CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 H spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi všech prgramů pr rk Je t stav k PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY NÁVOD K INSTALACI 1. Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.34 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.30 Sysel/Syslík klient/server a 2.24 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy máte nalepeny na CD neb si je vyhledejte v systému ipartner (registrační klíče jsu jiné než lni). INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. Ve Win Vista a Win 7 a 8 je nutné, aby byl prgram spuštěn jak správce, jinak se p stažení instalace nespustí. 4. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera (http://ipartner.csh.cz/ a tam klikněte na dkaz Zaregistrujte se jak náš klient) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Většina našich uživatelů se již registrvala v systému ipartner (http://ipartner.csh.cz). C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali a jaký máte kredit pr inslvenční rejstřík. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat. Přejděte na Sysla / Syslíka V lňském rce jsme rzšířili pčet variant prgramu SYSEL verze, které nemají všechny mduly. Následující ceny jsu pr přechd z PX verze na verzi pr jednu firmu a jednu stanici. Přiďte si prgram na splehlivější databázi a jak je vidět z dalšíh ppisu, nvé funkce vznikají hlavně ve verzích. Navíc začínáme uvažvat uknčení pdpry PX verzí. Ppis, c která verze bsahuje, najdete na Sysel PX -> Sysel FAKTURY ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel MINI 3 493,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel STANDARD 6 293,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel BUSINESS ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel PLUS ,- Syslík PX -> Syslík nem ,-

2 Inslvenční rejstřík S hledem na skutečnst, že většina účinků v rámci inslvenčníh řízení je spjena zásadně se zveřejněním v inslvenčním rejstříku, lze jen dpručit, aby zaměstnavatelé průběžně kntrlvali, zda-li není veden prti jejich zaměstnanci inslvenční řízení a zda zaměstnavateli nevznikla pvinnst hradit mzdu v rzsahu náležejícím d majetkvé pdstaty příslušnému inslvenčnímu správci. V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci uhradí celu mzdu, ačkliv byl pvinen její stanvenu část dvést d majetkvé pdstaty, je zde reálné rizik, že inslvenční správce bude úspěšně vymáhat prti zaměstnavateli část mzdy náležející d majetkvé pdstaty. Zaměstnavatel bude mít pvinnst znvu tut částku zaplatit, i když peníze vyplatil zaměstnanci. Nejvyšší sud ČR ptvrdil, že v případě prhlášení knkursu na majetek fyzické sby, patří d knkursní pdstaty také mzda neb plat, které úpadci náleží (jak zaměstnanci) z pracvněprávníh neb jinéh bdbnéh vztahu, jakž i jiné bdbné příjmy, a t v takvém rzsahu, v jakém pdléhají výknu rzhdnutí a t ze zákna. Inslvenční zákn Od 1. ledna 2008 byla právní úprava ZKV nahrazena nvu právní úpravu - Inslvenčním záknem. Níže je pjednán vybraných ustanveních Inslvenčníh zákna, která upravují pvinnst zaměstnavatele hradit část mzdy zaměstnance - dlužníka d majetkvé pdstaty (tj. inslvenčnímu správci). Mzda jak sučást majetkvé pdstaty Stejně jak ZVZ, tak i IS zahrnuje d majetkvé pdstaty mzdu dlužníka, a t v rzsahu, v jakém z ní mhu být při výknu rzhdnutí neb při exekuci uspkjeny přednstní phledávky, tj. zjedndušeně 2/3 z čisté mzdy, která je pnížena základní nezabavitelnu částku. Zahájení inslvenčníh řízení Zahájení inslvenčníh řízení vůči dlužníkvi nemá sam sbě vliv na phledávky dlužníka. Nicméně dlužníci sby, vůči níž byl zahájen inslvenční řízení (např. i zaměstnatel, je-li veden inslvenční řízení vůči jeh zaměstnanci), by měli zkumat, zda nebyl vydán předběžné patření, které nařizuje, že závazky vůči dlužníkvi se mají pskytnut předběžnému správci. Pkud by zaměstnavatel plnil svému zaměstnanci - dlužníkvi p zahájení inslvenčníh řízení a