INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS"

Transkript

1 PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS Atestační středisk Equica

2 Obsah 1. Úvdní infrmace Identifikace dkumentu Verze Verze Prhlášení Atestačníh střediska Equica Rle Žadatel Atestační středisk Equica Přehled dkumentů inspekce Inspekční pstup Atestace referenčníh rzhraní ISVS Vymezení předmětu atestace referenčníh rzhraní ISVS Technické a funkční náležitsti uskutečňvání vazeb mezi ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní ISVS Technické náležitsti uskutečňvání vazeb Funkční náležitsti uskutečňvání vazeb Zahájení inspekce Uzavření smluvy prvedení inspekce Průběh inspekce Přípravná fáze Pžadavky Odbrný dzr nad přípravnu fází Psuzvání referenčníh rzhraní ISVS Psuzení suladu datvých prvků pužitých při realizaci vazby s datvými prvky vyhlášenými prstřednictvím ISDP Psuzení suladu realizace vazby s technicku dkumentací služby Tabulky psuzení vazby Inspekční zpráva - prtkl prvedené zkušce Inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění Uknčení inspekce Opravy výstupních dkumentů inspekce Struktura údajů prvedené inspekci STRANA 2 / 14

3 1. Úvdní infrmace 1.1. Identifikace dkumentu Verze 1.4 Verze 1.4 Zpracvatel Bc. Vladimír Matějíček zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR_M08_AS_Inspekcni_pstup_RR-NEW.dc Pčet stran 14 Pčet přílh 0 Identifikace změněné části Kap Atestační středisk Equica Ppis a důvdnění změny Dplnění dpvědnstí rlí Atestačníh střediska Equica (změna identifikace rle "předseda představenstva" na "statutární ředitel") Verze 1.3 Verze 1.3 Zpracvatel Bc. Vladimír Matějíček zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR_M08_AS_Inspekcni_pstup_RR-2011.dc Pčet stran 14 Pčet přílh 0 Identifikace změněné části Kap Prhlášení Atestačníh střediska Kap Žadatel Kap Atestační středisk Equica Ppis a důvdnění změny Dplnění rle MV ČR v prcesu aktualizace inspekčních pstupů Zpřesnění úlhy kmerčníh subjektu jak zástupce OVS Dplnění dpvědnstí rlí Atestačníh střediska Equica (předseda představenstva, zástupce veducíh) STRANA 3 / 14

4 1.2. Prhlášení Atestačníh střediska Equica Tent inspekční pstup určuje atestační pdmínky - pstup Atestačníh střediska Equica při prvádění atestace referenčníh rzhraní infrmačních systémů veřejné správy, a bchdní či jiné další pdmínky. Atestační středisk Equica při definvání inspekčních pstupů lpí na: a) úplnsti inspekčních pstupů, b) srzumitelnsti a přehlednsti textu a jeh lgické knzistenci, c) kvalitě knkrétních pstupů. Atestační středisk Equica se zavazuje k: a) zveřejnění inspekčních pstupů a každé jejich změny na svých pracvištích a na svých webvých stránkách b) aktualizaci inspekčních pstupů frmu řádnéh změnvéh řízení, za pdmínky, že prvedené změny nezakládají významnu dchylku d stanvených pstupů a jsu prváděny až p schválení Ministerstvem vnitra ČR ( 6 e)) a p řádném hlášení akreditačnímu rgánu; c) ddržvání inspekčních pstupů; dchylky d inspekčních pstupů lze pr jedntlivý případ sjednat jen tehdy, jestliže t inspekční pstupy připuštějí a jestliže se těmit změnami nemění pvaha nabízené služby; d) přijímání patření k dstranění nedstatků inspekčních pstupů Rle Definvání rlí je nutné z důvdu definvání pravmcí a dpvědnstí během inspekce Žadatel Žadatel je zástupce rgánu veřejné správy (dále jen OVS ) neb zástupce kmerčníh subjektu, který za rgán veřejné správy jedná v rámci ddávky knkrétníh ISVS Atestační středisk Equica V rámci Atestačníh střediska Equica jsu definvány tyt rle a jejich pravmci a dpvědnsti: Veducí jedná smluvě prvedení inspekce se žadatelem, zajišťuje pdpis statutárníh zástupce, jmenuje inspektra a řídí průběh inspekce, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel a pdepisuje inspekční certifikáty (certifikáty pdepisuje splu s veducím ještě statutární ředitel neb ředitel Equica, a.s.), vyknává rli bchdníka. Zástupce veducíh ihned zastupuje veducíh v případě jeh nepřítmnsti a v plném rzsahu přebírá jeh pravmci a dpvědnsti, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel (v případě zastupvání veducíh) a pdepisuje inspekční certifikáty (certifikáty pdepisuje splu se zástupcem veducíh, pkud zastupuje veducíh, ještě statutární ředitel neb ředitel Equica, a.s.), vyknává rli bchdníka. STRANA 4 / 14

