Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č ěř ů úč ě ř ý ř é č ě č ý č ů ý ě é ý é ů ě ř ý ů ý ž ě š č ě ě ě ú ů ý ř ž ě ě ř é Ú ě ř é ě š ů ř ý Ů ř ř řč é ě š ů ř ý č ů č č č ž ě ř ř č ě š ů ř ý č ů č č ěř ů č ěř ž ž ěř é č ý ě č é ř ě ř Ó č č ý é ě č ů ý č úč ě ř ý ř č ů é č Č Č é ř č ů ě é ž

2 Celý bsah zpvy je k dispzici na webvých stnkch dmu, neb v kancelři SVJ Nmitky/připm nky vlastnků u bdu, týkajchse vyklzen sklepů bylvznesen dtaz p peslvu - řešen v diskuzi ke zpvě vystupila p Hfmannv, že kk nedhlédla na zušen tvalých pacvnch pměů SVJ - tat skutečnst již byla diskutvna na předchzch jednnch, V mci časvéhzsahu sjednanéh smluvu a nutnéh p výkn přslušnépzice, nen mžnénahadit smluvu na HPP mtem DPP (dhda pveden pce), jelikž DPP umžňuje pacvn výkn puze 300 hdin/k Ujednn vyknvn pce fmu Smluvy pskytvn služeb (vztah ddavatel x bjednavatel), nen mžný, pkud nesuhlas bě smluvn stany : Ad 4) Schvlen úěetnzvěky za k 2013 avypřdn výsledku hspdařen vykzanéh k , včetně zpvy činnstivýbu Členvésplečenstvbyli seznmeni s účetnzvěku za k 2013, včetně vypřdn hspdřskéh výsledku za k 2013 vcelkvé výši 978,18,- Kč, ktelý bude přidělen d Rezevnh fndu Nsledně pběhl hlasvn dsuhlasen zvěky a vypřdn hspdřskéh výsledku shmžděn suhlas: s předlženu účetnzvěku za k 2013, vypacvanu dpvědným pacvnkem mandatře p Štěpnkvu s vypřdnm výsledku hspdařenizak2013ve výši 978,18,- Kč, ktený bude přidělen d Rezevnh fndu Rezevnfnd bude nsledně pužit ke kyt nkladů spjených se spvu dmu, knkétně k nkladům na spvu, pvz a pavy splečných čstdmu - P: 100 % Pti: 0 % Ad 5) Vlba členůvýbu Pan předseda znmil přtmným způsb hlasvn, dle infmaci, že zvlenými členy se stanu tři členvés nejvyššmpčtem hlasů Nsledně znmil kandidatuu stvajcch členůvýbu SVJ p Bělka, p Smtkvé, p, Diana a vyzval přtmné vlastnky ke kandidatuře d výbu SVJ Mezi kandidty, byli p svém přihlšen zařazeni ještě p PhD Vclav Filec a p, Mislava Hfmannv Dle byl znmen, že funkčnbdb stvajch výbu knčke dni Funkčnbdb nvéh výbu bude činit 3 ky a zapčne dnem 246,2014 a bude knčit dnem Vlba jedntlivých kandidtů: P: 93,26 / Bělk Maek: P: 9428 / Dian Vtězslav: P,22,31 / PhD Filec Vclav: Hfmannv Mislava: P: 2,82/ P: 92,80 % Smtkv Jana: Pti, Pti, Pli, Pti, Pti, zdžel se hlasvn: 6,74 / zdžel se hlasvn: 5,72/ zdžel se hlasvn:77,69 / zdžel se hlasvn:97,18 / zdžel se hlasvn: 7,20 / P bdb d d 23,6,2017 byli d výbu SVJ zvleni kandidti: Vtězslav Dian, Maek Bělk, Jana Smtkv Ad 6) Pjednn dplněn plnu pav dsuhlasenéh p k 2014 Dplněn plnu pav dsuhlasenéh p k 2014 plžku,,úpavy vstupnh systému d bjektu", jejimž předmětem je výměna vstupnch zmků vchdvých dveř a instalace čipvéh vstupnh systému, Nmitky/připm nky vlastn ků zšřeni na dveře výtahů - tt pveden nebyl sučstpptvanéh řešen, nen tedy předmětem tét zakzky P přpadnu ealizaci, bude výb SVJ zjišťvatmžnsti systému aplikvn tét vaianty výměna stvajcch dveř za nvé z důvdu technické nepřipavensti stvajcch dveř p navhvaný systém - řešen zakzky byl pptvn s hledem na stav sučasných dveř, všechny nabdky na zabezpečen vychzely ze stvajch pveden dveř tevnbez mžnsti využtklče(zachvn klčů,bezpečnst čipů)- systém je navžen jak elektnický, pvě z důvdu nekntlvanéh mnžstvvydanýchpřstupuých klčů Vydnm knkétnchčipůk bytvé jedntce a jejich přpadn deaktivace v přpadě ztty, Splečenstvvlastnkůjedntek v budvě Vatislavsk čp se sdlem Vatislavsk 387, Paha 8 - Bhnice, PSČ: 181 0O, lč: ' : zapsané v ejstřku splečensfuvlastnků jedntek u Městskéh sudu v Paze ddl S, vlžka 9549 dne

