PRAHA 1 DEN PRAHY 1 SE BLÍŽÍ UDÁLOSTI KNIHOVNA NA POHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUPÁNÍ MŮŽE PŘEKVAPIT KAŽDÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1 DEN PRAHY 1 SE BLÍŽÍ UDÁLOSTI KNIHOVNA NA POHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUPÁNÍ MŮŽE PŘEKVAPIT KAŽDÉHO"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK RAHA KVĚTEN 204 / ROČNÍK XXIII / STR. 20 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI KNIHOVNA NA OHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUÁNÍ MŮŽE ŘEKVAIT KAŽÉHO STR. 8-9 EN RAHY SE BLÍŽÍ

2 2 EITORIAL / EITORIAL Milí čtáři, v čtvrtk. květ upl přsě dst lt od cvíl, kd s Čská rpublik stl člm Evropské ui. osléz v pátk 23. v sobotu 24. květ si budm volit ové zástupc do Evropskéo prlmtu. Evropská ui moé dobré přisl tké ěco vzl. J třb všc pro proti vážit lékárickýc vác. řitom j ovšm jsé, ž jiá cst ž spolčě s Evropou bl í. Úkolm šic volýc zástupců j, b v spolčé Evropě bl důrzě proszová š zájm. A mzi imi j důlžitá rgtická soběstčost. Uifikové bá potřbujm, rgtickou soběstčost o. Jště přd urovolbmi, v děli 8. květ s uskutčí trdičí r. Spolčě s Městskými divdl pržskými jsm pro vás připrvili pstrý progrm, s ímž s můžt számit uvitř tooto čísl. Věřím, ž si áš spolčý oprvdu užijt. Obloukm s vrcím k. květu rád bc upozoril jště jdu událost: tříě s uskutčí výjimčá kc pro všc, ktří ctějí vkusě přivítt jro v plém rozpuku. J pocbě oším dříví do ls, kdž připomu trdici líbáí pod rozkvtlou třší, l přsto tk pro jistotu čiím. áové mládci, svou drou polovičku můžt smozřjmě políbit kdkoli pokud tk l učiít spolčě s ámi tříě, vámi políbá ž jž do rok usc, l tké můžt spolčě skočit v Guissově kiz rkordů. Cc to j mličkost, b ás přišlo co jvíc. Vlký polibk tříě očkávám v 5 odi. Oldřic Lomcký strost r TV OFICIÁLNÍ WEB MĚSÍČNÍK RAHA FACEBOOK STRÁNKA YOUTUBE KANÁL GALERIE www. ipr.cz/msicik www. fcbook.com/prcz www. glri.cz Měsíčík Městské části r riodický tisk úzmío smosprávéo clku Vdává Městská část r, Vodičkov 8, 5 68 r Ročík XXIII Vcází x ročě Místo vdáí: r Rgistrc: MK ČR E 5430 Šéfrdktork: MgA. Vroik Blžková Rdkc: říjm izrc: Rdkčí uzávěrk j 5. d kždéo měsíc Měsíčík slouží k iformováí občů r, í priodikm žádéo politickéo subjktu Fotogrfi: pokud í uvdo jik, rciv rdkc Foto titulí strác: rdkčí rciv NEROEJNÉ KVĚTEN 204 /

3 OBSAH 3 / OBSAH / AKTUÁLNĚ V ctru r j pláová dlší trmvjová výluk. 5 / UÁLOSTI Kiov oořlci s dík rdici r přstěovl do ovéo. 6-7 / ROZHOVOR Jromír Hzlík j j skvělý rc, l tké rdý pržský ptriot. 8-9 / TÉMA r opět spollivě pobví mlé i vlké. Kd? 8. květ! 20 / KRIMI SERVIS Vloupáí do btu, kclář či obcodu můž přkvpit kždéo z ás. 2 / SENIORSKÉ VÝLETY V črvu s můžt mimo jié vprvit zámý zámk v Čstolovicíc. 23 / OBJEKTIVEM Oléděm s spolčě z uplulými týd v ší městské části / SERVIS Volb do Evropskéo prlmtu s uskutčí květ. KVĚTEN 204 /

4 4 AKTUÁLNĚ / KRÁTCE ROTI HLOAVCŮM Jrí drtizc probíá od zčátku dub v rz. Zás proti lodvcům jsou ž do 30. črv pláová zjmé zlýc plocác v místc, kd s tito škůdci vsktují v větší míř. odzimí drtizc pk bud změř tké dom. NOVÁ ZAHRAA FOTO: ETR NAŠIC Obvtlům i ávštěvíkům r slouží dlší pěké zákoutí. ři přílžitosti 7. výročí zloží rsturc U iksů bl totiž slvostě otvř zrd u kostl Mri Sěžé. Jjí zpřístupěí j dílm spolčé iicitiv občů, frtiškáů i vlstíků provozovtlů budov v okolí. Vcod do zrd s vzrostlým kštm vd gotickou bráou, ktrá bl v miulosti součástí věž crámu Mri Sěžé, ktrý zložil v roc 347 král císř Krl IV. T zd pláovl vbudováí koruovčío crámu čskýc králů, jž l bl ikd dokoč. Trmvjová výluk v ctru potrvá dv měsíc. / TRAMVAJE BUOU MÍT AUZU REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ JINŘIŠSKÁ VOIČKOVA LAZARSKÁ VE NECH AŽ ZKOMLIKUJE ORAVU V CENTRU. FOTO: ETR NAŠIC VŠE O ZRAVOTNÍM OJIŠTĚNÍ Vš o scrigovýc progrmc dlšíc úkoc rzýc z zdrvotío pojištěí s dozvěděli sioři, ktří vštívili přdášku pořádou Střdiskm sociálíc služb r. Sioři musli z užitčými iformcmi ikm cstovt přdášk s kol v domě s pčovtlskou službou v Bdiktské ulici č. 3. S oldm to, ž jd o rozsálé tcick áročé prác pátří trmvjové trti, ktré zsáou do život cléo ctr, žádám lévě řidič, b s v vlstím zájmu vuli cstám utomobilm do dotčé oblsti. Uštří si tím rv i pooé mot, protož v místc prováděí rkostrukc bud vlmi ztížý pob vozidl, o možosti KVĚTEN 204 / prkováí mluvě, sdělil Jiří Vslý, rdí r pro oblst doprv (TO 09). I kdž jsou prác rozvrž do tří smosttýc tp, bud to zmt, ž v blízkosti stvb s budou pobovt vlké stvbí stroj pob osttíc vozidl v oblsti rkostrukc bud podl potřb oprtivě měě doprvím zčím.

5 UÁLOSTI 5 / OHOŘELEC MÁ KNIHOVNU JAKO ÚTULNOU KLÍCKU VELKÝ ČTENÁŘSKÝ KOMFORT, BEZBARIÉROVÝ ŘÍSTU A ZAHRAU JAKO BONUS TO VŠE NABÍZÍ O 4. UBNA OBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOV- NY NA OHOŘELCI, KTERÁ ZÍSKALA O MĚSTSKÉ ČÁSTI RAHA NOVÉ ROSTORY. obočk, ktrá příští rok oslví 0. výročí zloží, víc sídlí stál stjé drs v domě U Šliků; vškré přsu s td odrál v rámci stjéo objktu, kd s pobočk po lét cází. ům zrkostruovl Městská část r, ktrá rověž ficuj provoz pobočk. T b b jik už ěkolik lt fugovl. Zrod too, co td vidím, bl jdoducý. Obvtlé r jsou vlmi ztěžovái turistickým rucm, ktrý j vlkým zdrojm pěz pro pokldu lvío měst. Boužl opčým směrm už tok pěz tk smozřjmý í, řkl strost r obočk kiov si dosttk čtářů rozodě stěžovt můž. Oldřic Lomcký drsu Mgistrátu l. m. r, ktrý j zřizovtlm Městské kiov měl b ficovt i provoz pobočk oořlci. Novou cloubou kiov Hrdčc j dík rdici v rz i zrd. rošl rozsálou rvitlizcí získl ové záo, květi, trávík, codík, zídku, lvičk i strom, vjmovl. zástupc strost r il Hodk. Jd strom víc strost jo prví zástupc spolčě slvostě vsdili. Kiov j otvř od podělí do čtvrtk, vžd od 2 do 7 odi. Kromě kížk, čsopisů itrtu bízí i zjímvé kc. FOTO: ETR NAŠIC / ANELY UKAZUJÍ HISTORII VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ o. květ si lz v orí části Václvskéo áměstí prolédout výstvu s ázvm říbě Václvskéo áměstí. T přdstvuj vizuál istorickýc podob bývléo koňskéo tru, ktrý s v průběu stltí vprcovl v jdo z jdůlžitějšíc míst šic modríc ději. outou drmtickou istorii i vizi dlšío vývoj bízí říbě Václvskéo áměstí, j tk důlžitým příspěvkm do diskus o budoucí podobě tooto míst, řkl strost r Oldřic Lomcký. odl rcitkt, urbist orgizátor výstv tr Kučr s Václvák běm uplulýc dvou stoltí měil dmick kždýc dvct ž třict lt, což cc upozorit výstv. Václvské áměstí blo po stltí tržištěm ž s přsum trů do tržic zčlo plit rprzttiví fukci. Až do 20. stoltí žil víc spodí část Václvskéo áměstí, ktrá těžil z blízkosti Stréo Měst, kd bl lpší zástvb, oosější dom obcodí ruc. Njvětší proměou prošlo Václvské áměstí v době prví rpublik, kd s stlo skutčou výkldí skříí. FOTO: ETR NAŠIC KVĚTEN 204 /

