Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015"

Transkript

1 Posloupnosti a řady Přednáška listopadu 205

2 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady

3 Zdroj informací

4 Posloupnosti a jejich vlastnosti 4/ 47 Posloupnost reálných čísel: každému přirozenému číslu n N přiřadíme reálné číslo a n R n N : n }{{} a n R, přiřadíme {a n } R posloupnost {a n } = {a, a 2,..., a i, a i+,... } Vlastnosti rostoucí : i N : a i < a i+ klesající : i N : a i > a i+ nerostoucí : i N : a i a i+ neklesající: i N : a i a i+ monotónní: nerostoucí nebo neklesající ryze monotónní: rostoucí nebo klesající omezená shora : Q R : i N : a i Q omezená zdola : P R : i N : P a i omezená (shora i zdola) : P, Q R : i N : P a i Q

5 Příklady 5/ 47 { } {a n } = = {, 2 n, 3 },... klesající? (platí i N : i + < i )? vynásobíme i(i + ) i < i + 0 < : platí, je klesající omezená? { {a n } = } = n 0 < n ano {, 2 }, 3,... rostoucí? (platí i N : i + > i )? vynásobíme i(i + ) : i > (i + ) protože 0 > :platí, je rostoucí omezená? n 0 ano {a n } = { n 2 } : rostoucí, omezená (0 n 2 < ) {a n } = { n} : klesající, omezená shora ( n 0), zdola není omezená

6 Příklady 6/ 47 {a n } = {3 ( ) n } = { 3, 3, 3, 3,... } : není rostoucí, není klesající, je omezená { } {a n } n(n ) { = = 0, 2 n + 3, 6 4, 2 5, 20 } 6... rostoucí? (platí i N : a i+ > a i )? (i + )((i + ) ) (i + )i a i+ = = (i + ) + i + 2 (i + )i i(i ) (i + 2)(i + ) > (?) vynásobíme : i + 2 i + i (i + ) 2 > (i )(i + 2) (?) i 2 + 2i + > i 2 + i 2 (?) i > 3 : platí i N je rostoucí omezená? n(n ) = n není omezená n + { } n + {a n } 2n = n + { } {a n } n + = n

7 Limita posloupnosti 7/ 47 Definice Číslo A R je limitou posloupnosti {a n }, jestliže ke každému reálnému číslu ε existuje index n 0 tak, že nerovnost a n A < ε je splněna pro všechna n > n 0. lim n a n = A ε R n 0 N n N : n > n 0 a n A < ε To znamená, že ke každému ε > 0 existuje pouze konečný počet členů posloupnosti, které neleží v pásu (A ε, A + ε). Těchto členů je nejvýše { n 0. Příklad: {a n } 3n + = 5n + 2 } 3n + 5n = 5n + 5 5n 6 25n + 0 ε n 0 { ε = 25, A= 5 3 = 25n taková nejsou ε = 0 6 prvních > ε pro konečný počet n

8 Vlastnosti limit 8/ 47 { A R vlastní lim a an konverguje k A n = n ± nevlastní a n diverguje a n nemá limitu a n diverguje (osciluje) Věta : Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu. Důkaz sporem. Vybraná posloupnost: Necht {k n } je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Pak posloupnost {a k, a k2,..., a kn,... } nazýváme vybranou posloupností z posloupnosti {a n }. Věta 2: Má-li posloupnost {a n } limitu rovnu a, potom každá vybraná posloupnost z {a n } má tutéž limitu a. Důkaz z definice. Příklad: {a n } = {( ) n 3} Vybrané posloupnosti : členy se sudými indexy, s lichými indexy: {a (2n) } = {3} lim n a (2n) = 3, {a (2n ) } = { 3} lim n a (2n ) = 3 Příklad: {a n } = {cos(nπ)}

9 Vlastnosti limit 9/ 47 Věta 3: Předpokládejme, že lim a n = a, lim b n = b. Potom platí: lim(a n ± b n ) = a ± b, lim(a n b n ) = a b, lim(a n /b n ) = a/b, pokud výrazy na pravých stranách mají smysl a pokud podíl a n /b n má smysl n N. Příklad: lim n 3 + n = lim n 3 + lim n n = 3 n lim n lim n 5 n const = const (z definice) const const = 0 < ε 3n + 5n + 2 = lim n lim n Jestliže lim{a n } = a lim const a n = const a n = 0 z definice: n 0 < ε pouze pro konečný lim n počet n platí: n ε (ε = 0 n 0 = 0) Příklad:k N : lim n n k = lim n n lim n n... lim n n = 0

10 Vlastnosti limit 0/ 47 Věta 4: Necht {a n }, {b n }, {c n } jsou posloupnosti, pro které platí: lim a n = lim c n = c a n N : a n b n c n. Potom lim b n = c. Příklad: lim n n ( )n n Příklad: lim n ( ) n n n, sin(n) n sin(n), n Příklad: lim n 2 n lim n n = lim n n = 0 lim ( ) n n n n sin(n) n n > 4 : n 2 2 n 0 n 2 n n n = 0

11 Příklady / 47 lim n np = lim n an = lim n lim n 0 pro p < 0 pro p = 0 + pro p > 0 neex. pro < a 0 pro < a < pro a = + pro a > n n = ( + ) n = e(= ) n

