Násobení. INP 2008 FIT VUT v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Násobení. INP 2008 FIT VUT v Brně"

Transkript

1 Náobení INP 2008 FIT VUT v Brně

2 Náobení a náobičky Při náobení číel v dvojkové outavě můžeme náobit abolutní hodnoty číel a pak doplnit do výledku znaménko, anebo raději náobit přímo číla e znaménkem. Vlatní náobení může být prováděno ekvenčně (potupně), anebo kombinačně (v jednom kroku). Rozlišujeme proto ekvenční náobičky kombinační náobičky Podle typu operandu rozlišujeme náobičky praujíí v pevné řádové čáre a plovouí řádové čáre Cílem implementae je zíkat oučin o nejryhleji za o nejnižší enu (počet hradel, ploha čipu). Pro pevnou řádovou čárku i ukážeme: Prinip náobení Sekvenční náobičky Kombinační náobičky Prinip uryhlení Boothovo překódování, Wallaeův trom 2

3 Prinip náobení (bez znaménka) Mějme dvě číla: N-bitový náobitel x N- x N-2... x 0 a M-bitový náobene y M- y M-2... y 0. Součin P potom bude: Náobene (multipliand) Náobitel (multiplier) čátečné oučiny (partial produt) Součin (produt) Výledek je na 2 biteh, obeně na M+N biteh. 3

4 Sekvenční náobička Př. n=4, x 0 = 0000 (=> označuje poun vpravo) Iniializae: A: PB: Krok : PB: PB: 0 0 => 00 0 Krok 2: PB: PB: 00 0 => Krok 3: PB: PB: => Krok 4: PB: PB: => U ekvenčního náobení číel A x B e do dolní poloviny pojenýh regitrů PB připraví náobitel B, do horní poloviny nuly, náobene do regitru A. Potup náobení je náledujíí: () Nejnižším bitem regitru PB e vynáobí náobene A a přičte e k horní čáti regitru PB, kde e udržuje průběžný oučet dílčíh oučinů. (2) Obah regitrů PB e poune o jeden bit vpravo. Kroky, 2 provedeme elkem n-krát. Výhoda: nízký počet hradel, Nevýhoda: nízká ryhlot, n taktů pro náobení 4

5 Obvodová realizae náobení je založena na čítačkáh Poloviční čítačka: Zpoždění: logiký člen Úplná čítačka: Zpoždění: 2 logiké členy 5

6 Kombinační náobička (v jednom kroku) a a 3 2 a a 3 2 a a 0 a a 0 b 0 b a a 3 2 a a 0 b 2 a a 3 2 a a 0 b 3 p p p p p p p p

7 Kombinační náobička odvození zpoždění Čílo udává zpoždění na vodiči (počet hradel). Poloviční čítačky jou znázorněny a a 3 2 a a 3 2 a a 0 a a 0 tučně a a a a a 6 a 0 a a p p p p p p p p b 0 b b 2 b 3 Zpoždění: 6x zpoždění logikého členu. 7

8 Popi ke kombinační náobiče Jednotlivé dílčí oučiny, tedy - a 0-náobky náobene e tvořířadou hradel a čítají e na čtyřbitovýh čítačkáh potupným přenoem. Celkový počet hradel pro náobičku nxn bitů je 0(n 2 ), elkový počet jednobitovýh čítaček je (n-)x n. Zpoždění čítačky určíme nalezením nejdelší ety v kombinační íti. Je-li přenoové zpoždění hradla T a čítačky 2T, má nejdelší eta přenoové zpoždění 6T (nebo 8, = 2T). Toto zpoždění e rotouí délkou operandů dále zvětšuje. Je proto naha nalézt upořádání náobičky ryhlejší funkí. Nejdříve e však zaměřme na náobení číel e znaménkem. 8

9 9 Náobení číel e znaménkem v doplňkovém kódu = = + + = ) 2 2 ).( 2 2 ( N i i i N N M j j j M M x x y y P P = Příklad pro M=N=6 Výledek je na 2 biteh, obeně na M+N biteh. Záporný člen: negae, přičtení

10 Př. Náobení číel e znaménkem - praktiky (-4) x (-4) na 5 biteh v doplňkovém kódu. Protože je výledek na 0 biteh, muíme důledně rozšiřovat znaménko na 0 bitů týká e zápornýh číel. S S 00 x S 0

11 Náobení číel e znaménkem - praxe Co tím? Důledná práe e znaménkem: Výledek náobení dvou číel na n biteh bude na 2n biteh Tedy i vtupní operandy muí být právně zakódovány na 2n biteh Prinip šíření hodnoty znaménkového bitu doleva - z toho vyplývají dva problémy: U dílčíh oučinů e objeví levotranné jedničky Objeví e další dílčí oučiny Počet čátečnýh oučinů a šíření znaménkového bitu () lze redukovat pomoí Boothova algoritmu. Počet úrovní nutnýh pro ečteníčátečnýh oučinů lze redukovat pomoí Wallaeho tromu.

