Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R..."

Transkript

1 Kapitola 1 Úvod 1.1 Značení N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Z... celá čísla ( 3, 2, 1, 0, 1, 2,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) q R... reálná čísla C... komplexní čísla 1.2 Výroky - opakování Definice 1.1 Výrok je formule, která má nějakou pravdivostní hodnotu (má smysl rozhodnout, zda je toto tvrzení pravdivé nebo nepravdivé). Definice 1.2 Nechť V a W jsou výroky, pak zavedeme pojmy... disjunkce (nebo)... konjunkce (a)... negace (ne)... implikace... ekvivalence 1

2 následující tabulkou: V W V V W V W V W V W Dále zaveďme vantifikátory... existenční kvantifikátor (existuje)... obecný kvantifikátor (pro všechna) Příklad 1.1 Negace implikovaná na výrok s kvantifikátorem: ( x : V (x)) x : V (x) ( y : W (y)) y : W (y) Například ( x R y R : x = y + 1) x R ( y R : x = y + 1) x R y R : (x = y + 1) x R y R : x y Množiny - opakování Uvedeme nepřesnou naivní definici množiny (George Cantor ). Definice 1.3 Množina je soubor objektů, které jsou přesně určené a různé a kde vždy nastává pouze jedna z následujících možností: a M... a patří do množiny M. a / M.. a nepatří do množiny M. Tyto objekty nazveme prvky množiny Poznámka 1.1 Množina je svými prvky jednoznačně určena. Definice 1.4 Nechť A a B jsou množiny.

3 A B... A je podmnožina množiny B, tj. x : a A x B. A B... sjednocení množin A a B, tj. množina všech prvků x, které jsou alespoň v jedné z množin A, B. A B = {x : x A x B} A B... průník množin A a B, tj. množina všech prvků x, které jsou jak v A tak v B. A B = {x : x A x B} A \ B... rozdíl A a B, tj. množina všech prvků x, které leží v A a zároveň neleží v B. A \ B = {x : x A x / B}... prázdná množina, tj. množina která neobsahuje žádný prvek. Nechť A i jsou množiny, pak i=1 A i = A 1 A 2... = {x : i N : x A i } i=1 A i = A 1 A 2... = {x : i N : x A i } Následující větu uvedeme bez důkazu. přenecháme jako cvičení pro čtenáře. Jelikož je množina jednoznačně určena svými prvky, tak stačí ukázat, ze pro libovolné x platí: Je-li x prvkem množiny na pravé straně rovnosti, tak je prvkem množiny na levé straně rovnosti a naopak. Věta 1.1 (de Morganova pravidla) Nechť M, A i jsou množiny a A i M, pak a M \ (A 1 A 2 ) = (M \ A 1 ) (M \ A 2 ) M \ (A 1 A 2 ) = (M \ A 1 ) (M \ A 2 ) M \ ( i=1 A i) = i=1 (M \ A i) M \ ( i=1 A i) = i=1 (M \ A i) Definice 1.5 Kartézský součin A a B značený A B je množina všech uspořádáných dvojic (a, b) takových, že a A a b B, tj. A B = {(a, b) : a A b B}. Příklad 1.2 Nechť A = {{1}, {2}} a B = {{0}, {3}}, pak. A B = {(1, 0), (1, 3), (2, 0), (2, 3)}

4 Definice 1.6 Nechť K R, m R. Řekněme, že m je horní odhad množiny K, právě tehdy, když x K : x m. Řekněme, že m je dolní odhad množiny K, právě tehdy, když x K : x m. Řekněme, že m je maximální prvek množiny K (max K), právě tehdy, když m K a x K : x m. Řekněme, že m je minimální prvek množiny K (min K), právě tehdy, když m K a x K : x m. Řekněme, že m je suprémum množiny K (sup K), právě tehdy, když x K : x m, m < m x K : x > m. Řekněme, že m je infimum množiny K (inf K), právě tehdy, když x K : x m, m > m x K : x < m. Řekněme, že K je shora omezená, právě tehdy, když existuje horní odhad K. Řekněme, že K je zdola omezená, právě tehdy, když existuje dolní odhad K. Řekněme, že K je omezená, právě tehdy, když existuje horní i dolní odhad K m R, x K : x < m. Platí následující věta: Každá = A R, která je shora omezená, má v R suprémum. Definice 1.7 A R je induktivní, pokud platí: 1 A x A platí x + 1 A. Nejmenší induktivní množina je N. Příklad 1.3 K = {1, 2, 3}, pak 1 = min K = inf K a 3 = max K = sup K.

5 Příklad 1.4 K = { n 1, n N}. Pak min K = inf K = 0, sup K = 1 a maximum K n neexistuje. Skutečně, 0 K (pro n = 1) a n 1 0 n N, proto 0 = min K = inf K. n 1 je horní závora, neboť 1 > n 1 n N. Nechť m < 1, pak pro n splňující 1 < 1 m n n 1 n 1 tedy < n platí, že > 1 m n m, proto sup K = 1 a max K neexistuje. Příklad 1.5 = K Z, K je shora omezená, potom sup K Z. Ukážeme, že sup K = max K. Nechť sup K / K. Označme m = sup(k) 1 a K, a > m. Zároveň ale platí, že a < sup K (neboť sup K / K). Pak ale b K takové, že b > a, tedy sup K 1 < a < b < sup K a zároveň a b Z SPOR. Příklad 1.6 = A R je shora omezená množina, nechť navíc sup A / A, pak má A nekonečně mnoho prvků. x 0 = sup A 1 x 1 A : x 0 < x 1 x 1 < sup A x 2 A : x 1 < x 2 x 2 < sup A x 3 A : x 2 < x 3. x 1 < x 2 < x 3 < < sup A 1.4 Zobrazení Definice 1.8 Nechť M, N jsou neprázdné množiny, pak f M N nazýváme zobrazení z množiny M do množiny N, jestliže x M y 1, y 2 N : ([x, y 1 ] f [x, y 2 ] f) y 1 = y 2. Pro přehlednost používáme pro zobrazení značení f(x) = y. Definičním oborem zobrazení f nazýváme množinu D f = {x M; y N : f(x) = y}. Nechť X D f, pak f(x) := {y N, x D f : f(x) = y} nazýváme obraz množiny X při zobrazení f. Nechť Y N, pak f 1 (Y ) := {x D f, y N : f(x) = y} nazýváme vzor množiny Y při zobrazení f. f(d f ) nazýváme obor hodnot zobrazení f a značíme H f.

