CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 H spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi všech prgramů pr rk Je t stav k PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY NÁVOD K INSTALACI 1. Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.34 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.30 Sysel/Syslík klient/server a 2.24 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy máte nalepeny na CD neb si je vyhledejte v systému ipartner (registrační klíče jsu jiné než lni). INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. Ve Win Vista a Win 7 a 8 je nutné, aby byl prgram spuštěn jak správce, jinak se p stažení instalace nespustí. 4. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera (http://ipartner.csh.cz/ a tam klikněte na dkaz Zaregistrujte se jak náš klient) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Většina našich uživatelů se již registrvala v systému ipartner (http://ipartner.csh.cz). C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali a jaký máte kredit pr inslvenční rejstřík. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat. Přejděte na Sysla / Syslíka V lňském rce jsme rzšířili pčet variant prgramu SYSEL verze, které nemají všechny mduly. Následující ceny jsu pr přechd z PX verze na verzi pr jednu firmu a jednu stanici. Přiďte si prgram na splehlivější databázi a jak je vidět z dalšíh ppisu, nvé funkce vznikají hlavně ve verzích. Navíc začínáme uvažvat uknčení pdpry PX verzí. Ppis, c která verze bsahuje, najdete na Sysel PX -> Sysel FAKTURY ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel MINI 3 493,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel STANDARD 6 293,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel BUSINESS ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel PLUS ,- Syslík PX -> Syslík nem ,-

2 Inslvenční rejstřík S hledem na skutečnst, že většina účinků v rámci inslvenčníh řízení je spjena zásadně se zveřejněním v inslvenčním rejstříku, lze jen dpručit, aby zaměstnavatelé průběžně kntrlvali, zda-li není veden prti jejich zaměstnanci inslvenční řízení a zda zaměstnavateli nevznikla pvinnst hradit mzdu v rzsahu náležejícím d majetkvé pdstaty příslušnému inslvenčnímu správci. V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci uhradí celu mzdu, ačkliv byl pvinen její stanvenu část dvést d majetkvé pdstaty, je zde reálné rizik, že inslvenční správce bude úspěšně vymáhat prti zaměstnavateli část mzdy náležející d majetkvé pdstaty. Zaměstnavatel bude mít pvinnst znvu tut částku zaplatit, i když peníze vyplatil zaměstnanci. Nejvyšší sud ČR ptvrdil, že v případě prhlášení knkursu na majetek fyzické sby, patří d knkursní pdstaty také mzda neb plat, které úpadci náleží (jak zaměstnanci) z pracvněprávníh neb jinéh bdbnéh vztahu, jakž i jiné bdbné příjmy, a t v takvém rzsahu, v jakém pdléhají výknu rzhdnutí a t ze zákna. Inslvenční zákn Od 1. ledna 2008 byla právní úprava ZKV nahrazena nvu právní úpravu - Inslvenčním záknem. Níže je pjednán vybraných ustanveních Inslvenčníh zákna, která upravují pvinnst zaměstnavatele hradit část mzdy zaměstnance - dlužníka d majetkvé pdstaty (tj. inslvenčnímu správci). Mzda jak sučást majetkvé pdstaty Stejně jak ZVZ, tak i IS zahrnuje d majetkvé pdstaty mzdu dlužníka, a t v rzsahu, v jakém z ní mhu být při výknu rzhdnutí neb při exekuci uspkjeny přednstní phledávky, tj. zjedndušeně 2/3 z čisté mzdy, která je pnížena základní nezabavitelnu částku. Zahájení inslvenčníh řízení Zahájení inslvenčníh řízení vůči dlužníkvi nemá sam sbě vliv na phledávky dlužníka. Nicméně dlužníci sby, vůči níž byl zahájen inslvenční řízení (např. i zaměstnatel, je-li veden inslvenční řízení vůči jeh zaměstnanci), by měli zkumat, zda nebyl vydán předběžné patření, které nařizuje, že závazky vůči dlužníkvi se mají pskytnut předběžnému správci. Pkud by zaměstnavatel plnil svému zaměstnanci - dlužníkvi p zahájení inslvenčníh řízení a