12 Příklady 2/ 47 3n 2 + 5n lim n 3n 4n 2 lim n lim n lim n 2n 2 5n + 5 n 4 + 5n + 4n n 2 + n 4n n 4n 2 Ve všech příkladech použijeme stejnou úpravu: čitatel a jmenovatel zlomku vyděĺıme nejvyšší mocninou jmenovatele. Limita podílu dvou polynomů: a s n s + a s n s + + a 0 lim n b r n s + b r n r = + + b 0 a s b r pro r = s 0 pro r > s ± pro r < s + : a s b r > 0 : a s b r < 0

13 Řady 3/ 47 řada: a k = a + a 2 + a Otázky: Jak sečíst nekonečnou (přesněji spočetnou) množinu čísel? Platí pro nekonečné součty podobné zákony jako pro konečné součty, zejména zákon distributivní, asociativní a komutativní? Pojmy částečné součty řady s = a, s 2 = a + a 2,..., s i = a + a a i posloupnost částečných součtů {s n }

14 Konvergence řady 4/ 47 Definice Je li posloupnost částečných součtů {s n } konvergentní, tj. existuje li vlastní limita lim s n = S, n řada konverguje (resp. konverguje k S). Neexistuje li vlastní limita, řada diverguje.

15 Konvergence řady 4/ 47 Definice Je li posloupnost částečných součtů {s n } konvergentní, tj. existuje li vlastní limita lim s n = S, n řada konverguje (resp. konverguje k S). Neexistuje li vlastní limita, řada diverguje. lim s n = n S neexistuje S a k = řada konverguje k S řada diverguje k řada diverguje k řada osciluje

16 Příklady 5/ 47 Příklad : a k = k(k + ) = k k + s n = lim s n = n a k =

17 Příklady 5/ 47 Příklad : a k = k(k + ) = k k + lim s n = n s n = n + lim n n + = a k = řada konverguje k.

18 Příklady 6/ 47 Příklad 2: a k = ln( + k ) = ( ) k + ln = k s n = ln(k + ) ln k lim s n = n a k =

19 Příklady 6/ 47 Příklad 2: a k = ln( + k ) = ( ) k + ln = k s n = ln(n + ) ln(k + ) ln k lim s n = n lim ln(n + ) = n a k = řada diverguje k +.

20 Příklady Příklad 3: lim n s n a k = ( ) k s n = {0,, 0,,... }

21 Příklady Příklad 3: a k = ( ) k s n = {0,, 0,,... } lim s n neexistuje (věta o vybrané posloupnosti) řada osciluje. n

22 Příklad 8/ 47 Příklad 4: a k : a k = s n = 3 (3k 2)(3k + ) = ( 3 3k 2 ) 3k + ( n 5 3n 2 + 3n 2 lim s n = n = 3 ( ) 3n + a k = ) = 3n +

23 Příklad 8/ 47 Příklad 4: a k : a k = s n = 3 (3k 2)(3k + ) = ( 3 3k 2 ) 3k + ( n 5 3n 2 + 3n 2 lim s n = n = 3 ( lim n 3 ) 3n + ( 3n + a k = 3 ) = 3 ) = 3n +

24 Harmonická řada 9/ 47 k

25 Harmonická řada 9/ 47 s = s 2 = + 2 s 4 = s > s = s 8 = s > s = s 6 = s > s = s 2 n > + n 2 {s n } je rostoucí má limitu bud vlastní nebo +, stejnou, jako vybraná s 2 n: lim + n n 2 = + k diverguje k k

26 Postačující podmínka konvergence 20/ 47 Věta Příklady a k konverguje lim k a k = 0 OBRÁCENĚ N E P L A T Í!!! lim k k 2 2k 2 + k 2 2k 2 + = řada diverguje 2 lim k k k = 0, ALE řada diverguje

27 Geometrická řada: konverguje? Jaký má součet? 2/ 47 a + a q + a q a q k + = a q k, a 0, q 0 q = q = q q > q <

28 Geometrická řada: konverguje? Jaký má součet? 2/ 47 a + a q + a q a q k + = a q k, a 0, q 0 q = s n = n a ; q = řada řada a( ) k osciluje lim s n = lim n a = ± a div. n n a( ) k {s n } = {0, a,..., } q s n = a + a q + a q a q n ( q)( + q + q q n ) = q n s n = a qn q q > lim n qn = + lim q < lim n qn = 0 lim n s n = a q k = s n = ± řada diverguje n a q a q pro q <

29 Kritéria konvergence 22/ 47 Řady s kladnými členy: a n a b n, a n > 0, b n > 0. Limitní srovnávací kritérium konvergence řad. Pokud existuje vlastní nenulová limita: a n lim = L 0, n b n potom řady a n a b n konvergují nebo divergují zároveň. Někdy srovnáváme s řadou { α > konverguje b n =, která pro : nα α diverguje VÍME, že lim n c l x l +... d m x m +... = c l d m při l = m 3x př. lim n 2x = při l < m 3x př. lim n 2x = 0 při l > m 3x př. lim n 2x =

30 Příklady 23/ a n = a n = a n = a n = a n = n 2 n 4 +3 n 2 +2n+3 n+ 4 n 4 +n+ n+2 n n (n+) n

31 Příklady 23/ a n = a n = a n = a n = a n = n 2 n 4 +3 n 2 +2n+3 n+ 4 n 4 +n+ n+2 n n (n+) n b n = b n = b n = b n = b n = n 2 n n n 3 2 n 7 6 řady konvergují řady divergují řady divergují řady konvergují řady konvergují

32 Kritéria konvergence 24/ 47 Řada s kladnými členy: a n, a n > 0. d Alembertovo kritérium konvergence řad. Pokud existuje limita: a n+ lim = L, L 0, nebo L =, n a n potom řada a n při L < při L > při L = konverguje diverguje nevíme