6 Poznámka 1.2 Nechť M a N jsou množiny, pak symbolem f : M N značíme fakt, že f je zobrazení z množiny M do množiny N, M je definiční obor zobrazení f, Obor hodnot f je podmnožinou množiny N. Poznámka 1.3 Speciální případy: Je-li f : R R, pak f nazýváme reálnou funkcí reálné proměnné. Je-li f : N R, pak f nazýváme posloupností reálných čísel. Definice 1.9 Nechť f : M N. f je prosté zobrazení, jestliže x 1, x 2 D f, x 1 x 2 f(x 1 ) f(x 2 ). f je zobrazení na, jestliže y N x D f : y = f(x). f je bijekce, jestliže je prosté a na. f je identita (značíme I), jestliže x D f, f(x) = x. f je konstantní zobrazení, jestliže c N takové, že x D f, f(x) = c. Nechť f je prosté zobrazení, pak f 1 : H f D f takové, že (x, y) f (y, x) f 1, je inverzní zobrazení k zobrazení f. Řekněme, že zobrazení f a g se rovnají, jestliže D f = D g a f(x) = g(x), x D f. Nechť D f D g a f(x) = g(x) x D f, pak f je zúžením zobrazení g a g je rozšířením zobrazení f. Je-li D f = B, značíme f = g B. Příklad 1.7 Nechť f(x) = x 2 x D f, pak pro D f = R + je f prosté zobrazení, pro D f = R f není prosté (f( 1) = f(1)). Nechť D f = R, pak pro N = R + je f zobrazení na, pro N = R není na (např. y = 3). Definice 1.10 Nechť f : M N, g : N P. Pak zobrazení g f : M P takové, že (g f)(x) = g(f(x)), x M, se nazývá složené zobrazení, kde f nazýváme vnitřním zobrazením a g nazýváme vnějším zobrazením. Příklad 1.8 Nechť f(x) = sin x a g(x) = x 2, pak f g(x) = sin x 2 a g f(x) = sin 2 x. Příklad 1.9 Nechť f(x) = e x, x R, pak f 1 = ln x. f f 1 = I a f 1 f = I, ale f f 1 f 1 f, jelikož D f f 1 = R +, ale D f 1 f = R.

7 Kapitola 2 Posloupnosti Definice 2.1 Zobrazení z N do R nazýváme posloupností (reálných čísel). Značíme {a 1, a 2,...}, {a n } n=1 nebo {a n }. Definice 2.2 Posloupnost {a n } je konstantní, jestliže a n = a R x N. rostoucí, jestliže a n < a n+1 x N. klesající, jestliže a n > a n+1 x N. nerostoucí, jestliže a n a n+1 x N. neklesající, jestliže a n a n+1 x N. monotónní, jestliže platí jedna z předchozích variant. shora omezená, jestliže K R : a n < K x N. zdola omezená, jestliže K R : a n > K x N. omezená, jestliže K R : a n < K x N. Příklad 2.1 Posloupnost a n = 3 + 2n (aritmeticka posloupnost) je rostoucí, zdola omezená. 7

8 Příklad 2.2 Posloupnost a n = n 1 n navíc 0 n 1 n < 1. je rostoucí a omezená. Skutečně, n 2 1 < n 2 (n 1)(n + 1) < n 2 n 1 n < n n + 1, Definice 2.3 Řekněme, že posloupnost {a n } má limitu a R (vlastní), jestliže ε > 0 n 0 N takové, že a n a < ε n > n 0. Značíme lim a n = a nebo a n a. Řekněme, že posloupnost {a n } je konvergentní, má-li limitu, tj. existuje-li a R takové, že lim a n = a. Příklad 2.3 n 1 lim n Musí platit: ε > 0 n 0 N takové, že n 1 1 < ε n > n n 0. Zvolme ε > 0 a hledejme n 0. Chceme, aby n 1 1 = 1 = 1 < ε n > 1, tedy n n n n ε 0 = 1. ε = 1. Příklad 2.4 Posloupnost 1, 1, 1, 1, 1, 1,... nemá limitu Zvolme ε = 1, pak a 4 2n 1 a = 1 a < 1 a ( 3, 5 ). Zároveň platí, že a 2n a < 1 a a 4 2n 1 n N a 3 SPOR. 2 4 Definice 2.4 Řekneme, že posloupnost reálných čísel a n má nevlastní limitu + (resp. ), jestliže K R n 0 N takové, že a n > K(resp. a n < K) n > n 0. Píšeme lim = (resp. lim = ). Příklad 2.5 lim n =. Stačí zvolit n 0 = K. Věta 2.1 (Jednoznačnost limity) Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu. Nechť a n a, a n b a a b (obě limity vlastní). BÚNO b > a, volme ε = b a, pak n 3 0 N takové, že n > n 0 a n a < b a a a 3 n b < b a, tedy 3 a n (a b a, a + b a b a ) (b, b + b a) = SPOR

9 Nechť a n a je vlastní a zároveň a n. Pak pro ε > 0 n 0 N n > n 0 : a n a < ε a zároveň pro K > 0 ñ 0 N n > ñ 0 : a n > K. Zvolme K > a + ε, pak pro n > max{n 0, ñ 0 } platí a n < a + ε a zároveň a n > a + ε SPOR. Obdobně pro a n a a a n. Nechť a n a a n, pak a n > K pro n > n 0 a zároveň a n < K pro n > ñ 0 SPOR. Věta 2.2 (O limitě součtu) Nechť a, b R, lim a n = a a lim b n = b, pak lim (a n + b n ) = a + b. Zvolme ε > 0, pak n 0 N : a n a < ε 2 a ñ 0 N : b n b < ε 2. Pro n > max{n 0, ñ 0 } platí a n + b n (a + b) a n a + b n b < ε 2 + ε 2 = ε. Věta 2.3 (O limitě součinu) Nechť a, b R, lim a n = a a lim b n = b, pak lim (a n b n ) = a b. a n b n ab = (a n a)(b n b) + ab n + a n b 2ab Pro ε > 0 stačí najít n 1 0, n 2 0 a n 3 0 takové, že: n > n 1 0 : (a n a)(b n b) < ε 3, n > n 2 0 : a(b n b) < ε 3, n > n 3 0 : b(a n a) < ε 3. Pak n 0 = max{n 1 0, n 2 0, n 3 0}. = (a n a)(b n b) + a(b n b) + (a n a)b (a n a)(b n b) + a(b n b) + (a n a)b Lemma 2.4 Nechť lim b n = b, b 0 a b n 0 n N. Pak lim 1 b n = 1 b.