p nařízení předběžnéh patření hledně plnění předběžnému inslvenčnímu správci a takvé plnění by se nedstal d majetkvé pdstaty, nebyl by svéh závazku zprštěn, ledaže by prkázal, že předběžném patření nemhl vědět. Prhlášení úpadku V případě prhlášení úpadku musí inslvenční sud d rzhdnutí úpadku zahrnut i výzvu, aby sby, které mají závazky vůči dlužníkvi (v našem případě závazky zaměstnavatele vůči zaměstnanci - dlužníkvi), nepskytvaly plnění dlužníkvi, ale inslvenčnímu správci. Inslvenční zákn však již výslvně nestanví, c se stane v případě prušení tét pvinnsti, tj. v případě, kdy zaměstnavatel hradí celu mzdu zaměstnanci - dlužníkvi i p prhlášení úpadku. Pdle rzhdnutí NS ČR by se neměla výplata mzdy v rzsahu náležejícím d majetkvé pdstaty prvedená k rukám zaměstnance pvažvat za splnění závazku zaměstnanci, ledaže by se tyt prstředky dstaly d majetkvé pdstaty. Inslvenční správce by prt mhl tyt prstředky úspěšně vymáhat p zaměstnavateli. Zaměstnavatel by tak příslušnu část mzdy zaplatil dvakrát, přičemž získání prstředků zpět d zaměstnance z titulu bezdůvdnéh bhacení by byl pr zaměstnavatele velice prblematické. Byl by zřejmě mžné uvažvat puze přihlášení phledávky zaměstnavatele v rámci inslvenčníh řízení s čekávaným výnsem výrazně nižším než nminální výše takvé phledávky. Nicméně uběhla-li lhůta pr pdání přihlášek phledávek stanvená v rzhdnutí úpadku a phledávka nebude mít charakter phledávky za pdstatu (cž, pdle názru autrů, s hledem na stávající vymezení phledávek za pdstatu dle Inslvenčníh zákna mít nebude), stane se prakticky nevymahatelnu, bude-li inslvenční řízení trvat více let. Prhlášení knkurzu Účinky prhlášení knkurzu nastávají kamžikem zveřejnění rzhdnutí prhlášení knkursu v inslvenčním rejstříku. I v případě prhlášení knkurzu jsu dlužníci dlužníka pvinni hradit své závazky vůči dlužníkvi d majetkvé pdstaty. Ustanvení 249 dst. 2 IZ stanví, bdbně jak 114 IZ, že závazky uhrazené dlužníkvi spadající d majetkvé pdstaty nezanikají, ačkliv byly plněny půvdně právněné sbě. Mžnst zprštění závazku úhradu přím dlužníkvi zákn připuští puze, prkáže-li takvá sba (např. zaměstnavatel), že prhlášení knkursu nemhla vědět neb že vzhledem k klnstem plnění dluhu byl zřejmé, že dlužník plnění vydá d majetkvé pdstaty. Oddlužení V případě zaměstnanců bude pravděpdbně nejčastějším způsbem řešení úpadku ddlužení, které připadá v úvahu puze u dlužníků, kteří nejsu pdnikatelé. Oddlužení lze prvést buď zpeněžením majetkvé pdstaty, neb plněním splátkvéh kalendáře. Bude-li ddlužení řešen prdejem majetkvé pdstaty, tvří v zásadě majetkvu pdstatu majetek dlužníka značení v rzhdnutí, jímž sud schvaluje ddlužení zpeněžením majetkvé pdstaty. D majetkvé pdstaty tak nepatří majetek dlužníka nabytý p kamžiku zveřejnění rzhdnutí schválení ddlužení v inslvenčním rejstříku. Nastanu-li tedy účinky ddlužení zpeněžením majetkvé pdstaty zaměstnance - dlužníka, není zaměstnavatel pvinen vyplácet d majetkvé pdstaty příslušnu část mzdy, na níž vznikl zaměstnanci práv pté, c nastaly účinky ddlužení zpeněžením majetkvé pdstaty. Jiná situace bude v případě ddlužení splněním splátkvéh kalendáře. Již v samtném rzhdnutí schválení tht způsbu ddlužení sud přikáže zaměstnavateli (plátci mzdy) dlužníka, aby p dručení rzhdnutí prváděl ze mzdy srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkvi, ale zasílal je inslvenčnímu správci bez hledu na právní mc rzhdnutí schválení ddlužení plněním splátkvéh kalendáře. Nutn pdtknut, že tt rzhdnutí se plátci mzdy zasílá d vlastních ruku, přičemž právech a pvinnstech plátce mzdy dlužníka p dručení rzhdnutí schválení ddlužení platí přiměření ustanvení bčanskéh sudníh řádu plátci mzdy při výknu rzhdnutí srážkami ze mzdy pvinnéh. S hledem na zde uvedené je mžné dvzvat, že v případě splátkvéh kalendáře je zaměstnavatel pvinen hradit příslušnu část mzdy až kamžikem dručení rzhdnutí ddlužení v suladu s 406 dst. 5 IZ, a nikliv kamžikem zveřejnění v inslvenčním rejstříku.