p nařízení předběžnéh patření hledně plnění předběžnému inslvenčnímu správci a takvé plnění by se nedstal d majetkvé pdstaty, nebyl by svéh závazku zprštěn, ledaže by prkázal, že předběžném patření nemhl vědět. Prhlášení úpadku V případě prhlášení úpadku musí inslvenční sud d rzhdnutí úpadku zahrnut i výzvu, aby sby, které mají závazky vůči dlužníkvi (v našem případě závazky zaměstnavatele vůči zaměstnanci - dlužníkvi), nepskytvaly plnění dlužníkvi, ale inslvenčnímu správci. Inslvenční zákn však již výslvně nestanví, c se stane v případě prušení tét pvinnsti, tj. v případě, kdy zaměstnavatel hradí celu mzdu zaměstnanci - dlužníkvi i p prhlášení úpadku. Pdle rzhdnutí NS ČR by se neměla výplata mzdy v rzsahu náležejícím d majetkvé pdstaty prvedená k rukám zaměstnance pvažvat za splnění závazku zaměstnanci, ledaže by se tyt prstředky dstaly d majetkvé pdstaty. Inslvenční správce by prt mhl tyt prstředky úspěšně vymáhat p zaměstnavateli. Zaměstnavatel by tak příslušnu část mzdy zaplatil dvakrát, přičemž získání prstředků zpět d zaměstnance z titulu bezdůvdnéh bhacení by byl pr zaměstnavatele velice prblematické. Byl by zřejmě mžné uvažvat puze přihlášení phledávky zaměstnavatele v rámci inslvenčníh řízení s čekávaným výnsem výrazně nižším než nminální výše takvé phledávky. Nicméně uběhla-li lhůta pr pdání přihlášek phledávek stanvená v rzhdnutí úpadku a phledávka nebude mít charakter phledávky za pdstatu (cž, pdle názru autrů, s hledem na stávající vymezení phledávek za pdstatu dle Inslvenčníh zákna mít nebude), stane se prakticky nevymahatelnu, bude-li inslvenční řízení trvat více let. Prhlášení knkurzu Účinky prhlášení knkurzu nastávají kamžikem zveřejnění rzhdnutí prhlášení knkursu v inslvenčním rejstříku. I v případě prhlášení knkurzu jsu dlužníci dlužníka pvinni hradit své závazky vůči dlužníkvi d majetkvé pdstaty. Ustanvení 249 dst. 2 IZ stanví, bdbně jak 114 IZ, že závazky uhrazené dlužníkvi spadající d majetkvé pdstaty nezanikají, ačkliv byly plněny půvdně právněné sbě. Mžnst zprštění závazku úhradu přím dlužníkvi zákn připuští puze, prkáže-li takvá sba (např. zaměstnavatel), že prhlášení knkursu nemhla vědět neb že vzhledem k klnstem plnění dluhu byl zřejmé, že dlužník plnění vydá d majetkvé pdstaty. Oddlužení V případě zaměstnanců bude pravděpdbně nejčastějším způsbem řešení úpadku ddlužení, které připadá v úvahu puze u dlužníků, kteří nejsu pdnikatelé. Oddlužení lze prvést buď zpeněžením majetkvé pdstaty, neb plněním splátkvéh kalendáře. Bude-li ddlužení řešen prdejem majetkvé pdstaty, tvří v zásadě majetkvu pdstatu majetek dlužníka značení v rzhdnutí, jímž sud schvaluje ddlužení zpeněžením majetkvé pdstaty. D majetkvé pdstaty tak nepatří majetek dlužníka nabytý p kamžiku zveřejnění rzhdnutí schválení ddlužení v inslvenčním rejstříku. Nastanu-li tedy účinky ddlužení zpeněžením majetkvé pdstaty zaměstnance - dlužníka, není zaměstnavatel pvinen vyplácet d majetkvé pdstaty příslušnu část mzdy, na níž vznikl zaměstnanci práv pté, c nastaly účinky ddlužení zpeněžením majetkvé pdstaty. Jiná situace bude v případě ddlužení splněním splátkvéh kalendáře. Již v samtném rzhdnutí schválení tht způsbu ddlužení sud přikáže zaměstnavateli (plátci mzdy) dlužníka, aby p dručení rzhdnutí prváděl ze mzdy srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkvi, ale zasílal je inslvenčnímu správci bez hledu na právní mc rzhdnutí schválení ddlužení plněním splátkvéh kalendáře. Nutn pdtknut, že tt rzhdnutí se plátci mzdy zasílá d vlastních ruku, přičemž právech a pvinnstech plátce mzdy dlužníka p dručení rzhdnutí schválení ddlužení platí přiměření ustanvení bčanskéh sudníh řádu plátci mzdy při výknu rzhdnutí srážkami ze mzdy pvinnéh. S hledem na zde uvedené je mžné dvzvat, že v případě splátkvéh kalendáře je zaměstnavatel pvinen hradit příslušnu část mzdy až kamžikem dručení rzhdnutí ddlužení v suladu s 406 dst. 5 IZ, a nikliv kamžikem zveřejnění v inslvenčním rejstříku.

