ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační infrastruktury Plzeňskéh kraje CamelNET úsek Severzápad nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v tevřeném řízení ve smyslu 27 zákna Zadavatel veřejné zakázky: Plzeňský kraj se sídlem Škrupva 18, Plzeň IČ DIČ CZ Kntaktní sba ve věci tét veřejné zakázky: Ing. Aleš Tuček, CSc. Odbr infrmatiky Krajskéh úřadu Plzeňskéh kraje tel.: , mbil:

2 1 Název veřejné zakázky " Rzšíření reginální kmunikační infrastruktury Plzeňskéh kraje CamelNET úsek Severzápad Druh veřejné zakázky: Dle předpkládané hdnty: Typ zadávacíh řízení: - veřejná zakázka na ddávky - nadlimitní veřejná zakázka - tevřené zadávací řízení 2 Infrmace zadavateli veřejné zakázky Zadavatelem tét veřejné zakázky je veřejný zadavatel, vyšší územní samsprávný celek Plzeňský kraj se sídlem: Plzeň, Škrupva 18, PSČ IČ: DIČ: CZ zastupený: p. Milanem Chvancem, hejtmanem k pdepisvání a jednání v záležitstech tét veřejné zakázky právněn: na základě usnesení Rady Plzeňskéh kraje č. 4998/11 ze dne Iv Grüner, náměstek hejtmana Kntaktní sba ve věci tét veřejné zakázky Ing. Aleš Tuček, CSc. Odbr infrmatiky Krajskéh úřadu Plzeňskéh kraje tel.: , mbil: Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Ddávka kmunikační infrastruktury tedy ptických vláken, dle parametrů uvedených v zadávací dkumentaci, na následujících trasách: na trase spjující lkality Mladtice Rzvadv (státní hranice), dbčky z hlavní trasy Reginální kmunikační infrastruktury Plzeňskéh kraje CamelNET b) Servisní pdpra (garantvaná SLA) 2

3 Charakteristika předmětu plnění veřejné zakázky: ad a) Ddávka kmunikační infrastruktury (ptických vláken): 1. Páteřní trasa Rzvadv-Mladtice V trase Rzvadv - Mladtice budu ddány 2 páry nenasvícených ( dark-fiber ) ptických vláken kategrie G.652.D, které umžní plné využití ve všech vlnvých délkách specifikvaných v dpručení ITU-T G Bližší specifikace kncvých bdů: Kncvý bd Rzvadv: v kruhu maximálně 300 m d bdu určenéh suřadnicemi 12 33'00.7"E, 49 39'52.2"N. Kncvý bd Mladtice: v kruhu maximálně 300 m d bdu určenéh suřadnicemi 13 21'53.5"E, 49 58'40.4"N 2. Napjení na CamelNET Plzeň-Kšutka Ddávka 1 páru nenasvícených ( dark-fiber ) ptických vláken kategrie G.652.D, které budu dbčku z trasy Rzvadv Mladtice. Specifikace místa dbčení je plně v kmpetenci uchazeče. Kncvý bd Plzeň-Kšutka: v kruhu maximálně 300 m d bdu určenéh suřadnicemi 13 21'01.9"E, 49 46'32.3"N. 3. Napjení na CamelNET Stříbr Ddávka 1 páru nenasvícených ( dark-fiber ) ptických vláken kategrie G.652.D, které budu dbčku z trasy Rzvadv Mladtice. Specifikace místa dbčení je plně v kmpetenci uchazeče. Kncvý bd Stříbr: v kruhu maximálně 300 m d bdu určenéh suřadnicemi 12 59'46.8"E, 49 44'42.2"N. 4. Veškerá ddaná vlákna pdle bdu 1, 2 a 3 budu výlučným vlastnictvím zadavatele. Ddavatel zajistí základní servis závad na ptických trasách (např. překpnutí kabelu) a statních prvcích pasivní části p dbu 20 let. 5. Optická vlákna musí být ulžena vhdným způsbem v zemi (např. v HDPE trubkách, mikrtrubičkách apd.). Sučástí ddávky nenasvícených vláken také jejich příprava ve frmě zemních spjek, dbček z tras včetně vyvázání a svaření d patchpanelů. Jedná se tzv. pasivní část infrastruktury. Garanci (záruku) za pasivní část nese ddavatel ptických vláken. Na celu pasivní část infrastruktury zadavatel pžaduje garanci (záruku) v délce trvání 20 let tzn. na ddávku ptických vláken a SLA na ddaná ptická vlákna. 3