3 Vzhledem k četným nejasnstem a Vašim dtazům k tét prblematice uvádíme ještě dvětek. Vaše připmínky se čast týkaly th, že sud je pvinen infrmvat zaměstnavatele zahájení inslvenčníh řízení, případně schválení sbníh bankrtu. Tt je bezespru pravda, ale je třeba si uvědmit, že sud vás tét věci (jak zaměstnavatele) skutečně infrmuje puze tím, že vyvěsí infrmaci inslvenci ve veřejně přístupném inslvenčním rejstříku. Tedy nemůžete čekávat, že vám d sudu přijde nějaký dpis v papírvé pdbě neb d datvé schránky. Realizace testvání IČ a RČ v prgramech V prgramech Sysel, Syslík, Syslíček a Dmvník je mžnst zjišťvat, zda dané rdné čísl neb identifikační čísl nemá záznam v inslvenčním rejstříku. V Syslvi a Syslíčkvi se testují záznamy v adresáři, vydaných a přijatých fakturách pdle IČ, v Syslíkvi zaměstnanci pdle RČ a v Dmvníkvi uživatelé bytů pdle RČ neb IČ a záznamy v adresáři pdle IČ. Prtže není mžné pužívat přímé napjení na inslvenční rejstřík, musíme pužívat služeb třetích stran, které jsu bhužel zpplatněné. Cena je 0,50 Kč (+DPH) za zkrácený přístup, kde se zbrazí puze IČ neb RČ a název firmy neb jmén sby, která má záznam v rejstříku (ukázka výstupu je na Další infrmace si musíte vyhledat ručně. Za plný přístup je cena 2,- Kč (+DPH) a v infrmaci máte ještě spisvu značku, název sudu, datum pslední změny, stav a hlavně přímý dkaz (na klik myší), který vás přesměruje přím d inslvenčníh rejstříku neb d IR mnitru (ukázka výstupu je na Zatím budeme prvzvat puze zkrácený přístup, prtže na základě prvedenéh průzkumu je plný přístup malý zájem. Pkud byste měli zájem plný přístup, dejte nám vědět. My však musíme d firmy, d které nakupujeme data kupit buď plný neb zkrácený přístup, takže plný přístup kupíme až v případě, že něj bude dstatečný zájem. Na měsíc únr však máme dvlen nastavit všem, kd již budu pužívat v tmt měsíci testvání, plný přístup za cenu zkrácenéh a ti, kd si službu bjednají již v lednu ji budu mít za měsíc leden zcela zdarma (maximálně však d výše bjednanéh kreditu). Systém funguje na principu kreditu. Předplatíte si určitý pčet testvání a pak můžete tent kredit čerpat. V rámci kalendářníh měsíce můžete jedn IČ neb RČ testvat pakvaně za cenu jednh kreditu. Na knci měsíce systém sečte klik jste testvali jedinečných IČ a RČ (ve všech prgramech) a dečte je d vašeh kreditu. Je však nutné bjednávat zvlášť testvání RČ a zvlášť IČ. Výši kreditu si můžete kntrlvat v systému ipartner v sekci přehledu prgramů. Minimální výše kreditu je 100,- Kč (+DPH), tzn. 200 kreditů pr IČ a RČ dhrmady ve zkráceném přístupu. Službu bjednávejte tak, že našich stránkách zvlíte Přihlášky na akce a ptm Objednávka kreditu pr inslvenční rejstřík. POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Instalace na Windws 8 Nvé verze prgramů lze instalvat na systému Windws 8. Prtže tent systém nemá tlačítl Start a míst něj je tam rzhraní Metr, bsahuje instalace nvu vlbu, zda chcete vytvřit zástupce v menu Start a/neb ikny na plše. Pkud v systému Windws 8 necháte vytvřit zástupce v menu Start, vytvří se ikny v rzhraní Metr a nevypadá t příliš esteticky. Prt dpručujeme na Windws 8 nechat vytvřit ikny na plše a pužívat klasicku plchu. Nastavení přístupu k inslvenčnímu rejstříku V prgramech Sysel, Syslík, Syslíček se přihlašvací údaje zadávají v Servis - Nastavení - Obecné. Na zálžce Další jsu plíčka Kód pr inslvenční rejstřík a Hesl pr inslvenční rejstřík. P úhradě platby za kredit, dstanete tyt údaje. V prgramu Dmvník a Dmvník N se přihlašvací údaje zadávají v Servis Nastavení Firma, sekce Inslvenční rejstřík. V prgramech Sysel/Syslík a Dmvník můžete ještě stanvit, který uživatelský účet má přístup k inslvenčnímu rejstříku. Důležité je t zejména při vzdáleném přístupu, kdy dává např. účetní firma přístup svým klientům d některých evidencí. Mhl by se pak snadn stát, že uživatel se vzdáleným přístupem spustí lustraci všech záznamů v adresáři a vyčerpá vám kredit. Při zakládání uživatelskéh účtu na serveru nyní ještě zadáváte, zda má mít uživatel přístup k inslvenčnímu rejstříku. POZOR! P instalaci nvé verze se všem uživatelským účtům nastaví, že mají přístup! Pkud chcete některému uživateli přístup zakázet, je nutné v definici uživatelských účtů na serveru přístup zakázat. VŠECHNY PROGRAMY VE VERZI (SYSEL/SYSLÍK, DOMOVNÍK) Ochrana subrů PDF heslem V Nastavení - Firma můžete zadat hesl, kterým se bude chránit subr PDF. Při vlastním tisku pak můžete zaškrtnut plíčk PDF chránit heslem (je aktivní puze pkud je hesl vyplněn).

