LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK..."

Transkript

1 Transfrmátr Transfrmátr Výuka transfrmátrů na střední dbrné škle Terie prbíraná v hdinách teretickéh vyučvání Účel a význam transfrmátrů pis transfrmátrů rincip činnsti transfrmátru Rzdělení transfrmátrů Výuka transfrmátrů v dílenské výuce Různé typy jader transfrmátrů Dráty pr malé transfrmátry Izlace mezi vrstvami Kstry transfrmátru Výpčet síťvéh transfrmátru Zjedndušený výpčet a příklad výpčtu Vdiče pr navíjení transfrmátrů LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY SEZNAM OUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Strana 1 (celkem 30)

2 1 Výuka transfrmátrů na střední dbrné škle Ve šklních snvách je zařazena i výuka transfrmátru. Jsu zde prbírány principy, funkce a uplatnění transfrmátrů v praxi. Tt učiv je jak navazující celek k výrbě, distribuci a sptřebě elektrické energie. V těsném sledu je zde zařazen učiv zabývající se tčivými elektrickými strji. 1.1 Terie prbíraná v hdinách teretickéh vyučvání rincip a funkce transfrmátru je d svéh vzniku neměnná. Ve výrbě vznikají nvé technlgické pstupy, vytváří se nvé knstrukce, ale pdstata funkce a výpčty se nemění. Skr v každé literatuře najdeme výpčty transfrmátru. Odbrní učitelé čast čerpají z výukvých knih staršíh vydání. Základní sučástí většiny elektrnických výrbků je transfrmátr, který plní něklik funkcí. Krmě úpravy síťvéh napětí na napětí menší a ptřebné k usměrnění má za úkl také chránit bsluhu před úrazem elektrickým prudem, nebť dděluje galvanicky místa mžnéh dtyku d síťvéh napětí. Transfrmátrky pužívané dma pr napájení sptřebičů (mdely vláčků, nabíječky akumulátrů, nabíječky mbilů nemívají, se zřetelem na bezpečnst bsluhy, sekundární napětí vyšší než 60 V). Obvykle se pužívá napětí d 20 V. rudy debírané ze sekundárníh vinutí jsu v rzmezí desítek miliampérů až desítek ampérů. r běžné aplikace vystačíme s maximálním sekundárním prudem 5 A (výstupní prud). Obrázek 41 transfrmátr Obrázek 42 schématická značka transfrmátru Účel a význam transfrmátrů Transfrmátr je elektrický strj, kterým se zvyšuje neb snižuje napětí střídavéh prudu při stejném kmitčtu, mění se pčet fází, izlují se dvě sustavy navzájem a pd.. Je t svým principem nejjedndušší strj bez phyblivých částí. Zakládá se na vzájemné elektrmagnetické indukci. Strana 2 (celkem 30)

3 Transfrmátr umžňuje hspdárný přens elektrické energie, vyrbené v elektrárně, na velké vzdálensti d místa sptřeby při vyském napětí a malém prudu, tedy při malých ztrátách. Obrázek 41 přensvá sustava [31] Význam a důležitst transfrmátrů pr zásbvání elektřinu vynikne, uvážíme-li, že prud na své cestě d výrby ke sptřebiteli musí být čast třikrát neb i častěji transfrmván. Transfrmátry se stavějí d nejmenších výknů, i jen něklik vltampérů, pr účely slabprudé techniky až p hrmné zákny něklika set megavltampérů v elektrárenství. r zkušebny vyskéh napětí se stavějí zvláštní transfrmátry s napětím až 1 MV a jejich kaskádním zapjením lze získat napětí i přes 15 MV. Čím větší výkny se přenášejí, tím vyššíh napětí je zaptřebí. Dnes se z velkých elektráren rzvádí energie napětím 110 kv. Velká střediska výrby energie a velká střediska sptřeby jsu spjena tzv. magistrálu 220 kv a některá z nich jsu ještě připjena k tzv. nadřazené síti 400kV. Sdružené napětí primárních sítí je 35 neb 22 kv. Obrázek 44 transfrmvna [32] Obrázek 45 transfrmátr Strana 3 (celkem 30)

4 Rzvd elektrické energie je samzřejmě pd stálu kntrlu. V dnešní dbě je i zde již ve velké míře nasazena výpčetní technika. Dispečer může z jednh místa kntrlvat a řídit celý distribuční systém elektrické energie. V něm se, velmi velku měru pdílí výknvé transfrmátry. [33] Obrázek 46 vládací plcha mnitru v elektrárně Nšvice [32] Obrázek 47 elektrárna Dětmarvice (turbína) Strana 4 (celkem 30)

5 1.1.2 pis transfrmátrů Transfrmátr se skládá se železnéh magnetickéh bvdu a z vinutí. rtže magnetický bvd je magnetván střídavě, nesmí být z plnéh materiálu, jinak by v něm vznikaly vířivé prudy, tepl a tím i ztráty energie. rt se skládá z plechů z křemíkvé celi, tlušťky 0,35 neb 0,5 mm. lechy jsu vzájemně d sebe izlvány a lakují se neb se již v huti ptáhnu minerálním tlakem s pjivem. Výhdné magnetické vlastnsti mají tzv. rientvané plechy válcvané za studena. Obrázek 48 transfrmátr Obrázek 49 cívka transfrmátru s trafplechem Vinutí bývá dvjí, a t vstupní čili primární, d něhž se prud přivádí, a výstupní čili sekundární, z něhž se prud debírá. Obě vinutí jsu navlečena na splečném železném jádru tak, aby magnetický tk vzbuzený jedním vinutím prcházel i druhým vinutím. [34] rincip činnsti transfrmátru Transfrmátr je elektrický netčivý strj, který umžňuje přenášet elektricku energii z jednh bvdu d jinéh pmcí vzájemné elektrmagnetické indukce. užívá se většinu pr přeměnu střídavéh napětí (např. z nízkéh napětí na vyské) neb pr galvanické ddělení bvdů. Transfrmátr pracuje na principu elektrmagnetické indukce časvu změnu magnetickéh tku. rimární cívka ve svém bvdu půsbí jak sptřebič, sekundární jak zdrj. D primárníh vinutí přivedeme střídavé napětí, a prtže je uzavřený bvd, tak prchází prud střídavý. Okl primární cívky se vytvří magnetické ple charakterizvané magnetickým tkem Φ a ten je také střídavý. Tent tk se uzavírá převážně jádrem transfrmátru Strana 5 (celkem 30)

