Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2"

Transkript

1 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č

2 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále jen AP ) je jedním z pilířů činnsti hnutí: dbrvlnická práce přírdu spjená se zážitkvým prgramem a vzděláváním. Hlavní úlhu prgramu je zabezpečení a rzvj dbrvlnických akcí zaměřených na chranu přírdníh dědictví. Th prgram dsahuje: - prpagací dbrvlnictví v chraně přírdy na veřejnsti - pmcí a zázemím rganizátrům ze základních článků (dále jen ZČ ), reginálních center a klubů při přádání jedndenních, víkendvých či vícedenních dbrvlnických akcí - kmunikací s lkalitami, kde je dbrvlnické pmci ptřeba - prpjváním zájemců přádání dbrvlnických akcí, dbrvlníků (účastníků) a lkalit, kde je dbrvlnické pmci ptřeba 1.2 Kritéria akcí prgramu Akce přírda Pkud má být akce zařazena d prgramu AP, musí splňvat tyt tři kritéria: akce musí zahrnvat smysluplnu dbrvlnicku práci pr přírdu např. ksení luk, sběr dpadků, prřezávání strmků, sázení alejí a lesních šklek ( sázení více v prjektu Zasaď si svůj strm) akce musí bsahvat vzdělávání účastníků akce v blasti chrany přírdy a t pkud mžn kvalifikvaným šklitelem zpravidla t bývají lidé z NP, CHKO apd., kteří zajistili práci. na akci musí být d prgramu zařazen kvalitní zážitkvý prgram př. na seznámení s lkalitu či zdejší přírdu, rzvíjející envirnmentální pstje účastníků, sebe pznávací, sebe rzvíjející, apd. 1.3 Zacílení aktivit prgramu Cíle prgramu jsu patrné ze samtných stavebních kamenů každé akce. Pr shrnutí: dbrvlnická práce -> našim cílem (a cílem rganizátrů ze ZČ) je, aby mladí lidé pznali na vlastní kůži cenu vlastní práce, měli radst z vlastní práce a práce statních a nabyli nv. pznatek, že dbrvlnictví není nic špatnéh. Napak se jedná zcela přirzenu věc, která pmáhá celé splečnsti, učí nás slidaritě, empatii a pchpení vzdělávání -> snažíme se, aby mladí lidé pznávali přírdu také z trchu jiné strany, než jak jej nabízí učebnice přírdpisu. Snažíme se, aby pznali přírdu v přírdě. Odbrník během exkurze vykládá dané téma, účastníci mají mžnst klást dtazy, zvídat a bjevvat tajemství svéh klí. Frma jaku dbrník vykládá, by měla b.t dlišná d th, na c jsu účastníci zvyklí, nicméně trváme na ddržvání určité laťky kvality vzdělávání. zážitkvý prgram -> účastníci se více pznají mezi sebu, seznámí se s prstředím, kde se akce kná, naváží nvé vztahy, kntakty. Navíc p každé práci by měla nastat zábava. Zážitkvý prgram služí také jak zaslužený relax p práci. 2

