HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00"

Transkript

1 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012

2 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví Majitel Číselník DPH Dklady pr řádné daňvé přiznání Dklady pr ddatečné daňvé přiznání Kntrly Sestavy Přeúčtvání neuplatněnéh dpčtu DPH Příklady účtvání Kniha dšlých faktur Majitel, knihy faktur Číselník DPH Faktury s evidencí DPH Přízení faktury Zaúčtvání faktury Režim přenesení daňvé pvinnsti Uplatnění nárku na dpčet daně p Sestavy Kniha vydaných faktur Majitel, knihy faktur Číselník DPH Faktury s evidencí DPH Přízení faktury Zaúčtvání faktury Režim přenesení daňvé pvinnsti Sestavy Pkladna Majitel Číselník DPH Pkladní dklady s evidencí DPH Přízení pkladníh dkladu Zaúčtvání pkladníh dkladu Sestavy Pstup pr režim přenesení daňvé pvinnsti Přijaté faktury Vydané faktury... 32

3 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 3/34 Evidence údajů ze zákna Dle zákna č. 235/2004 Sb. DPH ve znění pzdějších předpisů 100 je plátce pvinen vést v evidenci pr účely daně: - veškeré údaje vztahující se k jeh daňvé pvinnsti, zejména údaje ptřebné pr správné stanvení daňvé pvinnsti, v takvém členění, aby sestavil daňvé přiznání, a jestliže uskutečnil ddání zbží neb pskytnutí služby pdle 9 dst. 1 d jinéh členskéh státu sbě registrvané k dani, aby sestavil suhrnné hlášení - uskutečněná plnění, která jsu svbzená d daně neb nejsu předmětem daně - bchdní majetek, a t v rámci účetnictví neb samstatně - hdntu přízenéh zbží z jinéh členskéh státu v členění na jedntlivé členské státy - člen skupiny je pvinen vést evidenci plnění, která uskutečnil pr statní členy skupiny - věřitel je pvinnen vést evidenci prav pdle 44

4 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 4/34 1 Účetnictví 1.1 Majitel Pr evidenci DPH je nutné: - značit majitele jak plátce DPH - dplnit DIČ - dplnit Zdaňvací bdbí 1.2 Číselník DPH Číselník DPH definuje vazbu mezi kódem DPH, kterým se značují údaje pr DPH, sazbu DPH, hdntami Su a Au pr účtvání DPH v Knize dšlých faktur a v Knize vydaných faktur. Jeh správné naplnění je nutnu pdmínku pr správný výpčet a zaúčtvání daně. Pr rk 2012 bsahuje číselník DPH čísla řádků přiznání k DPH, které platí d , v členění ptřebném pr sestavení přiznání k DPH. Je-li v názvu pr řádek přiznání k DPH uveden další řádek, údaje přiřazené k tmut číslu řádku přes kód DPH vstupují i d těcht dalších řádků uvedených v názvu, např. údaje, značené kódem DPH pr čísl řádku 1 Ddání zbží neb pskytnutí služby základní sazba - ř. 51, vstupují d ř. 1 i d ř. 51 přiznání k DPH. Uživatel přiřazuje k řádkům přiznání k DPH kódy DPH. K jednmu řádku přiznání DPH může být vytvřen více kódů pdle ptřebnéh detailu evidence. Kódy DPH si definuje uživatel. Kódy DPH musí být třímístné. Čísl řádku Název pr řádek přiznání k DPH 0 Nevstupuje d výkazu DPH uskutečněné plnění 0 Nevstupuje d výkazu DPH přijaté plnění 1 Ddání zbží neb pskytnutí služby základní sazba 1 Ddání zbží neb pskytnutí služby základní sazba - ř Ddání zbží neb pskytnutí služby základní sazba - ř Ddání zbží neb pskytnutí služby základní sazba - ř. 33, 51 2 Ddání zbží neb pskytnutí služby snížená sazba 2 Ddání zbží neb pskytnutí služby snížená sazba ř Ddání zbží neb pskytnutí služby snížená sazba - ř Ddání zbží neb pskytnutí služby snížená sazba - ř. 33, 51 3 Přízení zbží z jinéh členskéh státu základní sazba 4 Přízení zbží z jinéh členskéh státu snížená sazba 5 Přijetí služby d sby registrvané v jiném členském státě základní sazba 6 Přijetí služby d sby registrvané v jiném členském státě snížená sazba 7 Dvz zbží základní sazba 8 Dvz zbží snížená sazba 9 Přízení nvéh dpravníh prstředku 10 Režim přenesení daňvé pvinnsti základní sazba

5 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 5/34 11 Režim přenesení daňvé pvinnsti snížená sazba 12 Ostatní zdanitelná plnění s pvinnstí přiznat daň základní sazba 13 Ostatní zdanitelná plnění s pvinnstí přiznat daň snížená sazba 20 Ddání zbží d jinéh členskéh státu 20 Ddání zbží d jinéh členskéh státu ř Pskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státu 21 Pskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státu ř Vývz zbží 22 Vývz zbží ř Ddání nvéh dpravníh prstředku sbě neregistrvané k dani v jiném členském státě 23 Ddání nvéh dpravníh prstředku sbě neregistrvané k dani v jiném členském státě ř Zasílání zbží d jinéh členskéh státu 24 Zasílání zbží d jinéh členskéh státu ř Režim přenesení daňvé pvinnsti 25 Režim přenesení daňvé pvinnsti - ř Ostatní uskutečněná plnění s nárkem na dpčet daně 26 Ostatní uskutečněná plnění s nárkem na dpčet daně - ř Přízení zbží prstřední sbu 31 Ddání zbží prstřední sbu 32 Dvz zbží svbzený pdle 71g 40 Přijatá zdanitelná plnění d plátců základní sazba - plný dpčet 40 Přijatá zdanitelná plnění d plátců základní sazba - plný dpčet ř Přijatá zdanitelná plnění d plátců základní sazba - krácený dpčet 40 Přijatá zdanitelná plnění d plátců základní sazba - krácený dpčet ř Přijatá zdanitelná plnění d plátců snížená sazba plný dpčet 41 Přijatá zdanitelná plnění d plátců snížená sazba plný dpčet ř Přijatá zdanitelná plnění d plátců snížená sazba krácený dpčet 41 Přijatá zdanitelná plnění d plátců snížená sazba krácený dpčet ř Dvz zbží - správcem daně je celní úřad - plný dpčet 42 Dvz zbží - správcem daně je celní úřad krácený dpčet 43 Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13 základní sazba - plný dpčet 43 Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13 základní sazba krácený dpčet 44 Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13 snížená sazba - plný dpčet 44 Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13 snížená sazba krácený dpčet 45 Krekce dpčtů daně - plný dpčet 45 Krekce dpčtů daně krácený dpčet 47 Hdnta přízenéh majetku - plný dpčet 47 Hdnta přízenéh majetku krácený dpčet 50 Uskutečněná plnění svbzená bez nárku na dpčet daně vlivňující keficient 50 Uskutečněná plnění svbzená bez nárku na dpčet daně nevlivňující keficient ř. 51

6 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 6/34 53 Změna dpčtu z pskytnuté zálhy na dluhdbý majetek v jiném rce 60 Úprava dpčtu daně 61 Vrácení daně ( 84) 1.3 Dklady pr řádné daňvé přiznání U dkladů, které daňvě patří d jinéh bdbí, než je určen účetním bdbím, ve kterém jsu zaúčtvané, se d textu dkladu musí dplnit datum pr DPH, které určuje, d kteréh zdaňvacíh bdbí dklad patří, v následujícím tvaru: DDPH_dd.mm.rrrr, kde _ (znak pdtržítk) představuje mezeru DDPH je knkrétní text dd.mm.rrrr je datum, pdle kteréh bude určen zdaňvací bdbí Dále je ptřebné při účtvání značit kódy DPH: - pr ddání zbží neb pskytnutí služby (uskutečněná plnění), ř. 1 a ř. 2: - braty, týkající se základu daně (Su<>343) a daně (Su = 343) - výpčet hdnty je DAL MD - pr režim přenesení daňvé pvinnsti a statní uskutečněná plnění, ř. 20 až 26: - braty, týkající se základu daně (Su<>343) - výpčet hdnty je DAL MD - pr přijatá plnění d plátců, ř. 40 a ř. 41: - braty, týkající se základu (Su<>343) a daně (Su = 343) - výpčet hdnty je MD DAL - pr režim přenesení daňvé pvinnsti a statní přijatá plnění: kódem pr ř. 43 a ř. 44: - braty, týkající se základu (Su<>343) a daně (Su = 343) - výpčet hdnty je MD DAL kódem pr ř. 3 až 13: - braty, týkající se základu (Su<>343) a daně (Su = 343) - výpčet hdnty je DAL MD - pr krekce dpčtů daně, ř. 45: - je ptřebné značit braty (+/-), týkající se daně (Su = 343) - výpčet hdnty je MD DAL - pr úpravu dpčtu daně, ř. 60: - je ptřebné značit braty (+/-), týkající se daně (Su = 343) - výpčet hdnty je MD DAL - pr vrácenu daň, ř. 61: - je ptřebné značit braty, týkající se daně (Su = 343) - výpčet hdnty je MD DAL

