PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)"

Transkript

1 PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

2 ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; Přidat nadpis Prjekty Akce 2 a 3 a pnechat výčet prjektů už na webu uvedených: DROM, rmské středisk Měst Krásná Lípa Nárdní rada zdravtně pstižených ČR Organizace pr pmc uprchlíkům RYTMUS Sdružení bčanů zabývajících se emigranty Sdružení pr prbaci a mediaci v justici Sjedncená rganizace nevidmých a slabzrakých České republiky Slezská diaknie TROAS, s.r.. Vyšší dbrná škla Dakl a Střední škla Dakl,.p.s. Vzdělávací splečnst EDOST, s.r.. Přidat nadpis Prjekty Akce 3 a přidat následující výčet prjektů: IREAS,.p.s Občanské sdružení RYTMUS, Akce 3, cíl 3 Občanské sdružení RYTMUS, Akce 3, cíl 1 Úřad práce v Semilech, Akce 3 Vzdělávací splečnst EDOST, s. r.. Akce 3 ROZVOJ PODNIKÁNÍ: Zlepšvání pdmínek a nástrjů pr rzvj pdnikání sb ze znevýhdněných skupin; Přidat nadpis Prjekty Akce 2 a 3 a pnechat výčet prjektů už na webu uvedených: Asciace pdnikatelek a manažerek ČR,.s. Centrum pr kmunitní práci západní Čechy CONEO, s.r.. DC VISION, s.r.. Jihčeská hspdářská kmra Mravská asciace pdnikatelek a manažerek Rekvalifikační a infrmační centrum, s.r. Sdružení CEPAC MORAVA Svaz českých a mravských výrbních družstev Přidat nadpis Prjekty Akce 3 a přidat následující výčet prjektů:

3 AG SYNERKO, s.r.. Creative Bazar, s.r.. EDUKOL vzdělávací a pradenské sdružení s.r.. Rekvalifikační a infrmační centrum, s.r.., Akce 3 Psilvání sciální eknmiky (třetíh sektru), zejména kmunitních služeb se zaměřením na zvyšvání kvality pracvních míst; Přidat nadpis Prjekty Akce 2 a 3 a pnechat výčet prjektů už na webu uvedených: Centrum kmunitní práce Ústí nad Labem, pradenská rganizace Farní Charita Starý Knín KAZUIST, s.r.. Nvý Prstr ORFEUS Sdružení pěstunských rdin Sdružení pr péči duševně nemcné, Fkus Praha Úřad práce v Chrudimi Přidat nadpis Prjekty Akce 3 a následně přidat následující výčet prjektů: Cesta dmů, hspicvé bčanské sdružení Svaz českých a mravských výrbních družstev, Akce 3 PODPORA ADAPTABILITY: Pdpra celživtníh učení a pstupů směřujících k zaměstnávání sb hržených diskriminací a nervnstí ve vztahu k trhu práce; Přidat nadpis Prjekty Akce 2 a 3 a pnechat výčet prjektů už na webu uvedených: Expertis Praha, spl. s r.. Free Art Recrds, s.r.. IQ Rma servis Nadace Terezy Maxvé Občanské sdružení Slv 21 Olmuc Training Centre, s.r.. RPIC ViP, s.r.. S-COMP Centre CZ, s.r.. Úřad práce v Semilech Přidat nadpis Prjekty Akce 3 a pté přidat výčet následujících prjektů:

4 Centrum pr integraci cizinců Expertis Praha, spl. s.r.., Akce 3 Občanské sdružení Slv 21, Akce 3 POMOC ŽADATELŮM O AZYL V JEJICH INTEGRACI NA TRHU PRÁCE: Pmc žadatelům azyl v jejich integraci na trhu práce; Přidat nadpis Prjekty Akce 2 a 3 a pnechat výčet prjektů už na webu uvedených: Knzrcium nevládních rganizací pracujících s uprchlíky v ČR Organizace pr pmc uprchlíkům Univerzita Karlva, Ústav jazykvé a dbrné přípravy Přidat nadpis Prjekty Akce 3 a pté dplnit následující výčet prjektů: Knzrcium nevládních rganizací pracujících s uprchlíky v ČR, Akce 3