6 a svými účinky zasahuje vinutí sekundární cívky. Vlivem časvé změny magnetickéh tku se v sekundárních vdičích indukuje střídavé napětí. Obrázek 50 schéma indukčníh tku v transfrmátrvém jádru [35] řipjíme-li k primárnímu vinutí střídavé napětí, prchází vinutím střídavý prud a magnetickým bvdem se uzavírá střídavý magnetický tk, který se mění stejně jak prud. Změnu magnetickéh tku se indukuje v primární cívce vnitřní čili indukvané napětí. dbně v sekundárním vinutí se indukuje vnitřní napětí rtže úbytky napětí na primární a sekundární straně jsu pměrně malé, platí i pr svrkvá napětí rvnice (transfrmační pměr čili převd transfrmátrů): U 1 = U 2 N N 1 2 Napětí jsu v přímém pměru s pčtem závitů. Obrázek 51 principiální nákres transfrmátru [36] Strana 6 (celkem 30)

7 Zanedbáme-li ztráty v transfrmátru, ptm se příkn na primární straně rvná výknu na sekundární straně. U1 I1 = U 2 I 2 1 = 2 Jmenvitý výkn na štítku transfrmátru je zdánlivý výkn ve vltampérech, nebť jeh činný výkn ve wattech se mění pdle druhu zatížení, tj. pdle veliksti účinku csϕ. rudy v primárním a sekundárním vinutí jsu tedy v nepřímém pměru s napětím U U 1 2 = I I 2 1 = N N 1 2 U U S I = I S = N N S [37] N 1 (N ) - pčet závitů primární cívky N 2 (N S ) - pčet závitů sekundární cívky U 1 (U ) - primární napětí, přiváděné na vstup primární cívky U 2 (U S ) - sekundární napětí, které se indukuje na vývdech sekundární cívky I 1 (I ) - primární prud, prcházející mezi zdrjem a primární cívku I 2 (I S ) - sekundární prud, který prchází sekundární cívku a připjeným sptřebičem Φ - indukční tk Rzdělení transfrmátrů dle knstrukce magnetickéh bvdu rzeznáváme transfrmátry jádrvé a plášťvé. U jádrvých transfrmátrů vinutí bklpuje jádra magnetickéh bvdu, který se uzavírá spjkami, jež mají stejný aneb pněkud větší průřez než jádra. Vinutí primární i sekundární u jednfázvéh transfrmátru může být umístěn buď na různých jádrech, neb mhu být bě vinutí na témže jádru, cž je výhdnější, nebť je menší magnetický rzptyl, a tím i menší úbytek napětí. U lášťvých transfrmátrů plechy bklpují vinutí. Spjky a krajní jádra mhu mít plviční průřez než jádra s vinutím, nebť jimi prchází plviční magnetický tk. Strana 7 (celkem 30)

8 růřez jader bývá čtvercvý, bdélníkvý neb dstupňvaný, aby se kruhvý tvr cívky c nejvíce vyplnil jádrem. Vinutí transfrmátru je bud válcvé neb ktučvé. [38] Obrázek 52 transfrmátr jednfázvý, trjfázvý a plášťvý jednfázvý [38] Vinutí primární i sekundární u jednfázvéh transfrmátru může být umístěn buď na různých jádrech, neb mhu být bě vinutí na témže jádru, cž je výhdnější, nebť je menší magnetický rzptyl, a tím i menší úbytek napětí. U lášťvých transfrmátrů plechy bklpují vinutí. Spjky a krajní jádra mhu mít plviční průřez než jádra s vinutím, nebť jimi prchází plviční magnetický tk. Válcvé čili sustředné vinutí má cívky vstupní i výstupní navlečeny na sbě. Blíže železa je vinutí nižšíh napětí, nebť se snáze izluje, sustředně na něm je ulžen vinutí vyššíh napětí, které bývá rzdělen na cívky zhruba p 1 kv. Ktučvé čili deskvé vinutí má cívky ulženy v jádře tak, že se střídají cívky vyššíh a nižšíh napětí. r magneticku suměrnst jsu na kncích plviční cívky nižšíh napětí, které mhu být blíže železa než cívky s vyšším napětím. dle pčtu fází se dělí transfrmátry na jednfázvé, trjfázvé, šestifázvé a mnhfázvé. V transfrmátrech vznikají ztráty elektrické energie jednak v jádře, jednak ve vinutí. Objí ztráty se mění v tepl, které se musí z transfrmátru dvádět, aby se nehřála nad dvlenu mez. dle způsbu dvádění tepla (pdle chlazení) dělíme transfrmátry na vzduchvé a lejvé, které jsu pnřeny d nádby naplněné lejem. Olej má větší tepelnu vdivst než vzduch a zárveň má i větší elektricku pevnst. dle účelu se transfrmátr dělí na staniční, síťvé, řiditelné, svářecí, spuštěcí, tpné, pecvé, přístrjvé (měřicí a jisticí) a pdbně. Strana 8 (celkem 30)