3 2. Organizační struktura prgramu Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č Slžky prgramu - Krdinátr a další pracvníci - Organizátři akcí jejich práva a pvinnsti jsu ppsány v samstatném rganizačním pkynu - Dbrvlníci prgramu (včetně grafiků, dbrníků, atd.) - Akční skupina pravidelná dbrvlnická skupina - KRAB (nyní Zelená sekce) pradní skupina navázaná na Výknný výbr RHB Pd prgram dále spadají specializvané prjekty (které mají svu vnitřní strukturu řízení) Zasaď si svůj strm Audi Brn... Audi Brn Prjekt zaměřený na vytvření audi naučné stezky p významných strmech města Brna Audi Brn. Více prjektu v přílze č. 2. Zasaď si svůj strm Nedílnu sučástí AP je prjekt Zasaď si svůj strm (dále jen ZSSS ). Prjekt má svéh krdinátra/rku a také svůj manuál. Stručný výtah: a) Cíle: Snaha vysázet vhdné strmy na vhdné míst a vytvřit či psílit dbrý vztah lidí ke strmům a k přírdě. b) Aktivity: zajištění zázemí pr přádání pracvně-zážitkv.ch akcí zaměřen.ch na výsadbu a následnu péči strmy vydávání dbrných bržur strmech (např. alejích) navazvání dluhdbé splupráce s lkalitami - patrnství lkalit, kam brntsauři pravidelně jezdí prpagace víkendvek ZSSS na plakátech, v bržurách, na internetv.ch stránkách, Facebku, na Ekstanech, na šklách prpagace Hnutí Brntsaurus na veřejnsti - psaní tiskv.ch zpráv, hry s eklgicku tématiku na Ekstany, cedule lkalit ZSSS, weby lkalit ZSSS pdpra a vedení dbrvlníků v Brně a p celé republice vlastní dbrvlnické akce na pmc přírdě (převážně jedndenní v Brně a klí, se zaměřením na různé skupiny: např. studenty SŠ, děti, veřejnst, i handicapvané) vzdělávání mladých lidí výukvé prgramy strmech na středních šklách (ideálně by na ně měly navazvat jedndenní či víkendvé akce) vzdělávání dbrvlníků a rganizátrů Strmvý Kurz Akce Přírda Celý manuál najdete v přílze č Persnální zajištění Akce přírda, stejně tak i statní prgramy, mají svéh krdinátra/rku, který/á půsbí na Ústředí 3

4 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Hnutí Brntsaurus (dále jen ústředí ). Krdinátr pskytuje servis, pmc, rady, infrmace rganizátrům akcí. Dále buduje jedntnu tvář prgramu, který splečně tvří desítky rganizátrů z něklika desítek základních článků. Například pmáhá rganizátrům s vyúčtváním dtací, pskytuje pradenství k rganizvání akcí c vše je třeba zajistit před akcí, na akci a p ní Úkly krdinátra/rky: - krdinuje tým Akce Přírda a další dbrvlníky, zapjené d prgramu - krdinuje chd celéh prgramu včetně pdprjektů (ZSSS, Audi Brn) - ddává pdklady d prjektů d závěrečných zpráv prjektů - hlídá čerpání rzpčtu a ddává pdklady pr vyúčtvání prjektů - kmunikuje s brntsaury, rzesílá infrmační maily a vyřizuje dtazy směrvané na Akci Přírda - kmunikuje s rganizátry víkendvých akcí AP, zasílání infrmačních a dalších materiálů na akce, zpětná vazba z akcí a zpracvání dkumentů z akcí (prezenčka, anketa, ftgalerie, článek na web) - kmunikuje se stálými i nvými lkalitami - zadávání infrmací na web a pmc rganizátrům hledat vhdnu lkalitu - kmunikuje a splupracuje s krdinátry dalších prgramů (na prpagaci,...) - garantuje realizaci vzdělávacích kurzů Akce přírda - na jaře a na pdzim vytváří kalendář prgramu: sbírá víkendvky/akce - řídí prpagaci prgramu včetně akcí, kmunikuje s grafiky a s tiskárnu - pravidelně aktualizuje prpagační nástrje: webvé stránky prgramu (články, akce, ftgalerie,...) stránku na Facebku bržury, letáky tvří nvé prpagační nástrje (krdinace s PR manažerem HB) trika tašky phledy placky bržury plakáty letáky a jiné - kmunikuje s médii píše tiskvé zprávy, články, reprtáže, dává prhlášení médiím Press servis d Ecnectu Infrmačník ústředí Splupracující média HB krdinuje s PR pracvníkem HB pracuje s celplšnými médii televize, rádi krdinuje s PR pracníkem HB - tvří prgram a vede Akční skupiny Akce přírda (dále jen AS ) Pkud není zaměstnán krdinátr prjektu Zasaď si svůj strm, tak jej krdinátr Akce přírda zastupuje v minimálním nutném rzsahu v některých vybraných činnstech nutných pr činnst prgramu neb tyt činnsti deleguje na dbrvlníky. Jde např. správu skladu nářadí, kmunikace s lkalitami, aj Úkly dalších pracvníků (jsu-li) 4