3 Vzhledem k četným nejasnstem a Vašim dtazům k tét prblematice uvádíme ještě dvětek. Vaše připmínky se čast týkaly th, že sud je pvinen infrmvat zaměstnavatele zahájení inslvenčníh řízení, případně schválení sbníh bankrtu. Tt je bezespru pravda, ale je třeba si uvědmit, že sud vás tét věci (jak zaměstnavatele) skutečně infrmuje puze tím, že vyvěsí infrmaci inslvenci ve veřejně přístupném inslvenčním rejstříku. Tedy nemůžete čekávat, že vám d sudu přijde nějaký dpis v papírvé pdbě neb d datvé schránky. Realizace testvání IČ a RČ v prgramech V prgramech Sysel, Syslík, Syslíček a Dmvník je mžnst zjišťvat, zda dané rdné čísl neb identifikační čísl nemá záznam v inslvenčním rejstříku. V Syslvi a Syslíčkvi se testují záznamy v adresáři, vydaných a přijatých fakturách pdle IČ, v Syslíkvi zaměstnanci pdle RČ a v Dmvníkvi uživatelé bytů pdle RČ neb IČ a záznamy v adresáři pdle IČ. Prtže není mžné pužívat přímé napjení na inslvenční rejstřík, musíme pužívat služeb třetích stran, které jsu bhužel zpplatněné. Cena je 0,50 Kč (+DPH) za zkrácený přístup, kde se zbrazí puze IČ neb RČ a název firmy neb jmén sby, která má záznam v rejstříku (ukázka výstupu je na Další infrmace si musíte vyhledat ručně. Za plný přístup je cena 2,- Kč (+DPH) a v infrmaci máte ještě spisvu značku, název sudu, datum pslední změny, stav a hlavně přímý dkaz (na klik myší), který vás přesměruje přím d inslvenčníh rejstříku neb d IR mnitru (ukázka výstupu je na Zatím budeme prvzvat puze zkrácený přístup, prtže na základě prvedenéh průzkumu je plný přístup malý zájem. Pkud byste měli zájem plný přístup, dejte nám vědět. My však musíme d firmy, d které nakupujeme data kupit buď plný neb zkrácený přístup, takže plný přístup kupíme až v případě, že něj bude dstatečný zájem. Na měsíc únr však máme dvlen nastavit všem, kd již budu pužívat v tmt měsíci testvání, plný přístup za cenu zkrácenéh a ti, kd si službu bjednají již v lednu ji budu mít za měsíc leden zcela zdarma (maximálně však d výše bjednanéh kreditu). Systém funguje na principu kreditu. Předplatíte si určitý pčet testvání a pak můžete tent kredit čerpat. V rámci kalendářníh měsíce můžete jedn IČ neb RČ testvat pakvaně za cenu jednh kreditu. Na knci měsíce systém sečte klik jste testvali jedinečných IČ a RČ (ve všech prgramech) a dečte je d vašeh kreditu. Je však nutné bjednávat zvlášť testvání RČ a zvlášť IČ. Výši kreditu si můžete kntrlvat v systému ipartner v sekci přehledu prgramů. Minimální výše kreditu je 100,- Kč (+DPH), tzn. 200 kreditů pr IČ a RČ dhrmady ve zkráceném přístupu. Službu bjednávejte tak, že našich stránkách zvlíte Přihlášky na akce a ptm Objednávka kreditu pr inslvenční rejstřík. POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Instalace na Windws 8 Nvé verze prgramů lze instalvat na systému Windws 8. Prtže tent systém nemá tlačítl Start a míst něj je tam rzhraní Metr, bsahuje instalace nvu vlbu, zda chcete vytvřit zástupce v menu Start a/neb ikny na plše. Pkud v systému Windws 8 necháte vytvřit zástupce v menu Start, vytvří se ikny v rzhraní Metr a nevypadá t příliš esteticky. Prt dpručujeme na Windws 8 nechat vytvřit ikny na plše a pužívat klasicku plchu. Nastavení přístupu k inslvenčnímu rejstříku V prgramech Sysel, Syslík, Syslíček se přihlašvací údaje zadávají v Servis - Nastavení - Obecné. Na zálžce Další jsu plíčka Kód pr inslvenční rejstřík a Hesl pr inslvenční rejstřík. P úhradě platby za kredit, dstanete tyt údaje. V prgramu Dmvník a Dmvník N se přihlašvací údaje zadávají v Servis Nastavení Firma, sekce Inslvenční rejstřík. V prgramech Sysel/Syslík a Dmvník můžete ještě stanvit, který uživatelský účet má přístup k inslvenčnímu rejstříku. Důležité je t zejména při vzdáleném přístupu, kdy dává např. účetní firma přístup svým klientům d některých evidencí. Mhl by se pak snadn stát, že uživatel se vzdáleným přístupem spustí lustraci všech záznamů v adresáři a vyčerpá vám kredit. Při zakládání uživatelskéh účtu na serveru nyní ještě zadáváte, zda má mít uživatel přístup k inslvenčnímu rejstříku. POZOR! P instalaci nvé verze se všem uživatelským účtům nastaví, že mají přístup! Pkud chcete některému uživateli přístup zakázet, je nutné v definici uživatelských účtů na serveru přístup zakázat. VŠECHNY PROGRAMY VE VERZI (SYSEL/SYSLÍK, DOMOVNÍK) Ochrana subrů PDF heslem V Nastavení - Firma můžete zadat hesl, kterým se bude chránit subr PDF. Při vlastním tisku pak můžete zaškrtnut plíčk PDF chránit heslem (je aktivní puze pkud je hesl vyplněn).