12 Prinip Boothova překódování Překódováním náobitele poteniálně velmi unadníme náobení, protože zredukujeme počet čátečnýh oučinů a zbavíme e levotrannýh jedniček. A*3 A = A*32-A A náobene 000- náobitel A -A A A A A A 4 oučty oučet Konvenční přítup Boothova metoda 2

13 Boothovo překódování radixem 2 Základem Boothova algoritmu je překódování náobitele do outavy relativníh číli. Máme-li náobit čílem 3, tedy 000, dotaneme tejný výledek, vynáobíme-li čílem (32 - ), ož zapíšeme v outavě relativníh číli, která používá čílie 0, +, Tento prinip aplikujeme na dvojkové čílo opakovaně pro všehny kupiny jedniček, přičemž za kupinu jedniček považujeme i jedinou jedničku. Příklad: Odtud můžeme etavit překódovai tabulku. Kromě překódovaného bitu e řídíme ještě hodnotou ouedního bitu vpravo. Dotáváme tak základní Boothovo překódování, zvané též překódování radixem 2. 3

14 Boothovo překódování radixem 2 Překódovaná čílie 0 0 Souední bit vpravo 0 0 Boothův kód 0-0 Všimneme i překódování záporného náobitele, např. -6 na 5 biteh včetně znaménka. Toto čílo 00 e překóduje na Rozšíříme-li zobrazení číla -6 na 0 bitů, tedy na 00, pak v Boothově překódování e to projeví přidáním pěti levotrannýh nul, tedy dotaneme Potom vznikají nulové čátečné oučiny, které unadňují výledný oučet. 4

15 Příklad 3 x (-6) na 5 biteh vč. znaménka. Překódování náobitele poneháme pouze na 5 biteh, protože levotranné nuly vyvolají vznik nulovýh a tedy bezvýznamnýh dílčíh oučinů. 3: 00 6: : 00-6: 0 0 Překódování náobitele x x 3 00 x x x S tj

16 Boothovo překódování radixem 4 Je tedy odtraněn nepříznivý efekt záporného náobitele, zůtává však nutnot šíření znaménka u zápornýh dílčíh oučinů. Dalším požadavkem pro uryhlení náobení je nížení počtu dílčíh oučinů. Oba tyto požadavky e řeší dalšími modifikaemi Boothova náobení. Z jednoduhého Boothova překódování je odvozeno překódování "2 bity najednou", neboli Boothovo překódování radixem původníčílo rozdělené do dvoji váhy Boothovo překódování po jednom bitu překódování "2 bity najednou" 6

17 Boothovo překódování obený počet bitů Boothovo překódování lze definovat pro kupiny bitů libovolné velikoti. Obený potup je takový: V každé kupině zopakujeme nejvyšší bit, a přičteme k nejnižšímu bitu nejvyšší bit ze kupiny vpravo. Výledné čílo pak považujeme za relativní čílii v doplňkovém kódu. Příklad pro radix 4 (tj. 2 bity najednou): původní čílo rozšíření znam. bitu přičtení bitu zprava doplňkový. kód rel. čílie překódování radixem 4 Z tohoto příkladu můžeme odvodit tabulku pro Boothovo překódování radixem 4. 7

18 Boothovo překódování radixem 4 Překódovaná kupina Bit vpravo Relativní čílie

19 Příklad Boothovo překódování radixem 4 3 x (-6): : : 00 potřebujeme udý počet bitů, rozšíříme znaménko na 00 Boothovo překódování 0--0 po jednom bitu po dvou biteh S -2x3 000 tj. -3 pounutá vlevo o bit -x3 00 krokem 2 bity 0x S 9