4 6. Dále bude v trase realizvána příprava pr buducí napjení dbček: instalace krytu ptických spjek (např. OKOS), s dstatečnu rezervu kabelu (minimálně 100 m, případně 2x 50 m při pužití ptické spjky) pr buducí napjení. 7. Sučástí ddávky bude příslušná dkumentace celé pasivní části infrastruktury, která bude bsahvat: a. ppis nabízené kmunikační infrastruktury (ptických vláken), b. mapu s přesnu tplgií kmunikační infrastruktury, c. schéma kmunikační infrastruktury, d. výměru délek jedntlivých úseků kmunikační infrastruktury, e. stručný ppis ulžení vlákna, f. celkvý pčet ptických vláken v kabelu, g. grafické zbrazení kmunikační infrastruktury v elektrnické pdbě v běžně pužívaném systému GIS např. ve frmátu dxf, dwg, dxn, shp apd.). 8. Na zadavatele bude převeden ideální spluvlastnický pdíl na ptických kabelech spjený s výlučným užíváním ptických vláken zadavatelem. Přesná specifikace jedntlivých ptických kabelů, výše ideálních spluvlastnických pdílů nabývaných zadavatelem a pčet zadavatelem výlučně užívaných ptických vláken v jedntlivých ptických kabelech bude uvedena v samstatné přehledné tabulce. 9. Realizaci vybudvání pasivní části sítě zadavatel předpkládá v něklika etapách, přičemž zadavatel předpkládá dělení maximálně na 3 etapy. Uchazeč navrhne etapizaci výstavby na dílčí úseky. Částečná fakturace bude prvedena vždy p převzetí dknčené etapy. 10. V následující tabulce jsu specifikvány lkality, minimálně ve kterých je nutn prvést přípravu pr dbčení. Pr umístění dbček jsu prefervány pzemky ve vlastnictví Plzeňskéh, respektive Ústeckéh kraje, případě jiných subjektů samsprávy a státní správy. Uchazeč může navrhnut i jiné adekvátní umístění, které umžní vybudvání ptických tras d cílvých lkalit s využitím pzemků dle výše uvedených preferencí. Tabulka přípjných bdů pr trasu Brandv Rzvadv Název dbčky Katastrální území Čísl parcely Vlastník pzemku Předpkládané dbčky Směr 1 Směr 2 Pláně Pláně 1968/1 Plzeňský kraj Pláně Plasy Dražeň Dražeň 3457 Plzeňský kraj Dražeň Hvzd Lité Lité 766/1 Obec Lité Lité Zahrádka Zahrádka u Všerub 857/1 Plzeňský kraj Zahrádka Hůrky Úněšv Úněšv 1605/25 ČR-ŘSD Úněšv Plzeň Pernarec Pernarec 1563/1 Plzeňský kraj Pernarec Lmnička Lmnička 553 Plzeňský kraj Lmnička Trpísty Kšice Kšice 1239/6 Obec Kšice Kšice Svjšín Otrčín u Stříbra 914 Plzeňský kraj Svjšín Otrčín 4

5 Benešvice Benešvice 2593/2 Plzeňský kraj Benešvice Stříbr Br Br u Tachva 2497/2 Plzeňský kraj Br Stráž Kundratice Kundratice u Přimdy 1599/3 Plzeňský kraj Kundratice Velké Dvrce Přimda Přimda 2327/1 Plzeňský kraj Přimda Málkv ad b) Servisní pdpra (garantvaná SLA) Garance záručních pdmínek pasivní části Vzniklé servisní incidenty je nutné členit d skupin (kategrie A-B-C) a dle těcht skupin přistupvat k jejich řešení ve stanvených dezvách: Incident/vada kategrie A Služba není pužitelná ve svých základních funkcích neb se vyskytuje funkční závada znemžňující pužívání služby. Tent stav může hrzit běžný prvz, případně může způsbit větší finanční neb jiné škdy. Např. přerušení fyzické pasivní knektivity u nezakruhvané trasy. Incident/vada kategrie B Služba je ve svých funkcích degradvána tak, že tent stav mezuje běžný prvz. Incident/vada kategrie C Ostatní - drbné incidenty/vady, které nespadají d kategrií A a/neb B. Garantvaná dba přijetí a akceptace hlášenéh incidentu Garantvaná dba zahájení prací na řešení incidentu p řádném nahlášení Garantvaná dba uknčení incidentu A 10min 1hd D12*** B 10min 4hd NBD* C 10min NBD* 5BD** * NBD next business day, následující pracvní den ** BD business day, pčet pracvních dnů. ***D12 = čas pravy d 12h d nahlášení závady, dba pskytvání služby je 7 dnů v týdnu, 24h denně, 365dní v rce Helpdesk Ddavatel musí dispnvat Helpdeskem a telefnicku pdpru v režimu 24x7x365 pr základní servis pasivní části (ptická vlákna apd.). 4 Klasifikace veřejné zakázky: Optické kabely pr přens dat 5