4 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel i PX účetnictví, Syslíček PX i PX Nvé frmuláře pr přiznání daně z příjmu a DPH Pr přiznání daně z příjmu jsu nyní nvé frmuláře: přiznání fyzických sb je vzr 19, přiznání právnických sb je vzr 23. Přiznání DPH je vzr 18. Zárveň byla změněna definice pr elektrnické desílání přiznání DPH d datvé schránky FÚ. Plíčka pr zadání územníh pracviště FÚ Prtže se změnila struktura finančních úřadů - existují krajské FÚ a jejich územní pracviště, přibyl v Nastavení - Firma nvé plíčk Územní pracviště. Zárveň se změnily i kódy pr elektrnické desílání. Je nutné znvu vyplnit plíčk Finančnímu úřadu pr a Územní pracviště v/pr. Dpručujeme pužít číselník (vyvlá se tlačítkem se třemi tečkami), prtže pak se zapíší pravdu ficiální názvy splu se správnými kódy. Pkud psíláte daňvá přiznání d datvé schránky FÚ, nezapmeňte si v prgramu změnit identifikátr datvé schránky vašeh FÚ, nebť se také změnily. Nvý identifikátr najdete pmcí DS kmunikátru pmcí funkce Vyhledat datvpu schránku. Inslvenční rejstřík V adresáři, ve vydaných a přijatých fakturách si můžete testvat, zda firmy nemají záznam v inslvenčním rejstříku. Označte si záznamy, které chcete testvat a pak spusťte Akce - Zjištění inslvence značených záznamů. P testvání se tevře knu webvéh prhlížeče a zbrazí výsledky. Dpručujeme pužívat dávkvé zpracvání, tzn. psílat k testvání více značených záznamů najednu, prtže se tak méně zatěžuje server. Vhdné pužití je například ve vydaných fakturách, kde si vyfitrujete nezaplacené, značíte si je a spustíte test inslvece. A rychle tak zjistíte, d kh už platbu patrně nikdy nedstanete. Neb si můžete prlustrvat th, kmu fakturu vystavujete. Puze Sysel účetnictví Kpie dkladů Ve vydaných a přijatých fakturách, pkladně, deníku a v zakázkách je mžné dělat přím kpii dkladu (není nutné jít cestu přes vzrvý dklad). V Akcích je nvá funkce Kpie dkladu Ctrl + Q, která vytvří kpii dkladu, který máte značen. Exprt kntrly saldúčtů a hlavní knihy d Excelu Výsledek kntrly saldúčtů je mžné exprtvat d Excelu, pdbně pak i hlavní knihu je mžné exprtvat d Excelu. Tisk rekapitulace skladů pdle účtů a ziskvst prdeje Ve skladu můžete tisknput rekapitulaci stavu na skladě pdle jedntlivých účtů, na kterých vedete sklady. Dále můžete tisknut přehled ziskvsti prdeje. Ple Středisk v předkntvaných plžkách bankvníh výpisu Pkud pužíváte předkntaci v plžkách bankvníh výpisu, můžete zde zadat i středisk, které se při zaúčtvání zapíše d deníku. Filtrace a třídění v tisku Náklady a výnsy zakázek V tisku Náklady a výnsy zakázek je nyní mžnst filtrace zakázek na vyřízené, nevyřízené a všechny a mžnst vlby setřídění seznamu. Hrmadné desílání mailu v adresáři Pkud desíláte hrmadně maily v adresáři na značené záznamy (Akce - Hrmadné deslání mailu), můžete nyní před desláním zadat text, předmět a připjené subry. Puze Syslíček PX daňvá evidence PX Přehled příjmech a výdajích OSVČ Byl upraven Přehled příjmech a výdajích OSVČ, který se desílá na ČSSZ pdle nvéh frmuláře pr rk MZDY A PERSONALISTIKA Opět s nvým rkem přichází řada změn ve mzdvých účtárnách. I prgram se musel přizpůsbit, my se pkusíme shrnut t nejdůležitější, c pr vás bude d ledna platit. Nejprve becně: V suvislsti se změnu struktury daňvé správy je pvinnst platit na nvá čísla účtů dvdy daní i zálh na daň. Na naleznete jejich přehled. Nezapmeňte si tat čísla pravit v Servis- Definice Seznamy Účty pr dvdy. Zárveň je třeba, abyste si správně nastavili výchzí frmát pr tisk daňvých tiskpisů. V Servis - Nastavení Firma přibyl nvé plíčk Územní pracviště. Zárveň se změnily i kódy pr elektrnické desílání. Je nutné znvu vyplnit plíčk Finančnímu úřadu pr a Územní pracviště v/pr. Dpručujeme pužít číselník (vyvlá se tlačítkem se třemi tečkami), prtže pak se zapíší pravdu ficiální názvy splu se správnými kódy.

