware Servervá infrastruktura Servery pr management a backup 2x Servery pr virtualizaci 2x blade centrum, 8x blade srver SAN switche SAN switche Brcade 24 prtů (16 aktivních) /8 Gb Diskvá ple 2x strage Knihvna Páskvá knihvna Garantvané úlžiště Hitachi HCAP 300 Ostatní hw Technlgickéh centra kraje Rzvaděče a vybavení Zálžní zdrj napájení - UPS Klimatizace RMS Systém včetně DR lkality Zhášecí systém Další vybavení DC Hardware celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Sftware licence Micrsft Servervé a klientské licence Virtualizace serverů VMware Replikace DR pr ORP IPStr včetně kapacitních licencí 5TB Sftware licence celkem Kč Kč Kč Kč Služby - Implementace 0 Služby - implementace celkem Kč Maintenance 0 Maintenance rk 0-4 celkem Kč Suhrn Hardware celkem Sftware licence celkem Služby - implementace celkem Maintenance rk 0-4 celkem Celkem Celkem bez maintanance Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 3: Kalkulace ddávky TCK Cenvá nabídka strage je jen na ddávku HW, kde však plně pkrývá veškeré ptřeby k vybudvání TC. Pr úplnst je třeba dplnit nárky na SW řešení infrastrukturních služeb. 16

17 Cena s DPH 2x databázvý server 8x aplikační server SAN infrastruktura Zálhvací knihvna Zálhvací sftware a server Racky a vybavení Splu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Strage - eknmická varianta Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy Strage - maximální varianta Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 4: Cenvá kalkulace strage Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení Nabídka strage je cenvě nárčnější, plně pkrývá ptřeby TC a t jak se strage v eknmické variantě tak i v maximální variantě. Jak srvnávací může služit p dplnění ceny sftware Analýza technických a bezpečnstních rizik Rizika, která byla identifikvána: Kategrie rizika Technické Technické Technické Technické Technické Bezpečnstní Bezpečnstní Bezpečnstní Ppis Nekmpatibilita se stávající technlgií instalvanu v datvém centru KÚ KK Staré technlgie, slžitá údržba, vyské náklady na prvz Nvinka na trhu, malé zkušensti s dluhdbéh prvzu Prprietární technlgie, slžitá integrace s jinými technlgiemi Vyské energetické nárky, nutnst speciálních rzvdů Jenm jeden ddavatel technlgie, nemžnst alternativníh partnera Technlgie není věřená v pdbné instalaci Technlgie není vhdná pr nasazení v neveřejných sítích 17

18 Kategrie rizika Bezpečnstní Bezpečnstní Organizační Organizační Ppis Nedstatečná bezpečnst řešení Nízká úrveň chrana integrity údajů Pzdější vyhlášení tendru než Kmunikační infrastruktury, bude mít za následek dsunutí výstavby d zimníh bdbí, kdy není z technlgických důvdů mžné prvádět pkládku ptických spjů. Při naplnění tht rizika hrzí psunutí realizace bu etap až 6 měsíců s pčátkem duben-květen Tut skutečnst je třeba vztí v úvahu v případě psunu termínů prjektu na dbu pzdější než 1Q.2011 Pnechání pdání řádsti územní rzhdnutí, neb pzdní zahájení územníh řízení, bude mít za následek ddálení realizace kmunikační infrastruktury. Tut skutečnst je třeba vzít v úvahu při vytváření dkumentace k výběrvému řízení na prjekt Kmunikační infrastruktura a žádat uchazeče dlžení zahájení územníh řízení frmu sdělení OVM. (viz dpručení pr zadávací dkumentaci) Tabulka 5: Technická a bezpečnstní rizika 1.3 Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Z hlediska rganizačníh byla identifikvána vážná rizika vyplývající ze změny harmngramu a neddržení termínů navržených etap prjektu Kmunikační infrastruktury. Jsu spjena s nutnstí prvedení územníh řízení, jehž trvání je minimálně 12 týdnů za předpkladu, že nedjde k rzsáhlejším kmplikacím. Přestže není mžné zcela vylučit rizika spjená s uvedenu skutečnstí, dpručuje se d zadávací dkumentace vlžit následující pžadavky a ddržet termíny navržený harmngram: Předmětem plnění musí krmě jinéh být územně plánvací dkumentace, Uchazeč předlží přesný harmngram prací, který ptvrdí vybudvání infrastruktury v určených termínech, Harmngram bude bsahvat termíny ptřebných rzhdnutí OVM ve věci územníh řízení Harmngram bude bsahvat termíny vytvření kmplexní prjektvé dkumentace Harmngram bude bsahvat termíny stavebních prací Harmngram bude bsahvat termíny statních prací Pr úspěšné výběrvé řízení a realizaci prjektu je dále ptřeba specifikvat pžadavky na zařízení a kmpnenty Specifikace zadání technickéh řešení Virtualizační server (12x) 2x šestijádrvý prcesr s pdpru virtualizačních technlgií 18

