Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění"

Transkript

1 Přílha č. 1 smluvy Specifikace předmětu plnění Všechny kurzy budu realizvány ve vlastních prstrách bjednatele. K dispzici bude flipchart, dataprjektr a prmítací plátn. Ddavatel zajistí ptřebné vzdělávací materiály (příručky, prezentace, manuály) pr každéh účastníka kurzu. Všechny kurzy budu vedeny v českém jazyce, včetně závěrečných testů. U necertifikvaných šklení musí závěrečný test pkrývat přiměřeně celu blast šklené prblematiky tak, aby pskytl bjektivní infrmaci zvládnutí šklené blasti účastníkem kurzu, bude prveden v listinné pdbě. Pr udělení svědčení úspěšném abslvvání kurzu je nutná 80% úspěšnst. a) Základní šklení principů servisu a zabezpečení ICT dle ISO Vzdělávací kurz: Základní šklení principů servisu a zabezpečení ICT dle ISO a zásady bezpečnsti ICT dle pžadavků ISO a zákna č. 181/2014 Sb., kybernetické bezpečnsti a změně suvisejících záknů (dále jen ZKB) Certifikace: Ne Abslvent: správce ICT Oblast: správa ICT v IS města Útvar/pčet účastníků: OMI/10 Ppis kurzu: Kurz je určen pr pracvníky OMI, kteří se zabývají aktivní správu městských IS a ICT kmpnent, které je tvří, ať jde HW neb SW prvky. Jde prakticku aplikaci nrem z řady ISO / IEC 20000, které se pžadavky na tut blast zabývají. Pchpení principů a prcesů při správě ICT je velmi důležité i pr aplikaci pžadavků na kyberneticku bezpečnst má tedy úzku vazbu na blast zajištění ICT kmpnent z phledu kyberbezpečnsti tedy reakce na pžadavky ZKB a pžadavky nrmy ISO / IEC Kurz bude ppisvat základní principy, kncepty a zejména klíčvé prcesy jedntlivých aktivit při správě a rzvji ICT kmpnent, které tvří infrmační systém. Aplikací cyklu PDCA při řízení a kntrle při správě ICT a živtníh cyklu IS je dsahván suladu s pžadavky na kvalitu služeb i splnění pžadavků na měření výknnsti. Aplikace pžadavků nrmy ISO vede k průběžnému zlepšvání pskytvaných služeb pdle výstupů při naměřených údajích dle definvaných metrik. Nedílnu sučástí je stanvení parametrů SLA (dhd úrvni služeb), které jsu klíčvým faktrem pr řízení nákladů a kvality pskytvaných služeb a dle pžadavků nrmy musí být Stránka 1 z 12

2 průběžně vyhdncvány a upravvány pdle výstupů při sledvání prvzních parametrů ICT kmpnent. Pr každý prces jsu vysvětlena rzhraní a vazby na prcesy ITIL. Kurz bude definvat nejen pstupy, ale i nastavení metrik, SLA parametrů služeb a praktické metdy pdle dbré praxe při pskytvání technické pdpry prvzu rzsáhlých IS. Budu též vysvětleny základní principy řízení servisních služeb a evidence výknů pmcí service desku. Témata (minimální bsah): základní principy systému řízení služeb IT Úvdní infrmace výchdiscích řízení služeb IT Nrmy ISO/IEC 20000, principy, určení, histrie a vývj Mžnsti pužití nrem ISO/IEC pr praxi Mdel PDCA jak základní princip ITSMS Prcesní přístup a jeh využití při budvání ITSMS Stanvení rzsahu a způsbilsti systému řízení služeb IT Prcesy systému řízení služeb IT a jejich praktická realizace Pstupy auditu systému řízení služeb IT Aplikace pravidel řízení infrmační bezpečnsti ISMS Pžadavky nrmy ISO a jejich aplikace pr blast ISVS Vazby mezi ITSM a ISMS Kmplexní pstupy při správě ICT kmpnent v rzsáhlém systému Předpkládaná nárčnst: 4 dny 32 hdin (hdina p 60 minutách) přestávky budu nad rámec tht časvéh limitu. Kurz prběhne ve dvu p sbě jducích týdnech vždy p dvu dnech pr 10 účastníků. Kurz bude uknčen písemným testem. V případě, že účastník šklení slží zkušku, bude vydán svědčení úspěšném abslvvání kurzu. b) ITIL Fundatin Vzdělávací kurz: ITIL Fundatin včetně certifikace Certifikace: An Abslvent: Referent Oblast: Prcesní řízení IT Útvar\pčet účastníků: OMI/5 Ppis kurzu: Kurz je určen pr ty pracvníky OMI, kteří abslvvali úvdní vzdělávání pr blast správy ICT kmpnent. Rzvíjí zejména teretické znalsti v blasti tzv. dbré praxe s ptřebnu Stránka 2 z 12