10 BÚNO b > 0, pak existuje n 0 takové, že n > n 0 : b n > b b n b = b b n b b n 2 b b n n > n b 2 0. Zvolme ε > 0 a nechť pro n > ñ 0 N platí b b n < εb2, pak b n b < ε n > max{n 0, ñ 0 }. Věta 2.5 (O limitě podílu) Nechť lim a n = a, lim b n = b, b 0 a b n 0 n N. Pak a n lim = a b n b. Viz lemma 2.4 a věta 2.3 Věta 2.6 (O limitě monotónní posloupnosti) Nechť a n je monotónní posloupnost. i) Je-li posloupnost a n omezená, pak existuje a R takové, že lim a n = a. ii) Je-li posloupnost a n neomezená neklesající, pak lim a n =. iii) Je-li posloupnost a n neomezená nerostoucí, pak lim a n =. i) a n omezená a neklesající, pak existuje s = sup{a n, n N} (axiom supréma). Zvolme ε > 0, pak existuje a n0 takové, že a n0 > s ε, tedy n > n 0 platí s ε < a n s lim a n = s. Obdobně pro nerostoucí posloupnosti. ii) Je-li a n neklesající a neomezená, pak a n a 1, tedy a n je omezená zdola a n není omezená shora. Zvolme K, pak n 0 N : a n0 > K, z monotónie plyne a n a n0 > K n > n 0. iii) obdobně jako v předešlém případě. Věta 2.7 Každá konvergentní posloupnost je omezená. Je-li lim a n = + (resp. ), pak je posloupnost a n omezená zdola (resp. shora).

11 Nechť a n je konvergentní, pak pro ε = 1 existuje n 0 N takové, že a n a < 1 n > n 0, tedy a n < a + 1. Pro M = max{a 1, a 2,..., a n0, a + 1} + 1 tedy platí, že a n M n N. Je-li lim a n =, pak stačí zvolit K, k němu najdeme n 0 takové, že a n > K n > n 0, a zvolme M = min{a 1,..., a n0, K} 1. Obdobně u nevlastní limity. Lemma 2.8 Je-li lim a n = 0 a {b n } je omezená posloupnost, pak lim a n b n = 0. a n b n a n b n a n K εk n n 0, kde b n < K. Lemma 2.9 Je-li posloupnost a n omezená zdola (resp. shora) a lim b n = (resp. ), pak lim n + b n ) = (resp. ). Nechť L R je takové, že a n > L n N, pak K n 0 takové, že b n > K L n > n 0, tedy a n +b n > K L+L = K n > n 0. Lemma 2.10 i) Je-li a n α > 0 n > n 0 a lim b n = (resp. ), pak lim a nb n = + (resp. ). ii) Je-li a n α < 0 n > n 0 a lim b n = (resp. ), pak lim a nb n = (resp. ). iii) Je-li lim a n = ± a lim b n = (resp. ), pak lim a nb n = ± (resp. ).

12 i) Je-li lim b n =, pak n 1 takové, že b n > 0 n > n 1, tedy pro n > max{n 0, n 1 } platí a n b n αb n. Stačí volit K n = K α a najít n 2 takové, že b n > K n n > n 2. Pak a n b n αb n K n > max{n 0, n 1, n 2 }. ii) Viz. i) iii) Plyne z i) a ii). Lemma 2.11 Nechť je lim b n =, b n 0 n N, pak lim 1 b n = 0. 1 < ε b n > 1 ε. b n Lemma 2.12 Nechť lim b n = 0, b n > 0 (resp. b n < 0) n > n 0, pak lim Viz důkaz předchozího lemmatu. 1 b n = + (resp. ). Definice 2.5 Označme R množinu R {, + } a pro každé a R definujme < a < a ± = ± a(± ) = ± pro a > 0 a(± ) = pro a < 0 a ± = 0 ± = ± pro b > 0 b ± = pro b < 0 b ± = + + = = + (± ) = ± (± ) =

13 Nedefinujeme výrazy: 0 (± ), +, ± ± a a 0 pro a R. Věta 2.13 (O aritmetice limit) Nechť a n, b n jsou posloupnosti, potom platí: i) ii) lim (a n + b n ) = lim a n + lim b n, lim a n b n = lim a n lim b n, iii) pokud jsou pravé strany definovány. a n lim = lim a n, b n lim b n iii ) Je-li b n > 0, lim b n = 0, lim a n > 0 (resp. < 0), pak a n lim = (resp. ). b n iii ) Je-li b n < 0, lim b n = 0, lim a n > 0 (resp. < 0), pak a n lim = (resp. + ). b n i) Viz. věta 2.2 (vlastní limity), věta 2.7 a lemma 2.9 (nevlastní limity). ii) Viz. věta 2.3 (vlastní limity), lemma 2.10 (nevlastní limity). iii), iii ) a iii ) Viz. věta 2.5 (vlastní limity), ii) + lemma 2.11 a lemma 2.12 (nevlastní limity). Příklad 2.6 Nechť a n = n a b n = k n, pak lim a n + b n = k. Ale tuto limitu nelze určit z limit lim a n = a lim b n = (neurčitý výraz ). Příklad 2.7 Nechť a n = n a b n = k n, pak lim a n b n = k. Ale tuto limitu nelze určit z limit lim a n = a lim b n = 0 (neurčitý výraz 0).

14 Věta 2.14 Nechť posloupnosti {a n } a {b n } mají limity (vlastní či nevlastní) a a n b n n > n 0 N, pak lim a n lim b n. Nechť lim a n > lim b n, pak existuje q R takové, že lim a n > q > lim b n. Tedy n 0 N takové, že a n > q a b n < q n > n 0, což je spor s předpokladem a n b n. Věta 2.15 ( O dvou policajtech ) Nechť {a n }, {b n } a {c n } jsou tři posloupnopsti, pro něž platí a n b n c n, n > n 0, lim a n = lim c n = a R, pak lim b n = a. a R, pak n > n 0 a ε < a n b n c n < a + ε, tedy lim b n = a. lim a n =, pak n > n 0 b n a n > K, tedy lim b n =. Obdobně pro lim c n =. Definice 2.6 Nechť {a n } je posloupnost prvků z množiny M a k 1, k 2,... je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Potom posloupnost {b n = a kn } n=1 nazýváme vybranou (pod)posloupností z posloupnosti {a n }. Poznámka 2.1 Je-li k n, n N, rostoucí posloupnost přirozených čísel, pak k n n n N. Věta 2.16 Nechť lim a n = a R, pak každá vybraná posloupnost z posloupnosti {a n } má také limitu a. Nechť a R, pak a n (a ε, a + ε) n > n 0, pak b n (a ε, a + ε) n > n 0 z poznámky 2.1, jelikož b n = a kn a k n n. Obdobně pro nevlastní limitu.