9 Malý transfrmátr 1.2 Výuka transfrmátrů v dílenské výuce V dílenské praxi si studenti prhlubí znalsti získané ve škle. Dnes se setkáváme s transfrmátry skr ve všech výrbcích sptřební elektrniky. Amatérské a ruční kusvé navíjení transfrmátrů se již v praxi nepužívá (nesmi se pužívat z důvdu bezpečnsti). Studenti jsu vedeni k tmu, aby si samy transfrmátr spčítali, a ptm v praxi věřili na výrbku platnst všech výpčtů. Studenti si taktéž p výpčtu transfrmátru navrhují i skládanu kstřičku pr transfrmátrvé plechy typu EI. Ve škle je transfrmátr prbrán p teretické stránce. V hdinách praktické výuky k tmu přistupuje seznámení s materiály a knstrukcí v praxi pužívané při výrbě transfrmátru Různé typy jader transfrmátrů Jádra magnetických bvdů jsu velmi důležitu sučástku pr výrbu transfrmátrů a na jejich jaksti závisí výsledné parametry finálníh magnetickéh bvdu. Jádr transfrmátrů tvří magnetický bvd, jehž magnetický indukční tk, vyvlaný průchdem prudu primárním vinutím, indukuje elektrické napětí v sekundárním vinutí. Obrázek 53 tridní transfrmátr Obrázek 54 transfrmátr s jádrem EI Vinutá transfrmátrvá jádra se pužívají jak celistvá jádra (tridy) neb jak dělená jádra. Vyrábí se jádra magnetických bvdů z rientvanéh transfrmátrvéh pásu. Magnetické vlastnsti jader jsu přím závislé na jaksti a tlušťce pásky, ze kterých jsu jádra vyrbeny. Strana 9 (celkem 30)

10 Máme něklik základních typů jader vhdných pr sérivu výrbu malých transfrmátrů. Tridní jádra transfrmátru Vinutá tridní jádra magnetických bvdů tvří magnetický kruh prst vzduchvých mezer, s knstantním průřezem, díky čemuž umžňují nejúčinnější využití magnetických vlastnstí pužitých materiálů. Tridy se vyrábí z rientvanéh transfrmátrvéh pásu s bsahem křemíku cca 3%, v rzsahu tluštěk 0,23-0,35 mm a materiál je pužit C22 dle ČSN IEC Tridní jádra jsu vyráběné dle pžadavků zákazníka a nrem ČSN IEC 635 neb DIN [17] Tridní jádra jsu vhdná pr magnetické bvdy určené k výrbě: měřících transfrmátrů, výknvých transfrmátrů, regulačních transfrmátrů, induktrů, měničů. Stupňvitá dělená jádra Obrázek 55 tridní jádra [39] Dělená transfrmátrvá jádra vznikají navíjením transfrmátrvé pásky dstupňvaných šířek na rtující frmvací elementy, psléze rzřezáním tepelně zpracvanéh a synteticku pryskyřicí slepenéh jádra. Dělená jádra se stupňvaným průřezem, vlastní tvar lépe přizpůsbený průběhu magnetickéh indukčníh tku a lépe využívají speciální strukturu zrna materiálu ve srvnání s jádry, které se skládají z plechvých výseků různých tvarů. Speciální průřez těcht jader umžňuje plnější využití průřezu kruhvých cívek. Jádr se skládá ze dvu částí ve tvaru pdkvy. Aby byl zabezpečen jejich správné sestavení, mají bě části na jedné splečné čelní straně barevnu plhvu značku. Barva plhvé značky udává zárveň tlušťku pásu, ze kteréh je jádr navinut a dále na vnějším závitu každé plviny je značen přadvé čísl. Strana 10 (celkem 30)

11 Vinutá stupňvitá dělená jádra magnetických bvdů z rientvanéh transfrmátrvéh pásu s bsahem křemíku cca 3 %, v rzsahu tlušťky 0,23 až 0,35 mm; materiál C22 dle ČSN IEC Obrázek 56 dělená jádra [41] Obrázek 57 dělená stupňvitá jádra [42] Vinutá jádra mají tvar lépe přizpůsbený průběhu magnetickéh indukčníh tku a lépe využívají speciální strukturu zrna materiálu ve srvnání s jádry, které se skládají z plechvých výlisků různých tvarů. [42] řednsti dělených jader: úspra elektrické energie z důvdu nízkých měrných wattvých ztrát, úspra v mnžství mědi pužité pr vinutí (z důvdu menších rzměrů a hmtnsti jader), úspra nákladu práce vynalžené při sestavvání transfrmátrů, díky jednduchsti mntáže. Unicre jádra transfrmátrů Jádra UNICORE představují nvu řadu jader pr magnetické bvdy. Technlgie výrby byla vyvinuta v rce 1997 s cílem zjedndušit technlgii výrby a dsáhnut lepších parametrů elektrických strjů. Jádra UNICORE díky své knstrukci jsu schpná nahradit téměř všechny klasické C a Q jádra. Díky vyspělé technlgii jádra UNICORE se vyznačují nízkými měrnými ztrátami. Obrázek 58 UNICORE jádr [43] Strana 11 (celkem 30)

12 Jádra UNICORE spjují všechny výhdy C + Q jader, přičemž jejich měrné ztráty jsu nižší 20-40%. Mají zjedndušenu knstrukci (nejsu lepená, řezaná ani brušená, díky čemu dsahují velmi příznivé ceny). ři mntáži se dají pužít stávající typy kstřiček, tudíž změny v knstrukci magnetickéh bvdu nejsu nutné. [44] EI jádra transfrmátrů Název dstali pdle svéh vzhledu. Jsu tvřeny prvkem ve tvaru E a prvkem ve tvaru I. Obrázek 59 E I plechy Obrázek 60 E I plech Vyrábí se vysekávání s celkřemíkvých plechů. Výrbně jsu t jádra nejvýhdnější, jelikž při strjním vysekávaní je nejmenší dpad. Tyt jádra jsu pr kusvu výrbu transfrmátrů nejvýhdnější. Transfrmátrvé plechy se vyrábí pdle standardizvaných dpručení. Existují závislsti mezi typem trafplechu a jeh prprcinální velikstí. U typ E je vlastně nádherný demnstrační příklad, na kterém se všechny rzměry dají jednduše dvdit. Typ trafplechu, který se uvádí s číslem, je vlastně velikst středníh slupku v milimetrech a k ní jsu vztaženy v určitém pměru všechny veliksti plechu Obrázek 61 svazek E plechů Obrázek 62 závislsti u E I plechů Strana 12 (celkem 30)