3 znalstí činnstí, které jsu bsaženy v knihvně znalstí ITIL a v suladu s definvanými pžadavky nrem ISO / IEC řady pr správu ICT. Tent kmplex znalstí se pírá praktické zkušensti, jejichž základy byly frmulvány v tzv. britských standardech, nejprve zaměřených d blasti pdpry správy ICT ve veřejné správě. Díky své úzké sepjatsti s praxí jsu velmi dbrým zdrjem pr zlepšvání kvality služeb a zvyšvání kmpetence pracvníků OMI MMB. Kurz bude ppisvat základní principy, kncepty a zejména klíčvé prcesy jedntlivých částí živtníh cyklu. Pr každý prces budu vysvětlena rzhraní na statní prcesy ITIL. Ty vycházejí z takzvaných knihven, které jsu věnvány knkrétním blastem správy ICT. Jde blasti jak správa incidentů (Incident management), řešení prblémů prvzu ICT (prblém Management), blast řízení změn (Change Management), dále definice ukazatelů pr měření a kntrlu kvality vyknávaných činnstí a pdprvaných prcesů, pstupy pr mnitring a další činnsti při správě a rzvji ICT prstředí rganizace. Kurz bude definvat také zásady pr implementaci prcesů v těcht jedntlivých blastech, včetně specifikace přínsů každéh z nich. Vzhledem k rzsahu jedntlivých knihven jde velmi kmplexní vzdělávací prgram, který umžní vybranému kruhu pracvníků OMI zvýšení kmpetencí a suvisejících znalstí. Účastníci tak mají mžnst realisticky psudit přínsy zasazení ITIL d praxe a získají představu efektivním způsbu implementace. Témata (minimální bsah): Představení ITIL základní vymezení rzsahu prcesníh rámce, histrie vzniku, vztah k statním nrmám. Řízení IT služeb v praxi vysvětlení základních knceptů ITIL a prcesníh přístupu řízení IT služeb. Živtní cyklus služeb vysvětlení struktury živtníh cyklu služeb s důrazem na cíle a přínsy jedntlivých etap. Service strategy tat kapitla kurzu bude ppisvat sulad businessu a IT tak, aby byla v každém stavu živtníh cyklu služeb zachvána rientace na business. V rámci kapitly budu vysvětlena témata: Kncepty Service Strategy Služba a vnímání její hdnty Service Prtfli & Service Catalgue Service Prtfli Management Demand Management Financial Management fr IT Services Business Relatinship Management Service Design tat kapitla bude pkrývat návrh IT služeb a bude pskytvat návdy na tvrbu a údržby strategií a architektury IT. Vysvětlena budu témata: Základy a aspekty návrhu služeb Přístupy k zajištění služeb Service Level Management Stránka 3 z 12

4 Service Catalgue Management Availability Management Infrmatin Security Management Supplier Management Capacity Management IT Service Cntinuity Management Design Crdinatin Service Transitin kapitla bude zaměřena na výklad prcesů suvisejících s nasazením IT služeb d prdukčníh prvzu, bude ppisvat témata: Transitin Planning and Supprt Change Management Service Asset and Cnfiguratin Management Release and Deplyment Management Knwledge Management Service Operatin kapitla bude zaměřena na ddávku IT služeb a řídicí prcesy. Cílem je dsažení stabilníh stavu správy služeb v suladu s pžadavky. Kapitla bude zahrnvat témata: Knfliktní aspekty řízení služeb Incident Management Event Management Request Fulfilment Prblem Management Access Management Rle kmunikace Cntinual Service Imprvement kapitla bude ppisvat identifikaci a zavádění průběžných zlepšení v blasti správy služeb. Ppsána budu témata: IT Gvernance Demingův cyklus Mdely CSI Rle měření 7 step Imprvement Prcess Funkce ITIL kapitla bude pkrývat témata: Service Desk Technical Management Applicatin Management IT Operatins Management Stránka 4 z 12