5 Technický veducí Manažer jaksti Inspektr zabezpečuje činnst Atestačníh střediska Equica z hlediska technické kvality jedntlivých inspekcí, zabezpečuje efektivní dhled nad inspekcemi (inspektry, jejich inspekčními zprávami, nálezy a vydanými inspekčními certifikáty) a witness audit inspektrů na místě; dhledech a witness auditech zpracvává a uchvává záznamy, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel (v případě dhledu), vyknává rli bchdníka. zabezpečuje jakst činnsti Atestačníh střediska Equica. prvádí vlastní inspekci a zdpvídá se veducímu a technickému veducímu za ddržení inspekčních pstupů, pdepisuje inspekční zprávy jak autr, vyknává rli bchdníka Přehled dkumentů inspekce Výchzím dkumentem pr prvedení inspekce je Smluva prvedení inspekce. Během inspekce vzniká něklik dkumentů vydávaných dle ČSN EN ISO/IEC 17020: Inspekční zpráva - Prtkl prvedené zkušce: strukturvaný dkument zaznamenávající údaje zjištěních z prvedené zkušky. Inspekční nález: přílha inspekční zprávy bsahující jednznačně frmulvaný výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění. Inspekční certifikát - Atest: krátké frmální prhlášení, dklad svědčující kladný výsledek zkušky. STRANA 5 / 14