13 M jádra transfrmátrů Vyrábí se vysekáváním s celkřemíkvých plechů. Tyt jádra mají při své výrbě značně velký dpad. Mají trchu menší magnetický rzptyl než statní skládaná jádra. užívají se hlavně v telekmunikační technice. Díky větší ceně, která je způsbena dpadem při výrbě, se tyt jádra ve výrbcích a na trhu bjevují spradicky. Obrázek 63 M plechy Obrázek 64 M plech I a L jádra transfrmátrů V praxi se pužívá i skládání jader transfrmátru z plechů vyseknutých ve tvaru I. Ty se ptm ve vrstvách přes sebe překládají tak, že místě předešléh spjení plechu leží plech průběžný. Výrbně jsu nejjedndužší. Nevýhda je větší elektrmagnetický rzptyl. užívají se například při výrbě klasických svařvacích transfrmátrů. Jádra tvaru I jsu bdélníkvé plechy, které se při výrbě jádra překládají přes sebe. echy v liché a sudé vrstvě na sebe navazují jenm vnějším a vnitřním bvdem. Obrázek 65 I plech 1. vrstva Obrázek 66 I plech 2. vrstva Obrázek 67 I plech s cívku Strana 13 (celkem 30)

14 Stejný způsb skládání plechů se pužívá v případě plechu ve tvaru L.Tyt plechy jsu nepatrně výrbně nákladnější, jelikž se již nedají stříhat strjními nůžkami, ale musí se vysekávat. Lgika vrstev trafplechů je pět ddržena (nesmí jit spje dvu susedních vrstev na sebe). Obrázek 68 L plechy 1. vrstva Obrázek 69 L plechy 2. vrstva Obrázek 70 L plechy s cívku Dráty pr malé transfrmátry Vynutí transfrmátru bývá prveden dráty kruhvém průřezu (průměr 0,08 až 3,15 mm) neb vdícími pásy (d 0,5 x 4 mm d 5 x 40 mm). užívají se dráty izlvané smaltem, izlvané smaltem a pletením hedvábím, izlvané pletením papírvým páskem. Nevýhdy izlvaných drátů je jejich malá pvrchvá mechanická dlnst, vdiče jsu citlivé na chemické výpary a smalt na vdičích stárne. Obrázek 71 Drát CuL Obrázek 72 Drát CuL na cívce Strana 14 (celkem 30)

15 1.2.3 Izlace mezi vrstvami Mezi jedntlivé vrstvi transfrmátrvéh vinutí se dává prkladvá izlace z transfrmátrvéh papíru, slídy neb igelitvá izlace. kud se navijí tenkým drátem tzv. pstupnu vlnu, ptm se dává prkladvá izlace tak, aby byla rvnměrně rzdělena a aby se na jedn vinutí (primární, sekundární) pužil aspň 5 vrstev izlace. Izlační prkladvé pásky, které jsu na bcích nastříhány (rztřepeny), aby se při hybu izlace netrhala a dbře kryla i při styku s čely transfrmátrvých kster. Nejtlustější a elektricky nejvíce dlná je izlace mezi sekundárním a primárním vinutím. Obrázek 73 textilní prkladvá izlace Obrázek 74 prkladvý transfrmátrvý papír Kstry transfrmátru Transfrmátrvé vinutí je buď samnsné (aretván lakem a textilními pásky), neb je navinut na kstře z megneticky a elektricky nevdivéh materiálu. Tyt kstry bývají vylisvány z jednh kusu plastu neb jsu skládané a lepené z více dílů. V kusvé a malsérivé praxi se pužívají nejčastěji skládané kstry. Jak materiál je pužit texgumit neb skllaminát (dříve se pužíval ještě pertinax). Kstra je navržena tak, aby byla mechanicky pevná (je t nsný prvek vinutí) a samzřejmě se musí knstrukčně prdřizvat typu a veliksti jádra. Obrázek 75 plastvá kstra Obrázek 76 skládaná kstra Strana 15 (celkem 30)

16 Malý transfrmátr Skládaná kstra transfrmátru Všechny bčnice skládané kstry musí d sebe zapadat a aretvat se výřezvými klíči. Velikst výřezvých klíčů se řídí tlušťku materiálu, ze kteréh je kstra vyrbena. Starší typy transfrmátrů měli navinuté blíže k jádru primární vinutí. navinutí primárníh vinutí a jeh prkladvých vrstev se plžila vrstva zesílené izlace, která musela vydržet napětí v řádech kv. Na zesílenu izlační vrstvu se ptm vinul sekundární vinutí (neb něklik sekundárních vinutí). Skládaná kstra je v dnešní dbě tvřena třemi čely (dvě krajní a jedn které dělí prstr na primární a sekundární část). Střed kstry je tvřen 4 bčnicemi. Jsu t bčnice v páru. Bčnice jenž dlehají na celu plchu tracplechu mají jiný tvar, než ty které vymezují tlušťku svazku transfrmátrvých plechů. Obrázek 77 nákres jádra a dílů kstry Obrázek 78 díly kstry pr plechy E I Strana 16 (celkem 30)