5 Rle ITIL kapitla se zaměří na témata: Prcess Owner Prcess Manager Prcess Practiciner Service Owner Mdel RACI Technlgie a architektura kapitla ppíše témata: Obecné pžadavky na technlgie ITSM Autmatizace služeb Kmpetence a trénink závěrečná kapitla ppíše témata: Kmpetence a dvednsti řízení služeb Framewrk kmpetencí a dvednstí Trénink Předpkládaná nárčnst: 4 dny 32 hdin (hdina p 60 minutách) přestávky budu nad rámec tht časvéh limitu. Kurz prběhne ve dvu p sbě jducích týdnech vždy p dvu dnech pr 5 účastníků. Kurz bude zaknčen standardizvanu certifikační zkušku dle nrem zprstředkující agentury. P úspěšném slžení zkušky bude vydán certifikát. c) Řízení pžadavků a změn Vzdělávací kurz: Řízení pžadavků a změn Certifikace: Ne Abslvent: Referent Oblast: Prcesní řízení Útvar\pčet účastníků: OMI/20 Ppis kurzu: Kurz je určen pr ty pracvníky OMI, kteří se zabývají správu neb rzvjem prvků (částí SW neb HW infrastruktury), které tvří kmplexní prstředí ICT města. P vyhdncení předchzích prjektů i dalšíh průběhu správy ICT kmpnent se ukazuje důležitst řízení pžadavků v rámci běžnéh zajištění prvzníh prstředí. Jde praktické dplnění znalstí účastníků v návaznsti na výše uvedené kurzy správy IT a ITIL. Kurz bude zaměřen na seznámení s celým prcesem řízení pžadavků a změn SW aplikací se speciálním důrazem na prblematiku sběru, vyhdncvání a sledvání uživatelských Stránka 5 z 12

6 pžadavků. Frmu praktických cvičení při aplikaci PDCA cyklu pdpry prcesů pří řízení pžadavků je rzvíjen znalst tét důležité blasti správy ICT. Témata (minimální bsah): Úvd d řízení pžadavků Prblémy vývje aplikací v suvislsti s pžadavky Seznámení s prcesem řízení změn (Change Management) Úvd d prcesu frmulvání a řízení pžadavků Získávání pžadavků Úvd d získávání pžadavků Techniky získávání pžadavků Dkumentace pžadavků pmcí typvých úlh Analýza pžadavků Mdelvání bjektů Mdelvání interakcí bjektů Mdelvání dynamiky Mdelvání ulžení Specifikace pžadavků Přístupy ke specifikaci pžadavků Dkument Specifikace SW pžadavků Nefunkční pžadavky Verifikace pžadavků Verifikace pžadavků Revize pžadavků Řízení pžadavků Prces řízení změn pžadavků Princip implementace prcesu řízení změn Osvědčené praktiky frmulvání a řízení pžadavků Pžadavky v agilních přístupech Charakteristika agilních přístupů k vývji SW Práce s pžadavky v nejznámějších agilních přístupech Předpkládaná nárčnst: 2 dny 16 hdin (hdina p 60 minutách) přestávky budu nad rámec tht časvéh limitu. Kurz prběhne vcelku (2dny) ve dvu p sbě jducích týdnech vždy pr 10 účastníků. Kurz bude uknčen písemným testem. V případě, že účastník šklení slží zkušku, bude vydán svědčení úspěšném abslvvání kurzu. Stránka 6 z 12

7 d) Řízení kvality při správě ICT Vzdělávací kurz: Řízení kvality při správě ICT Certifikace: Ne Abslvent: Referent Oblast: Kvalita v blasti prcesů správy ICT Útvar\pčet účastníků: OMI/20 Ppis kurzu: Kurz je zaměřen na seznámení s celým prcesem řízení kvality pdle pžadavků zákna č. 365/2000 Sb., ISVS a suvisející legislativy. Obsahem budu principy řízení kvality dle PDCA cyklu pr správu a řízení změn u ICT kmpnent, které tvří IS města. Důraz bude kladen i na prblematiku sběru, vyhdncvání a sledvání uživatelských pžadavků. Kurz se bude pírat principy řízení kvality dle aktuální verze pžadavků nrmy ISO 9001 na systém managementu kvality. Témata (minimální bsah): Úvd d řízení kvality dle pžadavků ISO 9001 Všebecný úvd Systémy managementu kvality Odpvědnst managementu Management zdrjů Realizace prduktu plánvání, pžadavky zákazníků, návrh a vývj Realizace prduktu nakupvání, pskytvání služeb, mnitrvací a měřicí zařízení Metdika pr PDCA cyklus Metriky a jejich využití Úvd d definice metrik Získávání hdnt pr kntrlu a měření výknsti Měření, analýza a zlepšvání, nrma ISO 9004 Dkumentace metrik pmcí typvých úlh Analýza získaných hdnt Vyhdncení získaných hdnt dle metrik Řízení změn v prcesech v suladu s PDCA cyklem Dynamika změn v prcesech s cílem zvýšení kvality Řízení kvality při realizaci pžadavků Prces řízení změn pžadavků Princip implementace prcesu řízení změn Stránka 7 z 12