15 Příklad 2.8 Dokažte, že a) lim a n = pro a > 1, b) lim n! =, c) lim n k a n = 0 pro k Z, a > 1 d) lim a n n! = 0 pro a R. e) lim n n = 1. a) a n > K n > log a K. b) n! n a n. c) Jelikož (n+1)k = nk +( k 1)n k ( k k) 1+( = k 1)/n+...( k nk k)/(n k ) a 1+(k 1)/n+...( k k)/(n k ) a n+1 a n+1 a n a a 1 < 1, pak a a n > a n+1 pro n dostatečně velké existence vlastní limity ({a n } 1 klesající a nezáporná). Je-li α = lim a n = lim a n+1 = lim n a n = α, a a tedy α = 0. d) a n+1 = an+1 = an a = a (n+1)! n! n+1 n a, tedy a n+1 n > a n+1 pro n > a 1 a lim a n+1 = a lim a n lim = 0. n+1 e) Jelikož n n > 1, pak n n = 1 + h n, tedy n = (1 + h n ) n = n ( n ) k=0 k h k n > ( n 2) h 2 n 2 h n <, proto h n 1 n 0, a tedy n n 1. Věta 2.17 Z každé neomezené posloupnosti lze vybrat podposloupnost, která má nevlastní limitu. Nechť {a n } není omezená shora. Ukážeme, že existuje rostoucí posloupnost přirozených čísel k n takových, že a kn > n. Jelikož {a n } není omezená shora, pak existuje a k1 > 1. Nechť k 1 < k 2 <... < k n taková, že a ki > i i = 1,..., n, pak existuje k n+1 > k n takové, že a kn+1 > n + 1. Skutečně, nechť takové k n+1 neexistuje, pak je ale posloupnost {a n } omezená shora např. číslem max{a 1, a 2,..., a kn, n+1}, což je ve sporu s předpokladem neomezenosti, proto lze takové k n+1 najít. Jelikož a kn > n n, pak lim a kn = z důkazu věty Obdobně pro {a n } omezenou zdola.

16 Věta 2.18 (Weierstrassova) Z každé omezené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní vybranou posloupnost. Existují A, B R takové, že A < a n < B n N (z omezenosti posl {a n }). Označme A 1 = A, B 1 = B a k 1 = 1. Jelikož v intervalu [A 1, B 1 ] leží nekonečne mnoho prvků posloupnosti {a n }, pak alespoň v jednom z intervalů [A 1, A 1+B 1 ], [ A 1+B 1, B ] musí ležet nekonečně mnoho prvků posloupnosti {a n }. Označme tento interval [A 2, B 2 ] a nechť k 2 = min{n > k 1 : a n [A 2, B 2 ]} (existence minima plyne z toho, že v [A 2, B 2 ] je nekonečně mnoho členů posloupnosti {a n }). Obdobně označíme [A 3, B 3 ] ten z intervalů [A 2, A 2+B 2 ], [ A 2+B 2, B ], ve kterém leží nekonečně prvků posloupnosti (v případě, že v obou intervalech leží nekonečně prvků posloupnosti, tak si můžeme vybrat, jaký z těchto intervalů označíme [A 3, B 3 ]). Označíme k 3 = min{n > k 2 : a n [A 3, B 3 ]} a pokračujeme stále stejným způsobem dále. Takto sestrojíme posloupnost intervalů {[A n, B n ]} a vybranou posloupnost {a kn }, pro něž platí: [A n+1, B n+1 ] [A n, B n ], n N, B n A n = B A 2 n 1, a kn [A n, B n ]. Jelikož {A n } a {B n } jsou monotónní a omezené posloupnosti, tak jsou konvergentní B A (věta 2.6). A jelikož lim (B n A n ) = lim = 0, tedy lim 2 n 1 A n = lim B n, tak dle věty 2.15 je lim a k n = lim A n. Definice 2.7 Posloupnost {a n } splňuje Bolzano-Cauchyovu podmínku (je cauchyovská), jestliže ε > 0 n 0 N n, m > n 0 je a n a m < ε. Věta 2.19 (Bolzanova-Cauchyova) Posloupnost {a n } je konvergentní tehdy a jen tehdy, když splňuje Bolzano-Cauchyovu podmínku. Nechť lim a n = a R, pak ε > 0 n 0 N : a n a < ε 2 pro n > n 0. Tedy a n a m = a n a (a m a) a n a + a m a < ε pro všechna m, n > n 0. Nechť {a n } je cauchyovská:

17 1) Ukažme si, že {a n } je omezená. Pro ε = 1 existuje n 0 N takové, že a n a m < 1 n, m > n 0, tedy a n < a m < a n m n 0. Pak tedy a n max{a 1,..., a n0 1, a n0 +1} a a n min{a 1,..., a n0 1, a n0 1} pro všechna n N. 2) Jelikož je {a n } omezená, pak dle věty 2.18 existuje vybraná konvergentní posloupnost {a kn } z posloupnosti {a n }, označme lim a kn = a. 3) Zvolme ε > 0, pak a kn a < ε 2 n > n1 0 (lim a kn = a) a a n a m < ε 2 n, m > n 2 0 (B-C podmínka). Zvolme m > n 1 0 takové, že k m > n 2 0, pak a n a = a n a km + a km a a n a km + a km a < ε pro n > n 2 0. Definice 2.8 ( lim n = e. n)

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI 2.1 Zobrazení 2 Definice 1. Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Zobrazení množiny A do množiny B je definováno jako množina F uspořádaných dvojic (x, y A B, kde ke každému

Více

Aplikovaná matematika I, NMAF071

Aplikovaná matematika I, NMAF071 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika I kap. 1: Úvod, čísla, zobrazení, posloupnosti 1 Aplikovaná matematika I, NMAF071 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2013/14 Sylabus = obsah (plán) přednášky [a orientační

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

Matematická analýza 1

Matematická analýza 1 Matematická analýza 1 ZS 2019-20 Miroslav Zelený 1. Logika, množiny a základní číselné obory 2. Limita posloupnosti 3. Limita a spojitost funkce 4. Elementární funkce 5. Derivace 6. Taylorův polynom Návod