5 ÚROVEŇ 3 Vytvřit nvu zálžku pd IREAS,.p.s. a vlžit následující text: Příjemce: IREAS,.p.s. Prjekt: Integrvaná pracviště jak nástrj dbré praxe pr začleňvání sb na trh práce Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Severzápad Stručný ppis prjektu: Pracvní prgram RP si klade za cíl šířit již dzkušené metdy a způsby pr zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné v blastech Cíle 1. Těmit přístupy jsu sciální, kariérvé, prtflivé pradenství, sciální diagnstika, mtivační kurzy a prfesní pradenství s mžnstí nabídky praxe a zaměstnání. Tyt aktivity jsu nabízeny prstřednictvím navrhvaných integrvaných pracvišť s c největším územním dpadem (2x kres Děčín, 1x Ústí nad Labem). Prjektvé cíle: šíření metd pr přístup a návrat na trh práce pr sby btížně integrvatelné prstřednictvím již pužívaných pstupů realizvaných jedntlivými partnery v rámci splečných 3 tzv. integrvaných pracvišť Cílvé skupiny: btížně integrvatelné sby becně Kntaktní údaje: Věra Slánská Šárka Šebkvá

6 Vytvřit nvu zálžku pd Občanské sdružení RYTMUS, Akce 3, cíl 3 a vlžit následující text: Příjemce: Občanské sdružení RYTMUS Prjekt: S.U.P.P. Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Praha Stručný ppis prjektu: Prgram RP navazuje na realizvaný prjekt CIP EQUAL Pdprvané zaměstnávání pr sciálně dpvědné firmy. V rámci Akce 3 je plánván zaměření aktivit na zaměstnavatele, pracvníky agentur pr pdprvané zaměstnávání i na uchazeče zaměstnání, kteří jsu znevýhdněni na tevřeném trhu práce. Pr zaměstnavatele bude uspřádán v přadí již třetí rčník sutěže STEJNÁ ŠANCE - Zaměstnavatel Tat sutěž bude uspřádána v reginu Praha. Kritéria sutěže budu upravena na základě zpracvávanéh výstupu z mezinárdní splupráce v rámci Iniciativy Splečenství Equal "Guide t Gd Diversity Management". V Praze budu ve splupráci s Česku unií pr pdprvané zaměstnávání uspřádány dva dbrné semináře na téma Splečensky dpvědné chvání firem v blasti zaměstnávání. Vzhledem k zájmu zaměstnavatelů tut prblematiku budu materiály z těcht seminářů zpracvány jak sbrník a určeny pr další distribuci. Zaměstnanci agentur pr pdprvané zaměstnávání specialisté pr práci se zaměstnavateli budu nabízet pr firmy tzv. audity příležitstí pr pdprvané zaměstnávání. Audit příležitstí umžní nalézt u zaměstnavatele vhdné pracvní míst, příp. spjit různé drbné pracvní činnsti, které zatěžují dbrný persnál zaměstnavatele, v jedn pracvní míst. Pracvníci agentur pr pdprvané zaměstnávání budu pr klienty služby pdprvané zaměstnávání přádat tzv. JOB-kluby, tedy setkání pracvních knzultantů a uživatelů služeb agentury pr pdprvané zaměstnávání, které služí především pr nácvik a prhlubvání sciálních dvednstí. Témata setkání se řídí zájmy a ptřebami uživatelů služeb. Prjektvé cíle: psílit schpnsti agentur pdprvanéh zaměstnávání splupracvat se zaměstnavateli za účelem efektivnější pmci znevýhdněným lidem v získání stabilníh pracvníh místa Cílvé skupiny: zaměstnavatelé, znevýhdněné sby becně Webvá stránka: Kntaktní údaje: Martina Brmvá,