17 ři výpčtu samstatných díků kstry vystačíme s velikstí pužitéh transfrmátrvéh plechu a tlušťky materiálu, ze kteréh je kstra zhtvena. Všechny míry jsu dvzené d veliksti transfrmátrvéh plechu (jeh typu). X Y tl. rez. velikst trafplechu (vlastně typ E), šířka svazku trafplechu, tlušťka materiálu z kteréh je kstra vyrbena, rezerva pr vlný phyp kstra na jádře. Velikst rezervy se u transfrmátrku d plechu E16 vlí 0,5 mm. U trafplechu E20 až E40 vlíme rezervu 1 mm. Ve větších velikstech plechu se řídíme materialem z kteréh je kstra vyrbena a přiměřenstí k jádru. Obrázek 79 díly a závislsti rzměrů pr trafplechy E I Všechny bčnice skládané kstry musí d sebe zapadat a aretvat se výřezvými klíči. Velikst výřezvých klíčů se řídí tlušťku materiálu, ze kteréh je kstra vyrbena. Obrázek 80 bčnice kstry Strana 17 (celkem 30)

18 Kstra je sestavena z 2 a 2 typů bčnic a 3 čel kstry. V dřívějších dbách se pužívaly puze 2 krajní čela a prstřední se vynechával. Bčnice která dléhá na trafplech. Bčnice která určuje tlušťku svazku. Čela a dělící přepážka kstry. Obrázek 81 bčnice a čela kstry Transfrmátrvé plechy typu EI skládané d kstry. lechy jsu skládané tak, že každá řada (vrstva) je tvřena plechem E s plechem I. Sudé vrstvy mají například plech I na levé straně a liché vrstvy na pravé straně. Obrázek 82 kstra a trafplech Obrázek 83 kstra a trafplechy Obrázek 84 nasunvání trafplechů Strana 18 (celkem 30)

19 1.3 Výpčet síťvéh transfrmátru Ke zhtvvání transfrmátru se dnes v amatérské praxi nejčastěji pužívají plechy tvaru EI. ři návrhu vycházíme z maximálníh výknu na jeh sekundární straně, t je ze sučinu efektivní hdnty pžadvanéh napětí a z debíranéh prudu. Z tabulky zjistíme vhdnu velikst jádra pr transfrmátr. Tabulka 1 výkny a pčty závitů pr daný transfrmátr s jádrem E I. žadvaný výkn ve W Typ plechů Výška svazků mm čet závitů na jeden vlt (N v ) (plechy tlušťky 0,5mm) lcha pr vinutí cm 2 8 EI ,8 2,34 10 EI ,85 2,34 20 EI ,58 3,63 40 EI ,66 3,63 60 EI ,92 6, EI ,64 6, EI ,69 9, EI ,96 9, EI ,37 15,4 500 EI ,89 15,4 Dále určíme pčet závitů na 1 V a spčítáme pčet závitů primárníh a sekundárníh vinutí. Se zřetelem na účinnst transfrmátru dečteme d pčtu primárních závitů asi 3 % závitů a na sekundární straně asi 5 % závitů přidáme. N (N 1 ) pčet závitů primárníh vinutí, N S (N 2 ) pčet závitů sekundárníh vinutí, N V pčet závitů na jeden vlt, U (U 1 ) napětí na primární straně (V), U S (U 2 ) napětí na sekundární straně (V), K knstanta pr krytí ztrát na primárně straně, K S knstanta pr krytí ztrát na sekundární straně. čet závitů primárníh vinutí vypčítáme pmcí vztahu čet závitů sekundárníh vinutí vypčítáme pmcí vztahu N = K U N V N S = K S U S N V kud je na sekundární straně transfrmátru něklik vinutí, platí uvedené zásady pr všechna tat vinutí. Maximální výkn transfrmátru je dán sučtem výknu jedntlivých vinutí. Vzhledem k tmu, že ptřebujeme více místa pr vývdy Strana 19 (celkem 30)

20 z jedntlivých vinutí (neb dbček), se čast stane, že nevystačíme s plchu pr vinutí transfrmátru, který pr ptřebný výkn určuje tab. rt v tmt případě dpručujeme pužít jádr pr výkn stupeň větší. Zjištěný pžadvaný výkn dělíme účinnstí transfrmátru, která bývá v rzmezí %, čímž určíme příkn transfrmátru. říkn transfrmátru je tedy: S = = η I S U η S S η I S U S příkn (W) transfrmátru (primární strana transfrmátru, výkn (W) transfrmátru (sekundární strana transfrmátru), účinnst (je větší u větších a menší u menších transfrmátrů) bvykle se pčítá s účinnstí 0,8 až 0,9, největší efektivní hdnta prudu prcházejícíh sekundárním vinutím (A), efektivní hdnta sekundárníh napětí transfrmátru (V). r efektivní hdntu primárníh prudu platí: I = U V tabulce čísl 2. zjistíme průměry drátů D pr vinutí. Vychází-li z výpčtu průměr drátu, který není uveden v tabulce, vlíme drát většíh průměru, nebť při větším průměru drátu se zmenšují ztráty vznikající v dpru mědi a zmenšuje se i hřev drátu a celéh transfrmátru. K vinutí pužíváme většinu dráty izlvané lakem (značení CuL). Obrázek 85 drát CuL na cívce Obrázek 86 drát CuL Strana 20 (celkem 30)

21 Tabulka, která nám vyjadřuje zatížitelnst vdiče při daném průměru drátu. Tabulka 2 mžný debíraný prud vdičem při husttě 2,5 A mm -2 čet závitů na 1cm 2 růměr drátů rud I při prudvé v mm husttě 2,5 A mm -2 plchy pr vinutí 0,15 44 ma ,18 64 ma ,2 79 ma ,22 95 ma , ma ,3 177 ma 770 0, ma 625 0,4 314 ma 450 0, ma 360 0,5 0,5 A 300 0,6 0,7 A 210 0,7 0,96 A 155 0,75 1,1 A 140 0,8 1,25 A 120 0,9 1,6 A ,96 A 83 1,1 2,4 A 65 1,2 2,8 A 52 1,3 3,3 A 42 1,4 3,9 A 40 1,5 4,4 A 33 1,6 5 A 28 1,7 5,7 A 1,8 6,4 A 2 7,9 A 2,2 9,5 A 2,5 12,3 A 2,8 15,4 A 3 17,7 A Dále je třeba zjistit, je-li mžné transfrmátr se zvlenými dráty a pčty závitů realizvat. stupujeme tak, že vypčítáme sučiny a sučet všech těcht plch pr jedntlivá vinutí by neměl být větší než 50 % celkvé plchy pr vinutí, kteru zjistíme z tabulky. Je-li sučet větší, je třeba zvlit větší jádr a výpčet pakvat. Mezi primární a sekundární vinutí a mezi jedntlivé vrstvy vinutí se vkládá transfrmátrvý papír neb lepenka takvé tlušťky (neb tlik vrstev), aby nemhl djít k elektrickému průrazu izlace. navinutí a vyzkušení se transfrmátr dknale vysuší v suchém prstředí při tepltě C a ptm Strana 21 (celkem 30)