6 2. Inspekční pstup Atestace referenčníh rzhraní ISVS 2.1. Vymezení předmětu atestace referenčníh rzhraní ISVS Atestace referenčníh rzhraní ISVS stanvuje shdu způsbilsti k realizaci vazeb infrmačníh systému veřejné správy s jinými infrmačními systémy prstřednictvím referenčníh rzhraní. Orgány veřejné správy jsu v rámci ISVS pvinny zajistit, aby vazby jimi prvzvanéh ISVS na IS jinéh prvzvatele byly uskutečňvány prstřednictvím referenčníh rzhraní s využitím datvých prvků vyhlášených MVČR a vedených v infrmačním systému datvých prvcích (dále jen ISDP ). Tut způsbilst jsu pvinny prkázat atestem referenčníh rzhraní ISVS. Vazbu mezi infrmačními systémy veřejné správy je vzájemné neb jednstranné pskytvání služeb a infrmací, například sdílení dat. Sdílením dat je umžnění přístupu (tj. pskytvání příslušné služby) k daným datům prstřednictvím referenčníh rzhraní více subjektům sučasně. Referenčním, sdíleným a bezpečným rzhraním infrmačních systémů veřejné správy ( referenční rzhraní ) je suhrn právních, technických a rganizačních a jiných patření vytvářejících jedntné integrační prstředí infrmačních systémů veřejné správy, které pskytuje kvalitní sustavu splečných služeb, včetně služeb výměny právněně vyžadvaných infrmací mezi jedntlivými infrmačními systémy rgánů veřejné správy a dalšími subjekty, a t i se systémy mim Česku republiku. Vyhláška č. 53/2007 Sb., referenčním rzhraní, stanví technické a funkční náležitsti uskutečňvání vazeb mezi ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní Technické a funkční náležitsti uskutečňvání vazeb mezi ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní ISVS Vazbu je mžné uskutečnit mezi IS zveřejněnými v IS bsahujícím základní infrmace dstupnsti a bsahu zpřístupněných ISVS (IS ISVS). Při uskutečnění vazby musí být pužity datvé prvky, které jsu vyhlášeny prstřednictvím IS datvých prvcích (ISDP) Technické náležitsti uskutečňvání vazeb Vazby se uskutečňují v suladu s technickými náležitstmi ppsanými v technické dkumentaci služby, která se pr každu pskytvanu službu neb pskytvanu infrmaci skládá z: 1) ppisu funkčnsti služby, který bsahuje technické náležitsti uskutečňvání vazby, 2) dkumentace služby, která bsahuje technické náležitsti: a) pskytvání služeb ISVS, b) pstupu, jak lze pžádat službu neb infrmaci, c) dpvědi ISVS na žádst službu neb infrmaci, včetně chybvých hlášení, d) ppisu vazby, ve frmě pdrbné charakteristiky vazby, 3) bezpečnstní plitiky služby, která bsahuje vždy technické náležitsti: a) způsbu zajištění bezpečnsti pskytvané služby neb pskytvané infrmace, b) způsbu zajištění bezpečnsti vazeb, které jsu při pskytvání služby neb infrmace uskutečňvány, c) rzsahu přístupvých právnění a jejich případná mezení pr jedntlivé právněné uživatele služby. STRANA 6 / 14

7 Funkční náležitsti uskutečňvání vazeb ISVS uskutečňující vazbu je patřen funkcinalitu zaznamenávání a uchvávání záznamů (v suladu s prvzní dkumentací ISVS) událstech spjených s uskutečňváním vazeb. Správce ISVS uskutečňujícíh vazby uvede v dkumentaci služby typy událstí, kterých jsu vytvářeny a uchvávány záznamy. Funkcinalita zaznamenávání zabezpečí vazbě vždy záznam: 1) identifikace ISVS, který žádá službu neb infrmaci, 2) času přijetí žádsti službu neb infrmaci, 3) údaje tm, zda byla služba neb infrmace subjektu pskytnuta. Správce ISVS uskutečňujícíh vazby uvede v ppisu funkčnsti služby údaj, který bude pskytvat namíst služby neb infrmace v případě přerušení pskytvání služeb neb infrmací. STRANA 7 / 14

8 3. Zahájení inspekce 3.1. Uzavření smluvy prvedení inspekce Atestační středisk Equica prvádí inspekce na základě uzavřené Smluvy prvedení inspekce se žadatelem, a t za úplatu. Cena se sjednává pdle zákna č. 526/1990 Sb., cenách. Vstupní údaje pr návrh smluvy prvedení inspekce jsu přímým brazem kmpletních, hdnvěrných a věřených infrmací žadatele. Atestační středisk Equica navrhne uzavření Smluvy prvedení inspekce každému, kd jej vyzve k uzavření smluvy pdle zveřejněných inspekčních pstupů. Atestační středisk Equica nevzniká pvinnst navrhnut uzavření Smluvy prvedení inspekce, jestliže jejím bsahem mají být také dchylky d inspekčních pstupů pdle kapitly 1.2. písm. f). Atestační středisk Equica taktéž přijme závaznu Objednávku prvedení inspekce vystavenu žadatelem, bez nutnsti následnéh uzavření Smluvy prvedení inspekce. STRANA 8 / 14