8 Osvědčené praktiky frmulvání a řízení pžadavků Pžadavky na pstupy auditů Pžadavky nrmy ISO Pstupy pr interní auditry QMS Interní metdika na prvádění auditů příklady dbré praxe Praktické cvičení Předpkládaná nárčnst: 3 dny 24 hdin (hdina p 60 minutách) přestávky budu nad rámec tht časvéh limitu. Kurz prběhne vcelku (3dny) ve dvu p sbě jducích týdnech vždy pr 10 účastníků. Kurz bude uknčen písemným testem. V případě, že účastník šklení slží zkušku, bude vydán svědčení úspěšném abslvvání kurzu. e) Enterprise Architektura Vzdělávací kurz: Enterprise Architektura Certifikace: Ne Abslvent: Referent Oblast: Enterprise Architectura rzsáhlých ICT systémů Útvar\pčet účastníků: OMI/5 Ppis kurzu: Kurz je určen pr ty pracvníky OMI, kteří se zabývají managementem celéh kmplexníh prstředí ICT města. Důležité jsu i znalsti z blasti správy ICT kmpnent. Znalsti principů ppisu Enterprise Architektury pr rzsáhlé ICT prstředí umžní aktivní řízení a efektivní rzvj ICT vzhledem k pznání všech vrstev rzsáhlých AIS a vazeb mezi nimi. Je zde důsledně aplikvána metdika TOGAFF, která svu kmplexnstí umžní nahlížet na rzsáhlé ICT prstředí pdle vzájemně prvázaných vrstev, pčínaje business vrstvu (která ppisuje blasti, prstředky ICT pdprvaných aktivit rganizace), přes aplikační vrstvu (kde jsu ppisvány prvky aplikace, které vyknávají pdpru činnstí business vrstvy), dále vrstva infrastrukturní (kde jde především HW prvky ICT rganizace pět s vazbami na statní vrstvy), vrstvu datvu (která definuje datvé zdrje a nižší prvky ve vazbě na datvý mdel aplikací) a vrstvu kmunikační (která umžní vzájemnu výměn ptřebných infrmací a vazby na klní systémy). Uvedené bude dplněn vazby na bezpečnstní prvky a infrastrukturu celéh ICT rganizace. Kmplex znalstí, získaných v tmt kurzu umžní významným způsbem zlepšení řízení ICT prstředí a rzsáhléh AIS, kterým městský systém bezespru je a přispěje ke zvýšení úrvně kmpetencí klíčvých pracvníků OMI MMB. V nepslední řadě kurz přispěje i ke zvýšení kvality rzhdvání a psuzvání při realizaci pžadavků na rzvj ICT a AIS města. Stránka 8 z 12