5 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 krdinace prjektu Zasaď si svůj strm a dbrvlníků tht prjektu kmunikace s firmami, které chtějí uspřádat dbrvlnicku práci pr zaměstnance pdpra zakládání klubů AP zastupvání ve vedení akční skupiny dbrvlníků prgramu pdpra vzniku vyskšklských splků vedení praxistů - studentů realizace přednášek na středních šklách krdinace jedndenních akcí prgramu (zejména zaměřených na středškláky) Práce dbrvlníků a dalších skupin Akční skupina a další dbrvlníci- pmc s administrativu prgramu - rzesílky, balíčkvání, vymýšlení kncepcí přednášek pr škly, kncepcí klubů na VŠ, kncepcí zapjvání veřejnsti jinými způsby, tvrba prpagačních materiálů - panelů, psterů a plakátků, pmc při realizaci envirnmentálních kurzů, tvrba ekher na Ekstany, pmc při tvrbě dbrných bržur AP, zapjení d Audi Brn. KRAB (krdinační rada Akce Brntsaurus) nyní Zelená sekce HB - knzultace hledně směřvání prgramu, strategií, rzvjvých plánů, metdik, prpagace akcí, vzdělávacích aktivit a dalších věcí v prgramu. Splečné návrhy pr Výknný výbr Rady HB ke stanviskům k aktuálním envirnmentálním tématům ČR (petice, kampaně, aj.) 3. Kalendář činnstí prgramu Celý rk (vyjma hlavních prázdnin): Akční skupina (cca 1x za 14 dnů) Rzesílky materiálů (balíčků) rganizátrům papírvě i elektrnicky min. týden před knáním akce Aktualizace webu min. 2 x měsíčně Leden sbírání pdkladů pr seznam jarních víkendvek Únr 10: knec sběru pdkladů pr seznam jarních víkendvek 10 15: tvrba letáčků/bržurek 15 25: tisk letáčků/bržurek 25 28: prezentace jarních víkendvek na Valné hrmadě Březen - Květen Prpagace a prezentace jarních víkendvek média, ZČ atd. Kmunikace s rganizátry víkendvek Začátek sběru pdkladů pdzimních víkendvek Červen 1 20: sběr pdkladů pdzimních víkendvek na Ekstany 10 25: tvrba letáčků/bržurek 5

6 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č : tisk letáčků/bržurek Červenec Příprava prpagace pdzimních víkendvek Srpen 30: uzávěrka víkendvek na pdzimní prpagaci Září 1 10: zpracvání a tisk nabídky pdzimních víkendvek 10 30: rzesílka prpagačních materiálů, prpagace pdzimních víkendvek Kmunikace s rganizátry víkendvek Říjen listpad Kmunikace s rganizátry Prsinec Příprava pdkladů na závěrečné zprávy 20: devzdání psledních dkladů k vyúčtvání prjektů účetnímu 20: devzdání pdkladů k závěrečným zprávám fundraiservi 4. NÁVODY PRO KOORDINÁTORA 4.1 ROZESÍLKA na Z subr adres + termínů, nutn čas d času aktualizvat 4.2 VÍKENDOVKY MV: c pslat před akcí MV rganizátrvi: - krátkdbu smluvu, zdravtní výkaz, hrmadný cesťák (pkud čerpají na jízdné dbrvlníků), inf prplacení + becně inf APAM, bržury atd. (vše elektrnicky neb pštu, záleží na dhdě s rganizátrem) napsat paní Evě Přichystalvé d pjišťvny nejpzději!!! Den před začátkem víkendvky pčet dbrvlníků, termín pak jít pdepsat smluvu s razítkem a penězi (20Kč za dbrvlníka na víkend) p akci vyžádat elektrnický seznam účastníků d rganizátra, ten zaslat d pjišťvny na pí Přichystalvé (stačí jména a data narzení) vyžádat d rganizátra riginální prezenčku resp. krátkdbu smluvu + paragny pté předat paragny Vjtvi, n je v htvsti prplatí a krdinátr t pšle rganizátrvi na jeh účet nesmí jít na účet základníh článku! 5. Zdrje infrmací prgramu Oficiální webvé stránky AP Oficiální stránka na Facebku Oficiální stránka na Ggle+ Oficiální stránky Hnutí Brntsaurus 6