7 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 7/ Dklady pr ddatečné daňvé přiznání Infrmace u dkladů ptřebné pr ddatečné daňvé přiznání jsu: - infrmace, že jde dklad pr ddatečné daňvé přiznání - zdaňvací bdbí a rk, ve kterém měl být dklad prúčtván skutečně - datum, kdy byly zjištěny důvdy pr pdání ddatečnéh daňvéh přiznání - nenulvý kód DPH u bratů dkladu Tyt infrmace budu uvedeny v textu účetníh dkladu ve tvaru: DDP_/rrrr_datum:_dd.mm.rrrr, kde _ (znak pdtržítk) představuje mezeru DDP je knkrétní text (pvlen je DDP, ddp, Ddp ) /rrrr je zdaňvací bdbí, d kteréh pravvané údaje patří datum: je knkrétní text dd.mm.rrrr je datum, který se vytiskne na přiznání d části Důvdy pr pdání Dklady, značené jedním zdaňvacím bdbím, patří d jednh ddatečnéh daňvéh přiznání, jestliže jsu zaúčtvány ve stejném účetním bdbí. Přadí ddatečných daňvých přiznání je určen účetním rkem a účetním bdbím, ve kterém byly zaúčtvány, a zdaňvacím rkem a zdaňvacím bdbím, za které byly pdány. Ddatečné daňvé přiznání za zdaňvací bdbí příslušnéh rku se pvažuje za pdané před vypřádáním tht rku, jestliže dklady patřící d ddatečnéh daňvéh přiznání jsu zaúčtvány v příslušném rce. Ddatečné daňvé přiznání za zdaňvací bdbí příslušnéh rku se pvažuje za pdané p vypřádání tht rku, jestliže dklady patřící d ddatečnéh daňvéh přiznání jsu zaúčtvány v rce vyšším, než je příslušný rk. Pznámka: Účtvání DPH si nelze vyzkušet, d sestav Pdklad pr daňvé přiznání DPH vstupují všechny dklady značené kódy DPH. 1.5 Kntrly Kntrla na účetní předpis D účetníh předpisu je dplněn kód DPH, lze tedy upřesnit vazby mezi syntetickým a analytickým účtem a knkrétním kódem DPH. Při přizvání řádků dkladů (bratů) je při kntrle kntace na účetní předpis kntrlván i kód DPH. Kntrla na číselník DPH Pdle uživatelskéh nastavení, menu Nástrje -> Nastavení lkální -> zálžka Přizvání -> Kntrla na číselníky -> DPH, se při přizvání řádků dkladů (bratů) kntrluje, že přízený nenulvý kód DPH existuje v číselníku DPH. Sestava Kntrla DPH Funkce vypíše všechny dklady, u jejichž řádků se shdným kódem DPH je rzdíl mezi přízenu daní a daní vypčtenu pdle sazby uvedené u kódu DPH v číselníku DPH větší než uživatelem zadaná pvlená dchylka.

8 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 8/ Sestavy Přehled DPH Sestavy k jedntlivým kódům DPH dle pužívanéh číselníku DPH, tiskne se identifikace zdrjvéh dkladu a zkratka úlhy, jsu zde dstupná výběrvá kritéria z hlavičky dkladu. Varianta pr řádné a pr ddatečné daňvé přiznání. Výpis z evidence pr daňvé účely ( 92a) uskutečněná plnění V sestavě se vypisují údaje pdle 92a zákna DPH (DIČ plátce, pr kteréh se zdanitelné plnění uskutečnil; datum uskutečnění zdanitelnéh plnění; základ daně; rzsah a předmět plnění) z Knihy vydaných faktur za vybrané zdaňvací bdbí. Vypisují se údaje z faktur, které jsu zaevidvané v knize s DPH pr režim přenesení daňvé pvinnsti, které nejsu strnvané a které jsu zaúčtvané v účetnictví a tent účetní dklad patří d zvlenéh zdaňvacíh bdbí. Tyt údaje nelze získat z účetnictví. Výpis z evidence pr daňvé účely ( 92a) přijatá plnění V sestavě se vypisují údaje pdle 92a zákna DPH (DIČ plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění; datum uskutečnění zdanitelnéh plnění; základ daně; rzsah a předmět plnění) z Knihy přijatých faktur za vybrané zdaňvací bdbí. Vypisují se údaje z faktur, které jsu zaevidvané v knize s DPH a značené pr režim přenesení daňvé pvinnsti, které nejsu strnvané a které jsu zaúčtvané v účetnictví a tent účetní dklad patří d zvlenéh zdaňvacíh bdbí. Tyt údaje nelze získat z účetnictví. Pdklad pr řádné daňvé přiznání k DPH Pr správné sestavení je nutné na frmuláři pr tisk sestavy Pdklad pr řádné daňvé přiznání k DPH zadat zálhvý keficient, ppř. pměrný keficient. Keficienty je mžné zadat pr každé zdaňvací bdbí samstatně. Pměrný keficient lze zadat i k jedntlivým kódům DPH v číselníku DPH. - pr uživatele, kteří byli plátci DPH v předcházejícím rce, se zálhvý keficient pr aktuální rk vypčítal z dat předcházejícíh rku v kamžiku sestavení přiznání k DPH za pslední zdaňvací bdbí předcházejícíh rku - pr uživatele, kteří nebyli plátci DPH, platí, že keficient musí dhadnut a zadat pr zdaňvací bdbí aktuálníh rku, ve kterém jsu již plátci DPH Pzn. Uživatelé, kteří keficient musí dhadnut, mhu aktuální keficient vypčítaný z dsud přízených dat v aktuálním rce najít v pdkladu pr řádné daňvé přiznání k DPH, které sestaví za pslední zdaňvací bdbí aktuálníh rku. Aktuální keficient lze také najít v sestavě Rekapitulace vypřádání dpčtu daně. U sestavy je zpřístupněn výstup přiznání k DPH d XML subru ve struktuře pr předání na finanční úřad a je zde mžnst zárveň zvlit vytvření subru XML pr výpis z evidence pr daňvé účely pdle 92a ve struktuře zveřejněné na daňvém prtálu. Pdklad pr ddatečné daňvé přiznání k DPH D sestavy vstupují braty z účetních dkladů, které jsu v textu dkladu značeny textem DDP /rrrr, kde /rrrr je uživatelem vybrané zdaňvací bdbí a které jsu zaúčtvané ve vybraném účetním bdbí.

9 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 9/34 Rekapitulace účtu 343 V tét sestavě je účetní zůstatek účtu 343 za vybrané bdbí upravený braty, které jsu značené, že patří d jinéh daňvéh bdbí, než je bdbí, ve kterém jsu zaúčtvané; p tét úpravě zůstatek účtu 343 dpvídá daňvé pvinnsti (dpčtu) na přiznání DPH, jsu-li vyrvnány vztahy k FÚ vzniklé z předchzích daňvých přiznání řádných i ddatečných a je-li přeúčtván neuplatněný dpčet DPH z účtu Přeúčtvání neuplatněnéh dpčtu DPH Přeúčtvání, které se nachází v menu na frmuláři Účetní dklady, se uplatní při pužití kódů DPH s kráceným nárkem na dpčet daně neb při pužití kódů DPH s pměrným keficientem u přijatých zdanitelných plnění. Při pužití funkce je mžné zvlit: - bdbí, ze kteréh jsu účetní dklady - syntetický účet, ze kteréh bude neuplatněný dpčet přeúčtván - stranu MD neb DAL tht účtu - prvedení výpčtu se zakruhlením na kruny neb bez zakruhlení - přeúčtvání detailně p jedntlivých dkladech - na knci rku je mžné neuplatněný dpčet ze zálhvéh keficientu vypřádat Neuplatněný dpčet DPH bude přeúčtván na účty, na kterých byl účtván základu daně. Jsu li mezi vybranými dklady účetní dklady přesunuté d jinéh daňvéh bdbí, tj. značené řetězcem DDPH, sesčítají se samstatně a d textu bratu se zapíše bdbí, d kteréh byly kvůli DPH přesunuty. Při spuštění funkce vznikne jeden nvý účetní dklad, který může uživatel ulžit.