7 Vytvřit nvu zálžku pd Občanské sdružení RYTMUS, Akce 3, cíl 1 a vlžit následující text: Příjemce: Občanské sdružení RYTMUS Prjekt: S.U.P.R. Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Střední Čechy, Severzápad, Severvýchd Stručný ppis prjektu: Prgram RP navazuje na realizvaný prjekt CIP EQUAL - Pdprvané zaměstnávání pr sciálně dpvědné firmy. V rámci Akce 3 je plánván zaměření aktivit na zaměstnavatele, pracvníky agentur pr pdprvané zaměstnávání i na uchazeče zaměstnání, kteří jsu znevýhdněni na tevřeném trhu práce. Pr zaměstnavatele bude uspřádán v přadí již třetí rčník sutěže STEJNÁ ŠANCE - Zaměstnavatel Tat sutěž bude pět uspřádána nejprve na reginálních úrvních, finální kl pak prběhne jak celnárdní vyhlášení. Kritéria sutěže budu upravena na základě zpracvávanéh výstupu z mezinárdní splupráce v rámci Iniciativy Splečenství Equal "Guide t Gd Diversity Management". V jedntlivých reginech ČR budu ve splupráci s Česku unií pr pdprvané zaměstnávání uspřádány 2 dbrné semináře na téma Splečensky dpvědné chvání firem v blasti zaměstnávání. Vzhledem k zájmu zaměstnavatelů tut prblematiku budu materiály z těcht seminářů zpracvány jak sbrník a určeny pr další distribuci. Pracvníci agentur pr pdprvané zaměstnávání budu pr klienty služby pdprvané zaměstnávání přádat tzv. JOB-kluby, tedy setkání pracvních knzultantů a uživatelů služeb agentury pr pdprvané zaměstnávání, které služí především pr nácvik a prhlubvání sciálních dvednstí. Témata setkání se řídí zájmy a ptřebami uživatelů služeb. Prjektvé cíle: psílit schpnsti agentur pdprvanéh zaměstnávání splupracvat se zaměstnavateli za účelem efektivnější pmci znevýhdněným lidem v získání stabilníh pracvníh místa Cílvé skupiny: zaměstnavatelé, znevýhdněné sby becně Webvá stránka: Kntaktní údaje: Martina Brmvá,

8 Vytvřit nvu zálžku pd Úřad práce v Semilech a vlžit následující text: Příjemce: Úřad práce v Semilech Prjekt: Snadný návrat z mateřské d zaměstnání Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Severvýchd Stručný ppis prjektu: Prjektvým záměrem je pdpřit diskusi teretických i praktických knceptech a vyvlat aktivnější přístup relevantních subjektů k prblematice pětvnéh začleňvání žen p rdičvské dvlené d pracvníh prcesu a prsazvání změn zlepšujících stávající situaci tét hržené skupiny sb na trhu práce. Za účelem infrmvání cílvé skupiny státní správy vznikne diseminační prjektvý tým, který bude pravidelně navštěvvat relevantní cílvé skupiny a prezentvat výsledky prjektu Maminky p dvlené. Další cílvu blastí bude diseminace těcht nvých přístupů mezi samtnu hrženu skupinu maminek p rdičvské dvlené. V nepslední řadě bude realizvána rzsáhlá medializace prjektvých výstupů v médiích. Prjektvé cíle: šíření výstupů a dbrých praxí k relevantním cílvým skupinám (maminky p rdičvské dvlené) Cílvé skupiny: státní správa (ministerstva, úřady práce, krajské úřady), vzdělávací instituce, neziskvé rganizace zabývající se vzděláváním dspělých, maminky p rdičvské dvlené Kntaktní údaje: Martina Bečkvá,