22 se máčí v impregnační lázni. Lze pužít například vsk T 100 neb namáčecí vypalvací transfrmátrvý lak. Tut úpravu se zlepší izlační vlastnsti transfrmátru, zamezí se jeh navlhání, fixuje se plcha drátů vinutí a zlepšuje se přechd tepla z vinutí na pvrch transfrmátru. [44] Zjedndušený výpčet a příklad výpčtu. Zadané hdnty: vstupní, primární napětí U = 230 V výstupní, sekundární napětí U S1 = 12 V výstupní, sekundární, zatěžvací prud I S1 = 3 A U = 230 V U S1 = 12 V I S1 = 3 A Obrázek 87 transfrmátr schématicky Hdnty ptřebné k výrbě transfrmátru druh a velikst transfrmátrvých plechů, pčet (vstupních) primárních závitů N, pčet (výstupních) sekundárních závitů N S, průměr vdiče (vstupníh) primárníh vinutí D, průměr vdiče (výstupníh) sekundárníh vinutí D S. Výkn transfrmátru S = U S I S [VA; V, A] S = 12 3 S = 36 VA říkn transfrmátru = (1,1 až 1,3) S = 1,2 36 = 43,2 VA Strana 22 (celkem 30)

23 Čistý průřez železnéh jádra S Fe = (0,8 až1,1) [cm 2 ; VA] = 1 36 S S Fe S Fe = 6 cm 2 Skutečný průřez železnéh jádra s izlací mezi plechy S Fe S Ž = [cm 2 ; cm 2 ] 0,9 S Ž = 6 0,9 S 6,6 cm 2 Ž Výška jádra a pčet plechů Vlíme transfrmátrvé plechy tak, aby průřez jádra byl přibližně čtvercvý. mcný výpčet: a = [cm; cm 2 ] a = 6, 6 S Ž a 2,56 Můžeme zvlit plechy E25 neb E32. Je lepší zvlit plechy větší, u kterých bude více místa v kénku pr vinutí. Musíme teď zjistit skutečnu výšku svazku přepčítanu na trafplech E32. S Ž v = [cm; cm 2, cm] b 6,6 v = v 2 3,2 v 2 cm v 20 mm Výška svazku transfrmátrvých plechů bude 20 mm. pčet plechů t plechů, tlušťka jednh transfrmátrvéh plechu t. v t plechů = [-; mm, mm] t t plec hů = 20 0,5 V případě, že jeden transfrmátrvý plech bude mít tlušťku 0,5 mm tak budeme ptřebvat 20 = 40 kusů plechů. 0,5 Strana 23 (celkem 30)

24 čet závitů na napětí 1 V N V = 45 S Ž 45 N V = ,6 čet závitů na 1V je v našem případě asi 6,8 závitů. Znamená t že, abychm dsáhli napětí jednh vltu, musíme na jádr transfrmátru navinut 6,8 závitů. Knstanta (k) upravuje pčet závitů s hledem na úbytek napětí. Stanví se pdle veliksti transfrmátrku: k p knstanta pr krytí ztrát na primárním vinutí, k s knstanta pr krytí ztrát na sekundárním vinutí. Tabulka 3 knstanty pr krytí ztrát v transfrmátru S d 50 VA 50 až 100 VA 100 až 300 VA 300 až 1000 VA k S 1,1 1, 08 1,07 1,05 k 0,9 0, 92 0,93 0,95 N = N V U k N =6, ,92 N 1442 závitů N S = N V U S k S N S =6, ,08 N S 88 závitů Určení průřezu vdičů vinutí σ prudvá hustta (A mm -2 ). Vlíme prudvu husttu mezi 2 až 3 A mm -2 I = [A; VA,V] U 43,2 I = I 0,1878 A 230 růřez primárníh vinutí S I 2 A S = [ mm = ] 2 σ A mm 0,075 0,1878 2,5 S =0,075 mm 2 S = I S S σ [ 2 A = 2 mm ] A mm 1,2 = 3 2,5 S S =1.2 mm 2 Strana 24 (celkem 30)

25 Určení průměru vdičů Rzměry vdičů pr vinutí se udávají v průměru vdiče bez izlace. Rzměr určíme výpčtem neb pdle tabulek. D S = 4 4 0,075 D = D mm. π 3, 14 Z tabulek vlíme průměr drátu na primární vinutí: D = 0.3 mm. D S SS = 4 4 1,2 D S = D S mm. π 3, 14 Z tabulek vlíme průměr drátu na primární vinutí: D S = 1.3 mm. Tent zjedndušený výpčet transfrmátrku lze pužít pr síťvé transfrmátrky d výknu 1000 VA. Výpčtem lze věřit prveditelnst vinutí s hledem na kntrlu plnění plchy kénka cívky transfrmátru Vdiče pr navíjení transfrmátrů užité dráty musí být vždy lakvané, smaltvané neb předené izlační textilií. Jedntlivé závity musí být dizlvány, jinak by se závity navzájem elektricky spjily, a tím pádem by se zkratvaly. Je vhdné p každé navinuté vrstvě izlvat dráty na kstřičce vrstvu prkladvéh papíru neb jiné izlační hmty. Nejtlustší izlační vrstva musí být mezi primárním a sekundárním vinutím. V dnešní dbě se již nepřipuští mít na sbě u transfrmátrků pr sptřební elektrniku vinutí na sbě. Vinutí se dávají d dvu d sebe ddělených prstr (elektricky nevdivu přepážku). Na našem trhu jsu však stále výrbky dvážené hlavně z Asie, které tt nesplňují. Jejich knstrukce a izlace leckdy nesplňují základní bezpečnstní pdmínky. Obrázek 88 transfrmátr z Číny Strana 25 (celkem 30)