7 Brntsauří infrmační systém 6. Kntakty prgramu prjektu Zasaď si svůj strm: Odbrný tým Akce Přírda: Tamara Fabervá tel Pavel Pkrný Mnika Kašparvá tel Pavel Jeřábek tel Lucie Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Kntakty na splupracující NNO a jiné: Nadace Partnerství festival Milujeme strmy: Lenka Vdičkvá prjekt Strm živta: Ivana Adámkvá PR: Adéla Badáňvá Rezekvítek jedndenní sázení: Vilém Jurek tel Petr Jelínek (lesní hlídky,.s. Hrní Mlýn) Čmelák Marta Ježkvá Šárka Jelínkvá 7. Vize Prgram Akce přírdy chce dále reprezentvat/prpagvat akce rganizátrů ZČ. Také bude nadále pracvat s dbrvlníky na zajímavých a prspěšných prjektech. Akce přírda chce d buducna více cílit na stálé/dluhdbé lkality. Chce, aby dluhdbé lkality byli hdncené, zvýhdněné (prpagací apd.). Akce přírda chce v buducnu využívat nvé, mderní prpagační nástrje a zaměřvat se na prpagaci na středních šklách. Verze: 2 Schválil: Dalimil Tman, ředitel Hnutí Brntsaurus Dne:

8 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Přílhy Přílha č. 1 Manuál dluhdbéh prjektu Zasaď si svůj strm (ZSSS) 1. Vymezení dluhdbéh prjektu a) O c prgram usiluje hlavní cíl a pslání Snaha vysázet vhdné strmy na vhdné míst a vytvřit či psílit dbrý vztah lidí ke strmům a k přírdě. Prgram ZSSS se zaměřuje na přádání víkendvek na pmc přírdě, které splňují tři pilíře prgramu - smysluplná práce zaměřená na výsadbu a následnu péči strmy, důraz na přírdě blízké způsby hspdaření a na půvdní druhvu skladbu strmů na lkalitách, nefrmální vzdělávání v blasti eklgie a envirnmentalistiky a kvalitní zážitkvý prgram. Víkendvky představují jednu z mžnstí alternativníh trávení vlnéh času, pmcí atraktivních tematicky zaměřených pržitkv.ch prgramů nabízí mladým lidem mžnst zapjit se dbrvlnicku prací d chrany přírdy. Zárveň víkendvky služí jak účinný nástrj pr envirnmentální vzdělávání mezi mladými lidmi a k pdpře dbrvlnické práce u širké veřejnsti. b) C prgram dělá další cíle a pririty zajištění zázemí pr přádání pracvně-zážitkv.ch akcí zaměřen.ch na výsadbu a následnu péči strmy vydávání dbrných bržur strmech (např. alejích) navazvání dluhdbé splupráce s lkalitami - patrnství lkalit, kam brntsauři pravidelně jezdí prpagace víkendvek ZSSS na plakátech, v bržurách, na internetv.ch stránkách, Facebku, na Ekstanech, na šklách prpagace Hnutí Brntsaurus na veřejnsti - psaní tiskv.ch zpráv, hry s eklgicku tématiku na Ekstany, cedule lkalit ZSSS, weby lkalit ZSSS pdpra a vedení dbrvlníků v Brně a p celé republice vlastní dbrvlnické akce na pmc přírdě (převážně jedndenní v Brně a klí, se zaměřením na různé skupiny: např. studenty SŠ, děti, veřejnst, i handicapvané) vzdělávání mlad.ch lidí výukvé prgramy strmech na středních šklách (ideálně by na ně měly navazvat jedndenní či víkendvé akce) vzdělávání dbrvlníků a rganizátrů Strmvý Kurz Akce Přírda c) Kritéria pr aktivity prjektu D prgramu ZSSS mhu být zahrnuty víkendvé akce na pmc přírdnímu dědictví ČR, které splňují tři kritéria: smysluplná práce zaměřená na výsadbu a následnu péči strmy, vzdělání účastníků akce v blasti chrany přírdy a kvalitní zážitkvý prgram 8

