Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015"

Transkript

1 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška října 2015

2 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce

3 Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární algebra (kap. 2,3) 2 Diferenciální počet: 3 Integrální počet: 4 Opakování středoškolské matematiky

4 Několik pojmů 4/ 41 Číselné množiny 1 Přirozená čísla N = {1, 2, 3,..., n,... } operace: sčítání a násobení 2 Celá čísla Z = {..., n,..., 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3,..., n,... } operace: sčítání, odčítání, násobení { } p 3 Racionální čísla Q =, p, q Z, q 0 q (konečný nebo nekonečný periodický desetinný rozvoj) operace: sčítání, odčítání, násobení, dělení 4 Reálná čísla R: množina racionálních a iracionálních čísel (iracionální čísla: nekonečný neperiodický desetinný rozvoj 2, π) 5 Rozšířená množina reálných čísel R = R {, + }

5 Operace s (+ ) a ( ) 5/ 41 1 pro x R definujeme: x + (+ ) = +, x + ( ) =, x (+ ) = x x ( ) = +, + = 0, x = 0 2 (+ ) + (+ ) = +, ( ) + ( ) =, (+ ) ( ) = +, ( ) (+ ) =, (+ ) (+ ) = +, (+ ) ( ) =, ( ) ( ) = + 3 pro x R \ {0} definujeme: pro x > 0 pro x < 0 x (+ ) = + x (+ ) = x ( ) = x ( ) = = + = x x = = + x x 4 nedefinované výrazy: dělení nulou, (+ ) (+ ), ( ) ( ), (+ ) + ( ) ±, 0 (± ), 1 ±, + jsou nevlastní body R

6 Pomocné pojmy 6/ 41 Okoĺı bodu v R Je-li x 0 R, pak okoĺım bodu x 0 nazýváme každý interval (x 0 ε, x 0 + ε), kde ε > 0; značení U ε (x 0 ) nebo U(x 0 ). prstencové okoĺı bodu x 0 R: množina U(x 0 ) \ {x 0 } okoĺı + interval (a, ), a R okoĺı interval (, a), a R levé okoĺı bodu x 0 R: interval (x 0 ε, x 0 ), ε > 0 pravé okoĺı bodu x 0 R: interval (x 0, x 0 + ε), ε > 0 Extrémy množin v R: minimum a maximum maximum množiny M R: číslo y M, takové, že x M : x y. minimum množiny M R: číslo z M, takové, že x M : x y. Ne každá množina v R musí mít extrém (tj. minimum nebo maximum množiny M může, ale nemusí existovat).

7 Pojmy 7/ 41 Funkce (reálná funkce jedné reálné proměnné) na množině D je předpis, který každému číslu z množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo. definiční obor D(f ): maximální množina těch x R, pro která má předpis smysl obor hodnot funkce: H(f ) = {y R : x D(f ) : y = f (x)}, graf funkce:g(f ) = {[x, f (x)] R 2 ; x D(f )} rovnost funkcí: f = r [D(f ) = D(g) ( x D(f ) : f (x) = g(x))] funkce zdola, shora omezená funkce rostoucí, klesající, monotónní funkce prostá: x 1, x 2 D(f ), x 1 x 2 : f (x 1 ) f (x 2 ), funkce sudá: x D(f ) : x D(f ) f ( x) = f (x), funkce lichá: x D(f ) : x D(f ) f ( x) = f (x), periodická: T R : x D(f ) : x + T D(f ) f (x + T ) = f (x),

8 Operace s funkcemi 8/ 41 součet funkcí f a g je funkce h: h(x) = f (x) + g(x) pro x D(f ) g(x), analogicky rozdíl, součin funkcí; podíl funkcí f a g je funkce h: h(x) = f (x) pro x [D(f ) D(g)] \ {x D(g) : g(x) = 0}, g(x) absolutní hodnota funkce f je funkce h: h(x) = f (x) pro x D(f ); restrikce funkce (tj. zúžení funkce) Je-li f funkce a A D(f ), pak funkci, definovanou pouze na A, která každému x A přiřazuje tutéž hodnotu jako funkce f (tj. f (x) ), nazýváme restrikcí funkce f na množinu A. složená funkce Jsou-li f a g funkce pro která platí H(g) D(f ), lze definovat složenou funkci h(x) = f (g(x)) pro x D(g). inverzní funkce f 1 k prosté funkci f : x D(f ) : y = f (x) x = f 1 (y), D(f 1 ) = H(f )

9 Transformace grafu funkce 9/ 41 f 1 : y = f(x) f 2 : y = f( x) f 3 : y = f(x) + b f 4 : y = f(x a) f 5 : y = k f(x) f 6 : y = f(mx)

10 Základní elementární funkce Základní elementární funkce: funkce exponenciální a logaritmické, mocninné, goniometrické a cyklometrické, hyperbolické a hyperbolometrické. Elementární funkce: lze vytvořit ze základníıch elementárních funkcí pomocí konečného počtu operací sčítání, odčítání, násobení, dělení a skládání funkcí. logaritmická funkce exponenciální funkce