20 Komentář k příkladu 3 x (-6) V prvním dílčím oučinu e nám pounulo znaménko o jeden bit doleva. Tomu muíme přizpůobit všehny otatní dílčí oučiny, tedy zapiovat je na 6 biteh. Znaménko výledku očekáváme ovšem v 0. bitu. Šíření znaménka vlevo odtraňuje metoda vroubení. Míto šíření znaménka e ke každému dílčímu oučinu připíše zleva negae znaménkového bitu a jednička, a nad znaménkový bit prvního dílčího oučinu e napíše též jednička. Pozor, tento potup funguje pouze pro metodu 2 bity najednou! g g Dílčí oučin g g Dílčí oučin 2 g g Dílčí oučin

21 Př. 3 x (-6) vroubením znaménka, 2 bity najednou S Obvodová realizae vroubení znaménka: gi gi 2

22 Boothovo překódování radixem 8 (po 3 biteh) Tabulka odvozena tejným způobem jako pro radix 4. Používá 9 relativníh číli. 0 22

23 Jak uryhlit kombinační náobičku? Uryhlit ečtení čátečnýh oučinů zavedením uhování přenoů Příklad: Sečtěte (6) (7) 0 (3) + 00 (2) 00 (25) (8) 0000 (33) Konvenční čítání: Sečtou e první dva operandy, potom e k průběžnému výledku přičítají další operandy. V rámi čítání dvou operandů e použije čítačka potupným přenoem ložená z úplnýh čítaček. 0 (6) (7) 00 oučet bez přenoů (S) 0 uhování přenou (C) + 00 (2) 000 S+C+2 bez přenoů (S2) 00 uhování přenou (C2) (8) 0000 oučet S2+C2+8 přenoem Sčítání uhováním přenou: Sčítá e bez uvážení přenoů (tj. ryhle). Avšak přenoy e uhovávají v regitru a přičítají (pomoí úplnýh čítaček) k průběžnému oučtu a dalšímu operandu v náledujíím kroku (opět bez přenou). Přičtení poledního operandu e provede pomoí čítačky potupným přenoem. 23

24 4b kombinační náobička uhováním přenou 3x čítačka uhováním přenou (SUP) 6 a 3 b a 3 b 2 a 2 b 3 5 a 3 b 0 0 a 2 b a 3 b 0 0 a b a 2 b 0 0 a 0 b a b 0 0 a 2 b 2 a b 3 4 a b 2 a 0 b 3 3 P3 a 0 b 2 2 P2 P a 0 b 0 P0 ab 0 + ab +ab 2 +ab 3 x čítačka potupným přenoem (SPP) P7 P6 P5 P4 24

25 Optimalizovaná 4b kombinační náobička uhováním přenou a 2 b a 3 b 0 a b a 2 b 0 a 0 b a b 0 a 0 b 0 a 3 b a 2 b 2 a b 2 a 0 b 2 P0 ab 0 + ab a 3 b 2 a 2 b 3 a b 3 a 0 b 3 2 P +ab 2 6 a 3 b P3 P2 +ab 3 P7 P6 P5 P4 25

26 Komentář k náobiče uhováním přenoů Ze tří řad čítaího tromu jme odtranili čítačky potupným přenoem. Sčítačky v jednéřadě e označují jako čítačka uhováním přenou (SUP, angl. CSA - Carry-Save Adder). V každém tupni e čítačka v nejvyšším řádu redukovala na hradlo. Mueli jme však nakone jednu řadu čítaček potupným přenoem (SPP) přidat. Niméně toto upořádání činnot náobičky obeně zryhluje. Základem n-bitové náobičky uhováním přenou je n-bitová SUP: X Y Z n n n = n-bit SUP n n C S n -krát 26

27 Zobeněné využití čítačky Sčítačka uhováním přenou dovoluje hápat čítání poněkud odlišným způobem. Víme, že jednobitová čítačka má tři vtupy a dva výtupy. Vzhledem k tomu, že vtupy pro přeno všeh jednobitovýh čítaček v prvním tupni jou nevyužité, může e na ně přivét třetí dílčí oučin. Na vtupeh má tedy čítačka tři binární vektory délky n, ovšem vzájemně pounuté do právné polohy. To e projeví tak, že v každém tupni je plný počet čítaček (n). Součet tří dílčíh oučinů je dán výtupním vektorem oučtu a výtupním vektorem přenoů. Poloha vektoru oučtu je vzhledem ke konečnému výledku právná, vektor přenoů e poouvá o jeden bit do vyššího řádu. Takováto zobeněná optimalizovaná čítačka je známá též pod označením peudočítačka, protože nedává ještě definitivní oučet vtupníh vektorů. 27