9 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č Organizační struktura prgramu a) Persnální Krdinátr krdinuje chd celéh prgramu krdinuje dbrvlníky zapjené d prgramu (vedení akční skupiny dbrvlníků prgramu jednu za 14 dní na kanceláři) ddává pdklady d prjektů hlídá finanční situaci a vyúčtvání prjektů ZSSS pmáhá krdinátrvi AP s kmunikací s rganizátry víkendv.ch akcí ZSSS, zasílání infrmačních a dalších materiálů na akce, zpětná vazba z akcí a zpracvání dkumentů z akcí (prezenční listina, anketa, ftgalerie, článek na web) kmunikuje se stálými i nvými lkalitami ZSSS - zadávání infrmací na web a pmc rganizátrům hledat vhdnu lkalitu splu s krdinátrem AP kmunikuje s brntsaury, rzesílá infrmační maily a vyřizuje dtazy směrvané na ZSSS řídí prpagaci prgramu včetně akcí, kmunikuje s grafiky a s tiskárnu, píše tiskvé zprávy k jedntlivým akcím realizace přednášek na středních šklách (slvvání škl, živvání knceptu a bsahu přednášek, krdinvání přednášejících, vedení databáze v.ch adres studentů, rzesílání pzvánek a infrmačních ů studentům) kmunikuje s krdinátry dalších prgramů pdílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů (EKAP, OKAP, SKAP) stará se sklad nářadí na Orlí, půjčuje nářadí rganizátrům vedení statistiky akcí, přednášek, zálhvání ftgrafií (ZSSS) b) Práce dbrvlníků a dalších skupin Akční skupina a další dbrvlníci - vymýšlení kncepcí zapjvání veřejnsti, tvrba prpagačních materiálů - panelů, webů, bržurek a plakátků, pmc při realizaci envirnmentálních kurzů, tvrba ekher na ekstany, pmc při tvrbě dbrn.ch bržur AP, pmc při přípravě a realizaci jedndenních sázení přednášení na středních šklách c) Významné akce prgramu - jedndenní sázení s veřejnstí 3. Základní úkly prjektu během rku termíny Krdinátrvi AP vypmáhá s: rzesílku infrmačních mailů uzávěrce sběru akcí na plakáty (cca měsíc a půl před uzávěrku a pak průběžně připmínat začátek ledna pr jarní sezónu, začátek srpna pr pdzimní sezónu ) tvrbu plakátu a bržury akcí na nvu sezónu první půlka únra pr jarní sezónu, druhá půlka června pr plakát na prázdninvé Ekstany, druhá půlka srpna pr pdzimní sezónu s psíláním balíčku rganizátrům nejméně t.den před víkendvu s rzesílku infrmačníh mailu dění v prgramu (nejméně čtyřikrát za rk) jednu týdně nvá aktualita na webvých stránkách jednu za 14 dní schůzka týmu AP 4. Infrmace dluhdbém prjektu 9