6 Optické kabely pr přens infrmací Správa a pdpra datvých sítí 5 Zadávací pdmínky Zadávací pdmínky ve smyslu ust. 17 písm. l) zákna tvří: Infrmace a údaje uvedené v tét zadávací dkumentaci (ZD), Tabulka pr zpracvání nabídkvé ceny dle přílhy č. 1 ZD, Návrh smluvy na předmět plnění veřejné zakázky dle přílhy č. 2 ZD, Krycí list nabídky dle přílhy č. 3 ZD, Suhlas se zveřejněním uzavřené smluvy na prfilu zadavatele dle přílhy č. 4 ZD. Dělení veřejné zakázky: Veřejná zakázka není rzdělena na části ve smyslu ust. 98 zákna. 6 Technické pdmínky Technickými pdmínkami se v případě tét veřejné zakázky rzumí vymezení charakteristik a pžadavků na ddávky předmětu plnění veřejné zakázky. Při výkladu technických pdmínek je vždy nutné přihlížet k účelu využití předmětu veřejné zakázky pr zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky musí být plně v suladu s platným právním řádem České republiky, v suladu s příslušnými českými technickými nrmami, které se na knkrétní ddávky vztahují (ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů, a právních předpisů suvisejících), v suladu se zadávací dkumentací, technicku dkumentace a všemi statními přílhami ZD. 7 Dba a míst plnění veřejné zakázky Předpkládaná dba zahájení a ddání plnění veřejné zakázky: Veřejná zakázka bude realizvána na základě smluvy uzavřené mezi zadavatelem a vítězným ddavatelem, a t tak, že zapčat s plněním by měl být ihned p pdepsání smluvy za pdmínek ve smluvě uvedených. Zadavatel pžaduje, aby ddávka kmunikační infrastruktury (tj. ptických vláken) byla realizvána nejpzději d Míst plnění veřejné zakázky: Plzeňský kraj 6

7 8 Pžadavky na prkázání kvalifikačních předpkladů Ddavatel musí splňvat kvalifikační předpklady uvedené v ust. 50 a násl. zákna. Splnění kvalifikačních předpkladů musí ddavatel prkázat způsbem a v rzsahu pdle ust. 51 a násl. zákna, ppřípadě pdle ust. 125 a násl. zákna. Dklady, které je ddavatel pvinen předlžit k prkázání splnění kvalifikace, budu předlženy v prsté kpii. Prkázání splnění základních a prfesních kvalifikačních předpkladů lze nahradit předlžením výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, pkud je tent výpis předlžen ve lhůtě pr prkázání splnění kvalifikace a výpis ze seznamu není k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce ( 127 dst. 1 a 4 zákna). Ddavatel musí splňvat všechny kvalifikační předpklady pdle 50 ZVZ, blíže specifikvané v tét zadávací dkumentaci a jejích přílhách. Zadavatel připuští, aby plnění částí veřejné zakázky byl realizván sbu dlišnu d ddavatele tj. frmu subddávky. Pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané zadavatelem pdle ust. 50 dst. 1 písm. b) až d) zákna v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit: a) dklady prkazující splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. j) zákna a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna subddavatelem; a b) písemnu smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 ds. 1 písm. b) až d) zákna. Ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění kvalifikace pdle ust. 54 písm. a) zákna. Nabídku může pdat i něklik ddavatelů splečně (dle 51 dst. 5 ZVZ). Má-li být předmět veřejné zakázky plněn něklika ddavateli splečně a za tímt účelem pdávají či hdlají pdat splečnu nabídku, je každý ze splečných ddavatelů pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů dle ust. 50 dst. 1 písm. a) zákna a prfesníh kvalifikačníh předpkladu dle ust. 54 písm. a) zákna v plném rzsahu. Splnění kvalifikace pdle ust. 50 dst. 1 písm. b) až d) zákna musí prkázat všichni spleční ddavatelé splečně. Spleční ddavatelé musí dále zadavateli splečně s nabídku předlžit kpii smluvy, ve které je bsažen závazek, že všichni tit spleční ddavatelé budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s tut veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Ddavatel, který je zahraniční sbu, tj. sbu pdřízenu právu jinéh státu než České republiky, prkazuje splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh v zemi jeh sídla, místa pdnikání, případně bydliště, a t v rzsahu dle zákna a tét zadávací dkumentace. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi 7

8 sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán, v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení. V případě, že ddavatel prkazuje splnění kvalifikace cizjazyčnými listinami, je nutné pr účely nabídky předlžit jak listinu samtnu (v půvdním jazyce), tak její úředně věřenu kpii d českéh jazyka. T neplatí v případě dkumentů vyhtvených v jazyce slvenském. 8.1 Základní kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže splnění základních kvalifikačních předpkladů v rzsahu dle ust. 53 dst. 1 písm. a) až m) zákna způsbem dle 53 dst. 2 zákna. Základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, c) který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, d) vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb 8