6 6 ROZHOVOR / JAROMÍR HANZLÍK: RAHA JE K OBEJMUTÍ OJEINĚLÁ KONCEN- TRACE ARCHITEKTO- NICKÝCH SKVOSTŮ, ALE TAKÉ MNOHO TURISTICKÝCH KÝČŮ TO JE HISTORICKÉ CENTRUM RAHY OLE JAROMÍRA HANZLÍKA. ZNÁMÝ HEREC SE NERA BAVÍ O SVÉ RÁCI A RAĚJI ZA SEBE NECHÁVÁ MLUVIT SVÉ OSTAVY. KYŽ VŠAK ŘIJE ŘEČ NA STO- VĚŽATOU, JE MNO- HEM SÍLNĚJŠÍ. : V jst odě zcstovlý, dokoc jst žil ějký čs v Švýcrsku. Moo Čců, ktří jsou tom podobě, říká, ž d ru v světě í. Cítít to stjě, bo j pro vás pouz jdím z jzčíc měst? Jsm přsvědč, ž r j skutčě jzčí město světě, porm Hrdč přc má kokurci. Kdž sm přicstuj ěktrý z mýc přátl ru vůbc zá, j šoková jjí ádrou. : Co kdbc vám jko zrtý frkofil mítl, ž říž v porováí s rou přijmším obstojí? Mát prvdu, říž j tké skvostá. okud v í všk cct vidět všco zjímvé, musít z tím cstovt. V rz si můžt všc pmátk poodlě pěšk objít. Historické ctrum j td doslov k objmutí. Kdž už si l povídám o krásýc městc v zričí, tk mě s jště víc ž říž líbí Bátk. Nvzdor čstým ávštěvám s jic pořád můžu bžit. : Ktrá míst v rz mát jrději? Nctějt po mě, bc vám řkl dvě bo tři míst, to jd. Clé istorické ctrum j ádré. Nprosto l cápu, proč o zdí tolik podbízivýc obcodů prodjíc míst, kd si koupít ic jiéo ž mtrjošk, ějké čpic dlší ctk. : louá lét jst bdll Mlé Strě. Jk s podl vás v průběu lt proměil? N Mlé Strě jsm vrůstl, codil do škol později i pivo do lgdárí ospod U Kocour. Tm s scázli místí pábitlé, ktří jko kdb skutčě vpdli z Nrudovýc ovídk mlostrskýc. A úžsý bl i p výčpí Čiák, ktrý si vždck čpovl dciku piv, obřdě ocutl pk prolásil, ž tkové pivo j škod prodávt... Moc rád všc vzpomíám. osléz všk Mlá Str utržil rá, ktré jjí crktr tmosféru vlmi gtivě pozml. Njdřív bl ěkd v sdmdsátýc ltc rvitlizová Jáský vršk tmí obvtlé s musli dosti štrě přstěovt do růzýc sídlišť. Ti lidé s Mlé Strě čsto rodili, prožili tm clý svůj život ál j ěkdo úřdím bflm přmístil do úplě jiéo prostřdí. lší rou blo vlidňováí po listopdu 989. Mozí mjitlé rstituovýc domů j vzápětí prodli bo orázě zvýšili ájm své ájmík v podsttě vli. Zárovň proikvě vzrostl turistický ruc Mlá Str s zčl čím dál víc stávt mrtvým skzm. FOTO: ETR NAŠIC [2] KVĚTEN 204 /

7 7 Výld ru s omrzí. : Vidít i ějká pozitiv? Al o, t trd vlidňováí s sd kočě pozvol měí. A smozřjmě lz přlédout, jk s zkrášlil jdotlivé dom. Bl oprv fsád, ulic clkově prokoukl. : Můžt si dovolit s svou populritou jít s j tk občjě projít po rz vcutávt si jjí krásu? opulrit má vdl příjmýc strák i t stié, to j jsé. Moo lidí vás oslovuj, cc vás mít tkovéo jko tlvizí obrzovc. Vít, já jsm dost vlký codc. okoc si troufu tvrdit, ž v rz í místo, km b má o šlápl. Kdž jsm clýc třict lt codil ráo z Mlé Str do ivdl Viordc do zkoušk : očkjt, v jst codil přs clé ctrum ž oru Viord? Ao, kždý d, v jkémkoli počsí. Já oprvdu codím rád. (usmívá s) Tkž při té kždodí cůzi do divdl jsm si vždck mmorovl svou roli už td mě zstvovli lidé ctěli si povídt. Někd j to příjmé ěkd opk podl too, kdo jk mě osloví, tké podl too, v jkém rozpoloží s právě v t okmžik sám cázím. : Kdbst měl tu moc, co bst v rz okmžitě změil? O té uvěřitlé vtši, ktrá s v obrovské koctrci bízí bo lép řčo podbízí turistům, jsm mluvil. odobě mi vdí všmožé tr Stroměstském áměstí. O Váocíc při dlšíc přílžitostc tm vžd vrost stákové městčko, kd s prodávjí trdlík, uzi podobě. Obrovská odot Stroměstskéo áměstí přitom tkví v oom rozllém prostoru. Sták vžd spollivě zbijí tmosféru áměstí i clkové vzěí rcitktur. k j jště jd zálžitost, ktrá j plošá o íž si mslím, ž ji musl vmslt všiutý člověk. V kždé civilizové zmi slouží k úklidu psíc xkrmtů mikrotéové sáčk. V rz ikoli td si pěkě kologick utrt ppírový sáčk, vdát ppírovou loptičku, ppírový táck pk doslov oít ovo po ulici. Tl kulčík smozřjmě přst kždéo pjskř brz bvit, tudíž po svém miláčkovi příště uklidí. Stjě bc mol mluvit o logickém sstému, kd jsou turistick xpoovýc místc umisťová mlé koš tk dál. Tkž to jsou věci, jž b potřbovl změit ktré mě mátkou pdjí. : Střdobodm kulturío spolčskéo život v rz j Mlostrská bsd, mzi jjíž provozovtl ptří i váš s vid. Kcát mu do prác progrmové bídk? Vůbc! vid b si do too od mě určitě kct cl. Bsd j jdím z foméů méo život. Codím do í od šdsátýc lt. Mou váší j jzz kdsi td rávl skvělé jzzové kpl ktré jsm codil, příkld Jzz Fiddlrs. A lvě zpomíjm, ž td s zrodil fomé Jár Cimrm, rávlo zd divdlo ostvík kouzlé bl včr s Krút. Jsm rád, ž vidův tým tul trdici skvěl vzuj ž opět udělli z Bsd místo pro stkáváí přízivců růzýc žárů. A dává rkostrukc Mlostrské bsd mi uděll vlkou rdost lůdkou j zjmé podkroví prostor. Tol s td oprvdu povdlo. KVĚTEN 204 /

8 8 TÉMA / EN RAHY NABÍNE ESTRÝ ROGRAM RO CELOU ROINU OHÁKY ZARMA, SOUTĚŽ O ŘE- LATNÉ O IVALA A ALŠÍ LÁKAVÉ CENY, ROHLÍKY ZÁKULISÍ, TANEČ- NÍ A VÝTVARNÉ WORKSHOY RO ĚTI, ŠKOLIČKU NA CHŮÁCH, VÝSTAVU OLITICKÉ KARIKA- TURY A MNOHO AL- ŠÍHO NABÍNE EN RAHY. ŘEHLE STANOVIŠŤ A ROGRAM:. IVALO ABC HRAČANY soutěží kvíz výstv politické kriktur fotokoutk ávštěvíci s budou fotit v divdlíc kostýmc s rkvizitmi pro děti výrob zvířátk z cluptýc drátků 2. IVALO ROKOKO STARÉ MĚSTO soutěží kvíz od.00 od 4.00 jvišti divdl říbě včlíc mdvídků, ivdlo Krpt (vstupé j zdrm, všk j utá rzrvc vstupk přdm kvůli kpcitě sálu) clodí komtové prolídk zákulisí pro děti výrob divdlí škrbošk Akci pořádá v děli 8. květ od 0 do 6 odi rdic r v spolupráci s Městskými divdl pržskými. r bud věová všm grcím, zvláště pk rodiám s dětmi. V ivdlc ABC Rokoko v přillýc psážíc bud připrvo pět stovišť, kždé z ic přiblíží vbrou část r bíd zjímvý progrm. r ptří mzi trdičí kc, ktré rdic prvidlě pořádá pro své obč. Cílm j j zviditlěí ší městské části, l přdvším dobrá zábv pro všc grc posílí sousdskýc vztů, říká strost r Oldřic Lomcký (TO 09). Aktuálí iformc jdt r. Vstup r všc doprovodé kc j zdrm. 3. ATRIUM ASÁŽE U NOVÁKŮ JOSEFOV soutěží kvíz pro děti krtiví díl HF Studio, výrob smolpk 4. VCHO Z ULICE V JÁMĚ soutěží kvíz výstv fotogrfií stré r losováí dárků z vplěé kvíz přdplté, vstupk, USB disk 8GB pro děti školičk cůdác, mlováí obličj 5. VCHO Z VOIČKOVY ULICE MALÁ STRANA soutěží kvíz od ukázk ltiskýc tců od ukázk stdrdíc tců pro děti od tčí worksop, Tčí škol Stdrd klub r; ukázk tčío líčí, výrob vlstí plck KVĚTEN 204 /

9 Trdičí kc pobví mlé i vlké. FOTO: ETR NAŠIC [5] KVĚTEN 204 /

10 0 ZRAVOTNICTVÍ TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: ANIEL HOEK (ČSS). zástupc strost, obcod služb, trží řád, cstoví ruc, životí prostřdí, zdrvotictví FOTO: ETR NAŠIC il Hodk přdl šk přdostovi Ju Strému. Ncběli i řditl mocic Miloslv Ludvík řditlk dc Mršálková. / NEMOCNÝM ĚTEM SE OSTANE KVALITNĚJŠÍ ÉČE ŘENOSTA KLINIKY ĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI MOTOL ROF. JAN STARÝ ŘEVZAL Z RUKOU ŘESEY NAACE RAŽSKÉ ĚTI A. ZÁSTUCE STA- ROSTY RAHY ANIELA HOKA ŠEK NA ČÁSTKU KORUN. FINANČNÍ ROSTŘEKY BYLY VYBRÁNY BĚHEM AVENTNÍCH OBOBÍ V LETECH 202 A 203 COBY ARY NÁVŠTĚVNÍKŮ TRAIČNÍCH VÁNOČNÍCH ROJEKTŮ ORGANIZOVANÝCH NAACÍ RAŽSKÉ ĚTI, JAKO JSOU JEŽÍŠKOVA OŠTA RO ĚTI Z ĚTSKÉHO OMOVA ČI BETLÉMSKÉ SVĚTLO. ržé ávštěvíci váočíc trů přímo Stroměstském áměstí i progrmů pořádýc dcí v prku z Stroměstskou rdicí měli možost přispět těm jpotřbějším těžc mocým dětm. Jsm vlmi rád, ž lidé tuto možost vužili, vsvětlil il Hodk. Běm dvtío čsu s v roc 203 vbrlo téměř 230 tisíc koru. Tuto sumu Ndc ržské děti spojil s částkou vbrou o Váocíc roku 202, kd s vbrlo clýc 50 tisíc koru. Ab s tto krásá cifr pěkě zkultil, přidl dc z vlstíc prostřdků přs 20 tisíc koru. K dětm z Kliik dětské mtologi okologi tk molo putovt uvěřitlýc 400 tisíc koru! Od roku 2000 tk již získl FN Motol z sbírk pořádýc Ndcí ržské děti z vlstíc prostřdků dc už clkm 5,5 miliou koru zkvlitěí péč o dětské pcit ákup životě důlžitýc přístrojů. KVĚTEN 204 /