10 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 10/ Příklady účtvání Číselník DPH: Kód Sazba (%) Uskutečněná zd.plnění s místem plnění v tuzemsku základní sazba ř Uskutečněná zd.plnění s místem plnění v tuzemsku snížená sazba ř Režim přenesení daňvé pvinnsti základní sazba ř Uskutečněná zd.plnění s místem plnění v tuzemsku základní sazba ř Uskutečněná zd.plnění s místem plnění v tuzemsku snížená sazba ř Režim přenesení daňvé pvinnsti ř Uskutečněná plnění svbzená bez nárku na dpčet ř Přijatá zd.plnění d plátců základní sazba plný nárk ř Přijatá zd.plnění d plátců základní sazba krácený nárk ř Přijatá zd.plnění d plátců snížená sazba plný nárk ř Přijatá zd.plnění d plátců snížená sazba krácený nárk ř Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13 základní sazba krácený dpčet ř. 43 A. Vydaná faktura bez zálhy A.1. Předpis faktury: Su MD DAL Kód DPH ,00 0, xx 0, , základ daně pr 20% 343 0,00 200, daň pr 20% 6xx 0, , základ daně pr 14% 343 0,00 140, daň pr 14% 6xx 0, , svbzen bez nárku na dpčet A.2. Platba faktury: Su MD DAL Kód DPH 311 0, , ,00 0, Su OdPa SpP MD DAL Kód DPH 311 0, , xxxx xxxx 3 340,00 0, B. Vydaná faktura se zálhu B.1. Prfrm faktura: 240,00 neúčtuje se B.2. Přijatá platba prfrm faktury na bankvní účet: Su MD DAL Kód DPH ,00 0, bankvní účet 324 yy 0,00 240, přijaté zálhy Su OdPa SpP MD DAL Kód DPH 231 xxxx xxxx 240,00 0, bankvní účet

11 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 11/ yy 0,00 240, přijaté zálhy 324 yy je saldkntní účet pr Knihu vydaných faktur a má význam: všechny přijaté platby prfrma faktur, pr které nebyl vydán daňvý dklad přijaté platbě. B.3. Vydaný daňvý dklad pr přijatu platbu Na účtu 324 xx zůstane puze základ daně Su MD DAL Kód DPH 324 yy 240,00 0, xx 0,00 200, základ daně pr 20% 343 0,00 40, daň pr 20% B.4. Vydaná knečná faktura včetně vypřádání zálhy Su MD DAL Kód DPH ,00 0, zbývá uhradit 6xx 0,00 500, základ daně pr 20% 343 0,00 100, daň pr 20% 324 xx 0,00-200, základ daně u zálhy 343 0,00-40, daň u zálhy B.5. Platba vydané knečné faktury Su MD DAL Kód DPH ,00 0, ,00 360, Su OdPa SpP MD DAL Kód DPH 231 xxxx xxxx 360,00 0, ,00 360, C. Přijatá faktura bez zálhy C.1. Předpis faktury: Su MD DAL Kód DPH 321 0,00 120, xx 100,00 0, základ daně pr 20% - plný nárk ,00 0, daň pr 20% - plný nárk Su MD DAL Kód DPH 321 0,00 120, xx 100,00 0, základ daně pr 20% - krácený nárk ,00 0, daň pr 20% - krácený nárk

12 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 12/34 C.2. Platba faktury: Su MD DAL Kód DPH ,00 0, ,00 120, Su OdPa SpP MD DAL Kód DPH ,00 0, xxxx xxxx 0,00 120, D. Přijatá faktura se zálhu D.1. Prfrm faktura: 238,00 neúčtuje se D.2. Platba prfrm faktury z bankvníh účtu: Su MD DAL Kód DPH 241 0,00 240, bankvní účet 314 yy 240,00 0, pskytnuté zálhy Su OdPa SpP MD DAL Kód DPH 231 xxxx xxxx 0,00 240, bankvní účet 314 yy 240,00 0, pskytnuté zálhy 314 yy je saldkntní účet pr Knihu dšlých faktur a má význam: všechny pskytnuté platby prfrma faktur, pr které nebyl ddán daňvý dklad přijaté platbě. D.3. Přijatý daňvý dklad pr platbu prfrm faktury Na účtu 314 xx zůstane puze základ daně Su MD DAL Kód DPH 314 yy 0,00 240, xx 200,00 0, základ daně pr 20% ,00 0, daň pr 20% D.4. Přijatá knečná faktura - předpis Su MD DAL Kód DPH 321 0,00 600, celkvá fakturvaná částka 5xx 500,00 0, základ daně pr 20% - plný nárk ,00 0, daň pr 20% - plný nárk D.5. Platba faktury - vypřádání zálhy Su MD DAL Kód DPH ,00 0, xx -200,00 0, základ daně u zálhy ,00 0, daň u zálhy

13 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 13/34 D.6. Dplatek faktury z bankvníh účtu Su MD DAL Kód DPH ,00 0, ,00 360, Su OdPa SpP MD DAL Kód DPH ,00 0, xxxx xxxx 0,00 360, E. Přijatá faktura - režim přenesení daňvé pvinnsti E.1. Předpis faktury: Su MD DAL Kód DPH 321 0,00 100, základ daně - ř. 10 5xx 100,00 0, základ daně - krácený nárk ř ,00 20, daň na výstupu ř. 10 5xx 20,00 0, daň na výstupu ,00 0, daň na vstupu - krácený nárk ř. 43 5xx 0,00 20, daň na vstupu E.2. Platba faktury: Su MD DAL Kód DPH ,00 0, ,00 100, Su OdPa SpP MD DAL Kód DPH ,00 0, xxxx xxxx 0,00 100,00 ---

14 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 14/34 2 Kniha dšlých faktur 2.1 Majitel, knihy faktur Aplikace Kniha dšlých faktur umžňuje v knihách faktur evidenci a účtvání DPH pr rganizaci (majitele), která je značena jak plátce DPH. Nastavení, zda je rganizace plátcem DPH, se prvádí v aplikaci Správa aplikací a uživatelů číselník majitelů. Stejné nastavení lze prvést např. i v aplikaci Účetnictví (viz menu Úlha Majitel Údržba vlba Plátce DPH ). V aplikaci Kniha dšlých faktur lze u každé knihy rzhdnut, zda bude v tét knize vedena evidence DPH neb nikliv. Pkud chcete v knize faktur evidvat DPH, zvlte v detailu knihy (viz Úlha Majitel Údržba tlačítk Detail) nastavení kniha s evidencí DPH. Při tét vlbě je v řádku faktur evidvaných v tét knize dstupné zadání kódu DPH, základu daně a DPH a s těmit údaji se ptm dále pracuje při účtvání faktur a plateb. 2.2 Číselník DPH Číselník DPH definuje vazbu mezi kódem DPH, sazbu DPH, hdntami Su a Au pr účtvání DPH a řádkem výkazu DPH. Jeh správné naplnění je nutnu pdmínku pr správný výpčet a zaúčtvání daně. 2.3 Faktury s evidencí DPH Přízení faktury Pkud je majitel plátcem DPH a u knihy, d které je faktura přizvána, je nastavena vlba kniha s evidencí DPH (viz výše), pak lze v každém řádku faktury neb platby přídit údaje kódu DPH, základu daně a dani, která s přizvaným řádkem suvisí. Z přízených hdnt Kód DPH, Základ DPH a Daň se zárveň autmaticky vytváří suhrnný přehled DPH pr celu fakturu. Suhrnný přehled DPH pr fakturu je zbrazen na zálžce faktury DPH. Suhrnný přehled lze na tét zálžce případně i pravit. Výpčet základu DPH a DPH z částky s daní je prváděn autmaticky při každé změně kódu DPH, pkud je již v řádku faktury zadána částka s daní. Výpčet lze zapnut neb vypnut v uživatelském nastavení viz zálžka Faktura Plžky plžka Vypčítat základ DPH a DPH, pkud je zadána cena s DPH a kód DPH. Výpčet je prváděn pmcí keficientu. Pkud je zadán v řádcích faktury kód DPH, pak při vytváření účetníh dkladu k faktuře (zaúčtvání závazku) jsu autmaticky pr každu rzdílnu kntaci v řádcích faktury vygenervány dva řádky jeden se základem daně a druhý s daní. Při genervání těcht řádků v účetním dkladu se využívá číselník kódů DPH, kde je ptřeba naplnit plžky Su a Au hdntami, které se ptm pužijí při vytváření řádku účetníh dkladu s daní. V účetním dkladu se vygeneruje prtizápisvý řádek se základem daně (dle kntace v řádku faktury a dle naplnění číselníku pr účetní prtizápis faktur) a řádek s daní (dle kódu DPH zadanéh v řádku faktury a dle výše zmíněnéh číselníku DPH).