9 nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, i) který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pdle 54 písm. d) pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud ddavatel vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst ddavatele, vztahuje se tent předpklad na tyt sby, j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu, l) který předlží seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech pracvali u zadavatele a m) který, má-li frmu akcivé splečnsti, předlží aktuální seznam akcinářů s pdílem akcií vyšším než 10 %. Způsb prkázání splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpkladů. Uchazeč k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů ve své nabídce předlží: a) K prkázání kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. a) a b) výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. b) K prkázání kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. c), d), e), g), i) až m) čestné prhlášení, které nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Z bsahu čestnéh prhlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem, které daným čestným prhlášením prkazuje. c) K prkázání kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. f) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestné prhlášení, které nesmějí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. d) K prkázání kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. h) ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce, které nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 9

10 V suladu s ustanvením 127 dst. 1 písm. a) zákna mhu ddavatelé prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dt. 1 písm. a) až j) zákna předlžením výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, ppř. dle 133 a násl. zákna certifikátem vydaným akreditvanu sbu v rámci systému certifikvaných ddavatelů, a t v rzsahu údajů v něm uvedených. 8.2 Prfesní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady dle 54 zákna prkazuje ddavatel předlžením: a) výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán; a sučasně b) dkladu právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky; c) dkladu svědčující dbrnu způsbilst ddavatele neb sby, jejímž prstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje, je-li pr plnění veřejné zakázky nezbytná pdle zvláštních právních předpisů, zejména pak: Osvědčení Českéh telekmunikačníh úřadu známení telekmunikační činnsti ve smyslu 14 dst. 1 zákna č. 127/2005 Sb. (zákn elektrnických kmunikacích), ve znění pzdějších předpisů. 8.3 Eknmické a finanční kvalifikační předpklady ( 55 zákna) a) Ddavatel prkáže splnění eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů předlžením pjistné smluvy, jejímž předmětem je pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu ddavatelem třetí sbě. Rzsah pžadvaných infrmací: pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu ddavatelem třetí sbě. V případě, že nabídka bude pdávána více ddavateli splečně jak splečná nabídka pdle 51 dst. 6 zákna, musí pjistná smluva prkazatelně pkrývat případnu škdu způsbenu kterýmkliv ddavatelem v rámci takvéh sdružení. Způsb prkázání splnění kvalifikačníh předpkladu: předlžení prsté kpie pjistné smluvy neb pjišťvnu vystavenéh pjistnéh certifikátu, bsahuje-li údaje ptřebné k prkázání příslušných předpkladů. Pžadvaná úrveň kvalifikačníh předpkladu: pjištění dpvědnsti za škdu bude sjednán na částku v minimální výši pjistnéh plnění ve výši 4 mil. Kč. b) Ddavatel prkáže splnění eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů předlžením údaje celkvém bratu ddavatele zjištěném pdle zvláštních právních předpisů (zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů), a t za pslední 3 účetní bdbí; jestliže ddavatel vznikl pzději neb prkazatelně zahájil činnst vztahující se k předmětu veřejné zakázky pzději, pstačí, předlží-li údaje svém bratu za všechna účetní bdbí d svéh vzniku neb d zahájení příslušné činnsti. 10