11

12

13 Eulerovo číslo e, exponenciální funkce e x 13/ 41 ( e= lim ) n e= n n k=0 1 k!

14 Přirozený logaritmus: (ln x) inverzní funkce k e x 14/ 41

15 Mocninná funkce 15/ 41 Obecná mocninná funkce x α je definovaná : x α = e α ln x pro x > 0, α R, D(x α ) = (0, ) Pro některé exponenty α lze D(x α )rozšířit. Mocninná funkce s přirozeným exponentem a n tá odmocnina. Sudé n: inverzní: D(f ) = R, H(f ) = 0, ) D(f ) = 0, ), H(f ) = R

16 Mocninná funkce s přirozeným exponentem a n tá odmocnina (liché n) 16/ 41. D(f ) = R, H(f ) = R D(f ) = R, H(f ) = R

17 Mocninná funkce se záporným celým exponentem 17/ 41 f : y = x n, n N, x R \ {0} lichý exponent sudý exponent D(f ) = R \ {0}, H(f ) = (0, ) D(f ) = R \ {0}, H(f ) = R \ {0}

18 Mocninná funkce s racionálním exponentem 18/ 41 r Q \ Z, r = p, p Z, q N, q 2, p, q : nesoudělná q f : y = x p q = q x p Definiční obor: p > 0, q liché: D(f ) = R p < 0, q liché: D(f ) = R \ {0} p > 0, q sudé: D(f ) = 0, ) p < 0, q sudé: D(f ) = (0, ) Mocninná funkce s reálným exponentem: f : y = x r, x R +, r R \ Q Mocninná funkce s nulovým exponentem: f : y = x r, x R, r = 0 : x 0 = 1

19 Mocninná funkce 19/ 41

20 Goniometrické funkce a cyklometrické funkce 20/ 41 D(f ) : 1, 1, H(f ) : π 2, π 2 D(f ) : 1, 1, H(f ) : 0, π

21 Hyperbolické funkce 21/ 41

22 Hyperbolometrické funkce 22/ 41

23 Definiční obory funkcí : příklady 23/ 41 1 a)y = 1 x b)y = x 1 x 2 4 c)y = x 1 2 a)y = x 2 3x + 2 b)y = 4 x + 1 x 1 c)y = 1 x x a)y = 3 x + 1 x 2 3x + 2 b)y = 5 x 1 c)y = 1 x x a)y = ln(cos x) b)y = ln 5x x 2 4

24 Limita funkce 24/ 41 Vlastní limita funkce ve vlastním bodě lim f (x) = A x x 0 ε R + δ R + x (x 0 δ, x 0 +δ)\{x 0 } : f (x) (A ε, A+ε) Nevlastní limita funkce ve vlastním bodě lim f (x) = + x x 0 M R δ R + x (x 0 δ, x 0 + δ) \ {x 0 } : f (x) > M Vlastní limita funkce ve nevlastním bodě lim f (x) = A x ε R + K R x R : f (x) (A ε, A + ε) Nevlastní limita funkce ve nevlastním bodě lim f (x) = x M R K R xr, x > K : f (x) > M

25 Vlastnosti limit 25/ 41 1 Věta: Necht x 0 R, A R. Limita v bodě x 0 existuje právě tehdy, když v tomto bodě existují obě jednostranné limity a jsou stejné. 2 Věta: Funkce má v bodě x 0 R nejvýše jednu limitu. 3 Věta (Henrich Eduard Heine): Necht x 0 R, A R a funkce f je definovaná na nějakém prstencovém okoĺı bodu x 0. Potom lim x x 0 f (x) = A právě když pro každou posloupnost {x n } takovou, že pro každé n N je x n v tomto prstencovém okoĺı, platí lim x n = x 0 lim f (x n) = A n n 4 Věta: Necht x 0 R a necht existují lim x x0 f (x), lim x x0 g(x). Platí: 1 lim [f (x) ± g(x)] = lim f (x) ± lim x x0 x x0 2 lim f (x)g(x) = lim f (x) lim x x0 x x0 f (x) 3 lim x x0 g(x) = lim x x 0 f (x) lim x x0 g(x) 4 lim x x0 f (x) = lim x x0 f (x) g(x) x x0 g(x) x x0

26 Spojitost funkce 26/ 41 Funkce je spojitá v bodě x 0 R, jestliže platí: lim x x0 f (x) = f (x 0 ) Je-li funkce f spojitá v bodě x 0, potom existuje vlastní limita funkce f v bodě x 0 funkce f je definovaná v bodě x 0 (f (x 0 )) hodnota funkce a její limity se rovnají Vlastnost spojitých funkcí 1 Věta: Necht funkce f a g jsou spojité v bodě x 0 R. Pak i funkce f ± g a f g jsou spojité v bodě x 0. Je-li navíc g(x 0 ) 0, je i funkce f /g spojitá v bodě x 0. 2 Věta: Necht funkce f je spojitá v bodě x 0 R a necht funkce g je spojitá v bodě f (x 0 ). Potom funkce g(f (x)) je spojitá v bodě x 0. 3 Věta: Necht f je základní elementární funkce a necht x 0 je vnitřním bodem definičního oboru D(f ). Potom funkce f je spojitá v bodě x 0.