9 Vytvřit nvu zálžku pd Vzdělávací splečnst EDOST s. r.. a vlžit následující text: Příjemce: Vzdělávací splečnst EDOST s. r.. Prjekt: RAP - Mainstreaming Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Střední Čechy, Jihzápad, Severzápad, Severvýchd, Mravskslezsk, Jihvýchd, Střední Mrava Stručný ppis prjektu: Prjekt se zaměřuje na následující aktivity: semináře pr sciální partnery na téma pracvní rehabilitace v ČR, šklení relevantních pracvníků z úřadů práce, získání a zapjení tvůrců plitik na úrvni parlamentu a vládní kmise za účelem získání legislativní pdpry pr prsazení invativních výstupů vytvřených a věřených v Akci 2 a vytvření a správy webvéh prtálu, včetně dbrné dpvědny pracvní rehabilitace. Prjektvé cíle: rzšířit vytvřené metdiky systému pracvní rehabilitace, které vznikly v rámci již realizvanéh prjektu CIP EQUAL tak, aby se staly běžnu praxí dpvídajících sciální partnerů Cílvé skupiny: úřady práce, zaměstnavatelé Kntaktní údaje: Lucie Nvtná,

10 Vytvřit nvu zálžku pd AG SYNERKO, s.r.. a vlžit následující text: Příjemce: AG SYNERKO, s.r.. Prjekt: Ženský Element Invativní řešení pdpry pdnikání žen a jejich mentring prstřednictvím šíření dbrých praxí ESF a Phare prjektů Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Mravskslezsk, Střední Mrava, Jihvýchd Stručný ppis prjektu: Na začátku prjektu bude uspřádána úvdní tiskvá knference prjektu, kde budu představeny hlavní cíle prjektu a výstupy. V rámci prjektu djde dále k identifikaci a shrnutí nejlepších praktik existujících prjektů zaměřených na pdpru pdnikání žen, tzv. best practices jedntlivých prjektů partnerských rganizací. Pdstatnu sučástí je také publicita a medializace prjektu. Krmě letáků a CD ROMů jsu vytvářeny dva druhy manuálů - pr pdnikatelky začátečnice a pr pdnikatelky mentrky a webvá stránka k šíření nejlepších praktik pdpry pdnikání žen a jejich mentringu. Prjektvé cíle: výběr a sestavení nejlepších věřených praktik (tzv. best practices) pdprujících pdnikání žen a činnstí rzvíjejících mentring žen v pdnikatelských aktivitách Cílvé skupiny: ženy, tvůrci plitik Kntaktní údaje: Mnika Štrhalmvá,

11 Vytvřit nvu zálžku pd Creative Bazar, s.r.. a vlžit následující text: Příjemce: Creative Bazar, s.r.. Prjekt: Jiná realita Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Střední Čechy, Jihzápad, Severzápad, Severvýchd, Mravskslezsk, Jihvýchd, Střední Mrava Stručný ppis prjektu: Prjekt pdpruje vstup d pdnikání jak alternativní mžnst pracvníh uplatnění sb ze znevýhdněných skupin se zaměřením na níže uvedené cílvé skupiny. Mainstreaming je pstaven na již vyvinutém mainstreamingvém nástrji instruktážní film, který byl věřena v prjektu CIP EQUAL Prlmit vlny (příjemce Otevřená splečnst). Pmcí tht filmu bude tevřen prstr pr nvu diskusi prblematice pdnikání znevýhdněných skupin. Sučástí prjektu je dále série diskusních besed (účastníci budu mci knzultvat prblematiku přípravy samstatnéh pdnikání znevýhdněných sb) a také služby knzultačníh centra, internetvá pradna a pradenská telefnní linka. Filmy (resp. rzhlasvý přad) budu distribuvány cílvým skupinám prstřednictvím vybrané televizní stanice a rádia s dsahem reginů Cíle 1. DVD nsiče budu předány relevantním institucím (např. rehabilitační ústavy, NNO, úřady práce, knihvny, mateřská centra aj). Filmy a rzhlasvý přad budu dstupné na internetvém prtálu, šířeny prstřednictvím PR kampaně a přihlášeny ke zveřejnění v rámci filmvých festivalů. Na závěr bude prvedena evaluace výsledků pradenské činnsti nezávislým evaluátrem. Prjektvé cíle: vytvření nvé frmy splupráce v blasti pdpry pdnikání znevýhdněných skupin byvatel v ČR a prsazvání rvných příležitstí na trhu práce Cílvé skupiny: zdravtně pstižené sby, sby p rdičvské dvlené, statní znevýhdněné skupiny Webvá stránka: Kntaktní údaje: Filip Smljak,