26 Tabulka průřezů vdičů pdle zatížení Vdič, kterým prtéká prud, se zahřívá. V praxi pužíváme nejčastěji vdiče měděné. Hliníkvé se pužívají puze u zařízení kde s finančních důvdů neb váhvých je t pdstatněné. rudvu husttu vlíme v rzsahu 2,5 až 6 A mm -2. Větší hdnta vede k velkému úbytku při zatížení a většímu zahřívání transfrmátru. U transfrmátrů vlíme nejčastěji prudvu husttu 2,5 A mm -2. Tabulka 4 maximální zatížitelnst hliníkvých a měděných vdičů při prudvé husttě 2,5 A mm -2 Maximální zatížení Maximální zatížení na růměr drátu v mm na vinutí v Ampérech vinutí v Ampérech pr pr měď (Cu) hliník (Al) 0,04 0,003 0,002 0,06 0,005 0,004 0,08 0,013 0,009 0,10 0,020 0,013 0,12 0,029 0,019 0,15 0,044 0,031 0,18 0,064 0,043 0,20 0,079 0,053 0,25 0,125 0,083 0,30 0,178 0,120 0,35 0,241 0,164 0,40 0,315 0,214 0,45 0,400 0,272 0,50 0,493 0,335 0,60 0,708 0,481 0,70 0,960 0,653 0,80 1,261 0,860 0,90 1,590 1,160 1,00 1,963 1,330 1,20 2,825 1,920 1,40 3,850 2,618 1,50 4,425 3,000 1,60 5,025 3,417 1,80 6,375 4,335 2,00 7,850 5,350 Strana 26 (celkem 30)

27 LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY vlastní brázky [31] KUSALA, Jarslav. Miniencyklpedie : Elektřina. Čez\\encyklpedie_html \\4-4.htm\rzv1 [nline] [cit ]. [32] brázky pskytl Ing. Ladislav Rudlf, h.d [33] HUDEC, Jsef, FETTER, František. Elektrtechnika : pr 2. a 3. rčník učňvských škl vyd. raha : SNTL, Účel a význam transf., s. 11. [34] HUDEC, Jsef, FETTER, František. Elektrtechnika : pr 2. a 3. rčník učňvských škl vyd. raha : SNTL, pis transfrmátru, s. 12. [35] Transfrmer3d cl3cz.svg [nline]. 2007, [cit ]. Dstupný z WWW: <http://cs.wikipedia.rg/wiki/subr:transfrmer3d_ cl3cz.svg>. [36] [31] KUSALA, Jarslav. Miniencyklpedie : Elektřina. Čez\\encyklpedie_html \anim\traf [nline] [cit ]. [37] HUDEC, Jsef, FETTER, František. Elektrtechnika : pr 2. a 3. rčník učňvských škl vyd. raha : SNTL, ůsbení transfrmátru, s [38] HUDEC, Jsef, FETTER, František. Elektrtechnika : pr 2. a 3. rčník učňvských škl vyd. raha : SNTL, Rzdělení transfrmátru, s. 15. [39] Tridní jádra [nline] [cit ]. Dstupný z WWW: <http://www.vptechntrn.cz/cres/page.php?app=3&lan_id=cz>. [40] ARENDAŠ, Mirslav, RUČKA, Milan. Nabíječe a nabíjení. Marie Hauptvgelvá; Vila Kuníkvá. 2. vyd. raha 1 : SNTL-Nakladatelství technické literatury,n.p., s. pulární elektrnika; sv. 6. ISBN [41] Dělená C jádra [nline] [cit ]. Dstupný z WWW: <http://www.vptechntrn.cz/cres/page.php?app=4&lan_id=cz>. Strana 27 (celkem 30)

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí Vdiče VODIČE S PVC IZOLACÍ NKT d WAPR APRO Kabel nejmdernější kabelářská technlgie HVU, HVU HVU, HVU HVK, HVK HVK, HVK HVVF, HVVF HVVF, HVVF HVHH, CYH NYMJ (CYKY flexšňůry TP flexšňůry TP Vdiče NKT d WAPR

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

elektrický proud I, i A*ampér+ je to uspořádaný pohyb volných nábojů v jednom směru

elektrický proud I, i A*ampér+ je to uspořádaný pohyb volných nábojů v jednom směru 1. ELEKTRICKÉ OBVODY - Je t systém, ve kterém prbíhá přeměna el. energie za účelem plnění určitých funkcí, a který lze ppsat pmcí napětí a prudu - el. bvd je slžen z bvdvých prvků, které jsu navzájem prpjeny

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analgvé pčítače) pr br Aplikvaná fyzika Luděk Bartněk 2 OBSAH INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky.