27 Výpočet limit 27/ 41 Limity funkcí spojitých v bodě: dosazení. Věta o limitě součtu, rozdílu, součinu a podílu. (počítání s ± ) Limita funkcí shodujících se v prstencovém okoĺı bodu (úprava zkrácení rozšíření zlomku vytýkání ) Věta o sevření Věta o součinu nulové a omezené funkce Věta o limitě složené funkce Věta ( o limitě) typu 1/0 ( ) = + 0 =

28 Derivace 28/ 41 Definice: Nectt x 0 D(f ). Existuje-li limita f (x) f (x 0 ) lim, x x 0 x x 0 značíme ji f (x 0 ) a nazýváme derivací funkce f v bodě x 0. Je-li f (x 0 ) R, pak funkce f má v bodě x 0 vlastní derivaci. Je-li f (x 0 ) = ±, pak funkce f má v bodě x 0 nevlastní derivaci. Věta: Má li funkce f v bodě x 0 vlastní derivaci, je v tomto bodě spojitá. Definice: Necht existuje vlastní derivace f (x) funkce f pro všechna x M D(f ). Pak funkci f : y = f (x), x M nazýváme derivací funkce f na M.

29 Pravidla pro derivování 29/ 41 1 (f ± g) (x 0 ) = f (x 0 ) ± g (x 0 ) 2 (fg) (x 0 ) = f (x 0 )g(x 0 ) + f (x 0 )g (x 0 ) ( ) f 3 (x 0 ) = f (x 0 )g(x 0 ) f (x 0 )g (x 0 ) g g 2 (x 0 ) 4 (cf ) (x 0 ) = cf (x 0 ) 5 složená funkce F = f (g(x)), existuje derivace g v bodě x 0 a derivace f v bodě u 0 = g(x 0 ). Potom složená funkce F má derivaci v bodě x 0 a platí F (x 0 ) = f (u 0 ) g (x 0 ) = f (g(x 0 )) g (x 0 ) 6 derivace funkce tvaru f (x) g(x) f (x) g(x) g(x) ln f (x) = e

30 Derivace základních funkcí 30/ 41

31 Tečna a normála 31/ 41 Tečna ke grafu funkce f v bodě dotyku T = [x 0, f (x 0 )]: y f (x 0 ) = f (x 0 )(x x 0 ) Normála: y f (x 0 ) = 1 f (x 0 ) (x x 0)

32 Základní věty diferenciálního počtu 32/ 41 Věta o střední hodnotě (Lagrange) Necht funkce f je spojitá v uzavřeném intervalu a, b a necht má derivaci v otevřenén intervalu (a, b). Pak existuje bod ξ (a, b): f (ξ) = f (b) f (a) b a l Hospitalovo pravidlo Necht x 0 R a je splněna jedna z podmínek: lim f (x) = lim g(x) = 0 nebo lim f (x) = lim g(x) = x x0 x x0 x x0 x x0 f (x) Potom existuje-li lim x x0 g (x), existuje i limita lim x x 0 f (x) g(x) a platí lim x x 0 f (x) g(x) = lim x x 0 f (x) g (x)

33 Monotonie, extrémy 33/ 41 Věta. Necht funkce f je spojitá v intervalu I. Pak platí implikace: f > 0 f je v intervalu I rostoucí f 0 f je v intervalu I neklesající f < 0 f je v intervalu I klesající f 0 f je v intervalu I nerostoucí f = 0 f je v intervalu I konstantní Lokální extrémy Funkce má v bodě x 0 lokální minimum (lokální maximum), existuje-li okoĺı P(x 0 ) bodu x 0, že pro všechna x P(x 0 ) platí: f (x) f (x 0 ) (resp. f (x) f (x 0 ). Věta Má-li funkce f v bodě x 0 lokální extrém a existuje-li f (x 0 ), je f (x 0 ) = 0. To znamená, že funkce může nabývat svých lokálních extrémů na intervalu I v těch vnitřních bodech intervalu I, ve kterých: nemá derivaci derivace je rovna nule

34 Konvexní a konkávní funkce 34/ 41 Věta. Necht funkce f je spojitá v intervalu I. Pak platí implikace: f > 0 f je v intervalu I ryze konvexní f 0 f je v intervalu I konvexní f < 0 f je v intervalu I ryze konkávní f 0 f je v intervalu I konkávní f = 0 f je v intervalu I lineární Inflexní bod Bod [x 0, f (x 0 )] je inflexním bodem funkce f, jestliže existuje f (x 0 ) R a funkce f je v nějakém levém okoĺı bodu x 0 ryze konvexní a nějakém pravém okoĺı bodu x 0 ryze konkávní (resp. naopak). (Tj. konvexnost se mění na konkávnost (resp. naopak).)