11 Rzsah pžadvaných infrmací: ddavatel předlží údaj svém celkvém bratu za pslední 3 účetní bdbí (jestliže ddavatel vznikl pzději neb prkazatelně zahájil činnst vztahující se k předmětu veřejné zakázky pzději, pstačí, předlží-li údaje svém bratu za všechna účetní bdbí d svéh vzniku neb d zahájení příslušné činnsti). Způsb prkázání splnění kvalifikačníh předpkladu: frmu čestnéh prhlášení ddavatele. Pžadvaná úrveň kvalifikačníh předpkladu: zadavatel pžaduje, aby celkvý realizvaný brat ddavatele v každém účetním bdbí (1 rk) byl vyšší než 2 mil. Kč bez DPH. 8.4 Technické kvalifikační předpklady ( 56 zákna) a) Ddavatel prkáže splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžením Dkladu prkazujícíh shdu pžadvanéh výrbku s technickými předpisy (např. v suladu se záknem č. 22/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů) tzn., že výrbky nabízené ddavatelem musí splňvat pdmínky pr uvedení na trh pdle českých becně závazných právních předpisů. b) Ddavatel prkáže splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžením seznamu významných zakázek v blasti pskytvání datvých telekmunikací prstřednictvím ptické infrastruktury, realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech včetně uvedení rzsahu ddávek a dby plnění. Sučástí seznamu musí být přílha definvaná v 56 dst. 1 písm. a) zákna. Rzsah a způsb pžadvaných infrmací: ddavatel předlží seznam významných zakázek v blasti pskytvání datvých telekmunikací prstřednictvím ptické infrastruktury, realizvaných za pslední 3 rky. Pžadvaná úrveň kvalifikačníh předpkladu: ddavatel uvede min. 3 významné zakázky v blasti pskytvání datvých telekmunikací prstřednictvím ptické infrastruktury, realizvané za pslední 3 rky. Každá z min. tří významných zakázek musí být v rčním bjemu min. 2 mil. Kč bez DPH pr každéh jedntlivéh bjednatele. c) Ddavatel dále v nabídce uvede prjektvý tým techniků, kteří se budu pdílet na realizaci veřejné zakázky s uvedením jejich stručnéh prfesníh živtpisu. Sučástí prjektvéh týmu musí být: veducí prjektvéh týmu, který má středšklské vzdělání, alespň 5 let praxe v bru budvání infrastruktury (sítě) pr přens dat a infrmací a předlží min. 2 referenční prjekty bdbné výše a bdbnéh zaměření, jak je předmět veřejné zakázky, na kterých se pdílel; min. 2 další členvé prjektvéh týmu, z nichž každý má min. 2 rky praxe v bru budvání infrastruktury (sítě) pr přens dat a infrmací. 11

12 Pčet členů prjektvéh týmu určí uchazeč dle vlastníh uvážení tak, aby předmět zakázky byl realizván v nabídce představeným prjektvým týmem a ddán zadavateli v pžadvaném rzsahu a termínu. Zadavatel pžaduje, aby uchazeč p celu dbu plnění veřejné zakázky zachval prfesinální slžení prjektvéh týmu. Případné nutné persnální změny prjektvéh týmu pdléhají předchzímu písemnému suhlasu zadavatele. Rzsah pžadvaných infrmací: u každéh člena týmu jmén, příjmení, funkce, prfesní zkušensti, u veducíh prjektvéh týmu navíc svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci. Způsb prkázání splnění kvalifikačníh předpkladu: Ddavatel předlží seznam členů prjektvéh (realizačníh) týmu s uvedením jejich funkcí a prfesních zkušenstí. Dsažený stupeň vzdělání se prkazuje prstu kpií příslušnéh dkladu (maturitní vysvědčení). Praxi členů prjektvéh týmu uchazeč stvrdí čestným prhlášením 8.5 Pravst a stáří dkladů ( 57 zákna) Dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů a výpis z bchdníh rejstříku nesmějí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 9 Nabídkvá cena a její limitace. Předpkládaná hdnta. 9.1 Nabídkvá cena Nabídkvu cenu se rzumí cena za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídkvá cena je platná p dbu účinnsti smluvy, kteru zadavatel uzavře s vítězným ddavatelem. 9.2 Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny Ddavatel zpracuje nabídkvu cenu vyplněním tabulky dle přílhy č. 1 zadávací dkumentace. Ddavatel zapracuje nabídkvu cenu d návrhu smluvy na předmět plnění veřejné zakázky dle přílhy č. 2 ZD. Nabídkvu cenu zpracuje ddavatel tak, aby zahrnvala veškeré ddávky a služby s ddávkami suvisející a veškeré jiné náklady nezbytné pr řádnu a úplnu realizaci předmětu plnění veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů s plněním předmětu veřejné zakázky suvisejících. Cena bude uvedena vždy v českých krunách (CZK), a t zvlášť cena bez DPH a cena včetně DPH pdle platných právních předpisů. Pr hdncení nabídkvé ceny je rzhdující výše nabídkvé ceny bez DPH. Ddavatel je pvinen údaje nabídkvé ceně zapracvat d návrhu smluvy na předmět plnění veřejné zakázky. 12