28 Blokové héma náobičky uhováním přenou 6x6 bitů Ab 2 Ab Ab 0 a 0 b 0 A = a 5 a 4 a 3 a 2 a a 0 Ab 3 SUP 6b B = b 5 b 4 b 3 b 2 b b 0 Ab 4 SUP 6b P P 0 Ab 5 SUP 6b P 2 SUP 6b P 3 SUP 6b P 4 SPP 6b P 5 P P

29 Blokové héma náobičky uhováním přenou 8x8 bitů Ab 3 Ab 2 Ab Ab 0 SUP 8b a 0 b 0 A = a 7 a 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a a 0 Ab 4 SUP 8b P P 0 B = b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b b 0 Ab 5 SUP 8b P 2 Ab 6 SUP 8b P 3 Nebylo by možné zredukovat počet čítání a tím i zpoždění? Ab 7 SUP 8b SUP 8b SUP 8b P 6 P 5 P 4 7 SPP 8b P 7 P 5 P 8 29

30 Zryhlené čítání čátečnýh oučinů (A, B, C, D, E, F) při náobení uhováním přenou M x Q (6b x 6b) Nejdříve jou ečteny čátečné oučiny A, B a C, výledek je v S a C. Potom jou ečteny čátečné oučiny D, E a F, výledek je v S2 a C2. Náleduje oučet S, C a S2, výledek je v S3 a C3. Nakone jou ečteny S3, C3 a C2, výledek je v S4 a C4. Sčítačkou potupným přenoem jou nakone ečteny S4 a C4. Kromě poledního čítaní jou všehna otatní čítání uhováním přenou. 0 0 M x Q 0 0 A 0 0 B 0 0 C S C 0 0 D 0 0 E 0 0 F S C S C S S C C S C Součin 30

31 Zryhlené čítání čátečnýh oučinů při náobení uhováním přenou 6x6 bitů Wallaeův trom F E D C B A SUP SUP C2 S2 C S C3 SUP S3 3 (bez optimalizae je zpoždění 5 ) C4 SUP SPP S4 3

32 Wallaeův trom pro náobičku 8x8 bitů b 7 A b 6 A b 5 A b 4 A b 3 A b 2 A b A b 0 A V každém tupni (SUP) je redukován počet operandů na 2/3: 8 SUP8 SUP8 6 SUP8 SUP8 2 4 SUP8 4 SUP8 3 4 (bez optimalizae je zpoždění 7 ) 2 3 SPP8 5 +(n-) 2 32

33 Shrnutí: Kombinační náobička číel e znaménkem Náobene Tvorba náobků náobene e Ošetře ní mén ka Wallaeův trom Překódování náobitele (Boothovo, 2 bity, 3 bity, 4 bity najednou atd.) Náobitel Součin 33

34 Použitá literatura Drábek, V. Výtavba počítačů. Skriptum VUT, 995 Wete, N. H. E., Harri, D.: CMOS VLSI Deign, 3. vydání, Addion Weley, 2005 Hamaher, C., Vranei, Z., Zaky, S.: Computer Organization. MGraw-Hill,

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci Kapitola 4 Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci 4.1 Polyadické číselné soustavy a jejich vlastnosti Polyadické soustavy jsou určeny přirozeným číslem z, kterému se říká základ nebo báze dané

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód

B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód číselné soustavy a řádová mřížka sčítání a odčítání racionálních a celých čísel úplná a poloviční sčítačka sčítačka s postupným šířením přenosu a s predikcí přenosů sčítání

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Michael Šebek Automatické řízení 013 7-4-14 Opakování: Dělení polynomů: e zbytkem a bez Polynomy tvoří okruh, ale ne těleo (Okruh tvoří také celá číla, těleo

Více

Násobičky, Boothovo překódování. Demonstrační cvičení 7

Násobičky, Boothovo překódování. Demonstrační cvičení 7 Násobičky, Boothovo překódování INP Demonstrační cvičení 7 Obsah Princip násobení Sekvenční a kombinační násobička Kombinační násobičky ve VHDL Násobení se znaménkem (FX) Boothovo překódování, VHDL Násobení