35 Asymptoty 35/ 41 Rovnice asymptot. svislá: x = x 0, pokud aspoň jedna jednostranná limita pro x x 0 je ± šikmá: y = kx + q, kde k = lim f (x) x, q = lim f (x) kx

36 Průběh funkce 1 Pro funkci určíme: 1 definiční obor D(f ), 2 zda je (není) sudá, lichá, periodická 3 průsečíky s osami souřadnic (pokud existují) 4 jednostranné limity v krajních bodech D(f ) 2 Vypočteme a vyšetříme derivaci f (x) : > 0 f (x) je rostoucí f (x) < 0 f (x) je klesající = 0 stacionární body 3 Vypočteme a vyšetříme druhou derivaci f (x) : > 0 f (x) je ryze konvexní f (x) < 0 f (x) je ryze konkávní = 0 možné inflexní body 4 Najdeme rovnice asymptot. svislá: x = x 0, pokud aspoň jedna jednostranná limita pro x x 0 je ± šikmá: y = kx + q, kde k = lim f (x) x, q = lim f (x) kx 5 Graf.

37 Půběh funkce y = x 2 +1 x Pro funkci určíme: 1 definiční obor D(f ) = (, 1) ( 1, 1) (1, ), 2 zda je sudá: f ( x) = ( x)2 + 1 ( x) 2 1 = x x 2 = f (x) je sudá. 1 Proto vyšetříme průběh pouze na množině 0, 1) (1, + ) 3 průsečíky s osami souřadnic (pokud existují): x = 0 y = 1 Y = [0, 1]; y 0 x D(f ) 4 jednostranné limity v krajních bodech D(f ): x lim x x 2 1 = 1 x lim x 1 + x 2 1 = x (x 1)(x 1) = = + lim x 1 x x 2 1 = x (x 1)(x 1) = 2 0 =

38 Průběh y = x 2 +1 x Určíme derivaci: : 1. a 2. derivace y = 2x(x 2 1) (x 2 + 1) 2x (x 2 1) 2 = 4x (x 2 1) 2 4x (x 2 1) 2 > 0 x (, 1) f (x) je rostoucí x ( 1, 0) f (x) je rostoucí < 0 x (0, 1) f (x) je klesající x (1, ) f (x) je klesající = 0 x = 0 M = [0, 1] lokální maximum 3. Určíme druhou derivaci: y = 4(x 2 1) 2 + 4x 2(x 2 1) 2x (x 2 1) 4 = 12x (x 2 1) 3 12x (x 2 1) 3 > 0 x 2 1 > 0 x (, 1) f (x) je konvexní x (1, ) f (x) je konvexní < 0 x 2 1 < 0 x ( 1, 1) f (x) je konkávní 0 nemá inflexní body

39 Průběh y = x 2 +1 x 2 1 : Asymptoty svislá: x = x 0, pokud aspoň jedna jednostranná limita pro x x 0 je ± x lim x 1 + x 2 1 = lim x x +1 x 2 1 = Tedy přímky x = 1 a x = 1 jsou svislými asymptotami. šikmá: y = kx + q, kde k = lim f (x) x, q = lim f (x) kx f (x) x lim = lim x x x + (x 2 1)x = 0 x lim f (x) 0 x = lim x x x 2 1 = 1 Přímka y = 1 je šikmá asymptota.

40 Globální (absolutní) extrémy Definice: Necht M D(f ) a x 0 M. Funkce f nabývá na množině M globálního maxima (resp. globálního minima) v bodě x 0, jestliže pro všechna x M platí f (x) f (x 0 ) (resp. f (x) f (x 0 )). Spojitá funkce na uzavřeném intervalu a, b nabývá absolutních extrémů. Extrémy mohou být: v bodě lokálního extrému na (a, b) nebo v krajních bodech a, b. Příklad: y = 1 5 (x 2 + 2x) 4 = 1 (x 2 + 2x) 4 5, na intervalu 1, 2. Stacionární body: y 4 = 0 : 5 (x 2 + 2x) 1 5 (2x + 2) = 0 x = 1 Derivace neexistuje (ale funkce je definovaná) ( jmenovatel = 0) x = 0 1, 2, x = 2 1, 2 Hodnoty funkce : a = 1 x = 0 b = 2 f ( 1) = 0 f (0) = 1 f (2) = max min

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

Bakalářská matematika I

Bakalářská matematika I 1. Funkce Diferenciální počet Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Bakalářská matematika I Některé užitečné pojmy Kartézský součin podrobnosti Definice 1.1 Nechť A,

Více

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, ) Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (, ) a konkávní na intervalu (, ). Inflexní bod c =. 3 1 1 y = x 3 9x

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Průběh funkce ZVMT lesnictví 1 / 21