5 Všichni, kd byli pživateli starbníh důchdu k nemají pr letšní rk nárk na dčitatelnu plžku na pplatníka. Také tt je třeba ručně změnit u všech důchdců v kmenvé databázi, na zálžce Parametry mzdy S tut změnu také suvisí úprava daňvéh prhlášení na pplatníka. Mylně byla pskytvána infrmace, že je nutn vyplnit nvé prhlášení u všech zaměstnanců. Nvý frmulář je nutný jen u nvých nástupů, u déle pracujících zaměstnanců je třeba puze dplnit větu tht znění: K nepbírám starbní důchd z důchdvéh pjištění, neb ze zahraničníh pvinnéh pjištění stejnéh druhu. Pdpis.. Pr pdání Vyúčtvání za rk 2012 platí nvé lhůty Vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti d (pkud pdáváte elektrnicky, pak se lhůta prdlužuje d ), Vyúčtvání srážkvé daně má termín d Oznámení úřadu práce plnění pvinnéh pdílu zaměstnávání sb se zdravtním pstižením je nutn devzdat d Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/ Nvé frmuláře pr finanční úřad Vyúčtvání zálh na dani z příjmu vzr čísl 18 Přílha č. 1 Pčet zaměstnanců vzr čísl 12 Přílha č.2 Suhrnné údaje nerezidentů vzr čísl 9 Vyúčtvání srážkvé daně vzr čísl 15 Žádst pukázání měsíčníh bnusu vzr čísl 7 Žádst pukázání bnusu z rčníh zúčtvání vzr čísl 7 Výpčet rčníh zúčtvání zálh vzr čísl 17 Elektrnická verze vyúčtvání daní Vyúčtvání zálh na dani z příjmu včetně přílh 1 a 2 i Vyúčtvání srážkvé daně lze vyexprtvat d XML přes Dplňky Exprt vyúčtvání zálhvé daně d XML ulžit d subru neb Dplňky Exprt vyúčtvání srážkvé daně d XML ulžit d subru. Aktivní je vždy jen ten dplněk, na kterém listu přiznání jste (zálhvá neb srážkvá daň). Pkud musíte vyplnit i přílhy č. 3 a 4 hledně prav, tak si můžete takt vyexprtvané XML načíst na webu Daňvé správy a tam pžadvané přílhy dplnit. Inslvenční rejstřík Ve mzdvé databázi si můžete testvat, zda zaměstnanci nemají záznam v inslvenčním rejstříku. Buď můžete testvat všechny aktivní zaměstnance pmcí Akce Kntrla v inslvenčním rejstříku všichni aktivní zaměstnanci neb si značíte záznamy, které chcete testvat a pak spustíte Akce -- Kntrla v inslvenčním rejstříku značení zaměstnanci. P testvání se tevře kn webvéh prhlížeče a zbrazí výsledky. Dpručujeme pužívat dávkvé zpracvání, tzn. psílat k testvání více značených záznamů najednu, prtže se tak méně zatěžuje server. Sciální pjištění přehled pjistném a dávkách Přehled pjistném a dávkách je v nvé verzi pr rk Platí jak pr tištěnu, tak pr elektrnicku verzi, kde budete vlit PVPOJ Důchdvé spření Ve kmenvé databázi je nvě zálžka Sciální pjištění rzdělena na další pdzálžky: Parametry sciálníh pjištění zde lze nvě v plžce Typ sciálníh pjištění vybrat variantu Důchdvé spření 2. pilíř Důchdvé spření zatím je skryta během únra zde budu zbrazeny ptřebné údaje k důchdvému spření. Účast na důchdvém spření je v praxi mžná až d první srážka a dvd prběhne v dubnu při výpčtu březnvých výplat. Evidence pdle 37 dst. 2 písm. c zákna 582/1991 Sb. zde jsu uvedeny vylučené dby, při kterých byl zúčtván příjem a je pvinnst je d evidvat. K tmu přísluší tiskpis Tisky Sciální pjištění přehledy Evidence vylučených db se zúčtvaným příjmem. Během únra bude dplněna funkce na autmatické vyšetření těcht údajů ze zpracvaných mezd. Cizzemské pjištění zde jsu infrmace cizzemském pjištění Slidární zvýšení daně Slidární daň bude autmaticky vypčtena a přičtena k zálze na daň. Pr rk 2013 se dvádí při překrčení částky ,-Kč. Mzdvý list Od rku 2013 je nvá verze mzdvéh listu, která nvě bsahuje: základ, ze kteréh se pčítá slidární daň slidární daň (nepvinný údaj je už bsažen v zálhvé dani, ale je zbrazen pr přehlednst) plátce důchdu pvinně se uvádí, pkud se jedná starbní důchd pdle 31 pr pedaggické pracvníky přibyl nvé sledvání db samstudia ve dnech i hdinách (puze pr verzi ) Puze Syslík mzdy a persnalistika Odesílání výplatních pásek em V kmenvé databázi na zálžce Parametry mzdy přibyl plíčk Způsb distribuce pásek je t nvá vlba pr vás, kd chcete zasílat výplatní pásky em. Zde si můžete rzhdnut, zda chcete pásku puze tisknut, puze zasílat em, neb pužít