4 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel i PX účetnictví, Syslíček PX i PX Nvé frmuláře pr přiznání daně z příjmu a DPH Pr přiznání daně z příjmu jsu nyní nvé frmuláře: přiznání fyzických sb je vzr 19, přiznání právnických sb je vzr 23. Přiznání DPH je vzr 18. Zárveň byla změněna definice pr elektrnické desílání přiznání DPH d datvé schránky FÚ. Plíčka pr zadání územníh pracviště FÚ Prtže se změnila struktura finančních úřadů - existují krajské FÚ a jejich územní pracviště, přibyl v Nastavení - Firma nvé plíčk Územní pracviště. Zárveň se změnily i kódy pr elektrnické desílání. Je nutné znvu vyplnit plíčk Finančnímu úřadu pr a Územní pracviště v/pr. Dpručujeme pužít číselník (vyvlá se tlačítkem se třemi tečkami), prtže pak se zapíší pravdu ficiální názvy splu se správnými kódy. Pkud psíláte daňvá přiznání d datvé schránky FÚ, nezapmeňte si v prgramu změnit identifikátr datvé schránky vašeh FÚ, nebť se také změnily. Nvý identifikátr najdete pmcí DS kmunikátru pmcí funkce Vyhledat datvpu schránku. Inslvenční rejstřík V adresáři, ve vydaných a přijatých fakturách si můžete testvat, zda firmy nemají záznam v inslvenčním rejstříku. Označte si záznamy, které chcete testvat a pak spusťte Akce - Zjištění inslvence značených záznamů. P testvání se tevře knu webvéh prhlížeče a zbrazí výsledky. Dpručujeme pužívat dávkvé zpracvání, tzn. psílat k testvání více značených záznamů najednu, prtže se tak méně zatěžuje server. Vhdné pužití je například ve vydaných fakturách, kde si vyfitrujete nezaplacené, značíte si je a spustíte test inslvece. A rychle tak zjistíte, d kh už platbu patrně nikdy nedstanete. Neb si můžete prlustrvat th, kmu fakturu vystavujete. Puze Sysel účetnictví Kpie dkladů Ve vydaných a přijatých fakturách, pkladně, deníku a v zakázkách je mžné dělat přím kpii dkladu (není nutné jít cestu přes vzrvý dklad). V Akcích je nvá funkce Kpie dkladu Ctrl + Q, která vytvří kpii dkladu, který máte značen. Exprt kntrly saldúčtů a hlavní knihy d Excelu Výsledek kntrly saldúčtů je mžné exprtvat d Excelu, pdbně pak i hlavní knihu je mžné exprtvat d Excelu. Tisk rekapitulace skladů pdle účtů a ziskvst prdeje Ve skladu můžete tisknput rekapitulaci stavu na skladě pdle jedntlivých účtů, na kterých vedete sklady. Dále můžete tisknut přehled ziskvsti prdeje. Ple Středisk v předkntvaných plžkách bankvníh výpisu Pkud pužíváte předkntaci v plžkách bankvníh výpisu, můžete zde zadat i středisk, které se při zaúčtvání zapíše d deníku. Filtrace a třídění v tisku Náklady a výnsy zakázek V tisku Náklady a výnsy zakázek je nyní mžnst filtrace zakázek na vyřízené, nevyřízené a všechny a mžnst vlby setřídění seznamu. Hrmadné desílání mailu v adresáři Pkud desíláte hrmadně maily v adresáři na značené záznamy (Akce - Hrmadné deslání mailu), můžete nyní před desláním zadat text, předmět a připjené subry. Puze Syslíček PX daňvá evidence PX Přehled příjmech a výdajích OSVČ Byl upraven Přehled příjmech a výdajích OSVČ, který se desílá na ČSSZ pdle nvéh frmuláře pr rk MZDY A PERSONALISTIKA Opět s nvým rkem přichází řada změn ve mzdvých účtárnách. I prgram se musel přizpůsbit, my se pkusíme shrnut t nejdůležitější, c pr vás bude d ledna platit. Nejprve becně: V suvislsti se změnu struktury daňvé správy je pvinnst platit na nvá čísla účtů dvdy daní i zálh na daň. Na naleznete jejich přehled. Nezapmeňte si tat čísla pravit v Servis- Definice Seznamy Účty pr dvdy. Zárveň je třeba, abyste si správně nastavili výchzí frmát pr tisk daňvých tiskpisů. V Servis - Nastavení Firma přibyl nvé plíčk Územní pracviště. Zárveň se změnily i kódy pr elektrnické desílání. Je nutné znvu vyplnit plíčk Finančnímu úřadu pr a Územní pracviště v/pr. Dpručujeme pužít číselník (vyvlá se tlačítkem se třemi tečkami), prtže pak se zapíší pravdu ficiální názvy splu se správnými kódy.