9 4. Průběh inspekce 4.1. Přípravná fáze Pžadavky Inspektr předá žadateli seznam pžadavků nezbytných pr prvedení atestace: seznam pžadvané dkumentace a vlastnstí dkumentace, seznam specifických, mj. vstupních pžadavků. Žadatel se musí následně vyjádřit k tmu, zda může pžadavky ihned splnit neb zda k jejich zajištění ptřebuje určitý čas. Splnění vstupních pžadavků je pdmínku samtnéh zahájení atestace. Těmit pžadavky jsu v případě atestace referenčníh rzhraní předání údajů dstupnsti ISVS d IS ISVS. Nesplnění vstupních pžadavků znamená kamžité uknčení atestační zkušky s výsledkem nesplňuje, čemž je prveden příslušný zápis d inspekční zprávy a inspekčníh nálezu Odbrný dzr nad přípravnu fází Jestliže žadatel nemá splněny všechny, a zvláště vstupní pžadavky, je v jeh zájmu je v rámci přípravné fáze ddatečně zpracvat. Tvrbu a zpracvání dkumentace nesmí pdle zákna prvádět atestační středisk. Obvykle tt prvádí žadatel v úzké splupráci s ddavatelem IS, případně si nechá dkumentaci připravit jiným nezávislým externím ddavatelem. V případě zájmu žadatele Atestační středisk Equica pskytne vlastní šablny pžadvané dkumentace, principiálně vycházející z Metdickéh pkynu k psuzvání způsbilsti k realizaci vazeb ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní nacházejícíh se na adrese Psuzvání referenčníh rzhraní ISVS Psuzvání způsbilsti k realizaci vazeb ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní sestává ze dvu částí, kterými jsu: 1) zkuška - inspekce, 2) stanvení výsledku zkušky inspekční nález. Před zahájením psuzvání žadatel předlží v elektrnické verzi technicku dkumentaci každé pskytvané služby či infrmace (elektrnická verze: Nazev_ISVS_Nazev_sluzby_TDS.dc). Psuzvání referenčníh rzhraní ISVS zapčne na základě psuzení, zda žadatel atestaci předal údaje dstupnsti ISVS d IS ISVS. Pkud nepředal, je tímt zkuška uknčena s výsledkem nesplňuje. Atestační středisk Equica pstupuje při psuzvání referenčníh rzhraní ISVS pdle Metdickéh pkynu k psuzvání způsbilsti k realizaci vazeb ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní, vydanéh Ministerstvem vnitra a zveřejněnéh na jeh webvých stránkách. Pstup psuzvání je stanven pdle knkrétních pdmínek na straně žadatele. STRANA 9 / 14

10 Psuzení suladu datvých prvků pužitých při realizaci vazby s datvými prvky vyhlášenými prstřednictvím ISDP Inspektr Atestačníh střediska Equica věřuje sulad datvých prvků pužitých při realizaci vazby s datvými prvky vyhlášenými prstřednictvím infrmačníh systému datvých prvcích Psuzení suladu realizace vazby s technicku dkumentací služby Inspektr Atestačníh střediska Equica věřuje vazbu s ISVS, který je předmětem atestace, v suladu s technicku dkumentací služby pr všechny pstupy uvedené v technické dkumentaci služby, kterými lze pžádat službu neb infrmaci, neb pr část těcht pstupů, a psudí sulad: 1) dpvědi ISVS na žádst službu neb infrmaci, vč. chybvých hlášení, pkud při realizaci vazby djde k jejich výskytu, s dkumentací služby, 2) realizace vazby s dkumentací služby, 3) způsbu zajištění bezpečnsti pskytvané služby a rzsahu přístupvých právnění a jejich případných mezení pr jedntlivé právněné uživatele služby s bezpečnstní plitiku služby Tabulky psuzení vazby Při psuzvání vazby inspektr zaznamenává svá vyjádření ke každému psuzvanému hledisku pr každu pskytvanu službu neb infrmaci d přehledné tabulky, pd kteru v případě vhdnsti či ptřeby (především u výrků ne ) připjuje svůj kmentář. STRANA 10 / 14