15 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 15/ Zaúčtvání faktury Při genervání řádků účetníh dkladu u faktur, ve kterých je zadán kód DPH, je využíván číselník kódů DPH, kde je nutné u jedntlivých kódů DPH zadat Su (343) a Au, které se pužijí při zaúčtvání DPH. Pkud je v řádku faktury zadán kód DPH, základ daně a daň, pak se generují pr tent řádek faktury dva řádky v účetním dkladu řádek se základem daně a řádek s daní. Pkud není zadán kód DPH, generuje se puze jeden prtizápisvý řádek s celkvu částku řádku faktury. Su a Au: pr řádek se základem DPH, případně pr řádek bez kódu DPH, se pužijí hdnty Su a Au z číselníku Účetní prtizápis faktur, které dpvídají hdntám plžek SpP v řádku faktury; pr řádek s daní se pužijí hdnty Su a Au z číselníku DPH pdle kódu DPH, který je v řádku faktury zadán. Ostatní kmpnenty účetní věty: v řádku se základem DPH, případně řádku bez kódu DPH se naplní hdntami z řádků faktury, které jsu filtrvané dle lkálníh nastavení Knihy dšlých faktur (zálžka Účtvání - vlba pr dplňvání hdnt d prtizápisvéh řádku), hdnty MD a DAL jsu sečteny pr řádky se stejnu kntací každá kntace se v účetním dkladu vyskytuje jednu (d hdncení shdy kntace je zahrnut i kód DPH, pkud je zadán). V řádku s daní se naplní předdefinvanými hdntami zadanými v nastavení knta u majitele v účetnictví neb, pkud není nastavena hdnta u majitele v účetnictví, pak z nastavení knta pr uživatele (lkální nastavení účetnictví) Režim přenesení daňvé pvinnsti Nvela zákna DPH s účinnstí k nvě zavádí v 92a režim přenesení daňvé pvinnsti pr ddání zlata, ddání zbží uvedenéh v přílze č. 5, převd pvlenek na emise skleníkvých plynů, a d na stavební práce. V rámci tht režimu má pvinnst přiznat a zaplatit daň plátce, pr kteréh byl uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněn (dběratel). Režim platí pr ddání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku. Režim přenesení daňvé pvinnsti v Knize dšlých faktur: Režim přenesení daňvé pvinnsti lze pužít puze v knize s evidencí DPH. Na fakturách, které jsu v režimu přenesení daňvé pvinnsti, je uvedena puze částka bez DPH, daň je pvinen dplnit a následně i dvést dběratel. V hlavním frmuláři faktury byl dplněn zaškrtávací plíčk Dklad v režimu přenesení daňvé pvinnsti. P jeh zaškrtnutí je pr fakturu pužit režim přenesení daňvé pvinnsti, cž znamená, že - fakturvaná částka je bez DPH, - v řádcích faktury je mžné zadat předmět plnění puze výběrem z číselníku předmětů plnění, které jsu určeny pr faktury v režimu přenesení daňvé pvinnsti, - v řádku faktury lze zadat puze částku bez DPH. P zadání kódu DPH (pkud se nepřenesl z číselníku předmětů plnění, kde je h mžné také zadat) a částky bez DPH se v řádku autmaticky dplní částka daně, která je zakruhlena na dvě desetinná místa. Z jedntlivých řádků je pak standardně sestaven celkvý přehled DPH pr fakturu. Pkud má již faktura nějaký řádek, nelze měnit režim DPH ve faktuře.

16 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 16/34 Zaúčtvání předpisu přijatých faktur v režimu přenesení daňvé pvinnsti (tj. faktura bude značena příznakem Dklad v režimu přenesení daňvé pvinnsti ) funguje následvně: a) Na řádku faktury bude uveden kód DPH (yyy) pr řádek přiznání DPH 43, případně 44 (nárk na dpčet) Při zaúčtvání faktury budu autmaticky vygenervány řádky účetníh dkladu MD Dal Kód DPH ,- xxx 5xx 100,- yyy 343 Au1 20,- xxx 343 Au2 20,- yyy kde u účtu 321 je základ daně, 5xx je příklad prtiúčtu (pr ÚSC pdle předkntace RSKL na řádku faktury, neb pr PO pdle předkntace na řádku faktury), účet 343 včetně Au2 je dplněný z číselníku DPH pdle kódu DPH z řádku faktury = yyy. Kód DPH = xxx je dhledaný z číselníku DPH pr řádek 10, případně 11 (pdle th, zda kód DPH yyy je pr řádek 43, případně 44) a účet 343 Au1 je dplněný z číselníku DPH d kódu DPH = xxx. b) Na řádku faktury bude uveden kód DPH (xxx) pr řádek přiznání DPH 10, případně 11 Při zaúčtvání faktury budu autmaticky vygenervány řádky účetníh dkladu MD Dal Kód DPH ,- xxx 5xx 100, Au 20,- xxx kde u účtu 321 je základ daně, 5xx je příklad prtiúčtu (pr ÚSC pdle předkntace RSKL na řádku faktury, neb pr PO pdle předkntace na řádku faktury), účet 343 včetně Au je dplněný z číselníku DPH pdle kódu DPH z řádku faktury = xxx. V tmt případě je účetní dklad nevyrvnaný a uživatel musí další řádek dkladu dplnit sám. Infrmaci režimu faktury ve vztahu k DPH si nese faktura s sebu i p případném přesunutí d jiné knihy faktur Uplatnění nárku na dpčet daně p Nvela zákna DPH, 73 dst. 1 písm. a) nyní zahrnuje pr nárk na dpčet pdmínku: při dpčtu daně, kteru vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňvý dklad a dále ještě dst. 2 plátce je právněn uplatnit nárk na dpčet DPH nejdříve za zdaňvací bdbí, ve kterém jsu splněny pdmínky pdle dst. 1. Mžnst uplatnit nárk na dpčet daně u většiny tuzemských plnění se tedy psuvá na zdaňvací bdbí, ve kterém plátce drží příslušný daňvý dklad. Uplatnění těcht pravidel v Knize dšlých faktur: Obdbí pr uplatnění nárku na dpčet DPH se dvzuje z bdbí, ve kterém je zaúčtván účetní dklad pr předpis faktury, neb dle data pr uplatnění DPH, které je dplněn na začátku textu účetníh dkladu ve frmátu DDPH dd.mm.rrrr, kde dd.mm.rrrr je knkrétní datum pr uplatnění DPH. U faktur, které nejsu v režimu přenesení daňvé pvinnsti, je v nich nenulvé DPH a měsíc z jejich data dručení je následující p měsíci