12 Vytvřit nvu zálžku pd EDUKOL vzdělávací a pradenské sdružení s.r.. a vlžit následující text: Příjemce: EDUKOL vzdělávací a pradenské sdružení s.r.. Prjekt: Pdnikatelské líhně a kmpetence Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Mravskslezsk, Střední Mrava Stručný ppis prjektu: Pracvní prgram rzvjvéh partnerství bude zaměřen především na mainstremingvé aktivity spjené s výsledky práce RP CIP EQUAL "Zaměstnej sám sebe" příjemce CEPAC realizvané v rámci TCA smluvy. Mezinárdní splupráce tht RP přinesla řadu zajímavých a v České republice neřešených (neb řešených pvrchně a nedůsledně) blastí, mezi které patří především prblematika pdnikatelských líhní a analýza pdnikatelských kmpetencí. RP příjemce Edukl se tak zabývá těmit blastmi, ve kterých je spatřván značný rzvjvý ptenciál. Knkrétně je pracvní prgram zaměřen především na infrmační pdpru při zakládání pdnikatelských líhní, splupráci pdnikatelských líhní s již fungujícími inkubátry, prsazvání metd analýzy pdnikatelských kmpetencí při dalším vzdělávání, prezentaci prvních výsledků aplikace metd šetření pdnikatelských kmpetencí z praxe aktuálních prjektů řešených partnerem. Prjektvé cíle: prsazení zakládání pdnikatelských líhní jak jeden z nástrjů pdpry pdnikání hržených skupin; navázání splupráce s existujícími pdnikatelskými inkubátry a technlgickými centry; ppularizace metd šetření pdnikatelských kmpetencí při dalším prfesním vzdělávání začínajících pdnikatelů Cílvé skupiny: úřady práce, hspdářské kmry, Parlament ČR, a MP ČR, krajská samspráva Webvá stránka: Kntaktní údaje: Milš Navrátil,

13 Vytvřit nvu zálžku pd Rekvalifikační a infrmační centrum, s.r.. a vlžit následující text: Příjemce: Rekvalifikační a infrmační centrum, s.r.. Prjekt: Institut a sítě pr vzdělávání a trénink v pdnikání INNOSTART Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Severzápad, Mravskslezsk Stručný ppis prjektu: Cílem prjektu je diseminace a mainstreaming dvu prgramů. Prvním je prgram HELP DESK. Jádrem tht experimentu byl vytvření pradenské recepce jak dbrnéh pracviště pr pskytvání cílenéh pradenství pr začínající pdnikatele ze znevýhdněných skupin. Tat pracviště byla vytvřena a pracují na třech úřadech práce (Mst, Litvínv a Luny). Druhým prgramem je Pdnikání krk za krkem ; cž je speciální prgram pr studenty středních škl, jehž cílem je pdpřit výchvu k pdnikání a psílit tut blast v rámci učebních plánů škl (piltní prgram běží na třech středních šklách v Ústeckém kraji). Diseminace a mainstreaming těcht prgramů bude realizván prstřednictvím cyklu dbrných seminářů a pracvních wrkshpů pr pradenské a vzdělávací instituce, úřady práce a dále prstřednictvím prpagačních aktivit. Prjektvé cíle: prjekt si klade za cíl dále rzšiřvat a mainstreamvat nejlepší výstupy a výsledky již realizvanéh prjektu v rámci CIP EQUAL Innstart (kmplexní prgram pr pdpru pdnikání sb ze znevýhdněných skupin v Ústeckém kraji) Cílvé skupiny: pradci a lektři, pracvníci úřadů práce a dbrníci z dalších institucí, tvůrci plitik, dbrná i laická veřejnst, členvé NTS Kntaktní údaje: Zuzana Bařtipánvá,