13 Změna (překrčení) nabídkvé ceny je mžná puze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky djde ke změnám sazeb DPH, případně ke změně becně závazných právních předpisů, které mají na stanvení výše nabídkvé ceny přímý dpad. V takvém případě bude nabídkvá cena upravena pdle sazeb platných v dbě zdanitelnéh plnění ve smyslu účetních předpisů. Zadavatel nepžaduje pskytnutí jistty dle ust. 67 zákna. 9.3 Předpkládaná hdnta veřejné zakázky Zadavatel stanvil předpkládanu hdntu veřejné zakázky na základě jemu známých údajů a infrmací získaných průzkumem trhu a na základě jemu dstupných údajů a infrmací zakázkách stejnéh či pdbnéh předmětu plnění následvně: Předpkládaná hdnta celéh předmětu plnění veřejné zakázky činí: Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH. 9.4 Limitace nabídkvé ceny Nejvýše přípustná nabídkvá cena na celý předmět plnění veřejné zakázky činí částku Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH. Upzrnění zadavatele: Nabídky ddavatelů, které v nabídkvé ceně překrčí nejvýše přípustnu nabídkvu cenu na celý předmět a části předmětu plnění veřejné zakázky stanvené zadavatelem, budu vyřazeny pr nesplnění zadávacích pdmínek. 10 Obchdní pdmínky Obecné bchdní pdmínky a platební pdmínky zadavatele jsu bsaženy v přílze č. 2 zadávací dkumentace (návrh smluvy na předmět plnění veřejné zakázky). Zvláštní bchdní pdmínky zadavatele vůči ddavateli jsu následující: Ddavatel si nesmí klást žádné pdmínky ani mezení pr užívání ptické infrastruktury a ptických vláken zadavatelem. Zadavatel se zavazuje, že ptická vlákna a pticku infrastrukturu bude užívat výhradně k nekmerčním účelům. Optická vlákna neb kterákli jejich část může být zadavatelem přenechána k užívání pr nekmerční účely třetí sbě /třetím sbám/ z řad Plzeňským krajem zřizvaných neb zalžených právnických sb, bcí Plzeňskéh 13

14 kraje, ppř. jiných subjektů veřejné správy. Třetí sba z řad sukrméh a kmerčníh sektru je vylučena. Zadavatel se zavazuje, že případný prdej, prnájem, výpůjčka či jakákli jiná frma užívání ptických vláken neb kterékli jejich části, bude zadavatelem realizván výhradně ve prspěch zájemců z řad Plzeňským krajem zřizvaných neb zalžených právnických sb, bcí Plzeňskéh kraje, ppř. jiných subjektů veřejné správy. Nvý nabyvatel z řad sukrméh a kmerčníh sektru je vylučen, s výjimku případu využití předkupníh práva ddavatele. Ddavatel ddá v rámci plnění předmětu smluvy ptická vlákna se záruku zachvání parametrů ptických vláken (viz bd 3. ZD) v délce trvání 20 let. Zadavatel prhlašuje, že pskytne ddavateli k realizaci plnění předmětu veřejné zakázky k využití pzemky ve vlastnictví Plzeňskéh kraje bezúplatně, resp. za prtislužbu v pdbě umístnění mikrtrubičky s 8 vlákny v kvalitě IT-T G.652.D. Ddavatel je pvinen umžnit rzšiřitelnst ptické infrastruktury. Zadavatel je pvinen písemně známit ddavateli záměr rzšiřvání infrastruktury a ddavatel je pvinen pskytnut sučinnst spčívající v předlžení návrhu řešení ve lhůtě 2 měsíce de dne bdržení příslušné infrmace. Ddavatel předlží úřední listinu či jiný dklad, svědčující vlastnické práv ddavatele k nabízeným ptickým trasám. Ddavatel předlží prhlášení, že k řešení majetkprávních vztahů k pzemkům, přes které pvedu ptická vlákna, bude vyžadvat sučinnst zadavatele jen v míře nezbytně nutné. Na zadavatele bude převeden ideální spluvlastnický pdíl na ptických kabelech spjený s výlučným užíváním ptických vláken zadavatelem. Z tht titulu si zadavatel vyhrazuje předkupní práv pr případ, že by se ddavatel rzhdl dprdat spluvlastnický pdíl (a t v jakémkli rzsahu). Ddavatel garantuje zadavateli, že v případě prdeje infrastruktury, v níž jsu ptická vlákna, která jsu předmětem plnění tét smluvy, zajistí identické pdmínky u nvéh vlastníka. V případě prušení tét pvinnsti zaplatí ddavatel zadavateli smluvní pkutu ve výši přizvacích nákladů dané ptické infrastruktury. Ddavatel má předkupní práv na jím ddaná ptická vlákna tvřící sučást budvané kmunikační infrastruktury pr případ, že by se zadavatel rzhdl kmunikační infrastrukturu dprdat. Výlučným vlastníkem ptických vláken ddaných v rámci plnění předmětu smluvy bude zadavatel. 14