17 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 17/34 z data zdanitelnéh plnění, je při vytváření účetníh dkladu zaúčtvání závazku tent text s datem uplatnění DPH d účetníh dkladu generván autmaticky. Autmaticky se dplňuje datum dručení faktury. Text DDPH dd.mm.rrrr se d textu účetníh dkladu dplňuje autmaticky i při ručním editvání řádků účetníh dkladu (přidávání, prava a mazání řádků dkladu) - v případě, že jsu splněny pdmínky pr dplnění data uplatnění DPH d textu účetníh dkladu, je tt datum na začátek textu dkladu dplněn, pkud pdmínky splněny nejsu (např. není v dkladu řádek s kódem DPH), pak je napak tt datum z textu dkladu vymazán. Datum pr uplatnění DPH může samzřejmě uživatel v účetním dkladu pravit i ručně. Tt datum pr uplatnění DPH je dále využíván pr výstupy DPH v účetnictví. Pdmínky pr autmatické dplnění data pr uplatnění nárku na dpčet DPH d textu v účetním dkladu zaúčtvání závazku: Ve faktuře je uveden datum dručení a datum plnění. Měsíc dručení faktury je následující za měsícem zdanitelnéh plnění. V účetním dkladu je alespň jeden řádek s nenulvu částku DPH. Účtuje se d bdbí shdnéh s měsícem a rkem data plnění. Nejde fakturu s přenesením daňvé pvinnsti. Pr kntrlu správnsti údajů pr uplatnění dpčtu DPH je v Knize dšlých faktur mžné využít funkci Kntrla zdaňvacíh bdbí v menu Nástrje. V zbrazeném frmuláři lze nastavit rk, kteréh se kntrla týká, zdaňvací bdbí (výchzí nastavení se převezme z nastavení majitele) a dále lze ještě vybrat knkrétní bdbí a knihy faktur, pr které má být kntrla prvedena. Lze též zvlit, které skupiny výsledků kntrly mají být zbrazeny. K dispzici jsu čtyři skupiny, d kterých jsu rzděleny faktury dle výsledků kntrly, a t skupina faktur, kde: Zdaňvací bdbí nelze určit (u faktur není vyplněn datum dručení). Zdaňvací bdbí je nepřípustné pr datum dručení faktury (zdaňvací bdbí dle data dručení faktury > zdaňvací bdbí dle účetníh dkladu, tj. faktura byla dručena v pzdějším bdbí, než je zdaňvací bdbí zjištěné z účetníh dkladu zaúčtvání faktury). Zdaňvací bdbí je přípustné pr datum dručení faktury (zdaňvací bdbí dle data dručení faktury < zdaňvací bdbí dle účetníh dkladu, tj. faktura byla dručena v bdbí, které předchází bdbí zjištěnému z účetníh dkladu zaúčtvání faktury). Zdaňvací bdbí dpvídá datu dručení faktury (zdaňvací bdbí dle data dručení faktury = zdaňvací bdbí dle účetníh dkladu, tj. bdbí dručení faktury je shdné s bdbím zaúčtvání faktury). Jedntlivé skupiny výsledků jsu dlišeny barevně, barvu jedntlivých skupin je mžné nastavit pmcí vlby v kntextvém menu, které se zbrazí p kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušnu skupinu ve filtru. Částky DPH uvedené v přehledu jsu částky zjištěné z účetníh dkladu (tj. neberu se z řádků faktury). Kntrlují se faktury s datem plnění d neb s datem dručení d včetně. Z kntrly jsu vyjmuty Platby, zálhvé faktury a faktury v režimu přenesení daňvé pvinnsti. Zbrazený přehled lze vytisknut pmcí tlačítka Tisk neb pmcí vlby v kntextvém menu, které se zbrazí p kliknutí pravým tlačítkem myši na přehledu. Lze též přím zbrazvat jedntlivé faktury a účetní dklady

18 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 18/ Sestavy Zdanitelné plnění dle DPH Přehled DPH v Knize dšlých faktur. Sestava je identická se sestavu v Knize vydaných faktur. V sestavě jsu vysučtvána zdanitelná plnění faktur pdle DPH. Sestava je setříděna pdle bdbí a daňvé sazby. Djde-li ke změně bdbí neb DPH, pkračuje tisk na další stránku. Průvdní dklady a evidence DPH Pkud je majitel plátcem DPH a jde fakturu z knihy s evidencí DPH, pak se v tabulce kntace na některých průvdních dkladech tiskne slupeček s kódem DPH. Jde především průvdní dklady tištěné pmcí šablny pr MS Wrd, příp. průvdní dklad Obecný textvý pružná účetní věta.

19 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 19/34 3 Kniha vydaných faktur 3.1 Majitel, knihy faktur Nastavení, zda je rganizace plátcem DPH, se prvádí v aplikaci Správa aplikací a uživatelů číselník majitelů. Stejné nastavení lze ale prvést např. i v aplikaci Účetnictví (viz menu Úlha Majitel Údržba vlba Plátce DPH ). Kniha daňvých dkladů přebírá tt nastavení. Při zalžení knihy lze rzhdnut tm, zda kniha pnese příznak Plátce DPH, čili bude vystavvat daňvé dklady. Pr vystavvání daňvých dkladů pdle 92 zákna DPH s účinnstí d je zaveden nastavení Kniha určená pr dklady s přenesením daňvé pvinnsti. 3.2 Číselník DPH Jeh vyplnění je nezbytná pdmínka pr správný výpčet a zaúčtvání DPH. Definuje vazbu mezi kódem DPH a sazbu DPH. Na tét vazbě jsu pstaveny účetní šablny pr rzúčtvání DPH. 3.3 Faktury s evidencí DPH Přízení faktury Pkud je majitel plátcem DPH, pak lze v každém řádku faktury přídit kód DPH, příp. sazbu DPH, základ daně a daň, které s přizvaným řádkem suvisí. Z přízených hdnt se zárveň autmaticky vytváří vysučtvání DPH pr celu fakturu. Předkntace může bsahvat výnsvé (příjmvé) účty, kód DPH a částku dpvídající základu příslušné daně. Předkntaci pak prgram pužije při vytváření účetních bratů pr rzúčtvání DPH. Zadá-li uživatel sazbu DPH, prgram nastaví kód DPH na první kód s dpvídající sazbu DPH a pačně, při výběru kódu DPH prgram nastaví příslušnu sazbu DPH. Výpčet DPH se prvádí zdla, pkud je vyplněna sazba DPH a uživatel stjí na plžce Cena bez daně. Výpčet DPH se prvádí shra, pkud je vyplněna sazba DPH a uživatel stjí na plžce Cena s daní. Zakruhlvání celkvé fakturvané částky je mžné na kruny neb na padesátihaléře. Zakruhlvání na padesátihaléře je pnechán z histrických důvdů. Zakruhlvání se vztahuje na způsb úhrady faktury: převdním příkazem, htvě, slženku, zápčet, zálhu. Implicitně jsu zatrženy všechny způsby úhrady. Faktury hrazené převdním příkazem dpručujeme nezakruhlvat. Zakruhlvání celkvé fakturvané částky je mžné prvádět autmaticky vždy nahru, dlů neb pdle zákna chraně sptřebitele, neb ručně až na frmuláři faktury p vlbě tlačítka Vysučtvání. Zde dpručujeme nastavit zakruhlvat pdle zákna chraně sptřebitele, tj. (X,01 až X,49) dlů na X,00, (X,51 až X,99) nahru, (X,50) nahru. Rzhdne-li se uživatel pr autmatické zakruhlení, ptm se zakruhlení prvede při vlbě Ulžit neb Vysučtvání na frmuláři faktury. Tlačítka pr ruční zakruhlení jsu nepřístupná. Zakruhlvání prgram prvádí přidáním řádku faktury s částku jak rzdíl mezi zakruhlenu a celkvu částku faktury. Text přidanéh řádku je Zakruhlení. Tent

20 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 20/34 řádek je vyhrazen pr prgram a nelze jej ručně pravit ani přídit. Výpčet DPH ze zakruhlení celkvé částky pkladníh dkladu je na vlbu uživatele. Implicitně je vypnut p zavedení nvely zákna dani z přidané hdnty platné d Pr plátce DPH prgram hledá, je - li uplatněna na dkladu základní daňvá sazba a prvede přepčet částky DPH u přidanéh řádku Zakruhlení z částky rzdíl ze zakruhlení. Není-li uplatněna základní daňvá sazba na dkladu, prgram se snaží uplatnit přepčet na snížené daňvé sazbě. Vypčtenu hdntu DPH jedntlivých plnění prgram pčítá s přesnstí na haléře. Celkvu hdntu DPH je mžné pnechat s přesnstí na haléře neb zakruhlit na celé kruny. Tat vlba plyne z 28 dst. 2 písmen l nvely zákna dani z přidané hdnty platné d Při výpčtu DPH z ceny včetně DPH pužívat keficient zakruhlený na 4 desetinná místa neb keficient bez zakruhlení. Zákn DPH stanvuje, jak pstupvat při výpčtu DPH z ceny včetně daně (tedy jak uplatňvat keficient). Nastavení pr celkvu částku pkladníh dkladu a pr výpčet DPH na pkladních dkladech najdete v nabídce Nástrje Nastavení KDD - Obecná Zaúčtvání faktury Kniha daňvých dkladů má zavedenu pdpru pr účtvání DPH prstřednictvím účetních šabln neb předkntace na faktuře. Pr autmatické zaúčtvání DPH je nutné nastavit vlbu Autmatizvané rzúčtvání DPH pdle zvlené šablny v nabídce Nástrje Nastavení KDD - Lkální na zálžce Účtvání v hlavním menu aplikace. Šablna pr autmatické rzúčtvání může bsahvat prázdné hdnty kdekliv v účetní větě krmě plžek Su (syntetický účet) a Au (analytický účet) na řádku šablny se saldkntním účtem a kód DPH. Pr ruční zaúčtvání daně se využívá předkntace na faktuře, která může bsahvat výnsvé, příp. příjmvé účty, kód DPH a částku dpvídající základu příslušné daně. Předkntaci pak prgram pužije při vytváření účetních bratů pr rzúčtvání základu daně a hdnty DPH. Prgram pdle kódu DPH vyhledá hdntu DPH ve vysučtvání pdle kódu DPH, hdntu plžek Su a Au v číselníku DPH. Tt chvání je standardní a nevyžaduje žádné nastavení, puze dpručujeme zkntrlvat vyplněné plžky Su a Au v číselníku DPH. Při účtvání se účetní bdbí dvzuje z datumu zdanitelnéh plnění.