14 Vytvřit nvu zálžku pd Cesta dmů, hspicvé bčanské sdružení a vlžit následující text: Příjemce: Cesta dmů, hspicvé bčanské sdružení Prjekt: Umírat dma je nrmální Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Střední Čechy, Jihzápad, Severzápad, Severvýchd, Mravskslezsk, Jihvýchd, Střední Mrava Stručný ppis prjektu: Prjekt má pmci prsadit d legislativy ČR jak nrmální a běžnu praxi pdnikání mbilních hspiců, tedy mžnst praktické realizace kvalitní paliativní terénní péče. Jednu z hlavních aktivit prjektu je lbbying, který pčítá s vyjednáváním na pli legislativních prcesů (vertikální mainstreaming). Nedílnu sučástí je splupráce s právníky na přípravě relevantních legislativních nrem a zpracvání pdkladů, které sdružení vytvří či jimi dispnuje. Partnerské rganizace byly vybírány i s hledem na t, d jaké míry i ny samy reflektují ptřebu prsazvat neb minimálně ctít princip rvných příležitstí mužů a žen, včetně hledu na t, c knkrétně pr respektvání rvných příležitstí dělají ve své rganizaci. Prjektvé cíle: prsazení legislativních změn, které by umžnily pečvat umírající dma za pdmínek, které nediskriminují na trhu práce Cílvé skupiny: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, Ministerstv zdravtnictví ČR, Všebecná zdravtní pjišťvna, pečující umírající, iniciativy zakládající dmácí hspice Kntaktní údaje: Lucie Přádvá,

15 Vytvřit nvu zálžku pd Svaz českých a mravských výrbních družstev a vlžit následující text: Příjemce: Svaz českých a mravských výrbních družstev Prjekt: Pdnikání v sciální eknmice Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Severvýchd, Mravskslezsk, Jihvýchd, Střední Mrava Stručný ppis prjektu: Rzvjvé partnerství bude prezentvat výstupy v rámci mítinků ve vybraných místech reginů, kde je identifikván zájem sciální pdnikání. Dále je sučástí prjektu zpracvání klekce publikací, dbrných i ppulárních, pradenské minimum, dkumentární film, webvá stránka, dplněn živým interaktivním prgramem atraktivním pr cílvé skupiny, za přítmnsti celebrit. Sučástí prjektu je také pradenství - infrmační stánek trhu práce (úřad práce), pradenská služba a sbní účast představitelů úspěšných sciálně pdnikatelských subjektů/družstev. Prjektvé cíle: sestavení příkladů dbré praxe z prjektu realizvanéh v Akci 2 a 3 Cílvé skupiny: sby se zdravtním a sciálním znevýhdněním v prduktivním i pstprduktivním věku, zastupitelé bcí a měst, reginů, představitelé mikrreginů Kntaktní údaje: Lucie Brančíkvá,

16 Vytvřit nvu zálžku pd Centrum pr integraci cizinců a vlžit následující text: Příjemce: Centrum pr integraci cizinců Prjekt: Piltáž nízkprahvých kurzů ČJ pr cizince ve vybraných reginech ČR Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Jihzápad, Severzápad Stručný ppis prjektu: RP si klade za cíl v bdbí d září 2007 d června 2008 testvat v Jihčeském, Plzeňském a Karlvarském kraji tzv. nízkprahvé kursy (NPK) češtiny pr cizince. Plánvaný prjekt se pírá v sučasné dbě realizvaný piltní prjekt výuky lektrů ČJ a kursů češtiny pr cizince v rámci patření 3.2 JPD za účasti stejných partnerů. Prjekt realizvaný v Akci 3 CIP EQUAL si navíc klade za cíl testvání nastavení kurzů mim území Prahy. Cílem RP je zjistit případná specifika a existující metdiku pr tat upravit a představit ji dalším pskytvatelům. Prjektvé cíle: testvání kurzů češtiny pr cizince Cílvé skupiny: učitelé češtiny jak cizíh jazyka, cizinci s uděleným azylem, cizinci s pvlením k pbytu nad 90 dnů, cizinci s trvalým pbytem Kntaktní údaje: Vladislav Günter,

