Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění"

Transkript

1 Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Kurdějov, MUDr. Jitka Růžičková Roche Pharma

2 Metastatická nádorová onemocnění: Stanovení prognózy není vždy snadné 2

3 Cílená léčba

4 Time (months) Vývoj léčby kolorektálního karcinomu: cílená léčba vede k prodloužení přežití pacientů 30 Median Overall Survival s 1990s 2000s 2010s BSC 5-FU Metastasektomie Irinotecan Capecitabine Oxaliplatin Bevacizumab Cetuximab Panitumumab Aflibercept Regorafenib 4

5 Metastatická nádorová onemocnění: cílená (biologická) léčba Komplexní onkologická centra Multidisciplinární týmy ČOS: guidelines: Modrá kniha Bevacizumab Avastin první data publikována

6 Protilátky proti VEGF aneb kontrolou angiogeneze ke kontrole růstu nádoru

7 VEGF je časný a persistentní faktor podporující nádorovou angiogenezi 1 4 VEGF VEGF bfgf TGFβ-1 VEGF bfgf TGFβ-1 PLGF VEGF bfgf TGFβ-1 PLGF PD-ECGF VEGF bfgf TGFβ-1 PLGF PD-ECGF Pleiotrophin Pokračující exprese VEGF 3 K tvorbě nových cév potřebuje nádor trvale VEGF 5 VEGF je trvale exprimován po celou dobu progrese nádoru, a to i v době kdy jsou aktivovány sekundární signální cesty 2,3,6, Bergers, Benjamin. Nat Rev Cancer 2003; 2. Kim, et al. Nature 1993; 3. Folkman. In: DeVita, Hellman, Rosenberg, eds. Cancer: Principles & Practice of Oncology. Vol 2. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins;2005; 4. Ferrara, et al. Nat Med 2003; 5. Inoue, et al. Cancer Cell 2002; 6. Mesiano, et al. Am J Pathol 1998; 7. Melnyk, et al. J Urol

8 Angiogeneze je zprostředkována interakcí mezi VEGF a jeho receptory 1 5 Interakce mezi ligandem VEGF a receptory pro VEGF je klíčovým mediátorem angiogeneze VEGF Receptor VEGF Podporuje přežití existujících endotelových buněk 1,2,6 8 Přispívá k cévním abnormalitám 1,2,6,7,9 Stimuluje růst nových cév 1,2,6 8,10 Zvyšuje propustnost cév 11,12 1. Ferrara. Endocr Rev 2004; 2. Hicklin, Ellis. JCO 2005; 3. Baka, et al. Expert Opin Ther Targets 2006; 4. Morabito, et al. Oncologist 2006; 5. de Vries, et al. Science 1992; 6. Bergers, Benjamin. Nat Rev Cancer 2003; 7. Jain. Science 2005; 8. Gerber, Ferrara. Cancer Res 2005; 9. Jain. Nat Med 2001; 10. Inoue, et al. Cancer Cell 2002; 11. Margolin. Curr Oncol Rep 2002; 12. Hu, et al. Am J Pathol

9 Bevacizumab se selektivně váže na VEGF, inhibuje angiogenezi a kontinuálně kontroluje růst nádoru 1,2 VEGF Receptor VEGF Bevacizumab Bevacizumab brání vazbě VEGF na receptory 1,2 Bevacizumab má dlouhý eliminační poločas (přibližně 20 dní) což může přispívat k trvalé kontrole růstu nádoru Avastin Summary of Product Characteristics; 2. Presta, et al. Cancer Res 1997; 3. Avastin prescribing information, 9

10 Selektivní inhibice VEGF podporuje možnost kombinované léčby a zabraňuje necílové toxicitě 1 6 Selektivní inhibice VEGF může přispívat k možnosti kombinovat bevacizumab s chemoterapií 1 4 zabránit projevům necílové toxicity, kterou pozorujeme při strategiích, které inhibují více signálních cest Hicklin, Ellis. JCO 2005; 2. Presta, et al. Cancer Res 1997; 3. Baka, et al. Expert Opin Ther Targets 2006; 4. Morabito, et al. Oncologist 2006; 5. Jain, et al. Nat Clin Pract Oncol 2006; 6. Verheul, Pinedo. Nat Rev Cancer

11 Inhibice růstu nových cév bevacizumabem vede ke kontinuální kontrole růstu nádoru 1 5 Bez bevacizumabu S bevacizumabem Blazer, et al. JCO 2008; 2. Baluk, et al. Curr Opin Genet Dev 2005; 3. Gerber, Ferrara. Cancer Res 2005; 4. Wild, et al. Int J Cancer 2004; 5. Mabuchi, et al. Clin Cancer Res