21 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 21/34 Příklad účetní šablny: Č.ř. Su Au Uz Org Ka Dph MD DAL Je-li zaškrtnut nastavení autmatizvané účtvání pdle kódu DPH a účetní šablna bsahuje řádek s hdntu Su = 6xx a kód DPH = 0, pak je tent řádek pužit pr hdntu zakruhlení faktury. Vystavení daňvéh dkladu k přijaté platbě 1. Kniha vydaných faktur Prfrmfaktura neb Zálhvá faktura 2. Účetnictví - Číselník SUAU - u SUAU = 324 yy značit sald = "O" (saldkntní účet pr přijaté platby, pr které nebyl vystaven daňvý dklad) 3a. Přijatá platba (zálha) v Bance - přízení řádku bankvníh výpisu přijaté platbě - ruční zaúčtvání řádku bankvníh výpisu přijaté platbě: - výběr vazby dkladu = Kniha vydaných faktur - seznam vydaných faktur: vybrat prfrmafakturu, které se přijatá platba týká - zbrazit účetní dklad s předem vyplněnými braty: bankvní účet x účet závazků 324, Plátce DPH: - při ulžení účetníh dkladu kntrluje (příznak "O") saldkntní účet 324 na číselník SuAu. Záznam se zapisuje d saldknta v Knize vydaných faktur. Neplátce DPH: - při ulžení účetníh dkladu nekntrluje saldkntní účet 324 na číselník SuAu. Záznam se nezapisuje d saldknta v Knize vydaných faktur. 3b. Přijatá platba (zálha) v Pkladně - přízení příjmvéh pkladníh dkladu s vazbu na vydanu prfrmafakturu - zaúčtvání příjmvéh pkladníh dkladu přijaté platbě: - zbrazit účetní dklad s předem vyplněnými braty: bankvní účet x účet závazků 324 Plátce DPH: při ulžení účetníh dkladu kntrluje (příznak "O") saldkntní účet 324 na číselník SuAu. Záznam se zapisuje d saldknta v Knize vydaných faktur. Neplátce DPH: při ulžení účetníh dkladu nekntrluje saldkntní účet 324 na číselník

22 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 22/34 SuAu. Záznam se nezapisuje d saldknta v Knize vydaných faktur. 4. Kniha vydaných faktur Vydaná faktura - Nvý (daňvý dklad pr přijatu platbu) variabilní symbl: dběratel: druh dkladu: vazba: datumy: řádky: stejný jak u prfrmafaktury stejný jak u prfrmafaktury přijatá platba dplnit vazbu na prfrmafakturu vyplnit pdle skutečnsti (datum přijetí platby) rzepsat pdle DPH 5. Kniha vydaných faktur Vydaná faktura (daňvý dklad pr přijatu platbu) - zaúčtvat - zaúčtvat účetní dklad se saldkntním účtem 324 yy a rzúčtváním s DPH (základ na 324 xx a DPH na 343) 6. Kniha vydaných faktur - Knečná faktura k prfrma faktuře - vybrat prfrma fakturu - Prfrm >>> Faktura (vytvří se nvá vydaná faktura s dečtenu zálhu) - zaúčtvat předpis faktury 7. Kniha vydaných faktur Platba na knečnu fakturu k prfrma faktuře D prgramu byla dplněna alternativní cesta pr vystavení daňvéh dkladu bez zalžení zálhvé faktury. Tt řešení je mžné, ale není uživateli dpručen jak standardní řešení vystavení daňvéh dkladu přijaté platbě, prtže v systému je prušena chrnlgie při vzniku dkladů zálha platba přijatá platba. Vystavení daňvéh dkladu přijaté platbě přím bez zálhvé faktury: Při vystavení daňvéh dkladu přijaté platbě není vyplněn datum úhrady. Prgram chápe daňvý dklad přijaté platbě jak neuhrazený a neprvádí při zaúčtvání dkladu hledání platby v evidenci salda. Při ulžení účetníh dkladu prgram tudíž neprvádí aktualizaci vazby mezi přijatu platbu a splátku (z Banky neb Pkladny), prtže splátka dpsud není v evidenci salda. Přijaté platba se pak chvá jak běžná faktury, která čeká v saldu na vypřádání platbu pkladním dkladem neb řádkem bankvníh výpisu Režim přenesení daňvé pvinnsti Číselník zdanitelných plnění je pr účely režimu přenesení pvinnsti DPH prgramem předem vyplněn kódy předmětů plnění pdle přílhy č. 5 zákna DPH. Implicitní naplnění je prveden ze subru KdyZbziPreneseniDPH.csv (umístění subru je v adresáři, kde je ulžen subr aplikace kdd.exe). Subr KdyZbziPreneseniDPH.csv lze uživatelsky editvat a pětvně načíst (menu Číselník zdanitelnéh plnění -> Nástrje -> Režim přenesení daňvé pvinnsti ( 92a 92e zákn DPH)-> Příjem seznamu zbží d číselníku). Plžky v číselníku není mžné přidávat ani mazat. Plžky je mžné puze pravit. P výběru zdanitelnéh plnění z číselníku jsu předány infrmace na řádek faktury a d nadpisu Zdanitelné plnění je přidán kód harmnizvanéh ppisu. Pr řádek faktury je upraven mechanismus výpčtu DPH a systém kntrl. Na řádku je vyplněna sazba DPH, hdnta DPH = 0 a cena bez daně = cena s daní.

23 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 23/34 Na tisku faktury není uveden vysučtvání DPH. Na dkladu je uveden sdělení Výši daně je pvinen dplnit a přiznat příjemce plnění. 3.4 Sestavy Zdanitelné plnění dle DPH Přehled DPH v Knize daňvých dkladů. Sestava identická se sestavu v Knize dšlých faktur. V sestavě jsu vysučtvána zdanitelná plnění faktur pdle DPH. Sestava je setříděna pdle bdbí a daňvé sazby. Djde-li ke změně bdbí neb DPH pkračuje tisk na další stránku.

24 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 24/34 4 Pkladna 4.1 Majitel Nastavení, zda je rganizace plátcem DPH, se prvádí v aplikaci Správa aplikací a uživatelů číselník majitelů. Stejné nastavení lze ale prvést např. i v aplikaci Účetnictví (viz menu Úlha Majitel Údržba vlba Plátce DPH ). Pkladna tt nastavení přebírá. 4.2 Číselník DPH Jeh vyplnění je nezbytná pdmínka pr správný výpčet a zaúčtvání DPH. Definuje vazbu mezi kódem DPH a sazbu DPH. Na tét vazbě jsu pstaveny účetní šablny pr rzúčtvání DPH. 4.3 Pkladní dklady s evidencí DPH Přízení pkladníh dkladu Pkud je majitel plátcem DPH, pak lze v každém řádku pkladníh dkladu přídit kód DPH, příp. sazbu DPH, základ daně a daň, které s přizvaným řádkem suvisí. Z přízených hdnt se zárveň autmaticky vytváří vysučtvání DPH pr celý pkladní dklad. Zadá-li uživatel sazbu DPH, prgram nastaví kód DPH na první kód s dpvídající sazbu DPH a pačně, při výběru kódu DPH prgram nastaví příslušnu sazbu DPH. Výpčet DPH se prvádí zdla, pkud je vyplněna sazba DPH a uživatel stjí na plžce Cena bez daně. Výpčet DPH se prvádí shra, pkud je vyplněna sazba DPH a uživatel stjí na plžce Cena s daní. Zakruhlvání celkvé částky pkladníh dkladu prvádí prgram autmaticky při kliku na tlačítk Σ neb při ulžení pkladníh dkladu pdle zákna chraně sptřebitele, tj. (X,01 až X,49) dlů na X,00, (X,51 až X,99) nahru, (X,50) nahru. Zakruhlvání prgram prvádí přidáním řádku pkladníh dkladu s částku jak rzdíl mezi zakruhlenu a celkvu částku pkladníh dkladu. Text přidanéh řádku je Zakruhlení. Tent řádek je vyhrazen pr prgram a nelze jej ručně pravit ani přídit. Přidaný řádek pkladníh dkladu Zakruhlení dstraní prblém při zbrazení pkladníh deníku při kntrle na skutečný stav pkladny. Řádek se také prmítá d účetníh dkladu. Zjistí-li prgram při vlbě tlačítka neb při ulžení pkladníh dkladu rzdíl mezi celkvu částku pkladníh dkladu a částku zakruhlenu, reaguje přidáním výše zmíněnéh řádku zakruhlení. Výpčet DPH ze zakruhlení celkvé částky pkladníh dkladu je na vlbu uživatele. Implicitně je vypnut p zavedení nvely zákna dani z přidané hdnty platné d Pr plátce DPH prgram hledá, je - li uplatněna na dkladu základní daňvá sazba a prvede přepčet částky DPH u přidanéh řádku Zakruhlení z částky rzdíl ze zakruhlení. Není-li uplatněna základní daňvá sazba na dkladu, prgram se snaží uplatnit přepčet na snížené daňvé sazbě.

