H - Řízení technologického procesu logickými obvody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H - Řízení technologického procesu logickými obvody"

Transkript

1 H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu n zákldě dosžného stvu. Logické řízní s zývá návrhm utomtů, jjich funkcí j lokování určitých oprcí, signlizc určitých stvů tké dignostik chyné činnosti. Logické řízní s rlizuj součástkově pomocí ěžných intgrovných ovodů. Složitější logické řízní s zzpčuj skvnčními utomty no počítči, kd s logické funkc progrmují. Zákldním tortickým prátm j mtmtická logik Boolov lgr. Tímto prátm lz prolémy řšit n ocné úrovni formálních oprcí. Konkrétní rlizc s pk děj pomocí prvků určité stvnic, ktrá svými signály zorzuj logické proměnné svými jdnotkmi rlizuj příslušné logické oprc rlc Logická proměnná můž nývt pouz dvou hodnot. Tyto hodnoty s nzývjí prvd, nprvd ( logická jdničk, logická nul no, 0 no H, L no tru, fls ). Zvdní logické proměnné j zákldní strkcí při návrhu logického řízní. Výrok vntil j otvřn j uď prvdivý no nprvdivý, lz ho proto nhrdit logickou proměnnou g, jjíž hodnot pk odpovídá stvu vntilu Stv vntilu Hodnot logické proměnné g otvřn uzvřn 0 Prcuj-li vntil dvoupolohově, j přiřzní sndné. Přiřzní logických hodnot s provádí i u spojitých vličin, kdy proměnná změní svou logickou hodnotu (npř. z 0 n ) při dosžní přkroční určité hodnoty, npř. tploty 60 C. Logická funkc j funkc, jjíž rgumnty jsou logické proměnné funkc nývá tké hodnot logických proměnných. Logické funkc s dfinují uď pomocí prvdivostní tulky, ktrá udává funkční hodnotu pro všchny možné kominc rgumntů, no s funkc zdává pomocí logického výrzu s použitím oprátorů pro lmntární logické funkc. Elmntárních logických funkcí j končný počt. Njpoužívnější funkc jsou uvdny v násldující tulc. Vlvo j názv oznční funkc, lgrický výrz, uprostřd j jjí prvdivostní tulk nprvo j jjí schémtická znčk. Npdn vás význm kroužku n výstupní strně ovodu?

2 f Ngc : NOT 0 f = 0 f = Logický součin: AND f = f f = Logický součt : OR f = + f f = + Funkc NAND : f = f f = Funkc NOR : f = + f f = + Úplným souorm logických funkcí nzývám tkovou množinu funkcí, s jjíž pomocí můžm vyjádřit liovolnou logickou funkci. Jsou to npř. [NOT AND], [NOT OR], [NAND], [NOR]. To má význm pro tchnickou rlizci. Stčí mít pouz tkové konstrukční prvky, ktré tvoří úplný souor. Liovolnou funkci lz vytvořit npř. jn z prvků NAND. Z hldisk řízní rozlišujm řízný ojkt (tchnologické zřízní) řídící ojkt (logický ovod). Mzi těmito ojkty s přnáší informc tvořná čsto souorm logických proměnných. Protož s jdná o uspořádný souor proměnných, nzývám tnto uspořádný souor vktorm (slovm). Schém logického řízní j n orázku: 2

3 Or. Schém logického řízní O stvu řízného ojktu nás informuj informční vktor. Příkzový vktor nás informuj npř. o stvu ovládcích tlčítk, ktrými můž oprátor zshovt do činnosti logického ovodu. Tchnologické zřízní lz ovládt ovládcím vktorm. Logický ovod informuj oprátor o skutčném stvu procsu pomocí oznmovcího vktoru. Logické řízní můž ýt uď zcl utomtické z nutnosti záshu osluhy, no s určitými utomtickými funkcmi, vyždující v určitých situcích zásh osluhy, npř. rozhodnutí o dlším postupu podl situc. Návrh logického řízní j vlstně nlzní tkových logických funkcí, ktré přvdou tchnologické zřízní z dného stvu do poždovného stvu pomocí posloupnosti hodnot ovládcího vktoru logických proměnných. Prvním krokm návrhu logického řízní j rozor poždvků n řízní. J nutno stnovit vstupní výstupní logické proměnné jjich fyzikálně-tchnickou intrprtci. Chování logického ovodu s stnoví podl prvdivostní tulky chování z ní odvozné logické funkc. J nutno uvžovt všchny možnosti. Pokud jsou něktré kominc vstupních proměnných fyzikálně nmožné, pk j funkc núplně zdná, volím jjí hodnoty tk, y s výsldná rlizc zjdnodušil. Při odvozování úprvě logické funkc využívám zákonů Boolovy lgry. J to mtmtická disciplín, ktrá j dfinován pro dvouhodnotovou množinu proměnných (0 ), n nichž jsou dfinovány dvě inární oprc (součtu součinu) jdn unární oprc (ngc). Boolov lgr j odvozn z určitých xiómů, z nichž s odvozují dlší zákony prvidl. zákon dvojí ngc : = l pozor, zákon grsivnosti : 0 = 0 + = zákon nutrálnosti : = + 0 = zákon sorpc : = + = zákon vylouční třtího : = 0 + = Jk j vidět, většin prvidl s vyskytuj v dvojicích. Změnou součinu z součt součsně nul n jdničky no proměnnou z jjí ngci tké opčně s vytvářjí duální dvojic. 3