12 Kontrolou angiogeneze ke kontrole růstu nádoru Angiogeneze je klíčovým faktorem růstu nádoru Bevacizumab se selektivně váže na VEGF, inhibuje angiogenezi a kontinuálně kontroluje růst nádoru Selektivní vazba bevacizumabu na VEGF má několik účinků regrese nádorové cévní sítě inhibice růstu nových cév snížení propustnosti zbývajících cév Bevacizumab v první linii léčby prokázanou kontrolou růstu nádoru maximalizuje klinický benefit Pokračování v léčbě bevacizumabem prodlužuje inhibici angiogeneze a zachovává kontrolu růstu nádoru 12 12

13 Cílená léčba metastatického karcinomu tlustého střeva a konečníku (mcrc)

14 Incidence CRC: incidence a mortalita v Evropě Slovakia Hungary Czech Republic The Netherlands Norway Denmark Italy Belgium Ireland Germany Slovenia Luxembourg Croatia Portugal United Kingdom Spain Bulgaria France (metropolitan) Sweden Serbia Iceland Austria Malta Switzerland Estonia Republic of Moldova Lithuania Poland FYR Macedonia Finland Russian Federation Belarus Ukraine Latvia Romania Montenegro Cyprus Bosnia Herzegovena Greece Albania ASR(W) ostatní země sousední země Česká republika Mortalita Hungary Slovakia Czech Republic Croatia Slovenia Serbia Denmark Republic of Moldova Russian Federation Norway Bulgaria Belarus Portugal Poland Ukraine The Netherlands Lithuania Malta Spain Ireland Latvia FYR Macedonia Romania Germany Estonia Italy Belgium United Kingdom Sweden France (metropolitan) Austria Montenegro Luxembourg Bosnia Herzegovena Switzerland Finland Greece Iceland Albania Cyprus ASR(W): počet na osob, standardizováno na světový věkový standard ASR(W) Zdroj: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: ostatní země sousední země Česká republika 14

15 Počet na osob Epidemiologie CRC v ČR (obě pohlaví) Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání 70 80% % 40% dělení do stadií není definováno incidence Rok Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR mortalita % 0% Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně Rok neuvedeno bez vysvětlení 15

16 Karcinom tlustého střeva (CRC) prediktivní odhady celkové incidence v roce 2014 Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Incidence v roce 2010 Predikce incidence pro rok 2014 (90% interval spolehlivosti) Stadium I (1 918; 2 267) Stadium II (1 796; 2 070) Stadium III (2 106; 2 415) Stadium IV (1 956; 2 305) Stadium neznámo z objektivních důvodů 1 Stadium neznámo bez udání důvodu (165; 349) (46; 98) CELKEM (7 987; 9 504) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR 16

17 CRC: Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2014 výpočet s korekcí dle modelů přežití Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Predikce prevalence pro rok 2014 (90% interval spolehlivosti) Stadium I (18 927; ) Stadium II (16 895; ) Stadium III (12 697; ) Stadium IV (7 404; 7 800) Klinické stadium neznámo (2 300; 2 526) CELKEM (58 223; ) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR 17

18

19 Role Avastinu v léčbě mcrc

20 Medián OS/PFS (měsíce) 9.4 vs vs vs vs * * Bevacizumab prokázal klinický benefit v 1. linii léčby mcrc bez ohledu na chemoterapeutický režim: data z 8 studií fáze III, celkem pacientů OS PFS CHT s oxaliplatinaou CHT s irinotekanem Triplet 30 NO16966 (n=699) 1 CAIRO-2 (n=378) 2 PACCE (n=410) 3 MACRO (n=239) 4 HORIZON III (n=713) 5 AVF2107g (n=402) 6 PACCE (n=115) 3 AVIRI (phase IV) (n=209) 7 BICC-C (n=57) 8,9 TRIBE (n=256) 10 TRIBE (n=252) Bevacizumab + XELOX/ XELOX Oxaliplatina XELOX mfolfox6 IFL Irinotekan- FOLFIRI FOLFIRI FOLFOX4 CHT CHT FOLFIRI FOLFOXIRI 1. Saltz, et al. JCO 2008; 2. Tol, et al. NEJM 2009; 3. Hecht, et al. JCO Díaz-Rubio, et al. Oncologist 2012; 5. Schmoll, et al. JCO Hurwitz, et al. NEJM 2004; 7. Sobrero, et al. Oncology Fuchs, et al. JCO 2008; 9. Fuchs, et al. JCO Falcone, et al. ASCO