5 Všichni, kd byli pživateli starbníh důchdu k nemají pr letšní rk nárk na dčitatelnu plžku na pplatníka. Také tt je třeba ručně změnit u všech důchdců v kmenvé databázi, na zálžce Parametry mzdy S tut změnu také suvisí úprava daňvéh prhlášení na pplatníka. Mylně byla pskytvána infrmace, že je nutn vyplnit nvé prhlášení u všech zaměstnanců. Nvý frmulář je nutný jen u nvých nástupů, u déle pracujících zaměstnanců je třeba puze dplnit větu tht znění: K nepbírám starbní důchd z důchdvéh pjištění, neb ze zahraničníh pvinnéh pjištění stejnéh druhu. Pdpis.. Pr pdání Vyúčtvání za rk 2012 platí nvé lhůty Vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti d (pkud pdáváte elektrnicky, pak se lhůta prdlužuje d ), Vyúčtvání srážkvé daně má termín d Oznámení úřadu práce plnění pvinnéh pdílu zaměstnávání sb se zdravtním pstižením je nutn devzdat d Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/ Nvé frmuláře pr finanční úřad Vyúčtvání zálh na dani z příjmu vzr čísl 18 Přílha č. 1 Pčet zaměstnanců vzr čísl 12 Přílha č.2 Suhrnné údaje nerezidentů vzr čísl 9 Vyúčtvání srážkvé daně vzr čísl 15 Žádst pukázání měsíčníh bnusu vzr čísl 7 Žádst pukázání bnusu z rčníh zúčtvání vzr čísl 7 Výpčet rčníh zúčtvání zálh vzr čísl 17 Elektrnická verze vyúčtvání daní Vyúčtvání zálh na dani z příjmu včetně přílh 1 a 2 i Vyúčtvání srážkvé daně lze vyexprtvat d XML přes Dplňky Exprt vyúčtvání zálhvé daně d XML ulžit d subru neb Dplňky Exprt vyúčtvání srážkvé daně d XML ulžit d subru. Aktivní je vždy jen ten dplněk, na kterém listu přiznání jste (zálhvá neb srážkvá daň). Pkud musíte vyplnit i přílhy č. 3 a 4 hledně prav, tak si můžete takt vyexprtvané XML načíst na webu Daňvé správy a tam pžadvané přílhy dplnit. Inslvenční rejstřík Ve mzdvé databázi si můžete testvat, zda zaměstnanci nemají záznam v inslvenčním rejstříku. Buď můžete testvat všechny aktivní zaměstnance pmcí Akce Kntrla v inslvenčním rejstříku všichni aktivní zaměstnanci neb si značíte záznamy, které chcete testvat a pak spustíte Akce -- Kntrla v inslvenčním rejstříku značení zaměstnanci. P testvání se tevře kn webvéh prhlížeče a zbrazí výsledky. Dpručujeme pužívat dávkvé zpracvání, tzn. psílat k testvání více značených záznamů najednu, prtže se tak méně zatěžuje server. Sciální pjištění přehled pjistném a dávkách Přehled pjistném a dávkách je v nvé verzi pr rk Platí jak pr tištěnu, tak pr elektrnicku verzi, kde budete vlit PVPOJ Důchdvé spření Ve kmenvé databázi je nvě zálžka Sciální pjištění rzdělena na další pdzálžky: Parametry sciálníh pjištění zde lze nvě v plžce Typ sciálníh pjištění vybrat variantu Důchdvé spření 2. pilíř Důchdvé spření zatím je skryta během únra zde budu zbrazeny ptřebné údaje k důchdvému spření. Účast na důchdvém spření je v praxi mžná až d první srážka a dvd prběhne v dubnu při výpčtu březnvých výplat. Evidence pdle 37 dst. 2 písm. c zákna 582/1991 Sb. zde jsu uvedeny vylučené dby, při kterých byl zúčtván příjem a je pvinnst je d evidvat. K tmu přísluší tiskpis Tisky Sciální pjištění přehledy Evidence vylučených db se zúčtvaným příjmem. Během únra bude dplněna funkce na autmatické vyšetření těcht údajů ze zpracvaných mezd. Cizzemské pjištění zde jsu infrmace cizzemském pjištění Slidární zvýšení daně Slidární daň bude autmaticky vypčtena a přičtena k zálze na daň. Pr rk 2013 se dvádí při překrčení částky ,-Kč. Mzdvý list Od rku 2013 je nvá verze mzdvéh listu, která nvě bsahuje: základ, ze kteréh se pčítá slidární daň slidární daň (nepvinný údaj je už bsažen v zálhvé dani, ale je zbrazen pr přehlednst) plátce důchdu pvinně se uvádí, pkud se jedná starbní důchd pdle 31 pr pedaggické pracvníky přibyl nvé sledvání db samstudia ve dnech i hdinách (puze pr verzi ) Puze Syslík mzdy a persnalistika Odesílání výplatních pásek em V kmenvé databázi na zálžce Parametry mzdy přibyl plíčk Způsb distribuce pásek je t nvá vlba pr vás, kd chcete zasílat výplatní pásky em. Zde si můžete rzhdnut, zda chcete pásku puze tisknut, puze zasílat em, neb pužít