Více

Čísla v plovoucířádovéčárce. INP 2008 FIT VUT v Brně

Čísla v plovoucířádovéčárce. INP 2008 FIT VUT v Brně Čísla v plovoucířádovéčárce INP 2008 FIT VUT v Brně Čísla v pevné vs plovoucí řádové čárce Pevnářádováčárka FX bez desetinné části (8 bitů) Přímý kód: 0 až 255 Doplňkový kód: -128 až 127 aj. s desetinnou

Více

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do Vážení zákazníci, dovolujeme i Vá upozornit, že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné

Více

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ Sčítání binárních čísel Binární čísla je možné sčítat stejným způsobem, jakým sčítáme čísla desítková. Příklad je uveden v tabulce níže. K přenosu jedničky do vyššího řádu dojde tehdy, jeli výsledkem součtu

Více

1 z 9 9.6.2008 13:27

1 z 9 9.6.2008 13:27 1 z 9 9.6.2008 13:27 Test: "TVY_KLO" Otázka č. 1 Převodníku je: kombinační logický obvod, který převádí jeden binární kód do druhého Odpověď B: obvod, pomocí kterého můžeme převádět číslo z jedné soustavy

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Mikroprocesorová technika (BMPT)

Mikroprocesorová technika (BMPT) Mikroprocesorová technika (BMPT) Přednáška č. 10 Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. Obsah přednášky Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Dekadická, binární, hexadecimální

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

Registry a čítače část 2

Registry a čítače část 2 Registry a čítače část 2 Vypracoval SOU Ohradní Vladimír Jelínek Aktualizace září 2012 Úvod Registry a čítače jsou častým stavebním blokem v číslicových systémech. Jsou založeny na funkci synchronních

Více

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL Ing. Zeněk Němec, CSc. VUT v Brně, Fakulta trojního inženýrtví, Útav automatizace a informatiky. Úvo, vymezení problematiky Přípěvek ouvií řešením

Více

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.) PSK3-4 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblat: Předmět: Tematická oblat: Výledky vzdělávání: Klíčová lova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola, Božetěchova 3 Ing.

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

5. Paralelní sčítání, bitonické třídění(zapsal: Petr Jankovský)

5. Paralelní sčítání, bitonické třídění(zapsal: Petr Jankovský) 5. Paralelní sčítání, bitonické třídění(zapsal: Petr Jankovský) Minule jsme si zavedli paralelní výpočetní model, ve kterém si nyní něco naprogramujeme... Sčítání binárních čísel Mějme dvě čísla x a y

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

Aritmetika s velkými čísly na čipové kartě

Aritmetika s velkými čísly na čipové kartě Aritmetika s velkými čísly na čipové kartě Ivo Rosol ředitel divize vývoje OKsystem s.r.o. Praha, 23.5.2013 Spojujeme software, technologie a služby Čísla v kryptografii V kryptografii se zásadně pracuje

Více

Chem. patrona R / kotva s vnitřním záv. RG MI Beznapěťové upevnění v tlačené zóně betonu.

Chem. patrona R / kotva s vnitřním záv. RG MI Beznapěťové upevnění v tlačené zóně betonu. 46 Chem. patrona R / kotva vnitřním záv. RG MI přehled R M hemiká patrona RG M*, RG M A4**, RG M C*** kotevní vorník RG MI*, RG MI ** kotva vnitřním závitem * galvaniky pozinkovaná oel ** nerez oel třídy

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

Kódy pro detekci a opravu chyb. INP 2008 FIT VUT v Brně

Kódy pro detekci a opravu chyb. INP 2008 FIT VUT v Brně Kódy pro detekci a opravu chyb INP 2008 FIT VUT v Brně 1 Princip kódování 0 1 0 vstupní data kodér Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. Zakódovaná data: 000 111 000 Může dojít k poruše,

Více

21 Diskrétní modely spojitých systémů

21 Diskrétní modely spojitých systémů 21 Dikrétní modely pojitýc ytémů Micael Šebek Automatické řízení 2015 29-4-15 Metoda emulace Automatické řízení - Kybernetika a robotika pojitý regulátor nazývá e také aproximace, dikrétní ekvivalent,

Více

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření:

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření: 2.7 Binární sčítačka 2.7.1 Úkol měření: 1. Navrhněte a realizujte 3-bitovou sčítačku. Pro řešení využijte dílčích kroků: pomocí pravdivostní tabulky navrhněte a realizujte polosčítačku pomocí pravdivostní