4 Prvidl priority : njprv s vyčíslují výrzy v závorkách; ngc má chrktr závorky, oprc logického součinu má přdnost přd logickým součtm zákon komuttivní : = + = + zákon socitivní : ( ) c = ( c) ( + ) + c = + ( + c) zákon distriutivní : ( + c) = + c + ( c) = ( + ) ( + c) zákon d Morgnův : = + + = Zákony prvidl s používjí při zjdnodušní úprvách logických funkcí. Postupným zjdnodušováním s logická funkc minimlizuj. Logické ovody s rozdělují n kominční skvnční. Kominční ovody jsou tkové, kd hodnot logické funkc závisí jn n hodnotách vstupních proměnných. U skvnčních ovodů závisí hodnot logické funkc njn n hodnotách vstupních proměnných, l tké n jjich minulých stvch. Skvnční ovody tdy mjí určitou pměť. Popis stvnic Logická stvnic DOMINOPUTER oshuj jdnotky pro rlizci logických funkcí, invrtory (NOT, ngc) člny NAND s dvěm i víc vstupy. Logické úrovně jsou dány určitými úrovněmi npětí. Logické jdnotky (moduly) s vkládjí do pnlu npájjí s npájcím npětím z rozvodu pnlu. Npájcí zdířky jdnotky jsou umístěny nhoř, zdířk GND s připojí krátkým ílým vodičm s zlným oznčním n odpovídjící svorku pnlu. Podoně s připojí svork +5 n odpovídjící svorku pnlu ílým vodičm s črvným oznčním. Pnl pk musí ýt npájn npětím +5 V z zdroj BK 25. Modul pod npětím signlizuj mlá zlná LED diod vlvo dol. Volu hodnot logických proměnných jjich signlizci provádím n voliči logických stvů (oznčném LOG SELECTOR). Vol s provádí opkovným stiskm tlčítk. Zvolná hodnot logické proměnné j signlizován světlm. Logická j signlizován črvnou rvou, logická 0 j signlizován zlnou rvou. Z jdnotky j možno odírt hodnotu logické proměnné z zdířky vprvo, i jjí ngci z zdířky vlvo. Tkto j možno volit ž osm hodnot logických proměnných A 0 ž A 7. Signlizci hodnot logických funkcí umožňuj sttická logická sond (oznčná STATIC LOG PROBE). Přivdním funkční hodnoty logické proměnné n zdířku signlizují rvné diody jjí hodnotu. Tkto j možno signlizovt hodnoty osmi proměnných A 0 ž A 7. Pokud j v něktrých zpojních potř trvl přivést n vstupy hodnotu, npojují s tyto vstupy přímo n zdířku +5, j-li potř trvl přivést hodnotu 0, připojují s vstupy k zdířc GND. Průprvné cviční : Ověřní lmntárních logických funkcí Do pnlu vložt jdnotky LOG SELECTOR STATIC LOG PROBE jdnotku ověřovnou. Zpojní provďt podl orázku. 4

5 OUTPUT 0 A 0 A f 0 INPUT A 2 A 3 ZELENÉ DIODY A 0 A A 4 A 5 ČERVENÉ DIODY TLAČÍTKA A 2 A 3 A 4 A6 A 5 ZDÍŘKY A 6 A 7 A 7 TRI MEM GATE LOG SELECTOR STATIC LOG PROBE Or. 2 Pnly zdrojů signlizcí. Zpojujt postupně jdnotlivé logické funkc, ověřt jjich chování podl příslušné prvdivostní tulky pro všchny kominc vstupních signálů. Ověřt tkto funkci NOT NAND. 2. Vytvořt funkci NOT s použitím jn funkc NAND. Druhý vstup zjistět uď pomocí zákon sorpc no nutrlity. Ověřt funkci podl prvdivostní tulky. Nkrslt zpojní. 3. Vytvořt funkci logického součinu (AND) s použitím prvku NAND. Ověřt funkci podl prvdivostní tulky. Nkrslt zpojní. 4. Vytvořt funkci logického součtu (OR) s použitím prvku NAND, plikcí zákon d Morgnov. Ověřt funkci podl prvdivostní tulky. Nkrslt zpojní. 5. Vytvořt funkci NOR s použitím prvku NAND. Ověřt funkci podl prvdivostní tulky. Nkrslt zpojní. 6. Vytvořt skvnční RS ovod s použitím prvků NAND NOT podl schémtu : S S Q S R S R T Q Q Q R R Q Ověřt funkci pměťového RS ovodu podl čsových průěhů : 5

6 Stv (S = ) (R = ) nní dfinován!!! Řízní tchnologického procsu Tchnologické zřízní s skládá z dvou nádrží. V nádrži A s odměřuj určité množství kpliny pk s ohřívá n určitou tplotu. Pk s kplin přpouští do nádrž B. Přítok přpouštění s řídí dvoupolohovými vntily. Do vntilu přichází ovládcí proměnná, ktrá jj otvírá. Z mchnické polohy vntilu s odvozuj informční proměnná, ktrá informuj o jho skutčném stvu.. úkol : Nvrhnět rlizujt řízní pro npouštění nádrž A. Nádrž A s můž npouštět po povlu osluhy, jsou-li splněny tyto poždvky : nádrž j prázdná, vntil n odtoku j uzvřný. Zčn-li s nádrž A npouštět, npouští s i když už njsou splněny podmínky pro spuštění jjího npouštění. Tuto funkci zjistí skvnční ovod, ktrý má funkci pměti. Npuštění nádrž s ukončí jjím nplněním no tké nouzově při otvřní vntilu n výtoku. styk s tchnologickým zřízním ruční povl c v LOGICKÝ OBVOD m r signlizc styk s tchnologickým zřízním Or. 3 Blokové schém řízní. úkolu 6