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Průběh funkce ZVMT lesnictví 1 / 21 Průběh funkce Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6 Příklad 1 Vyšetřete průběh funkce: a) = b) = c) = d) =ln1+ e) =ln f) = Poznámka K vyšetřování průběhu funkce použijeme postup uvedený v zadání. Některé kroky nejsou již tak detailní, všechny by ale měly

Více

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vlastnosti funkcí Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Definiční obor Definiční obor funkce je množina všech čísel,

Více

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy 1 Matematika I. I. Lineární algebra II. Základy matematické analýzy III. Diferenciální počet IV. Integrální počet 2 Matematika

Více

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy funkcí, průběh funkce) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 5. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz)

Více

Aplikace derivace a průběh funkce

Aplikace derivace a průběh funkce Aplikace derivace a průběh funkce Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty soubor FUNKCÍ příručka pro studenty 1 Obsah Poznámky 6 lineární funkce mocninné funkce s přirozeným exponentem o sudým o lichým s celým záporným exponentem o sudým o lichým s racionálním exponentem o druhá

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

0.1 Úvod do matematické analýzy

0.1 Úvod do matematické analýzy Matematika I (KMI/PMATE) 1 0.1 Úvod do matematické analýzy 0.1.1 Pojem funkce Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Příklady veličin: hmotnost

Více

Matematika I (KMI/PMATE)

Matematika I (KMI/PMATE) Přednáška první aneb Úvod do matematické analýzy Funkce a její vlastnosti Úvod do matematické analýzy Osnova přednášky pojem funkce definice funkce graf funkce definiční obor funkce obor hodnot funkce

Více

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Funkce a limita Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel MATEMATIKA Příklady pro 1. ročník bakalářského studia II. část II.1. Posloupnosti reálných čísel Rozhodněte, zda posloupnost a n (n = 1, 2, 3,...) je omezená (omezená shora, omezená zdola) resp. monotónní

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

Matematika (KMI/PMATE)

Matematika (KMI/PMATE) Úvod do matematické analýzy Funkce a její vlastnosti Funkce a její vlastnosti Veličina Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Funkce a její

Více

0.1 Funkce a její vlastnosti

0.1 Funkce a její vlastnosti 0.1 Funkce a její vlastnosti Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Příklady veličin: hmotnost (m) čas (t) výše úrokové sazby v bance (i) cena

Více

Matematika B 2. Úvodní informace

Matematika B 2. Úvodní informace Matematika B 2 MIROSLAV KUČERA Úvodní informace Kontakt miroslav.kucera@vsfs.czvsfs.cz Studijní středisko Kladno IT oddělení 306B (kanceláře studijního oddělení) Konzultační hodiny Po Pá 8:30 15:00 možno

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 10. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 016/017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 016/017 1 / 1 Použití derivace pro vyšetřování průběhu funkce

Více

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015 Posloupnosti a řady Přednáška 5 28. listopadu 205 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady Zdroj

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny N, N 0, Z, Q, I, R, C Definice: Kartézský součin M N množin M a N je množina všech uspořádaných dvojic, ve kterých je první složka prvkem množiny M a druhá

Více

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI Pojem zobrazení a funkce Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic

Více

(FAPPZ) Petr Gurka aktualizováno 12. října Přehled některých elementárních funkcí

(FAPPZ) Petr Gurka aktualizováno 12. října Přehled některých elementárních funkcí 1. Reálná funkce reálné proměnné, derivování (FAPPZ) Petr Gurka aktualizováno 12. října 2011 Obsah 1 Přehled některých elementárních funkcí 1 1.1 Polynomické funkce.......................... 1 1.2 Racionální

Více

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

Význam a výpočet derivace funkce a její užití OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ MATEMATIKY Metodický list č. 1 Význam a výpočet derivace funkce a její užití 1. dílčí téma: Výpočet derivace přímo z definice a pomocí základních vzorců. K tomuto tématu je třeba zopakovat

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny 2/13 N = {1, 2, 3, 4,... }... přirozená čísla N 0 = N {0} = {0, 1, 2, 3, 4,... } Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4,... }... celá čísla Q = { p q p, q Z}... racionální

Více

MATEMATIKA A Metodický list č. 1

MATEMATIKA A Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Lineární algebra I Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a poukázat na jejich vzájemnou souvislost. Posluchači

Více

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet I. Úvod I.1. Množiny Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Značení. Symbol x A značí, že element x je prvkem množiny A. Značení x

Více

DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE,

DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE, DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE, LIMITA FUNKCE, DERIVACE FUNKCE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století

Více

Zlín, 23. října 2011

Zlín, 23. října 2011 (. -. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 3. října 0 Postup při vyšetřování průběhu funkce. Definiční obor funkce,

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

Funkce. Limita a spojitost

Funkce. Limita a spojitost Funkce. Limita a spojitost skriptum J. Neustupa text Funkce (úvod) na této web stránce III.2 Fce - základní pojmy 1. Definice, def. obor D(f), obor hodnot H(f), graf 2. Fce složená, omezená, 3. Fce sudá,

Více

Matematická analýza pro informatiky I.