21 Medián OS/PFS (měsíce) Bevacizumab prokázal klinický benefit v 1. linii léčby mcrc bez ohledu na chemoterapeutický režim: observační data, celkem 5,465 pacientů OS PFS CHT s oxaliplatinou CHT s irinotekanem 30 German registry (n=312) 1 BRiTE (n=1,093) 2 First-BEAT (n=552) 3 ARIES (n=968) 4 BRiTE (n=94) 2 First-BEAT (n=346) 3 German registry (n=1,075) 1 BRiTE (n=279) 2 First-BEAT (n=503) 3 ARIES (n=243) Bevacizumab + Oxaliplatina FOLFOX FOLFOX FOLFOX XELOX XELOX Irinotekan FOLFIRI FOLFIRI FOLFIRI CHT CHT 1. Arnold, et al. WCGC 2010; 2. Kozloff, et al. Oncologist Van Cutsem, et al. Ann Oncol 2009; 4. Bendell, et al. Oncologist

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Recentní pohled na chemobioterapii v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu AVASTIN významně prodlužuje pacientům život při zachování jeho kvality (bez ohledu na stav onkogenu RAS) KRAS/RAS wt populace - dostupná data prokazují účinnost bevacizumabu, cetuximabu a panitumumabu v 1. linii léčby mcrc RAS mt populace dostupná data prokazují účinnost bevacizumabu v 1. linii léčby mcrc Kvalita života pacientů není při léčbě bevacizumabem zatížena závažnou kožní toxicitou Léčba Avastinem znamená ve srovnání s náklady na léčbu anti EGFR výraznou úsporu 26

27 Avastin a léčba dalších nádorů

28 Avastin stávající indikační omezení Bevacizumab je indikován 1. k léčbě pacientů s PS (ECOG) 0-1 s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin 2. v 1. linii léčby u pacientů s diagnózou metastazujícího karcinomu prsu v kombinaci s paklitaxelem, kteří jsou HER-2 negativní. 3. v 1. linii léčby pacientů s neresekabilním pokročilým, metastazujícím nebo rekurentním nemalobuněčným karcinomem plic jiného typu než predominantně dlaždicobuněčného v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. 4. je indikován v kombinaci s interferonem alfa-2a v 1. linii léčby pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledvin. Léčba se ukončuje při zjištění progrese či při netoleranci léčby. Pro všechny výše uvedené indikace platí následující doporučení: Pacienti léčení bevacizumabem nesmí být dle platného SPC kontraindikováni a zároveň splňují doporučení zmíněná v části "Zvláštní upozornění a opatření pro použití" SPC Avastin. Léčba bevacizumabem se ukončuje při zjištění progrese či při netoleranci léčby. V případě odpovědi na léčbu a následném operačním výkonu (resekce), lze v léčbě bevacizumabem pokračovat

29 Bevacizumab v první linii prokazatelně přináší benefit přežití (celkové přežití a/nebo přežití bez progrese) u různých typů nádorů 1 4 První linie metastatický kolorektální karcinom prokázaný benefit celkového přežití HR 0,660 (p<0,0001) První linie metastatický karcinom prsu prokázaný benefit přežití bez progrese HR 0,483 (p<0,0001) První linie nemalobuněčný plicní karcinom prokázaný benefit celkového přežití HR 0,79 (p<0,003) První linie metastatický karcinom ledviny prokázaný benefit přežití bez progrese HR 0,63 (p<0,0001) První linie metastatického karcinomu ovarií Nejvíce pacientů je léčeno v indikaci mcrc Hurwitz, et al. NEJM 2004; 2. Sandler, et al. J Thorac Oncol 2010; 3. Gray, et al. JCO 2009; 4. Escudier, et al. Lancet

30 Cílená léčba otazníky a limity limitace nákladů na léčbu v každém KOCu balík nákladů neroste incidence mnoha metastatických nádorových onemocnění stoupá přibývá nových molekul a indikací??? léčit či neléčit?????? koho??? AVASTIN významně prodlužuje pacientům život při zachování jeho kvality 30

31 31

32 AVASTIN zkrácená informace o přípravku 32

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY TESTIKULÁRNÍ NÁDORY Základní charakteristika onemocnění Nádory varlat jsou vzácné nádory vyskytující se především u mladších mužů. Plná polovina případů je diagnostikována v poměrně úzkém věkovém rozmezí

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem 70 Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory ledvin se vyskytují v každém

Více

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Szkorupa M., Klein J. 1, Bohanes T., Neoral Č., Kolek V. 2, Grygárková I. 2 I. chirurgická klinika FN

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Somatuline bulletin. číslo 3

Somatuline bulletin. číslo 3 Somatuline bulletin číslo 3 Září 2010 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více