9 Smyslem využití Enterprise Architecture je pskytnut knkrétní návd zabezpečující pdpru strategických cílů rganizace příslušnými prcesy a infrmačními systémy. Kurz v detailu rzebere všechny úrvně EA business, aplikační, datvu a technlgicku, přičemž pr každu z nich nabídne praktická dpručení z hlediska pužitých pstupů, technik. Kurz je určen pr pracvníky, kteří jsu sučástí managementu infrmatiky a krmě praktickéh řízení ICT se také účastní prací na návrhu neb pnentuře strategických prjektů rzvje ICT v rámci statutárníh města Brna a jeh rganizací. Díky bsahu rzvíjí důležité znalsti vazeb mezi jedntlivými vrstvami, které tvří kmplex rzsáhléh ICT prstředí, jakým je městský infrmační systém. Témata (minimální bsah): Úvd kurzu zahájení kurzu, rganizační detaily Business analýza a Enterprise Architecture kapitla představí disciplínu business analýzy a práci business analytiků, d jejíž náplně patří identifikace řešení, která pmhu rganizaci dsahvat definvaných strategických cílů kapitla stručně seznámí psluchače se znalstní blastí Strategická analýza, přičemž výklad bude zaměřen na předlžení kntextu, ve kterém je pr zmapvání stávajícíh a buducíh stavu rganizace využívána právě Enterprise architektura dále bude vysvětlena suvislst Business Architecture a Enterprise Architecture Enterprise Architecture TOGAF prblémy sučasnsti definice disciplíny EA, suvisejících pjmů, vymezení rzsahu a vrstev Enterprise Architecture histrie disciplíny a vývj nejznámějších framewrků pr tvrbu EA EA = zatěžující náklady neb aktivum? Vztah EA a ITIL Prjekt architektury a jeh výstupy vymezení a základní kncepty TOGAF struktura TOGAF základní prdukty TOGAF ArchiMate TOGAF Enterprise Cntinuum TOGAF Architecture Develpment Methd Představení ArchiMate Stránka 9 z 12

10 Vztah TOGAF a ArchiMate Zachman Framewrk představení struktury Zachmanva framewrku detailní ppis jedntlivých řad framewrku Dpručení pr praxi EA Začínáme s EA Dpručení pr výběr mdelvacíh nástrje Dpručení pr mdelvání EA 7 návyků úspěšných Enterprise architektů Agilní Enterprise architekt Závěr kurzu Předpkládaná nárčnst: 5 dnů 40 hdin (hdina p 60 minutách) přestávky budu nad rámec tht časvéh limitu. Kurz prběhne ve dvu p sbě jducích týdnech (3 a 2 dny) vždy pr 5 účastníků. Kurz bude zaknčen standardizvanu certifikační zkušku dle nrem zprstředkující agentury. P úspěšném slžení zkušky bude vydán certifikát. f) TOGAF 9.1 L1 Fundatin (CZ) Vzdělávací kurz: TOGAF 9.1 L1 Fundatin (CZ) Certifikace: An (mezinárdní standard) Zajištění: Lektři Abslvent: Referent, management Oblast: Enterprice Architectury Útvar\pčet účastníků: OMI/5 Ppis kurzu: Kurz je určen pr pracvníky managementu OMI a ty, kteří se zabývají strategickými prjekty v rámci kmplexníh prstředí ICT města. Frmu dplnění znalstí metdiky TOGAF bude rzšířena kmpetence těcht klíčvých zaměstnanců pr blast knceptuálníh řešení rzvje a správy ICT. Důležitá je návaznst na výstupy a vazby na celstátní prjekty v blasti egvernmentu, které vychází ze strategie egvernmentu v ČR a Nárdníh architektnickéh plánu pr blast egvernmentu. Díky sjedncení metdiky pr ppis a tvrbu architektury rzsáhlých ICT systémů dchází v rámci tét blasti pdpry výknu veřejné správy v ČR k efektivnímu prvázání všech úrvní IT systémů. Je t tedy důležitý faktr pr zajištění splupráce s centrálními IS a zvýšení efektivity při vytváření a řízení ICT prstředí v rámci statutárníh města Brna a jeh rganizací. Stránka 10 z 12

11 TOGAF je mezinárdně uznávaný rámec pr řízení tvrby Enterprise Architektury, který se pužívá p celém světě včetně České republiky. Jedná se standard, který ppisuje způsb jak strategicky a dluhdbě řídit a plánvat Enterprise Architekturu s využitím "best practices". TOGAF prpjuje všechny vrstvy pdnikvé architektury business prcesy, aplikace, data a technlgie. Navíc říká CO řešit a JAK th dsáhnut. V kurzu bude pdrbně prbrána metda ADM, na které bude ukázán, jak přistupvat k tvrbě pdnikvé architektury, jaké prcesy d tvrby zahrnut, jaké metdické nástrje a techniky pr tvrbu využít a v nepslední řadě také jaké výstupy (tzv. deliverables) genervat. Kurz bude intenzivní a primárně se zaměří na pchpení principů, na kterých metdika TOGAF stjí. TOGAF dkumentace se skládá ze šesti hlavních kapitl/knih, které umžní rychle získat přehled tm, c je předmětem metdiky TOGAF a c nikliv. Cíle: vysvětlit základní stavební kameny metdiky TOGAF 9 (principy, ADM, repsitry..) seznámit studenty s dkumentací TOGAF 9 připravit studenty na certifikační zkušku Témata (minimální bsah): Metda ADM, která zahrnuje: Plánvání prjektů na realizaci architektury Kntrlu a řízení realizačních prjektů a změn z phledu IT architektury Přípravu prstředí pr řízení Enterprise (IT) Architektury Vytvření prstředí na pdpru IT architektury Šklení dále pkryje tématiku: SOA, IT bezpečnst, řízení rizik, stakehlder management a určení interperability z phledu Enterprise (IT) Architektury. Mduly: Intrductin t TOGAF Architecture Gvernance Cntent Metamdel TRM III RM Enterprise cntinuum and Architecture Repsitry Architecture CMM and Business Transfrmatin Readiness Assessments Architecure Views and Stakehlders management Preliminary Phase Architecure Partitining Phase A Architecture Visin Phase B Business Architecture Phase C ISA Data Architecture Phase C ISA Applicatin Architecture Stránka 11 z 12