7 r g c LA 2 d t TA A FA LA f s pár h LA 3 i FA 2 u j k LA 4 B Or. 4 Modl tchnologického zřízní Tulk logických proměnných pro npouštění nádrž A. hodnot logická proměnná 0 informční vktor příkzový vktor - ruční povl oznmovcí vktor - signlizc L hldin v nádrži A j pod dolní úrovní vntil n výtoku z nádrž A j uzvřn L c hldin v nádrži A ndosáhl horní úrovň v nnpouštět nádrž, tlčítko uvolněno m nádrž A nní možno npustit ovládcí vktor r přívod kpliny do nádrž A uzvřn hldin v nádrži A j nd dolní úrovní vntil n výtoku z nádrž A j otvřn hldin v nádrži A dosáhl horní úrovň npustit nádrž, tlčítko spnuto nádrž A j možno npustit přívod kpliny do nádrž A otvřn 7

8 ) Njprv j tř řšit poždvky umožňující npouštění nádrž. Možnost npouštění nádrž A signlizuj oznmovcí proměnná m. Vytvořím prvdivostní tulku pro všchny možnosti proměnných, jjichž hodnoty umožní npouštění. Jstliž nádrž nní prázdná ( = ), pk nlz nádrž npouštět. Pro oě hodnoty prvdivostní tulky = ud m = 0. Jstliž vntil n výtoku j otvřn ( = ) nlz npouštět nádrž (m = 0). Nádrž lz npouštět (m = ) thdy, j-li prázdná ( = 0) součsně j vypouštěcí vntil uzvřn ( = 0). Podl uvdných úvh zpíšm prvdivostní tulku : m Pro signlizci musí ýt splněny oě logické podmínky ( = 0) ( = 0). Logická funkc tdy j m = ) Npustit nádrž otvřním npouštěcího vntilu (r = ) j možno thdy, když to oznmuj signlizc (m = ) osluh dá pokyn (v = ). Avšk ovládcí proměnná r ud vystupovt ž z pměťového RS ovodu (viz od 6 průprvného cviční). Proto zvdm dvě vnitřní proměnné : r s ud spínt pměťový ovod (odpovídá vstupu S) r R ud rozpínt pměťový ovod (odpovídá vličině R). Výstup z pměťového ovodu pk ud ovládcí proměnná r (odpovídá vličině Q). Vytvořím prvdivostní tulku z ní pk funkci. m v r s Logická funkc j r s = m v, Kominční logický ovod spouštějící npouštění rlizujt pomocí prvků NAND NOT. m v r s =m v v Vyzkoušjt funkci tohoto ovodu. Co s děj, když s příkzová proměnná vrátí n původní hodnotu (v = 0) no hldin při npouštění přkročí svou dolní úrovň ( = )? c) Chcm všk, y s nádrž po spuštění dál npouštěl z ohldu n to, ž podmínky pro spuštění npouštění již njsou splněny. Tuto funkci zjistí pměťový ovod 8

9 (klopný ovod RS), kd do vstupu S ud npojn funkc r s výstup z RS ovodu s oznčním Q ud připojn jko ovládcí proměnná r, ktrá otvírá vntil. d) Ukonční npouštění nádrž s zjišťuj vstupm R do klopného ovodu jdnk signálm c, tzn. při nplnění nádrž A, jdnk signálm, tzn. při nžádoucím otvřní vntilu n výtoku z nádrž npř. poruchou. Pro vytvořní logické proměnné o hodnotě do vstupu R si vytvořím logický ovod. J nutno si uvědomit, ž změn signálu R z hodnoty 0 n hodnotu způsoí změnu signálu Q z n 0 tím uzvř npouštěcí vntil. Njprv všk sstvím prvdivostní tulku podl zdání : c r R Logická funkc j r R = c +. Aychom mohli tuto funkci rlizovt pomocí loků NAND, musím použít zákon d Morgnův : r = c + = c R Tuto logickou kominční funkci můžm rlizovt pomocí prvků NAND NOT: c c r c R = = c + Nyní j možné sstvit clý ovod pro řízní npouštění nádrž A. Řídicí ovod rlizujt z lmntárních prvků NAND NOT s využitím pnlu tchnologi (or.4). Pnl j tř připojit krátkou dvoulinkou npájní n pnl logických ovodů. Ruční povl v rlizujt stjně oznčným tlčítkm n pnlu tchnologi. Toto tlčítko rlizuj signál v = jn při stlční, při uvolnění tlčítk ud signál v = 0. Pro rlizci správného zpojní jho przntci j tř dodržt několik zásd, ktré j tř upltnit i v dlších úkolch: Všchny vstupy do lmntárního logického ovodu musí ýt dfinovány, tzn. ž žádný z vstupů nsmí zůstt nzpojný. Vstupy do logických ovodů mohou ýt vzájmně propojovány zpojny jn n jdn výstup no zdroj signálu. Výstupy z logických ovodů nlz vzájmně propojit, výsldkm j vždy chyná funkc. Do protokolu uvďt lokové schém všho rgulčního ovodu skládjícího s z tchnologického zřízní logického ovodu podl or.. Místo ocných vktorů vličin uvďt symoly konkrétních vličin v ovodu použitých. Konkrétní zpojné clého logického ovodu uvďt do protokolu pomocí schémtických znčk lmntárních funkcí spolu s jjich propojním s uvdním svork konkrétního propojní podl přílohy. 9