11 SOCIÁLNÍ VĚCI TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Mgr. ŠÁRKA CHLÁKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSS) rdí, sociálí věci protidrogová prvc / VÝLETNÍ LAVBY ARNÍKEM BUOU RO VELKÝ ÚSĚCH OKRAČOVAT O LOŇSKÉM VELKÉM OHLASU SE I LETOS MOHOU SENIOŘI Z RAHY TĚŠIT NA RAVIELNÉ VÝLETNÍ LAV- BY ARNÍKEM, KTERÉ RO NĚ JEJICH RANICE ŘI- RAVUJE. LOUT SE BUE ZEJMÉNA O VLTAVĚ, ALE OSTANE SE MOŽNÁ I NA ALŠÍ ČESKÉ ŘEKY. rví výlt príkm s uskutčí 22. květ srz všc účstíků j v 9.30 od. u přístviště N Frtišku, vsvětlil rdí pro sociálí problmtiku protidrogovou prvci Šárk Cládková Táborská. Upozoril zárovň, ž bzplté vstupk bud možé si vzvdout od 2. květ (v podělí v střdu) rdici v Vodičkově 8, to v 6. ptř, v kcláři č řijďt včs, kpcit j omzá! ro ltoší rok j pláováo clkm pět plvb, ktré s budou odlišovt témtm, jž tké ovliví doprovodý progrm kždé z ic. Těšit s tk můžt příkld zdrvotí plvbu, v rámci ktré si zájmci budou moci ct změřit tlk, colstrol jié odot, bo třb plvbu lodí do zoologické zrd. Témtm prvío výltu príkm budou frmářské tr s tím bud souvist i spciálí dárk, ktrý kždý sior po skočí obdrží. Součástí kždé plvb bud výkld profsioálío průvodc. O poutvé vprávěí j o istorickýc změpisýc fktc zjímvostc tk bud ouz stjě jko v miulém roc bud průvodc připrv odpovídt přípdé dotz. ro zpříjměí plvb zrj živá kpl podávt s bud rověž cuté občrství. Nš výlt príkm v sobě spojují klidou odpočikovou plvbu pozáí zjímvostí, ktrýc si z břu mookrát všimm. Zárovň určitě podporují i š sousdské vzt, což j mslím lvě v siorském věku moc důlžité. Všc š sior proto srdčě zvu těším s stkáí, uzvřl iiciátork výltů Šárk Cládková Táborská. Bližší iformc: v skci Sociálí péč zdrvotictví, fcbookovýc strákác Sioři r -pr.cz v skci Aktulit. rojkt j rlizová z lskvé podpor ržské proplvbí spolčosti. GRANTOVÝ ROGRAM JENIČKA RO ROK 204 SOCIÁLNÍ OBLAST VE VÝŠI,5 MIL. KČ OOŘÍ 35 ROJEKTŮ FOTO: REAKČNÍ ARCHIV Zstupitlstvo městské části r scválilo v rozpočtu MČ r pro rok 204 Grt pro sociálí oblst částku v výši,5 mil. Kč. Clkm 45 posktovtlů sociálíc služb podlo v vpsém trmíu 53 žádostí o posktutí fičí dotc, 9 žádostí podmík grtu splilo bl proto vřz. Odborá komis posuzovl clkm 44 projktů v clkové poždové částc Kč. Fičí prostřdk budou rozděl pomoc dětm mládži Kč, pomoc siorům Kč, pordství Kč, pomoc osobám dicpovým Kč, pomoc osobám sociálě dlovým Kč, služb pro oběti domácío ásilí Kč ospicové služb Kč. Trdičí grtový progrm jdičk j jdím z způsobů, jkým Městská část r pomáá v sociálí oblsti. Jsm smírě rád, ž i přs všmožé škrt, sižováí dotcí štří, s opět podřilo z rozpočtu r včlit fic, ktré budou pomát těm, ktří pomoc potřbují, uvdl rdí pro sociálí oblst Šárk Cládková Táborská. Rozdělí fičíc prostřdků v rámci grtovéo řízí podpořilo Zstupitlstvo městské části r svém dubovém jdáí. KVĚTEN 204 /

12 2 SRÁVA MAJETKU TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: TOMÁŠ MACHÁČEK (TO 09) zástupc strost, správ mjtku / VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ RÁCE O LENA O BŘEZNA 204 Clý procs vpisováí výběrovýc řízí Úřdm městské části r s řídí j zákom o vřjýc zkázkác, l tké podléá itrímu přdpisu, kokrétě rvidlům pro zdáváí vřjýc zkázk Městskou částí r. Tto prvidl bl v úoru 204 ktulizová, přičmž provdí této ktulizc si, mimo jié, vžádl změ záko o vřjýc zkázkác, účiá od Vpisováí výběrovýc řízí stvbí prác j poměrě složitý brokrtický procs. Od zájí výběrovéo řízí ž po výběr smotéo dodvtl utč miimálě jd ž dv měsíc, to pouz v přípdě zkázk mléo rozsu pouz td, počítám-li do cléo procsu jště práci projktt. okud zpočítám jště práci projktt, ktrý připr- FOTO: ETR NAŠIC vuj clou projktovou dokumtci, k tomu zřizuj vš potřbé s dotčými orgá státí správ (siči, pmátkáři, stvbí úřd) kočí tím, ž připrví dokumtci pro výběrové řízí, mám td miimálě půl roku. okud všk jd o zkázk vlké, pk j vš po brokrtické strác mom složitější trmí jsou mom mom dlší. Od ld do břz 204 jsm vpsli zkázk stvbí prác clkm v odotě clýc 2,5 mil. Kč bz H. řdmět těcto zkázk j rozmitý, co do počtu všk přvládjí zkázk rkostrukc obcíc btů mlýc rozměrů (kolm 40 m 2 ), ktré jsou ásldě vužívá přdvším k sociálím účlům k výměám vlkýc btů z mlé. Měsíčě vpíšm zrub 3 výběrová řízí rozličé rkostrukc či oprv movitéo mjtku MČ. Úřd smozřjmě vdl too vpisuj clou řdu dlšíc výběrovýc řízí postupuj při tom tk, jk ukládá záko itrí přdpis. ro lpší přdstvu vám přiáším grf zázorňující výběrová řízí oprv movitéo mjtku MČ. Jd o čsovou řdu, kd j vidět jdk struktur zkázk zdýc v výběrovýc řízíc od ld do břz 204, dál pk odot těcto zkázk. Vpsé zkázk stvbí prác (v mil. K ) 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 0,0 KVĚTEN 204 /

13 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: JAN KREJČÍ, MBA (TO 09) zástupc strost, fic, trsprtí rdic (o -li zkázk), protikorupčí optří FINANCE 3 / RAHA NENÍ ROZOČTOVĚ ŽÁNÝ MONOLIT ři růzýc stkáíc s obč dostávám čsto otázku oldě rozpočtu lvío měst r, l tké osttíc městskýc částí. Již jdou jsm psl podobé tém člák í o rozšířím o clkové výdj l, m. r. t jsou z rok 203 (rspktiv, uprvý rozpočt k ). Clkový uprvý rozpočt lvío měst r 203 má výdj v výši 66,4 mld. koru, z čož 3,8 mld. koru jsou výdj městskýc částí. Njvětší kpitol, co s týč výdjů, z clkovéo rozpočtu l. m. r, ptří doprvě. oprv tvoří 38 % všc výdjů lvío měst. Kpitálové výdj v doprvě přdstvují kolm 30 % zbývjícíc 70 % připdá běžé výdj. omslé drué místo ptří kpitol školství, mládž smospráv 22%. ro srováí: MČ r scválil pro ltoší rok v kpitol doprv ákld v výši tis. koru, z čož tis. j pláováo ivstic. okud s podroběji podívám jdotlivé městské části, zjmé počt obvtl výdj, zjistím, ž jvíc občů svém úzmí má r 4. ruá jlidtější městská část j r 0, k měl jvětší výdj,8 mld. Kč. N drué strě spktr j Ndvězí s 277 obvtli výdji kolm 3,4 mil. Kč. J Krjčí zástupc strost FOTO: ETR NAŠIC KAITOLA 203 VÝAJE ROZOČET URAVENÝ ZA HL. M. RAHA CELKEM V TIS. KČ ROZOČET URAVENÝ VLASTNÍ HL. M. RAHA V TIS. KČ ROZOČET URAVENÝ MČ HL. M. RAHY V TIS. KČ 0 - Rozvoj obc Městská ifrstuktur oprv Školství,mládž smospráv Zdrvotictví sociálí oblst Kultur, sport cstoví ruc Bzpčost Hospodářství Vitří správ okldí správ CELKEM VÝAJE KVĚTEN 204 /

14 4 ŠKOLSTVÍ A MLÁEŽ TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: KAROLINA OLVERINI (TO 09) škol školství (rozvoj řišť) / AKTUÁLNĚ Z NAŠEHO ŠKOLSTVÍ KONTAKTY NAŠICH ŠKOL SE ZAHRANIČNÍMI ARTNERY BĚŽÍ NALNO A JEJICH ŽÁCI SE TAK MOHOU ZAOJOVAT O ZAJÍMAVÝCH A UŽITEČNÝCH ROJEKTŮ A ZÁROVEŇ ÍKY VÝMĚNNÝM OBYTŮM OZNÁVAJÍ NOVÉ KAMARÁY, MĚSTA, KULTURU A ZVYKY. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV [6] rojkt podpořé z progrmu Comius Rgio i t, ktré s kojí d jo rámc, jsou vlmi obocující jjic pozitiví dopd jistě ocňují jk děti, tk i jjic pdgogové rodič. Nši žáci získávjí ové iformc zážitk zárovň s učí postrt s o zričí přátl pobývjící u ic dom. říos pro jzkové scoposti j pk jdozčý, srul rdí pro oblst školství r Kroli olvrii. V posldíc měsícíc s tk uskutčilo d ěkolik ávštěv mzi šimi školmi jjic frcouzskými prtr, jjicž součástí bl tké příkld vikjící kocrt mldýc umělců z měst Nîms v pržském Klmtiu. Ztím posldí ost pk přivítl ZŠ ám. Curiovýc Brá jzků. Součástí pstrýc progrmů bl ávštěv ržskéo rdu dlšíc výzmýc pmátk, Městské kiov Mriáském áměstí, Národío tcickéo muz či zoologické zrd, l tké třb florblové utkáí. V tomto přípdě s jdlo o kci d rámc projktu podpořéo v rámci progrmu Comius Rgio, tkž rdic r rdil frcouzským ostům ubtováí v otlc strvováí v školíc jídlác rsturcíc. To smé s pk týká frcouzské str při pobtu čskýc dětí v Nîms. J to úžsá zkušost to vlké možství prác, spojé s rlizcí projktů zstřšýc Městskou částí r jdotlivými zričími měst, stálo stojí určitě z to. Nšim dětm posktujm možosti, ktré jsou i dší dobu vlké ktré bl přd pětdvcti lt mslitlé, uzvřl Kroli olvrii. RAHA INSIRUJE Vědí to turisté, umělci i děti z fotogrfickéo kroužku pod vdím Micl Atůškové, ktré si dovolují pozvt všc zájmc výstvu svýc fotogrfií, ktrá s koá v Glrii v Štěpáské 47. Krásé símk lz zlédout do 0. květ, od útrý do sobot. Víc iformcí: KVĚTEN 204 /