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu Úspry energií šetřit lze i při stejném kmfrtu dělení úspr úspry v dmácnsti bilance dmácí energetiky kde se dá uspřit způsby jak šetřit Zdrj energie Míst úspry elektrická energie elektrsptřebiče Rzdělení

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50 Technická Infrmace TI 18C/07/cs č. 00908 Čidl pr měření vdivsti CLS 0 Induktivní čidl pr měření vdivsti s vysku chemicku dlnstí, i pr prstředí s nebezpečím výbuchu a vyské teplty With quality certificate

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Digitální učebnice fyziky J. Beňuška - hlavní stránka (zleva) - úvdní menu, výběr tématických celků, vpřed na další celek (slupec vprav) Úvdní menu infrmace práci s prgramem Úvdem IKT ve vyučvání Prč výukvé

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

Skvělý HD obraz pro každého Elegantní nová řada BRAVIA S4000

Skvělý HD obraz pro každého Elegantní nová řada BRAVIA S4000 Tiskvá zpráva Praha, červen 2008 Skvělý HD braz pr každéh Elegantní nvá řada BRAVIA S4000 Čtyři rzměry brazvky úhlpříčka až 40 palců Nvý design sft-line vycházející z knceptu draw the LINE 1080p Full HD*

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Physicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Nahrát hru, Výukvá část Nvá hra start výukvé adventury Physicus mžnst měnit nastavení a nahrání/ulžení hry (ikna CD) : Hlasitst nastavení pmcí táhla Prlínání

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ NÁDOBY KE STROJNÍKOVI TĚŽNÍHO STROJE TYPU VFSK5

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ NÁDOBY KE STROJNÍKOVI TĚŽNÍHO STROJE TYPU VFSK5 The Internatinal Jurnal f TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárdný časpis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rzdělení tpných těles Stejně jak celé sustavy vytápění, tak i tpná tělesa dělíme na lkální tělesa a tělesa ústředníh vytápění. Lkální tělesa přeměňují energii v tepl a tt předávají d vytápěné

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

TOPNÁ TĚLESA OHEBNÁ ZA STUDENA

TOPNÁ TĚLESA OHEBNÁ ZA STUDENA TOPNÁ TĚLESA OHEBNÁ ZA STUDENA Tpná tělesa hebná za studena se řadí mezi výrbky s malým průřezem, které mají minerální izlaci. Jsu ddávána ve třech prvedeních: kruhvém, čtvercvém a bdélníkvém. Tat technlgie

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

Technický produktový list Top heating

Technický produktový list Top heating Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Reflexní pdlžka Tp heating PROFI REFLEX 3000 Mntážní název: Pdlžka 3000 Stručný ppis: Maximální úspry a dknalý přens tepla zajišťuje v systému Tp heating

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Tabulka 1. d [mm] 10,04 10,06 10,01 9,98 10,01 10,03 9,99 10,01 9,99 10,03

Tabulka 1. d [mm] 10,04 10,06 10,01 9,98 10,01 10,03 9,99 10,01 9,99 10,03 . Úkl měření. Stanvte hdnty sučinitele tepelné vdivsti mědi a slitiny hliníku.. Prvnejte naměřené hdnty s tabulkvými hdntami a vysvětlete pravděpdbnu příčinu nalezené diference. 3. Vypracujte graf tepltníh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Laboratorní práce č. 4: Zobrazování spojkou

Laboratorní práce č. 4: Zobrazování spojkou Přírdní vědy mderně a interaktivně FYZIKA 2. rčník šestiletéh studia Labratrní práce č. 4: Zbrazvání spjku ymnázium Přírdní vědy mderně a interaktivně FYZIKA 2. rčník šestiletéh studia ymnázium Test k

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Úspora energie a hotové peníze

Úspora energie a hotové peníze Úspra energie a htvé peníze Stručný přehled výhd Prfi-tip FERMACELL: Pdkrvní prvky FERMACELL P+D Asi 20 % tepla se ztrcí střechu / strpy! Tent pdíl asi 20 % celkvé energetické ztrty budvy lze účinně a

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

PAVIRO End Of Line Slave Module

PAVIRO End Of Line Slave Module PAVIRO End Of Line Slave Mdule PVA-1WEOL cs Pznámky k mntáži PAVIRO End Of Line Slave Mdule Obsah cs 3 Obsah 1 Stručné infrmace 4 2 Mntáž 5 3 Technické údaje 11 4 Nrmy a sulad 15 4 cs Stručné infrmace

Více

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / 2006 TECHNOLOGIE. prac.sešit 8

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / 2006 TECHNOLOGIE. prac.sešit 8 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jmén žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackéh49 Třída: Pracvní sešit Šklní rk : 2005 / 2006 TECHNOLOGIE prac.sešit 8 Mdul: PŘÍPOJKY A ROZVOD NN Obr: 26-51

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET Abstract DIFFUSION PROPERTIES OF MATERIALS IN FLAT ROOFS AND THEIR INFLUENCE ON TECHNICAL THERMAL CALCULATION Petr

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody Záruční list pr elektrické průtkvé hřívače vdy HKL. HKL s mžnsťí změny příknu Vyplní prdejna: -155-07 -09-11 3,5/5,5 4,5/7 5,5/9 5,5/11 Kupujícímu byl výrbek předvedený a byl seznámený s jeh pužitím Elektrické

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1. p ř í k l a d v é s t u d i e c e l v é k n s t r u k c e Půdrys 1.NP chráněná knstrukce nechráněná knstrukce Půdrys 2.NP Řez A-A chráněná knstrukce nechráněná knstrukce chráněná knstrukce nechráněná knstrukce

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Katalog rámového lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly

Katalog rámového lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly Katalg rámvéh lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly Základní rám FIX 70 Vyrvnávací rám 1,50 m Pužívá se pr mntáž dalších pater lešení. 44000 Ocelvý 45000 Hliníkvý Pužívá se pr hrubé vyrvnání

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ

PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ Technlgické výhdy zatmelvacích hmt zvyšují pžadavky na pužité vypalvací pece. Přesné dlívání dané zatmelvací hmty dnes již nezávisí na přesnsti samtnéh vypalvacíh cyklu.

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Exentricita (výstřednost) normálové síly

Exentricita (výstřednost) normálové síly 16. Železbetnvé slupy Slupy patří mezi tlačené knstrukce. Knstrukční prvky z betnu prstéh a slabě vyztuženéh jsu namáhány kmbinací nrmálvé síly N d a hybvéh mmentu M d. Jde tedy mimstředný tlak výpčtvé

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více