19 4 z nich s 32GB, 4 s 48GB a 4 s 64GB paměti celkem 4x Gigabit NIC dualprtvá FC HBA 8Gbit redundantní zdrje a ventilátry integrvaný management prcesr licence pr plnu vzdálenu správu a management záruka 5 let, 24x7, zaručená dba pravy d 6 hdin SAN (Vyžadván je plně redundantní design SAN v bu lkalitách): 4x FC switch, 24 prtů Rychlst prtů nejméně 8Gb/s Certifikace pr nabízenu servervu virtualizaci Zaručená vzájemná kmpatibilita s nabízenu diskvu virtualizací, s nabízeným zálhvacím SW a systémem pr bnvu lkality Zaručená vzájemná kmpatibilita se stávajícími FC switchi kabely pr připjení všech serverů Servis 5 let 24x7 dezva d 4 hd Magnetpáskvá knihvna minálně 90 sltů, FC prvedení 4 x páskvá mechanika LTO-5 Native FC Pdpra NDMP Čtečka čárvéh kódu Mžnst vytváření lgických knihven Rzšiřitelnst na cca 300 sltů a až na cca 12 mechanik Splehlivst rbtiky 4 milióny MTBF 5 let supprt Licenční rzšíření stávajícíh zálhvacíh sftware EMC Netwrker pr zálhvání virtuálníh prstředí a nemezené mnžství virtuálních hstů. Dále rzšířit ttéž řešení 10 licencí pr zálhvání na úrvni peračníh systému, pdpra NDMP. Racky pr instalaci blade šasi, samstatných serverů, páskvé knihvny a úlžišť Strage Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Plně redundantní Metrcluster rzprstřený mezi bě lkality Nejméně 2 redundantní strage cntrllery čistá kapacita v každé z lkalit nejméně 55 TB, v případě využití 100% rezervy pr snapshty (dpručen pr FC a iscsi) 27,5 TB dat a 27,5 TB snapshtů 19

20 15k RPM, výhradně s FC disky, které mhu být dále akcelervány pmcí FLASH cache akcelerátru licence na nemezenu diskvu kapacitu úlžiště licence na nemezenu kapacitu pr replikaci dat diskvých úlžišť pdpra RAID typu 0, 1, 5, 1+0 a 6. baterie zálhující cache Nelicencvaný multipathing a pčet připjených hstů, pkud je licencván, tak zapčítat nemezené licence Autmatický ladbalancing a rzmístění dat na všechny disky i v kamžiku přidání nvých disků Sučástí nabídky vzdálený dhled supprt centrem výrbce pkud není tak zalicencvat záruka 5 let s dezvu d 4 hd v pracvní dny, v místě pužití Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy 2 redundantní strage cntrllery sazen 1TB 7k2 RPM HDD v každé lkalitě čistá kapacita v každé z lkalit nejméně 50 TB dat a 15 TB snapshtů záruka 5 let, dezva 4h" Virtualizace bude prvzvána ve dvu datvých centrech. Pžadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku jedné lkality. Licence hypervisru pr nabízených 8 fyzických serverů, včetně managementu pr servery nabízené výše Hypervisr nainstalvaný přím na hardware, umžňující plnu virtualizaci x86 strje Pdpra BT, HW (binary translatin, harware assist) virtualizace Umístění kmpletníh prstředí včetně OS a aplikací d virtuálních strjů bez závislsti na prvzvaném hardware Virtualizace a agregace x86 strjů a k nim připjených síťvých a datvých úlžišť d unifikvaných subrů zdrjů Škálvatelnst pr mžnst pdpry IT prstředí jakékliv veliksti Vysce výknný klastrvý systém zajišťující přístup k datvým diskům virtuálníh strje něklika nainstalvaných hst serverů sučasně Symetrický multiprcesing zlepšující výknnst virtuálníh strje a umžňující, aby jediný virtuální strj využíval něklik fyzických prcesrů sučasně Centralizvané řízení zajišťující autmatický prvz, ptimalizaci zdrjů a vysku dstupnst IT prstředí Centralizvané řízení umžňující integraci s prdukty spravvanými třetí stranu přes rzhraní různých webvých služeb a rvněž vývj prduktů pdle přání zákazníka Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarvých zdrjů k zajištění ptimálníh prpjení business prvzu a IT Kntinuální dynamický balancing aplikačníh výknu nad dstupnými HW zdrji Inteligentní alkace zdrjů na základě předdefinvaných pravidel Migrace virtuálních strjů za prvzu zajišťující tak plynulu správu a údržbu IT 20

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Monitoring datových toků - nový pohled na správu a bezpečnost datové sítě

Monitoring datových toků - nový pohled na správu a bezpečnost datové sítě Mnitring datvých tků - nvý phled na správu a bezpečnst datvé sítě Úvd AdvaICT, a.s., ing. Ladislav Chdák, člen představenstva Vliv IT infrastruktury na fungvání rganizací je stále větší a ta se pstupně

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Nabídka služeb. Kontakty WIA: hotline: +420 225 372 055 mobil: +420 775 675 568. Kontakty PCAGE: mobil: +420 725 653 551 pevná: +420 417 639 658

Nabídka služeb. Kontakty WIA: hotline: +420 225 372 055 mobil: +420 775 675 568. Kontakty PCAGE: mobil: +420 725 653 551 pevná: +420 417 639 658 Nabídka služeb Připjení k internetu, hlasvé i mbilní služby Prdej výpčetní techniky Servis výpčetní techniky Správa pčítačů a sítě u vás dma neb ve firmě Tvrba webvých stránek Mntáž a servis IP kamer www.pcage.cz

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

pracovišť počty na 1 pracovišti ks Ks ks Záloha 2 3 1 TS

pracovišť počty na 1 pracovišti ks Ks ks Záloha 2 3 1 TS INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Přílha č. 21 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 IOS Mravskslezský kraj Operační středisk PČR - krajskéh ředitelství Mravskslezskéh kraje v Ostravě - byl vybudván

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Příloha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS)

Příloha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS) Přílha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS) 1 Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Ppis změny v dkumentu 1.1 10.8. 2010 První draft 1.2 11.8 2010 Grafické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více