15 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: JUr. IVAN SOLIL (ČSS) bzpčost prvc krimilit, vřjý pořádk kotrol, civilí obr ocr obvtlstv BEZEČNOST 5 / ÍLČÍ OATŘENÍ ROTI RUŠENÍ VEŘEJNÉHO OŘÁKU Běžý dí či očí ruc mtropol j smozřjmě přirozým koloritm kždéo vlkoměst. Nikdo jistě stojí o živé, vliděé ctrum s črými výlomi, jké blo přd listopdm 989. Rálě vvážý stv mzi rzidčí oblstí ctrm zábv trvl si do roku 2007, kd třb právě Strém Městě bl dv bo tři očí br s provozm do dvou či tří odi zbtk očío život tvořil rsturc, viár kvár, zvírjící o půloci bo v jdu odiu. Výjimku td tvořil Kozičk bo Rox, l i problém jjic ostů bl ftálí. N ulicíc v oci tdjší počt strážíků policistů rvě zvládl přiměřý počt opilců z těcto podiků stížosti občů s spíš týkl lučosti ostiskýc zřízí, z ldisk jjic provozu, uvitř domů. V součsé době, j v oblsti Stréo Měst, o rozloz cc,29 km 2, kd rubým oddm bdlí víc ž občů, viduj živostský odbor víc ž 800 provozů s ostiskou čiostí. To j si obvtl jdu ostiskou provozovu. Horší j všk skutčost, ž s výrzou měrou změil struktur provozu těcto zřízí místo kváričk vldávýc viár či rsturcí s objvil očí klub, diskoték dokoc tzv. ftr prt club, kd j možé v zábvě pokrčovt ž do osmi či dvíti odi. Oproti tomu počt strážíků rpidě klsjí. Tk jk s způsob ruší vřjéo pořádku vvíjí měí, Městská část r zvádí ktiví i psiví opří k jjic řší bo idálě přdcází. Mzi ě mimo jié ptří. Vozidl txislužb jsou vlmi čsto spolčým jmovtl mo stížostí. rkují, kd s jim zlíbí, cávjí puštěé motor, vtváří doprví šput, lsitou udbou lákjí klit. Nočí uzvírk ulic V Kolkově Kozí spolu s ovým vodorovým doprvím zčím ptří mzi mcism, ktrými j možé sížit čtost průjzdosti vozidl doprvců i zmzí kmpováí pod ok rzidtů. Součástí projktu j tké vtipováí mobiliář, ktrý s žádé rklm. Nopk tto mobiliář b mol být Zvýší povědomí o pltosti místíc, obcě závzýc vlášk pomocí přosýc i stálýc osičů. osz osiči sdělí MČ r, iž b blo uté si projímt rklmí osič, což j j dočsé, ikoli dlouodobě možé řší. lším s mcismů j Bzpčostí turistická mp. Kromě turistick vděčýc iformcí, iformuj tké o místc s vlkým výsktm kpsářů, bo policjíc službác. Součástí mpk formátu A3 jsou rověž míst, kd pltí vlášk o zákzu pití lkoolu vřjosti, bo séri spcifickýc piktogrmů, ktré s dsigově sodují s cdulmi v ulicíc. S distribucí mpk, pomoou jk istituc (Městská polici, ržská iformčí služb) tk i příkld soukromý provozovtlé otlů, bo orgizc zbývjící s výměými studtskými pobt. Vš s jdou cílovou skupiou. Mldí lidé v věku 8 35lt. Szm všc optří jdt v skci bzpčost vřjý pořádk. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV [2] KVĚTEN 204 /

16 6 KULTURA TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Ig. AVOL ŠKRAK (ČSS) kultur, občská spolčost, sport, zričí vzt KULTURA STAROČESKÉ MÁJE KY: VE STŘEU , KE: ETRSKÉ NÁMĚSTÍ KY: VE ČTVRTEK , KE: NÁMĚSTÍČKO NA KAMĚ vžd od 4 odi do 7 odi Městská část r Váz zv v rámci SOUSESKÝCH SETKÁ- NÍ STAROČESKÉ MÁJE ktrýc ztčí folklórí soubor Furit, dětský folklórí soubor Komiíčk, zrj lidová muzik rův z Bkov d Jizrou, dál s můžt těšit dětskou lidovou muziku Osmik, vstoupí tké Ctio vokálí spolčství Mlá muzik Jiřío ospíšil. řkvpí si pro ás připrvil TA- NEČNÍ SKUINA MEUNKY (siork MČ r ). Stročské máj mjí dlouoltou trdici. J to jd z jzčíc zvků, spojýc s jrm. N mo místc s ství v průběu měsíc květ májk (vsoký smrk, ktrému s oloup kůr vršk stromu s jčstěji připví mlá břízk pod i vlký optlý věc). ruý d s pod májkou tčí Čská bsd. Čská bsd j trdičí čský tc pro čtři pár. Grc šdsátýc lt dvtáctéo stoltí s dočkl ovéo čskéo árodío tc. Stl s jím kotrtc v formě čtvrlk ČESKÝ SALÓNNÍ TANEC BESEA. U jo zrodu stál básík J Nrud, čský tčí mistr Krl Lik udbí pdgog skldtl spolumjitl udbí škol s Bdřicm Smtou Frdid Hllr. oprvé bl tč. listopdu 863 v Koviktě při spolčském včru tzv. Brákovýc bsd. Zd tčili v ukázc i Smt Nrud. O dv měsíc později tčilo Čskou bsdu Žofíě již 40 párů pls Národí bsd. Čská bsd má čtři díl, kždý z ic dvě části. rví část v ¾ tktu, druá v 2/4. řijďt s podívt všici jst srdčě zvái! ZÍVEJTE LIIČKY, TY NAŠE ÍSNIČKY b SENIOŘI SENIORŮM KY: V NEĚLI od 6 odi KE: V ALÁCI ŽOFÍN, MALÝ SÁL Městská část r připrvil pro sior r projkt mluvéo slov udbíc vstoupí jdotlivýc umělců z řd profsioálíc zpěváků, přípdě dlšíc osobostí kulturě spolčskéo život s ázvm Zpívjt lidičk, t š písičk b sioři siorům ttokrát s Milm robým jo ost Jiřím Hlklm, Yvttou Simoovou Yvo řosilovou, určý věový siorům. Místo dtum koáí : mlý sál ALÁCE ŽOFÍN d od 6 odi V průběu udbío pořdu vstoupí Mil robý, Jiří Hlkl, Yvtt Simoová, Yvo řosilová. Clým pořdm bud provázt Mil robý. Vstupk ZARMA pro sior z r. Od 9. květ 204 k vzvdutí v iformčím ctru, Vodičkov 8. SOUTĚŽ RO MLAÉHO UMĚLCE O 35 LET RO ROK 204 lší ročík Soutěž pro mldé umělc do 35 lt pro rok 204 bl d vláš. Uzávěrk podáí přilášk j Soutěž pro mldé umělc si kld z cíl podpořit umělckou čiost úzmí Městské části r součsě prztovt populrizovt Městskou část r mzi mldými umělci, jjic čtáři či poslucči, ávštěvík. Má tké podpořit vzik umělckýc děl, ktrá budou součástí umělckéo život r. Soutěž vlšuj Rd Městské části r v spolupráci s Ndcí ržské děti jdou z rok. Vláší soutěž jjí podmík budou zvřjě wbovýc strákác Městské části r v Měsíčíku r. SORT TURNAJ V MALÉ KOANÉ (4+) O OHÁR MČ RAHA KY: v sobotu O 0 HOIN KE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ Trdic turjů si od počátku získl oblibu stl s dílou součástí sportovío vžití občů MČ r. Njlpší clk jsou ocě poár MČ r všc zúčstěá družstv obdrží diplom. Ocěi jsou i jlpší střlc brkář. Strt j bzpltý. řijďt s podívt všici jst srdčě zvái! TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC O OHÁR MČ RAHA KY: v děli O 0 HOIN KE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ Nojbl j mzi obč vlmi rozšířou populárí rou. otvrdil to i turj v přdcázjícíc ltc. O jo výboré úrovi svědčí vlký zájm o strt v šm turji, ktréo s prvidlě zúčstňuj moo družstv. Njlpšíc pět družstv obdrží poár MČ r osttí diplom. Účstík j cě j orgizc, přdvším všk kvlit oblíbost turjů. Strt j bzpltý. řijďt s podívt všici jst srdčě zvái! SORTOVNÍ EN RO VŠECHNY KY: v sobotu od 4 KE: prk Lov r Městská část r pořádá v sobotu 24. květ 203 Sportoví d pro všc řišti Lov od 4 do 8 odi. MČ r vzuj sportoví d z loňskéo roku. I ttokrát j připrv řd sportovíc zábvýc kcí. N jlpší čkjí odmě v podobě sldkostí, mdilí či poárů. N své si přijdou všc věkové ktgori. Určitě vítou součástí bud pro děti skákcí rd, pro ž robic, pro osttí cklozávod, od bsktblový koš či turj v voljblu. Těšit s můžt příjmě strávé odpold plé sportu, r i rlxc. Nbud cbět i zbté občrství. Vstup účst v soutěžíc j zdrm. Vítái jsou přdvším rodič s dětmi. řijďt s podívt všici jst srdčě zvái! OZVÁNKA NA TURNAJ V BOWLINGU KY: v děli od 5 KE: v Bowlig ctru, V Clici 0, r Městská část r pořádá výrdě pro své obvtl turj pro jdotlivc v ktgorii mužů ž, v bowligu o oár MČ r dlší c. Turj s uskutčí d 25. květ 204 v Bowlig ctru, V Clici 0, r (Millium lz). oporučujm sportoví oblčí, obuv j možo způjčit místě. Strt soutěžícíc j zdrm. řilášk uto podt do do 3 odi -mil: tl.: , mob.: řilášku dlší iformc jdt www. pr.cz (Sport). řijďt s podívt všici jst srdčě zvái! ĚTSKÉ SORTOVNÍ HRY 204 KY: KE: řišti N Frtišku N řišti N Frtišku s budou kot opět třídí ětské sportoví r, ktré důkldě prověří obrtost i bojovost mlýc sportovců, l i lsivk těc, ktří jim budou fdit, jko tomu blo v loňskýc ltc. Těšit s můžt kvlití sportoví úrovň, szí i sportoví tmosféru lvě zábvu. řijďt s podívt všici jst srdčě zvái! / KULTURNÍ AKCE SOLUOŘAATELSTVÍ KVĚTEN ČERVEN V měsíci dubu podpořil Městská část r v rámci spolupořdtlství ásldující kc: Hudbí jro u domiikáů cklus odpoldíc včríc kocrtů, ktrý přdství světská ducoví díl utorů čiýc koci 8. stoltí probě od do v Kláštř domiikáů r, Husov 234/8, r. Kocrt Ústřdí udb Armád Čské rpublik pro širokou vřjost u přílžitosti mziárodío rodi trdičí udbí vstoupí v podáí mziárodě uzávéo udbío těls Ústřdí udb Armád Čské rpublik d spodí část Václvskéo áměstí, r. r čít po slovsk 7. ročík Nostop čtí v slovském jzc, cílm kc j prktick dmostrovt vzájmou propojost dvou árodů v oblsti mluvéo slov, litrtur lidskýc vztů od do v Jzzové skci, Vldštjská 4, r. Mlostrské črodějic trdičí průvod po Mlé Strě ěkujm, p Wito slvostí kc k výročí 05. Lt sir Nicols Wito, kio Lucr Mttoi koktjl fstivl 4. Mistrovství svět v mícáí lkoolickýc koktjlů 7. Ročík Mttoi Grd rik, v dc Václvském áměstí. KVĚTEN 204 /