Matematická analýza pro informatiky I. Matematická analýza pro informatiky I. 2. přednáška Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 17. února 2010 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Klíčové pojmy Neznalost některého z klíčových pojmů bude mít za následek ukončení zkoušky se známkou neprospěl(a). supremum infimum limita

Více

Matematika I. Funkce jedné proměnné. Funkce jedné proměnné Matematika I 1 / 212

Matematika I. Funkce jedné proměnné. Funkce jedné proměnné Matematika I 1 / 212 Matematika I Funkce jedné proměnné Funkce jedné proměnné Matematika I 1 / 212 1. Množiny a zobrazení Funkce jedné proměnné Matematika I 2 / 212 Množiny Definice 1.1.1: Množinou rozumíme soubor prvků se

Více

MATEMATIKA B. Lineární algebra I. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a

MATEMATIKA B. Lineární algebra I. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a MATEMATIKA B metodický list č. 1 Lineární algebra I Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a poukázat na jejich vzájemnou souvislost. Posluchači se seznámí

Více

VII. Limita a spojitost funkce

VII. Limita a spojitost funkce VII. Limita a spojitost funkce VII.1. Limita funkce Úvodní poznámky: Limita funkce f v bodě c R hodnota a R, k níž se přibližují hodnoty f(x), jestliže x se blíží k hodnotě c; funkce f nemusí být definovaná

Více

x (D(f) D(g)) : (f + g)(x) = f(x) + g(x), (2) rozdíl funkcí f g znamená: x (D(f) D(g)) : (f g)(x) = f(x) g(x), (3) součin funkcí f.

x (D(f) D(g)) : (f + g)(x) = f(x) + g(x), (2) rozdíl funkcí f g znamená: x (D(f) D(g)) : (f g)(x) = f(x) g(x), (3) součin funkcí f. 1. Funkce Deinice 1.1. Zobrazení nazýváme reálná unkce, jestliže H() R. Další speciikaci můžeme provést podle deiničního oboru zobrazení. Deinice 1.2. Reálná unkce se nazývá (1) unkce jedné reálné proměnné,

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Okolí bodu 2/20 Značení: a R, ε > 0 O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a)

Více

MATEMATIKA. Robert Mařík Ústav matematiky, LDF, MZLU 5. patro, budova B marik@mendelu.cz user.mendelu.cz/marik

MATEMATIKA. Robert Mařík Ústav matematiky, LDF, MZLU 5. patro, budova B marik@mendelu.cz user.mendelu.cz/marik MATEMATIKA Robert Mařík Ústav matematiky, LDF, MZLU 5. patro, budova B marik@mendelu.cz user.mendelu.cz/marik P. Rádl, B. Černá, L. Stará: Základy vyšší matematiky, skriptum MZLU Text přednášky na user.mendelu.cz/marik,

Více

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel Matematická analýza IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel na množině R je definováno: velikost (absolutní hodnota), uspořádání, aritmetické operace; znázornění:

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

Limita a spojitost LDF MENDELU

Limita a spojitost LDF MENDELU Limita a spojitost Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Přehled funkcí. Funkce na množině D R je předpis, který každému číslu z množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo. přehled fcí.

Přehled funkcí. Funkce na množině D R je předpis, který každému číslu z množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo. přehled fcí. Přehled funkcí Martina Hetmerová Gymnázium Přípotoční 1337 Praha 10 Vlastnosti funkcí Funkce na množině D R je předpis, který každému číslu z množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo Zapisujeme: f:y=f(x)

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x.

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x. 1 LIMITA FUNKCE 1. 1 Definice funkce Pravidlo f, které každému z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné. Píšeme y f ( ) Někdy používáme i jiná písmena argument (nezávisle

Více

Matematika (KMI/PMATE)

Matematika (KMI/PMATE) Matematika (KMI/PMATE) Přednáška druhá aneb Úvod do matematické analýzy Limita a spojitost funkce Matematika (KMI/PMATE) 1 / 30 Osnova přednášky lineární funkce y = kx + q definice lineární funkce význam

Více

Funkce základní pojmy a vlastnosti

Funkce základní pojmy a vlastnosti Funkce základní pojm a vlastnosti Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Pojem funkce Vlastnosti funkcí Inverzní funkce 4 Základní elementární funkce Mocninné Eponenciální Logaritmické

Více

Definice derivace v bodě

Definice derivace v bodě Definice derivace v bodě tgϕ = f ( ) f () f () : = tgϕ = lim f f () tgϕ = f f () Obecně: f f f ( ) ( ) : = lim f ( + h) f f : = lim h h Derivace zleva (zprava): f ( ) : = lim f f ( ) f ( ) : = lim + +

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Funkce jedné proměnné 2/20 Definice: Necht M R. Jestliže každému x M je přiřazeno jistým předpisem f právě jedno y R, říkáme, že y je funkcí x. x... nezávisle proměnná (neboli

Více

Matematika 2 Průběh funkce

Matematika 2 Průběh funkce Matematika 2 Průběh funkce Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 1 Základní věty diferenciálního počtu Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09