33 Příklady 25/ 47 a n = n 2 n a n+ lim = n a n a n = a n+ lim = n a n 3n+ 2 n

34 Příklady 25/ 47 a n = n 2 n a n+ n + lim = lim n a n n 2 2 n 2n n = 2 lim n + = n n 2 < řada konverguje a n = a n+ lim = n a n 3n+ 2 n řada konverguje

35 Příklady 25/ 47 a n = n 2 n a n+ n + lim = lim n a n n 2 2 n 2n n = 2 lim n + = n n 2 < řada konverguje a n = 3n+ 2 n a n+ lim = lim n a n n řada konverguje 3(n + ) + 2 n n 2 3n + = lim 2 n 3n + 4 3n + = < 2

36 Příklady 26/ 47 a n = a n = 2 n (3n + )3 n 5 n n 2 n

37 Kritéria konvergence 27/ 47 Integrální kritérium konvergence Řada s kladnými členy: a k, a k > 0, f (x) je nerostoucí funkce v intervalu < m, ), m N, f (k) = a k, k = m, m +, m + 2,.... řada a k konverguje konverguje nevlastní integrál f (x)dx m

38 Řady s libovolnými reálnými členy 28/ 47 a n Konvergence řady absolutní : konverguje řada a n relativní : a n konverguje, ale a n diverguje.

39 Řady s libovolnými reálnými členy 28/ 47 a n Konvergence řady absolutní : konverguje řada a n relativní : Alternující řada: a n konverguje, ale a n diverguje. ( ) n a n, a n > 0.

40 Řady s libovolnými reálnými členy 28/ 47 a n Konvergence řady absolutní : konverguje řada a n relativní : Alternující řada: a n konverguje, ale a n diverguje. ( ) n a n, a n > 0. Leibnitzovo kritérium konvergence alternující řady: Pokud:. Posloupnost {a n } je nerostoucí a 2. lim a n = 0, n potom řada ( ) n a n, a n > 0 konverguje.

41 Řady s libovolnými reálnými členy 28/ 47 a n Konvergence řady absolutní : konverguje řada a n relativní : Alternující řada: a n konverguje, ale a n diverguje. ( ) n a n, a n > 0. Leibnitzovo kritérium konvergence alternující řady: Pokud:. Posloupnost {a n } je nerostoucí a 2. lim a n = 0, n potom řada ( ) n a n, a n > 0 konverguje. Jestliže alternující řada splňuje Leibnitzovo kritérium, potom pro absolutní hodnotu zbytku řady platí: R n a n+.

42 Příklady 29/ 47 ( ) n n ( ) n 2 n (n + )!

43 Příklady 29/ 47 řada z absolutních hodnot: ( ) n n n : diverguje posloupnost { n } je nerostoucí, lim n n = 0 řada konverguje relativně s 4 = = 5 2, R 4 5 ( ) n 2 n (n + )! řada z absolutních hodnot: 2 n (n+)! : konverguje (d Alembertovo k.): lim n a n+ a n = 2 lim n n+2 = 0 řada konverguje absolutně s 3 = = R 3 24

44 Příklady 30/ 47 ( ) n n n(n + )

45 Příklady 30/ 47 ( ) n n n(n + ) řada z absolutních hodnot: limita lim n = ( 0) n n(n+) řada diverguje n : diverguje n(n+)

46 Algebraické operace s řadami (s kladnými členy) 3/ 47 Součet konvergentních řad Násobení řady číslem

47 Algebraické operace s řadami (s kladnými členy) 3/ 47 Součet konvergentních řad Věta: a k, b k jsou konvergentní a mají součty s, t (a k + b k ) konverguje a platí (a k + b k ) = s + t. Násobení řady číslem

48 Algebraické operace s řadami (s kladnými členy) 3/ 47 Součet konvergentních řad Věta: a k, b k jsou konvergentní a mají součty s, t (a k + b k ) konverguje a platí (a k + b k ) = s + t. ALE z konvergence (a k + b k ) NEPLYNE konvergence řad a k, b k. Pouze v případě konvergentní řady smíme sdružovat členy do závorek. Násobení řady číslem

49 Algebraické operace s řadami (s kladnými členy) 3/ 47 Součet konvergentních řad Věta: a k, b k jsou konvergentní a mají součty s, t (a k + b k ) konverguje a platí (a k + b k ) = s + t. ALE z konvergence (a k + b k ) NEPLYNE konvergence řad a k, b k. Pouze v případě konvergentní řady smíme sdružovat členy do závorek. Násobení řady číslem Věta: a k konverguje, p R(p 0) p a k konverguje a p a k = p a k

50 Přerovnání členů 32/ 47 Necht a k je absolutně konvergentní. k+ Potom každá řada, která z této řady vznikne přerovnáním, je také absolutně konvergentní a má týž součet. (a naopak) Riemannova věta Necht a k je relativně konvergentní. k+ Zvolme libovolné reálné číslo T. Potom lze řadu přerovnat tak, že přerovnaná řada je konvergentní a má součet T. Jak? Z řady a k vytvoříme 2 řady (p k, q k ): všechna kladná, všechna záporná (bez změny pořadí). Do vytvářené řady dáme tolik kladných členů, aby p + + p r T p + + p r > T ; dále tolik záporných členů, aby částečný součet T... Také ji lze přerovnat tak, že přerovnaná řada diverguje, nebo osciluje.