25 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 25/34 Vypčtenu hdntu DPH jedntlivých plnění prgram pčítá s přesnstí na haléře. Celkvu hdntu DPH je mžné pnechat s přesnstí na haléře neb zakruhlit na celé kruny. Tat vlba plyne z 28 dst. 2 písmen l nvely zákna dani z přidané hdnty platné d Při výpčtu DPH z ceny včetně DPH pužívat keficient zakruhlený na 4 desetinná místa neb keficient bez zakruhlení. Zákn DPH stanvuje, jak pstupvat při výpčtu DPH z ceny včetně daně (tedy jak uplatňvat keficient). Nastavení pr celkvu částku pkladníh dkladu a pr výpčet DPH na pkladních dkladech najdete v nabídce Nástrje Nastavení POK - Obecná na zálžce Pkladní dklad Zaúčtvání pkladníh dkladu Pkladna má zavedenu pdpru pr účtvání DPH prstřednictvím účetních šabln. Pr autmatické zaúčtvání DPH je nutné nastavit vlbu Autmatizvané rzúčtvání DPH pdle zvlené šablny v nabídce Nástrje Nastavení POK - Lkální na zálžce Účtvání v hlavním menu aplikace a všem řádkům pkladníh dkladu přiřadit shdnu účetní šablnu (pkladní peraci). Pr autmatické rzúčtvání DPH pkladníh dkladu je mžné využít vysučtvání DPH pdle % DPH (implicitní nastavení) neb kódu DPH. Šablna pr autmatické zaúčtvání může bsahvat prázdné hdnty kdekliv v účetní větě krmě syntetickéh účtu a kódu DPH. K dplnění prázdných hdnt prgram vyzývá až při zaúčtvání pkladníh dkladu. Přízené hdnty prázdných plžek se uchvávají a zbrazují se vždy při zaúčtvání dalšíh pkladníh dkladu jak implicitní hdnty. Autmatizvané zaúčtvání DPH nemá vliv na pkladní dklady s vazbu na Knihu vydaných faktur a Knihu dšlých faktur. Zde prgram generuje vždy účet pkladny a saldkntní účet. Pkladní dklad s vazbu na aplikaci Phledávky je účtván pdle účetní šablny přiřazené danému typu phledávky v aplikaci Phledávky. Příklad účetní šablny: Č.ř. Su Au Uz Org Ka Dph MD DAL Hdnty plžek v účetní větě účetní šablny: Plžky, které jsu v příkladu prškrtnuté ---, se při přízení šablny nechají prázdné. Plžky mhu být prázdné kdekliv v účetní větě s výjimku plžek Su (syntetický účet), DPH (kód DPH). Jsu-li prázdné účetní plžky Su, Au, text na řádku, prgram dplní d plžky

26 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 26/34 hdntu z pkladníh dkladu. Předpkládá se, že jde účet pkladny. Hdnty plžky Su (syntetický účet) účetní šablny: Nesmí být prázdný. Pkud tak nastane, je d Su vlžen účet pkladny (zpravidla ~ 261). 261 účet pkladny; d řádku šablny je dplněna celkvá částka pkladníh dkladu 343 DPH; d řádku šablny je dplněna částka DPH z pkladníh dkladu pr daňvu sazbu dpvídající kódu DPH <> 261, 343 základ DPH; d řádku šablny je dplněna částka základu DPH z pkladníh dkladu pr daňvu sazbu dpvídající kódu DPH. Hdnty plžek MD, DAL účetní šablny: 1, -1 d řádku šablny je dplněna celkvá částka pkladníh dkladu (bez hledu na hdntu plžky Su ). prázdná d řádku šablny je dplněna částka z vysučtvání pkladníh dkladu pdle hdnty plžky kód DPH a plžky Su. Neexistuje - li částka na pkladním dkladu pr danu hdntu kód DPH a plžky Su, řádek šablny je vynechán Prázdná hdnta se může vyskytvat na bu stranách MD a DAL sučasně. Pznámka: Každá daňvá sazba se v šablně vyskytuje puze jednu, př.: 5 % DPH ~ kód DPH 105. Pkud pužíváte šablny s více kódy DPH pr jednu daňvu sazbu, nezapmeňte správně nastavit vlbu Nastavení Vlby Účtvání Autmatizvané rzúčtvání DPH pdle zvlené šablny v hlavním menu aplikace na účtvat pdle tabulky kód DPH. 4.4 Sestavy Pkladní deník Pkladní deník umžňuje pr plátce DPH zbrazit sumář DPH - vysučtvání základu DPH a DPH pr vybraná data. Příjmy a výdaje pdle DPH Phled na dklady pdle uplatněné sazby neb kódu DPH. Sestava je setříděna pdle účetníh bdbí a daňvé sazby neb kódu DPH. Sestavu je mžné sestavit za všechny pkladny neb puze za aktivní pkladnu. Zbrazen čísl pkladníh dkladu, datum vystavení, cena bez daně, daň, cena s daní (na vlbu text z účetníh dkladu). Sestava je sučtvána za daňvu sazbu, účetní bdbí, za všechna účetní bdbí. Pkud při přízení řádku pkladníh dkladu není vyplněn kód DPH k sazbě DPH, nedchází k ulžení záznamu d vysučtvání pdle kódu DPH. Z tht důvdu mhu bě sestavy vykazvat různé hdnty. Na frmuláři pr zadání výběrvé pdmínky je mžné na zálžce DPH vybrat puze zaúčtvané neb i nezaúčtvané pkladní dklady.

27 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 27/34 5 Pstup pr režim přenesení daňvé pvinnsti 5.1 Přijaté faktury V číselníku DPH přídit kódy DPH pr řádky daňvéh přiznání, které se týkají režimu přenesení daňvé pvinnsti pr přijaté faktury Kódy pr daň na výstupu: kód DPH pr řádek 10 Režim přenesení daňvé pvinnsti ( 92a) dběratel zbží neb příjemce služeb základní sazba (např. kód DPH = 110) kód DPH pr řádek 11 Režim přenesení daňvé pvinnsti ( 92a) dběratel zbží neb příjemce služeb snížená sazba (např. kód DPH = 111) Kódy pr nárk na dpčet daně: kód DPH pr řádek 43 Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 základní sazba plný dpčet (např. kód DPH = 430) kód DPH pr řádek 43 Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 základní sazba krácený dpčet (např. kód DPH = 431) kód DPH pr řádek 44 Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 snížená sazba plný dpčet (např. kód DPH = 440) kód DPH pr řádek 44 Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 snížená sazba krácený dpčet (např. kód DPH = 441) V úlze Kniha dšlých faktur zalžit knihu s evidencí DPH V úlze Kniha dšlých faktur je dpručen zkntrlvat v číselníku ddavatelů, že v základních údajích ddavatele je správně zaškrtnut, zda je/není plátce DPH. V úlze Kniha dšlých faktur v knize s evidencí DPH přídit fakturu zaškrtnut plíčk Dklad v režimu přenesení daňvé pvinnsti (pkud má již faktura nějaký řádek, nelze měnit režim DPH na faktuře)

28 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 28/34 fakturvaná částka je bez DPH v řádku faktury zadat předmět plnění lze zadat puze výběrem z číselníku předmětů plnění (tlačítk Předmět ), které jsu určeny pr faktury v režimu přenesení daňvé pvinnsti Číselník zdanitelnéh plnění (tj. číselník předmětů plnění pr režim přenesení daňvé pvinnsti) je v úlze Kniha dšlých faktur přístupný puze přes řádek faktury, která má zaškrtnut Dklad v režimu přenesení daňvé pvinnsti. Plžky v číselníku není mžné přidávat ani mazat. Plžky je mžné puze pravit. Prázdný číselník zdanitelných plnění se naplní autmaticky při spuštění Knihy dšlých faktur. V případě, že je číselník naplněný z rku 2011 a pr rk 2012 v něm chybí plžka Stavební a mntážní práce 92e, je číselník nutné zaktualizvat pmcí funkce Příjem seznamu zbží d číselníku, která je v menu číselníku Nástrje -> Režim přenesení daňvé pvinnsti ( 92a -92e zákna DPH).