Více

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Klíčové pojmy Neznalost některého z klíčových pojmů bude mít za následek ukončení zkoušky se známkou neprospěl(a). supremum infimum limita

Více

1. Posloupnosti čísel

1. Posloupnosti čísel 1. Posloupnosti čísel 1.1. Posloupnosti a operace s nimi Definice 1.1 Posloupnost reálných čísel ( = reálná posloupnost ) je zobrazení, jehož definičním oborem je množina N a oborem hodnot je nějaká podmnožina

Více

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel Matematická analýza IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel na množině R je definováno: velikost (absolutní hodnota), uspořádání, aritmetické operace; znázornění:

Více

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že KAPITOLA 1: Reálná čísla [MA1-18:P1.1] 1.1. Číselné množiny Přirozená čísla... N = {1,, 3,...} nula... 0, N 0 = {0, 1,, 3,...} = N {0} Celá čísla... Z = {0, 1, 1,,, 3,...} Racionální čísla... { p } Q =

Více

1 Posloupnosti a řady.

1 Posloupnosti a řady. 1 Posloupnosti a řady. 1.1 Posloupnosti reálných čísel. Definice 1.1: Posloupností reálných čísel nazýváme zobrazení f množiny N všech přirozených čísel do množiny R všech reálných čísel. Pokud nemůže

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita posloupnosti (I)

Matematická analýza pro informatiky I. Limita posloupnosti (I) Matematická analýza pro informatiky I. 3. přednáška Limita posloupnosti (I) Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 25. února 2011 tomecek@inf.upol.cz

Více

Posloupnosti a jejich konvergence

Posloupnosti a jejich konvergence a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace, integrály.

Více

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet I. Úvod I.1. Množiny Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Značení. Symbol x A značí, že element x je prvkem množiny A. Značení x

Více

Aplikovaná matematika 1 NMAF071, ZS

Aplikovaná matematika 1 NMAF071, ZS Aplikovaná matematika 1 NMAF071, ZS 2012-13 Milan Pokorný MÚ MFF UK Sylabus = obsah (plán) přednášky 1. Úvod: něco málo o logice, teorii množin, číslech a zobrazeních; posloupnosti 2. Funkce jedné reálné

Více

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI Posloupnosti a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace,

Více

Limita posloupnosti a funkce

Limita posloupnosti a funkce Limita posloupnosti a funkce Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy I c Petr Hasil (MUNI) Limita posloupnosti a funkce MA I (M1101) 1 / 90 Obsah 1 Posloupnosti reálných čísel Úvod Limita posloupnosti

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Riemannův určitý integrál

Riemannův určitý integrál Riemannův určitý integrál 1. Motivační příklad Příklad (Motivační příklad pro zavedení Riemannova integrálu). Nechť,. Vypočtěme obsah vybarvené oblasti ohraničené grafem funkce, osou a svislými přímkami

Více

0. ÚVOD - matematické symboly, značení,

0. ÚVOD - matematické symboly, značení, 0. ÚVOD - matematické symboly, značení, číselné množiny Výroky Výrok je každé sdělení, u kterého lze jednoznačně rozhodnout, zda je či není pravdivé. Každému výroku lze proto přiřadit jedinou pravdivostní

Více

Matematika I. Přednášky: Mgr. Radek Výrut, Zkouška:

Matematika I. Přednášky: Mgr. Radek Výrut, Zkouška: Přednášky: Mgr. Radek Výrut, Matematika I katedra matematiky, UL-605, rvyrut@kma.zcu.cz tel.: 377 63 2658 Zkouška: Písemná část zkoušky - příklady v rozsahu zápočtových prací Ústní část zkoušky - základní

Více

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018 Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost May 26, 2018 Definice (Okolí bodu) Okolím bodu a R (také ε- okolím) rozumíme množinu U(a, ε) = {x R; x a < ε} = (a ε, a + ε), bod a se nazývá střed okolí a

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

Přednáška 6, 6. listopadu 2013

Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Kapitola 2. Posloupnosti a řady funkcí. V dalším jsou f, f n : M R, n = 1, 2,..., reálné funkce jedné reálné proměnné definované na (neprázdné) množině M R. Co to znamená,

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 - ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 - ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 - ZIMNÍ SEMESTR 2018 2019 PŘEDNÁŠKA LUBOŠ PICK 1. Logika, množiny a základní číselné obory 1.1. Logika. Logika je věda o formální správnosti myšlení. Formálně logická správnost spočívá

Více

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE PŘEDNÁŠKA 5 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE 5.1 Spojitost funkce 2 Řekneme, že funkce f(x) je spojitá v bodě a D f, jestliže ke každému ε > 0 existuje δ > 0 takové, že pro každé x (a δ, a + δ) D f platí nerovnost:

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

Organizace. Zápočet: test týden semestru (pátek) bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část

Organizace. Zápočet: test týden semestru (pátek) bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část Matematika I 1/15 2/15 Organizace Zápočet: test 6. + 11. týden semestru (pátek) 80 bodů 50 79 bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část www.vscht.cz/mat Výuka www.vscht.cz/mat/jana.nemcova

Více

Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1]

Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1] KAPITOLA 3: Limita a spojitost funkce [MA-8:P3.] 3. Úvod Necht je funkce f definována alespoň na nějakém prstencovém okolí bodu 0 R. Číslo a R je itou funkce f v bodě 0, jestliže pro každé okolí Ua) bodu

Více

Reálné posloupnosti 1. Reálné posloupnosti

Reálné posloupnosti 1. Reálné posloupnosti Reálné posloupnosti Reálné posloupnosti Intervaly otevřený interval (a, b) = {x R, a < x < b}; polouzavřený interval (a, b = {x R, a < x b}; uzavřený interval a, b = {x R, a x b}; otevřený neomezený interval

Více

Matematická analýza. L. Pick a J. Spurný

Matematická analýza. L. Pick a J. Spurný Matematická analýza L. Pick a J. Spurný 25. května 200 Obsah Matematická analýza a 5 Výroky, důkazové techniky a množiny.................................... 5. Výroková a predikátová logika....................................