15 Zhtvitel je pvinen respektvat SLA (pžadvaná reálná dba dezvy na pruchy v kmunikační infrastruktuře), bsažená v čl. 3. písm. b) ZD. 11 Subddavatelé Uchazeč ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitu část veřejné zakázky jiným sbám. V nabídce uchazeč ppíše subddavatelský systém splu s uvedením, jaku část veřejné zakázky bude knkrétní subddavatel realizvat s uvedením bjemu prací na veřejné zakázce v % a druhu prací a identifikačních údajů každéh subddavatele. Pkud uchazeč nemá v úmyslu zadat určitu část veřejné zakázky jiným sbám, učiní tét skutečnsti v nabídce čestné prhlášení. Ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci ( 69 dst. 2 zákna). 12 Nabídka 12.1 Návrh smluvy Frmální a bsahvé pžadavky zadavatele na návrh smluvy: Zadavatel předpkládá uzavření jedné smluvy, pkrývající celý předmět plnění veřejné zakázky, s jediným uchazečem. Zadavatel předpkládá uzavření smluvy na předmět plnění veřejné zakázky ve znění dle přílhy č. 2 ZD, dplněné způsbem stanveným tut zadávací dkumentací Uchazeč je pvinen d návrhu smluvy dplnit údaje značené textem = Dplní Uchazeč =, zejména identifikační údaje uchazeče, výši ceny za plnění předmětu smluvy a ppř. další, ve smluvě značené plžky. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče pdepsán statutárním rgánem uchazeče neb sbami právněnými jednat jménem neb za uchazeče. V případě, že návrh smluvy nebude pdepsán uchazečem, resp. jeh statutárním rgánem, přilží uchazeč k návrhu smluvy riginál či úředně věřenu kpii plné mci, ze které bude vyplývat právnění k pdpisu návrhu smluvy. Předlžení nepdepsanéh návrhu smluvy není předlžením řádnéh návrhu smluvy uchazečem Závazné pkyny zadavatele k bsahu nabídky Nabídka musí být zpracvána v českém jazyce. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje ddavatele. 15

16 Nabídka bude zpracvána v suladu: se zadávací dkumentací a všemi jejími přílhami, se záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění. Sučástí nabídky budu: dklady prkazující pžadvanu kvalifikaci ddavatele, dklad prkazující dbrnu způsbilst ddavatele (Osvědčení Českéh telekmunikačníh úřadu), návrh smluvy na předmět veřejné zakázky, mapa včetně přesné tplgie kmunikační infrastruktury, schéma kmunikační infrastruktury, mapa infrastruktury v grafickém frmátu dle pžadavku zadavatele, časvý harmngram realizace veřejné zakázky, přesná specifikace jedntlivých ptických kabelů, výše ideálních spluvlastnických pdílů nabývaných zadavatelem a pčet zadavatelem výlučně užívaných ptických vláken v jedntlivých ptických kabelech, prhlášení ke splnění zvláštních bchdních pdmínek (viz bd 10. ZD) Krycí list nabídky (dle přílhy č. 3 ZD), vyplněný a pdepsaný Suhlas se zveřejněním smluvy na prfilu zadavatele (dle přílhy č. 4ZD), infrmace subddavatelích neb čestné prhlášení uchazeče, že bude plnění veřejné zakázky realizvat sám, ppř. další dkumenty pžadvané tut zadávací dkumentací Pdání nabídky Ddavatel může pdat puze jednu nabídku. Varianty nabídky ve smyslu ust. 70 zákna se nepřipuští. Nabídky se pdávají písemně v bálce patřené pdpisem ddavatele. Ddavatel předkládá nabídku ve dvu vyhtveních v papírvé pdbě (1 x riginál a 1 x kpie prstá kpie celé nabídky) a sučasně 1 x v pdbě elektrnické na nsiči CD, v řádně uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky takt: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Rzšíření Reginální kmunikační infrastruktury Plzeňskéh kraje CamelNET úsek Severzápad Na bálce musí být uvedena adresa, na niž je mžné zaslat známení pdle ust. 71 dst. 6 zákna. Na bálce bude rvněž výrazným způsbem uveden text: 16

17 POZOR! - Netevírat před datem tevírání bálek. Nabídka nebude bsahvat pravy a přepisy a jiné nesrvnalsti, které by zadavatele mhly uvést v myl. Nabídka bude zabezpečena prti neprávněné manipulaci s jedntlivými listy (např. prvázané šňůrku s přelepením vlných knců a patřené na přelepu razítkem). V případě pdání Nabídky v kružkvém přadači či pdbném technickém prvedení, musí být tat zabezpečena prti mžné manipulaci s jedntlivými listy. Jedntlivé strany nabídky budu číslvané, a t včetně přílh, jedntným způsbem umžňujícím věření, že s jedntlivými listy nabídky nebyl manipulván. Ddavatel je vázán svu nabídku p celu dbu záknné zadávací lhůty. Pžadavky zadavatele bsažené v bdě 12.3 ZD mají puze dpručující charakter a jejich neddržení ze strany uchazeče není důvdem pr vyřazení nabídky. Uchazeč je pvinen dručit nabídku d sídla Plzeňskéh kraje na adrese Škrupva 18, Plzeň. V případě sbníh pdání je místem pdání pdatelna Plzeňskéh kraje na adrese Škrupva 18, Plzeň. Pdatelna se nachází v přízemí a úřední hdiny pdatelny jsu následující: pndělí a středa d 7:30 d 17:00 hd, úterý a čtvrtek d 7:00 d 15:15 hd a v pátek d 7:00 d 14:00 hd. Uchazeč je pvinen dručit nabídku nejpzději d knce lhůty pr pdávání nabídek, cž je dne d 8:30 hd Za rzhdující pr dručení nabídky je vždy pvažván kamžik převzetí nabídky (pvěřeným zaměstnancem Plzeňskéh kraje na pdatelně). Nabídky pdané neb dručené p uplynutí lhůty k pdání nabídky se netevírají. Zadavatel bezdkladně vyrzumí uchazeče tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. 13 Základní hdntící kritérium Nabídky budu hdnceny dle 78 dst. 1 písm. b) zákna z hlediska nejnižší nabídkvé ceny. Základním hdntícím kritériem je nejnižší nabídkvá cena v Kč bez DPH. Pkud pdají nabídku plátce i neplátce DPH, bude při hdncení vzájemně prvnávána jejich nabídkvá cena v Kč bez DPH. Nabídka s nejnižší nabídkvu cenu bude vybrána jak nejvhdnější nabídka. 17