51 Příklad: 5 4 k 3 k+ 6 k =

52 Příklad: 5 4 k 3 k+ 6 k = 5 4k 6 k 3 3k 6 k = ( ) 2 k = 3 ( ) k = 2 5 2/3 = 3 /2 = 2 5 4k 6 k 3 3n 6 n = = 9 ( ) 2 k ( ) k 3 3 2

53 Řady funkcí Místo číselných posloupností uvažujeme posloupnost funkcí. Necht {f k (x)} k N {0} je posloupnost funkcí, definovaných na množině E R. f k (x) k=0 nazýváme řadou funkcí. Obor konvergence řady funkcí je množina O : x E R, pro něž je řada funkcí konvergentní, tj. existuje vlastní limita posloupnosti částečných součtů. Tuto limitu, nazývanou součtem řady značíme s(x), s(x) = f k (x), x O. k=0 Speciální případ: mocninné řady. Posloupnost funkcí f k (x) = c k (x x 0 ) k, (x 0, c k R) Speciální mocninná řada: Taylorova řada funkce.

54 Taylorova řada Taylorova věta z diferenciálního počtu: Necht je funkce, která má derivace až do řádu n v uzavřeném intervalu I, jehož krajní body jsou čísla x a x 0. Pak platí f (x) = f (x 0 ) + f (x 0 )! (x x 0 ) + + f (n) (x 0 ) (x x 0 ) n + R n+ (x), n! kde R n+ (x) je Taylorův zbytek, pro který platí R n+ (x) = f (n+) (ξ) (n + )! (x x 0) n+, kde ξ I, ξ x, x 0 Definice: Necht funkce má v bodě derivace všech řádů. Mocninnou řadu f (n) (x 0 ) (x x 0 ) n n! n=0 nazýváme Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0.

55 Řady elementárních funkcí Koeficienty počítáme přímým výpočtem. e x x k = k!, x R k=0 sin(x) = ( ) k x 2k+ (2k + )!, x R k=0 cos(x) = ( ) k x 2k (2k)!, x R ( + x) p = k=0 k=0 ( ) p x k, x (, ), p R (binomická řada) k

56 Struktura oboru konvergence Pro každou mocninnou řadu nastává právě jedna ze tří možností: řada konverguje pouze pro x = x 0 ; 2 řada konverguje absolutně pro všechna x R; 3 existuje kladné číslo R takové, že řada konverguje absolutně pro x x 0 < R a diverguje pro x x 0 > R Číslo R je poloměr konvergence mocninné řady; Interval I = (x 0 R, x 0 + R) je interval konvergence mocninné řady. (dodefinujeme R = 0 pro. a R = pro 2. případ )

57 Určení intervalu konvergence použitím d Alembertova kritéria ( ) k x k k=0 k, R = ( ) k x 2k+ 2k +, R = x k k!, R = k! x k, R = 0 k=0 k=0 k=0 (x 4) 3k 8 k (k + ), R = 2 k (x + 2)2k ( ) 4 k (2k + ), R = 2 k=0 k=0

58 Derivování mocninných řad Poznámka: řady k=0 c k(x x 0 ) k a mají stejný poloměr konvergence. kc k(x x 0 ) k Věta s(x) je diferencovatelná funkce na I = (x 0 R, x 0 + R) a s (x) = kc k (x x 0 ) k, x R Derivování člen po členu. Mocninné řady pro derivace se získají (v intervalu konvergence) derivováním člen po členu. Příklad x = + x + x 2 + x 3 + = pro derivaci: ( x) 2 = + 2x + 3x 2 + = x k, k=0 x (, ), (geom. ř.), kx k, x (, )

59 Integrování mocninných řad Věta x x 0 s(t)dt = k=0 c k k + (x x 0) k+, x I. Integrování člen po členu. Mocninná řada pro integrál součtu se získá (alespoň na intervalu konvergence) integrováním člen po členu. Příklad (geometrická řada s kvocientem t) + t = t + t2 t 3 + = ( ) k t k, t (, ), k=0 integrování člen po členu: x dt ln( + x) = 0 + t = t t2 2 + t3 3 t4 x = 0 = x x x 3 3 x = ( ) k x k, x (, ) k

60 Algebraické operace s mocninnými řadami Součet a součin dvou mocninných řad a součin řady s reálným číslem jsou definovány stejně jako pro číselné řady. Výsledné řady jsou opět mocninné řady. Necht řada a k (x x 0 ) k konverguje k s (x) na intervalu (x 0 R, x 0 + R ) k=0 a řada b k (x x 0 ) k konverguje k s 2 (x) na intervalu (x 0 R 2, x 0 + R 2 ). k=0 Označme R = min{r, R 2 }. Součet dvou řad je definován jako (a k + b + k)(x x 0 ) k. k=0 Tato řada konverguje k s (x) + s 2 (x) na intervalu (x 0 R, x 0 + R). Součin dvou řad je definován jako k c k (x x 0 ) k, c k = a j b k. k=0 j=0 Tato řada konverguje k s (x) s 2 (x) na intervalu (x 0 R, x 0 + R).