Více

Doporučená literatura 1. Jako doplněk k přednáškám: V. Hájková, M. Johanis, O. John, O.F.K. Kalenda a M. Zelený: Matematika (kapitoly I IV)

Doporučená literatura 1. Jako doplněk k přednáškám: V. Hájková, M. Johanis, O. John, O.F.K. Kalenda a M. Zelený: Matematika (kapitoly I IV) Přednáška Matematika I v prvním semestru 2013-2014 Spojení na přednášejícího a konzultace Petr Holický, Matematicko fyzikální fakulta Katedra matematické analýzy Sokolovská 83, 2. patro e-mail: holicky@karlin.mff.cuni.cz

Více

Definice. Na množině R je dána relace ( R R), operace sčítání +, operace násobení a množina R obsahuje prvky 0 a 1 tak, že platí

Definice. Na množině R je dána relace ( R R), operace sčítání +, operace násobení a množina R obsahuje prvky 0 a 1 tak, že platí 1. Úvod 1.1. Výroky a metody důkazů Výrok je tvrzení, o kterém má smysl říci, že je pravdivé či ne. Vytváření nových výroků: Logické spojky & a, Implikace, Ekvivalence, Negace. Obecný kvatifikátor a existenční

Více

Poznámka. Je-li f zobrazení, ve kterém potřebujeme zdůraznit proměnnou, píšeme f(x) (resp. f(y), resp. f(t)) je zobrazení místo f je zobrazení.

Poznámka. Je-li f zobrazení, ve kterém potřebujeme zdůraznit proměnnou, píšeme f(x) (resp. f(y), resp. f(t)) je zobrazení místo f je zobrazení. 2. ZOBRAZENÍ A FUNKCE 2.1 Zobrazení 2. 1. 1 Definice: Nechť A a B jsou množiny. Řekneme že f je zobrazení množiny A do množiny B jestliže (i) f A B (ii) ke každému z množiny A eistuje právě jedno y z množiny

Více

Příklad 4.1 Zapište pomocí kvantifikátorů definice minima, maxima, infima a suprema podmnožiny R. Čemu se rovná sup a inf? 2n M = 3n + 1 n N.

Příklad 4.1 Zapište pomocí kvantifikátorů definice minima, maxima, infima a suprema podmnožiny R. Čemu se rovná sup a inf? 2n M = 3n + 1 n N. 4 4. týden 4.1 supremum a infimum množiny Příklad 4.1 Zapište pomocí kvantifikátorů definice minima, maxima, infima a suprema podmnožiny R. Čemu se rovná sup a inf? Příklad 4.2 Zkuste uhádnout sup M, inf

Více

2. přednáška 8. října 2007

2. přednáška 8. října 2007 2. přednáška 8. října 2007 Konvergence v metrických prostorech. Posloupnost bodů (a n ) M v metrickém prostoru (M, d) konverguje (je konvergentní), když v M existuje takový bod a, že lim n d(a n, a) =

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny N, N 0, Z, Q, I, R, C Definice: Kartézský součin M N množin M a N je množina všech uspořádaných dvojic, ve kterých je první složka prvkem množiny M a druhá

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 4. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 27 Množiny Zavedení pojmu množina je velice

Více

1 Základní pojmy. 1.1 Množiny

1 Základní pojmy. 1.1 Množiny 1 Základní pojmy V této kapitole si stručně připomeneme základní pojmy, bez jejichž znalostí bychom se v dalším studiu neobešli. Nejprve to budou poznatky z logiky a teorie množin. Dále se budeme věnovat

Více

Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce

Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce Zápisem f : M R rozumíme, že je dána funkce definovaná na neprázdné množině M R reálných čísel, což je množina dvojic f =

Více

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Matematika 2 Úvod Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Studijní materiály web předmětu: aix-slx.upol.cz/ fiser St. Trávníček: Matematická analýza kag.upol.cz/travnicek/1-matan.

Více

PŘEDNÁŠKA 5 Konjuktivně disjunktivní termy, konečné distributivní svazy

PŘEDNÁŠKA 5 Konjuktivně disjunktivní termy, konečné distributivní svazy PŘEDNÁŠKA 5 Konjuktivně disjunktivní termy, konečné distributivní svazy PAVEL RŮŽIČKA Abstrakt. Ukážeme, že každý prvek distributivního svazu odpovídá termu v konjuktivně-disjunktivním (resp. disjunktivně-konjunktivním)

Více

1.1. Úvodní opakování. Definice racionální mocniny Mocnina a logaritmus

1.1. Úvodní opakování. Definice racionální mocniny Mocnina a logaritmus 1 Matematická analýza 1...1. Úvodní opakování...1.1. Mocnina a logaritmus...1.1.1. Goniometrické funkce...1.1.2. Zobrazení a jeho základní vlastnosti...1.2. O množině $\mathbb{r}$...1.3. O množině komplexních

Více

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina Přednáška č. 5 Vlastnosti funkcí Jiří Fišer 22. října 2007 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MMAN1 Přednáška č. 4 22. října 2007 1 / 1 Omezenost funkce Definice Funkce f se nazývá (shora, zdola) omezená

Více

Číselné posloupnosti

Číselné posloupnosti Číselné posloupnosti Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 43 Pojem posloupnosti Každé zobrazení N do R nazýváme číselná posloupnost. 1 a 1, 2 a 2, 3 a

Více

Zavedení a vlastnosti reálných čísel

Zavedení a vlastnosti reálných čísel Zavedení a vlastnosti reálných čísel jsou základním kamenem matematické analýzy. Konstrukce reálných čísel sice není náplní matematické analýzy, ale množina reálných čísel R je pro matematickou analýzu

Více

Spojitost a limita funkce

Spojitost a limita funkce Spojitost a ita funkce Okolí bodu Značení: a R ε > 0 označujeme O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a) \ {a} x a ε-ové

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny 2/13 N = {1, 2, 3, 4,... }... přirozená čísla N 0 = N {0} = {0, 1, 2, 3, 4,... } Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4,... }... celá čísla Q = { p q p, q Z}... racionální

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1, NMMA101, ZIMNÍ SEMESTR POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1, NMMA101, ZIMNÍ SEMESTR POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE MATEMATICKÁ ANALÝZA 1, NMMA101, ZIMNÍ SEMESTR 2018 2019 POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE LUBOŠ PICK Popis předmětu Jde o první část čtyřsemestrálního základního kursu matematické analýzy.