17 Vytvřit nvu zálžku pd Expertis Praha, spl. s.r.. a vlžit následující text: Příjemce: Expertis Praha, spl. s.r.. Prjekt: Fandíme 50+ Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Střední Čechy, Jihzápad, Severzápad, Severvýchd, Mravskslezsk, Jihvýchd, Střední Mrava Stručný ppis prjektu: Cílem prjektu, který navazuje na prjekt Akce 2 a 3, je pdpra ptenciálu věkvé skupiny zaměstnanců 50+. Pracvní prgram prjektu se skládá z diseminace dsavadních výstupů a infrmvání tématu zaměstnansti 50+ pmcí celstátních a reginálních médií, prvzváním rubriky Třetí kariéra na Kariérawebu a rvněž webvé stránky samtnéh prjektu. Frmu mediální kampaně budu dále diseminvány invativní nástrje, jak pracvat se skupinu zaměstnanců 50+ v rámci firmy, a t prstřednictvím knferencí ve vybraných NUTS reginech. Těcht knferencí se budu účastnit zástupci firem danéh reginu či zástupci plitik a dbrné veřejnsti. Mezi dalšími aktivitami se předpkládá diseminace v zahraničí a účast na dvu zahraničních knferencích a kmunikace s tvůrci plitik (lbbying). Prjektvé cíle: Hlavním cílem je změnit dsavadní pstje a předsudky vůči skupině zaměstnanců 50+ a jejich pstavení v rámci firem. Cílvé skupiny: HR manažeři a zaměstnavatelé v ČR, tvůrci plitik a dbrná veřejnst, zaměstnanci 50+ Kntaktní údaje: Kateřina Kubešvá Kateřina Dbiášvá

18 Vytvřit nvu zálžku pd Občanské sdružení Slv 21 a vlžit následující text: Příjemce: Občanské sdružení Slv 21 Prjekt: Pdpra Rmů při vstupu na trh práce vzdělávání a zaměstnávání Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Střední Čechy, Jihzápad, Severzápad, Severvýchd, Mravskslezsk Stručný ppis prjektu: V rámci prjektu jsu plánvány následující aktivity - rganizace smi kulatých stlů ve vybraných městech, prezentace invativníh mdelu vzdělávání a zaměstnávání Rmů v zahraničí, prezentace a šíření výstupů prjektu zaměřené na veřejnu správu a samsprávu, šíření výstupů prjektu prstřednictvím NTS a pdskupiny NTS s cílem prsadit splečnu mainstreamingvu strategii, celrepublikvá mediální kampaň, rganizace seminářů v sedmi vybraných městech pr zástupce rmské kmunity, místní samsprávu a místní neziskvé rganizace s cílem šířit výsledky prjektu v lkalitách s největší nezaměstnanstí Rmů a rganizace smi wrkshpů pr zástupce základních škl, pedaggy a dspělé Rmy bez uknčenéh základníh vzdělání. Prjektvé cíle: šíření zkušenstí a prezentace invativníh mdelu vzdělávání a zaměstnávání Rmů vznikléh během prjektu CIP EQUAL Pdpra Rmů v Praze Cílvé skupiny: Rmvé v ČR, státní a veřejná správa a samspráva (ministerstva, města, bce, krajské úřady, úřady práce), vzdělávací instituce a rganizace (základní, střední a vyské škly ve vybraných městech), nevládní rganizace zabývající se rmsku prblematiku, zahraniční rganizace zabývající se vzděláváním a zaměstnáváním Rmů Kntaktní údaje: Jelena Silajdžič,