Více

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení Ing. Pavel Kubalík, Ph.D., 2010 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

2. Matice, soustavy lineárních rovnic

2. Matice, soustavy lineárních rovnic Matice, soustavy lineárních rovnic Tento učební text byl podpořen z Operačního programu Praha- Adaptabilita Irena Sýkorová Některé vlastnosti matic Uvažujmečtvercovoumatici A=(a ij ) n n Matice Asenazývásymetrická,jestližeplatí

Více

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13 5 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 3-4-3 Dopravní zpoždění (Time delay, tranport delay, dead time, delay-differential ytem) V reálných ytémech e čato vykytuje dopravní zpoždění yt ( )

Více

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám Demonstrační cvičení 5 INP Princip kódování, pojmy Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. zpráva 000 111 000 0 1 0... kodér dekodér

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

2.9.14 Věty o logaritmech I

2.9.14 Věty o logaritmech I .9.1 Věty o itmech I Předpokldy: 910 Pedgogická poznámk: Tto náledující hodin e djí tihnout njednou, pokud oželíte počítání v tbulce někteé příkldy n konci příští hodiny. Přijde mi to tochu škod, nžím

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 4 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

Determinant. Definice determinantu. Permutace. Permutace, vlastnosti. Definice: Necht A = (a i,j ) R n,n je čtvercová matice.

Determinant. Definice determinantu. Permutace. Permutace, vlastnosti. Definice: Necht A = (a i,j ) R n,n je čtvercová matice. [] Definice determinantu BI-LIN, determinant, 9, P Olšák [2] Determinant je číslo jistým způsobem charakterizující čtvercovou matici det A 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici používá

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Číselné soustavy: Druhy soustav: Počítání ve dvojkové soustavě:

Číselné soustavy: Druhy soustav: Počítání ve dvojkové soustavě: Přednášející : Ing. Petr Haberzettl Zápočet : práce na doma hlavně umět vysvětlit Ze 120 lidí udělá maximálně 25 :D Literatura : Frištacký - Logické systémy Číselné soustavy: Nevyužíváme 10 Druhy soustav:

Více

Dělení. MI-AAK(Aritmetika a kódy)

Dělení. MI-AAK(Aritmetika a kódy) MI-AAK(Aritmetika a kódy) Dělení c doc. Ing. Alois Pluháček, CSc., 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha& EU:

Více

1.4.3 Zrychlující vztažné soustavy II

1.4.3 Zrychlující vztažné soustavy II 143 Zrychlující vztažné outavy II Předoklady: 1402 Př 1: Vaón SVARME rovnoměrně zrychluje dorava Rozeber ilové ůobení a tav čidel na nátuišti z ohledu MOBILů Čidla na nátuišti (ohled MOBILŮ ze zrychlujícího

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Intervalové stromy. Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme. 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti.

Intervalové stromy. Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme. 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti. Intervalové stromy Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme průběžně provádět tyto dvě operace: 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti. 2. Zjištění součtu čísel

Více

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení 2015 24-3-15

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení 2015 24-3-15 - Regulátory Michael Šebe Automaticé řízení 5 4-3-5 Nejjednodušší regulátory Automaticé řízení - Kybernetia a robotia v jitém mylu nejjednodušší regulátor je On-Off (Bang-bang) má jen dvě možné výtupní

Více

obr. 3.1 Pohled na mící tra

obr. 3.1 Pohled na mící tra 3. Mení tecích ztrát na vzduchové trati 3.1. Úvod Problematika urení tecích ztrát je hodná pro vodu nebo vzduch jako proudící médium (viz kap..1). Micí tra e liší použitými hydraulickými prvky a midly.

Více

Operace v FP a iterační algoritmy. INP 2008 FIT VUT v Brně

Operace v FP a iterační algoritmy. INP 2008 FIT VUT v Brně Operace v FP a iterační algoritmy INP 2008 FIT VUT v Brně 1 Operace FP Číslo X s pohyblivou řádovou čárkou X = M X.B Ex zapíšeme jako dvojici (M X, E X ), kde mantisa M X je ve dvojkovém doplňkovém kódu,

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií přednášky Jan Outrata září prosinec 2009 (aktualizace září prosinec 2012) Jan Outrata (KI UP) Úvod do informačních technologií září prosinec 2012 1 / 58 Binární logika