10 Pro signlizci dlších no pomocných vličin můžt použít i modul STATIC LOG PROBE jko zdroj dlších no pomocných logických signálů pk tké modul LOG SELECTOR. 2. úkol : Nvrhnět rlizujt řízní ohřívání kpliny v nádrži A pomocí kominčního logického ovodu. Kplin v nádrži s můž ohřívt utomticky, jsou-li splněny tyto poždvky: nádrž j plná kpliny, tplot má hodnotu nižší nž žádnou, vntil n výtoku j zvřný. Kplin s ohřívá přívodm páry. Konc ohřívání nstává po dosžní tploty. Vytvořt lokové schém řízní. Vytvořt prvdivostní tulku logickou funkci. Rlizujt ovod pomocí prvků NAND. Ověřt jho funkci. Pro jdnoznčnost řšní dodržujt násldující přiřzní logických proměnných: c = 0 c = = 0 = = 0 = s = 0 s = nádrž A nní plná kpliny nádrž A j plná kpliny tplot má hodnotu nižší nž žádnou tplot má hodnotu vyšší nž žádnou vntil n výtoku j zvřný vntil n výtoku j otvřný prní vntil uzvřít prní vntil otvřít Toto přiřzní j tř uvést do protokolu jko součást všho řšní. 3. úkol : Nvrhnět rlizujt řízní vypouštění kpliny z nádrž A pomocí skvnčního ovodu. Úlohu rozdělt n tři části : Vytvořt kominční logický ovod umožňující spuštění vypouštění kpliny z podmínk : nádrž A j plná, kplin j ohřátá, v nádrži B j volný ojm. Vytvořt pměťový RS ovod, ktrý po spuštění vypouštění udržuj otvřný vypouštěcí vntil, pokud ndojd signál k jho uzvřní. Vytvořt kominční logický ovod umožňující ukončit vypouštění kpliny z podmínky : hldin v nádrži A klsl pod dolní úrovň. Vytvořt lokové schém řízní, vytvořt prvdivostní tulky logické funkc, rlizujt ovod pomocí prvků NAND NOT, sstvt ovod ověřt jho funkci. Pro jdnoznčnost řšní dodržujt násldující přiřzní logických proměnných: c = 0 c = = 0 = h = 0 nádrž A nní plná kpliny nádrž A j plná kpliny tplot má hodnotu nižší nž žádnou tplot má hodnotu vyšší nž žádnou nádrž B má volný ojm 0

11 h = = 0 = t = 0 t = nádrž B nmá volný ojm hldin v nádrži A j pod dolní úrovní hldin v nádrži A j nd dolní úrovní vypouštěcí vntil uzvřít vypouštěcí vntil otvřít Toto přiřzní j tř uvést do protokolu jko součást všho řšní. 4. úkol : Nvrhnět rlizujt řízní vypouštění kpliny z nádrž B pomocí skvnčního ovodu. Vypouštění kpliny ud řízné osluhou pomocí dvou tlčítk. Prvním tlčítkm (impulsm) s vypouštění spustí, druhým tlčítkm s vypouštění zství. Clý procs musí proíht z těchto podmínk : vypouštění můž ýt spuštěno proíht jn thdy, j-li vntil n přívodu do nádrž B uzvřn, vypouštění můž ýt ukončno tké smočinně, klsn-li výtok z nádrž pod minimální hodnotu. Vypouštění řiďt pměťovým ovodm RS kominčními ovody ovládjt jho činnost. Vytvořt lokové schém řízní, vytvořt prvdivostní tulky logické funkc, rlizujt ovod pomocí prvků NAND NOT, sstvt ovod ověřt jho funkci. Pro jdnoznčnost řšní dodržujt násldující přiřzní logických proměnných: v = 0 v = w = 0 w = = 0 = k = 0 k = u = 0 u = tlčítko pro spuštění vypouštění j uvolněné tlčítko pro spuštění vypouštění j zmáčknuté tlčítko pro ukonční vypouštění j uvolněné tlčítko pro ukonční vypouštění j zmáčknuté vntil n výtoku j zvřný vntil n výtoku j otvřný hldin v nádrži B j pod minimální hodnotou hldin v nádrži B j nd minimální hodnotou vntil n výtoku z nádrž B uzvřít vntil n výtoku z nádrž B otvřít Toto přiřzní j tř uvést do protokolu jko součást všho řšní. 5. úkol : Nvrhnět logický ovod podl zdání sistnt.

12 Příloh : Pomůck pro číslování vývodů Číslným oznčním vývodu j dstinné číslo, v ktrém číslic přd dstinnou tčkou j určno pořdím příslušného modulu n pnlu (počítáno zlv), číslic z dstinnou tčkou vyjdřují číslo zdířky příslušného modulu (viz or. nhoř).očíslování nvržného logického ovodu provďt přd kždým propojním. Příkld: c c

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení.

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení. 4. Booleov lger Booleov lger yl nvržen v polovině 9. století mtemtikem Georgem Boolem, tehdy nikoliv k návrhu digitálníh ovodů, nýrž jko mtemtikou disiplínu k formuli logikého myšlení. Jko příkld použijeme

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

Je regulární? Pokud ne, na regulární ji upravte. V původní a nové gramatice odvod te řetěz 1111.