6 kmbinaci bu variant. Pkud budete pásku psílat, je nutn vyplnit také vu adresu zaměstnance, případně pužít hesl pr PDF, tt hesl pak bude vyžadván při tevření pásky. Nvé tiskvé sestavy: v kmenvé databázi najdete nvu tiskvu sestavu Osbní karta zaměstnance která bsahuje všechny nutné persnální údaje a bude služit k evidenční a kntrlní činnsti mzdvé účtárny. Sestavu si můžete vytisknut pr jednh, případně všechny zaměstnance a pracvníkem nechat ptvrdit správnst údajů, případně změny, které nastaly. Další nvinku je pak v Tisk Pracvní smluva nvá Verze 6 ddatek k pracvní smluvě (prdlužení), kde můžete jednduše upravit vaši stávající pracvní smluvu a změny v ní uvedené Ve mzdvé databázi, pak dšl k výraznější změně při tisku pásek, právě s hledem na výše ppsanu mžnst zasílání pásek em: Pkud je NASTAVENÍ: Tisk všeh bez hledu na způsb distribuce zaškrtnuté (aktivní), tak se u těcht tří tisků vytisknu všechny výplatní pásky pdle zadaných kritérií (pr značená střediska či výplatní místa). Pkud není NASTAVENÍ: Tisk všeh bez hledu na způsb distribuce zaškrtnuté (neaktivní), tak se u těcht tří tisků vytisknu puze výplatní pásky pdle zadaných kritérií (pr značená střediska či výplatní místa), které mají ve způsbu distribuce uveden Tisk. Pslat - jednh zaměstnance (sbní čísl) D u se jak přílha vygenerují všechny výplatní pásky, které mají stejné sbní čísl, jak aktuální zaměstnanec. Způsb distribuce výplatních pásek se nebere v úvahu. Přílha bude chráněna heslem, pkud je u zaměstnance vyplněn. Přílha může být i pdepsána pdpisvým certifikátem (lze nastavit v Uživatelích prgramu). Pkud u zaměstnance není vyplněn , tak se zbrazí dialg, kam se zadá vá adresa pr zaslání. Pslat - všechny zaměstnance se způsbem distribuce em Pr každé sbní čísl se d u jak přílha vygenerují všechny výplatní pásky, které mají stejné sbní čísl a Způsb distribuce výplatních pásek je nastaven na . Přílha bude chráněna heslem, pkud je u zaměstnance vyplněn. Přílha může být i pdepsána pdpisvým certifikátem (lze nastavit v Uživatelích prgramu). V Hrmadném příkazu je také nvá tiskvá sestava Tisk rekapitulace hrmadnéh příkazu kde si můžete zkntrlvat, c a kmu zasíláte. Optimalizace rychlsti výpčtu mzdy Pkud chcete ušetřit čas při své práci, můžete si v Servis Nastavení Firma na zálžce Parametry zatrhnut plíčk Nepčítat průměr na nemc djde k výraznému urychlení inicializace mezd. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty Přehled dlužníků dluh převyšující násbek předpisu plateb V sestavě Přehled dlužníků (Předpisy plateb Tisky Přehled dlužníků) je mžné vytisknut dlužníky, jejichž dluh dpvídá nastavenému násbku aktuálníh předpisu plateb. Aktuálním předpisem je míněn pslední předpis sby ve zkumaném bdbí. Násbek je mžné nastavit při tisku sestavy v dialgu pr parametry tisku p zaškrnutí plíčka Puze dluhy vyšší než násbek předpisu. Výchzí hdnta jsu 3 měsíce. Nvé sestavy evidenční listů d Od byly šablny evidenčních listů nahrazeny nvými šablnami. Sestavy vypadají vzhledvě stejně jak dsud pužívané, jen musely být kvůli rstucím pžadavkům na elektrnické zasílání evidenčních listů udělány jiným způsbem (jedná se nvé šablny). Elektrnické zasílání evidenčních listů fungval již nyní, ale s mezením (nebyl mžné subežné zasílání z více klientů sučasně). Máte-li upravené stávající šablny evidenčních listů, bude prgram nabízet k tisku jednak dsud pužívané sestavy, tak i nvé sestavy, můžete si tedy vybrat, kteru verzi sestavy chcete tisknut. Neexistuje-li žádná