Více

Funkce základní pojmy a vlastnosti

Funkce základní pojmy a vlastnosti Funkce základní pojm a vlastnosti Základ všší matematik LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺın společného

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

Úvod, základní pojmy, funkce

Úvod, základní pojmy, funkce Úvod, základní pojmy, funkce Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 1. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 69 Obsah 1 Matematická logika 2 Množiny 3 Funkce,

Více

Funkce základní pojmy a vlastnosti

Funkce základní pojmy a vlastnosti Funkce základní pojm a vlastnosti Základ všší matematik LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplín společného

Více

Spojitost a limita funkce

Spojitost a limita funkce Spojitost a ita funkce Okolí bodu Značení: a R ε > 0 označujeme O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a) \ {a} x a ε-ové

Více

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka Požadavky ke zkoušce Zkouška z předmětu MATEMATIKA 1 má dvě části Písemná část: Písemná část se ještě dále rozděluje na praktickou část písemku a teoretickou část test. Písemka trvá 90 minut a je v ní

Více

Derivace funkce. existuje limita lim 0 ) xx xx0. Jestliže tato limita neexistuje nebo pokud funkce ff

Derivace funkce. existuje limita lim 0 ) xx xx0. Jestliže tato limita neexistuje nebo pokud funkce ff Derivace funkce Derivace je základním pojmem v diferenciálním počtu. Má uplatnění tam, kde se zkoumá povaha funkčních závislostí určitých proměnných (veličin). V matematice, ekonomii, fyzice ale i v jiných

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 4. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 27 Množiny Zavedení pojmu množina je velice

Více

Výsledky Př.1. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) ( ) ( ) ( ) Stacionární body:

Výsledky Př.1. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) ( ) ( ) ( ) Stacionární body: Výsledky Př.. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) y < y > y < y > -2 0 3 Funkce je rostoucí v intervalech. Funkce je klesající v intervalech b) y < y > y < - Funkce je rostoucí v

Více

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE 3.1 Pojem zobrazení a funkce 2 3 Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic (x, y) A B,

Více

Aplikační úlohy z diferenciálního počtu jedné proměnné

Aplikační úlohy z diferenciálního počtu jedné proměnné Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Katedra Bakalářská práce Aplikační úlohy z diferenciálního počtu jedné proměnné Vypracoval: Michaela Jelínková Vedoucí práce: RNDr. Vladimíra Petrášková,

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

0.1 Úvod do matematické analýzy

0.1 Úvod do matematické analýzy Matematika I (KMI/PMATE) 1 0.1 Úvod do matematické analýzy 0.1.1 Limita a spojitost funkce Lineární funkce Lineární funkce je jedna z nejjednodušších a možná i nejpoužívanějších funkcí. f(x) = kx + q D(f)

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

2. spojitost (7. cvičení) 3. sudost/lichost, periodicita (3. cvičení) 4. první derivace, stacionární body, intervaly monotonie (10.

2. spojitost (7. cvičení) 3. sudost/lichost, periodicita (3. cvičení) 4. první derivace, stacionární body, intervaly monotonie (10. MA. cvičení průběh funkce Lukáš Pospíšil,202 Průběh funkce Pod úkolem vyšetřete průběh funkce budeme rozumět nalezení všech kvalitativních vlastností zadané funkce - tedy bude potřeba zjistit o funkci

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky algebra (CZMa) Systematizace a prohloubení učiva matematiky: Číselné obory, Algebraické výrazy, Rovnice, Funkce, Posloupnosti, Diferenciální

Více

, f g jsou elementární funkce.

, f g jsou elementární funkce. Průběh funkce použité definice a věty Definice. Řekneme, že funkce je spojitá na otevřeném intervalu (a, b), jestliže je spojitá v každém vnitřním bodě tohoto intervalu. Řekneme, že funkce je spojitá na

Více

Logaritmus. Logaritmus kladného čísla o základu kladném a různém od 1 je exponent, kterým. umocníme základ a, abychom dostali číslo.

Logaritmus. Logaritmus kladného čísla o základu kladném a různém od 1 je exponent, kterým. umocníme základ a, abychom dostali číslo. Logaritmus Logaritmus kladného čísla o základu kladném a různém od 1 je exponent, kterým umocníme základ a, abychom dostali číslo. Platí tedy: logax = y a y = x ( Dekadický logaritmus základ 10 označení

Více

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina Přednáška č. 5 Vlastnosti funkcí Jiří Fišer 22. října 2007 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MMAN1 Přednáška č. 4 22. října 2007 1 / 1 Omezenost funkce Definice Funkce f se nazývá (shora, zdola) omezená

Více

Organizace. Zápočet: test týden semestru (pátek) bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část

Organizace. Zápočet: test týden semestru (pátek) bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část Matematika I 1/15 2/15 Organizace Zápočet: test 6. + 11. týden semestru (pátek) 80 bodů 50 79 bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část www.vscht.cz/mat Výuka www.vscht.cz/mat/jana.nemcova

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 008 0 doplněné o další úlohy. část DIFERENCIÁLNÍ POČET funkcí jedné proměnné Další část ( integrální počet) bude vydána na konci listopadu 9. 9. 0 Případné

Více

Exponenciální funkce. Exponenciální funkcí o základu a se nazývá funkce, která je daná rovnicí. Číslo a je kladné číslo, různé od jedničky a xεr.