Je regulární? Pokud ne, na regulární ji upravte. V původní a nové gramatice odvod te řetěz 1111. Grmtiky. Vytvořte grmtiku generující množinu řetězů { n m } pro n, m N {} tková, že n m. Pomocí této grmtiky derivujte řetezy,. 2. Grmtik je dán prvidly S ɛ S A A S B B A B. Je regulární? Pokud ne, n regulární

Více

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti Určitý intgrál Dfinic vlstnosti Má-li spojitá funkc f() n otvřném intrvlu I primitivní funkci F(), pk pro čísl, I j dfinován určitý intgrál funkc f() od do vzthm [,, 7: [ F( ) = F( ) F( ) f ( ) d = (6)

Více

UC485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. Rozlož ení důležitých prvků modulu UC485.

UC485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. Rozlož ení důležitých prvků modulu UC485. PPouch elektronik PŘEVODNÍK LINKY RS232 n neo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv ESD Protected IEC-1000-4-2 Rozlož ení důležitých prvků modulu pojistk 220V S1-6 S7,8 GND TXD RXD DSR LED průmyslové provedení

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ FREKVENČNÍCH VLASTNOSTÍ OTEVŘENÉHO OBVODU V UZAVŘENÉ REGULAČNÍ SMYČCE

ZJIŠŤOVÁNÍ FREKVENČNÍCH VLASTNOSTÍ OTEVŘENÉHO OBVODU V UZAVŘENÉ REGULAČNÍ SMYČCE Nové mtod a postp v olasti přístrojové tchnik, atomatického řízní a informatik Ústav přístrojové a řídicí tchnik ČVUT v Praz odorný sminář Jindřichův Hradc, 28. až 29. května 2009 ZJIŠŤOVÁNÍ FREKVENČNÍCH

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA

1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA 1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA V této kpitole se ozvíte: co rozumíme lgebrickým výrzem; jk jsou efinovány zlomky jké záklní operce s nimi prováíme; jk je

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

1 Logické řízení (prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.)

1 Logické řízení (prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.) Logiké řízení Logiké řízení (prof. Ing. Jiří Tům, CS.) Tento způso řízení je zložen n vou stveh ovláného prvku voustvové informi o řízené soustvě. Prktiké oznčení těhto stvů je násleujíí: zpnuto / vpnuto,

Více

Automaty a gramatiky. Roman Barták, KTIML. Důkaz věty o isomorfismu reduktů. Věta o isomorfismu reduktů. Pro připomenutí

Automaty a gramatiky. Roman Barták, KTIML. Důkaz věty o isomorfismu reduktů. Věta o isomorfismu reduktů. Pro připomenutí 3 Automty grmtiky Romn Brták, KTIML rtk@ktimlmffcunicz http://ktimlmffcunicz/~rtk Pro připomenutí 2 Njít ekvivlentní stvy w X* δ*(p,w) F δ*(q,w) F Vyřdit nedosžitelné stvy 3 Sestrojit podílový utomt Automty

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Teorie jazyků a automatů I

Teorie jazyků a automatů I Šárk Vvrečková Teorie jzyků utomtů I Sírk úloh pro cvičení Ústv informtiky Filozoficko-přírodovědecká fkult v Opvě Slezská univerzit v Opvě Opv, poslední ktulizce 5. květn 205 Anotce: Tto skript jsou určen

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

Při výpočtu složitějších integrálů používáme i u určitých integrálů metodu per partes a substituční metodu.

Při výpočtu složitějších integrálů používáme i u určitých integrálů metodu per partes a substituční metodu. Mtmtik II.. Mtod pr prts pro určité intgrály.. Mtod pr prts pro určité intgrály Cíl Sznámít s s použitím mtody pr prts při výpočtu určitých intgrálů. Zákldní typy intgrálů, ktré lz touto mtodou vypočítt

Více

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů REGULACE (pokračování 2) rozvětvné rgulační obvody dvoupolohová rgulac rgulační schémata typických tchnologických aparátů Rozvětvné rgulační obvody dopřdná rgulac obvod s měřním poruchy obvod s pomocnou

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

UC485 UC 485 15 kv ESD IEC-1000-4-2 Protected 2 42 485/ S

UC485 UC 485 15 kv ESD IEC-1000-4-2 Protected 2 42 485/ S PPouch elektronik UC 85 PŘEVODNÍK LINKY n neo RS22 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv ESD Protected IEC-1000--2 Převodník CANNON 9 CANNON 9 zásuvk vidlice K1 PPouch elektronik - 8-12V + /22 Z přepínče RS22

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘENÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOL V ČESKÝH UĚJOVIÍH, UKELSKÁ 3 ÚLOH: ekodér binárního kódu na sedmisegmentový displej 0.. Zadání PROTOKOL O LORTORNÍM VIČENÍ Navrhněte a realizujte dekodér z binárního kódu na sedmisegmentovku.

Více

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007 Elektromgneticky ovládné rozváděče D n 03 p mx 50 r Q mx 0 dm 3 min -1 REK1-03 HC 407 1/01 Nhrzuje HC 407 1/007 4/3, 4/ rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromgnety liovolně nstvitelné kolem osy Nouzové

Více

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5) pyromtrm - vrz 01 Úloha č. 11 Měřní tplotní vyzařovací charaktristiky wolframového vlákna žárovky optickým pyromtrm 1) Pomůcky: Měřicí zařízní obsahující zdroj lktrické nrgi, optický pyromtr a žárovku

Více

Definice. Necht M = (Q, T, δ, q 0, F ) je konečný automat. Dvojici (q, w) Q T nazveme konfigurací konečného automatu M.