29 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 29/34 v řádku faktury zadat částku bez DPH zadat kód DPH pr plný nárk na dpčet a základní sazbu např. kód DPH Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13-zákl.sazba-plný dpčet pr krácený nárk na dpčet a základní sazbu např. kód DPH Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13-zákl.sazba-krác.dpčet pr plný nárk na dpčet a sníženu sazbu např. kód DPH Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13-sníž.sazba-plný dpčet pr krácený nárk na dpčet a sníženu sazbu např. kód DPH Zdanitelná plnění z řádků 3 až 13-sníž.sazba-krác.dpčet bez nárku na dpčet a základní sazbu např. kód DPH Režim přenesení daňvé pvinnsti - zákl.sazba bez nárku na dpčet a sníženu sazbu např. kód DPH Režim přenesení daňvé pvinnsti - sníž.sazba p zadání kódu DPH a částky bez DPH se v řádku autmaticky dplní částka daně, která je zakruhlena na dvě desetinná místa V úlze Kniha dšlých faktur v knize s evidencí DPH zaúčtvat předpis faktury a) na řádku faktury je uveden kód DPH (yyy) pr řádek přiznání DPH 43, případně 44 (nárk na dpčet), autmaticky budu vygenervány řádky účetníh dkladu Su MD Dal Kód DPH ,- xxx 5xx 100,- yyy 343 Au1 20,- xxx 343 Au2 20,- yyy kde u účtu 321 je základ daně, 5xx je příklad prtiúčtu (pr ÚSC pdle předkntace RSKL na řádku faktury, neb pr PO pdle předkntace na řádku faktury), účet 343 včetně Au2 je dplněný z číselníku DPH pdle kódu DPH z řádku faktury = yyy.

30 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 30/34 Kód DPH = xxx je dhledaný z číselníku DPH pr řádek 10, případně 11 (pdle th, zda kód DPH yyy je pr řádek 43, případně 44) a účet 343 Au1 je dplněný z číselníku DPH d kódu DPH = xxx. b) na řádku faktury bude uveden kód DPH (xxx) pr řádek přiznání DPH 10, případně 11, autmaticky budu vygenervány řádky účetníh dkladu (V tmt případě je účetní dklad nevyrvnaný a uživatel musí další řádek dkladu dplnit sám.) Su MD Dal Kód DPH ,- xxx 5xx 100, Au 20,- xxx kde u účtu 321 je základ daně, 5xx je příklad prtiúčtu (pr ÚSC pdle předkntace RSKL na řádku faktury, neb pr PO pdle předkntace na řádku faktury), účet 343 včetně Au je dplněný z číselníku DPH pdle kódu DPH z řádku faktury = xxx. V úlze Účetnictví v cizích dkladech zaúčtvat účetní dklad - předpis faktury s režimem přenesení daňvé pvinnsti Zaúčtvaný dklad se prjeví na sestavě 40B Řádné daňvé přiznání a t na řádcích 10 (slupec Základ daně a Daň na výstupu ) a 43 (slupec Základ daně a V plné výši, případně Krácený dpčet ), případně 11 (slupec Základ daně a Daň na výstupu ) a 44 (slupec Základ daně a V plné výši, případně Krácený dpčet ) pdle pužitéh kódu DPH Zaúčtvaný dklad se prjeví na sestavě 44P Výpis z evidence pr daňvé účely ( 92a) přijatá plnění. Sučet částek za všechny řádky ve slupci Základ daně sestavy 44P Výpis z evidence pr daňvé účely ( 92a) přijatá plnění musí dpvídat sučtu částek na řádcích 10 a 11 ve slupci Základ daně sestavy 40B Řádné daňvé přiznání. Obě sestavy musí být za stejné zdaňvací bdbí. V úlze Účetnictví se vytváří výpis z evidence pr daňvé účely pdle 92a zákna DPH ve frmátu a struktuře zveřejněném správcem daně (subr XML) bsahující údaje z přijatých faktur v režimu přenesení daňvé pvinnsti (dběratel).

31 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 31/34 Výpis z evidence pr daňvé účely pdle 92a zákna DPH se vytváří u sestavy 40B Řádné daňvé přiznání pr zvlené zdaňvací bdbí. Nejsu-li ve zvleném zdaňvacím bdbí zaúčtvané účetní dklady s předpisem přijatých faktur v režimu přenesení daňvé pvinnsti, subr se nevytváří a uživatel je tét skutečnsti infrmván.

32 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 32/ Vydané faktury V číselníku DPH přídit kódy DPH pr řádky daňvéh přiznání, které se týkají režimu přenesení daňvé pvinnsti pr vydané faktury: kód DPH pr řádek 25 Režim přenesení daňvé pvinnsti ( 92a) ddavatel zbží neb pskytvatel služeb (např. kód DPH = 125) V úlze Kniha vydaných faktur zalžit knihu s evidencí DPH a s příznakem přenesení daňvé pvinnsti Číselník zdanitelných plnění je pr účely režimu přenesení pvinnsti DPH prgramem předem vyplněn kódy předmětů plnění pdle přílhy č. 5 zákna DPH. Implicitní naplnění je prveden ze subru KdyZbziPreneseniDPH.csv (subru je umístěn v adresáři u aplikace kdd.exe). Subr lze uživatelsky editvat a pětvně načíst pmcí funkce Příjem seznamu zbží d číselníku (Číselník zdanitelnéh plnění -> nástrje -> Režim přenesení daňvé pvinnsti ( 92a 92e zákn DPH)-> Příjem seznamu zbží d číselníku). Plžky v číselníku není mžné přidávat ani mazat. Plžky je mžné puze pravit.

33 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 33/34 V úlze Kniha vydaných faktur v knize s evidencí DPH a s příznakem přenesení daňvé pvinnsti přídit fakturu v řádku faktury zadat předmět plnění zadat puze výběrem z číselníku zdanitelných plnění (tlačítk Zdaň. plnění ) - p výběru zdanitelnéh plnění z číselníku jsu předány infrmace na řádek faktury a d nadpisu Zdanitelné plnění je přidán kód harmnizvanéh ppisu pr řádek faktury je upraven mechanismus výpčtu DPH a systém kntrl - na řádku je vyplněna sazba DPH, hdnta DPH = 0 a cena bez daně = cena s daní zadat kód DPH (např. kód DPH Režim přenesení daňvé pvinnsti) V úlze Kniha vydaných faktur vytisknut fakturu Tisk vychází z tisku daňvéh dkladu. Na tisku není uveden vysučtvání DPH. Na dkladu je uveden sdělení Výši daně je pvinen dplnit a přiznat příjemce plnění. V úlze Kniha vydaných faktur zaúčtvat předpis faktury Šablna pr zaúčtvání daňvéh dkladu s režimem přenesení daňvé pvinnsti vychází z běžné šablny pr autmatizvané rzúčtvání DPH: - z šablny dstranit řádky s kódem DPH - z šablny dstranit řádky s účtem na výnsvý účet 6xx dplnit kód DPH pr řádek 25 přiznání DPH (např. kód DPH = 125)

34 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 34/34 Příklad šablny pr zaúčtvání předpisu faktury s režimem přenesení daňvé pvinnsti: Su MD Dal Kód DPH , xx 100,- 125 V úlze Účetnictví v cizích dkladech zaúčtvat účetní dklad - předpis faktury s režimem přenesení daňvé pvinnsti Zaúčtvaný dklad se prjeví na sestavě 40B Řádné daňvé přiznání a t na řádku 25 slupec Hdnta Zaúčtvaný dklad se prjeví na sestavě 44U Výpis z evidence pr daňvé účely ( 92a) uskutečněná plnění Sučet částek za všechny řádky ve slupci Základ daně sestavy 44 U Výpis z evidence pr daňvé účely ( 92a) uskutečněná plnění musí dpvídat částce na řádku 25 ve slupci Hdnta sestavy 40B Řádné daňvé přiznání. Obě sestavy musí být za stejné zdaňvací bdbí. V úlze Účetnictví se vytváří výpis z evidence pr daňvé účely pdle 92a zákna DPH ve frmátu a struktuře zveřejněném správcem daně (subr XML) bsahující údaje z vydaných faktur v režimu přenesení daňvé pvinnsti (ddavatel). Výpis z evidence pr daňvé účely pdle 92a zákna DPH se vytváří u sestavy 40B Řádné daňvé přiznání pr zvlené zdaňvací bdbí. Nejsu-li ve zvleném zdaňvacím bdbí zaúčtvané účetní dklady s předpisem vydaných faktur v režimu přenesení daňvé pvinnsti, subr se nevytváří a uživatel je tét skutečnsti infrmván.

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2011 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 14. srpna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více