3 ž č ř ř ú č č ě žš ž č ý é ů ř š č č ř é ř ř ý é ř ě é ě é ů ř ý é ř čů ř ů ř ř é ž č é ř ý é ž ý é ž é é ý ě š č č č ý š čů ř ě ů ů č ž ý š ž ů é š ě é š šř ž ú é ř ý č č ě ř ž é č é ž ž é é ý ě ě ý ě é ý é ě ř č ř ř ž ý č ů ů ů ž ě ř é ě ě ž é ě ý ř ě Č ž ě č ě ý ů š ě é ě č ý ě ž č ý ě ř ř ý ř ý ů ž é é š ž ě ž ě ě č ů é é č é ěř č ě ý ý ř ě ý ě ý ď ů ž é ě ě ž ž ě ý ž ř ě é ž ě ě š ž ě ř ě ě š ů ý ž č ě ě ž ů ě ě é ě č řč é ě š ř ý ů ě ý řč é ě š ů ř ý ů žš č č ů ř ě é ž ě š é č ů ě č Č Č é ř č ů ě é ž

4 spvné zněn:,,k přijet usnesen nsledujcch bdech, jejichž seznam je bsahem tht dstavce, je zaptřeb suhlasu třčtvtinvévětšiny hlasů přtmných vlastnků jedntek,je-lishmžděnusnšenschpné" _ Clnek X, dstavec 3 bd,,d" - ždst pdlužen data splatnsti, bavy z přpadných sankc při neddžen stanvenéh temnu - přpadné pdlen v platbě, ealizvané p stanvené lhůtě avšak d knce přslušenéhměsce, nebude nijak sankcivn, (tzn sankcivn nebude pdlen, katšjak 18 dn, a t puze vpřpadě, že se jedn pdlen způsbené pzdějšm bdženmpřjmu vlastnka vůčistanvenému datu splatnsti a v přpadě, že vlastnk nem jiné phledvky/dluhy na přspěvcch, čijiných zvazcch vůčisvj) Čtnek XlV, dstavec 4 bd,,f' - nesuhlas něktených vlastnkůse zněnm dstavce, knkétně čsti definujc pvinnst vlastnka uhadit čstku ptřebnu k pavě v přpadě nedstatku finančnch pstředků SVJ - vysvětlen, že se jedn puze přpadnu pavu havaijnh stavu, na jehž pavu by SVJ neměl dstatek finannčnchpstředků, Uvedený bd se nevztahuje na běžnépavy, neb pavy, jejichž nedstaněn nehžuje pvz dmu ze znéni bude vypuštěna čst fmulace,,v htvsti", takže pavené zněn bude nsledujc:,,v přpadě nedstatku finančnchpstředků učených na údňbu a pavy dmu, jsu vlastnci jedntek pvinni uhadit ptřebnu čstku pdle veliksti svéh spluvlastnickéh pdlu na splečných čstech dmu, přpadně pzemku, pkud se jedn nklady na většpavy, kteé je třeba pvést bez zbytečnéh dkladu, s hledem na havaijn stav, např, vnitřnch zvdů' Pti: 0 % P: 100 % a 5,, bd Čtnek XlV, dstavec,,d",,e" vzhledem k ždstem něktených vlastnků přehdncen navženéh a dsuhlasenéh způsbu zúčtvnnkladů (převžně nkladů za služby), připavil výb nvh zúčtvndle nvéh OZ a dal mžnst vlastnkůmk přednesen důvdůveducch k přehdncen sučasnéhzpůsbu zúčtvn nsledně dšl k hlasvn způsbu zúčtvnjedntlivých nkladvých plžek:,,odměna za spvu dmu" (na každu jedntku stejně) a,,pjištěndmu" (dle pdlů) nehlasval se, zůstv stvajczpůsb,,režijnmateil" stvajczpůsbzúčtvn-dle výše spluvlastnických pdlů(pdlahvé plchy) hlasvn p zachvn stvajch způsbu zúčtvn Pti:2,06 / P 97,94 / zůstv v platnsti stvajczpůsbzúčtvn,,elektick enegie splečných pst" stvajczpůsbzúčtvn-dle výše spluvlastnických pdlů(pdlahvé plchy) hlasvn p zachvn stvajch způsbu zúčtvn Pti: 1,04/ P: 98,96 % zůstv v platnsti stvajczpůsbzúčtvn,,odvz kmunlnh dpadu" stvajczpůsbzúčtvn-dle výše spluvlastnických pdlů(pdlahvé plchy) hlasvn p zachvn stvajch způsbu zúčtvn Pti: 3,37 % P: 96,63 % zůstv v platnsti stvajczpůsbzúětvn,,ostatnslužby" stvajczpůsb zúčtvn-dle výše spluvlastnických pdlů(pdlahvé plchy) hlasvn p zachvn stvajch způsbu zúčtvn Pti: 1,05 / P: 98,95 % zůstv v platnsti stvajczpůsbzúčtvn,,dmvnictv a úklid' stvajczpůsb zúčtvn- dle výše spluvlastnických pdlů(pdlahvé plchy) hlasvn p zachvn stvajch způsbu zúčtvn Pti: 1,8O / P:98,20 / zůstv v platnsti stvajczpůsbzúčtvn Splečenstvvlastnkůjedntek v budvě Vatislavsk čp se sdlem Vatislavsk 387, Paha 8 - Bhnice, PSČ: 81 0O, lč: zapsané v ejstřku splečensfuvlastnků jedntek u Městskéh sudu v Paze ddl S, vlžka 9549 dne

5 ě řů ú ó úč ýš ý ů é ů úč ů Ů úč é ů úč é ě ě č ř ů é Č ý ěř ž Éó ó ž ý č ú ě ý ěř ě ě ý Ž ř é ř é ř ž é ž Č ý é č ř š é š ý ý ěňó é Š ú ř ř ě ě ž é ě č ů ý ž ě ě ý š ů č ž é é š ú ó ó ý é ž ř é ó ý ý ý ř ó ž é ř ě ó ě ř é ř ů ě ě ř ý ů ž ě č ěř é ň ř ý ě ě č č é ř ú ů ž

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více