Exponenciální funkce. Exponenciální funkcí o základu a se nazývá funkce, která je daná rovnicí. Číslo a je kladné číslo, různé od jedničky a xεr. Exponenciální funkce Exponenciální funkcí o základu a se nazývá funkce, která je daná rovnicí y = a x Číslo a je kladné číslo, různé od jedničky a xεr. Definičním oborem exponenciální funkce je tedy množina

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/21 Matematická analýza ve Vesmíru. proměnné - p. 2/21 Definice. Funkcí (přesněji:

Více

Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT. Monotónie. Konvexita. V této části budou uvedena některá použití derivací.

Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT. Monotónie. Konvexita. V této části budou uvedena některá použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT Tvrzení je uvedeno pro jednostrannou itu zprava. Samozřejmě obdobné tvrzení platí pro itu zleva

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYŠETŘOVÁNÍ PRŮBĚHU FUNKCÍ - ŘEŠENÉ PŘÍKLADY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Ceplechová Přírodovědná studia, obor

Více

Použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. LEKCE08-PRU. Použití derivací. l Hospital

Použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. LEKCE08-PRU. Použití derivací. l Hospital V této části budou uvedena některá použití derivací. a derivace a derivace -zbytek L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT Tvrzení je uvedeno pro jednostrannou limitu zprava. Samozřejmě obdobné tvrzení platí

Více

10. cvičení - LS 2017

10. cvičení - LS 2017 10. cvičení - LS 2017 Michal Outrata Příklad 1 Spočtěte následující itu daných posloupností: (a) (b) (c) n 3 +5n 2 n 3 6n 2 +3 n ; n 4 3n 2 6 n 4 + 3n 2 + 6; n 2 15n+2(1 n). 2(n 2) 3 2n 3 Příklad 2 Pro

Více

Funkce, elementární funkce.

Funkce, elementární funkce. Kapitola 2 Funkce, elementární funkce. V této kapitole si se budeme věnovat studiu základních vlastností funkcí jako je definiční obor, obor hodnot. Připomeneme si pojmy sudá, lichá, rostoucí, klesající.

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce Matematická analýza pro informatiky I. 7. přednáška Derivace funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 31. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Martina Šimůnková, 6. listopadu 205 Učební tet k předmětu Matematická analýza pro studenty FP TUL Značení a terminologie R značí množinu reálných čísel, rozšířenou

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická akulta DRUHÁ SEMINÁRNÍ PRÁCE Z DIFERENCIÁLNÍHO POČTU PRŮBĚH FUNKCE 000/001 Cirik, M-ZT Zadání: Vyšetřete průběh unkce ( ) : y Vypracování: ( ) : y Předně určíme deiniční

Více

Matematická analýza I Martin Klazar (Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné)

Matematická analýza I Martin Klazar (Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné) Matematická analýza I Martin Klazar (Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné) 0. Úvod a opakování (značení, operace s množinami apod.) 1. Reálná čísla a jejich vlastnosti Uspořádané těleso Komutativní

Více

Funkce pro studijní obory

Funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení,

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

Poznámka. Je-li f zobrazení, ve kterém potřebujeme zdůraznit proměnnou, píšeme f(x) (resp. f(y), resp. f(t)) je zobrazení místo f je zobrazení.

Poznámka. Je-li f zobrazení, ve kterém potřebujeme zdůraznit proměnnou, píšeme f(x) (resp. f(y), resp. f(t)) je zobrazení místo f je zobrazení. 2. ZOBRAZENÍ A FUNKCE 2.1 Zobrazení 2. 1. 1 Definice: Nechť A a B jsou množiny. Řekneme že f je zobrazení množiny A do množiny B jestliže (i) f A B (ii) ke každému z množiny A eistuje právě jedno y z množiny

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

MATEMATIKA I. Marcela Rabasová

MATEMATIKA I. Marcela Rabasová MATEMATIKA I Marcela Rabasová Obsah: 1. Úvod 1.1. Osnovy předmětu 1.2. Literatura 1.3. Podmínky absolvování předmětu 1.4. Použité označení a symbolika 2. Funkce jedné reálné proměnné 2.1. Definice 2.2.

Více

KFC/SEM, KFC/SEMA Elementární funkce

KFC/SEM, KFC/SEMA Elementární funkce Elementární funkce Požadované dovednosti: lineární funkce kvadratická funkce mocniná funkce funkce s asolutní hodnotou lineárně lomená funkce exponenciální a logaritmická funkce transformace grafu Lineární

Více