6 kmbinaci bu variant. Pkud budete pásku psílat, je nutn vyplnit také vu adresu zaměstnance, případně pužít hesl pr PDF, tt hesl pak bude vyžadván při tevření pásky. Nvé tiskvé sestavy: v kmenvé databázi najdete nvu tiskvu sestavu Osbní karta zaměstnance která bsahuje všechny nutné persnální údaje a bude služit k evidenční a kntrlní činnsti mzdvé účtárny. Sestavu si můžete vytisknut pr jednh, případně všechny zaměstnance a pracvníkem nechat ptvrdit správnst údajů, případně změny, které nastaly. Další nvinku je pak v Tisk Pracvní smluva nvá Verze 6 ddatek k pracvní smluvě (prdlužení), kde můžete jednduše upravit vaši stávající pracvní smluvu a změny v ní uvedené Ve mzdvé databázi, pak dšl k výraznější změně při tisku pásek, právě s hledem na výše ppsanu mžnst zasílání pásek em: Pkud je NASTAVENÍ: Tisk všeh bez hledu na způsb distribuce zaškrtnuté (aktivní), tak se u těcht tří tisků vytisknu všechny výplatní pásky pdle zadaných kritérií (pr značená střediska či výplatní místa). Pkud není NASTAVENÍ: Tisk všeh bez hledu na způsb distribuce zaškrtnuté (neaktivní), tak se u těcht tří tisků vytisknu puze výplatní pásky pdle zadaných kritérií (pr značená střediska či výplatní místa), které mají ve způsbu distribuce uveden Tisk. Pslat - jednh zaměstnance (sbní čísl) D u se jak přílha vygenerují všechny výplatní pásky, které mají stejné sbní čísl, jak aktuální zaměstnanec. Způsb distribuce výplatních pásek se nebere v úvahu. Přílha bude chráněna heslem, pkud je u zaměstnance vyplněn. Přílha může být i pdepsána pdpisvým certifikátem (lze nastavit v Uživatelích prgramu). Pkud u zaměstnance není vyplněn , tak se zbrazí dialg, kam se zadá vá adresa pr zaslání. Pslat - všechny zaměstnance se způsbem distribuce em Pr každé sbní čísl se d u jak přílha vygenerují všechny výplatní pásky, které mají stejné sbní čísl a Způsb distribuce výplatních pásek je nastaven na . Přílha bude chráněna heslem, pkud je u zaměstnance vyplněn. Přílha může být i pdepsána pdpisvým certifikátem (lze nastavit v Uživatelích prgramu). V Hrmadném příkazu je také nvá tiskvá sestava Tisk rekapitulace hrmadnéh příkazu kde si můžete zkntrlvat, c a kmu zasíláte. Optimalizace rychlsti výpčtu mzdy Pkud chcete ušetřit čas při své práci, můžete si v Servis Nastavení Firma na zálžce Parametry zatrhnut plíčk Nepčítat průměr na nemc djde k výraznému urychlení inicializace mezd. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty Přehled dlužníků dluh převyšující násbek předpisu plateb V sestavě Přehled dlužníků (Předpisy plateb Tisky Přehled dlužníků) je mžné vytisknut dlužníky, jejichž dluh dpvídá nastavenému násbku aktuálníh předpisu plateb. Aktuálním předpisem je míněn pslední předpis sby ve zkumaném bdbí. Násbek je mžné nastavit při tisku sestavy v dialgu pr parametry tisku p zaškrnutí plíčka Puze dluhy vyšší než násbek předpisu. Výchzí hdnta jsu 3 měsíce. Nvé sestavy evidenční listů d Od byly šablny evidenčních listů nahrazeny nvými šablnami. Sestavy vypadají vzhledvě stejně jak dsud pužívané, jen musely být kvůli rstucím pžadavkům na elektrnické zasílání evidenčních listů udělány jiným způsbem (jedná se nvé šablny). Elektrnické zasílání evidenčních listů fungval