61 Příklady ln( + x) = = x 3 + x 2 x x x arctg x 2 x 2 = = x x x x cos x 4 e x + cos x + x

62 Použití známých rozvojů e 2x 2 cos 2x 3 e x2 4 x 2

63 Použití vzorce pro součet geometrické řady 2 4 2x 3 + 2x

64 Příklady x 0 = 0; Rozvineme do řady a určíme interval konvergence. f (x) = x 2 2 f (x) = arctg x (integrací + t 2 ) ( ) + x 3 f (x) = ln ln( + x) ln( x) x 4 sin 2 x = ( cos 2x) 2

65 Aplikace přibližný výpočet (funkčních) hodnot, např. e = e 0.5 výpočet určitých integrálů sin t dt t 0 výpočet limit např. lim x ( ( x x 2 ln )) x e x x = ( x) n = x + x 2 x 3..., (součet geom. řady: a=, q = x) n=0 2. Rozvoj ln( + x) = + x dx = x x x 3 3 x x Použijeme rozvoj ln( + x) pro ln( x ): ln ( + ( )) ( ) x = ( x x ) ( x ) 3 3 ( x ) ( x ) ) ( x 2 ln( x ( ) = x 2 ) ( x x ) ( x ) 3 3 ( x ) ( x ) x x 2 ln( x ) = x ( x 2x 2x + 2x + lim(...) = lim x 2x = 3x 2 4x 3... ) = dx

66 Ke zkoušce derivace monotonie, extrémy, konvexnost, konkávnost, asymptoty 2 integrály tabulkové úpravou 2 per-partes 3 substituce aplikace plocha 2 objem rotačního tělesa 3 Taylorova řada a její použití

1 Posloupnosti a řady.

1 Posloupnosti a řady. 1 Posloupnosti a řady. 1.1 Posloupnosti reálných čísel. Definice 1.1: Posloupností reálných čísel nazýváme zobrazení f množiny N všech přirozených čísel do množiny R všech reálných čísel. Pokud nemůže

Více

Michal Fusek. 10. přednáška z AMA1. Ústav matematiky FEKT VUT, Michal Fusek 1 / 62

Michal Fusek. 10. přednáška z AMA1. Ústav matematiky FEKT VUT, Michal Fusek 1 / 62 Nekonečné řady Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 0. přednáška z AMA Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 62 Obsah Nekonečné číselné řady a určování jejich součtů 2 Kritéria

Více

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky Matematika III Řady Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská Ústav matematiky Přednášky ZS 202-203 Obsah Číselné řady. Součet nekonečné řady. Kritéria konvergence 2 Funkční řady. Bodová konvergence.

Více

Nekonečné číselné řady. January 21, 2015

Nekonečné číselné řady. January 21, 2015 Nekonečné číselné řady January 2, 205 IMA 205 Příklad 0 = 0 + 0 +... + 0 +... =? n= IMA 205 Příklad n= n 2 + n = 2 + 6 + 2 +... + n 2 +... =? + n s = 2 s 2 = 2 3... s 3 = 3 4 IMA 205 Příklad (pokr.) =

Více

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI 2.1 Zobrazení 2 Definice 1. Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Zobrazení množiny A do množiny B je definováno jako množina F uspořádaných dvojic (x, y A B, kde ke každému

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady.

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Číselné řady Definice (Posloupnost částečných součtů číselné řady). Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Definice (Součet číselné

Více

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2 Matematika 2 14. přednáška Číselné a mocninné řady Jan Stebel Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studíı Technická univerzita v Liberci jan.stebel@tul.cz http://bacula.nti.tul.cz/~jan.stebel

Více

Petr Hasil. c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183

Petr Hasil. c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183 Nekonečné řady Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy III c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183 Obsah 1 Nekonečné číselné řady Základní pojmy Řady s nezápornými členy Řady s libovolnými

Více

LEKCE10-RAD Otázky

LEKCE10-RAD Otázky Řady -ekv ne ŘADY ČÍSEL 1. limita posloupnosti (operace založená na vzdálenosti bodů) 2. supremum nebo infimum posloupnosti (operace založená na uspořádání bodů). Z hlavních struktur reálných čísel zbývá

Více

11. Číselné a mocninné řady

11. Číselné a mocninné řady 11. Číselné a mocninné řady Aplikovaná matematika III, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2017/18 11.1 Základní pojmy Definice Necht {a n } C je posloupnost komplexních čísel. Pro m N položme s m = a 1 +

Více

1 Základní pojmy a vlastnosti 2 1.1 Význačnéřady... 2 1.2 Základnívlastnostiřad... 3

1 Základní pojmy a vlastnosti 2 1.1 Význačnéřady... 2 1.2 Základnívlastnostiřad... 3 VII. Číselné řady Obsah 1 Základní pojmy a vlastnosti 2 1.1 Význačnéřady...... 2 1.2 Základnívlastnostiřad..... 3 2 Řady s nezápornými členy 3 2.1 Kritériakonvergenceadivergence...... 3 3 Řady absolutně

Více

Číselné posloupnosti

Číselné posloupnosti Číselné posloupnosti Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 43 Pojem posloupnosti Každé zobrazení N do R nazýváme číselná posloupnost. 1 a 1, 2 a 2, 3 a

Více

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel Matematická analýza IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel na množině R je definováno: velikost (absolutní hodnota), uspořádání, aritmetické operace; znázornění:

Více

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy funkcí, průběh funkce) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 5. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz)

Více

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

Význam a výpočet derivace funkce a její užití OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ MATEMATIKY Metodický list č. 1 Význam a výpočet derivace funkce a její užití 1. dílčí téma: Výpočet derivace přímo z definice a pomocí základních vzorců. K tomuto tématu je třeba zopakovat

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 2. prosince 2014 Předmluva

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

Posloupnosti a jejich limity

Posloupnosti a jejich limity KMA/MAT Přednáška č. 7, Posloupnosti a jejich ity 5. listopadu 203 Motivační příklady Prozkoumejme, zatím laicky, následující posloupnosti: Posloupnost, 4, 9,..., n 2,... : Hodnoty rostou nade všechny