19 Vytvřit nvu zálžku pd Knzrcium nevládních rganizací pracujících s uprchlíky v České republice a vlžit následující text: Příjemce: Knzrcium nevládních rganizací pracujících s uprchlíky v České republice Prjekt: Step t Net Rzpčet: Kč Gegrafické vymezení (NUTS II): Střední Čechy, Severvýchd, Severzápad, Jihvýchd Stručný ppis prjektu: RP se zaměřuje na praktické využití výstupů z prjektů CIP EQUAL Prč mají zůstat stranu a Human Step se zaměřením na vzdělávání a prpjení pptávky a nabídky na legálním pracvním trhu v ČR, případně v zemích půvdu. Prpjením zkušensti bu prjektů se pdařil testvat něklik mžných přístupů pr vstup cílvé skupiny na legální trh práce a byly vypracvány metdiky kmunikace a mtivace tét cílvé skupiny pr zvyšvání své kvalifikace v hstitelské zemi. Díky vznikající databázi firem s půsbnstí v ČR a v zemi půvdu v rámci stávajícíh prjektu Human Step plánuje prjekt Step t Net splečnu mainstreimingvu strategií a diseminaci na lkální, nárdní a mezinárdní úrvni. Cílem RP je vybudvání sítě expertů rientujících se v tét prblematice, v jejichž ruku je zárveň mžné vlivnění phledu na prblematiku z plitickéh a mediálníh phledu a v nepslední řadě legislativníh rámce celé prblematiky, przatím nejedntné v rámci EU. D pracvníh prgramu patří také validace výstupů z bu stávajících prjektů nezávislými hdntiteli a zpracvání a příprava výstupů dbré praxe pr plánvanu diseminaci. Prjektvé cíle: najít a piltně věřit nvý způsb řešení prblematiky žadatelů azyl při vstupu na trh práce a také pzitivně vlivnit phled českých bčanů na tut skupinu Cílvé skupiny: žadatelé azyl, tvůrci plitik, zaměstnanci státní správy, učitelé, sciální pracvníci, velké firmy expandující d zemí půvdu žadatelů mezinárdní chranu. Webvá stránka: Kntaktní údaje: Lucie Medkvá,

Žádosti vybrané pro podporu z CIP EQUAL. Mainstreaming vzdělávacích a poradenských programů pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Žádosti vybrané pro podporu z CIP EQUAL. Mainstreaming vzdělávacích a poradenských programů pro tvorbu školních vzdělávacích programů Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky (CIP EQUAL) Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o finanční podporu pro Akci 3 CIP EQUA Výzva 4 CIP EQUAL Opatření 1.1 Zlepšování přístupu a

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S.

KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. Republikvé shrmáždění zástupců Česk - ruské splečnsti,.s. Praha dne 26. května 2012 KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. (HLAVNÍ AKTIVITY V LETECH 2006-2011) V uplynulém bdbí Česk - ruská splečnst,.s.

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření MMB2016000000622 Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1435 Název: Návrh na pskytnutí dtací na Městsky prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 -

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved.

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved. Infrmatin and Data Management RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Infrmační a datvý management Disciplína zaměřená na správu infrmací (z mnha zdrjů) a spřístupnění

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice Přílha A vzr dtazníku Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice *Pvinné ple Otázka č. 1. Klastr sdružuje: * 1-9 členů 10-49 členů 50-100 členů 101 a více členů Otázka č. 2. Délka členství

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

NTS A ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU A NÁVRATU NA TRH PRÁCE PRO OSOBY OBTÍŽNĚ INTEGROVATELNÉ

NTS A ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU A NÁVRATU NA TRH PRÁCE PRO OSOBY OBTÍŽNĚ INTEGROVATELNÉ NTS A ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU A NÁVRATU NA TRH PRÁCE PRO OSOBY OBTÍŽNĚ INTEGROVATELNÉ Závěrečná konference CIP EQUAL 22. - 23.4.2008 SLOŽENÍ NTS A - 1 10 zástupců Rozvojových partnerství (RP), experti, zástupci

Více