již nyní, ale s mezením (nebyl mžné subežné zasílání z více klientů sučasně). Máte-li upravené stávající šablny evidenčních listů, bude prgram nabízet k tisku jednak dsud pužívané sestavy, tak i nvé sestavy, můžete si tedy vybrat, kteru verzi sestavy chcete tisknut. Neexistuje-li žádná upravená sestava dsud pužívaných šabln (subry QRU), bude prgram nabízet puze nvé verze. Existují-li upravené dsud pužívané verze sestav, jsu v menu Tisky tyt tisky dplněny značení "půvdní". Chcete-li pužívat puze nvé verze evidenčních listů, stačí z adresáře tiskvých sestav dstranit subry, které splňují tut pdmínku: OBEV*.QRU Úpravy se týkají i hrmadnéh tisku evidenčních listů. Není nutné značvat bjekty, pr které se má prvést hrmadný tisk, hrmadný tisk funguje pr vyfiltrvané bjekty. V menu Tisky se hrmadný tisk nachází v sekci Evidenční list - hrmadné tisky. Zvlíte-li variantu Pr vyfiltrvané bjekty, pstupně se vytisknu evidenční listy pr vyfiltrvané bjekty jak samstatné sestavy, může se tedy hrmadný tisk prvádět pr různé typy bjektu (nájemní, družstevní, nebyt, apd.). Zvlíte-li variantu Pr vyfiltrvané bjekty (stejný druh pr keficient), prgram vygeneruje puze jednu sestavu, která bude bsahvat bjekty, které splňují pdmínku filtru, všem navíc mají stejný druh pr keficient jak bjekt, který je právě značen. Tat varianta je vhdná například pr případ, kdy chcete více evidenčních listů ulžit d jednh PDF subru. Splátkvé kalendáře Pkud se rzhdnete některému uživateli bytu dluh na předpisu rzlžit d více splátek a chcete mít přehled, jak prbíhá splácení dluhu, je mžné využít nvu funkci pr splátkvé kalendáře. Funkce pracuje tak, že si v evidenci Osby na zálžce Splátkvé

7 kalendáře zalžíte nvý splátkvý kalendář. Zvlíte mu nějaké značení a p ulžení stisknete tlačítk Vygenervat splátkvý kalendář. Zvlíte bdbí předpisů plateb, které mají vstupit d splátkvéh kalendáře. Pak se zbrazí seznam všech nezaplacených předpisů plateb pr zvlené dbí. V tmt seznamu máte mžnst ještě dstranit slžky, které d splátkvéh kalendáře nemají vstupvat. P výběru slžek zvlíte slžku, pd kteru se mají slžky zapsat d předpisu plateb (měl by se jednat slžku například s názvem Splátkvý kalendář typu Jiná tu zalžíte v Servis Druhy slžek). Zvlíte výši měsíční splátky a pčáteční měsíc splácení. P dsuhlasení těcht údajů se d předpisu plateb vygenerují splátky a dlužné předpisy plateb, které jsu vázány na vygenervaný splátkvý kalendář, jsu uhrazeny platbu se speciálním příznakem. V předpise plateb jsu pak tyt předpisy plateb značeny mdru barvu. Splátky jsu v předpise plateb značeny zelenu barvu. Abyste rzlišili, které příchzí platby jsu platby běžnéh předpisu a platby splátek, dpručujeme pr párvání plateb s předpisy pužívat specifický symbl plateb (více tmt režimu prplácení najdete v nápvědě k prgramu Dmvník v evidenci Výběr subjektu, sekce Párvání plateb pdle specifickéh symblu). Když djde ke kmpletnímu dplacení splátkvéh kalendáře, tedy k vyrvnání dluhu, kteréh se splátkvý kalendář týkal, tak v tmt splátkvém kalendáři spustíte funkci Zrušit splátkvý kalendář, čímž djde k dstranění splátek z předpisu plateb a přesunu úhrad na předpisy, na které byl splátkvý kalendář vygenerván. Splátkvý kalendář je mžné zrušit i při jeh ne zcela kmpletním zaplacení, k přesunu úhrad djde rvněž. Chcete-li splátky přenášet prstřednictvím SIPO, je t mžné. V tmt případě se musí v druhu slžky pr splátkvý kalendář nastavit kód pplatku SIPO, pd kterým se budu splátky přenášet (musí být rzdílný d kódů pplatku, které se pužívají pr přenst standardníh předpisu plateb). Dále je třeba v nastavení SIPO v