10 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 a) AP: ZSSS: b) Facebk: c) Databáze lkalit vedena na webu, kde Lkalita AP má ptřebné infrmace dstupné na webu a svéh patrna Přílha č. 2 AudiBrn 1) Cíle prjektu Cílem prjektu je vytvřit naučnu audivizuální stezku, která velmi přitažlivu a uživatelsky jednduchu frmu nabídne Brňanům, turistům, studentům, rdinám s dětmi, senirům pdrbný vhled d prblematiky nejen památn.ch strmů města Brna. Bude se jednat první Audistezku (pzn. _Jedná se bchdní značku, kteru vlastní.p.s. Prplis Teplice z důvdu zachvání vyské kvality prjektu a jistých standardů je t dmluvené) v České republice, která se bude výhradně zabývat strmy. 2) Ppis prjektu Vytvříme naučnu audivizuální stezku, která vychází z knceptu první Audistezky (Teplice Zachváme kvalitu a standarty půvdní teplické audistezky. V první vlně prjektu vytipujeme, zpracujeme, textujeme a nahrajeme d mp3 stp 10 zastavení, která mapují nejen památné strmy města Brna. Vzniklé nahrávky umístíme na speciální webvu stránku prjektu, dkud budu přístupné širké veřejnsti. Vytvříme mapvé pdklady, d kterých zakreslíme trasy prjektu (s hledem na různé věkvé skupiny různé trasy až v druhé vlně prjektu). Přes speciální šablny nakreslíme před každé zastavení zelený kruh s číslem, pd kterým bude strm k nalezení v archivu MP3 stp a na mapě. Také nakreslíme pd každý zelený kruh webvu adresu prjektu. Uživatel naučné stezky si stáhne MP3 stpy z webu prjektu, vytiskne si mapu a bude chdit p vytyčené trase se svým MP3 přehrávačem a mapu. Stezka nebude mít žádný specifický začátek ani knec, bude zcela libvlné, kde začnete. 3) Účel, dpady Prjekt bude mít velmi pzitivní dpad nejen na infrmvanst širké veřejnsti Brňanů, turistů, studentů, rdin s dětmi a senirů, c se v.znamn.ch strmů týká, ale bude mít také velmi kladné přínsy pr tvůrčí tým. Na základě začínajícíh prjektu se spjila dhrmady desítka mlad.ch lidí pd hlavičku nejstarší výchvně-eklgické neziskvé rganizace v České republice Hnutí Brntsaurus, která na pli eklgie, výchvy mlad.ch lidí a chrany přírdy a památek půsbí více jak 35 let. Pr tvůrčí tým je přínsná nejen splupráce v klektivu, ale také nvé zkušensti, které tímt prjektem získají drtivá většina tvůrců zcela pprvé zabrusí d tajů rzhlasvéh vysílání. Naučnu stezku budu ve studiích Českéh rzhlasu Brn nahrávat samtní tvůrci prjektu. 4) Výstupy, výsledky Výstupů je hned něklik: - Primární: V první vlně prjektu AudiBrn zpracujeme, napíšeme a nahrajeme 10 zastavení, která se budu týkat významných strmů v samém centru města Brna. Sepíšeme a nahrajeme v první vlně prjektů 5 bnusvých nahrávek, které budeme zveřejňvat při důležit.ch příležitstech (např. v den začátku ankety Strm rku přádané Nadací Partnerství apd.) 10

11 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Aby byl prjekt funkční, je třeba vytvřit mapy, pdle kter.ch budu mci uživatelé chdit bustrann.ch celbarevn.ch map, v kter.ch budu zakreslená jedntlivá zastavení Na chdníku před každým strmem zapjeným d prjektu bude zelený kruh s číslem zastavení. Pd kruhem bude webvá adresa prjektu. AudiBrn si tím zajistí neustálu prpagaci. - Sekundární: O strmech byl napsán hdně knih, ale bhužel neexistuje ucelená databáze nejen památn.ch strmů města Brna. Autři prjektu vytvří databázi, s ftdkumentací a krátkým ppisem, všech památn.ch a jinak v.znamn.ch strmů města Brna. Pkud bude dhda s Českým rzhlasem, nahrajeme je pět d MP3 stpy a rzšíříme tak půvdní prjekt. 5) Tým Tvůrčí tým bude slžen výhradně z dbrvlníků, které pvedu krdinátři prgramu Akce přírda a Zasaď si svůj strm Hnutí Brntsaurus. Dbrvlníci vytvří prjekt bez nárku na hnrář. 11

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S.

KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. Republikvé shrmáždění zástupců Česk - ruské splečnsti,.s. Praha dne 26. května 2012 KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. (HLAVNÍ AKTIVITY V LETECH 2006-2011) V uplynulém bdbí Česk - ruská splečnst,.s.

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více