Definice. Necht M = (Q, T, δ, q 0, F ) je konečný automat. Dvojici (q, w) Q T nazveme konfigurací konečného automatu M. BI-AAG (20/202) J. Holu: 2. Deterministické nedeterministické konečné utomty p. 2/3 Konfigurce konečného utomtu BI-AAG (20/202) J. Holu: 2. Deterministické nedeterministické konečné utomty p. 4/3 Automty

Více

L HOSPITALOVO PRAVIDLO

L HOSPITALOVO PRAVIDLO Difrnciální počt funkcí jdné rálné proměnné - 7 - L HOSPITALOVO PRAVIDLO LIMITY TYPU 0/0 PŘÍKLAD Pomocí L Hospitalova pravidla určt sin 0 Ověřní přdpokladů L Hospitalovy věty Přímočarým použitím věty o

Více

26 l Základní informace. 27 l RDLTS. 28 l DRUE. 29 l DRUF. 30 l DRUL. 31 l RDST

26 l Základní informace. 27 l RDLTS. 28 l DRUE. 29 l DRUF. 30 l DRUL. 31 l RDST 26 l Záklní informc 27 l RDLTS 28 l DRUE 29 l DRUF 30 l DRUL 31 l RDST Záklní informc 26 Ztížitlnost uzlového ou: Pro ztížitlnost uzlového (nulového) ou zpojní o hvězy j tř vzít o úvhy náslující skutčnosti,

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

12 l RSTN. 13 l RSTN UL-CSA. 14 l RSTS. 15 l RSTS UL-CSA. 16 l RSTL. 17 l REIA. 18 l URST. 19 l RUE. 20 l REST. 21 l RLTS.

12 l RSTN. 13 l RSTN UL-CSA. 14 l RSTS. 15 l RSTS UL-CSA. 16 l RSTL. 17 l REIA. 18 l URST. 19 l RUE. 20 l REST. 21 l RLTS. 12 l RSTN 13 l RSTN UL-CSA 14 l RSTS 15 l RSTS UL-CSA 16 l RSTL 17 l REIA 18 l URST 19 l RUE 20 l REST 21 l RLTS 22 l RGTT RSTN 12 Jnofázové rgulční trnsformátory pol VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2 Jnofázové

Více

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny Navrhování osvětlní pro intriérové květiny účinky a užití optického zářní Ing. Stanislav Haš, CSc., Agronrgo, Bc. Luci Fikarová, Mndlova univrzita v Brně, Zahradnická fakulta v Ldnici V článku Osvětlní

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled řijímcí řízení k. r. / Kompletní znění testových otázek - mtemtický přehled Koš Znění otázky Odpověď ) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď. Které číslo doplníte místo otzníku? 8?. Které číslo

Více

Navazující magisterské studium MATEMATIKA 2016 zadání A str.1 Z uvedených odpovědí je vždy

Navazující magisterské studium MATEMATIKA 2016 zadání A str.1 Z uvedených odpovědí je vždy Navazující magistrské studium MATEMATIKA 16 zadání A str.1 Příjmní a jméno: Z uvdných odpovědí j vžd právě jdna správná. Zakroužkujt ji! V násldujících dsti problémch j z nabízných odpovědí vžd právě jdna

Více

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský soiální fon Prh & EU: Investujeme o vší uounosti ávrh čítče jko utomtu Osh ÁVRH ČÍAČE JAKO AUOMAU.... SYCHROÍ A ASYCHROÍ AUOMA..... Výstupy utomtu mohou ýt přímo ity pměti stvu.....

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Automaty a gramatiky. Úvod do formáln. lních gramatik. Roman Barták, KTIML. Příklady gramatik

Automaty a gramatiky. Úvod do formáln. lních gramatik. Roman Barták, KTIML. Příklady gramatik Úvod do formáln lních grmtik Automty grmtiky Romn Brták, KTIML rtk@ktiml.mff.cuni.cz http://ktiml.mff.cuni.cz/~rtk Grmtiky, všichni je známe, le co to je? Popis jzyk pomocí prvidel, podle kterých se vytvářejí

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH Miloš Hüttnr SMR2 nilové účink viční 04 VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH Zdání Příkld č. 1 Vpočítjt prů v odě, noníku zorznéo ztížnéo dl Or. 1. Způo řšní Or. 1: Sé zdání příkldu

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů.

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů. 7.5.7 lips Přdpokldy: 7501 lips = rozšlápnutá kružnic. Jk ji sstrojit? Zhrdnická konstrukc lipsy (tkto s vytyčují záhony): Vzmm provázk n koncích ho přidělám tk, y nyl npnutý. Klcíkm provázk npnm tk, y

Více

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}?