17 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Ig. JIŘÍ VESELÝ (TO 09) doprv ORAVA 7 / MĚSTSKÁ ČÁST RAHA A CYKLISTIKA osldí dobou s zjmé z str růzýc občskýc sdruží tké v médiíc zvšuj tlk širší propgci cklistik v rz. S tím souvisí i všší poždvk cklistů zlpší komfortu jjic pobu v ctru měst. Jsou to přdvším zvýšé poždvk možosti jízd v protisměru v ulicíc s jdosměrým provozm doprv dál pk zvýšé poždvk vtváří spciálíc trtí pro cklist tzv. cklostzk. J třb zmíit, ž Městská část r í v žádém přípdě proti trdu zvšováí podílu cklistické doprv v ctru, b opk tto trd vítá. J to zjmé proto, ž b mol rdit částčě idividuálí utomobilovou doprvu odlčit tk ctrálí části r. Cklisté jsou již ds itgrovou součástí poměrě vvážéo doprvío sstému stjě jko městská romdá doprv, utomobilová doprv pěší doprv. Tto skupi jsou si z ldisk doprv rov jjic vzájmé vzt tj. práv poviosti uprvuj záko o provozu pozmíc komuikcíc. okud jd o podíl v městě rz, pk jvšší podíl má městská romdá doprv (43 %) dál utomobilová doprv (33 %), pěší (23 %) cklisté ( %). N úzmí Městské části r jsou tto podíl přibližě stjé. Logick pěší cklisté jsou doprvě v výodě, boť mjí žádé ocré prvk v podobě krosérií, dformčíc zó, árzíků podobě, l jjic dformčími zómi jsou v uvozovkác olí kost, stí kost, pží kost, lv podobě. Z too vplývá, ž pěší cklisté b měli být od osttí doprv co jvíc odděli. U pěšíc j to jdodušší v tom smslu, ž xistují pozmíc komuikcíc vozovk codík, ktré jsě vmzují tritori pro codc osttí doprvu. Obtížější r logick bízí tolik možostí pro cklistiku jko jié loklit. j to s cklist td tm, kd to j možé kd to í úkor jiýc oblstí doprv s všším podílm clkovém objmu doprv, s vtvářjí zvláští trtě tzv. cklostzk. J všk zřjmé, ž to jd všud. Ctrum měst j pržskou pmátkovou rzrvcí. řvážá část ulic vzikl v střdověku tomu odpovídá tké jjic šířk. Nvíc z ldisk udrží pmátkovéo crktru ctr blo í možé v řdě míst použít povrc komuikcí součsé modrí mtriál jsm limitovái použitím trdičí dlžb vozovc dlžb pržské mozik codícíc. Čstou kritikou j tké povolováí jízd cklistů v ulicíc s jdosměrým provozm. ovolujm to j tm kd to j možé jdk tcick, td šířk komuikc tkový provoz dovoluj tké tm, kd í jiá možost jízd. Tpickým příkldm j prmtě s opkující poždvk cklistů možost jízd v protisměru Jugmovou ulicí od křižovtk s Vodičkovou ulicí směrm k Národí třídě. Tkovou možost odmítá áš odbor doprv s jsým vsvětlím, ž o blok domů dál j rověž jdosměrá ulic Vldislvov, kd všk moou cklisté jt v směru jízd k Národí třídě. Tkovýc příkldů b s šlo smozřjmě víc. Mimořádé povolí jízd cklistů v protisměru osttí doprv zvšuj možost koliz bo doprví od jsm zovu u již zmíěýc dformčíc zó. J smozřjmé, ž tkový povolý provoz cklistů v protisměru j řádě vzč siličíc doprvíc zčkác, l ruku srdc kdo z ás ikd žádou zčku přlédl. Rád bc, b všici ti, kdo oprvdu objktivě uvžují, vzli š záměr v úvu přicázli s ámět zlpší doprvío komfortu pobu cklistů po ctru měst už s uvědoměím si všc zmíěýc souvislostí. A jště závěr pl směrm k ěktrým cklistům. Codík pro pěší už vůbc í urč pro cklist. Ig. Jiří Vslý rdí pro oblst doprv FOTO: ETR NAŠIC KVĚTEN 204 /

18 8 NÁZORY OOZICE OS SLOVO ĚLÁ CHLAA, ANEB SLIBEM NEZARMOUTÍŠ Kdb s kždý mdiálí výkřik primátor Hudčk (TO 09) přtvil v rálý projkt, děl b s v rz věci. N ulicíc b s místo ut sluili turisté, po mgistrál b proudili cklisté vpůjčýc kolc Všrd bcom cstovli sklátorm. Nposld Tomáš Hudčk tiskové kofrci prolásil, ž podl ovéo mtropolitío pláu s už r bud rozšiřovt. rostor vitřío měst prý pojm jště víc ž 400 tisíc obvtl. N rozdíl od výš zmíěýc ápdů j tto strtgi opřá o rgumt. Nustálé prostorové rozrůstáí měst j koomick i logistick fktiví, prodržuj vřjou doprvu, výstvbu i údržbu ifrstruktur, zoršuj dostupost služb pro obč. Zdá s to být logické. Ovšm j do té dob, ž si ukážm příkld z ší městské části. Ndávo jsm s totiž dozvěděli, ž Hudčkovi mgistrátí pmátkáři povolí přstvbu bloku prázdýc rdičíc domů Mlém áměstí, v icž b měl být obov bt. T zd istorick ž do 30. lt bl. Rdičí dom v trktiví loklitě u Stroměstskéo áměstí jsou v mjtku lvío měst. Od 30.lt tu sídlili úřdíci mgistrátu. V roc 2006 s l přstěovli do Jugmov ulic. Budov tk již řdu lt zjí prázdotou. Bývlá rdí Alksdr Udžij (OS) proto přišl s mšlkou ávrtu btové fukc. OS r dlouodobě vstupuj proti úbtku btů v ctru, proto u kždéo podobéo záměru ávrtu btové fukc otvírám pomslé šmpňské. Mgistrát vtvořil projktovou dokumtci, z ktrou zpltil milio koru. oté všk pmátkáři řkli. Tto vrdikt j logický zvláští. V světl pompézío Hudčkov přdství mtropolitío pláu připomíá spíš fršku. Něco tu rj. Buď s primátor Hudčk opět j sží prztovt v světl kmr jko vlký vizioář, l trdičě zůst pouz u slov, bo to s vizmi mtropolitío pláu mslí vážě, l v tom přípdě j vidtě scopý řídit svůj úřd, ktrý mu pod rukm dělá rozodutí v příkrém rozporu s jo politikou. Trocu to připomíá pjsk kočičku jjic pčí dortu. Z výsldku bollo břico. Zžívcí potíž sd ržům rozí, ovšm lv už z Hudčkov politik zčíá bolt pořádě. Txt vjdřuj stovisko klubu OS r VĚCI VEŘEJNÉ SEGWAY: NEBEZEČNÍ CHOCI S MOTOROVÝMI BOTAMI Kždý, kdo s pobuj spoň občs v ctru r, zá vozítk sgw. V ctru r j jjic použití o to bzpčější, ž moo codíků j vlmi úzkýc codci s moou sgwům vout jik, ž uskkovt přd imi do vozovk. Rdic r i polici všk situci řší s odvoláím údjé stovisko miistrstv doprv, jž povžuj sgw z codc. Žádé oficiálí stovisko jsm l ikd lzl. roto jsm otvřým dopism o toto stovisko požádl přímo miistr doprv, to jko zstupitlk i jko přdsdkě občskéo spolku ro Jdičku, uvdl Ktři Klsová. V otvřém dopisu miistrovi tké výslově požádl o vzik vlášk, jž b jízdu sgw po codícíc výslově zkázl. V řdě vropskýc měst jízd vřjýc komuikcíc s použitím sgw zkázá již bl, bo bl vůbc umožě. V Britáii už dokoc z jízdu sgw po codíku pdl pokut. roč b codci v ctru r měli přd sgw uskkovt? (Vš zkušosti z pržskýc codíků pišt Ktřiě Klsové : Sldujt dìí v rz jpopulárìjší sociálí síti! øipojt s s k tìm, ktøí vìdí, ž j t jlpší drs! KVĚTEN 204 /

19 NÁZORY OOZICE 9 STRANA ZELENÝCH ZELEŇ (NEJEN) RO KAMU S místí komuit uprvit projkt rkostrukc prku Kmp podporuj i Str zlýc. Od zčátku soulsí s árůstm zpvěýc ploc úkor ztrvěýc zbtčým rozšiřováím přímím lví cst, s vodým řším prostoru u pomíku obrovskéo i s problmtickým ástupm do prku od ulic Říčí. Většiu výrd k csté rkostrukci jdt wbu ttp://kmpstrdsvt.cz. Sd jště dvě doplěí. ) Rozšiřováí lví cst orožovlo i kořový sstém cráěéo pltu. 2) Uprvý projkt bl přdlož vřjosti, i do komis pro životí prostřdí, jjíž čl Rd MČ sm jmovl. Ukzuj s tk jd z jvětšíc slbi součséo vdí: Rdic s obč i s odborík komuikuj včs, řádě o podsttýc věcc. očtli jsm s v oviác, ž s prý cstá rkostrukc Vrclickéo sdů. Tk uvidím. lším vlkým problémm v vitří rz j kácí stromů v vitroblocíc. Miistrstvo životío prostřdí z vdí OS změilo vlášku o ocrě dřvi povolováí jjic kácí (Vlášk 89/203). s kždý mjitl svém uzvřém pozmku u btovéo domu můž pokáct v podsttě cokoli žádé povolí potřbuj. V vitrobloku Školské ulic 28 tk málm pdl pěký jvor. Žádé sttické posudk, ktré b prokzovl, ž sousdí movitost ějk orožuj, žádé ddrologické posouzí blo třb. Nštěstí j dvork (ztím) vřjě přístupý, tkž s ktivím občům podřilo včs zvolt Čskou ispkci životío prostřdí. T kosttovl, ž tto přípd ( jmu podobé) musí projít povolovcím řízím. Sd zvítězí zdrvý rozum, změí s vlášk š městská část si uvědomí, jk j Strém Novém Městě málo zlě třb ějké strom v vitroblocíc zůstou zcová. Nslouct lidm b s molo vpltit i v jiýc kuzác. rví pržské rfrdum k zrdu probělo zčátku dub v rz 8. řišlo, prvd, j 5 % voličů, l prý 95 % z ic lsovlo proti výrím utomtům. Aktivit cc rfrdum v ší městské části vvolt. Zkušosti ztím ukzují, ž 9 z 0 oslovýc td utomt i ksi cc. Micl Vltová, zstupitlk zvolá z Stru zlýc j přdsdkí komis pro životí prostřdí Cibulkovu šuku od kosti s trdicí od roku 842, l tké moo dlšíc lůdk bízí bistro U J Wric, ktré blo otvřo v ulici V Smčkác č. 6. V bídc cbí i výborá pizz, gros dobré slát. / BISTRO U JANA WERICHA NABÍZÍ JEINEČNOU ŠUNKU Cuté jídlo lz zpít vím Morv Rkvic vl Bidr bo skvělým lžákm émo z pivovru Lobkowitz. Ncbí i zákusk s dobrou kávou. Bistro s cází v blízkosti ivdl ABC, td bývléo Osvobozéo divdl, kd J Wric dlouo rád působil. Nový podik vzdává old Ju Wricovi j svým ázvm rcká člověčí lgd j ztvárě tké uvitř podiku. říjmou tmosféru čsto umocňují písě Edit if. INZERCE