18 14 Další infrmace 14.1 Otevírání bálek Otevírání bálek se uskuteční dne d 9:00 hd v zasedací místnsti E104 v budvě Krajský úřad Plzeňskéh kraje, Škrupva 18, Plzeň. Otevírání bálek mají práv se účastnit ddavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli dručeny ve lhůtě pr pdání nabídek, a další sby, nichž tak stanví zadavatel. Zadavatel může p přítmných ddavatelích pžadvat, aby svu účast při tevírání bálek stvrdili pdpisem v listině přítmných ddavatelů Zadávací lhůta Zadávací lhůtu je lhůta, p kteru jsu ddavateli svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek a knčí dnem dručení známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Zadávací lhůta se prdlužuje ddavatelům, s nimiž může zadavatel v suladu se záknem uzavřít smluvu, až d dby uzavření smluvy pdle ust. 82 dst. 3 zákna neb d zrušení zadávacíh řízení Přístup k zadávací dkumentaci Zadavatel pskytuje přístup k zadávací dkumentaci způsbem, který umžňuje dálkvý přístup. Nemezený a přímý dálkvý přístup k zadávací dkumentaci je mžn získat zdarma na webvých stránkách: Na tmt místě budu zadavatelem zveřejňvány i případné ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, zadavatelem pskytnuté na základě žádsti uchazeče neb i bez předchzí žádsti Ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám Uchazeč je právněn p zadavateli pžadvat písemně ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Zadavatel dešle ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, případně suvisející dkumenty nejpzději d 5 pracvních dnů de dne dručení pžadavku uchazeče. Zadavatel tyt ddatečné infrmace, včetně přesnéh znění žádsti uchazeče ddatečné infrmace, uveřejní týmž způsbem, jakým pskytl přístup k zadávací dkumentaci tzn. uveřejněním na Zadavatel je právněn pskytnut uchazečům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez předchzí žádsti. 18

19 14.5 Další pdmínky a infrmace zadavatele Zadavatel si vyhrazuje práv zrušit tt zadávací řízení při ddržení pžadavků zákna. Zadavatel pžaduje, aby mu byly vždy řádně a včas známeny veškeré změny v kvalifikaci uchazeče a předlženy ptřebné dkumenty prkazující splnění kvalifikace v plném rzsahu dle ust. 58 zákna. Zadavatel nebude vracet pdané nabídky ani jejich části. Veškeré dklady by měly být kvalitním způsbem vytištěny tak, aby byly dbře čitelné. Žádný dklad by neměl bsahvat pravy a přepisy, které by zadavatele mhly uvést v myl. Zadavatel není právněn přiznat uchazečům ani zčásti náhradu nákladů spjených s účastí v tmt zadávacím řízení. Zadavatel je pvinen přijmut nabídky a dklady uchazečů z jiných členských států ES. Zadavatel infrmuje, že na prfilu zadavatele zveřejní v záknných lhůtách následující skutečnsti: a) text smluvy (smluv) na plnění předmětu veřejné zakázky uzavřenu s uchazečem, který dle rzhdnutí zadavatele předlží nejvhdnější nabídku na veřejnu zakázku, včetně veškerých uzavřených ddatků ke smluvě; b) infrmaci skutečně uhrazené ceně za plnění veřejné zakázky; c) seznam subddavatelů s pdílem na plnění veřejné zakázky 10% a více. V Plzni dne 28. března 2012 č.j. IT/541/12 Za zadavatele Plzeňský kraj: Iv Grüner, náměstek hejtmana 19

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více