upravená sestava dsud pužívaných šabln (subry QRU), bude prgram nabízet puze nvé verze. Existují-li upravené dsud pužívané verze sestav, jsu v menu Tisky tyt tisky dplněny značení "půvdní". Chcete-li pužívat puze nvé verze evidenčních listů, stačí z adresáře tiskvých sestav dstranit subry, které splňují tut pdmínku: OBEV*.QRU Úpravy se týkají i hrmadnéh tisku evidenčních listů. Není nutné značvat bjekty, pr které se má prvést hrmadný tisk, hrmadný tisk funguje pr vyfiltrvané bjekty. V menu Tisky se hrmadný tisk nachází v sekci Evidenční list - hrmadné tisky. Zvlíte-li variantu Pr vyfiltrvané bjekty, pstupně se vytisknu evidenční listy pr vyfiltrvané bjekty jak samstatné sestavy, může se tedy hrmadný tisk prvádět pr různé typy bjektu (nájemní, družstevní, nebyt, apd.). Zvlíte-li variantu Pr vyfiltrvané bjekty (stejný druh pr keficient), prgram vygeneruje puze jednu sestavu, která bude bsahvat bjekty, které splňují pdmínku filtru, všem navíc mají stejný druh pr keficient jak bjekt, který je právě značen. Tat varianta je vhdná například pr případ, kdy chcete více evidenčních listů ulžit d jednh PDF subru. Splátkvé kalendáře Pkud se rzhdnete některému uživateli bytu dluh na předpisu rzlžit d více splátek a chcete mít přehled, jak prbíhá splácení dluhu, je mžné využít nvu funkci pr splátkvé kalendáře. Funkce pracuje tak, že si v evidenci Osby na zálžce Splátkvé

7 kalendáře zalžíte nvý splátkvý kalendář. Zvlíte mu nějaké značení a p ulžení stisknete tlačítk Vygenervat splátkvý kalendář. Zvlíte bdbí předpisů plateb, které mají vstupit d splátkvéh kalendáře. Pak se zbrazí seznam všech nezaplacených předpisů plateb pr zvlené dbí. V tmt seznamu máte mžnst ještě dstranit slžky, které d splátkvéh kalendáře nemají vstupvat. P výběru slžek zvlíte slžku, pd kteru se mají slžky zapsat d předpisu plateb (měl by se jednat slžku například s názvem Splátkvý kalendář typu Jiná tu zalžíte v Servis Druhy slžek). Zvlíte výši měsíční splátky a pčáteční měsíc splácení. P dsuhlasení těcht údajů se d předpisu plateb vygenerují splátky a dlužné předpisy plateb, které jsu vázány na vygenervaný splátkvý kalendář, jsu uhrazeny platbu se speciálním příznakem. V předpise plateb jsu pak tyt předpisy plateb značeny mdru barvu. Splátky jsu v předpise plateb značeny zelenu barvu. Abyste rzlišili, které příchzí platby jsu platby běžnéh předpisu a platby splátek, dpručujeme pr párvání plateb s předpisy pužívat specifický symbl plateb (více tmt režimu prplácení najdete v nápvědě k prgramu Dmvník v evidenci Výběr subjektu, sekce Párvání plateb pdle specifickéh symblu). Když djde ke kmpletnímu dplacení splátkvéh kalendáře, tedy k vyrvnání dluhu, kteréh se splátkvý kalendář týkal, tak v tmt splátkvém kalendáři spustíte funkci Zrušit splátkvý kalendář, čímž djde k dstranění splátek z předpisu plateb a přesunu úhrad na předpisy, na které byl splátkvý kalendář vygenerván. Splátkvý kalendář je mžné zrušit i při jeh ne zcela kmpletním zaplacení, k přesunu úhrad djde rvněž. Chcete-li splátky přenášet prstřednictvím SIPO, je t mžné. V tmt případě se musí v druhu slžky pr splátkvý kalendář nastavit kód pplatku SIPO, pd kterým se budu splátky přenášet (musí být rzdílný d kódů pplatku, které se pužívají pr přenst standardníh předpisu plateb). Dále je třeba v nastavení SIPO v subjektu zaškrtnut plíčk Exprtvat splátky d SIPO. K vyhdncení splátkvých kalendářů služí sestavy v evidenci bjektů Tisky Splátkvé kalendáře, kde si můžete zbrazit seznam všech splátkvých kalendářů, splátkvých kalendářů, které mají některé splátky neuhrazené v dbě splatnsti a splátkvých kalendářů, které mají splacené všechny splátky a které je třeba převést d předpisu plateb. Genervání variabilníh symblu sb číselnu řadu Variabilní symbl