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}? 1.3.8 Intervly Předpokldy: 010210, 010301, 010302, 010303 Problém Množinu A = { x Z;2 x 5} zpíšeme sndno i výčtem: { 2;3; 4;5} Jk zpst množinu B = { x R;2 x 5}? A =. Jde o nekonečně mnoho čísel (2, 5 všechno

Více

Úvod do Teoretické Informatiky (456-511 UTI)

Úvod do Teoretické Informatiky (456-511 UTI) Úvod do Teoretické Informtiky (456-511 UTI) Doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. petr.hlineny@vs.cz 25. ledn 2006 Verze 1.02. Copyright c 2004 2006 Petr Hliněný. (S využitím části mteriálů c Petr Jnčr.) Osh

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 8 Bc. Pavl Hájk ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavbní, Katdra spciální godézi Názv diplomové prác: Vbudování, zaměřní a výpočt bodového

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A) 2.10 Logické Obvody 2.10.1 Úkol měření: 1. Na hradle NAND změřte tyto charakteristiky: Převodní charakteristiku Vstupní charakteristiku Výstupní charakteristiku Jednotlivá zapojení nakreslete do protokolu

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Kvantový paralelismus a kvantové počítače

Kvantový paralelismus a kvantové počítače Kvntový prlelismus kvntové počítče Limity v konstrukci počítčů Mooreův zákon říká, že přiližně kždých 8 měsíců se zdvojnásouje počet trnzistorů, které tvoří jeden čip dnes se jich n ěžném čipu tísní ž

Více

Zvýšení bezpečnosti provozu na vrátnici

Zvýšení bezpečnosti provozu na vrátnici P OD N I KOVÁ VRÁTN I C E Spolhlié a fktiní řšní. N ÁKLAD OVÁ VRÁTN I C E Zásadní zrychlní odbaní ozidl Průkazná idnc průjzdu ozidl a pěších náště Díky snímání SPZ možnost dalších automatických funkcí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV. Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV.. Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

Logické obvody. Logický obvod. Rozdělení logických obvodů - Kombinační logické obvody. - Sekvenční logické obvody

Logické obvody. Logický obvod. Rozdělení logických obvodů - Kombinační logické obvody. - Sekvenční logické obvody Logické ovody Cílem této kpitoly je sezn{mit se s logickými ovody, se z{kldním rozdělením logických ovodů, s jejich některými typy. Tké se nučíme nvrhovt logické ovody. Klíčové pojmy: Logický ovod,kominční

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovní koncntrac složky v roztoku potnciomtrickým měřním Úkol: A. Stanovt potnciomtrickým měřním koncntraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku. Zjistět potnciomtrickým měřním body

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Jan Kotalík Datum: 3.1. 2010 Číslo: Kontroloval/a Datum: 1. ÚLOHA: Návrh paměti Pořadové číslo žáka:

Více

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE O JEDNOTCE V odvětví pneumtiky, které povžuje z plně vyvinuté, zřídk tkáte s úplně novými odlišnými produkty. ONE je jednotk pro úprvu stlčeného vzduchu s vysokým stupněm integrce, která zhrnuje četné

Více

Olejové odporové spoustece ODPOROV. Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud

Olejové odporové spoustece ODPOROV. Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud Olejové odporové spoustece ODPOROV Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud Olejové spouštěče 3PA3 pro střídvé motory s kroužkovou kotvou do 1.800 kw Spouštěče 3PA3 jsou rozběhové odporníky se

Více

Architektura počítačů Logické obvody

Architektura počítačů Logické obvody Architektura počítačů Logické obvody http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/computer_architecture/ Lubomír Bulej bulej@d3s.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE faculty of mathematics and physics Digitální

Více

LOGOMANUÁL. informace a doporučení k užití logotypu Singing Rock. Verze 1.5 Česky. Lukáš Matěja +420 775 282 064 lukas.mateja@singingrock.

LOGOMANUÁL. informace a doporučení k užití logotypu Singing Rock. Verze 1.5 Česky. Lukáš Matěja +420 775 282 064 lukas.mateja@singingrock. LOGOMANUÁL informce doporučení k užití logotypu Singing Rock V přípdě dotzů kontktujte nšeho grfického designer. Lukáš Mtěj +420 775 282 064 luks.mtej@singingrock.cz Verze 1.5 Česky ZAKLADNÍ LOGOTYP Zákldní

Více

2. Frekvenční a přechodové charakteristiky

2. Frekvenční a přechodové charakteristiky rkvnční a přchodové charaktristiky. rkvnční a přchodové charaktristiky.. Obcný matmatický popis Přchodové a frkvnční charaktristiky jsou důlžitým prostřdkm pro analýzu a syntézu rgulačních obvodů a tdy

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony Student

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony Student Předmět Ústav Úloha č. DIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, ooleova algebra, De Morganovy zákony Student Cíle Porozumění základním logickým hradlům NND, NOR a dalším,

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Automaty a gramatiky

Automaty a gramatiky 5 Automty grmtiky Romn Brták, KTIML rtk@ktiml.mff.cuni.cz http://ktiml.mff.cuni.cz/~rtk Co ylo minule Množinové operce s jzyky sjednocení, pr nik, rozdíl, dopln k uzv enost opercí (lgoritmus p evodu) et

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk Základy číslicové techniky 2 + 1 z, zk Ing. Vít Fábera, K614 e-mail: fabera@fd.cvut.cz K508, 5. patro, laboratoř, 2 2435 9555 Ing. Tomáš Musil, Ph.D., K620 e-mail: musil@asix.cz K508, 5. patro, laboratoř,

Více

Kondenzační plynové kotle stacionární Kondenzačné plynové stacionárne kotly

Kondenzační plynové kotle stacionární Kondenzačné plynové stacionárne kotly Návod n použití pro uživtele instltéry Návod n použitie pre užívte ov inštltérov CZ SK Kondenzční plynové kotle stcionární Kondenzčné plynové stcionárne kotly Firm BAXI S.p.A. jko jeden z největších evropských