11 Tabulka psuzení vazby: Psuzvaná služba Služba (Infrmace) 1..M Pstup pžádání službu (infrmaci): Sulad datvých prvků Sulad datvých prvků pužitých při realizaci vazby s datvými prvky vyhlášenými prstřednictvím infrmačníh systému datvých prvcích. Sulad dpvědi ISVS Sulad dpvědi ISVS na žádst službu neb infrmaci, vč. chybvých hlášení, pkud při realizaci vazby djde k jejich výskytu, s dkumentací služby. Psuzvaná hlediska Sulad realizace Sulad způsbu vazby zajištění bezpečnsti Sulad realizace vazby s dkumentací služby. Sulad způsbu zajištění bezpečnsti pskytvané služby s bezpečnstní plitiku služby. Sulad rzsahu přístupvých právnění Sulad rzsahu přístupvých právnění a jejich případných mezení pr jedntlivé právněné uživatele služby s bezpečnstní plitiku služby. Pstup 1 ne ne ne ne ne Pstup 2 ne ne ne ne ne Pstup 3 ne ne ne ne ne Pstup N ne ne ne ne ne Kmentář: STRANA 11 / 14

12 Inspekční zpráva - prtkl prvedené zkušce Inspektr zaznamenává údaje zjištěních v průběhu zkušky d inspekční zprávy - prtklu prvedené zkušce ve strukturvané frmě: 1) bchdní firma neb název a sídl neb dručvací adresa žadatele, 2) výčet všech dkumentů, které byly k psuzení předlženy, vč. značení jejich verze, pčtu stran a data jejich schválení žadatelem, 3) název a sídl atestačníh střediska, které prvedl zkušku, 4) jmén (jména) a příjmení fyzické sby, která jménem atestačníh střediska zkušku prvedla, neb zaměstnance atestačníh střediska, který prvedení zkušky řídil, 5) datum zahájení zkušky a datum jejíh uknčení, 6) datum prvedení další zkušky, 7) ppis průběhu zkušky; pkud byla vazba věřvána puze pr část pstupů uvedených v technické dkumentaci služby, kterými lze pžádat službu neb infrmaci, výčet těcht pstupů, 8) vyjádření ke každému psuzvanému hledisku: a), b) ne, pkud: i) realizace vazby není v suladu s technicku dkumentací služby, neb ii) nejsu při uskutečnění vazby pužity vyhlášené datvé prvky, 9) inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění: a) splňuje, b) nesplňuje, 10) jmén (jména) a příjmení zaměstnance atestačníh střediska, který je právněn ke schválení inspekční zprávy - prtklu prvedené zkušce, jeh pdpis a datum schválení inspekční zprávy. Atestační středisk Equica uchvává inspekční zprávu - prtkl prvedené zkušce a psuzvanu dkumentaci 10 let d data vydání inspekčníh certifikátu - atestu Inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění Na základě zjištění učiněných při psuzvání Atestační středisk Equica stanví celkvý výsledek zkušky. Výsledek zkušky splňuje stanví Atestační středisk Equica v případě, že v průběhu psuzvání uvedl d prtklu výrk ke všem psuzvaným hlediskům neb žadatel zjištěné nedstatky v průběhu psuzvání dstranil. V důvdnění výsledku zkušky Atestační středisk Equica uvede knstatvání, že v průběhu psuzvání neshledal žádné nedstatky neb žadatel zjištěné nedstatky dstranil plus ppis dstraněných nedstatků. Výsledek zkušky nesplňuje stanví Atestační středisk Equica v případě, že v průběhu psuzvání uvedl d prtklu výrk ne alespň k jednmu psuzvanému hledisku neb nedšl k předání údajů d IS ISVS. V důvdnění výsledku zkušky Atestační středisk Equica uvede ppis zjištěných nedstatků. STRANA 12 / 14