Více

MATEMATIKA B 2. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Význam první a druhé derivace pro průběh funkce

MATEMATIKA B 2. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Význam první a druhé derivace pro průběh funkce Metodický list č. 1 Význam první a druhé derivace pro průběh funkce Cíl: V tomto tématickém celku se studenti seznámí s některými základními pojmy a postupy užívanými při vyšetřování průběhu funkcí. Tématický

Více

Limita posloupnosti a funkce

Limita posloupnosti a funkce Limita posloupnosti a funkce Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy I c Petr Hasil (MUNI) Limita posloupnosti a funkce MA I (M1101) 1 / 90 Obsah 1 Posloupnosti reálných čísel Úvod Limita posloupnosti

Více

Zobecněný Riemannův integrál

Zobecněný Riemannův integrál Zobecněný Riemannův integrál Definice (Zobecněný Riemannův integrál). Buď,,. Nechť pro všechna existuje určitý Riemannův integrál. Pokud existuje konečná limita, říkáme, že zobecněný Riemannův integrál

Více

Definice. Na množině R je dána relace ( R R), operace sčítání +, operace násobení a množina R obsahuje prvky 0 a 1 tak, že platí

Definice. Na množině R je dána relace ( R R), operace sčítání +, operace násobení a množina R obsahuje prvky 0 a 1 tak, že platí 1. Úvod 1.1. Výroky a metody důkazů Výrok je tvrzení, o kterém má smysl říci, že je pravdivé či ne. Vytváření nových výroků: Logické spojky & a, Implikace, Ekvivalence, Negace. Obecný kvatifikátor a existenční

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

MATEMATIKA B 2. Integrální počet 1

MATEMATIKA B 2. Integrální počet 1 metodický list č. 1 Integrální počet 1 V tomto tématickém celku se posluchači seznámí s některými definicemi, větami a výpočetními metodami užívanými v části matematiky obecně známé jako integrální počet

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita posloupnosti (I)

Matematická analýza pro informatiky I. Limita posloupnosti (I) Matematická analýza pro informatiky I. 3. přednáška Limita posloupnosti (I) Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 25. února 2011 tomecek@inf.upol.cz

Více

Posloupnosti a jejich konvergence

Posloupnosti a jejich konvergence a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace, integrály.

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Posloupnosti a řady funkcí. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Posloupnosti a řady funkcí. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Poslounosti a řady funkcí študenti MFF 15. augusta 2008 1 3 Poslounosti a řady funkcí Požadavky Sojitost za ředokladu stejnoměrné konvergence Mocninné

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

ŘADY KOMPLEXNÍCH FUNKCÍ

ŘADY KOMPLEXNÍCH FUNKCÍ ŘADY KOMPLEXNÍCH FUNKCÍ OBECNÉ VLASTNOSTI Řady komplexních čísel z n byly částečně probírány v kapitole o číselných řadách. Definice říká, že n=0 z n = z, jestliže z je limita částečných součtů řady z

Více

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R...

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R... Kapitola 1 Úvod 1.1 Značení N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Z... celá čísla ( 3, 2, 1, 0, 1, 2,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) q R... reálná čísla C... komplexní čísla 1.2 Výroky -

Více

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Klíčové pojmy Neznalost některého z klíčových pojmů bude mít za následek ukončení zkoušky se známkou neprospěl(a). supremum infimum limita

Více

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, ) Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (, ) a konkávní na intervalu (, ). Inflexní bod c =. 3 1 1 y = x 3 9x

Více

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, ) Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Reálná čísla. Určete maximum, minimum, supremum a infimum následujících množin: Z; b) M = (, ), 5 ; c) M =, Q; d) M = { + n : n N}; e)

Více

Spojitost a limita funkce

Spojitost a limita funkce Spojitost a ita funkce Okolí bodu Značení: a R ε > 0 označujeme O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a) \ {a} x a ε-ové

Více

1. Posloupnosti čísel

1. Posloupnosti čísel 1. Posloupnosti čísel 1.1. Posloupnosti a operace s nimi Definice 1.1 Posloupnost reálných čísel ( = reálná posloupnost ) je zobrazení, jehož definičním oborem je množina N a oborem hodnot je nějaká podmnožina

Více

18 Fourierovy řady Úvod, základní pojmy

18 Fourierovy řady Úvod, základní pojmy M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 18: Fourierovy řady 7 18 Fourierovy řady 18.1 Úvod, základní pojmy Otázka J. Fouriera: Lze každou periodickou funkci napsat jako součet nějakých "elementárních"

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 014/015. prosince 014 Předmluva iii

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

To je samozřejmě základní pojem konvergence, ale v mnoha případech je příliš obecný a nestačí na dokazování některých užitečných tvrzení.