sb je mžné genervat číselnu řadu. Funkce se pr subjekt aktivuje zaškrnutím plíčka Genervat VS řadu v nastavení subjektu. Pté je třeba v definici číselných řad (Servis - Definice - Číselné řady) nadefinvat číselné řady, které se budu pužívat pr genervání variabilních symblů, řad může být více pr různé mnžiny bjektů. Dplňkvé předčíslí a čísl řady, které se má pužívat pr genervání variabilních symblů, se nastavuje v evidenci celků (plíčka Čísl řady VS, Předpna VS na zálžce Celek II). Více celků může pužívat stejné nastavení, tedy stejnu řadu a stejnu předpnu. Keficient pr výpčet plchy pr TUV Nyní je mžné nastavit i keficient pr výpčet plchy pr TUV, prtže zejména u nebytvých prstr nepstačuje puze určení, že se plcha buď pčítá celu plchu neb vůbec d plchy pr TUV. Nyní se p zaškrnutí plíčka Plcha pr TUV ještě zbrazí plíčk Keficient pr TUV, jehž výchzí hdnta je Sazby nájemnéh u jedntlivých plch Nyní je mžné zadávat sazbu za m2 k jedntlivým plchám, pkud ne všechny plchy mají stejnu sazbu za m2. Sazby se zadávají d plíčka Měs. sazba nájemnéh v jedntlivých plchách. Sazby u jedntlivých plch se budu brát v úvahu puze v případě, je-li sazba zadaná u bjektu nulvá. Dmvník nebyty Exprt faktur z vyúčtvání d účetnictví Při exprtu faktur z vyúčtvání d účetnictví Sysel je mžné nastavit rzsah DUZP, stejně jak u exprtu faktur z předpisů plateb. Dmvník byty + nebyty Upzrnění na blížící se termíny Máte-li nastavené upzrnění na blížící se termíny, tak událsti, které vycházejí z evidence Pžadavků, se nyní zbrazují samstatně a nejsu již zbrazeny splečně s termíny revizí a prav. Číselné řady U číselné řady je mžné nastavit, aby se nenastavvala příští hdnta na hdntu 1 při pužití řady v následujícím rce. T zajistíte tak, že v nastavení číselné řady zaškrnete plíčk Nenulvat. Pak je nutné ještě nastavit příští hdntu. PVS Kmunikátr PVS KOMUNIKÁTOR Knihvna PVPOJ Přidání nvéh dkumentu PVPOJ13 (Přehled výši pjistnéh). Definice dkumentu se p spuštění nvé verze sama naimprtuje. Kntrlní knihvna zpřístupňuje náhledy a prvádí lgicku kntrlu dkumentu před desláním.

8 DS Kmunikátr DS KOMUNIKÁTOR Ukládání jak ZFO při stažení zprávy Prgram nyní při desílání a přijímání zpráv ukládá ZFO subry na disk pdle nastavení v knfiguračním subru cshisds.ini. V tmt INI subru je mžné dplnit d sekce [OPTIONS] hdntu prměnné s názvem hplzf_base_flder, která bude udávat cestu ke křenvé slžce strmu pr ukládání ZFO subrů. např. hplzf_base_flder=\\mjepc\sharename\hplsystems Cesta ke křenvé slžce může neb nemusí bsahvat závěrečné lmítk. Pkud v HISDS.INI subru v sekci [OPTIONS] nebude hdnta hplzf_base_flder přítmna, funkce ukládání ZFO při stažení zprávy nebude aktivvána. Přijaté zprávy jsu ukládány d slžky <hplzf_base_flder>\<id schránky>\inbx\<yyyymm> Odeslané zprávy jsu ukládány d slžky <hplzf_base_flder>\<id schránky>\utbx\<yyyymm> PŘIPRAVUJEME Nesplehlivý plátce Až bude k dispzici webvá služba, kteru bude mžné hledat tzv. nesplehlivé plátce, zabudujeme d prgramu funkci, kteru bude mžné firmy testvat. I prt dpručuji zaregistrvat se d ipartnera, prtže pak budete ihned tét funkci infrmváni.

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 5. září 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 14. srpna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Legislativní změny od modul PAM

Legislativní změny od modul PAM Legislativní změny d 1. 1. 2017 - mdul PAM 1. NAŘÍZENÍ VLÁDY 336/2016 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ NV 567/2006 Sb. O MINIMÁLNÍ MZDĚ, O NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍCH ZARUČENÉ MZDY. MINIMÁLNÍ MZDA Výše měsíční minimální mzdy

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2011 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více