13 5. Uknčení inspekce V případě výsledku zkušky splňuje Atestační středisk Equica vyhtví Inspekční certifikát - Atest a splu s Inspekční zprávu - prtklem prvedené atestační zkušce jej ve lhůtě 7 pracvních dnů de dne uknčení tét zkušky předá žadateli, a t prti pdpisu předávací dlžky. Atestační středisk Equica sučasně Inspekční zprávu - Prtkl atestační zkušce archivuje v papírvé i elektrnické pdbě Atestační středisk Equica dále zveřejní úspěšné žadatele (zkuška s výsledkem splňuje neb splňuje s výhradu ) v seznamu vystavených certifikátů na svých internetvých stránkách. Úspěšný žadatel je identifikván názvem subjektu žadatele (např. Měst Hlučín neb Český úřad zeměměřický a katastrální ). Údaje prvedené atestaci v předepsané struktuře a včetně neveřejnéh Inspekčníh nálezu - důvdnění výsledku zkušky zašle inspektr dispnující zaručeným elektrnickým pdpisem d 7 pracvních dnů d prvedení atestace na adresu elektrnické pdatelny MVČR Infrmaci vydání Inspekčníh certifikátu - Atestu MVČR uveřejnění ve Věstníku. Zaručený elektrnický pdpis musí být zalžený na kvalifikvaném certifikátu vydaném akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb, neb značený elektrnicku značku Atestačníh střediska Equica, která je zalžena na kvalifikvaném systémvém certifikátu vydaném akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb Opravy výstupních dkumentů inspekce V případě, že jsu ve výstupních dkumentech inspekce (inspekční zpráva, příp. inspekční certifikát) shledány chyby jakéhkliv charakteru, ptm jsu v případě právněnsti pžadavku na jejich dstranění bez zbytečnéh dkladu inspektrem dstraněny, je vydána nvá verze inspekční zprávy, a případně i nvý riginál inspekčníh certifikátu. Půvdní certifikát pzbývá platnsti a musí být navrácen Atestačnímu středisku Equica Struktura údajů prvedené inspekci Název a sídl atestačníh střediska, IČ Název a sídl žadatele atestaci, IČ kntaktní sba a její funkce, telefn, (údaje kntaktní sbě MVČR nezveřejňuje) Předmět atestace* Název ISVS v případě atestace způsbilsti k realizaci vazeb ISVS s jinými ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní Datum zahájení atestace (MVČR nezveřejňuje) Datum uknčení atestace (MVČR nezveřejňuje) Datum vydání inspekčníh Dluhdbé řízení ISVS Způsbilst k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prstřednictvím referenčníh STRANA 13 / 14

14 certifikátu - atestu Výsledek zkušky Datum prvedení další zkušky * Zaškrtněte příslušný druh atestace. Přílha: Inspekční nález - důvdnění výsledku zkušky (MVČR nezveřejňuje). STRANA 14 / 14

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcvé smluvě na pskytvání služeb ze dne 10. 11. 2016 Český rzhlas zřízený záknem č. 484/1991 Sb., Českém rzhlasu nezapisuje se d bchdníh rejstříku se sídlem: Vinhradská 12, 120 99

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Pkyny pr zpracvání přílh ke smluvě pskytvání energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah Přílha č. 1: Ppis výchzíh stavu včetně referenční sptřeby a referenčních nákladů...2 Přílha č. 2: Ppis základních

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (pro subdodavatele a zákazníky)

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (pro subdodavatele a zákazníky) I. Úvd Tyt zásady a pstup při zpracvání bsahují základní infrmace, jak naše splečnst LM Cnstructin s.r.., se sídlem Křižíkva 506/62, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24820831, zapsaná v Obchdním rejstříku

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24. 5. 2018 Pslední aktualizace: 8. 4. 2019 Verze: 1.3 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV Pdmínky pr schválení prvzu RNP APCH 1. Základní ustanvení a) V suladu s pžadavkem ustanvení EU-OPS 1.430 a Ddatku 1 (nvý) k EU-OPS.1.430 (b), bsahují tyt pdmínky pžadavky ÚCL, které musí být splněny žadatelem

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více