20 20 KRIMI SERVIS / VLOUÁNÍ? NEOCEŇUJTE HO! O VLOUÁNÍ O BYTŮ, OMŮ I OBCHOŮ TOHO VÍ JAKO MÁLOKO NOR. MGR. JAN ZIGÁČEK, KTERÝ SE TOUTO TRESTNOU ČIN- NOSTÍ ZABÝVÁ JIŽ MNOHO LET V RÁMCI 2. OĚLENÍ OŘ OLICIE RAHA I. O- VÍAL SI S NÍM ŘESEA BEZEČNOSTNÍ KOMISE RAHY ZENĚK SKÁLA (TO 09). Slovo btř téměř vokuj idlické čs z policjío rd Vcátk. Mát tké svoji vidci, v ktré si vžd jdt prvděpodobéo pctl pk jdt vícméě jisto? Al kdpk, tkl to už dávo fuguj. Klsickýc btřů td lidí, ktří s spcilizují pouz vloupáí do btů j ds již vlic málo. V čm s td vloupáí do btů proti miulosti změilo? Zloději jsou mom rfiovější drzjší. Vlmi čstá jsou očí vloupáí do btů, kdž lidé spí. okud s probudí, zloděj má většiou dosttk čsu utéct. Touto mtodou dokoc postupuj zrub polovi všc pctlů. Jk s tito pctlé do btů dostávjí? Klsick přs uzmčé dvř. Hodě lidí si cává růzé tštičk řdsd Bzpčostí komis r Zděk Skál připrvuj črv ltošío roku pro obvtl r zvláště sior přdášku bsdu o prvci vloupáí do btů. Nbudou cbět i ukázk zámků zbzpčovcí tcik. N všc dotz k uvdé problmtic odpoví osobě por. J Zigáčk dlší odboríci dou problmtiku. Můž s to stát i vám... kblk s dokld pězi v přdsíi, což j pro zloděj idálí. V spít v ložici, o ičm vít, vloupáí objvít ž ráo. Co vloupáí z bíléo d? T probíjí tk, jk si j si kždý umí přdstvit pctl opět přkoá dvř sží s co jrclji zmizt. Tto vloupáí většiou trvjí dél ž dst miut. oměrě čsté j l tké vloupáí po lší. Zloději si při oprvě fsád vtipovávjí jdotlivé bt pk už j vužijí vodé cvíl situc. V tomto směru vlic ocňuji pomoc kmr. A uděll mi rdost iformc, ž r odlá kmrový sstém modrizovt. ostávám s zřjmě k tomu jdůlžitějšímu prvci. Co mjí lidé udělt pro to, b j potklo příjmé přkvpí v podobě vkrdéo btu? ři úvác, jk zbzpčit lví kritický bod dvř bc doporučovl používáí zdrvéo rozumu, což s týká j zmkáí používáí bzpčostío řtízku. okud bzpčostí zámk, tk j k bzpčostím dvřím. Kdž si totiž cát istlovt občjé dvř bzpčostí zámk, j to stjé, jko kdbst zloději říkli: ojď dál, mám td spoustu drýc věcí. Nž tkový bzpčostě-bzpčý brid, tk to už jsou lpší občjé, třb i už odě omšlé dvř s občjými zámk, ktré vpdjí prosto ápdě vvolávjí u zloděj žádé coutk. Smozřjmostí b měl být tkové t klsické poučk: clubit s přd ikým, tož sociálíc sítíc, ž si ltos kočě užijt pořádou dovolou u moř, přd odjzdm požádt sousd o vbíráí poštoví scrák td. A rozodě bc doporučovl mít pro jorší přípd td dokoé vloupáí poromdě všc dokumt o pořízýc věcc. T bc přitom určitě skldovl jid ž v btě....upozorňuj por. J Zigáčk. obrá, l tď si přdstvt, ž mám j drz vbvý bt, l třb i kclář bo obcodí prostor. Existují i ějké sofistikovější mtod zbzpčí ž j pořádě oplcové dvř s dsti bzpčostími zámk? K dostáí jsou růzé pomůck. Vím, ž docl populárí j tď siglizčí zřízí, ktré j pojo bzpčostí čidlo v objktu rguj pob v prostoru. Kdž zloděj přkoá přkážk vik do objktu, siré spustí oprvdu ukrutý jkot. ro zloděj j prktick možé vdržt v klidu s rv dokočit vloupáí. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV [2] KVĚTEN 204 /

21 SENIORSKÉ VÝLETY 2 Vzpomík dubový výlt rd ck do Vrclbí. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV / ČERVNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY ČTVRTEK, 8.00 TELČ A HRA ROŠTEJN ONĚLÍ, 8.30 ČASTOLOVICE ZÁMEK A HRAEC KRÁLOVÉ NA TYTO ČERVNOVÉ VÝLETY SE ŘIHLAŠUJE O ONĚLÍ 9. KVĚTNA 204. Odjzd utobusu od otlu Itrcotitl, v řížské ulici čp. 30. řilšováí výlt: přs podtlu Úřdu MČ r, Vodičkov 8. Sior/k s prokáž občským průkzm. Výlt jsou orgizová zdrm pouz pro obč siorskéo věku s trvlým bdlištěm rz. ro vlký zájm o siorské výlt sdělujm, ž s sior můž přilásit pouz výlt v dém měsíci upřdostěi budou ti, ktří s zúčstili miimálě 3 posldíc výltů. J možé zvolt Mgr. Krl Ulm dv d přd výltm zptt s, zd-li s uvolilo místo. V přípdě již plěí výltu bud sděl stv. V přípdě změ bud kždý zúčstěý řádě včs iformová tlfoick. Tímto tké žádám uvést vžd tlfoí kotkt, jlép mobilí tlfo. Odlšováí žádám stjým způsobm, přs podtlu bo tl , Mgr. Krl Ulm to pouz v střdu čtvrtk SENIORKÉ VÝLETY RO VÁS ORGANIZUJE: Mgr. KAREL ULM čl sociálí komis ÚMČ r KVĚTEN 204 /

22 22 SENIOŘI / ROINNÉ ROSTŘEÍ ENNÍHO STACIONÁŘE V TÝNSKÉ ULICII otřbujt zjistit péči o svéo blízkéo? Nmůžt mu přs d věovt dosttčou péči, protož musít codit do změstáí? k můžt vužít služb dío stcioář v Týské ulici. Všim blízkým tu bud posktut j odborá péč pomoc, l jdou zd tké tolik potřbou spolčost vrstvíků možost zčlit s do klubovýc progrmů. Klit dío stcioář moou být j osob s trvlým bdlištěm v rz. Služb j urč lspoň částčě mobilím klitům, ktří již jsou soběstčí z důvodu zdrvotío či fzickéo omzí, žijí osmocě bo v rodiác postrádjí možost spolčskéo kotktu. Služb j posktová profsioálími pčovtlkmi dlším vškolým prsoálm. obt v dím stcioáři podporuj zcováí lspoň částčé soběstčosti klitů. roto mjí možost i dál strvávt dom bo v rodiác svýc blízkýc. obt v příjmém, ž domáckém prostřdí dío stcioář pomáá přdcázt pocitu osmocí spolčské izolc. Nbízé ktivit moou vplit volý čs klit zmírit jo přípdý pocit strádáí. V dím stcioáři bízím pomoc při zvládáí běž- / LIENSKÁ ŘEHRAA A JEJÍ OKOLÍ UCHVÁTILY SENIORY Z RAHY řkrásé prostřdí, vdřé počsí, dobrá zábv, pozáváí ovýc míst, pěší túr, r spoust lgrc to vš přisl prodloužý víkd v Lipě d Vltvou siorům z r. Vlkm jsm dorzili do ct Lovk; všici j v pořádku, l tké v dobré áldě. Brz s ukázlo, ž rbické kroup bl prvím posldím výstřlkm počsí, po clý zbtk pobtu Šumvě blo počsí dub ž přkvpivě stálé. A tk jsm moli vsl bzstrostě procodit okolí Lip d Vltvou rušě si prolédout vš, o co jsm měli zájm. Nvštívili jsm i oštoví muzum v Všším Brodě, odkud jsm si odsli spoustu ovýc iformcí mozí z ás d ds již istorickými přístroji zvzpomíli své mládí. oštoví kočár jsm ovšm obdivovli úplě všici. Zdtější z ás s zpět do Lip vdli po svýc, ti méě zdtí či právě uvější zdolli obě cst příjmou lokálkou. Včr jsm věovli zábvě, smícu rám. Spolčské r, lová olmpiád či zpěv z doprovodu ktr bj, to vš ás pobvilo dobř ldilo pro dlší výlt. Čistý vzduc příjmé prostřdí lipské přrd, spoust dobré zábv, cozé kilomtr: ro zdrví jsm udělli mximum do r jsm s vrátili bájčě odpočtí! ýc úkoů péč o vlstí osobu; pomoc při osobí giě bo posktutí podmík pro osobí giu; posktutí strv; zprostřdkováí kotktu s spolčským prostřdím; doprvu klit do dío stcioář zpět; ktivizčí čiosti v rámci progrmu klubu siorů. Nším cílm j plá spokojost klit i jo rodi. í stcioář přijímá ové klit, víc iformcí Mrcl ržová, tl.: / TIY VERNISÁŽ VÝSTAVY V KLUBU SENIORŮ HAŠTALKA Srdčě Vás zvm vrisáž výstv prcí klitů dío stcioář v Týské ulici, ktrá s uskutčí v útrý od 4 odi v klubu siorů Hštlk. TROCHA EGYTOLOGIE... řdášk tém Hrobk Iufov výjimčý objv v dějiác gptologi jistě zujm všc milovík kultur istori. řijďt i V v čtvrtk v 4 odi do klubu siorů Bdiktská. SENIORSKÝ UMĚLECKÝ KLUB V rámci siorskéo umělckéo klubu můžt v útrý od 4 odi proikout do tjů dlší výtvré tcik. o zjímvé výrobě txtilíc šprků vás čká dlší zjímvé tém. ISLAN řijďt si poslcout poutvé vprávěí o zmi ldu oě slédout zjímvý film přkrásé fotogrfi. řdášk s koá v čtvrtk od 5 odi v klubu siorů Hštlk. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV KVĚTEN 204 /