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

7.2.12 Vektorový součin I

7.2.12 Vektorový součin I 7 Vektorový součin I Předpoklad: 708, 7 Při násobení dvou čísel získáváme opět číslo Skalární násobení vektorů je zcela odlišné, protože vnásobením dvou vektorů dostaneme číslo, ted něco jiného Je možné

Více

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 www.eucitel.cz MANUÁL Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 Autor: RNDr. Jiří Kocourek Licence: Freeware pouze pro oobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného přílušnou

Více

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi Racionální čísla a početní operace s nimi Množinu racionálních čísel získáme z množiny čísel celých, jejím rozšířením o čísla desetinná s ukončeným des. rozvojem nebo periodická a zlomky, které lze na

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROBOTIKA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROBOTIKA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROBOTIKA Autoři textu: Do. Ing. František Šol, CS. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. Brno.. 22 2 FEKT Vyokého učení tehnikého v Brně

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

Číselné soustavy. Binární číselná soustava

Číselné soustavy. Binární číselná soustava 12. Číselné soustavy, binární číselná soustava. Kódování informací, binární váhový kód, kódování záporných čísel. Standardní jednoduché datové typy s pevnou a s pohyblivou řádovou tečkou. Základní strukturované

Více

4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí

4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí 4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí Předpoklady: 4102, 4104, mechanická práce Př. 1: Spočítej ílu, která půobí náboj o velikoti 2 10 5 C, který e nachází v elektrickém poli o intenzitě 2500 N C 1. Nejjednodušší

Více

Číslo materiálu. Datum tvorby Srpen 2012

Číslo materiálu. Datum tvorby Srpen 2012 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_03_Převod čísel mezi jednotlivými číselnými soustavami Střední odborná škola a Střední

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_17_Číslicový obvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 5 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace.

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. 12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. Logická proměnná - proměnná nesoucí logickou hodnotu Logická funkce - funkce přiřazující

Více

Hardwarová realizace konečných automatů

Hardwarová realizace konečných automatů BI-AAG - Automaty a gramatiky Katedra teoretické informatiky ČVUT FIT 11.1.21 Co potřebujeme Úvod Potřebujeme: zakódovat vstupní abecedu, zakódovat stavy automatu, pamatovat si současný stav, realizovat

Více

II. Kinematika hmotného bodu

II. Kinematika hmotného bodu II Kinematika hmotného bodu Všechny vyřešené úlohy jou vyřešeny nejprve obecně, to znamená bez číel Číelné hodnoty jou doazeny až tehdy, dopějeme-li k vyjádření neznámé pomocí vztahu obahujícího pouze

Více

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 projekt RESENI-TSP.CZ úlohy jsou vybírány z dříve použitých TSP MU autoři řešení jsou zkušení lektoři vzdělávací agentury Kurzy-Fido.cz Masarykova univerzita nabízí uchazečům

Více

Obecný úvod do autoelektroniky

Obecný úvod do autoelektroniky Obecný úvod do autoelektroniky Analogové a digitální signály Průběhy fyzikálních veličin jsou od přírody analogové. Jako analogový průběh (analogový signál) označujeme přitom takový, který mezi dvěma krajními

Více

VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola

Více

Základy chemického názvosloví

Základy chemického názvosloví Základy chemického názvosloví Oxidační číslo O. č. je počet elementárních nábojů částice Elementární náboj je nejmenší možný Hodnota 1,602. 10-19 C e - má jeden záporný elementární náboj P + má jeden kladný

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Čísla v počítači Výpočetní technika I

Čísla v počítači Výpočetní technika I .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavel.haluza@mendelu.cz Osnova přednášky ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi aritmetické operace

Více

1 Paměť a číselné soustavy

1 Paměť a číselné soustavy Úvod 1 Paměť a číselné soustavy Počítač používá různé typy pamětí. Odlišují se svou funkcí, velikostí, rychlostí zápisu a čtení, schopností udržet data v paměti. Úkolem paměti je zpřístupňovat data dle

Více

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi Lineární algebra Matice, operace s maticemi Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Přednáška 2: Čísla v počítači. Práce s počítačem. Číselné soustavy. Převody mezi soustavami. Aritmetické operace. Uložení čísel v paměti počítače

Přednáška 2: Čísla v počítači. Práce s počítačem. Číselné soustavy. Převody mezi soustavami. Aritmetické operace. Uložení čísel v paměti počítače Ergonomie Ergonomie Osnova přednášky Výpočetní technika I Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavelhaluza@mendelucz ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk Základy číslicové techniky 2 + 1 z, zk Ing. Vít Fábera, K614 e-mail: fabera@fd.cvut.cz K508, 5. patro, laboratoř, 2 2435 9555 Ing. Tomáš Musil, Ph.D., K620 e-mail: musil@asix.cz K508, 5. patro, laboratoř,

Více

Náhodný pokus každá opakovatelná činnost, prováděná za stejných nebo přibližně stejných podmínek, jejíž výsledek je nejistý a závisí na náhodě.