Více

Každé formuli výrokového počtu přiřadíme hodnotu 0, půjde-li o formuli nepravdivou, a hodnotu 1, půjde-li. α neplatí. β je nutná podmínka pro α

Každé formuli výrokového počtu přiřadíme hodnotu 0, půjde-li o formuli nepravdivou, a hodnotu 1, půjde-li. α neplatí. β je nutná podmínka pro α 1. JAZYK ATEATIKY 1.1 nožiny nožina je souhrn objektů určitých vlastností, které chápeme jako celek. ZNAČENÍ. x A x A θ A = { { a, b a A = B A B 0, 1 2 a, a,..., a n x patří do množiny A x nepatří do množiny

Více

Doporučené příklady k Teorii množin, LS 2018/2019

Doporučené příklady k Teorii množin, LS 2018/2019 Doporučené příklady k Teorii množin, LS 2018/2019 1. přednáška, 21. 2. 2019 1. Napište množina x je prázdná (přesněji množina x nemá žádné prvky ) formulí základního jazyka teorie množin. 2. Dokažte ((x

Více

1. Úvod Výroková logika Množiny a množinové operace

1. Úvod Výroková logika Množiny a množinové operace 1. Úvod 1.1. Výroková logika Výrok je tvrzení, o kterém má smysl říci, že platí (je pravdivé) nebo že neplatí (je nepravdivé). Definice. Negací A výroku A rozumíme výrok: Není pravda, že platí A. Konjukcí

Více

Projekty - Úvod do funkcionální analýzy

Projekty - Úvod do funkcionální analýzy Projekty - Úvod do funkcionální analýzy Projekt č. 1. Nechť a, b R, a < b. Dokažte, že prostor C( a, b ) = f : R R: f je spojitá na D(f) = a, b s metrikou je úplný. ρ(f, g) = max f(x) g(x) x a,b Projekt

Více

Základy teorie množin

Základy teorie množin 1 Základy teorie množin Z minula: 1. Cantorovu větu (x P(x)) 2. základní vlastnosti disjunktního sjednocení, kartézského součinu a množinové mocniny (z hlediska relací, ) 3. vztah P(a) a 2 4. větu (2 a

Více

REÁLNÁ FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

REÁLNÁ FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ REÁLNÁ FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ 5 přednáška S funkcemi se setkáváme na každém kroku ve všech přírodních vědách ale i v každodenním životě Každá situace kdy jsou nějaký jev nebo veličina jednoznačně určeny

Více

To je samozřejmě základní pojem konvergence, ale v mnoha případech je příliš obecný a nestačí na dokazování některých užitečných tvrzení.

To je samozřejmě základní pojem konvergence, ale v mnoha případech je příliš obecný a nestačí na dokazování některých užitečných tvrzení. STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE Zatím nebylo v těchto textech věnováno příliš pozornosti konvergenci funkcí, at jako limita posloupnosti nebo součet řady. Jinak byla posloupnosti funkcí nebo řady brána jako. To

Více

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné Přednáška 4 Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné V několika následujících přednáškách budeme studovat zobrazení jedné reálné proměnné f : X Y, kde X R a Y R k. Protože pro každé

Více

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady.

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Číselné řady Definice (Posloupnost částečných součtů číselné řady). Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Definice (Součet číselné

Více

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015 Posloupnosti a řady Přednáška 5 28. listopadu 205 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady Zdroj

Více

1.3. Číselné množiny. Cíle. Průvodce studiem. Výklad

1.3. Číselné množiny. Cíle. Průvodce studiem. Výklad 1.3. Cíle Cílem kapitoly je seznámení čtenáře s axiomy číselných oborů a jejich podmnožin (intervalů) a zavedení nových pojmů, které nejsou náplní středoškolských osnov. Průvodce studiem Vývoj matematiky

Více

a = a 0.a 1 a 2 a 3...

a = a 0.a 1 a 2 a 3... Reálná čísla Definice 1 Nekonečným desetinným rozvojem čísla a nazýváme výraz a = a 0.a 1 a 2 a 3... kde a 0 je celé číslo a každé a i, i =1, 2,... je jedna z číslic 0,...,9. Pokud existuje m N takové,

Více

RNDr. Blanka Šedivá, PhD. Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni.

RNDr. Blanka Šedivá, PhD. Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni. KMA/ZM1 Přednášky RNDr. Blanka Šedivá, PhD. Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni sediva@kma.zcu.cz Obsah 0.1 Matematické objekty, matematické definice, matematické věty.............. 4

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

1 Lineární prostory a podprostory

1 Lineární prostory a podprostory Lineární prostory a podprostory Přečtěte si: Učebnice AKLA, kapitola první, podkapitoly. až.4 včetně. Cvičení. Které z následujících množin jsou lineárními prostory s přirozenými definicemi operací?. C

Více

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy 1 Matematika I. I. Lineární algebra II. Základy matematické analýzy III. Diferenciální počet IV. Integrální počet 2 Matematika

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce Matematická analýza pro informatiky I. 5. přednáška Limita funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 18. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Úvod, základní pojmy, funkce

Úvod, základní pojmy, funkce Úvod, základní pojmy, funkce Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 1. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 69 Obsah 1 Matematická logika 2 Množiny 3 Funkce,

Více

Číselné posloupnosti. H (å) a. a å

Číselné posloupnosti. H (å) a. a å Pokud napíšeme značku H a (ε), je třeba dát pozor, neboť značka je stejná u komplexního i u reálného okolí, ačkoliv jde o jinou množinu (reálné okolí je jen otevřený interval na reálné ose, komplexní zahrnuje

Více

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť.

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť. Přednáška 3, 19. října 2015 Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť X i = M i I je jeho pokrytí otevřenými

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

Matematika I. (Obor: Informatika a logistika) Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Matematika I. (Obor: Informatika a logistika) Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Matematika I (Obor: Informatika a logistika) Václav Finěk Strana 1 Zpět Vpřed c 008 Vaclav.Finek@tul.cz 0.11.008

Více

Spojitost funkce. Spojitost je nejdůležitější obecná vlastnost funkcí. Umožňuje aproximace různých řešení.