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

ε, budeme nazývat okolím bodu (čísla) x

ε, budeme nazývat okolím bodu (čísla) x Množinu ( ) { R < ε} Okolím bodu Limit O :, kd (, ) j td otvřný intrval ( ε ε ) ε, budm nazývat okolím bodu (čísla).,. Bod R j vnitřním bodm množin R M, jstliž istuj okolí O tak, ž platí O( ) M. M, jstliž

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU 3. přednášk Vektorová lger Prvoúhlé souřdnice odu v prostoru Poloh odu v prostoru je vzhledem ke třem osám k soě kolmým určen třemi souřdnicemi, které tvoří uspořádnou trojici

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

INTERGRÁLNÍ POČET. PRIMITIVNÍ FUNKCE (neurčitý integrál)

INTERGRÁLNÍ POČET. PRIMITIVNÍ FUNKCE (neurčitý integrál) INTERGRÁLNÍ POČET Motivac: Užití intgrálního počtu spočívá mj. v výpočtu obsahu rovinného obrazc ohraničného různými funkcmi příp. čarami či v výpočtu objmu rotačního tělsa, vzniklého rotací daného obrazc

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

7. Jaderná a ásticová fyzika

7. Jaderná a ásticová fyzika 7. Jadrná a ásticová fyzika 7.1 Základní vlastnosti atomových jadr 7.1.1 Složní atomových jadr V roc 1903 navrhl anglický fyzik J. J. Thomson první modl atomu, podl ktrého j v clém objmu atomu spojit rozložný

Více

Goniometrické funkce obecného úhlu

Goniometrické funkce obecného úhlu 0 Goniometrické funkce oecného úhlu V prvoúhlém trojúhelníku ABC jsou definovány funkce,, tg, cotg liovolného úhlu tkto: α α tg α cotg α Význmné hodnoty gon. funkcí 0 0 60 90 α 0 α 0 tg α 0 nedef. cotg

Více

Karnaughovy mapy. Pravdivostní tabulka pro tři vstupní proměnné by mohla vypadat například takto:

Karnaughovy mapy. Pravdivostní tabulka pro tři vstupní proměnné by mohla vypadat například takto: Karnaughovy mapy Metoda je použitelná již pro dvě vstupní proměnné, své opodstatnění ale nachází až s větším počtem vstupů, kdy návrh takového výrazu přestává být triviální. Prvním krokem k sestavení logického

Více

Strana 22-2. Strana 22-2

Strana 22-2. Strana 22-2 Strn 2 SPÍNANÉ NABÍJEČE BATERIÍ INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Pro olověné terie do 50 Ah Jmenovitý výstupní proud: 2,5 A 4,5 A / 12 V DC 1,25 A 2,5 A / 24 V DC Elektronická ochrn pro přípd zkrtu terie, orácení

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

mové techniky budov Osnova Základy logického Druhy signálů

mové techniky budov Osnova Základy logického Druhy signálů Základy Systémov mové techniky budov Základy logického řízení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 email: jan.vanus vanus@vsb.czvsb.cz http://sweb sweb.cz/jan.vanus Druhy signálů, Osnova, základní dělení

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV-S RXYSQ4T7V1B RXYSQ5T7V1B RXYSQ6T7V1B RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV-S čštin Osh Osh 1 Všoná

Více

Petriho sítě PES 2007/2008. ceska@fit.vutbr.cz. Doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. vojnar@fit.vutbr.cz

Petriho sítě PES 2007/2008. ceska@fit.vutbr.cz. Doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. vojnar@fit.vutbr.cz PES Petriho sítě p. 1/34 Petriho sítě PES 2007/2008 Prof. RNDr. Miln Češk, CS. esk@fit.vutr.z Do. Ing. Tomáš Vojnr, Ph.D. vojnr@fit.vutr.z Sz: Ing. Petr Novosd, Do. Ing. Tomáš Vojnr, Ph.D. (verze 06.04.2010)

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Univerzita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Pardubice, Studentská 95 L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Příjmení Paar Číslo úlohy: 2 Jméno: Jiří Datum měření: 15. 5. 2007 Školní rok: 2006

Více

6 Elektronový spin. 6.1 Pojem spinu

6 Elektronový spin. 6.1 Pojem spinu 6 Elktronový spin Elktronový spin j vličina poněkud záhadná, vličina, ktrá nmá obdoby v klasickém svět. Do kvantové mchaniky s spin dostal jako xprimntální fakt: z řady xprimntů totiž vyplývalo, ž kromě

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Ponorné kalové kanalizační čerpadlo 150 AFHU. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:

Ponorné kalové kanalizační čerpadlo 150 AFHU. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: Použití Ponorné klové čerpdlo 50 AFHU se upltňuje v knlizč ních soustvách, čistírnách odpdních vod, v průmyslových zřízeních, ve stokových sítích, v různých jímcích ojektech k promíchávání čerpání odpdních

Více

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Projekt: MODERNIZCE VÝUK PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Úloha: Měření kombinačních logických funkcí kombinační logický obvod XOR neboli EXLUSIV OR Obor: Elektrikář slaboproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jiří

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Booleova algebra. Logická proměnná. Booleova algebra

Booleova algebra. Logická proměnná. Booleova algebra Booleov lger Cílem této kpitoly je seznámit se se zákldy Booleovy logické lgery, která je mtemtickou disciplínou tvoří teoretický prostředek pro návrh logických ovodů. Klíčové pojmy: Logická proměnná,

Více

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace.

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. 12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. Logická proměnná - proměnná nesoucí logickou hodnotu Logická funkce - funkce přiřazující

Více