To je samozřejmě základní pojem konvergence, ale v mnoha případech je příliš obecný a nestačí na dokazování některých užitečných tvrzení. STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE Zatím nebylo v těchto textech věnováno příliš pozornosti konvergenci funkcí, at jako limita posloupnosti nebo součet řady. Jinak byla posloupnosti funkcí nebo řady brána jako. To

Více

Matematický seminář. OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Integrace Mezipředmětové vztahy. jejich soustavy. Spojitost funkce v bodě. Limita funkce v bodě

Matematický seminář. OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Integrace Mezipředmětové vztahy. jejich soustavy. Spojitost funkce v bodě. Limita funkce v bodě Řeší s porozumněním rovnice s parametrem Rovnice, nerovnice a jejich soustavy Řovnice, nerovnice a jejich soustavy Třetí, 24 hodin Zvolí vhodnou metodu řešení rovnice nebo nerovnice Vysvětlí zvolený způsob

Více

Matematická analýza I Martin Klazar (Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné)

Matematická analýza I Martin Klazar (Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné) Matematická analýza I Martin Klazar (Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné) 0. Úvod a opakování (značení, operace s množinami apod.) 1. Reálná čísla a jejich vlastnosti Uspořádané těleso Komutativní

Více

Kapitola 15. Číselné řady. 15.1 Základní pojmy. Definice 15.1.1.Symbol a 1 + a 2 + +a n +,kde n N, a n R,se. nazývá číselná řada.

Kapitola 15. Číselné řady. 15.1 Základní pojmy. Definice 15.1.1.Symbol a 1 + a 2 + +a n +,kde n N, a n R,se. nazývá číselná řada. Kapitola 5 Číselné řady 5. Základní pojmy Definice 5...Symbol a + a 2 + +a n +,kde n N, a n R,se nazývá číselná řada. Jiná označení: n= a n, a n (vynecháme-lipodmínku pro n,uvažujemečlenyodnejmenšího n

Více

Reálné posloupnosti 1. Reálné posloupnosti

Reálné posloupnosti 1. Reálné posloupnosti Reálné posloupnosti Reálné posloupnosti Intervaly otevřený interval (a, b) = {x R, a < x < b}; polouzavřený interval (a, b = {x R, a < x b}; uzavřený interval a, b = {x R, a x b}; otevřený neomezený interval

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Petr Hasil. Prvákoviny c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny / 57

Petr Hasil. Prvákoviny c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny / 57 Úvod do infinitezimálního počtu Petr Hasil Prvákoviny 2015 c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny 2015 1 / 57 Obsah 1 Úvod Funkce Reálná čísla a posloupnosti Limita a spojitost

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

17. Posloupnosti a řady funkcí

17. Posloupnosti a řady funkcí 17. Posloupnosti a řady funkcí Aplikovaná matematika III, NMAF073 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2011/12 17.1 Stejnoměrná konvergence posloupnosti funkcí Definice Necht M je množina, f, f n : M R m, m, n N.

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Přednáška 6, 7. listopadu 2014

Přednáška 6, 7. listopadu 2014 Přednáška 6, 7. listopadu 204 Část 3: nekonečné řady Základní definice. Nekonečná řada, krátce řada, je posloupnost reálných čísel (a n ) R uvedená v zápisu a n = a + a 2 + a 3 +..., spolu s metodou přiřazující

Více

(verze 12. května 2015)

(verze 12. května 2015) Pár informací o nekonečných řadách (doplňkový text k předmětu Matematická analýza 3) Pavel Řehák (verze 12. května 2015) 2 Několik slov na úvod Tento text tvoří doplněk k části předmětu Matematická analýza

Více

Použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. LEKCE08-PRU. Použití derivací. l Hospital

Použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. LEKCE08-PRU. Použití derivací. l Hospital V této části budou uvedena některá použití derivací. a derivace a derivace -zbytek L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT Tvrzení je uvedeno pro jednostrannou limitu zprava. Samozřejmě obdobné tvrzení platí

Více

Bakalářská matematika I

Bakalářská matematika I 1. Funkce Diferenciální počet Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Bakalářská matematika I Některé užitečné pojmy Kartézský součin podrobnosti Definice 1.1 Nechť A,

Více

Určete (v závislosti na parametru), zda daný integrál konverguje, respektive zda konverguje. dx = t 1/α 1 dt. sin x α dx =

Určete (v závislosti na parametru), zda daný integrál konverguje, respektive zda konverguje. dx = t 1/α 1 dt. sin x α dx = . cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/ kytaristka@gmail.com Teorie Věta 1 (Abelovo-Dirichletovo kritérium konveregnce Newtonova integrálu). Necht a R, b R a necht a < b. Necht f : [a, b) R je

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 208 Studijní program: Studijní obory: Matematika MA, MMIT, MMFT, MSTR, MNVM, MPMSE Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Věnujte pozornost ověření

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI Posloupnosti a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace,

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Funkce jedné proměnné 2/20 Definice: Necht M R. Jestliže každému x M je přiřazeno jistým předpisem f právě jedno y R, říkáme, že y je funkcí x. x... nezávisle proměnná (neboli

Více

Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1]

Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1] KAPITOLA 3: Limita a spojitost funkce [MA-8:P3.] 3. Úvod Necht je funkce f definována alespoň na nějakém prstencovém okolí bodu 0 R. Číslo a R je itou funkce f v bodě 0, jestliže pro každé okolí Ua) bodu

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy 1 Matematika I. I. Lineární algebra II. Základy matematické analýzy III. Diferenciální počet IV. Integrální počet 2 Matematika

Více

16 Fourierovy řady Úvod, základní pojmy

16 Fourierovy řady Úvod, základní pojmy M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika IV kap. 16: Fourierovy řady 1 16 Fourierovy řady 16.1 Úvod, základní pojmy Otázka J. Fouriera: Lze každou periodickou funkci napsat jako součet nějakých "elementárních"

Více

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Úvod Dostali jste do rukou sbírku příkladů k přednášce Matematika B - Sbírka úloh. Tato sbírka je doplněním tetu Fuchs,

Více

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet I. Úvod I.1. Množiny Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Značení. Symbol x A značí, že element x je prvkem množiny A. Značení x

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze Matematika vzorce Ing. Petr Šídlo verze 0050409 Obsah Jazyk matematiky 3. Výrokový počet.......................... 3.. Logické spojky...................... 3.. Tautologie výrokového počtu...............