Spojitost funkce. Spojitost je nejdůležitější obecná vlastnost funkcí. Umožňuje aproximace různých řešení. funkce je nejdůležitější obecná vlastnost funkcí. Umožňuje aproximace různých řešení. Je důležité vědět, kdy se malá změna nějakého měření projeví málo na konečném výsledku. Zpřesňuje-li se měření, měl

Více

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace RELACE Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace slouží k vyjádření vztahů mezi prvky nějakých množin. Vztahy mohou být různé povahy. Patří sem vztah býti potomkem,

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/21 Matematická analýza ve Vesmíru. proměnné - p. 2/21 Definice. Funkcí (přesněji:

Více

LEKCE10-RAD Otázky

LEKCE10-RAD Otázky Řady -ekv ne ŘADY ČÍSEL 1. limita posloupnosti (operace založená na vzdálenosti bodů) 2. supremum nebo infimum posloupnosti (operace založená na uspořádání bodů). Z hlavních struktur reálných čísel zbývá

Více

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH V reálných situacích závisejí děje obvykle na více proměnných než jen na jedné (např. na teplotě i na tlaku), závislost na jedné proměnné je spíše výjimkou. OBECNOSTI Reálná funkce

Více

Lineární algebra : Lineární prostor

Lineární algebra : Lineární prostor Lineární algebra : Lineární prostor (3. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. dubna 2014, 14:43 1 2 3.1 Aximotické zavedení lineárního prostoru Číselné těleso Celou lineární

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

11. Číselné a mocninné řady

11. Číselné a mocninné řady 11. Číselné a mocninné řady Aplikovaná matematika III, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2017/18 11.1 Základní pojmy Definice Necht {a n } C je posloupnost komplexních čísel. Pro m N položme s m = a 1 +

Více

3. přednáška 15. října 2007

3. přednáška 15. října 2007 3. přednáška 15. října 2007 Kompaktnost a uzavřené a omezené množiny. Kompaktní množiny jsou vždy uzavřené a omezené, a v euklidovských prostorech to platí i naopak. Obecně to ale naopak neplatí. Tvrzení

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Pro každé formule α, β, γ, δ platí: Pro každé formule α, β, γ platí: Poznámka: Platí právě tehdy, když je tautologie.

Pro každé formule α, β, γ, δ platí: Pro každé formule α, β, γ platí: Poznámka: Platí právě tehdy, když je tautologie. Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 5. Výroková logika, formule výrokové logiky a jejich pravdivostní ohodnocení, splnitelné formule, tautologie, kontradikce, sémantický důsledek, tautologicky ekvivalentní

Více

1 Topologie roviny a prostoru

1 Topologie roviny a prostoru 1 Topologie roviny a prostoru 1.1 Základní pojmy množin Intervaly a okolí Intervaly v rovině nebo prostoru jsou obdélníky nebo hranoly se stranami rovnoběžnými s osami souřadnic. Podmnožiny intervalů se

Více

Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení.

Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení. Předmět: MA4 Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení. Literatura: Kapitola 2 a)-c) a kapitola 4 a)-c) ze skript Karel Rektorys: Matematika 43, ČVUT,

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Funkce jedné proměnné 2/20 Definice: Necht M R. Jestliže každému x M je přiřazeno jistým předpisem f právě jedno y R, říkáme, že y je funkcí x. x... nezávisle proměnná (neboli

Více

Cílem kapitoly je opakování a rozšíření středoškolských znalostí v oblasti teorie množin.

Cílem kapitoly je opakování a rozšíření středoškolských znalostí v oblasti teorie množin. 1.2. Cíle Cílem kapitoly je opakování a rozšíření středoškolských znalostí v oblasti teorie množin. Průvodce studiem Množina je jedním ze základních pojmů moderní matematiky. Teorii množin je možno budovat

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 2. prosince 2014 Předmluva

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

Petr Hasil. c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183

Petr Hasil. c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183 Nekonečné řady Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy III c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183 Obsah 1 Nekonečné číselné řady Základní pojmy Řady s nezápornými členy Řady s libovolnými

Více

Definice 1.1. Nechť je M množina. Funkci ρ : M M R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti:

Definice 1.1. Nechť je M množina. Funkci ρ : M M R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti: Přednáška 1. Definice 1.1. Nechť je množina. Funkci ρ : R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti: (1 pro každé x je ρ(x, x = 0; (2 pro každé x, y, x y, je ρ(x, y = ρ(y, x > 0; (3 pro každé

Více

Množiny, relace, zobrazení

Množiny, relace, zobrazení Množiny, relace, zobrazení Množiny Množinou rozumíme každý soubor určitých objektů shrnutých v jeden celek. Zmíněné objekty pak nazýváme prvky dané množiny. Pojem množina je tedy synonymem pojmů typu soubor,

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

Svazy. Jan Paseka. Masarykova univerzita Brno. Svazy p.1/37

Svazy. Jan Paseka. Masarykova univerzita Brno. Svazy p.1/37 Svazy Jan Paseka Masarykova univerzita Brno Svazy p.1/37 Abstrakt Zmíníme se krátce o úplných a distributivních svazech, resp. jaké vlastnosti má řetězec reálných čísel. Svazy p.2/37 Abstrakt V této kapitole

Více

17. Posloupnosti a řady funkcí

17. Posloupnosti a řady funkcí 17. Posloupnosti a řady funkcí Aplikovaná matematika III, NMAF073 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2011/12 17.1 Stejnoměrná konvergence posloupnosti funkcí Definice Necht M je množina, f, f n : M R m, m, n N.

Více

FUNKCE POJEM, VLASTNOSTI, GRAF

FUNKCE POJEM, VLASTNOSTI, GRAF FUNKCE POJEM, VLASTNOSTI, GRAF Zavedení pojmu funkce funkce Funkce f na množině D R je předpis, který každému číslu x z množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo y z množiny R. Množina D se nazývá definiční

Více

TOPOLOGIE A TEORIE KATEGORIÍ (2017/2018) 4. PREDNÁŠKA - SOUČIN PROSTORŮ A TICHONOVOVA VĚTA.

TOPOLOGIE A TEORIE KATEGORIÍ (2017/2018) 4. PREDNÁŠKA - SOUČIN PROSTORŮ A TICHONOVOVA VĚTA. TOPOLOGIE A TEORIE KATEGORIÍ (2017/2018) 4. PREDNÁŠKA - SOUČIN PROSTORŮ A TICHONOVOVA VĚTA. PAVEL RŮŽIČKA 4.1. (Kvazi)kompaktnost a sub-báze. Buď (Q, ) uspořádaná množina. Řetězcem v Q budeme rozumět lineárně

Více

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2 Matematika 2 14. přednáška Číselné a mocninné řady Jan Stebel Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studíı Technická univerzita v Liberci jan.stebel@tul.cz http://bacula.nti.tul.cz/~jan.stebel

Více

1. přednáška 1. října Kapitola 1. Metrické prostory.

1. přednáška 1. října Kapitola 1. Metrické prostory. 1. přednáška 1. října 2007 Kapitola 1. Metrické prostory. Definice MP, izometrie. Metrický prostor je struktura formalizující jev vzdálenosti. Je to dvojice (M, d) složená z množiny M a funkce dvou proměnných

Více