Náhodný pokus každá opakovatelná činnost, prováděná za stejných nebo přibližně stejných podmínek, jejíž výsledek je nejistý a závisí na náhodě. Základy teorie pravděpodobnosti Náhodný pokus každá opakovatelná činnost, prováděná za stejných nebo přibližně stejných podmínek, jejíž výsledek je nejistý a závisí na náhodě. Náhodný jev jakékoli tvrzení

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

POTENTIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRANSPORT

POTENTIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRANSPORT POTECIÁLÍ OHROŽEÍ KVALITY VOD DOPRAVOU JIŘÍ HUZLÍK - VILMA JADOVÁ - VLADIMÍR ADAMEC POTETIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRASPORT ABSTRAKT Pozornot je zaměřena na Metodiku poouzení potencionálního

Více

ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A ZLOMKOVÝCH NEROVNIC V ŠESTI BODECH

ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A ZLOMKOVÝCH NEROVNIC V ŠESTI BODECH (Tento text je součástí výkladu k definičním oborům, tam najdete další příklady a pokud chcete část tohoto textu někde použít, můžete čerpat ze stažené kompletní verze definičních oborů ve formátu.doc.)

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

VDA4908 SELFBILLING FAKTURA VDA4908. Implementační příručka

VDA4908 SELFBILLING FAKTURA VDA4908. Implementační příručka SELFBILLING FAKTURA Implementační příručka Podrobný popis zprávy používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Upozornění! Pro členské země EU od 1. 1. 2004, pro přistupující

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání

Více

IB108 Sada 1, Příklad 1 Vypracovali: Tomáš Krajča (255676), Martin Milata (256615)

IB108 Sada 1, Příklad 1 Vypracovali: Tomáš Krajča (255676), Martin Milata (256615) IB108 Sada 1, Příklad 1 ( ) Složitost třídícího algoritmu 1/-Sort je v O n log O (n.71 ). Necht n = j i (velikost pole, které je vstupním parametrem funkce 1/-Sort). Lehce spočítáme, že velikost pole předávaná

Více

STRUKTURA POČÍTAČŮ JIŘÍ HRONEK, JIŘÍ MAZURA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

STRUKTURA POČÍTAČŮ JIŘÍ HRONEK, JIŘÍ MAZURA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO STRUKTURA POČÍTAČŮ JIŘÍ HRONEK, JIŘÍ MAZURA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání Aynchronní troje Úvod Aynchronní troje jou nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější točivé elektrické troje. Používají e především jako motory od výkonů řádově deítek wattů do výkonů tovek kilowattů.

Více

( a ) s. Exponenciální rovnice teorie. Exponenciální rovnice ukázkové úlohy. Příklad 1.

( a ) s. Exponenciální rovnice teorie. Exponenciální rovnice ukázkové úlohy. Příklad 1. eg. č. pojektu CZ..07/..0/0.0007 Eponenciální ovnice teoie - ovnice, ve kteých e neznámá vykytuje v eponentu Řešíme je v záviloti n typu ovnice několik zákldními metodmi. A. metod převedení n tejný zákld

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

Strojový kód. Instrukce počítače

Strojový kód. Instrukce počítače Strojový kód Strojový kód (Machine code) je program vyjádřený v počítači jako posloupnost instrukcí procesoru (posloupnost bajtů, resp. bitů). Z hlediska uživatele je strojový kód nesrozumitelný, z hlediska

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů Vytvoření kriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a imulace technologických proceů M-file for the Internet Interface Ued in the Subject Analyi and Simulation of Technological Procee. Petr Tomášek Bakalářká

Více

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant.

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. 5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. Matice Matice typu m,n je matice složená z n*m (m >= 1, n >= 1) reálných (komplexních) čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců: R m,n (resp.

Více