23 OBJEKTIVEM 23 ŘIOMEŇTE SI SOLU S NÁMI UBNOVÉ OKAMŽIKY... FOTO: ETR NAŠIC A REAKČNÍ ARCHIV Rprztčí pls r bl vrcolm plsové szo......zrál ěm i lgdárí skupi Olmpic. Novou pěvckou vězdou r s stl tr Všková. Slvostí otvří zrd u kostl Mri Sěžé. Výstv r ispiruj j k viděí v Glrii. Historii Václvskéo áměstí přibližují istlové pl. KVĚTEN 204 /

24 24 SERVIS / INFORMACE K VOLBÁM O VOLBY O EVROSKÉHO ARLAMENTU SE KONAJÍ V ÁTEK 23. KVĚTNA 204 O 4.00 HO. O HO. A V SOBOTU 24. KVĚTNA 204 O 8.00 HO. O 4.00 HO. VOLEBNÍ RÁVO OBČANŮ ČESKÉ REUBLIKY Obč Čské rpublik má právo lsovt v volbác do Evropskéo prlmtu úzmí Čské rpublik z přdpokldu, ž jpozději druý d volb dosál věku 8 lt, vzikl u ěj přkážk v výkou volbío práv j zpsá v szmu voličů pro volb do Evropskéo prlmtu, popřípdě lsuj voličský průkz. řkážkou v výkou volbío práv, pro ktrou lz lsovt, j zákom stové omzí osobí svobod z důvodu ocr zdrví lidu bo zbví způsobilosti k právím úkoům. VOLEBNÍ RÁVO OBČANŮ EVROSKÉ UNIE Obč jiéo člskéo státu EU můž úzmí Čské rpublik volit, pokud projvil vůli lsovt tím, ž podl u Úřdu městské části r do 3. dub 204 žádost o zápis do szmu voličů pro volb do Evropskéo prlmtu: to pltí v přípdě, ž obč jiéo člskéo státu EU požádl o zápis do szmu voličů pro volb do Evropskéo prlmtu úzmí ČR již při miulýc volbác do Evropskéo prlmtu (2004, 2009) od té dob požádl o vškrtutí z tooto szmu stál splňuj podmík pro výko práv volit v volbác do Evropskéo prlmtu úzmí Čské rpublik. ZMĚNA TRVALÉHO BYLIŠTĚ o szmu voličů pro volb do Evropskéo prlmtu bli v rz zsi ti voliči občé ČR, ktří k di bli úzmí městské části r přiláši k trvlému pobtu. Voliči, ktří po změili změí drsu trvléo pobtu, zůstou pro tto volb zpsái v szmu voličů u příslušéo obcío úřdu podl své přdcozí drs, kd bli trvl přiláši k uvdému dtu. okud s tito voliči budou ctít zúčstit volb, mjí tto možosti: ) moou lsovt v původím volbím okrsku podl drs trvléo pobtu k , 2) moou u úřdu, kd jsou zpsái v szmu voličů, požádt o vdáí voličskéo průkzu s jo použitím pk lsovt v ktrémkoliv volbím okrsku úzmí ČR, 3) voliči, ktří s přstěují v době od do , moou požádt u obcío úřdu příslušéo dl SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ NA ÚZEMÍ MČ RAHA 00 ržský rd, II. Nádvoří rlmt ČR, Iformčí kclář, Sěmoví Iformčí kclář ÚMČ, Mlostrské ám SŠ Grfická, budov Mltézské ám VIA, Újzd Akdmi věd ČR, Národí ZŠ Brá jzků s rozšířou výukou mtmtik, Ulý tr ZŠ Brá jzků s rozšířou výukou mtmtik, Ulý tr ZŠ Curiovýc, budov uší 9 00 Nmocic N Frtišku, vcod Kozí 25 0 Vslá škol ZŠ ZUŠ, Soukická Slovské gmázium, Msá 700/3 03 ZŠ Curiovýc, budov uší 9 04 ZŠ Gmázium J. G. Jrkovskéo, budov Zltická 3 05 ruži ZŠ Gmázi J. G. Jrkovskéo, Trulářská 4 06 ZŠ Jidřišská, budov Jidřišská OŘ Městské polici r, Opltlov 9 08 ÚMČ, zsdcí místost, Vodičkov 8 09 Obvodí kiov, Školská sáž ÚMČ, Vodičkov 8 02 ZŠ Brá jzků s rozšířou výukou mtmtik, budov Vojtěšská 3 míst jjic přdcozío trvléo pobtu o vdáí potvrzí o vškrtutí z szmu voličů pro volb do Evropskéo prlmtu toto potvrzí pk přdložili obcímu úřdu v místě jjic ovéo trvléo pobtu, příp. ž v dc volb v volbí místosti okrskové volbí komisi, příslušé dl míst jjic ovéo trvléo pobtu. MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI ČI JINÉM OBOBNÉM ÚSTAVU ři pobtu v mocici, porodici, storiu, ústvu sociálí péč bo v obdobém ústvu zřízí můž oprávěý volič z splěí podmík záko č. 62/2003 Sb., o volbác do Evropskéo prlmtu o změě ěktrýc zákoů, rověž upltit své ktiví volbí právo. Má ěkolik možostí, jk postupovt, odvislýc do určité mír od crktru jo ospitlizc, to zd půjd o ospitlizci dlouodobou či krátkodobou. A) LOUHOOBÝ OBYT v zdrvotickém či jiém zřízí: osob stojící KVĚTEN 204 /

25 SERVIS 25 EVROSKÉHO ARLAMENTU volb, tj. do čtvrtk 8. květ 204 do 6.00 odi. 8. květ 204 j státí svátk, l i v tto d bud zjištěo přijímáí žádostí vdáváí voličskýc průkzů, to v Iformčím ctru Úřdu městské části r, Vodičkov 8, r. Žádost lz podt i osobě, to v době od vláší volb do 8. květ 204 v Iformčím ctru Úřdu městské části r, Vodičkov 8, r (pí Bc. Rimová, pí Cicvárková). v čl tooto zřízí b měl volič iformovt o možosti zápisu do szmu voličů pro volb do Evropskéo prlmtu, zákldě ktréo b potom mol upltit své volbí právo volič v tkovém přípdě lsuj do přosé volbí scrák, s ktrou s z voličm doství člové okrskové volbí komis. Hlsovcí lístk i úřdí obálku mu vdá okrsková volbí komis přd lsováím. Volič, ktrý s cází v ěktrém z výš uvdýc zřízí, ktré j loklizové v obci, kd má volič zárovň trvlý pobt, můž být zs do szmu voličů pro volb do Evropskéo prlmtu zákldě ustoví 28 odst. 2 záko o volbác do Evropskéo prlmtu, boť j již do tooto szmu zs zákldě ustoví 28 odst. písm. ), tj. z titulu přsí údjů z stáléo szmu voličů. okud s zřízí cází mimo volbí okrsk volič, můž tto volič lsovt v dém zřízí pouz voličský průkz. Jstliž volič věděl, ž s v dc volb bud zdržovt v ěktrém z těcto zřízí o voličský průkz včs požádl, můž lsovt. B) KRÁTKOOBÝ OBYT v zdrvotickém či jiém zřízí, bo v přípdě, ž volič ví, kd s přsě v dc volb bud cázt (př. přdpokládá ospitlizc), s jví jko jvodější vřízí voličskéo průkzu, ktrý volič můž volit v jkékoliv volbí místosti úzmí Čské rpublik v d volb koc bud v mocici bo v obdobém zdrvotickém zřízí, můž tto voličský průkz v této mocici bo v tomto obdobém zdrvotickém zřízí lsovt. Hlsováí v těcto zdrvotickýc zřízíc zjistí okrsková volbí komis, v jjímž úzmím obvodu s dotčé zřízí cází, to po přdcozím požádáí buď příslušéo obcío úřdu, v jož správím obvodu s zdrvotické zřízí cází, bo v d volb příslušé okrskové volbí komis, jlép prostřdictvím správ příslušéo zdrvotickéo zřízí. Voličský průkz poté volič odvzdá člům okrskové volbí komis, ktří s doství do zdrvotickéo zřízí s přosou volbí scrákou po prokázáí totožosti státío občství pltým občským průkzm bo cstovím dokldm Čské rpublik volič obdrží úřdí obálku s úplou sdou lsovcíc lístků bud moci lsovt. ojd-li k ospitlizci volič v zřízí mimo úzmí volbío okrsku, kd má volič trvlý pobt, po uzvří stáléo szmu voličů, tj. od d 2. květ 204 (6.00 od.), j tto skutčost povžová z fktickou přkážku v výkou volbío práv. Voliči, ktrý j v mocici bo v obdobém zdrvotickém zřízí, í zpsá szmu voličů pro volb do Evropskéo prlmtu bo má voličský průkz bo má trvlý pobt v okrsku, kd s mocic bo obdobé zdrvotické zřízí cází, můž okrsková volbí komis umožit lsováí. VOLIČSKÝ RŮKAZ Volič, ktrý s bud zdržovt v době volb do Evropskéo prlmtu koýc v dc květ 204 v volbím okrsku v místě svéo trvléo pobtu, můž lsovt z podmík stovýc zákom č. 62/2003 Sb., o volbác do Evropskéo prlmtu o změě ěktrýc zákoů, v zěí pozdějšíc přdpisů, voličský průkz. O voličský průkz pro volb do Evropskéo prlmtu lz požádt pouz do Žádosti došlé bo podé po budou kldě vříz voličský průkz bud, vdá. Žádost o voličský průkz v listié podobě optřá úřdě ověřým podpism volič musí být příslušému obcímu úřdu doruč jpozději 5 dů přd dm Voličské průkz lz přdávt jdřív 5 dů přd dm volb, voličský průkz lz přdt osobě voliči bo osobě, ktrá s prokáž plou mocí s ověřým podpism volič žádjícío o vdáí voličskéo průkzu, bo jj lz voliči zslt. Voličské průkz, o ktré blo řádě včs požádáo (do trmíu stovéo zákom, tj. do 8. květ 204), s budou vdávt od v Iformčí ctrum Úřdu městské části r, Vodičkov 8, r (Bc. Rimová, pí Cicvárková). V přípdě, ž bud v písmé žádosti uvdo, jkou formou bud ctít volič přvzít voličský průkz, bud voličský průkz po 8. květu 204 zslá doporučě do vlstíc rukou ždtl drsu jo trvléo pobtu. HLASOVÁNÍ O ŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY Volič, ktrý z závžýc, zjmé zdrvotíc důvodů, s můž dostvit do volbí místosti cc s volb zúčstit, můž požádt, b o člové okrskové volbí komis vštívili úzmí příslušéo volbío okrsku s přosou volbí scrákou. oždvk lz lásit přdm tlfoick, Odbor občsko správíc gd, oddělí správío řízí tl (pí Sodomková, pí Novotá) bo v dc volb přímo příslušé okrskové volbí komisi tlfoí szm pro jdotlivé volbí okrsk bud uvřjě wbovýc strákác Úřdu městské části r v dc volb - UŽITEČNÉ OKAZY ČI INFORMACE Užitčé odkz dlší iformc týkjící s volb do Evropskéo prlmtu lzt wbovýc strákác Úřdu městské části r pod skcí VOLBY Volb do Evropskéo prlmtu. V přípdě jiýc dotzů s můžt obrct Odbor občsko správíc gd, oddělí správío řízí Úřdu městské části r, buď osobě dtšové prcoviště Vodičkov 32, r (2. ptro) v úřdí d: O, ST od od. bo tlfoick , (Bc. Ručk, pí Sodomková, pí Novotá). KVĚTEN 204 /

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech www.dobr-rd.cz Zprvodj REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO říj 2015 prodjé tém čísl 10 lt spolčě 2 Dsítk přtřs co s událo stkáí rgioálích prtrů 3 7 Výzmé události 2006 2015 spojé s m fodů v krji v přhldé zkrtc

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky!