subjektu zaškrtnut plíčk Exprtvat splátky d SIPO. K vyhdncení splátkvých kalendářů služí sestavy v evidenci bjektů Tisky Splátkvé kalendáře, kde si můžete zbrazit seznam všech splátkvých kalendářů, splátkvých kalendářů, které mají některé splátky neuhrazené v dbě splatnsti a splátkvých kalendářů, které mají splacené všechny splátky a které je třeba převést d předpisu plateb. Genervání variabilníh symblu sb číselnu řadu Variabilní symbl sb je mžné genervat číselnu řadu. Funkce se pr subjekt aktivuje zaškrnutím plíčka Genervat VS řadu v nastavení subjektu. Pté je třeba v definici číselných řad (Servis - Definice - Číselné řady) nadefinvat číselné řady, které se budu pužívat pr genervání variabilních symblů, řad může být více pr různé mnžiny bjektů. Dplňkvé předčíslí a čísl řady, které se má pužívat pr genervání variabilních symblů, se nastavuje v evidenci celků (plíčka Čísl řady VS, Předpna VS na zálžce Celek II). Více celků může pužívat stejné nastavení, tedy stejnu řadu a stejnu předpnu. Keficient pr výpčet plchy pr TUV Nyní je mžné nastavit i keficient pr výpčet plchy pr TUV, prtže zejména u nebytvých prstr nepstačuje puze určení, že se plcha buď pčítá celu plchu neb vůbec d plchy pr TUV. Nyní se p zaškrnutí plíčka Plcha pr TUV ještě zbrazí plíčk Keficient pr TUV, jehž výchzí hdnta je Sazby nájemnéh u jedntlivých plch Nyní je mžné zadávat sazbu za m2 k jedntlivým plchám, pkud ne všechny plchy mají stejnu sazbu za m2. Sazby se zadávají d plíčka Měs. sazba nájemnéh v jedntlivých plchách. Sazby u jedntlivých plch se budu brát v úvahu puze v případě, je-li sazba zadaná u bjektu nulvá. Dmvník nebyty Exprt faktur z vyúčtvání d účetnictví Při exprtu faktur z vyúčtvání d účetnictví Sysel je mžné nastavit rzsah DUZP, stejně jak u exprtu faktur z předpisů plateb. Dmvník byty + nebyty Upzrnění na blížící se termíny Máte-li nastavené upzrnění na blížící se termíny, tak událsti, které vycházejí z evidence Pžadavků, se nyní zbrazují samstatně a nejsu již zbrazeny splečně s termíny revizí a prav. Číselné řady U číselné řady je mžné nastavit, aby se nenastavvala příští hdnta na hdntu 1 při pužití řady v následujícím rce. T zajistíte tak, že v nastavení číselné řady zaškrnete plíčk Nenulvat. Pak je nutné ještě nastavit příští hdntu. PVS Kmunikátr PVS KOMUNIKÁTOR Knihvna PVPOJ Přidání nvéh dkumentu PVPOJ13 (Přehled výši pjistnéh). Definice dkumentu se p spuštění nvé verze sama naimprtuje. Kntrlní knihvna zpřístupňuje náhledy a prvádí lgicku kntrlu dkumentu před desláním.

8 DS Kmunikátr DS KOMUNIKÁTOR Ukládání jak ZFO při stažení zprávy Prgram nyní při desílání a přijímání zpráv ukládá ZFO subry na disk pdle nastavení v knfiguračním subru cshisds.ini. V tmt INI subru je mžné dplnit d sekce [OPTIONS] hdntu prměnné s názvem hplzf_base_flder, která bude udávat cestu ke křenvé slžce strmu pr ukládání ZFO subrů. např. hplzf_base_flder=\\mjepc\sharename\hplsystems Cesta ke křenvé slžce může neb nemusí bsahvat závěrečné lmítk. Pkud v HISDS.INI subru v sekci [OPTIONS] nebude hdnta hplzf_base_flder přítmna, funkce ukládání ZFO při stažení zprávy nebude aktivvána. Přijaté zprávy jsu ukládány d slžky <hplzf_base_flder>\<id schránky>\inbx\<yyyymm> Odeslané zprávy jsu ukládány d slžky <hplzf_base_flder>\<id schránky>\utbx\<yyyymm> PŘIPRAVUJEME Nesplehlivý plátce Až bude k dispzici webvá služba, kteru bude mžné hledat tzv. nesplehlivé plátce, zabudujeme d prgramu funkci, kteru bude mžné firmy testvat. I prt dpručuji zaregistrvat se d ipartnera, prtže pak budete ihned tét funkci infrmváni.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více