12 Phase D Technlgy Architecture Phase E Opprtunities and Slutins Příklad Implementatin Strategy Phase F Migratin Planning Phase G Implementatin gvernance Phase H Architecture Change Management ADM Architecture Requirements Management ADM Deliverables Guidelines fr adapting the ADM Iteratin and Levels Architecture Implementatin Supprt Techniques TOGAF and Security TOGAF and SOA Architecture Skills Framewrk Certificatin in TOGAF Předpklady: Základní přehled v IT, Enterprise architektuře Předpkládaná nárčnst: 5 dní 40 hdin (hdina p 60 minutách) přestávky budu nad rámec tht časvéh limitu. Kurz prběhne ve dvu p sbě jducích týdnech (3 a 2 dny) vždy pr 5 účastníků. Kurz bude zaknčen standardizvanu certifikační zkušku dle nrem zprstředkující agentury. P úspěšném slžení zkušky bude vydán certifikát. Stránka 12 z 12

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved.

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved. Infrmatin and Data Management RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Infrmační a datvý management Disciplína zaměřená na správu infrmací (z mnha zdrjů) a spřístupnění

Více

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ K O M I X s. r.., H l u b v a 1, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, t e l.: +4 2 0 257 288 211, f a x: +4 2 0 257 288 221, s a l e s @ k m i x. c z, w w w. k m i x. c

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den) Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně.

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Kurz vhdný pr ty, kteří chtějí rzumět výsledkům klinických studií a umět je interpretvat JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Dpručen pr lékaře, dbrné garanty a další sby aktivně prezentující

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Miroslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Končel, Miloš Urbánek

Miroslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Končel, Miloš Urbánek Infrmační systém pr pdpru psuzení rizika, územníh plánvání, rganizace zásahu IZS a varvání byvatelstva v klí prduktvdů přepravujících nebezpečné látky Mirslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Knčel, Milš Urbánek

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Software process (improvement)

Software process (improvement) Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Sftware prcess (imprvement) Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Základní pjmy Sftwarvý

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Metadata Profinit. All rights reserved.

Metadata Profinit. All rights reserved. Metadata RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Metadata Jedna z kmpetencí Data managementu Cíle: Zajistit jedntné przumění a užití termínů Integrvat metadata ze všech

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vyská škla eknmická v Praze Fakulta infrmatiky a statistiky Katedra infrmačních technlgií Studijní prgram: Aplikvaná infrmatika Obr: Infrmační systémy a technlgie Diplmant: Bc. Michal Rajnyš Veducí diplmvé

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 585

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 585 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Přílha č. 2 k usnesení vlády ze dne 4. července 204 č. 585 Pstup při prcesním mdelvání agend veřejné správy Ministerstv vnitra 2 OBSAH OBSAH... 3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY MODELOVÁNÍ...

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení Standardy a kariérní systémy v učitelské prfesi: zahraniční přístupy a česká cesta Pedaggická fakulta Masarykva univerzita 27.11.2014 Standardy pr učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: klnsti

Více

Architektura a design - úvod. Tomáš Krátký, Bohumír Zoubek

Architektura a design - úvod. Tomáš Krátký, Bohumír Zoubek Architektura a design - úvd Tmáš Krátký, Bhumír Zubek Schematický phled (Sftware System) Architecture Struktura Dkumentace tét struktury Základní typy architektury Sftware architecture Business (prcess)

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více