Více

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.)

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.) Vybrané příklady ze skript J. Neustupa, S. Kračmar: Sbírka příkladů z Matematiky I I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory Jsou zadány vektory u, v, w a reálná čísla α, β, γ. Vypočítejte vektor

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Závislosti a funkční vztahy Gradovaný řetězec úloh Téma: geometrická posloupnost, geometrická

Více

Kapitola 7: Integrál.

Kapitola 7: Integrál. Kapitola 7: Integrál. Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f(x) x I nazýváme primitivní funkcí k funkci

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 12. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 216/21 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 216/21 1 / 15 Integrování jako inverzní operace příklady inverzních

Více

Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT. Monotónie. Konvexita. V této části budou uvedena některá použití derivací.

Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT. Monotónie. Konvexita. V této části budou uvedena některá použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT Tvrzení je uvedeno pro jednostrannou itu zprava. Samozřejmě obdobné tvrzení platí pro itu zleva

Více

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že KAPITOLA 1: Reálná čísla [MA1-18:P1.1] 1.1. Číselné množiny Přirozená čísla... N = {1,, 3,...} nula... 0, N 0 = {0, 1,, 3,...} = N {0} Celá čísla... Z = {0, 1, 1,,, 3,...} Racionální čísla... { p } Q =

Více

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka Požadavky ke zkoušce Zkouška z předmětu MATEMATIKA 1 má dvě části Písemná část: Písemná část se ještě dále rozděluje na praktickou část písemku a teoretickou část test. Písemka trvá 90 minut a je v ní

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

sin(x) x lim. pomocí mocninné řady pro funkci sin(x) se středem x 0 = 0. Víme, že ( ) k=0 e x2 dx.

sin(x) x lim. pomocí mocninné řady pro funkci sin(x) se středem x 0 = 0. Víme, že ( ) k=0 e x2 dx. Použití mocniných řad Nejprve si ukážeme dvě jednoduchá použití Taylorových řad. Příklad Spočtěte následující limitu: ( ) sin(x) lim. x x ( ) Najdeme lim sin(x) x x pomocí mocninné řady pro funkci sin(x)

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Přednáška 5 Limita a spojitost funkce V této přednášce se konečně dostaneme k diferenciálnímu počtu funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální počet se v podstatě zabývá lokálním chováním funkce v daném

Více

Základy matematické analýzy (BI-ZMA)

Základy matematické analýzy (BI-ZMA) Příklady ke cvičení z předmětu Základy matematické analýzy (BI-ZMA) Matěj Tušek Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze BI-ZMA ZS 009/00 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce Matematická analýza pro informatiky I. 7. přednáška Derivace funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 31. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

RNDr. Blanka Šedivá, PhD. Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni.

RNDr. Blanka Šedivá, PhD. Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni. KMA/ZM1 Přednášky RNDr. Blanka Šedivá, PhD. Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni sediva@kma.zcu.cz Obsah 0.1 Matematické objekty, matematické definice, matematické věty.............. 4

Více

Riemannův určitý integrál

Riemannův určitý integrál Riemannův určitý integrál 1. Motivační příklad Příklad (Motivační příklad pro zavedení Riemannova integrálu). Nechť,. Vypočtěme obsah vybarvené oblasti ohraničené grafem funkce, osou a svislými přímkami

Více

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x.

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x. 1 LIMITA FUNKCE 1. 1 Definice funkce Pravidlo f, které každému z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné. Píšeme y f ( ) Někdy používáme i jiná písmena argument (nezávisle

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory Zkouška ověřuje znalost základních pojmů, porozumění teorii a schopnost aplikovat teorii při

Více

Funkce. Limita a spojitost

Funkce. Limita a spojitost Funkce. Limita a spojitost skriptum J. Neustupa text Funkce (úvod) na této web stránce III.2 Fce - základní pojmy 1. Definice, def. obor D(f), obor hodnot H(f), graf 2. Fce složená, omezená, 3. Fce sudá,

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

Zimní semestr akademického roku 2015/ ledna 2016

Zimní semestr akademického roku 2015/ ledna 2016 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Zimní semestr akademického roku 015/016 5. ledna 016 Obsah Cvičení Předmluva iii

Více

Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava.

Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava. SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY JIŘÍ BOUCHALA Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala 3 Předmluva Cílem této sbírky je poskytnout studentům vhodné

Více

Numerické metody a statistika

Numerické metody a statistika Numerické metody a statistika Radek Kučera VŠB-TU Ostrava 016-017 ( ) Numerické metody a statistika 016-017 1 / Numerické integrování ( ) Numerické metody a statistika 016-017 / Geometrický význam integrálu

Více

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina Přednáška č. 5 Vlastnosti funkcí Jiří Fišer 22. října 2007 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MMAN1 Přednáška č. 4 22. října 2007 1 / 1 Omezenost funkce Definice Funkce f se nazývá (shora, zdola) omezená

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1, NMMA101, ZIMNÍ SEMESTR POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1, NMMA101, ZIMNÍ SEMESTR POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE MATEMATICKÁ ANALÝZA 1, NMMA101, ZIMNÍ SEMESTR 2018 2019 POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE LUBOŠ PICK Popis předmětu Jde o první část čtyřsemestrálního základního kursu matematické analýzy.

Více