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky! Rodié kulturí ctrum Nová Trojk Váží přátlé, přízivci dárci Nové Trojky! Mám příjmý úkol zmíit s o tom, co ám v roc 211 uděllo rdost, co s ám povdlo bo co s v Nové Trojc stlo zjímvého. Jko kždý rok s v

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU MĚSÍČNÍK RAHA UBEN 204 / ROČNÍK XXIII / WWW.RAHA.CZ STR. 26 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI V EKINGU UŽ VĚÍ, KE JE RAHA ROZHOVOR S VĚROU OGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU TIY NOVÉ TRŽIŠTĚ V JINŘIŠSKÉ ULICI STR. 8-9 OŘÁ NĚKE

Více

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t.

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t. ročík - loeý lgebrický výrz, lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Loeý lgebrický výrz Lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Doporučujee žáků zopkovt vzorce tpu ( + pod úprvu výrzu souči Loeý výrz Číselé výrz

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve Pomocá tbulk pro kotrolu formálí správosti úplosti projektu OPŽP pro příprvu věcého hodoceí verze pro směr podpory 6.4. Odvozeo dle podmíek 6. výzvy v r. 2008. Jedá se o ezávzou epoviou pomůcku pro práci

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základí škola Frýdlat ad Ostravcí áěstí T.G.Masarka 126 okrs Frýdk-Místk, příspěvková orgazac Výročí zpráva o čost škol za školí rok 29/21 Obsah : 1. Základí údaj o škol 2. Přhld oborů vzděláváí a vzdělávací

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků). Učebí text k předášce UFY8 Dvojvzková tererece teké vrtvě Dvojvzková tererece teké vrtvě Předpokládejme, vl o mpltudě dvou delektrk tk, že mpltud održeé vly bude o dexu lomu bude t (vz obr. DI-1). v protředí

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku Kapitola - - Kapitola Bohrova tori atomu vodíku Obsah:. Klasické modly atomu. Spktrum atomu vodíku.3 Bohrův modl atomu vodíku. Frack-Hrtzův pokus Litratura: [] BEISER A. Úvod do modrí fyziky [] HORÁK Z.,

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

MATEMATIKA PRO EKONOMY

MATEMATIKA PRO EKONOMY VYSOKÁ ŠKOLA POLYECHNICKÁ JIHLAVA Ktedr mtemtik MAEMAIKA PRO EKONOMY Rdek Stolí 8 Recezovl: doc RNDr Ev Věčková CSc Mgr Adre Kubišová Z jzkovou věcou správost obshu díl odpovídá utor et eprošel jzkovou

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

Rovinné nosníkové soustavy II

Rovinné nosníkové soustavy II Prázý Prázý Prázý Ství sttik,.roík kláského stui Rovié osíkové soustvy II Trojklouový rám (osík) Trojklouový olouk (osík) Trojklouový rám s táhlm Trojklouový olouk s táhlm Ktr ství mhiky Fkult ství, VŠB

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

Libor Hájek 2014.09.10 12:18:42

Libor Hájek 2014.09.10 12:18:42 oprávněná úřední oso Lior Hájek e-il lior.hjek@esto-kroeriz.cz dtu. září 014 odor očnsko správních gend oddělení doprvy silničního hospodářství spisová znčk MeUKM/0660/014 Lior Hájek 014.09. 1:18:4 Signer:

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Ť č č š Í š ž ň č ŘÍ Í š ť č Í Ž Ž Ž ť Í É ť ž ž Ť ž ř č č č ž Ž Ť Ť ň š ž Ť Ý ž Ť Ť Ť š Ť Ť č Ť ú Ť Ť ň Ť š ť č č ť Š ť Ť č ň š Ť š Ť Ť š Ť Ž č Ť šť č č č č š š č Ť č ž š ž Ž č Í Í ť ž Ť ž Ť č Ť č Ž Ť

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Logické rovnice. 1 Úvod. 2 Soustavy logických rovnic

Logické rovnice. 1 Úvod. 2 Soustavy logických rovnic Logické rovice J Bborák, Gyáziu Česká Líp, bbork@sez.cz Ev Svobodová, Krlíské gyáziu, evsvobo@gil.co Doiik Tělupil, Gyáziu Bro, dtelupil@gil.co Abstrkt Záklde šeho iiproektu e počítáí poocí Booleovy lgebry

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti Učbí txt k přášc UFY1 Fotomtri a raiomtri Fotomtri a raiomtri Důlžitou částí kvatitativího popisu optického září j určováí jho mohutosti B, jsou přímo měřitlé, a proto rgtických charaktristik. Samoté vktory

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

1. ČÍSELNÉ OBORY 10. Kontrolní otázky 24. Úlohy k samostatnému řešení 25. Výsledky úloh k samostatnému řešení 25. Klíč k řešení úloh 26

1. ČÍSELNÉ OBORY 10. Kontrolní otázky 24. Úlohy k samostatnému řešení 25. Výsledky úloh k samostatnému řešení 25. Klíč k řešení úloh 26 Zákld mtemtik Číselé oor ČÍSELNÉ OBORY 0 Některé pojm z mtemtické logik 0 Výroková logik 0 Moži vzth mezi imi Možiové operce Grfické zázorěí moži Číselé oor Čísl ázv jejich chrkteristik Chrkteristik číselých

Více

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti.

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti. Mtemtik II 5 Fzikálí plikce 5 Fzikálí plikce Cíle Sezámíte se s použitím určitého itegrálu při výpočtu hmotosti, sttických mometů, souřdic těžiště mometů setrvčosti Předpokládé zlosti Předpokládáme, že

Více

Ing. Lukáš Kadula Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy

Ing. Lukáš Kadula Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy Bodové hodnocení řidičů sttistické ukztele Ministerstv doprvy d vlá vlády Čeé eé republiky pro bezpeč bezpečnost silnič silničního provozu 25. listopdu 29 Ing. Lukáš Kdul ddělení BESIP Ministerstvo doprvy

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ Příkld 0: Nvrhěte pouďte protě uložeou oelobetoovou tropii rozpětí 6 m včetě poouzeí trpézového plehu jko ztreého beděí. - rozteč tropi m - tloušťk betoové dek elkem 00 mm - oel S 5 - beto C 0/5 - užité

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15 9 - Zpětná vz Michel Šeek Atomtické řízení 2015 16-3-15 Atomtické řízení - Kernetik rootik Proč řídit? Řídicí sstém msí zjistit stilit chování Klsické poždvk n chování přípstná stálená reglční odchlk při

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, Korupce je jeden z nešvrů nší společnosti. Z těchto důvodů byl schválen novelizce zákon číslo 137/2006, která

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

Variabilita měření a statistická regulace procesu

Variabilita měření a statistická regulace procesu Variabilita měří a statistická rgulac procsu Ig. Darja Noskivičová, CSc. Katdra kotroly a řízí jakosti, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Efktivost využití statistických mtod pro aalýzu a řízí procsů j odvislá

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Plaňanské listy. úřední desce.

Plaňanské listy. úřední desce. Plňnské listy BŘEZEN 2012 číslo 3 SLOVO STAROSTY odpd, plsty, pneumtiky, sklo, textil, kovy, oleje tuky, A zse bude o odpdech. bterie kumulátory, brvy, lepidl pryskyřice tké Použité bterie, drobné spotřebiče,

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více

BLázny pro tebe. Zpěvník

BLázny pro tebe. Zpěvník BLázny pro tebe Zpěvník OBSH Ty jsi ten cíl Mluv ke mně Učíš mě dýchat Nebe je tam Králem mého srdce Perla Tvoje vítězství znám Žít v tvých věcech Nikdo a nic ědicové Ty vidíš dál Nadechnout se smím 1

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

8. číslo, II. ročník, červen 2012

8. číslo, II. ročník, červen 2012 8. číslo, II. ročník, Dovolte mi, bych vás přivítl u dlšího Zprvodje, který je změřen n nejdůležitější kci v obci, to srz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti njdete uvnitř tohoto čísl, le n úvod mi dovolte

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K SP 1 1 0 k r y t s l o u p k u plot u DPP 1 0 0 d e s k a plast ového pole 100 x 3 0 m m -h PV C Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K DL 3 0 k ryc í

Více

Výroba certifikovaných flexibilních teflonových topných těles STFX s flexibilním přívodem

Výroba certifikovaných flexibilních teflonových topných těles STFX s flexibilním přívodem Chlzeí Topeí Výrob certifikových flexibilích tefloových topých těles STFX s flexibilím přívodem Model 500 15000W Všestrá topá těles! jsou odolá většiě kyseli lklických látek mx. teplot lázě pro stdrdí

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN -1- Slovo má strostk obce Vážení milí spoluobčné, srdečně Vás vítám při čtení řádků letos již druhého vydání Zpráv z Mjetín. Doufám, že i tentokráte se dozvíte co nejvíce

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Výpočet vnitřních sil přímého nosníku

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Výpočet vnitřních sil přímého nosníku Stveí sttik.ročík klářského studi osá stveí kostruke osé stveí kostruke ýpočet rekí ýpočet vitříh sil přímého osíku osá stveí kostruke slouží k přeosu ztížeí ojektu do horiového msívu ěmž je ojekt zlože.

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl Středí průmyslová škol sdělovcí techiky Pská 3 Prh Jroslv Reichl, 00 Jroslv Reichl OBSAH Poslouposti, Jroslv Reichl, 00 Poslouposti jejich vlstosti 3 Pojem posloupost 3 Připomeutí fukcí 3 Defiice poslouposti

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

Manuál kouče. www.mindset.cz

Manuál kouče. www.mindset.cz Mnuál kouč www.minst.z Osh: A Li Cohing D Sorgniz Vstupní otzník strn 4 Dotzník péč o s strn 65 Co o koučinku očkávát? strn 7 Dnní návyky strn 69 Mti nléhvé & ůlžité strn 73 Mti priority činností strn

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více